voorbeeldexamen I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen SAF I-Tracks System Administration Foundation editie juni 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 30 beoordeling EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Nederland Telefoon Fax Internet

2 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen System Administration Foundation. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, SAF 2/31

3 Voorbeeldexamen 1 van 40 Waarop moet de netwerkbeheerder zijn dienstverlening afstemmen? A. op de technische hulpmiddelen die beschikbaar zijn B. op de wensen en behoeften van de gebruiker 2 van 40 Een netwerkbeheerder rapporteert regelmatig over het aantal opgeloste incidenten en problemen naar zowel hoger management als naar de afnemers. Van welke tool maakt de netwerkbeheerder gebruik voor deze rapportages? A. alleen een service management tool B. alleen een system management tool C. zowel een service management tool als een system management tool 3 van 40 Eén van de taken van netwerkbeheer is de afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen. Op welk niveau van netwerkbeheer wordt deze taak beschreven? A. operationeel B. strategisch C. tactisch 4 van 40 Welke taak wordt uitgevoerd door de operationeel netwerkbeheerder? A. instrueren van de gebruikers over de toegang en het gebruik van het netwerk B. opstellen van een automatiseringsplan voor het bedrijfsnetwerk C. opstellen van het informatiebeleid voor het bedrijfsnetwerk D. opstellen van het informatieplan voor het bedrijfsnetwerk EXIN, SAF 3/31

4 5 van 40 Welke functie komt vaak voor in kleine organisaties waar geen specialistische functies zijn doorgevoerd? A. netwerkbeheerder B. serverbeheerder C. systeembeheerder 6 van 40 Eén van de activiteiten van de netwerkbeheerder is het registreren van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan. Binnen welk functioneel gebied voor netwerkbeheer valt deze activiteit? A. accountbeheer B. beveiligingsbeheer C. configuratiebeheer D. performancebeheer 7 van 40 Foutbeheer richt zich op drie activiteiten. Binnen welke activiteit valt het ontdekken van de storing door de eindgebruiker? A. foutdetectie B. foutdiagnose C. foutreparatie 8 van 40 Hoe krijgen bevoegde personen autorisatie om toegang te krijgen tot het netwerk? A. door de procedure te volgen waarin dat is vastgelegd B. door een wijzigingsvoorstel in te dienen bij de servicedesk C. door toestemming te vragen aan de systeem- of netwerkbeheerder EXIN, SAF 4/31

5 9 van 40 In een netwerk kunnen de instellingen van de gebruiker alleen per computer worden beheerd. Van welk type netwerk is hier sprake? A. client/server B. peer-to-peer 10 van 40 Wat is een voordeel van een client/server-netwerk ten opzichte van een peer-to-peer-netwerk? A. de toegangsgegevens van de gebruiker die op een computer werkt, worden opgeslagen op de computer waar de gebruiker aan werkt B. er kan centraal een backup worden gemaakt van alle belangrijke gebruikersbestanden C. er kunnen weinig beperkingen worden gesteld aan een printer, schijf of map die beschikbaar is gesteld aan een andere gebruiker 11 van 40 Binnen welke service valt het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server? A. autorisatie B. filesharing C. printersharing 12 van 40 Van welk Network Operating System (NOS) is de broncode vrij via internet verkrijgbaar? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux 13 van 40 Wat is een netwerkprotocol? A. een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd B. een methode om de server te configureren C. een programma om de netwerkkaart te installeren EXIN, SAF 5/31

6 14 van 40 Welk protocol zorgt voor de uitwisseling van berichten en de synchronisatie van nieuws-servers? A. HTTP B. NNTP C. POP3 D. SMTP 15 van 40 Welk deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IPpackets? A. TCP B. IP 16 van 40 Welke laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming? A. applicatielaag B. fysieke laag C. netwerklaag D. transportlaag 17 van 40 Binnen welke stap van de voorbereiding wordt beschreven wat er moet gebeuren als de installatie van een Network Operating System mislukt? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf EXIN, SAF 6/31

7 18 van 40 Tijdens de voorbereiding van de installatie van een Network Operating System (NOS) controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten worden ondersteund. In welke stap van de voorbereiding gebeurt deze controle? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf 19 van 40 Hoeveel primaire partities kan een vaste schijf maximaal bevatten? A. 1 B. 2 C. 3 D van 40 Bij de installatie van een Network Operating System (NOS) kan een netwerkbeheerder kiezen uit de bestandssystemen FAT en NTFS. Van welk Network Operation System (NOS) is hier sprake? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux 21 van 40 De Network Interface Card (NIC) moet worden voorzien van een IP-adres. Waarvoor is dat IP-adres noodzakelijk? A. om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren B. om het Network Operating System (NOS) op de computer te kunnen installeren C. om vanaf de computer printopdrachten te kunnen geven naar de printer EXIN, SAF 7/31

8 22 van 40 Nadat de installatie van een Windows Network Operating System is voltooid, kan de netwerkbeheerder verschillende hardwareprofielen instellen. Wat wordt er vastgelegd in een hardwareprofiel? A. de instellingen van de geïnstalleerde hardware B. van welke randapparaten de gebruikers gebruik maken C. welke hardware er ingeschakeld zijn en welke niet 23 van 40 Tijdens de installatieprocedure van het Network Operating System (NOS) kent de systeembeheerder een IP-adres en een subnetmasker toe aan de netwerkkaart van de server. Waarom is dit nodig? A. voor de communicatie tussen de server en de andere computers in het netwerk B. voor de partitionering van de harde schijf van de server binnen het netwerk 24 van 40 Is het mogelijk om binnen een Windows Network Operating System meerdere hardwareprofielen te configureren waarbij hetzelfde apparaat in of uitgeschakeld wordt? A. ja B. nee 25 van 40 In een netwerk wordt gebruik gemaakt van gebruikers en groepen. Wat is het nut voor de netwerkbeheerder van een goed doordachte groepsstructuur? A. groepen zijn beter te beveiligen B. groepen zijn beter te onthouden C. het vereenvoudigt het beheer EXIN, SAF 8/31

9 26 van 40 Een systeembeheerder van een Network Operating System (NOS) wil een gebruikersprofiel aanmaken waarbij de gebruiker wél lokaal wijzigingen kan aanbrengen in zijn profiel, maar deze worden niet meegenomen als de gebruiker inlogt op een ander werkstation. Is dit mogelijk? A. ja B. nee 27 van 40 Bij de installatie van een Windows Network Operating System worden standaard gebruikers aangemaakt. Welk account heeft hierbij standaard geen wachtwoordbeveiliging? A. administrator B. guest C. root D. supervisor 28 van 40 De netwerkbeheerder van een kleine organisatie met vijf gebruikers, wil aan alle medewerkers dezelfde permissies verstrekken, met uitzondering van de directeur, die enkele extra permissies krijgt toegekend. Welke werkwijze vereenvoudigt het beheer van de permissies? A. De medewerkers toevoegen aan de groep 'medewerkers'. Vervolgens de groep 'medewerkers' permissies geven op de vereiste bronnen. B. De medewerkers en de directeur individueel permissies geven op de vereiste bronnen C. De medewerkers en directeur toevoegen aan de groep 'medewerkers'. Vervolgens de groep 'medewerkers' permissies geven op de vereiste bronnen. 29 van 40 Een netwerkbeheerder wil dat elke afdeling gebruik kan maken van de printer van een andere afdeling als de printer stuk is. Welke werkwijze is dan het meest efficiënt? A. de gebruikers lid maken van de groep die al de juiste permissies heeft op de printer. B. de individuele gebruiker toegang geven tot een tijdelijke printer van een andere afdeling C. eerst de permissies toekennen aan de gedeelde bronnen, vervolgens de gebruikers in een globale groep plaatsen. EXIN, SAF 9/31

10 30 van 40 Een netwerkbeheerder van een Network Operating System (NOS) moet een account aanmaken voor een nieuwe gebruiker op de afdeling boekhouding. Er bestaat al een groep 'boekhouding' waarvan alle gebruikers van de afdeling boekhouding lid zijn. Op welke wijze kan het nieuwe account het snelste worden aangemaakt? A. eerst een kopie maken van een andere account uit de groep 'boekhouding', vervolgens de individuele eigenschappen configureren B. eerst een nieuwe account aanmaken voor de gebruiker, vervolgens de gebruiker lid maken van de groep 'boekhouding'. 31 van 40 Een systeembeheerder van een Network Operating System (NOS) moet voor de afdeling Receptie een nieuwe gebruiker aanmaken. Om sneller klaar te zijn kopieert de systeembeheerder de accountgegevens van een andere gebruiker. Welk gegeven wordt dan niet meegenomen? A. de groepslidmaatschappen B. de homefolder C. het wachtwoord 32 van 40 Tijdens het configureren van een Network Operating System (NOS) kan de systeembeheerder quota entry instellen. Wat wordt hiermee beïnvloed? A. de toegewezen hoeveelheid harde schijfruimte B. de toegewezen hoeveelheid RAM C. het aantal keren dat kan worden ingelogd 33 van 40 Je kopieert de inhoud van een CD naar een map op het netwerk waar alle gebruikers voldoende rechten hebben om documenten te mogen wijzigen. Een gebruiker wil één van de gekopiëerde documenten wijzigen, maar dit lukt niet. Wat moet je doen om de gebruiker in staat te stellen om het document te kunnen wijzigen? A. de eigenschappen van de CD wijzigen B. de eigenschappen van de map wijzigen C. de eigenschappen van het bestand wijzigen EXIN, SAF 10/31

11 34 van 40 Een gebruiker heeft op een bestand de permissie "read". De netwerkbeheerder maakt vervolgens de gebruiker lid van de groep "wijzig", waarvoor de permissie "write" is ingesteld. Welke toegangsrecht geldt er nu voor deze gebruiker? A. read B. write C. read and write 35 van 40 Met welk teken wordt de hoofddirectory in een Linux-netwerk aangeduid? A. met een backslash (\) B. met twee backslashes (\\) C. met een slash (/) 36 van 40 Permissies worden geërfd van de parentfolder. Kan de netwerkbeheerder bij het aanmaken van een nieuwe folder de geërfde permissies van de folder wijzigen? A. ja B. nee 37 van 40 Hoe maakt de netwerkbeheerder een gedeelde map in een Windows Network Operating System onzichtbaar voor de gebruiker? A. door de gedeelde map te laten eindigen met een $-teken B. door de gedeelde map te laten eindigen met een?-teken 38 van 40 Wat is de correcte notatie van een gedeelde map met de naam "a" op de server met de naam "b" in de subdirectory met de naam "c"? A. \\a\b (Windows) of /a/b (Linux) B. \\b\a (Windows) of /b/a (Linux) C. \\c\b (Windows) of /c/b (Linux) EXIN, SAF 11/31

12 39 van 40 Printopdrachten binnen een NOS worden afgehandeld door de spoolerservice. Deze plaatst de printopdracht in een wachtrij totdat de opdracht aan de beurt is om te worden afgedrukt. Waar wordt het spoolbestand opgeslagen als er sprake is van een netwerkprinter? A. op de fileserver B. op de lokale schijf C. op de printserver 40 van 40 In een netwerk staan drie documenten in de de wachtrij voor de printer, achtereenvolgens doc_a, doc_b en doc_c. Doc_a en doc_b hebben gelijke prioriteit, Doc_c heeft een hogere prioriteit. In welke volgorde worden de documenten afgedrukt? A. doc_a, doc_b, doc_c B. doc_c, doc_a, doc_b EXIN, SAF 12/31

13 Antwoordindicatie 1 van 40 Waarop moet de netwerkbeheerder zijn dienstverlening afstemmen? A. op de technische hulpmiddelen die beschikbaar zijn B. op de wensen en behoeften van de gebruiker A. Onjuist. De beschikbare technische hulpmiddelen leveren weliswaar een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening naar de gebruikers, maar mogen nooit het uitgangspunt zijn, zie boek A, pag. 395 B. Juist. De dienstverlening van de netwerkbeheerder moet worden afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruiker, zie boek A, pag van 40 Een netwerkbeheerder rapporteert regelmatig over het aantal opgeloste incidenten en problemen naar zowel hoger management als naar de afnemers. Van welke tool maakt de netwerkbeheerder gebruik voor deze rapportages? A. alleen een service management tool B. alleen een system management tool C. zowel een service management tool als een system management tool A. Juist. Een service management tool kan worden gebruikt om te rapporteren over het aantal opgeloste incidenten en problemen, zie boek A, pag. 397, figuur B. Onjuist. Een system management tool geeft alleen informatie over applicaties, systemen en netwerken, een service management tool kan worden gebruikt om te rapporteren over het aantal opgeloste incidenten en problemen, zie boek A, pag. 397, figuur C. Onjuist. Een system management tool geeft alleen informatie over applicaties, systemen en netwerken, een service management tool kan worden gebruikt om te rapporteren over het aantal opgeloste incidenten en problemen, zie boek A, pag. 397, figuur EXIN, SAF 13/31

14 3 van 40 Eén van de taken van netwerkbeheer is de afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen. Op welk niveau van netwerkbeheer wordt deze taak beschreven? A. operationeel B. strategisch C. tactisch A. Onjuist. Op operationeel niveau worden de uitvoerende werkzaamheden beschreven. De afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen maakt deel uit van het beleid van het netwerkbeheer en dat wordt op strategisch niveau beschreven, zie boek A, pag B. Juist. Deze taak maakt deel uit van het beleid van het netwerkbeheer en dat wordt op strategisch niveau beschreven, zie boek A, pag C. Onjuist. Op tactisch niveau wordt de inrichting van het netwerkbeheer beschreven. De afbakening tussen beheer, infrastructuur en bedrijfsprocessen maakt deel uit van het beleid van het netwerkbeheer en dat wordt op strategisch niveau beschreven, zie boek A, pag van 40 Welke taak wordt uitgevoerd door de operationeel netwerkbeheerder? A. instrueren van de gebruikers over de toegang en het gebruik van het netwerk B. opstellen van een automatiseringsplan voor het bedrijfsnetwerk C. opstellen van het informatiebeleid voor het bedrijfsnetwerk D. opstellen van het informatieplan voor het bedrijfsnetwerk A. Juist. Dit is een taak van de operationeel netwerkbeheerder, zie boek B, pag. 3 B. Onjuist. Dit is een taak van de tactisch netwerkbeheerder. De operationeel netwerkbeheerder wordt wel betrokken bij het opstellen van het automatiseringsplan, maar stelt het niet zelf op, zie boek B, pag. 4. C. Onjuist. Dit is een taak van de strategisch netwerkbeheerder. De operationeel netwerkbeheerder wordt wel betrokken bij het opstellen van het informatiebeleid, maar stelt het niet zelf op, zie boek B, pag. 4 D. Onjuist. Dit is een taak van de strategisch netwerkbeheerder. De operationeel netwerkbeheerder wordt wel betrokken bij het opstellen van het informatieplan, zie boek B, pag. 4 EXIN, SAF 14/31

15 5 van 40 Welke functie komt vaak voor in kleine organisaties waar geen specialistische functies zijn doorgevoerd? A. netwerkbeheerder B. serverbeheerder C. systeembeheerder A. Onjuist. Netwerkbeheerder is een verbijzondering van de functie van systeembeheerder, boek D, blz B. Onjuist, Serverbeheerder is een verbijzondering van de functie van systeembeheerder, zie boek D, blz C. Juist. De systeembeheerder komt vaak voor in wat kleinere organisaties waar geen verbijzondering is doorgevoerd naar meer specialistische functies als netwerkbeheerder en serverbeheerder, zie boek D, blz van 40 Eén van de activiteiten van de netwerkbeheerder is het registreren van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan. Binnen welk functioneel gebied voor netwerkbeheer valt deze activiteit? A. accountbeheer B. beveiligingsbeheer C. configuratiebeheer D. performancebeheer A. Onjuist. Accountbeheer omvat het verzamelen, interpreteren, verwerken en rapporteren van gegevens over de mate van het gebruik van de componenten van het netwerk. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag B. Onjuist. Beveiligingsbeheer omvat de activiteiten die de voortdurende beveiliging van het netwerk moeten waarborgen. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag C. Juist. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag D. Onjuist. Performancebeheer betreft de voortdurende evaluatie van de prestaties van het netwerk. De registratie van de netwerkcomponenten en het bijhouden van de status ervan is een activiteit binnen configuratiebeheer, zie boek A, pag EXIN, SAF 15/31

16 7 van 40 Foutbeheer richt zich op drie activiteiten. Binnen welke activiteit valt het ontdekken van de storing door de eindgebruiker? A. foutdetectie B. foutdiagnose C. foutreparatie A. Juist. Het ontdekken van een storing valt onder foutdetectie, zie boek A, pag. 378 B. Onjuist. Onder foutdiagnose valt het opsporen van de oorzaak van een storing. Het ontdekken van een storing valt onder foutdetectie zie boek A, pag. 378 C. Onjuist. Onder foutreparatie valt het oplossen van de storing. Het ontdekken van een storing valt onder foutdetectie zie boek A pag van 40 Hoe krijgen bevoegde personen autorisatie om toegang te krijgen tot het netwerk? A. door de procedure te volgen waarin dat is vastgelegd B. door een wijzigingsvoorstel in te dienen bij de servicedesk C. door toestemming te vragen aan de systeem- of netwerkbeheerder A. Juist. In de procedures wordt vastgelegd op welke wijze bevoegde personen toegang krijgen tot het netwerk, zie boek A, pag. 379 B. Onjuist. Voor het krijgen van toegang tot het netwerk is het niet nodig een wijzigingsvoorstel in te dienen, dit staat beschreven in een procedure. In de procedures wordt vastgelegd op welke wijze bevoegde personen toegang krijgen tot het netwerk, zie boek A, pag. 379 C. Onjuist. Hiervoor volgt de systeem- of netwerkbeheerder de binnen de organisatie vastgestelde procedure. In de procedures wordt vastgelegd op welke wijze bevoegde personen toegang krijgen tot het netwerk, zie boek A, pag van 40 In een netwerk kunnen de instellingen van de gebruiker alleen per computer worden beheerd. Van welk type netwerk is hier sprake? A. client/server B. peer-to-peer A. Onjuist. Bij een cliënt/server netwerk worden de gegevens van de gebruikers centraal geregistreerd en beheerd, zie boek B, pag. 22 B. Juist. Het feit dat elke computer zijn eigen toegangsdatabase beheert is een kenmerk van een peer-to-peer netwerk, zie boek B, pag. 22 EXIN, SAF 16/31

17 10 van 40 Wat is een voordeel van een client/server-netwerk ten opzichte van een peer-to-peer-netwerk? A. de toegangsgegevens van de gebruiker die op een computer werkt, worden opgeslagen op de computer waar de gebruiker aan werkt B. er kan centraal een backup worden gemaakt van alle belangrijke gebruikersbestanden C. er kunnen weinig beperkingen worden gesteld aan een printer, schijf of map die beschikbaar is gesteld aan een andere gebruiker A. Onjuist. Het opslaan van de toegangsgegevens op de computer waar de gebruiker aan werkt is juist een nadeel van een peer-to-peer-netwerk, Het centraal maken van backups is een voordeel van een client/server-netwerk, zie boek B, pag. 22. B. Juist. Het centraal maken van backups is een voordeel van een client/server-netwerk, zie boek B, pag. 22. C. Onjuist. Het feit dat er geen beperkingen kunnen worden gesteld aan een printer, schijf of map die beschikbaar is gesteld aan een andere gebruiker is een nadeel van een client/ server-netwerk. Het centraal maken van backups is een voordeel van een client/server- netwerk, zie boek B, pag van 40 Binnen welke service valt het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server? A. autorisatie B. filesharing C. printersharing A. Onjuist. Autorisatie is het beveiligen van de toegang tot het netwerk. Het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server is een voorbeeld van filesharing, zie boek A, pag B. Juist. Het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server is een voorbeeld van filesharing, zie boek A, pag. 201 C. Onjuist. Printersharing is het beschikbaar stellen van netwerkprinters aan de cliënt pc's. Het gezamenlijk gebruik van een virtuele drive op een centrale server is een voorbeeld van filesharing, zie boek A, pag. 201 EXIN, SAF 17/31

18 12 van 40 Van welk Network Operating System (NOS) is de broncode vrij via internet verkrijgbaar? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux A. Onjuist. Microsoft Windows Server 2003 is geen open source software waarvan de broncode vrij verkrijgbaar is, bij REdHat Linux wel, zie boek B, pag. 52. B. Onjuist. Novell NetWare is geen open source software waarvan de broncode vrij verkrijgbaar is, bij REdHat Linux wel, zie boek B, pag C. Juist. RedHat Linux is open source software waarvan de broncode vrij verkrijgbaar is, zie boek B, pag van 40 Wat is een netwerkprotocol? A. een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd B. een methode om de server te configureren C. een programma om de netwerkkaart te installeren A. Juist. Een protocol is een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd, zie boek C, pag. 196 B. Onjuist. Een server wordt geconfigureerd door de instellingen van de server te veranderen. Een protocol is een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd, zie boek C, pag. 196 C. Onjuist. Een programma om de netwerkkaart te installeren is een driver. Een protocol is een afspraak over de wijze hoe wordt gecommuniceerd, zie boek C, pag van 40 Welk protocol zorgt voor de uitwisseling van berichten en de synchronisatie van nieuws-servers? A. HTTP B. NNTP C. POP3 D. SMTP A. Onjuist. Dit protocol zorgt ervoor dat opgehaalde webpagina's in de gebruikte webbrowser kunnen worden ingelezen, zie boek B, pag. 49. B. Juist. Dit protocol zorgt voor de uitwisseling van berichten en de synchronisatie van nieuwsservers, zie boek B, pag. 49. C. Onjuist. Dit protocol zorgt voor de postkantoorfunctie van , zie boek B, pag. 49 D. Onjuist. Dit protocol zorgt voor het transport van over het netwerk, zie boek B, pag. 49. EXIN, SAF 18/31

19 15 van 40 Welk deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IPpackets? A. TCP B. IP A. Juist. Dit deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IP-packets, zie boek. B, pag. 50 B. Onjuist. Dit deel van het TCP/IP protocol is verantwoordelijk voor het gerouteerd verzenden van de packets over het netwerk. TCP is verantwoordelijk voor de controle op het ontbreken van IP- Packets, zie boek B, pag van 40 Welke laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming? A. applicatielaag B. fysieke laag C. netwerklaag D. transportlaag A. Onjuist. In deze laag binnen de TCP/IP protocolstack bevinden zich de verschillende koppelingen naar de toepassingen. De netwerklaag is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur B. Onjuist. Deze laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor het fysieke transport over het netwerkmedium. De netwerklaag is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur C. Juist. Deze laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur D. Onjuist. Deze laag binnen de TCP/IP protocolstack is verantwoordelijk voor de end-to-end communicatie. De netwerklaag is verantwoordelijk voor de routering van afzender naar bestemming, zie boek A, pag. 288 figuur EXIN, SAF 19/31

20 17 van 40 Binnen welke stap van de voorbereiding wordt beschreven wat er moet gebeuren als de installatie van een Network Operating System mislukt? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf A. Juist. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag. 19. B. Onjuist. Een opstartdiskette is nodig als de pc niet vanaf de CD-ROM kan worden opgestart. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag. 19. C. Onjuist. Tijdens het vaststellen van de technische specificaties controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag. 19. D. Onjuist. Bij het voorbereiden van de harde schijf worden de partities geïnstalleerd. De beschrijving wat er moet gebeuren als de installatie mislukt (recovery) maakt deel uit van het installatieplan, zie boek C, pag van 40 Tijdens de voorbereiding van de installatie van een Network Operating System (NOS) controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten worden ondersteund. In welke stap van de voorbereiding gebeurt deze controle? A. maken van een installatieplan B. maken van een opstartdiskette C. vaststellen van de technische specificaties D. voorbereiden van de harde schijf A. Onjuist. In deze stap van de voorbereiding wordt het installatieplan opgesteld. De controle welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund, gebeurt in de fase vaststellen van de technische specificaties, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina B. Onjuist. Een opstartdiskette is nodig als de pc niet vanaf de CD-ROM kan worden opgestart. De controle welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund gebeurt, in de fase vaststellen van de technische specificaties, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina C. Juist. Tijdens het vaststellen van de technische specificaties controleert de netwerkbeheerder welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina D. Onjuist. Bij het voorbereiden van de harde schijf worden de partities geïnstalleerd. De controle welke hardwareproducten door de leverancier van het NOS worden ondersteund, gebeurt in de fase vaststellen van de technische specificaties, zie boek C, paragraaf 1.5, pagina EXIN, SAF 20/31

21 19 van 40 Hoeveel primaire partities kan een vaste schijf maximaal bevatten? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 A. Onjuist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten, zie boek C, pag. 20. B. Onjuist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten, zie boek C, pag. 20. C. Onjuist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten, zie boek C, pag. 20. D. Juist. Een vaste schijf kan maximaal 4 primaire partities bevatten. zie boek C, pag van 40 Bij de installatie van een Network Operating System (NOS) kan een netwerkbeheerder kiezen uit de bestandssystemen FAT en NTFS. Van welk Network Operation System (NOS) is hier sprake? A. Microsoft Windows Server 2003 B. Novell NetWare C. RedHat Linux A. Juist. Bij de installatie van Microsoft Windows Server 2003 is er sprake van een keuze tussen FAT en NTFS, zie boek B, pag. 60. B. Onjuist. Bij de installatie Novell NetWare is er geen sprake van een keuze tussen FAT en NTFS, hiervan is alleen sprake bij de installatie van Windows, zie boek B, pag. 60. C. Onjuist. Bij de installatie van RedHat Linux is er geen sprake van een keuze tussen FAT en NTFS, hiervan is alleen sprake bij de installatie van Windows, zie boek B, pag. 60. EXIN, SAF 21/31

22 21 van 40 De Network Interface Card (NIC) moet worden voorzien van een IP-adres. Waarvoor is dat IP-adres noodzakelijk? A. om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren B. om het Network Operating System (NOS) op de computer te kunnen installeren C. om vanaf de computer printopdrachten te kunnen geven naar de printer A. Juist. Het IP-adres is noodzakelijk om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren, zie boek B, blz. 109 B. Onjuist. Om het NOS op de computer te kunnen installeren, is het niet noodzakelijk de NIC te configureren met een ip-adres, dat is wel noodzakelijk om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren zie boek B, blz. 109 C. Onjuist. Om (lokaal) te kunnen printen is het niet noodzakelijk de NIC te configureren met een ip-adres, dat is wel noodzakelijk om de computer met andere computers in het netwerk te laten communiceren zie boek B, blz van 40 Nadat de installatie van een Windows Network Operating System is voltooid, kan de netwerkbeheerder verschillende hardwareprofielen instellen. Wat wordt er vastgelegd in een hardwareprofiel? A. de instellingen van de geïnstalleerde hardware B. van welke randapparaten de gebruikers gebruik maken C. welke hardware er ingeschakeld zijn en welke niet A. Onjuist. In een hardwareprofiel wordt vastgelegd welke hardware ingeschakeld zijn en welke niet. De instellingen van de geïnstalleerde hardware wordt in het register vastgelegd, zie boek B, pag. 113 B. Onjuist. In een hardwareprofiel wordt vastgelegd welke randapparaten ingeschakeld zijn en welke niet. De randapparaten die betrekking hebben op de gebruikers worden vastgelegd in het gebruikersprofiel. zie boek B, pag. 113 C. Juist. In een hardwareprofiel wordt vastgelegd welke hardware ingeschakeld zijn en welke niet, zie boek B, pag. 113 EXIN, SAF 22/31

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog

Nadere informatie

Exameneisen gewicht % theorie

Exameneisen gewicht % theorie Exameneisen System Administration Foundation Publicatiedatum 1 april 2009 Startdatum 1 juli 2007 Doelgroep Voorkennis Mensen die in het operationele, technische beheer (willen) werken. (Aankomend) systeem-

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding TiSM- PC 10, 25, 100 en PRO Behorende bij TiSM Release 11.1 R e v i s i e 1 1 1 0 28 De producten van Triple Eye zijn onderhevig aan veranderingen welke zonder voorafgaande aankondiging

Nadere informatie

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Netwerkbeheer Examennummer: 77853 Datum: 17 november 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Werkplekbeheer en kantoorautomatisering Examennummer: 19694 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren

WERKBON Project-/bonnummer: WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren WERKBON Project-/bonnummer: 3.03.01 WP 1.5 Omschrijving: Server installeren en configureren Werknemer: Datum uitvoering: Pieter de Lange 23 oktober Opdrachtgever: Naam: Bouwbedrijf CvA Adres: Amersfoortsestraat

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch

KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch KeyLink B.V. KeyLink CTI Client Installation Manual - Dutch Product(en): Versie: KeyLink CTI software V4.13.1 Document Versie: 1.16 Datum: 8 januari 2013 Auteur: Technical Support Overzicht Dit document

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten

Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Printopdrachten sturen vanaf een notebook op de campus en je pc thuis naar de printer/copiers voor studenten Installatie van de Océ printerdriver onder Windows 2000 (NL) Deze informatie is bestemd voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 1.1 Om te beginnen...1 1.2 Systeemeisen...1 1.2.1 Server...1 1.2.2 Client...2 1.3 Installatie...3 1.3.1 Installatie

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012

Les 3, di 25-08- 15: De Installatie van Windows Server 2012 1.1 Windows Server 2012 1.2 De installatie van Windows Server 2012 Week 35: Les 1, ma 24-08- 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Instructies voor een snelle installatie

Instructies voor een snelle installatie Printserver Instructies voor een snelle installatie NNEDERLANDS Instructies voor een snelle installatie 1.1 Procedure voor het installeren van de hardware 1. Sluit de printserver aan op de printer die

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week Datum Les nr Onderwerp 35 24-8-2015 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2

Nadere informatie

Briefing. Korte omschrijving project aanvraag: Zie bijlage

Briefing. Korte omschrijving project aanvraag: Zie bijlage Briefing Project in Uitvoering FASE 0A Beoordelingscriteria Korte omschrijving project aanvraag: Het inrichten van een Windows 2012server met een internet information service voor project... Klant gegevens:

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, ma 26-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, ma 2601 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Printing Solutions. Oplossingen waarmee u direct aan de slag kunt

Printing Solutions. Oplossingen waarmee u direct aan de slag kunt Printing Solutions Oplossingen waarmee u direct aan de slag kunt print copy scan fax Printer Drivers Drivers voor elk Operating Systeem Kyocera printers zijn ontworpen om vanuit nagenoeg alle Operating

Nadere informatie

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe.

In de meeste netwerkomgevingen staan de firewalls het browsen of surfen op internet toe. m:\helpdesk\vgmbox\documenten\handleiding - inzet binnen beveiligd netwerk (dmv proxyserver) - 20110112 - tbv pdf.doc Inzet van De VGM Box binnen een beveiligd netwerk Dit document beschrijft het functioneren

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98

Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inrichting van een schoollan werkstation met Windows 98 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...1 Woord vooraf...1 Stap 1 Installatie werkstation...2 Stap 2 Netwerk instellen...3 Stap 3 - Poledit......5 Stap 4

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Met CentreWare-software" op pagina 3-9 "Printerbeheerfuncties gebruiken" op pagina 3-11 Met CentreWare-software CentreWare Internet

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Actian PSQL v12 server installatiegids

Actian PSQL v12 server installatiegids Actian PSQL v12 server installatiegids Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Actian PSQL installeren...1 Om te beginnen...1 Systeemeisen...1 Server...1 Client...2 Installatie...3 Installatie op server...3 Installatie

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Software installeren (3.1) 2. Aansluiten (3.2) 3. Controle na installatie (3.3) 1 Inleiding TRUST N12M USB NETWORK LINK Hoofdstuk Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers

Nadere informatie

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor:

Inleiding. De instructies zijn primair bedoeld voor: Printserver Inleiding Deze gebruiksaanwijzing is geschikt voor DrayTek Vigor producten uitgerust met een parallel of USB printserver aansluiting. De instructies in deze gebruiksaanwijzing hebben betrekking

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Handleiding XL Food. Installatie patch

Handleiding XL Food. Installatie patch Handleiding XL Food Installatie patch Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 BASISINSTELLINGEN VOOR INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 4 3 INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 5 4 ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN...

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Proces evaluatie onderdelen

Proces evaluatie onderdelen Briefing Korte omschrijving project aanvraag: Aanmeld server met Linux Suse 11 project Afghanistan. PORT-IB-PIB09 Klant gegevens: Groep is de klant. School is de klant. Externe klant... Planning: Van.

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s.

OU s en gebruikers. Lab 3.8. Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. OU s en gebruikers 8 Lab 3.8 Doel: Je weet hoe je users kan aanmaken en hoe je het overzichtelijk houdt met OU s. Hoofdstuk 8 OU s Andere OU s Voordelen van het gebruik van OU s is dat deze overzichtelijkheid

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

WoordenSTART in een netwerk installeren

WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART in een netwerk installeren WoordenSTART is een programma voor het jongste kind en behandelt de basiswoorden die beheerst dienen te worden voordat een kind aan het aanvankelijk leesonderwijs

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt

Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt NETWERK PRINT SERVERS ARTIKEL Printen via het netwerk Zorg ervoor dat het werkt Created: June 4, 2005 Last updated: June 4, 2005 Rev:.0 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 INFRASTRUCTUUR BIJ NETWERK PRINTEN 3. Peer-to-peer-printen

Nadere informatie

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

2 Inleiding Server 2012 Donderdag 4 Februari 2016 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Les nr Onderwerp Datum 1 Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP Maandag 1 Februari 2016 i.1 Opbouw van de lessen: Lessen van het boek & Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht

Nadere informatie

MarkVision printerbeheersoftware

MarkVision printerbeheersoftware MarkVision printerbeheersoftware MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 en Macintosh worden bij de printer geleverd op de cd met stuurprogramma's, MarkVision en hulpprogramma's. 1 De grafische

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server

6.) Wat algemene informatie over de teamlid gebruikers en de SchoolLan server I N D E X: 1.) Gebruikmaken van het SchoolLan netwerk 2.) Afmelden als gebruiker 3.) Uitvoeren van programma s op de server 4.) Gebruik maken van het Internet 5.) De thuis basis van een gebruiker in SchoolLan

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

USB Storage Hoe werkt USB storage

USB Storage Hoe werkt USB storage USB Storage USB Storage Hoe werkt USB storage Een USB opslag medium, zoals een USB stick of een externe hardeschijf met een USB aansluiting, kan worden aangesloten op de USB poort van de 2910 en kan dan

Nadere informatie

Wireless Utility. Complete handleiding

Wireless Utility. Complete handleiding Wireless Utility Complete handleiding 1. Installatie van software/hardware Installeer de software voordat u de wireless adapter op het systeem aansluit! Plaats de CD-ROM in uw computer. Het Sitecom-installatieprogramma

Nadere informatie

SSC ICT producten & diensten

SSC ICT producten & diensten Editie informatiebijeenkomst 22-8-2006 Auteur: Patrick van der Spank Datum: 22 augustus 2006 Versie: 1.0 Inleiding I n l e i d i n g Voor u ligt het overzicht van Producten en Diensten die project ICT

Nadere informatie

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition

Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition Labo 4 : Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren. Alle stappen voor de installatie

Nadere informatie

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK

HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK Informatiebeveiliging NEN 7510 HUISREGELS COMPUTERGEBRUIK 2010 03-08-2010 Hoorn Inleiding In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen het gelden voor het gebruik van informatiesystemen, computers

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Installatie op een stand-alone computer. Installatie. Compad Bakkerij Installatie Compad Bakkerij Installatie Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 23 mei 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 16 juli 2012 Definitief Carol Esmeijer Waarschuwingen toegevoegd Inleiding

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk INHOUDSOPGAVE 1 SYSTEEMEISEN VOOR HET INSTALLEREN EN WERKEN MET VERZUIMXPERT... 3 2

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Installatie Windows XP Professional Edition

Installatie Windows XP Professional Edition Installatie Windwos XP Professional Edition 1 Installatie Windows XP Professional Edition In dit hoofdstuk gaan we op een volledig nieuwe PC met een lege harde schijf Windows XP Professional Edition installeren.

Nadere informatie

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010

Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 Stappenplan bij het gebruik van SQL Express 2005 Versie 2.0, 08-04-2010 In dit document vindt u een stappenplan voor het installeren en het gebruik van SQL Express. SQL Express is de gratis (light)versie

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Pagina 1 van 11 pagina s. Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Het is mogelijk om het Centix datacollector (DC) werkstation direct aan te sluiten op het RS-232 device, zonder

Nadere informatie

Client Management en Mobile Printing Solutions

Client Management en Mobile Printing Solutions Client Management en Mobile Printing Solutions Handleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Nadere informatie

Multi-user module 5.5

Multi-user module 5.5 Handleiding Multi-user module 5.5 Versie Datum 1.1 27-2-2012 Multi-user 5 LogiVert 1 Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor er 5

Nadere informatie

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013

Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC. Marcel Maspaitella tools2work Cybersoek, 25 juni 2013 Zakelijk gebruik van je smartphone, tablet en PC Marcel Maspaitella tools2 Cybersoek, 25 juni 2013 Onderwerpen n Synchronisatie n Email systemen n Outlook n Gmail IMAP in de praktijk n Overzetten van gegevens

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl

Online Back-up installatie handleiding. Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl. E: info@winexpertise.nl Online Back-up installatie Sikkelstraat 2 4904 VB Oosterhout www.winexpertise.nl E: info@winexpertise.nl Datum: 1-10-2012 Document versie: V1.0 Versie en distributie geschiedenis Versie Datum Auteur Status

Nadere informatie

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten

Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Installatiehandleiding SafeSign en PKI Klasse X certificaten Juni 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid

Nadere informatie