EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière"

Transcriptie

1 Z A T E R D A G 1 0 T / M V R I J D A G 1 6 N O V E M B E R Voor de job van je leven EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Passwerk leidt mensen met autisme op Opnieuw solliciteren: hoe begin je eraan? Het carrièreperspectief van een doctorandus jobs op Jobat.be Jobs in Vlaams Brabant& Brussel vanaf blz. 33 +handigoverzichtvanallejobsinuwregio

2 2 E D I T O Wim Verdoodt hoofdredacteur Jobat Logica voor starters,, (Te) veel werkgevers houden van logische curricula. Hou daar rekening mee. Onderzoeken. Ze stellen iets, maar wat moet je daar dan mee? Deze week bereikte ons de academische wetenschap dat het niet zo verstandig is om als starter een job te aanvaarden onder je niveau. Dergelijk emplooi is een olievlek die uitdeint over je hele carrière. De onderzoekers schreven straffe kost; dat het ongeveer 10 jaar duurt voordat iemand die onder niveau start eindelijk op niveau belandt. En dan laten we de arbeidsvoorwaarden nog buiten beschouwing. Een eerste loon kan zeer bepalend zijn. Als ook dat niet goed zit, ben je twee keer op achtervolgen aangewezen. De onderzoekers penden gelukkig ook goed nieuws neer. Starters die werk onder hun niveau weigeren, maken veel kans om binnen de drie maanden toch een geschikte baan te vinden. Oef! Gered! Alhoewel. Wie doorleest, leert dat het slechts om de helft van die starters gaat. De anderen moeten wat langer wachten op hun droomjob, uiteindelijk uit miserie en/ of geldnood toch een job onder niveau aanvaarden of zijn worst case scenario nu nog aan het zoeken. Dit geweten zijnde, wat is een starter die niet onmiddellijk een job in zijn verlengde vindt daar nu mee? Moet hij zelfverzekerd elke andere aanbieding als een belediging afslaan of er stilletjes rekening mee houden dat hij... tja, misschien, toch wel bij de slechte helft uit het onderzoek hoort? Wie een glazen bol heeft, mag hem doorgeven. Er zit nog een belangrijke nuance in het onderzoek. Een deel van de bevraging gebeurde in de periode ; voor wie het zich herinnert en er zich nog iets bij kan voorstellen: tijden van economische hoogconjunctuur en een verbeten war for talent. Werk weigeren in afwachting van die ene grote job was toen mentaal veel makkelijker dan anno 2012, het jaar waarin er wordt gegoocheld met faillissementen, sluitingen en ontslagen. Moet een beginnende sollicitant dan elke job aanvaarden? Neen, dat zou al te gek zijn. Veel belangrijker is dat, waar je ook start, je job iets in zich heeft waar je mee wegkomt op je cv. (Te) veel werkgevers houden van logische curricula. Hou daar rekening mee. Vind je niet meteen dé job, zorg er dan voor dat je op zijn minst je competenties en talenten kent, dat je die volgt en als je plots een niveau hoger wil dat je weet hoe die te verkopen. G E Z E G D economie voorbije 30 jaar een miljoen nieuwe,,hoeweldebelgische banen heeft gecreëerd, staanwenogvoorgrote uitdagingen, zoals blijkt uitcijfersvandefod Economie. Een werkgelegenheidsgraad van73,2%tegen2020is erdaareenvan. Sinds de millenniumwisseling is de groei van het aantal werkenden maar licht hoger dan de bevolkingsgroei. A R B E I D S V R A A G Iris Tolpe manager Legal Department, Information and Knowhow bij Securex Ziek op een feestdag: heb ik recht op gewaarborgd loon? Hetantwoordopdevraag is verschillend naargelang de werknemer al dan niet moet werken op de feestdag. Indien de werknemer niet moet werken op een feestdag en in principe had kunnen genieten van een welverdiende dag rust maar ziek wordt, heeft hij geen recht op gewaarborgd loon, maar wel op het loon voor de feestdag. De werknemer behoudt immers het recht op loon voor elke feestdag die valt binnen de 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekte. Wordt de werknemer bijvoorbeeld eind oktober voor eenlangeretijdziek,danzal zowel de feestdag van 1 november(allerheiligen) als 11 november(wapenstilstand) uitbetaald worden. Het loon voor een feestdag isgelijkzijnaanhetloondat de werknemer ontvangen zouhebbenindienhijopdie dag zou hebben gewerkt. Dit loon bestaat uit het basisloon, met inbegrip van de premies en voordelen in natura (omgezet in geld), die de werknemer zou hebben ontvangen, mocht hij op de feestdag gewerkt hebben. Stel dat de werknemer slechts een halve dag had moeten werken (omwille van deeltijdse arbeidsprestaties), dan zal hij het loon voor een halve dag ontvangenennietvooreenvolledige werkdag. Inprincipeishetdewerkgever die het loon voor een feestdag uitbetaalt, al zijn er sommige sectoren die deze verplichting hebben overgedragen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van hun sector. Verboden Werken op een feestdag is in principe verboden. Toch zijn er heel wat sectoren waarin werknemers aan de slag moeten, bijvoorbeeld de horeca of de verzorgingssector. Had de werknemer moeten werken op een feestdag maar wordt hij ziek, dan zijn dezelfde principes van toepassing als wanneer de werknemer ziek wordt op een gewone werkdag. De werknemer zal met andere woorden gedurende een bepaalde periode recht hebben op een gewaarborgd loon ten laste van zijn werkgever. De duur en wijze waarop dit gewaarborgd loon zal uitbetaald worden, verschilt naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort (arbeider, bediende...), de anciënniteit in de onderneming en het feit of een bediende zich al dan niet in proeftijd bevindt of met een contract van minder dan 3 maanden tewerkgesteld wordt....online j o b a t. b e / r e c h t e n p l i c h t e n

3 3 C A R T O O N I N H O U D 4 REPORTAGE Autisme op de werkvloer Leuk om een bug te vinden 5 ONDERZOEK Starten onder niveau Een goed begin? 6 INTERVIEW Elisabeth Monard Doctores worden argwanend bekeken 8 MENSEN Opnieuw solliciteren Hoe begin je eraan na 30 jaar afwezigheid? A N S E E L&D E N Y S Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Hoe zet je generaties tegen elkaar op? Kent u het verhaal van Robbers Cave? In 1954 selecteerde psycholoog Sherif 24 elfjarige jongetjes en verdeelde ze willekeurig in twee groepen die elk met een bus naar een zomerkamp gingen in het National Park van Robbers Cave in Oklahoma. De jongens kenden elkaar niet, maar binnen twee dagen ontstond een groepsgevoel. De ene groep noemde zichzelf de Rattlers (ratelslangen) en de andere de Eagles (adelaars). Ze bedachten zichzelf met eigen kleur, petjes en t shirts. Binnen de kortste keren begonnen de twee groepen elkaar echter uit te schelden. De spanning tussen Rattlers en Eagles liep nog meer op toen er prijzen verdeeld werden in een sportwedstrijd. De rivaliteit escaleerde in een regelrechte oorlog. Groepsvlaggen werden verbrand, hutten werden geplunderd en in de kantine brak een gevecht uit. Getuigen bestempelden de jongens als slecht, gestoord en gewelddadig, hoewel het sociaal goed aangepaste kinderen waren uit middenklassegezinnen. Robbers Cave is een klassieker in de psychologie omdat het aantoont hoe snel je groepen, die eigenlijk niet wezenlijk verschillen, tegen elkaar kan opzetten. Mensen op restaurant willekeurig één van twee verschillende ge,, rechten geven, zorgt al voor een groepsgevoel tussen de mensen met hetzelfde gerecht. Het gevolg van deze opdeling is dat groepsleden alles wat te maken heeft met de eigen groep positief beoordelen. Fouten zijn te wijten Mensen op restaurant willekeurig één van twee verschillende gerechten geven, zorgt al voor een groepsgevoel tussen de mensen met hetzelfde gerecht. aan ongelukkige omstandigheden, succes is te danken aan eigen inzicht. Het omgekeerde geldt voor de andere groep. Fouten in de andere groep zijn te wijten aan luiheid en te weinig inspanningen. Succes bij de anderen wordt toegeschreven aan de wind die meezat. In Europa wordt al een tijdje een Robbers Cave experiment opgezet met de verschillende generaties als Eagles en Rattlers. De zogenaamde generatie Y verwijt de babyboomers dat die te gulzig en te hard hebben geleefd en hun kleinkinderen de rekening nalaten. Babyboomers verwijten generatie Y ondankbaarheid en een gebrek aan werklust. Alsjeblief... Er zijn géén wezenlijke verschillen tussen deze generaties. Het zijn artificiële groepen gecreëerd op basis van het willekeurig kenmerk leeftijd. De mensen zijn niet wezenlijk verschillend. Mochten de mensen van generatie Y zich in de economisch situatie van de babyboomers bevinden, ze zouden zich exact hetzelfde gedragen en omgekeerd. Hoe kan je die generaties opnieuw met elkaar verzoenen? In Robbers Cave bleek de oplossing Rattlers en Eagles verplicht samen te laten werken. Hun bus met voedsel was defect en moest uit de modder getrokken worden. Samen een gestrande bus weer op weg helpen. Dat lijkt me geen slechte metafoor voor een generatiepact. Frederik Anseel professor organisatiepsychologie Universiteit Gent en hoofd onderzoeksgroep VIGOR

4 4 R E P O R T A G E Passwerk leidt mensen met autisme op tot softwaretester Leuk om een bug te vinden ICT dienstverlener Smals werkt,, sinds begin dit jaar samen met Passwerk, een softwarebedrijf dat mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) opleidt tot softwaretesters. Jimmy draait zo al een half jaar mee bij Smals. Tekst: Barbara Vandenbussche We kennen de sterke Op de werkvloer Mensen met autisme zijn soms heel gevoelig voor prikkels. Kleine aanpassingen maken vaak een groot verschil. Enkele voorbeelden uit de praktijk: tussenschotten en oortjes helpen om minder afgeleid te zijn; visuele ondersteuning: planning, screenshots, agenda, organigram enz. scheppen duidelijkheid; telefoon wegnemen tegen onvoorspelbaarheid; middagpauze aan de werkplek om drukte te vermijden; reservetaak voorzien om lege momenten in te vullen; duidelijke feedback om misverstanden te voorkomen. punten van mensen met ASS, zoals hun hoge precisie en concentratie. Bij Passwerk vertrekt men van de positieve kwaliteiten van personen, vertelt directeur Nico De Cleen. Door hun ASS beschikken Passwerkers over kwaliteiten die, onder meer voor het testen van software, erg belangrijk zijn: oog voor detail, analytisch en logisch denkvermogen, een hoog concentratievermogen enzovoort. ICT dienstverlener Smals werkt sinds begin dit jaar samen met Passwerk aan een testprogramma voor een toepassing voor de RSZ. Aan de keuze voor Passwerk ging een uitvoerige analyse vooraf, vertelt Smals projectleider Thomas De Rycke. We kennen de sterke punten van mensen met ASS, zoals hun hoge precisie, concentratie en motivatie in het repetitief testen. Hun zakelijk juridische kennis is natuurlijk niet dezelfde als die van een ervaren analist of tester die al jaren voor de sociale zekerheid werkt. Thomas De Rycke benadrukt dat de keuze voor Passwerk rendabel moest zijn. Jimmy, die hier via Passwerk aan de slag is, wordt zeker niet bekeken alsspeciaal. Het belangrijkste is dat hij de tests goed uitvoert. Dat het klikt met de collega's is mooi meegenomen. 30 procent mag door Wie via Passwerk wil werken, moet door een uitvoerige procedure, met intakegesprekken, een testbatterij en een assessment van 3 weken. Daarna wordt 20 tot 30 procent van de kandidaten weerhouden en opgeleid tot softwaretester. Wie het haalt, wordt zoveel mogelijk ingezet in gewone werksituaties. Inclusie, heet dat bij Passwerk. We zorgen voor begeleiding en voor een aanspreekpunt op het werk, vertelt accountmanager Dirk Rombaut. Jimmy s contactpersoon bij Smals is testcoördinator Dirk Joye. Het contact met Jimmy valt heel goed mee. Collega's spreken hem rechtstreeks aan voor werkgerelateerde zaken. Blij dat ik op een goede plek aan de slag kan Als ik een bug gevonden heb, vind ik dat wel leuk, vertelt Jimmy. Dan kan ik de collega's ook eens opjagen. Meestal complimenteren ze me dan. Sinds zijn twaalfde is Jimmy met computers bezig. In het middelbaar volgde hij Informaticabeheer. Programmeren lag me niet echt, maar toen ik op zoek ging naar werk ben ik via Passwerk bij testing uitgekomen. Ik werk nu bijna twee jaar voor Passwerk en kon in maart bij Smals beginnen. Ik ben blij dat ik al tijd op een goede werkplaats aan de slag kan. Er wordt op voorhand nagegaan of het haalbaar is en hoe de collega's zijn. Die collega s leerde Jimmy bij Smals vlot kennen. Ik ben goed ontvangen. In het begin hebben ze me het programma voorgesteld en me niet te veel lastig gevallen met vragen. Wel merkte ik dat ze wat grapjes maakten, wat ik leuk vond. Aan de werkplek moest ik wennen, vooral aan de tijdsregistratie, omdat ik die altijd vergat.

5 5 O N D E R Z O E K Wiestartonderniveauvoeltdat10jaarlaternog Is starten onder niveau een goed idee? Wie na afstuderen een job aanneemt onder zijn opleidingsniveau, steekt zichzelf stokken in de wielen. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Gent en HUBrussel. Tekst: Michiel Leen / Illustratie: Maarten Vande Wiele Heeft het zin om na het schoolverlaten een job onder je studieniveau aan te nemen? En fungeert die job als springplank naar een job op dat niveau? Op die vragen wilden onderzoekers Dieter Verhaest (HUBrussel), Stijn Baert en Bart Cockx (UGent) een antwoord vinden. Wat blijkt? 34 tot 59 procent van de eerste jobs waarin Vlaamse schoolverlaters tewerkgesteld worden vereist een lager scholingsniveau dan datgene dat verworven werd. Eerder onderzoek op dit terrein had aangetoond dat deze zogenaamde overscholing geen probleem hoefde te zijn. Baert, Cockx en Verhaest spreken dat tegen. Op die studies was methodologisch heel wat aan te merken, zegt Baert. Onze studie is de eerste die het verschil bekijkt tussen bewust wat langer werkloos blijven of toch maar kiezen voor een job onder je opleidingsniveau. De conclusies van het trio zijn niet min. Wie na afstuderen een job aanneemt onder zijn studieniveau, doet er volgens de onderzoekers tot tien jaar over om door te groeien naar een job op niveau gesteld dat je in tussentijd de competenties die je tijdens je opleiding verwierf, niet afleert. Het onderzoek kent nog een verbijsterende conclusie. Op basis van simulaties ontdekten we dat de helft van de overgeschoolde werknemers binnen de drie maanden wél een passende job gevonden zou hebben. Alleen: veel schoolverlaters hebben niet de luxe om maandenlang de kat uit de boom te kijken. De wachttijd voor een inschakelingsuitkering werd begin dit jaar verlengd van 9 maanden naar 360 dagen. Wie die periode niet kan overbruggen met steun van bijvoorbeeld familieleden, kiest al snel eieren voor zijn geld en aanvaardt een job beneden zijn kwalificatieniveau. Een jobaanbieding weigeren is bovendien minder evident geworden: kon een afgestudeerde in het verleden gedurende een periode van zes maanden werk weigeren dat niet bij de scholing aansloot, is dat nu nog,, slechts drie maanden. Een veel te korte termijn, stellen de onderzoekers onomwonden. Bovendien impliceert die tendens ook een ongelijkheid tussen werkzoekende jongeren, stelt Verhaest. Wie thuis Stijn Baert UGent Wie een job onder niveau aanneemt, dreigt vast te komen zitten. opgevangen wordt, kan wachten. Wie die kans niet heeft, wordt de facto gedwongen om eender welke job, aan te nemen. Al is het volgens Verhaest evenzeer waar dat wie na een jaar nog niet aan het werk is, weinig kans heeft om ooit die passende job te vinden. Wie een job onder niveau aanneemt, is daarom niet ongelukkig, zegt Baert. Maar hij of zij dreigt wel vast te komen zitten in die job en nooit het niveau te bereiken waarvoor ze studeerden. Wie na twee maanden al in een job stapt, doet er misschien goed aan om wat verder te zoeken. De onderzoekers beseffen dat ongeduld veel pas afgestudeerden naar een job drijft waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. Er is de puur financiële drijfveer, zegt Verhaest. Maar werkloosheid heeft ook een psychologische weerslag. Een job zorgt voor structuur, sociaal contact en een zeker welbevinden. Overscholing heeft ook economische implicaties. Immers: efficiënt kun je het niet noemen. Baert: De maatschappij investeert in de opleiding van jonge werknemers, maar eenmaal afgestudeerd kunnen ze die opgedane kennis vaak niet kwijt in hun werk. Verhaest vraagt de beleidsmakers om na te denken over hun activeringsbeleid. Door de ingreep in de wachtuitkering gaan mensen sneller aan het werk en wordt de werkloosheid teruggedrongen. Daar kun je weinig op tegen hebben. De match tussen de capaciteiten van die jongeren en de banen die ze aannemen, is helaas minder goed. Dat moeten we ook onder ogen durven zien.

6 6 I N T E R V I E W Elisabeth Monard, secretaris generaal FWO Jonge masters ziet graag komen, jonge stuiten op argwaan Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) zet volop in op de hr ondersteuning van wetenschappelijke onderzoekers. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek blijft mensenwerk. Dan heb je een aangepast personeelsbeleid nodig, zegt FWO secretarisgeneraal Elisabeth Monard. Bovendien komen steeds meer academici na hun doctoraat in het bedrijfsleven terecht.,, Het FWO, voor wie de instelling niet mocht kennen, is het onafhankelijk Vlaams agentschap dat toelagen krijgt voor ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Daarbij ligt de focus op fundamenteel onderzoek, gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid van de onderzoeker. De organisatie beschikt over een budget van ongeveer 210 miljoen euro, waarvan het merendeel door de Vlaamse overheid wordt gefinancierd. Die middelen dienen ter ondersteuning van projecten over alle wetenschappelijke disciplines heen, uit zowel humane als exacte wetenschappen. Zo worden onderzoeksmandaten gesponsord, de ene helft op predoctoraal niveau en de andere helft op postdoctoraal niveau. Andere middelen gaan naar onderzoeksprojecten waarvoor personeel tewerkgesteld moet worden: onderzoekers en technisch ondersteunend personeel, goed voor een tewerkstelling van 1.00 mensen. Naast het financieringsluik neemt het FWO ook het personeelsbeleid voor Tekst: Michiel Leen / Foto: Ivan Put de mandaathouders in handen. Selectie en rekrutering, evaluatie en personeelsadministratie wordt door FWO beheerd. Het merendeel van de middelen gaat naar de salarissen van onze onderzoekers, zegt secretaris generaal Elisabeth Monard, die de uitvoering van het dagelijkse beleid binnen het FWO superviseert. Wetenschappelijk onderzoek blijft dan ook mensenwerk. HetFWOgaatpratopzijnHRexcellence in research label? Wat houdt dat in? Het FWO heeft altijd de reputatie gehad een onderzoekersvriendelijke instelling te zijn. Daar maken we ook al decennialang een punt van. De Europese Commissie heeft ons op basis van dat beleid een kwaliteitslabel toegekend. Dat betekent niet dat we nu op onze lauweren rusten: een evaluatie volgt. Een dergelijk label moet je ook waarmaken, natuurlijk. Hoe ziet een personeelsbeleid op maat van wetenschappelijke onderzoekers er dan precies uit? Onze onderzoekers moeten in de beste omstandigheden kunnen werken, dat is het uitgangspunt. We moeten ervoor zorgen dat zij zich niet te veel moeten bezighouden met administratieve rompslomp. Dat begint al bij het indienen van een dossier voor een onderzoeksproject. De procedure spitst zich toe op de essentiële elementen die wetenschappelijke experts nodig hebben om het project te Vrouwelijke kandidaten vragen minder vaak een postdoctoraal mandaat aan. Het gaat om vrouwen achteraan de twintig die kiezen tussen een academische carrière en hun gezin. kunnen evalueren. We proberen de procedure zo te organiseren dat de onderzoeker zich niet met te veel omslachtige procedures geconfronteerd ziet. Werkomstandigheden hangen wat af van de instelling waaraan de onderzoeker terechtkomt. FWO onderzoekers worden vrij goed betaald, zeker in vergelijking met andere Europese landen. Je moet de kandidaten op een correcte manier behandelen: ervoor zorgen dat selectie en rekrutering via objectieve procedures verlopen, zorgen dat ze in orde zijn met sociale zekerheid. Onderzoekers kunnen daarnaast steeds bij ons terecht met problemen of praktische vragen. Vergeet niet: voor het merendeel zijn het erg jonge mensen. Naast hun academische carrière zijn ze volop bezig met het uitbouwen van een gezinsleven. Daarmee proberen we op een flexibele manier rekening te houden. De man vrouwverhouding in het academische veld blijft een belangrijk aandachtspunt? In het hoger onderwijs studeren meer vrouwen dan mannen af. Ook bij de predoctorale onderzoekers zijn de vrouwen lichtjes in de meerderheid. Maar bij de postdoctorale onderzoekers slaat die verhouding om en zijn er beduidend minder vrouwen. Vrouwelijke kandidaten vragen minder vaak een postdoctoraal mandaat aan. Het gaat om vrouwen achteraan de twintig, misschien maken ze de keuze tussen hun carrière en hun gezin. De maatschappij lijkt die zorgende functie voor vrouwen nog steeds evidenter te vinden dan voor mannen. Het is een problematiek die je spijtig genoeg ook in andere sectoren aantreft. Dit is een maatschappelijk probleem waar we allemaal aan moeten werken. Het gaat om erg talentvolle mensen. We moeten proberen om werkomstandigheden te creëren waarin zij aan boord willen en kunnen blijven. Eenvoudige ingrepen zoals zorgen voor goede kinderopvang of strijkdiensten kunnen het verschil maken. Een postdoctoraal mandaat loopt drie jaar en wordt toegekend op basis van eerder onderzoek en vooral academische publicaties. Als je in de voorafgaande jaren kinderen hebt gekregen, ben je minder actief geweest dan mannelijke collega s die wel gewoon

7 7 men doctores konden doorwerken. Daar houden we rekening mee. Ook FWO biedt de mogelijkheid tot deeltijds werken, naast zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en borstvoedingsverlof. Bovendien wordt de termijn waarbinnen je een postdoctoraal mandaat kunt aanvragen, verlengd met een vaste periode per kind, om zo de inactiviteit te compenseren. Ook het aandeel van de vrouwen in de expertenpanels die de aanvragen beoordelen, is gestegen. In 2005 was dat nauwelijks 10 procent, vandaag is dat 30 procent. Bij het samenstellen van die panels wordt aan vrouwelijke experts die hun kunde bewezen hebben, voorrang verleend. Ook buitenlandse onderzoekers worden actief ondersteund? Er bestaan verschillende systemen voor internationale samenwerking. Het fonds stimuleert Vlaamse onderzoekers ook om buitenlandse expertise op te doen via een extra toelage. Ook buitenlandse kandidaten kunnen in aanmerking komen voor een FWO mandaat. Vanaf dit jaar zetten we, met het Pegasusprogramma, dat kan rekenen op een co funding door de Europese Commissie, in op het aantrekken van buitenlandse postdoctorale onderzoekers. In 2005 hadden we 3,8 procent buitenlandse onderzoekers; nu is dat 16,5 procent. Zij werken aan dezelfde voorwaarden als onze eigen onderzoekers. Het is ook fijn om op die manier een Vlaamse bijdrage te leveren aan grote wetenschappelijke doorbraken. Zo zijn heel wat van onze onderzoekers betrokken bij het baanbrekende onderzoek naar het Higgs deeltje in het Zwitserse CERN instituut. Onze onderzoekers doen het ook uitstekend op internationaal gebied. Als je kijkt naar de publicaties in toon,, aangevende wetenschappelijke bladen, bezet Vlaanderen de vijfde plaats in Europa, na de Scandinavische landen en Nederland, maar vòòr buurlanden als Duitsland en Frankrijk. Meer dan de helft van de publicaties komt voort uit internationale samenwerking; als kleine regio staan onze onderzoekers open naar de hele Wie onderzoek doet, heeft een kritische, analytische geest, een synthetisch vermogen, kan een planning maken, is creatief, neemt initiatief, kan een project leiden en een budget beheren. wereld. Ik sta soms versteld van de bestemmingen waarheen ze vertrekken om nieuwe onderzoeksexpertise op te doen. FWO financiert onderzoek dat plaatsvindt aan universiteiten. Is hetdebedoelingdatzedaarnabij die instelling aan boord blijven? Het aantal doctoraten neemt de laatste jaren enorm toe. Universiteiten kunnen niet al deze doctores in dienst nemen. Dat is ook niet de eerste bedoeling van een doctoraat. Wie een doctoraat behaalt, heeft heel wat vaardigheden verworven die hem of haar buiten de academische context van pas komen. Wie onderzoek doet, heeft een kritische, analytische geest, een synthetisch vermogen, kan een planning maken, is creatief, neemt initiatief, kan een project leiden en een budget beheren. Bedrijven gaan er nog te vaak van uit dat wie jarenlang met fundamenteel onderzoek bezig is, geen capaciteiten meebrengt die in het bedrijfsleven van pas komen. Jonge masters ziet men graag komen, jonge doctores stuiten soms op argwaan. Nochtans is er een lange lijst van bedrijfsleiders die ooit bij FWO begonnen zijn. Chris Van Den Wyngaert van het Internationaal Strafhof. Agoria voorzitster Christ l Joris. Jos Peeters van Capricorn De voorbeelden zijn legio. Aan de andere kant sponsoren veel bedrijven prijzen voor wetenschappelijk onderzoek. Voor hen is het interessant om te zien met welk onderzoek men in dit land bezig is in wetenschapsdomeinen die voor hen relevant zijn. Voor onderzoekers is het dan weer stimulerend te weten dat een bedrijf in hun onderzoek geïnteresseerd is. Het is een kwaliteitslabel in hun domein, zo n prijs. Sponsoring van fundamenteel onderzoek is natuurlijk ook goed voor het bedrijfsimago. Het is niet zo evident dat zij onderzoek sponsoren dat nog niet meteen een praktische toepassing heeft gevonden, maar zo laten ze wel zien dat ze geloven in het belang van dergelijk onderzoek. Voor onderzoekers is zo n prijs ook een weliswaar erg specifiek hr kanaal. Op die manier kom je immers in contacten met bedrijven. Het resultaat van fundamenteel onderzoek laat zich niet voorspellen.hoeevidentishetombedrijvendaarwarmvoortemaken? Buiten de sponsoring van de prijzen voor onderzoek zijn er in België, maar ook in Europa, inderdaad nog maar weinig bedrijven die fundamenteel onderzoek sponsoren. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid dat wel doet. Het gaat om langetermijnprojecten. De kiem voor het succes van de biotechnologie in Vlaanderen werd dertig jaar geleden gelegd, toen FWO geld uittrok voor dergelijk onderzoek. Van een bedrijf kun je investeringen op een dergelijke lange termijn niet verwachten. Het is wel belangrijk dat bedrijven hun steun verlenen en dat de twee werelden met elkaar in contact blijven staan.

8 8 M E N S E N Opnieuw op de arbeidsmarkt Hoe solliciteren na 30 jaar afwezigheid? Je bent 50 plus, werkt heel je leven bij Ford Genk of Philips Turnhout en krijgt plots te horen dat er geen plaatsmeervoorjeis.na30 jaar beland je terug op de arbeidsmarkt. Wat doe je? Tekst: Peter Van Dyck,, Dirk Goethals Ascento Je moet nadenken over wat je van je oude baan wil meenemen naar je nieuwe job. Woede en verdriet. Het zijn heftige emoties die trouwe werknemers overvallen bij een collectief ontslag. Hoe langer je bij een bedrijf werkt, hoe meer je je daarmee verbonden voelt. Zeker bij grote ondernemingen had men vroeger het gevoel er een job voor het leven te vinden, zegt Dirk Goethals, outplacementexpert bij hrdienstverlener Ascento. Als daar een einde aan komt, voel je je verraden. Je heeft zoveel gegeven voor dat bedrijf en nu zet het je op straat! Voor 50 plussers komen bovenop die woede de weinig rooskleurige vooruitzichten. Overal lees je hoe moeilijk ze aan een nieuwe baan geraken. Ascento, dat bij heel wat grote herstructureringen het outplacement begeleidde, weet uit ervaring dat je die mensen de gelegenheid moet geven om hun woede te ventileren. We respecteren het rouwproces, maar willen tegelijk op positieve ervaringen wijzen, legt Dirk Goethals uit. Die job maakte een groot stuk van hun leven uit; dat gooi je toch niet zomaar weg? Je moeten die mensen doen nadenken over wat ze van die oude baan willen meenemen naar een nieuwe job. Je hebt overigens ook werknemers die opluchting voelen. Opeenvolgende herstructureringen voedden de onzekerheid. Ze zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Bij fabrieken zoals Ford Genk, waar al ruime tijd sprake was van overcapaciteit, bestond een systeem van economische werkloosheid. Wie thuis moest blijven omdat er niet genoeg werk was, gebruikte die tijd niet zelden om, via bijvoorbeeld een cursus, nieuwe paden te exploreren. Het ontslag moedigt hen aan om verder die weg in te slaan. Eigen mogelijkheden Onderzoekers van de KULeuven volgden twee jaar lang mensen die door Ascento werden begeleid bij outplacement. Een van hun conclusies was dat de traditionele sterkte zwakteanalyse niet zo goed is voor het welzijn van de werkzoekenden, vertelt Dirk Goethals. Als ze de helft van de tijd moeten spenderen aan hun tekortkomingen, brokkelt hun zelfvertrouwen af. Vertrek vanuit de positieve capaciteiten en ze stappen veel assertiever naar de arbeidsmarkt. Werknemers die lang bij hetzelfde bedrijf aan de slag waren, hebben vaak een vervormd beeld van de eigen mogelijkheden. Dirk Goethals: Bij de herstructurering van Ford Genk in 2004 hoorde ik mensen zeggen dat ze door jaar in jaar uit aan de band te hebben gestaan heel wat hadden afgeleerd. Tot ik hen op kwaliteiten wees die ze zo ontwikkeld hadden: de trots op het eindproduct, de productiviteit, de kwaliteitszorg, de werkmethodes die oog hebben voor ergonomie, het kostenbewustzijn. Bij Ford komt daar nog eens bij dat er mensen rondlopen met uiteenlopende culturele achtergronden. Dat ze in die diversiteit goed met elkaar weten om te gaan en te communiceren, is ook een troef. Probleem is dat dit soort competenties moeilijk aantoonbaar is. Bedrijven zouden naast een C4 ook een competentievisum moeten geven, zegt Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB. We hebben een pilootproject waarbij de werkgever een attest aflevert van de competenties die werknemers bij hem verwierven. De werkzoekende vijftiger moet tegen heel wat vooroordelen opboksen: hij zou zo vroeg mogelijk op pensioen willen, te hoge looneisen stellen en vastgeroest zijn. Wie vasthoudt aan die stereotiepen heeft geen oog voor de sociologische veranderingen, stelt Fons Leroy onomwonden. Ik zie genoeg vijftigers en zestigers die wel gemotiveerd zijn om actief te blijven. Niet zelden speelt ook een economische noodzaak, omdat ze nog kinderen hebben die verder studeren en ouders waar ze voor moeten zorgen. Creatieve formules Leroy vraagt wél aandacht voor het werkvermogen van de 50 plussers die fabrieken als Ford Genk moeten verlaten. Je moet er rekening mee houden dat die mensen lange tijd zware fysieke arbeid hebben verricht. De nieuwe job moetwerkbaar zijn. Op dat vlak zie ik in ons land soms een gebrek aan sociale innovatie. Ik zie te vaak de neiging om mensen snel door te schuiven naar een identiek beroep. In het buitenland hanteren ze creatievere formules. Zo worden in Nederland oudere brandweermannen naar de verzekeringssector geleid. Logisch eigenlijk: zij hebben de expertise om goede experts in brandpolissen te worden. Bij de VDAB werven we geregeld meestergasten aan. Na een korte pedagogische opleiding blijken dat ideale instructeurs.

9 9 M I J N L O O N C O L U M N Ruth Lasters is leerkracht Frans in Borgerhout. Van haar verschenen de romans Poolijs en Feestelijk Zweet. Om de beurt schrijven zij en San F. Yezerskiy de werkweek van zich af. Termijn Michael Vergauwen L E E F T I J D 32 W O O N P L A A T S Stekene B E R O E P Zelfstandig thuisverpleger P R I V É alleenstaand N E T T O L O O N euro E X T R A ' S geen Watdoejevoorwerk? Ik werk als zelfstandig thuisverpleger. Het leuke is het contact met de mensen en de vrijheid die ik heb. Ik kan zelf alles regelen. Hoeveeluurwerkjeperweek? Dat varieert sterk, gemiddeld zo'n 40 à 45 uur per week. Maar dat hangt af van hoeveel patiënten ik heb en welke zorg ze nodig hebben. Watvindjevanjeloon? Ik ben tevreden met wat ik verdien. Voor mijn diploma heb ik een mooi loon. En de vrijheid die ik heb, daar geniet ik van. Wat heb je gestudeerd? Ik heb gestudeerd voor psychiatrisch verpleegkundige, wat aansluit bij wat ik nu doe. Als thuisverpleegkundige bevind je je soms tussen de ziekenhuiswereld en de psychische zorgverlening. Spaar je? Ik probeer, maar hoeveel precies varieert. Ik heb mijn huis dat ik afbetaal; dat is ook een vorm van sparen. Waargeefjemetpleziergeldaanuit? Aan kleren, reizen, lekker eten... Mijn hobby's zijn shoppen, joggen en met mijn vrienden optrekken. De laatste tijd heb ik ook een paar citytrips gedaan. Zijnerzakenwaarjegeengeldaankuntgeven? Concerten bezoeken doe ik niet zo veel. Voor de rest kan ik niet meteen iets bedenken. Watzoujedoenalsjemorgendelottowon? Stoppen met werken, afhankelijk van hoeveel ik zou winnen. Maar het eerste wat ik zou doen, is investeren in een veilig spaarpotje. Met de rest zou ik van het leven profiteren en meer reizen. (bvdb) Als de deur van de firma 's ochtends achter hem dichtvalt, krijgt Dirk Machels altijd even het gevoel dat hij er levenslang zal moeten blijven, dat ooit met pensioen gaan slechts een verzinsel van het management is om de gemoederen rustig te houden, opstanden te vermijden. Tot onlangs kon hij zichzelf kalmeren door naar de diepe rimpels van facturiste Katja te staren, naar Willems kalende kruin en de dikke brillenglazen van Servaes van de Service. Stuk voor stuk tekenen van veroudering, van het feit dat zijn collega's net als hij reeds,, veel van hun tijd hebben uitgezeten in het bedrijf, nog minder dagen moeten werken dan zij er reeds gepresteerd hebben. Jaren heeft Dirk zich vastgehouden aan al die uiterlijke bewijzen van het naderen van zijn pensioen, zijn invrijheidstelling. Maar sinds Mira Staffels en Boris Leys, twee bijzonder knappe verschijningen, hun intrede hebben gemaakt op de dienst, verbergen zowat al zijn collega's hun leeftijd door rimpeldekkende fond de teint, grijze haren verhullende kleurspoelingen of het dragen van lenzen, in plaats van onflatteuze monturen. Sinds zij hun ouderdom, het verstrijken der dagen, maskeren, lijkt de tijd wel stil te staan voor Dirk, die zich elk uur benauwder En gij, wat hebt gij uitgestoken dat gij hier al zo lang zit? voelt. Een aftelklok maakt hij daarom, die tot op de seconde weergeeft hoeveel dagen hij nog moet werken: zeven volle jaren die hoewel hij er reeds een vijfvoud heeft opzitten nooit zullen voorbijgaan, zo lijkt het. Pas als hij stiekem voor élk van zijn collega's zo'n afteldisplay heeft ontworpen en om de haverklap ook hun werktermijn kan aflezen vaak nog veel langer dan de zijne brengt een blik in zijn bureaulade werkelijk soelaas. En al gauw voelt hij zich eerder verbonden met al hun verspringende cijfers dan met henzelf minuten of nog slechts 11 dagen staan er op zijn eigen aftelklok als de begeerlijke, maar ook bemoeizieke Mira bij het zoeken naar nieuwe post its, de lade van Dirk die even bij de koffieautomaat staat opentrekt en bij het zien van al die knipperende rode displays, meent dat het bommen zijn en de firma bijeenkrijst. Met een hysterische evacuatie tot gevolg, tijdens welke Servaes, de panikeur, een kleine beroerte krijgt waardoor Machels niet alleen langer dan gepland zal moeten werken om hem te vervangen, maar veel erger nog: onbepaald langer. Het valt immers onmogelijk te voorzien wanneer Servaes volledig zal hersteld zijn. Zo van slag is Dirk door die ongedefinieerde, onaftelbare dienstverlenging, dat hij steeds vaker denkt dat hij reeds 42 jaar in dat vale gebouw zit omwille van een vreselijk vergrijp, iets met explosieven dat hij zich niet helemaal kan herinneren. En gij, wat hebt gij uitgestoken dat gij hier al zo lang zit?, vraagt hij dan aan al zijn collega's, uiteindelijk eveneens aan de manager en CEO, de vergaderzaal binnenstormend. Als zij verbijsterd niets antwoorden, grinnikt Machels en buldert in volle ondernemingsraad: Ja, ja, dat zal wel....online j o b a t. b e / m i j n l o o n

10 10 UZ Brussel zoekt 40 nieuwe collega's JOBHAPPENING Alle info over onze jobhappening en jobaanbiedingen vind je op UZ Brussel -Campus Jette -Laarbeeklaan Brussel Young Professionals There is no limit to what you can achieve! Dat jemogelijkheden grenzeloos zijn, wist je waarschijnlijk zelf ook al. Wat jemisschien niet weet is dat ergeen betere omgeving bestaatomjouwcarrière totbloei te brengen dan bij Robert Half. Wij zijn s werelds grootste speler op het vlak van professionele rekrutering. Endat al meer dan 60 jaar lang! Bij Robert Half draait het ommensen: ons hoofddoel is het helpen van professionals met het vinden van defunctie die bij hen past en het ondersteunen van bedrijven in hun zoektocht naar talent. Solliciteer je bij Robert Half, dan kies jevoor: Een flitsende start bij het beste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Een internationale werkomgeving waar jezowel de vibe van een multinational als de charme van een lokaal team voelt. Een uitgelezen kans om je commerciële en onderhandelingsvaardigheden te ontplooien. Een zeer aantrekkelijk salarispakket, dat je zelf kan opbouwen door concrete resultaten neer te zetten. Dynamische en enthousiaste collega s die zorgen voor fun en drive, die jouw passie om te winnen delen. Training encoaching om je persoonlijke groei te garanderen. Talrijke carrièrekansen. Interesse omonze groei te ondersteunen? Kom meer teweten over demogelijkheden bij Robert Half: Contacteer ons op of stuur een gedetailleerd cv naar Move Up in the World Antwerpen Brussel Charleroi Gent Groot-Bijgaarden Hasselt Herentals Liège Roeselare Wavre Zaventem Robert Half International (www.roberthalf.be) is een Amerikaanse beursgenoteerde groep en internationaal marktleider in gespecialiseerdetijdelijke en permanente rekrutering.sinds hetontstaanin1948 groeideroberthalf International uittot eenorganisatie waar de hoogste professionele standaarden gehanteerd worden. DOSSIER 17/11 Jobdossier TRANSPORT Ziejij een job in de transportoflogistiekesector welzitten? Mis dan Jobatvan zaterdag 17 november niet! Adverteren in dit dossier? Profiteer vanonzeinteressante tarievenenrekruteer de sterkste profielen. Contacteer uw Jobat-adviseur via ofmail naar

11 ONDERWIJSINSPECTIE OOG VOOR KWALITEIT GEZOCHT: LEIDINGGEVENDEN ONDERWIJSINSPECTIE Brussel De onderwijsinspectie werft coördinerende inspecteursaan. Je hebtminstens 5jaar leidinggevende ervaring en minstens 8jaar ervaring in of met het onderwijs. Solliciteren kantot 21 november Meer info: Bekijk regelmatig onzewebsite voor anderevacatures! Hoe gelukkig ben jij op het werk? Doe de test op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling CEDEC Gespecialiseerd in de organisatie en het beleid van KMO ssinds 1965 CEDEC werd in 1965 opgericht en heeft vestigingen in Genève, Barcelona en Milaan. Als Europese groep zijn we actiefin6landen en tellen we klanten. Bent ueen ambitieus persoon met karakter,die gebeten is door de verkoopmicrobe? Kom dan ons team versterken als (m/v): VERKOPER Ubent perfect tweetalig en stelt onze diensten voor aan zaakvoerders van kleine en middelgrote ondernemingen in België. Wij bieden een aantrekkelijk loon, een interne opleiding en een onkostenvergoeding. Interesse? Stuur dan uw kandidatuur naar CEDEC S.A., Egide VanOphemstraat 40a Brussel of mail naar Patricia VanEeckhout Een perfect evenwicht tussen mijn job en mijn privéleven, da s tbelangrijkste voor mij. 15 september via mobile Jelmer Degryse en 423 anderen liken dit Op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging, een nieuwe stap in je carrière, een toffe job. Dit is er één waar je misschien niet meteen aan dacht. Een werkgever die volledig gaat voor wat jou ook motiveert, voor de waarden die je nauw aan t hart liggen: Een menselijk en Belgisch bedrijf dat aandacht heeft voor zijn medewerkers. Zin om de wereld van de verzekeringen vanuit de P&V Groep te ontdekken? Surf snel naar Ik Like YOUR CAREER Zorgen voor anderen was nog nooit zo goed voor je carrière. Directeur Domein TerDuinen Domein Ter Duinen is een centrum met zorg voor tijdelijk residentieel verblijf en vakanties voor groepen. Functieomschrijving Ubent verantwoordelijk voor het dagelijks en algemeen beheer van het centrum. Urapporteert aan de raad van bestuur. Ubent verantwoordelijk voor: HRenpersoneelsbeleid een zuiver,correct en stabiel financieel beleid het voldoen aan alle wettelijke bepalingen, veiligheidsvoorschriften en procedures het onderhoud van gebouwen, uitrusting en materiaal de ontwikkeling en motivatie van uw teamleden U staat in voor: dekwaliteit van het onthaal en de geleverde zorgen deimplementatie van de beslissingen van de raad van bestuur advies omtrent het beleid van herstelzorg en vakanties met zorg decommunicatie van het centrum en/of de CM herstelzorg Profiel U bezit een Master of bent gelijkgesteld door ervaring. U werkte reeds op dit niveau in een non-profit organisatie (in de medisch-sociale sector). Uw leiderskwaliteiten sluiten aan bij de cultuur van onze organisatie. Ubent in staat een beleid uit te tekenen in lijn met de uitdagingen van de sector zowel op het vlak van zorg als vakanties. Aanbod Een aantrekkelijk salaris in overeenstemming met uw ervaring. Wedden dat je zin krijgt in verzekeringen? Stuur uw CV en motivatie door via

12 1 OP DAG VIND JE DE JOB VANJE LEVEN. SOLLICITEER OP 1DAG BIJTIENTALLEN POTENTIËLE WERKGEVERS. Brabanthal, Leuven 21 NOV Schrijf je nu GRATIS in op Jobat.be en win een smartphone.

13 BELGIË NEDERLAND FRANKRIJK Z-AFRIKA WORKSHOPS CAREERCORNER 1 11u00 &12u00 Feeling good, feeling healthy 13u00 &14u00 door Bart Verhoeven, Healthcity De perfecte 1e indruk bij sollicitatie door je lichaamstaal 15u00 &16u00 door Petra Mertens, innerout Optimaliseerjezakelijkezichtbaarheid zichtbaarheid en maak je ambities waar door HeidiDeblaere, DeblaereConsulting 17u00 &18u00 Personal Branding door Katrin vandewater,passion forwork CAREERCORNER 2 11u00 &12u00 Zelfzeker solliciteren door Inge Ketels, Bureau Stroom 13u00 Van Operator tot Process Ingeneer door Katrien Janssen, Kellogs 13u30 Werken binnen de luchtvaartsector. Iets voor jou? door Valérie Gérard, Asco 14u00 Hoe bouw ik mijn persoonlijk social learning netwerk uit? door Isabel De Clercq, Kluwer Opleidingen 15u00 Alles wat uwilde vragen oversolliciteren door Sylvia Mathijs,VDAB 16u00 De toekomst vanwelzijn en gezondheid door LucBillion,Smals 17u00 Werken voor een Top Employer: KU Leuven door InekeDeBrue 17u30 Werken voor een Top Employer: UZ Leuven door Grietje Veeckmans 18u00 Werken voor eentop Employer: T-Interim

14 Career LaunCh d n e l A Str 1 volledig n de Audi A1 gezicht va et de ie m oo is m de t or he e dat perfect in et ni ssing ts Ik zie erop to ie lo op er n ee t komt. Als het bot voor op t rs uit to ie tot zijn rech ik ga s en leveranc elektronica, terne collega door in verlichtings A1 et m de e ng ho ki enwer der gevoel in nauwe sam ij een bijzon id toont.! Het geeft m ge schoonhe pa di ro lle Eu vo el jn he zi g in ht ic rl jn ve middel van zi rmoesen, Charlotte Ve ing nieur verlicht ge in its Kwalite Solliciteer nu! De mooiste bestemming voor je carrière Bezoek ons op 21 november op de Career Launch in de Brabanthal te Leuven en ontdek bij ons een brede waaier aan toeristische en algemene functies Bezoek onze stand nr 17 Jetairfly zoekt 200 enthousiaste cabin crew members! Solliciteer via jetaircareer.be

15 Career LaunCh zorg dat jouw cv eruit springt Haast je op 21 november naar Career Launch, Brabanthal Leuven, stand 19 Jobpunt Vlaanderen screent er je cv en maakt dat het plaatje klopt. Ik ben Sabine... en ik ben er.waar dan, vraag je? Wel, waar ik wilde zijn: in mijn huidige job bij Securex.Elkedag krijg ik de kans om te doen waar ik goed in ben én wat ik graag doe.daarbij hou ik tijd over voor mijn privéleven. Ik ben er,voor mijn klanten... en voor mezelf.net zoals zoveel andere Securex-collega s. En jij,ben jij er ook? Bezoek Securex op op woensdag 21 november, 11-20u, STAND 11 Brabanthal Leuven ik ben er Securex helpt klanten in het hele land bij de optimalisering van hun menselijk kapitaal. Met resultaat. Maar ook als werkgever geloven we in ons motto human capital matters. Daarom ondersteunen we volop de ontwikkeling en het welzijn van onze eigen mensen. Bij Securex maak je deel uit van een veilige en gezonde werkplek die respect toont voor wat je belangrijk vindt, ook buiten het werk. Dat alles in een Belgische groep die garant staat voor een stabiele, informele en integere professionele omgeving. Briljante account manager, commerciële kei, payroll expert, ITwizard, wonderconsulent of ander toptalent? Bekijk je carrièrekansen op ikbener.be of ontdek ze op onzestand! Bezoek ons op

16 Career LaunCh Dankzij zijn first mover aanpak verzekert Fluxys niet alleen het veilig verkeer van aardgas op de Belgische markt (business to business), maar breidt het zijn netwerk ook verder uit om zijn positie als draaischijf van de gasstromen, die bijdraagt tot de bevoorrading van West-Europa, te handhaven. Neem je toekomst in handen en voeg je bij de 1000 medewerkers van Fluxys die reeds de keuze gemaakt hebben om samen met ons deuitdagingen van morgen aan tegaan. Fluxys is op zoek naar medewerkers voor zijn hoofdzetel inbrussel en zijn regionale vestigingen: Engineering Engineering Project Coordinator (Ref a) - Brussel Dispatching Officer - Controlezaal (Ref a) - Brussel Inventory Controller (Ref a) - Brussel Techniek Operator -Controlezaal (Ref a) -Brussel Technical Coordinator (Ref a) - Brussel Werfleider Leidingbouw (Ref a) - Sint-Pieters-Leeuw Intervention Coordinator (Ref a) - Sint-Pieters-Leeuw Elektricien (Ref a) - Winksele Elektromecanicien (Ref a) - Merksem Elektricien (Ref a)-Zeebrugge Commercial Business Analyst M&A (Ref ) -Brussel Product Manager (Ref a) - Brussel Ontmoet ons op Career Launch op 21/11, stand 12 Human Resources Compensation &Benefits Assistant (Ref a) - Brussel Kies de toekomst die jij wilt en solliciteer online via Manage yourcareer! Trouvez le job de vos rêves. Vind de job van je dromen. MOVE-UP,CHECK IT OUT!

17 17 staat voor talent. Alles begintbij jouw talent. Ascentoiseen sterke speler binnen de top5van de HR-adviesbureaus.Meer dan 75 medewerkers werken vanuit zeven kantoren aan diverse HR-projecten voor hun klanten. Dankzij onze totaalaanpak en maatwerk, implementeren wij klantspecifieke oplossingen binnen het brede HRdomein: werving enselectie,talentenperformance management en outplacement. Zin om je talenten te ontwikkelen? Dat treft. Wijwillen onzeuitbouw nog verder versterken met de aanwerving van een (m/v): Senior HR-ConsultantR&S voor Ascento Hasselt VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Functie Vanuit een grondige behoefteanalyseadviseer en begeleid je je klanten naar maatoplossingen binnen de verschillende domeinen van HRM. Je bent projectverantwoordelijkevoor diverse opdrachten binnen werving en selectie,talent en performance management en/of outplacement. Je vervult een belangrijke rol bij de verdere uitbouw van onzeklantenportefeuille in de regio. Je werkt nauw samen met collega s en rapporteertrechtstreeks aan de Business Unit Manager. Profiel Je hebt een universitair diploma, bij voorkeur in A&O Psychologie of je bent gelijkwaardig door ervaring.jehebt minimum 5jaar relevante ervaring opgebouwdinmeer dan één domein binnen HR-consultancy, waarbij een zeer sterke ervaring binnen Rekrutering &Selectie.Jebent ondernemend en in staat om met nieuwe en bestaande klanten een langetermijnrelatie uit te bouwen. Je benteen conceptuele denker en analytisch ingesteld.jebent een uitstekend communicator en hebt overtuigingskracht. Je werktoplossingsgericht en bent resultaatgericht. Je kanzowel zelfstandig als in team aan meerdere projectenwerken. Of kijk snel op en solliciteer meteen online! Watbieden wij? Eenboeiende en gevarieerde functiedie je de mogelijkheid biedt je expertise en vaardigheden verder uit te bouwen binnen een dynamisch team. Je komt terecht bij een fullservice HRMspecialist. Je werktbinnen een snel evoluerende markt. We bieden je een aantrekkelijk salaris aangevuld met een pakketextralegalevoordelen en een bedrijfswagen. Bezoek ons op Career Launch Leuven (Brabanthal,stand1) op woensdag 21 november. t-groep wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerdopbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd,afkomst of handicap.erkenningsnummer VG.1246/BUOSAP B-C07.002W. INT.RE.RS.SO.148 DC:40103 t-interimen Ascentobehoren tot t-groep NV staat voor talent. Zin om je talententeontwikkelen? Dat treft. Wijzijn op zoek naar nieuw talent (m/v). VG.1246/BUOSAP- B-C W.INT.RE.RS.SO.148 DC: Alles begint bij jouw talent. Bij t-groep krijg je dan ook alle kansen om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt de ruimte omtegroeien in een op-en-top professionele omgeving die een resultaatgerichte aanpak koppelt aan respect voor je eigenheid. Talent ontwikkelen is de core business van t-groep. Wat ons onderscheidt van andere spelers op de markt, is onze sociaalethische benadering. Die koppelen we aan een competitieve dienstverlening, die we aanbieden via twee divisies. Ascento, full service hrmspecialist. t-interim, een van de toonaangevende uitzendbureaus op de Belgische arbeidsmarkt. Voor t-groep Communicatie Medewerker Fr/Nl -voor de hoofdzetel in Mechelen Crediteurenbeheerder -voor de hoofdzetel in Mechelen Credit CollectorNl/Fr -voor de hoofdzetel in Mechelen Trajectbegeleiders met ervaring -regio Vlaams-BrabantenWest-Vlaanderen Voor t-interim Office Managers -regio Asse,Brussel,Ottignies-LLN en Doornik Uitzendconsulenten -regio Asse,Brussel en Zaventem Voor t-office Commercieel ConsulentR&S -regio Hasselt Voor t-heater Uitzendconsulent -regio Brugge Bezoek ons op Career Launch Leuven (Brabanthal,stand 1) op woensdag 21 november. Of kijk snel op voor alle vacatures en solliciteer meteen online! t-groep wil de maatschappij zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerdopbasis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd,afkomst of handicap.erkenningsnummervg.1246/buosap B-C07.002W. INT.RE.RS.SO.148 DC:40103 t-interimen Ascentobehoren tot t-groep NV

18 Career LaunCh Jong, dynamisch en innoverend: Ben je wel zeker dat je de MIVB kent? Met bijna collega s die 300 verschillende beroepen uitoefenen, zijn wij de grootste werkgever van Brussel. Een verjongde bedrijfscultuur en moderne werkmethodes zorgen ervoor dat we flexibel kunnen werken en zo zeer concrete stappen kunnen zetten om de mobiliteit in onze hoofdstad te verbeteren en onze ecologische voetafdruk te verminderen. Iedereen doet zijn uiterste best om jou en al onze klanten de best mogelijke service te leveren. Maar we zijn er ons wel degelijk van bewust dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Daarom hebben we jullie nodig. Vrouwen en mannen van uiteenlopende origine en van alle leeftijden. Jullie ervaring en knowhow is voor de MIVB een echte troef om de uitdagingen op vlak van mobiliteit, duurzame ontwikkeling en leefmilieu aan te gaan. Momenteel zijn we vooral op zoek naar: TECHNISCHE PROFIELEN (elektriciteit, (elektro)mechanica, elektronica, bouw, ) niveau secundair onderwijs, bachelor en master, junior en senior Bachelors, masters en ingenieurs in INFORMATICA Talenten met ervaring in ADMINISTRATIEF WERK, COMMUNICATIE en MARKETING Zin om met ons de baan op te gaan? Surf dan naar jobs.mivb.be om onze brede waaier van functies alsook de voordelen die we je kunnen bieden te ontdekken. Ken je personen die interesse zouden hebben? Breng hen dan zeker op de hoogte! Graag ontmoeten we jou op onze stand n 9. Nike op Bezoek 3 stand 2 ber e ov m op 21 n l Leuven tha Braban Heb jij een passie voor logistiek en wil je deel uitmaken van een winnend team in Laakdal of Herentals? Dan is het NIKE European Logistics Center (ELC) met 3 distributiecentra in Laakdal en 1 distributiecentrum in Herentals de place to be. Het NIKE European Logistics Center biedt topuitdagingen en interessante carrièrekansen voor al wie geïnteresseerd is in logistiek, teamwerk, innovatie en duurzaam ondernemen. Nike engageert zich voor diversiteit onder de medewerkers en werft aan op basis van competenties. Nike doet meer dan enkel s werelds beste atleten kleden. Ook op logistiek terrein leveren we topprestaties: we coördineren alle logistieke activiteiten tussen meer dan 200 fabrieken en klanten in 55 landen. Alle Nike-schoenen, kleding en accessoires die in heel Europa in de winkels liggen, passeren virtueel of fysiek ons logistics center. Elke consument die via nikestore.com producten bestelt, krijgt deze via Nike ELC thuisgestuurd. Zin om met ons kennis te maken? Kom langs op Career Launch op 21 november a.s. en maak deel uit van een winnend team. Meer info? Neem nu een kijkje op jobs.nike.com en selecteer vervolgens Nike ELC Laakdal of contacteer Lien Loffens via (Tel ) Bij Nike kom je terecht in een informele en enthousiaste werksfeer en kan je rekenen op een competitief verloningsen voordelenpakket (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, bonusplan, fietsvergoeding, events, een eigen sportcomplex...). Door coaching en training blijft ook je talent voortdurend in beweging. Wij zijn bovendien vlot bereikbaar - files zijn ons onbekend!

19 Inspiring history. Inspiring future. A career at Janssen. Only for professionals who care. Bij Janssen speelt elke collega een vitale rol. Onze mensen zijn er trots op dat ze ieders gezondheid helpen verbeteren, waar ook ter wereld. Elke dag maken zij het leven beter door te kiezen voor kwaliteit, en door nooit te stoppen met innoveren. Zo krijgen zij de kans om hun vaardigheden te ontplooien en om initiatief te nemen. En dat allemaal in een internationale groep die zijn waarden dagelijks waarmaakt,en die geeft om het welzijn van zijn mensen. Een groep die als wereldwijde partner in de gezondheidszorg bijdraagt tot een betere levenskwaliteit. Janssen geeft de toon aan in een nieuw tijdperk van totaaloplossingen binnen de gezondheidszorg. Wil jij hier deel van uitmaken? Ontdek dan de vacatures op

20 0 Career LaunCh Hoe is het om te werken bij Pfizer? Alleen in team Mijn dagelijkse uitdaging Internationale kansen Je kuntniet zonder je team. Je deelt in teammeetings ideeën en suggesties en iedereen blijft op de hoogte, vandeplanning tot grote issues als veiligheid, kwaliteit en onze objectieven. Dat spreekt me enorm aan. We weten allemaal duidelijk waar we heen moeten. En dat werkt ook praktisch: we kunnen makkelijk taken van elkaar overnemen als het nodig is. Ik krijg veel ontwikkelingskansen. De stap naar supervisor was een enorme uitdaging. Maar ik zie dat dat voor iedereen geldt, op alle niveaus. Als je je inzet en ervoor gaat, geeft Pfizer je alle kansen.werken bij Pfizer is mijn fijne, dagelijkse uitdaging. Een grote groep mensen coachen is niet gemakkelijk, maar maakt het des te boeiender. Ik doe het enorm graag en leer echt veel bij, elkedag. Ik heb voor Pfizer gekozen omdat ik voor een multinational wilde werken, met internationale kansen en heel watuitdagingen. Ik zatpas nog 6 maanden in Duitsland voor eenopdracht, veel geleerddaar, en het geeft een frisse kijk om mijn job hier. En je leert automatisch bij door uitwisselingen tussen afdelingen, en zelfs sites. Mohamed El-Abdellati Senior Labo Analist, afdeling Chemisch Labo Bij Pfizer sinds 2000 Tine Dupas Supervisor Productie, afdeling Aseptic Manufacturing Bij Pfizer sinds 2008 Stefan Vercauteren Production Supervisor Packaging, afdeling Packaging Bij Pfizer sinds 1996 Waarom aan de slag bij Pfizer? Omdat een job bij Pfizer betekent: Je houdt vanverantwoordelijkheid, teamwerk en afwisseling. Je wil graag meewerken aan een gezonderewereld. Je hebt de capaciteiten en de ambitie om jezelf verder te ontwikkelen en in je eigen carrière te blijven investeren. En je wil werken in een internationale omgeving met sterke ethische waarden. Elk jaar draag je bij aan de productievan 300 miljoen eenheden steriele, voornamelijk inspuitbaregeneesmiddelen in flesjes, ampullen en spuiten, dankzij de meest geavanceerde technologie. Met zo n collega s werk je bij de grootste Europese productie- en verpakkingseenheid. Pfizer Puurs groeit! Pfizer Puurs de grootste Europese productievestiging vande farmaceutische groep zal de komende jaren zijnactiviteitenverder uitbreiden door de investering van 140 miljoen euro. Ditonderstreept Pfizers intentie om zijn positie in ons land nog steviger te verankeren. We zoeken 100 nieuwemensen Ontdek jouw pad! Surf naar en stel je kandidaat. Ontmoet ons op Career Launch Stand 31 woensdag 23 november Brabanthal, Leuven EMBRACE YOUR FUTURE System Engineers IT Project Manager Functional Analysts Developer Java/.NET Information Security Advisor Team Leader IT Server Infrastructure Solliciteer op

21 De Politie rekruteert of bel gratis De Politie rekruteert of Je bentook expert redder in nood bemiddelaar verantwoordelijk luisterend oor De Politie speelt verschillende rollen in onzesamenleving en ze zijn allemaal even essentieel. Voor onze brede waaier politie- en burgerfuncties zijn wedaarom op zoek naar (m/v) collega s met de meest verscheiden achtergrond. Watzewel gemeen moeten hebben, is hun professionalisme, integriteit, enthousiasme en teamspirit. Heb jij dat potentieel? KOM DAN OP WOENSDAG 21 NOVEMBER NAAR STAND 20 OP CAREER LAUNCH IN LEUVEN.

22 Career LaunCh LUCHTVAART IS ONZE PASSIE. DE JOUWE OOK? ALS JE OOK ZO GEPASSIONEERD BENT ALS ONS, KOM ONS DAN BEZOEKEN OP ONZE STAND OP CAREER LAUNCH. Wij ontwerpen en produceren hoge precisie onderdelen voor de luchtvaartindustrie. Hiervoor zijn we op zoek naar hooggekwalificeerde ingenieurs en CNC-operatoren. In totaal hebben we momenteel zo n 30-tal openstaande vacatures. Laat ons weten of jij bij ons zou willen werken. Stuur je CV via onze website: Hier heb je ook een zicht op alle openstaande vacatures. PRECISION IS OUR PASSION Asco Industries nv/sa Weiveldlaan Zaventem >> Aan de slag als commercieel adviseur bij KBC? Zit het in je bloed, die commerciële drive omerelke dag weer keihard tegenaan te gaan? Om pro-actief te werken en verkoopsdoelstellingen te halen. Dan iseen job als commercieel adviseur in het KBC-bankkantorennet iets voor jou! Watverwachten wevan jou? Als commercieel adviseur ben jehet aanspreekpunt endevertrouwenspersoon voor deaan jou toegewezen cliënten binnen je eigen vakgebied (Beleggingen, Kredieten, Verzekeringen). Zo bouw je een langetermijnrelatie opmet je cliënten en speel jein op hun financiële behoeften. Om je daarop voor te bereiden, hebben we een uitgebreide waaier opleidingen voor jeklaar. Heb jij commerciële feeling? Wil jeaan de slag in je eigen streek? Enheb je geen probleem met flexibele werktijden, een laatavondof zaterdagvoormiddagopening? Dan isdefunctie van commercieel adviseur misschien iets voor jou. Momenteel hebben weverschillende vacatures in ons bankkantorennet invlaanderen enbrussel. Een actueel overzicht vind jeopwww.9tolife.be. Praat persoonlijk met de KBC-recruiters opcareer Launch. Bezoek ons op stand 32. Volg KBC Bank &Verzekering ook oplinkedin. Breng leven in je werk.

23 Decathlon rekruteert (m/v) 10 Retail Managers passie Ben je sportbeoefenaar en liefhebber? beslissing Zin om businessmanager te worden? ontwikkeling Heb je potentieel om je medewerkers te laten doorgroeien? Ben je sportief? Bewijs ons je vaardigheden om te managen en door te groeien. Wanneer? Op 21 november. Waar? Career Launch, Brabanthal, Leuven.

24 Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagelijkse verbeteringen. Net iets voor jou? Kriebelt het? Eén adres: Breng ons zeker een bezoek op Career Launch stand 4 ICT SAP Business analysts Business analyst SAP CRM Analist-ontwikkelaars SAP ABAP Software architect Mobile Applications Systeembeheerder IAM IT-ondersteuner Leercentrum Helpdeskmedewerker Business consultant Software architect TECHNIEK &ENGINEERING Werfcoördinator Werfleider Architect -ingenieuringenieur-architect (assistent-projectverantwoordelijke) PR EN COMMUNICATIE Communicatieverantwoordelijke FINANCIEEL Sr. Boekhouder Medewerker budgetbeheer en beleidsrapportering ADMINISTRATIE Management assistant &medewerker HR (Jr.) Dossierbeheerders Medewerker onderwijsen studentenadministratie uitgaande studenten Informatie- en databeheerder ONDERWIJS Adviseurs Leercentrum ORGANISATIE Departementaal beheerder Departement Natuurkunde en Sterrenkunde Administratief directeur Faculteit Geneeskunde Beleidsmedewerker Faculteit Rechtsgeleerdheid INTERNATIONALISERING Stafmedewerkers ontwikkelingssamenwerking (Noord/Zuid) ONDERZOEK Dierenarts-assistent Laboratoriumtechnoloog JURIDISCH Stafmedewerker interne controle VOOR ALMA STUDENTEN- RESTAURANTS EN CATERING Algemeen directeur We blijven onze grenzen verleggen en zoeken permanent nieuwe collega s (m/v): INFORMATICI, LABORATORIUMTECHNOLOGEN, TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE MEDEWERKERS, STAFMEDEWERKERS, ONDERZOEKERS,... Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: KU Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

25 Career LaunCh 25 RB,VG. 458/BUOSAP,W.INT.017/W.RS.17,B-AA RC,VG. 819/BC,W.INTC.001/W.RSC.1,B-AA shaping the world of work Hoe jouw volgende job eruit ziet? Dat bepaal je zelf bij Randstad! Kom persoonlijk kennismaken met de collega s van al deze Randstadspecialisaties op Career Launch (standnummer 5) FREELANCE Schone technologie voor een schonere wereld? It s not magic. It s you. Bezoek ons op Career Launch op woensdag 21 november 2012 van 11tot 20 uur Magie?Het zijn onze mensen die de magie waarmaken. Wij ontwikkelen technologieën en produceren materialen voor hoogwaardige zonnecellen, herlaadbare batterijen, LED-toepassingen, katalysatoren... Via recyclage halen we kostbare metalen uit onder meer laptops en gsm s.met ons onderzoek zetten we wereldwijd de standaard in de ontwikkeling van eco-efficiënte technologieën. Daar zetten onzeruim medewerkers in 8 vestigingen in ons land elke dag mee hun schouders onder. Umicore hoort bij de top-10 van meest duurzame bedrijven ter wereld. Mijn kennis écht toepassen Ian Junior Process Development Manager, O&O Electro-Optic Materials, 25 jaar Hier kan ik in Onderzoek en Ontwikkeling mijn kennis écht toepassen. Het contact met klanten, onderzoekscentra, universiteiten, ook internationaal, maakt het heel boeiend. Umicore is actief op zo veel vlakken dat er voor je als ingenieur altijd een uitdaging is. Als ik me op een andere technologie wil richten dan kan dat. De vrijheid om te kiezen, dat vind ik heel belangrijk. We zoeken tal van mensen met een hart voor technologie: ingenieurs, wetenschappers, scheikundigen, economisten, handelsingenieurs en informatici. Work your magic bij Umicore Ga naar en stel je kandidaat.

26 werken in de socialprofitsector Een sector zonder zorgen Ondanks de aanhoudende crisis op de arbeidsmarkt heeft de zorgsector nog steeds nood aan goede werkkrachten. Zelfs zonder de nodige ervaring of de juiste opleiding kom jij hiervoor misschien wel in aanmerking. Als je kiest voor een job in de zorgsector, dan heb je wellicht het hart op de juiste plaats. Want als zorgverlener sta je altijd klaar voor andere mensen. Dat zorgt voor heel wat voldoening en arbeidsvreugde. Bovendien biedt zo n job je de nodige werkzekerheid. De socialprofitsector is immers vooral op zoek naar knelpuntberoepen: dat zijn jobs waaraan ereen nijpend tekort is en die dus heel wat werkkansen bieden. Overweeg je om zelf de stap te zetten naar de gezondheidszorg, maar heb je geen of onvoldoende ervaring? Weet dan dat de VDAB -in samenwerking met een aantal partners - heel wat gerichte opleidingen aanbiedt die je klaarstomen voor deze sector. Het aanbod is erg ruim, en focust niet louter op de typische zorgberoepen zelf zoals verpleegkundige of polyvalent verzorgende. Indezorgsector kan je namelijk ook aan de slag in een heleboel ondersteunende en technische functies. Denk maar aan boekhouder in een ziekenhuis of animator in een rusthuis. Kortom: de zorgsector biedt ook kansen voor wie geen bloed kan zien. inleefmomenten Overstappen van een commercieel bedrijf naar de zorgsector is echter niet voor iedereen een alledaagse keuze. Daarom promoot de VDAB naast gerichte opleidingen ook zogenaamde inleefmomenten in de zorgsector. Tijdens zo n inleefmoment krijg je de kans om even te proeven van een zorgberoep in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of in de thuiszorg, zegt Bieke Struyf. Ze is 38 jaar en studeerde handel en administratie. Haar carrière startte ze in een reisbureau maar na een tijdje kreeg ze het gevoel dat er iets ontbrak in haar job. Stilaan groeide de drang naar herscholing. Wil je ook werken in de zorgsector? Daarom volgde Bieke enkele inleefmomenten in de zorgsector. Ze ging twee dagen op pad met een thuisverzorgende en daarna nog eens twee dagen met een thuisverpleegkundige. Dankzij deze ervaringen kreeg Bieke de smaak écht te pakken. Vandaag studeert ze verpleegkunde. De job van verpleegkundige is nog rijker dan ik oorspronkelijk dacht, zegt ze. Het is zoveel méér dan alleen maar zorg verlenen: ook de sociale en emotionele aspecten spelen een belangrijk rol. kruisbestuiving Ook Leen Machiels (32 jaar) maakte de overstap naar de socialprofitsector. Ze begon haar loopbaan indemarketingafdeling van een bedrijf maar koos uiteindelijk voor een nieuwe uitdaging bij Landelijke Thuiszorg. Op een bepaald moment besefte ik dat ik meer met mensen wilde gaan werken, herin- Tijdens een inleefmoment kan je even van een zorgberoep proeven. Net zoals Bieke, Leen en Chris kan ook jij aan de slag in de zorgsector. Informatie opvragen kan via diverse kanalen. Hieronder een overzicht. > Ben je op zoek naar meer info over werken in de zorgsector? Neem dan een kijkje op > Wil je een inleefmoment meemaken en proeven van een job in de zorgsector? Surf dan naar > Vrees je dat je gebrek aan ervaring je parten zal spelen? Kijk dan eens in het ruime opleidingsaanbod op > Heb je ook een duwtje in de rug nodig ofwil je de mogelijkheden van een nieuwe loopbaan met iemand bespreken? Neem dan contact op met de VDAB via of via het gratis nummer nert ze zich. Ik had het gevoel dat dezorgsector iets voor mij kon zijn endat ik er met mijn commerciële ervaring misschien zelfs een meerwaarde kon betekenen. Tijdens een inleefmoment kreeg ik de bevestiging dat mijn buikgevoel klopte: dit was wat ik wilde doen. Daarna ben ik gaan praten met de mensen van Landelijke Thuiszorg en vandaag werk ik er als zorgmanager. Die job is me op het lijf geschreven: hij combineert enerzijds het woordje zorg - waar ik zo naar op zoek was -en anderzijds de term manager -die aansluit bij mijn ervaring en achtergrond. Ik ben er dan ook van overtuigd dat een kruisbestuiving tussen de non-profitsector en de commerciële sector erg verrijkend kan werken. ook voor mannen Een derde getuigenis haalden we bij Chris Bulté (51 jaar). Hij was een gepassioneerd fotograaf maar door deopkomst van dedigitale fotografie ging hij noodgedwongen op zoek naar een nieuwe job. Hij volgde een VDABopleiding als polyvalent verzorgende en vond daarna onmiddellijk werk in de thuiszorg. De job sprak mij meteen aan, zegt hij. Ik kom veel in contact met mensen, heb een afwisselend takenpakket, geniet mooie werkuren en werk in mijn eigen streek. Het feit dat ik een man ben, speelt amper een rol. In het begin kijkt men soms wel een beetje vreemd op. Maar dat gaat snel over wanneer ze merken dat ik kan koken en strijken, en alle taken met plezier doe. De zorgsector biedt ook kansen voor wie geen bloed kan zien.

27 Career LaunCh Vinçotte draagt zorg voor de reputatie van industriële en particuliere klanten op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Met zijn inspecties, testing, certificatie en opleidingen staat Vinçotte in voor een omzet van189,4 miljoen euro en heeft wereldwijd 14 vestigingen. Bent uingenieur/master,graduaat/bachelor of A2 (m/v)? En bentu gepassioneerd doorveiligheid, kwaliteit en milieu? Dankuntuuwambities waarmaken binnen verschillende disciplines: CAN YOUR CAREER TAKE A NEW Elektriciteit &gas Energieprestatiecertificaten Hef- en hijstoestellen (lifting) Stoom &druk Pipelines Veiligheid op de werkvloer, brand, tijdelijkeenmobiele werven Niet-destructief onderzoek Nucleairetoepassingen Stralingsfysica Bouwkunde Milieu Certificatie (kwaliteit, veiligheid, milieu, food, rail, automotive,...) ontmoet ons op 21/11/2012 op CAREER LAUNCH in Brabanthal Leuven stand 18! Wij zijn op zoek naar zowel ervaren als startende medewerkers uit diverse studierichtingen. Wij bieden een zelfstandige en uitdagende job,een degelijke opleiding en reële groeimogelijkheden,een competitief salaris, aangevuld met een pakket extralegale voordelen,eventueel een bedrijfswagen,voor tal vanfuncties werk in eigen streek alsook internationale loopbaanmogelijkheden. YOUR REPUTATION IS MINE. Interesse? Surf dan naar ontdek welkeopportuniteit uophet lijf is geschrevenenstuurjouw CV met motivatiebrief naar Vinçotte. Wij zoeken personal advisors die kunnen doorgroeien tot zelfstandig bestuurder. Bezoek ons op Career Launch Leuven op woensdag 21 november in de Brabanthal (stand 26). Belfius Bank biedt niet alleen een uitgebreide waaier van bank- en verzekeringsproducten voor particulieren en bedrijven, maar onderscheidt zich ook door de financiële dienstverlening aan de openbare en de sociale sector.wewillen immers een lokale bank en verzekeraar zijn met een toegevoegde waarde voor de samenleving. Belfius beschikt over een uitgebreid netwerk van zelfstandige CVBA s, verspreid over het hele land. Na uw opleiding als personal advisor bij Belfius Bank &Verzekeringen (max. twee jaar, bediendecontract) kunt uworden opgenomen in een team van zelfstandige bestuurders van een coöperatieve vennootschap. Zo kan uw ambitie heel veel betekenen voor de regio waar uwoont en werkt. Deze job lijkt iets voor u? Wenst umeer informatie of wilt uonline solliciteren, surf dan naar Belfius Bank NV,Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE BIC GKCC BE BB -RPR Brussel BTW BE FSMA nr A

28 Career LaunCh INVEST AYEAR, AND GAIN FIVE. WITH A VLERICK S MASTERS DEGREE. Bij CM zorgen we voor jouw loopbaan Aone-year Vlerick Masters programme is the perfect bridge between the knowledge gained at university and the practical challenges of the corporate world. You ll be exposed toawide variety of businesses, and you ll learn about problem solving in the real world. Tuition ishighly pragmatic and hands-on, and the professors are world-renowned experts in their disciplines. You ll also receive on-going tracking of your professional progress and personal development. Ayear spent atvlerick will accelerate your learning, and give you invaluable experience tokick-start your career. Invest in your future now bychecking out Visit us at CAREER LAUNCH, Leuven on21 NOVEMBER, Brabanthal Leuven. Ruimte voor ontwikkeling Bij CM krijgt je talent de kans zich verder te ontplooien. Zo staat er vanaf je eerste werkdag een mentor voor je klaar die je wegwijs maakt in onze organisatie. Bovendien wordt je talent aangescherpt via trainingen in ons leercentrum, CM-campus. OpenInG MInDS TO IMpACT THe WORLD Meet us at Career Launch Leuven 21 november Come and discoverawide range of programs for recent graduates and executives that combine state-of-the-art management knowledge with personal development and a global perspective. Innovatieve projecten CM heeft een boeiende sociale missie waaruit vele uitdagende en vernieuwende projecten voortvloeien voor onze medewerkers. Ze bieden je de kans je grenzen te verleggen. Enkele van deze projecten leverden ons bovendien tot tweemaal toe de ICT Innovation Award op! Werk en privé in balans Bij CM werk je in een collegiale sfeer.als werkgever staan we open voor flexwerken binnen een omgeving die efficiëntie en resultaten nastreeft. CM is meer dan een mutualiteit die zorgt voor haar leden: ze draagt ook zorg voor jouw loopbaan. Nog in de startblokken of al rijk aan ervaring? Kom kennismaken met CM op stand 6van Career Launch ICT functies (Project leaders, Service deliverymanager, Unix/linux Infrastructure support, Controller,Financial manager,...) Projectverantwoordelijke verzekeringen Consulenten dossierbeheerders Business analisten... mediapartner

29 29 Word een van onze nieuwe collega s Bezoek onze stand (nr. 7) op woensdag 21 november 2012 op Career Launch, Brabanthal Leuven We zoeken masters (ingenieurs, IT ers,supplychain specialisten ) en bachelorprofielen in technische richtingen. Ontdek al onze vacatures op spoorwegen werven aan.be

30 INITIATIEF IN HET KADER VAN TIEN JAAR BUSINESSPLANWEDSTRIJD BIZIDEE: DE WEG NAAR HET ONDERNEMERSCHAP Geen welvaart zonder ondernemerschap. Dat was de onderliggende idee toen devlaamse overheid in 2002 de businessplanwedstrijd Vlaanderen in het leven riep.vlamingen genoeg immers die met een goed idee rondliepen voor een zelfstandige activiteit of een onderneming,maar het kwam erop aan zoveel mogelijk van die mensen daadwerkelijk de stap te doen zetten. Een wedstrijd kon daarbij helpen, was de redenering. Het zet immers een denkproces in, zet een bepaalde druk om wat met zijn idee te doen en om er enige structuur in te zetten. Tien jaar na datumheeftdeformulemet zijn jaarlijks paar honderd deelnemers en uiteindelijk met meerdere tientallen Vlamingen die echt met een zaak zijn gestart, duidelijk zijn nut bewezen. De wedstrijd is een initiatief van het Agentschap Ondernemen vandevlaamse overheid en kadertinhet programmavlaanderen in Actie.Al tien jaar wordt de organisatie toevertrouwdaan Bizidee.Enmet toenemend succes. Vorig jaar waseen recordjaar, zeggen InekeBogaert, projectmanager van Bizidee,en ReginaldVossen, voorzitter van de jury en in het dagelijkse leven directeur van het Business Angels Netwerk (BAN), een van de strategische partners van de wedstrijd. De wedstrijd bestaat uit twee fases.de eerste bestaatuit de inzendingen vandeideeën, uitgelegd in niet Een goed idee? Doe er iets mee! Datisondertussenaltien jaar de slagzin vande Ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen, een initiatief van devlaamse overheid en eenorganisatie van Bizidee.Inschrijven voor de jubileumeditiekan tot 20 november. meer dan twee A4-tjes, zegt Ineke Bogaert. Onzedoelstelling was280 ideeen toegestuurd tekrijgen. Het werden er 299. Fase twee gaatomhet opstellen vaneen businessplan. We hadden gerekend op 50, het werden er 78. VERBREDING Reginald Vossen: De wedstrijd richtte zich oorspronkelijk op high potentials en op innovatieveideeën. Hetwaren voornamelijk hooggeschoolden die deelnamen. Maar dathebben we vorig jaar opengetrokken. De klemtoon is verlegd van het innovatieve naar voornamelijk het ondernemerschap op zich. En datin alle domeinen. We hebben de wedstrijd verbreed. Marie-Christine Claes,ING MEER DANOOIT NODIG Als er één bank isdie zwaar inzet op startende ondernemers dan is dating wel. Wezijn inderdaad bekend als een startersbank, zegt Marie-Christine Claes, als manager bij ING verantwoordelijk voor de starters en die ook de samenwerking met Bizidee coördineert. Hoebelangrijk de doelgroep vanstarters is voor ING, bleek een paar jaar geleden nog toen de bank samen met Belgacom, Electrabel en het softwarebedrijf Allegro devzw Start Your Business oprichtte. Ondertussen is ook de sociale groep en ondernemingsloket Partena-HDP in de vzw toegetreden. Samen ontwikkelden ze de websitewww.startyourbusiness.be waar een startereen gratis starterskit kan bestellen met voor meer dan euroaan kortingen. Naast de starterskit,biedt ING zelf ook een dienstenpakket aan op maat voor beginnende ondernemers. Hetiseen programma vananderhalf jaar, zegt Marie-Christine Claes. Het begint met een ING-businessplan Marie-Christine Claes Ineke Bogaert: Er zijn vorig jaar ook doelgroepen gedefinieerd: kandidaat-gazellen, vrouwen, allochtonen, laaggeschoolden en 45-plusssers. Naast de datdepre-startermoet invullen. Hij krijgt daar feedback op vaneen vanonzebusiness developers of kantoormedewerkers.bij de startbiedt ING ook een heel pakket aan met internetbankieren, verzekeringskortingen, een speciaal kaskrediet,kortingen bij onzepartners vandevzw. Na de startisereen onderhoudsprogramma datinhoudt datdestarteropregelmatige basis gratis begeleiding en ondersteuning krijgt. Geen toeval dus dating partner werd vanbizidee.debank levertdan ook een aantal business developers om als coach deelnemers van dewedstrijd te helpen. Die mensen leveren we met heel veel plezier, zegt INGmanager Claes. Wij vinden Bizidee een heel mooi verhaal. Zeker in een periode dat men het aantal startende ondernemers ziet dalen, is een wedstrijd als deze meer dan ooit nodig. Ondanks de crisis heeftiemand meteen goed projectzeker nog kans op slagen. InekeBogaert Reginald Vossen communicatie naar het brede publiek toe, hebben we elkvan die doelgroepen apart ook via specifieke kanalen benaderd. En datheeftduidelijk gerendeerd. Om enkele cijfers te geven: 28% vande deelnemers was vrouw, 9%allochtoon en 15% ouder dan vijftig. JUBILEUMAWARD In het kader van de verbreding wordt naar aanleiding van de tiende editie een nieuwe prijs in het leven geroepen: de BiZZ-BuZZ Award. Aan deze onderscheiding is geen geldprijs verbonden. Het gaat omdeerkenning, aldus Reginald Vossen die vandebizz-buzz Awardeen prestigieuzeprijs hoopt te maken. We willen de idee bekronen die opvalt door zijn intrinsieke kwaliteiten, zijn vernieuwende visie en niet in het minst door de maatschappelijkemeerwaarde die hij meebrengt. Minister-president Kris Peeters DUBBELE DOELSTELLING De ondernemingsplanwedstrijd Vlaanderen is een initiatief van het Agentschap Ondernemen, een overheidsagentschap dat valt onder de voogdij van Kris Peeters (CD&V), Vlaams minister-president en minister van economie. Hettakenpakket vanhet agentschap is breed,maar heeftin essentie te maken met het ondersteunen en het stimuleren van het ondernemerschap in Vlaanderen. Het ondersteunen gebeurt met onder meer met adviezen, subsidies en vooral met het scheppen vaneen goede omgeving voor de bestaande ondernemingen. Een belangrijke taak van het agentschap bestaatuit het stimuleren vanhet ondernemerschap.ommeer Vlamingen aan te zetten te gaan ondernemen, ontstond tien jaar geleden de idee vaneen ondernemingsplanwedstrijd.deorganisatie ervanwerdtoegewezen aan Bizidee. Minister-presidentKris Peeters: Met een ondernemingsplanwedstrijd realiseren we een dubbele doelstelling: mensen enthousiasmeren om te ondernemen en hen leren een goed businessplan op te stellen. Het Agentschap Ondernemen ondersteuntvolgende wedstrijden: Bizidee voor het brede,afgestudeerde publiek,entweewedstrijden voor de jeugd.het gaatomdeondernemingsplanwedstrijd Plankgas voor de scholieren en Battle oftalents voor de studenten. Meer info: Eenwedstrijd met alleen maar winnaars Wie deelneemt aan Bizidee kan er alleen maar bij winnen. Er zijn de gratis workshops en coaches om de deelnemers te begeleiden. Er zijn de geld- en andere prijzen. Er zijn de deelnemers die dankzij Bizidee succesvol beginnen ondernemen. Er zijn er ook die hun idee toch maar opbergenenzich dankzij Bizidee de ellende van een mislukte start besparen. Ook zij zijnwinnaars.maar hoe werkt Bizidee? FASE 1 Wie een goedidee heeft, kan het neerschrijven op twee A4-tjes.De deelnemer schetst het ondernemingsprofiel en brengt een beperkte marktanalyse.meer hoeft in de eerste fase niet. Het hoeft geen wonderbaarlijk idee te zijn. Bizidee is zeker geen uitvinderswedstrijd. Iets simpel kan dus best. De projecten dienen te worden ingediend uiterlijk op dinsdag 20 november 2012 om middernachtenditopdewebsitewww.bizidee.be.een jury bestaandeuit expertsen consultants beoordeelt de inzendingen. PRIJSUITREIKING 1 Op 13 december 2012 wordtdeeerstefase afgesloten met een eersteprijsuitreikingwaarbij de tien besteideeen worden bekroond. De drie eerste krijgen een geldprijs vaninvolgorde 2.000, en euro. De zevenanderelaureatenworden ex aequo geklasseerd. Dezelfde procedurewordt ook in de finale gehanteerd. FASE 2 De tweede fase is voor de deelnemers de zwaarste, maar ook de meest interessante.het gaatimmers om het opstellen van een businessplan. Voor wie niet deelnam aan de eerste fase,biedt deze fase een nieuwe kans om zich in te schrijven. Omdathet opmaken vaneen ondernemingsplan geen eenvoudige klusis,voorzietbizidee in een gratis persoonlijke begeleiding. Wie het wenst krijgt een coach toegewezen, een persoon met ervaring in het bedrijfsleven. Er zijn ookgratis workshops.de businessplannen moeten ingediend worden voor middernacht op maandag 15 april Eendriekoppige juryselecteert de tien beste ondernemingsplannen en nodigt de auteurs ervan om die plannen mondeling te komen toelichtenvoor de voltallige jury. PRIJSUITREIKING 2 Op 30 mei 2013 worden de uiteindelijkewinnaars van Bizidee bekend gemaakt. De eerste drie krijgen een geldprijs vaninvolgorde , en euro. Maar er is meer dan de drie hoofdprijzen. Zo zijn er tal vanprijzen in naturavoor de tien laureaten. Ze krijgen ook een gratis wild card om toetetreden tothet Business Angels Netwerk (BAN), een netwerk vanondertussen een tweehonderdtal zogenaamde businessangels. Datzijn mensen met ondernemingservaring die starters in het zadel willen helpen met hun advies, maar ook door mee te investeren. Nieuw is de BIZZ-BUZZ AWARD, een prestigeprijs.

31 10 jaar Bizidee, een feest voor de ondernemende geest! Bart Walterus,KPMG EEN PROJECTOPLANGE TERMIJN De consultancy- enauditgroep KPMG is al meerderejarenpartner vanbizidee en is vanplan datnog lang te blijven. Voor onsisdat een langetermijnproject, zegt BartWalterus,hoofdvan KPMG ManagementConsulting in België. KPMG ondersteunt zowel kleine als grote bedrijven. De kleine van vandaag kunnen de grote van morgen worden. En dus zijn we er graag bij,bij Bizidee. Ik zeghet elk jaar opnieuw datbizidee een maatschappelijk zeer verantwoorde investering is voor KPMG. Hetiseen logische keuzedat KPMG als adviesverlende organisatie bijdraagt tot het promoten van een cultuur die het professioneel ondernemerschap stimuleertenondersteunt. Walterus is een van de vijftien coaches die KPMG aanlevert voor de begeleiding van dedeelnemers. Het zegt veel over het belang dat de groep hecht aan de ondernemingsplanwedstrijd.de groep detacheert ook twee juryleden. Walterus is zowel coach als jurylid. Bizidee kende vorig jaar een record aantal deelnemers. Een verklaring heb ik niet meteen, zegt Bert Walterus. Laat ons hopen dathet wijst op een boost in het ondernemerschap in Vlaanderen. We moeten optimistisch zijn en hopen datdecrisis niet minder,maar net meer mensen op de idee brengt te gaan ondernemen. Ofhij als coach en jurylid in de loop der jaren een evolutie zag in de soortideeën datwerdingediend? Ik heb honderden ideeën zien passeren en altijd ging het om een zeer gevarieerd aanbod. Dat is altijd zo geweest. Dat kan gaan van ideeën in de sfeer vandemode,innovatie in de bemesting als in het hoogtechnologische domein vandemedische apparatuur.het is altijd zeer divers geweest.dat is nog altijd zo en dat is maar goed ook.elk jaar zijn er meerder zeer interessante ideeën en businessplannen van hoge kwaliteit.die ideeën kunnen trouwens heel eenvoudig zijn. Ik herhaal het graag: het gaatvooral om het gat in de markt. Bart Walterus Dat KPMG meedoet, heeft verschillende redenen. Eentje heeftmet imago te maken. Bijeen deel vanhet publiek leeft de perceptie dat KPMG als wereldreus enkel voor grote bedrijven werkt.datisniet zo.het partnerschap met Bizidee brengt in de aandacht dat het kantoor diensten verleent aan alle soortenonderneming.endan iserhet belangrijkeaspect dat Bizidee het ondernemerschap stimuleert. Onderzoek leert dat slechts een op dedrie Belgen er ooit aan gedachtheeftzelf te gaan ondernemen. In het buitenlandzijnerdat veel meer, alduswalterus. Aan wat dat ligt, is niet eenduidig te zeggen, maar een van de mogelijke redenen is dathet onderwijs bij ons de jongeren nog te weinig bewust maakt van het feit dat ondernemen ook mooi kan zijn. Gelukkig is er in het onderwijs een kentering merkbaar en we merken ook leuke initiatieven zoals bvb Zuiddag waar scholieren 1 schooldag aan het werk gaan bij een bedrijf. Bizidee stimuleert mensen om met hun ideeën ook wattegaan doen, zegt Bart Walterus. En datisnodig.wij zijn er bij KPMG vanovertuigd dathet hoge welvaartsniveau in Europa in belangrijke mate slechts kan behouden worden door meer ondernemerschap en vooral meer innovatief ondernemerschap. Neen, bezweertbertwalterus,bizidee is voor KPMG niet echt een visvijver om nieuweklantentewerven. WatKPMG wel doet is aan de winnaar van de wedstrijd acht uur gratis advies cadeau doet. De winnaar van de jongste editie heeft dat trouwens al gedaan, zegt Walterus. Watdewinnaars doorgaans vragen is advies in verband met het vennootschapsrechtenmet intellectuele eigendomsrechten. En ze vragen meestal ook operationeel advies.met sommigen blijven we nog langer in contact als is het maar omdat het zo ontzettend boeiend is. Martine Dykmans, Vlerick Alumni HET ONDERNEMERSCHAP (MEER) IN DE VERF ZETTEN Eennieuwestructurele partner van Bizidee is Vlerick Alumni, de oudstudentenvereniging vandevlerick Business School. General-manager Martine Dykmans vanvlerick Alumni kijkt met veel enthousiasme uit naar de samenwerking. Juridisch gezien zijn de vereniging en de school onafhankelijke organisaties, maar ze zijn uiteraard wel nauw met elkaar verwant. EenVlerick alumnus wordt men als men minstens 20 schooldagen met succes op de Vlerick Business School heeftgestudeerd. Datzijn er ondertussen liefst , verspreid over een honderdtal landen. We mogen dan onafhankelijk zijn, we delenwel dezelfde waarden, zegt Martine Dykmans. Een vandevier pijlers vanonzemissie is het stimuleren vanhet entrepreneurschap.vlerick staaterombekend datgemiddeld meer van zijn alumni ondernemer worden dan in anderebusinessscholen. Dat wilden we beter in de verf zetten. De alliantie met Bizidee is in datverband natuurlijk ideaal. Martine Dykmans Totnog toe werd Vlerick door velen geassocieerd met managers. Dat had met de naam van de school te maken: Vlerick Leuven Gent ManagementSchool.Die is dus ondertussen veranderd inbusiness School. Inhet verlengde daarvan isernudesamenwerking vanvlerick Alumni met Bizidee. Wij zijnmeer dan een oudstudentenvereniging, zegt Martine Dykmans. Wij zijn een netwerk van professionals,maar dan welvan mensen die allen de idee vanlivelong learning delen. Altijd bijleren dus. BijBizidee valt veel te leren. Toen we binnen de verenigingeen oproep deden om coach te worden, waren de tien plaatsen meteen ingevuld. We hebben via onze nieuwsbrief tegelijk ook promotie gemaakt voor de wedstrijd zelf.hopelijk zullen heel wat van onze alumni zelf ook deelnemen aan Bizidee en hun businessidee inzenden, aldus Martine Dykmans. GeertVolders,ACERTA ADMINISTRATIEF ANTICIPEREN Terug van eventjes weggeweest als structurele partner van Bizidee is Acerta, ondernemingsloket en dienstverlener op het vlak vansociale-enloonadministratie, HR-diensten et cetera. Dealliantie met de ondernemingsplanwedstrijd is geen toeval, want van alle starters in België klopt liefst een kwartaan bij Acerta voor advies en hulp. We zijn een geïntegreerde groep waar elkeondernemer bij terecht kan. Datgeldt zowelvoor de ondernemer die al heel wat mensen in dienst heeft, als voor de beginnende ondernemer, de starter dus. Bizidee is een mooie opportuniteit om datlaatsteindeverf te zetten, zegt algemeen directeur sales &marketing GeertVolders. Acerta levertnaast enkele juryleden ook coaches aan Bizidee.Nochtans heeftacertaniet echtmet ondernemen te maken, maar eerder met de hele papiermolen rond het ondernemen. Watheeftdat te maken met het onderne- men op zich, en met het opstellen vaneen businessplan? Heel veel, zegtvolders. De juridische en sociale aspecten rond het ondernemenworden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad,iets wat men weltussen de soep en de patattenzal regelen. Datisfout. Het is vancruciaal belang om alvorens te starten, je ambities voor de komende drie jaar zeer goed te definiëren. Zo kan jeanticiperen en op die manier voorkomen datjeachteraf zou bezwijken onder de administratie, iets wat helaas vaak gebeurt. Er is ook het positieve van het verhaal. De wetgeving mag dan wel zeer ingewikkeld zijn, ze bevat ook tal van GeertVolders steunmaatregelen waarvandestarter kan profiteren. Het zijn allemaal voordelen die hij beter op voorhand kent. Goed omgaan met het juridische en sociale kader rond het ondernemen, moet dus intrinsiek deel uitmaken van een goedbusinessplan. Dat iswat onze coaches de deelnemers vooral willen bijbrengen. ondernemingsplan wedstrijd Vlaanderen

32 The autonomous management school of the University of Antwerp 32 Personnel Managers Club Creatie? Innovatie? Ambitie? Werken aan KU Leuven? Kijk verder in deze krant! Solliciteer op EMBRACE YOUR FUTURE Een event dat je niet mag negeren. Citroencarrière of olijfloopbaan? 29 november 2012 Gastsprekers: Bart Cambré, Phd, Director of Research, Antwerp Management School Michiel Van de Voorde, Coördinator Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Gemeenschap Raf Vandenbussche, Directeur HR en Communicatie, UZ Brussel Sandra Van Dorpe, VP Engagement &Operational, Belgacom Inge Janssens, Diversity Manager, Belgacom Wees erbij: schrijf in via Ius Laboris BELGIUM CLAEYS &ENGELS KENNIS ADVIES KERN ADVIES MENSEN KNOWHOWKENMERKEND ERVARING PROFESSIONEEL KERN KWALITEIT KWALITEIT ERVARING DUURZAAM KRACHT COACH CAPACITEITEN RAAD DOORDACHT ADVIES DISCREET DYNAMIEK ADVIES DOORDACHT RESPECT KNOWHOW ADVIES CARRIÈRE PERSONEELSMANAGEMENT KLEUR NUCHTER VAKMANSCHAP COACH COACH RAAD STERK SELECTIE ADVIES MENS SELECTIE Vind een boom van een job: Bruggestraat Menen Tel

33 jobs in VL-BRABANT &BRUSSEL Op zoek naar eenjob dichtbijhuis?opde volgende pagina s vind je tientallen carrièrekansen op eenboogscheut afstand. +handigoverzicht vanallejobsinjouwregio

34 ONLINE2PRINT online jobs in de kijker GARAGE OLLIVIER JOHAN NV GARAGE OLLIVIER, PEUGEOT CONCESSIE TE ALSEMBERG, HEEFT EEN PASSIE VOOR KLANTENTEVREDENHEID. ALLE DIENSTEN, MEDEWERK- ERSENDIRECTIE ZETTEN DAGELIJKS ALLES IN HET WERK OM DE KLANT OPTIMAAL TE DIENEN. TECHNISCH RAADGEVER (m/v) Contact: JobID: COFELYServices Als marktleider beheert en onderhoudt Cofely Services tal van technische installaties inheel België. Vanairco, elektriciteit enverlichting tot transportsystemen in luchthavens, sportcomplexen, zwembaden, kantoren, ziekenhuizen, industrie,... We nemen ook het volledige energiebeheer van gebouwen van klanten voor onze rekening en verzorgen facilitaire diensten zoals telefoniebeheer, catering, cleaning, klusjesdienst, onderhoud van groene zones ennog veel meer voor een pak organisatiesenondernemingen. FacilityManagement Support Engineer Contact: JobID: TUCRail Een loopbaan bij TUCRAIL is eenprima plan! Droom je reeds van jongsaf omophet goeie spoor te zitten richting een boeiende toekomst? Hebjeeen technisch profiel (bachelor of master)? Dan biedt TUCRAIL jede kans mee te werken aan projecten waarin spoortechnologie een essentiëlerol speelt bijhet realiseren vanduurzame mobiliteit. Al 20 jaar is TUC RAIL toonaangevend en baanbrekend in technische expertise, flexibiliteit en creatieve oplossingenvan studie over projectmanagement totwerfsupervisie. CAD Designer HV (Electrical) Contact:via de website van onze vertrouwde partner TUC Rail. JobID: Smals Meer dan 1600 professionals omarmen bij Smals elke dag de toekomst door zichintezetten voor ICTfor Society. Hoogtechnologische ICT-systemen zorgen voor meer efficiëntie in de belangrijke sociale verantwoordelijkheidsdomeinen van onze klanten zoals werk, gezin en gezondheid. Het ehealthplatform, een beveiligd uitwisselingsplatform voor medischeinformatie, zal papieren doktersbriefjes en doktersvoorschriften op termijn overbodig maken. Daarnaast zorgt de ICT-service Dimona er voor dat de RSZ de sociale bescherming van 4 miljoen werknemers snel kan laten evolueren,ongeacht hoe snelze van job veranderen. Handig?Jazeker, en uitdagend ook. Information Security Advisor Contact:via de website van onze vertrouwde partner Smals JobID: NationaleLoterij De sociale opdracht van de Nationale Loterij staat bovenaan op haar prioriteitenlijst. Die specifieke opdracht uit zich met name in de vorm van een gewaardeerde financiëlesteun aan organisaties en evenementen vanopenbaar belang. Iederjaar wordtdeverdeling vandesubsidiesbij koninklijk besluit vastgelegd door de Federale regering,en worden de subsidiegelden toegekendaan eenzeerbrede waaier van initiatieven in de sociale sector, in de sport, in de cultuur,voorhet gezin, in de wetenschap envoor aangelegenhedenvan nationaal prestige.nieuwe initiatieven,zoalsduurzame ontwikkeling, wordeneveneensgesteund.deuitkeringvandiesubsidies,terwaardevan225miljoeneuroperjaar, maaktvandenationaleloterijdegrootstemecenasvanbelgië,eentiteldiehetbedrijfmettrotsdraagt. De NationaleLoterij creëert dus kansen, niet alleen als s lands grootste mecenas, maar ook als eenbetrouwbare en aantrekkelijkewerkgever. Research&Product (e-games) Development Expert (M/V) JobID: G4S Kom voor G4S werken, dé wereldleider inbeveiligings- en veiligheidsoplossingen, en bouw meeaan ons succes. We zijn eenstabiele groep diemeerdan 6400 werknemers telt in België. De beste beveiligingsoplossingen, uitstekende referenties en eenstabiele structuurvormen onze bestetroevenomeen geslaagdecarrière uit te bouwen.dankzijjou hoeft niemand zichoverveiligheid zorgentemaken!deafdeling Audit &Consulting van G4S Training Services is gespecialiseerd indeanalyse van veiligheidsrisico s en de bescherming van werknemers(security &safety).momenteel zijn wijopzoek naar een Audit Officer(m/v) Contact:via de website van onze vertrouwde partner G4S. JobID: DE UITGEBREIDE FUNCTIEOMSCHRIJVING VIND JE OP JOBAT.BE Meer info en tarievenvia uw jobat sales:

35 Ondernemer met een neus voor succes? Word franchisenemer bij Carrefour in Vlaams- Brabant. Onze formules bieden je een unieke kans om een bloeiende zaak uit te bouwen, mee dankzij jouw ervaring en ondernemingszin. Een formule die zowel rendabel als financieel haalbaar is: je investeert eigen fondsen om deel uit te maken van de groep. Vanaf dan kun jerekenen op de kracht van een vooruitstrevend distributienetwerk en op de steun en de bekendheid van Carrefour. Wij zoeken een franchisenemer (m/v) of een koppel voor onzenieuwe supermarkt«nieuwegeneratie». Carrefour market Vlaams-Brabant Je vernieuwde Carrefour supermarkt charmeert deklanten door zijn aangename winkelkarakter: dagverse producten tegen aantrekkelijke prijzen, veel ruimte en een overzichtelijkaanbod. De verse producten komen voor 80% van Belgische leveranciers. Jeuitgebreide assortiment omvat artikelen van het Carrefour merk envan de marktleiders. Je verwent jeklanten commercieel met de Carrefour Bonus Card en de promoties in de folders. Klaar voor een succesvol partnership? Kijk vooruit, surf naar of contacteer ons op het nummer 02/ of via COMMERCIËLE VERTEGENWOORDIGERS Aterno is een bedrijf uit de Elzas met meer dan 280 werknemers. Intussen al 19 jaar actief in gans Frankrijk, en sinds 4 jaar in België, met een zetel in St.-Pieters-Leeuw. Om onze markt van ENERGIEBESPARINGEN verder te ontplooien, zoeken wij kandidaten om onze groep van 20 vertegenwoordigers uit te breiden. UVERZEKERT ONS Het advies en de verkoop van ons verwarmingssysteem aan huisgezinnen. WIJ VERZEKEREN U een volledige en voortdurende opleiding van onze producten begeleiding in de praktijk belangrijke marketinginvesteringen afspraken worden voor u geregeld een heel aantrekkelijk loon met commissies onkostenvergoeding een bedrijfswagen doorgroeimogelijkheden WIJ ZOEKEN 4 GEMOTIVEERDE KANDIDATEN Met goede kennis van het Frans, die gemotiveerd en zelfstandig kunnen werken. Ervaring hebben in de verkoop en in het onderhandelen bij particulieren. Waarvan 2 voor de provincie LIMBURG en 2 voor ANTWER- PEN GEÏNTERESSEERD? Stuur je motivatiebrief met cv per mail naar de Hr.Guy Decraemer: MOBICA Meubelagenturen Importeur en agent van gerenommeerde designfabrikanten voor de Benelux en gevestigd te Wemmel (Brussel) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding : BOEKHOUDER Ukunt zelfstandig,ordelijk en georganiseerd werken. Ubent communicatief en perfect tweetalig (N-F). Uhebt ervaring met personeelszaken. Ervaring met Exact Globe en affiniteit voor informatica zijn pluspunten. Ubent verantwoordelijk voor de boekhouding, afsluiting boekjaar,neerlegging jaarrekening en personeelszaken en voert ook occasioneel (niet)-boekhoudkundige taken uit. Stuur,fax of mail uw kandidatuur met c.v. en pasfoto naar: Mobica nv, Romeinsesteenweg 1000, 1780 Wemmel Tel: 02/ , Fax: 02/ Stanleybet, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van sportweddenschappen, is in volle expansie en zoekt ter ondersteuning hiervan een Office &Account Administrator voor onmiddellijke indiensttreding. Taken: Ustaat in voor de credit collection; Ustaat in contact met de klanten van dit bedrijf, alsook met een overheidsinstantie met betrekking tot licentieaanvragen; Ubent verantwoordelijk voor het invoeren van aan- en verkoopfacturen; Ucontroleert de facturen en betalingen; Uvoert de orders en betalingen uit; Ubent verantwoordelijk voor het opstellen en controleren van verscheidene documenten, zoals commissienota sen aanvraagformulieren; Bovendien neemt uplanning en dispatching taken op zich, en staat uinvoor het agendabeheer. Ideaal Profiel: Uheeft minstens een Bachelor diploma in een economischefinanciële richting of in office-business administration; Uheeft reeds ervaring in een ondersteunende positie op een financieel departement; Ubeheerst beide landstalen en kan uvlot uitdrukken in het Engels; Uhebt oog voor detail en bent accuraat, communicatief, matuur en commercieel ingesteld; Ubent een teamplayer die eveneens individueel kan werken. Wij bieden: Een contract voor onbepaalde duur (proeftijd 6maanden) Een job in een interessant bedrijf en sector in volle expansie Een aantrekkelijk loonpakket +extralegale voordelen Plaats van tewerkstelling: Machelen (bereikbaar via openbaar vervoer) Hoe Solliciteren voor deze functie? Stuur mail met CV en motivatiebrief naar C_ Vragen overouderschapsverlof? Binnen welketermijn moet je dit opnemen? Hoe lang het kanhet? Kanjedeperiode opsplitsen? Het antwoordopaldezevragen vind je op jobat.be/afwezig. Gezocht VERHUURDER (m/v) omzelfstandig 10 SERVICEFLATS per maand te VERHUREn aan gem commissieloon per verhuring.biv nr.nodig!locatie Brussel. Interesse?Stuur uw CV en motivatie naar

36 Nationaal Assistant Congres Een frisse cocktail van workshops, netwerken en fun Een boeiende en straffe dag! Ustelt zelf uw programma samen en kiest 3workshops uit volgende thema s Organize -leer efficiënter werken Evolve -gavoor uw persoonlijkeontwikkeling Interact -speel in op uw omgeving Create -denk out-of-the box Connect -werk aan uw netwerk Donderdag 13 december 2012 Business Faculty,Brussel Partners Maandag 19 november 2012 ( ) Koning Boudewijn stadion -Brussel Meer dan 20 conferenties en 40 standen vaninternationale organisaties en bedrijven die rekruteren Ookter plaatse,tweeseminaries: 1. Werken als ingenieur in een international kader of in het buitenland met rekruteringssessie. 2. Nieuweuitdagingen voor HR managers:rekrutering international-minded medewerkers, opstelling internationale cultuur. Korting via on-line registratie en betaling vóór 15-11, ook voor studentenofvia devdab of Actiris Euresconsulanten. Gratis parking,metrokoning Boudewijn.

37 Assistent Meestergast 20 jaar ervaring in de meubelsector en interieur Meubelmaker minstens 10 jaar ervaring Plaatser voor interieurmeubelen Onze mensen vertellen het verhaal, je gaat nog van ze horen. Bij RealDolmen werken enthousiaste experts dagelijks samen aan vernieuwende oplossingen voor boeiende uitdagingen. Ook weten hoe jij dit samen met #RealDolmen kan doen? #durftevragen Ga naar of scan deze QR. En volg ons zeker op Twitter, Facebook of via onze blogs. 10 jaar ervaring (eventueel op zelfstandige basis) Assistent Spuiter voor het lakken vaninterieurmeubelen MarcelBoom staat voor: -een stabielewerkomgeving -een open bedrijfscultuur -een vast contract -een aantrekkelijkeverloning en extralegalevoordelen Lenniksebaan 1120, 1602 Vlezenbeek 02/ Gemeentebestuur WEZEMBEEK-OPPEM werft aan voor onmiddellijke indiensttreding (m/v) 1bestuurssecretaris niveau A voltijds statutair Vereist diploma :masterdiploma of gelijkgesteld richting rechten 1landschapsarchitect, administratie groenplan niveau B voltijds statutair -werfreserve van 2jaar Vereist diploma :bachelordiploma of gelijkgesteld richting land- of tuinbouw 1administratief medewerker secretariaat niveau C voltijds statutair werfreserve van 2jaar Vereist diploma :HSO of gelijkgesteld 1bibliotheekassistent niveau C voltijds -statutair werfreserve van 2jaar Vereist diploma HSO +bijkomend akte van bekwaamheid houden bibliotheek of certificaat initiatie in de bibliotheek, informatie- en documentatiekunde 2kinderbegeleid(st)ers (halftijds) niveau E statutair werfreserve van 2jaar Geen diplomavereiste Alle nuttige privédienstjaren worden inaanmerking genomen. Ukan genieten van een interessante verlofregeling :35werkdagen. Andere voordelen zijn :maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Voorwaarden en examenprogramma zijn te bekomen op de personeelsdienst, tel Indien uwenst te werken in een aangename en groene werkomgeving waarbij u regelmatig in contact komt met de burger, gelieve dan uiterlijk op 30 november 2012, uw gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae en een afschrift van diploma (Nederlandstalig of een Franstalig- met bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd door Selor (art. 7),per brief, te sturen aan het College van Burgemeester en Schepenen, L. Marcelisstraat 134 te 1970 WEZEMBEEK-OPPEM of door aan Overspoeld door informatie? Op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling vind je de beste tips om niet te verdrinken in je werk. Jobs op je lijf geschreven Defensie rekruteert

38 38 INDEX De jobaanbiedingen zijn ingedeeld in rubrieken op basis van de taakinhoud. Meer uitleg over de jobs vind je op de bijvermelde pagina in deze krant. ADMINISTRATIE Service Manager Belux Gunnebo via Mercuri Urval HQ 39 DIRECTIE Business Analyst Rousselot via Mercuri Urval HQ 39 Directeur VERA Vlaams-Brabants Steunpunt Informatica 11 Directeur Domein Ter Duinen Christelijke Mutualiteit 11 ENGINEERING Design Engineer Capsugel via VMC Select 39 HR Young Professionals Robert Half 10 ICT Service Helpdesk Advisor Benelux Danfoss via Mercuri Urval HQ 39 OVERHEID Leidinggevenden Onderwerijsinpectie Vlaamse Overheid 11 VERKOOP Account Manager Installatietechniek TECE via Mercuri Urval HQ 39 Verkoper Cedec 11 C O L O F O N A. Gossetlaan 32, 1702 Groot-Bijgaarden Algemeen tel: Sales tel: Fax: Management team Sales & marketing director: Patrick Boon Online development manager: Marc Van de Woestijne Financieel manager: Jos Vandersmissen Hoofdredacteur: Wim Verdoodt Management assistant: Chantal De Saveur Sales nationaal Sales managers: Johan Moors, Kim Vergaelen Key account managers: Nils Dero, Magali De Sutter, Sandrina Egerickx, Dries Verhaegen, Catherine Bodarwé Online consultants: Tim Migom, Frederik Vandenheede Account advisors: Ine Mannaerts Client services Sales manager: Roxanne De Ryck Account advisors: Lucette Callebaut, Rita Elskens, Katy Schets, Audrey Aelbrecht, Wim Annys, Kelly De Troy, Heidi Van Dael, Julien Karger, Séverine Hazaer, Jonas De Wael Customer care & sales support Manager operations : Marcos Muino Naveiro Coördinator operations: Ariane Van de Gucht Officer operations: Annemie Van Leeuwen, Ellen Van Droogenbroeck Redactie Redacteur: Wim Verdoodt Grafisch redacteur: Joke Van Camp Jobat.be Site manager: Hendrik Nuyttens (site manager), Steven Vermeulen (respons specialist), Dries Mertens (customer support), Ronald Sammels (webmaster), Kristof Verhasselt (traffic coördinator), Pieter De Winter (seo/sea specialist), Noëmie Machtelinckx (webredacteur), Sam De Beul (webredacteur), Vicky Van Asbroeck (e-marketing specialist), Caroline Eeckhoudt (e-marketeer), Michaël Van De Meirssche (verantwoordelijke partnerships) Marketing Product managers: Sabrina Pinxten Research Research manager: Bart Gunst Research executive: Bart Vanhaelewyn Ooit vond je de job van je leven Nog meer jobs? Maar je leven kan veranderen Op jobat.be vind je jobs. Op een dag heb je niet langer de job van je leven. En dan wil je weg natuurlijk. Test of jij nog de job van je leven hebt op Jobat.be en ontdek ons uitgebreide jobaanbod in deze Jobat krant.

39 39 Antwerpen Brussel Hasselt Mont-Saint-Guibert Ontdek de boeiendste jobs op Een aanbod van meer dan 100 jobaanbiedingen. Hieronder alvast enkele voorbeelden: Business Analyst -Sales Support EU Link between sales and production Ghent -Doyou have amaster sdegree and experience in analysis or business intelligence or controlling? Ambitious to take up an European role? Become the linchpin in the sales organization of a large food company and provide insight in all sales related data. Please apply online -reference Service Helpdesk Advisor Benelux Danfoss Power Electronics Business Unit Solar Inverters Dilbeek - Als starter (met technische opleiding) of ervaren medewerker geef je eerstelijnsondersteuning rond technische specificaties, service of garanties. Je hebt contacten met klanten en service partners (Fr/Nl). Je geniet van een grondige opleiding, autonomie en een dynamisch team. Reageer snel online -referentie Service Manager Belux Drijvende kracht van een vitale business Drogenbos -Jegaat voor rendabiliteit en zorgt voor een hoge klantenservicegraad. Je leidt een bekwaam team en brengt jouw ideeën op managementniveau. Heb je een technische achtergrond? Wil je een nieuwe carrière in een succesvol en mensgericht bedrijf? Reageer snel online -referentie Account Manager Installatietechniek Technische innovatie en Duitse kwaliteit Regio O/W-Vlaanderen of regio Brabant -Jestimuleert de verkoop bij de belangrijkste distributiepartner én bij de professionele gebruikers (loodgieters) van hoogkwalitatieve systemen voor de bouw: innovatieve leidingsystemen, voorwand- en spoeltechnieken. Reageer snel online -referentie Making strategies work. It s all about people. Recruitment Solutions Board &Executive Talent Management Business Transformation MEDEWERKERS WERELDWIJD 450 IN BORNEM BORNEM CAPSUGEL,gevestigd in Bornem, is de absolute wereldmarktleider in het ontwikkelen, produceren en verkopen van tweedelige capsules voor farmaceutische en health &nutrition-toepassingen. Capsugel levert de capsules vanuit zijn 10 productievestigingen wereldwijd. In Bornem specialiseert Capsugel zich in de fabricatie van lege gelatinecapsules. Hiervoor ontwikkelde het eigen Research &Development Center innovatieve machines die aan ultrahoge snelheid hoogkwalitatieve capsules produceren. Door een volcontinu productieproces, met tientallen productielijnen, worden op die manier dagelijks tientallen miljoenen capsules klantspecifiek geproduceerd en bedrukt met logo s oftekst. Werken bij Capsugel is werken in een financieel kerngezond en innovatief bedrijf met veel opleidingsmogelijkheden. In het kader van ambitieuze groeiplannen voor de komende 3jaar,zijn we dringend op zoek naar een gemotiveerde (m/v): DESIGN ENGINEER WORLD CLASS PEOPLE INNOVATIVE PRODUCTS GLOBAL REACH CUSTOMER FOCUS OUTSTANDING QUALITY FUNCTIE-INHOUD &VERANTWOORDELIJKHEDEN 1. Als lid van het R&D-team verantwoordelijk voor het volledige design van productiemachines voor capsules 2. Uittekenen, documenteren, oplijsten en aankopen van machineonderdelen 3. Implementeren van de projecten i.s.m. M&E department: plannen, testen en opvolgen 4. Uitvoeren van verbeterprojecten ter verhoging van de kwaliteit en de productiviteit 5. Opleiden en trainen van de productiemedewerkers GEWENSTE KWALIFICATIES INGENIEUR ELEKTRO- MECHANICA (OF GELIJKWAARDIG) KENNIS 3D CAD (INVENTOR) MEER DAN5JAAR TECHNISCHE EXPERTISE KENNIS ENGELS (FRANS IS EEN +) MACHINE- CONSTRUCTIE OF PROCESS APPARATUUR ERVARING IN FARMA OF FOODSECTOR IS EEN VOORDEEL CREATIEF KLANT- GERICHT ANALYTISCH WATHEEFT CAPSUGEL UCONCREET TE BIEDEN? 1. Een boeiende functie in een financieel gezond, innovatief en vooruitstrevend bedrijf, datinzijn sector wereldwijd tot de absolute top gerekend wordt 2. Een open en stimulerende werksfeer met korte communicatielijnen 3. Een competitief salaris met een uitgebreid pakket van bijkomende verzekeringen 4. Uitgebreide vakantiedagenregeling en extra vakantiegeld 5. Een dynamische werkomgeving die filevrij te bereiken is 6. Doorgroeimogelijkheden in functie en inkomen 7. De mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek geheel vrijblijvend met het bedrijf kennis te maken INFORMEREN,OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP zaterdag van11tot14.00 u. zondag van19tot 20 u. weekdagen tussen 8.30 en u. 's avonds tussen en u. mail: VMC bvba Craenevenne GENK Aanwerving exclusief begeleid door VMC Select Hoe origineel is jouw CV? Ontdek de 6meest originele voorbeelden op jobat.be/cv

40 BACHELOR OF MASTER OP ZAK? Dan is er voor jou... Werk Werk winkel! aan de winkel! aan de Bezoek ons op 21 november op CAREER LAUNCH! (stand 30) Het opvallende blauwgele logo met rode ikent iedereen. Lidl België is een jonge en snel groeiende voedingsdiscounter van Duitse origine. Een onderneming die sinds 1995 bewijst een echte succesformule te zijn, met inmiddels bijna 300 winkels, vier distributiecentra en meer dan enthousiaste medewerkers. Onze medewerkers vind je verspreid over gans Europa. Internationaal werken meer dan mensen voor Lidl. In meer dan twintig landen zijn er ongeveer winkels. Als stabiele en sterk groeiende onderneming bieden wij een toekomst met zekerheid en carrièremogelijkheden. Ineen klimaat waarin mensen respectvol, positief en eerlijk met elkaar omgaan, ligt de weg open naar een bloeiende carrière! Onze trajecten Management Trainee Verkoop Als management trainee verkoop volg je een traject van één jaar waarin de nadruk ligt op organisatie, leidinggeven en het genereren van vakinhoudelijke kennis. Je start met een intensieve filiaalopleiding waarin je nauwgezet begeleid wordt door ervaren leidinggevenden. Nadien volg je een opleiding in één van onze distributiecentra. Hierbij komen disciplines als administratie, voorraadbeheer en goederenstromen uitgebreid aan bod. Na je opleiding ben je klaar om aan de slag te gaan als verkoopmanager en ga je een regio aansturen van een 5-tal filialen. Management Trainee Logistiek Wie interesse heeftinlogistiek startmet een basisopleiding in één van onze filialen. Daarna a verplaatst het traject zich naar onze distributiecentra (DC). Je krijgt inzicht in alle le administratieve stromen en voorraadbeheer. Jekrijgt te maken met de controle van binnenkomende goederen, dekwaliteitszorg, de afhandeling van bestellingen en personeelsen transportplanning. Je zal ook projecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van onze DC-organisatie. Nu ligt de weg open naar een uitdagende functie in het logistieke deel van onze organisatie! Management Trainee Finance De focus van dit traject ligt op Finance en Administratie. Nadat je een grondige opleiding op de winkelvloer genoten hebt, zal je meedraaien in één van onze distributiecentra. Nadien word je ingewerkt in de verschillende administratieve afdelingen op ons hoofdkantoor waarbij je zelfstandig diverse opdrachten gaat uitvoeren. Nacirca één jaar ben je klaargestoomd om als volwaardige professional bij ons aan de slag te gaan. Samen met jou gaan we op zoek naar een functie die het beste aansluit bij jouw interesses en kwaliteiten. Solliciteer nu! Lidl België, Afdeling Werving & Selectie, Guldensporenpark 90 J, 9820 Merelbeke Vul het online sollicitatieformulier in op ALTIJD DE BESTE WILLEN ZIJN VLAAMS BRABANT

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière

+6.692 EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Z A T E R D A G 1 0 T / M V R I J D A G 1 6 N O V E M B E R www.jobat.be Voor de job van je leven EEN JOB ONDER JE NIVEAU? Niet de beste springplank voor je carrière Passwerk leidt mensen met autisme op

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Personeel rekruteren in KMO s

Personeel rekruteren in KMO s Verkoop uw bedrijf bij de sollicitant www.stepstone.be Inleiding In een klein bedrijf is er vaak geen specifieke personeelsmanager en heeft de ondernemer niet altijd de kennis, de mogelijkheden, de ervaring

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist bij uitstek op het gebied van werving, selectie

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen

1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// werft aan in contractueel dienstverband 1 jobstudent Administratief ondersteuner Alden Biesen Afdeling: Cultureel

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN

LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN (/) zaterdag 1 oktober 2016 - Binnenland LEESWIJZER ONDERZOEK LOONKLOOF BIEDT VERRASSENDE INZICHTEN Mannen die deeltijds werken, krijgen in verhouding tot vrouwen minder opslag. Ze wijken te hard af van

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer

De 10 tips om. Aantrekkelijk te blijven als Werknemer De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer Tip 1 van 10 Werk aan werkgeluk Aangeboden door mkbasics.nl De 10 tips om Aantrekkelijk te blijven als Werknemer 3 e druk - speciale uitgave voor mkbasics.nl,

Nadere informatie

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers

JOB MARKETING. How to create a killer cv and cover letter. Jelle Verdoodt @Sportcareers JOB MARKETING How to create a killer cv and cover letter Agenda 1. Voorstelling 2. Hoe past je cv en motivatiebrief in jullie zoektocht naar een job? 3. Hoe creëer je een killer cv? 4. Hoe zorg je dat

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ALLROUND ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

CV? Check! Op naar de voorbereiding van je sollicitatiegesprek!

CV? Check! Op naar de voorbereiding van je sollicitatiegesprek! CV? Check! Op naar de voorbereiding van je sollicitatiegesprek! Student Career Center. Master your future In partnership with Inhoud CV: do s & don ts Aandachtspunten voor tijdens en na het interview Competentiegericht

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

StepStone in cijfers April 2016

StepStone in cijfers April 2016 StepStone in cijfers April 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.579.141 Aantal bezoeken 1.394.184 Unieke bezoekers 803.439 Aantal jobs 5998 De

Nadere informatie

Nog voor de zomer van baan veranderen?

Nog voor de zomer van baan veranderen? Nog voor de zomer van baan veranderen? Op naar een baan met meer blije hoogtepunten. Een verslaggever van Radio 1 noemde mij een soort psycholoog nadat ik hem afgelopen maandag had uitgelegd hoe ik twijfelaars

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Stageverslag Michaël Deslypere

Stageverslag Michaël Deslypere Stageverslag Michaël Deslypere MANPOWER Stagementor: Valerie Milissen Stagebegeleider: Pieterjan Bonne 2 Inhoudsopgave 1.Voorwoord... 3 2.Situering/voorstelling van de stageplaats... 4 3.Beschrijving van

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties. Workshop Felink - 14/10/2014

Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties. Workshop Felink - 14/10/2014 Een blijvende indruk nalaten bij sollicitaties Workshop Felink - 14/10/2014 1. Het CV 2. De CV-screening 3. De selectieprocedure 4, Het sollicitatiegesprek 5, Top Skills 2 1. Het CV 2. De CV-screening

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING KEN HET BEDRIJF KEN JE GESPREKSPARTNER Je bent uitgenodigd

Nadere informatie

jobmagazine good to know you

jobmagazine good to know you good to know you jobmagazine In bijlage vind je een greep uit onze jobaanbiedingen. Interesse in één van deze functies of graag bijkomende informatie?... kom snel langs in ons kantoor te Sint-Denijs- Westrem,

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl Geluk op de werkplek Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Inleiding Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, innovatiever en

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen

2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen / werft aan in contractueel dienstverband 2 jobstudenten Baliebediende Alden Biesen Afdeling: Cultureel Erfgoed Beleidsdomein: Cultuur, Jeugd en Media Standplaats: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat

Nadere informatie

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Discussienamiddag Rathenau Instituut Utrecht, 15 juni 2012 Loopbaanperspectieven van onderzoekers in Nederland Karen Vandevelde Universiteit Gent & ECOOM Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ)

Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Loon naar werk of Antonio en Ali (Uit: Allemaal anders, allemaal gelijk) (Uit: Mensenrechteneducatie in NCZ) Op onderstaande link vind je een leuk filmpje waarmee je deze methodiek over genderongelijkheid

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk!

Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips. www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! Sollicitatiegesprek? Haal jouw droomjob binnen met deze tips www.ago.jobs Al meer dan 25 jaar de beste weg naar passend werk! GRONDIGE VOORBEREIDING Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Proficiat!

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam PLUS Verbeeten Naam van de voorgedragen praktijkopleider Dhr. Mat Bours

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.)

(Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) (Of naar een van onze andere aansprekende projecten natuurlijk.) www.ulcinstallatietechniek.nl Jij...... verstaat je vak. Techniek heeft je altijd al geïnteresseerd. Je hebt een technische opleiding gevolgd.

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt.

Fitness2Drive. Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive Elke chauffeur heeft een belangrijke rol in het imago dat zijn bedrijf naar klanten en ruimer de maatschappij uitstraalt. Fitness2Drive : uniek in België Fitness2Drive is het uniek resultaat

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS

POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate, design & create Waarom kiezen voor dit postgraduaat? Je maakt op een unieke manier kennis met de industrie door middel

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Personal Branding voor Ingenieurs

Personal Branding voor Ingenieurs Personal Branding voor Ingenieurs 8 juni 2012 Lustrumsymposium Jullie doelen - succesvolle loopbaan - een baan vinden - de allerbeste zijn? - Saskia Slotboom 2012 2 Personal Branding Tools en praktische

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

(Y)our Future PROGRAMMA 18 MAART VDAB gebouw Virginie Loveling Maria Hendrikaplein Gent

(Y)our Future PROGRAMMA 18 MAART VDAB gebouw Virginie Loveling Maria Hendrikaplein Gent 2017 (Y)our Future 18 MAART 2017 VDAB gebouw Virginie Loveling Maria Hendrikaplein 72 9000 Gent PROGRAMMA V E R L O O P V A N D E D A G 9 : 0 0 Deuren gaan open. 1 0 : 0 0 Verwelkoming + Keynote Fons Leroy

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector

De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector De mobiliteit van talent in de socialprofitsector In-, door- en uitstroom Een onderzoek bij meer dan 4000 werknemers uit de sector Luc Dekeyser, 2012 Talent groeit als je het ruimte geeft Groeit een goudvis

Nadere informatie