ARCHITECTUURRONDLEIDINGEN ARCHITECTUURREIZEN schoolinfrastructuur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARCHITECTUURRONDLEIDINGEN ARCHITECTUURREIZEN schoolinfrastructuur. www.vai.be"

Transcriptie

1 ARCHITECTUURRONDLEIDINGEN ARCHITECTUURREIZEN schoolinfrastructuur

2 Over het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) Het VAi vraagt aandacht voor de leefomgeving en de rol die architectuur daarin speelt. Het VAi stelt gebouwen open voor bezoek, organiseert stadswandelingen, studiereizen en rondleidingen langs hedendaagse architectuur. Daarnaast geeft het VAi tal van architectuurboeken uit: het Jaarboek Architectuur Vlaanderen, de reeks Jonge Architecten, een reeks rond actuele thema s in de architectuur. Het VAi wil de kennis over architectuur vergroten en de krachten bundelen voor de totstandkoming van kwaliteitsvolle architectuur. Door activiteiten als de Dag van de architectuur, rondleidingen en publicaties wil het VAi het debat openen rond actuele tendensen in de architectuur. Het VAi organiseert in het najaar van 2005 een programma rond schoolinfrastructuur. Organisatie en coördinatie: Vlaams Architectuurinstituut (VAi) Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen T F Inschrijvingen via directeur: Katrien Vandermarliere office manager: Kristien Anseeuw projectleider: Saskia Kloosterboer communicatie en redactie: IBeeFiks Ilse Buyl grafische vormgeving: Tom Hautekiet tekst: Saskia Kloosterboer Meewerkende organisaties: Fachstelle Information und Dokumentation, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Daniel Kurz; Gemeente Groningen, Dienst OCSW, Projectsecretaris Vensterscholen, René Schaap. Met dank aan alle meewerkende scholen, architecten, openbare besturen en andere participanten; D.I.G.O., D.I.K.O., het Gemeenschapsonderwijs en aan alle scholen en personen die meewerken aan het project. INHOUD Hoge nood aan nieuwe schoolinfrastructuur p 4 Overzicht van het programma p 6 Rondleidingen in Vlaanderen p 7 Antwerpen p 8 Openluchtschool Sint-Ludgardis, Brasschaat Stedelijke Kleuterschool de Pinguïn, Antwerpen Koninklijk Atheneum, Deurne Oost-Vlaanderen p 9 Gemeenteschool Polderbos, De Pinte De Letterdoos, Oostakker School voor autistische kinderen, Sint-Niklaas Vlaams-Brabant p 10 Vrije Basisschool De Twijg, Leuven-Wijgmaal Steinerschool De Zonnewijzer, Leuven-Wijgmaal Freinetschool De Appeltuin, Leuven West-Vlaanderen p 11 Gesubsidieerde vrije gemengde school, Tielt VTS vzw Regionaal Technisch Centrum, Kortrijk Freinetschool De Levensboom, Kortrijk-Marke Studiereizen Studiereis schoolinfrastructuur Zwitserland - Zürich p 12 Studiereis Vensterscholen Nederland - Groningen p 14 Het Vlaams Architectuurinstituut wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. Het programma rond schoolinfrastructuur wordt georganiseerd door het Vlaams Architectuurinstituut en komt tot stand met de financiële steun van Foamglass en Renson. beeld cover: Wijkschool Scherr, Zürich, Patrick Gmür, Georg Aerni

3 Hoge nood aan nieuwe schoolinfrastructuur Verwaarlozing en lange wachtlijsten De discussie over schoolinfrastructuur in Vlaanderen wordt al jaren beheerst door negatieve berichten: verouderde en aftandse gebouwen, nijpend geldgebrek, niet aangepast aan de huidige onderwijsmodellen. Dat de materiële nood op zijn hoogtepunt is, beseffen ook de politieke verantwoordelijken. De laatste decennia is het onderhoud van veel scholen sterk verwaarloosd, waardoor een grote inhaalslag moet gebeuren op puur functioneel en praktisch vlak. Soms voldoen de scholen niet eens aan de basisbehoeften, zoals adequate verwarming, verlichting en veiligheid. De verouderde gebouwen vaak ook noodscholen in containers uit de jaren zeventig voldoen niet meer aan de nieuwe pedagogische vereisten. De wachtlijsten voor het toekennen van subsidies inzake scholenbouw zijn zeer lang. De weg van idee naar realisatie is bureaucratisch. Verschillende instanties dringen daarom aan op meer geld van de overheid voor de schoolinfrastructuur. Verder is behoefte aan modellen voor publiekprivate samenwerking waarbij kwaliteitsbewaking prioritair is. De school als broedplaats van verandering Als gemeenschap is de school de plek waar de veranderingen in onze samenleving kristalliseren. Veranderde waardesystemen, andere levensdoelen en -stijlen en culturele diversiteit komen tot uiting in het onderwijs van de voorbije decennia. Het onderwijs evolueert, en nieuwe pedagogische modellen worden naar voren geschoven, zoals Brede scholen, ervaringsgericht onderwijs, levenslang leren en hoekenwerking. Het schoolgebouw kan en moet deze dynamiek ruimtelijk vertalen. Scholen moeten in de toekomst als gebouw ook bruikbaar zijn voor ander gemeenschapsleven en opnieuw betekenis krijgen in de wijk of gemeente waarin ze zich bevinden. Het schoolgebouw is een belangrijk publiek gebouw, een landmark in het weefsel van wonen en werken. Naast de onderwijsfunctie, kunnen scholen ook andere openbare functies op zich nemen, zoals een buurtcentrum, culturele of sportvoorzieningen. De publieke ruimte rond de school kan ook betekenis krijgen voor de hele buurt. In Nederland, in de stad Groningen, waar men reeds langer experimenteert met dit soort scholen, noemt men dit Vensterscholen. Steeds meer aandacht voor architecturale kwaliteit van schoolinfrastructuur Binnen de bestaande normering en wijze van subsidiëring, krijgen schoolbesturen en lokale overheden steeds meer aandacht voor de architecturale en ruimtelijke kwaliteit van schoolgebouwen. Het grootste deel van hun jeugd verblijven kinderen in een school. Architecturale en ruimtelijke kwaliteit van de schoolomgeving is daarom onontbeerlijk voor de vorming en het welzijn van de jongste generaties. Voor de architect biedt de opgave voor schoolinfrastructuur nieuwe uitdagingen en kansen. In het ontwerp moet de architect binnen de strenge normering en financiële marges architecturale kwaliteit kunnen realiseren. De laatste jaren werden een aantal nieuwe scholen gerealiseerd als het eerste resultaat van een nieuwe politiek en beleidsvoering. Onder andere door het systeem van de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester en een nieuwe wedstrijdcultuur is stilaan een kentering op gang gekomen. Bij deze scholen is binnen de beperkingen gestreefd naar architecturale kwaliteit en een prikkelende leefomgeving. De projecten zijn ook bijzonder door de opmerkelijke vertaling van een specifiek pedagogisch programma in de architectuur. Verder hebben deze nieuwe scholen een signaalfunctie voor de hele wijk. Regionaal Technisch Centrum, Kortrijk, Lieven Dejaeghere & Catteeuw Architectuur Praktijk, Vercruysse & Dujardin Uitdagingen en kansen De opgave voor nieuwe schoolinfrastructuur in Vlaanderen is er één vol uitdagingen. Sensibiliseren voor duurzaam en kwalitatief ruimtegebruik en voor kwaliteitsvolle hedendaagse architectuur, begint bij de jeugd. Net als het onderwijs zelf, heeft ook de kwaliteit van de schoolomgeving hierbij grote invloed. Scholen moeten open, aantrekkelijke omgevingen zijn, rijk en divers aan gebruik en beeldkwaliteit; een afspiegeling van maatschappelijke en culturele veranderingen. Het VAi deelt de overtuiging dat opgroeien in een dergelijke omgeving bijdraagt aan de algemene vorming en kan leiden tot een bewuster omgaan met ruimte en architectuur. Het Vlaams Architectuurinstituut zal uitvoerig ingaan op deze thematiek. Met een veelzijdig programma wil het VAi het debat ondersteunen en versterken. Door te informeren en te sensibiliseren hopen wij op een constructieve manier bij te dragen aan een nieuw beleid rond schoolinfrastructuur. Bezoeken aan voorbeeldprojecten in Vlaanderen en buitenlandse studiereizen zijn inspirerend. Ze geven de deelnemers bovendien de aanleiding tot gesprek en debat. Door workshops en discussies te organiseren, zal het VAi de actoren uit het veld samen brengen en zo een platform bieden voor gesprek, discussie en verandering. 4 5

4 Overzicht van het programma Schoolinfrastructuur 2005 In de herfst van 2005 organiseert het VAi een reeks rondleidingen langs schoolgebouwen in Vlaanderen. Verder plant het VAi in oktober twee studiereizen, naar Zürich in Zwitserland en naar de Vensterscholen in Groningen, Nederland. De rondleidingen richten zich naar geïnteresseerden enerzijds, maar daarnaast ook specifiek naar betrokkenen bij de schoolinfrastructuur. De buitenlandse studiereizen richten zich vooral naar een professioneel publiek van architecten, schooldirecties, subsidiërende overheden en verantwoordelijken van diverse onderwijskoepels. Volgend jaar verschijnt de derde cahier in de reeks Achtergrond met de neerslag van de discussies tijdens de studiereizen en aandacht voor nieuwe realisaties. De opgave voor schoolinfrastructuur wordt vanuit een aantal invalshoeken belicht; pedagogie, beleid en architectuur. Een debat tussen de verschillende actoren uit het veld vormt het sluitstuk van deze publicatie. Rondleidingen Schoolgebouwen Antwerpen Openluchtschool Sint-Ludgardis, Brasschaat Stedelijke Kleuterschool de Pinguïn, Antwerpen Koninklijk Atheneum, Deurne vr 23 sept en za 24 sept Rondleidingen Schoolgebouwen Oost-Vlaanderen Gemeenteschool Polderbos, De Pinte De Letterdoos, Oostakker School voor autistische kinderen, Sint-Niklaas vr 30 sept en za 1 okt Rondleidingen Inkomhal Koninklijk Atheneum Deurne, Eduard Van Steenbergen, Dirk Van de Vondel Studiereis Vensterscholen Groningen Studiereis Schoolinfrastructuur Zwitserland Rondleidingen Schoolgebouwen Vlaams-Brabant Vrije Basisschool De Twijg, Leuven-Wijgmaal Steinerschool De Zonnewijzer, Leuven-Wijgmaal Freinetschool De Appeltuin, Leuven Rondleidingen Schoolgebouwen West-Vlaanderen Gesubsidieerde vrije gemengde school, Tielt VTS vzw Regionaal Technisch Centrum, Kortrijk Freinetschool De Levensboom, Kortrijk-Marke di 11 okt t/m wo 12 okt ma 24 okt t/m vr 28 okt za 12 nov en wo 16 nov Praktisch: Inschrijven voor rondleidingen en studiereizen verplicht, via Meer informatie: Vlaams Architectuurinstituut T F vr 25 nov en za 26 nov Hier bieden wij u een overzicht van alle scholen die bezocht worden op de rondleidingen in Vlaanderen. Het zijn projecten die door architectuur, proces of context een voorbeeldfunctie hebben. We kijken ook naar twee historische gebouwen, het Koninklijk Atheneum in Deurne en de Appeltuin in Leuven, die dankzij hun maatschappelijke en kunsthistorische verhaal bijzonder interessant en inspirerend zijn. De rondleidingen richten zich naar een veelzijdig publiek. Boeiend voor alle geïnteresseerden in hedendaagse architectuur en voor alle betrokken partijen in het onderwijs: leerlingen, leerkrachten, ouders en directies. Inspirerend voor alle betrokkenen in de scholenbouw, zoals architecten, lokale opdrachtgevers, overheden, ouderverenigingen en overlegcomités. De rondleidingen gebeuren per bus. Een medewerker van het VAi zal de rondleiding en organisatie verzorgen en een specialist terzake zal de problematiek bespreken. Bij het bezoek aan de scholen zijn de architecten en schooldirecties aanwezig om de architectuur, het bouwproces, de projectdefinitie en het dagelijks gebruik van de school toe te lichten. Praktisch: deelname aan een rondleiding kost 10 EUR. inschrijven is noodzakelijk en kan via start: 13u stipt einde 17u30. begin- en eindpunt van de rondleiding aan de stations van de regiosteden. 6 7

5 Openluchtschool Sint-Ludgardis, Brasschaat, Jef Van Oevelen, Jef Van Oevelen ANTWERPEN regio Deurne - Antwerpen - Brasschaat Op 1 september 1954 opende de Openluchtschool Sint-Ludgardis in Brasschaat. De school bleef steeds verder groeien. Architect Jef Van Oevelen is sinds de de jaren 90 de ontwerper van verschillende uitbreidingen en nieuwe paviljoenen op het ruime parkdomein. Begin 2005 werd de bibliotheek opgeleverd en momenteel zijn extra klassen voor de basisschool in aanbouw. Omdat het een openluchtschool is, wordt de buitenruimte optimaal benut; niet alleen voor ontspanning en spel, maar ook als circulatie en als lesruimte. De leerlingen profiteren ten volle van de frisse lucht door het openzetten van een zijwand van de klaslokalen. Alle lokalen voor de kleuters hebben een eigen buitenspeelruimte. De nieuwbouw van de kleuterschool De Pinguïn (2005), in de wijk het Kiel in Antwerpen is een realisatie van D Hondt-Heyninck-Parein architecten. De nieuwbouw van de school en het kinderdagverblijf De Robbedoes kadert in de herwaardering van de wijk Het Kiel. Het doel is om een nieuw hart te creëren voor de wijk, met de school als middelpunt tussen wonen en werken. Het gebouw geeft met de voorzijde uit op een nieuw plein. Aan de achterzijde bevindt zich een grote tuin met speeltuigen en een luifel om onder te schuilen. De klasjes aan de zijkant krijgen elk een eigen tuintje met telkens verschillende bomen en planten. Het gebouw is onderverdeeld in verschillende leef- en werkomgevingen. Het project werd gestuurd door Antwerpen lerende stad. Het Koninklijk Atheneum in Deurne is geen hedendaags gebouw, maar een modernistisch monument van architect Eduard Van Steenbergen uit De opdracht om een middelbare school voor 1000 leerlingen te ontwerpen, kwam van de gemeente Deurne. Het ontwerp hield rekening met de nieuwe pedagogische inzichten van die tijd. De leefwereld van de jongeren stond centraal in bij het ontwerp. Met zijn openbare wasgelegenheid en de feestzaal had het gebouw ook een functie voor de omliggende buurtgemeenschap. Het complex is momenteel in volle restauratie. Het Koninklijk Atheneum Deurne is ook nu nog een bijzonder relevant schoolvoorbeeld. Bovendien was deze school uitgangspunt voor het VAi-lessenpakket School maken in architectuur. Basisschool De Letterdoos, Oostakker, Wim Cuyvers, André Nullens OOST-VLAANDEREN regio Gent - Sint-Niklaas De nieuwbouw van kleuter- en basisschool De Letterdoos in Oostakker (2001) is ontworpen door Wim Cuyvers. Het nieuwe schoolgebouw telt vier identieke klassen op elk van de twee verdiepingen. Door de hoge plafonds en de ritmering van de ramen is de lichtinval optimaal. Naast de nieuwbouw vormt zich een rechthoekige speelplaats waar een nieuwe luifel het tegengewicht brengt voor het strenge gebouw. In De Letterdoos, de naam zegt het zelf, is taalvaardigheid heel belangrijk. In de Gemeentelijke basisschool Polderbos in De Pinte (2001) kreeg Architettura de opdracht om het bestaande schoolgebouw uit te breiden. De intensieve samenwerking met directie en lerarenkorps speelde in dit proces een essentiële rol. De diverse verbouwingen konden het pedagogisch project van de school versterken. De duplex-niveaus die uitgeven op de buitenklassen, de bijzondere speelplaatsinrichting en de overdekte speelplaats zijn hiervan het bewijs. Constructieve eenvoud, standaardmaterialen modulering en huid versus structuur en een prefab betonstructuur waren de uitgangspunten voor het ontwerp. De krappe financiële middelen bleken een uitdaging, in plaats van een beperking. De uitbreiding van de school voor autistische kinderen in Sint-Niklaas (2004) is een ontwerp van architectenbureau Jan Maenhout. De context van het project wordt hoofdzakelijk bepaald door het schoolcomplex dat door de jaren heen groeide en uitbreidde in het waardevolle kasteelpark. De nieuwbouw omvat een schoolgedeelte op de gelijkvloerse verdieping en een administratief gedeelte op de eerste verdieping. De eigenheid van de leerlingen, en hoe er mee om te gaan, spreekt uit de architectuur en de organisatie van dit gebouw. Het plan is opgevat als een omhullend weefsel met verschillende patio s. Het gebouw schermt de bewoners af van de buitenwereld, maar laat hen op een afgewogen en weldoordachte manier contacten leggen. VRIJDAG 23 SEPTEMBER EN ZATERDAG 24 SEPTEMBER START: 13U - EINDE: 17U30 BEGIN- EN EINDPUNT: STATIONSHAL ANTWERPEN-BERCHEM. VRIJDAG 30 SEPTEMBER EN ZATERDAG 01 OKTOBER START: 13U - EINDE: 17U30 BEGIN- EN EINDPUNT: HAL ST-PIETERS-STATION GENT. 8 9

6 Steinerschool De Zonnewijzer, Wijgmaal, ABCD (A33, Ludo Bekker, Damien Carnoy, Pierre Deru), ABCD VLAAMS-BRABANT regio Leuven - Wijgmaal Regionaal Technisch Centrum, Kortrijk, Lieven Dejaeghere & Catteeuw Architectuur Praktijk, Vercruysse & Dujardin WEST-VLAANDEREN regio Kortrijk - Tielt In Wijgmaal staat de Vrije Basisschool De Twijg (2005), een ontwerp van A33 Architecten. De historisch minder waardevolle en vooral onpraktische gedeelten van de bestaande school werden afgebroken en vervangen door een gestructureerde nieuwbouw. De verbouwing gebeurde in verschillende fasen om de hinder bij het schoolverloop zo veel mogelijk te beperken. De basisschool wordt gecombineerd met een naschoolse kinderopvang. Het project besteedt veel aandacht aan duurzame bouwmethoden. De gymzaal met de bijhorende functies is zo ontworpen dat ze ook na schooltijd door de plaatselijke volleybalclub gebruikt kan worden. Eveneens in Wijgmaal, op de terreinen van de oude fabrieken Rémy, ligt de Steinerschool De Zonnewijzer (2000). De school is gelegen aan een monumentale lindendreef die het station met de kerk verbindt. De nieuwe gebouwen gaan een dialectische maar ook harmonische verhouding aan met de Foyer Remy, de oude theaterzaal van de fabriek. De school van architectengroep ABCD (A33, Ludo Bekker, Damien Carnoy, Pierre Deru) bestaat uit verschillende delen. Volgens de Steinerpedagogie gaat veel aandacht uit naar de belevingswaarde en het materiaalgebruik van het gebouw. De buitenaanleg gebeurde met zo veel mogelijk respect voor het parklandschap. Het ontwerp van de school kwam tot stand na een uitgebreide inspraakronde. Elke klas, van kleuter tot en met middelbaar, kreeg via ateliers de kans om de school van hun dromen te tekenen, te beschrijven of te boetseren. De architecten gebruikten de resultaten als inspiratiebron. Ook ouders en leerkrachten formuleerden hun wensen en inzichten over de organisatie en de vormgeving van de gebouwen. Het resultaat van deze inspraakrondes vinden we vandaag in het project terug. De Freinetschool De Appeltuin in Leuven is geen hedendaagse school. Het is met zijn overdekte binnenspeelplaats en zijn symmetrische opbouw, wel een typisch voorbeeld van de negentiende eeuwse scholenbouw. Het project speelt een interessante kunsthistorische en maatschappelijke rol. Later heeft de Freinetschool van Leuven zich in deze school gevestigd. Professor Luc Verpoest van de KULeuven, een autoriteit inzake het historisch onderzoek naar schoolarchitectuur, geeft toelichting bij dit tweede historische schoolvoorbeeld. De Vrije Gesubsidieerde School voor Buitengewoon Onderwijs (2005) in Tielt is ontworpen door Gino Debruyne. Voor het nieuwe schoolgebouw was slechts een beperkt terrein beschikbaar. Naast de klaslokalen en administratieve ruimtes, moesten bovendien een aantal specifieke aanvullende functies in het gebouw komen, zoals een ruimte voor fysiotherapie, voor logopedie, een speelklas en een knutsellokaal. Een gebouw rond een patio brengt al deze eisen samen. Alle functies geven uit op de open speelplaats. De Freinetbasisschool De Levensboom (1999) in Kortrijk-Marke van APW (Isabelle Jacques, Bernard Wittewrongel Architecten) bevindt zich op een achterin gelegen perceel van een verkaveling in de periferie rond Kortrijk. Aan de buitenkant lijkt het gebouw niet op een school. De school opent zich rond een binnenplein, het kloppend hart van de school. Het plein dient als speelplaats, als ontmoetingsruimte voor de ouders, leerkrachten en kinderen, als verkeersruimte en als theater. De hele organisatie van het gebouw ademt de Freinetpedagogie. Zo hebben de klasvleugels geen gangen, maar openen ze zich naar de speelplaats. Tussen de klassen vinden we tussenruimtes die het spontane contact tussen de verschillende groepen leerlingen moeten bevorderen. Deze ruimtes geven uit op een gemeenschappelijk documentatiecentrum waar de leerlingen zelfstandig kunnen leren studeren. Tot slot bezoeken we de verbouwing van een bestaande fabriekshal tot leslokalen en nieuwbouw van kantoren, het Regionaal Technisch Centrum (RTC) (2004). Dit project van Lieven Dejaeghere en Catteeuw Architectuur Praktijk is de eerste realisatie binnen een masterplan voor een omvattend scholencomplex in Kortrijk. Het masterplan werd opgesteld door Luc Reuse en Herman Jult om de verdere ontwikkeling van de moeilijk beheerbare campus te sturen. Met het project wil men het technologisch onderwijs in de regio van Zuid-West-Vlaanderen stimuleren. Het bouwprogramma bestond uit twee delen: enerzijds een administratieve zone, anderzijds een leslokaal met simulatiemogelijkheid en een roboticalijn. De nieuwbouw van de administratie zorgt voor licht en lucht in de bestaande overdekte speelplaats. De klaslokalen worden zwevend opgehangen aan de dakconstructie van de aanpalende fabriekshal. Tussen speelplaats, administratie, fabriekshal en leslokaal ontstaan verschillende doorzichten, complementair aan de nieuwe inhoudelijke inzichten die de school wil genereren. ZATERDAG 12 NOVEMBER EN WOENSDAG 16 NOVEMBER START: 13U - EINDE: 17U30 BEGIN- EN EINDPUNT: STATIONSHAL LEUVEN. VRIJDAG 25 NOVEMBER EN ZATERDAG 26 NOVEMBER. START: 13U - EINDE: 17U30 BEGIN- EN EINDPUNT: STATIONSHAL KORTRIJK

7 Im Birch School, Zürich, Peter Märkli, Georg Gisel Studiereis schoolinfrastructuur ZWITSERLAND - Zürich Al sinds geruime tijd onderscheidt Zwitserland zich als een land met veel aandacht voor architecturale en ruimtelijke kwaliteit. Zo ontstond de laatste jaren een bijzonder beleid inzake schoolinfrastructuur, met een aantal opmerkelijke realisaties. Vanzelfsprekend gaat de vergelijking tussen de Zwitserse en de Vlaamse situatie in de schoolinfrastructuur niet volledig op. Maar zowel qua bouwproces, -politiek en qua architectuur, zijn de voorbeeldprojecten zo inspirerend en kwaliteitsvol dat het voorgestelde programma zeker vruchtbaar kan zijn voor alle deelnemers. De studiereis naar Zwitserland richt zich naar een professioneel publiek van architecten, schooldirecties, subsidiërende overheden en verantwoordelijken van de diverse onderwijskoepels. Internationale School, Wädenswil-Zürich, Galli & Rudolf, Hannes Henz Programma De focus van de reis ligt op de recente schoolinfrastructuur in Zwitserland. Tijdens de reis bezoeken we een groot aantal recente schoolgebouwen in Zürich en in de regio, steeds onder leiding van een gids en met uitleg van de betrokken architect of opdrachtgever. In een workshop en tijdens een aantal discussiemomenten zal ook de Vlaamse situatie in de schoolinfrastructuur aan bod komen. Onderweg stoppen we in Basel bij een aantal recente schoolgebouwen; onder andere de St.Johann School van Diener & Diener. Op de tweede dag vertrekt de groep vanuit Zürich naar de regio Chur-Grison en staan de school in Paspels (Valerio Olgiati), de Thusis School (Baerth + Deplazes) en de school in Duvin (Gion Caminada) op het programma. De schoolinfrastructuur in Zürich komt uitgebreid aan bod op woensdag. In de lezingen s morgens komen het beleid van de Zürichse overheid, het bouwproces en de architectuur van de scholen ter sprake. Architect Peter Märkli zal de Im Birch school uitgebreid toelichten. Na een gezamenlijke lunch bezoekt de groep drie scholen in Zürich. We bekijken de Im Birch School (Peter Märkli), de In der Höh School in Volketswil (Gafner & Horisberger) en de Zürich International School in Wädenswil (Galli & Rudolf). Deze dag wordt afgesloten met een gezamenlijk avondmaal. Donderdagochtend organiseren we voor alle deelnemers een workshop rond de Vlaamse situatie in schoolinfrastructuur met de mogelijkheid tot debat en discussie. Daarna bezoeken we een aantal andere architectuurprojecten in Zürich, onder andere nog twee scholen, collectieve woningbouwprojecten en de vernieuwde universiteitscampus van de ETH in Winterthur. Vrijdag kan men een geleid bezoek brengen aan het historisch stadscentrum van Zürich. Daarna vertrekt de bus terug naar België. Internationale School, Wädenswil-Zürich, Galli & Rudolf, Hannes Henz MAANDAG 24 OKTOBER TOT VRIJDAG 28 OKTOBER TOTALE KOST VAN DE REIS BEDRAAGT 750 EUR. INBEGREPEN ZIJN DE BUSREIS, DE OVERNACHTINGEN MET ONTBIJT, ALLE LEZINGEN, HET PROJECTBEZOEK AAN DE SCHOLEN, DE GIDS EN DE PROGRAMMABROCHURE. INSCHRIJVEN IS VERPLICHT EN KAN VIA MEER INFORMATIE OVER HET REISPROGRAMMA VINDT U OP

8 NATUURLIJKE COMFORTOPLOSSINGEN VOOR GEZONDE GEBOUWEN Als Europese marktleider in ventilatie en zonwering, biedt RENSON natuurlijke producten en concepten die perfect passen binnen het Kyoto protocol. De RENSON totaaloplossingen geven concrete antwoorden op de eisen van de toekomstige Energie Prestatie Regelgeving ter verbetering van leef- en werkcomfort. En dit met absoluut respect voor uw architectuur. ICARUS LINIUS Vensterschool Vinkhuizen, Groningen, De Zwarte Hond, Marten Froma Fotografie Studiereis vensterscholen NEDERLAND - Groningen Vensterscholen In Nederland werden in Groningen de laatste jaren een aantal Vensterscholen gerealiseerd. Deze scholen nemen naast hun functie als onderwijsinstelling ook een aantal publieke functies op zich. Een Vensterschool is een bundeling van minstens één basisschool en verschillende andere instellingen binnen één wijk. Partners zijn onder meer peuterspeelzalen, kinderopvang, buurthuizen, bibliotheken, volwassenenonderwijs, sportverenigingen, muziekschool, maatschappelijke dienstverlening,... Voorheen werkten deze instellingen los van elkaar. De Vensterschool combineert hun inspanningen. De oorspronkelijke intenties om gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen te creëren, het opvoedingsmilieu te verbeteren en de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders te vergroten, worden al snel overstegen. Het spreekt voor zich dat voor de bouwopgave van een Vensterschool een nieuwe projectdefinitie noodzakelijk was. RENSON Ventilation info : Tel +32 (0) Fax +32 (0) ROOSTERS In Vlaanderen is steeds meer aandacht voor dergelijke brede scholen. Hoe men in Groningen het meervoudig gebruik en beheer van de Vensterschool aanpakte en wat het resultaat is voor de architectuur, kunnen we als bevoorrechte getuigen gaan beoordelen op de studiereis. Programma We starten op dinsdag 11 oktober met een inleiding door het departement Onderwijs van de stad Groningen. De lezing behandelt het ontstaan van de Vensterschool, de samenwerking tussen de verschillende instellingen, de mogelijkheden en kansen van een Vensterschool. Daarna bezoeken we twee Vensterscholen. De tweede dag bezoeken we twee andere Vensterscholen, en een aantal andere bijzondere architectuurprojecten in Groningen. Op de terugweg brengen we een bezoek aan twee modernistische scholen van W.M. Dudok in Hilversum. DINSDAG 11 OKTOBER EN WOENSDAG 12 OKTOBER 2005 TOTALE KOST VAN DE TWEEDAAGSE REIS BEDRAAGT 235 EUR. INBEGREPEN ZIJN DE BUSREIS, HET VOLLEDIGE PROGRAMMA, EEN OVERNACHTING MET ONTBIJT EN EEN PROGRAMMABROCHURE. DE MOGELIJKHEID BESTAAT OM ENKEL HET PROGRAMMA VAN DINSDAG 11 OKTOBER TE VOLGEN. DE BUS RIJDT OP DINSDAGAVOND TERUG NAAR ANTWERPEN. DE KOSTPRIJS VOOR 1 DAG BEDRAAGT 95 EUR. INSCHRIJVEN IS VERPLICHT EN KAN VIA MEER INFORMATIE OVER HET REISPROGRAMMA VINDT U EVENEENS OP

9 ACTIVITEITEN & PUBLICATIES Reeks Jonge Architecten in Vlaanderen i.s.m. A16 Deze publicatiereeks wil een podium bieden voor kwalitatief en vernieuwend werk vna jonge architecten, stedenbouwkundigen en onderzoekers. Elk nummer verkent een specifiek aspect van het werk van een jong bureau. Tomas Nollet & Hilde Huyghe / Stills from a design process Paperback 80 pagina s ISBN ,50 EUR Alexander D Hooghe / Public Form Paperback 80 pagina s ISBN ,50 EUR Laurent Ney Verschijnt in najaar m 3 Jonge Architectuur i.s.m. Kunstcentrum desingel 35 m 3 Jonge Architectuur is een nieuw tentoonstellingsinitiatief dat jaarlijks vijf tentoonstellingen bundelt. Jonge veelbelovende architecten presenteren hun drijfveren, aanpak en praktijk in een tentoonstellingsbox in de wandelgangen van desingel. Office Kersten Geers David Van Severen, Gent & Rotterdam van donderdag 25 augustus tot en met zondag 2 oktober 2005, toegang gratis Kurt Van Belle & Patricia Medina, Antwerpen van donderdag 13 oktober tot en met zondag 20 november 2005, toegang gratis Lessenpakket School maken in architectuur In 2003 maakte het VAi het lessenpakket School maken in architectuur voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. De video en handleiding zijn te verkrijgen na het volgen van een workshop. Meer informatie vindt u op Alle publicaties zijn te koop in de gespecialiseerde boekhandel of via 16

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Eindrapport In opdracht van: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Nadere informatie

IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL

IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL IN RUIMTE NAAR DE BREDE SCHOOL SCHOOL BEDRIJF cultuureducatie talentontwikkeling bewegen JEUGDHUIS SPORTVELD PARK BIBLIOTHEEK particperen KINDEROPVANG RTC DKO levensecht leren MUSEUM zorg BUURTHUIS THEATER

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

INFORM. klaar voor 21 e eeuw

INFORM. klaar voor 21 e eeuw 06-2012 INFORM 3 Grote flexibiliteit rond plein refill: een coalitie tegen leegstand Nieuwbouw ROC en BREDERO: klaar voor 21 e eeuw 1 Colofon Redactie Liesbeth Breij, Victor Frequin, Valentijn Kortekaas,

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust

nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Flexibel bouwen Het jaar 2004 Ouderen huisvesting Nederland Vlaanderen Bedrijven terreinen De kust nr. 47 03-2005 verschijnt 4 x per jaar Het jaar 2004 Flexibel bouwen Nederland Vlaanderen Ouderen huisvesting Bedrijven terreinen De kust pagina 2 > > > > > Samen voor een mooie gemeente. Kwaliteit in

Nadere informatie

Innoverende zorgarchitectuur

Innoverende zorgarchitectuur PILOOTPROJECTEN ONZICHTBARE ZORG Innoverende zorgarchitectuur 1 CODA Wuustwezel CODA Wuustwezel 2 Inhoud Woord vooraf 2 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Peter Swinnen,

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

VONDeling. Redactioneel. Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012. VONDeling

VONDeling. Redactioneel. Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012. VONDeling VONDeling Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012 Redactioneel Colofon Elektronische Nieuwsbrief van het Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Frederik De Merodestraat 18,

Nadere informatie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie

Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie 1 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie 2 Gezond en goed, Scholenbouw in topconditie Gezond en goed Scholenbouw in topconditie Rijksbouwmeester Juli 2009

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE KADERS DIEZERPOORT

RUIMTELIJKE KADERS DIEZERPOORT GEDROOMD DIEZERPOORT Richtingen en kaders voor natuurlijke wijkvernieuwing RUIMTELIJKE KADERS DIEZERPOORT diezerpoort ben ik diezerpoort ben ik VOORWOORD Nelleke Vedelaar wethouder Gemeente Zwolle Voor

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

freinetonderwijs in Gent freinetstad

freinetonderwijs in Gent freinetstad freinetonderwijs in Gent freinetstad 25 jaar freinetonderwijs in Gent Boek - Colloquium - 20 november 2010 25 jaar freinetonderwijs in Gent 5 Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent AC Portus, 5de

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

Elk dorp zijn eigen kleur

Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Epiloog bij de tentoonstelling en debattenreeks Rafels, randen en routes over de herkenbaarheid en kracht van het Overijsselse dorpsgezicht. AtelierOverijssel,

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Special economie. Heeft u interesse, laat het ons weten via economie@vvsg.be. Meer informatie: www.vvsg.be (economie/platform centrummanagement)

Special economie. Heeft u interesse, laat het ons weten via economie@vvsg.be. Meer informatie: www.vvsg.be (economie/platform centrummanagement) Special economie Het Platform Centrummanagement is een initiatief van de VVSG dat de Vlaamse gemeenten beter in staat wil stellen om de kwaliteit en de aantrekkingskracht van hun kernwinkelgebieden te

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

DOSSIER. INVESTEREN IN KENNEN EN KUNNEN De onderwijsvisie van de N-VA

DOSSIER. INVESTEREN IN KENNEN EN KUNNEN De onderwijsvisie van de N-VA DOSSIER INVESTEREN IN KENNEN EN KUNNEN De onderwijs van de N-VA 2 In mijn klas zijn we met 28. De juf zegt altijd dat ze ogen en oren tekort komt. - Nora - Inhoudstafel Voorwoord 5 DEEL I. Doorlichting

Nadere informatie