Studiegids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids

2 Algemene studiegids Instituut Broers BV Adresgegevens administratie/secretariaat Apennijnenweg DV TILBURG Tel: Fax: Internet: Erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Adresgegevens vestiging Tilburg Adresgegevens vestiging Eindhoven Apennijnenweg 14 Hertogstraat 1G 5022 DV TILBURG 5611 PA EINDHOVEN Tel: Tel: Pagina 2 van 21

3 Pagina 3 van 21

4 Inhoudsopgave Algemene studiegids (adressen vestigingen)... 2 Inhoudsopgave... 4 Voorwoord... 5 Colofon Soorten opleidingen Het onderwijs Stage/beroepspraktijkvorming Vervolgopleidingen BPV/Werk Studentenbegeleiding Examenbureau Schoolkampen Huisregels Regels omtrent de pauze Extra richtlijnen m.b.t. de computerlokalen Protocol veiligheid bij Instituut Broers Rapport en studieadvies Sancties/het rode kaart systeem Toelatingsnormen Voorwaarden Beëindiging onderwijsaanbod/diploma-erkenning Meldpunt vertrouwensinspecteurs Studiekosten Extra diensten... Jaarplanning Pagina 4 van 21

5 VOORWOORD Beste lezer, Voor je ligt de studiegids van Instituut Broers B.V. Daarin tref je belangrijke informatie over je opleiding. Het is de bedoeling deze gids aandachtig te lezen. De inhoud van de gids zal ook nog klassikaal worden toegelicht. Bij alle aspecten hebben wij rekening gehouden met de richtlijnen zoals die zijn neergelegd in de Wet op de Educatie en het Beroepsonderwijs (WEB). Instituut Broers B.V. profileert zich al ruim 30 jaar als professionele beroepsopleider. De opleidingen voor de MBO-beroepsprofielen zijn door de minister van O. C. en W. erkende opleidingen. Het is ons een genoegen je deze gids aan te bieden. Wij adviseren je deze gids zorgvuldig te bewaren gedurende de looptijd van je studie. Wij raden iedere student aan de studiegids ook aan de ouders te laten lezen. Instituut Broers B.V. onderhoudt in beginsel geen contact met ouders van meerderjarige studenten. We onderhouden wél contact met ouders van minderjarige studenten. Tevens bieden we iedere ouder/verzorger de mogelijkheid om de klassikale ouderavond bij te wonen en staan wij eenieder zo mogelijk telefonisch te woord. Op de site van Instituut Broers B.V. vind je alle informatie over onze opleidingen. Voor eventuele onduidelijkheden willen wij je vragen dan ook eerst op onze site te kijken. Tevens vind je op onze facebookpagina doorlopend foto s van schoolactiviteiten. De mogelijkheid bestaat dat ook jouw foto hierop te zien zal zijn. Naast de studiegids wordt aan iedere student ook een BPV beoordelingsreader verstrekt. Hierin is alles terug te vinden over de wijze van beoordeling op het instituut en op de BPV werkplek. De medewerkers en directie van Instituut Broers B.V. wensen alle deelnemers een succesvolle studieperiode toe. Instituut Broers B.V. C.A.J.M. Broers directeur KvK Tilburg Voorwaarden gedeponeerd bij de KvK Tilburg onder nummer 1334 Pagina 5 van 21

6 COLOFON Instituut Broers B.V. Apennijnenweg DV TILBURG Tel: Fax: Internet: Algemeen directeur De heer C.A.J.M. Broers p/a Apennijnenweg DV TILBURG Tel: Vestigingsdirecteur Tilburg/Eindhoven De heer S.B.B. Janssen Hertogstraat 1G 5611 PA EINDHOVEN Tel: Pagina 6 van 21

7 1.0 Soorten opleidingen (aanbod schooljaar ) Instituut Broers B.V. verzorgt MBO-opleidingen die vallen binnen de reikwijdte van de wet. De opleidingen die momenteel door Instituut Broers gegeven worden zijn: Secretariële opleidingen te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur Secretaresse jaar Directiesecretaresse jaar Opleiding voor Welzijn te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur Onderwijsassistent(e) jaar Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang jaar Gespecialiseerd ped. medewerker 4 kinderopvang jaar Sport en Bewegingsleider jaar Sport en Bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog jaar Sport en Bewegingscoördinator/Trainer- Coach jaar ICT opleidingen te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur ICT-medewerker beheer jaar ICT-beheerder jaar Bedrijfsadministratie te weten: Beroepsprofiel niveau crebonummer duur Financieel administratief medewerker jaar Assistent-accountant jaar Het betreft hier alleen dagopleidingen voor de beroepsopleidende leerweg (BOL). Tijdens deze opleiding dient de student deel te nemen aan de beroepspraktijkvorming BPV (werd vroeger stage genoemd). Bij deze studiegids hoort een onderwijs- en examenreglement (OER), dat gepubliceerd staat op onze site. De CENTRALE REGELGEVING die op alle opleidingen van kracht is, staat op de site van Instituut Broers (www.instituutbroers.nl) pagina voorwaarden. Pagina 7 van 21

8 2.0 Het onderwijs Het onderwijs dat door Instituut Broers wordt verzorgd, is anders dan het reguliere onderwijs. Anders omdat wordt ingezet op een korte leerweg, een intensieve begeleiding van de deelneemster/deelnemer, een (betaalde) BPV en omdat het particulier onderwijs betreft. De diplomering is zeer waardevol. Een rijkserkend MBO-diploma ligt in het verschiet. De groepen waaraan les wordt gegeven zijn klein. De service voor de deelnemer is optimaal. Lesuitval wordt tot het minimum beperkt. Een vervangende docent of het inhalen van de gemiste les is de inzet van Instituut Broers. 2.1 Beroepspraktijkvorming (BPV) Zie de BPV-beoordelingsreader behorende bij de opleiding die je volgt. 2.2 Vervolgopleidingen Met het diploma van de opleidingen van Instituut Broers B.V. op niveau 4 kun je naar het HBO doorstromen. De volgende (deeltijd)opleidingen behoren tot de mogelijkheden Pabo, HBO-personeelswerk, HBO-public relations, Officemanagement en veel meer. Binnen de gekozen opleiding wordt altijd aandacht besteed aan deze mogelijkheden. Afhankelijk van de opleiding zijn de open dagen van eventuele vervolgopleidingen te vinden. Indien een student er voor kiest door te willen studeren dan kan hij/zij hierover advies inwinnen bij de mentor. Deze zal, op verzoek, een objectief advies uitbrengen. 3.0 BPV/Werk Instituut Broers B.V. beschikt over een keur van goed gekwalificeerde BPV-plaatsen. Voor alle MBO-opleidingen is de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) een diplomacertificaat. De beroepspraktijkvorming dient daarom voldoende te zijn om met een diploma af te kunnen studeren. Doel van de beroepspraktijkvorming is praktijkervaring op te doen met wat je op school leert. In het competentiegericht onderwijs neemt de BPV een prominente plaats in. De BPV-doelstellingen zijn zeer duidelijk per opleiding omschreven in een opleidingsboek, de BPV-beoordelingsreader. De ervaring heeft geleerd dat onze studenten de BPV als een verrijking ervaren. Een leerrijke BPV is het opstapje naar een plaats op de arbeidsmarkt en wellicht het begin van een succesvolle carrière. Pagina 8 van 21

9 4.0 Studentenbegeleiding De ervaring heeft geleerd dat het erg belangrijk is voor het studieresultaat om de leerlingen zo goed mogelijk te volgen, knelpunten tijdig te signaleren en te verhelpen. Aan de nieuwe instroom van het eerste leerjaar wordt royaal aandacht besteed. Geleidelijk aan wordt een grotere zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. Elke klas heeft een vaste mentor. Deze is gedurende een jaar het eerste aanspreekpunt voor elke leerling. Zij/hij heeft wekelijks een ingeroosterd uur waarin alles ter sprake kan komen wat de leerlingen en/of vakdocenten bezighoudt. Ook voor meer individuele aanpak wordt tijd ingeruimd. Via een klassikale ouderavond en spreekuren zijn er contacten met de ouders/verzorgers mogelijk en wenselijk. Uiteraard kan er telefonisch en op afspraak wederzijds tussentijds contact worden opgenomen. Initiatief vanuit de student bij het vinden van een geschikte BPV-plaats wordt op prijs gesteld. Een eventuele voorkeursplaats dient tijdig kenbaar te worden gemaakt bij het secretariaat. We verwachten van elke student een proactieve houding. De vakinhoudelijke begeleiding geschiedt in eerste instantie door de vakdocent. Na de lessen kan een student van tot uur gebruik maken van een computerlokaal. De lessen vinden plaats tussen 9.00 en Schoolactiviteiten kunnen hier een uitzondering op zijn. De student kan (bij uitzondering) verplicht worden ook een avond of zaterdag beschikbaar te zijn voor de opleiding. Excursies en andere schoolactiviteiten zijn hier een voorbeeld van. De vestigingsdirecteur (vestiging Tilburg/Eindhoven) is degene die inhoudelijke vragen met betrekking tot de gekozen richting het beste kan beantwoorden. De vestigingsdirecteur volgt het hele begeleidingstraject nauwlettend. Studenten kunnen bij hem terecht met problemen die niet door de verschillende docenten of mentoren kunnen worden opgelost. Ook ouders kunnen rechtstreeks telefonisch of op afspraak contact opnemen. Met name kwesties van meer persoonlijke aard (psychosociale begeleiding) behoren daartoe (vertrouwenspersoon). In uitzonderlijke gevallen kan worden doorverwezen naar de psycholoog of buitenschoolse coach, Eerste aanspreekpunt voor ouder en student is de mentor. Bij het staken van de opleiding wordt in alle gevallen de algemeen directeur geïnformeerd. 5.0 Examenbureau Na elke periode volgt er een toetsweek. Toetsen worden centraal geregeld vanuit het examenbureau. Vragen rondom de toetsweken kunnen schriftelijk via de gericht worden aan Pagina 9 van 21

10 6.0 Schoolkampen Elke student is verplicht deel te nemen aan één van de door Instituut Broers aangeboden schoolkampen. Gedurende het schooljaar zal iedere student daarom voor één kamp worden ingeroosterd. Dit zomer- en/of winterkamp draagt bij aan de ontwikkeling van de student en is daarom opgenomen in ons jaarrooster. Te zijner tijd wordt door de mentoren duidelijk toegelicht op welke wijze studenten worden ingedeeld. Studenten én ouders worden uitgebreid op de hoogte gebracht van het programma. Voor alle kampen geldt dat de organisatie mede in handen is van studenten. 7.0 Huisregels Instituut Broers B.V. Aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van en beschadigingen aan eigendommen van derden. Laat geen waardevolle spullen achter in de lokalen tijdens de pauzes. Bovengenoemde geldt ook voor fietsen, scooters, brommers en/of auto s op het parkeerterrein. Openingstijden Het instituut is open vanaf 8.30 uur. Het gebouw is open tot uur. Vragen Bij vragen kun je jezelf melden bij de balie van de receptie (Tilburg). Daar word je verder geholpen en/of doorverwezen. Op de locatie Eindhoven mag je je wenden tot je mentor of in de docentenkamer (verdieping 4). Kapstokken De jassen dienen aan de kapstokken te worden gehangen. Dit kan zowel beneden als boven, afhankelijk van het rooster. Geen jassen in de lokalen. Uiterlijke verzorging en kledingvoorschriften De studenten dienen zich te houden aan de volgende kledingsvoorschriften. Je dient er altijd representatief uit te zien. Geen te korte rokken of te korte truitjes Geen naaldhakken; hakjes kleiner dan 1 cm doorsnee Geen jogging- of trainingspakken (met uitzondering van de sportklassen) Geen petjes Geen zichtbare piercings Geen zichtbare tatoeages Mobiele telefoon Indien je bereikbaar wilt zijn tijdens lessen, laat dan het telefoonnummer van Instituut Broers B.V. thuis achter. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens lessen is niet toegestaan. Pagina 10 van 21

11 Roken In het lesgebouw mag niet gerookt worden. Indien je buiten rookt, ben je verplicht je peuk(en) in de daarvoor bestemde bak te doven. Netheid rondom ons gebouw is geboden. Drugs In geen gevallen wordt drugsgebruik of drugsbezit getolereerd. Indien je je als student hier wel aan schuldig maakt dan volgt directe verwijdering van school. Etenswaren Tijdens de lessen mag er in de lokalen niet worden gegeten en gedronken. Kauwgom Gezien het toekomstige beroepsprofiel is het niet toegestaan om bij Instituut Broers kauwgom te eten. Consumpties Voor versnaperingen verwijzen we naar de prijslijst in de kantine (indien aanwezig). Pauze De studenten brengen de pauze op of buiten school door. De volgende regels hebben betrekking op de studenten die overblijven op school. Tilburg: Vuile kopjes/glazen dienen in de rode bak gezet te worden. Maaltijden en/of broodjes zelf opwarmen is niet toegestaan. Afval dient gedeponeerd te worden in de afvalbakken die in de kantine staan. Buiten staan ook afvalbakken. Net als in de lokalen wordt ook in de kantine verwacht dat je na vertrek je plek netjes achterlaat. Eindhoven: Vuile kopjes/glazen dienen zelf te worden afgewassen. Afval dient gedeponeerd te worden in de afvalbakken. Bij gebruik van de magnetron dient deze netjes (schoongemaakt) achtergelaten. Lokalen De studenten dienen na afloop van de les het lokaal netjes achter te laten. Stoelen aanschuiven en afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Beschadiging van de inventaris/vloeren Het is niet toegestaan kleding te dragen die de stoelen beschadigen, denk daarbij aan het dragen van scherpe riemen. Het is niet toegestaan tassen met scherpe uitsteeksels bij zich te hebben die de stoelen en tafels beschadigen. Het is verboden om (naald)hakken te dragen ter voorkoming van de beschadiging van de vloeren. Kaarten Kaarten is verboden. Spelen om geld is nooit toegestaan. Pagina 11 van 21

12 Mededelingen Mededelingen worden kenbaar gemaakt via het , internet of de mentor. Iedere student dient zich steeds goed te informeren over roosterwijzigingen en andere zaken. Parkeren Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het goed stallen van fietsen, scooters, auto s e.d. Fietsen en scooters kunnen desgewenst worden gestald op de, daarvoor aangewezen, parkeerplaatsen. Verlof/absentie Verlof dient vooraf te worden aangevraagd. Alle verlofaanvragen (behalve voor begrafenissen) dienen tenminste één week voor de betreffende datum ingediend te worden bij de mentor. Doktersbezoek, tandheelkundige behandelingen en dergelijke dienen zoveel mogelijk te geschieden in roostervrije uren, in de werkcolleges of na schooltijd. Alle verlofdagen/uren worden geregistreerd. Verlofaanvragen in verband met BPV dienen altijd te zijn getekend door de BPV-begeleider. Indien blijkt dat door verlofaanvragen examengarantie voor een bepaalde deelkwalificatie komt te vervallen, wordt er bekeken of er rekening gehouden dient te worden met bijzondere omstandigheden. Verzuim/ziekmelden Bij verzuim (bijvoorbeeld wegens ziekte) moeten twee dingen gebeuren: Voor uur telefonisch melden bij het secretariaat: Melding maken bij je BPV-bedrijf wanneer het een BPV-dag betreft. Na het verzuim terugmelden/beter melden bij de receptie van school.. Ziek worden tijdens de schooltijd Allereerst meld je dit bij de docent waar je op dat moment les hebt of gaat hebben. Bij akkoord meld je je af bij het secretariaat. Lesverzuim kan gevolgen hebben voor de examengarantie. Sluitingen, knoppen, radiatoren enz. Gelieve van licht- en andere knoppen, van apparatuur, sluitingen van nooduitgangen, zonwering enzovoort af te blijven. Vraag een docent om actie indien gewenst. 7.1 Regels omtrent de pauze Het is verboden: Om borden, kopjes en glazen en dergelijke mee naar buiten te nemen. Om haren te kammen en deodorant te gebruiken in de lokalen of kantine. Wij verzoeken je vriendelijk om dit op de toiletten te doen. Het is ten strengste verboden: Om in de computerlokalen, in de gangen en op de trappen te eten en te drinken. Houd enkel pauze in de, daarvoor aangewezen, overblijfruimtes. Pagina 12 van 21

13 Regels tijdens de pauzes buiten: Het is verboden om sigarettenpeuken op de stoep, parkeerterrein en op straat uit te trappen. Er staan asemmers waar je je peuken in kunt deponeren. Dit geldt ook voor kauwgum. Afval zoals boterhamzakjes, pakjes drinken en dergelijke dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. 7.2 Extra richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de computers in de computerlokalen Het is ten strengste verboden in de lokalen en computerlokalen te eten en te drinken. Het is ten strengste verboden tijdens de lessen in de computerlokalen MSN/Chatten/YouTube/Hyves/Facebook en dergelijke te gebruiken. Indien tijdens de instructielessen de opdracht wordt gegeven om op internet bepaalde onderwerpen op te zoeken is dit uiteraard toegestaan. Muziek luisteren is uitsluitend toegestaan met een MP3-speler en met een passend volume. Uiteraard enkel op die momenten dat de docent het toestaat. Tijdens de lunchpauze zijn de computerlokalen op slot. Er wordt verwacht dat je even afstand neemt van de lessituatie. Aangeraden wordt een frisse neus te nemen voordat de middaglessen beginnen. 7.3 Protocol veiligheid bij Instituut Broers Om het pedagogisch leefklimaat en daarmee ook de onderwijskansen binnen ons instituut te beschermen en te bevorderen, heeft Instituut Broers gedragsregels opgesteld. Naast de huisregels volgt het protocol waarin een algemene handelwijze van ons instituut wordt weergegeven wanneer zij met grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van bovenstaande gedragingen van studenten te maken krijgt. Bij het signaleren van een incident zet ons instituut de volgende stappen: Na inschatting van de situatie worden de volgende vragen gesteld Wat is er gebeurd; wie is er bij betrokken; wanneer is het gebeurd? Is dit gedrag of vergelijkend ander gedrag bij deze jongere vaker voorgekomen? Wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag? Handelt het om studenten van het instituut of dienen andere scholen ingeschakeld te worden? Handelt het instituut de situatie zelfstandig af? Dient ook de politie in kennis te worden gesteld? In het protocol kan het instituut nagaan of het gedrag gemeld moet worden bij de politie, dus anders gezegd, is er sprake van wetovertredend gedrag? Pagina 13 van 21

14 Dient de politiecontactfunctionaris op de hoogte te worden gesteld of om advies worden gevraagd? Consultatie andere hulpverlenende instellingen Instituut Broers handelt als volgt (gefaseerd, afhankelijk van de situatie) 1. Gesprek met dader en medewerker van het instituut en gesprek met slachtoffer/benadeelde en medewerker van het instituut. 2. Gesprek met ouders/verzorgers. 3. Vervolggesprek instituut, dader, slachtoffer/benadeelde en ouders/verzorgers. 4. Zo nodig wordt de student (dader en slachtoffer/benadeelde) verwezen naar een hulpverleningsinstantie. 5. Schorsing- en/of verwijdering. Indien het om gedragingen gaat die ook door de wet om een reactie van politie/justitie vragen, wordt de politie in kennis wordt gesteld. Afhankelijk van de situatie wordt door het instituut een keus gemaakt welke stap gezet wordt. Een situatie kan namelijk dermate ernstig zijn dat het instituut direct overgaat tot de sanctionerende ronde en/of inschakelen van politie (d.m.v. de vaste contactpersoon bij de politie.) Gesprek student - medewerker van het instituut In de preventieve, oftewel ongesanctioneerde, ronde zal getracht worden de student door middel van gesprekken te bewegen om zijn/haar gedrag te verbeteren. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan eventuele individuele problemen van de student die mogelijk verband houden met zijn/haar ongewenst gedrag. Zo nodig wordt de student verwezen naar een hulpverleningsinstantie. Van het grensoverschrijdend gedrag wordt schriftelijk verslag bijgehouden. Dit geldt tevens voor de meldingen van slachtoffers. (Eventueel wordt de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld of om advies gevraagd. Indien uit het protocol blijkt dat het om een gedraging gaat waarbij de wet wordt overtreden, wordt de politie in kennis gesteld.) Gesprek instituut, ouders/verzorgers en student Het instituut behoudt zich het recht voor om ouders/verzorgers van studenten in te lichten over het gedrag van de student. In alle gevallen waarvan schriftelijk verslag wordt gemaakt worden de ouders in ieder geval geïnformeerd. De ouder/verzorger is daarmee op de hoogte van de stappen die het instituut zet ten aanzien van het gedrag van de student. Bij herhaling van het gedrag zal een gesprek plaatsvinden tussen instituut, student en ouders/verzorgers. Pagina 14 van 21

15 Vervolggesprek leiding instituut met student en ouders/verzorgers Afhankelijk van de problematiek wordt de hulpverlening of de politiecontactfunctionaris op de hoogte gesteld. Verwijdering Dit is de laatste stap in het sanctiemodel. De student wordt niet meer toegelaten tot de onderwijsinstelling. Het bevoegd gezag neemt het besluit of er wordt overgegaan tot definitieve verwijdering. De ouders/verzorgers en de student worden schriftelijk in kennis gesteld van (voorgenomen) verwijdering. Politie inschakelen Indien er sprake is van een door de onderwijsinstelling verboden gedraging waarbij tevens de wet wordt overtreden, zal in principe de politie worden ingeschakeld. Het inschakelen van de politie geschiedt door de leiding van het instituut. In principe wordt de politie pas ingeschakeld nadat de ouders/verzorgers van de student zijn geïnformeerd. Ook worden wanneer er sprake is van een slachtoffer, de ouders/verzorgers van het slachtoffer op de hoogte gesteld. Indien de gedraging of de omstandigheden vereisen dat direct politieoptreden noodzakelijk is worden de ouders/verzorgers ten spoedigste achteraf op de hoogte gebracht. 8.0 Rapport en studieadvies Na elke periode en afsluiting van een toetsweek ontvangt de student een rapportage met de uitslag van de toetsen. Tevens ontvangt elke student een studieadvies. Op dit studieadvies worden de positieve of negatieve beoordelingen over studieresultaten, houding en gedrag, inzet en motivatie en verzuim vermeld. 9.0 Sancties/het rode kaarten systeem Dit systeem is aan het studieadvies gekoppeld om de studenten te waarschuwen voor ongewenst gedrag in de klas of bijvoorbeeld een verkeerde beroepshouding. Ook kan een student worden gewaarschuwd voor studieachterstand of een mogelijke studievertraging. Afspraak is dat de studenten bij drie rode kaarten een eerste officiële waarschuwingsbrief krijgen, na nog eens drie rode kaarten volgt een tweede waarschuwingsbrief. Als het gedrag en/of de prestaties dan nog niet verbeteren en dit opnieuw leidt tot drie rode kaarten volgt de derde en laatste brief, waarbij Instituut Broers B.V. zich het recht voorbehoudt de onderwijsovereenkomst te verbreken. Deze brief is gericht aan jezelf of aan je ouders wanneer je minderjarig bent met de aankondiging van verwijdering van de opleiding. Weggestuurd worden van BPV, of een ernstig wangedrag vertonen kan leiden tot het meteen verstrekken van een waarschuwingsbrief, wat betekent dat er vooraf niet gewaarschuwd wordt met rode kaarten. Pagina 15 van 21

16 Het rode kaarten systeem wordt bijvoorbeeld toegepast bij: te laat komen in de les. Herhaalde malen niet doorgeven van afwezigheid. Herhaalde malen negeren van waarschuwingen tijdens de lessen. Herhaalde malen te zijn aangesproken op ongewenst/ongepast gedrag. Herhaalde malen aangesproken op het niet maken van huiswerk of andere taken. Het niet naleven van de huisregels (bijvoorbeeld kauwgom). Het niet bij zich hebben van de oproepkaart tijdens een examen. Het niet bij zich hebben van de identiteitsbewijs tijdens een examen Toelatingsnormen opleidingen Instituut Broers vallend onder de WEB Alle deelnemers die zich willen inschrijven voor de opleidingen van Instituut Broers B.V. vallen onder de WEB kunnen worden toegelaten. Afhankelijk van het niveau is de volgende vooropleiding wenselijk: Niveau 2 VMBO kadergerichte leerweg of hoger Niveau 3 VMBO kadergerichte leerweg Nederlands en Engels eindcijfer 7 of hoger advies Niveau 4 VMBO gemengde of theoretische leerweg of hoger 2 jarige trajecten VMBO gemengde of theoretische leerweg Nederlands en Engels eindcijfer 7 of hoger advies De instroommogelijkheden worden mede tot stand gebracht door: - De kleinere groepsgrootten waarmee Instituut Broers B.V. werkt. - De hoeveelheid docentafhankelijke uren die tijdens de opleiding worden verzorgd. (Dit is hoger dan in veel reguliere vormen van beroepsonderwijs). - Het specialisme van de opleider Voorwaarden Voor alle voorwaarden, condities van inschrijving en/of afspraken omtrent de toelating in de betaalde BPV van leerjaar twee verwijzen we je door naar de site van Instituut Broers B.V. (www.instituutbroers.nl) Pagina 16 van 21

17 12.0 Beëindiging onderwijsaanbod/diploma-erkenning Procedure bij beëindiging van diploma-erkenning Indien door het Ministerie van O, C en W wordt overgegaan tot het beëindigen van de diploma-erkenning van Instituut Broers B.V. treedt het volgende in werking: De deelnemer wordt op de hoogte gebracht van de beëindiging van de diplomaerkenning. Deze bekendmaking wordt schriftelijk per post op het huisadres van de deelnemer bezorgd door de directie van Instituut Broers B.V. De deelnemer wordt vanaf het moment van beëindiging van de diploma-erkenning de gelegenheid geboden om kosteloos uit te schrijven. Eventueel tot op dat moment betaalde opleidingsgelden vervallen aan Instituut Broers B.V. De deelnemer wordt de gelegenheid geboden om bij een collega - instelling die wel over diploma - erkenning beschikt de opleiding te vervolgen. Instituut Broers B.V. verstrekt alle benodigde documenten om dit zo voorspoedig en probleemloos mogelijk te laten verlopen. Indien de deelnemer besluit toch liever bij Instituut Broers B.V. de opleiding te vervolgen en af te ronden wordt deze mogelijkheid geboden. Er zal dan voor maatschappelijke erkende certificaten dan wel buitenschoolse diploma s worden opgeleid. Bij vervolging van de opleiding binnen Instituut Broers B.V. wordt geen opleidinggeld terugbetaald, blijven de betalingsverplichtingen bestaan en er vindt geen uitschrijving plaats. Ontneming van rechten ten aanzien van onderwijsaanbod Indien Instituut Broers B.V. de rechten ten aanzien van het onderwijsaanbod worden ontnomen zal verdiscontering plaatsvinden van vooruitbetaalde opleidinggelden. De deelnemer wordt kosteloos uitgeschreven en heeft derhalve tot op de dag waarop onderwijs is gevolgd zijn financiële verplichtingen jegens Instituut Broers B.V. voldaan. Indien de deelnemer nog niet zou hebben voldaan aan diens financiële verplichtingen zal de directie van Instituut Broers B.V. hem/haar daaraan houden. Pagina 17 van 21

18 13.0 Meldpunt vertrouwensinspecteurs Voor het studiejaar is Pauline Broers, vertrouwenspersoon. Naast de vertrouwenspersoon van Instituut Broers B.V. zelf is er ook een vertrouwensinspecteur vanuit het Ministerie van O.C. en W. (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen). De vertrouwensinspecteur houdt zich bezig met zaken als: klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en/of psychisch geweld (zoals grove pesterijen). Door de recentelijk maatschappelijke veranderingen hebben de vertrouwensinspecteurs er een aantal nieuwe taken bij gekregen. Ook voor zaken rondom discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme enzovoorts kun je contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het Ministerie van O.C. en W. Het meldpunt is op eenvoudige wijze telefonisch bereikbaar: MELDPUNT VERTROUWENSINSPECTEURS (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief) Pagina 18 van 21

19 Studiekosten Je mag van Instituut Broers verwachten dat we transparant zijn over de kosten van jouw studie. Hieronder en op de volgende bladzijde vind je daarom een overzicht van de kosten van de opleiding en de kosten die in rekening gebracht worden in het geval van uitbreiding van onze dienstverlening. We maken graag direct helder wat binnen ons basispakket van dienstverlening valt. Dienst Kosten Wat krijg je? Regulier inschrijfgeld voor 2 jaar Betrokken Onderwijs op MBO-4 niveau 8.600,- Twee jaar betrokken onderwijs. Gemiddelde groepsgrootte van maximaal 20 studenten. Een mentor. 1 examen en 2 herkansingen. Jaarlijks twee BPV bezoeken van betrokken docent. Te betalen ineens of in 12 maandelijkse termijnen in leerjaar 1. Bij deelname opleiding verplicht: Schoolkamp 495,- Via loting wordt bepaald of je ingedeeld bent bij zomer- of winterkamp. Overnachting/verblijf. Deelname activiteiten. Vervoer. Begeleiding. Te betalen voorafgaand aan de opleiding. Boeken en readers Kosten zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Een boekenlijst en specificatie van kosten worden bij de start van de opleiding uitgereikt. De juiste boeken worden voor je besteld en klaargelegd op de door jouw gekozen vestiging. Te betalen voorafgaand aan de opleiding. Tarieven zijn onder voorbehoud. Zie website voor actuele prijzen of neem contact op met het secretariaat voor vragen. Pagina 19 van 21

20 Extra diensten Dienst Kosten Wat krijg je? Examenkosten 100,- Op aanvraag wordt individueel of in combinatie met andere aanvragen het examen afgenomen. Contact met vakdocent per of op afspraak voorafgaand aan het examen is mogelijk, eerste bijles inbegrepen. Binnen 10 werkdagen volgt de uitslag per . Inzien van het gemaakte werk is mogelijk. Te betalen voorafgaand aan de dienst. BPV Bezoek Bijvoorbeeld in verband met verlengd traject of in geval van zorgleerling. 120,- Op aanvraag van student en of ouder wordt een extra BPV bezoek ingepland. Facturatie vindt enkel plaats na melding door BPV-begeleider van Instituut Broers. Te betalen voorafgaand aan de dienst. Extra gesprekken met docent mentor of begeleider Indien sprake van bijvoorbeeld zorgleerlingen. 75,- Extra begeleiding van vakdocent, mentor en/of begeleider. Facturatie vindt enkel plaats na overleg met mentor. Hij/zij bepaalt of er sprake is van bovengemiddelde behoefte aan overleg. Initiatief tot gesprekken welke worden gefactureerd worden altijd gemeld aan en geïnitieerd door student, ouder en/of verzorger. Te betalen voorafgaand aan de dienst. Extra opleidingen of cursussen bijvoorbeeld: o o o Juridisch secretaresse Medisch secretaresse MBA (Moderne Bedrijfsadministratie) - Kosten en voorwaarden op aanvraag. Bijles o Voor buitenschoolse kandidaten o Voor huidige studenten 50,- 40,- Extra instructie van betrokken vakdocent. Individuele begeleiding. Kosten en voorwaarden op aanvraag. Tarieven zijn onder voorbehoud. Zie website voor actuele prijzen of neem contact op met het secretariaat voor vragen. Pagina 20 van 21

21 Jaarplanning 19 augustus 2013 Start schooljaar oktober Herfstvakantie 28 oktober 1 november Toetsweek periode 1 / 5 23 december 3 januari Kerstvakantie januari Toetsweek periode 2 / maart Carnavalsvakantie 9 14 maart Winterkamp onder voorbehoud 31 maart 4 april Toetsweek periode 3 / 7 28 april 5 mei Meivakantie 18 mei 23 mei Zomerkamp onder voorbehoud juni Toetsweek periode 4 / juni Herkansingsronde 1 4 juli Diploma-uitreiking 14 juli Zomervakantie 18 augustus 2014 Herkansingsronde 2 25 augustus 2014 Start schooljaar Data onder voorbehoud. Pagina 21 van 21

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015 Introductiedag 1 e jaars studenten Dinsdag 9 juni 2015 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 15-16 2. Programma schooljaar 15-16 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Pasdag en bestellen

Nadere informatie

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer Deelnemersstatuut De rechten en plichten van de deelnemer 2012-2015 Voorwoord Dit deelnemersstatuut beschrijft de algemene rechten en plichten van deelnemers die ingeschreven staan bij Fairfield en is

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanbetaling: 50% van de Retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de Retraite geldt. 1.2 Algemene Voorwaarden: deze door De Nieuwe Yogaschool gehanteerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Definities:

ALGEMENE VOORWAARDEN Definities: ALGEMENE VOORWAARDEN Definities: 1.Studiebegeleiding Wageningen: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr: 09175908 2.Contractant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014

Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Algemene voorwaarden Hofplein Rotterdam juni 2014 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Hofplein Rotterdam

Nadere informatie

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug.

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug. Huisregels ROC Ter AA Gedrag en kleding In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van toepassing) binnen

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT /

LEERLINGENSTATUUT / LEERLINGENSTATUUT 2013-2014 / 2014-2015 WWW.SGREIGERSBOS.NL leerlingenstatuut De betekenis van het Leerlingenstatuut In dit leerlingenstatuut wordt het geheel van rechten en plichten van de leerlingen

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studysmart Studiebegeleiding

Algemene Voorwaarden Studysmart Studiebegeleiding Algemene Voorwaarden Studysmart Studiebegeleiding Definities 1. Studysmart studiebegeleiding: Eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr.: 64832937. 2. Contractant: Iedere

Nadere informatie

protocol over het handelen tegen agressie en geweld

protocol over het handelen tegen agressie en geweld Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen protocol over het handelen tegen agressie en geweld voorlopig vastgesteld directeur-bestuurder 22 maart 2012 instemming GMR 19 april 2012 definitief vastgesteld

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV)

Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Het BeroepsPraktijkVormings-plan (BPV) Een BPV-plan geeft een systematische beschrijving van de uitvoering van de beroepspraktijkvorming in een zo concreet mogelijke beschrijving. Meerwaarde hiervan is

Nadere informatie

1.2 Deelnemer: degene die een door Open Yoga georganiseerde workshop, training of les volgt c.q. wenst te volgen bij Open Yoga.

1.2 Deelnemer: degene die een door Open Yoga georganiseerde workshop, training of les volgt c.q. wenst te volgen bij Open Yoga. 1. Begrippen 1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Open Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Open Yoga, www.openyoga.nl zijn hier te downloaden. 1.2 Deelnemer:

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering

Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Algemeen: In het belang van het handhaven van fatsoensnormen, orde, rust en veiligheid op school gelden regels en worden afspraken gemaakt. Zowel schooldirecteuren

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen BB Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde afwezigheid

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst!

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! 2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl Waar herken je Het Streek aan Christelijk Wij zien de bijbel als bron en wij volgen Jezus. Voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Delight Yoga georganiseerde Workshops en Retreats. 1.2 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ)

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) Gedragscode BOBOZ (dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van BOBOZ) INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene gedragsregels 4. Gedragsregels 5. Gedragsregels

Nadere informatie