Retributie op gebruik gemeentelokalen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Retributie op gebruik gemeentelokalen, 2015-2019"

Transcriptie

1 gemeenteraad Retributie op gebruik gemeentelokalen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2014 gepubliceerd op website gemeente op 5 januari 2014 Artikel 1A Vanaf 1 januari 2015 zal het besluit van 16 december 2013 houdende retributie voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 worden ingetrokken. Artikel 1B Met ingang van 1 januari 2015 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt ten behoeve van de gemeente een retributie geheven op het gebruik van gemeentelokalen en De Zoerla. Artikel 2 De tarieven worden als volgt vastgesteld: Artikel 2 1 Polyvalente zalen 1. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente, die een opbrengst waarborgen of beogen voor de inrichtende vereniging zoals: a) bals en fuiven 166 euro per dag (inclusief billijke vergoeding) b) kienavonden en dergelijke 124 euro per dag c) kaartprijskampen en dergelijke 62 euro per dag d) eetdagen en dergelijke 87 euro per dag 2. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente met weinig of geen inkomsten zoals: a) vergaderingen en dergelijke 15 euro per daggedeelte b) teerfeesten en dergelijke 50 euro per dag c) algemene vergaderingen en dergelijke 25 euro per dag d) lessenreeksen lessen per uur 5 euro lessen zonder keuken 15 euro per daggedeelte lessen met keuken 20 euro per daggedeelte e) toneelrepetities 7 euro per repetitie f) tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, concerten en dergelijke 50 euro per dag p. 1 van 6

2 Artikel 2 2 Artikel Lessen en vergaderingen, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente met weinig of geen inkomsten, in de cafetaria van de Merodezaal 10 euro per daggedeelte 4. Tentoonstellingen inkomhal gemeentehuis (hal, traphal en gang) 10 euro per dag Het gebruik van de kapel is gratis. 5. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief verdubbeld, uitgezonderd voor punt Voor de tarieven vermeld onder punten 2c, 2d, 2e en 3 wordt aan de vaste gebruikers een reductie gegeven van 15 %. Vaste gebruikers zijn verenigingen die per jaar minstens 20 activiteiten, vermeld onder de punten 2c, 2d, 2e en 3 organiseren. 7. Bij gebruik onder punten 1, 2 en 3 staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud van het lokaal. 8. Voor activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties Voor firma s en 9. Voor de tarieven vermeld onder punt 4 wordt aan de Westelse kunstenaars een reductie gegeven van 25 %. Kleine zalen 1. Activiteiten, uitgaande van verenigingen gevestigd in de gemeente, met weinig of geen inkomsten zoals vergaderingen, vormingsdagen enzovoort 5 euro per uur zonder keuken 15 euro per daggedeelte met keuken 20 euro per daggedeelte 2. Bij het gebruik van deze lokalen staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud. 3. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt 4. Voor activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties Voor firma s en Diverse kleine lokalen 1. Kleine lokalen (klaslokalen, klein lokaal gemeenschapslokaal in Tongerlo en dergelijke) die ter beschikking worden gesteld voor activiteiten van p. 2 van 6

3 Artikel 2 4 Artikel 2 5 verenigingen gevestigd in de gemeente 7 euro per daggedeelte (voormiddag, namiddag of avond) 2. Bij het gebruik van deze lokalen staan de gebruikers zelf in voor het onderhoud. 3. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt 4. Voor activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties Voor firma s en Turnzalen Lager Onderwijs 1. Turnzalen basisscholen Oevel en Tongerlo 4 euro per uur voor activiteiten van verenigingen gevestigd in de Opmerking: voor het gebruik van de zaal in Tongerlo wordt 2 euro per uur gerekend aan de turnkringen die destijds materiaal (sporttoestellen en dergelijke) hebben ingebracht, vermits dit materiaal gedurende de dag door diverse klassen van het lager onderwijs gratis wordt gebruikt. 2. Turnzalen basisscholen Heultje en Voortkapel 5 euro per uur voor activiteiten van verenigingen gevestigd in de 3. Voor de vaste gebruikers van de sportinfrastructuur wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief. 4. Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt De Zoerla 1. Oefeningen en wedstrijden van sportverenigingen en personen Sportverenigingen van de gemeente Westerlo, jeugdverenigingen van de gemeente Westerlo, sportverenigingen van bedrijven gelegen op het grondgebied van de gemeente Westerlo voor het houden van oefeningen en wedstrijden: 1/2 van de hal 7 euro per uur 1/1 van de hal 13 euro per uur 1/1 van de hal 87 euro per dag Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt 2. Activiteiten, andere dan sportoefeningen en -wedstrijden uitgaande van verenigingen van de gemeente Westerlo: a) Activiteiten die een opbrengst waarborgen of beogen voor de p. 3 van 6

4 inrichtende verenigingen zoals bals en fuiven 607 euro, inclusief billijke vergoeding, per activiteit en per dag b) Activiteiten, andere dan onder punt 2a vermeld, die een opbrengst waarborgen of beogen (met toegangsprijs vanaf 10 euro) voor de inrichtende verenigingen 260 euro per activiteit en per dag c) Activiteiten met weinig of geen inkomsten (met toegangsprijs lager dan 10 euro) zoals ledenvergaderingen (met aansluitend het nuttigen van een maaltijd), tentoonstellingen, concerten en dergelijke 150 euro per activiteit en per dag d) Informatieve tentoonstellingen 248 euro per weekend e) Commerciële tentoonstellingen 248 euro per activiteit en per dag f) Repetities 5 euro per uur g) Voor bovenstaande activiteiten worden de onkosten van schoonmaak en toezicht apart in rekening gebracht. De onkosten van de schoonmaak worden als volgt berekend: voor de bepaling van het uurloon wordt de weddeschaal E2 genomen met een geldelijke anciënniteit van 10 jaar. Dit basisbedrag wordt aangepast aan de loonindex toegepast bij de openbare besturen. de schoonmaakproducten worden aangerekend aan kostprijs. h) Gebruik van de tapinstallatie. De tapinstallatie kan in de zaal gebruikt worden op voorwaarde dat alle goederen via de uitbating van de cafetaria worden genomen. i) Gebruik van dansvloer, mobiel podium en tribune. In de zaal zijn beschikbaar een dansvloer van 0,90 x 0,90 meter per element met een maximum van 120 vierkante meter een mobiel podium met 65 elementen van 2 vierkante een tribune voor 200 personen Deze worden opgesteld en afgebroken door de gemeentediensten tegen volgende tarieven: dansvloer 0,50 euro per element mobiel podium 1 euro per element tribune aan het uurloon van weddeschaal E 2 met een geldelijke anciënniteit van 10 jaar. Dit basisbedrag wordt aangepast aan de loonindex toegepast bij de openbare besturen. j) Gebruik van de in de zaal aanwezige licht- en geluidsinstallatie. De organisatoren die een licht- en geluidsinstallatie nodig hebben, zijn p. 4 van 6

5 Artikel 2 6 Artikel 2 7 Artikel 2 8 verplicht hiervan gebruik te maken. De bediening van deze installatie gebeurt door een afgevaardigde van de firma die door het college hiertoe is aangeduid. Hiervoor moet aan de gemeente een forfaitaire vergoeding van 186 euro betaald worden, samen met de totale afrekening, door de organisatoren van de activiteiten vermeld onder punten 2a en 2b. De andere organisatoren moeten hiervoor 62 euro betalen. Extra overuren gepresteerd door bovenvermelde firma vallen ten laste van de organisator. k) Voor activiteiten uitgaande van verenigingen buiten de gemeente wordt het tarief vermeld onder punten 2a, 2b), 2c, 2d, 2e en 2f verdubbeld. l) Voor de vaste gebruikers wordt bij gebruik van minstens 20 beurten per jaar een korting toegestaan van 15 % op het toe te passen tarief. 3. Activiteiten georganiseerd door firma s en commerciële organisaties. Voor activiteiten georganiseerd door firma's en commerciële organisaties Voor firma's en Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld. Bij gebruik van de licht- en geluidsinstallatie wordt een toeslag van 620 euro aangerekend. Domein van de Beddermolen Gebruik door verenigingen gevestigd in de gemeente Westerlo en vzw's met maatschappelijke zetel in de gemeente Westerlo 124 euro per dag Familiefeesten De polyvalente zalen, uitgezonderd De Zoerla, worden ter beschikking gesteld voor familiefeesten ingericht door private personen, inwoners van de Om prioriteiten te kunnen bepalen, kunnen de aanvragen voor het gebruik pas gebeuren nadat de bezetting voor het ganse jaar werd vastgelegd door de Westelse verenigingen die hiervoor telkens in het voorjaar worden uitgenodigd in de betreffende zaal. Het tarief bedraagt 135 euro. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld. Begrafenissen De polyvalente zalen, uitgezonderd De Zoerla, worden ter beschikking gesteld voor begrafenissen ingesteld door private personen, inwoners van de Hiervoor wordt een tarief toegepast van 50 euro per dag. Dit bedrag wordt verhoogd met de supplementen zoals hoger vermeld. p. 5 van 6

6 Artikel 2 9 Artikel 2 10 Artikel 2 11 Artikel 2 13 Artikel 3 Artikel 4 Gebruik door de scholen Voor de kinderen van en te Westerlo gevestigde scholen worden tijdens de lesuren en in schoolverband de lokalen gratis ter beschikking gesteld voor zover er geen andere activiteiten gepland zijn. Klaarzetten lokalen Voor de periode voor het klaarzetten van het desbetreffende lokaal wordt de helft van het betreffende tarief aangerekend. Afname van dranken en versnaperingen Gelet op de contracten die het gemeentebestuur heeft aangegaan zijn de gebruikers van De Zoerla, de polyvalente zaal Voortkapel en de Merodezaal Heultje verplicht om alle dranken en versnaperingen langs het gemeentebestuur af te nemen. De dranken en versnaperingen worden aan de gebruikers aangerekend aan de factuurprijzen en het daarop van toepassing zijnde BTW-tarief. Afval Elke gebruikte huisvuilzak met restafval wordt aangerekend aan 2 euro per stuk per gebruik van het lokaal of sportinfrastructuur. Enkel de door de gemeente ter beschikking gestelde huisvuilzakken mogen worden aangeboden. De hogervermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de factuur. Indien het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren oplevert, zal dit reglement als definitief aanzien worden. p. 6 van 6

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE

REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE REGLEMENT BETREFFENDE DE INGEBRUIKNEMING VAN DE DIGITALE OPENBARE RUIMTE Digitale Openbare Ruimte : DOR Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde : GB Zaalbeheerder : het College van Burgemeester en Schepenen,

Nadere informatie

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen. Volgende werkzaamheden worden beschouwd als werken in regie :

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en middelen. Volgende werkzaamheden worden beschouwd als werken in regie : Retributiereglement voor de hulpverleningszone Artikel 1. Inwerkingtreding Er wordt met ingang van 10 januari 2015 een retributie gevestigd voor prestaties geleverd door de hulpverleningszone die niet

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO VAN DE STAD TORHOUT

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO VAN DE STAD TORHOUT REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET LOGO VAN DE STAD TORHOUT INHOUD GEBRUIK VAN HET LOGO - TECHNISCHE OMSCHRIJVING Artikel 1-3 BIJLAGEN- AFBEELDING VAN HET LOGO MET BASELINE Figuur 1 - logo in kleur Figuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS

Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS Algemene voorwaarden ZWEKO OPTICS 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zweko Optics:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN INTERTEACH OPLEIDINGEN B.V. Artikel 1. Definities In het hiernavolgende wordt verstaan onder: a. Interteach Opleidingen B.V.: Opleidingsinstituut vooral gericht op kortdurende bedrijfscursussen

Nadere informatie

7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten.

7. HS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van laattijdigheid en/of afwezigheid van haar uitzendkrachten. Algemene voorwaarden Human Supports nv 1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de van kracht zijnde wetgeving, met name de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1

FUIVEN MOET KUNNEN. OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 FUIVEN MOET KUNNEN OOK IN ZOTTEGEM http://fuifzaalzottegem.blogspot.com 1 Inhoudstafel /00 /01 /01 /02 VOOR DE FUIF VOOR DE FUIF DE DAG ZELF 01 Inleiding 05 Fuiven in Zottegem 05 O2 Voorwoord 05 Voorzitter

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis)

B. VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING ALS BEWIJS VAN VOLDOENDE BESTAANSMIDDELEN (Bijlage 3 bis) VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING INFORMATIE VOOR DE GARANTEN (Artikel 3 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Nadere informatie