Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016"

Transcriptie

1 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

2 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie en rol van de vrijwilligers 5. Communicatie 6. My UNICEF, het digitale platform voor vrijwilligers 7. Verzekeringen voor vrijwilligers 8. Kostenvergoeding voor vrijwilligers Over UNICEF UNICEF pleit voor het respect voor de rechten en het welzijn van elk kind, in alles wat we doen. Met onze partners werken we in 190 landen en gebieden om dit engagement te vertalen in concrete actie, met een bijzondere aandacht en inspanningen voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen, voor het welzijn van alle kinderen wereldwijd. 2

3 1. Nut van een informatienota De informatienota vat de belangrijkste aspecten samen van de relatie tussen de UNICEF vrijwilliger en UNICEF België en vormt als dusdanig de basis van de samenwerking tussen beiden. Met deze informatienota komt UNICEF België tegemoet aan de wet van 19 mei 2005 betreffende de rechten van de vrijwilliger en de wetswijzigingen van 8 juni 2006 en van 1 januari 2007, met name aan de informatieplicht die elke organisatie heeft ten opzichte van haar vrijwilligers. Elke organisatie moet haar vrijwilligers informeren over de volgende aspecten: 1) de sociale doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie 2) de verzekering(en) die de organisatie heeft afgesloten voor haar vrijwilligers 3) de onkostenvergoeding en daaraan verbonden voorwaarden 4) de vertrouwelijkheid van informatie (geheimhoudingsplicht) 2. De vrijwilliger en UNICEF België De overeenkomst tussen de vrijwilliger en UNICEF België is een verbintenis die steunt op de vrijwillige inzet van de vrijwilliger voor de organisatie. Er is bijgevolg geen sprake van een contractuele relatie tussen beide partijen. In het kader van deze samenwerking krijgt de vrijwilliger geen verloning voor de activiteiten die hij / zij verricht voor UNICEF België. Er zijn echter wel enkele wederzijdse rechten en plichten waarvan verwacht wordt dat ze door beide partijen gerespecteerd worden. De vrijwilliger heeft recht op de nodige informatie en vorming die noodzakelijk is voor het invullen van de overeengekomen taken en opdrachten. De vrijwilliger verbindt zich ertoe geen informatie over de organisatie, de structuur en de financiële werking te verspreiden zonder hiervoor expliciete toestemming gekregen te hebben van de organisatie (geheimhoudingsplicht art 458 van het strafwetboek). De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger zijnde een neutrale en apolitieke houding met betrekking tot het invullen van de overeengekomen opdracht en de communicatie over deze opdracht en UNICEF België in het algemeen. UNICEF België speelt een voortrekkersrol voor kinderen en hun rechten, in België en in de wereld. Daarbij wil UNICEF België de Belgische bevolking, ondernemingen en overheden aansporen om met hun financiële steun en hun stem UNICEF te helpen de levensomstandigheden van kinderen wereldwijd te verbeteren en het respect voor hun rechten te bevorderen. UNICEF België rekent er tevens op dat de vrijwilliger zijn/haar engagement ten opzichte van de organisatie ten volle opneemt. 3

4 3. Statuut van de organisatie Naam Adres Belgisch comité voor UNICEF Keizerinlaan 66, B-1000 Brussel Tel.nr 02/ UNICEF België onderschrijft als Nationaal Comité voor UNICEF de prioriteiten en objectieven die UNICEF zich als internationale kinderrechtenorganisatie voor het welzijn van kinderen wereldwijd vooropstelt. Sociale doelstelling UNICEF België speelt een voortrekkersrol voor kinderen en hun rechten, in België en in de wereld. Daarbij wil UNICEF België de Belgische bevolking, ondernemingen en overheden aansporen om met hun financiële steun en hun stem UNICEF te helpen de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren en het respect voor hun rechten te bevorderen. Juridisch statuut Algemeen Directeur Verantwoordelijke voor het Vrijwilligerswerk Stichting van Openbaar Nut Dhr. Damien Vincent (Algemeen Directeur) Eveline Vandevelde 02/ , 0472/ Strategie en rol van de vrijwilligers UNICEF streeft naar de verwezenlijking van strategische doelstellingen. Elke activiteit in het Actieplan moet deze verwezenlijking ondersteunen. 1. UNICEF België heeft de ambitie om tot 15 miljoen euro bij te dragen tegen 2018 (13 miljoen euro in 2016) om de kinderrechten en de gelijkheid in de wereld te ondersteunen. Om deze objectieven te kunnen bereiken, wil UNICEF België streven naar 20 miljoen euro aan bruto-inkomsten tegen 2018 (18,8 miljoen euro in 2016). 2. UNICEF België heeft de ambitie om een bevoorrecht partner te worden van leerkrachten, ondernemingen en politieke besluitvormers, en wil samen met hen werk maken van een waardige wereld voor ALLE kinderen waarin hun rechten worden gerespecteerd. 3. UNICEF België wil ernaar streven dat mensen zich tegen 2018 ( in 2016) engageren en zijn ranking ten opzichte van zijn voornaamste concurrenten verbeteren, met betrekking tot de perceptie van de volgende aspecten: werkt efficiënt, is betrouwbaar, werkt met passie, wordt beschouwd als een organisatie die voor de meest kwetsbare kinderen het verschil weet te maken, en wordt gezien als zijnde actief bezig met kinderrechtenthema s in België. 4. UNICEF België streeft ernaar om in 2018 tot de Top 3 van de ontwikkelings- en humanitaire organisaties in België te behoren (op basis van het bruto-inkomen), en zal tussen 2015 en 2018 een snellere jaarlijkse groei vertonen dan de twee andere organisaties in de Top 3. 4

5 Activiteiten De lokale groepen organiseren hun activiteiten rond de verschillende prioritaire financiële en niet-financiële objectieven van UNICEF België: 5. Communicatie 1. Werven van peters en meters i. Via de organisatie van evenementen ii. Inzamelen van contactgegevens van potentiële peters en meters tijdens evenementen 2. Evenementen organiseren om het publiek te sensibiliseren over de rechten van het kind en om fondsen in te zamelen. Elke officiële communicatie waarbij de vrijwilliger het initiatief neemt, dient vooraf gecontroleerd te worden door UNICEF België. Pas na akkoord mag tot publicatie overgegaan worden (bv. flyers, affiches, ). 6. My UNICEF, het digitale platform voor vrijwilligers Elke actieve vrijwilliger krijgt toegang tot My UNICEF, het digitale platform dat exclusief voor vrijwilligers ontwikkeld werd. Vrijwilligers kunnen inloggen via Deze link wordt naar elke vrijwilliger gestuurd nadat hij/zij in de vrijwilligersdatabank geactiveerd wordt. Op dit intranet kunnen vrijwilligers terecht voor alle noodzakelijke informatie over UNICEF België (bv. informatienota voor vrijwilligers, brochures, persberichten, evenementen). Daarnaast kunnen vrijwilligersgroepen hun activiteiten toevoegen aan de kalender en foto s en ervaringen delen met elkaar om zo elkaar te inspireren en te motiveren. 7. Verzekeringen voor vrijwilligers De wet verplicht organisaties die werken met vrijwilligers een extra-contractuele verzekering af te sluiten voor hun vrijwilligers (wet ). UNICEF België heeft voor zijn vrijwilligers 3 verzekeringen afgesloten waarvan ze indien nodig kunnen gebruik maken in hun hoedanigheid als UNICEF vrijwilliger: 1) een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 2) een verzekering tegen lichamelijke ongevallen 3) een Rechtsbijstandverzekering 1) Burgerlijke Aansprakelijkheid Waarborgen Maatschappij Polisnummer De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger ALLIANZ ZCN

6 Met de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid wordt UNICEF België aansprakelijk gesteld voor schade die een vrijwilliger onvrijwillig aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 2) Verzekering tegen lichamelijke ongevallen Waarborgen Maatschappij Polisnummer Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten ALLIANZ ZCN ) Rechtsbijstandverzekering Waarborgen Maatschappij Polisnummer Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico s ALLIANZ ZCN Indien een vrijwilliger wenst gebruik te maken van de rechtsbijstandverzekering die door UNICEF België voor hem/haar is afgesloten, gelieve UNICEF België te contacteren voor meer informatie vooraleer hierin stappen te ondernemen. Voorwaarden Deze verzekeringen zijn geldig onder volgende voorwaarden: - de vrijwilliger is actief betrokken bij een UNICEF activiteit - de vrijwilliger is op de heen- of terugweg naar/van een UNICEF activiteit - de vrijwilliger heeft geen grove fout gemaakt, bedrog gepleegd, geen repetitieve fouten gemaakt en niet met opzet gehandeld In geval dat de vrijwilliger gebruik moet maken van de verzekeringen die door UNICEF België voor hem zijn afgesloten, moet: 1. UNICEF België binnen de 24u op de hoogte gesteld worden en dit via Naam Functie Telefoon Hugo Seghers Manager financiën en administratie 02/ of 0475/ het toegevoegde verzekeringsdocument (zie bijlage 1) correct ingevuld worden en binnen de 8 dagen na het voorval aan de verzekeringsagent bezorgd worden. Dit document is geldig voor situaties die zowel onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vallen als onder de verzekering tegen lichamelijke ongevallen. 8. Kostenvergoeding voor vrijwilligers De samenwerking tussen de vrijwilliger en UNICEF België is een verbintenis die steunt op de vrijwillige inzet van de vrijwilliger voor de organisatie. Dit betekent dat de vrijwilliger geen verloning ontvangt voor de activiteiten verricht voor UNICEF België. Dit laat UNICEF België toe de inspanningen en inkomsten van vrijwilligersactiviteiten maximaal te investeren in onze programma s op het terrein. 6

7 De vrijwilliger kan echter indien hij/zij dit wenst en in het kader van de activiteiten als vrijwilliger werkelijk gedane kosten laten terug betalen op basis van voor te leggen bewijsstukken, en dit binnen de maand die volgt op de uitoefening van de activiteit. Indien de vrijwilliger lid is van een lokale groep, dienen de onkosten ingediend worden bij de verantwoordelijke van die lokale groep. Voor uitgaven van meer dan 250 Euro (BTW incl.), die goedgekeurd werden door de verantwoordelijke van de lokale groep, moet een aankoopfactuur met vermelding van het BTW nummer van UNICEF België, de naam van de lokale groep en de activiteit worden geadresseerd aan UNICEF België. Indien de vrijwilliger geen lid is van een lokale groep dienen de onkosten, na voorafgaand akkoord door de verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk van UNICEF België, ingediend te worden aan de hand van een onkostennota met bewijsstukken (zie bijlage 2). UNICEF België Action Team Keizerinlaan Brussel BTW nr. BE

Belgisch Comité voor UNICEF Informatienota voor vrijwilligers 2019

Belgisch Comité voor UNICEF Informatienota voor vrijwilligers 2019 Belgisch Comité voor UNICEF Informatienota voor vrijwilligers 2019 Inhoud 1. Nut van een informatienota... 3 2. De vrijwilliger en UNICEF België... 3 3. Statuut van de organisatie... 4 4. Communicatie...

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

O R GA N I SA T I E N O T A

O R GA N I SA T I E N O T A O R GA N I SA T I E N O T A Rechten en plichten van de organisatie en de vrijw illiger 1. Organisatie vzw Multiple Sclerose Liga Vlaamse Gemeenschap of vzw MS Liga Vlaanderen Adres Boemerangstraat 4 3900

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Beste vrijwilliger Je hebt ervoor gekozen je te engageren als vrijwilliger bij de. We willen jou hiervoor dan ook van harte danken. Het engagement van al haar vrijwilligers is

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger 1 Organisatie Naam Adres Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg Tel.nr 09/395 55 10 e-mail info@onafhankelijkleven.be Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Informatienota voor vrijwilligers www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle Een informatienota voor vrijwilligers? De wet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers

Nadere informatie

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers gemeentebestuur Oostrozebeke informatienota voor vrijwilligers Een informatienota voor vrijwilligers De wet betreffende de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers een informatieplicht

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4

INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 INHOUDSTAFEL INFORMATIENOTA VOOR DE VRIJWILLIGERS 1. O RGANISATIE 2 2. S OCIALE DOELSTELLING 3 3. J URIDISCH STATUUT 3 4. T AKENPAKKET VAN DE VRIJWILLIGER 4 5. V ERZEKERINGEN 5 6. O NKOSTENVERGOEDINGEN

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS Gemeentebestuur Wachtebeke www.wachtebeke.be Dorp 61 9185 Wachtebeke Een informatienota voor vrijwilligers? Het decreet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties

Nadere informatie

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK 1.1. DEFINITIES: Vrijwilligerswerk: Feitelijke vereniging: dient verricht te worden ten behoeve van andere personen, een groep, een organisatie of de samenleving in zijn geheel

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

INFORMATIE-NOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

INFORMATIE-NOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger INFORMATIE-NOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie Adres Krokuslaan 15 2980 Zoersel Tel.nr 03 383 60 10 e-mail secretariaat@bczoersel.be De vereniging heeft tot doel

Nadere informatie

Info Vrijwilligerswerk

Info Vrijwilligerswerk Info Vrijwilligerswerk Wat is vrijwilligerswerk? wanneer mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft; ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Vormingplus Citizenne VZW Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel Tel : 02/203 08 00 info@citizenne.be Ondernemingsnummer : BE0860.442.953 Doelstelling van de organisatie Informatienota voor vrijwilligers Vormingplus

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam:. Voornaam: Woonplaats: Verblijfplaats Telefoon:.. GSM: E-mail: Geboortedatum:.../.../... Opleiding/beroep:

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen Poolse-Winglaan 27 9051 Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Gegevens organisatie Speelplein Hest is een gemeentelijk initiatief dat gecoördineerd wordt vanuit de gemeentelijke jeugddienst.

Nadere informatie

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. Gemeente Schoten: Gemeentelijke Academie

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. Gemeente Schoten: Gemeentelijke Academie Afsprakennota Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. rganisatie Naam Gemeente Schoten: Gemeentelijke Academie Adres Correspondentie: Verbertstraat 3, 2900 Schoten Hoofdschool: Jozef

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Informatienota voor vrijwilligers Informatienota voor vrijwilligers 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Organisatie... 3 3. Wat bieden we?... 5 4. Waarvoor ben je verzekerd?... 6 5. Jouw taken... 7 6. Wederzijdse

Nadere informatie

GUIDELINES VRIJWILLIGERSWERK IN DE SPORT

GUIDELINES VRIJWILLIGERSWERK IN DE SPORT GUIDELINES VRIJWILLIGERSWERK IN DE SPORT Bram De Bock INHOUDSOPGAVE Vrijwilligerswerk: een kennismaking 2 Aandachtspunten 3 Vergoedingen 4 Stappenplan 5 Meer weten? 5 Bijlage 1: Modelovereenkomst vrijwilligerswerk

Nadere informatie

= een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie.

= een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie. Vrijwilligerswerking Wat is vrijwilligerswerk? = een activiteit die uitgevoerd word door een vrijwilliger binnen een organisatie. Het woord activiteit is een belangrijk bestanddeel in de definitie: het

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB/PAB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Inleiding Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe vrijwilligerswet in werking. Om in orde te

Nadere informatie

Informatienota vrijwilligerswerk. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

Informatienota vrijwilligerswerk. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger Informatienota vrijwilligerswerk Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1 Organisatie Vrijwilliger Naam en adres Naam en adres OCMW Borgloon Graethempoort 3A 3840 Borgloon Sociale doelstelling

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK QUIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt. Als vrijwilliger is hij begeleider op kampen die zijn

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PAB en PGB p.3 Wetgeving rond vrijwilligerswerk p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Netwerkevent Cohesie - Werken met gidsen Inspiratiesessie Alles in orde? 11/12/2018

Netwerkevent Cohesie - Werken met gidsen Inspiratiesessie Alles in orde? 11/12/2018 Netwerkevent Cohesie - Werken met gidsen Inspiratiesessie Alles in orde? 11/12/2018 Anne Roucourt, Legal Partner Yves Coppens, Individual Tax Partner Werken met gidsen - juridisch Overeenkomst Wie inschakelen?

Nadere informatie

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende. De Vrijwilligerswet

Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende. De Vrijwilligerswet Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw 104 Prins Albertlaan 8400 Oostende De Vrijwilligerswet In verband met de informatieplicht van de organisaties (de KRNSO is een publieke rechtspersoon zonder

Nadere informatie

1. Organisatie. Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel. Tel.nr 02/411-68-83

1. Organisatie. Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel. Tel.nr 02/411-68-83 1. Organisatie Naam Adres JES vzw Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel Tel.nr 02/411-68-83 e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut info@jes.be Het doel van de vereniging is tweeërlei: enerzijds het ondersteunen

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERS - VERVOER Bevestiging van afspraken tussen Thuisopvang Brabant v.z.w. Mussenstraat 17-19 1000 BRUSSEL 078/15.60.30 Contactpersoon : Koen Michiels, Thuisopvang Brabant, Stationsstraat

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB/PAB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB/PAB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk

Brochure vrijwilligerswerk Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PVB p.3 Wat zegt de wet over vrijwilligerswerk? p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

Het Affligemse JeugdraadFundament

Het Affligemse JeugdraadFundament Het Affligemse JeugdraadFundament Statuten van de gemeentelijke jeugdraad Vastgesteld door de gemeenteraad tijdens de zitting van 11 juni 2013. Benaming en zetel Artikel 1. De jeugdraad van Affligem is

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 MODEL MEDEWERKEROVEREENKOMST VOOR LOKALE OMROEPINSTELLINGEN OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website:

Nadere informatie

Stichting Care For Kenya. Strategisch beleidsplan

Stichting Care For Kenya. Strategisch beleidsplan Stichting Care For Kenya Strategisch beleidsplan 2019-2023 Stichting Care For Kenya Strategisch beleidsplan 2019-2023 1. Inleiding Stichting Care For Kenya is opgericht om kansarmen in Kenya hulp te bieden.

Nadere informatie

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersovereenkomst Vrijwilligersovereenkomst Vergeet de Kinderen Niet! vzw Naast deze vrijwilligersovereenkomst wordt er ook een individuele afsprakennota opgemaakt, besproken en meegegeven. Zowel de vrijwilliger als de

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCONTRACT Vonk! vzw

VRIJWILLIGERSCONTRACT Vonk! vzw - VRIJWILLIGERSCONTRACT Vonk! vzw Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam: Voornaam: Straat: Huisnummer: Woonplaats: Telefoon: GSM: E-mail: Geboortedatum: Rekeningnummer:

Nadere informatie

HET CHARTER VAN RESPECT

HET CHARTER VAN RESPECT HET CHARTER VAN RESPECT Voetbal is voor ons veel meer dan een sport. Voetbal heeft ook een belangrijke pedagogische waarde voor de jonge generatie spelers die u begeleidt. We willen de clubverantwoordelijken

Nadere informatie

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Voorwoord 11 1 Beleidsmatige aspecten van het inzetten van vrijwilligers 15 1. Vrijwilligersbeleid 17 1.1. Een visie op vrijwilligerswerk als leidraad 17 1.2. Een vrijwilligersbeleid uittekenen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, en in georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van de vereniging.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligerswerk is werk dat onverplicht en onbetaald, en in georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van de vereniging. Vrijwilligersbeleid Rcc Bekaro is een vereniging die zonder professionele krachten werkt en dus volledig is aangewezen op de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou de vereniging simpelweg niet

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht Doel van de wet? Juridische duidelijkheid scheppen Vrijwilligers beschermen Federale regeling (>< decreet) Van kracht sinds 1 augustus

Nadere informatie

Cree er duidelijkheid omtrent het vrijwilligerswerk in jouw organisatie

Cree er duidelijkheid omtrent het vrijwilligerswerk in jouw organisatie Cree er duidelijkheid omtrent het vrijwilligerswerk in jouw organisatie Aan de hand van enkele vragen geven we je stapsgewijs inspiratie en praktische aanknopingspunten. We willen je een flinke aanzet

Nadere informatie

de vrijwilligers verzekeren?

de vrijwilligers verzekeren? de vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) SOS Vrijwilligers INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers Kostprijs De vrijwilliger betalen Hoe worden onkosten geregistreerd Wat

Nadere informatie

Je vrijwilligers verzekeren?

Je vrijwilligers verzekeren? Je vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers p.3 Kostprijs p.4 De vrijwilliger betalen p.5 Hoe worden onkosten geregistreerd p.6 Wat zegt

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Eigendom Stichting Care for Sexuality Foundation Januari Beleidsplan 2018 ANBI

Beleidsplan 2017 Eigendom Stichting Care for Sexuality Foundation Januari Beleidsplan 2018 ANBI Stichting Care for Sexuality Foundation Beleidsplan 2018 ANBI Naam Stichting Care for Sexuality Foundation, Ermelo Missie Het bevorderen van seksuele gezondheid vanuit respect, veiligheid en autonomie.

Nadere informatie

Privacyverklaring. Versie 1-28 juni Dienst Organisatie. Tel.:

Privacyverklaring. Versie 1-28 juni Dienst Organisatie. Tel.: Privacyverklaring Versie 1-28 juni 2018 Dienst Organisatie Tel.: 053 640 640 gemeentebestuur@denderleeuw.be Inhoudstafel 1. Jouw privacy telt... 2 2. Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?... 2

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Werken met vrijwilligers Hoe begin ik eraan?

Werken met vrijwilligers Hoe begin ik eraan? Werken met vrijwilligers Hoe begin ik eraan? servicepunt vrijwilligers editie: november 2012 Inhoudsopgave 1. Hoe zoek ik vrijwilligers?...2 1.1. Hoe schrijf ik een goede vacature?... 2 1.2. Wat moet er

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Deontologische code personeel

Deontologische code personeel Deontologische code personeel De kernwaarden van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn: In vertrouwen/integer In samenwerking Complementariteit Resultaatsgericht/concreet Deze waarden nemen een

Nadere informatie

Als vrijwilliger aan de slag?

Als vrijwilliger aan de slag? Als vrijwilliger aan de slag? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) Beste vrijwilliger, Eerst en vooral bedankt om als vrijwilliger aan de slag te willen gaan. Vrijwilligers maken echt wel het verschil!!

Nadere informatie

De vrijwilliger en de opleidingsclausule

De vrijwilliger en de opleidingsclausule De vrijwilliger en de opleidingsclausule Inleiding Sommige organisaties (sportclub/gemeente) willen het bekostigen van een opleiding voor een vrijwilliger koppelen aan het engagement van de vrijwilliger

Nadere informatie

Je vrijwilligers verzekeren?

Je vrijwilligers verzekeren? Je vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers p.3 Kostprijs p.4 De vrijwilliger betalen p.5 Hoe worden onkosten geregistreerd p.6 Wat zegt

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw tel. 03 218 59 01 www.vlaanderenvrijwilligt.be www.vrijwilligerswerk.be Het Punt Brussel

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers vzw Secretariaat Marja Lipman Kouterstraat 186 3090 Overijse Marjalipman@telenet.be tel.02/687.37.05 GSM 32.497.90.03.86 Informatienota voor vrijwilligers 1 Inleiding Sportclub Druivenstreek vzw is een

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

VrijwilligersKapelle

VrijwilligersKapelle VrijwilligersKapelle Wij zetten ons in voor iedereen die zich bezig houdt met vrijwilligerswerk. Wij zijn er voor vrijwilligersorganisaties en mensen die vrijwilligerswerk (willen) doen. VrijwilligersKapelle

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

WZC HERDERSHOVE VZW Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede Oude Oostendsesteenweg 95 8000 BRUGGE PE 121 Tel. 050/45.40.50 Fax. 050/45.40.

WZC HERDERSHOVE VZW Bejaardenzorg O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede Oude Oostendsesteenweg 95 8000 BRUGGE PE 121 Tel. 050/45.40.50 Fax. 050/45.40. Informatie - nota vrijwilligerswerk WZC Herdershove 2012 Dit document verschaft informatie met betrekking tot de rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. 1. Algemene inlichtingen betreffende

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Alvast bedankt, we appreciëren dat we op je kunnen rekenen, Welzijnsraad Leopoldsburg, Werkgroep Buitenbeenpop, Verantwoordelijke Vrijwilligers

Alvast bedankt, we appreciëren dat we op je kunnen rekenen, Welzijnsraad Leopoldsburg, Werkgroep Buitenbeenpop, Verantwoordelijke Vrijwilligers Beste Buitenbeenpop vrijwilliger, Op vrijdag 31 Augustus is het weer zover. De NEGENTIENDE editie van Buitenbeenpop. We hopen dat jij, ondertussen een vaste waarde van het festival, er bij kunt zijn. Dus

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

Je vrijwilligers verzekeren?

Je vrijwilligers verzekeren? Je vrijwilligers verzekeren? Dit kan, samen met (Samen Op Stap) INHOUDSTAFEL Inschrijven bij SOS Vrijwilligers p.3 Kostprijs p.4 De vrijwilliger betalen p.5 Hoe worden onkosten geregistreerd p.6 Wat zegt

Nadere informatie

1) De aanvraag voor toelage wordt minstens 6 weken voor het vertrek bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

1) De aanvraag voor toelage wordt minstens 6 weken voor het vertrek bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Jongeren van Brecht, die deelnemen aan een inleefreis of een stage volgen in het zuiden, doen ervaringen op die zij, eens terug in België, kunnen omzetten in een engagement in sociale organisaties. Het

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement

VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement 1 LAST SAVED ON: 3/5/2013 7:40:00 BY: DAVY KYNDT V1: Eerste Versie van Huishoudelijk Reglement. V2: Aanpassing Reglement Aanpassing naar nieuwe stijl. Aanpassingen

Nadere informatie