Studenten van de School of Communication Rotterdam kunnen onderzoek doen bij het Lectoraat elearning!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studenten van de School of Communication Rotterdam kunnen onderzoek doen bij het Lectoraat elearning!"

Transcriptie

1 Onderzoek naar het ICT-gedrag van jonge mensen Studenten van de School of Communication Rotterdam kunnen onderzoek doen bij het Lectoraat elearning! Begeleiding vanuit Lectoraat elearning door :Lector Guus Wijngaards, senior fellow/promovendus Jos Fransen, fellow/promovenda Kitty Lau, projectleider Pieter Swager en fellow/promovendus Eric Poldner. November 2007 Het INHOLLAND Lectoraat elearning doet onderzoek op het terrein van elearning en Blended Learning, gegroepeerd in enkele hoofdgebieden die vooral de veranderende rol van de docenten en studenten bestuderen in relatie tot het inrichten van leerpraktijken en het begeleiden van leerprocessen. Die onderzoeksgebieden hebben de namen gekregen van etutor, New Blends, Visual Knowledge Building en ICT-gedrag van studenten. Door actief bezig te zijn in de digitale wereld ontwikkelen jongeren meestal onbedoeld belangrijke vaardigheden en doen ze kennis op van allerlei zaken die een rol spelen in het leven van onze moderne samenleving. Met leren wordt dan bedoeld: het opdoen van kennis en vaardigheden, het opslaan in het geheugen en het weten toe te passen in de praktijk. Het is als het ware een bijproduct van handelingen met de computer en op het Internet die eigenlijk een andere bedoeling hebben: communiceren, plezier hebben en informatie zoeken bijvoorbeeld. Wat jongeren zoal leren? Om te beginnen zijn er natuurlijk de digitale vaardigheden. Deze variëren van het besturen van de computer (zelf nieuwe programma s op de computer zetten, bestanden zoeken, mappen maken, bestanden kopiëren, met plaatjes, video en muziek omgaan, etc.) tot en, websites maken, tekenen en tekstverwerken Een goede basis om in onderwijssituaties het gebruik van programma s als PowerPoint, Access en Excel goed te leren hanteren. Het is inmiddels ook bekend dat chirurgen vaardiger zijn in hun werk naarmate ze meer oog- en handcoördinatie hebben kunnen oefenen door bijvoorbeeld te gamen. Maar ze leren online veel meer. Vooral sociale vaardigheden, strategisch inzicht, creativiteit, het snel verwerken van informatie en verantwoordelijkheid bijvoorbeeld. Het hoger onderwijs heeft als missie jonge mensen op te leiden tot kenniswerkers voor de moderne kenniseconomie. Dat is geen eenvoudige opgave en legt een zware last op de schouders van degenen die leerprocessen begeleiden. In ieder geval moeten zij ook goed op de hoogte zijn van het informatie- en communicatiegedrag van hun studenten. Zo is het bijvoorbeeld goed te weten, dat jongeren ICT vooral gebruiken om te communiceren. Het gaat daarbij eerder om contacten dan om inhouden. Het hoger onderwijs dat allerlei ICTvoorzieningen voor studenten ter beschikking stelt, draagt er zo ook aan bij dat jongeren nog beter gebruik kunnen maken van alle netwerkende mogelijkheden die het internet biedt en krijgt op die manier vaak zonder het te weten of te willen de taak van social enabler. Het Lectoraat elearning van Hogeschool INHOLLAND doet elk jaar onderzoek naar het veranderend ICT-gedrag van jongeren. Resultaten van de meest recente onderzoeken zijn te vinden in het boekje Jongeren en hun digitale wereld. Wat leraren en ouders eigenlijk moeten weten (2006, Van Gorcum). Het boekje is in 2007 vertaald in het Engels en te bestellen via Het doel van de onderzoeken is om goede informatie te verstrekken over de manier waarop huidige en aankomende studenten communiceren en zich informeren, gebruik makend van de nieuwe technologieën. Dit om docenten en medewerkers in het hoger onderwijs te helpen 1

2 zich een beter beeld te vormen van het communicerend, informerend en netwerkend vermogen van zijn klanten. Voor meer informatie: (activiteiten - onderzoek) 1. Profielsites: wat heb je eraan? (Guus Wijngaards) PROFIELSITES VOOR HET ONDERWIJS? Profielsites zijn populaire internetsites waarop vooral jongeren een eigen profiel aanmaken en vriendennetwerken opzetten en onderhouden. In het Engels wordt hiervoor het begrip social networking sites gebruikt, omdat ze gebruikers in staat stellen met anderen contact te hebben door middel van interactieve software. Een profiel bestaat uit een korte omschrijving van jezelf inclusief je naam, leeftijd, status, lengte en haarkleur -, maar ook uit een beschrijving van de dingen die je leuk vindt te doen en over je voorkeuren op het gebied van muziek, film, tv en sport bijvoorbeeld. Wie je helden zijn, wat je lievelingseten is, enzovoorts. Je plaatst vervolgens één of meer foto s en merkt één foto als de belangrijkste aan die straks niet alleen op jouw site te zien zal zijn, maar ook overal waar jouw naam zal opduiken in het netwerk. Het gaat immers om zien en gezien worden om zo een netwerk op te bouwen van vrienden en anderen met wie je gemakkelijk contact kunt maken en kunt communiceren. Twee maatschappelijke sectoren profiteren (of willen graag profiteren) van profielsites. De eerste is die van de wereld van de muziek, waar je niet alleen heel gemakkelijk de achtergrondmuziek van jouw keuze (te zoeken op artiest, genre, sounds like ) gratis kunt draaien, maar ook het laatste nieuws kunt vinden over muziekbands en soloartiesten die je graag hoort. Talloze artiesten danken hun groeiende populariteit en succes inmiddels aan sites zoals MySpace. Maar ook politici en politieke organisaties weten de profielsites te vinden om steun of stemmen te winnen. Bij de laatste verkiezingen gebeurde dat al in Nederland waar partijleiders als Jan-Peter Balkenende, Wouter Bos en Mark Rutte veel Hyves- vrienden wisten te maken. In de Verenigde Staten hebben allerlei mogelijke kandidaten voor de presidentsverkiezingen in 2008 hun profielsites op MySpace ( ingericht. Zij laten foto s, blogs en video s zien en proberen de kiezers te winnen voor hun campagne. Je kunt je ook afvragen of het onderwijs en de scholen niet meer gebruik zouden moeten maken van profielsites, omdat de muziekwereld en die van de politiek immers duidelijk profiteren van hun aanwezigheid op deze platforms. De vraag is natuurlijk of jongeren wel zitten te wachten op profielsiteactiviteiten van hun school. Graag zouden we wat meer inzicht willen hebben in de relatie tussen scholen en profielsites. Zijn er scholen die er al gebruik van maken? Waarom doen ze dat en andere niet? Wat vinden de leerlingen ervan? Wat zijn de voor- en nadelen? Deze en andere vragen zouden we graag beantwoord willen zien door een onderzoek dat een tweetal studenten gaan uitvoeren onder leiding van het INHOLLAND Lectoraat elearning. 2

3 2. Gaming (Jos Fransen) Inleiding In het studiejaar is een eerste onderzoek gedaan naar gaming onder jongeren, waarbij de aandacht was gericht op de voorkeuren voor soorten games, de tijdsbesteding en de redenen waarom jongeren bezig zijn met games. Deze eerste inventarisatie heeft aangetoond dat gaming een steeds belangrijker bezigheid aan het worden is en dat de gevolgen ervan niet moeten onderschat. Gevolgen die zich niet beperken tot veranderingen in de vrijetijdsbesteding, maar ook in de ontwikkeling van de eigen identiteit, vriendschappen en sociale relaties, en van specifieke kennis en vaardigheden. In het verleden leken er grote verschillen te zijn tussen jongens en meisjes als het gaat om de games die hun voorkeur hebben en om de tijd die ze er per dag aan besteden. Geleidelijk begint dat beeld te veranderen en uit recent onderzoek zou blijken dat die verschillen veel minder groot zijn dan vroeger. Niettemin blijft het interessant om na te gaan of er nog verschillen zijn en wat die verschillen zijn, om in aansluiting daarop de verwachting met betrekking tot de toekomst te kunnen voorspellen. Dat is met name interessant als we denken dat games als instrument bruikbaar zouden kunnen zijn binnen de leeromgeving. Als we willen dat het zowel voor meisjes als jongens moet gelden, dan zou het goed zijn om te weten wat hen aantrekt in gaming en waarom ze wat doen. Dat is op zichzelf een complex onderwerp, want met gaming gaat het niet alleen over wat jongeren doen in een game, maar ook in wat wel game communities worden genoemd. Dat zijn netwerken van gamers met als doel elkaar te helpen en te informeren, of zelf ontwikkelde aanpassingen van een game uit te wisselen. Onderzoeksvragen en condities De wereld van gaming en 'game communities' en de wijze waarop jongens en meisjes daarin actief zijn is een breed onderwerp en zal nadere afbakening vragen. Vragen die een rol kunnen spelen zijn: Wat zijn verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot voorkeuren voor games en tijd die aan gaming wordt besteed? Wat zijn de verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot hun gedrag en activiteiten in games en game communities? Onderliggende vraag daarbij is bijvoorbeeld: Zijn er verschillen in wijze van communiceren en/of samenwerken als het gaat om leeftijd, geslacht en/of opleiding? Uiteraard zijn er veel meer vragen te bedenken, maar dat vraagt nadere discussie en overleg. Verder is het belangrijk om het onderzoek af te bakenen in het kader van de haalbaarheid. Dat betekent dat de omvang van de onderzoeksgroep (door het tweetal dat het onderzoek gaat uitvoeren) moet worden bepaald op basis van een definitieve vraagstelling. 3

4 3. Wiki s: wat kunnen we ermee? (Pieter Swager) Wiki s Algemeen Het lectoraat doet onderzoek naar de wijze waarop jongeren en studenten communiceren en zich informeren, gebruik makend van de nieuwe technologieën. Studenten van tegenwoordig maken gebruik van veel verschillende digitale communicatiemiddelen en - media. Ze MSN en, SMS en, Skypen, maken gebruik van Communities, Wiki s, Blogs, Vlogs, You tube / Google video en ga zo maar door. Het onderwijs binnen onze hogeschool maakt weinig of geen gebruik van deze mogelijkheden die voor studenten zo vanzelfsprekend zijn. Focus is ook dit jaar de vraag welke middelen de hogeschool kan inzetten om optimaal aan te sluiten bij het communicatiegedrag van de moderne student. In het cursusjaar willen we een onderzoek laten uitvoeren naar Wiki s. Doel hiervan is vanzelfsprekend een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het onderwijs binnen INHOLLAND. De ICT-infrastructuur van INHOLLAND is een van de modernste van Nederland; het idee is dat er binnen deze omgeving meer mogelijk is dan nu het geval is. Daarnaast is het belangrijk de power of the students beter te benutten door hen de eigen hogeschool te laten adviseren. Wiki, de kracht van eenvoudige hypertekst. Er kan steeds meer op computers. Software groeit mee met de hardware en biedt ons telkens meer mogelijkheden. De Wiki gaat terug naar de eenvoud van de oorspronkelijke gedachten over het delen van kennis met hypertekst. De kracht van deze eenvoud zit m in het gebruiksgemak: Wiki-software is praktisch en laagdrempelig. De eindgebruikers maken er echt gebruik van. En dat is wat ook bij software uiteindelijk telt. Wiki: wat is dat? In 1995 bouwde Ward Cunningham de eerste Wiki. Hij was blijkbaar wel eens op Hawaï geweest, want daar komt dat woord vandaan. Wiki betekent: vlug, meteen. Wiki is op internet door de naamkeuze van Ward synoniem geworden voor een snelle, eenvoudige en heel open website. Serverside wikiscripts zijn er inmiddels in vele soorten en maten. Ze behoren nu tot de collaboratiesoftware en de sociale software, waarmee kennisdeling en interactie via internet mogelijk worden gemaakt. Veel jongeren gebruiken voor de onderlinge samenwerking een Wiki. De meesten hebben het werken met behulp van een Wiki snel onder de knie. In een Wiki kun je on-line direct in het browserscherm hypertekst maken, bewerken en koppelen aan andere hypertekst. Een Wiki is gemakkelijk in het gebruik. Met een Wiki kun je bijvoorbeeld eenvoudig webpagina s maken (in een webformulier, dus met een browser), eenvoudig tekst opmaken (tekstaccenten, een lijst en meer, zonder dat je kennis van HTML of CSS nodig hebt), eenvoudig structuur aanbrengen (extra webpagina s maken met interne hyperlinks), eenvoudig zoeken (een overzicht van recente wijzigingen zijn standaard aanwezig), eenvoudig samenwerken (iedereen die de website kan bezoeken kan ook de tekst wijzigen, aanvullen of nieuwe pagina s toevoegen) en wellicht nog veel meer. 4

5 Met wikisoftware kun je op zich niet meer kunstjes dan er mogelijk zijn met allerhande meer bekende applicaties. Door het gebruiksgemak kunnen er echter wel veel meer mensen daadwerkelijk gebruik van maken. Het is gewoon eenvoudig en goedkoop. Het onderzoek moet: een goed beeld geven van de mogelijkheden en toepassingen van Wiki s in het algemeen en bij organisaties en onderwijs in het bijzonder een gemotiveerd advies opleveren m.b.t. de gebruiksmogelijkheden van Wiki s binnen een organisatie en/of het onderwijs. zowel een kwantitatief als een kwalitatief deel omvatten. (bijvoorbeeld vragenlijsten en interviews) in een tweetal zijn uit te voeren. Het onderzoek van de studenten wordt vanuit het Lectoraat begeleid door Pieter Swager De definitieve onderzoeksvragen worden uiteraard in samenspraak met het Lectoraat bepaald. 4. Visual Communication & Knowledge Building (Kitty Lau) Visual Communication & Knowledge Building Wat is visuele intelligentie? Hoe kunnen we visuele communicatie effectief toepassen in de communicatie wereld in het algemeen en in het onderwijs in het bijzondere? Bij visual knowledge building gaat het om de kracht van visualisering van informatie en kennis, en dan vooral de betekenis die dat kan hebben voor de toepassing binnen het onderwijs. Daarmee gaat het om de inrichting van de [elektronische] leeromgeving en sluit dit aan bij het thema van het lectoraat en het perspectief dat daarbij wordt gehanteerd. Juist bij dit onderwerp is de relatie tussen de inrichting van de leeromgeving en de perceptie van die omgeving door de student het object van onderzoek. Mogelijkheden afstudeeropdracht bij het lectoraat elearning Kitty heeft aan het begin van het cursusjaar reeds met twee studenten afspraken gemaakt over het schrijven van een scriptie over dit onderwerp. De studenten participeren in het promotieonderzoek van Kitty. Daarmee zijn formeel de plaatsen voor dit onderzoeksgebied bezet. Wil je toch meer weten over VKB of alsnog de mogelijkheden verkennen voor het schrijven van een afstudeerwerkstuk over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bijlage 1: algemene info afstuderen bij het Lectoraat 5

6 Bijlage 1. Algemene info Algemene informatie naar de onderzoeksmogelijkheden Lectoraat voor studenten. Communicatiestudenten kunnen nieuw onderzoek doen bij Lectoraat elearning Rotterdam, oktober 2007 Wil je met een medestudent een paar maanden onderzoek doen naar ICT-gedrag van Jongeren? Dat kan bij het INHOLLAND Lectoraat elearning (zie over het lectoraat kader hieronder!) Onderzoek naar ICT-gedrag jongeren Door de voortdurende ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) veranderen (vooral jonge) mensen snel in de manier waarop ze communiceren en informatie en kennis opdoen. Internetten is een vanzelfsprekende manier van communicatie geworden en het mobieltje een verlengstuk van henzelf. Het lectoraat elearning is geïnteresseerd in veranderend ICT-gedrag, met name natuurlijk in relatie met het onderwijs. Zo hebben de communicatiestudenten in een onderzoek gedaan naar het ICT-gedrag van jongeren dat de Nederlandse pers goed heeft gehaald. Zo werd onder meer onderzocht: MSN-gedrag, gaming, networking, de internetrelatie tussen school en thuis. Eind 2006 verscheen een boekje met de resultaten van het onderzoek onder de titel: Jongeren en hun digitale wereld. Wat leraren en ouders eigenlijk moeten weten. Het boekje is inmiddels vertaald in het Engels en is te verkrijgen bij In lag de nadruk op gaming, communicatiegedrag van INHOLLAND -studenten en profielsites. Over dit laatste onderwerp is voor de zomervakantie van 2007 een artikel verschenen dat veel publiciteit heeft gekregen. Zie artikel op onze website: EFE3940FAB74/0/Profielsites.pdf Ook in het collegejaar jaar zijn er weer enkele mogelijkheden voor enkele groepjes van twee studenten om soortgelijk onderzoek te doen. 6

7 Voor verdere informatie mail: (Barbara van Wijk, management assistente Lectoraat elearning. Wil je graag met een andere student zo n onderzoek doen, dan kun je daarvoor bij ons solliciteren. Om je dat laatste wat gemakkelijker te maken, vind je hieronder enkele vragen die daarbij beantwoord moeten worden. Solliciteren Heb je belangstelling om met een medestudent één van deze onderzoeken te doen? Schrijf dan aan de Management Assistente van het Lectoraat elearning een (Stuur een cc naar de lector: Geef in die (iedere individuele student moet er één sturen!) in ieder geval aan: Naam en andere persoonsgegevens met een kort CV Met welke medestudent je samen onderzoek wil doen Waarom je dergelijk onderzoek interessant vindt. Probeer ook duidelijk te maken waarom je onderzoek belangrijk vindt en hoe dit onderzoek past bij jouw studie. We zien jouw sollicitatie met spanning tegemoet! elearning betekent het gebruik van multimedia en het Internet om de kwaliteit van het leren te verbeteren. Als middel en informatiedrager, maar ook als een manier om de benodigde leerprocessen mogelijk te maken en te verbeteren. Het INHOLLAND Lectoraat elearning probeert dus mee te helpen om in het onderwijs en daarbuiten daadwerkelijk te komen tot verantwoord en gemotiveerd gebruik van de nieuwe ICT (Informatie- en Communicatietechnologie). Welke leeractiviteiten en welke leeromgevingen zijn nu het meeste geschikt om onze studenten en medewerkers te helpen zich te ontwikkelen tot kenniswerkers? Het lectoraat reikt een helpende hand om deze nieuwe processen van kennisverwerving met behulp van computers en het Internet zo goed mogelijk te laten verlopen. In het kort biedt het kennis, hulp bij onderzoek en implementatie, adviezen en trainingen. De belangrijkste taak van het lectoraat blijft natuurlijk het doen van eigen onderzoek, waarbij bestaande kennis die elders is opgedaan goed wordt gebruikt. Er bestaat een intensieve samenwerking met diverse partijen in binnen- en buitenland die daarin geïnteresseerd zijn. Het lectoraat geeft leiding aan een Kenniskring waarin onderzoekers van binnen en buiten INHOLLAND verschillende onderzoeken uitvoeren. Hoofdthema's daarbij zijn de veranderende rol van de docent (etutor) binnen onderwijssituaties waarin de student steeds nadrukkelijker zijn eigen leerweg uitstippelt, Blended Learning en Visual Knowledge Building. 7

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

INHOLLAND Lectoraat elearning Innoveren in onderwijs 1. Innoveren in onderwijs? Investeer in mensen!

INHOLLAND Lectoraat elearning Innoveren in onderwijs 1. Innoveren in onderwijs? Investeer in mensen! Innoveren in onderwijs? Investeer in mensen! Dr. Guus Wijngaards INHOLLAND Lector elearning 8 oktober 2006 De wil om het onderwijs te vernieuwen wordt breed gedragen. Scholen worstelen immers met dropout-

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête studenten lerarenopleidingen Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven

Nadere informatie

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN

COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN COMMUNICATIE EN INFORMATIE ONDER JONGEREN Beste lezer,!" #$ %& Algemeen 1. Geslacht man vrouw 2. Leeftijd Jaar 3. Nationaliteit Nederlandse 4. School / Opleiding 5. In welk ar zit je? 6.1 Hoe lang bel

Nadere informatie

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Les 4 ... E-mail, de elektronische brief. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 4... E-mail, de elektronische brief Deze iconen tonen aan voor wie het document is WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Hoewel de opkomst

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

We zijn op de goede weg!

We zijn op de goede weg! Interview met etutor Hans Troost, School of Education Hogeschool INHOLLAND Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, december 2005 We zijn op de goede weg! Het gesprek met Hans Troost vindt plaats op de

Nadere informatie

Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, mei 2006

Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, mei 2006 Interview met etutor Jaap Jansen, Docent en coördinator van internationale Master Visual Knowledge Building (VKB) van de School of Communication & Media Rotterdam (Hogeschool INHOLLAND) Door Pieter Swager,

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 Interne notitie Hogeschool INHOLLAND in het kader van het project New Blends, in de praktijk.

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête jonge beginnende leerkrachten Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jou te geven

Nadere informatie

Rapport Lectoraat elearning

Rapport Lectoraat elearning Rapport Lectoraat elearning INHOLLAND Hogeschool Rotterdam, 24 mei 05 Door: In opdracht: Chablis Platenburg Lectoraat elearning, Lector Dr. G. Wijngaards, INHOLLAND Hogeschool 1. ICT gebruik van INHOLLAND

Nadere informatie

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld.

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Internet Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Om de webpagina s te openen is een internet-browser of kortweg browser nodig. De bekendste zijn INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Toets-ICT. Vaardig en veilig online. Producten en prijzen 2014 Toets-ICT

Toets-ICT. Vaardig en veilig online. Producten en prijzen 2014 Toets-ICT Toets-ICT Vaardig en veilig online Producten en prijzen 2014 Toets-ICT Vaardig en veilig online 1 April 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Toets-ICT... 3 Opbouw en inhoud... 4 Examenmogelijkheden...

Nadere informatie

Erno Mijland. De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt. #smiho 100 direct toepasbare tips JEAN DE BOISSON

Erno Mijland. De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt. #smiho 100 direct toepasbare tips JEAN DE BOISSON Erno Mijland De beste leraar is hij, die het meest van zijn leerlingen opsteekt. JEAN DE BOISSON #smiho 100 direct toepasbare tips Inhoud Leeswijzer Voorwoord Inleiding Wat zijn sociale media? 7 9 13 17

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans

Blended learning. Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Blended learning Waarom, wat en hoe? Steven Verjans Pagina 2 A. Haddad, technologies for education Vooraf: Is blended learning een nieuw fenomeen? Niet echt: al lang afwisseling didactische werkvormen

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. Interactieve multimedia

Cursus Onderwijs en ICT. Interactieve multimedia Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 2, deel 17 (versie 1.0 NL 18-12-2010) Interactieve multimedia door Serge de Beer Inleiding Foto s, video en geluid zijn allemaal prachtige media om mee te leren. Maar nog

Nadere informatie

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012

De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 De digitale leerwereld RIZO 2.0, 13 maart 2012 1 Inhoud Belangrijke definities en voorbeelden Middelen, techniek en ICT Opdracht in subgroepen Wat verwacht u van ons Afsluiting Contact gegevens 2 Belangrijke

Nadere informatie

NME en Digitale Media

NME en Digitale Media NME en Digitale Media Een goeie combinatie! Workshop voor de Wisselwerkdag van het NME op 22 juni 2010 in Zeist Kennismaken Christel Otto en Anneke Groen Geen digitale media experts, wel enthousiast over

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Handreiking bij het maken van keuzes Show & Share 2008 10 april 2008 Pieter Swager / Jos Fransen Opbouw presentatie Blended Learning definitie[s]

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009

Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009 Hogeschool INHolland ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009 ASAR dient aan het College van Bestuur te rapporteren over de voortgang en resultaten

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

Onderzoek Tablets in het onderwijs

Onderzoek Tablets in het onderwijs Onderzoek Tablets in het onderwijs September 2011 Voorwoord In dit verslag presenteren we onze bevindingen van de tablettest die we hebben uitgevoerd. Zowel de ipad 2 als verschillende Android tablets

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Social Media, de andere opvoeder

Social Media, de andere opvoeder Social Media, de andere opvoeder Even voorstellen Diana Langerak Echtgenote en mama van twee jongens Communicatiemedewerker De Hoop ggz Aantal jaren eindredactie verschillende bladen, waaronder: Chris

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

elearning and Blended Learning Guus Wijngaards INHOLLAND Lector elearning

elearning and Blended Learning Guus Wijngaards INHOLLAND Lector elearning elearning and Blended Learning Guus Wijngaards INHOLLAND Lector elearning Lectoraat? Toegepast onderzoek (Praktijkgericht) Kennis delen met de buitenwereld Brugfunctie naar de maatschappij 2 Fusie 16 Schools

Nadere informatie

Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring.

Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring. 1 Pieter Swager lectoraat elearning Scenario: Standaardmodule met schriftelijk tentamen, docent geen ICT-ervaring. Voorbeeld scenario moduletype docent-colleges-tentamen (blauwdruk van een leerpraktijk)

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE

GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE GEBRUIKSAANWIJZING WEBSITE INHOUDSOPGAVE Definities... 3 Aanmelden... 4 Inloggen op je eigen account (LEERKRACHT)... 4 Je gegevens wijzigen... 5 Aanmelden voor deelname aan een opdracht... 6 Een Inzendpagina

Nadere informatie

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind

1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1.1 Vragenlijst: Wat ik leuk Vind 1. Wat kijk je graag op tv? 2. Wat is je lievelingsfilm? 3. Wat doe je op internet? 4. Welke games speel je? 5. Waar praat je over op facebook, twitter, enzo? 6. Wat doe

Nadere informatie

Opdracht 2 Checklist. Website 1 NTR Het Klokhuis -

Opdracht 2 Checklist. Website 1 NTR Het Klokhuis - Opdracht 1 - Cursus Opdracht 2 Checklist Website 1 NTR Het Klokhuis - http://www.hetklokhuis.nl/ 16-23 (maximaal aantal te halen : 35) Deze site scoort heel behoorlijk, maar het kan altijd nog beter. Bekijk

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0

Wijngaards G. Dr. Lector 1,0 Hogeschool INHOLLAND ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Jaarrapportage 2006-2007 Deze rapportage betreft een rapportage over het studiejaar 2006-2007. Om uniformiteit te verkrijgen

Nadere informatie

Waarom met je bedrijf op Facebook?

Waarom met je bedrijf op Facebook? Waarom met je bedrijf op Facebook? In deze les ga ik er een vanuit dat jij met jouw duurzame locatie, bedrijf of initiatief ook de mogelijkheden van Facebook wilt benutten. Of je dat ook inderdaad écht

Nadere informatie

Nieuwe en Social Media; Hoe gebruik ik ze goed?!

Nieuwe en Social Media; Hoe gebruik ik ze goed?! Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Bianca Harink 31 May 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/30485 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Even kijken waar wij staan?

Even kijken waar wij staan? Even kijken waar wij staan? Het is nieuw omarmen of verwerpen? Het is wel een beetje eng! Ik heb geen zin om via Facebook te vernemen dat iemand een moeilijke stoelgang heeft. Privé is Privé en dat blijft

Nadere informatie

Project New Blends in Education 01-03-2007 Ontwerp flankerend onderzoek 2007 Jos Fransen, Richard Visscher

Project New Blends in Education 01-03-2007 Ontwerp flankerend onderzoek 2007 Jos Fransen, Richard Visscher Project New Blends in Education 01-03-2007 Ontwerp flankerend onderzoek 2007 Jos Fransen, Richard Visscher Introductie Naar aanleiding van de vier pilots die in schooljaar 2005-2006 zijn uitgevoerd start

Nadere informatie

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE

WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE WORKSHOP AANBOD DOELGROEP VSO HAVO VMBO-BL-REA KICKOFF ICT 4 JUNI 2014 LOCATIE VSO DUINVLEUGEL, WIJK AAN ZEE Titel POV aan de hand van 6 didactische stappen. Korte beschrijving workshop De deelnemers maken

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN: INTERNET: Social media Wat is het en hoe wordt het gebruikt

Nadere informatie

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk)

Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Christine Prast, onderwijskundige Scenario: theoretisch blok (voorbeeldscenario / blauwdruk van een leerpraktijk) Vooraf Onderwijskundig kader waarbinnen herontwerp plaatsvond Uitgangspunt bij het hier

Nadere informatie

Office Live Workspace

Office Live Workspace Het succes van Internettoepassingen zoals Google Docs en Zoho Office waarbij het Internet als werkruimte gebruikt wordt voor kantoortoepassingen (tekstverwerking, elektronisch rekenen ) heeft uiteraard

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken

Bert Plaat i-coach MBO 3-4. PowerPoint & Lessen maken Bert Plaat i-coach MBO 3-4 PowerPoint & Lessen maken Eerste opzet Invoegen media zoals video, camera, screencast Inspreken en opslaan als video De rol van Movie Maker Opdrachten studenten Probleem: Ontsluiting

Nadere informatie

Sociale media, nieuw???????? presentatie voor raadsleden T-Diel

Sociale media, nieuw???????? presentatie voor raadsleden T-Diel Sociale media, nieuw???????? presentatie voor raadsleden T-Diel Wat staat u te wachten? Social media promo. Redenen om het niet te doen. Web 2.0 Voorbeelden (goed en fout) Tips en trucs, leuke hulpmiddelen

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009

Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009 Hogeschool INHolland ASAR- Institute of Advanced Studies and Applied Research Planning & Control Cyclus Lectoraten 2009 ASAR dient aan het College van Bestuur te rapporteren over de voortgang en resultaten

Nadere informatie

Informatie boekje. MSN & Hyves. voor jongeren van behandelgroepen

Informatie boekje. MSN & Hyves. voor jongeren van behandelgroepen Informatie boekje MSN & Hyves voor jongeren van behandelgroepen 24 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 MSN 4 1.1. Wat is MSN? 4 Dit informatieboekje is ontwikkeld door: Manon van de Linde & Chrissy Pijnenburg

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar:

Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: Smartphone of tablet? Open de browser en ga naar: http://etc.ch/vkrr Toetsen van de Toekomst Saskia Wools manager prototyping, Cito Agenda Onderwijs 2032 Hoger Onderwijs in 2032 Q&A Smartphone of tablet?

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek

Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten. Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten Zoek Home Opleiding Onderwijsprogramma Organisatie Stages en projecten CMD Amsterdam Studie programma Ontwerpopleiding voor interactieve

Nadere informatie

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst

Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Lesbrief: Mediawijs Thema: Mens & Dienstverlenen in de toekomst Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Dat mensen gebruik maken van media is niet nieuw. Er zijn

Nadere informatie

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam

Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Persoonlijke gegevens Geboortedatum Burgerlijke staat Nationaliteit Rijbewijs Robert de Pijper 01031982 Ongehuwd Nederlandse Ja Adres Postcode Woonplaats Grote Beer 123 3067 TR Rotterdam Telefoon Email

Nadere informatie

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps

Titanpad. Answergarden. Wordle. Tricider. Resultaten Workshop ICT & Aps Titanpad Answergarden Wordle Tricider Resultaten Workshop ICT & Aps Rotterdam, Landelijke Lio-dag 9 februari 2012 Beste student van de lerarenopleidingen economie. Jullie hebben op 9 februari 2012 een

Nadere informatie

OR en social media 1

OR en social media  1 OR en social media WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 1 Yammer Twitte Youtube Social media Faceb Surveymonkey 27-2-2014 - v6 LinkedIn Skype WWW.OOSTERHOORNMZ.NL 2 Waarvoor inzetten Informatie verstrekken Informatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

E-learning biedt perspectief

E-learning biedt perspectief E-learning biedt perspectief Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com http://www.slideshare.net/wrubens Wie van u... Raad van bestuur Directies/managers (lijn) P&O Beleidsadviseurs Opleidingsadviseurs

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN:

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

kwaliteit van leven E-inclusie, hoe organiseer je dat?

kwaliteit van leven E-inclusie, hoe organiseer je dat? E-inclusie, hoe organiseer je dat? Door ICT meer kwaliteit van leven Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2018 KDDV - KDDV.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 - KDDV... 3 Keuzedeel en examen... 4 KDDV College... 5 Opbouw methode... 6 Inhoud

Nadere informatie

Wanneer je de Apps installeert via de Ipad, vergeet ze dan zeker niet te synchroniseren via itunes met je pc of omgekeerd.

Wanneer je de Apps installeert via de Ipad, vergeet ze dan zeker niet te synchroniseren via itunes met je pc of omgekeerd. Interessante Apps voor de ipad! Wat zijn Apps? Apps = Applications (toepassingen) Applicaties voor mobiele telefoons (iphone) en tablets (ipad) met internetverbinding. Deze Apps zijn verkrijgbaar via de

Nadere informatie

Voorstelling project. verantwoordelijke multimedia & webdesign

Voorstelling project. verantwoordelijke multimedia & webdesign Voorstelling project verantwoordelijke multimedia & webdesign Project inhoud Verantwoordelijkheden 1. advies en ondersteuning bieden ivm het digitale gebeuren binnen het KIDS (afdeling zorg) 2. organisatiebeleid

Nadere informatie

Implementatieplan voor E learning en ELO gebruik binnen een school. Peter Tempel Fernao Prince Rob Houben Gerard Mastenbroek

Implementatieplan voor E learning en ELO gebruik binnen een school. Peter Tempel Fernao Prince Rob Houben Gerard Mastenbroek Implementatieplanvoor E learningenelogebruik binneneenschool PeterTempel FernaoPrince RobHouben GerardMastenbroek maandag11mei2009 1 2 Inhoudsopgave Inleiding...4 Uitgangspunt:...5 Doel invoering E-Learning:...5

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken.

Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Uitgewerkt projectplan: Een documentaire maken. Inleiding De Piersonschool is een Jenaplanschool. In een jenaplanschool is wereldoriëntatie heel belangrijk en het hart van het onderwijs. We willen de wereld

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

LinkedIn Profiel Checklist

LinkedIn Profiel Checklist LinkedIn Profiel Checklist STAP 1: ALL-STAR Een 100% profiel is volgens LinkedIn niet mogelijk. Er is altijd wel wat te verbeteren. Het niveau wat je kan bereiken is All-Star (of Zeer deskundig in het

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten Handleiding voor docenten Inleiding Het EnerCities pakket biedt je school de mogelijkheid om gebruik te maken van een serious game (leerspel) met bijbehorende educatieve toolkit en communicatiefaciliteiten

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken

Cursus Onderwijs en ICT. digitaal leermateriaal maken Cursus Onderwijs en ICT Jaargang 1, deel 10 (versie 1.0 NL 19-5-2010) digitaal leermateriaal maken door Serge de Beer Inleiding Tot nu toe hebben we in deze cursus al een aantal mogelijkheden gezien voor

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Mijn familie, mijn vrienden en vriendinnen en ik!

Mijn familie, mijn vrienden en vriendinnen en ik! We leven in een maatschappij met een overweldigende aanwezigheid van moderne technologische apparaten, waardoor afstanden tussen mensen vervagen en een tweede, online wereld ontstaat. De inderen van nu

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

Triaalrapportage INHOLLAND Lectoraat elearning 1e triaal Periode: september t/m december 2006

Triaalrapportage INHOLLAND Lectoraat elearning 1e triaal Periode: september t/m december 2006 Triaalrapportage INHOLLAND Lectoraat elearning 1e triaal Periode: september t/m december 2006 1. Personele stand van zaken (allen interne leden) Naam fte periode functie School Dr. Guus Wijngaards 1,0

Nadere informatie