FUIFGIDS. Wie houdt er nu niet van fuiven of feesten samen met vrienden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUIFGIDS. Wie houdt er nu niet van fuiven of feesten samen met vrienden?"

Transcriptie

1 FUIFGIDS Wie houdt er nu niet van fuiven of feesten samen met vrienden? Fuiven en feesten in Lennik kan en mag maar lees deze fuifgids zeker eens door om van je fuif of feestje een succes te maken! gemeente Lennik dienst Vrije Tijd Markt Lennik 02 /

2 inhoud inleiding p 3 fuifbeleid p 3 veiligheid p 4 private veiligheid p 4 stewards p 4 fuifbox p 5 wetgeving p 5 min-16 jarigen p 5 mensen weigeren p 5 geluidshinder p 6 geluidsnormen p 6 bewakingsdiensten p 9 alcohol en drugs p 12 rookverbod p 13 nodige vergunningen p 13 SABAM p 13 billijke vergoeding p 14 vergunning voedingsmiddelen p 15 reclame langs openbare wegen p 15 verzekeringen p 16 Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 2/18

3 inhoud inleiding Jongeren fuiven al jaar en dag. Ook in Lennik wordt er al jaren gefuifd. Een fuif organiseren is leuk, maar de organisatoren moeten zich ook bewust zijn dat ze een heuse verantwoordelijkheid dragen. Het feest is pas echt geslaagd als alles goed en rustig verloopt. Laat deze fuifgids een ondersteuning bieden in jullie opdracht! Voor meer vragen kan je altijd terecht bij de dienst Vrije Tijd. Benita Van Krunkelsven - jeugdconsulent 02 / fuifbeleid Wat is een fuif? een activiteit van tijdelijke duur; die plaatsvindt in een gebouw of openlucht; waarbij de mogelijkheid wordt geboden om drank te gebruiken en te dansen; waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gebruikt. Twee soorten fuiven: Openbare fuif Voor iedereen toegankelijk, ongeacht er inkomgeld wordt gevraagd. Deze fuifgids is gemaakt op maat van dit soort evenementen. Privé-fuif Met persoonlijke uitnodigingen en de organisatie heeft een namenlijst van de uitgenodigde personen. Ongeacht er inkomgeld wordt gevraagd.! Ook privé-fuiven zijn verplicht SABAM en billijke vergoeding aan te vragen en te betalen. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 3/18

4 inhoud veiligheid PRIVATE VEILIGHEID Als organisator van een openbare fuif ben je verplicht om voor de private veiligheid te zorgen. Vechtpartijen zetten een domper op de feestvreugde, dus denk op voorhand goed na over de veiligheid op je evenement! Je kan kiezen om te werken met vrijwilligers of een bewakingsfirma. In beide gevallen dien je de namen van de personen (vier) door te geven aan de gemeente via het aanvraagformulier. De bevoegdheden van deze bewakers zijn beperkt. Activiteiten zoals persoonscontrole mogen niet uitgeoefend worden op de openbare weg of plaatsen; dit is een exclusieve taak van de politie. Voor meer info over wat kan en niet, kan je surfen naar STEWARDS Stewards zijn vaak vrijwilligers. Op elke fuif moeten er vier stewards zijn; twee voor de toezicht buiten, en twee binnen. De voornaamste taken van stewards: zetten zich aan de inkomdeur om stempels en/of bandjes te controleren; zorgen dat er geen bekertjes naar buiten worden meegenomen; zorgen dat de deuren zo min mogelijk open staan om nachtlawaai te beperken; twee vatten post op de parking of straatkant om zo feestgangers te sensibiliseren en er voor te zorgen dat vertrek en aankomst rustig verloopt. Op die manier kan de nachtrust van de buren gegarandeerd worden; controleren regelmatig de omgeving, bv achter de fuifzaal of tent.! Handhaven van de openbare orde blijft een taak van de politie. Stewards mogen niet fysiek tussen komen bij bv vechtpartijen of vandalisme. In zo een situatie wordt de politie gebeld en probeert men de situatie verbaal onder controle te houden. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 4/18

5 inhoud veiligheid FUIFBOX De dienst Vrije Tijd jeugd stelde een fuifbox samen. Organisatoren van een fuif zijn verplicht deze fuifbox mee te nemen bij het afhalen van de sleutel van de zaal. De fuifbox werd samengesteld ter ondersteuning van de organisatoren. Wat bevat de fuifbox? 2 walkietalkies 4 t-shirts voor stewards zaklamp EHBO-kit lijst met noodnummers fuifgsm wetgeving MIN-16 JARIGEN Een minzestienjarige mag in principe niet binnen in een dansgelegenheid zonder begeleiding van een volwassene. Toch mag een jongere ongeacht zijn leeftijd naar evenementen zonder winstgevend doel. Dat zijn fuiven die niet uit handelsgeest worden opgezet (bv een schoolbal, fuif van vereniging, het jeugdhuis, ). Bij onduidelijkheid moet de rechtbank beslissen of een feest een handelskarakter heeft of niet. De politie kan de organisatie niet verplichten iemand aan de deur te zetten die controle moet doen op de leeftijd. Men kan wel vragen dat men bij de verkoop van de tickets daar rekening mee houdt. MENSEN WEIGEREN Toegang tot openbare gelegenheden is een individueel recht. Je mag niemand weigeren op basis van geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, afkomst, enzovoort. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 5/18

6 wetgeving inhoud Geldige argumenten om iemand te weigeren: De zaal is vol Indien het maximum aantal toegelaten mensen (zoals vastgelegd in de brandveiligheidsnormen) is bereikt, mag je mensen weigeren. Niemand mag de zaal dan nog binnen gaan, tenzij er iemand anders de zaal verlaat (en er dus weer plaats is). Het is een privé-fuif en dus enkel mensen op uitnodiging mogen binnen. Een jeugdhuis binnen een jeugdcentrum kan in zijn huishoudelijk reglement opnemen dat enkel leden zijn toegestaan. Uiteraard mag niemand gediscrimineerd worden om lid te worden. Strafbare feiten zoals: > overdreven alcoholgebruik; > bezit, verkoop of gebruik van drugs; > wapenbezit; > lastig vallen van andere bezoekers; > plegen van geweld. Argumenten die niet mogen gebruikt worden: Alleen voor vaste klanten of Alleen voor mensen met een lidkaart Op een fuif met openbaar karakter mag je geen onderscheid maken tussen vaste klanten en anderen. Er zijn al te veel migranten binnen. Je hebt hier al gevochten of drugs verkocht Als je maar één fuif per jaar organiseert, kan je moeilijk iemand weigeren die vorig jaar heeft gevochten. Je kan ook niemand beschuldigen van criminele feiten als daar geen bewijzen van zijn. Dit is een privé-club Dit argument is enkel toepasbaar op privé-evenementen. Zie p. 3 om het onderscheid te kunnen bepalen. Als iemand toch binnen gaat, terwijl je hem/haar de toegang hebt geweigerd, mag je geen geweld gebruiken om dit te verhinderen. Enkel als deze persoon zelf geweld gebruikt, kan je de politie bellen! Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 6/18

7 wetgeving inhoud GELUIDSHINDER Als organisatie ben je natuurlijk niet rechtstreeks verantwoordelijk voor het geroep en gezang van fuifgangers die zich buiten de fuifzaal bevinden. Toch moet je de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de nachtrust van de buren te verzorgen, anders is er sprake van een gebrek aan voorzorg. Je kan als organisator een affiche hangen die bezoekers er op attent maakt dat ze kunnen geverbaliseerd worden bij het verstoren van de nachtrust. Echte dwangmaatregelen neemt men zelden. De fuif stilleggen gebeurt enkel als er verscheidene precedenten zijn geweest. Over lawaai buiten de fuifzaal heb je misschien weinig controle, maar je kan als organisator er wel op letten dat binnen de fuifzaal de geluidsnormen worden gerespecteerd. De geluidsnormen hangen af van de locatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ingedeelde en niet-ingedeelde inrichtingen. GELUIDSNORMEN IN NIET-INGEDEELDE INRICHTINGEN Een niet-ingedeelde inrichting is een inrichting die niet onder de VLAREM-wetgeving valt. Vallen hieronder: openluchtfuiven, de meeste fuiven in tenten, en zalen waar er slechts occasioneel wordt gedanst. Concreet: in deze zaal mag je maximum 12 dansfeesten per jaar met een maximum van twee per maand organiseren. Alle zalen in Lennik zijn van deze soort. De geluidsnormen zijn objectieve normen (aantal decibels) en hebben enkel betrekking op de muziek, die bovendien elektronisch versterkt moet. Het gaat dus niet over nachtlawaai. De straffen voor het niet respecteren van de geluidsnormen zijn zwaar; veel zwaarder dan voor het verstoren van de nachtrust. De geluidsnormen In een fuifzaal mag de muziek niet het maximum van 90 decibels overschrijden. Dit geluidsniveau wordt gemeten op gelijk welke plaats in de inrichting waar personen zich kunnen bevinden. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 7/18

8 wetgeving inhoud Het geluidsniveau binnen de fuifzaal mag: niet hoger zijn dan 5 decibel boven het achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan 30 db(a); niet hoger zijn dan 35 db(a) indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 db(a); niet hoger zijn dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 35 db(a). De meeting wordt gedaan binnen het lokaal of gebouw, met gesloten deuren en vensters. Overtredingen Alleen bevoegde personen kunnen vaststellingen doen. Dat zijn o.a. de officieren van de politie en bepaalde milieuambtenaren die hiervoor een specifieke bevoegdheid gekregen hebben. Het onderzoek moet gebeuren met erkende toestellen (sonometers). Wie kan er gestraft worden? De verantwoordelijke van de vereniging die op dat moment aanwezig was, maar die niet voldoende voorzorgen heeft genomen. De persoon die de toestellen heeft bediend, bv de deejay of de geluidstechnicus achter de P.A. De persoon die zich heeft verzet tegen de controle. Afwijking van de geluidsnormen Er kan een afwijking worden toegestaan van de gangbare geluidsnormen wanneer er (elektronisch) versterkte muziek wordt geproduceerd ter gelegenheid van kermissen, carnavals, muziekfestivals, fuiven en andere bijzondere feesten of festiviteiten. De uitzonder kan op voorwaarde dat: de muziekactiviteit vooraf is gemeld aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de activiteit doorgaat; het collega akte heeft genomen van de melding. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 8/18

9 inhoud wetgeving Het college kan, vooral wanneer de muziekactiviteit is gelokaliseerd in de nabijheid van bv bejaardentehuizen, ziekenhuizen of scholen, beperkende maatregelen opleggen. Het college kan ook de muziekactiviteit op de aangevraagde plaats verbieden. GELUIDSNORMEN IN INGEDEELDE INRICHTINGEN Voor inrichtingen die voldoen aan de VLAREM-normen en die beschikken over een milieuvergunning gelden andere geluidsnormen. Het is hier de milieuvergunning die bepaalt hoeveel decibels er mag worden geproduceerd. De zaaluitbater zal dat via de huurovereenkomst meedelen. Het is hier de uitbater die verantwoordelijk is voor eventuele overtredingen. Daar we in Lennik geen dergelijke zalen hebben, gaan we in deze gids hier niet verder op in. BEWAKINGSDIENSTEN De organisator is verplicht de wet van de private veiligheid (wet van 10 april 1990) na te leven. Dit houdt in dat je een buitenwipper, portier, moet voorzien. De wet is van toepassing op alle mensen die de uitdrukkelijke opdracht hebben met personencontrole bezig te zijn. De wet omschrijft persoonscontrole als het toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor publiek toegankelijke plaatsen. > Ticketcontrole of stempelcontrole is geen persoonscontrole. > De inzet van een bewakingsdienst kan nooit worden verplicht via een politiereglement of door een besluit van de Burgemeester. Als je toch beslist een bewakingsteam in te zetten, dan heb je als organisatie volgende mogelijkheden: Je kan een erkende bewakingsfirma inhuren. Dit moet je melden aan de Burgemeester en deze kan dit weigeren. Je kan eigen vrijwilligers inschakelen. De namen moet je doorgeven aan de Burgemeester, die deze personen kan weigeren. Een combinatie van de twee bovenstaande opties. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 9/18

10 inhoud wetgeving Vrijwilligers als bewaking Aan welke voorwaarden moet een vrijwilliger voldoen als portier? een evidente band hebben met de organiserende vereniging of haar leden binnen de organisatie; bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen; onderdaan zijn van de EU en er zijn/haar woonplaats hebben; bepaalde beroepen (privé-detective, wapenhandelaar) niet uitoefenen; de laatste 5 jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst; minstens 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar (voor de leiding) zijn. > Je kan enkel een onbeperkt aantal vrijwilligers inzetten als je sporadisch eens een fuif organiseert. Met sporadisch bedoelt met drie- tot viermaal per jaar. Organisatoren die slechts eenmaal of zelfs enkele malen per jaar een fuif organiseren doen dat occasioneel. > Ook bij een privé-fuif is de wet op de private veiligheid van toepassing! Persoonscontrole Wat houdt dit juist in? En wat mag men wel en niet doen? Persoonscontrole is geen Ticketcontrole of stempelcontrole. Dit heeft niets te maken met persoonscontrole. Een portier mag zich hier dan ook niet mee bezig houden. De taken ticketof stempelcontrole en persoonscontrole moeten duidelijk gescheiden blijven! Controle die te maken heeft met safety, met de veiligheid van de fuifruimte Als er dus personen verantwoordelijk zijn om bv de nooduitgangen vrij te houden, dan heeft dat niets te maken met bewaking. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 10/18

11 inhoud wetgeving Wat mag een bewaker nooit doen? Geweld gebruiken. Dit is uitsluitend een bevoegdheid van politie. Wanneer je iemand op heterdaad betrapt bij het plegen van een misdrijf, kan je zonder geweld of dwang ingrijpen, op voorwaarde dat je onmiddellijk de autoriteiten verwittigt. Fouilleren Tenzij men uitdrukkelijk de toestemming heeft van de Burgemeester. Dan nog mogen enkel opgeleide vrijwilligers dit doen, onder strenge voorwaarden. Controle uitoefenen op de openbare weg of plaatsen. Een plaats waar in principe iedereen vrije en gelijke toegang toe heeft. Controle doen naar drugs. Dit valt enkel onder de bevoegdheid van de politie. Controle doen naar het bezit van ongevaarlijke voorwerpen. Zoals bv fototoestellen.! Het feit dat de gecontroleerde zijn toestemming zou hebben gegeven voor niet in de wet voorziene controles, maakt ze niet minder wettig. Ook het feit dat ze aangekondigd staan op toegangstickets of affiches doet geen breuk op het illegale karakter ervan. Wat mag de organisatie dan wel doen? > De organisator mag de controle van de toegangstickets of de verplichte lidkaart voor zijn rekening nemen. > De organisator moet er voor zorgen dat de veiligheid op de fuif gegarandeerd wordt. Alle voorzorgsmaatregelen moeten dus in acht genomen worden. Volg de voorwaarden opgelegd in het verslag van de brandweer zeer goed op, en zorg er voor dat de nooduitgangen voortdurend vrij zijn.! Mocht er toch iets fout lopen, dan is het belangrijk dat je als organisatie ingrijpt. Een gebrekkige organisatie kan leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid! Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 11/18

12 inhoud wetgeving ALCOHOL EN DRUGS Op de meeste fuiven is alcohol verkrijgbaar. Maar je mag niet aan iedereen alcohol schenken! De wet legt een aantal beperkingen op. Zo is het strafbaar om alcohol te schenken aan iemand waarvan je ziet dat hij/zij al dronken is; iemand die een uitdaging om te drinken voorstelt of aanvaardt, als deze leidt tot dronkenschap; jongeren onder de 16 jaar. Sterke dranken! Sterke drank (meer dan 1,2%vol gedistilleerde alcohol) is uit den boze voor alle minderjarigen, dus ook voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Doe je dit toch, en de overtreding wordt vastgesteld, dan riskeer je dat de zaal gesloten wordt. Sinds 10 januari 2006 is het de gemeente die beslist of en onder welke vorm ze een vergunning voor het schenken van sterke drank aflevert. Wil je op je fuif alcoholpops, pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers, schenken, dan ga je best langs bij de gemeente om je te informeren. Bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten vallen niet onder deze noemer. Ook porto, sherry en martini mag je schenken zonder een vergunning voor sterke dranken. Drugs Druggebruik toelaten op een fuif kan uiteraard niet, ook al is dit moeilijk te controleren. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs. Je kan bezoekers via affiches er attent op maken dat druggebruik niet wordt getolereerd.! Tolereren wordt in de rechtspraak trouwens beschouwd als aanzetten tot. Het oogluikend toelaten van druggebruik is dus een verzwarende omstandigheid! Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 12/18

13 inhoud wetgeving ROOKVERBOD Roken op openbare plaatsen is sinds 1 januari 2006 verboden door de wet. Volgens de interpretatie van de inspectie mag er dus niet gerookt worden in (polyvalente) zalen. Op deze plaatsen moeten er roodsverbodstekens aangebracht worden.! Zowel de roker zelf als de organisator of uitbater van de openbare ruimte, kunnen beboet worden. De boetes gaan van 150 tot 5500! > Meer info rond wetgeving bij de organisatie van een fuif/evenement vind je op nodige vergunningen SABAM Je moet SABAM betalen wanneer je muziek laat horen (live of opgenomen) die behoort tot het wereldrepertorium. Ook als het gaat om een privé-fuif en/of als je geen inkom vraagt. Je betaalt een forfait volgens een bepaald tarief. Dat tarief wordt berekend op basis van prijs van de meest gevraagde consumptie; gemiddelde gevraagde inkomprijs; aantal bezoekers; grootte van de zaal. Als er slechts een gedeelte van de zaal wordt gebruikt (door bv panelen afgescheiden), dan meld je dit best want het kan invloed hebben op de forfait. > Het tarievensysteem van SABAM is erg complex. Je vindt de volledige tarieflijst op Bereken vooraf online hoeveel je zal moeten betalen via de tariefsimulator. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 13/18

14 inhoud nodige vergunningen BILLIJKE VERGOEDING Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten.! Zaaluitbaters hebben de keuze om jaarlijks een forfait te betalen. Als dit het geval is, hoef je als organisator geen billijke vergoeding meer te betalen. Wellicht zit jouw deel dan in de huurprijs van de zaal vervat. Controleer dit dus zeker! Het is in dit geval de zaaluitbater die het bewijs zal moeten aanleveren dat de billijke vergoeding werd betaald. Tarief tijdelijke activiteit Heeft de uitbater geen jaarlijkse forfait betaald, of gaat de fuif door in een tent of openlucht, dan moet er wel nog een billijke vergoeding worden betaald. Tarief zaal Hoeveel je moet betalen, hangt af van de oppervlakte van de zaal, samen met de hoogste inkomprijs. Je kan de tarieven bekijken op de website van de billijke vergoeding (zie verder). Tarief openlucht of tent Om dit tarief te berekenen, worden er 3 soorten gecombineerd: Dans Dit is de oppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt om te dansen. Met drank Dit betreft de oppervlakte van de ruimte die voorzien is voor het verstrekken van voeding en dranken. > Als hiervoor een aparte ruimte wordt voorzien, wordt die opp. genomen. > Als de drank/maaltijden niet in een aparte ruimte worden geserveerd, geldt volgende regel: de lengte van de drank- en eettoog in meter x 15m (diepte) is het totaal aantal m². Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 14/18

15 inhoud nodige vergunningen Zonder drank De opp. die rest na de aftrek van de vorige oppervlakten.! De aangifte moet 5 werkdagen vóór de aanvang van de activiteit in het bezit zijn van de beheersvennootschappen. Je moet betalen vóór de aanvang van de activiteit. De aangifteformulieren kan je downloaden op VERGUNNING VOEDINGSMIDDELEN Als je op een fuif etenswaren wil verkopen, heb je in principe een vergunning nodig. Verenigingen of organisaties die handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang die een activiteit uitsluitend niet-bezoldigd, sporadisch en uitzonderlijk uitoefenen, zijn evenwel vrijgesteld van registratie. Individuele standhouders of verkopers zoals hotdog-, frietkramen of een cateringbedrijf zijn daarentegen wel verplicht en zelf verantwoordelijk. RECLAME LANGS OPENBARE WEGEN Affiches plakken kan op de officiële aanplakborden voorzien door de gemeente. Ben je niet zeker waar je mag gaan pappen, vraag het dan zeker na. Reclamepanelen Voor de gemeente Lennik moet het plaatsen van borden langs de wegen aangevraagd worden bij de dienst grondgebiedzaken. Je richt een brief tav Sandy Meysmans met daarin de gegevens van je fuif en de locaties waar jullie borden willen plaatsen.! Breng deze aanvraag ten laatste één maand voor het plaatsen van de borden binnen. De dienst grondgebiedzaken zal jullie al dan niet een goedkeuring bezorgen voor het plaatsen van de borden. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 15/18

16 inhoud nodige vergunningen! Borden die geplaatst worden zonder vergunning worden weggehaald door de gemeentelijke diensten. Voor de gewestwegen heb je toestemming nodig van de provinciale dienst Wegen en Verkeer. Wegaanduiding of wegwijzers plaatsen naar de fuif In Lennik heb je de toestemming nodig van het College van Burgemeester en Schepenen. Voor gewestwegen moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de Provinciale afdeling Wegen van het Ministerie van het Vlaamse Gewest. Je krijgt dan, in principe, een toelating met daarbij de voorwaarden (grootte wegwijzers, plaatsen waar je ze mag hangen, richtlijnen over de zichtbaarheid voor de weggebruikers). Strooibriefjes/flyers Op de strooibriefjes ben je verplicht een verantwoordelijke uitgever en adres te plaatsen. Om problemen te vermijden is het zeker interessant om volgende zin te vermelden op je strooibriefje: niet op de openbare weg gooien. Als je er aan denkt om op privé-plaatsen of eigendommen iets uit te delen, denk er dan aan dat je steeds de toelating vraagt aan de eigenaar (bv in café, school, ander evenement, ). verzekeringen Vrijwilligers Als je met vrijwilligers werkt, ben je verplicht een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor deze mensen af te sluiten. Daarnaast is een ongevallenverzekering ook aangeraden. Dit is te regelen via de provincie. Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 16/18

17 inhoud verzekeringen Brandverzekering en overige > Check of de eigenaar van de zaal een brandverzekering heeft en of de polis afstand van verhaal vermeld. Deze clausule voorziet dat als er brand uitbreekt terwijl de zaal verhuurd is, toch de polis van de eigenaar van toepassing is. Staat deze clausule niet in de polis, neem je best een eigen brandverzekering. > Voorwerpen die je zelf in de zaal zet zoals bv de muziekinstallatie vallen niet onder de brandverzekering van de eigenaar. Best zelf verzekeren! > Een risicoanalyse kan je best opnemen in de fuifchecklist. Ga na waar er gevaren aan verbonden zijn en hoe je er kan op inspelen als er iets fout loopt. Bv gevaren verbonden aan overmatig drankgebruik, vechtpartijen,! Leg indien nodig een coördinatievergadering vast met de politie, brandweer, Fuifgids gemeente Lennik, dienst Vrije Tijd 02 / p. 17/18

18 September 2014

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje!

Fuiven. organiseren Meer dan fun en een feestje! Fuiven organiseren Meer dan fun en een feestje! Alles over fuiven organiseren Alle informatie en een praktische checklist voor wie fuiven wil organiseren www.fuifpunt.be Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen

Nadere informatie

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be

T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be T!PS www.fuifpunt.be www.ikgebruikmuziek.be www.bvergoed.be BEPERKING GELUIDSHINDER Een fuif zou geen fuif zijn zonder muziek en lichtshow. Kies een geluids-en lichtinstallatie op maat van de zaal/tent.

Nadere informatie

Wat ben ik als organisator verplicht?

Wat ben ik als organisator verplicht? Fuifcharter Dit fuifcharter is een samenwerkingsinitiatief van de gemeentelijke diensten, promotie en preventie - welzijn, cultuur en jeugd de politie van Houthalen-Helchteren. Dit fuifcharter wordt afgesloten

Nadere informatie

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement.

EVENEMENTENCHARTER. 3. De organisator engageert zich om de omgeving rond de locatie op te ruimen na het evenement. EVENEMENTENCHARTER Doel Het gemeentebestuur wil werk maken van een vriendelijk klimaat voor fuiven, festivals, feesten en andere evenementen in de gemeente. Dit zowel voor de organisator, de bezoekers

Nadere informatie

fuiven Welke vergunningen moet je hebben?

fuiven Welke vergunningen moet je hebben? Wil je een fuif organiseren? Lijkt leuk, maar je weet niet waar je aan begint! Tenminste, als jij denkt dat het alleen gaat om veel volk, muziek en dans, dan heb je het goed mis. Er zijn heel veel reglementen

Nadere informatie

fuiven Welke vergunningen moet je hebben?

fuiven Welke vergunningen moet je hebben? Wil je een fuif organiseren? Lijkt leuk, maar je weet niet waar je aan begint! Tenminste, als jij denkt dat het alleen gaat om veel volk, muziek en dans, dan heb je het goed mis. Er zijn heel veel reglementen

Nadere informatie

OPLOSSINGEN FUIFQUIZ

OPLOSSINGEN FUIFQUIZ OPLOSSINGEN FUIFQUIZ A. SABAM (welk antwoord is fout?) Bij een fuif met inkom betaal je 1. niets als de inkom maks. 1,21 (49 frank) bedraagt. 2. meestal een bedrag op basis van de oppervlakte en de inkomprijs

Nadere informatie

Infobrochure Veilig fuiven

Infobrochure Veilig fuiven Veilig Infobrochure Veilig fuiven Gent 1 v.u. Filip Rasschaert, A. Triestlaan 12, 9000 Gent Inhoud Veiligheid is één van de prioriteiten bij het organiseren van een evenement. Het is belangrijk dat je

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Politiereglement Evenementen

Politiereglement Evenementen Politiereglement Evenementen Gelet op de artikelen 19, 26 en 27 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 112, 117 t.e.m. 119ter en 133 t.e.m. 135 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Milieuvergunningsdecreet

Nadere informatie

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:...

Datum / Data van het evenement:... Naam van het evenement:... cultuurcentrum de kimpel Eikenlaan 25-3740 Bilzen tel. 089/ 519 531 mail: evenementen@bilzen.be web: www.bilzen.be Openingsuren evenementenloket: maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur,

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN

AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN AANMELDING FUIF / BAL / OPTREDEN 1/5 datum aanvraag : BENAMING EVENEMENT : GEGEVENS ORGANISATIE: Organisator: rechtspersoon 1 : Adres vereniging / rechtspersoon: Ondernemingsnummer: Organisator: natuurlijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$)

&+(&./,67,17,-' 0,167(16-$$50$$1'(19225$) &+(&./,67VOOR)8,9(1 Met deze uitgebreide checklist laat je niets aan het toeval over! Gebruik deze checklist als leidraad tijdens het organiseren van je evenement. Bekijk nauwkeurig elk onderdeel en alle

Nadere informatie

Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse 1/15 Melding kleine evenementen (100-500 personen) Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het houdt tevens

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent

Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent Meldingsformulier van een fuif/evenement in een zaal of in een tent 2 Meldingsformulier Mevrouw, Mijnheer, Het meldingsformulier voor de organisatie van een evenement/fuif op../../.. wordt door de burgemeester

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Organisatoren houden zich aan de afspraken in verband met de het schenken van alcoholische dranken

Organisatoren houden zich aan de afspraken in verband met de het schenken van alcoholische dranken EVENEMENTENCHARTER GEMEENTE LAARNE Fuiven is een essentieel onderdeel van de jeugd- en jongerencultuur. Het hoort bij het jong - zijn en is dikwijls een belangrijk onderdeel van de inkomsten van veel verenigingen

Nadere informatie

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent

A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a nvraag voor het organiser en van een activit eit of evenem ent Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt binnen de maand

Nadere informatie

Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN

Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN Feest- en fuifreglement gemeente GALMAARDEN BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN Dit reglement werd

Nadere informatie

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t

A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n t Dienst Jeugd & Vrije Tijd Laarne Dorpsstraat 2, 9270 Laarne 09 365 46 26 jeugd.cultuur@laarne.be A a n v r a a g v o o r h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n a c t i v i t e i t o f e v e n e m e n

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 27-06-2013 STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET ORGANISEREN VAN FUIVEN ARTIKEL 1: toepassing 1. Dit stedelijk reglement is van toepassing op elke fuif met een openbaar

Nadere informatie

DRAAIBOEK EVENEMENTEN

DRAAIBOEK EVENEMENTEN DRAAIBOEK EVENEMENTEN 1 Algemeen 1.1 Wat is een fuif/bal? Een fuif/bal is elke activiteit waarbij de mogelijkheid wordt geboden om drank te nuttigen en te dansen op elektronisch versterkte muziek. 1.2

Nadere informatie

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM

FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM FUIFREGLEMENT PITTEM - EGEM Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen procedure Art. 1.1. Dit reglement is van toepassing op alle openbare fuiven op het grondgebied Pittem Egem. Bij iedere fuifmelding zal het

Nadere informatie

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN AANMELDINGSFORMULIER Je vraagt je wellicht af 'Waarom het aanmeldingsformulier invullen?' Het neemt inderdaad wat tijd in beslag, maar: je kan alle aanvragen, die dienen behandeld te worden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN gemeente Vleteren Aandacht: De aanvraag moet ten laatste 30 dagen op voorhand ingediend worden Naam evenement: Datum: 1. Organisator van de activiteit Naam van de organisatie

Nadere informatie

Chronologisch. DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 DOELGROEP: Organisatoren MINSTENS 1 JAAR 6 MAANDEN VOORAF 3 MAANDEN VOORAF

Chronologisch. DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 DOELGROEP: Organisatoren MINSTENS 1 JAAR 6 MAANDEN VOORAF 3 MAANDEN VOORAF DOCUMENT: Checklist voor fuiven, pagina 1 van 6 CHECKLIST voor FUIVEN Met deze uitgebreide checklist laat je niets aan het toeval over! Gebruik deze checklist als leidraad tijdens het organiseren van je

Nadere informatie

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar

Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015. Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Infosessie Elektronisch versterkte muziek 10 maart 2015 Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct milieuambtenaar Overzicht 1. Wetgeving vóór 2013 2. Wetgeving vanaf 2013 3. Praktisch (meten/tips)

Nadere informatie

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2.

Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse. Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen. 1. Gegevens van het evenement. 2. Melding evenementen Gegevensverzameling en risicoanalyse Evenementen in Ardooie, meer dan 300 personen Datum Aanvraag 1. Gegevens van het evenement Naam van het evenement: Type evenement: Fuif; concert;

Nadere informatie

Evenementen Aanvraagformulier

Evenementen Aanvraagformulier Dienst Noodplanning 03-410 16 69 noodplan@zandhoven.be Evenementen Aanvraagformulier A. INFORMATIE AANVRAAG 1. VERENIGING / ORGANISATIE 2. VOORZITTER/VERANTWOORDELIJKE van de vereniging /organisatie E-mail:

Nadere informatie

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN

REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN REGLEMENT INRICHTING FUIVEN en SOORTGELIJKE ACTIVITEITEN 1. De inrichting van een fuif en soortgelijke activiteiten is onderworpen aan de voorafgaande aflevering van een vergunning door het gemeentebestuur.

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT OP FUIVEN EN EVENEMENTEN Gelet op artikel 26 van de Grondwet; alle Belgen hebben het recht om vreedzaam en ongewapend te vergaderen, mits zij zich gedragen naar de wetten, die het uit

Nadere informatie

Fuif- en feestreglement - GEMEENTE BEVER

Fuif- en feestreglement - GEMEENTE BEVER Fuif- en feestreglement - GEMEENTE BEVER BIJZONDER GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET ORGANISEREN VAN VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE FEESTELIJKHEDEN EN EVENEMENTEN De gemeenteraad, Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN

REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN OPENBAAR TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN GR 15.12.2015 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Dit reglement heeft betrekking op alle openbare evenementen georganiseerd op het grondgebied

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):.

Meldingsformulier. feesten, fuiven, evenementen. Naam evenement: Datum evenement (dag + datum): Contactpersoon: (naam). (tel / gsm):. Meldingsformulier feesten, fuiven, evenementen Wie een evenement / fuif wil organiseren, moet dit MINSTENS 2 MAANDEN VOORAF melden aan het College van burgemeester en schepenen via dit formulier. Een antwoord

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT 1 Gegevens betreffende de organisator Organiserende vereniging Eerste contactpersoon Tweede contactpersoon 2 Gegevens betreffende de activiteit Naam activiteit

Nadere informatie

Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel 052 31 94 62

Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel 052 31 94 62 FUIFGIDS Voor het organiseren van fuiven in Londerzeel Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel 052 31 94 62 INLEIDING Fuiven en feesten zijn leuk, daar is iedereen het over eens. Waar echter

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT

MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF OF EVENEMENT IN EEN ZAAL, EEN TENT OF IN OPENLUCHT uw kenmerk ons kenmerk datum uw contactpersoon telefoonnummer bijlage(n) Isabelle De Gauquier 054 51 61 60 feest- en fuifreglement isabelle.degauquier@galmaarden.be MELDINGSFORMULIER VAN EEN FEEST, FUIF

Nadere informatie

Feestloket: Jeugddienst Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Tel.: 013/460378 Fax: 013/61 81 21 Email: jeugddienst@halen.be

Feestloket: Jeugddienst Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Tel.: 013/460378 Fax: 013/61 81 21 Email: jeugddienst@halen.be Feestloket: Jeugddienst Halen Sportlaan 2A 3545 Halen Tel.: 013/460378 Fax: 013/61 81 21 Email: jeugddienst@halen.be Inhoudsopgave 1. Algemene informatie. 1.1. Wat is een fuif/bal? 1.2. Wie kan een fuif/bal

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE

EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE EVENEMENTENFICHE KOKSIJDE Dien tijdig uw aanvraag in! Minimum 2 maanden op voorhand! Let op. Goedkeuring is pas definitief na akkoord van het schepencollege (voor de gemeentelijke zalen). Naam evenement

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014

Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Aanvraagformulier Evenementen KAMPENHOUT versie 04 februari 2014 Gelieve dit document grondig in te vullen waar nodig en 2 maanden voor het evenement te bezorgen aan secretariaat van de gemeente (zie onderaan),

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE DE PANNE

EVENEMENTENFICHE DE PANNE EVENEMENTENFICHE DE PANNE Opgelet: deze fiche dient minimum 2 maanden voor de activiteit terug bezorgd te worden aan de afdeling Technische Zaken - dienst Verhuur Zalen en Materiaal. Goedkeuring is pas

Nadere informatie

Het feestloket. Waarvoor kan men terecht bij het feestloket?

Het feestloket. Waarvoor kan men terecht bij het feestloket? Het feestloket. Organisatoren worden steeds meer geconfronteerd met een hele hoop administratie van overheden bij de organisatie van fuiven en andere ontspanningsactiviteiten. De regelgeving is bovendien

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Kopie aan: stempel dienst: ORIGINEEL NAAR DIENST VEILIGHEID EN PREVENTIE cultuur toerisme sport- /jeugddienst milieu zaalwachter onthaal aankoopdienst brandweer politie EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN / FUIVEN Versie augustus 2016 Bestemd voor de Burgemeester Wie een evenement wil organiseren, moet dit MINSTENS 3 MAANDEN VOORAF melden aan de burgemeester. Een antwoord volgt

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE

MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE MELDINGSFORMULIER FUIVEN EN EVENEMENTEN IN HERNE A. GEGEVENS FUIF: (in te vullen door organisator) naam organiserende vereniging: naam fuif:... e-mail aanvrager:.. datum fuif: / / LOCATIE FUIF: een zaal:

Nadere informatie

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER AANVRAAGFORMULIER Met dit formulier vraagt u toestemming voor de organisatie van een fuif of evenement. Uiterste inleveringsdatum: 6 weken voor de start van het evenement. 1. GEGEVENS AANVRAGER Organisatie

Nadere informatie

Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse Melding grote evenementen ( > 500 personen ) Gegevensverzameling en risicoanalyse Dit document heeft als doel de gegevens te verzamelen die nodig zijn om een evenement goed te keuren. Het houdt tevens

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008)

Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Zonaal politiereglement op fuiven en evenementen (goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 14 oktober 2008) Hoofdstuk I - Toepassingsgebied Art.1: Openbare rust en veiligheid Dit besluit regelt

Nadere informatie

Meldingsformulier van een fuif

Meldingsformulier van een fuif Meldingsformulier van een fuif IN TE VULLEN DOOR ORGANISATOR Gegevens fuif: Naam van de organiserende vereniging: Naam fuif: E-mail aanvrager: Datum van de fuif: Vindt de fuif plaats in: o een zaal: naam

Nadere informatie

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN

dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN dienst communicatie A A N V R A A G TOELATING ORGANISATIE EVENEMENTEN Dit formulier dient uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit bezorgd te worden aan: stad Tienen dienst secretariaat Grote

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Gemeentebestuur Meulebeke Nood en interventieplanning Markt 1, 8760 Meulebeke info@meulebeke.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse 1. Inleiding

Nadere informatie

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement

A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n. 1. De activiteit. 2. Details van de activiteit. 3. Organisator van het evenement A a n v r a a g f o r m u l i e r e v e n e m e n t e n Voor wie is dit formulier? Dit formulier is bestemd voor alle organisatoren die een activiteit of evenement (fuif, barbecue, buurtfeest, wielerwedstrijd,

Nadere informatie

De FUIFGIDS. Gemeentebestuur Temse Jeugddienst 03 710 12 26 * jeugd@temse.be

De FUIFGIDS. Gemeentebestuur Temse Jeugddienst 03 710 12 26 * jeugd@temse.be De FUIFGIDS Gemeentebestuur Temse Jeugddienst 03 710 12 26 * jeugd@temse.be INHOUD ALGEMENE ORGANISATIE... 4 VOORBEREIDING... 5 Een zaal/locatie vinden?... 5 Fuiven in een zaal... 5 Fuiven in openlucht

Nadere informatie

F U I F R E G L E M E N T

F U I F R E G L E M E N T F U I F R E G L E M E N T Regelement goedgekeurd op gemeenteraad van 29 januari 2013. DEEL 1: AANVRAAG/MELDING VAN EEN FUIF Art.1. Toepassingsgebied 1.1. Onder een fuif wordt verstaan: elke publiek toegankelijke

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement

MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement EVENTNR. 2015/...... MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN in te dienen bij de gemeente minimum 2 maanden voor evenement Wie een evenement of fuif wil organiseren, moet dit minstens 2 maanden vooraf melden aan

Nadere informatie

Fuifgids Sint-Amands editie 01/2014

Fuifgids Sint-Amands editie 01/2014 Fuifgids Sint-Amands editie 01/2014 Richtlijnen, tips en info i.v.m. het organiseren van een fuif in Sint-Amands, Oppuurs of Lippelo. 1. Een fuif organiseren? Wanneer je een evenement of fuif wil organiseren

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR A V E L G E M MELDINGSFORMULIER EVENEMENT IN AVELGEM NIET IN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u een melding doen van de organisatie van een evenement in

Nadere informatie

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel

Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Gebruikersreglement en tarieven Cultuurkapel Cultuurcentrum Zwaneberg Cultuurkapel Cultuurplein 1 Kloosterstraat 1 2220 Heist-op-den-Berg 2220 Heist-op-den-Berg 015 25 07 70 www.zwaneberg.be www.facebook.com/cultuurcentrum.zwaneberg

Nadere informatie

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen MELDING VAN DE ORGANISATIE VAN EEN ACTIVITEIT te bezorgen aan het Feestloket, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen 1. Identificatie van de organisator 1.1 Organiserende vereniging 1.2 Contactpersoon

Nadere informatie

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017.

Kennisname occasioneel evenement met openbaar karakter in vaste inrichting - Optreden Willem Vermandere op 25 februari 2017. Willy Schalk Sint-Michielsstraat 17 2322 Minderhout u w b r i e f v a n u w k e n m e r k o n s k e n m e r k c o n t a c t p e r s o o n t e l e f o o n n u m m e r d a t u m CVT/EG-SVDO/meld17.008 Sharon

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, ontmoetingscentra en bibliotheken.

Nadere informatie

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1

Gids positief uitgaan. nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 2011-2013 B 1 2011-2013 Gids positief uitgaan nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Vanaf 1 januari 2013 B 1 2 3 Gids positief uitgaan Nieuwe geluidsnormen muziekactiviteiten Inleiding Op initiatief van minister van

Nadere informatie

1. Ongeveer een half jaar van tevoren

1. Ongeveer een half jaar van tevoren 68 Er bestaat geen ideaal recept voor het organiseren van een concert. Er spelen immers honderden dingen mee in het welslagen van de avond en de moeilijkheidsgraad om dit te realiseren. Maar we doen toch

Nadere informatie

fuifbrochure Blankenberge

fuifbrochure Blankenberge fuifbrochure Blankenberge Een fuif organiseren? Enkele tips van onze house-dj. Read this stuff, fill in the forms and party. uitgave 2013: jeugddienst Blankenberge http://jeugd.blankenberge.be Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle

Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Meldingsformulier gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle Aanvraagdatum : Stuur het ingevulde document terug via mail naar evenementen@langemark poelkapelle.be of per post naar Gemeentebestuur Langemark

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Jeugd- en Ontmoetingscentrum STOKRODE vzw Sint-Amandusstraat 18, 3511 Hasselt ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMEEN 1. De verhuring van een ruimte of van materiaal van het Jeugd- en Ontmoetingscentrum Stokrode

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Geluidsnormen muziekactiviteiten

Geluidsnormen muziekactiviteiten Geluidsnormen muziekactiviteiten trajectcontrole 1+1 2 eenzame flitspaal Geluidsnormen muziekactiviteiten decibels enzo geluidsnormen Vlaanderen voorbeelden hoe meten gratis tips websites db 1 +1 2 90dB

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN

WEGWIJS IN DE NIEUWE MUZIEKACTIVITEITEN WEGWIJS IN DE NIEUWE GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN 1 GELUID Geluid is een trilling die via een medium (lucht) wordt doorgegeven Geluid heeft bepaalde karakteristieken Geluidsdrukniveau L P = 10

Nadere informatie

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Melding evenementen MINI voor evenementen van personen Gegevensverzameling en risicoanalyse Nood- en interventieplanning Krist Malisse Kerkstraat 1 8720 Dentergem 051/57 55 21 planning@dentergem.be Melding evenementen MINI voor evenementen van 100 500 personen Gegevensverzameling en risicoanalyse

Nadere informatie

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT

EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT EVENEMENTENFICHE STAD NIEUWPOORT Opgelet: Vul deze evenementenfiche per activiteit volledig en correct in en verstuur hem minimum 1 maand voor het evenement terug naar de ondersteunende dienst (sport,

Nadere informatie

Gemeente Nijlen Zone Berlaar-Nijlen Gemeente Berlaar E D I T I E 2 0 0 7

Gemeente Nijlen Zone Berlaar-Nijlen Gemeente Berlaar E D I T I E 2 0 0 7 Gemeente Nijlen Zone Berlaar-Nijlen Gemeente Berlaar E D I T I E 2 0 0 7 INHOUDSOPGAVE A. VOORWOORD... 4 B. INLEIDING... 5 C. FUIFREGLEMENT - FUIFCHARTER - FUIFBOX... 6 1. Fuifreglement... 6 2. Fuifcharter...

Nadere informatie

FUIFBUDDIE OPLEIDING 2014. Organiseren van evenementen en fuiven

FUIFBUDDIE OPLEIDING 2014. Organiseren van evenementen en fuiven FUIFBUDDIE OPLEIDING 2014 Organiseren van evenementen en fuiven Fuifbuddie opleiding Sessie 1 Organiseren van evenementen en fuiven E.H.B.O op fuiven Sessie 2 Systeem Safe Party Zone, hoe en wat Drugsproductinfo

Nadere informatie

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER

FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOORBEHOUDEN LOKET VRIJE TIJD DATUM INLEVERING VOLLEDIGE AANVRAAG: ONTVANGEN DOOR: 1. GEGEVENS HOOFDVERANTWOORDELIJKE FUIVEN & EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER Met dit formulier vraagt u toestemming voor

Nadere informatie

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER

EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER EVENEMENTEN TE KAPRIJKE MELDINGSFORMULIER Dit formulier moet tenminste: Voor evenementen die op de openbare weg en/of openbare terreinen plaatsvinden, en voor evenementen die in openlucht of in tenten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord..4 Uitgangspunten. 4. VOORBEREIDING 1.Afspraken..6. 2. Begroting...7. 3. Sponsoring.7

INHOUDSTAFEL. Voorwoord..4 Uitgangspunten. 4. VOORBEREIDING 1.Afspraken..6. 2. Begroting...7. 3. Sponsoring.7 FUIFGIDS INHOUDSTAFEL Voorwoord..4 Uitgangspunten. 4 VOORBEREIDING 1.Afspraken..6 1.1 Locatie 1.2 Datum 1.3 DJ / Geluid en licht 1.4 Contracten 2. Begroting...7 3. Sponsoring.7 4. Materiaal 8 4.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is.

EVENEMENTEN. O AANVRAAG EVENEMENT IN OPEN LUCHT O MELDING EVENEMENT IN BESLOTEN PLAATS Aanduiden wat van toepassing is. AANVRAAGFORMULIER GEMEENTEBESTUUR BERLAAR MARKT 1 2590 BERLAAR EVENEMENTEN Aanvraagformulier, volgens toepassing van het politiereglement Evenementen. Het betreft evenementen dewelke dans- en muziekactiviteiten

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1

Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1/6 Bijlage 1: Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten 1 1. Datum aanvraag: ------------------------------------------ Gegevens over het evenement

Nadere informatie

Inhoud. Wanneer spreken we van een evenement? Hoe verloopt de evenementenaanvraag? Ondersteuning organisatoren

Inhoud. Wanneer spreken we van een evenement? Hoe verloopt de evenementenaanvraag? Ondersteuning organisatoren Inhoud Wanneer spreken we van een evenement? Hoe verloopt de evenementenaanvraag? Ondersteuning organisatoren Wanneer spreken we van een evenement? Wanneer spreken we van een evenement? Een publiek toegankelijke

Nadere informatie

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT

MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT MELDINGS- EN/OF VERGUNNINGSAANVRAAGFORMULIER OPENBARE EVENEMENT 1. GEGEVENS M.B.T. DE ORGANISATOR Naam van de organisatie (vereniging, bedrijf, ) : Rechtsvorm (vzw, feitelijke vereniging, BVBA, NV, ) :

Nadere informatie

FUIFDRAAIBOEK OUDENAARDE

FUIFDRAAIBOEK OUDENAARDE FUIFDRAAIBOEK OUDENAARDE UPDATE SEPTEMBER 2015 Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde, 055/33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be, www.jotie.be 2 INHOUD INHOUD... 1 1 VOORWOORD... 3 2 DEEL 1:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen De aanvraag moet ten laatste 8 weken op voorhand ingediend worden! Naam evenement: Datum: 1. Organisator van het evenement Naam van de organisatie (feitelijke vereniging,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN

AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN AANMELDINGSFORMULIER FUIVEN EN FEESTEN Ontvangst VT... CC WEB Politie Milieu Jeugd Dit formulier volledig en duidelijk ingevuld indienen bij de dienst vrije tijd minstens 6 weken voor aanvang van de activiteit!

Nadere informatie

AANVRAAG OPENBAAR EVENEMENT

AANVRAAG OPENBAAR EVENEMENT AANVRAAG OPENBAAR EVENEMENT Gelieve dit document volledig en correct ingevuld inclusief de gevraagde bijlagen ondertekend terug te bezorgen ten laatste 30 dagen voor de start van het evenement aan: Evenementenloket,

Nadere informatie

Evenementen in Buggenhout

Evenementen in Buggenhout AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN IN BUGGENHOUT 1. ALGEMENE INFORMATIE Info over het evenement Type evenement binnen open lucht tent Naam van het evenement Plaats Datum en uur Doelgroep Omschrijving: fuif

Nadere informatie

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken

Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Reglement voor het huren van lokalen in stedelijke (culturele) ontmoetingscentra, cultuurcentra en bibliotheken Dit is het reglement voor het huren van lokalen in stedelijke cultuurcentra, (culturele)

Nadere informatie

Overeenkomst FUIVEN

Overeenkomst FUIVEN Overeenkomst FUIVEN Tussen: Naam: Jeugdhuis t Arsenaal (vzw). Adres: Baron Jean De Bethunestraat z/n 8510 Marke (Kortrijk) Ondernemingsnummer: 459.208.589 Mailadres: j h.arsenaal@hotmail.com Telefoonnummer:

Nadere informatie