Personeelbeleid. Leidinggeven op afstand DE F L E X I B E L E O R G A N I S A T I E. 16 Pamperen Anouk de Graaf.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelbeleid. Leidinggeven op afstand DE F L E X I B E L E O R G A N I S A T I E. 16 Pamperen 2.0. 20 Anouk de Graaf."

Transcriptie

1 Personeelbeleid MAART 2011 DE F L E X I B E L E O R G A N I S A T I E Leidinggeven op afstand 16 Pamperen 2.0 De invloed van het nieuwe werken op arbeidsvoorwaarden. 20 Anouk de Graaf Hr moet overtuigen bij het kiezen van een nieuwe richting 34 Ben Kuipers Doorstroming personeel zet teamwerk onder druk

2 Raet hoofdsponsor van de NVP Is HR altijd en overal maakbaar? De huidige economie vraagt om een meetbaar en voorspelbaar HR-beleid. Draagt uw HR-afdeling bij aan de strategie van uw organisatie? HR-managers in de zorg, het onderwijs, de decentrale overheid en het bedrijfsleven vinden bij Raet de bedrijfskundige HR-oplossing die past bij hun uitdagingen. Kijk op raet.nl Van HR-beleid naar de dagelijkse praktijk met webportal Raet Online. Als grootste IT-dienstverlener op het gebied van innovatieve HR- en payrolloplossingen maken we e-hrm mogelijk door HR-processen te optimaliseren en informatie online toegankelijk te maken.

3 Column Personeelbeleid Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (47e jaargang, nr. 3) Personeelbeleid verschijnt 10 keer per jaar. Hoofdredacteur Henk Vlaming Eindredacteur Ody Neisingh Redactieadres Het Nederlands Redactie Instituut Veldweg CV Bussum t e Redactieadviesraad Theo Borgert Henk Leisink José Vosbergen Harry Westerveld Medewerkers Jolien Alberdingk Thijm Meike van der Valk Jacco van den Berg Barbara van Eck-Blok Eunice Coli Daniel Sternfield Loek Wijchers Michèle Zwarts Fotografie Dreamstime Wiebe Kiestra Bram de Hollander Ontwerp Twin Media bv, Culemborg Vormgeving DeltaHage grafische dienstverlening Henk Bijmans, Willem Zellenrath Abonnementenservice Sdu Klantenservice Postbus EA Den Haag t f e Abonnementsprijs: 179,- excl. btw en incl. verzendkosten. Buitenland: 209,- excl. btw en incl. verzendkosten. Studenten: 69,50 excl. btw en incl. verzendkosten. Losse nummers: 19,- excl. btw. Abonnementen kunnen per maand ingaan; beëindiging uitsluitend schriftelijk uiterlijk twee maanden voor het einde van de looptijd. NVP-leden ontvangen Personeelbeleid automatisch. De beëindiging van een lidmaatschap moet eveneens schriftelijk (per post of per ) geschieden, vóór 1 december, bij het landelijk bureau NVP (Postbus 70, 3430 AB Nieuwegein, Advertenties Mooijman Media- en Projectmanagement Peter Mooijman en Gusta Buter t e Uitgever Sdu Uitgevers Harry Schram t e Vee Je zal maar tot een minderheid behoren. Hoe paradoxaal ook, de meeste mensen zitten permanent in deze situatie. Dat begint al in het gezin, waar je wordt onderdrukt door je ouders en soms door broers en/of zussen. Eenmaal groot en zelfstandig wordt het er niet beter op. Buurtgenoten zijn talrijker dan jij en je familie. De partij waarop je stemt is kleiner dan de rest, in winkels ben je een eenling en de overheid behandelt je als een nummer. Op het werk is het niet beter. Daar zit je dan in je team, overvleugeld door de rest. In onze samenleving hebben we er iets op gevonden: democratie. Zelfs bedrijven zijn er dol op, daar heet het elixer medezeggenschap. Helaas is het middel slechts bedoeld om de kwaal in stand te houden, waardoor je zelfs als meerderheid onmondig bent. Dat werkt zo: in een organisatie hoor je als werknemer tot de meerderheid. Overtal, zou je zeggen en dus macht. Maar de spelregels van de inspraak bepalen dat macht niet wordt verdeeld via aantallen neuzen, maar via aandelen. Al die werknemers hebben geen aandelen en dus zijn ze via een sluw juridisch omweggetje alsnog een minderheid. Sommige doortrapte bedrijven geven hun werknemers aandelen, maar dat zijn er een paar. Mogen ze wel betalen om eigenaar te worden, maar ze hebben als aandeelhouders nog steeds niks te vertellen. Massa s moet je in bedwang houden, zo wisten de cowboys in Amerika al toen ze kuddes vee over de prairies dreven. Hoe hard je ook spartelt, een koe is een koe en cowboys hebben het laatste woord. Druk Drukkerij Ten Brink, Meppel Ten behoeve van visueel gehandicapten is Personeelbeleid ook beschikbaar op andere wijze, verzorgd door de Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken te Grave (t ). Henk Vlaming, hoofdredacteur Personeelbeleid Nederlandse Vereniging voor Personeelmanagement & Organisatieontwikkeling Het overnemen van artikelen is mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever. issn personeelbeleid maart

4 BESTE RAADGEVER VOOR ELK OR-LID EDITIE BESTE RAADGEVER VOOR ELK OR-LID Aandachtspunten in editie 2011 Artikelsgewijze toelichting bij de Wet op Ondernemingsraden (WOR) Actuele relevante jurisprudentie Spreekrecht voor ondernemingsraden van NV s Uitbreiding toepassingsbereik van de WOR Mogelijke gevolgen voor de werkgever bij ten onrechte niet instellen ondernemingsraad Nieuwe indeling van de bedrijfscommissies Voor wie bedoeld? Inzicht in de ondernemingsraad is onmisbaar voor OR-leden, bestuurders, adviseurs, personeelsfunctionarissen en juristen. Voordelen voor Inzicht-abonnees editie 2011 met korting kosteloos elke maand de automatisch alle opvolgende edities voor de abonnementsprijs met korting kosteloze toegang tot de vragenservice; op uw WOR-vraag stuurt de redactie u een antwoord Ga voor meer informatie en bestellen naar:

5 Inhoud De flexibele organisatie 10 Remote management Door globalisering en nieuwe communicatietechnieken raken medewerkers letterlijk uit het zicht. Maar ook zonder aanwezigheid kunnen managers hun personeel prima in de gaten houden. 16 Pamperen 2.0 Het nieuwe werken raakt de arbeidsrelatie. Werkgeversorganisatie AWVN maakte een inventarisatie van de gevolgen voor arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De flexibele organisatie 20 Spotlight: Anouk de Graaf Hr helpt de internationalisering van DSM door talent wereldwijd te spotten. Niet alleen gedrag en resultaat tellen, maar ook het groeipotentieel, zegt career development manager Anouk de Graaf van DSM. 28 Hindernisbaan Lekker wachten tot 2014 is er niet bij met de werkkostenregeling. De invoering is een lastig parcours waar je niet snel genoeg mee kunt beginnen. 34 Ben Kuipers, Erasmus Universiteit Zes jaar geleden ontwierp Ben Kuipers een innovatief model voor teamwork bij Volvo Trucks. Inmiddels ziet hij hoe teamwork overal in de verdrukking komt. De flexibele organisatie 38 Voorspellende gave Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het eigen hr-beleid toekomstproof maken. Samen met de nieuwe medewerker wordt gesleuteld aan een hr-visie voor En verder... 6 Nieuws 24 Barometer P&O 33 Fiscaal 9 P&O op rapport 25 Recht viert recht 42 Sollicitatiecode 15 Ongekooid 26 Rechtspraak 43 NVP Nieuws personeelbeleid maart

6 Zzp-pensioen Het kabinet wil weten hoe het komt dat zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) weinig aandacht hebben voor hun pensioenopbouw. Daarom wordt onder meer onderzocht of de wijze waarop de pensioenvoorzieningen nu zijn ingericht, aansluit op de behoefte van zelfstandigen. Om de pensioenopbouw te stimuleren wil het kabinet dat werknemers die voor zichzelf beginnen als zzp er, straks langer fiscaal voordelig kunnen sparen via het pensioenfonds van hun oude werkgever. Vanaf 2012 wordt de termijn van deze speciale pensioenregeling verlengd van drie naar tien jaar. Uitbuiting Een schoonmaakbedrijf in Rotterdam is eind februari tegen de lamp gelopen bij uitbuiting van Poolse werknemers. Bij dit bedrijf is eind vorige maand de administratie in beslag genomen op verdenking van onder meer onderbetaling van Poolse werknemers. De inbeslagname volgde op nachtelijke controles in een gecombineerde actie van overheidsinstanties op dertien locaties in het hele land. Poolse werknemers van dit bedrijf bleken zeven nachten per week schoonmaakwerk te doen tegen te lage lonen. Expats Libië Expats die berooid terugkomen uit Libië en die zonder geld komen te zitten, kunnen aankloppen bij Vadertje Staat. Zij krijgen van de Sociale Verzekeringsbank een wekelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, dekking van kosten voor medische hulp en een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. De regeling heeft een tijdelijk karakter voor de duur van drie maanden en biedt evacués de mogelijkheid om in hun eerste levensonderhoud te voorzien. Ouderwetse bazen maken werkvloer onveilig De top down benadering in de juiste drijfveren worden niet industriële sector is funest voor de geactiveerd. Groen adviseert de gezondheid en veiligheid van industrie om medewerkers zelf te medewerkers op de werkvloer. laten denken en ze eigenaar te Bovendien worden milieudoelstellingen niet gehaald, omdat de veiligheid- en milieubeleid (GVM- maken van het gezondheid-, medewerkers het zich niet eigen beleid), gefaciliteerd door het hebben gemaakt. Gebrekkige management. Door op elke afdeling interne communicatie en de top iemand verantwoordelijk te maken down benadering staan garant voor voor het GVM-beleid, de input van een inefficiënt productieproces en elke medewerker te gebruiken en dat kost de industrie kapitalen. Dit door als management dagelijks op stelt Annemieke Groen, ad interim de werkvloer hier tijd en ruimte voor directeur bij anodenproducent te creëren, geef je het GVM-beleid Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto handen en voeten. Het werk wordt Alcan. De overheid en de directe schoner en veiliger, doordat omgeving verwachten van de medewerkers zelf hiervoor zorgen. industrie dat zij veilig en schoon De toegenomen betrokkenheid van produceert. Directies weten alle lagen in de organisatie zorgt onvoldoende de wet- en regelgeving voor een betere interne communicatie en een efficiënter productiepro- op deze aspecten door te vertalen naar de eigen organisatie. De regels ces. Minder uitval en een hogere zijn er wel maar de medewerker werknemerstevredenheid zijn het krijgt niet aangereikt wat hij zelf kan gevolg. Zowel de medewerker, de doen om zijn werk veiliger, gezonder directe omgeving, als de industrie en milieubewuster uit te voeren. De profiteren hiervan, aldus Groen. Werkgevers snappen eigen pensioenregeling niet Sinds begin dit jaar kan iedere burger operationele risico dat de pensioenregeling met zich meedraagt. Ook de op het Pensioenregister online een overzicht inzien van zijn pensioenrechten. Werkgevers hebben aan hun kant pensioen nog passend is bij de vraag of de uitvoering van het echter onvoldoende kijk op hun onderneming, wordt steeds meer pensioenregeling, constateert gesteld,' zegt Rogier Kerkhof van Hay organisatieadviesbureau Hay Group. Group. Volgens het adviesbureau komt Dit terwijl pensioenen vaak zo n vijftien de herbezinning op de pensioenregelingen voort uit de onrust op de procent van de totale loonsom bedragen. Hay Group ziet dat veel pensioenmarkt. Veel pensioenfondsen ondernemingen 2011 willen gebruiken hebben grote moeite om te voldoen als startpunt voor een heroverweging aan de minimaal vereiste financiële van het pensioenbeleid voor hun totale dekking. personeelsbestand. Veel ondernemingen uiten volgens het organisatieadviesbureau een grote behoefte en noodzaak aan meer inzicht in de wijze waarop de pensioenregeling is ingericht. 'Er is een sterke behoefte om meer achtergrondinformatie te verkrijgen over het financiële en 6 personeelbeleid maart 2011

7 Nieuws Triobaan voor ouderen in de maak In de strijd om oudere werknemers langer aan het werk te houden, werkt FNV Bondgenoten met aan aantal bedrijven aan de introductie van een triobaan voor 55-plussers. Drie ouderen bezetten samen twee banen, werken twee derde van de tijd en krijgen 85 procent betaald. Volgens Dick Heinen van FNV Bondgenoten blijven ouderen op deze manier langer gezond aan het werk, zonder dat het de werkgever iets extra s kost. De werknemers die aan de regeling meedoen, krijgen het verschil in inkomen onder andere aangevuld uit de bestaande ouderenregeling. Zij leveren hun leeftijdsdagen in en vangen in de vakantieperiode elkaars vrije dagen op. De vakbond is in gesprek over zo n regeling met luierfabrikant SCA en coatingbedrijf PPG. In het cao-akkoord dat de bond onlangs met Unilever heeft bereikt, is opgenomen dat de mogelijkheden van duo- en triobanen worden onderzocht. Bedrijfsarts is grote onbekende Driekwart van de werknemers ziet de bedrijfsarts vooral als verlengstuk van de werkgever en de helft is ontevreden, blijkt uit een internetpeiling van FNV. Federatiebestuurder Leo Hartveld vindt het zorgelijk dat een derde van de werknemers eerst toestemming moet vragen aan de chef om de bedrijfsarts te mogen consulteren. '78 procent van hen zegt te weten wie de bedrijfsarts is. Maar een bijna even groot percentage zegt de functionaris - die ook geacht wordt zich bezig te houden met preventie in het bedrijf - nog nooit op de werkvloer te hebben gezien.' De bedrijfsarts wordt vooral gezien als verzuimcontroleur die geen onafhankelijke positie inneemt. Volgens Hartveld ondernemen bedrijven veel te weinig preventieve activiteiten en als ze er al zijn, zijn ze onvoldoende bekend. Toch treurig in de wetenschap dat we duurzame inzetbaarheid en langer gezond werk als topprioriteit op de sociale agenda hebben gezet. Ontslagbescherming niet meer zo nodig Volgens Kamp zal de overgang naar arbeidsmarktbeleid moeten vormgeven. De projecten zijn erop gericht een langdurige krimp van de beroepsbevolking, als gevolg van de vergrijzing, voor een krappe arbeidsmarkt mogelijk naar ander werk te begelei- werknemers bij ontslag zo snel zorgen. Door deze krimp wordt het den, zonder tussenkomst van het UWV. inperken van de ontslagbescherming Door de lange procedures en hoge ook minder van belang, aldus Kamp. Er ontslagvergoedingen, zijn werkgevers zal een tekort ontstaan aan geschikte vaak terughoudend met het aannemen werknemers en werkgevers zullen nu van personeel. De sociale zekerheid echt hun best moeten doen om dient volgens de minister juist mensen te krijgen. Dat zei minister activerend te zijn. Volgens Kamp zorgt Henk Kamp van Sociale Zaken vorige de nieuwe situatie er voor dat mensen maand bij de presentatie van negen die het nu nog moeilijk hebben op de proefprojecten die het nieuwe arbeidsmarkt, zoals migranten, vrouwen en gehandicapten, straks makkelijker een baan kunnen vinden. De minister hoopt dat werkgevers en werknemers zelf actiever gaan worden bij re-integratie, zeker nu de overheid er minder geld voor over heeft. Internetten in de file rukt op Werknemers hebben ontdekt dat er in files ook gewerkt kan worden. Ze bellen niet meer alleen tijdens de spits, maar gaan ook op internet. Dat blijkt uit het tweejaarlijks Nationaal Automobilisten Onderzoek van Eileen.nl, het mobiliteitsplatform voor automobilisten. Hieruit komt naar voren dat het gebruik van mobiel internet in de auto snel toeneemt. Vorig jaar was het nog dertig procent, nu is al vijfenveertig procent van de filerijders aan het internetten. Werken tijdens de file is overigens niet populair onder automobilisten. Die luisteren het liefst naar de radio. Overigens is werken op een laptop tijdens het rijden verboden. personeelbeleid maart

8 Werknemerslasten De administratieve last in de sociale zekerheid is de afgelopen jaren voor werknemers met ruim 35 procent verminderd. De grootste winst is bereikt door het via internet inschrijven voor werk en het aanvragen van WW en bijstand waarbij gegevens al vooraf zijn ingevuld. Daarnaast vragen de instanties de gegevens die andere diensten al hebben, niet meer uit. Dit blijkt uit de evaluatie van de Wet eenmalige gegevensuitvraag. De nieuwe wet heeft er daarnaast door betere samenwerking ook voor gezorgd dat overheidsinstanties makkelijker fraude kunnen constateren in de sociale zekerheid. Garage-risico s Op de komende AutovakRAI eind deze maand lanceert de Arbeidsinspectie de Virtuele Garage. Deze animatie wil met name jonge automonteurs bewust maken van de mogelijke gevaren in hun werkomgeving. De AutovakRAI wordt gehouden van maart In de Virtuele Garage zijn de meest voorkomende arbeidsrisico s in garages te zien en worden eenvoudig werkbare suggesties ter verbetering gedaan. Uit het rapport Garages in Beeld dat de Arbeidsinspectie eind december publiceerde, blijkt dat er op het vlak van veilig en gezond werken in deze branche nog veel winst te behalen is. Ongekeurde hefbruggen, machines die kunnen omvallen en ontploffingsgevaar bij het oppompen van banden zorgen regelmatig voor onveilige werkomstandigheden. Vakbonden willen geen nieuwe cao voor payroll Vakbonden willen na vijf jaar stoppen met de cao voor payroll-bedrijven. De VPO-CAO is tot stand gekomen om te zorgen voor ordening van de markt en voor goede arbeidsvoorwaarden voor payrollmedewerkers. Payrollen is het uitbesteden van de financiële zorgen en administratieve rompslomp voor werkgevers en organisaties. De branche maakt een flinke groei door van werknemers in 2009 naar werknemers in Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Vakbonden zien geen brood in payrollen en willen de ontwikkeling van payrollen verder bepreken. Aan een nieuwe cao voor payrolling verlenen ze dan ook geen medewerking. Jeu Claes, voorzitter van de VPO, de werkgeversorganisatie van payrollbedrijven: Wij hebben de indruk dat de opkomst van het payrollen in diverse sectoren als een bedreiging wordt ervaren van de bestaande polderstructuur. Flexibilisering van de arbeidsmarkt is onomkeerbaar. Dat geldt ook voor payrolling. De kunst is om veranderingen in arbeidsverhoudingen in goede banen te leiden. Detacheringsbranche haalt broekriem aan Uit onderzoek van PwC onder zeventien twaalf procent in 2009 naar veertien grote en middelgrote detacheringsbedrijven blijkt dat resultaten van reaus verwachten dat dit percentage de procent in De detacheringsbu- detacheringsbureaus de laatste jaren komende drie jaar oploopt naar zijn gedaald. De bureaus zijn genoodzaakt om hun innovatievermogen aan te hoog, aldus Martin Bond van PwC. In zeventien procent. Dat is historisch spreken: een kwart van de bedrijven onzekere tijden beschouwen werkgevers zzp ers als flexibele schil. Echter, als heeft een nieuwe niche aangeboord, twintig procent wil op overnamepad en het percentage zzp-ers toeneemt, wordt er wordt scherper op de kosten gelet. een bedrijf kwetsbaarder. Een goede mix Het percentage gedetacheerden dat tussen zzp ers, personeel op een tijdelijk wordt uitgeleend nam wel toe: van contract en vast personeel is essentieel. Dikste loonzakje dicteert huishouden Een relatief hoger loon gaat gepaard met een grotere invloed op de beslissingen in het gezin. Dan gaat het vooral om beslissingen over de verdeling tijd en geld, zoals uitstapjes en boodschappen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar micro-economie Frederic Vermeulen. Hij waarschuwt voor botsingen binnen het gezin als het loonzakje doorslaggevend wordt voor de huishoudelijke bestedingen. Werkende vaders en moeders in Nederlandse gezinnen houden er een erg verschillende tijdsverdeling op na. Vaders werken en pendelen gemiddeld een kleine 48 uur per week, terwijl moeders dat gemiddeld 28,5 uur doen. Diezelfde moeders besteden veruit de meeste tijd aan de zorg voor de kinderen en andere huishoudelijke taken: gemiddeld meer dan 15 uur per week tegen 9 uur voor de vaders.hoogleraar Frederic Vermeulen onderzocht hoe de verdeling van tijd en geld binnen het gezin tot stand komt aan de hand van een micro-economisch model dat rekening houdt met verschillende voorkeuren over die verdeling van vaders en moeders. De uiteindelijke keuzes die het gezin maakt zullen dichter aanleunen bij de voorkeuren van de partner met een relatief hoger loon. Dat uit zich in meer persoonlijke bestedingen of in meer vrije tijd voor die partner. 8 personeelbeleid maart 2011

9 Nieuws Viva Zorggroep 5 Jacco van den Berg 5 Viva Zorggroep wil 650 thuiszorgmedewerkers ontslaan en hen na dit ontslag voor 20 procent minder salaris weer aannemen. Door bij een aanbestedingsprocedure onder de kostprijs te offreren, kan zij de gewenste zorg niet meer leveren. Daar waar de zorg plaatsvindt, aan bed en huis, wordt de oplossing gezocht en moeten mensen bloeden. Is er een beter voorbeeld van de falende marktwerking in de zorg? Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de thuiszorg en kopen sindsdien via aanbestedingen zorg in bij aanbieders. Zo schakelt de gemeente Haarlem thuiszorgmedewerkers van de Viva Zorggroep in bij het overnemen van huishoudelijke taken en het helpen bij de lichamelijke verzorging. De larmoyante thuisorganisatie stelt dat als zij niet had meegedaan met de aanbesteding of een hoger tarief had neergezet, zij het risico liep geen contract te kunnen verwerven. Ook bij deze keuze zouden ontslagen vallen. Het was dus kiezen uit twee kwaden. Je hoeft niet cum laude in de bedrijfseconomie afgestudeerd te zijn om te weten dat offreren onder de kostprijs het begin van het einde is. Aan de andere kant van de onderhandelingstafel zat waarschijnlijk een gemeenteambtenaar met een rekenmachine in zijn hand. De gemeente Haarlem weigert dan ook in deze situatie mee te denken aan een oplossing en houdt de Viva Zorggroep aan haar afspraken. hoek kijken. In haar scriptie, Level Zorggroep met open armen, maar wel playing field: Een nader onderzoek tegen een lager salaris, ontvangen. En naar verschillen tussen aanbieders van zie daar de kiem voor een zorgwekkende ontwikkeling. medisch specialistische zorg, komt Ingrid van Liedorp in 2006 met de volgende definitie die volgens haar De Pvda van de gemeente Castricum door de overheid ook aangehouden heeft een meldpunt ingesteld waar moet worden: een level playing field is medewerkers van de Viva Zorggroep een marktsituatie (een speelveld) met al hun klachten en vragen terecht waar voor alle partijen die zich in een kunnen. Verkiezingretoriek? Laat de zelfde positie ten opzichte van die politiek en de betrokken partijen de markt bevinden, dat wil zeggen koppen bij elkaar steken en nadenken toetreders ten opzichte van toetreders hoe deze uitwassen voorkomen en zittende spelers ten opzichte van kunnen worden. Gemeentes en zittende spelers, dezelfde regels thuiszorgsituaties zijn aan elkaar gelden, waardoor zij een gelijke overgeleverd en omdat hij die betaalt, uitgangspositie hebben om met bepaalt gaan zorgaanbieders aan het elkaar te concurreren. kortste eind trekken en blijven op termijn de zorgbehoevenden Goede zorg heeft zijn prijs en volgens verstoken van passende zorg. En dat Viva Zorggroep gaat dat verder dan kan niet de bedoeling zijn van alleen maar het lappen van ramen. En marktwerking in de zorg. Eén tien daar heeft zij zeker een punt. Omdat voor de contractpartijen, dus allebei haar medewerkers jarenlang actief een 5, gewoon onvoldoende. zijn in de zorg heeft de organisatie te maken met opgebouwde rechten. Nieuwe aanbieders hebben die niet en kunnen daardoor ver onder kostprijs van gesettelde zorgaanbieders offreren. Zij zouden dan ook de ontslagen medewerkers bij Viva advertentie Net zoals bij de casus tussen TNT, Sandd en Selectmail komt ook hier de level playing fields-discussie om de personeelbeleid maart

10 10 personeelbeleid maart 2011

11 De flexibele organisatie Thema Leidinggeven op afstand in steeds meer organisaties Remote management Steeds vaker zijn managers onzichtbaar. Thuiswerk, outsourcing, internationalisering en communicatietechnologie maken leidinggeven op afstand tot een vanzelfsprekendheid. Met alle risico s van dien. Mensen zijn geneigd om aan de telefoon alleen de issues te bespreken en dan vergeten ze de rest. Tekst Mirjam Brinks Foto Dreamstime Bliep! Uitnodiging videochat, klik: Ha Jan-Willem, ben je net wakker? Hier gaan we bijna aan de borrel. Mooi, ik zie Bart en Steven ook bij je aanschuiven. Jongens nog even over gisteren... Remote management, oftewel leidinggeven op afstand, wordt steeds gemakkelijker gemaakt door de technologie, maar is het ook in alle gevallen even effectief? Een rondgang langs hoogleraren en ervaringsdeskundigen leert dat het sturen op afstand in onze huidige global economie niet meer weg te denken is. Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de universiteit van Eindhoven vindt dit een goede ontwikkeling. Echter: Remote management kan niet zonder face to face contact, zo waarschuwt hij. Site-visits Volgens de hoogleraar zijn goede remote managers leidinggevenden die voortdurend site-visits doen. Het is belangrijk elkaar af en toe te zien en gezamenlijk een borrel te drinken of om elkaar even op de schouder te tikken. Eens per half jaar is dat zeker aan te raden. Dit is nodig om internetcommunicatie daarna weer acceptabel te krijgen. Als je elkaar niet ziet, wordt de communicatie minder persoonlijk en strakker en neemt de kwa- personeelbeleid maart

12 liteit naar verloop van tijd af. Veel multinationals die al langer werken met leidinggeven op afstand, zien het belang van fysiek contact. Zo is het bij Microsoft, een van de voorlopers als het gaat om remote management, stelregel dat de virtuele teams elkaar regelmatig ergens op de wereld ontmoeten. Bij Hewlett-Packard, eveneens een voorloper van remote management, zijn hostmanagers aangesteld om de sociale Zaak is om dan goed na te denken over de randvoorwaarden en toepassingsmogelijkheden. Competenties Als hiërarchische lijnen pontificaal over landsgrenzen heenlopen zoals bij veel grote organisaties het geval is, wordt veelal communicatie via intranet voorgeschreven. Volgens Weggeman is het heel belangrijk dat dit een open communicatie is. Er moet Hewlett-Packard heeft hostmanagers aangesteld om de sociale band tussen het bedrijf en de medewerker te versterken band tussen het bedrijf en de medewerker te versterken. Zij fungeren tevens als aanspreekpunt als er zaken zijn die niet op afstand met de manager besproken kunnen worden. Directievleugel Leidinggeven op afstand is niet meer voorbehouden aan de grote organisaties. Ook het middenbedrijf en zelfs kleine bedrijven doen aan remote management tegenwoordig. Zelfs in een kleine organisatie met maar één kantoor wordt soms op afstand aangestuurd, ook al is dat niet altijd een aanrader. Weggeman: Bij kleine en middelgrote bedrijven is fysieke nabijheid van een manager echter beter voor de productiviteit en voor de arbeidstevredenheid. Zo blijkt uit onderzoek dat het beter is als de chef tussen de mensen zit dan wanneer hij in de directievleugel een paar etages hoger zit. Afstandsbediening 1. Inventariseer de risico s die managen op afstand heeft 2. Formuleer duidelijk welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden medewerkers op afstand hebben 3. Zorg voor goede voorzieningen die communicatie optimaliseren 4. Organiseer fysieke ontmoetingen met medewerkers op afstand 5. Communiceer zorgvuldig, want jouw informatie is vaak het enige dat medewerkers op afstand krijgen 6. Zorg dat managers op afstand over de juiste competenties beschikken: communicatief, goed in delegeren 7. Stuur op vertrouwen in plaats van controle 8. Houd rekening met cultuurverschillen 9. Houd rekening met tijdverschillen 10. Compenseer fysieke afwezigheid van medewerkers niet bij voorbaat met promotie een constante flow van informatie zijn, ook tussen de vestigingen onderling. Dit vergt een open houding van zowel het hoofdkantoor als van de verschillende vestigingen. Bij virtueel leidinggeven zijn bepaalde competenties voor een manager belangrijk. Volgens Femmie van Aart, market vice president Benelux van de hr adviesorganisatie Right Management, is delegeren de sleutelcompetentie. Een leidinggevende moet verantwoordelijkheden overdragen en geen taken. Delegeren is voor veel mensen moeilijk, laat staan als ze de medewerker niet zien. Een middenmanager is snel geneigd om taken te delegeren en vervolgens te controleren of ze goed zijn uitgevoerd. Deze stijl is minder effectief, meent Van Aart. Hoogleraar Weggeman heeft het over sturen op vertrouwen. Dat is volgens hem de allerbelangrijkste competentie voor een remote manager. Tevens is het belangrijk dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de managers als van de werknemers duidelijk zijn. Als hier geen afspraken over zijn gemaakt is een delegerende manager niet effectief, zegt van Aart en legt uit: Stel ik werk in een inkooporganisatie in Brazilië en mijn baas zit in Nederland. Wat mag ik zelf doen? Als ik niet weet waar mijn bevoegdheden ophouden, ga ik mij verlamd voelen als mijn baas van alles delegeert. Stiller persoon De remote manager moet behalve kunnen delegeren en sturen op vertrouwen ook goed kunnen communiceren. Dit laatste vindt Antonella Cecca, hr-directeur van Hewlett-Packard, zelfs het allerbelangrijkst. Dat is immers wat de leidinggevende de hele dag doet. Ook moet de manager die op afstand leiding geeft een toegankelijk persoon zijn. Een stiller persoon communiceert moeilijker als hij of zij de manager niet kan zien. Het is dan lastig om zaken aan te kaarten, aldus Cecca. In de huidige economie waarin communicatie tussen mensen belangrijker is dan de plek waarvandaan die communicatie plaatsvindt, staat dan ook niet de werkplek, maar de mens als 12 personeelbeleid maart 2011

13 De flexibele organisatie Thema kenniswerker centraal. De technologie maakt het immers mogelijk om vanaf elke werkplek, waar dan ook ter wereld, toegang te hebben tot informatie, middelen en kennis. De mogelijkheden om op afstand te sturen, te vergaderen en samen te werken zijn talrijk en worden alleen nog maar verder vergroot. Onderzoeksen adviesbureau Gartner noemt dit de 'high-performance workplace'. Hier wordt 'het kunnen aansturen' van de kenniswerker, het ontdekken', 'het leren', 'het samenwerken' en 'het kunnen innoveren' centraal gesteld, ondersteund door technologie. Veilige toegang De 'high-performance workplace' is een fysieke of virtuele omgeving die helpt om op afstand te kunnen leidinggeven en ook om samen te werken met collega's, relaties of zakenpartners. In deze omgeving wordt veilige toegang geboden tot applicaties, bedrijfsprocessen en informatie. In zo'n virtuele omgeving heb je het gevoel daadwerkelijk bij elkaar aan tafel te zitten, zegt Antonella Cecca. Haar advies aan remote managers: Maak als leidinggevende gebruik van alle technische mogelijkheden die er zijn om te communiceren met je werknemers. Het is ook wenselijk om af en toe virtueel je gezicht te laten zien. Weet dus welk communicatiemiddel je wanneer gebruikt. Soms kan het verstandiger zijn om even te videochatten in plaats van snel een mailtje te sturen of te bellen. Persoonlijk belang Of er valkuilen zijn? Zeker, zegt Mathieu Weggeman. Hiërarchische lijnen kunnen een grote valkuil van remote management zijn. En legt uit: Vooral bij de echt grote multinationals als Philips en Shell, en ook bij Buitenlandse Zaken zie je dat mensen die goed presteren na drie tot vier jaar beloond worden en baas worden van een grotere vestiging in een groter land. Stel iemand is consul in Maleisië, als hij het goed doet wordt hij na een paar jaar consul in India. Weer enkele jaren later zit hij in China om uiteindelijk ambassadeur in New York of Washington te worden. Verschillende stations moeten gepasseerd worden alvorens ze de top kunnen bereiken. Het bedrijfsbelang wordt dan opgeofferd voor het persoonlijk belang. Voor het bedrijf Soms kan het verstandiger zijn om even te videochatten in plaats van snel een mailtje te sturen of te bellen zou het immers goed zijn als de manager acht tot twaalf jaar op dezelfde post blijft zitten. Vertrekt hij al naar drie tot vier jaar dan vernietig je kennis en goodwill. Zeker in Aziatische landen wordt het niet gewaardeerd als iemand snel weer vertrekt. Het wordt zelfs als zeer onbeleefd ervaren. Volgens de hoogleraar ligt hier een taak voor de hr-afdeling. Die moet ervoor zorgen dat de manager niet alleen carrière maakt als hij wisselt van plek. Op één oor Alle deskundigen zijn het erover eens dat een remote manager zich moet realiseren dat een relatie opbouwen met een werknemer op afstand moeilijk is. Hij moet dan ook vaker communiceren en de vinger aan de pols houden dan een leidinggevende die op ieder gewenst moment bij zijn werknemers binnen kan lopen. Ook moet een remote manager zich bewust zijn van de cultuurverschillen. Een bepaalde uitspraak kan gemakkelijk fout geïnterpreteerd worden. Vooral in een aantal Aziatische landen betekent 'ja' niet altijd 'ja'. Bewust zijn van de tijdsverschillen is ook belangrijk. Als manager in Amsterdam moet je niet 's ochtends je mensen in de VS aansporen om aan het werk te gaan, die liggen dan op één oor, of aan het einde van je werkdag nog even de agenda met de mensen in Singapore doornemen is ook Eeuwenoud remote management Hoewel de term remote management eigentijds klinkt, bestaat het onderliggend fenomeen al eeuwen. Romeinen bestuurden een half continent vanuit Rome. In de jongere historie komt leidinggeven op afstand eveneens voor. Kijk naar Alfred Nobel, hij hield in de negentiende eeuw als directeur zijn netwerkimperium al op afstand bij elkaar, zegt Bas van de Haterd, zelfstandig adviseur en trainer nieuwe media. Nobel was de enige directeur en had vele fabrieken in verschillende landen. Hij reisde rond en al die fabrieken bleven ondertussen gewoon doordraaien. In de jaren negentig is virtueel werken in gang gezet en sindsdien stijgt het aantal medewerkers dat online werkt. Met de komst van social media als Linkedin, Twitter en Facebook is virtuele communicatie alleen nog maar eenvoudiger en effectiever geworden. Right Management heeft in oktober vorig jaar in de Verenigde Staten een poll gehouden. Daaruit blijkt dat bij drie op de vier ondernemingen op afstand wordt gestuurd. De trend is dat dit alleen nog maar verder zal toenemen. personeelbeleid maart

14 geen goed idee. Een andere valkuil van remote management is isolatie. De manager moet zich bewust zijn dat zijn werknemer aan de andere kant van de wereld zich verloren en alleen kan voelen. Maak als leidinggevende gebruik van alle technische mogelijkheden die er zijn om te communiceren met je werknemers. Antonella Cecca geeft als advies: En vergeet dan niet in een virtueel of telefonisch overleg te benadrukken wat er goed gaat. Mensen zijn geneigd om aan de telefoon alleen de issues te bespreken en dan vergeten ze de rest. Boekhoudschandaal Van de Haterd meent dat een bedrijf zich altijd goed moet afvragen welke managementstijl op welk moment het beste past en bij welke mensen. Zo kleven er volgens hem behoorlijke risico's aan remote management. Denk maar eens aan Ahold, die had het remote management niet goed op orde, met een boekhoudschandaal in de VS in 2003 tot gevolg. Al ver voor de fraude was er waarschijnlijk een loyaliteitsprobleem. Zoiets ontstaat door slecht management en doordat je de mensen op afstand niet kent. Als je een goede band hebt met je collega's, ook al zitten die aan de andere kant van de wereld, dan belazer je de boel niet. Dit heeft alles te maken met de motivatie van de werknemers; er heerste een extreem bonusgedreven cultuur. Remote management zou nu met al die social media makkelijker kunnen zijn. Of het nu om grote of om kleine ondernemingen gaat, remote management kan niet zonder face to face contact. Als je als manager de hele tijd op je eigen plek blijft zitten haal je niet het maximale uit je mensen. Het is belangrijk dat de manager net zo vaak bij de werknemer op bezoek gaat als dat de werknemer naar het hoofdkantoor komt, aldus de hoogleraar. Volgens Weggeman is in deze tijd met een groeiend aantal communicatiemogelijkheden de noodzaak dat je elkaar af en toe ziet alleen maar groter geworden. 'Vroeger kon je het nog wel aan het toeval overlaten dat je elkaar een keer tegenkwam. Nu moet je het organiseren. De verhuur van zaaltjes en conferentieruimtes is nog nooit zo goed gegaan als de laatste jaren. Er is duidelijk veel behoefte aan fysiek contact.' 14 personeelbeleid maart 2011

15 Column Ongekoo d i Twee werelden Er liggen twee boeken naast mijn computer. Nieuwe Werken niets veranderen denk ik. Die computer is nog zo n ouderwetse: met Maar ook daar komen de nieuwe generaties een toetsenbord, een snoer en een muis. De binnen, opgegroeid in de connected wereld. boeken zijn Structure in fives: designing Anders door de wereld gevormd dan wij. Wij, effective organizations van Mintzberg, en die nog brieven schreven en praten in volledige zinnen en hele woorden. Wij, uit een ipad van Yvin Hei en Pieter van Groenewoud. De ipad zelf staat aan de andere kant wereld die bestond uit direct contact, waar van de computer. In mijn tas zit een Black- geen mogelijkheden bestonden anders dan Berry, maar die is alleen voor op reis. En ik je verstoppen om dit te vermijden. schijn ook nog een telefoon te hebben. Ik ben connected! Met als gevolg dat iedereen Laatst was ik een aantal dagen onderweg op het mobieltje belt en er vanuit gaat dat terwijl er een ingewikkeld probleem binnen mails direct worden beantwoord. Want dat het bedrijf moest worden opgelost. In de hoort blijkbaar bij connected zijn. connected wereld lijkt dat geen probleem. De mails vlogen vanuit de ipad en de Black- Lange tijd beantwoordde ik mijn s Berry de wereld over, al dan niet gevolgd alleen op zaterdag. Maar sinds de ipad komt door een sms: check je mails!!!!. Tijdsverschillen vallen dan weg. Midden in de nacht daar ook de sleet op. Met al dat rechtstreekse contact gaat de coördinatie met Inge, mijn (daar) krijg je ook nog antwoord terug. Tot assistente, nog wel eens mis. Tijd voor een het moment dat een mail mijn ipad verliet nieuwe regel: als je me wilt spreken moet je die nooit verstuurd had mogen worden. Het Inge bellen. Mijn mobiel neem ik niet meer zweet brak me uit. Bellen dus. Luister, je op. Scheelt een hoop afstemming. Nu weet ontvangt zo een mail die je ongelezen moet zij ook weer wat er gebeurt. deleten. Fijne boodschap. Maar bij het horen van de stem ver weg ontstond een gesprek. Dus daar zit ik dan, met het ene been in de Nu ik je toch aan de lijn heb. Na een half oude wereld, de machinebureaucratie, zoals uur praten werd bij terugkomst in Nederland die door Mintzberg wordt beschreven. En direct een afspraak gepland en tijdens die met het andere been in de connected wereld. De oude wereld met functies, taken en mail is overigens nooit aangekomen. Ver- afspraak werd het probleem opgelost. De verantwoordelijkheden. De nieuwe wereld keerd adres. die gaat over rollen, wisselend leiderschap en eigenaarschap. Hoe krijg ik die twee werelden met elkaar verbonden? Het Nieuwe of de oude wereld in de nieuwe wereld? Hoe Dus, hoe organiseren we de nieuwe wereld, Werken hoor ik iedereen roepen. De nieuwe veranderen we de machinebureaucratie, hype in ons HR-land. De hype die hoogopgeleide of vooral administratief georiënteerde len en kunnen werken, zonder onze collega s waarin de nieuwe generaties niet meer wil- collega s 24 uur per dag aan het bedrijf gebonden houdt. In de productie gaat Het van vandaag te verspelen? Dat is pas organisatieontwikkeling. Wim Kooijman is directeur P&O bij KLM en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling NVP. In Ongekooid deelt hij zijn beschouwingen over hr met de lezers van Personeelbeleid. personeelbeleid maart

16

17 Het nieuwe werken hervormt arbeidsvoorwaarden Pamperen 2.0 Het nieuwe werken heeft invloed op alle aspecten van de arbeidsrelatie. Overwerk wordt een loos begrip, arbeidsovereenkomsten individualiseren en resultaatafspraken worden gewoon. Werkgeversorganisatie AWVN maakte een inventarisatie van de verwachte veranderingen in arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden. Tekst Henk van de Pol en Piet Vessies, AWVN Foto Dreamstime De vele verschijningsvormen en varianten van HNW uiten zich vooral in nieuwe arbeidsverhoudingen én nieuwe arbeidsvoorwaarden. Het concept past goed bij de dynamiek van de globale economie, waarin bedrijven steeds meer moeten blijven bewegen. Denk bij die dynamiek onder andere aan een verkrappende arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en nieuwe strategische samenwerkingsverbanden. Omdat vele bedrijven hierop inspelen, kunnen de meeste andere bedrijven niet achterblijven. Goede werkgever De aard van het werk en de werkgeversvisie daarop veranderen. Profilering als goede werkgever biedt naar verwachting voorsprong op de arbeidsmarkt. Nieuwe werkwijzen betekenen dat aan huisvesting en fysieke werkomgeving steeds andere eisen worden gesteld. Deze en andere ontwikkelingen hangen samen met de komst van de nieuwe, veranderende medewerker. Die nieuwe medewerker heeft een specifiek wensenlijstje. Deze persoon wil uitdaging en verantwoordelijkheid, en vooral ook ontwikkelingsmogelijkheden. Daarnaast zijn een prettige werksfeer en collega s belangrijk. Een goede en stimulerende werkomgeving zijn voor hem of haar vanzelfsprekend. Vergeet ook de zeggenschap over werktijden niet, en daarmee samenhangend, een goede en beïnvloedbare balans privé-werk. En bij dit alles is deze medewerker kritisch op arbeidsvoorwaarden die passen bij zijn of haar persoonlijke situatie. personeelbeleid maart

18 Medewerker 2.0 en daarna medewerker. Nu wordt hij steeds meer van partner tot werkondernemer. Een ander effect voor de arbeidsverhoudingen is dat arbeidsrelaties per definitie tijdelijk zijn. Vrijwel niemand werkt nog veertig jaar bij dezelfde baas. In de arbeidsverhouding betekent dit dat het gezag verplaatst: van macht naar gezagsverhoudingen. Werkgever en medewerker hebben beiden belangen en streven naar een balans daartussen: wederkerig perspectiefmanagement. Het of-of-denken Er komt een meer pluriforme invulling van medezeggenschap. Veel organisaties experimenteren hier al mee. Nieuwe medewerkers willen presteren, maar willen daarvoor ook passend beloond worden. En zij zijn zich zeer bewust van hun waarde, zeker op een krappe arbeidsmarkt. Dus wat kunt u van die zogenaamde medewerker 2.0 verwachten? We noemden al tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dat betekent dat de moderne werknemer overal en op elk tijdstip aan het werk kan en daar veelal ook toe bereid is. Doordat de nieuwe medewerker virtueel samenwerkt, communiceert, kennis deelt en netwerkt, wordt een hoge productiviteit bereikt. Nieuwe medewerkers zijn teamplayers met een sociale en flexibele houding, creativiteit, een uitstekende werk-privé balans. Ze zoeken persoonlijke groei en kunnen multitasken. We spreken nadrukkelijk niet over generatie omdat die beweeglijkheid onder alle leeftijdsgroepen voorkomt. Werkondernemer De veranderde relatie tussen nieuwe medewerker en nieuwe werkgever leidt tot nieuwe arbeidsverhoudingen. De arbeider is in de loop van de vorige eeuw getransformeerd tot werknemer Het nieuwe werken Ideeën over werken in de toekomst zijn alom aanwezig. Het thema komt vooral langs onder de term het nieuwe werken (HNW), maar ook onder andere namen, zoals unplugged, people ready, organisatie 2.0, future of work. Uitwerkingen zijn te vinden in allerlei variaties, waaronder huisvestingsconcept, innovatieve technologie en telewerken. Het nieuwe werken wordt vaak gekoppeld aan nieuwe technologie of nieuwe huisvesting. Toch blijft in veel gevallen vaag wat een bedrijf nu precies bedoelt met HNW. Dat komt doordat de nadruk in veel gevallen ligt op technische toepassingen, waarbij een overkoepelende visie nog wel eens onderbelicht blijft. HNW geldt echter over het algemeen als een organisatieconcept met als belangrijkste kenmerken het in staat stellen van medewerkers om werkzaamheden tijdonafhankelijk te verrichten en plaatsonafhankelijk uit te voeren. Werk is activiteitgebonden georganiseerd, waarbij werkzaamheden in wisselende organisatie plaatsvindt. Medewerkers worden aangestuurd op het realiseren van resultaten. is vervangen door het en-en-denken: het is niet het een of het ander, maar het een èn het ander: aantrekken en loslaten. Medewerkers worden binnen HNW steeds minder gestuurd, en zullen steeds meer zelfsturend opereren. Dat brengt met zich mee dat er minder regels zijn, tegenover meer ruimte om te opereren. Het werk zelf wordt minder functioneel georganiseerd en meer op de activiteiten toegespitst met wisselende inzet van succescompetenties van de medewerkers. Nu al zijn er vele bedrijven die nieuwe medewerkers binnenhalen op basis van competenties van het individu in plaats van een functieomschrijving. De focus op in- en throughput verschuift naar resultaatdenken en competentie- ontwikkeling wordt belangrijker dan vakontwikkeling. De nieuwe arbeidsverhoudingen zijn in kenmerken samen te vatten in drie V s: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding. Perspectief Werkgevers en medewerkers moeten oog hebben voor elkaars problemen en bijdragen aan het managen daarvan. Vanuit dit perspectief kunnen werkgevers en medewerkers gemeenschappelijke belangen ontdekken en daarmee komen tot een nieuwe invulling van aanpak en risicoverdeling bij economische en arbeidsmarktvraagstukken. Toegepast op de hr-agenda moet wederkerig risicomanagement leiden tot meer aandacht voor performancemanagement en productiviteit, meer en anders opleiden en scholen en een samenhangende visie op aanstelling, doorstroom en ontslag, zo zeggen zij. In het wederkerig perspectiefmanagement is het zoeken naar parallelliteit. Werkgevers en werknemers zijn op elkaar aangewezen. Betrokkenheid, vertrouwen, wederzijds belang en doorontwikkeling van menselijk kapitaal zijn belangrijk, met het oog op de arbeidsmarktpositie en de werkzekerheid van werknemers. En met het oog op de concurrentieslag is de doorontwikkeling van ondernemingspotentieel van belang. 18 personeelbeleid maart 2011

19 Ontcollectiviseren De voorspelde en benodigde veranderingen op de werkvloer leiden vanzelfsprekend tot een aantal nieuwe vragen en uitdagingen op het terrein van de arbeidsverhoudingen. Allereerst is het de vraag of de individualisering van de nieuwe medewerker noodzakelijkerwijs betekent dat medewerkers ontcollectiviseren. Heeft het collectief geen toekomst meer? Gaat iedereen straks zelf onderhandelen? Het valt te betwijfelen. Maar er zal zeker iets veranderen, bijvoorbeeld de rol van de vakorganisaties. Mogelijk zal de ondernemingsraad als gespreks- en onderhandelingspartner in belang toenemen en zal de rol van vakorganisaties zich meer richten op begeleiding van het individuele lid bij vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld rechtspositie en financiële planning. AWVN verwacht in de toekomst dan ook een meer pluriforme invulling van medezeggenschap, toegesneden op de organisatie. Veel organisaties experimenteren hier al mee. Zelfsturing In een platte organisatie met veel zelfsturing zullen de verhoudingen zo niet horizontaal, dan toch zeker meer gelijkwaardig worden. Dat vraagt ook om een nieuw soort leidinggevende; de rol van het management ligt steeds meer bij het faciliteren van de medewerkers om hun werk goed te doen, met aandacht voor hun persoonlijke belangen, kwaliteiten en ontwikkeling. De leidinggevende wordt een coach. In de nieuwe arbeidsovereenkomst zal sprake moeten zijn van maatwerk. Met de medewerker wordt een psychologisch contract aangegaan. Op basis van wederzijds respect en inzicht in belangen worden doelstellingen van werkgevers en medewerkers gerealiseerd. In plaats van het aantal arbeidsuren, input, zullen contracten in de toekomst steeds vaker gebaseerd zijn op resultaten, output. kaders van de bedrijfsvoering. Extra werk is daarin iets waar de medewerker zelf voor kiest. Resultaatafspraken Naast een betere balans tussen werk en privé zijn er ook meer uren beschikbaar omdat veel reistijd(ellende) vervalt en uiteindelijk zullen de huisvestingskosten voor het bedrijf ook dalen. Jonge medewerkers beschouwen het nieuwe werken als normaal terwijl oudere medewerkers er naar kijken als iets extra s. Een volgende stap is snel gezet: schaf de urenfictie (week of jaar) af en maak resultaatafspraken. Maar sturen op resultaten vereist wel nieuwe principes en faciliteiten. Richt salariëring bijvoorbeeld meer in op productiviteit. Overweeg eens persoons-/ resultaatgebonden beloning in plaats van functiegebonden beloning en waardeer daarmee talent. Wat nu al steeds meer wordt toegepast is het Persoonlijk Keuze Budget, en ook mobiliteitsgerelateerde regelingen bieden steeds meer persoonlijke opties. En dit zijn slecht een paar invalshoeken. Werkrelatie De relatie tussen nieuwe medewerker en nieuwe werkgever zal dus met name effecten hebben binnen de werkrelatie in een individuele organisatie of onderneming. Maar wat betekenen die nieuwe arbeidsverhoudingen dan voor solidariteit en collectiviteit? Gelden deze principes nog bij de arbeidsvoorwaardenvorming als afspraken meer individueel worden gemaakt en als de bonden een andere rol krijgen? Het nieuwe werken levert ook een nieuwe logica voor de cao op. Ondernemingen moeten de functie en inhoud van collectieve regelingen gaan benaderen vanuit hun visie op toekomstige arbeidsverhoudingen, Gezien de behoeften van medewerkers is het dan ook zaak om een zekere creativiteit met arbeidsvoorwaarden aan de dag te leggen. Individueel budget Een basisafspraak tussen partijen is bijvoorbeeld of de medewerker zijn arbeidsvoorwaarden in de vorm van een individuele keuze, budget ontvangt, waaruit hij de bestemmingen kan kiezen die passen bij zijn individuele situatie. Ook spreken partijen af hoe de medewerker zich gaat ontwikkelen en hoe de werkgever daar aan gaat bijdragen. En natuurlijk welke resultaten de medewerker denkt te boeken. Deze arbeidsovereenkomst komt veel meer tot stand vanuit dialoog dan de huidige standaardcontracten, die vaak ter ondertekening worden voorgelegd. Die dialoog biedt ook ruimte voor nieuwe arbeidsvoorwaarden: HNW kent geen vaste urenweek. Overwerk en meerwerk zijn in veel gevallen ook niet meer van toepassing, de medewerker bepaalt zelf hoe hij zijn resultaat behaalt. De trend naar het nieuwe werken biedt mogelijkheden voor medewerkers om meer productieve uren te maken. Het gaat dan om tijd- en plaatsonafhankelijk èn resultaatgericht werken binnen de personeelbeleid maart

20

#04. het nieuwe werken

#04. het nieuwe werken thema: het nieuwe werken Tekst Henk van de Pol en Piet Vessies Het nieuwe werken komt vooral tot uiting in nieuwe arbeidsverhoudingen én nieuwe arbeidsvoorwaarden, en evolueert met organisaties mee. Wat

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Algemene beschouwing

Algemene beschouwing Algemene beschouwing Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid Voor de Nederlandse economie en dus voor bedrijven en werknemers is het van belang om de juiste mensen op de juiste arbeidsplek

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN VORM RUIM VOOR DE FORMELE PENSIOENDATUM EEN STRATEGIE VOOR DE LAATSTE JAREN TOT AAN PENSIOEN De AOW-leeftijd

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog!

Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Whitepaper Nieuwe arbeidsrelaties: een uitnodiging tot dialoog! Inleiding Op dit moment is nog 9 van de 10 werkenden in Nederland werknemer. Het aandeel zelfstandigen groeit echter gestaag. Er zijn zelfs

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Wensdenken en illusoire politiek

Wensdenken en illusoire politiek Wensdenken en illusoire politiek Flexwerkers sneller laten doorstromen naar vaste contracten. Dat is wat minister Asscher wil bewerkstelligen met de Wet werk en zekerheid. Het omgekeerde lijkt te gebeuren,

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail

Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Mobiel, klantgerichter en veilig werken in de retail Voor retailers zijn het uitdagende tijden. Het is daarom nu hét moment om de basis op orde te hebben, door te pakken, en te bouwen aan de toekomst.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers

Iedereen sterk. Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers Iedereen sterk Zo stimuleer je innovatief gedrag en eigenaarschap van medewerkers JANUARI 2016 Veranderen moet veranderen Verandering is in veel gevallen een top-down proces. Bestuur en management signaleren

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010

Philips en Sociale Innovatie. Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 Philips en Sociale Innovatie Sociaal-Economische Afdeling HR Nederland Frank Bussmann en Ap Rammeloo Maart 2010 1 Philips (in Nederland) 120.000 medewerkers wereldwijd, 15.000 in Nederland. Health & Well

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling You never walk alone Backoffice maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling De eerste! Interview met Henk den Uil Ja, het is al bijna 15 jaar geleden, zegt Henk den Uil. Henkie voor

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Conflicthantering en mediation

Conflicthantering en mediation Conflicthantering en mediation Casus 3 Personeel en Organisatie/ Humanresourcesmanagement bussum 2010 De setting: verzekeringsmaatschappij ZBA De verzekeringsmaatschappij ZBA (Zekerheid Boven Alles) sluit

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Whitepaper. Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden Het recept voor één arbeidsvoorwaardenpakket

Whitepaper. Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden Het recept voor één arbeidsvoorwaardenpakket Whitepaper Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden Het recept voor één arbeidsvoorwaardenpakket Mei 2015 1662358 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Waarom harmoniseren?... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Flexibilisering van de arbeidsmarkt September 2016 Flexibilisering van de arbeidsmarkt De wereld om ons heen verandert. Zo ook de arbeidsmarkt. De tijd waarin werknemers louter voor onbepaalde tijd in dienst werden genomen, ligt (heel) ver

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Model van Sociale Innovatie

Model van Sociale Innovatie Model van Sociale Innovatie Ontwikkelgebieden van sociale innovatie Sociale Innovatie richt zich op vier basisvragen: 1. Hoe medewerkers te stimuleren eigenaarschap te nemen op hun eigen leer- en ontwikkeltraject

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Leidinggeven in het nieuwe werken

Leidinggeven in het nieuwe werken Persoonlijke Effectiviteit Leidinggeven in het nieuwe werken Geef vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid en zorg voor verbinding Het is een onomkeerbare ontwikkeling, medewerkers die tijd- en plaatsonafhankelijk

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal!

De driehoek voorbij... WissemaGroup. medezeggenschap is van ons allemaal! De driehoek voorbij... medezeggenschap is van ons allemaal! Doelstellingen Inzicht geven in het krachtenveld in een complexer wordende wereld Handvatten bieden voor invloed Dialoog over de rol van medezeggenschap

Nadere informatie

ARBO & HET NIEUWE WERKEN

ARBO & HET NIEUWE WERKEN ARBO & HET NIEUWE WERKEN Maria Niessen & Wietske Eveleens Leden arbowerkgroep ErgoDirect in Almere, 13 november 2013 13/11/2013 1 ARBO-HANDREIKING DOELSTELLING Zorgen, dat werkgevers en werknemers samen

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie