Studiegids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids

2 Algemene studiegids Instituut Broers BV Adresgegevens administratie/secretariaat Apennijnenweg DV TILBURG Tel: Fax: Internet: Erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Adresgegevens vestiging Tilburg Adresgegevens vestiging Eindhoven Apennijnenweg 14 Hertogstraat 1G 5022 DV TILBURG 5611 PA EINDHOVEN Tel: Tel: Pagina 2 van 21

3 Pagina 3 van 21

4 Inhoudsopgave Algemene studiegids (adressen vestigingen)... 2 Inhoudsopgave... 4 Voorwoord... 5 Colofon Soorten opleidingen Het onderwijs Stage/beroepspraktijkvorming Vervolgopleidingen BPV/Werk Studentenbegeleiding Examenbureau Schoolkampen Huisregels Regels omtrent de pauze Extra richtlijnen m.b.t. de computerlokalen Protocol veiligheid bij Instituut Broers Rapport en studieadvies Sancties/het rode kaart systeem Toelatingsnormen Voorwaarden Beëindiging onderwijsaanbod/diploma-erkenning Meldpunt vertrouwensinspecteurs Studiekosten Extra diensten... Jaarplanning Pagina 4 van 21

5 VOORWOORD Beste lezer, Voor je ligt de studiegids van Instituut Broers B.V. Daarin tref je belangrijke informatie over je opleiding. Het is de bedoeling deze gids aandachtig te lezen. De inhoud van de gids zal ook nog klassikaal worden toegelicht. Bij alle aspecten hebben wij rekening gehouden met de richtlijnen zoals die zijn neergelegd in de Wet op de Educatie en het Beroepsonderwijs (WEB). Instituut Broers B.V. profileert zich al ruim 30 jaar als professionele beroepsopleider. De opleidingen voor de MBO-beroepsprofielen zijn door de minister van O. C. en W. erkende opleidingen. Het is ons een genoegen je deze gids aan te bieden. Wij adviseren je deze gids zorgvuldig te bewaren gedurende de looptijd van je studie. Wij raden iedere student aan de studiegids ook aan de ouders te laten lezen. Instituut Broers B.V. onderhoudt in beginsel geen contact met ouders van meerderjarige studenten. We onderhouden wél contact met ouders van minderjarige studenten. Tevens bieden we iedere ouder/verzorger de mogelijkheid om de klassikale ouderavond bij te wonen en staan wij eenieder zo mogelijk telefonisch te woord. Op de site van Instituut Broers B.V. vind je alle informatie over onze opleidingen. Voor eventuele onduidelijkheden willen wij je vragen dan ook eerst op onze site te kijken. Tevens vind je op onze facebookpagina doorlopend foto s van schoolactiviteiten. De mogelijkheid bestaat dat ook jouw foto hierop te zien zal zijn. Naast de studiegids wordt aan iedere student ook een BPV beoordelingsreader verstrekt. Hierin is alles terug te vinden over de wijze van beoordeling op het instituut en op de BPV werkplek. De medewerkers en directie van Instituut Broers B.V. wensen alle deelnemers een succesvolle studieperiode toe. Instituut Broers B.V. C.A.J.M. Broers directeur KvK Tilburg Voorwaarden gedeponeerd bij de KvK Tilburg onder nummer 1334 Pagina 5 van 21

6 COLOFON Instituut Broers B.V. Apennijnenweg DV TILBURG Tel: Fax: Internet: Algemeen directeur De heer C.A.J.M. Broers p/a Apennijnenweg DV TILBURG Tel: Vestigingsdirecteur Tilburg/Eindhoven De heer S.B.B. Janssen Hertogstraat 1G 5611 PA EINDHOVEN Tel: Pagina 6 van 21

7 1.0 Soorten opleidingen (aanbod schooljaar ) Instituut Broers B.V. verzorgt MBO-opleidingen die vallen binnen de reikwijdte van de wet. De opleidingen die momenteel door Instituut Broers gegeven worden zijn: Secretariële opleidingen te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur Secretaresse jaar Directiesecretaresse jaar Opleiding voor Welzijn te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur Onderwijsassistent(e) jaar Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang jaar Gespecialiseerd ped. medewerker 4 kinderopvang jaar Sport en Bewegingsleider jaar Sport en Bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog jaar Sport en Bewegingscoördinator/Trainer- Coach jaar ICT opleidingen te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur ICT-medewerker beheer jaar ICT-beheerder jaar Bedrijfsadministratie te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur Financieel administratief medewerker jaar Assistent-accountant jaar Het betreft hier alleen dagopleidingen voor de beroepsopleidende leerweg (BOL). Tijdens deze opleiding dient de student deel te nemen aan de beroepspraktijkvorming BPV (werd vroeger stage genoemd). Bij deze studiegids hoort een onderwijs- en examenreglement (OER), dat gepubliceerd staat op onze site. De CENTRALE REGELGEVING die op alle opleidingen van kracht is, staat op de site van Instituut Broers (www.instituutbroers.nl) pagina voorwaarden. Pagina 7 van 21

8 2.0 Het onderwijs Het onderwijs dat door Instituut Broers wordt verzorgd, is anders dan het reguliere onderwijs. Anders omdat wordt ingezet op een korte leerweg, een intensieve begeleiding van de deelneemster/deelnemer, een (betaalde) BPV en omdat het particulier onderwijs betreft. De diplomering is zeer waardevol. Een rijkserkend MBO-diploma ligt in het verschiet. De groepen waaraan les wordt gegeven zijn klein. De service voor de deelnemer is optimaal. Lesuitval wordt tot het minimum beperkt. Een vervangende docent of het inhalen van de gemiste les is de inzet van Instituut Broers. 2.1 Beroepspraktijkvorming (BPV) Zie de BPV-beoordelingsreader behorende bij de opleiding die je volgt. 2.2 Vervolgopleidingen Met het diploma van de opleidingen van Instituut Broers B.V. op niveau 4 kun je naar het HBO doorstromen. De volgende (deeltijd)opleidingen behoren tot de mogelijkheden Pabo, HBO-personeelswerk, HBO-public relations, Officemanagement en veel meer. Binnen de gekozen opleiding wordt altijd aandacht besteed aan deze mogelijkheden. Afhankelijk van de opleiding zijn de open dagen van eventuele vervolgopleidingen te vinden. Indien een student er voor kiest door te willen studeren dan kan hij/zij hierover advies inwinnen bij de mentor. Deze zal, op verzoek, een objectief advies uitbrengen. 3.0 BPV/Werk Instituut Broers B.V. beschikt over een keur van goed gekwalificeerde BPV-plaatsen. Voor alle MBO-opleidingen is de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) een diplomacertificaat. De beroepspraktijkvorming dient daarom voldoende te zijn om met een diploma af te kunnen studeren. Doel van de beroepspraktijkvorming is praktijkervaring op te doen met wat je op school leert. In het competentiegericht onderwijs neemt de BPV een prominente plaats in. De BPV-doelstellingen zijn zeer duidelijk per opleiding omschreven in een opleidingsboek, de BPV-beoordelingsreader. De ervaring heeft geleerd dat onze studenten de BPV als een verrijking ervaren. Een leerrijke BPV is het opstapje naar een plaats op de arbeidsmarkt en wellicht het begin van een succesvolle carrière. Pagina 8 van 21

9 4.0 Studentenbegeleiding De ervaring heeft geleerd dat het erg belangrijk is voor het studieresultaat om de leerlingen zo goed mogelijk te volgen, knelpunten tijdig te signaleren en te verhelpen. Aan de nieuwe instroom van het eerste leerjaar wordt royaal aandacht besteed. Geleidelijk aan wordt een grotere zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. Elke klas heeft een vaste mentor. Deze is gedurende een jaar het eerste aanspreekpunt voor elke leerling. Zij/hij heeft wekelijks een ingeroosterd uur waarin alles ter sprake kan komen wat de leerlingen en/of vakdocenten bezighoudt. Ook voor meer individuele aanpak wordt tijd ingeruimd. Via een klassikale ouderavond en spreekuren zijn er contacten met de ouders/verzorgers mogelijk en wenselijk. Uiteraard kan er telefonisch en op afspraak wederzijds tussentijds contact worden opgenomen. Initiatief vanuit de student bij het vinden van een geschikte BPV-plaats wordt op prijs gesteld. Een eventuele voorkeursplaats dient tijdig kenbaar te worden gemaakt bij het secretariaat. We verwachten van elke student een proactieve houding. De vakinhoudelijke begeleiding geschiedt in eerste instantie door de vakdocent. Na de lessen kan een student van tot uur gebruik maken van een computerlokaal. De lessen vinden plaats tussen 9.00 en Schoolactiviteiten kunnen hier een uitzondering op zijn. De student kan (bij uitzondering) verplicht worden ook een avond of zaterdag beschikbaar te zijn voor de opleiding. Excursies en andere schoolactiviteiten zijn hier een voorbeeld van. De vestigingsdirecteur (vestiging Tilburg/Eindhoven) is degene die inhoudelijke vragen met betrekking tot de gekozen richting het beste kan beantwoorden. De vestigingsdirecteur volgt het hele begeleidingstraject nauwlettend. Studenten kunnen bij hem terecht met problemen die niet door de verschillende docenten of mentoren kunnen worden opgelost. Ook ouders kunnen rechtstreeks telefonisch of op afspraak contact opnemen. Met name kwesties van meer persoonlijke aard (psychosociale begeleiding) behoren daartoe (vertrouwenspersoon). In uitzonderlijke gevallen kan worden doorverwezen naar de psycholoog of buitenschoolse coach, Eerste aanspreekpunt voor ouder en student is de mentor. Bij het staken van de opleiding wordt in alle gevallen de algemeen directeur geïnformeerd. 5.0 Examenbureau Na elke periode volgt er een toetsweek. Toetsen worden centraal geregeld vanuit het examenbureau. Vragen rondom de toetsweken kunnen schriftelijk via de gericht worden aan Pagina 9 van 21

10 6.0 Schoolkampen Elke student is verplicht deel te nemen aan één van de door Instituut Broers aangeboden schoolkampen. Gedurende het schooljaar zal iedere student daarom voor één kamp worden ingeroosterd. Dit zomer- en/of winterkamp draagt bij aan de ontwikkeling van de student en is daarom opgenomen in ons jaarrooster. Te zijner tijd wordt door de mentoren duidelijk toegelicht op welke wijze studenten worden ingedeeld. Studenten én ouders worden uitgebreid op de hoogte gebracht van het programma. Voor alle kampen geldt dat de organisatie mede in handen is van studenten. 7.0 Huisregels Instituut Broers B.V. Aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van en beschadigingen aan eigendommen van derden. Laat geen waardevolle spullen achter in de lokalen tijdens de pauzes. Bovengenoemde geldt ook voor fietsen, scooters, brommers en/of auto s op het parkeerterrein. Openingstijden Het instituut is open vanaf 8.30 uur. Het gebouw is open tot uur. Vragen Bij vragen kun je jezelf melden bij de balie van de receptie (Tilburg). Daar word je verder geholpen en/of doorverwezen. Op de locatie Eindhoven mag je je wenden tot je mentor of in de docentenkamer (verdieping 4). Kapstokken De jassen dienen aan de kapstokken te worden gehangen. Dit kan zowel beneden als boven, afhankelijk van het rooster. Geen jassen in de lokalen. Uiterlijke verzorging en kledingvoorschriften De studenten dienen zich te houden aan de volgende kledingsvoorschriften. Je dient er altijd representatief uit te zien. Geen te korte rokken of te korte truitjes Geen naaldhakken; hakjes kleiner dan 1 cm doorsnee Geen jogging- of trainingspakken (met uitzondering van de sportklassen) Geen petjes Geen zichtbare piercings Geen zichtbare tatoeages Mobiele telefoon Indien je bereikbaar wilt zijn tijdens lessen, laat dan het telefoonnummer van Instituut Broers B.V. thuis achter. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens lessen is niet toegestaan. Pagina 10 van 21

11 Roken In het lesgebouw mag niet gerookt worden. Indien je buiten rookt, ben je verplicht je peuk(en) in de daarvoor bestemde bak te doven. Netheid rondom ons gebouw is geboden. Drugs In geen gevallen wordt drugsgebruik of drugsbezit getolereerd. Indien je je als student hier wel aan schuldig maakt dan volgt directe verwijdering van school. Etenswaren Tijdens de lessen mag er in de lokalen niet worden gegeten en gedronken. Kauwgom Gezien het toekomstige beroepsprofiel is het niet toegestaan om bij Instituut Broers kauwgom te eten. Consumpties Voor versnaperingen verwijzen we naar de prijslijst in de kantine (indien aanwezig). Pauze De studenten brengen de pauze op of buiten school door. De volgende regels hebben betrekking op de studenten die overblijven op school. Tilburg: Vuile kopjes/glazen dienen in de rode bak gezet te worden. Maaltijden en/of broodjes zelf opwarmen is niet toegestaan. Afval dient gedeponeerd te worden in de afvalbakken die in de kantine staan. Buiten staan ook afvalbakken. Net als in de lokalen wordt ook in de kantine verwacht dat je na vertrek je plek netjes achterlaat. Eindhoven: Vuile kopjes/glazen dienen zelf te worden afgewassen. Afval dient gedeponeerd te worden in de afvalbakken. Bij gebruik van de magnetron dient deze netjes (schoongemaakt) achtergelaten. Lokalen De studenten dienen na afloop van de les het lokaal netjes achter te laten. Stoelen aanschuiven en afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Beschadiging van de inventaris/vloeren Het is niet toegestaan kleding te dragen die de stoelen beschadigen, denk daarbij aan het dragen van scherpe riemen. Het is niet toegestaan tassen met scherpe uitsteeksels bij zich te hebben die de stoelen en tafels beschadigen. Het is verboden om (naald)hakken te dragen ter voorkoming van de beschadiging van de vloeren. Kaarten Kaarten is verboden. Spelen om geld is nooit toegestaan. Pagina 11 van 21

12 Mededelingen Mededelingen worden kenbaar gemaakt via het , internet of de mentor. Iedere student dient zich steeds goed te informeren over roosterwijzigingen en andere zaken. Parkeren Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het goed stallen van fietsen, scooters, auto s e.d. Fietsen en scooters kunnen desgewenst worden gestald op de, daarvoor aangewezen, parkeerplaatsen. Verlof/absentie Verlof dient vooraf te worden aangevraagd. Alle verlofaanvragen (behalve voor begrafenissen) dienen tenminste één week voor de betreffende datum ingediend te worden bij de mentor. Doktersbezoek, tandheelkundige behandelingen en dergelijke dienen zoveel mogelijk te geschieden in roostervrije uren, in de werkcolleges of na schooltijd. Alle verlofdagen/uren worden geregistreerd. Verlofaanvragen in verband met BPV dienen altijd te zijn getekend door de BPV-begeleider. Indien blijkt dat door verlofaanvragen examengarantie voor een bepaalde deelkwalificatie komt te vervallen, wordt er bekeken of er rekening gehouden dient te worden met bijzondere omstandigheden. Verzuim/ziekmelden Bij verzuim (bijvoorbeeld wegens ziekte) moeten twee dingen gebeuren: Voor uur telefonisch melden bij het secretariaat: Melding maken bij je BPV-bedrijf wanneer het een BPV-dag betreft. Na het verzuim terugmelden/beter melden bij de receptie van school.. Ziek worden tijdens de schooltijd Allereerst meld je dit bij de docent waar je op dat moment les hebt of gaat hebben. Bij akkoord meld je je af bij het secretariaat. Lesverzuim kan gevolgen hebben voor de examengarantie. Sluitingen, knoppen, radiatoren enz. Gelieve van licht- en andere knoppen, van apparatuur, sluitingen van nooduitgangen, zonwering enzovoort af te blijven. Vraag een docent om actie indien gewenst. 7.1 Regels omtrent de pauze Het is verboden: Om borden, kopjes en glazen en dergelijke mee naar buiten te nemen. Om haren te kammen en deodorant te gebruiken in de lokalen of kantine. Wij verzoeken je vriendelijk om dit op de toiletten te doen. Het is ten strengste verboden: Om in de computerlokalen, in de gangen en op de trappen te eten en te drinken. Houd enkel pauze in de, daarvoor aangewezen, overblijfruimtes. Pagina 12 van 21

13 Regels tijdens de pauzes buiten: Het is verboden om sigarettenpeuken op de stoep, parkeerterrein en op straat uit te trappen. Er staan asemmers waar je je peuken in kunt deponeren. Dit geldt ook voor kauwgum. Afval zoals boterhamzakjes, pakjes drinken en dergelijke dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 7.2 Extra richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de computers in de computerlokalen Het is ten strengste verboden in de lokalen en computerlokalen te eten en te drinken. Het is ten strengste verboden tijdens de lessen in de computerlokalen MSN/Chatten/YouTube/Hyves/Facebook en dergelijke te gebruiken. Indien tijdens de instructielessen de opdracht wordt gegeven om op internet bepaalde onderwerpen op te zoeken is dit uiteraard toegestaan. Muziek luisteren is uitsluitend toegestaan met een MP3-speler en met een passend volume. Uiteraard enkel op die momenten dat de docent het toestaat. Tijdens de lunchpauze zijn de computerlokalen op slot. Er wordt verwacht dat je even afstand neemt van de lessituatie. Aangeraden wordt een frisse neus te nemen voordat de middaglessen beginnen. 7.3 Protocol veiligheid bij Instituut Broers Om het pedagogisch leefklimaat en daarmee ook de onderwijskansen binnen ons instituut te beschermen en te bevorderen, heeft Instituut Broers gedragsregels opgesteld. Naast de huisregels volgt het protocol waarin een algemene handelwijze van ons instituut wordt weergegeven wanneer zij met grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van bovenstaande gedragingen van studenten te maken krijgt. Bij het signaleren van een incident zet ons instituut de volgende stappen: Na inschatting van de situatie worden de volgende vragen gesteld Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? Is dit gedrag of vergelijkend ander gedrag bij deze jongere vaker voorgekomen? Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag? Handelt het om studenten van het instituut of dienen andere scholen ingeschakeld te worden? Handelt het instituut de situatie zelfstandig af? Dient ook de politie in kennis te worden gesteld? In het protocol kan het instituut nagaan of het gedrag gemeld moet worden bij de politie, dus anders gezegd, is er sprake van wetovertredend gedrag? Pagina 13 van 21

14 Dient de politiecontactfunctionaris op de hoogte te worden gesteld of om advies worden gevraagd? Consultatie andere hulpverlenende instellingen Instituut Broers handelt als volgt (gefaseerd, afhankelijk van de situatie) 1. Gesprek met dader en medewerker van het instituut en gesprek met slachtoffer/benadeelde en medewerker van het instituut. 2. Gesprek met ouders/verzorgers. 3. Vervolggesprek instituut, dader, slachtoffer/benadeelde en ouders/verzorgers. 4. Zo nodig wordt de student (dader en slachtoffer/benadeelde) verwezen naar een hulpverleningsinstantie. 5. Schorsing- en/of verwijdering. Indien het om gedragingen gaat die ook door de wet om een reactie van politie/justitie vragen, wordt de politie in kennis wordt gesteld. Afhankelijk van de situatie wordt door het instituut een keus gemaakt welke stap gezet wordt. Een situatie kan namelijk dermate ernstig zijn dat het instituut direct overgaat tot de sanctionerende ronde en/of inschakelen van politie (d.m.v. de vaste contactpersoon bij de politie.) Gesprek student - medewerker van het instituut In de preventieve, oftewel ongesanctioneerde, ronde zal getracht worden de student door middel van gesprekken te bewegen om zijn/haar gedrag te verbeteren. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan eventuele individuele problemen van de student die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenst gedrag. Zo nodig wordt de student verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Van het grensoverschrijdend gedrag wordt schriftelijk verslag bijgehouden. Dit geldt tevens voor de meldingen van slachtoffers. (Eventueel wordt de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. Indien uit het protocol blijkt dat het om een gedraging gaat waarbij de wet wordt overtreden, wordt de politie in kennis gesteld.) Gesprek instituut, ouders/verzorgers en student Het instituut behoudt zich het recht voor om ouders/verzorgers van studenten in te lichten over het gedrag van de student. In alle gevallen waarvan schriftelijk verslag wordt gemaakt worden de ouders in ieder geval geïnformeerd. De ouder/verzorger is daarmee op de hoogte van de stappen die het instituut zet ten aanzien van het gedrag van de student. Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen instituut, student en ouders/verzorgers. Pagina 14 van 21

15 Vervolggesprek leiding instituut met student en ouders/verzorgers Afhankelijk van de problematiek wordt de hulpverlening of de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld. Verwijdering Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De student wordt niet meer toegelaten tot de onderwijsinstelling. Het bevoegd gezag neemt het besluit of er wordt overgegaan tot definitieve verwijdering. De ouders/verzorgers en de student worden schriftelijk in kennis gesteld van (voorgenomen) verwijdering. Politie inschakelen Indien er sprake is van een door de onderwijsinstelling verboden gedraging waarbij tevens de wet wordt overtreden, zal in principe de politie worden ingeschakeld. Het inschakelen van de politie geschiedt door de leiding van het instituut. In principe wordt de politie pas ingeschakeld nadat de ouders/verzorgers van de student zijn geïnformeerd. Ook worden wanneer er sprake is van een slachtoffer, de ouders/verzorgers van het slachtoffer op de hoogte gesteld. Indien de gedraging of de omstandigheden vereisen dat direct politieoptreden noodzakelijk is worden de ouders/verzorgers ten spoedigste achteraf op de hoogte gebracht. 8.0 Rapport en studieadvies Na elke periode en afsluiting van een toetsweek ontvangt de student een rapportage met de uitslag van de toetsen. Tevens ontvangt elke student een studieadvies. Op dit studieadvies worden de positieve of negatieve beoordelingen over studieresultaten, houding en gedrag, inzet en motivatie en verzuim vermeld. 9.0 Sancties/het rode kaarten systeem Dit systeem is aan het studieadvies gekoppeld om de studenten te waarschuwen voor ongewenst gedrag in de klas of bijvoorbeeld een verkeerde beroepshouding. Ook kan een student worden gewaarschuwd voor studieachterstand of een mogelijke studievertraging. Afspraak is dat de studenten bij drie rode kaarten een eerste officiële waarschuwingsbrief krijgen, na nog eens drie rode kaarten volgt een tweede waarschuwingsbrief. Als het gedrag en/of de prestaties dan nog niet verbeteren en dit opnieuw leidt tot drie rode kaarten volgt de derde en laatste brief, waarbij Instituut Broers B.V. zich het recht voorbehoudt de onderwijsovereenkomst te verbreken. Deze brief is gericht aan jezelf of aan je ouders wanneer je minderjarig bent met de aankondiging van verwijdering van de opleiding. Weggestuurd worden van BPV, of een ernstig wangedrag vertonen kan leiden tot het meteen verstrekken van een waarschuwingsbrief, wat betekent dat er vooraf niet gewaarschuwd wordt met rode kaarten. Pagina 15 van 21

16 Het rode kaarten systeem wordt bijvoorbeeld toegepast bij: te laat komen in de les. Herhaalde malen niet doorgeven van afwezigheid. Herhaalde malen negeren van waarschuwingen tijdens de lessen. Herhaalde malen te zijn aangesproken op ongewenst/ongepast gedrag. Herhaalde malen aangesproken op het niet maken van huiswerk of andere taken. Het niet naleven van de huisregels (bijvoorbeeld kauwgom). Het niet bij zich hebben van de oproepkaart tijdens een examen. Het niet bij zich hebben van de identiteitsbewijs tijdens een examen Toelatingsnormen opleidingen Instituut Broers vallend onder de WEB Alle deelnemers die zich willen inschrijven voor de opleidingen van Instituut Broers B.V. vallen onder de WEB kunnen worden toegelaten. Afhankelijk van het niveau is de volgende vooropleiding wenselijk: Niveau 2 VMBO kadergerichte leerweg of hoger Niveau 3 VMBO kadergerichte leerweg Nederlands en Engels eindcijfer 7 of hoger advies Niveau 4 VMBO gemengde of theoretische leerweg of hoger 2 jarige trajecten VMBO gemengde of theoretische leerweg Nederlands en Engels eindcijfer 7 of hoger advies De instroommogelijkheden worden mede tot stand gebracht door: - De kleinere groepsgrootten waarmee Instituut Broers B.V. werkt. - De hoeveelheid docentafhankelijke uren die tijdens de opleiding worden verzorgd. (Dit is hoger dan in veel reguliere vormen van beroepsonderwijs). - Het specialisme van de opleider Voorwaarden Voor alle voorwaarden, condities van inschrijving en/of afspraken omtrent de toelating in de betaalde BPV van leerjaar twee verwijzen we je door naar de site van Instituut Broers B.V. (www.instituutbroers.nl) Pagina 16 van 21

17 12.0 Beëindiging onderwijsaanbod/diploma-erkenning Procedure bij beëindiging van diploma-erkenning Indien door het Ministerie van O, C en W wordt overgegaan tot het beëindigen van de diploma-erkenning van Instituut Broers B.V. treedt het volgende in werking: De deelnemer wordt op de hoogte gebracht van de beëindiging van de diplomaerkenning. Deze bekendmaking wordt schriftelijk per post op het huisadres van de deelnemer bezorgd door de directie van Instituut Broers B.V. De deelnemer wordt vanaf het moment van beëindiging van de diploma-erkenning de gelegenheid geboden om kosteloos uit te schrijven. Eventueel tot op dat moment betaalde opleidingsgelden vervallen aan Instituut Broers B.V. De deelnemer wordt de gelegenheid geboden om bij een collega - instelling die wel over diploma - erkenning beschikt de opleiding te vervolgen. Instituut Broers B.V. verstrekt alle benodigde documenten om dit zo voorspoedig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Indien de deelnemer besluit toch liever bij Instituut Broers B.V. de opleiding te vervolgen en af te ronden wordt deze mogelijkheid geboden. Er zal dan voor maatschappelijke erkende certificaten dan wel buitenschoolse diploma s worden opgeleid. Bij vervolging van de opleiding binnen Instituut Broers B.V. wordt geen opleidinggeld terugbetaald, blijven de betalingsverplichtingen bestaan en er vindt geen uitschrijving plaats. Ontneming van rechten ten aanzien van onderwijsaanbod Indien Instituut Broers B.V. de rechten ten aanzien van het onderwijsaanbod worden ontnomen zal verdiscontering plaatsvinden van vooruitbetaalde opleidinggelden. De deelnemer wordt kosteloos uitgeschreven en heeft derhalve tot op de dag waarop onderwijs is gevolgd zijn financiële verplichtingen jegens Instituut Broers B.V. voldaan. Indien de deelnemer nog niet zou hebben voldaan aan diens financiële verplichtingen zal de directie van Instituut Broers B.V. hem/haar daaraan houden. Pagina 17 van 21

18 13.0 Meldpunt vertrouwensinspecteurs Voor het studiejaar is Pauline Broers, vertrouwenspersoon. Naast de vertrouwenspersoon van Instituut Broers B.V. zelf is er ook een vertrouwensinspecteur vanuit het Ministerie van O.C. en W. (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). De vertrouwensinspecteur houdt zich bezig met zaken als: klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en/of psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Door de recentelijk maatschappelijke veranderingen hebben de vertrouwensinspecteurs er een aantal nieuwe taken bij gekregen. Ook voor zaken rondom discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme enzovoorts kun je contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het Ministerie van O.C. en W. Het meldpunt is op eenvoudige wijze telefonisch bereikbaar: MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) Pagina 18 van 21

19 Studiekosten Je mag van Instituut Broers verwachten dat we transparant zijn over de kosten van jouw studie. Hieronder en op de volgende bladzijde vind je daarom een overzicht van de kosten van de opleiding en de kosten die in rekening gebracht worden in het geval van uitbreiding van onze dienstverlening. We maken graag direct helder wat binnen ons basispakket van dienstverlening valt. Dienst Kosten Wat krijg je? Regulier inschrijfgeld voor 2 jaar Betrokken Onderwijs op MBO-4 niveau 8.600,- Twee jaar betrokken onderwijs. Gemiddelde groepsgrootte van maximaal 20 studenten. Een mentor. 1 examen en 2 herkansingen. Jaarlijks twee BPV bezoeken van betrokken docent. Te betalen ineens of in 12 maandelijkse termijnen in leerjaar 1. Bij deelname opleiding verplicht: Schoolkamp 495,- Via loting wordt bepaald of je ingedeeld bent bij zomer- of winterkamp. Overnachting/verblijf. Deelname activiteiten. Vervoer. Begeleiding. Te betalen voorafgaand aan de opleiding. Boeken en readers Kosten zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Een boekenlijst en specificatie van kosten worden bij de start van de opleiding uitgereikt. De juiste boeken worden voor je besteld en klaargelegd op de door jouw gekozen vestiging. Te betalen voorafgaand aan de opleiding. Tarieven zijn onder voorbehoud. Zie website voor actuele prijzen of neem contact op met het secretariaat voor vragen. Pagina 19 van 21

20 Extra diensten Dienst Kosten Wat krijg je? Examenkosten 100,- Op aanvraag wordt individueel of in combinatie met andere aanvragen het examen afgenomen. Contact met vakdocent per of op afspraak voorafgaand aan het examen is mogelijk, eerste bijles inbegrepen. Binnen 10 werkdagen volgt de uitslag per . Inzien van het gemaakte werk is mogelijk. Te betalen voorafgaand aan de dienst. BPV Bezoek Bijvoorbeeld in verband met verlengd traject of in geval van zorgleerling. 120,- Op aanvraag van student en of ouder wordt een extra BPV bezoek ingepland. Facturatie vindt enkel plaats na melding door BPV-begeleider van Instituut Broers. Te betalen voorafgaand aan de dienst. Extra gesprekken met docent mentor of begeleider Indien sprake van bijvoorbeeld zorgleerlingen. 75,- Extra begeleiding van vakdocent, mentor en/of begeleider. Facturatie vindt enkel plaats na overleg met mentor. Hij/zij bepaalt of er sprake is van bovengemiddelde behoefte aan overleg. Initiatief tot gesprekken welke worden gefactureerd worden altijd gemeld aan en geïnitieerd door student, ouder en/of verzorger. Te betalen voorafgaand aan de dienst. Extra opleidingen of cursussen bijvoorbeeld: o o o Juridisch secretaresse Medisch secretaresse MBA (Moderne Bedrijfsadministratie) - Kosten en voorwaarden op aanvraag. Bijles o Voor buitenschoolse kandidaten o Voor huidige studenten 50,- 40,- Extra instructie van betrokken vakdocent. Individuele begeleiding. Kosten en voorwaarden op aanvraag. Tarieven zijn onder voorbehoud. Zie website voor actuele prijzen of neem contact op met het secretariaat voor vragen. Pagina 20 van 21

21 Jaarplanning 19 augustus 2013 Start schooljaar oktober Herfstvakantie 28 oktober 1 november Toetsweek periode 1 / 5 23 december 3 januari Kerstvakantie januari Toetsweek periode 2 / maart Carnavalsvakantie 9 14 maart Winterkamp onder voorbehoud 31 maart 4 april Toetsweek periode 3 / 7 28 april 5 mei Meivakantie 18 mei 23 mei Zomerkamp onder voorbehoud juni Toetsweek periode 4 / juni Herkansingsronde 1 4 juli Diploma-uitreiking 14 juli Zomervakantie 18 augustus 2014 Herkansingsronde 2 25 augustus 2014 Start schooljaar Data onder voorbehoud. Pagina 21 van 21

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEGIDS SCHOOLJAAR 2015-2016

ALGEMENE INFORMATIEGIDS SCHOOLJAAR 2015-2016 ALGEMENE INFORMATIEGIDS SCHOOLJAAR 2015-2016 Status: definitief Pagina 1 van 1 1 juli 2015 Inleiding Het document dat je nu leest, is de algemene informatiegids van het ROC Kop van Noord-Holland voor het

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

inhoud studiegids 2010-2011 drenthe college Klachtenafhandeling 26 Voorwoord Ineke Donkervoort en Gini Coutinho 3 Waar staat Drenthe College voor?

inhoud studiegids 2010-2011 drenthe college Klachtenafhandeling 26 Voorwoord Ineke Donkervoort en Gini Coutinho 3 Waar staat Drenthe College voor? inhoud Voorwoord Ineke Donkervoort en Gini Coutinho 3 Waar staat Drenthe College voor? 4 Hoe zit Drenthe College in elkaar? 7 College van Bestuur 7 Acht onderwijsclusters 7 Educatie trajecten 7 Bestuursbureau

Nadere informatie

Infogids_2013 / 2014. 15 Vragen over (vervolg)studie xx. 7 Multi-Move xx. Start studiejaar: maandag 19 augustus 2013

Infogids_2013 / 2014. 15 Vragen over (vervolg)studie xx. 7 Multi-Move xx. Start studiejaar: maandag 19 augustus 2013 Start studiejaar: maandag 19 augustus 2013 Vakanties en vrije dagen: Herfstvakantie 14 oktober t/m 18 oktober 2013 Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 03 januari 2014 Voorjaarsvakantie 03 maart t/m 07 maart

Nadere informatie

INFOGIDS voor STUDENTEN schooljaar 2015 2016

INFOGIDS voor STUDENTEN schooljaar 2015 2016 INFOGIDS voor STUDENTEN schooljaar 2015 2016 Belangrijke data/vakanties Start studiejaar: maandag 31 augustus 2015 Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie ma. 26 oktober t/m vr. 30 oktober 2015 Kerstvakantie

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo

Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo Studiegids 2015-2016 Wellantcollege Gouda mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Gouda! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag

Nadere informatie

Wat zijn jouw rechten en plichten?

Wat zijn jouw rechten en plichten? Wat zijn jouw rechten en plichten? 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Over het mbo... 3 2 Toelatingseisen... 4 3 Diploma-eisen... 4 4 Studiebelasting... 7 5 Leren bij Wellantcollege... 8 6 Begeleiding... 9 7

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Studie gids. Twello MBO

Studie gids. Twello MBO Studie gids Twello MBO 2015 2016 Hierbij de studiegids van AOC Oost het mbo van het schooljaar 2015-2016. In deze gids staat belangrijke informatie over de opleidingen en allerlei praktische zaken over

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Welkom bij Wellant Rotterdam! De toekomst is groen. Beste student,

Welkom bij Wellant Rotterdam! De toekomst is groen. Beste student, Beste student, Welkom bij Wellant Rotterdam! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je graag goed informeren. In deze gids vind je alle belangrijke zaken die te maken hebben

Nadere informatie

Studentenstatuut. Vanaf schooljaar 15/16. Voorgenomen besluit College van Bestuur: 22 januari 2013. Ingestemd door de Studentenraad: 15 mei 2013

Studentenstatuut. Vanaf schooljaar 15/16. Voorgenomen besluit College van Bestuur: 22 januari 2013. Ingestemd door de Studentenraad: 15 mei 2013 Studentenstatuut Vanaf schooljaar 15/16 Voorgenomen besluit College van Bestuur: 22 januari 2013 Ingestemd door de Studentenraad: 15 mei 2013 Definitief vastgesteld door College van Bestuur: 21 mei 2013

Nadere informatie

Wegwijzer ROC TOP De Donge

Wegwijzer ROC TOP De Donge Wegwijzer ROC TOP De Donge Inldng: / Allereerst heten wij je van harte welkom bij De Donge van ROC TOP, MBO voor Welzijn en Onderwijs. De opleidingen die wij op deze locatie van ROC TOP aanbieden zijn:

Nadere informatie

Studie gids. Twello MBO

Studie gids. Twello MBO Studie gids Twello MBO 2014 2015 Hierbij de studiegids van AOC Oost het mbo van het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over de opleidingen en allerlei praktische zaken over

Nadere informatie

Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je in deze studiegids!

Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je in deze studiegids! DRENTHECOLLEGE.NU Wat kost mijn opleiding? Wat moet ik doen als ik me onveilig voel? Hoe word ik getoetst? Waar kan ik een klacht indienen? Wat moet ik allemaal leren? Wanneer heb ik vakantie? Welke rechten

Nadere informatie

Startdatum studiejaar Augustus 2014

Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95392 Naam opleiding Juridisch Secretaresse Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar Augustus 2014

Nadere informatie

3. De begeleiding blz. 13, 14, 15 3.1 De begeleiding van de student 3.2 Extra hulp en zorg 3.3 Aanwezigheid en verzuim

3. De begeleiding blz. 13, 14, 15 3.1 De begeleiding van de student 3.2 Extra hulp en zorg 3.3 Aanwezigheid en verzuim Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Introductie blz. 4 Ziek- en afmelding blz. 4 1. Het beroep blz. 5, 6 2. De opleiding (allround) schoonheidsspecialist blz. 7, 8, 9, 10, 11, 12 2.1 Beroepsgericht onderwijs

Nadere informatie

Startdatum studiejaar Augustus 2014

Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95380 Naam opleiding Secretaresse Niveau 3 Leerweg BBL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar Augustus 2014 1 1. Inleiding

Nadere informatie

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012

COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Kwalificatiedossier 22258, 22087, 95311, 95313 Naam opleiding 95311 Applicatie-ontwikkelaar Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier COHORT 2014/2015 1 AUGUSTUS 2012 Opleidingsduur

Nadere informatie

Startdatum studiejaar Augustus 2014

Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22160, 94910 Naam opleiding Medewerker sociale zekerheid Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar Augustus

Nadere informatie

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Alkmaar. Groen licht voor succes!

2012-2013. Schoolgids. Schoolgids mbo 2013-2014. mbo Alkmaar. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! Schoolgids mbo Schoolgids mbo Alkmaar 2012-2013 2013-2014 Het Clusius College leidt op voor leven en werken in een groene wereld. Dat doen we met aantrekkelijke vmbo- en mbo-opleidingen,

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

MBO 1&2 Heerenveen Instroom 2014-2015

MBO 1&2 Heerenveen Instroom 2014-2015 MBO 1&2 Heerenveen Instroom 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo

Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids 2013-2014 Wellantcollege Houten mbo Studiegids Wellant Houten mbo - 2013-2014 1 Beste student, Welkom bij Wellant Houten! Wij vinden het fijn dat je voor Wellant hebt gekozen en we willen je

Nadere informatie

Juridisch medewerker openbaar bestuur Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker openbaar bestuur Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94892 Naam opleiding Juridisch medewerker openbaar bestuur Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Business & Administratie SCHOOLGIDS 2015-2016

Business & Administratie SCHOOLGIDS 2015-2016 Business & Administratie SCHOOLGIDS 2015-2016 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor Business & Administratie van Noorderpoort! Op onze school staan we voor de kernwaarden helderheid, eenvoud

Nadere informatie