voorbeeldexamen I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen SAF I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Nederland Telefoon Fax Internet

2 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen System Administration Foundation. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, SAF 2/31

3 Voorbeeldexamen 1 van 40 Waarop moet de netwerkbeheerder zijn dienstverlening afstemmen? A. op de technische hulpmiddelen die beschikbaar zijn B. op de wensen en behoeften van de gebruiker 2 van 40 Een netwerkbeheerder rapporteert regelmatig over het aantal opgeloste incidenten en problemen naar zowel hoger management als naar de afnemers. Van welke tool maakt de netwerkbeheerder gebruik voor deze rapportages? A. alleen een service management tool B. alleen een system management tool C. zowel een service management tool als een system management tool 3 van 40 Eén van de taken van netwerkbeheer is de afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen. Op welk niveau van netwerkbeheer wordt deze taak beschreven? A. operationeel B. strategisch C. tactisch 4 van 40 Welke taak wordt uitgevoerd door de operationeel netwerkbeheerder? A. instrueren van de gebruikers over de toegang en het gebruik van het netwerk B. opstellen van een automatiseringsplan voor het bedrijfsnetwerk C. opstellen van het informatiebeleid voor het bedrijfsnetwerk D. opstellen van het informatieplan voor het bedrijfsnetwerk EXIN, SAF 3/31

4 5 van 40 Welke functie komt vaak voor in kleine organisaties waar geen specialistische functies zijn doorgevoerd? A. netwerkbeheerder B. serverbeheerder C. systeembeheerder 6 van 40 Eén van de activiteiten van de netwerkbeheerder is het registreren van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan. Binnen welk functioneel gebied voor netwerkbeheer valt deze activiteit? A. accountbeheer B. beveiligingsbeheer C. configuratiebeheer D. performancebeheer 7 van 40 Foutbeheer richt zich op drie activiteiten. Binnen welke activiteit valt het ontdekken van de storing door de eindgebruiker? A. foutdetectie B. foutdiagnose C. foutreparatie 8 van 40 Hoe krijgen bevoegde personen autorisatie om toegang te krijgen tot het netwerk? A. door de procedure te volgen waarin dat is vastgelegd B. door een wijzigingsvoorstel in te dienen bij de servicedesk C. door toestemming te vragen aan de systeem- of netwerkbeheerder EXIN, SAF 4/31

5 9 van 40 In een netwerk kunnen de instellingen van de gebruiker alleen per computer worden beheerd. Van welk type netwerk is hier sprake? A. client/server B. peer-to-peer 10 van 40 Wat is een voordeel van een client/server-netwerk ten opzichte van een peer-to-peer-netwerk? A. de toegangsgegevens van de gebruiker die op een computer werkt, worden opgeslagen op de computer waar de gebruiker aan werkt B. er kan centraal een backup worden gemaakt van alle belangrijke gebruikersbestanden C. er kunnen weinig beperkingen worden gesteld aan een printer, schijf of map die beschikbaar is gesteld aan een andere gebruiker 11 van 40 Binnen welke service valt het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server? A. autorisatie B. filesharing C. printersharing 12 van 40 Van welk Network Operating System (NOS) is de broncode vrij via internet verkrijgbaar? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux 13 van 40 Wat is een netwerkprotocol? A. een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd B. een methode om de server te configureren C. een programma om de netwerkkaart te installeren EXIN, SAF 5/31

6 14 van 40 Welk protocol zorgt voor de uitwisseling van berichten en de synchronisatie van nieuws-servers? A. HTTP B. NNTP C. POP3 D. SMTP 15 van 40 Welk deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IPpackets? A. TCP B. IP 16 van 40 Welke laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming? A. applicatielaag B. fysieke laag C. netwerklaag D. transportlaag 17 van 40 Binnen welke stap van de voorbereiding wordt beschreven wat er moet gebeuren als de installatie van een Network Operating System mislukt? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf EXIN, SAF 6/31

7 18 van 40 Tijdens de voorbereiding van de installatie van een Network Operating System (NOS) controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten worden ondersteund. In welke stap van de voorbereiding gebeurt deze controle? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf 19 van 40 Hoeveel primaire partities kan een vaste schijf maximaal bevatten? A. 1 B. 2 C. 3 D van 40 Bij de installatie van een Network Operating System (NOS) kan een netwerkbeheerder kiezen uit de bestandssystemen FAT en NTFS. Van welk Network Operation System (NOS) is hier sprake? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux 21 van 40 De Network Interface Card (NIC) moet worden voorzien van een IP-adres. Waarvoor is dat IP-adres noodzakelijk? A. om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren B. om het Network Operating System (NOS) op de computer te kunnen installeren C. om vanaf de computer printopdrachten te kunnen geven naar de printer EXIN, SAF 7/31

8 22 van 40 Nadat de installatie van een Windows Network Operating System is voltooid, kan de netwerkbeheerder verschillende hardwareprofielen instellen. Wat wordt er vastgelegd in een hardwareprofiel? A. de instellingen van de geïnstalleerde hardware B. van welke randapparaten de gebruikers gebruik maken C. welke hardware er ingeschakeld zijn en welke niet 23 van 40 Tijdens de installatieprocedure van het Network Operating System (NOS) kent de systeembeheerder een IP-adres en een subnetmasker toe aan de netwerkkaart van de server. Waarom is dit nodig? A. voor de communicatie tussen de server en de andere computers in het netwerk B. voor de partitionering van de harde schijf van de server binnen het netwerk 24 van 40 Is het mogelijk om binnen een Windows Network Operating System meerdere hardwareprofielen te configureren waarbij hetzelfde apparaat in of uitgeschakeld wordt? A. ja B. nee 25 van 40 In een netwerk wordt gebruik gemaakt van gebruikers en groepen. Wat is het nut voor de netwerkbeheerder van een goed doordachte groepsstructuur? A. groepen zijn beter te beveiligen B. groepen zijn beter te onthouden C. het vereenvoudigt het beheer EXIN, SAF 8/31

9 26 van 40 Een systeembeheerder van een Network Operating System (NOS) wil een gebruikersprofiel aanmaken waarbij de gebruiker wél lokaal wijzigingen kan aanbrengen in zijn profiel, maar deze worden niet meegenomen als de gebruiker inlogt op een ander werkstation. Is dit mogelijk? A. ja B. nee 27 van 40 Bij de installatie van een Windows Network Operating System worden standaard gebruikers aangemaakt. Welk account heeft hierbij standaard geen wachtwoordbeveiliging? A. administrator B. guest C. root D. supervisor 28 van 40 De netwerkbeheerder van een kleine organisatie met vijf gebruikers, wil aan alle medewerkers dezelfde permissies verstrekken, met uitzondering van de directeur, die enkele extra permissies krijgt toegekend. Welke werkwijze vereenvoudigt het beheer van de permissies? A. De medewerkers toevoegen aan de groep 'medewerkers'. Vervolgens de groep 'medewerkers' permissies geven op de vereiste bronnen. B. De medewerkers en de directeur individueel permissies geven op de vereiste bronnen C. De medewerkers en directeur toevoegen aan de groep 'medewerkers'. Vervolgens de groep 'medewerkers' permissies geven op de vereiste bronnen. 29 van 40 Een netwerkbeheerder wil dat elke afdeling gebruik kan maken van de printer van een andere afdeling als de printer stuk is. Welke werkwijze is dan het meest efficiënt? A. de gebruikers lid maken van de groep die al de juiste permissies heeft op de printer. B. de individuele gebruiker toegang geven tot een tijdelijke printer van een andere afdeling C. eerst de permissies toekennen aan de gedeelde bronnen, vervolgens de gebruikers in een globale groep plaatsen. EXIN, SAF 9/31

10 30 van 40 Een netwerkbeheerder van een Network Operating System (NOS) moet een account aanmaken voor een nieuwe gebruiker op de afdeling boekhouding. Er bestaat al een groep 'boekhouding' waarvan alle gebruikers van de afdeling boekhouding lid zijn. Op welke wijze kan het nieuwe account het snelste worden aangemaakt? A. eerst een kopie maken van een andere account uit de groep 'boekhouding', vervolgens de individuele eigenschappen configureren B. eerst een nieuwe account aanmaken voor de gebruiker, vervolgens de gebruiker lid maken van de groep 'boekhouding'. 31 van 40 Een systeembeheerder van een Network Operating System (NOS) moet voor de afdeling Receptie een nieuwe gebruiker aanmaken. Om sneller klaar te zijn kopieert de systeembeheerder de accountgegevens van een andere gebruiker. Welk gegeven wordt dan niet meegenomen? A. de groepslidmaatschappen B. de homefolder C. het wachtwoord 32 van 40 Tijdens het configureren van een Network Operating System (NOS) kan de systeembeheerder quota entry instellen. Wat wordt hiermee beïnvloed? A. de toegewezen hoeveelheid harde schijfruimte B. de toegewezen hoeveelheid RAM C. het aantal keren dat kan worden ingelogd 33 van 40 Je kopieert de inhoud van een CD naar een map op het netwerk waar alle gebruikers voldoende rechten hebben om documenten te mogen wijzigen. Een gebruiker wil één van de gekopiëerde documenten wijzigen, maar dit lukt niet. Wat moet je doen om de gebruiker in staat te stellen om het document te kunnen wijzigen? A. de eigenschappen van de CD wijzigen B. de eigenschappen van de map wijzigen C. de eigenschappen van het bestand wijzigen EXIN, SAF 10/31

11 34 van 40 Een gebruiker heeft op een bestand de permissie "read". De netwerkbeheerder maakt vervolgens de gebruiker lid van de groep "wijzig", waarvoor de permissie "write" is ingesteld. Welke toegangsrecht geldt er nu voor deze gebruiker? A. read B. write C. read and write 35 van 40 Met welk teken wordt de hoofddirectory in een Linux-netwerk aangeduid? A. met een backslash (\) B. met twee backslashes (\\) C. met een slash (/) 36 van 40 Permissies worden geërfd van de parentfolder. Kan de netwerkbeheerder bij het aanmaken van een nieuwe folder de geërfde permissies van de folder wijzigen? A. ja B. nee 37 van 40 Hoe maakt de netwerkbeheerder een gedeelde map in een Windows Network Operating System onzichtbaar voor de gebruiker? A. door de gedeelde map te laten eindigen met een $-teken B. door de gedeelde map te laten eindigen met een?-teken 38 van 40 Wat is de correcte notatie van een gedeelde map met de naam "a" op de server met de naam "b" in de subdirectory met de naam "c"? A. \\a\b (Windows) of /a/b (Linux) B. \\b\a (Windows) of /b/a (Linux) C. \\c\b (Windows) of /c/b (Linux) EXIN, SAF 11/31

12 39 van 40 Printopdrachten binnen een NOS worden afgehandeld door de spoolerservice. Deze plaatst de printopdracht in een wachtrij totdat de opdracht aan de beurt is om te worden afgedrukt. Waar wordt het spoolbestand opgeslagen als er sprake is van een netwerkprinter? A. op de fileserver B. op de lokale schijf C. op de printserver 40 van 40 In een netwerk staan drie documenten in de de wachtrij voor de printer, achtereenvolgens doc_a, doc_b en doc_c. Doc_a en doc_b hebben gelijke prioriteit, Doc_c heeft een hogere prioriteit. In welke volgorde worden de documenten afgedrukt? A. doc_a, doc_b, doc_c B. doc_c, doc_a, doc_b EXIN, SAF 12/31

13 Antwoordindicatie 1 van 40 Waarop moet de netwerkbeheerder zijn dienstverlening afstemmen? A. op de technische hulpmiddelen die beschikbaar zijn B. op de wensen en behoeften van de gebruiker A. Onjuist. De beschikbare technische hulpmiddelen leveren weliswaar een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening naar de gebruikers, maar mogen nooit het uitgangspunt zijn, zie boek A, pag. 395 B. Juist. De dienstverlening van de netwerkbeheerder moet worden afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruiker, zie boek A, pag van 40 Een netwerkbeheerder rapporteert regelmatig over het aantal opgeloste incidenten en problemen naar zowel hoger management als naar de afnemers. Van welke tool maakt de netwerkbeheerder gebruik voor deze rapportages? A. alleen een service management tool B. alleen een system management tool C. zowel een service management tool als een system management tool A. Juist. Een service management tool kan worden gebruikt om te rapporteren over het aantal opgeloste incidenten en problemen, zie boek A, pag. 397, figuur B. Onjuist. Een system management tool geeft alleen informatie over applicaties, systemen en netwerken, een service management tool kan worden gebruikt om te rapporteren over het aantal opgeloste incidenten en problemen, zie boek A, pag. 397, figuur C. Onjuist. Een system management tool geeft alleen informatie over applicaties, systemen en netwerken, een service management tool kan worden gebruikt om te rapporteren over het aantal opgeloste incidenten en problemen, zie boek A, pag. 397, figuur EXIN, SAF 13/31

14 3 van 40 Eén van de taken van netwerkbeheer is de afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen. Op welk niveau van netwerkbeheer wordt deze taak beschreven? A. operationeel B. strategisch C. tactisch A. Onjuist. Op operationeel niveau worden de uitvoerende werkzaamheden beschreven. De afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen maakt deel uit van het beleid van het netwerkbeheer en dat wordt op strategisch niveau beschreven, zie boek A, pag B. Juist. Deze taak maakt deel uit van het beleid van het netwerkbeheer en dat wordt op strategisch niveau beschreven, zie boek A, pag C. Onjuist. Op tactisch niveau wordt de inrichting van het netwerkbeheer beschreven. De afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen maakt deel uit van het beleid van het netwerkbeheer en dat wordt op strategisch niveau beschreven, zie boek A, pag van 40 Welke taak wordt uitgevoerd door de operationeel netwerkbeheerder? A. instrueren van de gebruikers over de toegang en het gebruik van het netwerk B. opstellen van een automatiseringsplan voor het bedrijfsnetwerk C. opstellen van het informatiebeleid voor het bedrijfsnetwerk D. opstellen van het informatieplan voor het bedrijfsnetwerk A. Juist. Dit is een taak van de operationeel netwerkbeheerder, zie boek B, pag. 3 B. Onjuist. Dit is een taak van de tactisch netwerkbeheerder. De operationeel netwerkbeheerder wordt wel betrokken bij het opstellen van het automatiseringsplan, maar stelt het niet zelf op, zie boek B, pag. 4. C. Onjuist. Dit is een taak van de strategisch netwerkbeheerder. De operationeel netwerkbeheerder wordt wel betrokken bij het opstellen van het informatiebeleid, maar stelt het niet zelf op, zie boek B, pag. 4 D. Onjuist. Dit is een taak van de strategisch netwerkbeheerder. De operationeel netwerkbeheerder wordt wel betrokken bij het opstellen van het informatieplan, zie boek B, pag. 4 EXIN, SAF 14/31

15 5 van 40 Welke functie komt vaak voor in kleine organisaties waar geen specialistische functies zijn doorgevoerd? A. netwerkbeheerder B. serverbeheerder C. systeembeheerder A. Onjuist. Netwerkbeheerder is een verbijzondering van de functie van systeembeheerder, boek D, blz B. Onjuist, Serverbeheerder is een verbijzondering van de functie van systeembeheerder, zie boek D, blz C. Juist. De systeembeheerder komt vaak voor in wat kleinere organisaties waar geen verbijzondering is doorgevoerd naar meer specialistische functies als netwerkbeheerder en serverbeheerder, zie boek D, blz van 40 Eén van de activiteiten van de netwerkbeheerder is het registreren van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan. Binnen welk functioneel gebied voor netwerkbeheer valt deze activiteit? A. accountbeheer B. beveiligingsbeheer C. configuratiebeheer D. performancebeheer A. Onjuist. Accountbeheer omvat het verzamelen, interpreteren, verwerken en rapporteren van gegevens over de mate van het gebruik van de componenten van het netwerk. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag B. Onjuist. Beveiligingsbeheer omvat de activiteiten die de voortdurende beveiliging van het netwerk moeten waarborgen. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag C. Juist. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag D. Onjuist. Performancebeheer betreft de voortdurende evaluatie van de prestaties van het netwerk. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag EXIN, SAF 15/31

16 7 van 40 Foutbeheer richt zich op drie activiteiten. Binnen welke activiteit valt het ontdekken van de storing door de eindgebruiker? A. foutdetectie B. foutdiagnose C. foutreparatie A. Juist. Het ontdekken van een storing valt onder foutdetectie, zie boek A, pag. 378 B. Onjuist. Onder foutdiagnose valt het opsporen van de oorzaak van een storing. Het ontdekken van een storing valt onder foutdetectie zie boek A, pag. 378 C. Onjuist. Onder foutreparatie valt het oplossen van de storing. Het ontdekken van een storing valt onder foutdetectie zie boek A pag van 40 Hoe krijgen bevoegde personen autorisatie om toegang te krijgen tot het netwerk? A. door de procedure te volgen waarin dat is vastgelegd B. door een wijzigingsvoorstel in te dienen bij de servicedesk C. door toestemming te vragen aan de systeem- of netwerkbeheerder A. Juist. In de procedures wordt vastgelegd op welke wijze bevoegde personen toegang krijgen tot het netwerk, zie boek A, pag. 379 B. Onjuist. Voor het krijgen van toegang tot het netwerk is het niet nodig een wijzigingsvoorstel in te dienen, dit staat beschreven in een procedure. In de procedures wordt vastgelegd op welke wijze bevoegde personen toegang krijgen tot het netwerk, zie boek A, pag. 379 C. Onjuist. Hiervoor volgt de systeem- of netwerkbeheerder de binnen de organisatie vastgestelde procedure. In de procedures wordt vastgelegd op welke wijze bevoegde personen toegang krijgen tot het netwerk, zie boek A, pag van 40 In een netwerk kunnen de instellingen van de gebruiker alleen per computer worden beheerd. Van welk type netwerk is hier sprake? A. client/server B. peer-to-peer A. Onjuist. Bij een cliënt/server netwerk worden de gegevens van de gebruikers centraal geregistreerd en beheerd, zie boek B, pag. 22 B. Juist. Het feit dat elke computer zijn eigen toegangsdatabase beheert is een kenmerk van een peer-to-peer netwerk, zie boek B, pag. 22 EXIN, SAF 16/31

17 10 van 40 Wat is een voordeel van een client/server-netwerk ten opzichte van een peer-to-peer-netwerk? A. de toegangsgegevens van de gebruiker die op een computer werkt, worden opgeslagen op de computer waar de gebruiker aan werkt B. er kan centraal een backup worden gemaakt van alle belangrijke gebruikersbestanden C. er kunnen weinig beperkingen worden gesteld aan een printer, schijf of map die beschikbaar is gesteld aan een andere gebruiker A. Onjuist. Het opslaan van de toegangsgegevens op de computer waar de gebruiker aan werkt is juist een nadeel van een peer-to-peer-netwerk, Het centraal maken van backups is een voordeel van een client/server-netwerk, zie boek B, pag. 22. B. Juist. Het centraal maken van backups is een voordeel van een client/server-netwerk, zie boek B, pag. 22. C. Onjuist. Het feit dat er geen beperkingen kunnen worden gesteld aan een printer, schijf of map die beschikbaar is gesteld aan een andere gebruiker is een nadeel van een client/ server-netwerk. Het centraal maken van backups is een voordeel van een client/server- netwerk, zie boek B, pag van 40 Binnen welke service valt het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server? A. autorisatie B. filesharing C. printersharing A. Onjuist. Autorisatie is het beveiligen van de toegang tot het netwerk. Het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server is een voorbeeld van filesharing, zie boek A, pag B. Juist. Het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server is een voorbeeld van filesharing, zie boek A, pag. 201 C. Onjuist. Printersharing is het beschikbaar stellen van netwerkprinters aan de cliënt pc's. Het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server is een voorbeeld van filesharing, zie boek A, pag. 201 EXIN, SAF 17/31

18 12 van 40 Van welk Network Operating System (NOS) is de broncode vrij via internet verkrijgbaar? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux A. Onjuist. Microsoft Windows Server 2003 is geen open source software waarvan de broncode vrij verkrijgbaar is, bij REdHat Linux wel, zie boek B, pag. 52. B. Onjuist. Novell NetWare is geen open source software waarvan de broncode vrij verkrijgbaar is, bij REdHat Linux wel, zie boek B, pag C. Juist. RedHat Linux is open source software waarvan de broncode vrij verkrijgbaar is, zie boek B, pag van 40 Wat is een netwerkprotocol? A. een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd B. een methode om de server te configureren C. een programma om de netwerkkaart te installeren A. Juist. Een protocol is een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd, zie boek C, pag. 196 B. Onjuist. Een server wordt geconfigureerd door de instellingen van de server te veranderen. Een protocol is een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd, zie boek C, pag. 196 C. Onjuist. Een programma om de netwerkkaart te installeren is een driver. Een protocol is een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd, zie boek C, pag van 40 Welk protocol zorgt voor de uitwisseling van berichten en de synchronisatie van nieuws-servers? A. HTTP B. NNTP C. POP3 D. SMTP A. Onjuist. Dit protocol zorgt ervoor dat opgehaalde webpagina's in de gebruikte webbrowser kunnen worden ingelezen, zie boek B, pag. 49. B. Juist. Dit protocol zorgt voor de uitwisseling van berichten en de synchronisatie van nieuwsservers, zie boek B, pag. 49. C. Onjuist. Dit protocol zorgt voor de postkantoorfunctie van , zie boek B, pag. 49 D. Onjuist. Dit protocol zorgt voor het transport van over het netwerk, zie boek B, pag. 49. EXIN, SAF 18/31

19 15 van 40 Welk deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IPpackets? A. TCP B. IP A. Juist. Dit deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IP-packets, zie boek. B, pag. 50 B. Onjuist. Dit deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor het gerouteerd verzenden van de packets over het netwerk. TCP is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IP- Packets, zie boek B, pag van 40 Welke laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming? A. applicatielaag B. fysieke laag C. netwerklaag D. transportlaag A. Onjuist. In deze laag binnen de TCP/IP protocolstack bevinden zich de verschillende koppelingen naar de toepassingen. De netwerklaag is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur B. Onjuist. Deze laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor het fysieke transport over het netwerkmedium. De netwerklaag is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur C. Juist. Deze laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur D. Onjuist. Deze laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de end-to-end communicatie. De netwerklaag is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur EXIN, SAF 19/31

20 17 van 40 Binnen welke stap van de voorbereiding wordt beschreven wat er moet gebeuren als de installatie van een Network Operating System mislukt? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf A. Juist. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag. 19. B. Onjuist. Een opstartdiskette is nodig als de pc niet vanaf de CD-ROM kan worden opgestart. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag. 19. C. Onjuist. Tijdens het vaststellen van de technische specificaties controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag. 19. D. Onjuist. Bij het voorbereiden van de harde schijf worden de partities geïnstalleerd. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag van 40 Tijdens de voorbereiding van de installatie van een Network Operating System (NOS) controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten worden ondersteund. In welke stap van de voorbereiding gebeurt deze controle? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf A. Onjuist. In deze stap van de voorbereiding wordt het installatieplan opgesteld. De controle welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund, gebeurt in de fase vaststellen van de technische specificaties, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina B. Onjuist. Een opstartdiskette is nodig als de pc niet vanaf de CD-ROM kan worden opgestart. De controle welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund gebeurt, in de fase vaststellen van de technische specificaties, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina C. Juist. Tijdens het vaststellen van de technische specificaties controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina D. Onjuist. Bij het voorbereiden van de harde schijf worden de partities geïnstalleerd. De controle welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund, gebeurt in de fase vaststellen van de technische specificaties, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina EXIN, SAF 20/31

21 19 van 40 Hoeveel primaire partities kan een vaste schijf maximaal bevatten? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 A. Onjuist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten, zie boek C, pag. 20. B. Onjuist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten, zie boek C, pag. 20. C. Onjuist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten, zie boek C, pag. 20. D. Juist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten. zie boek C, pag van 40 Bij de installatie van een Network Operating System (NOS) kan een netwerkbeheerder kiezen uit de bestandssystemen FAT en NTFS. Van welk Network Operation System (NOS) is hier sprake? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux A. Juist. Bij de installatie van Microsoft Windows Server 2003 is er sprake van een keuze tussen FAT en NTFS, zie boek B, pag. 60. B. Onjuist. Bij de installatie Novell NetWare is er geen sprake van een keuze tussen FAT en NTFS, hiervan is alleen sprake bij de installatie van Windows, zie boek B, pag. 60. C. Onjuist. Bij de installatie van RedHat Linux is er geen sprake van een keuze tussen FAT en NTFS, hiervan is alleen sprake bij de installatie van Windows, zie boek B, pag. 60. EXIN, SAF 21/31

22 21 van 40 De Network Interface Card (NIC) moet worden voorzien van een IP-adres. Waarvoor is dat IP-adres noodzakelijk? A. om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren B. om het Network Operating System (NOS) op de computer te kunnen installeren C. om vanaf de computer printopdrachten te kunnen geven naar de printer A. Juist. Het IP-adres is noodzakelijk om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren, zie boek B, blz. 109 B. Onjuist. Om het NOS op de computer te kunnen installeren, is het niet noodzakelijk de NIC te configureren met een ip-adres, dat is wel noodzakelijk om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren zie boek B, blz. 109 C. Onjuist. Om (lokaal) te kunnen printen is het niet noodzakelijk de NIC te configureren met een ip-adres, dat is wel noodzakelijk om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren zie boek B, blz van 40 Nadat de installatie van een Windows Network Operating System is voltooid, kan de netwerkbeheerder verschillende hardwareprofielen instellen. Wat wordt er vastgelegd in een hardwareprofiel? A. de instellingen van de geïnstalleerde hardware B. van welke randapparaten de gebruikers gebruik maken C. welke hardware er ingeschakeld zijn en welke niet A. Onjuist. In een hardwareprofiel wordt vastgelegd welke hardware ingeschakeld zijn en welke niet. De instellingen van de geïnstalleerde hardware wordt in het register vastgelegd, zie boek B, pag. 113 B. Onjuist. In een hardwareprofiel wordt vastgelegd welke randapparaten ingeschakeld zijn en welke niet. De randapparaten die betrekking hebben op de gebruikers worden vastgelegd in het gebruikersprofiel. zie boek B, pag. 113 C. Juist. In een hardwareprofiel wordt vastgelegd welke hardware ingeschakeld zijn en welke niet, zie boek B, pag. 113 EXIN, SAF 22/31

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1

Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Uitwerkingen van de opdrachten bij IT-Service Management volgens ITIL 2e editie Peter Janssen Pearson Education Benelux ISBN 90-430-1008-1 Inhoudsopgave: Toelichting op de antwoorden...3 Hoofdstuk 1 De

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008

Voorbeeldexamen. IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 Voorbeeldexamen ITILF IT Service Management Foundation (based on ITIL ) uitgave maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie

voorbeeldexamen Network and Datacommunication Foundation editie maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 9 antwoordindicatie 19 beoordeling NDF

voorbeeldexamen Network and Datacommunication Foundation editie maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 9 antwoordindicatie 19 beoordeling NDF voorbeeldexamen NDF Network and Datacommunication Foundation editie maart 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 9 antwoordindicatie 19 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 voorbeeldexamen ISFS I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven INFRASTRUCTUUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 voorbeeldexamen IPRC IT Service Management Practitioner: Release & Control (based on ITIL ) editie mei 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 20 antwoordindicatie 46 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6 Technische Documentatie en Specificaties Delta/W versie 6 Document versie : 6.3, t.b.v. Delta/W 6 Document datum : 14-1-2014 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1 Delta/W systeem eisen... 3

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties

Technische Documentatie en Specificaties Technische Documentatie en Specificaties Document versie : 7.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 23-3-2015 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Delta/W software en

Nadere informatie

Ondersteunde omgevingen

Ondersteunde omgevingen Printerservers verbinden printers met netwerken. Zo kunnen veel gebruikers vanaf hun eigen werkstations op een zeer kosteneffectieve wijze gezamenlijk gebruikmaken van krachtige en dure printers. Aanschaf

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling

Voorbeeldexamen. I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008. inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling Voorbeeldexamen ITPMA I-Tracks IT Project Management Advanced editie januari 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie