DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond"

Transcriptie

1 DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2013 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen, vakantieperiodes en andere bijzondere vrije dagen van de basisschool. De openingstijden van de BSO sluiten zo veel mogelijk aan op de openingstijden van de basisschool. Kinderen van vier tot dertien jaar die naar de basisschool gaan, zijn welkom op de BSO van Kids Castle. De kinderen worden van maandag tot en met vrijdag opgevangen door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. De gemiddelde verhouding tussen de aanwezige pedagogisch medewerkers en het aantal kinderen (de kind-leidsterratio) is conform het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en de CAO Kinderopvang. We bieden activiteiten aan die zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. Onze BSO-locaties voldoen aan de Wet Kinderopvang en de gemeentelijke kwaliteitseisen en worden jaarlijks in opdracht van de gemeente door de GGD geïnspecteerd. Contract Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst gaat u een contract aan met Kids Castle en verklaart u zich akkoord met het dienstenaanbod en de tarieven van Kids Castle alsook met de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De plaatsingsovereenkomst ontvangt u per post. Contractduur Het contract loopt vanaf de contractdatum tot de dag dat uw kind 13 jaar wordt en eindigt van rechtswege automatisch op de 15e dan wel de laatste dag van de maand nadat uw kind 13 jaar is geworden. Eerder stopzetten is mogelijk op basis van onderstaande voorwaarden. Opzeggen en wijzigen Opzeggen of wijzigen van de overeenkomst kan vóór de 1e of de 16e van de maand (einddatum contract is dan de 15e of de laatste dag van de opvolgende maand). U heeft dus één maand opzegtermijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen. Elke opzegging of wijziging dient u digitaal door te geven via Is de opvang nog niet gestart? Dan heeft u tot één maand vóór de ingangsdatum de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren en/of dagdelen te verminderen. Hiervoor worden 50,00 annulerings- of wijzigingskosten per kind in rekening gebracht. Als het contract binnen 1 maand voor de ingangsdatum wordt geannuleerd of bij vermindering van dagdelen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Betreft het contracten van kinderen die vanuit een kinderdagverblijf van Kids Castle doorstromen naar de buitenschoolse opvang van Kids Castle dan worden wel annuleringskosten per kind in rekening gebracht, maar geen wijzigingskosten. Is de opvang gestart en wilt u het contract beëindigen of dagdelen verminderen? Dan geldt een opzegtermijn van één maand. AANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG Buitenschoolse opvang tijdens 40 schoolweken 1. Voorschoolse opvang (VSO) 40 weken* 2. Naschoolse opvang (NSO) 40 weken Buitenschoolse opvang met vakantieweken 3. Naschoolse opvang (NSO) met vakantieopvang 48 of 51 weken 4. Alléén vakantieopvang (8 of 11 weken) 5. Studiedagen Aanvullende diensten 6. Incidentele opvang 7. Vervoer * Alleen VSO voor kinderen die naar school gaan op OBS Brandevoort Dependance

2 OPENINGSTIJDEN De buitenschoolse opvang is van maandag tot en met vrijdag 51 weken per jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen conform de CAO Kinderopvang en 1 week kerstvakantie. De week kerstvakantie wordt niet in rekening gebracht. De vastgestelde feestdagen kunnen niet geruild worden en niet vergoed. De buitenschoolse opvang is gesloten op: 1 april 2013 (2 e Paasdag) 30 april 2013 (Koningdag) 9 mei 2013 (Hemelvaart) 20 mei 2013 (2 e Pinksterdag) 25 december 2013 t/m 1 januari 2014 (Kerstvakantie) Voorschoolse opvang: 7.30 uur tot aanvang schooltijd Naschoolse opvang: einde schooltijd tot uur (maandag, dinsdag, donderdag) Naschoolse opvang: einde schooltijd tot uur (kort dagdeel) of tot uur (lang dagdeel) (woensdag en vrijdag) De buitenschoolse opvang sluit aan op de tijden van de gekoppelde school. Indien de school waar uw kind naar toe gaat de openingstijden wijzigt, past Kids Castle de openingstijden van de BSO hierop aan. U ontvangt hiervan automatisch een gewijzigde plaatsingsovereenkomst. Per dag moeten er minimaal zeven kinderen op contractbasis op de BSO (voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang) zijn. Kids Castle kan besluiten om groepen samen te voegen binnen de eigen BSO-locatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat opvang op rustige dagen of in een vakantieperiode in een andere groep(sruimte) plaatsvindt. U wordt hier dan tijdig over geïnformeerd. Zie voor meer informatie het pedagogisch werkplan. 2 NASCHOOLSE OPVANG TIJDENS 40 SCHOOLWEKEN Onder schoolweken verstaan wij de 40 landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, schoolweken in regio Zuid. Bij een vakantieweek, die afwijkt van de landelijk vastgestelde vakantieweken, moeten er minimaal zeven kinderen op contractbasis aanwezig zijn. Kids Castle zal dan, waar mogelijk, de vakantieopvang aanpassen. De kosten van een vakantiecontract worden over 12 maanden verspreid en derhalve maandelijks in rekening gebracht. De minimale afname is één dagdeel per week. 1. Voorschoolse opvang (VSO) Kinderen van OBS Brandevoort Dependance kunnen gebruik maken van voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang start vóór aanvang van de basisschool van 7.30 uur tot aanvang schooltijd (tot 8.30 uur). Kinderen die er voor 7.50 uur zijn, kunnen ontbijten bij Kids Castle. U dient het ontbijt inclusief drinken aan uw kind mee te geven. 2. Naschoolse opvang (NSO) Naschoolse opvang is afgestemd op de schooltijden van uw kind en start direct na schooltijd tot uur op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag start de opvang direct na schooltijd en heeft u de keuze in de eindtijd tot uur of uur. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van gewijzigde schooltijden. Bijvoorbeeld in het geval dat uw kind de overstap maakt naar de bovenbouw. BUITENSCHOOLSE OPVANG MET VAKANTIE-OPVANG Onder vakantieweken verstaan wij de landelijke, volgens het ministerie van OC&W vastgestelde, vakantieweken in regio Zuid. Bij een vakantieweek die afwijkt van de landelijk vastgestelde vakantieweken, moeten er minimaal 7 kinderen op contractbasis aanwezig zijn. Kids Castle zal dan, waar mogelijk, de vakantieopvang aanpassen. 3. Buitenschoolse opvang (BSO) met vakantie-opvang U heeft de keuze uit twee contractsoorten. NSO gedurende 40 schoolweken met 8 of 11 weken vakantieopvang. Buitenschoolse opvang tijdens 51 weken: uw kind is alle weken van het jaar welkom behalve de week tussen Kerst en Oud en nieuw. Dan is Kids Castle gesloten en bieden wij geen opvang. Buitenschoolse opvang tijdens 48 weken: uw kind is bijna alle weken van het jaar welkom. De week tussen Kerst en Oud en nieuw is Kids Castle echter gesloten en bieden wij geen opvang. Tevens kunt u tijdens de landelijk vastgestelde zomervakantie voor regio Zuid door het ministerie van OC&W uw kind 3 weken niet brengen, u kunt zelf bepalen welke 3 weken dit zijn binnen de 6 weken vakantie. Studiedagen en andere vrije dagen van de school zijn niet inbegrepen en dus ook niet gegarandeerd. Vakantieopvang neemt u af in halve of hele dagen. De dagen kunnen aangevraagd worden op de BSO-locatie,

3 waarna bekeken wordt of plaatsing op de betreffende dag mogelijk is. Aanwezigheid van minimaal 7 kinderen is vereist. Een vakantiecontract wordt afgesloten voor één kalenderjaar. De kosten voor een vakantiecontract worden verdeeld over 12 maanden. Zo betaalt u iedere maand een gedeelte van uw vakantiecontract. 4. Alléén vakantieopvang Het vakantie pakket bevat alléén vakantieopvang voor 8 of 11 weken. Vakantieopvang neemt u af in halve of hele dagen. Gedurende deze vakantieweken zijn de gecontracteerde dagen gegarandeerd. Een vakantiecontract wordt afgesloten voor één kalenderjaar. De kosten voor een vakantiecontract worden verdeeld over 12 maanden. Zo betaalt u iedere maand een gedeelte van uw vakantiecontract. 5. Studiedagen Studiedagen en andere vrije dagen van de school zijn niet inbegrepen en dus ook niet gegarandeerd. Voor deze dagen hanteren we het incidentele tarief. De dagen kunnen aangevraagd worden op de BSO-locatie waarna bekeken wordt of plaatsing op het betreffende dagdeel mogelijk is. Aanwezigheid van minimaal zeven kinderen is vereist. Een studiedag start om 8:30 uur en eindigt op de normale eindtijd van de school. AANVULLENDE DIENSTEN 7. Incidentele opvang (VSO, NSO en vakantieopvang) Als u af en toe een keer opvang nodig heeft, bijvoorbeeld voor of na schooltijd, voor een extra vrije schooldag of tijdens vakantieweken, dan kunt u incidentele opvang afnemen. Wij spreken van incidentele opvang als deze opvang niet op contractbasis is ingekocht. U heeft dan ook geen gegarandeerde plaatsing. Voor plaatsing gelden de volgende voorwaarden: Op de BSO-locatie zijn formulieren aanwezig waarmee u de incidentele opvang kunt aanvragen. Per aanvraag kijken we of plaatsing op het betreffende dagdeel mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers. Uiterlijk twee weken voor de gewenste opvangdag ontvangt u een kopie van de aanvraag ter bevestiging van de plaatsing. Wilt u incidentele opvang op heel korte termijn (binnen deze twee weken), dan is dit ook mogelijk, u ontvangt de bevestiging dan zo spoedig mogelijk. De opvang wordt alleen geboden als er minimaal zeven kinderen aanwezig zijn op de opvangdag. Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd en valt onder de Wet Kinderopvang. 10. Vervoer Kids Castle Hulshoeve Helmond is verantwoordelijk voor de totale dienstverlening inclusief het vervoer en werkt met gekoppelde scholen in Brandevoort. Kids Castle verzorgt de begeleiding van kinderen tot tien jaar van school naar de BSO-locatie per taxi of te voet. Afspraken per fiets kunnen afzonderlijk gemaakt worden. Onze tarieven zijn inclusief de vervoerskosten. Zit uw kind niet op een school in Brandevoort? Dan verzorgt Kids Castle het vervoer niet. Eventuele vervoerskosten en de organisatie hiervan zijn dan voor rekening van de ouder. Kids Castle treedt niet in de beroepsverantwoordelijkheid van de vervoerder(s). Bij kinderen ouder dan tien jaar volgt Kids Castle de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland. Hierin wordt gestimuleerd dat kinderen vanaf negen jaar zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Wanneer uw kind zelfstandig naar de BSO komt, worden hierover met u én uw kind concrete afspraken gemaakt. ALGEMENE RICHTLIJNEN 1. Facturatie- en betalingsvoorwaarden Kids Castle stuurt de factuur digitaal, in de maand voorafgaand aan de plaatsing. Afname van extra dagdelen of diensten staan vermeld op een aparte digitale factuur die u achteraf ontvangt. Alle facturen worden geïnd door middel van automatische incasso op de 1e van de maand. U blijft verantwoordelijk voor de betaling van de volledige factuur. Het bedrag dient op de 1e van de betreffende maand in bezit van Kids Castle te zijn ongeacht of er een gedeelte van de factuur door derden wordt betaald. Er vindt geen restitutie plaats van niet afgenomen dagdelen. 2. Niet tijdige betaling Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag bent u in gebreke zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling. Kids Castle stuurt u een betalingsherinnering en geeft u veertien dagen de gelegenheid om alsnog te betalen. Indien twee maanden opvang is afgenomen zonder dat daarvoor is betaald, kan Kids Castle de plaatsing per direct beëindigen. Als de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, nemen we geen wijziging of nieuwe aanvraag in behandeling. Bij niet tijdige betaling bent u Kids Castle rente verschuldigd over het factuurbedrag ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 2%. 5

4 Kids Castle is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de (buitengerechtelijke incasso-) kosten op u te verhalen. Kids Castle behoudt het recht ter nakoming of ontbinding al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen. 3. Jaaropgave In februari verstrekt Kids Castle éénmalig een digitale jaaropgave van het voorgaande jaar per kind. Hierop staan ook de incidentele en extra opvanguren van dat jaar. 4. Kwaliteit en veiligheid Kids Castle doet er alles aan om kwalitatief gedegen kinderopvang aan te bieden. Bent u toch ergens ontevreden over of heeft u een goede tip? Laat het dan aan ons weten. Stuur een aan 5. Privacy De door Kids Castle ontvangen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behalve de in de wet vastgestelde uitzonderingen. Kids Castle zal met name digitaal met u communiceren via . REGELS VAN HUISHOUDELIJKE AARD Door de regels van huishoudelijke aard te lezen weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten in specifieke situaties. 1. Ziekte Als uw kind ziek wordt op de BSO, nemen wij contact met u op. Als u niet bereikbaar bent, is het belangrijk dat de BSO locatie over één of twee telefoonnummers beschikt van personen die in uw plaats gebeld kunnen worden. Het is aan de pedagogisch medewerkers of het zieke kind moet worden opgehaald. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. Kids Castle adviseert uitdrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het consultatiebureau en de GGD. Indien u besluit dit niet te doen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de manager. Indien uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen moet innemen, gaan we met u na of dit past in het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen. Als uw kind medicijnen toegediend moet krijgen, verzoeken wij u hiervoor een verklaring te ondertekenen. Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoekt Kids Castle u dit vóór 9.00 uur te melden bij de BSO-locatie. De locatie wil graag weten wat er aan de hand is. Indien nodig informeren we andere ouders, bijvoorbeeld bij eventueel besmettingsgevaar. De dagen dat uw kind ziek wordt of ziek is, berekenen we als opvang. 2. Brengen, halen en afmelden van de kinderen Kids Castle verzoekt u vriendelijk uw kind op tijd te brengen en halen. Mocht op tijd ophalen bij uitzondering niet lukken, dan blijft de pedagogisch medewerker bij uw kind. U ontvangt nadien een rekening. Hiervoor berekenen wij 25,- per uur met een minimum van een half uur. In geval uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, dient u dit van tevoren door te geven aan de BSO-locatie. We geven kinderen niet mee aan onbekende personen. Indien uw kind niet komt op de afgesproken dag(en,) verzoekt Kids Castle u dit vóór 9.00 uur te melden bij de BSO-locatie (tel: ). 3. Voeding Het tarief van Kids Castle is inclusief drinken en een volkoren biscuit. Het tarief is exclusief fruit/groente. U dient zelf 1 stuk fruit/groente per dagdeel mee te geven. Op woensdag en vrijdag, tijdens studiedagen, vakantieperiodes en andere bijzondere dagen is tevens de broodmaaltijd tussen de middag inbegrepen. Warme maaltijden worden niet verstrekt. Indien sprake is van aangepaste voeding, verzoeken wij u deze zelf mee te geven. Er vindt dan geen verrekening plaats. Brengt u uw kind voor 7.50 uur op de VSO of op de vakantieopvang? Dan is het mogelijk om uw kind op locatie te laten ontbijten met zelf meegenomen eten en drinken. 4. Wenperiode U en uw kind kunnen kennismaken met de buitenschoolse opvang en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken. Ongeveer twee tot vier weken voordat de opvang start, vindt er een kennismakingsgesprek plaats bij de buitenschoolse opvang. Wij adviseren u om de eerste twee keer dat uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat (bij ingangsdatum van het contract), uw kind eerder op te halen zodat uw kind kan wennen. 5. Oudercontacten Tijdens het brengen en halen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de pedagogisch medewerkers.

5 Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker of manager praten, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Om de belangen van alle ouders en kinderen goed en actief te vertegenwoordigen heeft Kids Castle oudercommissies. Hierin kunnen ouders meepraten over het beleid van Kids Castle. Lokale oudercommissies overleggen met de manager en geven advies over locatiegebonden beleid en activiteiten. De Raad van Bestuur van Kids Castle overlegt met de overkoepelende oudercommissie over het centrale beleid van Kids Castle. 6. Eigen speelgoed en kleding De BSO-locatie is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of het beschadigen van eigen speelgoed en/of kleding van het kind. 7. Veiligheid Voor de veiligheid van uw kind en andere kinderen binnen de BSO-locatie, vragen wij u om deuren en poorten achter u te sluiten. Ook verzoeken wij u uw tas, met bijvoorbeeld medicatie of sigaretten, niet binnen het bereik van kinderen te plaatsen. Al onze vestigingen zijn rookvrij. Er mag dus, zowel binnen als op het buitenterrein, niet worden gerookt.eb Mocht u naar aanleiding van dit dienstenaanbod nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de afdeling Klantenservice, via telefoonnummer (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot uur). Of stuur een naar Kijk ook eens op onze website kinderopvang.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website

AANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2015 Locatie Roermond

AANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO) DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2015 Locatie Roermond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2015 Locatie Roermond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen, extra

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond

DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond DIENSTENAANBOD BUITENSCHOOLSE OPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond Algemeen Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang voor en na schooltijd, opvang tijdens studiedagen,

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2014 Locatie Roermond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden opgevangen

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG

DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG DIENSTENAANBOD KINDERDAGOPVANG 2016 Locatie Hulshoeve Helmond AANBOD KINDERDAGOPVANG Algemeen Kinderen van nul tot en met vier jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. De kinderen worden

Nadere informatie

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014

Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Dienstenaanbod Kinderdagopvang 2014 Algemeen Spring biedt kleurrijke kinderopvang in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Als partner in de opvoeding helpen we kinderen zich te ontwikkelen en het beste

Nadere informatie

Dienstenaanbod Buitenschoolse Opvang 2014

Dienstenaanbod Buitenschoolse Opvang 2014 Dienstenaanbod Buitenschoolse Opvang 2014 Algemeen Spring biedt kleurrijke kinderopvang in de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang buiten schooltijd. Het betreft opvang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement BSO

Huishoudelijk reglement BSO Inleiding 1 ARTIKEL 1 Aanbod dienstverlening 1 ARTIKEL 2 Ruilen dagdelen 2 ARTIKEL 3 Brengen, halen en afmelden van de kinderen 2 ARTIKEL 4 Vakantie 2 ARTIKEL 5 Minimale afname 2 ARTIKEL 6 Ziekte 2 ARTIKEL

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2013 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Dienstenaanbod Gastouderopvang 2014

Dienstenaanbod Gastouderopvang 2014 Dienstenaanbod Gastouderopvang 2015 Algemeen Gastouderopvang is flexibele opvang voor kinderen van nul jaar tot het moment dat ze de basisschool verlaten. Uw kind wordt opgevangen in het huis van de gastouder

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Spring: Ouder/verzorger: Peuterspeelzaalwerk: Peuterspeelzaal: Dagdeel:

Nadere informatie

ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? 4 Waarom gastouderopvang via Spring? 4 Waar moet een gastouder aan voldoen? 4

ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? 4 Waarom gastouderopvang via Spring? 4 Waar moet een gastouder aan voldoen? 4 WELKOM BIJ SPRING! Voor u ligt ons dienstenaanbod voor gastouderopvang. Hierin staat het hoe en waarom van gastouderopvang bij Spring beschreven. Deze informatie is zowel voor gastouders (die de kinderen

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015

Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Aanbod & Tarieven Kinderdagopvang 2015 Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478 586 498 info@kinderwereldvenray.nl KINDERDAGOPVANG KinderWereld

Nadere informatie

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract.

Artikel 2 - Betaling 1. De ouders/verzorgers (hierna klant genoemd) zijn aan SRK de opvangkosten verschuldigd, zoals vermeld in het opvangcontract. Aanvullingen Opvangcontract Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) Deel I: Algemeen Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze Aanvullingen opvangcontract SRK zijn van toepassing op alle opvangproducten en/of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

WELKOM BIJ SPRING! Met vriendelijke groet, Jos Nauts en Louise Joosten Raad van Bestuur

WELKOM BIJ SPRING! Met vriendelijke groet, Jos Nauts en Louise Joosten Raad van Bestuur WELKOM BIJ SPRING! Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom op onze buitenschoolse opvang. Naast buitenschoolse opvang biedt Spring ook dagopvang, tussenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

Algemene richtlijnen en voorwaarden Kinderspeelhoeve

Algemene richtlijnen en voorwaarden Kinderspeelhoeve Algemene richtlijnen Door middel van dit document informeren we u over de dagelijkse gang van zaken binnen het kind-centrum. Daarnaast vindt u hier de algemene voorwaarden. Algemeen kinderen worden bij

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen

Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Algemene voorwaarden Peuterspeelzalen Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Peutereiland: Stichting Peutereiland Ouder/verzorger: Diegene die als ouder of wettelijk

Nadere informatie

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl

TaRiEvEN. KRaNT. skidkinderopvang. Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl skidkinderopvang TaRiEvEN KRaNT skidkinderopvang Spijkerboorsdijk 3 9468 CG Annen 0592-304190 www.skidkinderopvang.nl Natuurlijk skidkinderopvang In deze tarievenkrant 2013 leest u wat skidkinderopvang

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017

Algemene voorwaarden Kinderopvang bij Lotte. Versie januari 2017 Algemene voorwaarden (versie januari 2017) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Kinderopvang bij Lotte en gelden in aanvulling op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang

Algemene voorwaarden COKD à la Carte. DOV, BSO en vakantieopvang Algemene voorwaarden COKD à la Carte DOV, BSO en vakantieopvang DOV 52 weken full-service: * Gehele jaar opvang. Van maandag tot en met vrijdag van 7:00 18:00. * Aantal vaste dagen per week. * Minimale

Nadere informatie

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV

Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Plaatsingsbeleid KIDS WONDERWORLD BV Preambule KIDS WONDERWORLD streeft er naar alle ingeschreven kinderen een passende plaats te bieden op de gewenste ingangsdatum, voor de gewenste dagen en op de gewenste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei.

Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Aanvullende voorwaarden en regels kinderdagverblijf De Kei. Openingstijden: Kinderdagverblijf De Kei is 5 dagen per week geopend van 7.30-18.00 uur. Wij hebben gekozen voor breng- en haaltijden. Dit doen

Nadere informatie

Dienstenaanbod Buitenschoolse Opvang De Vliegwereld

Dienstenaanbod Buitenschoolse Opvang De Vliegwereld Dienstenaanbod Buitenschoolse opvang De Vliegwereld Rijen Buitenschoolse Opvang De Vliegwereld BSO De Vliegwereld Isabella van Spanjestraat 4 5122 LE Rijen T 0161-214000 www.dekleinewereld.org www.facebook.nl/dekleinewereld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012

Algemene Voorwaarden. Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden Versie 7, ingangsdatum 1 januari 2012 ALGEMEEN Bijgevoegde algemene voorwaarden MO Groep gelden voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen/peutergroepen.

Nadere informatie

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2016 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 6 (bedragen in euro

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Stoelmatter 7a 2292 JM Wateringen T E. I. Kvk ING Bank NL89 INGB

Stoelmatter 7a 2292 JM Wateringen T E. I.  Kvk ING Bank NL89 INGB Tarieven buitenschoolse opvang (BSO) Tarieven gelden voor de locaties: cvv Berkel, DHL, Hercules en Wateringseveld Tarieven 1 gelden vanaf 1 januari 2017 Het tarief voor buitenschoolse opvang: 6,97 Naschoolse

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008

Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 pagina 1 van 5 Kindercentrum De Dwergen B.V. Algemene bepalingen 2008 1. Toepassing van dit reglement Dit reglement is van toepassing op het Kindercentrum De Dwergen B.V. Dit reglement, is onderdeel is

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

DIENSTENAANBOD kinderopvang Muzerij. Stichting Muzerij Kwaliteit in Kinderopvang

DIENSTENAANBOD kinderopvang Muzerij. Stichting Muzerij Kwaliteit in Kinderopvang DIENSTENAANBOD kinderopvang Muzerij Dagopvang/peuterspeelgroep/BSO 2017 Stichting Muzerij Kwaliteit in Kinderopvang Stichting Muzerij biedt 3 verschillende opvangvormen aan, dagopvang voor de leeftijd

Nadere informatie

WELKOM BIJ SPRING! Met vriendelijke groet, Jos Nauts en Louise Joosten Raad van Bestuur

WELKOM BIJ SPRING! Met vriendelijke groet, Jos Nauts en Louise Joosten Raad van Bestuur WELKOM BIJ SPRING! Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven. Naast dagopvang biedt Spring ook buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en gastouderopvang.

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op

Nadere informatie

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang.

2.1 De Boomhut: de organisatie die zich ondermeer ten doel stelt peuteropvang te verzorgen en voorzieningen voor buitenschoolse opvang. ALGEMENE BEPALINGEN KC De Boomhut Deze algemene bepalingen zijn onderdeel van en een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de branchevereniging Kinderopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang

Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Algemene voorwaarden L.O.L kinderopvang Artikel 1. Begrippen 1.1 Kinderopvang De ruimtelijke voorziening van kinderopvang. 1.2 Opdrachtgever De ouder(s) of verzorger(s) die ten behoeve van zijn/haar/hun

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Bereboot BV

Kinderdagverblijf De Bereboot BV HUISREGLEMENT OUDERS Inleiding De Bereboot- kinderopvang biedt dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar. Het huisreglement is van toepassing op de vestiging

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding

Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015. Aanmelding Leveringsvoorwaarden PIT Kinderopvang d.d. 1-9-2015 Aanmelding 1. Aanmelding gebeurt schriftelijk dan wel elektronisch door middel van het inleveren of inzenden van het inschrijfformulier dat door de PIT

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo

Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo Christelijke Kinderopvang Organisatie De Herberg biedt buitenschoolse opvang aan in Sterrenschool Ermelo. Door onze registratie in het landelijk

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida

Status. 3 29-12-2015 Sts.026.00-011 Definitief Salise Bouchhida ALGEMENE VOORWAARDEN Voor Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang van Kinderopvang Speel@Home. Kinderopvang Speel@Home De Vesting 8332 GL Steenwijk Telefoon 06-17731011 E-mail info@speelathome.nl Versie

Nadere informatie

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap

Huisregels. Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Huisregels 2017, januari 2017 Huisregels Kinderopvang Stap Voor Stap Inhoudsopgave. Pagina 2 Haal en brengtijden van het kind. Pagina 3 Ingeschreven uren. Pagina

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie Februari 2014 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015

Leveringsvoorwaarden kinderopvang 2015 Kindercentrum Domino Postbus 68, 6560 AB Groesbeek www. kindercentrum-domino.nl info@kindercentrum-domino.nl 024 397 63 20 Deze leveringsvoorwaarden kinderopvang hebben betrekking op de dagopvang, de peutergroep

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017

KindeRdam PakketWijzer 2017 KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Rotterdam Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij. Versie

Nadere informatie

Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking

Prijzen 2017 Kinderdagverblijf De Ontdekking Alle prijzen en informatie in dit prijzenboekje is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen Een veilige ontdekkingsreis in een huiselijke sfeer pagina 1 van 12 T A R I E V E N 2 0 1 7 (bedragen in euro

Nadere informatie

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief!

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief! TARIEVENKRANT 2018 DE FAMILIESCHOOL 0.12 van baby tot brugklasser Op de Familieschool 0.12 ligt de focus op samenwerken. Met de kinderen, de ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur en

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV

Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV Aanvullende Voorwaarden MAM's Kinderopvang BV 1 Toepasselijkheid 1 2 Begripsbepaling 1 3 Looptijd 2 4 Kindplaatsen 2 5 Kosten van kinderopvang/ wijze van betaling 2 6 Prijswijzigingen 3 7 Verzekering 3

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl TARIEVENKRANT 2017 Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang KINDCENTRUM DE PAPERCLIP Kindcentrum De Paperclip biedt in de Schrijverswijk een doorgaande leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Kinderopvang

Nadere informatie

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.

b. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die met betrekking tot kinderopvang worden aangegaan door Timboektoe v.o.f., Boxbergerweg 54 te (7412

Nadere informatie

Reglement Kibego. 1 juli Kibego.nl

Reglement Kibego. 1 juli Kibego.nl Reglement Kibego 1 juli 2014 info@kibeo.nl Kibego.nl REGLEMENT KINDEROPVANGVOORZIENINGEN Dit reglement is een aanvulling op het Reglement Kinderopvangvoorzieningen van Kibeo en de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Naschoolse opvang: naschoolse opvang verzorgd door Eigen Wijzer voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! KINDERCENTRUM DE KOMEET Kindercentrum De Komeet is een kindercentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Bij

Nadere informatie

Prijslijst BSO 4 12 jaar

Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst BSO 4 12 jaar Prijslijst Buitenschoolse opvang (4-13 jarigen) geldig vanaf 1 januari 2016 (prijswijzigingen voorbehouden) A Totaal pakket Buitenschoolse opvang : naschoolse opvang + schoolvrije

Nadere informatie

Informatie Peuterspeelzaal De Vliegwereld

Informatie Peuterspeelzaal De Vliegwereld Informatie Peuterspeelzaal De Vliegwereld Peuterspeelzaal De Vliegwereld PSZ De Vliegwereld Isabella van Spanjestraat 4 5122 LE Rijen T 0161-214000 www.dekleinewereld.org www.facebook.nl/dekleinewereld

Nadere informatie

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website.

Aanmelding Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijfformulier welke je kunt verkrijgen op onze locatie en op onze website. De SPEELregels van Juffies SPEELopvang Juffies SPEELopvang is een kleinschalige organisatie waar we er naar streven om in goed overleg met de ouder verzorger te komen tot goede en heldere afspraken. Toch

Nadere informatie

d2 Aanvullende voorwaarden BSO AKROS Kinderopvang januari 2017

d2 Aanvullende voorwaarden BSO AKROS Kinderopvang januari 2017 Dienstverlening Buitenschoolse Opvang (BSO) Algemeen Voor alle contracten geldt dat de buitenschoolse opvang één week gesloten is tussen de Kerst en Nieuwjaar. Ook tijdens de nationale feestdagen en de

Nadere informatie

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang

Informatie van het Servicebureau Kinderopvang Informatie van het Servicebureau Kinderopvang 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie TARIEVENKRANT 2017 Buitenschoolse Opvang Peuteropvang Kinderdagverblijf De TARIEVEN IN DEZE TARIEVENKRANT zijn de tarieven van 2017. Elk jaar worden de tarieven in overeenstemming met de oudercommissies

Nadere informatie

Dagopvang. Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek. 52 weken per jaar 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag

Dagopvang. Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek. 52 weken per jaar 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag Tarieven 2017 Schaapsweg 26B, 6077 CG St. Odiliënberg, tel: 0475-858257 Thaalpad 29, 6102 EH Echt, tel: 0475-212282 1 Dagopvang Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek 52 weken per

Nadere informatie

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang.

De tarieven Voor de BSO/ VSO in 2016 zijn: 6,42 voor vaste opvang, en 6,68 voor flexibele opvang. Algemeen beleid 2016 1. Openingstijden We zijn alle werkdagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur, behalve op alle nationale feestdagen. Verlengde opvang vanaf 7.00 uur is mogelijk op aanvraag De centrale toegangsdeuren

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie

Bij strijdigheid tussen het contract en deze Algemene voorwaarden prevaleert de inhoud van het contract.

Bij strijdigheid tussen het contract en deze Algemene voorwaarden prevaleert de inhoud van het contract. Aanvullende algemene voorwaarden (versie januari 2017) In aanvulling op de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016 Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Aanvullende algemene

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang

INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang INSCHRIJFFORMULIER Kinderopvang Opvang gewenst per: N.B. Altijd een datum invullen in verband met de gewenste startdatum. Wanneer uw kind nog niet geboren is dan verzoeken wij u de vermoedelijke geboortedatum

Nadere informatie

Overzicht Tarieven. Kindercentrum Ut Kerrerraad

Overzicht Tarieven. Kindercentrum Ut Kerrerraad Overzicht Tarieven 2017 Kindercentrum Ut Kerrerraad Correspondentieadres: De Hoogestraat 3 / 6107 CH Stevensweert / tel: 06 3390 9529 mail@utkerreraad.nl / www.utkerreraad.nl / Kvk Roermond 12059334 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam

Versie Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Aanvullende Algemene voorwaarden Gastouderland Amsterdam Artikel 1 Definities - Gastouderland Amsterdam een geregistreerd Gastouderbureau in de zin van de Wet Kinderopvang; - Gastouderopvang: (kinderopvang)

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang

Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang Huishoudelijk reglement bij de overeenkomst tot kinderopvang 0 Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling 2. Doelstelling 3. Kinderdagverblijven 4. Openingstijden en dagindeling 5. Groepssamenstelling 6. Pedagogisch

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

d1 Aanvullende voorwaarden dagopvang AKROS Kinderopvang januari 2017

d1 Aanvullende voorwaarden dagopvang AKROS Kinderopvang januari 2017 Dienstverlening dagopvang Algemeen Voor alle contracten geldt dat het kinderdagverblijf één week gesloten is tussen de Kerst en Nieuwjaar. Ook tijdens de nationale feestdagen en de jaarlijkse studiedag

Nadere informatie

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week).

Dagdelen peuterspeelzaal Op een peuterspeelzaal komen de kinderen 3 dagdelen per week (totaal 10 uur per week). A. Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang voor peuterspeelzalen, peuterspeelscholen en Speelstart in RIJSWIJK Leeftijd kinderen Kinderen tussen 2,5 en 4 jaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVANTJES KINDEROPVANG

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVANTJES KINDEROPVANG ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LEVANTJES KINDEROPVANG Artikel 1: toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en diensten tussen Levantjes kinderopvang en de afnemers

Nadere informatie

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing.

Inschrijfdatum: De datum die gehanteerd wordt bij het bepalen van de volgorde van plaatsing. Artikel 1:Toepasselijkheid... pag. 1 Artikel 2:Begripsbepalingen... pag. 1 Artikel 3 Inschrijving... pag. 2 Artikel 4: Weigeringcriteria... pag. 2 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst... pag. 2 Artikel

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

HUISREGLEMENT KDV + BSO

HUISREGLEMENT KDV + BSO INLEIDING Stichting Kinderopvang West-Twente (SKWT) biedt dagopvang (KDV) aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen van 4-13 jaar. ARTIKEL 1: OPENINGSTIJDEN De vestigingen zijn

Nadere informatie

TUSSENSCHOOLSE OPVANG

TUSSENSCHOOLSE OPVANG TUSSENSCHOOLSE OPVANG Stichting Spring Venlo Basisschool De Zuistroom Groeneveldschool EEN DAG BIJ DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG Spring Venlo verzorgt op een aantal basisscholen in de regio de tussenschoolse

Nadere informatie