Carrièrecentrum Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carrièrecentrum Zorg"

Transcriptie

1 Carrièrecentrum Zorg Persoonlijk functioneren Carrière en ontwikkeling Verandering van werkplek CANMEDS assessment Competentiegericht werken en leren. Voor medici en paramedici. ccva.nl Een initiatief van:

2 Stuur uw eigen carrière De gezondheidszorg verandert sterk. Verzekeraars en politiek oefenen grote druk uit op ziekenhuizen, andere zorgorganisaties en vrije beroepsoefenaren om zo tot kostenbesparingen te komen. Tegelijkertijd leiden volumecriteria en verhoogde kwaliteitseisen tot toenemende concentratie van taken. Onder medici en paramedici u dus- is er mogelijk grote bezorgdheid over de gevolgen. Want kunt u in de toekomst zelfstandig uw beroep blijven uitoefenen? Blijft vrij ondernemerschap een reële optie? En hoe kunt u voldoen aan nieuw gevraagde competenties? De toenemende eisen aan uw functioneren, vragen dat u regelmatig en serieus stilstaat bij het verloop van uw eigen carrière en persoonlijke ontwikkeling. Zowel individueel als in maatschaps- of vakgroepverband. De tijd van life time employment in de gezondheidzorg is voorbij. De arbeidsmarkt voor professionals in de gezondheidszorg verandert mede daardoor snel en radicaal. Door te investeren in uw eigen ontwikkeling, neemt u zelf verantwoordelijkheid en stuurt u uw eigen carrière. Daarmee kunt u klachten, samenwerkingsproblemen, overspannenheid of zelfs burn-out voorkomen.

3 Life long learning. Het Carrièrecentrum Zorg ondersteunt u op drie terreinen: 1 Persoonlijk functioneren 2 Carrière en ontwikkeling 3 Verandering van werkplek Op alle drie terreinen is het mogelijk gebruik te maken van op CANMEDS gebaseerd assessment onderzoek. Wij zijn uw sparringpartner bij alle vraagstukken, waar u in uw loopbaan tegenaan loopt. Op vertrouwelijke basis stippelt u samen met ons uw beste ontwikkelpad uit en wij bieden u daarbij praktische ondersteuning. Onze adviseurs zijn geselecteerd op hun ervaring en gespecialiseerd in de begeleiding van medici, paramedici. Wij beschikken over een landelijk netwerk van onafhankelijke coaches, loopbaan begeleiders en re-integratieadviseurs. Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. Het Carrièrecentrum Zorg is een initiatief van het Carrièrecentrum voor Artsen, SAZ Carrière Support en VvAA.

4 Persoonlijk functioneren Een analyse van uw functioneren als medisch specialist of paramedicus. Voor objectivering en optimalisering van uw functioneren, individueel en/of in een team. Als (para)medicus functioneert u volgens de professionele standaard. Iedere beroepsgroep heeft hiervoor zijn eigen toetsingsmethoden. Voor medisch specialisten zijn dit onder meer visitaties, complicatieregistratie en evaluatiegesprekken in het kader van het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten). Tot voor kort werd hoofdzakelijk uw (para)medisch inhoudelijk functioneren getoetst. Inmiddels worden de CANMEDS criteria algemeen beschouwd als referentiekader. Inclusief de invulling en uitvoering van uw rol als collega, lid van een maatschap/vakgroep, medewerker van een organisatie of praktijk of leidinggevende. Voor al deze criteria, eisen en rollen en het samenwerken, communiceren, meedenken over de strategische koers gelden aanvullende kennis en vaardigheidseisen. Stelt u zichzelf weleens de vraag? Ik loop vast in mijn werk, wat moet ik doen? Hoe kan ik voldoen aan die hoge verwachtingen? Wat kan ik doen met mijn 360 graden feedback? Wat leer ik van mijn IFMS rapport? Hoe ga ik mijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) invullen? Waarom klagen het management of mijn collega s over mijn wijze van communiceren? Hoe functioneert ons team en hoe functioneer ik binnen dat team? Hoe combineer ik optimaal mijn werk en privé? Mijn praktijk groeit en ik moet steeds meer gaan coördineren. Maar beschik ik wel over draagvlak en leidinggevende capaciteiten? Uw functioneren objectief bekeken Tegenwoordig is het gebruikelijk om over functioneringsvragen te reflecteren met de hulp van een coach of adviseur. Zo krijgt u een objectieve kijk op uw functioneren. De werkwijze van Carrièrecentrum Zorg sluit aan bij de werkwijze van het IFMS, maar gaat verder. Bijvoorbeeld met het CANMEDS assessment of met een gesprek waarin u inzichten krijgt in uw eigen kracht, ontwikkelpunten, drijfveren en uw positie in het team. Dat, eventueel gecombineerd met een teamanalyse (vakgroep- of maatschapscan) helpt u effectief te blijven functioneren.

5 Hoe houd ik zelf de regie over mijn carrière? Carrière en ontwikkeling Loopbaanadvies en begeleiding op maat om gericht uw eigen carrière en ontwikkeling vorm te geven. Met onder meer de groeiende toetreding van vrouwen tot het vak, parttime werken, marktwerking, concentratie en deelspecialisatie verandert de arbeidsmarkt voor medici en paramedici. Daarbij maken de kostenbesparingen en bijvoorbeeld kritischer zorginkoop de arbeidsmarkt ook krapper. Is er wel een baan als u straks aan de slag gaat? Hebt u wel de juiste specialisatie gekozen? En hoe bereidt u zichzelf dan voor op een effectieve sollicitatieprocedure? Hoe staat het met uw motivatie, ambitie en passie als u al een tijdje aan het werk bent? Herkent u het vak en de praktijk nog waarvoor u ooit koos? Is dit het perspectief tot uw pensioen? Hoe vergroot u uw werkplezier? Welke andere opties hebt u? Hoe behoudt u uw waarde op de arbeidsmarkt? Stel dat u uw loopbaan een andere richting wilt geven, hoe pakt u dat aan? Regie over uw persoonlijke loopbaan Medisch specialisten en paramedici zijn niet gewend zich periodiek met hun carrière en ontwikkeling bezig te houden. Terwijl de veranderingen in de zorgsector dat wel vragen. Net als in andere sectoren waarin professionals werkzaam zijn, vraagt dit om aanpassingsvermogen en mogelijk regelmatiger switchen van werkomgeving. Wij helpen u bij het maken van een persoonlijk ontwikkelingsen carrière plan en bij de realisatie daarvan. Eerst maken we kennis met elkaar en stellen we samen uw kernvraag vast. Afhankelijk van de vraagstelling kiest u voor een kort en krachtig of juist intensiever traject. Wij vinden voor u de beste, bij uw vraag passende, (loopbaan)coach uit ons eigen netwerk. Onze ervaring leert dat na drie tot zes coachinggesprekken de juiste stappen zet in uw carrière.

6 Verandering van werkplek Een gerichte inventarisatie van uw carrièremogelijkheden en hulp bij het vinden van de beste werkplek binnen en buiten uw vakgebied. Denkt u na over een andere werkomgeving? Dreigt een samenwerkingsprobleem en lijdt uw functioneren daaronder? Weet u hoe u een andere baan of werkomgeving kunt vinden? Of een tijdelijke werkplek? Of begeleide safe-haven die u weer in balans brengt, waarna u met succes naar de normale werkomgeving kunt terugkeren? Onze mobiliteitsexperts gaan graag met en voor aan de slag. Pragmatisch en doelgericht naar de beste werkplek Er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt. Samen met u stellen onze experts een mobiliteitsplan op. Vervolgens begeleiden ze u bij het vinden van de passende werkplek. Het startpunt is altijd een analyse van uw wensen en mogelijkheden. Onze adviseurs zetten dan een van de volgende diensten voor uw situatie in, zodat u doelgericht op de best passende werkplek terecht komt met: Safe-haven bemiddeling: Het helpen vinden van een tijdelijke veilige begeleide werkplek om uw vak uit te oefenen en uw energie terug te krijgen. Talentenbank Een plek voor bijzondere en schaarse talenten in de zorgsector. Bestemd voor medici en paramedici die bijvoorbeeld over een unieke specialisatie beschikken, waarvan ook anderen dan hun bestaande werkgevers of opdrachtgevers op deeltijd basis kunnen gebruikmaken. Jobsearch en jobrotation Jobsearch is een op de individuele cliënt gerichte manier van zoeken van werk op maat. Jobrotation betreft begeleiding bij het tijdens de loopbaan (onderling) van baan, functie of rol wisselen. Training en scholing Persoonlijke ontwikkeling, leiderschaps ontwikkeling, arbeidsmarktcommunicatie, presenteren, netwerken en solliciteren.

7 CANMEDS assessment Biedt inzicht op functioneren en competenties. Werken in de gezondheidszorg is meer dan het beschikken over medische kennis en vaardigheden alleen. Beroepsorganisaties als de Orde van Medisch Specialisten, de KNMG en het KNGF onderschrijven het belang van het zogenaamde CANMEDS model. Het Carrièrecentrum Zorg kan daarom bij alle drie haar adviesdiensten gebruikmaken van de mogelijkheid van CANMEDS assessment onderzoek Het CANMEDS ontwikkelassessment is eigenlijk een sterkte/zwakte analyse van uw competenties die gerelateerd zijn aan de CANMEDS gebieden. In deze systematiek staat uw vakinhoudelijk handelen centraal. De zes verschillende competentiegebieden hangen samen met en beïnvloeden die centrale rol. Samen vormen zij de zeven CANMEDS rollen. Het Carrièrecentrum Zorg onderzoekt afhankelijk van uw kernvraag meer of minder competenties per rol: 1 Medisch handelen: adequaat handelen, evidence based, effectief en ethisch Communicatie 2 Communicatie: mondelinge presentatie, schriftelijke Samenwerking Kennis en wetenschap 3 uitdrukkingsvaardigheid, sensitiviteit. Samenwerken: samenwerken, organisatiesensitiviteit. Organisatie Medisch handelen Maatschappelijk handelen 4 5 Kennis en wetenschap: vakkennis verbreden, persoonlijke en collegiale ontwikkeling bevorderen Maatschappelijk handelen: integriteit, doelmatigheid, Professionaliteit 6 gezondheid bevorderen Organisatie: plannen en organiseren, pro activiteit 7 Professionaliteit: zelfreflectie, integriteit, kwaliteitgerichtheid Het onderzoek richt zich op uw intellectuele capaciteiten, persoonlijkheid en voor de functie vereiste gedragscompetenties. Het Carrièrecentrum Zorg gaat er hierbij vanuit dat uw intellectuele capaciteiten en persoonlijkheid, van invloed zijn op uw gedragscompetenties. Elk onderzoek is gericht op de unieke vraagstelling van iedere kandidaat. De rapportage is een persoonlijk en vertrouwelijk document. Behalve de sterkte/zwakte analyse bevat de rapportage concrete ontwikkelpunten en ontwikkeltips. En u ontvangt een persoonlijk advies waaruit blijkt of, coaching, scholing of een andere aanpak nodig is voor uw ontwikkeling. Dit is het fundament voor competentiegericht leren en werken: de nieuwe norm voor medici en paramedici.

8 Uw ontwikkeling in goede handen Het Carrièrecentrum Zorg is sparringpartner voor al uw loopbaanvragen. Het dit jaar verschenen Toezichtkader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg schrijft vroegsignalering en preventie voor bij functioneringsproblematiek. Wij belichten functioneringsvragen vanuit carrière- en ontwikkelingsperspectief. Uit onze groep van (loopbaan) coaches en senior adviseurs, onder wie (ex-) medisch specialisten, vinden wij de adviseur die het best bij u en uw vraagstelling past. Uw persoonlijk adviseur helpt u bij het analyseren van de vraag, zorgt voor een onafhankelijk advies en biedt praktische ondersteuning bij de uitvoering ervan. De aanpak van het Carrièrecentrum Zorg biedt u alle noodzakelijke instrumenten om: u te behoeden voor motivatieverlies en bij te dragen aan behoud van werkplezier, productiviteit, kwaliteit en (patiënt)veiligheid, onder meer door het tijdig signaleren van interne problemen in de praktijk en bij maatschappen en vakgroepen. uw ontwikkeling actief te (laten) begeleiden en functionerings- en carrièrevragen vroegtijdig te signaleren, analyseren en beantwoorden om zo problemen te voorkomen. u voor te bereiden op de toekomst en de snel veranderende arbeidsmarkt, door het faciliteren van mobiliteit, verandering van werkplek, jobrotation en safe-havens. Recente ervaringen van disfunctionerende artsen en maatschappen onderstrepen de toegevoegde waarde van de aanpak als die van het Carrièrecentrum Zorg. Wilt u meer weten of een vrijblijvende afspraak maken met een van onze adviseurs? Of wilt u als werkgever meer informatie? Neemt u dan contact op met: Carrièrecentrum Zorg Orteliuslaan BB Utrecht ccva.nl Een initiatief van:

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Zet het verzuim op uw agenda Aanpak op maat Uw gesprekspartner Kostenbesparing Financieel flexibel Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda

verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda de verzuimadviseur.nl Omdat verzuimaanpak topsport is Aanpak op maat Kostenreductie Financieel flexibel Uw gesprekspartner Zet het verzuim op uw agenda Zet het verzuim op uw agenda Gezond en gemotiveerd

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015

Aanbod OSA t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 Aanbod t.b.v. Sectorplan FCB 2014-2015 I www.osa-amsterdam.nl 1 Inhoudsopgave Leren Solliciteren (groep)... 3 Leren solliciteren & succesvol op weg naar nieuw werk... 4 (combinatie groep/individueel)...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN

OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN OUTPLACEMENT, STEUN BIJ HET VINDEN VAN EEN NIEUWE BAAN HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap

De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving. Deel 1: Situationeel leiderschap De eerstelijns zorgpraktijk als motiverende werkomgeving Deel 1: Situationeel leiderschap Wie situationeel leiderschap goed wil vormgeven, het liefst als onderdeel van een breder P&O-beleid, moet daar

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops

Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET. Overzicht van Trainingen & Workshops Expertisecentrum Plato INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET Overzicht van Trainingen & Workshops HET INDIVIDUEEL LOOPBAAN BUDGET OM MEDEWERKERS TE ONDERSTEUNEN EN TE STIMULEREN IN HUN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015)

Loopbaangids. Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015. Loopbaangids versie 12.0 (29 juli 2015) Loopbaangids Versie 12.0 Utrecht, woensdag 29 juli 2015 Inhoud Inleiding... 4 Aanbieders... 5 De Loopbaanwinkel... 5 ZorgpleinNoord... 6 OSA... 7 Zowelwerk... 8 Limburg Care... 9 Vergelijken van Aanbieders...

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan:

Ons bureauprofiel. Loopbaanadviseurs. Wie wij zijn: Onze visie. Waar wij voor staan: Stevensweg 42 3319 AK Dordrecht T 078 6453816 info@stehouwervink.nl www.stehouwervink.nl KvK: 24301459 Ons bureauprofiel Wie wij zijn: Wij zijn een gedreven adviesbureau met zelfstandige professionals

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie