E-CF De praktische invulling Bijeenkomst te Utrecht op vrijdag 12 april 2013 Locatie: NH hotel, Jaarbeursplein te Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-CF De praktische invulling Bijeenkomst te Utrecht op vrijdag 12 april 2013 Locatie: NH hotel, Jaarbeursplein te Utrecht"

Transcriptie

1 E-CF De praktische invulling Bijeenkomst te Utrecht op vrijdag 12 april 2013 Locatie: NH hotel, Jaarbeursplein te Utrecht Aanwezig: Hans Mulder, Hans Peter Ponten, Wouter Bronsgeest, Klaas Brongers, Jos Timmerman, Co Siebes, Welmoed Lockefeer, Hans Frederik, Oscar Helfferich, Meindert Zuur, Anita Bosman. Notulist: T. Dijkema (MOSelect) Welkom en introductie Anita Bosman opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Zij meldt dat e-cf volop in de belangstelling staat en dat de Ngi er een praktische invulling aan wil gaan geven. Daartoe is deze bijeenkomst belegd, teneinde te bevorderen dat de belangstellenden bij elkaar worden gebracht om vast te stellen wat de feitelijke doelstellingen zijn, om zo tot een gezamenlijke aanpak te komen. Daarbij zijn een aantal vragen geformuleerd, welke als uitgangspunt voor deze bijeenkomst dienen. - Hoe krijgt e-cf een praktische invulling - wat werkt - wat werkt niet - Hoe kunnen we tot een gezamenlijk doel/aanpak komen. De Ngi heeft daartoe een aantal sprekers uitgenodigd: Frits Bussemaker (CIONET) herkenning e-cf Pascal Ravesteijn (Hogeschool Utrecht) e-cf in het onderwijs Kàto Vierbergen (Ministerie van Binnenlandse Zaken) e-cf bij het Rijk Kees van Oosterhout (Ngi e-cf in het boek Taken, Rollen en Functies IT Professional Maarten Dolf Desertine (EXIN) e-cf in assessment John May (Capgemini) IT vakmanschap, e-cf in relatie tot het EVC Frans van Elk (VRI) e-cf in register Na afloop zal gevraagd worden aan de aanwezigen: - welke synergie ziet men - kan er gezamenlijk worden opgetrokken - welke rol kan het Ngi vervullen Pascal Ravesteijn (HU) De heer Ravesteijn legt uit, dat de Hogeschool Utrecht een vernieuwde opleiding Business & IT Management heeft samengesteld voor zowel de bachelor als de voltijdse opleiding, voorheen geheten Bedrijfskundig Informatica. De vernieuwing kwam tot stand, nadat was geconstateerd, dat de opleiding consequent laag in de peilingen stond en er gemiddeld twintig studenten per jaar instroomden. De heer Ravesteijn komt vanuit zijn mentoraatfunctie veelvuldig met het bedrijfsleven Ngi bijeenkomst 12 april

2 in aanraking en merkte dat juist in het bedrijfsleven dìe competenties, waarvoor de studenten worden opgeleid, veelvuldig worden gevraagd. Met deze wetenschap in gedachte heeft de HU een intern veranderingsproject in gang gezet en is allereerst gaan analyseren waar het binnen de opleiding aan schortte en welke beroepsmogelijkheden de bestaande opleiding bood. De heer Ravesteijn toont een overzicht, waarop een aantal verschillende beroeps ITC-profielen staan aangegeven. Vervolgens is gekeken aan welke kapstok een vernieuwde opleiding dient te worden opgehangen en welke rode draad er door de verschillende vakken moet lopen. Uit deze analyse kwam naar voren, dat de vakken wel goed waren, maar dat verschillende docenten al een eind op weg waren naar hun pensioen en de vernieuwingsprocessen niet meer geheel in beeld hadden. Er werd een vernieuwde opleiding Business & IT Management opgezet, gebaseerd op blended learning en daarbij kwam al snel de e-cf in beeld. Bij Business & IT Management draait het om het analyseren van processen en het bestuderen hoe IT kan worden ondersteund. De vier fases van de bachelor opleiding Business & IT Management zijn vertaald naar semesterprogramma s. Het eerste half jaar van de opleiding bestaat uit programmeren, database, organisatiekunde en informatiekunde. Een systeembeheerder krijgt wat mee van de business en de ict-manager krijgt wat mee van database. Daarbij ontstond de vraag, welke competenties de studenten tijdens hun studie moeten vergaren bij de diverse beroepsprofielen. Er is gekozen voor de e-cf, welke vervolgens is toegepast op de profielen. Aan de modules zijn competenties gekoppeld. In de module beschrijvingen van de opleiding Business & IT Management in het administratiesysteem Osiris, zoals dat door de HU ten behoeve van de ingeschreven studenten wordt gehanteerd, is het programma opgenomen. De vierjarige opleiding ligt klaar en kan definitief van start gaan op 1 september 2013 met de allereerste instroom van nieuwe studenten, die zullen beginnen met deze volledig vernieuwde opleiding. De heer Ravesteijn is betrokken bij de e-cf groep. Dit jaar verschijnt er een nieuw HBO-I boek, waarin de opleiding volledig staat beschreven. Frits Bussemaker De heer Bussemaker legt uit wat er Brussel gebeurt op het gebied van e-cf en vraagt de aanwezigen of men er mee bekend is, in welke context e-cf in Brussel wordt gezien. De e-cf is ongeveer tien jaar geleden in gang gezet via DG enterprise. DG enterprise is één van de 27 commissies van de Europese commissie. André Richier is the principal administrator. In april 2012 is het implementeren van e-cf in Europa in een stroomversnelling gekomen, doordat mevrouw N. Kroes, commissaris van DG Connect, een oproep deed voor het vormen van een grand coalition, welke een oplossing moest bieden voor het enorme tekort aan ict-ers. De vraagstelling was: kan de IT-industrie een match maken, waardoor er een einde komt aan de paradox van een overschot aan ict-ers in Portugal en Spanje, terwijl er een tekort is aan ict-ers in Noord Europa en er sprake is van een oplopende werkloosheid. Dat was tegen het zere been van de heer Richier, de bedenker van het e-cf project, die dacht dat daarmee zijn project werd gehyjackt. Het heeft in Brussel veel stof doen opwaaien. DG Connext ziet de e-cf als hèt framework waarmee die paradox opgelost kan worden. De oplossingen die men nu ziet voor het tekort aan arbeidsplaatsen en de mobiliteit van resources moet in Europa sourching mogelijk maken en derhalve moet men kunnen trainen en vergelijken. Opleiding en sourching zijn dè twee uitgangspunten, waarvoor de e-cf een goed framework vormt. Op Europees niveau zien de leveranciers dit als een geweldige gelegenheid om public affairs uit te voeren. Zij kunnen nu met DG Connect gaan onderhandelen. De Amerikaanse leveranciers willen ook graag met Ngi bijeenkomst 12 april

3 DG Connect onderhandelen. Het gevolg daarvan is, dat de partijen die de implementatie van e-cf kunnen bewerkstelligen, niet altijd de grootste stem hebben. DG enterprise is inmiddels uitgebreid met DG Integration en DG Employability om mensen te kunnen opleiden en aan een baan te helpen. Op 3 maart 2013 is in Brussel door de vier betrokken DG s de grand coalition gepresenteerd, waar tevens ruime aandacht werd besteed aan e-cf. De buitenwereld moet er nog wel van doordrongen worden dat er een e-cf is, maar moet vooral ook weten waarom e-cf noodzakelijk is. Daarbij moet bedacht worden, dat bij het verkopen van de business case er iets aan e-skills moet worden gedaan. Er is nog een lange weg te gaan om het e-cf te laten uitvoeren. Volgens de Europese Commissie loopt Nederland voor op als het gaat om het implementeren van de e-cf. Het is van belang de gebruikers van uit de overheid en het bedrijfsleven er van te kunnen overtuigen, dat e-cf een absolute noodzaak vormt. Kàto Vierbergen Mevrouw Vierbergen meldt dat ze ter verduidelijking voor de aanwezigen hand-outs heeft meegenomen. Zij heeft verschillende rollen en maakt deel uit van de e-cf-werkgroep en is lid van de commissie die de vertaling van het e-cf doet. Mevrouw Vierbergen legt aan de hand van diverse slides uit wat de Rijksoverheid met e-cf doet en waarom men er mee aan de slag is gegaan. Mevrouw Vierbergen is werkzaam binnen het Directoraat-Generaal Organisatie Bedrijfsvoering van het Rijk. Dit omvat het beleid rond personeel en organisatie, ICT/ Informatievoorziening, inkoop huisvesting en facility Management. Er wordt dwars door alle departementen heen gekeken op het gebied van bedrijfsvoering. Mevrouw Vierbergen heeft de portefeuille personeel en kwaliteit onder haar beheer en richt zich op de rijksambtenaren. Dit houdt onder meer in het versterken van de kwaliteit bij het ict-personeel, maar ook bij de inkopers van IT en de mensen die bij de uitvoering van hun werk na moeten denken over de i- component. Voor de vaardigheid en de veiligheid met IT is de website Digivaardig en Digiveilig ontwikkeld. Er wordt gewerkt aan de kaders en standaarden en inrichting van de kwaliteitsverbetering, het inrichten van de digitale werkomgeving en het verbeteren van de informatiehuishouding. Het speerpunt vormt digitaal Rijk Vanaf 1 januari 2013 maken de meeste ministeries gebruik van het Functiegebouw Rijk. Hierdoor is het mogelijk geworden functies te vergelijken en worden de loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar. De functiebeschrijvingen zijn gelieerd aan de e-cf. In het kwaliteitsraamwerk IV van het handboek functiegebouw Rijk worden de ICT-functies binnen het Rijk beschreven en is gekeken naar de kleinste onderscheidbare eenheid. Een overzicht van de cursussen en trainingen met aanbod vanuit Rijk en opleidingsmarkt is te vinden op de website Er is een koppeling met De feedback is verschillend. De website Leer-rijk bestaat sinds maart Er wordt nu gewerkt vanuit het functiegebouw Rijk, het kwaliteitsraamwerk en e-cf, waarbij er nauwe samenwerking is met Brussel. Binnen het kwaliteitsraamwerk en e-cf wordt begonnen met een intern opleidingstraject. Dit zal veel veranderingen met zich mee brengen. Er zijn geen diploma s te behalen, het is een EVC scholingstraject. Dank zij het functiegebouw Rijk zijn er nu geen losse functieomschrijvingen meer en zijn er geen losse organisatieonderdelen en in het kwaliteitsraamwerk staan de vereiste opleidingen op mbo en hbo niveau omschreven. Ngi bijeenkomst 12 april

4 Er zijn nog plekken die beschreven moeten worden. In 2010 is een ervaringscurve gestart met de Dictu en de Ictu. Kees van Oosterhout De heer Oosterhout verwijst naar het boek Taken, Rollen en Functies IT professional, dat gebruikt wordt als referentiemiddel, hulpmiddel en naslagwerk voor de ict-professionals. Het is het enige leidende boek op dit gebied. Het is een hulpmiddel om de opleidingen in te richten en vacatures samen te stellen. Het is eveneens een hulpmiddel om te toetsen waar iemand staat. Er is besloten het boek op het internet te gaan publiceren om er een nog bredere bekendheid aan te geven en optimaal inzetbaar te maken. De heer Van Oosterhout merkt op, dat de digitale wereld zo snel verandert, dat er continue achter de feiten aangelopen wordt. Het idee is om werkgroepen op te richten, die op maandelijkse basis bekijken of het boek nog aansluit bij de actualiteit van het moment. Bij het via internet openbaar maken van het boek wordt er van uitgegaan dat men ook kan kiezen uit andere modellen, waar aan de hand van voorbeelden naar wordt verwezen. Verwezen wordt naar het voorbeeld van de forensic ict-er. Dat is iemand die vertrouwd is met de werking van ict en die begrijpt hoe hackers werken. Het is iemand die de juridische implicaties begrijpt. Er zit een enorme overlap in met andere vakgebieden. Achter de horizon wordt er gebouwd aan een framework, waarmee mogelijkheden worden gecreëerd naar de gezondheidszorg, de bouw en allerlei andere vakgebieden over de volle breedte. De heer Van Oosterhout geeft aan dat ICT geen eiland is. Er moet verbinding worden gezocht met velerlei vakgebieden. Er wordt nu nagedacht over de structuur, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de vertaling van het competentiegebied. De plan, build en run managementfuncties. Ieder krijgt vanuit de eigen perspectief inzicht in het framework in ontwikkeling. Op de langere termijn zullen de e-competenties worden toegevoegd. Van daaruit kan worden geschakeld naar het boek. Het is een referentiekader voor mensen uit het bedrijfsleven, de opleidingen en de universiteiten. Tijdens de bijeenkomst wordt het recentelijk verschenen magazine Informatie verspreid, waarin een door de heer Van Oosterhout geschreven artikel staat gepubliceerd, dat onder meer betrekking heeft op validering en accreditering, zowel vanuit het individu als ook vanuit organisaties. De heer Van Oosterhout geeft aan dat het e-cf primair bedoeld is als referentiekader. Maarten Dolf Desertine De heer Desertine geeft aan, dat assessment geen doel op zich is, maar moet worden gezien als een proces, dat uitkomst biedt voor de ict-professional, zodat hij precies kan inschatten waar hij in zijn deskundigheid staat. Het e-cf is bedoeld om een taal te spreken, het is een meetvraagstuk. Assessment leidt tot validatie. De aanleiding om met het project te starten is het toenemende belang van ICT, waardoor het steeds meer een onderdeel van de business is gaan vormen. Het imago is echter slecht. Dat is het gevolg van een slechte media en de ict-professional is daarvan de dupe. Het is momenteel volstrekt onduidelijk, welke competenties er zijn. Dat moet gemeten gaan worden en worden gevalideerd. EXIN is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een framework, dat door iedere gebruiker dient te worden gehanteerd. Er zijn 36 e-cf competenties. Het is een tool om mee aan de slag te gaan, om de kennis op basis van de competenties te kunnen delen. Ngi bijeenkomst 12 april

5 EXIN, the global independent certification institute for ICT-professionals is een stichting, die vanuit economische zaken is begonnen met het ondersteunen van de ict professional op het gebied van de accreditatie en de certificatie. De competenties, bestaande uit kennis, attitude en vaardigheden moeten leiden tot aantoonbare en meetbare resultaten, waardoor duidelijk wordt, wat iemand kan en kent. Er zijn zes competenties rond testen en security, want daar is de behoefte het grootst. Er wordt binnenkort begonnen met een pilot. Een aantal testkandidaten gaan het assessment doorlopen. Dat houdt in, dat de ict professional zich kan registreren via een self-assessment. Hij maakt een selectie uit de competenties. Hij meldt zich aan en gaat zijn bewijsstukken aanleveren. Deze worden geverifieerd en er vindt een dialoog plaats, waarna hij wordt uitgenodigd voor een soft skill assessment. Soft skill wordt binnen de e-cf niet genoemd, maar het assessment pakt het wel mee. Dat is deels ook al gebeurd in een project in Europa, waar EXIN aan heeft meegewerkt. Het assessment heeft tot doel duidelijk te maken welke competenties er op welk niveau zijn. Het assessment heeft tot doel vast te stellen of er hiaten in de kennis en kunde zijn en welke kant men op wil. Vervolgens kan worden gezocht naar de opleiding die het best passend is. Het assessment resulteert in een beoordeling. Het resultaat wordt aan de ict professional meegedeeld en het resultaat wordt opgeslagen. De heer Desertine laat de handleiding, waarin algemene informatie staat, alsmede een aantal uitgewerkte competenties voor de kandidaat, circuleren onder de aanwezigen. De heer Desertine benadrukt dat het assessment een moment opname is en derhalve niet inhoudt, dat er geen permanente scholing nodig zou zijn. Het assessment biedt meer transparantie met betrekking tot de competenties, waardoor de economische groei in Nederland en in Europa kan worden bevorderd. John May De heer May vertelt, dat Capgemini in feite twee petten opheeft, namelijk als werkgever en anderzijds als leverancier. De insteek om competentiemodellen te gaan gebruiken is primair in de hoedanigheid van werkgever ontstaan. Capgemini had als werkgever behoefte aan een meetlat, om de medewerkers te kunnen toetsen op hun IT-vakmanschap. Capgemini is niet specifiek gebonden aan e-cf. Het ictvakmanschap is behoorlijk in beweging. Er zijn reorganisaties gaande en inhoudelijk is er veel aan het veranderen. Hierdoor worden er andere eisen gesteld aan de medewerkers. Mobiele devices stellen eisen aan de medewerkers op het gebied van kennis en kunde. Capgemini heeft de behoefte te peilen waar hun medewerkers, die soms twintig tot dertig jaar ervaring hebben met IT, staan met hun ICT vakmanschap. In het verleden zijn veel mensen ingestroomd zonder een juiste startkwalificatie op IT gebied. Dat betekent dat medewerkers zelfs een afwijkende achtergrond kunnen hebben, zoals een opleiding tot fysiotherapeut en geen ICT-onderwijs hebben gevolgd. Zij hebben geen startkwalificatie zoals die nu binnen het ICT-onderwijs geldt. Deze mensen zijn in de loop der jaren echter wel specialist geworden op IT gebied. Het onderwijs leidt op tot generalist. De behoefte van de werkgever is te weten, waar de medewerkers nu precies staan in hun specialisme. Dat geldt evenzeer voor het klantenbestand. Capgemini heeft die vraag een aantal jaren geleden voorgelegd aan onderwijsinstituten die het HBO-I framework gebruiken, met de vraag of zij kunnen helpen, om de medewerkers van een kwalificatie te voorzien. Dat is niet gelukt, omdat het model waarop het onderwijs is gericht, niets zegt over Ngi bijeenkomst 12 april

6 specialismen en het vakmanschap dat die medewerkers in zich hebben. Het HBO onderwijs is gericht op de beginnende beroepsbeoefenaar. Capgemini heeft vervolgens samen met onder meer Philips en IBM gezocht naar andere modellen en is gestuit op de open group standard en de e-cf. Open group is een internationale standaard. Er is behoefte om binnen het vakgebied dezelfde taal te spreken. Dat betekent dat dezelfde begrippen over de gehele wereld moeten worden gehanteerd. Capgemini wil daar een stempel op drukken en heeft gekozen voor de EVC dienstverlening. EVC was tot voor kort gericht op het onderwijs om daarmee de kortste weg naar het mbo of het hbo diploma te realiseren, gebaseerd op kennis en ervaring die in de praktijk is vergaard. Het EVC biedt ook ruimte om brancheprofielen te gaan erkennen en een stempel te geven aan mensen met een marktconforme vakmanschap. Capgemini is EVC-profielen gaan inrichten, in eerste instantie voor de eigen organisatie, maar snel daarna ook voor haar klanten. Op basis van de beroepsproducten, kan men aantonen waar men staat in het vakgebied. Een assessment op basis van gerealiseerde vaardigheden en niet op basis van een diploma. Het is getoetst op basis van beroepsproducten en daarmee is een beeld geschetst, waarin een medewerker kan worden ingeschaald binnen een bepaald vakgebied. De modellen zijn niet gebouwd rond rollen en functies, maar maken onderdeel uit van de specifieke organisatie. Het verschil wat er onder een rol of een functie wordt verstaan is enorm. Er kan gekozen worden voor meerderen standaarden. Capgemini heeft gekozen voor Open Group. Capgemini vindt het belangrijk om het toetsen van IT vakmanschap los te zien van de invulling die er door onderscheidene organisaties aan wordt gegeven. De heer May geeft aan, dat Capgemini geen relatie heeft tot de huidige opleidingen, maar tot de achterliggende standaarden. Bedrijven kijken op hun eigen manier naar de standaard en volgen hun eigen manier van werken en maken zelf de vertaalslag naar de kernbehoeften binnen hun eigen bedrijf. EVC is geen certificering en vervangt dit ook niet, maar het is wel sturend. Frans van Elk De heer Van Elk is voorzitter van het bestuur van de Stichting NIR. Dit was voorheen het oude VRI register. In het verleden probeerde de VRI zichtbaar te maken dat iemand een bepaalde kwalificatie bezat en tegenwoordig is dat conform de regels een algemene kwalificatie e-cf 6 en hoger. Als die getoetst wordt door de VRI, dan betekent dit dat men in het openbare register kan worden ingeschreven. Via het register valt vast te stellen waaraan iemand moet voldoen en kan men de juiste gekwalificeerde mensen vinden. Met de e-cf is de vraag ontstaan of de markt behoefte heeft aan inzicht in de bestaande profielen. De heer Van Elk heeft een aantal vragen voor de aanwezigen. Kunnen we als Stichting iets betekenen in het promoten, kan de Stichting informatie op de website zetten, waarbij initiatieven gelinkt kunnen worden aan datgene dat de Stichting aan dienstverlening biedt. In het verleden was dit een absolute bevoegdheid van de VRI, welke door rechtsopvolger Ngi zal worden overgenomen. De stichting NIR kan als aparte stichting voor de hele markt opereren. De Stichting NIR wil graag antwoord op de vragen Kan dat register verder geïntegreerd worden met e- CF. Kan in het certificeringsschema de assessment worden opgenomen. De NRI kent in tegenstelling tot andere landen al een gedragscomponent, een gedragscode en een tuchtrecht. Er is een kerncode, een code of ethics met zeven branche en beroepsorganisaties, waaronder de ict Ngi bijeenkomst 12 april

7 gedragscode van de VRI hangt. Als gekeken wordt naar het beleidsmatige deel van de Europese agenda, op basis van het in mei 2012 verschenen eindrapport over de professionalisering van de ict sector, dan is e-cf daar een onderdeel van. De Stichting NIR wil graag weten of de Stichting in dat hele verhaal wordt meegenomen. De Stichting NIR vraagt naar regelingen omtrent de audit functie, de governance en hoopt daar een antwoord op te krijgen. Bij de CEN wordt de Stichting NIR niet meer genoemd als behorende tot de belangrijke actoren in Nederland. De VRI staat wel beschreven. Het lijkt de Stichting NIR goed om te kijken naar de relatie met de CEN en welke rollen daarin worden vervuld en het verloop van de communicatie. De Stichting verwijst naar de nota van mei 2012 waarin werd verwezen naar de ontwikkeling van het beheer van een nationaal register en vraagt of daar nog over wordt nagedacht. In 1984 is er al een nationaal register gestart door de oprichters van de VRI. Anita Bosman bedankt de sprekers voor hun inzet. Zij vraagt of er nog vragen zijn blijven liggen, daar waar we gemeenschappelijk willen optrekken. Mevrouw Lockefeer vraagt naar de EQF en wat dat kan betekenen voor e-cf. Er staat basisinformatie op de e-cf.nl website, alsmede beschrijvingen van good practices over het gebruik van e-cf. Er moet voor gezorgd worden dat kennis over e-cf wordt verspreid. Het is een middel en geen doel op zich. Via de website kunnen partijen zich voorstellen. De heer Mulder constateert dat er te veel synergie is. Er is te veel samenhang door te veel aanbieders op allerlei gebied en vindt dat er keuzes gemaakt moeten worden waarop wordt doorgepakt. Ngi bijeenkomst 12 april

Europese harmonisatie certificering ICT

Europese harmonisatie certificering ICT Europese harmonisatie certificering ICT Naar een nationaal register ICT professionals? Historie 1984 Oprichting VRI; instelling VRI register van IT professionals met gedragscode en tuchtreglement 2003

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie

E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie E-Competence Framework (e-cf) Implementatiestrategie De potentie van e-cf Het e-competence Framework (e-cf) biedt enorme mogelijkheden om een IT-populatie in beweging te brengen en te professionaliseren.

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering

Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's. ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering Carrière maken in ICT? Verzilver uw kennis met iexa -diploma's ICT-diploma's op hbo-niveau internationaal herkenbaar onafhankelijke examinering iexa : ICT-diploma's op hbo-niveau Werkt u als ICT-professional

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid

WORKSHOP 1W7. Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid WORKSHOP 1W7 Persoonlijke leerschema s: tussen dromen en werkelijkheid Serge Wallagh hogeschooldocent-teamleider Business IT & Management bij IICT-FNT na een lange carrière in de commerciële advisering

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Onze maatschappij staat aan het

Onze maatschappij staat aan het Het Mapping Model e-cf is een aanpak om functieprofielen op basis van het European Competence Framework (e-cf) en het aanbod aan opleidingen en s in relatie met elkaar te brengen. Door een inhoudelijke

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN

HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN HBO-I EN DE ARBEIDSMARKT: ONDERZOEK NAAR CONFLICTERENDE INZICHTEN Directe aanleiding is de commotie die oktober 2014 ontstond bij het verschijnen van de Keuzegids rondom de baankansen voor HBO afgestudeerden

Nadere informatie

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC)

Digiveiligheid en kwalificaties. Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en kwalificaties Fred van Noord (PvIB, VKA) Marcel Spruit (HHS, PBLQ/HEC) Digiveiligheid en functioneel beheer Functioneel beheer Informatiebeveiliging ICT-beveiliging Specificeren BIV Ongewenste

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie

Verslag. Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Verslag Pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie Colofon Titel Verslag pilot ontwikkeling branchestandaarden in de sector Politie In opdracht van SAOP, met ESF-subsidie projectleider:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA

Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA De uitdaging voor de HBO-docent? 7 november 2013 FEM @ HU name / Agenda 13.00 uur Ontvangst HUIB 13.30 uur Opening door Edith de Leeuw (UU) en een up van

Nadere informatie

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA HOGER BEDRIJFSDIPLOMA 7 APRIL 2016 HANS DAALE LEIDO WAT VOORBIJ KAN GAAN KOMEN Doelstellingen van deze bijeenkomst Kaders HBd (wat is een HBd) Recente, relevante ontwikkelingen (nationaal en internationaal)

Nadere informatie

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot

De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders. Ervaringen met een Pilot De Omslag in het ICT Onderwijs: Duurzaamheid voor Systeembeheerders Ervaringen met een Pilot 1 Even voorstellen Henk Plessius Hogeschool Utrecht o Onderzoeker o Docent o Projectleider Aandachtsgebieden:

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional

Toelatingsvereisten Senior Marketing Professional Artikel 1: Vereisten kandidaten Om gecertificeerd te kunnen worden als Senior Marketing Professional, dient de kandidaat aan te tonen, dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor certificering. Het gaat

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT!

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO Academie Nederland richt zich met kwalitatieve opleidingstrajecten, certificering en validering van opleiding en werkervaring op de ontwikkeling en

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals

LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals Een initiatief van vlm, ondersteund door de Topsector / Human Capital Tafel Logistiek Zoetermeer, september 2015 Peter van

Nadere informatie

ICT-onderwijs en -examens

ICT-onderwijs en -examens ICT-onderwijs en -examens 1 Staatssecretaris: voorkeur landelijke IT-examens Opening Efficiency Beurs 25-10-1972 v.d. Velde CEO Bijenkorf Breek, CFO Philips Theo Mulder voorzitter NIVE penningmeester SSI

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

ICT training centrum is een onderdeel van:

ICT training centrum is een onderdeel van: ICT is net als gas, licht en water eigenlijk een basisbehoefte geworden. Want valt de ICT uit in een organisatie, dan vallen in onze moderne wereld de werkzaamheden direct zo goed als stil. Het is daarom

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel)

HR metadata repository. André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) HR metadata repository André de Boer (BZK/CBS) (op persoonlijke titel) 18-06-2014 Na de koffie Klantcase HR Metadata: Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden

Project Ontsluiting werkzoekendenbestand Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden Project Ontsluiting Handreiking voor gemeenten over het werkproces werkzoekenden UWV WERKbedrijf Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding:

Curriculum Vitae. Naam deelnemer: Voor de opleiding: Curriculum Vitae Naam deelnemer: Voor de opleiding: Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel Telefoon: 0418 688666 Fax: 0418 680099 E-mail:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010

Instrumenten voor LLL. GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Instrumenten voor LLL GoLeWe projectconferentie 11-05-2010 Levenslang leren Leven lang leren Leven Lang leren begint met bewustwording Bedrijven Individuen Visie op HRM Loopbaan management Visie op HRM

Nadere informatie

Verslag werkveld bijeenkomst TBK bij FME

Verslag werkveld bijeenkomst TBK bij FME Verslag werkveld bijeenkomst TBK bij FME 23-januari 2014 Aanwezigen: Ronde 1 W. Jouwsma I. Kaufman P.J. van der Klift M.J.A. van Loenhout A.S. Bos H. van Ommeren P. Grootenboer D.J. Verheijden Ronde 2

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN

ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN NA/60009382 ALGEMENE PROFIELSCHETS ADVIESGROEP BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN Profielschets Adviesgroep Bestuurlijke Vraagstukken 1 Algemeen 1.1 Leidend voor het functioneren van de Adviesgroep Bestuurlijke

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 13 sep 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für die

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA LEIDO Academy 28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA Voor de bijeenkomst op donderdagmorgen 28 mei is hier een aantal stukken bij elkaar gezet zoals deze in de afgelopen maanden zijn verschenen.

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Netwerk Groep Volmachten Inkomen

Netwerk Groep Volmachten Inkomen Voor de specialist volmachten op inkomensgebied die bij wil blijven, het hele jaar door! Introductie De volmachtmarkt rond inkomensverzekeringen verandert zeer snel. De sociale zekerheid die hieraan gerelateerd

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Brochure BISL Foundation

Brochure BISL Foundation Brochure BISL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

VGN Kennisbeleid

VGN Kennisbeleid VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN-publicatie: 716.248 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Waarom en hoe 5 3 Onze uitdagingen 6 3.1 Professionals in vernieuwde zorg 6 32 Voldoende goed geschoolde

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Het werkveld. Kennis en vaardigheden

Het werkveld. Kennis en vaardigheden Eindkwalificatie propedeuse opleiding Communicatie Vanuit de visie van Biesta dient uitgebalanceerd onderwijs te leunen op drie pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, socialisatie en kwalificatie.

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Learning Outcomes en de relatie met de BKS; het verschil in perspectief zoals gezien door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Learning Outcomes en de relatie met de BKS; het verschil in perspectief zoals gezien door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Learning Outcomes en de relatie met de BKS; het verschil in perspectief zoals gezien door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Aanleiding In Estland heeft de Luua Metsanduskool, partner in het YEBISU

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie