Er gaat niets boven Groningen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er gaat niets boven Groningen!"

Transcriptie

1 DEFINITIEF Er gaat niets boven Groningen! Verslag project 1627 versie 1.0 datum 29 juni 2009

2 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding Aanleiding Indeling verslag 2 2 Programmaonderdeel UMCG Welkom en inleiding Presentatie Karin Kalverboer over Zorg Innovatie Forum (ZIF) Presentatie Ron van den Bosch over standaardisatie binnen UMCG Hans Wortmann over het concept Software as a Service Presentatie Harry Nienhuis over ontwikkeling van nieuwe businessmodellen 6 3 Programmaonderdeel RDW Welkom en opening door Nico Westpalm van Hoorn Presentatie Zeger Baelde over de chip op het rijbewijs Presentatie Gert Maneschijn met een demonstratie Presentatie Marcel Wendt over Trust-ID 10 4 Programmaonderdeel Aa & Hunze Introductie van het Wegwiezerconcept Toelichting Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Toelichting CIDRE-project Demo virtueel loket Toelichting van de Telebrink 13 5 Programmaonderdeel Wallage 15 6 Enkele foto s van het sociale programma 17 Bijlage A Deelnemers aan het werkbezoek 18 Bijlage B Programma werkbezoek 19

3 Pagina 1 van 1 Samenvatting Het werkbezoek van het Forum Standaardisatie aan Groningen kende 4 programmablokken. Hieronder worden de belangrijkste observaties van elk van die blokken vermeld. Programmaonderdeel UMCG Er is grote behoefte aan visie, beleid en regie UMCG gebruikt de BPM-notatie als standaard voor procesbeschrijvingen De wereld verandert: meer naar services Standaarden zijn hard nodig want er zijn veel creatievelingen in de organisatie Stel de klant centraal: disruptive innovation Programmaonderdeel RDW De ISO-norm voor authenticatie kent 5 niveaus (NL maar 3) Eigen middelen vs de markt: wat is het bestaansrecht van DigiD? RDW: de chip op het rijbewijs kent een inverdientijd van 8-10 jaar binnen de eigen keten Burger centraal: uitgaan van een eigen wens tot authenticatie (en dus zelf betalen) Programmaonderdeel Aa & Hunze Ook hier behoefte aan authenticatie! De projecten kennen groot lokaal draagvlak vanuit de gemeenschap In Drenthe: 2025 / 2026 piek in de dubbele vergrijzing Betrokkenheid van uitvoeringsinstanties is zeer beperkt bij de projecten Netwerk van samenwerkende organisaties dragen de projecten Vraag: help met opschalen naar landelijk niveau (bijvoorbeeld de Manifestgroep) Programmaonderdeel Wallage Vertaal Arabisch (van ICT) naar Chinees (van de bestuurders) Door de verwachtingen van de burger zal e-overheid een politiek issue worden Overheidsorganisaties zijn verticaal, problemen zijn horizontaal (jeugd, enz.) Oplossing 1: wachten (tot er lijdensdruk is) Oplossing 2: laat zien dat je de burger snapt

4 Pagina 2 van 2 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Dit is het verslag van het werkbezoek dat het Forum Standaardisatie en de medewerkers van het Bureau Forum Standaardisatie op 7, 8 en 9 juni gebracht hebben aan Groningen. Het werkbezoek diende de volgende doelen: Het werkbezoek beoogt uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de leden van het Forum Standaardisatie en de verschillende te bezoeken instanties, zowel publieke instanties als het bedrijfsleven. Er bestaat behoefte om zicht te krijgen op de praktijk voor elektronische samenwerking: wat gaat goed, wat kan beter en wat leren we daarvan. Voor de opzet van het werkbezoek betekent dit dat er ruimte moet zijn voor dialoog en kennisuitwisseling; daarbij wordt aangekoerst op een win-win situatie voor zowel de te bezoeken instanties als de leden van het Forum. Het werkbezoek heeft expliciet ook een samenbindende doelstelling voor de leden van het Forum. Hiertoe zal in het programma ruimte worden ingepast. Hoewel de opkomst van Forumleden het behalen van het tweede doel enigszins in de weg heeft gestaan, kan gezegd worden dat beide doelen behaald zijn en er ruimschoots de mogelijkheid is geweest om kennis te maken met verschillende aspecten van de praktijk van de elektronische samenwerking. In dit verslag wordt daar een weerslag van gegeven. 1.2 Indeling verslag In het vervolg van dit verslag zullen de 4 programmaonderdelen elk in een afzonderlijk hoofdstuk worden behandeld. In bijlage A worden de deelnemers aan de reis genoemd en in bijlage B staat het volledige programma vermeld.

5 Pagina 3 van 3 2 Programmaonderdeel UMCG 2.1 Welkom en inleiding De heer Frans Jaspers, lid Raad van Bestuur UMCG, geeft in zijn inleiding aan dat standaardisatie in het UMCG een issue is op het hoogste niveau. De 8 raden van bestuur van de UMC s in Nederland komen regelmatig bij elkaar over dit onderwerp. Standaardisering van patiëntenzorg en van processen in de regio is voor UMCG belangrijk. Ook ten aanzien van de werkplekken binnen het UMCG is men ervan overtuigd dat standaardiseren noodzakelijk is. Op landelijk niveau speelt het wetenschappelijke project Parelsnoer, waarin de 8 UMC s samenwerken rond verschillende ziektebeelden. UMCG coördineert voor nierfalen. Het Lifelines project van het UMCG heeft een grote biobank, ook daar is standaardisering van werkprocessen uiterst relevant. Voorts refereert de heer Jaspers aan het initiatief in Noord Nederland om gemeenschappelijk ICT-voorzieningen in te richten voor de noordelijke ziekenhuizen (in het licht van o.a. breedband en dataopslag). Qua architectuur willen de 8 UMC s een voorstel neerleggen: zo gaan we het doen in Nederland. Er moeten doorbraken geforceerd worden. Maar ook dienen er keuzes gemaakt te worden om bepaalde zaken niet te doen. 2.2 Presentatie Karin Kalverboer over Zorg Innovatie Forum (ZIF) Karin Kalverboer, directeur van het ZIF, geeft een presentatie over haar organisatie, de betrokken stakeholders en de verschillende projecten waar het ZIF bij betrokken is in de regio. In de bijlage is de complete presentatie van mevrouw Kalverboer opgenomen. Enkele issues die naar voren komen naar aanleiding van de presentatie: In de zorg is en blijft semantiek belangrijk, ook standaardisatie. Het is vervolgens van belang daar de juiste technologie bij in te zetten. Hier ligt wel een dilemma als het gaat om

6 Pagina 4 van 4 (subsidie)programma s die bedoeld zijn om MKB-innovaties te stimuleren: loop je dan niet het risico om de slag rond semantiek en standaardisatie mis te lopen? Zo heeft UMCG wel eens niet meegedaan aan (regionale) projecten omdat het voortraject niet op orde was zoals definities, afspraken en standaardisering. Het is jammer dat UMCG daar energie in moet stoppen. De vraag wordt voorgelegd: wat kun je vanuit de nationale overheid daar nu aan doen? Vanuit het Forum Standaardisatie wordt geantwoord: semantische vragen verre van Den Haag houden; aan de zorg overlaten ; Wanneer heeft ZIF het goed gedaan en wanneer niet? Oost Groningen is een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland / Europa. Als we in Noord Nederland kunnen laten zien dat we de zorg anders organiseren en geen doublures kennen, dan is het geslaagd; NICTIZ voor de zorgsector. Sectoroverstijgende standaardisatie: is een vraagstuk. Afstemmingskwesties: AWBZ, WMO, Forum. Waar liggen de grenzen? UMCG geeft tijdens de discussie aan dat privacy gevoelige informatie die het ziekenhuis wil versturen nu niet bij de regionale netwerken zoals St. Gerrit aangeboden kan worden (vanwege beveiligingeisen). Koppeling met gemeenten via WMO-verhaal: ook daar is de kans groot dat er voorlopig nog geen informatie-uitwisseling kan plaatsvinden. UMCG kiest ervoor nu separaat zaken aan te leggen; Het Forum legt de vraag neer: of we in de Haagse wereld überhaupt deze dwarsverbanden wel zien? Frans en Karin: Lokaal lopen we er tegen aan. Dan zien we de verbanden juist. 2.3 Presentatie Ron van den Bosch over standaardisatie binnen UMCG De heer van den Bosch, hoofd ICT beleid van het UMCG, gaat in zijn presentatie in op standaardisatie en interoperabiliteit binnen het UMCG op de verschillende niveaus. Zie bijlage voor zijn gehele presentatie (hier geldt overigens voor dat het UMCG gevraagd heeft er vertrouwelijk mee om te gaan). Voor de semantische interoperabiliteit wordt binnen het UMCG de Snomed CT (= Amerikaanse standaard) toegepast. Er wordt over nagedacht Snomed ook als basisset te gaan gebruiken voor het EPD (in 80% van de gevallen goed bruikbaar). Er is hiervoor steun nodig van NICTIZ. Ook in het kader van het Parelsnoerproject is het noodzakelijk: toepassing van deze standaard zou een van de spin-offs van het Parelsnoertraject kunnen zijn. De informatiemodellen van het UMCG zijn ontwikkeld in de HL-7 omgeving. Toetsing van de identiteit ligt buiten het ziekenhuis. DigiD wordt nog niet gebruikt. Er zijn plannen om de patiënt met DigiD toegang tot het medisch dossier te geven. Zo worden in samenwerking met de NCPF 2 pilots ontwikkeld voor patiëntenportals (Erasmus MC en UMCG). Tot nu toe zijn alleen de technische aspecten uitgetest. Het plan is om in samen met de consument te testen waar wel en waar niet elektronische toegang voor patiënten gewenst is. Niet binnen UMCG Geen open platform; Open office biedt nog geen mogelijkheden; Open source nauwelijks voor de zorg beschikbaar; Risico s voor de betrouwbaarheid als het gaat om toepassing van Software as a Service (SAAS).

7 Pagina 5 van 5 Wel binnen UMCG: Open standaarden; Stelselsemantiek; Authenticatie en autorisatie; Normen. 2.4 Hans Wortmann over het concept Software as a Service Prof.dr.ir.J.C. (Hans) Wortmann, hoogleraar Information Management aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RuG, gaat in zijn inleiding in op het SAAS-concept. Enkele voorbeelden van software as a service zijn: Ideal: bankenwereld; Carglass: neemt alle zorgen uit handen bij verzekeraars (niet open: bedoeld om de concurrentie buiten te houden). Bij de toelichting op het SAAS-concept geeft de heer Wortmann aan dat je niet weet of het nu een dienst is of software. Tevens: Google weet veel van u. Volgens Wortmann komen er echt nieuwe businessmodellen aan. Het betreft dan een combinatie van dienstverlening en ICT met een sterke focus op netwerken. Wortmann legt de vraag voor: waarom zou SAAS niet in de dienstverlening toegepast kunnen worden? Het wordt in toenemende mate anders. Via SAAS is het mogelijk zaken op afstand te zetten, het geeft mogelijkheden om de dienstverlening anders in te richten en stukjes dienstverlening er af te pellen. Voorbeelden: Misdaadkaart.nl; Bloeddruk meten: nieuwe diensten aan elkaar koppelen. Nederland heeft volgens Wortmann belang bij het vooraan lopen in dit patroon; het begint met het creëren van bewustzijn van de mogelijkheden en het op gang krijgen van een maatschappelijke beweging. SAAS maakt het mogelijk om op afstand kleine componenten te laten draaien. Dat houdt in dat het niet nodig is alle software naar de bedrijven te brengen. Het gaat om kleine stukjes software die weggezet kunnen worden. Het betreft een combinatie van diensten en software. Dat betekent wel dat er zorg gedragen moet worden voor standaarden: SAAS needs standards. Volgens Wortmann is voor Nederland als kenniseconomie SAAS een hele belangrijke kennisfactor. Er moet in Nederland ruimte komen om hiermee te experimenteren.

8 Pagina 6 van 6 Standaarden worden ontwikkeld door voorlopers: zie DigiD. Hij stipt in dit verband ook de basisregistraties aan. Maar als hij daarmee wil testen dan kan dat niet als kleine jongen. Er ontbreken testsites (bijv. bij NICTIZ). Wortmann: zorg ervoor dat er stimulatie plaatsvindt, testsites beschikbaar zijn. Richt je daar actief op en daarbinnen op standaarden; dat kun je op zijn SAAS regelen. 2.5 Presentatie Harry Nienhuis over ontwikkeling van nieuwe businessmodellen Harry Nienhuis, adviseur Strategie & Innovatie van de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen, gaat in zijn presentatie in op de noodzaak van nieuwe businessmodellen in de zorg. En zou e- Health daarbij een katalysator kunnen zijn? Menzis legt de focus op drie regio s: Groningen; IZIT (o.a. in Twente); Den Haag. Wat is kenmerkend voor de nieuwe businessmodellen? Veel regie aan de klant geven. Zelfregie of met behulp van mantelzorgers; Hulp in de 1 e lijn; Als niet anders kan dan doorverwijzen naar de 2 e lijn; Interactie tussen alle systemen die daarbij gebruikt worden. Wat zijn de barrières: Financiering: er zijn perverse prikkels die innovaties in de zorg remmen; Wet- en regelgeving; Cultuur bij medische professionals; Cultuur en draagvlak bij zorgvrager; Aanbod diensten en knowhow; Medical evidence; Uniformering en standaardisatie: standaarden die opschaling en interoperabiliteit bevorderen ontbreken. De heer Nienhuis: De verschillende partijen snappen elkaar nu niet: we weten niet waar we het over hebben. Zorgaanbieders willen wel, maar waar moeten ze in investeren? Ze stellen de vraag: is dit wel wat de standaard gaat worden? Harry Nienhuis verwijst in dit verband ook naar het belang van Early adopters en gaat in op de ideeën rond disruptive value netwerk (uit: The Innovators Prescription van Clayton Christensen). Belangrijk is dat de klant kiest. De modellen van het masterplan in Oost Groningen zouden ook daar vanuit moeten gaan.

9 Pagina 7 van 7 Qua governance: Lokale initiatieven in de zorg: daar stikt het van in Nederland. Regio-initiatieven zijn nodig om een stap verder te komen. Gemeentelijke overheden en andere overheden zullen steeds meer met elkaar samen moeten werken om de zorg op een nieuwe manier in te regelen. Regie is er helemaal niet op het gebied van e-health. Zorg en ICT moeten in begrijpelijke taal uitgelegd worden, ook om helder te krijgen welke besluiten er genomen moeten worden. Een aantal commerciële partijen en publieke partijen hebben nu initiatief genomen voor dat stukje regie. Menzis is daarbij betrokken. De presentaties van de inleiders zijn een digitale bijlage bij dit verslag.

10 Pagina 8 van 8 3 Programmaonderdeel RDW 3.1 Welkom en opening door Nico Westpalm van Hoorn Namens het Forum Standaardisatie opent Nico Westpalm van Hoorn de bijeenkomst met de RDW door in te gaan op het belang van authenticatie voor de interoperabiliteitsagenda van het College en Forum Standaardisatie. 3.2 Presentatie Zeger Baelde over de chip op het rijbewijs Inleiding door de heer Zeger Baelde, manager van de divisie Registratie & Informatie van de RDW. Hij gaat in zijn presentatie in op de digitalisering binnen de RDW, in het bijzonder op de ontwikkelingen rond digitale authenticatie en identificatie. Het elektronisch rijbewijs en de mogelijkheid van een chip op het rijbewijs komen eveneens aan bod. De heer Baelde schetst in zijn presentatie de oorsprong van de gedachte van de RDW om van het rijbewijs een authenticatiemiddel te maken. Hij gaat daarbij uit van de stelling dat degelijkheid altijd voorop staat in de werkwijze van RDW. Hij geeft aan dat het rijbewijs in 2005 een identiteitsbewijs is geworden, dat vereist dat ook de RDW meegaat in de digitalisering ervan. Het belangrijkste werkproces waar de meerwaarde naar verwachting hoog is, is het proces Tenaamstelling. Dit is een lastig proces, met veel politiek en veel partijen die er op steunen. In dit proces heeft de RDW behoefte aan een DigiD-hoogfunctionaliteit. De keuze die de RDW maakte was: e-rijbewijs en e-handtekening op 1 drager. Verder gaat de heer Baelde in op de business case. Deze heeft de volgende kenmerken: Planning uitrol: 1 januari 2012 Benefits: in het tennaamstellingsproces en in het proces van uitgifte (minder contactmomenten) Break even: 8 tot 10 jaar (alleen voor RDW)

11 Pagina 9 van 9 Vanuit de toehoorders wordt gevraagd waarom de RDW kiest voor content op rijbewijs. De heer Baelde geeft aan dat in de verschillende werkprocessen er veel toegevoegde waarde zit in de op de kaart beschikbare data en het maakt de kaart zelf sterker (meer controle mogelijk). Met name de efficiency in het proces wordt erdoor verhoogd. Wie moeten over de voortgang besluiten: eerst V&W (relatie met RDW) BZK vanwege identiteitskenmerken Politie als handhaver Europa vanwege 3 e richtlijn en nog niet vastgestelde standaarden binnen rijbewijs ISO vanwege de standaard (is al klaar) Tweede Kamer vanwege de wetgeving Het wetgevingsproces kost naar schatting 2 jaar. Voordeel is dat Frankrijk er al mee bezig is en dat Nederland dit proces kan volgen. De techniek is niet meer de bottle neck, alleen in de beleving van de mensen. Verder zou het EPD kunnen helpen als sponsor vanwege de noodzaak voor een DigiD-hoog (net als Tenaamstellingproces bij RDW). De heer Baelde licht verder toe dat de motie Zsabo ervan uitgaat dat de burger straks maar één pasje nodig heeft met zijn identiteit, dus de enik is een familie van documenten, waar het rijbewijs er één van is. BZK zegt echter: er is geen business case voor de enik. RDW ziet die wel maar heeft wel sponsoren nodig straks (want V&W zal niet alleen dit risico willen nemen). De RDW stelt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft voor het vaststellen van de identiteit. De heer Baelde geeft tenslotte desgevraagd nog aan dat het Forum en College Standaardisatie goed kan helpen op twee gebieden: De technische standaarden; Het verbinden met de CIO s van het Rijk. Verder geeft de heer Baelde aan dat er op rijksniveau afstemming moet komen wat precies Hoog-niveau is en wat daarmee uitgewisseld kan worden (RDW noemt iets hoog, terwijl de IB- Groep zegt dat het Midden is). 3.3 Presentatie Gert Maneschijn met een demonstratie De heer Gert Maneschijn, security manager bij de RDW, geeft een demonstratie van hoe het proces van authenticatie al kan werken met de implementatie die de RDW nu ontwikkeld heeft.

12 Pagina 10 van Presentatie Marcel Wendt over Trust-ID Presentatie door de heer Marcel Wendt, directeur van Trust-ID b.v. Trust-ID is een initiatief vanuit de private sector. Het is de missie van Trust-ID om het voor burgers, consumenten en bedrijven eenvoudiger te maken zich elektronisch te identificeren en zelf te laten bepalen welk deel van hun identiteit wordt gebruikt. Onderwerpen van de presentatie van de heer Wendt zijn 'digidentity-verification' en 'human centric identification'. Daarmee licht hij toe hoe Trust-ID aankijkt tegen ontwikkelingen op het vlak van digitaal identificeren. De heer Wendt geeft aan dat hij een beweging op de markt ziet naar een nieuw type ASP: authenticatie service providers. Die zijn er al wel deels op internet, denk bijvoorbeeld aan OpenID. Probleem daarbij is echter: geen harde koppelingen tussen identiteit op internet en in de werkelijkheid. Er zijn geen grote partijen voor gegarandeerde online authenticatie in de wereld. De verwachting van Trust-ID is dat er meer marktpartijen op zullen gaan komen om deze diensten te gaan leveren. Trust-ID is een private oplossing voor authenticatie die binnenkort op de markt komt. Probleem is nog: er is geen koppeling met de GBA mogelijk door Trust-ID. De koppeling met deze gegevens is alleen mogelijk via een kostbare omweg en derhalve niet zonder meer bruikbaar voor het publieke domein. De heer Wendt stelt de vraag: Moet de overheid niet aan de slag gaan met het certificeren van private partijen voor het uitvoeren van DigiD? Trust-ID is er klaar voor! Of is het uitgeven van identiteiten (dus ook digitale) een kerntaak van de overheid? Steven Luitjens antwoordt daarop dat hij het wel eens is met identificatie, maar niet met authenticatie. Vanuit de zaal wordt daarop opgemerkt dat je dan wel moet uitkijken met het ontstaan van monopolies. Zeger Baelde van de RDW vat dit kort samen als: begin als overheid met hoog niveau identificatie, accepteer overerving en certificeer het beveiligingsniveau. De presentaties van de inleiders van de RDW zijn een digitale bijlage bij dit verslag. De presentatie van Trust-ID is op verzoek van het bedrijf niet opgenomen.

13 4 Programmaonderdeel Aa & Hunze Pagina 11 van Introductie van het Wegwiezerconcept De heer Sander Gerritsen, directeur van de Stichting Welzijn Aa en Hunze, licht het Wegwiezerconcept en het ontstaan daarvan toe. De samenwerking met de bibliotheken in de gemeente Aa en Hunze heeft een belangrijk fundament gelegd voor de Wegwiezers. Mensen hebben behoefte aan een fysieke plaats in de buurt waar ze informatie en dienstverlening krijgen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Het concept is ooit begonnen met dienstverlening vanuit wonen zorg en welzijn, er komen nu ook andere vormen van dienstverlening bij. De burger in de buitengebieden wil contacten leggen: niet alleen met gemeenten. Het is daarom belangrijk om op de Wegwiezer ook andere faciliteiten aan te sluiten. Aa en Hunze wil als plattelandsgemeente werken aan een vitale, duurzame gemeente. Fact en figures Eerst fysieke oplossing via een Wegwiezer in een bibliotheek gerealiseerd. Daarna de virtuele loketten; De Wegwiezer is een manier van werken; Aa en Hunze is frontrunner in Nederland; De grote dikke kabel in het concept is (ouderen)participatie; Toekomstbestendigheid van plattelandsvoorzieningen is een belangrijke driver naast het vraagstuk van de vergrijzing in Drenthe; 34 dorpen en kernen in gemeente Aa en Hunze, waarvan 4 hoofdkernen. In alle hoofdkernen zijn Wegwiezers, waarmee voorzieningen teruggebracht worden. De Wegwiezer als warm loket. Er is sprake van verbreding naar brede service loketten waar men voor meer terecht kan dan waar aanvankelijk mee begonnen is: samenwerkende aanbieders, woningbouwverenigingen, gemeenten, welzijn. Een serviceloket voor iedereen: dat is de ambitie waar men naar toewerkt; Structureel toewerken naar goede samenwerkingsrelaties. Dat houdt in: samenwerking in netwerken per plaats; op casusniveau en organisatieniveau. Sociale kaart, vraag achter de vraag, niet pluis gevoel, hoe communiceer je helder en duidelijk : consulenten (vrijwilligers) zijn getraind via de Academie. Er is voor de vrijwilligers altijd een coördinator beschikbaar die afkomstig is uit een van de instellingen betrokken bij de Wegwiezer. Er zijn circa 500 vrijwilligers. Op termijn zijn circa extra mensen nodig in de zorg; in gemeente Aa en Hunze is geprobeerd om op andere manieren daar wat aan te doen; Techniek is een instrument; Belang van aansluiten bij bestaande netwerken. Er is een platformoverleg en er wordt geïnvesteerd in persoonlijke contacten, bijvoorbeeld de 1-2 tjes tijdens werkconferenties.

14 Pagina 12 van Toelichting Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Hilco Tempelman, medewerker bij de Stichting Welzijn Aa en Hunze, gaat in op de ontwikkelingen m.b.t. de inrichting van het CJG. De Wegwiezer is een breed loket om informatie te halen. Het CJG heeft die kenmerken ook. Het is belangrijk dat er zorg gedragen wordt voor een koppeling van de Wegwiezer met het CJG. Dit resulteert in eerste instantie in een fysiek loket in Gieten en virtueel met andere zorgaanbieders. 4.3 Toelichting CIDRE-project De heer Piet Flap, medewerker bij de gemeente Aa en Hunze staat uitgebreid stil bij de rol van de gemeente en bij het CIDRE-project waaraan de gemeente heeft deelgenomen. CIDRE is een volgende generatie egovernment-project met het doel om bestaande en in verschillende regio s van Duitsland met succes geteste en gebruikte technologie - de "mobiele burgerdiensten" - in trans-europees verband te integreren. Gemeente Aa en Hunze beschouwt het Wegwiezerconcept als haar dienstverleningsconcept. Men heeft binnen de gemeente geconstateerd dat burgers continu bevestiging zoeken en persoonlijk contact willen met de ambtenaar van de gemeente. In het internationale CIDREproject is gekeken hoe met mobiele dienstverlening (met mobiele apparatuur, laptop, betaalsysteem, scanner, foto) invulling gegeven kan worden aan deze behoeften van burgers. Dat heeft mede geleid tot de inrichting van de huidige virtuele loketten. De burger is enthousiast over de koppeling van diensten aan de Wegwiezer. Op bepaalde openingstijden van Burgerzaken is het bijv. mogelijk contact met het Gemeentehuis in Gieten op te nemen vanaf de Wegwiezers in andere dorpen (via de virtuele loketten). Paspoortenuitgifte is overigens nog altijd fysiek. Ten aanzien van de authenticatie geeft de heer Flap aan dat dit een lastig vraagstuk is. Hoe ga je dat afstemmen met de verschillende dienstverleners: normering van de identificatie en authenticatie is in dat licht noodzakelijk (DigiD?). De gemeente sluit aan op het virtueel loket. Processen binnen de gemeente worden afgestemd op deze virtuele dienstverlening. De heer Flap: Qua kwaliteit ben je van elkaar afhankelijk, het is belangrijk de interne dienstverlening daarop aan te sluiten. Gemeente Aa en Hunze wil zoveel mogelijk organisaties aansluiten bij het Wegwiezerconcept. Er komt een discussie op gang in hoeverre je daarbij minimale kwaliteitseisen moet stellen of is het te vroeg om dat spel te spelen? Het is nu experimenteel en organisaties hanteren nu nog verschillende standaarden.

15 Pagina 13 van Demo virtueel loket Alle aanwezigen krijgen een demonstratie van de werking van het virtueel loket door Martijn Goeman van axtion B.V. Er wordt tijdens de demo contact gelegd met een medewerker van de Belastingdienst. 4.5 Toelichting van de Telebrink Lars de Haan, projectleider ICT Telebrink, legt in zijn presentatie focus op twee onderdelen van de Telebrink: Dorpsdeel; Schooldeel; Er zijn voor het dorpsdeel redacties in de dorpen. In de dorpen wordt zelf aan de Telebrink gewerkt (met lokale creativiteit). Er wordt toegewerkt naar het verbinden van beide onderdelen. Een paar 100 functionaliteiten zijn teruggebracht naar een aantal toepassingen die via de Telebrink worden aangeboden. Enkele facts: Microsoft als partner Toepassing van Sharepoint Learning Gateway Keuze voor Microsoftware was gelegen in: a. Koppeling. b. Technische ondersteuning. c. Schaalbaarheid. d. Binding aan een platform dat zich bewezen heeft. Lector Bert Mulder van de Haagse Hogeschool heeft eerder aangegeven: als dit project in Aa en Hunze niet opgeschaald wordt, is het over twee jaar niet meer bestaand. Processen met open source zijn lastig te sturen. In een e-community gaan mensen zelf leuke dingen bedenken: hoe stuur je dan op beheersbaarheid? Issues naar de toekomst toe Is voor de business case een open source variant ook een overweging? Tijdens de discussie komt naar voren dat het goed is om parallel te ontwikkelen in een open source variant.

16 Pagina 14 van 14 Beheersbaarheid is bij een open source variant een issue. In de huidige situatie is het echter qua betaalbaarheid zo: gebruik je wel waarvoor je betaalt? (in MS nu heel veel ongebuikte functies ) Functionaliteit en schaalbaarheid zijn nu de grootste prioriteiten. Gemeente met provincie zijn nu feitelijk opdrachtgever voor de Telebrink. Men is een nieuwe rechtsvorm aan het opzetten. Het Forum legt de vraag aan de inleiders voor: wat kunnen we voor jullie doen? Er is behoefte aan ontwikkel- en denkkracht vanuit het Nederlands perspectief bekeken. Sander Gerritsen: een gesprek met leden van Forum en mensen op landelijk politiek niveau. Dit is een legitieme vraag. Steven Luitjens antwoordt: ik ga met ze praten. Voor het traject in Aa en Hunze is een reëel opschalingsperspectief nodig binnen maanden, mede in verband met de noodzaak van structurele financiering. Er wordt tijdens de discussie ook stilgestaan bij bewustwording bij organisaties (uitvoeringsorganisaties, banken, verzekeraars) omtrent het belang van concepten zoals in Aa en Hunze voor de eigen dienstverlening en van bepaalde zaken zoals de interne procesinrichting (interne werkprocessen aansluiten op digitale dienstverleningsvormen). Kadaster, RDW, SVB, UWV, IB-Groep worden als voorbeeld genoemd. Over een doorbraak is nog nooit gesproken. Het kan ook praktischer door een oploopje te organiseren met lokale bestuurders en uitvoerders: hier liggen op z n minst allerlei win-win punten. Vanuit Stichting Welzijn Aa en Hunze wordt aangegeven: wij willen ook best wat water in de wijn doen als we opschalingskansen zien, wij zijn door inhoud gedreven. De presentaties van de inleiders zijn een digitale bijlage bij dit verslag.

17 Pagina 15 van 15 5 Programmaonderdeel Wallage De heer Wallage schetst om te beginnen de aanleiding voor het rapport Het Uur van de Waarheid. De oorspronkelijke vraag was: BZK en de gemeenten voeren een discussie over geld voor de e- overheid, waarbij rapporten van het Ministerie van Financiën (profijtbeginsel) en HEC (600M kosten) voorliggen. Sterk financieel ingestoken dus. De vraag bleek zeer verschillend geïnterpreteerd te worden. Een eerste rondje langs de DG s en SG s, bewindslieden en de VNG, leidde tot drie observaties: 1. geld was geen probleem; 2. dit is een vraagstuk zonder eigenaar (ver van de uitvoering, weinig betrokkenheid van de uitvoering bij het beleid, niet meedoen werd opgelost met wetten); 3. belangrijk werd gevonden: standaarden, basisregistraties en niet alles tegelijk doen. Daarmee drong de vergelijking met de wegenbouw zich op: er is samenhang in de wegenbouw op lokaal niveau met provinciaal en op rijksniveau. Verder is er betrokkenheid van de Tweede Kamer. Juist hier bleek dat het geen politieke prioriteit had, ofwel er was geen hiërarchie van het probleem. Hiërarchisering is een belangrijk mechanisme. Toen was dus de vraag: wie gaat er eigenlijk over? Daarmee was het een bestuurlijk vraagstuk geworden: maak er een politiek probleem van. Ook kwam toen de vraag: Wat moet er in? Maar dat was geen probleem, daar was veel consensus over. Alles wat randvoorwaardelijk is voor de e-overheid moest in NUP. Maar toch een aantal projecten erbij die niet randvoorwaardelijk zijn: voorbeeldproject voor de beeldvorming bij de burgers. De heer Wallage noemt als voorbeeld de stad Talinn (zusterstad Groningen). Die stad is nu verder want ze hebben beslissingen durven nemen. Daarom kozen hij en de heer Postma voor de term Urgentieprogramma. Het advies erbij was: maak de minister president eigenaar: Dat advies is niet overgenomen. De gedachte was daarbij dat de kosten voor het NUP voor de nationale overheid zou zijn (de rest is voor de gemeenten en uitvoering). Bij de vaststelling van het rapport bleek dat de staatssecretaris verantwoordelijk was en het geld niet centraal beschikbaar kwam. Dat was een lichte teleurstelling. Maar niet onbegrijpelijk: in de 10 jaar en 9 maanden dat de heer Wallage burgemeester was is er maar 1,5 keer over de e-overheid (vooral over interne i-functie) gepraat in het college. Daaruit blijkt dus dat het gebrek aan politisering van dit onderwerp het grote probleem is ( er is geen eer aan te behalen ). Pas als er een probleem is staan er stukken in de krant. De heer Wallage

18 Pagina 16 van 16 kenmerkt dit als een taal- en begripsprobleem: het bestuur spreekt Chinees en de uitvoering Arabisch. Een ander probleem dat de heer Wallage aanhaalt is dat overheidsorganisaties hiërarchisch, verticaal zijn georganiseerd, terwijl de problemen die je wilt oplossen horizontaal zijn (denk aan jeugd, enz.). Verticale organisaties worden gek van die horizontale projecten. Daarnaast is de schaal zodanig versnipperd dat dat niet kan gaan werken. In de ene dimensie is er de afstand tussen bestuur en uitvoering en in de tweede richting de horizontale ontwikkelingen in relatie tot verticale organisaties. Het is naar zijn mening allemaal veel te kleinschalig bij gemeenten, het moet groter, bijvoorbeeld op provinciaal niveau. ELO-Grunn is daar een goed voorbeeld van! Wat hier achter zit: er is een fragmentatiebom ontploft in Nederland. We zijn blijkbaar niet in staat om te zeggen: Welke randvoorwaarden heb je nodig om het goed te doen?. Steven Luitjens merkt op dat in zijn ogen het advies Wallage/Postma vooral een overzicht was van 10 jaar achterstallige uitvoeringstoetsen. Toch is het niet geland. Hoe kan dat? De heer Wallage antwoordt: We kunnen er op wachten (liever niet) maar we kunnen ook op zoek gaan naar een ruilmunt, die zit in het laten blijken dat je de burgers goed snapt. Er valt dus te scoren voor de politicus die dit dossier goed snapt. Bart van Rietschote merkt op dat dan de faalkans nog groter is. Automatisering geeft transparantie en dat is onwenselijk. De heer Wallage antwoordt met het voorbeeld van de centrale meldkamer Groningen. Die wilde hij opschalen naar Friesland en Drenthe. BZK wilde zelfs meebetalen. Toch is het initiatief mislukt. Naar zijn mening omdat de lijdensdruk ontbrak ondanks het feit dat de business case heel goed was. Toen echter Friesland en Drenthe met tekorten werden geconfronteerd was er wel lijdensdruk. Één van de interessante bijeffecten van het shared service centrum dat er nu is gekomen is dat het ook heeft geleid tot hogere kwaliteit want er kunnen zwaardere functies worden ingevuld. Peter Waters vraagt in analogie waarom de GBA niet wordt gebruikt in veel organisaties. De heer Wallage antwoordt dat het hier gaat om autonomie van de diensten. De directeur DIA zou dit moeten melden aan B&W maar doet dat niet. Er wordt wel gepraat maar niet doorgedrukt. Lijstjes helpen ook heel goed. Zoek daarmee de pers, dat helpt. De politieke status quo wordt in hoge mate beïnvloed door de actualiteit. Maar ook: we benoemen de positieve effecten veel te weinig. In 2002 heeft de heer Wallage de staatscommissie over overheidscommunicatie voorgezeten: 75% van de adviezen zijn overgenomen. De belangrijkste was: Actieve openbaarheid kan, dus doen. Dit gaat echter over macht en is dus bedreigend. Er is in zijn ogen een grote discrepantie tussen wat er kan en verwacht wordt door de burgers en wat de overheid kan leveren. Dat is een groot risico: als dit verschil te groot wordt, dan wordt het een politiek issue.

19 Pagina 17 van 17 6 Enkele foto s van het sociale programma

20 Pagina 18 van 18 Bijlage A Deelnemers aan het werkbezoek Anja van der Heide, Het Expertise Centrum Arianne de Man, IPO Bart van Rietschote, Geonovum David Patrick de Haas, Bureau Forum Standaardisatie Hans Wanders, Randstad Holding Joris Gresnigt, Bureau Forum Standaardisatie Lieneke Jongeling, Northgo College Marian Barendrecht, Bureau Forum Standaardisatie Marijke Abrahamse, Bureau Forum Standaardisatie Nico Westpalm van Hoorn, Havenbedrijf Rotterdam Peter van Tienhoven, Gemeente Utrecht Peter Waters, Bureau Forum Standaardisatie Steven Luitjens, GBO.Overheid Udo Pijpker, Het Expertise Centrum

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt

E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt E-health als katalysator voor nieuwe businessmodellen in de zorg... een kwestie van plug and pray? Over trends in de zorgmarkt Forum Standaardisatie, 8 juni 2009 Harry Nienhuis, adviseur strategie & innovatie

Nadere informatie

Verslag vergadering Forum Standaardisatie

Verslag vergadering Forum Standaardisatie Verslag vergadering Forum Standaardisatie Datum : 17 december 2008 Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar Tijd : 14.00 18.00 uur Aanwezig Leden Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter)

Nadere informatie

Dat kunnen we samen toch beter?!

Dat kunnen we samen toch beter?! Dat kunnen we samen toch beter?! Ron van den Bosch voorzitter Hoofd bureau Strategie en Beleid Dr. Richard Kamman lid Manager IMT, Amphia Ziekenhuis Het wiel Samenwerking op Internet Succesvolle samenwerking

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Verslag vergadering Forum Standaardisatie. Lex van Hoof Ludo Jansen Orbis medisch en zorgconcern (t/m punt 4) Directeur GBO.Overheid (secretaris)

Verslag vergadering Forum Standaardisatie. Lex van Hoof Ludo Jansen Orbis medisch en zorgconcern (t/m punt 4) Directeur GBO.Overheid (secretaris) Verslag vergadering Forum Standaardisatie Datum : 3 oktober 2007 Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar Tijd : 14.00 18.00 uur Aanwezig Leden Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

dinsdag 9 februari 2010, uur woensdag 10 februari 2010, uur Noordwijk, Hotels van Oranje

dinsdag 9 februari 2010, uur woensdag 10 februari 2010, uur Noordwijk, Hotels van Oranje Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Vergaderplaats dinsdag 9 februari

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

dinsdag 31 augustus 2010, 14.00 17.00 uur Landgoed Voorlinden, Wassenaar

dinsdag 31 augustus 2010, 14.00 17.00 uur Landgoed Voorlinden, Wassenaar Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl Vergaderdatum en -tijd dinsdag 31 augustus 2010, 14.00 17.00 uur Vergaderplaats

Nadere informatie

Breedband in de Zorg

Breedband in de Zorg Vierkante Tafel discussie 16 januari 2003 / De Burcht Amsterdam Breedband in de Zorg (doen we het al.) Henk Schenk / Cor de Jong / Jeroen Beumer / Gerjon Kunst www.sharedvalues.nl m.m.v. Frank Halsema,

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Welkom Goed om te weten: de informatie in deze presentatie mag niet hergebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Rijksoverheid. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Besluit. Pagina 1 van 6

Besluit. Pagina 1 van 6 Besluit van het Nationaal Beraad Digitale Overheid d.d. 10 februari 2015, bekrachtigd door de Ministerraad op 6 maart 2015 inzake de doelen, taken, werkwijze en samenstelling van het Forum Standaardisatie

Nadere informatie

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra

Provero bijeenkomst. Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Provero bijeenkomst Utrecht, 15 november 2016 Ernst Koperdraat Jos Dolstra Doel Informeren Met elkaar verkennen van de strategie voor invoering van de Omgevingswet Vraag: hoe ver is uw organisatie? Hoe

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ

Activiteit monitoring. Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Activiteit monitoring Esther Hermans - projectleider Stichting Diafaan Nynke de Jong - adviseur Expertisecentrum LimeZ Hebt u weleens slecht geslapen? Inleiding delen kennis en ervaring activiteitenmonitoring

Nadere informatie

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016)

Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Toelichting Informatievoorziening Sociaal Domein (isd 2015-2016) Het Bestuur van de VNG stelt u een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. De vereenvoudiging

Nadere informatie

GBI. Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening Participatiewet. Divosa Jaarcongres. 21 mei 2015

GBI. Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening Participatiewet. Divosa Jaarcongres. 21 mei 2015 GBI Gezamenlijke Backoffice Inkomensvoorziening Participatiewet Divosa Jaarcongres 21 mei 2015 Michel Wolters, Allard van Veldhuijsen, Marijke van Roost Inhoud Aanleiding/Korte geschiedenis Het concept

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg?

Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Ons beleid (2) Aanleiding. Algemeen : Toenemende online dienstverlening en een groeiende behoefte aan veilige publieke en private online dienstverlening

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Software als Service *

Software als Service * Software als Service * Een nieuw tijdperk voor testen? Wijnand Derks Telematica Instituut wijnand.derks@telin.nl * Deze presentatie is gebaseerd op het rapport: Roadmap Software als Service, i.s.m. TNO

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS

Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Wat moet de zorg met Linked Open Data? Ron Roozendaal CIO VWS Adviseren over ICT-projecten. Oordeel over start en kritieke momenten in de uitvoering Departementale I-strategie Departementale architectuur

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

ehealth & interoperabiliteit

ehealth & interoperabiliteit ehealth & interoperabiliteit Doortje Boshuizen Adviseur 24 juni 2010 Congres Domotica & ehealth Wat is ehealth? Het begrip 1) ehealth is een overkoepelende term voor gebruik van internet, mobiele en ambient

Nadere informatie

Ik ga op reis en ik neem mee

Ik ga op reis en ik neem mee Ik ga op reis en ik neem mee ibestuur 2015 Bob van Os projectleider pilots eid Stelsel Doel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen en organisaties online zaken kunnen doen met de overheid en het

Nadere informatie

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte

Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte 22-10-2015 Telezorgcentrum een oplossing? Luc de Witte Hoogleraar en Lector Technologie in de Zorg Directeur Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) TIJD 16.00 tot 16.30 Waar staan

Nadere informatie

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW

Digitalisering. Zeger Baelde. rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten. Divisiemanager Registratie & Informatie RDW Digitalisering rijbewijs als sleutel tot overheidsdiensten Zeger Baelde Divisiemanager Registratie & Informatie RDW AGENDA 1. Inleiding Zeger Baelde Divisiemanager Gert Maneschijn Security manager 2. RDW

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Wat betekent dit voor de zorg?

Wat betekent dit voor de zorg? Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Merik Seven & Melissa Obermann 26 June 2017 Aanleiding Toenemende online dienstverlening zorgt voor een groeiende behoefte aan veilige digitale toegang

Nadere informatie

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken

Forum Standaardisatie & Open Standaarden. Standaard samenwerken Forum Standaardisatie & Open Standaarden Standaard samenwerken Betere elektronische dienstverlening, lagere administratieve lasten, transparantere en efficiëntere overheid. Dat kan alleen door samen te

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

E-SUBSIDIELOKET. MASTER THESIS in opdracht van de afdeling Services van de provincie Utrecht. Thuy Tran Chau, 2 juli 2013

E-SUBSIDIELOKET. MASTER THESIS in opdracht van de afdeling Services van de provincie Utrecht. Thuy Tran Chau, 2 juli 2013 E-SUBSIDIELOKET MASTER THESIS in opdracht van de afdeling Services van de provincie Utrecht Thuy Tran Chau, 2 juli 2013 Inhoud Van probleemstelling, via resultaten naar conclusies Aanleiding & probleemstelling

Nadere informatie

5 ARGUMENTEN OM NIET AAN E-HEALTH TE BEGINNEN

5 ARGUMENTEN OM NIET AAN E-HEALTH TE BEGINNEN 1 5 ARGUMENTEN OM NIET AAN E-HEALTH TE BEGINNEN E-HEALTH en BEHANDELING ROB VAN DE KAMP VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ Introductie HBO-V (1991) Verpleegkundig Specialist GGZ (2012) Persoonlijkheidsstoornissen

Nadere informatie

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen;

Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; Patiënt identificatie en authenticatie voor zorgportalen; de stand van zaken. PATIENT GEZONDHEID 2.0 BEVEILIGING Datum ID Nummer 11 november 2010 KA10044 Auteur Nictiz - Gé Klein Wolterink Zorgportalen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Olf Kinkhorst Steven Luitjens Directeur GBO.Overheid (secretaris) (vanaf punt 4) Joop van Lunteren Adviseur Forum (vanaf punt 5)

Olf Kinkhorst Steven Luitjens Directeur GBO.Overheid (secretaris) (vanaf punt 4) Joop van Lunteren Adviseur Forum (vanaf punt 5) Verslag vergadering Forum Standaardisatie Datum : 20 februari 2008 Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar Tijd : 14.00 18.00 uur Aanwezig Leden Nico Westpalm van Hoorn Havenbedrijf Rotterdam (voorzitter)

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Inhoud Online toegang; waar gaat het over? Waarom Idensys Hoe realiseren? Hoe werkt Idensys? Wat levert het op? Planning

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie?

Statistieken voor vraag 2 : Wat is de omvang van uw organisatie? In totaal legden 20 mensen deze enquete af. Statistieken voor vraag 1 : Wat voor organisatie is het? 1. Gemeente 41.67% 2. Provincie 0.00% 3. Deurwaarderkantoor 0.00% 4. Incassobureau 0.00% 5. Bedrijfsleven

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Samenwerken en elkaar begrijpen

Samenwerken en elkaar begrijpen Samenwerken en elkaar begrijpen over semantische interoperabiliteit Forum Standaardisatie Minder lasten, meer efficiëntie en een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door slimme ICT oplossingen.

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

Februari 2017: Startnotitie.

Februari 2017: Startnotitie. Voortgang Juni 2017 Februari 2017: Startnotitie http://vitavalley.nl/items/hospitalathome/ Maart 2017: Startbijeenkomst http://vitavalley.nl/geslaagde-startbijeenkomst-hospitalhome/ Teleconsultatie Telemonitoring

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009. Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur

Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009. Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur Werkbezoek Standaardisatie 8 Juni 2009 UMCG 5 juni 2009 Zorg Innovatie Forum Karin Kalverboer directeur Kerngegevens Stakeholders Gezamenlijk in 2007: Bedrijfsopbrengsten: 7,1 miljard Winst: 11,4 miljoen

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe

Het conflicthanteringspalet. Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet Anneke de Koning Leo Elfers Anne de Cloe Het conflicthanteringspalet In relatie tot de escalatieladder en het bestuurlijk- ambtelijk samenspel Verschil in beleving Conflicthanteringspalet

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Datum : 14 mei 2008 : Zijlstrazaal, Ministerie van Economische Zaken : 16.00 17.30 uur. Aanwezig Leden Ministerie van Economische Zaken (voorzitter)

Datum : 14 mei 2008 : Zijlstrazaal, Ministerie van Economische Zaken : 16.00 17.30 uur. Aanwezig Leden Ministerie van Economische Zaken (voorzitter) Verslag vergadering College Standaardisatie Datum : 14 mei 2008 Locatie : Zijlstrazaal, Ministerie van Economische Zaken Tijd : 16.00 17.30 uur Aanwezig Leden Mark Frequin Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

het digitale landschap van de zorg in 2016

het digitale landschap van de zorg in 2016 het digitale landschap van de zorg in 2016 zorg & ict 6 april 2016 Presentatoren Erik van Laar CEO Multrix Peter Vermeulen Pb7 Research het digitale landschap van de zorg in 2016 / Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak)

Voortgangsmemo. Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Voortgangsmemo Van: Hans Spigt (aanjager banenafspraak) Aan: minister van BZK en staatssecretaris van SZW Betreft: Update Banenafspraak sector Overheid & Onderwijs periode juni - september 2016. Datum:

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

gebruiken en te integreren

gebruiken en te integreren Change Management 2 Bij iedere innovatie leren we stapsgewijs deze te gebruiken en te integreren Initiatie Leren & aanpassen Rationalisatie Absorptie Focus Starten Taak georiënteerd Doelen ipv technologie

Nadere informatie

13.15 uur 2. Terugkoppeling overleg Voorzitter College van 27 september 2006 (Mondeling) Nico Westpalm van Hoorn

13.15 uur 2. Terugkoppeling overleg Voorzitter College van 27 september 2006 (Mondeling) Nico Westpalm van Hoorn Agenda Forum Standaardisatie Datum : 01 november 2006 Tijd : 12.00 18.00 uur, incl. lunch en borrel Locatie : Landgoed Voorlinden Buurtweg 90, 2244 AG, Wassenaar 12.00 uur Lunch 13.00 uur 1. Opening en

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat

Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat Samengevoegde reacties op de openbare consultatie voor SAML v2.0 van de volgende partijen: - Kennisnet - Rijkswaterstaat KENNISNET 1. Zijn er volgens u in deze toelichting aanvullingen of anderszins wijzigingen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

Big Data innovatie in de Zorg

Big Data innovatie in de Zorg Big Data innovatie in de Zorg Verhogen Big Data leervermogen Point Break 13:00 Opening Eric van Tol, aanjager ICT doorbraakproject Big Data en Jacqueline Baardman, Adjunct directeur Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Zorginnovatie in het primair proces

Zorginnovatie in het primair proces Zorginnovatie in het primair proces Economische krachtbron m.deheer@interhealth.nl 0653953495 @mjdeheer Martin de Heer, 22-6-2011 Korte introductie Interhealth Mentaal Beter AIM NIC shared service center

Nadere informatie

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015

ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 ehealth betaalbaar implementeren doe je zo! 1 december 2015 #zorgvisie @redmax_nl Jack van Gils Principal Consultant ehealth Manager Innovator Ondernemer Bedrijfskunde Contact via jack@redmax.nl @jackvangils2

Nadere informatie

Verslag vergadering Forum Standaardisatie. Directeur GBO.Overheid (secretaris) Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ministerie van Economische Zaken

Verslag vergadering Forum Standaardisatie. Directeur GBO.Overheid (secretaris) Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ministerie van Economische Zaken Verslag vergadering Forum Standaardisatie Datum : 31 oktober 2007 Locatie : Landgoed Voorlinden, Wassenaar Tijd : 14.00 18.00 uur Aanwezig Leden Nico Westpalm van Hoorn Gerard Hartsink Cees Hoddenbagh

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer. BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

Algemene Rekenkamer. BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag Algemene Rekenkamer BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 voorlichting@rekenkamernl w wwwrekenkamerni

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Wie A zegt moet ook B zeggen

Wie A zegt moet ook B zeggen Forum standaardisatie Wie A zegt moet ook B zeggen Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie 18 maart 2010 AGENDA 1.Wie a zegt. 2.Voorbeeld Rotterdamse haven 3.Forum en College standaardisatie

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept Agendapunt: 06 Lijsten met open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl COLLEGE STANDAARDISATIE Concept CS10-05-06C Agendapunt: 06 Lijsten met open

Nadere informatie

Datum : 21 november 2007 : Zijlstrazaal, Ministerie van Economische Zaken : 16.30 17.30 uur

Datum : 21 november 2007 : Zijlstrazaal, Ministerie van Economische Zaken : 16.30 17.30 uur Verslag vergadering College Standaardisatie Datum : 21 november 2007 Locatie : Zijlstrazaal, Ministerie van Economische Zaken Tijd : 16.30 17.30 uur Aanwezig Leden Mark Frequin Ministerie van Economische

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie