Zaakbeschrijving 3. Last van hormonen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zaakbeschrijving 3. Last van hormonen?"

Transcriptie

1 Zaakbeschrijving 3 Last van hormonen? Algemeen Binnen een middelgroot kantoor van een grote internationale financiële dienstverlener verrichten circa 300 medewerkers hun werkzaamheden. Veel van hun taken zijn gericht op de verwerking van financiële en administratieve gegevens, waarbij automatisering een belangrijke rol speelt. Binnen het ruim opgezette kantoor is een personeelsrestaurant gevestigd dat gedurende de werktijden geopend is. Medewerkers kunnen verschillende keren per dag hun werkplek verlaten om in dit restaurant te pauzeren. Zij komen hier voor een kop koffie of thee, maar ook voor snacks, een lunch of een diner. Het is aan de medewerkers niet toegestaan om eten of drinken mee te nemen naar de werkplek. Ook het nuttigen van voedsel en dranken op de werkplek is niet toegestaan. Hiermee wil de directie voorkomen dat medewerkers te lang achtereen achter hun beeldscherm zitten en daardoor fysieke of mentale klachten krijgen die aanleiding kunnen zijn voor ziekteverzuim dat aan de arbeid gerelateerd is. Aangrenzend aan het personeelsrestaurant is ook een afgesloten ruimte waarin rokers hun heil kunnen zoeken voor het consumeren van hun rookwaar. Voorts is naast het restaurant een ruimte ingericht waar medewerkers gebruik kunnen maken van fitnessapparatuur. Onder leiding van een fitnessinstructeur kunnen de medewerkers op afspraak gebruikmaken van deze faciliteit. Bij de fitnessruimte behoort ook een kleedkamer met kluisjes en een douchegelegenheid. Specifiek Jacob de Jong is 12 jaar in dienst als medewerker van de financiële dienstverlener. Hij is een vrijgezel van 32 jaar oud. Hij is opgeleid op het niveau van een middelbare beroepsopleiding in economisch-administratieve richting en bezit een aantal voor zijn functievervulling vereiste diploma s van door hem gevolgde interne opleidingen en trainingen. Op de inhoudelijke kanten van zijn werk is niets aan te merken. Hij heeft een hoog werktempo en maakt zelden fouten. Zijn mogelijkheden om binnen de organisatie carrière te maken zijn echter beperkt tot het uitvoerende niveau. Jacob de Jong tracht zich ten opzichte van zijn collega s macho te profileren. Hoewel hij graag praat over zijn wilde weekenden en veroveringen bij de vrouwtjes gedraagt hij zich binnen de organisatie in sociale contacten dikwijls als een onuitstaanbare figuur die slecht ligt bij zijn vrouwelijke collega s. Zijn vorige chef heeft hem enkele jaren terug op zijn door anderen ervaren horkerige gedrag gewezen, maar daar is het tot op heden bij gebleven. Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 1

2 Wanneer Jacob de Jong het restaurant bezoekt, tracht hij op een botte manier contact te leggen met vooral vrouwelijke collega s. Hij trekt aandacht door zich met grote stelligheid te positioneren en door dikwijls wat minder gepaste opmerkingen te maken. Daarbij ventileerde hij al meer dan eens dat een afwijzing van zijn avances voor hem onbegrijpelijk was. Meermalen positioneerde hij zich met als mijn vrouwelijke collega s een echte man willen ontmoeten, dan ben ik er voor hen. Zijn vrouwelijke collega s trachtten hem zo veel mogelijk te negeren en niet in te gaan op zijn opmerkingen of uitspraken. Zijn mannelijke collega s namen zijn grootspraak inzake zijn amoureuze avonturen niet erg serieus. Dit leidde er toe dat hij zich, vooral binnen de organisatie, steeds krachtiger probeerde te profileren. Mogelijk ter compensatie voor ten gevolge van afwijzingen ervaren gezichtsverlies. Probleemstelling Een vrouwelijke medewerker heeft bij haar chef en bij de personeelsfunctionaris een klacht ingediend tegen Jacob de Jong. Jacob de Jong had haar in het restaurant aangesproken en zij had hem beleefdheidshalve te woord gestaan. Toen zij terugliep naar haar werkplek werd zij, naar haar zeggen, hinderlijk gevolgd door Jacob de Jong die een poging deed om met haar een afspraak over mogelijk gezamenlijke activiteiten na het werk te maken. Zij heeft hem daarop meermalen te kennen gegeven dat zij daar niets voor voelde. Omdat hij zo nadrukkelijk bleef aandringen en heel dicht naast haar kwam lopen, heeft zij hem op niet mis te verstane wijze duidelijk trachten te maken dat hij haar met rust diende te laten. Daarop plaatste de geïrriteerde Jacob de Jong een aantal schofferende opmerkingen in de richting van haar. Zij voelde zich hierdoor beledigd en bedreigd. Van een aantal van haar vrouwelijke collega s hoorde zij dat hen dit ook was overkomen. Omdat het een mannelijke collega met een betrekkelijk goede staat van dienst betrof, hadden zij hiervan géén officiële melding bij een leidinggevende gemaakt. Teneinde herhaling te voorkomen spraken de dames vervolgens met elkaar af om gezamenlijk het restaurant te bezoeken. Ook tijdens deelname aan fitnesstrainingen trachtte Jacob de Jong op zijn eigen wijze contact te leggen met vrouwelijke collega s. Ook hier bleek hetzelfde patroon van benaderen, afgewezen worden en dan schofferende opmerkingen plaatsen herkenbaar te zijn. De fitnessinstructeur heeft hem hierover reeds een paar keer aangesproken en hem duidelijk trachten te maken dat zijn aanpak als onfatsoenlijk wordt gezien. De leidinggevende van de vrouwelijke medewerker heeft hierover overlegd met zijn personeelsfunctionaris. Samen hebben zij met de leidinggevende van Jacob de Jong gesproken. Jacob de Jong werd vervolgens bij zijn leidinggevende en de personeelsfunctionaris ter verantwoording geroepen. Hij werd in het gesprek nadrukkelijk gewezen op zijn incorrecte gedrag tegenover vrouwelijke collega s en zijn bijdrage aan een werksfeer waarin in het bijzonder vrouwelijke collega s zich onveilig voelden. Jacob de Jong gaf hierop te kennen dat hij dat tot op heden niet zo had ervaren en dat hij zijn gedrag beter zou afstemmen op de situatie. De personeelsfunctionaris adviseerde om Jacob de Jong naar een psycholoog te verwijzen. Doel hiervan moest zijn dat deze psycholoog, op grond van een uitgebreid Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 2

3 persoonlijkheidsonderzoek, zowel de organisatie als Jacob de Jong gericht zou moeten adviseren over te nemen vervolgstappen. Jacob de Jong maakte een afspraak met een arbeids- en organisatiepsycholoog voor een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Drie weken later werd dit onderzoek bij hem afgenomen. De onderzoeksresultaten gaven het volgende beeld dat zijn gedrag binnen de organisatie (ten dele) verklaarbaar maakte. Gemeten factor: Indicatie: Emotionele stabiliteit Voldoende totaalbeeld - Spanningsgevoelens: in relatief hoge mate aanwezig. - Zelfwaardering: onder gemiddeld. - Optimisme: onder gemiddeld tot laag. Sociaal gedrag Onvoldoende totaalbeeld - Sociale inadequatie: boven gemiddeld (= gemis aan sociale flair). - Extraversie: onder gemiddeld (= ambivert). - Inleving: onder gemiddeld (= mogelijk veroorzaakt door gebrek aan begrip voor hem bij anderen). - Sociabiliteit: gemiddeld (= behoefte aan gezelschap). - Behoefte aan vriendschap: hoog (= waarschijnlijk ten gevolge van in hoge mate ervaren deprivatie). Aanpassingsvermogen Onvoldoende totaalbeeld - Autoritair gedrag: boven gemiddeld. - Zelfgenoegzaamheid: boven gemiddeld (= mogelijk een vorm van arrogantie uit zelfbehoud). - Verongelijktheid: hoog (= mogelijk zich ernstig tekortgedaan voelen, gebrek aan ervaren acceptatie door anderen). - Rigiditeit: hoog (= starheid). Overige aspecten - Communicatief gedrag: weinig tactvol in zijn manier van spreken, met name in zijn waardering voor de andere sekse. - Heteroseksualiteit: zeer hoog (= waarschijnlijk ten gevolge van in hoge mate ervaren deprivatie). Het uitgebrachte advies Het advies van de psycholoog bestond uit de volgende twee onderdelen: a. Het gedrag van Jacob de Jong kon worden bijgesteld door een traject Personal Management Coaching, waarbij voornamelijk een sterk accent moest worden gelegd op zijn manier van communiceren met anderen. In de communicatietraining, met Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 3

4 video ondersteunde feedback, kon hij leren zich op een meer adequate wijze te profileren. b. De oorzaak van het gedrag was in belangrijke mate gelegen in de zeer sterke gepreoccupeerdheid van Jacob de Jong met seksualiteit. Hij was gedreven op zoek naar een partner waarbij hij bij herhaling een verkeerde manier van toenadering koos. De psycholoog adviseerde hem contact op te nemen met een relatiebemiddelingsbureau, waar hij mogelijk aan een bij hem passende partner zou kunnen worden gekoppeld. De resultaten Een half jaar na het uitgebrachte advies, de training en de bemiddeling door het relatiebemiddelingsbureau leerde Jacob de Jong een jonge vrouw kennen die goed bij hem paste. Haar naam was Saskia den Hoedt. De eerste periode van hun gezamenlijk optrekken kenmerkte zich door bijzonder prettig gestoord gedrag ten gevolge van hevige verliefdheid. Na enkele maanden samenwonen kwamen zij beiden in rustiger vaarwater. Haar sterke voorkeur voor het spelen van korfbal werd door Jacob de Jong gedeeld. Dit leidde er zelfs toe dat Jacob een belangrijk deel van zijn vrije tijd aan deze sport ging wijden. Hij vond het prettig om contacten met anderen aan te gaan en sociaal gewaardeerd te worden vanwege zijn inzet in verenigingsverband. Zijn gedrag binnen de organisatie veranderde eveneens in belangrijke mate, hij was een stuk rustiger geworden en werd geleidelijk aan ook meer gewaardeerd door zijn collega s. Twee jaar na het uitgebrachte advies is Jacob de Jong met Saskia den Hoedt getrouwd. Hij kreeg met zijn vrouw een tweeling (twee meisjes) en gedroeg zich in woorden en daden als een huisvader met een zeer sterk verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zijn gezin. Van zijn hinderlijk gedrag van voor de interventie is in de daarop volgende jaren géén sprake meer geweest. Zijn betrokkenheid bij zijn gezin en bij anderen was groter geworden. Hij had geleerd zich beter in te leven in de rol en situatie van anderen. Zijn zelfbeeld en zijn zelfvertrouwen waren versterkt en zijn zelfgenoegzaamheid was op een normaal niveau gekomen. Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 4

5 Opdracht (Personeelsmanagement) 1. Lees de zaakbeschrijving door en inventariseer de woorden en begrippen die je niet kent. 2. Zoek de betekenis op voor de door jou geïnventariseerde woorden en begrippen. 3. Lees de zaakbeschrijving vervolgens nogmaals aandachtig door. 4. Wat is volgens jou de kern van het gesignaleerde probleem? 5. Analyseer het probleem in termen van mogelijke oorzaken en gevolgen en bespreek het probleem in de groep. 6. Welk verband is er naar jouw mening aanwezig tussen het gesignaleerde probleem en de door jou bestudeerde leerstof? 7. Welke bronnen heb je, naast de bestudeerde leerstof, geraadpleegd om achtergrondinformatie over de gesignaleerde problematiek te verzamelen? 8. Wanneer je zelf voor een aanpak van dit probleem zou mogen kiezen, welke aanpak heeft dan naar jouw eigen mening, mede gebaseerd op de door jou bestudeerde leerstof en overige achtergrondinformatie, de voorkeur? Motiveer je antwoord. Pearson Education, Henk Duijn, Annemarie Duijn 5

Zaakbeschrijving 4. Prioriteiten stellen bij de technische dienst

Zaakbeschrijving 4. Prioriteiten stellen bij de technische dienst Zaakbeschrijving 4 Prioriteiten stellen bij de technische dienst Algemeen Binnen een snelgroeiende instelling voor de gezondheidszorg valt een aantal ondersteunende activiteiten onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Het gaat niet over seks

Het gaat niet over seks Het gaat niet over seks Een onderzoek naar seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening Afstudeeronderzoek door studenten van Hogeschool Utrecht Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderzoekers

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Vrienden maken kun je leren Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Jan Willem van de Maat MOVISIE 030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nl Jan

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden?

Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden? Laat generatie Y zich aan de bouwsector binden? In opdracht van: Onderzoekers/adviseurs: Karen te Lintelo MSc. Drs.ing. Jan Straatman d.d. 30 juni 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

file:///m /e-zines/email/wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei%202007.htm

file:///m /e-zines/email/wahonieuwsbrief/2007/nieuwsbrief%20stichting%20waho%20mei%202007.htm Vooraf Wanneer is reïntegratie geslaagd? Emancipatie in de werksituatie op haar weg terug? De bril van de reïntegratieconsulent. Aandachttraining, mindfulness, zen. Ziektewetuitkering via UWV? Voorschakeltraject

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie