Zesmaandelijks verslag 1 mei Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012. Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011."

Transcriptie

1 Raad van Mede-eigenaars van de Residentie Zonnehoek p/a Leopoldlaan 118/ Middelkerke ondernemingsnummer Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012 Dit verslag werd opgesteld door de leden van de Raad van mede-eigendom: Dhr. Noël De Waele (rekeningcommissaris) Dhr. Clement Lenaerts (voorzitter) Dhr. Albert Valckenier (lid van de raad van mede-eigendom) In dit verslag proberen we een synthese te geven van: De contacten met de syndicus Uitgevoerde werken en geplande werken met eventuele opmerkingen Samenvatting van briefwisseling ontvangen van eigenaars Samenvatting van niet gepubliceerde berichten op de website Vaststellingen die niet conform zijn met de basisakte Voorstellen om de vastgestelde problemen op te lossen Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december De raad van mede-eigendom stelt vast dat sommige eigenaars zich beklagen dat we ons te veel bemoeien met zaken die in de residentie gebeuren. Andere eigenaars beweren dat we weinig of geen controle uitoefenen op het onderhoud van het gebouw en op de controle op het naleven van de statuten. Het feit dat sommigen denken dat we overdrijven in onze controlerende bevoegdheid en dat anderen vinden dat we niet genoeg controleren of maatregelen treffen om overtredingen aan te pakken is het bewijs dat we de gulden middenweg bewandelen We willen er ook op wijzen dat de raad van mede-eigendom geen concierge-functie heeft. Daarom begrijpen we niet dat men ons verwijt dat een eigenaar vastgesteld heeft dat de buitendeur open stond en ons daarom verwijt dat wij ons werk niet goed doen. Wij zijn geen portier die de deur moet sluiten nadat iemand is binnen gekomen of buiten gegaan. De Raad van Mede-eigendom waakt erover dat de beslissingen van de AV uitgevoerd worden en dat de statuten nageleefd worden door de bewoners van de residentie. Zij moeten hierover een zesmaandelijks verslag maken. Kom dus a.u.b. niet klagen dat wij de zaken die in strijd zijn met de statuten signaleren in ons zesmaandelijks verslag. Hierdoor kunnen alle mede-eigenaars vernemen welke onregelmatigheden werden vastgesteld. Eigenaars die van mening zijn dat de statuten en de beslissingen van de AV niet van toepassing zijn op hun appartement vergissen zich. 1

2 1. Gedurende de voorbije zes maanden werd herhaaldelijk vastgesteld dat het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten niet goed gebeurt: de problemen blijven dezelfde zoals deze vermeld in het verslag van 1 december De raad van medebeheer stelt voor om een draaiboek op te maken van alle taken die de kuisploeg wekelijks moet uitvoeren en overweegt om een andere firma te laten komen. Aan de onderhoudsploeg van Vermoclean gevraagd om de schuifdeuren van de lift grondig te poetsen. (deuren waren besmeurd met vies hondenslijm) Ze hebben dit gedaan met een vuile dweil zodanig dat er vuile strepen waren over de ganse oppervlakte van de twee schuifdeuren. Nadien heeft Dhr. De Waele nog een half uur werk gehad om deze deuren grondig te reinigen. 2. We stellen vast dat sommige bewoners van de residentie in de fout gaan door hun brievenbus leeg te maken en die bovenop de brievenbussen te leggen. De inhoud van een brievenbus is privaat. De inhoud ervan kan je zelf meegeven met PMD. De situatie is veel verbeterd in vergelijking met de vorige zes maanden maar op 3 maart heeft een eigenaar zijn brievenbus uitgeledigd en boven op de brievenbussen gelegd met ondermeer een brief van de gemeente over de maatregelen die getroffen werden voor het cowboyweekend van augustus Liftproblemen Na verschillende tussenkomsten van de firma Coopman is de lift nu in orde. In de lift is er een momenteel een telefoon aanwezig in een telefoonkastje dat zeer hinderlijk en gevaarlijk is. Zie voorstel vorig zesmaandelijks verslag. Bijkomende herstellingen op 6 en op 27 maart 2012.De lift werd ondertussen volledig in orde gemaakt. 4. Onregelmatigheden in de fietsenberging: Zie ook vorig zesmaandelijks rapport. Lichte verbetering door het wegnemen van de klink van de toegangsdeur. 5. Vaststellingen die niet conform zijn met de basisakte a. Tijdens de week van 13 februari 2012 is de bewoonster van appartement 7A verhuisd. Zij gebruikte de lift om al haar meubels naar buiten te brengen Zij zette vuilniszakken buiten op niet reglementaire dagen. Eén zak was geen vuilniszak van de gemeente Middelkerke en werd door de klusjesman van de syndic weggehaald. Zij heeft een 7-tal niet reglementaire vuilniszakken gevuld achtergelaten in de gang van de kelderverdieping. Deze werden door de klusjesman van de syndicus weggehaald. b. Airco op balkon van studio 2C: airco staat er nog steeds. We ontvingen van Dhr. en Mevrouw De Bruycker een brief waarin zij hun beklag maken dat wij hun overtredingen in het vorig zesmaandelijks verslag vermeld hebben. Volgens hen zou de AV van 2010 beslist hebben dat iedere mede-eigenaar een airco mag plaatsen. Verder verwijten zij Dhr. De Waele dat hij zich te veel bemoeit met de feiten die in strijd zijn met de statuten. Zij beweren ook dat Dhr. De Waele sommige eigenaars viseert en dat andere mede-eigenaars aanvaard en geprezen worden. Verder verklaren zij dat de mede-eigenaars hun standpunt mogen verdedigen ook als het in strijd is met de statuten of de beslissingen van de Algemene Vergadering. Deze brief werd in de Raad van mede-eigendom besproken. Hieronder volgt het standpunt van de Raad van mede-eigendom. De RVM wil er op wijzen dat zij geen beslissingsrecht hebben. Zij vermelden in hun zesmaandelijks verslag de overtredingen die zij vaststellen in de hoop dat de betrokken eigenaars verstandig genoeg zijn om daar hun lessen uit trekken. 2

3 De RVM zal nooit in discussie gaan met eigenaars die beweren dat zij alles mogen omdat dit in hun belang is (ook als het in strijd is met de statuten of de beslissingen van de AV). Die eigenaars moeten zelf de statuten en de verslagen van de Algemene Vergaderingen raadplegen en naleven. De RVM houdt er ook niet van dat zij verwijten naar hun hoofd geslingerd worden omdat ze zich onbezoldigd inzetten voor het belang van alle mede-eigenaars. Zij vragen dan ook dat de mede-eigenaars ons niet contacteren in verband met vroeger genomen beslissingen: daar kunnen zij niets aan veranderen. Het is belangrijk dat ze hun tijd besteden aan zinvolle zaken en taken. c. De bewoners van appartement 4A: zelfde problemen zoals vermeld in vorig zesmaandelijks verslag. De brievenbussen en naamplaatjes werden door de syndicus conform gemaakt. In appartement 4A (0402) wonen meerdere personen. Op het naamplaatje staat slechts één naam vermeld zodat de post bestemd voor de andere bewoners (geadresseerd op bus 0401) nog regelmatig terecht komt in de brievenbus van appartement 4B (0401) ofwel boven de brievenbussen gedeponeerd wordt. De mededeling van dit probleem tijdens de vorige AV en in het vorig zesmaandelijks verslag heeft geen enkele beterschap gebracht. Op de lijst van de gemeente Middelkerke met vermelding van het aantal gedomicilieerde personen per appartement (noodzakelijk voor het berekenen van de korting op de waterfactuur) merken we dat de gemeente aangeeft dat er in appartement B4 (0401) 4 personen gedomicilieerd zijn. Na contact met de eigenaars Dhr. en Mevrouw Vanoppre blijkt dat zij er niet gedomicilieerd zijn. Telkens als zij naar Middelkerke komen vinden zij post in hun brievenbus bestemd voor personen met een arabische naam en afkomstig van het gerecht, deurwaarders, advocaten, belastingen,. We vermoeden dat die arabieren (vrienden van de huurder van 4A) daar gedomicilieerd zijn. Hierdoor kunnen Dhr. en Mevrouw Vanoppre genieten van een korting op hun waterverbruik. Zij zullen klacht indienen bij de gemeente en/of politie van Middelkerke. Zij kunnen hiervoor een kopij bekomen van de lijst van de gedomicilieerde personen die de syndicus ontvangen heeft. Mogen wij vragen aan de eigenaars van het appartement 4A dat zij ervoor zorgen dat hun huurder(s) de statuten en de Belgische wetten binnen de Residentie naleven. Wij begrijpen dan ook niet dat die eigenaars ons op de vingers tikken omdat één van de eigenaars zijn appartement te koop gesteld heeft via een agentschap met vermelding honden toegelaten, terwijl ze zelf toelaten dat hun huurders honden houden die hun vuil en slijm overal in de residentie achterlaten en er ook niets aan doen om dit vuil te verwijderen of om hun hond(en) te dresseren. Wat die eigenaars niet wisten is dat wij al 5 maanden voordien het verkoop-agentschap op de hoogte hadden gebracht van het feit dat hun verkoopaankondiging in strijd was met de statuten van ons gebouw. Niettegenstaande het feit dat zij in de AV beloofd hadden om het huurcontract met hun huurders niet te verlengen, hebben zij dit toch gedaan en hebben zij hen toegelaten om er vuile vieze honden te houden. Verhuis van bewoner(s) van appartement 4A. Toen er op 2 maart meubels binnengebracht werden voor de bewoner(s) van 4A stelde Mevrouw Valckenier vast dat deze meubels veel te groot waren om via de lift te verhuizen en dat de vrienden van 4A die de meubels binnen brachten tegen de deur en tegen de muur stootten. Mevrouw Valckenier vroeg hen om voorzichtig te zijn om de deuren en muren niet te beschadigen. Daarop werd zij door één van de bewoners van 4A uitgescholden. Toen heeft Mevrouw Valckenier gebeld naar Dhr De Waele om zijn hulp in te roepen. Hij stelde vast dat een arabier aan de lift stond met een vieze vuile zetel die veel te groot was om in de lift te kunnen. Toen kwam de huurder van 4A (met baard) naar beneden. Dhr. De Waele heeft 3

4 er hem aan herinnerd dat de statuten van het gebouw niet toelaten om via de lift te verhuizen en dat een dergelijke verhuis moet gebeuren met een ladderlift via de buitengevel van het gebouw. Dhr De Waele heeft hem verboden om die grote meubels die niet in de lift konden via de lift te verhuizen. Hierop maakte de bewoner van 4A zich kwaad en zei dat hij de meubels zou laten weghalen om ze naar het stort te doen. d. Dhr en Mevrouw Dassen: zelfde problemen zoals vermeld in vorig zesmaandelijks verslag (honden, kelder, fietsen) e. Gevel : deze is niet uniform meer door de aanwezigheid van een warmtepomp op het balkon van het appartement 2C het gebrek aan onderhoud (schilderen) van de ramen van het appartement 4A f. Buitenzetten van vuilniszakken voor restafval en PMD-zakken. Zelfde problemen als vermeld in vorig zesmaandelijks verslag. g. Deurpompen buitendeur en tussendeur. Er werd nog een paar keer vastgesteld dat de deurpompen geblokkeerd werden als de deuren dicht waren zodat het bijna onmogelijk was om nog binnen te geraken. Welke ziekelijke geesten houden zich bezig met zo n pesterijen? Op 8 maart 2012 gebeurde de verhuis van de nieuwe eigenaars van appartement 2A. Gedurende een groot deel van de namiddag bleef de tussendeur opengestaan. Mevrouw De Waele is buiten gegaan rond 14u30 en vond de tussendeur open. Bij haar terugkomst rond 16 uur heeft ze de tussendeur gesloten. 6. Er werden door dhr Valckenier meerdere lampen vervangen op de overlopen. 7. Mevrouw Hedwig Mortelmans (echtgenote Marc Dassen) heeft verschillende berichten geplaatst op de weblog. Deze reacties en antwoorden werden verwijderd omdat de aangehaalde problemen niets te zien hebben met de rubriek waarin deze gepost werden (rubrieken welkom en bekomen van paswoord ). Tevens stonden deze reacties in een openbare zone zodat iedereen deze berichten kon lezen. 8. De firma Vogelaere plaatste de voorziene zandfilter op 28 februari Het is een waterfilter met manuele spoeling. Om het spoelen automatisch te laten verlopen zou er een afloop moeten voorzien worden via kelder nr 3. In afwachting van het automatiseren van het spoelproces zal Dhr. De Waele de filter maandelijks manueel spoelen. De firma Vogelaere stelde vast dat er problemen zijn met de pompen die de waterdruk verhogen. De éne pomp is volledig defect en lekt. De tweede pomp lekt maar draait nog. Met één pomp die lekt kan de bovendruk niet hoger geregeld worden dan 6,5 bar. Voor ons gebouw zou dit 7,5 bar moeten zijn. Als de overblijvende pomp zou uitvallen zit het gebouw op gewone druk van de stadsleidingen zodat er problemen zouden zijn voor watertoevoer op de hoogste verdiepingen. Een dringende herstelling is hier nodig. De syndicus heeft voorgesteld om een hoogfrequente pomp te plaatsen die minder onderhoud vraagt en die een constante druk waarborgt (zonder drukverschillen zoals dit nu het geval is). De firma Vogelaere beweert dat dit inderdaad de goede oplossing is.er werd prijs gevraagd aan de firma Vogelaere. Dit zal tijdens de volgende AV voorgesteld worden. Uit het onderhoud met de firma Vogelaere blijkt dat de pompen en de drukregelaar gedurende meerdere jaren niet onderhouden werden waardoor we nu plots voor tamelijk hoge kosten komen te staan. (normaal moet dit onderhoud jaarlijks gebeuren maar de vorige RVB stelde steeds voor om dit uit te stellen. 9. Sedert de vorige Algemene vergadering werden in het gebouw minstens vier boilers (badkamer- en keukenboilers) vervangen wegens verstopping door volledige kalkaanslag. 4

5 10. In de kelderverdieping is er geen afvoer voor water voorzien. Bij een lek in de kelderverdieping riskeren alle kelders te overstromen. Twee jaar geleden was er een waterlek in de kelderverdieping van De Argos waardoor enkele kelders (kelder 3 en aanpalende kelders) van ons gebouw onder water stonden daar er geen afvoer is in het keldergedeelte. Dit werd ons niet gesignaleerd door de vroegere RVB. 11. Om al die problemen en kosten te vermijden zou het wenselijk zijn het gebouw te voorzien van een ontkalker. Er werd prijs gevraagd aan de firma Vogelaere uit Oostende en aan de firma Deketelaere uit Varsenare. Beide firma's stellen voor om de de druk te verhogen met een hoogfrequente pomp en de leidingen en toestellen te beschermen door een waterontharder om volgende redenen: Zacht water vermindert het zeepverbruik gevoelig Geen kalkvlekken meer op de vaat en De weerstanden van de keukenboiler, badkamerboiler, elektrische vaatwasser, wasmachine, koffiezet, senseo, blijven kalkvrij zodat er geen energieverlies is en minder stroomverbruik. Nooit meer hardnekkige kalkvlekken op ramen, tegels, kranen en douchewand Geen verstoppingen meer van kranen en leidingen 12. Hinderlijke geuren: situatie ongewijzigd in appartement B9 (zie vorig zesmaandelijks verslag) 13. Op dinsdag 27 maart 2012 werd de lift nagezien door Technisch Bureau Verbruggen 14. Op zaterdag 31 maart werd een nieuwe deurmat geïnstalleerd. 15. Op 23 april: bezoek bij Ivan Maes voor het bespreken van de boekhouding. Alle facturen en rekeninguittreksels worden meegegeven aan Dhr. De Waele. 16. Op 24 april: bezoek bij Ivan Maes om hem mee te delen dat na controle gebleken is dat alle gegevens van de boekhouding juist zijn en de rekeningen kloppen met uitzondering van het aantal gedomicilieerde personen in appartement 4B (zie punt 7) 17. Op 27 april werd vastgesteld dat de liftwanden besmeurd door vuile handen en dat er in de gemeenschappelijke delen heel wat water en vuil achtgergebleven is (waarschijnlijk door de personen die renovatiewerkenj uitvoeren in een appartement. 18. Op 30 april: raad van mede-egendom bij Ivan Maes en afgifte van het tweede zesmaandelijks verslag aan de syndicus. 19. Website: tussen 3 juni 2011 en 29 april 2012 waren er 1070 bezoekers wat overeenkomt met een 97 bezoekers per maand. 5

6 BESLUIT: de prestaties van de onderhoudsploeg is ondermaats: ze moeten duidelijke instructies krijgen die gecontroleerd worden. Indien zij niet voldoen dan moeten wij uitkijken naar een andere onderhoudsploeg we stellen vast dat het financieel veel voordeliger is om een gebouw regelmatig te onderhouden en kleine herstellingen te doen. Dit is veel beter dan te wachten tot een ganse installatie defect is want dan zijn er enorm grote kosten. Het is wenselijk dat er een waterafvoer voorzien wordt in de kelder en dat er een waterverzachter geplaatst wordt voor het ganse gebouw. Daarvoor moeten de toestellen in de waterkelder wel anders geplaatst worden zodat er plaats is om het zout tot aan de ontkalker te brengen. Het toevoegen van zout zou gebeuren door de klusjesman van de syndicus. Voor de problemen in verband met de toepassing van de statuten is het zeer eenvoudig om te weten wat mag en wat niet mag. Bij elke zaak die men binnen de residentie doet zou men zich moeten afvragen: Indien iedereen in de 27 appartementen of in de gemeenschappelijke delen, hetzelfde doet als ik, is dit appartementsgebouw dan nog een leefbare, standingvolle residentie? Indien het antwoord op deze vraag NEEN is zal deze activiteit wellicht verboden zijn. Indien het antwoord op deze vraag JA is zal deze activiteit wellicht toegelaten zijn. Het is duidelijk dat de Statuten ons in detail weergeven wat toegelaten en wat verboden is. Soms is er een wetgeving die in strijd is met de statuten. In dit geval moet de wetgeving gevolgd worden. Eigenaars die niet akkoord zijn met de statuten en de beslissingen van de Algemene Vergaderingen zullen verplicht zijn om zich op korte termijn aan te passen om onnodige problemen te vermijden. In de hoop U op de Algemene Vergadering van 26 mei 2012 te mogen verwelkomen, sturen wij U de uitdrukking van onze oprechte groeten, Opgemaakt op 1 mei 2012 De leden van de Raad van Mede-eigendom Clement Lenaerts Noël De Waele Albert Valckenier 6

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen

reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen reglement van inwendige orde Woonhaven Antwerpen Inhoudsopgave Artikel 1: Plaatsbeschrijving verhuizing inrichting veranderingen 1. Plaatsbeschrijving en sleutels 2. Verhuizing 3. Inrichting Veranderingen

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Project Armoede en Energie Otterstraat 116 2300 Turnhout 014 44 26 75 of 014 44 26 74 mieke.clymans@samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A

KLACHTEN INGEDIEND IN 2002 2 A INLEIDING 1...................................... 4 KLACHTEN INGEDIEND IN 2 A Overzicht van de klachten 1993-........... 6 B Maandelijkse evolutie van het aantal klachten tussen 1999 en.......................

Nadere informatie

Deel 1: het eigendomsrecht

Deel 1: het eigendomsrecht Deel 1: het eigendomsrecht = recht om op meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, zolang niet tegenstrijdig met wetten en verordeningen = verschillende rechten:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g.

Administratie/beheer b. c. d. e. f. g. Administratie/beheer. 1 april 1985. In overeenstemming met het besluit genomen in de vergadering van de VVE van bewoners d.d. 1 april 1985 heeft de beleidscommissie het functioneren van de huidige administrateur/beheerder

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE

INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE INFOGIDS VOOR DE HUURDERS REGLEMENT INWENDIGE ORDE OPENINGSUREN KANTOOR Maandag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u Dinsdag 9.00 u - 12.00 u 13.00 u - 16.00 u 1ste en 3de van de maand 13.00 u - 18.30 u

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie