Jaarverslag Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 23, extra editie - augustus 2013 Erkenning: P2A6677

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 23, extra editie - augustus 2013 Erkenning: P2A6677"

Transcriptie

1 Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 23, extra editie - augustus 2013 Erkenning: P2A6677

2

3 I I 2012 was een bewogen jaar voor onze Limburgse economie. De aankondiging van de sluiting van Ford Genk was een mokerslag van jewelste en ja, het mag om daar even bij te blijven stilstaan. Maar toch is het nu belangrijker dan ooit om niet in het verleden te blijven hangen en vooruit te denken. Om met een optimistische blik naar de toekomst van onze provincie te kijken. Een bewogen jaar Het zijn nog steeds de bedrijven die voor welvaart en welzijn zorgen en het is ook uit die hoek dat nieuwe jobs zullen moeten komen. Zowel bestaande ondernemingen als starters krijgen deze enorme verantwoordelijkheid naar zich toe geworpen, maar Voka Kamer van Koophandel Limburg twijfelt er niet aan dat zij deze uitdaging met beide handen zullen aangrijpen. U moet weten, beste ondernemer dat Voka Kamer van Koophandel Limburg voor de volle 100% achter u staat. In goede tijden, maar zeker ook nu Limburg zich in economisch woelige wateren bevindt. Wij werken in het belang van onze leden-bedrijven en staan klaar om u met raad en daad bij te staan. Hier bij ons draait het om u. In het belang van onze leden verdedigde Voka Kamer van Koophandel Limburg het afgelopen jaar tal van standpunten. We pleitten onder meer voor de verlaging van de lasten op arbeid, een verbeterde mobiliteit en een transparantere regelgeving. We waren ook blij onze leden-ondernemingen opnieuw talrijke keren te mogen verwelkomen op vele activiteiten en evenementen. Tijdens de Nieuwjaarsinvitito, de Chambers Trophy en onze Jaarvergadering, maar ook tijdens verschillende themadagen en seminaries waren wij verheugd om de talrijke aanwezigheid en ook het enthousiasme waarmee u ons telkens weer opzocht. Het jaarverslag dat u in handen heeft, wil een overzicht bieden van de belangrijkste activiteiten die Voka Kamer van Koophandel Limburg het afgelopen jaar heeft georganiseerd ten dienste van het Limburgse bedrijfsleven. Colofon Verantwoordelijke uitgever: Paul Kumpen, voorzitter Voka Kamer van Koophandel Limburg. Oplage: exemplaren. Gratis voor leden van Voka Kamer van Koophandel Limburg. Voka Kamer van Koophandel Limburg Huis van de Limburgse Ondernemer Gouverneur Roppesingel 51 BE-3500 Hasselt Tel Fax Eindredactie: Johan Grauwels Tel.: Fax: Coördinator Bedrijvig Limburg: Kristien Put Tel.: Fax: Advies publiciteit: Marie-Denise Bienkens Tanja Synaeve Fotografie: Image Design Missie: Voka Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka-organisatie wil ze als een neutrale private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Historiek: De Limburgse Kamer werd opgericht op 18 april Sinds 1875 hebben de Belgische Kamers van Koophandel - ooit begonnen als publieke instellingen - een privaat statuut. Met ingang van 1 januari 2004 zijn de Vlaamse Kamers samen - met het Vlaams Economisch Verbond, operationeel als Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen. Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers Editoriaal 3 Paul Kumpen Voorzitter Voka Kamer van Koophandel Limburg Lid van bestuurscomité Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen

4

5 Inhoud 5 Inhoudstafel I Een bewogen jaar 3 II Missie en doelstellingen van de Kamer 8 III Gedelegeerd bestuurder 9 1. Opdracht 9 2. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscomité 9 IV Competentiecenter belangenbehartiging Het belang van ondernemers Wegen op het beleid en bruggen slaan naar de overheid Advies en begeleiding ten bate van leden-bedrijven Het promoten van ondernemerschap 16 V Competentiecenter internationaal ondernemen Certificaten van Oorsprong Consulaire dienst ATA-carnet Informatie op maat - eerstelijnsadvies Opleidingen en evenementen Samenwerking Euregio-Kamers Contactdagen Projecten Missies 26 VI Competentiecenter netwerking De functionele netwerking De geografische netwerking De netwerkactiviteiten 63 VII Competentiecenter diensten Eerstelijnsadvies Xerius Ondernemingsloket Zalenverhuur Adressenverkoop Digitale certificaten Financiële rapporten Startersavonden Bryo startersproject Kunst in de Kamer 69 VIII Competentiecenter talent 70 1 KamerAcademie: Limburgs Productiviteitscentrum EFRO Lerend Netwerk Talentmanagement PLATO Gratis wervingskanaal Jobkanaal 73 IX Competentiecenter communicatie Magazine Bedrijvig Limburg Persberichten Elektronische communicatie 75 X Competentiecenter ondersteunende diensten en administratie Accreditatie/kwaliteitszorg ICT 77 XI Samenstelling Bestuurscomité en Raad van Bestuur 79 XII Organogram Voka Kamer van Koophandel Limburg 82 XIII Voorzitters en secretarissen van de Netwerken 84 XIV Voka-ambassadeurs 86 XV Limburg in cijfers 90 In samenwerking met onze structurele partners

6 in beeld

7 2012 in beeld in beeld

8 Kamerwerking 8 II Missie en doelstellingen van de Kamer II Voka Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden-ondernemingen. Gesteund door de hele Voka organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. Concreet betekent dit: voor, door en met ondernemingen het ondernemersklimaat verbeteren en optimaliseren. Voor slaat op het ontwikkelen van producten en diensten op maat van de klant. Door betekent via lidmaatschap en door inhoudelijke input de representativiteit van onze werking en organisatie verhogen. Met betekent de organisatie runnen volgens de regels van de kunst. Teneinde haar opdrachten naar het beste vermogen te realiseren heeft Voka Kamer van Koophandel Limburg haar structuur ingedeeld in competentiecenters. Omdat zij representatief zijn voor de dagelijkse werking van onze organisatie, vormen zij ook de rode draad doorheen dit jaarverslag: Gedelegeerd bestuurder Competentiecenter belangenbehartiging Competentiecenter internationaal ondernemen Competentiecenter diensten Competentiecenter netwerking Competentiecenter talent Competentiecenter communicatie Competentiecenter ondersteunende diensten en administratie

9 III 1. Opdracht Deze opdracht is vijfledig: Algemene leiding Voka Kamer van Koophandel Limburg Relatiemanagement naar bedrijven-leden, overheid, politici, stakeholders en partners Lobbying Officiële vertegenwoordiging Lid Executive Committee Belgische Federatie van Kamers voor Koophandel, lid managementcomité Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen 2. Verslag Raad van Bestuur en Bestuurscomité De Raad van Bestuur is in de loop van 2012 vier maal samengekomen onder het voorzitterschap van de heer Paul Kumpen. Er werd in 2012 ruime aandacht besteed aan de diverse activiteiten van de lokale werking en netwerken van de Kamer, de dienstverlening en de uitbouw van de projecten evenals de regio-ontwikkeling. Het Bestuurscomité is in 2012 negen maal samengekomen. Het Bestuurscomité vergadert elke laatste donderdag van de maand. Kamerwerking III Gedelegeerd bestuurder In 2012 werd aandacht besteed aan de netwerking, dienstverlening, het integratieproces binnen Voka, het accreditatieproces, het maatschappelijk engagement, de verdere uitbouw en begeleiding van de projecten en de netwerken en de peterschappen van projecten binnen Voka Kamer van Koophandel Limburg. Het Bestuurscomité besteedde telkens veel aandacht aan de vertegenwoordigingsopdracht van de Kamer. Bovendien maakt de Kamer deel uit van: Internationaal International Chambers of Commerce/World Chamber Federation ( Kamers) Eurochambres (2 000 Kamers) Euregiokamers (Aken, Luik/Verviers/Namen, Maastricht, Eupen, Limburg) (5 Kamers) Nationaal Federatie van Kamers voor Handel en Nijverheid van België (15 Kamers) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen (8 Vlaamse Kamers en het Vlaams Economisch Verbond) 9

10 Belangenbehartiging % 56% 44% Geld door werkgever betaald Geld door overheid afgeroomd Geld dat werknemer krijgt

11 IV Impact op het beleid! Voka Kamer van Koophandel Limburg is een erkende sociale partner, en in die hoedanigheid een officiële gesprekspartner van de overheid en andere erkende werkgevers- en werknemersorganisaties. Het competentiecenter belangenbehartiging speelt kort op de bal, door de belangrijke Limburgse socio-economische dossiers nauwgezet op te volgen. Samen met het competentiecenter communicatie bespeelden wij op pro-actieve en reactieve wijze de actualiteit. Voka Kamer van Koophandel Limburg draagt haar boodschap uit via zoveel mogelijk kanalen: via contacten met de pers, politiek en publieke opinie. Belangenbehartiging steunt op vier pijlers: 1. Wegen op het overheidsbeleid 2. Advies en begeleiding voor leden bedrijven 3. Het promoten van ondernemerschap 4. Opkomen voor belangen van ondernemers 1. Het belang van ondernemers Via onze standpunten proberen wij maximaal te wegen op het beleid en de standpunten van andere sociale partners. De standpunten van Voka Kamer van Koophandel Limburg worden onderbouwd op basis van contacten met leden-ondernemingen. Deze contacten grijpen bijvoorbeeld plaats binnen het Netwerk opinie, een groep vooraanstaande Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders die helpt onze inhoudelijke koers te stofferen. Aanvullend op de feedback van het bestuurscomité en de raad van bestuur, worden er zoveel mogelijk bilaterale contacten gelegd met ondernemers en andere middenveldorganisaties om onze standpunten af te lijnen. Mandaten CLI (Contactgroep Limburgse Industrieregio's) NV De Scheepvaart Flanders Investment & Trade Provinciale & Gemeentelijke Commissie(s) Ruimtelijke Ordening Innovatiecentrum Limburg LER Limburgs Overlegplatform Onderwijs-Arbeid (LOOA) Logistiek Platform Limburg LRM EFRO - Doelstelling 2 Minaraad Mobidesk NV Flanders Drive Pendelfondscommissie Permanente tewerkstellingscel VDAB Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM- Limburg) Agentschap Ondernemen Universiteit Hasselt Structureel Overleg Diversiteit (SOD) Toerisme Limburg TV Limburg VZW RTC Limburg Xios Hogeschool Ingevolge het akkoord tussen Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen en het Verbond van Belgische Ondernemingen is de Kamer eveneens vertegenwoordigd in arbeidsrechtbanken, het arbeidshof en in handelsrechtbanken. Ondanks deze ruime vertegenwoordiging is en blijft Voka KvK Limburg selectief in de keuze van haar mandaten en is er een sanering doorgevoerd. Samenwerkingsovereenkomsten Belangenbehartiging IV Belangenbehartiging Voka heeft samenwerkingsovereenkomsten met 29 sectoren. 11 In 2012 was Voka Kamer van Koophandel Limburg voor het Limburgs bedrijfsleven mandaathouder in tientallen instellingen en organisaties. De Kamer is onder meer vertegenwoordigd in: Agoria (technologie) BVBO (bewaking) BVBVK (vries- en koelnijverheid) BVS (vastgoed)

12 Belangenbehartiging 12 CIB Vlaanderen (immobiliën) Cobelpa Vlaanderen (papierdeeg, papier en karton) Coberec (recuperatie en recyclage) Comeos (handel en diensten) Creamoda Vlaanderen (mode en confectie) Essenscia Vlaanderen (chemie en life sciences) FEBEG (elektriciteit en gas) Febelgra (grafiek) FEBEM (milieubeheer) Febetra Vlaamse Gemeenschapsraad (transport en logistiek) Febiac (automobiel en tweewielers) Federatie van de Toeristische Industrie Federauto (autohandel en reparatie) Federgon (werk en HR) Fedis (distributie) Fedustria (textiel, hout en meubelen) Fetra (papier- en kartonverwerking) Fevia (voeding) FOS (seniorenzorg) ORI (advies- en engineeringsbureaus) OVO (ontginning) Staalindustrie Verbond VARU (uitvaart) VGI (glas) Vlaamse Confederatie Bouw Vlaamse Havenvereniging Voka Kamer van Koophandel Limburg heeft nog addi - tionele overeenkomsten met enkele specifieke actoren. Belgische Federatie van Grind- en Zandbaggeraars (BELBAG) Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Confederatie Bouw Limburg Limburgse Vereniging van Accountants en Belastingsconsulenten Provinciale Hogeschool Limburg VDAB Limburg Sociaal overleg Sociaal overleg gebeurt in de eerste plaats in de SERR (Sociaal Economische Raad van de Regio) en het RESOC (Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité. In het kader van SERR Limburg ontmoeten vertegenwoordigers van de erkende werkgevers (Boerenbond, Unizo en Voka Kamer van Koophandel Limburg) en de vakbonden (ABVV, ACLVB en ACV), alsook de VDAB, elkaar maandelijks. In de SERR komen vooral tewerkstellingsthema s aan bod. RESOC Lim burg vergadert een viertal keer per jaar. Het RESOC bestaat uit drie partijen: provinciale en gemeentelijke overheden, de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Naast de formele overlegmomenten, vergaderen de directies van de Limburgse sociale en economische actoren (Voka KvK Limburg, Unizo-Limburg, VKW- Limburg, Boerenbond, ACV en ABVV) ook op informele wijze op regelmatige tijdstippen. 2. Wegen op het beleid en bruggen slaan naar de overheid Samenwerking met Limburgse steden en gemeenten Sedert enkele jaren werkt Voka Kamer van Koophan - del Limburg nauw samen met de Limburgse gemeentebesturen. Stad Genk werd in 2007 als eerste lokaal bestuur lid van onze organisatie. Nadien volgden Alken, Bocholt, Bree, Diepenbeek, Halen, Hasselt, Heusden-Zolder, Neerpelt, Overpelt, Peer, Tessen der - lo, Tongeren, Wellen, Houthalen-Helchteren en Zon - hoven dit voorbeeld. Ondertussen groeide het aantal leden-gemeenten aan tot 23. Voka KvK Limburg wil samen met deze lokale besturen meedenken over de uitbouw van hun lokaal economisch beleid. Voka Ambassadeurs Voka Kamer van Koophandel Limburg heeft in elke Limburgse gemeente één ondernemer aangesteld als gemeentelijke ambassadeur. Deze ambassadeurs vormen een klankbord voor hun lokaal bestuur en zijn een aanspreekpunt voor collega-ondernemers. Een overzicht van onze Voka ambassadeurs vindt u op pag. 84. Toppolitici ontmoeten Ondernemers Via een reeks van dinerworkshops, onder de noemer Toppolitici ontmoeten Ondernemers, wil Voka KvK Limburg de dialoog tot stand brengen tussen toppolitici en ondernemers. Politici krijgen de kans om hun beleidsdaden toe te lichten en duiding te geven bij het regeringswerk. Ondernemers horen deze informatie uit eerste hand en kunnen rechtstreeks feedback geven en in interactie treden met de spreker. Voor Voka Kamer van Koophandel Limburg zijn deze evenementen een unieke gelegenheid om haar visie te toetsen aan de beleidsplannen van de overheid. In het afgelopen jaar waren bij ons te gast: Wouter Beke, Voorzitter CD&V Annemie Turtelboom, Minister van Justitie (Open Vld) John Crombez, Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de Eerste minister (sp.a)

13 Belangenbehartiging 13 De Voka ambassadeurs in 2012: ALKEN Merijn Van den Eeden I MAX PELS BETON AS Jos Crijns I ECOPLAN BERINGEN Bart Balis I BROUWLAND BILZEN Danielle Brepoels I CAND'ART BOCHOLT Rik Hegge I ZWEKO BORGLOON Ernest Lux I TRANSPORT LUX BREE Ben Bomhals I ME CONSTRUCT DIEPENBEEK Bart Claes I CONCEPT CENTER DILSEN - STOKKEM Luc Thijs I METES GENK Marcel Engelen I WHITE LIGHT GINGELOM Bart Nivelles I GROUP NIVELLES HALEN Stefan Vanderick I BREMS HOUTHANDEL HAM Luk Driesen I BASF CONSTRUCTION CHEMICALS HAMONT - ACHEL Rob Lukkesen I BUROPIX HASSELT Guido Hermans I GROUP MACHIELS HECHTEL-EKSEL Johan Verelst I GEERTRANS - HELLINGS HEERS Charly Vanaken I VANAKEN HERK - DE - STAD Geert Surkijn I CATS & DOGS HEUSDEN-ZOLDER Ghislain Vanherle I P&V ELEKTROTECHNIEK HOESELT Paul Theunis I CORDEEL HOUTHALEN-HELCHTEREN Stefan Liebaert I ADVENIOZ KINROOI KORTESSEM LANAKEN LEOPOLDSBURG LOMMEL LUMMEN MAASEIK MAASMECHELEN MEEUWEN-GRUITRODE NEERPELT NIEUWERKERKEN OPGLABBEEK OVERPELT PEER RIEMST ST-TRUIDEN TESSENDERLO TONGEREN WELLEN ZONHOVEN ZUTENDAAL Franck Liebens I STEENGOED PROJECTEN Erwin Govarts I ADVOCATENKANTOOR GOVARTS Erik Beckers I GARAGE BECKERS Jo Vermeerbergen I BERCKMANS Theo Slegers I EDIBO Steve Van Swartenbrouck I GRL GLASRECYCLING Jo Frantzen I FRANTZEN CONSULTING Jacky Jackmaert I 4 CPM Luc Leenders I HOLLEEN Stephan Vandebeeck I EUROQUIP Luc Heylands I EUROPOWER GENERATORS Jo Janssen I JOJO ELEKTRONICA Marc Maas I VAN HOOF & SCHRUERS Claudia Kuyken I CENTER PARCS ERPERHEIDE Patrick Vos I DAERDEN & CO Jos Broekmans I TRANS NOBLESSE Jos Dessers I CHEVRON PHILLIPS CHEMICALS Peter Vavedin I AMBIORIX Joris Vrancken I ANL-PLASTICS Stijn Germeys I FLEXPOINT Ludo Panis I EBEMA Kamertemperatuur In 2011 lanceerde Voka Kamer van Koophandel Limburg het initiatief Kamertemperatuur. Vier maal per jaar worden onze vertegenwoordigers op Vlaams, federaal en Europees niveau uitgenodigd voor een thematische ontbijtvergadering, in aanwezigheid van een welgekozen selectie van bedrijfsleiders en stakeholders. Kamertemperatuur is een co-productie van Voka Kamer van Koophandel Limburg en Voka VEV, wat de kracht van de Voka alliantie illustreert. De experts van Voka VEV, onze overkoepeling op Vlaams niveau, zorgen voor een diepgravende inhoudelijke analyse. Anderzijds is er de lokale verankering van Voka KvK Limburg, waarbij praktijkgetuigenissen van plaatselijke bedrijfsleiders de vergadering kruiden. Voka motiveert standpunten met de voeten in de klei: geen theorie zonder praktijk, geen praktijk zonder theorie. Via Kamertemperatuur waakt Voka KvK Limburg over de opvolging van haar verkiezingsprogramma s. Thema s die jaarlijks de revue passeren zijn ruimtelijke ordening, mobiliteit, arbeidsmarkt en zorgeconomie. Volgende thema s werden reeds aangesneden: Versnelling van vergunningsprocedures Schaarste op de arbeidsmarkt Samenwerking binnen de zorg Horeca Charter milieu & duurzaam ondernemen Limburg Het 'Charter milieu en duurzaam ondernemen' van Voka KvK Limburg kadert in het TACO2 plan van de Provincie Limburg dat onze provincie tegen 2020 CO2- neutraal wil maken. Met dit project, dat uitgevoerd wordt met steun van Provincie Limburg, wil Voka Kamer van Koophandel Limburg bedrijven ondersteunen om hun beleid rond duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen te structureren, en te werken aan continue verbetering van de prestaties op gebied van milieu en op sociaal en economisch vlak. In het kader van dit project krijgen bedrijven ook de kans om buiten een vergunningskader in contact te treden met de overheid. In 2011 werden de eerste Charters milieu & duurzaam ondernemen Limburg uitgereikt aan twaalf Lim - burgse bedrijven. In 2012 werd het Charter uitgereikt aan twintig ondernemingen. Dat het Charter mooie

14 Belangenbehartiging 14 resultaten oplevert, bewezen de deelnemers van de voorbijgaande jaren. De acties van deze bedrijven resulteerden samen in een besparing van ton CO2-emissies, dit komt overeen met de uitstoot van personenwagens, MWh elektriciteit, MWh gas, liter stookolie, liter diesel, 4,6 miljoen kilometer wegtransport en 2,2 miljoen m³ leidingwater. Het derde traject is momenteel volop bezig en zal eind juni afgerond worden. 3. Advies en begeleiding ten bate van leden-bedrijven Individuele belangenbehartiging Elke ondernemer met vragen over milieu, energie, innovatie, ruimtelijke ordening, tewerkstelling, subsidies, relaties met overheden en administraties, kan terecht bij het competentiecenter belangenbehartiging voor eerstelijnsadvies. Wij engageren ons om een specifieke oplossing te zoeken voor uw individuele vragen. Collectieve belangenbehartiging Voka Kamer van Koophandel Limburg fungeert als spreekbuis van de Limburgse ondernemers, door consequent te waken over de belangen van de ledenbedrijven. Via collectieve belangenbehartiging wegen wij op dossiers, die van belang zijn voor de Limburgse bedrijfswereld. In 2012 volgden wij volgende dossiers van dichtbij op: Het nieuwe jaar werd ingezet met een nationale staking. Net zoals in het verleden zette ook deze staking geen zoden aan de dijk. De voorbije 30 jaar waren er 5 algemene stakingen, telkens zonder noemenswaardig resultaat. Voka KvK Limburg is overtuigd van het nut van de vakbonden, zij hebben in het verleden immers zinvolle zaken gerealiseerd. De huidige vakbonden lijken echter nog slechts een schim van zichzelf en verliezen elk draagvlak. In de toekomst zullen we constructieve vakbonden nodig hebben. Samen met de andere Limburgse werkgeversorganisaties plaatste Voka Kamer van Koophandel Limburg een advertentie (affiche kind) in Het Belang van Limburg om iedereen te bedanken die die dag wel werkte. We herinneren ook graag aan de stakingshandleiding uit Staking en uw bedrijf: uw draaiboek bij een ongeoorloofde staking die Voka uitbracht. Hierin wordt haarfijn uitgelegd hoe en wanneer u naar de rechter kan stappen in een collectief conflict. Dit draaiboek is nog steeds relevant en we raden bedrijven aan de maatregelen hierin te blijven toepassen. Shops bij tankstations mogen voortaan ook s nachts open blijven. Dit is het resultaat van een lobby-actie van Voka KvK Limburg. De wet op de openingsuren was onduidelijk voor winkels bij tankstations. Aan vier Limburgse parlementsleden werd gevraagd actie te ondernemen. Een wetswijziging werd daarop gestemd in het parlement. Om ook s nachts open te mogen blijven, moeten de tankshops meer dan 50% van hun omzet halen uit autobrandstoffen en olie. Om die drempel te bereiken mag die omzet niet gecumuleerd worden met andere inkomsten uit de tankshop. De wet wordt veel soepeler op vlak van reclamevoering en ook wat het winkelassortiment betreft, zijn er minder beperkingen. Voka KvK Limburg is blij met het resultaat, waardoor minstens 100 jobs gered konden worden in Limburg alleen. Het Europese statistiekenbureau Eurostat publiceerde in 2012 cijfers over de kosten voor arbeid in de Europese Unie. Hieruit blijkt dat die nergens zo hoog liggen als in België. Onze arbeidskost steeg tussen 2008 en 2011 met 10,4%. Dit blijft een groot concurrentieel nadeel voor onze bedrijven en voor de creatie van welvaart, zeker in een grensprovincie als Limburg die bovendien 77% van zijn productie exporteert. Voka Kamer van Koophandel Limburg stelt reeds jaren de hoge kost van arbeid in België aan de kaak en voerde het afgelopen jaar verschillende acties om dit probleem op de agenda te krijgen en aan te pakken. Allereerst brachten we de loonlast van een gemiddelde Limburgse werkgever in kaart. Van het loon dat een werkgever uitbetaalt, wordt er 56% afgeroomd door de overheid en komt slechts 44% bij de werknemer terecht. We stelden dit visueel voor op de affiche Ons dagelijks brood. In samenwerking met Icasa Group, UHasselt en Van Havermaet Groenweghe ontwikkelde Voka KvK Limburg bovendien de berekeningstool Maat - schap pelijke bijdrage. Naast de directe belastingen of vennootschapsbelasting betalen ondernemingen immers nog heel wat indirecte belastingen. Op basis van de eerste resultaten blijkt dat de vennootschapsbelasting minder dan 10% bedraagt van de totale som die bedrijven afdragen aan de maatschappij. Voka KvK Limburg pleitte in 2012 ook voor de aanleg van een digitale snelweg door Limburg. In Limburg heeft slechts ongeveer 50% van de bedrijven betaalbare toegang tot een glasvezelverbinding, waardoor onze bedrijven trager mailen, surfen en downloaden. Voka Kamer van Koophandel Limburg en POM Limburg vragen telecombedrijven, lokale besturen en nutsbedrijven een digitale snelweg door Limburg aan te leggen, zodat elk

15 Belangenbehartiging 15 Limburgs bedrijf de mogelijkheid heeft om aan te takken op een glasvezelnetwerk. Een werkgroep werd samen met POM Limburg opgericht om een totaalbeeld te krijgen en in kaart te brengen welke bedrijven vragende partij zijn voor een betere verbinding. Vervolgens wordt er naar een pasklare oplossing gezocht, om de blinde vlekken in te vullen. In een bevraging uitgevoerd door Voka Kamer van Koophandel Limburg in mei 2012 geven Limburgse werkgevers aan dat 8 op de 10 vakbondsafgevaardigden zich kandidaat stelt voor de sociale verkiezingen uit eigenbelang. De thema s loonsvoorwaarden, werkomstandigheden en werkzekerheid zullen de sociale agenda de komende jaren domineren. 1 op de 3 bedrijven geeft aan dat de verkiezingskoorts de normale werkzaamheden in het bedrijf zal verstoren. Voka KvK Limburg roept vakbonden op verder te kijken dan de eigen neus lang is, door samen met de werkgevers na te denken over de strategie en het vrijwaren van de concurrentiekracht. Voka Kamer van Koophandel Limburg ontving het afgelopen jaar regelmatig signalen van ledenbedrijven die aangeven moeilijk bereikbaar te zijn. De oorzaak lag in dubbele of verwarrende straatnamen. Maar de voornaamste reden was dat bepaalde straatnamen niet opgenomen zijn in de GPS-systemen. In de huidige maatschappij, waarin chauffeurs blind afgaan op hun GPS, is dat een groot manco. Voka Kamer van Koophandel Limburg en POM Limburg namen het initiatief om deze blinde vlekken in kaart te brengen en gebundeld over te maken aan de GPS-operatoren. Op die manier werden verschillende bedrijven opnieuw op de kaart gezet. Elk jaar opnieuw rukken Limburgse financieel directeurs zich de haren uit het hoofd bij het invullen van de structuurenquête, waarin de federale overheid jaarlijks peilt naar de activiteit, werkgelegenheid, opbrengsten, kosten en investeringen van het voorgaande boekjaar. Zij hekelen de werklast die hiermee gepaard gaat en stellen het doel van de enquête in vraag. Voka KvK Limburg ontvangt bijgevolg jaarlijks een karrevracht aan klachten van ondernemers die het nut van zulke enquêtes in vraag stellen. Daarom stelde Voka- KvK Limburg voor de structuurenquête te integreren in de jaarrekening. Een schrijven werd aan de federale regering gericht om deze suggestie kracht bij te zetten was ook het jaar waarin het Klaverblad in Lummen officieel geopend werd. Voka Kamer van Koophandel Limburg feliciteerde alle bevoegde instanties met het schitterende werk dat de afgelopen jaren gepresteerd werd om deze verkeersknoop te ontwarren. Besturen is echter vooruitzien. Ook wat betreft de Noord-Zuidverbinding en de verbreding van de E313 en de E314 moeten er, in het belang van onze provincie, na woorden ook daden volgen. Nederland besliste in 2012 een verbindingsweg aan te leggen tussen de N69 en de autosnelweg E34. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de jarenlange vraag om de Noord-Zuidverbinding door te trekken op Nederlands grondgebied. Voka Kamer van Koophandel Limburg verwacht dat de betere verkeersdoorstroming positieve gevolgen zal hebben voor de economische samenwerking tussen Limburg en Eindhoven, maar had wel op een snellere en bredere verbindingsweg gehoopt. Ook met betrekking tot de modernisering van het Albertkanaal werd er dit jaar succes geboekt. Europa maakte immers 16 miljoen euro vrij hiervoor. Voka KvK Limburg is in het bijzonder verheugd over de verhoging van de bruggen over deze waterweg, die de toegankelijkheid voor grootschalige containerschepen garandeert. Voka KvK Limburg verwacht positieve effecten voor het Economisch Netwerk Albertkanaal, de Limburgse containerterminals en de Limburgse bedrijven. De opdracht is echter nog niet ten einde: nog tweederde van de 40 bruggen over het Albertkanaal vereisen een verhoging. Op vraag van Voka KvK Limburg moderniseerde AWV Limburg de regelgeving omtrent inritten langs gewestwegen. Ondernemingen gelegen langs een gewestweg zullen voortaan een bredere inrit en grotere parking kunnen aanleggen, aangepast aan de noden van een modern bedrijf. Dat is goed nieuws voor Limburg, waar de voorbije jaren buitensporig veel pv s werden uitgeschreven op basis van deze gedateerde regels. Op 14 oktober 2012 werden onze vertegenwoordigers in 308 gemeenten en 5 provincies opnieuw verkozen. Gemeenten en provincies oefenen een grote invloed uit op het ondernemingsklimaat. Voka Kamer van Koophandel Limburg bundelde een aantal beleidsvoorstellen in de brochure NV Gemeente. De insteek is dat een lokaal bestuur en een bedrijf veel gemeen hebben. Een lokaal bestuur kan zich onderscheiden door ondernemers sneller te helpen, het aantal regels te verminderen, op tijd rekeningen te betalen en vlotte procedures te garanderen. Maar ook door een transparant en redelijk fiscaal beleid te voeren en voldoende te investeren kunnen lokale besturen een impact uitoefenen op de economische ontwikkeling.

16 Belangenbehartiging 16 Voka Kamer van Koophandel Limburg verzet zich sterk tegen bedrieglijke reclameronselaars. Agressieve reclameronselaars sturen een brief, fax of met de vraag adresgegevens na te kijken en indien nodig te corrigeren. Bedrijven die het formulier ondertekenen, zijn gebonden aan een buitensporig duur contract dat pas twee of drie jaar later afloopt. Voka KvK Limburg inventariseerde de misbruiken, kaartte het probleem aan bij FOD economie en zette het op de politieke agenda, wat leidde tot enkele wetgevende initiatieven. Op 24 oktober 2012 kreeg Limburg een uppercut van jewelste. De aangekondigde sluiting van Ford Genk was een gitzwarte dag in onze bronsgroene geschiedenis. Maar als Limburg hier sterker dan ooit wil uitkomen dan bestaan er maar twee remedies: de bestaande ondernemingen koesteren en versterken en nieuwe bedrijven aantrekken. Voka Kamer van Koophandel pleit ervoor dat iedereen goed beseft dat enkel ondernemers en ondernemingen zorgen voor welvaart en welzijn in onze provincie. Daarom moeten we, zeker op dit ogenblik, alle middelen bijzetten om onze bestaande bedrijven te koesteren en vooruit te helpen. Overheden moeten daarin ondersteuning bieden. Voka Kamer van Koophandel Limburg krijgt vaak het verwijt dat deze plaat grijsgedraaid is, maar zal blijven ijveren voor minder administratieve overlast, minder en een lagere loonlast voor onze bedrijven. Na de aangekondigde sluiting werd een groep van 12 experten met daarbij oud Voka-voorzitter Urbain Vandeurzen aangesteld om in januari 2013 een nieuw masterplan voor Limburg op papier te zetten. Voka Kamer van Koophandel Limburg bracht 15 vooraanstaande industriëlen samen om input voor dit plan te verzamelen. Een arrest van het Hof van Cassatie luidt het einde van de sperperiode in. Voka Kamer van Koophandel Limburg kreeg heel wat reacties van Limburgse ondernemers die verheugd reageerden. De regelgeving omtrent de sperperiode was immers niet alleen nutteloos, ze zadelde ondernemers in een grensregio als Limburg ook op met een concurrentieel nadeel. Eindelijk komt er een einde aan de onduidelijkheid. Laat ondernemers ondernemen! Voka Kamer van Koophandel Limburg was zeer verheugd over de aankondiging van bpost om de procedure voor bedrijven om aangetekende post in ontvangst te nemen te vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging kwam er op expliciete vraag van Voka Kamer van Koophandel Limburg, dat in een aangetekende brief aan bpost haar onvrede over de vroegere regeling bekend had gemaakt. Tot hiertoe was het zo dat bedrijfsleiders (in tegenstelling tot gewone burgers) hun aangetekende brief niet zomaar in ontvangst mochten nemen wanneer zij op het bedrijf aanwezig waren tijdens de postbedeling. Een aangetekende zending mag immers uitsluitend bezorgd worden aan een persoon die haar vertegenwoordigt. Bedrijfsleiders moesten hemel en aarde bewegen om een brief nog maar te mogen ontvangen. Dit verandert nu: de geldigheidsperiode van de (gratis te downloaden) volmacht via de Kruispuntbank van Ondernemingen is nu 3 jaar, waar dat vroeger slechts 3 maanden was. Daarbij komt dat de volmachtkaart vanaf heden niet meer op naam is, en dus door meerdere personen kan gebruikt worden was een absoluut topjaar voor reglementitis. Het aantal pagina s van het staatsblad dit jaar bereikte weer een duizelingwekkende hoogte. Het ongenaakbaar gewaande record van 2004 werd met pagina s vlotjes verbroken. Toen telde het Staatsblad pagina s. Voka Kamer van Koophandel Limburg pleit ervoor dat alle politici werk maken van de noodzakelijke administratieve vereenvoudiging. Enkel zo kan de publieke overhead verminderd worden en kan een einde gemaakt worden aan de torenhoge fiscale lasten voor bedrijven en burgers. 4. Het promoten van ondernemerschap Zorg voor Ondernemerschap Gezondheidszorg is de hoeksteen van onze samenleving en door de vergrijzing neemt de zorgbehoefte toe. Het runnen van ziekenhuizen en zorginstellingen lijkt dan ook sterk op het runnen van een private onderneming. Vanuit deze optiek voerde Voka Kamer van Koophandel Limburg het EFRO-project Zorg voor Ondernemerschap uit. De corebusiness van ziekenhuizen en zorginstellingen is de zorgvraag en het zorgaanbod maximaal op elkaar af te stemmen. De focus van het project Zorg voor Ondernemerschap lag op de niet-corebusiness van zorginstellingen: alles wat behoort tot het intern en extern ondernemerschap van een zorginstelling. Het project was vraaggestuurd opgebouwd, de knelpunten en kansen werden bottom-up door de sector aangebracht. In de loop van het project werden projecten geïnitieerd om ondernemerschap aan te moedigen, ten einde pro-

17 Belangenbehartiging 17 cessen, werking en kosten te optimaliseren en kennis te commercialiseren en te externaliseren. Door middel van werkgroepen en lerende netwerken werd er een kruisbestuiving gerealiseerd tussen de zorginstellingen, de bedrijfswereld en de academische wereld. Conjunctuurbarometer Met de conjunctuurbarometer spreekt Voka Kamer van Koophandel Limburg zich maandelijks uit over de conjunctuurverwachtingen voor Limburg, en dit tot drie maanden vooruit in de toekomst. De voorspelling, die bijzonder betrouwbaar blijkt, is gebaseerd op de afgeleverde bouwvergunningen, inschrijvingen van nieuwe voertuigen, arbeidsmarktgegevens, exportcijfers en conjunctuurgegevens van de Nationale Bank van België. Zij worden verwerkt door professor dr. Guy Van Rompuy. De Voka Kamer van Koophandel Limburg indicator is dus een perfecte aanvulling op de conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België (NBB) omdat zij de verwachtingen van de NBB tot zes maanden vooraf in kaart brengt. De bevindingen worden op regelmatige tijdstippen getoetst aan de praktijk. Limburg deed het in 2012 economisch minder slecht dan in De conjunctuurbarometer van Voka KvK Limburg verloor dit jaar 15 punten, de helft van het verlies van vorig jaar (-29 punten). Het economisch dieptepunt situeerde zich in augustus (31 punten). Sindsdien, en ondanks de Ford crisis, trok de economie lichtjes aan tot een nieuwe top in december (36 punten). De aankondiging van Ford eind oktober deed Limburg op haar grondvesten daveren. In de conjunctuurberekeningen komt het effect van de aangekondigde Ford sluiting nog niet voor, uitgezonderd de impact ervan op het consumenten en ondernemersvertrouwen. VERGELIJKING Voka KvK Limburg - NBB (uitgevlakte indicator) 28/11/ Voka - KvK Limburg NBB , , , , , , , ,01-30 Bron: Voka Kamer van Koophandel Limburg en Nationale Bank van België

18 Belangenbehartiging 18 Onderwijs en bedrijfswereld Q-Stage Voka Kamer van Koophandel Limburg wil meer kwaliteitsvolle stages en plant acties op 3 terreinen: een kwaliteitslabel voor stagebedrijven, een kwaliteitsproject voor ambitieuze stagiairs en actieve stagebemiddeling voor studenten en leerkrachten. Dit project werd ontwikkeld met de steun van Provincie Limburg en in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. Onze ambitie Limburgse stageprojecten naar een hoger niveau tillen door het initiëren van een kwaliteitsinjectie. Inspanningen van scholen, bedrijven en stagiairs (leerlingen en leerkrachten) labellen en bijgevolg belonen. Onder het mom You ll never get a second chance to make a first impression, is het bedrijfsleven het zichzelf verplicht om het stagegebeuren ter harte te nemen en zich van hun beste kant te tonen. Stages moeten daarom nuttig en relevant zijn. Ze moeten leiden tot een unieke (leer-)ervaring. De samenwerking tussen stagebedrijf, stagiair en school dient in deze context geoptimaliseerd te worden. Actieplan 1. Q-Stagelabel voor bedrijven Dit kwaliteitslabel werd ontwikkeld in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK), om de inspanningen van de stagebedrijven richting te geven, bij te sturen en te valideren. Door te plannen, te verbeteren, te meten en bij te sturen wordt gewerkt aan een echt stagebeleid als onderdeel van het ondernemingsbeleid. Wij bieden de bedrijven ondersteuning en begeleiding in dit traject. Het label is bovendien een strategisch wapen in de War for Talent en geeft bedrijven de kans zich te profileren bij de laatstejaarsstudenten. 2. Q-Stage voor studenten Studenten, die het onderste uit de kan willen halen om zich voor te bereiden op hun verdere carrière, vinden hier een traject met diverse workshops en activiteiten. Deze extra bagage geeft hen een voorsprong bij hun start op de arbeidsmarkt. We voorzien onder meer workshops rond ondernemerschap, solliciteren en netwerking. Ook deelname aan netwerkevents van Voka Kamer van Koophandel Limburg is in het traject inbegrepen. Deze extra inspanningen worden beloond met een Q-certificaat om aan hun CV of portfolio toe te voegen. 3. Q-Stage voor docenten Docenten hoger onderwijs en leerkrachten secundair onderwijs hebben soms geen enkele bedrijfservaring. Anderen komen uit de praktijk, maar geven intussen al meer dan 5 jaar les. Ook wordt bij de oprichting van nieuwe afstudeerrichtingen vaak gezocht naar de noden en problemen waarmee de bedrijven in de sector geconfronteerd worden. Daarom is het belangrijk om af en toe eens over het onderwijsmuurtje te kijken en zelf een bedrijfsstage te lopen, die aan de noden van de docent tegemoet komt. 4. Q-projecten Bedrijven kunnen een inhoudelijk stagevoorstel indienen bij Voka Kamer van Koophandel Limburg. Door een concreet project of de duidelijk afgelijnde taken en verantwoordelijkheden weet de stagiair vooraf goed wat hem of haar te wachten staat. Voka KvK Limburg communiceert het voorstel aan alle studenten uit de relevante afstudeerrichting(en) van alle Limburgse hogescholen. Bedrijven kunnen de stagiairs die zich aanbieden zelf screenen op interesse en motivatie. Een goed omschreven stagevoorstel is een uitgelezen lokmiddel voor de meest gemotiveerde studenten. StageAwards Op 29 mei 2012 reikten we voor de 9de maal de StageAwards uit. Bedrijven kunnen scholen en stagiairs nomineren. Scholen kunnen op hun beurt bedrijven en stagiairs nomineren. Een deskundige jury bepaalt de winnaars. Er waren 430 aanwezigen op de prijsuitreiking. Met deze actie wensen we de extra inspanningen van scholen en bedrijven in een positief daglicht te stellen. Op die manier blijven we streven naar kwaliteitsvolle stages. Samenwerkingsakkoord met RTC-Limburg Voka Kamer van Koophandel Limburg en RTC- Limburg werken samen om vernieuwende acties op te zetten om de behoeften tot samenwerking tussen het onderwijs (voornamelijk technisch en beroepsonderwijs) en de bedrijfswereld te matchen en hierdoor het decretaal actieplan van RTC-Limburg mede te realiseren.

19 Belangenbehartiging 19 Het actieplan bestaat uit 12 thema s waaronder automatisering, lassen, kunststof, logistiek, CNC- en werktuigmachines, hout en auto. Voor elk thema wordt een aanbod uitgewerkt in vier domeinen: Ter beschikking stellen van infrastructuur voor de opleiding van de leerlingen Nascholing en opleiding voor de professionalisering van de leerkrachten Leerlingenstages Leerkrachtenstages Om de samenwerking te concretiseren zet Voka Kamer van Koophandel Limburg hiervoor een personeelslid halftijds als bruggenbouwer in. Samenwerkingsakkoord met Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Voka Kamer van Koophandel Limburg heeft een samenwerkingsakkoord met de Hogeschool PXL, met als doel tot een betere afstemming te komen tussen onderwijs en bedrijfsleven. De PXL jobevents zijn hiervan een concrete veruitwendiging.

20 20 Internationaal

Jaarverslag 2013. Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24, extra editie - augustus 2014 Erkenning: P2A6677

Jaarverslag 2013. Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24, extra editie - augustus 2014 Erkenning: P2A6677 Een maandelijkse uitgave van Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24, extra editie - augustus 2014 Erkenning: P2A6677 Autobedrijven Beckers Bilzen - Lanaken Tel. 089 41 33 61 www.garagebeckers.be

Nadere informatie

bedrijviglimburg Onze ambassadeurs Een maandelijkse uitgave van

bedrijviglimburg Onze ambassadeurs Een maandelijkse uitgave van bedrijviglimburg Een maandelijkse uitgave van 09 Voka - Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 23, nr. 9 - september 2013 Erkenning: P2A6677 Onze ambassadeurs Editoriaal Echte werk begint pas De Vlaamse

Nadere informatie

bedrijvig limburg 06I15

bedrijvig limburg 06I15 bedrijvig limburg 06I15 Een uitgave van Voka - Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 25. nr 6. Juni 2015 Als Voka Kamer van Koophandel Limburg zijn we bijzonder fier dat onze Paul Kumpen, vanaf oktober

Nadere informatie

bedrijvig limburg11i14

bedrijvig limburg11i14 bedrijvig limburg11i14 een uitgave van Voka - Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24. nr 11 November 2014 GEERT BOURGEOIS WIL MET VLAANDEREN UIT DE SCHADUW ZET DE TURKSE ECONOMIE DE ONZE IN DE SCHADUW?

Nadere informatie

Verre export in de lift. bedrijviglimburg. Rusland. China. India. Verenigde Arabische Emiraten. Een maandelijkse uitgave van

Verre export in de lift. bedrijviglimburg. Rusland. China. India. Verenigde Arabische Emiraten. Een maandelijkse uitgave van bedrijviglimburg Een maandelijkse uitgave van 03 Voka Kamer van Koophandel Limburg Jaargang 24, nr. 3 - maart 2014 Erkenning: P2A6677 2 VS 3 Rusland 1 China Verre export in de lift 4 Verenigde Arabische

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

Geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland

Geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland Activiteitenverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord voorzitter 1 Duurzaamheidsverslag 2 Voorwoord algemeen directeur 4 Internationaal ondernemen 5 Exportformaliteiten 8 Duurzaam ondernemen 14 Structuur van

Nadere informatie

Elke horde opent. nieuwe perspectieven. De ideale lijn is flexibel. Doelbewust beperken tot een nichemarkt. Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain

Elke horde opent. nieuwe perspectieven. De ideale lijn is flexibel. Doelbewust beperken tot een nichemarkt. Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain jaargang 17, nr.2 - afgiftekantoor 3500 Hasselt 1, P209543 - driemaandelijks december 2014 - januari, februari 2015 Elke horde opent nieuwe perspectieven Cor van Otterloo, ceo Punch Powertrain De ideale

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Kunstlaan 16. Dirk Ceyssens, zaakvoerder, Ceyssens Glas nv. Grete Remen (Damhert) & Matty Zadnikar (Z-Group) in combinatie

Kunstlaan 16. Dirk Ceyssens, zaakvoerder, Ceyssens Glas nv. Grete Remen (Damhert) & Matty Zadnikar (Z-Group) in combinatie Kunstlaan 16 Magazine voor ondernemers en managers jaargang 13, nr. 3 - afgiftekantoor 3500 Hasselt 1, P209543 Driemaandelijks maart - april - mei 2011 Dirk Ceyssens, zaakvoerder, Ceyssens Glas nv Grete

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

DIALOOGDAGEN PAARDENHOUDERIJ 2012

DIALOOGDAGEN PAARDENHOUDERIJ 2012 DIALOOGDAGEN PAARDENHOUDERIJ 2012 Dialoogdag 1 Internationale Promotie van Sportpaarden Discussietekst verslag 14.05.2012 1. INLEIDING: VLAAMSE SPRINGPAARDEN, EEN EXPORTPRODUCT VAN WERELDKLASSE 2 2. PRESENTATIE:

Nadere informatie

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI

Vr ijuit 3 LEEFTIJD 4 BRUSSELS 7 BRUGPENSIOEN 30 OUDERE WERKLOZEN INTERPROFESSIONNEEL AKKOORD ONDERTEKEND OP 2 FEBRUARI AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vr ijuit 78 ste jaargang februari 2007 3 LEEFTIJD Een Europese richtlijn verplicht België komaf te maken met de discriminatie op basis

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Voorwoord Paul Kumpen. Burgemeester CEO. Schepen van economie en toerisme commercieel directeur. Schepen van financiën financieel directeur...

Voorwoord Paul Kumpen. Burgemeester CEO. Schepen van economie en toerisme commercieel directeur. Schepen van financiën financieel directeur... Voorwoord Paul Kumpen Burgemeester CEO... 03... 04 Schepen van economie en toerisme commercieel directeur... 06 Schepen van financiën financieel directeur....................................................

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR).

Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). Werkingsverslag 2014 Colofon Dit werkingsverslag 2014 is een publicatie van het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen (RESOC/SERR). RESOC staat voor Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité. SERR staat

Nadere informatie

theo verovert het hart van de wereld met zotte brillen

theo verovert het hart van de wereld met zotte brillen Magazine voor internationaal ondernemen September 2012 nr. 45 Magazine van Flanders Investment & Trade, Afgiftekantoor Gent X, BC21170 Gaucheretstraat 90, 1030 BRUSSEL tel. 02 504 87 11 fax 02 504 88 99

Nadere informatie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie

Een student aanwerven tijdens de vakantie. Reglementering. Tewerkstelling. IT Ondersteuning. Verkoopstrategie Het tijdschrift van het Reglementering Een student aanwerven tijdens de vakantie mei - juni 2013 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Tewerkstelling Webwinkels werven aan Verkoopstrategie 6 tips

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2010 over dit verslag 2 over dit verslag Beste stakeholder, 3 Dit is het negende maatschappelijk verslag van Randstad Belgium. Het is de bedoeling dat u

Nadere informatie

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten nieuwetijd magazine voor openbare diensten Op de bres voor loopbaanonderbreking maandblad van ACV-Openbare Diensten April 2013 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 2 In dit nummer 04 10 18

Nadere informatie

Kunstlaan 16. Philippe Onclin, bestuurder, Group Onclin. Ambiorixprijs 2011 voor Ebema

Kunstlaan 16. Philippe Onclin, bestuurder, Group Onclin. Ambiorixprijs 2011 voor Ebema Kunstlaan 16 Magazine voor ondernemers en managers jaargang 14, nr. 1 - afgiftekantoor 3500 Hasselt 1, P209543 Driemaandelijks september - oktober - november 2011 Philippe Onclin, bestuurder, Group Onclin

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

Interview Marianne Thyssen, EU-commissaris Economische groei is de beste remedie tegen armoede

Interview Marianne Thyssen, EU-commissaris Economische groei is de beste remedie tegen armoede Een maandelijkse uitgave van Voka - VEVIA Jaargang 9 - juni 2015 - Verschijnt niet in jan. en aug. Afgiftekantoor: Gent X - Erkenningsnummer: P708123 Interview Marianne Thyssen, EU-commissaris Economische

Nadere informatie