Zesmaandelijks verslag 1 mei Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012. Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december 2011."

Transcriptie

1 Raad van Mede-eigenaars van de Residentie Zonnehoek p/a Leopoldlaan 118/ Middelkerke ondernemingsnummer Zesmaandelijks verslag 1 mei 2012 Dit verslag werd opgesteld door de leden van de Raad van mede-eigendom: Dhr. Noël De Waele (rekeningcommissaris) Dhr. Clement Lenaerts (voorzitter) Dhr. Albert Valckenier (lid van de raad van mede-eigendom) In dit verslag proberen we een synthese te geven van: De contacten met de syndicus Uitgevoerde werken en geplande werken met eventuele opmerkingen Samenvatting van briefwisseling ontvangen van eigenaars Samenvatting van niet gepubliceerde berichten op de website Vaststellingen die niet conform zijn met de basisakte Voorstellen om de vastgestelde problemen op te lossen Dit verslag moet gelezen worden als aanvulling bij het zesmaandelijks verslag van 1 december De raad van mede-eigendom stelt vast dat sommige eigenaars zich beklagen dat we ons te veel bemoeien met zaken die in de residentie gebeuren. Andere eigenaars beweren dat we weinig of geen controle uitoefenen op het onderhoud van het gebouw en op de controle op het naleven van de statuten. Het feit dat sommigen denken dat we overdrijven in onze controlerende bevoegdheid en dat anderen vinden dat we niet genoeg controleren of maatregelen treffen om overtredingen aan te pakken is het bewijs dat we de gulden middenweg bewandelen We willen er ook op wijzen dat de raad van mede-eigendom geen concierge-functie heeft. Daarom begrijpen we niet dat men ons verwijt dat een eigenaar vastgesteld heeft dat de buitendeur open stond en ons daarom verwijt dat wij ons werk niet goed doen. Wij zijn geen portier die de deur moet sluiten nadat iemand is binnen gekomen of buiten gegaan. De Raad van Mede-eigendom waakt erover dat de beslissingen van de AV uitgevoerd worden en dat de statuten nageleefd worden door de bewoners van de residentie. Zij moeten hierover een zesmaandelijks verslag maken. Kom dus a.u.b. niet klagen dat wij de zaken die in strijd zijn met de statuten signaleren in ons zesmaandelijks verslag. Hierdoor kunnen alle mede-eigenaars vernemen welke onregelmatigheden werden vastgesteld. Eigenaars die van mening zijn dat de statuten en de beslissingen van de AV niet van toepassing zijn op hun appartement vergissen zich. 1

2 1. Gedurende de voorbije zes maanden werd herhaaldelijk vastgesteld dat het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten niet goed gebeurt: de problemen blijven dezelfde zoals deze vermeld in het verslag van 1 december De raad van medebeheer stelt voor om een draaiboek op te maken van alle taken die de kuisploeg wekelijks moet uitvoeren en overweegt om een andere firma te laten komen. Aan de onderhoudsploeg van Vermoclean gevraagd om de schuifdeuren van de lift grondig te poetsen. (deuren waren besmeurd met vies hondenslijm) Ze hebben dit gedaan met een vuile dweil zodanig dat er vuile strepen waren over de ganse oppervlakte van de twee schuifdeuren. Nadien heeft Dhr. De Waele nog een half uur werk gehad om deze deuren grondig te reinigen. 2. We stellen vast dat sommige bewoners van de residentie in de fout gaan door hun brievenbus leeg te maken en die bovenop de brievenbussen te leggen. De inhoud van een brievenbus is privaat. De inhoud ervan kan je zelf meegeven met PMD. De situatie is veel verbeterd in vergelijking met de vorige zes maanden maar op 3 maart heeft een eigenaar zijn brievenbus uitgeledigd en boven op de brievenbussen gelegd met ondermeer een brief van de gemeente over de maatregelen die getroffen werden voor het cowboyweekend van augustus Liftproblemen Na verschillende tussenkomsten van de firma Coopman is de lift nu in orde. In de lift is er een momenteel een telefoon aanwezig in een telefoonkastje dat zeer hinderlijk en gevaarlijk is. Zie voorstel vorig zesmaandelijks verslag. Bijkomende herstellingen op 6 en op 27 maart 2012.De lift werd ondertussen volledig in orde gemaakt. 4. Onregelmatigheden in de fietsenberging: Zie ook vorig zesmaandelijks rapport. Lichte verbetering door het wegnemen van de klink van de toegangsdeur. 5. Vaststellingen die niet conform zijn met de basisakte a. Tijdens de week van 13 februari 2012 is de bewoonster van appartement 7A verhuisd. Zij gebruikte de lift om al haar meubels naar buiten te brengen Zij zette vuilniszakken buiten op niet reglementaire dagen. Eén zak was geen vuilniszak van de gemeente Middelkerke en werd door de klusjesman van de syndic weggehaald. Zij heeft een 7-tal niet reglementaire vuilniszakken gevuld achtergelaten in de gang van de kelderverdieping. Deze werden door de klusjesman van de syndicus weggehaald. b. Airco op balkon van studio 2C: airco staat er nog steeds. We ontvingen van Dhr. en Mevrouw De Bruycker een brief waarin zij hun beklag maken dat wij hun overtredingen in het vorig zesmaandelijks verslag vermeld hebben. Volgens hen zou de AV van 2010 beslist hebben dat iedere mede-eigenaar een airco mag plaatsen. Verder verwijten zij Dhr. De Waele dat hij zich te veel bemoeit met de feiten die in strijd zijn met de statuten. Zij beweren ook dat Dhr. De Waele sommige eigenaars viseert en dat andere mede-eigenaars aanvaard en geprezen worden. Verder verklaren zij dat de mede-eigenaars hun standpunt mogen verdedigen ook als het in strijd is met de statuten of de beslissingen van de Algemene Vergadering. Deze brief werd in de Raad van mede-eigendom besproken. Hieronder volgt het standpunt van de Raad van mede-eigendom. De RVM wil er op wijzen dat zij geen beslissingsrecht hebben. Zij vermelden in hun zesmaandelijks verslag de overtredingen die zij vaststellen in de hoop dat de betrokken eigenaars verstandig genoeg zijn om daar hun lessen uit trekken. 2

3 De RVM zal nooit in discussie gaan met eigenaars die beweren dat zij alles mogen omdat dit in hun belang is (ook als het in strijd is met de statuten of de beslissingen van de AV). Die eigenaars moeten zelf de statuten en de verslagen van de Algemene Vergaderingen raadplegen en naleven. De RVM houdt er ook niet van dat zij verwijten naar hun hoofd geslingerd worden omdat ze zich onbezoldigd inzetten voor het belang van alle mede-eigenaars. Zij vragen dan ook dat de mede-eigenaars ons niet contacteren in verband met vroeger genomen beslissingen: daar kunnen zij niets aan veranderen. Het is belangrijk dat ze hun tijd besteden aan zinvolle zaken en taken. c. De bewoners van appartement 4A: zelfde problemen zoals vermeld in vorig zesmaandelijks verslag. De brievenbussen en naamplaatjes werden door de syndicus conform gemaakt. In appartement 4A (0402) wonen meerdere personen. Op het naamplaatje staat slechts één naam vermeld zodat de post bestemd voor de andere bewoners (geadresseerd op bus 0401) nog regelmatig terecht komt in de brievenbus van appartement 4B (0401) ofwel boven de brievenbussen gedeponeerd wordt. De mededeling van dit probleem tijdens de vorige AV en in het vorig zesmaandelijks verslag heeft geen enkele beterschap gebracht. Op de lijst van de gemeente Middelkerke met vermelding van het aantal gedomicilieerde personen per appartement (noodzakelijk voor het berekenen van de korting op de waterfactuur) merken we dat de gemeente aangeeft dat er in appartement B4 (0401) 4 personen gedomicilieerd zijn. Na contact met de eigenaars Dhr. en Mevrouw Vanoppre blijkt dat zij er niet gedomicilieerd zijn. Telkens als zij naar Middelkerke komen vinden zij post in hun brievenbus bestemd voor personen met een arabische naam en afkomstig van het gerecht, deurwaarders, advocaten, belastingen,. We vermoeden dat die arabieren (vrienden van de huurder van 4A) daar gedomicilieerd zijn. Hierdoor kunnen Dhr. en Mevrouw Vanoppre genieten van een korting op hun waterverbruik. Zij zullen klacht indienen bij de gemeente en/of politie van Middelkerke. Zij kunnen hiervoor een kopij bekomen van de lijst van de gedomicilieerde personen die de syndicus ontvangen heeft. Mogen wij vragen aan de eigenaars van het appartement 4A dat zij ervoor zorgen dat hun huurder(s) de statuten en de Belgische wetten binnen de Residentie naleven. Wij begrijpen dan ook niet dat die eigenaars ons op de vingers tikken omdat één van de eigenaars zijn appartement te koop gesteld heeft via een agentschap met vermelding honden toegelaten, terwijl ze zelf toelaten dat hun huurders honden houden die hun vuil en slijm overal in de residentie achterlaten en er ook niets aan doen om dit vuil te verwijderen of om hun hond(en) te dresseren. Wat die eigenaars niet wisten is dat wij al 5 maanden voordien het verkoop-agentschap op de hoogte hadden gebracht van het feit dat hun verkoopaankondiging in strijd was met de statuten van ons gebouw. Niettegenstaande het feit dat zij in de AV beloofd hadden om het huurcontract met hun huurders niet te verlengen, hebben zij dit toch gedaan en hebben zij hen toegelaten om er vuile vieze honden te houden. Verhuis van bewoner(s) van appartement 4A. Toen er op 2 maart meubels binnengebracht werden voor de bewoner(s) van 4A stelde Mevrouw Valckenier vast dat deze meubels veel te groot waren om via de lift te verhuizen en dat de vrienden van 4A die de meubels binnen brachten tegen de deur en tegen de muur stootten. Mevrouw Valckenier vroeg hen om voorzichtig te zijn om de deuren en muren niet te beschadigen. Daarop werd zij door één van de bewoners van 4A uitgescholden. Toen heeft Mevrouw Valckenier gebeld naar Dhr De Waele om zijn hulp in te roepen. Hij stelde vast dat een arabier aan de lift stond met een vieze vuile zetel die veel te groot was om in de lift te kunnen. Toen kwam de huurder van 4A (met baard) naar beneden. Dhr. De Waele heeft 3

4 er hem aan herinnerd dat de statuten van het gebouw niet toelaten om via de lift te verhuizen en dat een dergelijke verhuis moet gebeuren met een ladderlift via de buitengevel van het gebouw. Dhr De Waele heeft hem verboden om die grote meubels die niet in de lift konden via de lift te verhuizen. Hierop maakte de bewoner van 4A zich kwaad en zei dat hij de meubels zou laten weghalen om ze naar het stort te doen. d. Dhr en Mevrouw Dassen: zelfde problemen zoals vermeld in vorig zesmaandelijks verslag (honden, kelder, fietsen) e. Gevel : deze is niet uniform meer door de aanwezigheid van een warmtepomp op het balkon van het appartement 2C het gebrek aan onderhoud (schilderen) van de ramen van het appartement 4A f. Buitenzetten van vuilniszakken voor restafval en PMD-zakken. Zelfde problemen als vermeld in vorig zesmaandelijks verslag. g. Deurpompen buitendeur en tussendeur. Er werd nog een paar keer vastgesteld dat de deurpompen geblokkeerd werden als de deuren dicht waren zodat het bijna onmogelijk was om nog binnen te geraken. Welke ziekelijke geesten houden zich bezig met zo n pesterijen? Op 8 maart 2012 gebeurde de verhuis van de nieuwe eigenaars van appartement 2A. Gedurende een groot deel van de namiddag bleef de tussendeur opengestaan. Mevrouw De Waele is buiten gegaan rond 14u30 en vond de tussendeur open. Bij haar terugkomst rond 16 uur heeft ze de tussendeur gesloten. 6. Er werden door dhr Valckenier meerdere lampen vervangen op de overlopen. 7. Mevrouw Hedwig Mortelmans (echtgenote Marc Dassen) heeft verschillende berichten geplaatst op de weblog. Deze reacties en antwoorden werden verwijderd omdat de aangehaalde problemen niets te zien hebben met de rubriek waarin deze gepost werden (rubrieken welkom en bekomen van paswoord ). Tevens stonden deze reacties in een openbare zone zodat iedereen deze berichten kon lezen. 8. De firma Vogelaere plaatste de voorziene zandfilter op 28 februari Het is een waterfilter met manuele spoeling. Om het spoelen automatisch te laten verlopen zou er een afloop moeten voorzien worden via kelder nr 3. In afwachting van het automatiseren van het spoelproces zal Dhr. De Waele de filter maandelijks manueel spoelen. De firma Vogelaere stelde vast dat er problemen zijn met de pompen die de waterdruk verhogen. De éne pomp is volledig defect en lekt. De tweede pomp lekt maar draait nog. Met één pomp die lekt kan de bovendruk niet hoger geregeld worden dan 6,5 bar. Voor ons gebouw zou dit 7,5 bar moeten zijn. Als de overblijvende pomp zou uitvallen zit het gebouw op gewone druk van de stadsleidingen zodat er problemen zouden zijn voor watertoevoer op de hoogste verdiepingen. Een dringende herstelling is hier nodig. De syndicus heeft voorgesteld om een hoogfrequente pomp te plaatsen die minder onderhoud vraagt en die een constante druk waarborgt (zonder drukverschillen zoals dit nu het geval is). De firma Vogelaere beweert dat dit inderdaad de goede oplossing is.er werd prijs gevraagd aan de firma Vogelaere. Dit zal tijdens de volgende AV voorgesteld worden. Uit het onderhoud met de firma Vogelaere blijkt dat de pompen en de drukregelaar gedurende meerdere jaren niet onderhouden werden waardoor we nu plots voor tamelijk hoge kosten komen te staan. (normaal moet dit onderhoud jaarlijks gebeuren maar de vorige RVB stelde steeds voor om dit uit te stellen. 9. Sedert de vorige Algemene vergadering werden in het gebouw minstens vier boilers (badkamer- en keukenboilers) vervangen wegens verstopping door volledige kalkaanslag. 4

5 10. In de kelderverdieping is er geen afvoer voor water voorzien. Bij een lek in de kelderverdieping riskeren alle kelders te overstromen. Twee jaar geleden was er een waterlek in de kelderverdieping van De Argos waardoor enkele kelders (kelder 3 en aanpalende kelders) van ons gebouw onder water stonden daar er geen afvoer is in het keldergedeelte. Dit werd ons niet gesignaleerd door de vroegere RVB. 11. Om al die problemen en kosten te vermijden zou het wenselijk zijn het gebouw te voorzien van een ontkalker. Er werd prijs gevraagd aan de firma Vogelaere uit Oostende en aan de firma Deketelaere uit Varsenare. Beide firma's stellen voor om de de druk te verhogen met een hoogfrequente pomp en de leidingen en toestellen te beschermen door een waterontharder om volgende redenen: Zacht water vermindert het zeepverbruik gevoelig Geen kalkvlekken meer op de vaat en De weerstanden van de keukenboiler, badkamerboiler, elektrische vaatwasser, wasmachine, koffiezet, senseo, blijven kalkvrij zodat er geen energieverlies is en minder stroomverbruik. Nooit meer hardnekkige kalkvlekken op ramen, tegels, kranen en douchewand Geen verstoppingen meer van kranen en leidingen 12. Hinderlijke geuren: situatie ongewijzigd in appartement B9 (zie vorig zesmaandelijks verslag) 13. Op dinsdag 27 maart 2012 werd de lift nagezien door Technisch Bureau Verbruggen 14. Op zaterdag 31 maart werd een nieuwe deurmat geïnstalleerd. 15. Op 23 april: bezoek bij Ivan Maes voor het bespreken van de boekhouding. Alle facturen en rekeninguittreksels worden meegegeven aan Dhr. De Waele. 16. Op 24 april: bezoek bij Ivan Maes om hem mee te delen dat na controle gebleken is dat alle gegevens van de boekhouding juist zijn en de rekeningen kloppen met uitzondering van het aantal gedomicilieerde personen in appartement 4B (zie punt 7) 17. Op 27 april werd vastgesteld dat de liftwanden besmeurd door vuile handen en dat er in de gemeenschappelijke delen heel wat water en vuil achtgergebleven is (waarschijnlijk door de personen die renovatiewerkenj uitvoeren in een appartement. 18. Op 30 april: raad van mede-egendom bij Ivan Maes en afgifte van het tweede zesmaandelijks verslag aan de syndicus. 19. Website: tussen 3 juni 2011 en 29 april 2012 waren er 1070 bezoekers wat overeenkomt met een 97 bezoekers per maand. 5

6 BESLUIT: de prestaties van de onderhoudsploeg is ondermaats: ze moeten duidelijke instructies krijgen die gecontroleerd worden. Indien zij niet voldoen dan moeten wij uitkijken naar een andere onderhoudsploeg we stellen vast dat het financieel veel voordeliger is om een gebouw regelmatig te onderhouden en kleine herstellingen te doen. Dit is veel beter dan te wachten tot een ganse installatie defect is want dan zijn er enorm grote kosten. Het is wenselijk dat er een waterafvoer voorzien wordt in de kelder en dat er een waterverzachter geplaatst wordt voor het ganse gebouw. Daarvoor moeten de toestellen in de waterkelder wel anders geplaatst worden zodat er plaats is om het zout tot aan de ontkalker te brengen. Het toevoegen van zout zou gebeuren door de klusjesman van de syndicus. Voor de problemen in verband met de toepassing van de statuten is het zeer eenvoudig om te weten wat mag en wat niet mag. Bij elke zaak die men binnen de residentie doet zou men zich moeten afvragen: Indien iedereen in de 27 appartementen of in de gemeenschappelijke delen, hetzelfde doet als ik, is dit appartementsgebouw dan nog een leefbare, standingvolle residentie? Indien het antwoord op deze vraag NEEN is zal deze activiteit wellicht verboden zijn. Indien het antwoord op deze vraag JA is zal deze activiteit wellicht toegelaten zijn. Het is duidelijk dat de Statuten ons in detail weergeven wat toegelaten en wat verboden is. Soms is er een wetgeving die in strijd is met de statuten. In dit geval moet de wetgeving gevolgd worden. Eigenaars die niet akkoord zijn met de statuten en de beslissingen van de Algemene Vergaderingen zullen verplicht zijn om zich op korte termijn aan te passen om onnodige problemen te vermijden. In de hoop U op de Algemene Vergadering van 26 mei 2012 te mogen verwelkomen, sturen wij U de uitdrukking van onze oprechte groeten, Opgemaakt op 1 mei 2012 De leden van de Raad van Mede-eigendom Clement Lenaerts Noël De Waele Albert Valckenier 6

Raad van Mede-eigenaars van de Residentie Zonnehoek p/a Leopoldlaan 118/ Middelkerke

Raad van Mede-eigenaars van de Residentie Zonnehoek p/a Leopoldlaan 118/ Middelkerke Raad van Mede-eigenaars van de Residentie Zonnehoek p/a Leopoldlaan 118/0901 8430 Middelkerke e-mail: zonnehoek@telenet.be Zesmaandelijks verslag 1 december 2011 Dit verslag werd opgesteld door de leden

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT

DE ARK VERKOOPT. 1 appartement. Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT DE ARK VERKOOPT 1 appartement Project Soldatenpad Soldatenpad 5/1 2300 TURNHOUT LIGGING In de residentie Soldatenpad, langs de Lokerenstraat in Turnhout wordt 1 appartement terug verkocht. Het appartement

Nadere informatie

Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering

Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering Leuven, 2 November 2014 Betreft: Residentie De Coutereel Algemene Vergadering 1. Nazicht aanwezigheidslijst en controle volmachten. Aanwezig: Dhr. Piron, Dhr. Dormaels, Mevr. Vandooren Dhr. Vermeulen Dhr.

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. BE

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. BE Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat 19-35 9000 Gent rek. BE84 0682 4796 4359 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN 28 JUNI 2012 OM 20U00 GEHOUDEN IN

Nadere informatie

RAPPORTERINGSYSTEEM VAN WATER- & WARMTE-ENERGIEVERBRUIK VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN. SynReporter

RAPPORTERINGSYSTEEM VAN WATER- & WARMTE-ENERGIEVERBRUIK VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN. SynReporter RAPPORTERINGSYSTEEM VAN WATER- & WARMTE-ENERGIEVERBRUIK VOOR APPARTEMENTSGEBOUWEN SynReporter 1. Wat is SynReporter? SynReporter is een meet- en rapporteringsysteem dat de syndicus toelaat om het water-

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat en p/a Lauwstraat Sint-Denijs-Westrem rek. BE

Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat en p/a Lauwstraat Sint-Denijs-Westrem rek. BE Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat 26-38 en 40-54 p/a Lauwstraat 28 9051 Sint-Denijs-Westrem rek. BE64 0682 4782 7852 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013

VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 VERSLAG VAN DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RESIDENTIE VISSERSPARK DD. 20/10/2013 WAREN AANWEZIG : HADDEN EEN VOLMACHT OPGESTUURD: Zie bijlage Met een meerderheid van 43/67 sten (= 64 %) van

Nadere informatie

Interpellatie van mevrouw Françoise Carton de Wiart betreffende het netheidsplan, de straffen en de gemeenschappelijke eigendommen.

Interpellatie van mevrouw Françoise Carton de Wiart betreffende het netheidsplan, de straffen en de gemeenschappelijke eigendommen. 1 /5 Openbare zitting van 26.10.2015 Interpellatie van mevrouw Françoise Carton de Wiart betreffende het netheidsplan, de straffen en de gemeenschappelijke eigendommen. Onze raad heeft in september 2015

Nadere informatie

Informatie voor de gebruiker

Informatie voor de gebruiker Informatie voor de gebruiker Starten met Quimmo.be Informatie en discussies raadplegen. Tips om Quimmo.be beter te gebruiken binnen uw mede-eigendom Klik bovenaan op voor de volgende pagina of op voor

Nadere informatie

[INSTALLATIE HANDLEIDING]

[INSTALLATIE HANDLEIDING] [INSTALLATIE HANDLEIDING] o Aquacombi @ info@aquacombi.nl W www.aquacombi.nl T 088 98 99 100 1 VOORDAT U BEGINT WATERDRUK De voorgeschreven werkingsdruk ligt tussen 1,5 en 6 bar. Bij stromend water, mag

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. nr

Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat Gent rek. nr Vereniging van Mede-eigenaars Uilkensstraat 19-35 9000 Gent rek. nr. 068-2479643-59 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN 22 JUNI 2009 OM 19U30 GEHOUDEN TE

Nadere informatie

Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat en p/a Lauwstraat Sint-Denijs-Westrem rek. BE

Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat en p/a Lauwstraat Sint-Denijs-Westrem rek. BE Vereniging van Mede-eigenaars Tennisbaanstraat 26-38 en 40-54 p/a Lauwstraat 28 9051 Sint-Denijs-Westrem rek. BE64 0682 4782 7852 VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 11 VOORAFGAAND 13 DE SYNDICUS EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN NALEVING VAN DE STATUTEN 17 1. Dient een bouwpromotor voor onverkochte kavels bij te dragen in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Residentie WATER Velodroomstraat Berchem

Residentie WATER Velodroomstraat Berchem Residentie WATER Velodroomstraat 15 2600 Berchem Reglement van inwendige orde INLEIDING Personen die in een flatgebouw leven dienen zich te houden aan een reglement van inwendige orde wat tot doel heeft

Nadere informatie

PLAATSBESCHRIJVING België VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË

PLAATSBESCHRIJVING België VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË PLAATSBESCHRIJVING België VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË Datum intrek : / / Nuttige Info ELEKTRICITEIT : STAPPEN CONTACT: 071 96 28 29 Callmepower (zonder toeslag; m-v van 9u tot 18u) Datum vertrek: / / De

Nadere informatie

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT

Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT Project Koekhoven Dijkbeemd 20 bus 201 2310 RIJKEVORSEL DE ARK VERKOOPT LIGGING Binnen het project Koekhoven, fase I wordt 1 appartement opnieuw verkocht. Het gebouw is zeer rustig gelegen. Het terras

Nadere informatie

schilderen en onderhoud stijl en uitzicht doorgangen - overlopen rust, veiligheid, hygiëne en moraliteit commerciële panden

schilderen en onderhoud stijl en uitzicht doorgangen - overlopen rust, veiligheid, hygiëne en moraliteit commerciële panden Blz. 1 REGLEMENT VAN ORDE RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek Er wordt in toepassing van artikel 36 van het reglement van mede-eigendom, overgegaan tot het opmaken van een reglement van orde, Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

PLAATSBESCHRIJVING België VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË

PLAATSBESCHRIJVING België VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË PLAATSBESCHRIJVING België VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIË Datum intrek : / / Nuttige Info ELEKTRICITEIT : STAPPEN CONTACT: 071 96 28 29 Callmepower (zonder toeslag; m-v van 9u tot 18u) Datum vertrek: / / De

Nadere informatie

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012

Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Woonhaven Antwerpen Luchtbal Juni 2012 Inleiding Woonhaven Antwerpen verhuurt ongeveer 18.000 sociale woningen in Antwerpen. 2.460 daarvan liggen hier, op de Luchtbal. We zorgen ervoor dat elke huurder

Nadere informatie

VAN HEE & Co b.v.b.a.

VAN HEE & Co b.v.b.a. OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE Tussen de ondergetekenden : Vereniging van Mede-eigenaars van de Residentie.., gelegen te, vertegenwoordigd door de leden van de Raad van Beheer :. [naam

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OCMW KORTENBERG Kortenberg, 1/11/2014 Huishoudelijk reglement opvangwoning Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OPNAME 1) De woning staat open voor personen in Kortenberg gedomicilieerd,

Nadere informatie

Ze mogen haar zo niet laten afzien

Ze mogen haar zo niet laten afzien Ze mogen haar zo niet laten afzien AFSCHEIDSBRIEF VERKLAART WAAROM 74 JARIGE MET DEMENTERENDE VROUW UIT LEVEN STAPT Baert Marc Geen dag langer kon hij aanzien hoe de 75 jarige vrouw met wie hij zovele

Nadere informatie

Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling. Barbara Vael

Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling. Barbara Vael Toezicht op dienstverlening en klachtenbehandeling Barbara Vael Organisatie watervoorziening / lokaal rioleringbeleid Gemeenten / Intercommunales Toezicht Vlaams wettelijke kader Kwaliteit geleverde water

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

KIVU WATERONTHARDERS

KIVU WATERONTHARDERS KOESTER WATER KIVU WATERONTHARDERS Deze toestellen voldoen aan de behoeften van 1 tot 15 personen, rekening houdend met de hardheid en het waterverbruik. Besparing 1,5 mm kalk op een weerstand verhoogt

Nadere informatie

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u

In deze folder leest u gouden tips om prettig samen te leven, hoe u Een goede buur is goud waard! Overlast of prettig samenleven? Enkele tips Liever een goede buur Als bewoner heeft u te maken met buren naast, boven of onder u. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bestemd om het gebouw genaamd Kop 2, gelegen te 3010 Kessel-Lo, Stoomstraat 9, te beheren. TABEL. Sectie 1 : Sectie 2 : Sectie 3 : Sectie 4 : Sectie

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te...

A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie. Samengesteld uit:... Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... OVEREENKOMST SYNDICUS VAN MEDE-EIGENDOM Tussen ondergetekende partijen: A.1. De Raad van Mede-eigendom van de residentie.... Samengesteld uit:............ Of de heer en/of mevrouw..., wonende te... Handelend

Nadere informatie

Bulthaup. Waterontharder zonder elektriciteit

Bulthaup. Waterontharder zonder elektriciteit Bulthaup Waterontharder zonder elektriciteit Waterontharder zonder elektriciteit U hebt hard water in uw woning... Dergelijk water veroorzaakt héél wat ongemakken en zelfs schade in uw installatie en warmwatertoestellen.

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 01 februari 2012 Uur: 20u00 Plaats: kantoor De Syndicus Aanwezig: 23/44 ste = aantal aandelen aanwezig 16/32 = aantal eigenaars aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming Inge Strauven, van

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Residentie BARBARAHOF Sint-Barbarastraat LEUVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Residentie BARBARAHOF Sint-Barbarastraat LEUVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Residentie BARBARAHOF Sint-Barbarastraat 10 3000 LEUVEN Hierna worden een aantal regels gegeven, die niet strikt beperkend noch uitsluitend zijn. Het is de bedoeling dat, door strikte

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

Alle producten van Brauer GmbH zijn onder normale water- en werkdruk getest op eventuele lekkages en juiste werking van de cartridge.

Alle producten van Brauer GmbH zijn onder normale water- en werkdruk getest op eventuele lekkages en juiste werking van de cartridge. 555657BOX Unterputz 3 Wege 5603 Nürnberg Garantie & Service Alle producten van Brauer GmbH zijn onder normale water- en werkdruk getest op eventuele lekkages en juiste werking van de cartridge. Wanneer

Nadere informatie

Antwerpen, 7 september 2010. Aan de mede-eigenaars en/of bewoners. Betrcft : Algemcno Vergadedng voor de mede.lgenaaí8 Natlonalestraat 2-í0.

Antwerpen, 7 september 2010. Aan de mede-eigenaars en/of bewoners. Betrcft : Algemcno Vergadedng voor de mede.lgenaaí8 Natlonalestraat 2-í0. AMERIKALEI 163-3' V. E-MAIL info @jurimmo.be E-MAIL verzekeringen : jurimmo@portima.be www. jurimmo.be VE RZEKERI NG EN Dhr. Briers Jean Nationalestraat 4 bus 31 2000 Antwerpen Antwerpen, 7 september 2010

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning

buren huurwaarborg Wonen privéwoning degelijke woning huren recht op een woonst sociale verhuurkantoren sociale woning degelijke woning sociale verhuurkantoren sociale woning huurwaarborg recht op een woonst buren huren privéwoning Wonen Welke soorten woningen bestaan er? Er zijn twee soorten woningen om te huren: de privéwoning

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan.

3. Auto s van personen met een handicap mogen wel binnenrijden via het straatje in de Hogestraat tussen huisnummer 6 en 8 en blijven staan. algemeen 1. De lokalen van vzw lokalen jongens-chiro Sint Jan zijn gelegen in de Hogestraat nr 10 te 8870 Izegem, Kachtem en zijn te bereiken via het kleine straatje tussen Hogestraat 6 en 8 of via het

Nadere informatie

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN:

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN: Solidariteitsfonds WAT IS HET SOLIDARITEITSFONDS? Het solidariteitsfonds is de minnelijke schikking bij abnormaal hoog waterverbruik, conform artikel 19 van het AWVR. 1 Heb je een abnormaal hoog verbruik

Nadere informatie

Assistentiewoningen Sint-Jozef

Assistentiewoningen Sint-Jozef Assistentiewoningen Sint-Jozef Wegvoeringstraat 63D - 9230 Wetteren Het project Het woonzorgcentrum Sint-Jozef beschikt over 33 assistentiewoningen. Valide personen met levenspartner of alleenstaanden

Nadere informatie

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst.

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Een defect melden aan de technische dienst 2 Inhoud Bel naar de technische dienst Wat moet u doen? p. 4 Wat zegt u? p. 4 Kent

Nadere informatie

Een hartelijk welkom voor nieuwe bewoners.

Een hartelijk welkom voor nieuwe bewoners. Een hartelijk welkom voor nieuwe bewoners. Nieuwe Symphonie, Buxtehudelaan 1 t.m. 65, 3438 EA Nieuwegein Een mooie plek om te wonen. De bewoners van het eerste uur hebben regelmatig overleg met elkaar.

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VME EN DE SYNDICUS IN HET APPARTEMENTSRECHT. Wie is aansprakelijk voor schadegevallen en hoe kan deze aansprakelijkheid worden vermeden? Een mede-eigenaar in een appartementsgebouw

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam

DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S18-06 Datum uitspraak: 14 juli 2011 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies In het geschil tussen: mevrouw M.A. Heeres te Hoorn verder te noemen: Heeres, tegen: Stichting

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 2 februari 2012 Uur: 20u00 Plaats: Singelhoeve, bronstraat 12 te 3730 Werm Aanwezig: 791/1.000 ste = aantal aandelen aanwezig 13/16 = aantal eigenaars aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS Verzekeringsvoorstel APPOFFIS DATUM*: Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden. Nieuwe zaak*: Bemiddelaar/Makelaar* Naam / Firma* Verzekeringsnemer Persoonlijk Verenging van mede-eigendom / enige

Nadere informatie

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN

NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN HOOFDSTUK 2 NUMMEREN VAN HUIZEN EN APPARTEMENTEN Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet; Gelet op artikel 135 2, 1 van de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op de wet betreffende de bevolkingsregisters, de

Nadere informatie

Eurimmo biedt aan, met overdracht van aandelen, 3 opbrengsten gelegen te:

Eurimmo biedt aan, met overdracht van aandelen, 3 opbrengsten gelegen te: Eurimmo biedt aan, met overdracht van aandelen, 3 opbrengsten gelegen te: W. Van Nassaustraat 51 en 53 te 9000 GENT H. Metdepenningenstraat 14 te 9000 GENT W. Van Nassaustraat 51 + 53 en H. Metdepenningenstraat

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Weigeren een lijst van alle mede-eigenaars van het gebouw mee te delen aan appartementseigenaars die hierom verzochten

Weigeren een lijst van alle mede-eigenaars van het gebouw mee te delen aan appartementseigenaars die hierom verzochten Juridictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 14/01/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr: UK-T780 Weigeren een lijst van alle mede-eigenaars van het gebouw mee te delen aan appartementseigenaars

Nadere informatie

Checklist gebouw. Beleid. Energie

Checklist gebouw. Beleid. Energie Checklist gebouw Beleid Energie Een checklist kunstenpraktijk? Deze checklist 'gebouw' laat toe een eco-snaphot te nemen van de gebouwen waarin de organisatie gehuisvest is, of waar de productie / expo's

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 1 april 2014, aanvang 14:00 uur. Notulen Totaal aantal stemmen: 663; aantal stemmen vertegenwoordigd: 663 (100 procent) Aanwezig Vestia Groep VvE Heuvelhof Parkeerlaag 0 VvE Heuvelhof Parkeerlaag 1 VvE Heuvelhof Woningen 1. Opening De

Nadere informatie

Bezoekverslag/en locatie X

Bezoekverslag/en locatie X Bezoekverslag/en locatie X 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.2 Kort verslag eerste bezoek..3,4 Kort verslag tweede bezoek. 5 Bezoekverslag derde bezoek, training en demonstraties...... 6,7,8,9 Vervolg dagelijks

Nadere informatie

DE MANDEL - Het reglement van inwendige orde

DE MANDEL - Het reglement van inwendige orde www.survio.com 17-08-2016 11:10:14 Algemeen Enquête naam DE MANDEL - Het reglement van inwendige orde Auteur Dieter De Weduwe Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/r6o6j4g2r4c4i6y0k

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2005 Rapportnummer: 2005/201

Rapport. Datum: 15 juli 2005 Rapportnummer: 2005/201 Rapport Datum: 15 juli 2005 Rapportnummer: 2005/201 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Hoofddorp op 27 oktober 2004 twee niet voor hem bestemde dwangbevelen

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 4 mei 2016 Uur: 20:00 Plaats: Parketzaal CC Aanwezig: 45.520/100.000 ste = aantal aandelen aanwezig 67/150 = aantal eigenaars aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming David Wellens, optredend

Nadere informatie

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):...

Overdracht sleutels (datum, plaats, uur, verantw.):... VZW Sint Aloysius Aalst OVEREENKOMST VERHUUR Eigenaar (verhuurder) Scouts en Gidsen Vlaanderen Sint-Aloyius Aalst Schendelbeekhofstraat 36 9300 Aalst Contactpersoon verhuur Naam + Voornaam Bursens Simon

Nadere informatie

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg Beste student, Gefeliciteerd met je appartement in PAX. In je appartement vind je voorzieningen die je misschien nog niet kent of waarvan je niet weet hoe ze werken. Dat leggen we graag aan je uit. Lees

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

www.ikwilkalkvrijwater.nl

www.ikwilkalkvrijwater.nl .nl www.ikwilk alkvrijwater Tel. 06 51 06 57 37 Hard of zacht water? Hebt u genoeg van de vervelende en schadelijke kalkaanslag in uw woning? Lees dan vooral verder in deze brochure. U ontdekt er dé oplossing

Nadere informatie

Eigenaars: 27 / 42 Aandelen: / De vergadering is rechtsgeldig.

Eigenaars: 27 / 42 Aandelen: / De vergadering is rechtsgeldig. VME MORPHEUS KBO 0826.665.177 Koningin Elisabethlaan 29, Mouvauxstraat 2-4-6, 1500 Halle STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VME MORPHEUS, Koningin Elisabethlaan 29, Mouvauxstraat 2-4-6, 1500 HALLE

Nadere informatie

Comfortherstel aan huis

Comfortherstel aan huis 4 GAS 1 SCHADE AAN UW DAK Gevallen dakpannen Een plotse gebeurtenis waardoor uw dak water doorlaat of een gevaarlijke situatie creëert een zeil bevestigen de dakpannen terug beschikbare reservepannen herstel

Nadere informatie

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast

Aangenaam wonen. Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Tips: wat te doen bij overlast Aangenaam wonen Overlast van buren kan ergernis veroorzaken en op den duur uw woongenot verstoren. Om er voor te zorgen dat het met elkaar prettig wonen is,

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

een schoon geweten 78 * Innovatie en wetenschap

een schoon geweten 78 * Innovatie en wetenschap 075-750 3262 Witte Vlinderweg 38b 1521PS Wormerveer www.nuvoh2o.nl Duidelijk innovatief Wij spreken niet van evolutie, maar van innovatie. De tijd van waterontharders met zout ligt achter ons. Welkom in

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVATE RADIO- ELEKTRISCHE STATIONS

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVATE RADIO- ELEKTRISCHE STATIONS AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN EEN MACHTIGING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIVATE RADIO- ELEKTRISCHE STATIONS Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie Sterrenkundelaan 14 Bus 21 1210 Brussel

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00904 Onderwerp: Sluiten van een bijakte tot verlenging en uitbreiding van een huurovereenkomst betreffende

Nadere informatie

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur

Informatieboekje. project Oosterhaar. 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Informatieboekje project 43 seniorenappartementen in de sociale verhuur Overzicht Het project bestaat uit drie delen Appartementen Anjerplein 43 appartementen boven het winkelcentrum. De winkels komen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

De Syndicus Professioneel beheer

De Syndicus Professioneel beheer Datum: 12 maart 2014 Uur: 20u00 Plaats: Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 te Hasselt Aanwezig: 38.755/100.000 ste = aantal aandelen aanwezig Notulen 0. Verwelkoming en stemopneming David Wellens, optredend

Nadere informatie

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer Zo laat u de woning achter bij vertrek thuis in Deventer Inhoud Opleveren van de woning p. 3 Overname p. 6 Eindafrekening p. 7 Zelf regelen bij verhuizing p. 8 Heeft u ons nodig? p. 9 Opleveren van de

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Residentie THALASSA

REGLEMENT VAN ORDE. Residentie THALASSA REGLEMENT VAN ORDE Residentie THALASSA Afdeling I: Voorwoord Artikel 1: doel van het reglement van orde Het gebruik van de gemeenschappelijke delen van een residentieel gebouw en het leven binnen een gemeenschap

Nadere informatie

RobbeDouce Goethalsstraat 9, Nieuwpoort

RobbeDouce Goethalsstraat 9, Nieuwpoort > appartement 0001 > oppervlakte appartement: 74,5 m² > oppervlakte balkon voorgevel 10,9 m² > appartement 0101 appartement 0201 appartement 0301 appartement 0401 appartement 0501 > oppervlakte appartement:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie