DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELTA LLOYD START DELTA LLOYD EXTRA"

Transcriptie

1 Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd Aanvullende Verzekeringen Alle bedragen in deze Pakketvergelijker zijn maximale bedragen en gelden per verzekerde per kalenderjaar, behalve als dit anders staat vermeld. De vergoeding is maximaal het wettelijke of marktconforme (gebruikelijke) tarief. In alle gevallen geldt dat Delta Lloyd de behandelaar en/of instelling moet hebben erkend. Pakketvergelijker 2011 OMSCHRIJVING ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN Alternatieve geneesmiddelen Alternatieve geneeswijzen 40,- per 40,- per 45,- per 50,- per Totale vergoeding alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen 250,- 500,- 1000, BRILLEN & CONTACTLENZEN Brillen (incl. montuur) / contactlenzen / ooglaseren 100,- 150,- 750,- BUITENLAND 1 Buitenland vaccinaties 250,- 250,- 250,- Dekkingsgebied buitenland dekking wereld wereld wereld wereld wereld Medische kosten max. Nederlands tarief Mondzorg spoedeisend (vanaf 18 jaar) 250,- 250,- 250,- 250,- 250,- Repatriëring overledenen 6.000, , , , ,- Repatriëring zieken / gewonden indien medisch noodzakelijk Spoedeisende medische zorg max. Nederlands tarief Telecommunicatiekosten 350,- 350,- 350,- 350,- 350,- Toezending medicijnen FARMACEUTISCHE ZORG Anti-conceptie (pil, spiraal, pessarium) Tot 21 jaar vergoed met e.b. Anticonceptie vanaf 21 jaar Anticonceptie eigen bijdrage GVS Anticonceptie tot 21 jaar Dieetpreparaten Geneesmiddelen Geneesmiddelen buiten Reglement conform de Geneesmiddelenwet Vergoeding Eigen Bijdrage GVS Geneesmiddelen Farmaceutische Zorg Farmaceutische Zorg. 150,- 150,- HERSTEL EN VERBLIJF 2 Herstellingsoorden ,- 500, , ,- Hospice Max 500,- Max 1.000,- Max 1.500,- Max. 30,- per Kinderopvang Kuuroorden , ,-

2 Logeerhuis Mappo Mondo huis Reiskosten ouders Therapeutisch (vakantie)kamp voor kinderen 12 Thuiszorg bij chronische ziekte ,- Thuiszorg bij ziekenhuisverblijf ,- Verblijfskosten oncologisch ziekenhuis 500, , ,- HUIDTHERAPIE Acnè-behandeling 400,- 500,- Camouflagetherapie 100,- 150,- 400,- Ontharing gezicht/hals door middel van epilatie of laserbehandeling 500, , ,- UV-B lichttherapie 3 500, , ,- HUISARTS Consulten en behandelingen Consult via internet HULPMIDDELENZORG Medische hulpmiddelen Persoonsalarmering (huur of aanschaf) 100,- 150,- Plaswekker Steunzolen/podologische hulpmiddelen 100,- 150,- Therapeutische sportorthese 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- Verbandmiddelen (alleen bij chronisch gebruik) Wettelijke eigen bijdrage hulpmiddelen 500, , ,- MEDISCH-SPECIALISTISCHE ZORG (exclusief GGZ) 5, 14 Audiologische zorg Besnijdenis (circumcisie) medische noodzaak Besnijdenis (circumcisie) zonder medische noodzaak Cosmetische chirurgie 5 Erfelijkheidsonderzoek Fertiliteitsbevorderende behandelingen 4 Haemodialyse en peritoneaaldialyse Kinderoncologie Mechanische beademing Medische-specialistische zorg in ziekenhuis/zbc/huispraktijk Medisch-specialistische zorg/verpleging 100,- 150,- Ongedaan maken van sterilisatie Orgaantransplantatie (beperkte lijst) Plastisch chirurgische zorg 5 Plastisch chirurgische zorg 5 (beperkt aantal indicaties), afh. van ind 1.500,-, 1x pvd

3 Revalidatie Behandeling tegen snurken (operatieve behandeling) Sterilisatie Trombosedienst MEDISCH VERANTWOORD BEWEGEN Beweegprogramma s 100,- 150,- Sportmedisch advies 100,- 100,- 100,- 150,- MONDZORG Gebitsprothese eigen bijdrage Gebitsprothese reparaties en rebasen Kaakchirurgische zorg 6 Kronen, bruggen en eenvoudige extracties door kaakchirurg (tot 18 jaar) Orthodontie (tot 18 jaar), éénmalig per verzekeringsduur Orthodontie (vanaf 18 jaar) Mondzorg excl. kronen en bruggen (tot 18 jaar) 6 Tandheelkundige zorg bijzondere gevallen Volledige gebitsprothese 6 75% 500,- 500,- 500,- 500,- 500,- max ,- max ,- max ,- éénmalig pvd 1.500,- PARAMEDISCHE ZORG Bekkentherapie bij incontinentie Dyslexie voor 7, 8, 9 en 10 jarige kinderen 9 beh. pjr Ergotherapie max. 10 uur 2 uur (tot 18 jr) 2 uur (tot 18 jr) 2 uur (tot 18 jr) 2 uur (tot 18 jr) 2 uur (tot 18 jr) Ergotherapie instructie en begeleiding van mantelzorgers van verzekerden die ergotherapie krijgen Fysiotherapie en oefentherapie (tot 18 jaar) Fysiotherapie en oefentherapie (vanaf 18 jaar) Logopedie chronisch:16 volledig, niet chronisch: 13 max. 18 beh. per ind. chronisch: 13 volledig vanaf 13e beh. niet chronisch: 13 geen vergoeding 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 6 beh. pjr 9 beh. pjr 27 beh. pjr 36 beh. pjr 6 beh. pjr 9 beh. pjr 27 beh. pjr 36 beh. pjr Stottertherapie (behandeling) 7 Voetbehandeling bij diabetes (preventief) Voetbehandeling en -advisering bij de medische indicatie reumatoïde artritis of ernstige bloedvatproblemen in de benen 3 Voetbehandeling overige situaties (door podoloog of podotherapeut) 100,- 150,- 500,- 100,- 150,- 150,- 150,- PREVENTIEVE ONDERZOEKEN Hart- en bloedvatenonderzoek max 1 pjr Max 1 pjr max 1 pjr max 1 pjr max 1 pjr Onderzoek arbeidsbelemmerende aandoeningen max 1 pjr max 1 pjr max 1 pjr max 1 pjr max 1 pjr Totaal maximaal Max. 50,- Max. 100,- Max. 150,- Max. Max. 250,-

4 ADVISERING Dieetadvisering max. 4 uur 2 uur 3 uur 4 uur Overgangsconsulenten PSYCHOLOGISCHE ZORG Eerste lijns psychologische zorg 8 zittingen met e.b ,- 9 Eigen bijdrage eerstelijns psychologische zorg Herstel en Balans 500, ,- Niet-klinische psychiatrische hulp (max. 365 dgn) Psychotherapie Traumazorg (opvang bij schokkende gebeurtenissen door een gecontracteerde zorgverlener) (max. 365 dgn) VERLOSKUNDIGE ZORG EN KRAAM- ZORG Bevalling en kraamzorg in kraamhotel 10, met e.b. Bevalling met medische indicatie - bevalling en kraamzorg in ziekenhuis - poliklinische bevalling Bevalling zonder medische indicatie 10 - poliklinische bevalling met e.b. Bevalling en kraamzorg thuis 10, met e.b. Bewakingsapparatuur baby Couveuse nazorg 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur Cursussen rondom bevalling GeboorteTENS 3 volledig volledig volledig volledig volledig Kraamzorg bij adoptie baby < 6 mnd 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur 3 x 3 uur Kraamzorg extra 5x3 uur 5x3 uur 5x3 uur 5x3 uur 5x3 uur Kraamzorg na ziekenhuisopname 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur 15 uur Lactatiekundige zorg Prenatale screening niet medisch noodzakelijk Wettelijke eigen bijdrage bevalling Wettelijke eigen bijdrage kraamzorg VERVOER Ambulancevervoer 11 Wettelijke eigen bijdrage ziekenvervoer 11 Zittend ziekenvervoer: - openbaar vervoer bij aangewezen indicaties 11 - ziekenvervoer eigen auto bij aangewezen indicaties 11, met e.b. 0,27 per km, met e.b - ziekenvervoer eigen auto bij nietaangewezen indicaties 11 - ziekenvervoer taxi bij aangewezen indicaties 11 - ziekenvervoer taxi bij niet-aangewezen indicaties 11, met e.b. 0,19 per km 0,19 per km 0,19 per km 0,24 per km

5 ZIEKENHUIS Medisch-specialistische zorg Ziekenhuisverblijf DIVERSEN Gewichtsconsulent 12 Obesitas poliklinisch ,- 500,- Lidmaatschap patiëntenvereniging Preventiecursussen Stoppen met roken, omgaan met problematisch Alcoholgebruik, Depressieve klachten Delta Lloyd TandenGaaf Alle tandartsverzekeringen van Delta Lloyd kennen vergoedingen van van behandelingen. Er zijn 4 maximaal verzekerde bedragen die oplopen in hoogte: TandenGaaf vergoeding tot maximaal 150,- TandenGaaf vergoeding tot maximaal 250,- TandenGaaf vergoeding tot maximaal 500,- TandenGaaf vergoeding tot maximaal 1.000,- * * tandartsverklaring nodig voor acceptatie Delta Lloyd Luxe Verpleging OMSCHRIJVING Om een noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis wat comfortabeler te maken, kunt u de module Delta Lloyd Luxe Verpleging afsluiten. Hiermee krijgt u bijvoorbeeld de kosten van een luxe arrangement, TV en internet vergoed tot maximaal 150,- per nacht. In het geval dat dit niet beschikbaar is, krijgt u een vergoeding van 70,- per tot max ,- per jaar. Ook worden de reiskosten van uw partner vergoed voor openbaar vervoer, taxivervoer en eigen vervoer op basis van 0,19 per km tot max. 100,- per jaar. Kijk voor meer informatie op Delta Lloyd Gezondheidsservices Preventieve cursussen 250,- Griepprik eenmaal per jaar Nordic Walking 50,- per jaar Legenda 1. Het maximum is afhankelijk van het wettelijke of het marktconforme tarief in Nederland voor de behandeling. Uitgesloten zijn voorziene kosten, de eigen bijdrage, het wettelijk verplichte eigen risico en het vrijwillige eigen risico uit de Delta Lloyd Zorgverzekering (basisverzekering). 2. Voor een aantal behandelvormen is onze akkoordverklaring vooraf noodzakelijk. U dient veelal gebruik te maken van een door ons erkende, gecontracteerde of geselecteerde zorgaanbieder. 3. Voor deze behandeling heeft u vooraf toestemming van Delta Lloyd nodig. 4. IVF behandelingen zijn beperkt tot 3 pogingen en voor een aantal vormen van medisch specialistische zorg heeft u onze akoordverklaring vooraf nodig. 5. U hebt vooraf toestemming nodig voor plastische chirurgie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen medische plastische chirurgie en cosmetische chirurgie. 6. Er is een voorafgaande akkoordverklaring nodig voor mondzorg in bijzondere gevallen, tandvervangende zorg bij verzekerden jonger dan 18 jaar, voor gebitsprothesen boven een bepaald bedrag, bij vervanging binnen 8 jaar en indien geplaatst in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en voor bepaalde kaakchirurgische behandelingen. 7. Uitgesloten is vergoeding voor verblijfskosten bij stottertherapie. 8. Wettelijk is vastgesteld dat de eigen bijdrage 10,- per zitting is. 9. Er is alleen vergoeding als sprake is van verlenging van een behandeling die uit de Delta Lloyd Zorgverzekering wordt vergoed 10. Bij een poliklinische bevalling en bevalling in een kraamhotel is de eigen bijdrage 15,50- per persoon per en het meerdere boven 111,50 per persoon per. Voor kraamzorg thuis of in een kraamhotel of geboortecentrum is de eigen bijdrage 3,90 per uur. 11. U hebt voorafgaand een akkoordverklaring nodig van Delta Lloyd voor zittend ziekenvervoer. U kunt maximaal over een enkele reisafstand van 200 km declareren. De wettelijke eigen bijdrage is 92,- per persoon per jaar. 12. Voor de vergoeding dient u naar een door ons erkende of gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. 13. Indicaties die voorkomen op de lijst met aandoeningen zoals vastgesteld door de overheid. Deze lijst kunt u vinden op 14. Twijfelt u over de vergoeding van een ziekenhuisbehandeling, bijvoorbeeld bij niet-gecontracteerde zorg, een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) of vergoeding uit de aanvullende verzekering? Bel dan vooraf de ziekenhuislijn (013) AFKORTINGEN max. = maximum beh. = behandeling(en) dgn = en e.b. = eigen bijdrage km = kilometer GVS = Geneesmiddelenvergoedingssysteem ind. = indicatie max. = maximaal pjr = per kalenderjaar pvd = per verzekeringsduur zit = zittingen Voor de Delta Lloyd Zorgverzekering en de Delta Lloyd aanvullende verzekeringen geldt dat alle vergoedingen worden uitgekeerd tot maximaal het gecontracteerde tarief, het wettelijke tarief of het marktconforme tarief. Deze overzichten geven de vergoedingen en dekkingen op hoofdlijnen weer. Voor de volledige inhoud en omvang van de verzekeringspakketten verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010

Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie. Geldig vanaf 1 januari 2010 Verzekeringen Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende Zorgverzekeringen 2010 Veranderingen en informatie Geldig vanaf 1 januari 2010 Delta Lloyd Zorgverzekering en Delta Lloyd Aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2012 Pakketvergelijker en 2012 Vergoedingen Er is een aantal voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te komen. Deze voorwaarden staan niet in deze pakketvergelijker. In de algemene voorwaarden en het

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker voor werknemers Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker en 2014 Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering en de aanvullende

Nadere informatie

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker OHRA Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Zorgverzekeringen 2015 Met deze pakketvergelijker ziet u in een oogopslag welke dekkingen in welke verzekering zijn opgenomen. Zo kunt u de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken.

Nadere informatie

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014

Pakketvergelijker voor werknemers. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014. Geldig vanaf 1 januari 2014 Pakketvergelijker voor werknemers. en 2014. Geldig vanaf 1 nuari 2014 Overzicht van de vergoedingen in 2014 Met deze pakketvergelijker hebt u een overzicht van de vergoedingen in 2014 van de basisverzekering

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Verplichte wijzigingen in de

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud Pagina Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Veranderingen in uw Delta Lloyd Zorgverzekering - de basisverzekering

Nadere informatie

Welke collectieve verzekering past bij u?

Welke collectieve verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2013 collectief Welke collectieve past bij u? Wilt u een nieuwe collectieve zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de collectieve zorgen van CZ. Zo ziet

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker 2015

CZ Pakketvergelijker 2015 CZ Pakketvergelijker 2015 Zorgverzekeringen Welke verzekering past bij u? Als u een nieuwe zorgverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat u een verzekering kiest die past bij uw situatie. In deze pakketvergelijker

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014)

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN MAXIMAAL 2005 (2014) 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011

CZ Pakketvergelijker zorgverzekeringen 2011 CZ Pakketvergelijker zorgen 2011 Top Collectief, Excellent en Supertop Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013

Vergoedingenoverzicht basisverzekering en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Vergoedingenoverzicht en aanvullende verzekeringen Kiemer 2013 Let op: Dit vergoedingenoverzicht is uitsluitend bedoeld om de verschillende verzekeringen gemakkelijk met elkaar te vergelijken. Het overzicht

Nadere informatie

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u?

CZ Pakketvergelijker. Zorgverzekeringen 2014. Welke verzekering past bij u? CZ Pakketvergelijker Zorgen 2014 Welke past bij u? Wilt u een nieuwe zorg kiezen? Deze pakketvergelijker is een samenvatting van de zorgen van CZ. Zo ziet u in één oogopslag welk pakket het best bij u

Nadere informatie

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZIEKTEKOSTEN- VERZEKERING 2015 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? DEKKINGSOVERZICHT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN 2015 Dit is geen voorwaardenoverzicht en aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011

ondernemen wordt een stuk relaxter de maandpremies collectief 2011 ondernemen wordt een stuk relaxter met de maandpremies collectief 2011 2 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Premies Ziektekosten Collectief 2011 Maandpremies basisverzekeringen Aantal premiebetalende

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht. Ziektekostenverzekering

Dekkingsoverzicht. Ziektekostenverzekering Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823, hebben een vergunning van de Nederlandsche Bank N.V. tot het uitoefenen van

Nadere informatie

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD?

UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? UW ZORGVERZEKERING 2014 WAAR BENT U VOOR VERZEKERD? 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN 2014

Nadere informatie

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014

DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT 2014 2 Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? Uw Zorgverzekering 2014. Waar bent u voor verzekerd? 3 DEKKINGSOVERZICHT ZORGVERZEKERINGEN TOTAALFIT

Nadere informatie

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeels/ondernemersplan Thema Ziektekosten Productinformatie voor de adviseur Ziektekosten De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig

Nadere informatie

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso

Uw vergoedingen voor 2014. AV Frieso Uw vergoedingen voor 2014 AV Frieso Vergoedingenoverzicht Basisverzekering en aanvullende verzekering 2014 Omschrijving Abonnementskosten medische alarmering Alternatieve geneeswijzen Anticonceptiva* Antroposofische

Nadere informatie

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid

CZ Pakketoverzicht 2015. Gemeenten Extra Uitgebreid CZ Pakketoverzicht 2015 Pakketoverzicht De meeste Nederlanders zijn verplicht een zorgverzekering te hebben. In de basisverzekering zitten de meest noodzakelijke vergoedingen voor zorg. Wilt u een uitgebreidere

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2012. Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering

OHRA Zorgverzekering 2012. Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering Zorgverzekering 2012 Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 7 Comfort Verpleging

Nadere informatie

Ziektekostenverzekeringen

Ziektekostenverzekeringen Ziektekostenverzekeringen 2 3 De verplichte basisverzekering Aanvullende verzekeringen Met de Ziektekostenverzekering van Fortis ASR verzekert u zich voor de meest voorkomende medische kosten. U kunt hierbij

Nadere informatie

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015

GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 GemeentePakket Vergoedingenoverzicht 2015 Budgetten Wij geven u met dit vergoedingenoverzicht een overzicht van de vergoedingen van de en de VGZ aanvullende verzekeringen. VGZ heeft behandelingen in groepen

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering

Ziektekostenverzekering Ziektekostenverzekering Gezonde zorg voor u en uw gezin Uw tussenpersoon: Fortis Basis Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 32110828, en Fortis Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., KvK 3211 0823,

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht Univé collectieve zorgverzekering 2015 en Univé Zorg Vrij polis Univé Zorg Geregeld polis Modulaire verzekeringen Collectieve Univé polis Goed Collectieve Univé polis Beter Collectieve Univé polis Best

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie