Dekkingsoverzicht 2015 Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekering Aon s Global Health Supplement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekkingsoverzicht 2015 Keuze Zorg Plan en aanvullende verzekering Aon s Global Health Supplement"

Transcriptie

1 Dekkingsoverzicht 2015 en aanvullende verzekering De vergoedingen van onze zorgverzekeringen Onze zorgverzekeringen bieden u bij ziekte de juiste zorg, zonder financiële verrassingen achteraf. Maar ook als u gezond bent, wilt u erop kunnen vertrouwen dat u bij ons goed zit. In deze brochure treft u een overzicht van de dekkingen van de basiszorgverzekering en onze aanvullende verzekering voor in het bui-tenland aan. Wat nodig is, wordt vergoed is onze basiszorgverzekering. Wij vergoeden alles voor u wat nodig is, maar in enkele gevallen moet u een wettelijke bijdrage betalen, bijvoorbeeld voor kraamzorg, ziekenvervoer en hulpmiddelen. De verzekerde behandelingen in het zijn verzekerd op basis van de Nederlandse behandeltarieven. Aanvullende verzekering Wij bieden u een aanvullende verzekering buitenland voor kosten van behandelingen die niet, of niet volledig, door de basiszorgverzekering worden vergoed. Daarnaast bieden wij aanvullende tandartsverzekeringen en de Comfort Class verzekering. Welke kosten wij daarvan vergoeden, vindt u ook in deze brochure terug. Hoe gebruikt u het dekkingsoverzicht In de linkerkolom vindt u de verschillende behandelingen in alfabetische volgorde. In de kolom ernaast ziet u of deze behandelingen door het zijn gedekt. Is dat niet het geval, kijk dan in de kolom rechts daarvan. Daar ziet u of de behandeling wordt gedekt door de aanvullende verzekering. U leest onder andere ook of wettelijke bijdragen worden vergoed. De aantallen en bedragen die wij noemen, gelden per verzekerde per kalenderjaar, tenzij anders is aangegeven. Snel opzoeken, maar niet meer dan dat In deze brochure kunt u gemakkelijk en snel opzoeken waarvoor u verzekerd bent. Dit dekkingsoverzicht is echter geen vervanging van de polisvoorwaarden, die de feitelijke en volledige basis van uw verzekering vormen. U kunt daarom geen rechten aan deze brochure ontlenen. Meer weten? Ga naar voor de exacte voorwaarden. Neem voor meer informatie contact met ons op via of bel naar + 31 (0) Zorgactiviteit Adoptie/ kraamzorg voor kinderen jonger dan 12 maanden of medische screening bij adoptie Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen (geregistreerd en geleverd door apotheek) Max. 3 dagen tot max. 3 uur per dag, of max. 300,- per adoptiekind Alternatieve geneeswijzen en therapieën Met name genoemde artsen ** 75,- Met name genoemde niet-artsen*** 40,-. Tezamen max. 20 consulten per jaar. Anticonceptiva Tot 21 jaar: (volgens Achmea Regl. Farm. Zorg wettelijke eigen bijdrage (bovenlimietprijs GV) wordt niet vergoed. NL tarief Tot 21 jaar: aanvulling tot 100 %Vanaf 21 jaar: Astma Centrum Davos Audiologisch centrum NL tarief Bevallingen verloskundige zorg Thuisbevalling, klinische bevalling en NL tarief poliklinische bevalling met medische indicatie Poliklinische bevalling (zonder medische indicatie) Vergoeding gebruik verloskamer 192,- exclusief eigen bijdrage In NL: verloskamer: vergoeding Verloskundige zorg NL tarief Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood Bewakingsapparatuur (huur) Sensormatje van Nanny Care (aanschaf) Bewegen in extra verwarmd water door verz. met reuma for max. 12 maanden, na toestemming van de maatschappij. vergoeding* tezamen met andere kosten, tot max. 500,- 1 AON (V)-01

2 Brillenglazen en contactlenzen Brillenglazen of contactlenzen met een minimale sterkte van plus of min 4 dioptrie tot max. 1 paar per 3 kj. en tot max. 250,- per paar. Contactlenzen van minimal plus of min 4 dioptrie, special gemaakt voor kortdurend gebruik, zoals dag-, week-, maand-, halfjaarlenzen en jaarlenzen, in plaats van de hiervoor vermelde vergoeding*: 65,- Ooglaseren Kortingsregeling bij Visionclinics, Eyescan en Oogkliniek Heuvelrug. Max vergoeding* voor de duur van de verzekering. Buitenland Spoedeisende zorg Max. NL tarief Niet spoedeisende zorg Max. NL tarief, zie polisvoorwaarden. Voor USA en Canada gelden speciale voorwaarden Repatriëring en evacuatie vervoer stoffelijk overschot Vaccinaties en geneesmiddelen i.v.m. reis naar het buitenland Circumcisie (besnijdenis) op religieuze gronden Dyslexie zorg, diagnose en behandeling ernstige dyslexie voor 7 t/m 10 jarige kinderen Eerstelijns psychologische zorg Farmaceutische zorg Volgens het reglement Farmaceutische zorg van de maatschappij Max. NL tarief NL tarief, indien geleverd door gecontracteerde apotheek bijdrage (bovenlimietprijs GVS) Fysiotherapie en oefentherapie 18 jaar en ouder Niet chronische aandoening Chronische aandoening vastgesteld door arts Behandeling 1 t/m 20 betaalt u zelf of fysiotherapeut Manuele lymfedrainage bij ernstig lymfeoedeem mag ook worden uitgevoerd door een huidtherapeut in plaats van een fysio- of oefentherapeut arts of fysiotherapeut Bekkenfysiotherapie Vanaf behandeling 20: NL tarief arts of fysiotherapeut Behandeling 2 t/m 9 NL tarief Fysiotherapie en oefentherapie 18 jaar en jonger Chronische aandoening vastgesteld door arts of fysiotherapeut arts of fysiotherapeut. Manuele lymfedrainage bij ernstig lymfeoedeem mag ook worden uitgevoerd door een huidtherapeut in plaats van een fysio- of oefentherapeut Gasthuis Verblijfkosten bij poliklinische behandeling in een ziekenhuis 18 behandelingen per diagnose, NL tarief Max. 75% tot maximal 150,- per verzekerde (zie polisvoorwaarden voor de geneesmiddelen en vaccinaties Aanvulling tot vergoeding eigen bijdrage + vergoeding van in het buitenland voorgeschreven medicijnen die niet in het GVS staan, maar wel in het woonland zijn geregistreerd Maximaal 2.000,- per persoon per kalenderjaar voor de kosten van behandeling door een fysio- of oefentherapeut. Max. 35,- per dag, tezamen met andere kosten*,tot Max. 500,- GeboorteTENS (voor bevalling) bruikleen Herstel en Balans, nazorg ex-kankerpatiënten Max. 1000,- Herstellingsoorden Max. 50,- per dag tot max. 28 dagen p.p. Huidverzorging Acnébehandeling, camouflagetherapie, Max. 600,- epilatiebehandeling bij ernstig ontsierende gezichtsbeharing bij vrouwen Huisartsenzorg Hulpmiddelen NL tarief 250,- wettelijke eigen bijdrage overige hulpmiddelen 2

3 IVF (in vitro fertilisatie) Tot 43 jaar Eerste 3 pogingen per te realiseren zwangerschap. Vergoeding geneesmiddelen eerste 3 pogingen volgens GVS, na Max. 7000,- per te realiseren zwangerschap inclusief de vergoeding uit de hoofdverzekering Kraampakket Max. 50,- Kraamzorg Thuis of een geboortecentrum Max. 10 dagen, wettelijke bijdragen 3,90 per uur. vergoeding van wettelijke eigen bijdragen Uitgestelde kraamzorg met medische indicatie Medische noodzakelijke kraamzorg, max 15 uur Lactatiekundige zorg 75% tot max. 115,- Leefstijltrainingen 1 training tot max. 200,- Logopedie NL tarief m.u.v. dyslexie en taalontwikkelingstoornissen Mantelzorgvervanging Max. 21 dagen per verzekerde tot max Mechanische beademing NL tarief. Melatonine (bij bepaalde aandoeningen) Max. 150,00 na toestemming door de maatschappij Nierdialyse NL tarief. Obesitasbehandeling bij graad 3 Max ,- voor de gehele duur van de verzekering Orgaantransplantaties, na Na, aanvulling tot kostprijs Donorverpleging Max. 3 maanden. Bij levertransplantatie max. 6 maanden Orthodontie Voor verzekerden tot 18 jaar: max ,- voor de gehele duur van deze aanvullende verzekering. Voor verzekerden vanaf 18 jaar: na goedkeuring 70% tot max ,- voor de gehele duur van deze aanvullende verzekering indien er sprake is van een IOTN indicatie van meer dan 2 Orthopedische geneeskunde, tezamen met andere kosten* tot max. 500,- Overgangsconsulent 75% van het consulttarief tot max. 115,- Patiëntenvereniging Max. 25,- per lidmaatschap* tezamen met andere kosten tot max. 500,- Pedicurezorg voor verzekerden met reuma of diabetes, op verwijzing tezamen met andere kosten* tot max. 500,- Plakstripsmammaprothese Plastische chirurgie met medische indicatie (m.u.v. borstvergroting en het verwisselen van borstprothese anders Correctie van bovenoogleden/ oorstand na dan na borstamputatie, liposuctie v.d. buik, bovenoogleden en oorstand), na toestemming van ons Plaswekker vergoeding* tezamen met andere kosten maximaal 500,- Podotherapie/podologie Op verwijzing, vergoeding* tezamen met andere kosten tot maximaal 500,- per kj. 3

4 Preventieve cursussen Cursusoverzicht zie voorwaarden Preventieve geneeskunde 75% tot maximaal 115,- per cursus per verzekerde * tezamen met andere kosten tot maximaal 500,-, vaccinaties conform rijksvaccinatieprogramma, tetanusvaccinatie en griepvaccinatie Preventieve onderzoeken Baarmoederhalskanker, borstkanker, hart en m.u.v. bevolkingsonderzoek vaatziekten, prostaatkanker Periodiek algemeen onderzoek (check-up) Max. 75,- (1x per 2 jr) door huisarts of specialist Psoriasis tot max ,- p.p. Behandeling in psoriasisdagbehandel centrum Revalidatie in ziekenhuis of NL tarief. revalidatiecentrum Second opinion (medisch specialist) NL tarief. Sportarts (Sport Medische Instelling) 2 maal kosten van een blessure en/of herhalingsconsult. Eigen bijdrage 10,- Sterilisatie in ziekenhuis of zelfstandig m.u.v. hersteloperatie behandelcentrum Steunpessarium (bij baarmoederverzakking) Steunzolen (m.u.v. podotherapeutische/ podologische steunzolen) Stottertherapie In diverse stottercentra Tandheelkundige zorg 18 jaar en ouder Kunstgebit (prothese) Aanschaf volledig uitneembaar kunstgebit gemaakt door tandarts of tandprotheticus Repareren of opnieuw passend maken (rebasen) van volledig uitneembaar kunstgebit door tandarts of tandprotheticus Implantaten bij uitneembaar kunstgebit bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis. Gebit gemaakt door tandarts, kaakchirurg of centrum voor bijzondere tandheelkunde Kunstgebit (prothese) Volledig uitneembare prothese op implantaten bij ernstige ontwikkel- of groeistoornis. Gebit gemaakt door tandarts, tandprotheticus of centrum voor bijzondere tandheelkunde Tandheelkundige zorg 18 jaar en jonger Alle behandelingen door tandarts, mondhygiënist, kaakchirurg en tandprotheticus (behalve gegoten vullingen, kronen, bruggen, inlays en implantaten Speciale tandheelkundige zorg Voor gehandicapten Voor bijzondere gevallen Ten gevolge van een ongeval Tandartskosten t.g.v. ongeval vanaf 18 jaar Therapeutische kampen Voor gehandicapten Max. 1 maal * tezamen met andere kosten tot maximaal 500,- NL tarief Max. 1000,- per verzekerde zie voor de duur van de aanvullende verzekering 75% NL tarief Wettelijke eigen bijdrage 25%. Kosten hoger dan 600,- per kaak na toestemming. Vervanging binnen 5 jaar na toestemming NL tarief. NL tarief na toestemming na. NL tarief na toestemming. Wettelijke eigen bijdrage 125,- per boven- of onderkaak na NL tarief NL tarief na toestemming en als er geen recht is op vergoeding vanuit de Wlz NL tarief na toestemming In sommige gevallen geldt een wettelijke eigen bijdrage na toestemming en als er geen recht is op vergoeding vanuit de Wlz exclusief wettelijke eigen bijdrage 75% tot max. 200,- per element tot max ,- per ongeval 75% tot max. 200,- per element tot maximaal 2.500,- per ongeval Na, max. 23,- per dag per verzekerde * tezamen met andere kosten tot max. 500,- 4

5 Voor astmatische jongeren tot 18 jaar Trans-therapie i.g.v. incontinentie huur neuromodulator (BioStim) en biofeedbackapparatuur (femiscan) Op verwijzing door behandelende arts max. 10,50 per dag tot max. 42 dagen * tezamen met andere kosten tot max. 500,- na toestemming door de maatschappij Trombosedienst NL tarief. Verblijfskosten Voor patiënt Max. 100,- per dag tot ten hoogste 1.000,- per ziektegeval indien de patiënt kosten maakt in verband met een medische behandeling buiten zijn woonplaats in een ziekenhuis Voor ouders van meeverzekerd kind Max. 100,- per dag voor beide ouders tot ten hoogste 1.000,- per ziektegeval. Uitgezonderd kosten gemaakt in NL of in het land van nationaliteit Verpleging (extramuraal) (m.u.v. thuisbeademing en palliatieve zorg), na Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen na. anders dan ivf Ziekenhuisopname, max. 365 dagen, m.u.v. GGZ, i.g.v. plastische chirurgie en kaak-chirurgie na toestemming van ons. * voor deze zorgactiviteiten geldt dat per verzekerde per kalenderjaar in totaal maximaal 500,- wordt vergoed. ** De alternatieve artsen zijn: arts-acupuncturist, homeopathisch arts, arts voor natuurgeneeswijzen, antroposofisch arts, arts-enzymtherapeut, sickezarts, manueel arts of moermanarts. *** De alternatieve niet-artsen zijn: acupuncturist, fysiotherapeut-acupuncturist, klassiek homeopaat, manueel therapeut, chiropractor, haptotherapeut, natuurgeneeskundig therapeut. De vergoedingen binnen de basisverzekering zijn gebaseerd op de Nederlandse tarieven. De aanvullende verzekering biedt in het buitenland een aanvulling tot kostprijsdekking tenzij in de polisvoorwaarden anders is bepaald. Hoewel dit dekkingsoverzicht met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Voor de volledige dekkingsomschrijvingen wordt verwezen naar de polisvoorwaarden. 5

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering)

(basisverzekering) 100% (basisverzekering) 100% tot 10 uur per persoon per jaar. (basisverzekering) Avéro Achmea 2011 U kunt bij Averó Achmea kiezen uit twee basisverzekeringen: het Zorg Plan en het Keuze Zorg Plan. Bij het Zorg Plan moet de zorgverlener een contract met Averó Achmea hebben. Is dat niet

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2012. Wat betekent. In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het (Keuze) Zorg Plan als de aanvullende verzekeringen.

Vergoedingenoverzicht 2012. Wat betekent. In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het (Keuze) Zorg Plan als de aanvullende verzekeringen. Vergoedingenoverzicht 2012 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het Keuze Zorg Plan en Zorg Plan zijn in één kolom beschreven.

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2011

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2011 Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2011 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoudsopgave 3 Meer Zorg. En daar profiteert u van 4 Sneller geholpen met zorgbemiddeling! 4 De Zeven Zekerheden

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Gemeenten Extra. Gecontracteerde zorg 2012

Vergoedingenoverzicht Gemeenten Extra. Gecontracteerde zorg 2012 Vergoedingenoverzicht Gemeenten Extra Gecontracteerde zorg 2012 Uw zorgverzekering Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis WENb-WWb. Gecontracteerde zorg 2012

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis WENb-WWb. Gecontracteerde zorg 2012 Vergoedingenoverzicht WENb-WWb Gecontracteerde zorg 2012 Uw zorgverzekering Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2012 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoudsopgave 3 Meer Zorg. En daar profiteert u van 4 De Zeven Zekerheden van goede Zorg 5 De Zorgregelaar

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Selectief Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer Principe Polis en aanvullende verzekeringen

Vergoedingenwijzer Principe Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenwijzer en aanvullende verzekeringen Vergoedingenwijzer 2015 1 Verzekeringen vergelijken met de Vergoedingenwijzer In de Vergoedingenwijzer ziet u wat er wordt vergoed vanuit de basisverzekering,

Nadere informatie

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van

Belangrijk! Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van Belangrijk! Wij zijn er voor ú Als gevolmachtigd intermediair verzorgt IAK Verzekeringen de complete uitvoering van deze collectieve zorgverzekering. Wij regelen alles rechtstreeks met u. Van premieberekening

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen?

Nadere informatie

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland.

(basisverzekering) ergotherapeut tot 10 uur per persoon per jaar tegen lagere vergoeding. (basisverzekering) 100% van tarief in Nederland. Avéro Achmea Jongeren/Studenten Alternatief A. Alternatieve geneeswijzen en therapieën Door behandelaar bij door ons erkende beroepsvereniging. Bijvoorbeeld: acupunctuur, homeopathie, chiropractie, osteopathie

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer 2015

Vergoedingenwijzer 2015 Vergoedingenwijzer 2015 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het, het als de aanvullende verzekeringen. De vergoedingen vanuit het en zijn in één kolom beschreven. U vindt deze vergoedingen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeringen 2014 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen 2 Goede zorg betekent de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Ben je een

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Juist Voor Jou 2012

Vergoedingenoverzicht Juist Voor Jou 2012 Vergoedingenoverzicht 2012 In dit overzicht ziet u de vergoedingen van zowel het als de aanvullende verzekeringen. Kijk op www. averoachmea.nl/zorgverzekeringen voor een overzicht van zorg verleners waar

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis

Vergoedingenoverzicht Beter Af Polis Vergoedingenoverzicht Gecontracteerde zorg 2014 Gemeente Plus Hoe ziet ons zorgstelsel er uit? Voor welke zorg zijn we in Nederland verzekerd? Wat is het verschil tussen de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan

Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Dekkingsoverzicht 2013 Avéro Select Zorg Plan Basisverzekering: Bij het Select Zorg Plan moeten de zorgverleners afspraken met Averó Achmea hebben gemaakt. Is dat niet het geval, dan kan het zijn dat u

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van Beter Voor Nu 2012

Vergoedingenoverzicht van Beter Voor Nu 2012 Vergoedingenoverzicht van 2012 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoudsopgave 3 Meer Zorg. En daar profiteert u van 4 De Zeven Zekerheden van goede Zorg 5 De Zorgregelaar 6 Het eigen risico 7

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014

Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014 Dekkingsoverzicht 2014 Aanvullende verzekeringsvoorwaarden Balans 2014 Turien & Co. / VGZ Zorgverzekering www.mijnonlinepolismap.nl Balans Aanvullende verzekeringen Primair en Prima Voor de exacte vergoeding

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht van Beter Voor Nu 2013. Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen

Vergoedingenoverzicht van Beter Voor Nu 2013. Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Vergoedingenoverzicht van 2013 Alles waar u met Meer Zorg op kunt rekenen Inhoud Optimaal bereikbaar voor u Alweer een jaar zorgeloos verzekerd van Meer Zorg 3 De zeven zekerheden 4 Het eigen risico: wettelijk,

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer Gemeenten In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Handige informatie over uw zorgverzekering 4 Zorgadvies nodig? 5 Hoe werkt het? 5

Nadere informatie

Uw zorgverzekering 2015 van Zilveren Kruis

Uw zorgverzekering 2015 van Zilveren Kruis Uw zorgverzekering 2015 van Zilveren Kruis Vergoedingenwijzer Optimaal Gemeenten Wat vindt u waar in de vergoedingenwijzer? Op de volgende pagina s ziet u wat wij vergoeden uit de basisverzekering en de

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende en Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. Alternatief

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende verzekeringen Dekkingsoverzicht 2014 Avéro Achmea Aanvullende en Aan de hieronder genoemde vergoedingen kunnen nadere voorwaarden verbonden zijn. Raadpleeg daarom altijd de polisvoorwaarden voor meer informatie. Alternatief

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 5 Veranderingen

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket

IZA Cura Rotterdampakket IZA Cura Rotterdampakket Zorgverzekering en vergoedingen 2015 Het IZA Cura Rotterdampakket: een slimme keuze De gemeente Rotterdam vindt uw gezondheid belangrijk. Daar hoort een goede en betaalbare zorgverzekering

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen

Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Dekkingsoverzicht 2015 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Aan dit overzicht kunt u geen rechten ontlenen Dit overzicht is een beknopte vatting van de vergoedingen. Aan dit overzicht kunt u geen rechten

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen

Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015. Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen Vergoedingenwijzer van de zorgverzekeringen 2015 Voor ú: services, kortingen en uitstekende vergoedingen 2 Goede zorg betekent de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats. Ben je een 18-rige

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Uw zorgverzekering in 2015

Uw zorgverzekering in 2015 Uw zorgverzekering in 2015 Met handige vergoedingenwijzer In deze brochure leest u meer over: Raad en daad 3 Nieuw: 3 Zorgadvies nodig? 4 Hoe werkt het? 4 Persoonlijk zorgrapport 4 ZilverKorting 4 Veranderingen

Nadere informatie