KINDERCENTRUMREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KINDERCENTRUMREGLEMENT"

Transcriptie

1 1. Doel en rechtskracht 1.1. Dit reglement maakt deel uit van de plaatsingsovereenkomst, samen met de algemene voorwaarden van Kinderdagpaleis La Luna, en heeft tot doel de praktische zaken in de uitvoerende sfeer nader te regelen Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst verklaart/verklaren de ouder(s) en/of verzorgers akkoord te gaan met dit reglement en de algemene voorwaarden Door Kinderdagpaleis La Luna kunnen wijzigingen aangebracht worden in dit reglement. Deze zullen echter slechts dan van kracht worden na goedkeuring door de ouderraad Dit reglement ligt ter inzage op de vestigingen van La Luna. 2. Definities 2.1. Kinderdagopvang (hierna: KDV): opvang voor hele en/of halve dagen voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot aan de leeftijd van de basisschool. Tevens wordt hiermee de vestiging of locatie aangegeven waar de kinderdagopvang plaatsvindt Naschoolse opvang (hierna: NSO): opvang voor kinderen na schooltijd en in de reguliere vakanties in de leeftijd van 4 t/m einde van de basisschool Sport NSO: opvang voor kinderen na schooltijd en in de reguliere vakanties in de leeftijd van 6 t/m einde van de basisschool in combinatie met een plaatsingsdag bij de NSO Voorschoolse opvang (hierna: VSO): opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot einde basisschool, gedurende een aaneengesloten periode van uur tot de begintijd van de basisschool Buitenschoolse opvang (hierna: BSO): Buitenschoolse opvang is het geheel aan VSO en NSO. Tevens wordt hiermee bedoeld de vestiging of locatie waar de naschoolse- en voorschoolse opvang plaatsvindt Tussenschoolse opvang:(hierna : TSO ) Tussenschoolse opvang is het toezicht houden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de middagpauze voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m einde van de basisschool.` 2.7. Flexibel opvang TSO: De gewenste dagen worden, voor de sluitingstermijn, digitaal ingeschreven Vakantieopvang: opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m einde van de basisschool, gedurende de schoolvakanties Dagopvang: opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m einde van de basisschool, gedurende de gehele dag, volgens de openingstijden van de NSO Extra opvang: kinderopvang buiten de contractdagen Marge-dagen opvang. Opvang voor de contractdagen NSO als er geen school is i.v.m. bijvoorbeeld: studiedagen, ADV- of margedagen, enz. van het onderwijzend personeel. 3. Openstelling en openingstijden 3.1. Het KDV en de BSO, zijn op werkdagen, gedurende 51 weken per kalenderjaar geopend. Aan het begin van elk kalenderjaar wordt door La Luna kenbaar gemaakt welke dagen de KDV en BSO in dat jaar gesloten zullen zijn. Zij zijn in ieder geval gesloten op de algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet en de week rond Kerst en Oud en Nieuw De openingstijden van het KDV is op werkdagen, maandag t/m vrijdag, van uur tot uur De openingstijden van de BSO zijn gedurende de reguliere schoolweken in Almere op maandag t/m vrijdag, als volgt: VSO, van uur tot het begin van de reguliere schooltijd. NSO, van uur tot uur tenzij einde schooltijd eerder is. TSO, tijdens de reguliere middagpauze Tijdens vakantiedagen en andere vrije schooldagen is de BSO in beginsel geopend van uur tot uur voor vakantieopvang en dagopvang zoals bedoeld in artikel 4, 5 en 6 van deze huisregels. Voor deze opvang moet van tevoren zijn gereserveerd. Pagina: 1 van 6

2 4. Opvang volgens Plaatsingsovereenkomst 4.1. Plaatsingsovereenkomst Een plaatsingsovereenkomst met Kinderdagpaleis La Luna, geeft binnen de gemaakte afspraken en de openstelling van het opvang (zie artikel 3) recht op opvang van uw kind, gedurende 51 weken voor de KDV en NSO en 40 weken voor de VSO en TSO, per kalenderjaar. Dit is de reguliere opvang op de overeenkomstdagen. Niet gebruikte contractdagen kunnen niet gecompenseerd worden Binnen de opvang volgens het plaatsingsovereenkomst NSO heeft u naast de reguliere opvang recht op: Vakantieopvang (art ) Tijdens de schoolvakanties en de dagen dat uw kind geen school heeft, bijv. vanwege studiedagen, is er geen opvang vanuit de VSO voor uw kind. Wel kunt u tegen betaling extra opvang aanvragen Tijdens de schoolvakanties heeft u op de in het plaatsingsovereenkomst overeengekomen contractdagen NSO, recht op vakantieopvang (de gehele dag opvang voor uw kind). Voorwaarde is dat deze dag(en) gereserveerd zijn (zie artikel 6). Indien de groepsplanning dit toelaat kan dit ook een dag zijn buiten de contractdagen om (ruilen van dag, art ) TSO Flexibel opvang - U heeft een plaatsingovereenkomst overeengekomen voor een flexibel aantal dagen TSO. Voorwaarde is dat de gewenste dagen, voor de sluitingstermijn, digitaal ingeschreven worden. Wanneer uw kind niet op de gereserveerde dagen aanwezig is, worden de kosten van deze dag wel aan u doorberekend, restitutie is niet mogelijk Ruilen van contractdagen U kunt uw contractdag incidenteel ruilen met een andere dag, mits die dag in dezelfde week is als de contractdag. Dit kunt u direct met uw leidster bespreken en aanvragen, die aan de hand van de groepsplanning toestemming voor de ruil kan geven. Slechts als het incidenteel is zal er door de leiding worden ingestemd met het ruilen van dagen, minimaal 1 werkweek voor aanvang van de dag of het dagdeel waarop de opvang benodigd is Indien uw contractdag valt op een sluitingsdag van Kinderdagpaleis La Luna (zie art. 3) is het niet mogelijk om deze dag te ruilen Wanneer er een of meer opvangdagen geruild zijn kunt u dit slechts dan annuleren en verzetten wanneer dit uiterlijk op de dag voorafgaand aan de contractdag welke u heeft geruild. Er is geen compensatie van dagen indien uw kind afwezig is op de geruilde dag. 5. Extra opvang buiten plaatsingsovereenkomst 5.1. Indien u incidenteel meer opvang nodig heeft dan is overeengekomen in het plaatsingsovereenkomst en/of op grond van het kindercentrumreglement, is dat tegen betaling mogelijk. Voor TSO en NSO is de voorwaarde is dat de groepsplanning dit toelaat en dat er van tevoren gereserveerd is (zie artikel 6). Deze incidentele opvang kan een dag of een dagdeel zijn Deze incidentele (dag)opvang zal zonder wijziging van het contract kunnen gebeuren. De extra opvang zal gefactureerd worden op de eerstvolgende maand factuur, na de datum waarop de extra opvang heeft plaatsgevonden. Wanneer de extra opvang een structureel karakter krijgt kan dit tot gevolg hebben dat het plaatsingsovereenkomst moet worden aangepast. Dit zal ter beoordeling zijn van Kinderdagpaleis La Luna. Pagina: 2 van 6

3 6. Reserveren van vakantieopvang, vrije dagen opvang en extra opvang (niet van toepassing voor de TSO) In verband met de voorbereiding van de vakantieprogramma's, de personele bezetting, de voorbereiding en budgetten van activiteiten, enz., is het van groot belang dat van tevoren bekend is welke kinderen er in de vakanties komen en/of wanneer zij hele dagopvang nodig hebben Vakantieopvang - Indien u een plaatsingsovereenkomst NSO heeft, kunt u uw vakantieopvang bevestigen of reserveren middels een antwoordformulier dat u 4 weken voor aanvang van de desbetreffende vakantie ontvangt Marge-dagen opvang - De gewenste marge-dagen (studiedagen, roostervrije dagen, schoolloze dagen etc.) kunnen maandelijks, voor de sluitingstermijn, digitaal worden aangevraagd/gereserveerd Bij het niet of niet tijdig reserveren van de marge-dagen kunt u geen aanspraak maken op deze dagopvang Wanneer uw kind niet op de gereserveerde dag aanwezig is, worden de kosten van deze dag wel aan u doorberekend tenzij u de gereserveerde dag op juiste wijze (artikel 6.4) heeft geannuleerd Extra opvang - Het aanvragen/reserveren van incidenteel extra opvang, dient u na mondeling overleg met de leidster, minimaal 1 werkweek voor aanvang van de dag/ dagdeel waarop de opvang benodigd is, schriftelijk te bevestigen bij de leidster doormiddel van de (ondertekende) formulier voor incidentele opvang Extra opvang kan alleen gehonoreerd worden indien het maximum aantal kinderen niet wordt overschreden Wanneer uw kind niet op de gereserveerde dag aanwezig is, worden de kosten van deze dag wel aan u doorberekend tenzij u de gereserveerde dag op juiste wijze (artikel 6.4) heeft geannuleerd Reservering annuleren - Wanneer u een dag gereserveerd heeft kunt u deze dag slechts dan annuleren/verzetten wanneer dit uiterlijk drie werkdagen voor de gereserveerde dag schriftelijk bij de leidster wordt gemeld U kunt voor de vakantie opvang dan tegelijkertijd (één) eventue(e)l(e) vervangingsdag(en) binnen de genoemde vakantie opgeven Afwezigheid - Wanneer uw kind niet op de gereserveerde dag aanwezig is, en bij het niet of tijdig annuleren van de gereserveerde dag is deze dag niet meer inwisselbaar voor een andere dag. Wel blijft de mogelijkheid van eventuele extra opvang (zie artikel 5) 6.6. Doorberekenen van kosten Bij niet of niet tijdig afmelden van de reserveringen zoals beschreven in de artikelen 6.4, 6.5, kan: Kinderdagpaleis La Luna kosten aan u doorberekenen die gemaakt zijn voor uw kind in de veronderstelling dat uw kind volgens planning aanwezig zou zijn en/of zou deelnemen aan een voor de desbetreffende dag/dagen door de leiding geplande activiteit. Bijvoorbeeld: reserveringskosten, betaalde reiskosten, specifiek ingekocht materiaal, gederfde korting, enz Bijzondere omstandigheden Wanneer er sprake is van een overmachtsituatie kan er door Kinderdagpaleis La Luna onder omstandigheden afgeweken worden van de regels betreffende de reserveringen. Eventuele verzoeken dienen niet bij de leidster maar rechtstreeks ingediend te worden bij de directie. De directie zal zeer terughoudend zijn in het toekennen van overmachtsituaties. 7. Brengen en ophalen van kinderen 7.1. Bij het betreden van het KDV dient u, vanuit hygiënisch oogpunt, bij de entree gebruik te maken van de daar aanwezige plastic overschoenen Bij het halen en brengen van uw kind(eren) dient u uw tas en/of andere meegebrachte zaken, vanuit veiligheidsoverwegingen bij u te houden en zeker niet onbeheerd op de grond te laten liggen. Er kunnen zaken in zitten( sigaretten, nagelvijl,enz.) welke een risico vormen indien kinderen daarbij kunnen Bij het halen en brengen van uw kind(eren) dient u uw auto en/of fiets te parkeren op de daartoe bestemde plaats. Pagina: 3 van 6

4 7.4. Bij het halen en brengen van uw kind(eren) dient u uw buggy, kinderwagen, neer te zetten op de daartoe aangegeven plekken of anders op de gang of in de verkeersruimte waarbij rekening gehouden moet worden met een vrije doorloop Brengen Vanwege de dagindelingen op de verschillende groepen dient u bij het brengen van uw kind(eren) de volgende tijden in acht te nemen: KDV ochtend en middagdeel, van uur tot uur KDV alleen middagdeel, van uur tot uur VSO van uur tot uur NSO dagopvang en vakantieopvang, van tot uur Bij het brengen van uw kind(eren) dient er altijd een overdracht plaats te vinden met de leidster(s). Daarbij kunt u eventuele wijzigingen en of bijzonderheden over uw kind doorgeven U dient altijd afscheid te nemen van uw kind(eren) bij het verlaten van de vestiging of groep. Dit is een pedagogische stelregel binnen Kinderdagpaleis La Luna Ophalen Uw kind(eren) dien(t)en voor uur opgehaald te zijn. Wij verzoeken u daarbij om rekening te houden met het avondeten van de kinderen tussen en uur op het KDV en tussen en op de NSO Bij het ophalen van uw kind dient het vertrek van u en uw kind altijd bij de leidster gemeld te worden Vanwege verantwoordelijkheid en veiligheid wordt uw kind alleen aan de bij de leidster bekende ouders/verzorgers meegegeven. Wanneer een ander uw kind(eren) komt halen is er sprake van een wijziging zoals bedoeld in artikel 8.3. Meegeven van uw kind kan daarom alleen wanneer voldaan is aan de daar bedoelde voorwaarden. 8. Meldingsprocedure Vanuit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid, maar ook vanwege organisatorische redenen, zeker als wij uw kind van school halen, is het van groot belang om te weten of uw kind op de dagen dat hij/zij geplaatst is, ook aanwezig is of zal zijn Melden bij afwezigheid Wanneer uw kind afwezig is, door ziekte, vrij van school, spelen bij een vriend(innet)je of enige andere reden, dan dient u dit zo spoedig mogelijk (het liefst een dag van te voren), doch uiterlijk voor uur 's ochtends aan de leiding van de betreffende vestiging door te geven. Ingeval u verbonden wordt met het antwoordapparaat gelieve uw naam, de naam van het kind en datum van afwezigheid in te spreken Wanneer uw kind na ziekte weer hersteld is dient u dit op de wijze zoals is beschreven in artikel door te geven aan de leiding van de desbetreffende vestiging waar uw kind is geplaatst Melden van wijzigingen bij halen/brengen van en naar school Wanneer uw kind door ons van school wordt gehaald, gaan wij er van uit dat wij uw kind te allen tijde meenemen, ook al staan er anderen die toestemming hebben om uw kind mee te nemen of uw kind zelf aangeeft ergens anders naar toe te moeten. Wanneer uw kind met anderen dan medewerkers van Kinderdagverblijf La Luna mee moet, kan dit alleen als wij toestemming van u persoonlijk hebben, met duidelijke instructies en wanneer dit kenbaar is gemaakt conform de procedure zoals bedoeld in artikel U bent verantwoordelijk voor het juist en tijdig informeren van de school of instantie waar wij uw kind ophalen over onze ophaalservice. Voor de wijze waarop dit moet, verwijzen wij naar de desbetreffende school/instantie. Wijziging van school, leerkracht, schooltijden, kortom alles wat mogelijkerwijs bij het halen van uw kind van school tot onduidelijkheden kan leiden, dient u in ieder geval een week voor de verandering plaats vindt, op de wijze zoals beschreven in artikel door te geven aan de administratie. Pagina: 4 van 6

5 8.3. Melden van overige wijzigingen Andere wijzigingen dan als bedoeld onder artikel 8.1 en/of 8.2 dient u tenminste een dag van te voren te melden aan de leidster. Afhankelijk van de aard van de wijziging zal deze door de leidster worden afgehandeld of dient u nader in overleg te treden met de directie van Kinderdagpaleis La Luna. Waar nodig zal een schriftelijke vastlegging plaatsvinden Uitsluiting aansprakelijkheid Kinderdagpaleis La Luna is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor situaties die (kunnen) ontstaan door het niet of niet juist naleven van artikel Eventuele (financiële) schade die direct of indirect het gevolg zijn van het niet of niet juist naleven van artikel 8 komt niet voor rekening van Kinderdagpaleis La Luna en wordt in voorkomende gevallen verhaald op de desbetreffende ouder(s). 9. Sancties 9.1. Indien uw kind(eren) niet of niet conform artikel 8.1 en/of 8.2 is/zijn afgemeld of indien u uw kind(eren) te laat brengt of ophaalt van de opvang, bent u in overtreding. Dit zal dan door de leiding worden genoteerd en u krijgt hiervan een schriftelijke melding. Bij een tweede overtreding wordt wederom een schriftelijke melding gedaan, waarbij wordt aangegeven wat de consequenties zijn. Bij een derde overtreding ontvangt u de laatste schriftelijke waarschuwing. Bij een vierde overtreden nemen wij aan dat u ons beleid niet serieus neemt en niet in wilt zien wat de functie van onze regels zijn. De directie behoudt zich in dat geval het recht voor om passende maatregelen te treffen Bij niet of niet tijdig afmelden zoals beschreven in de artikelen 8.1 en/of 8.2 kan Kinderdagpaleis La Luna kosten aan u doorberekenen die gemaakt zijn voor uw kind in de veronderstelling dat uw kind volgens planning aanwezig zou zijn en/of zou deelnemen aan een voor de desbetreffende dag/dagen door de leiding geplande activiteit. Bijvoorbeeld: reserveringskosten, betaalde reiskosten, specifiek ingekocht materiaal, gederfde korting, enz. 10. Wenperiode Er wordt ruim tijd genomen voor de gewenning. Een tot drie weken, afhankelijk van het kind en het aantal dagen dat het kind gaat komen. In de maand vóórdat de plaatsing gaat starten, neemt de vestigingsleidster contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een wen-schema op te stellen. Het wennen vindt plaats voordat de plaatsing van start gaat en hiervoor worden geen extra kosten berekend. Het wenperiode wordt afgesloten met een wengesprek, uiterlijk 10 weken na plaatsingsdatum. 11. Activiteiten Toestemming deelname Met de kinderen wordt er zeer regelmatig onder toezicht, buiten gespeeld, gewandeld, geknutseld, enz., op plaatsen binnen Almere. Van deze activiteiten wordt u niet vooraf op de hoogte gesteld U wordt verondersteld akkoord te gaan met de deelname van uw kind aan deze activiteit Voor activiteiten buiten Almere brengt de leiding u altijd van te voren op de hoogte. Vanwege de tijd die het reizen vergt worden deze activiteiten in het geval van de BSO, meestal alleen op de woensdagmiddag of in de vakanties georganiseerd. U wordt verondersteld akkoord te gaan met de deelname van uw kind aan de activiteit Bij de organisatie van activiteiten wordt er zorgvuldig rekening gehouden met de veiligheid van uw kind en de verantwoordelijkheid die Kinderdagpaleis La Luna heeft voor uw kind. Qua activiteit wordt in alle redelijkheid rekening gehouden met de eisen van de ouders en de kinderen. Wanneer uw kind desondanks niet mee mag/kan met een activiteit als bedoeld in artikel , wordt er naar een oplossing voor de opvang van uw kind gezocht. Het kan zijn dat de opvang voor uw kind op een andere vestiging zal plaatsvinden. Pagina: 5 van 6

6 11.2. Begeleiding activiteiten KDV Activiteiten die plaatsvinden buiten het KDV (de buitenruimte behoort tot het KDV) geschieden onder toezicht van 1 leidster op vier kinderen in de leeftijd tot twee jaar en 1 leidster op vijf kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, tenzij de leidster vanuit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid meer volwassenen nodig acht Begeleiding activiteiten BSO Activiteiten die plaatsvinden buiten de BSO (de buitenruimte behoort tot de BSO) geschieden onder toezicht van een leidster op 10 kinderen, tenzij de leidster vanuit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid meer volwassenen nodig acht Activiteiten die plaatsvinden op meer dan 5 km afstand van de BSO, geschieden onder toezicht van 1 leidster en een extra begeleid(st)er op een groep van 10 kinderen. De begeleid(st)er kan ook een ouder zijn Zwemmen met kinderen (alleen met diploma) geschiedt onder begeleiding van 1 leidster op 4 kinderen Bij een uitstapje op de fiets is er begeleiding van 1 volwassene op drie kinderen. 12. Overige Regels De opvang van de kinderen geschiedt op geheel verantwoorde wijze, waarbij directie en de groepsleiding, naar beste kunnen en in goed huisvaderschap, toeziet op de veiligheid en het welbevinden van de kinderen. Kinderdagpaleis La Luna stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of andere oorzaken aan kleding, sieraden, speelgoed en/of andere door kinderen meegebrachte spullen indien en voor zover blijkt dat Kinderdagpaleis La Luna zich heeft gedragen als een goede huisvader Kinderdagpaleis La Luna is wel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verwijtbaar handelen door de leiding of de onderneming zelf In geval van ziek worden van uw kind, neemt de leiding direct contact met u op en zullen verder de regels van ons ziektebeleid van toepassing zijn. Dit ziektebeleid is aan u uitgereikt tijdens het intakegesprek Tenzij de ouders met de leiding duidelijke afspraken hebben gemaakt over traktaties en dergelijke, mogen de kinderen geen snoepgoed meenemen naar de opvang Uw kind mag geen geld meenemen naar de vestiging Tenzij anders is overeengekomen in de plaatsingovereenkomst zorgt Kinderdagpaleis La Luna voor vervoer van uw kind(eren) van school naar de NSO. Ter zake van dit vervoer is het vervoersreglement van toepassing, wat ter inzage ligt op de vestiging Als u toestaat dat uw kind alleen, dus zonder begeleiding of toezicht van de leiding, naar de opvang komt, naar een club gaat, bij iemand spelen gaat, enz., dan dient u daar met de leiding duidelijke en schriftelijke afspraken over te maken. Bij onduidelijkheid en/of verwarring beslist de leiding Daar waar deze huisregels niet in voorzien beslist de directie van Kinderdagpaleis La Luna. 13. Pedagogisch werkplan De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in het pedagogisch beleidsplan zijn van toepassing op de plaatsing en liggen ter inzage op de vestiging. Pagina: 6 van 6

KINDERCENTRUMREGLEMENT

KINDERCENTRUMREGLEMENT 1. Doel en rechtskracht 1.1. Dit reglement maakt deel uit van de plaatsingsovereenkomst tezamen met de algemene voorwaarden voor Kinderopvang van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Het is bedoeld om praktische

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017 Algemene voorwaarden (versie januari 2017) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Kinderopvang bij Lotte en gelden in aanvulling op

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2017, januari 2017 Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Inhoudsopgave. Pagina 2 Haal en brengtijden van het kind. Pagina 3 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 pagina 1 van 5 Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 1. Toepassing van dit reglement Dit reglement is van toepassing op het Kindercentrum De Dwergen B.V. Dit reglement, is onderdeel is

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2012, november 2012 Huisregels kinderopvang Stap voor Stap Inhoudsopgave Algemeen Haal en brengtijden van het kind. Pagina 2 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder.

3. Verantwoordelijkheden De verantwoordelijkheden zijn beschreven in de werkwijze hieronder. 1.1. Plaatsingen Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Verantwoordelijkheden 4. Werkwijze 5. Planning 6. Bijbehorende documenten, formulieren en procedures 1. Inleiding Met de procedure plaatsingen geven

Nadere informatie

Reglement Kibego. 1 juli Kibego.nl

Reglement Kibego. 1 juli Kibego.nl Reglement Kibego 1 juli 2014 info@kibeo.nl Kibego.nl REGLEMENT KINDEROPVANGVOORZIENINGEN Dit reglement is een aanvulling op het Reglement Kinderopvangvoorzieningen van Kibeo en de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 ALGEMEEN Bijgevoegde algemene voorwaarden MO Groep gelden voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/peutergroepen.

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt)

Algemene voorwaarden en informatie. Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Algemene voorwaarden en informatie Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: (wordt nog bekend gemaakt) Vestigingsplaats De buitenschoolse opvang van de Paulus (BSO Paulus) is

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

BROER KONIJN B.V. KINDEROPVANG INFORMATIEBOEKJE MIDAS EN WOLFJE. Buitenschoolse opvang

BROER KONIJN B.V. KINDEROPVANG INFORMATIEBOEKJE MIDAS EN WOLFJE. Buitenschoolse opvang KINDEROPVANG BROER KONIJN B.V. INFORMATIEBOEKJE MIDAS EN WOLFJE Buitenschoolse opvang Midas locatie BSO Zandloper Schoolstraat 15 1831 CC Koedijk tel. 072 5629800 Buitenschoolse opvang Wolfje locatie KDV

Nadere informatie

Overzicht Tarieven. Kindercentrum Ut Kerrerraad

Overzicht Tarieven. Kindercentrum Ut Kerrerraad Overzicht Tarieven 2017 Kindercentrum Ut Kerrerraad Correspondentieadres: De Hoogestraat 3 / 6107 CH Stevensweert / tel: 06 3390 9529 mail@utkerreraad.nl / www.utkerreraad.nl / Kvk Roermond 12059334 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen.

Polderpret verzorgt ook Voorschoolse opvang in Nieuwkoop tussen 7.30 uur en 8.30 uur op alle schooldagen. Reglementen en Richtlijnen kinderdagverblijf Polderpret 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen voor minimaal 2 dagdelen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst

Nadere informatie

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief!

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief! TARIEVENKRANT 2018 DE FAMILIESCHOOL 0.12 van baby tot brugklasser Op de Familieschool 0.12 ligt de focus op samenwerken. Met de kinderen, de ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur en

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015 Aanmelding 1. Aanmelding gebeurt schriftelijk dan wel elektronisch door middel van het inleveren of inzenden van het inschrijfformulier dat door de PIT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk

Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Algemene voorwaarden Bso Natuurlijk Artikel 1: Algemeen; - Deze voorwaarden zijn opgesteld door Bso Natuurlijk en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Bso Natuurlijk en

Nadere informatie

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA)

Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) Tarievenoverzicht 2017 Locaties in de gemeente Sliedrecht 2017 (voorheen SKA) De tarieven in onderstaande tabellen zijn brutokosten. Wat de daadwerkelijke kosten voor u zijn is afhankelijk van uw (gezamenlijk)

Nadere informatie

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang Informatie van het Servicebureau Kinderopvang 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 6 (bedragen in euro

Nadere informatie

Korte handleiding ouderlogin

Korte handleiding ouderlogin 1 Korte handleiding ouderlogin Inloggen - Ga naar http://www.kchetgroenehuis.nl en kies rechtsboven voor de ouderlogin de groene button. - Er kan standaard worden ingelogd met uw mailadres en het wachtwoord:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp

Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Locatie t Snippertje Nieuwe Niedorp Plaats: Onderwerp: Aan: Anna Paulowna Informatie Kappio Belangstellende ouders en verzorgers Hartelijk dank voor uw aanvraag voor plaatsing in onze kinderopvang locatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement.

Huishoudelijk reglement. Huishoudelijk reglement. Artikel 1. Aanmelding 1.1 Vooraf moet aangegeven kunnen worden op welke dagen gebruik zal worden gemaakt van de opvang. Alsmede de begindatum en indien bekent de einddatum. 1.2

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

AANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2015 Locatie Roermond

AANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2015 Locatie Roermond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2015 Locatie Roermond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen, extra

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en informatie BSO Paulus. Versie 3 2015

Algemene voorwaarden en informatie BSO Paulus. Versie 3 2015 Algemene voorwaarden en informatie BSO Paulus. Versie 3 2015 Algemene voorwaarden en informatie Eerste Groenelaan 88 1901 TE Castricum telefoon: 0251-650565 LRK NR: 199786835 Vestigingsplaats De buitenschoolse

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017

KindeRdam PakketWijzer 2017 KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Rotterdam Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij. Versie

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie TARIEVENKRANT 2017 Buitenschoolse Opvang Peuteropvang Kinderdagverblijf De TARIEVEN IN DEZE TARIEVENKRANT zijn de tarieven van 2017. Elk jaar worden de tarieven in overeenstemming met de oudercommissies

Nadere informatie

BANJER. Algemene voorwaarden

BANJER. Algemene voorwaarden Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang BANJER Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij kinderdagverblijf en

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV

Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV 1 Toepasselijkheid 1 2 Begripsbepaling 1 3 Looptijd 2 4 Kindplaatsen 2 5 Kosten van kinderopvang/ wijze van betaling 2 6 Prijswijzigingen 3 7 Verzekering 3

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid Kinderdagopvang en Buitenschoolse opvang

Plaatsingsbeleid Kinderdagopvang en Buitenschoolse opvang Plaatsingsbeleid Kinderdagopvang en Buitenschoolse opvang Junis streeft ernaar alle ingeschreven kinderen zo snel als mogelijk een passende opvangplaats te bieden in een van haar kindercentra op de gewenste

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSO

Huishoudelijk reglement BSO Inleiding 1 ARTIKEL 1 Aanbod dienstverlening 1 ARTIKEL 2 Ruilen dagdelen 2 ARTIKEL 3 Brengen, halen en afmelden van de kinderen 2 ARTIKEL 4 Vakantie 2 ARTIKEL 5 Minimale afname 2 ARTIKEL 6 Ziekte 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

Stoelmatter 7a 2292 JM Wateringen T E. I. Kvk ING Bank NL89 INGB

Stoelmatter 7a 2292 JM Wateringen T E. I.  Kvk ING Bank NL89 INGB Tarieven buitenschoolse opvang (BSO) Tarieven gelden voor de locaties: cvv Berkel, DHL, Hercules en Wateringseveld Tarieven 1 gelden vanaf 1 januari 2017 Het tarief voor buitenschoolse opvang: 6,97 Naschoolse

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op

Nadere informatie

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week).

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week). A. Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang voor peuterspeelzalen, peuterspeelscholen en Speelstart in RIJSWIJK Leeftijd kinderen Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar

Nadere informatie

Handleiding - Ouder Ruiltool

Handleiding - Ouder Ruiltool Handleiding - Ouder Ruiltool 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opvangkalender... 4 Uitleg termen... 4 Plaatsingsbeleid leidend... 5 Gebruik kalenderdag... 5 Dag aanvragen... 6 Aanvragen annuleren... 8 Afwezigheid

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Kinderopvang De Dag Door

Kinderopvang De Dag Door Kinderopvang De Dag Door Algemene voorwaarden en bepalingen 1. De Dag Door, gevestigd De Raetsingel 5, 5830 KC BOXMEER - levert opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar op locatie Weijerpark

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. NSO Het Schoolplein. Ede, 2017

Algemene Voorwaarden. NSO Het Schoolplein. Ede, 2017 Algemene Voorwaarden NSO Het Schoolplein Ede, 2017 1 Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: NSO Het Schoolplein: NSO Het Schoolplein, p/a Bennekomseweg 32, 6717 LM te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1. Aanmelding 1.1. Bij inschrijving bij Kinderopvang de Bonte Vlinder moet worden aangegeven op welke dagen gebruik zal worden gemaakt van de opvang en wat de begindatum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StapvoorStap

Algemene voorwaarden StapvoorStap Algemene voorwaarden StapvoorStap (Gastouderopvang) Art. 1 Openingstijden Gastouderopvang StapvoorStap is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag (gesloten op woensdag) van 7.00-18.30 uur (behalve

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree. Locatie de Violier

Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree. Locatie de Violier Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree Locatie de Violier Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Hoera Maasbree; de locaties... 3 2. Mogelijkheden bij BSO Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden opgevangen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting BSO Bernisse Inleiding Stichting BSO Bernisse (onderdeel van Stichting Kinderopvang de Bonte vlinder) heeft met diverse basisscholen afspraken gemaakt

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure. Kinderdagopvang (locatie t Belhameltje): Vanaf 7.30* tot uiterlijk uur* (afname in hele of halve dag)

Plaatsingsprocedure. Kinderdagopvang (locatie t Belhameltje): Vanaf 7.30* tot uiterlijk uur* (afname in hele of halve dag) Kindercentrum t Belhameltje Severtweg 6A * 7156 RL Beltrum Tel: 0544-481343 Web : www.belhameltje.com Mail: info@belhameltje.com KvK: 8161329 Plaatsingsprocedure Dit document vormt een toelichting op de

Nadere informatie

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje

Buiten Schoolse Opvang. De Groene Weide. Informatieboekje Buiten Schoolse Opvang De Groene Weide Informatieboekje INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Uitgangspunten bij de zorg voor de kinderen 1.2 De inrichting van de Buiten Schoolse Opvang 1.3

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN KINDERCENTRUM BIJ DE HAND PERNIS Dagopvang en Buitenschoolse opvang

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN KINDERCENTRUM BIJ DE HAND PERNIS Dagopvang en Buitenschoolse opvang ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN KINDERCENTRUM BIJ DE HAND PERNIS Dagopvang en Buitenschoolse opvang 1 Kinderopvang Bij de Hand Kinderopvang Bij de Hand heeft ten doel kinderopvang te realiseren voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Naschoolse opvang: naschoolse opvang verzorgd door Eigen Wijzer voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden

Nadere informatie

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang.

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang. Algemeen beleid 2016 1. Openingstijden We zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur, behalve op alle nationale feestdagen. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag De centrale toegangsdeuren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

d1 Aanvullende voorwaarden dagopvang AKROS Kinderopvang januari 2017

d1 Aanvullende voorwaarden dagopvang AKROS Kinderopvang januari 2017 Dienstverlening dagopvang Algemeen Voor alle contracten geldt dat het kinderdagverblijf één week gesloten is tussen de Kerst en Nieuwjaar. Ook tijdens de nationale feestdagen en de jaarlijkse studiedag

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Stichting Kinderopvang Haarlem Kantooradres: C. van Noordestraat 15, 2033 EC Haarlem Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017

Leveringsvoorwaarden Stichting Kinderopvang Haarlem Kantooradres: C. van Noordestraat 15, 2033 EC Haarlem Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017 Kinderopvang Haarlem Kantooradres: C. van Noordestraat 15, 2033 EC Haarlem Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017 Artikel 1: Toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden In de leveringsvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere

Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere Leveringsvoorwaarden kinderopvang/bso De Ridderspeelzaal Vestiging: Musicalstraat 22 te Almere Versie I 1. Begripsbepalingen: Het contract: Bestaande uit: de plaatsingsovereenkomst, de leveringsvoorwaarden,

Nadere informatie

d2 Aanvullende voorwaarden BSO AKROS Kinderopvang januari 2017

d2 Aanvullende voorwaarden BSO AKROS Kinderopvang januari 2017 Dienstverlening Buitenschoolse Opvang (BSO) Algemeen Voor alle contracten geldt dat de buitenschoolse opvang één week gesloten is tussen de Kerst en Nieuwjaar. Ook tijdens de nationale feestdagen en de

Nadere informatie

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Algemeen Spring biedt kleurrijke kinderopvang in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Als partner in de opvoeding helpen we kinderen zich te ontwikkelen en het beste

Nadere informatie