moeten met de billen bloot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "moeten met de billen bloot"

Transcriptie

1 Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds Eigen huis; Eigen belang Pas op voor look-a-likes! Transparantie verdeelt branche Myra Koomen, Kamerlid CDA... Ook verzekeraars 96e jaargang 27 april 2006 nr. 9 Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag moeten met de billen bloot NBVA haalt uit naar experts

2 Edwin Tas heeft voortaan wat meer collega s in de buitendienst. Zodat u als intermediair altijd bent verzekerd van zijn persoonlijke aandacht en service. Het is lekker werken met Amedia. ÓÓK LEKKER WERKEN? KIJK DAN OP Systemen en services voor de financiële adviespraktijk

3 colofon hoofdredactioneel hoofdredactie Jan Aikens en Eckhardt Dulfer redacteuren Rienk Jan Andriessen, Alex Klein, Wouter van Kooten (eindred.), Elly Gravendeel (red.ass.) redactie Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel , fax , internet vragen van abonnees worden gratis beantwoord uitgave van Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel marketing Claudia Simoons (adverteerders), Marjolein Spronk (abonnees) abonnementen en verzending Kluwer Afdeling Klantcontacten, Postbus 878, 7400 AW Deventer, tel , automatische bestellijn tel , fax abonnementsprijs ,50 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren 10% reductie. Losse nummers 5,90 excl. btw; VB-interactief Gidsen 11,25 excl. btw. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode advertenties Kluwer, Postbus 23, 7400 GA Deventer. Advertentie acquisitie: Erik Meester, Marieke van der Veer, tel , fax , Media order: Toos Schurink, tel , fax , sluitingsdatum: dinsdag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en lithokosten worden doorberekend ontwerp Finedesign concept en ontwerpbureau Bno, Deventer vormgeving Mediabuilders, Zutphen druk Plantijn Casparie Den Haag ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements-) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Slapende honden De Vereniging Eigen Huis schopt zichzelf graag omhoog. Dit mag gerust ten koste gaan van de goede naam van notarissen, assurantiekantoren, aannemers en wie al niet meer. Er is maar één die deugt en dat ben ik, moet de conclusie zijn van Marlies Pernot, die bij de VEH de broek aanheeft. Het VB sprak de vereniging al eerder aan op het wangedrag en omdat meerdere partijen zich daarbij aansloten, werden de aanvallen onder de gordel op juist het assurantiekantoor wel opgeschort of afgezwakt, maar nimmer gestaakt. Via het clubblaadje van de VEH loopt de campagne gewoon door. Breeduit in artikelen en heel subtiel in de vragenrubriek en de commentaren in het blad. De antwoorden op alle vragen over verzekeringen wijzen één kant uit: Koopt bij FBTO! En dat blijkt bij nader onderzoek precies hetzelfde als: Koopt bij ons! Een typisch geval van wij van WC-eend Regelmatig wekt de vereniging de indruk bij haar leden dat de Friese direct writer bijzondere voorwaarden heeft. In de trant van: Ook op vrijdag is uw huis tegen storm verzekerd en dat is heel bijzonder. De hints zijn moeilijk te missen. De VEH beveelt vervolgens de leden aan vooral hun verzekeringen bij FBTO af te sluiten en gebruik te maken van de korting die voor de leden is bedongen. Marketing en distributie via zogeheten affinity groups is niet nieuw en meer verzekeraars passen deze vorm van marketing toe. De manier waarop VEH de methode toepast, is ons een doorn in het oog. Die doorn zit er al zo lang dat we er bijna aan gewend zijn, maar plots begon die weer te steken. Nu sinds kort de AFM klanten via een website al doorverwijst naar de FBTO, pardon de VEH, zijn we diep in het stinkende dossier gedoken. Wat blijkt? De VEH is niet alleen een belangenbehartiger van de leden, maar jaagt ook een eigen belang na dat haaks staat op het belang van de leden. De leden dienen ronduit uitgemolken te worden. Vind u deze stelling te kort door de bocht? We hebben dat zelf niet bedacht. Zo stelt de club het zelf. Een stagnatie op de woningmarkt vormt een reële bedreiging voor haar (VEH) groeimogelijkheden in ledenaantallen en voor de afzet van haar diensten. De plannen om 25% van de woningbezitter als lid te hebben en om de omzet per lid te verdubbelen zijn daardoor binnen de bouwplanperiode moeilijk realiseerbaar ( ) verontschuldigt Marlies Pernot zich in het jaarverslag over 2002/2003 van de VEH. De omzet per lid moet een keer over de kop en het ledenaantal moet stijgen. Dat gaat blijkbaar niet vanzelf, dus gooit de vereniging er een paar dure reclamecampagnes tegenaan. Gefinancierd uit de kas van de zittende leden en met het doel de nevenomzet uit allerlei diensten fors op te schroeven. Dat was de indruk die wij kregen nadat we ons onderzoek hadden afgerond. U treft op pagina 17 onze bevindingen aan. Stap voor stap leiden wij u door de stukken die we vonden en wat we nog meer tegenkwamen. Het is een lang verhaal geworden en toch is het nog maar een bloemlezing. Ga er even voor zitten. Uw tijd wordt beloond. Nu mag een vereniging natuurlijk zelf weten waar ze haar clubkas aan besteedt. Wil ze haar leden uitmelken? Of onvolledige adviezen geven? Zichzelf met commerciële activiteiten verrijken? Ze gaat haar gang maar. Echter wanneer deze acties ten koste gaan van de goede naam van het intermediair en daarbij nog steun krijgen van nota bene de toezichthouder, dan stellen we dat gedrag wel aan de kaak. Het spreekwoord zegt dat je geen slapende honden wakker moet maken. Het wordt nu echter wel tijd dat we de waakhond wekken en dat deze ook eens gaat snuffelen aan pseudo-bemiddeling en verstopte bemiddeling. De VEH is geen unicum. Eckhardt Dulfer nummer 9-27 april

4 Het voordeel van een wereldspeler voor u en uw klanten. De MPV en Stationwagon verzekering van AXA. 25% lagere cascopremie 50% instapkorting 100% exclusief AXA behoort tot de grootste fi nanciële dienstverleners ter wereld. Ruim medewerkers werken in 40 landen voor meer dan 50 miljoen klanten. Met een belegd vermogen van meer dan miljard euro zijn we één van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Bovendien speelt AXA, met een omzet van bijna 20 miljard euro, een prominente rol op de internationale schademarkt. De expertise van AXA is ook voor u en uw klanten beschikbaar. De autoverzekeringen van AXA leveren nu: meer vermogen voor een lagere prijs. Met een structurele cascopremieverlaging van 25% en een instapkorting van maar liefst 50% voor MPV s en Stationwagons. Daarmee staat de autoverzekering van AXA in de top van Rolls. Bovendien mag u uw klanten ook nog gratis 2 aanvullende dekkingen aanbieden voor de duur van 1 jaar. Raadpleeg voor meer informatie en de voorwaarden uw accountmanager bij AXA.

5 inhoud Besluit gedragstoezicht doet spanning stijgen Vorige week verstreek de termijn waarin de branche kon reageren op het concept Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. Cruciaal daarin is de beloningsstructuur van het intermediair en de transparantie van kosten en provisie. De brancheorganisaties wilden met één gezamenlijk standpunt naar buiten komen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Het eigenbelang van de VEH De VEH schopt zichzelf omhoog ten koste van het assurantiekantoor. Er is maar één die deugt en dat ben ik, is de conclusie van Marlies Pernot, de baas van de VEH. Het VB sprak de vereniging al eerder aan op het wangedrag. De aanvallen onder de gordel zijn wel opgeschort, maar niet gestaakt, zo blijkt uit een exclusief onderzoek van Het VB. VB-gesprek met Myra Koomen Wat de kostentransparantie betreft houdt het CDA vast aan de Adviesmatch-brief van Zalm. Essentieel daarin is dat financiële dienstverleners informatie verschaffen over de total expense ratio. Dat vinden wij heel wezenlijk en dat is iets anders dan het louter transparant maken van provisie, aldus CDA-Tweede- Kamerlid Myra Koomen. Oppassen met look-a-likes! Ook een verzekeraar kan zelf het onderwerp zijn van een rechtszaak over aansprakelijkheid. Dat ondervond Centraal Beheer onlangs naar aanleiding van een inmiddels alom bekend reclamespotje met in de hoofdrollen de voetballer Kalou en minister Verdonk. De uitspraak van de rechter stelt een strenger(e) grens aan de wijze waarop we reclame mogen maken. Voor het afscheid van Henk Grootkerk kwam Edward Troy, baas van het internationale expertiseconcern GAB Robins, naar Nederland. Druk op de tarieven naast een groeiende vraag naar kwaliteit van dienstverlening, volop aandacht voor IT en een verdere hang naar schaalvergroting zijn volgens Robins de parallellen met de verzekeringsbranche. Rubrieken Hoofdredactioneel 3 Nieuws 6 Onder meer: - Mes op tafel door Bgfo Estate planning 14 - de kapitaalverzekering en de partnerverklaring Analyse 18 - Het eigenbelang van Eigen huis Met name(n) 29 Onder meer: - Roelant de Haas directeur Delta Lloyd ICT 32 Onder meer: - Mourits voorzitter SIVI Jurisprudentie 33 - Pas op voor look-a-likes Profiel 35 - Uitrol plannen Generali Beleggen 36 Uitslag kennisquiz II MV&D! 38 - Denkvoorkeur bepaalt communicatie Alexander van Loon Expertise 41 - Visie GAB Robins - NBVA haalt uit naar experts Feiten & Cijfers 43 Onder meer: - CZ - Tegen Zeegevaar - VGZ IZA Groep - Zevenwouden Verzekerend buitenland 46 Dat is ook waar 48 Themanummer Beleggen In nummer 10 van Het Verzekeringsblad besteden we veel aandacht aan beleggen. In dit themanummer geeft de redactie onder andere een nadere invulling aan de thema s die centraal staan op het Legal & General Beleggingscongres, dat op 9 mei plaatsvindt in de Heerlijkheyd te Ermelo. Het congres begint om 10 uur. Het hoofdthema is: Kennis van zaken, baas over emotie. Barbier 50 nummer 9-27 april

6 nieuws Intermediairs en verzekeraars zijn het nog niet eens over transparantie Spanning binnen de branche is te snijden Verleden week vrijdag verstreek officieel de termijn waarin gereageerd kon worden op het concept Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). Cruciale punten daarin zijn de beloningsstructuur van het intermediair en de transparantie van kosten en provisie. De verschillende organisaties binnen de branche wilden met één gezamenlijk standpunt naar buiten komen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Het ministerie van Financiën heeft de consultatietermijn met vijf dagen verlengd, om verzekeraars en intermediairs de kans te geven alsnog tot overeenstemming te komen. Bij het ter perse gaan van dit VB waren de verschillen nog niet overbrugd. Er bestaat groot verschil van mening tussen verzekeraars en intermediairverenigingen op het punt van de beloningstransparantie. Kort gezegd komt de tekst van het concept Besluit erop neer dat bemiddelaars aan hun klanten moeten mededelen hoeveel provisie zij voor een post ontvangen. Is aan het contract ook nog een bonus- of omzetprovisie verbonden, dan moet ook de hoogte daarvan worden vermeld. Ook aanbieders en banken moeten transparant zijn. Zij dienen de consument vooraf te informeren over het feit dat zij kosten maken ten behoeve van de distributie en dat deze kosten deel uitmaken van de prijs van het product. Maar de hoogte van die kosten hoeven zij niet prijs te geven, omdat een direct writer zijn klantmedewerker niet variabel beloont. Ongelijk speelveld In 2004 speelde dit probleem ook een hoofdrol in het overleg tussen de brancheverenigingen en het ministerie. In december van dat jaar kwamen de partijen wel tot een compromis, dat werd vastgelegd in een brief van minister Zalm aan de Tweede Kamer, die bekend werd als de Adviesmatch-brief. De diverse marktpartijen droegen een evenwichtige oplossing aan, die zoveel mogelijk het level playing field respecteerde. Zowel aanbieders, banken als adviseurs zouden hun advies- en verkoopkosten publiceren (de zogenaamde total expense ratio). De informatie over de advies- en verkoopkosten, zo kwamen alle partijen overeen, zal worden opgenomen in de Financiële Bijsluiter. Voordeel daarvan is dat er voor verschillende distributiekanalen (intermediair, directe aanbieder) gelijke regels gelden en dat de informatie voor het sluiten van de overeenkomst wordt gegeven. Maar kennelijk ging daarna de lobby van banken en verzekeraars onverminderd verder. Dat bleek uit een nadere brief van het ministerie, gedateerd 8 juli Daarin werd het bereikte compromis om zeep geholpen. De transparantie gold niet meer de advies- en verkoopkosten, maar het provisie-inkomen van het intermediair. De afbakening en afzondering van de advies- en verkoopkosten is voor de aanbieders echter problematischer gebleken. Volgens de aanbieders is geen sprake van in de kostenadministratie duidelijk identificeerbare geldstromen die direct geclassificeerd kunnen worden als advies- en verkoopkosten, heette het toen. Het ministerie zwichtte voor dit argument en sindsdien is weer sprake van een ongelijk speelveld, waarbij het intermediair op achterstand wordt gezet. Het VB reageert namens 50 intermediairs Het VB heeft in het nummer van 30 maart aandacht besteed aan dit probleem. Zo n vijftig intermediairkantoren hebben de consultatie aangegrepen om hun zorgen kenbaar te maken. Zij zonden ons een e- mail waarin zij de bezwaren van Het Verzekeringsblad tegen de regels met betrekking tot de beloningstransparantie onderschreven. Er kan alleen sprake zijn van een level playing field indien alle marktpartijen op gelijkluidende wijze informatie behoeven te verstrekken over de in de eindprijs verwerkte kosten, vonden ook zij. Wij hebben hun reacties doorgestuurd naar het Ministerie van Financiën. Patstelling Binnen de bedrijfstak lijkt sprake van een patstelling. Verzekeraars, en met name de direct writers, zullen vasthouden aan het argument dat een classificatie van kosten in advies- en verkoopkosten en overige kosten niet doenlijk is. Intermediairs kunnen daar terecht tegenoverstellen dat slechts een deel van de provisie als beloning voor het tot stand brengen van de individuele overeenkomst kan worden aangemerkt. Met de historisch gegroeide kanalisering van de geldstromen richting intermediair die zelfs wettelijk was vastgelegd - dient het advieskantoor ook de algemene kosten te dekken. Zo bezien ligt de problematiek van kostentoerekening bij intermediairs niet veel anders dan bij de aanbieders. De realiteit gebiedt echter te erkennen dat bemiddelaars en adviseurs met zo n argument de strijd niet meer kunnen winnen. Zowel binnen de politiek als bij consumentenorganisaties is de roep naar transparantie niet meer te stillen. NVA en NBVA zullen voor die eis hoe dan ook uiteindelijk moeten zwichten. Wat dat betreft is er geen weg meer terug. Datzelfde geldt voor beloningsstructuur die stapsgewijs zal uitmonden in 50% afsluit- en 50% doorlopende provisie. Algemeen directeur drs Arno Dolders van Legal & General heeft dit punt in het kader van de consultatie op goede gronden ter discussie gesteld. Hij is van mening dat de inspanning door een adviseur voornamelijk wordt geleverd bij het afsluiten van de post en dat daar op dat moment een adequate beloning tegenover moet staan. Maar ook hier zal helaas gelden dat goede argumenten niet in staat zullen zijn de rijdende trein nog tot staan te brengen. Resteert een scenario waarin verzekeraars en banken dezelfde transparantieverplichtingen krijgen opgelegd als adviseurs en bemiddelaars. En dan niet alleen in de geest, maar letterlijk dezelfde verplichtingen. Misschien kost het de verzekeraars extra geld om hun administratie daarop in te richten. Dat is dan minder erg dan het huidige voorstel, want dat kost menige intermediair veel meer dan geld, namelijk hun kop. Jan Aikens 6

7 nieuws Delta Lloyd start CAO-campagne Delta Lloyd is gestart met een campagne over arbeidsvoorwaarden, die is gericht op werkgevers en die aansluit bij de actualiteit van de huidige CAO-onderhandelingen. Met de campagne wil Delta Lloyd de mogelijkheden rond arbeidsvoorwaarden onder de aandacht brengen van ondernemers. Zorg, WIA, levensloop en pensioen worden uitgebreid behandeld. Met deze kennis kunnen ondernemers afwegen hoe zij de arbeidsvoorwaarden het beste kunnen inzetten voor bedrijf en personeel. De campagne is onder meer gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd onder 25 werkgevers. Daarbij bleek dat werkgevers veel belang hechten aan snelle zorg en minder verzuim. Voor werknemers zijn vrije keuze van bij voorbeeld eigen huisarts, fysiotherapeut en apotheek en een scherpe premie cruciaal. Advertorial: Delta Lloyd CAO Nieuws Delta heeft voor deze campagne verschillende advertorials en infomercials (zeg maar: als informatie vermomde reclame) laten maken. De advertorials verschijnen tweewekelijks in Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad en De Financiële Telegraaf. De infomercials worden iedere twee weken op Business News radio en Radio 1 uitgezonden. contacten te leggen. Achterliggende gedachte is dat ondernemers aan elkaar gekoppeld worden op basis van hun profiel. Bij aanmelding voor een bijeenkomst geven ze aan war ze te bieden hebben en waarnaar ze op zoek zijn. Tijdens een evenement krijgen de ondernemers een persoonlijke route uitgereikt, die hen in één avond langs de voor hen geselecteerde gesprekspartners leidt. Tijdens acht gespreksrondes van tien minuten ontdekken de ondernemers welke zakelijke mogelijkheden er zijn. Meer informatie is te vinden op Vertraging in vergunningverlening De AFM blijkt niet in staat tijdig te kunnen reageren op Wfd-vergunningaanvragen. De toezichthouder is gehouden om binnen acht weken na ontvangst van een aanvraag een beslissing te nemen. Deze wachttijd is inmiddels opgelopen tot zestien weken. Volgens de AFM is dat te wijten aan de grote toeloop van gevestigde kantoren die hun kantoren willen uitbreiden. VVD-woordvoerder mr Eske van Egerschot heeft de minister van Financiën schriftelijke vragen gesteld over deze vertraging. Zij wil van de minister weten hoeveel ondernemers gedupeerd zijn en waarom de AFM niet in staat is om het aantal aanvragen op tijd af te handelen. Deelt de minister de mening van de fractie van de VVD dat Wfd-vergunningaanvragen binnen de daarvoor gestelde termijn van acht weken behandeld moeten worden? Zo ja, hoe is de minister dan van plan om deze problematiek op te lossen. Zo nee, waarom niet? Minder wintersportmeldingen bij SOS Hulpverleningsorganisatie SOS International heeft het aantal wintersportmeldingen vanuit populaire wintersportlanden als Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland ten opzichte van het voorgaande jaar met 5% zien afnemen. Een uitzondering hierop is Tsjechië. Met een stijging van ruim 14% van het aantal meldingen lijkt deze bestemming steeds populairder te worden onder de Nederlandse wintersporters, aldus SOS. Het aantal patiënten dat SOS International naar Nederland repatrieerde is gedaald met 11%. Hetzelfde percentage in stijgende zin was zichtbaar bij het aantal automobilisten dat met pech onderweg strandde. Dit had voor een groot deel te maken met de extreme weersomstandigheden in maart. Het aantal meldingen uit verre warmere oorden als Thailand, de Verenigde Staten en Australië stegen respectievelijk met 15%, 11% en 100%. De traditionele overwinterbestemmingen Spanje en Portugal lijken in populariteit gedaald. Uit beide landen kwamen 20% minder meldingen binnen. Edwin Bosma start Bosma Adviseurs Edwin Bosma startte na ruim 8 jaar adviseurschap bij Dullemond Bedrijfsadvies op 1 april 2006 zijn eigen bedrijf, Bosma Adviseurs. Hij heeft zich gevestigd aan de Voorstraat 88 te Beesd. Bij Dullemond Bedrijfsadvies hield Bosma zich bezig met onder meer fusies & overnames, bedrijfswaarderingen en personeelsbeleid. Het bedrijf is gespecialiseerd in de search van partners c.q. (toekomstige) aandeelhouders. Deze dienstverlening is met name relevant in situaties van bedrijfsopvolging en expansie van een business unit. Werving & selectie van de zwaardere advies- en managementfuncties voor financiële dienstverleners behoren ook tot de activiteiten van de nieuwe ondernemer die zich richt op assurantie- en financieel advieskantoren. Door kennis en ervaring in het speelveld van financiële dienstverleners wil Bosma een strategische partner zijn op bedrijfseconomisch niveau voor de opdrachtgevers. Speednetworking wil ondernemers bijstaan Delta Lloyd en MKB-Nederland gaan samenwerken met Speednetworking Nederland, een organisatie die netwerkevenementen organiseert. Dit jaar wil men zeven regionale Speednetworking Events organiseren. Het opbouwen van een goed netwerk is voor veel ondernemers een belangrijke, maar tijdrovende bezigheid. Speednetworking zegt te beschikken over de benodigde kennis om snel en effectief nieuwe nummer 9-27 april

8 nieuws DNA-lak tegen diefstal in gebruik In het Friese Koudum is onlangs het eerste pleziervaartuig in Nederland voorzien van DNA-lak. Het is een nieuw, relatief goedkoop middel in de strijd tegen diefstal van pleziervaartuigen. De lak kan eenvoudig worden aangebracht op cruciale plaatsen, zoals de (buitenboord)motor. DNA-lak is een spray, bestaande uit een helder opdrogende lijmlak, waaraan duizenden microfiches ter grootte van een zandkorrel zijn toegevoegd. Door middel van lasertechnologie wordt in de fiches een unieke code gezet, die met een loep uitgelezen kan worden. Als de lijm is opgedroogd kan hij met een UV-lamp zichtbaar gemaakt worden. Dankzij de opgeslagen informatie kunnen gestolen onderdelen makkelijker worden getraceerd en geïdentificeerd. Omdat de fiches over een groot oppervlak zijn verspreid en omdat ze niet uitwisbaar zijn is het voor dieven niet meer interessant om de goederen te stelen of te verhandelen. De lak wordt in de Benelux op de markt gebracht door DataDotDNA te Amsterdam. Onder toeziend oog van de media wordt DNA-lak op het vaartuig gespoten. Diefstalmelding 24/7 Deze zomer kan 24 uur per dag, zeven dagen in de week een diefstal van een gestolen vaartuig en/of buitenboordmotor worden gemeld. Dit is een gezamenlijk initiatief van het Verbond van Verzekeraars en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. De melding wordt direct opgenomen in een register, hetgeen de opsporing vereenvoudigt. Vervolgens kan in opdracht van de eigenaar of de verzekeraar direct worden begonnen met opsporing van het vaartuig. De gegevens zoals vastgelegd in het Vaartuigenpaspoort worden gebruikt om de diefstal aan te melden bij meerdere (internationale) opsporingsinstanties. Hakkenes Letselschade gevestigd in Oisterwijk Onder de naam Hakkenes Letselschade heeft mr Pieter Hakkenes (42) zich als zelfstandig belangenbehartiger in Oisterwijk gevestigd. Hij treedt op voor slachtoffers met letselschade als gevolg van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, beroepsgerelateerde aandoeningen en medische fouten. Pieter Hakkenes deed een ruime ervaring op in de behandeling van letselschaden bij Interpolis, Andriessen & Geurts Expertises en Cunningham Lindsey Nederland. Meer informatie: of tel Star Associates en M&LG gaan samenwerken Star Associates te Nijmegen en Molenaar & Lok Groep (M&LG) uit Naarden hebben besloten hun activiteiten op het gebied van Business Intelligence te bundelen. Star Associates is een faciliterende netwerkorganisatie voor nieuwe businessmodellen en samenwerkingsverbanden. ML&G is een groep van bedrijven die zich richten op prestatieverbetering van financiële dienstverleners, overheid en zorgaanbieders. M&LG zal voor 50% gaan participeren in Star Solutions. De activiteiten van Star Solutions richten zich primair op de markt van financiële dienstverlening (verzekeraars en tussenpersoonorganisaties) om een goedkopere en betere informatievoorziening te realiseren ten behoeve van de besturing van deze organisaties. De directie van Star Solutions zal worden gevoerd door Gerard Scheenstra en Harm Lok. Premies brandverzekeringen dalen ondanks orkanen De tarieven van zogenaamde brandverzekeringen (waar onder meer onroerend goed, inventaris, machines en goederen onder vallen) blijven ondanks meerdere natuurrampen dalen in Europa. Dat blijkt uit de eerste Global Market Property Tracker van Aon, risicoadviseur en verzekeringsmakelaar. De Verenigde Staten vormen een uitzondering, daar zijn de tarieven juist wel gestegen. Nederlandse multinationals betaalden in het eerste kwartaal van 2006 gemiddeld 20% minder premie ten opzichte van In 2005 daalden de gemiddelde premies voor brandrisico s wereldwijd met zo n 14% tot 17%. Als gevolg van de orkanen Katrina, Rita en Wilma stegen de premies in de VS juist met 47%. Aon verwacht dat in deze markt de premies dit jaar verder zullen stijgen, vooral voor bedrijven die vanwege hun geografische ligging kwetsbaar zijn voor natuurrampen, zoals orkanen en overstromingen. Voor de Europese markt ligt dat anders. Daar verwacht Aon dit jaar een verdere daling van verzekeringspremies, waarbij het laagste punt mogelijk pas eind 2007 bereikt zal worden. De premiedalingen in Europa verschillen per land. Op basis van de verlengingen van de verzekeringscontracten in het begin van het jaar constateert Aon dat de gemiddelde premiedaling voor multinationals in Frankrijk in het eerste kwartaal van 2006 zo n 10% bedroeg. Voor Duitse bedrijven constateerde Aon een premiedaling van 15%. Scandinavië kreeg te maken met een daling van 10% tot 15% en het UK met een daling van 5% tot 30%. Ook Nederlandse multinationals kregen te maken met een aanzienlijke daling (20%). Deze premiedalingen worden volgens Aon onder meer veroorzaakt door sterkere concurrentie in de Europese markt en eerdere premiestijgingen. Larry kost verzekeraars 250 miljoen De cycloon Larry die dit voorjaar het noordoosten van Australië geselde, leverde alles bij elkaar zo n schadeclaims op. Verzekeraars schatten het totale bedrag dat zij voor hun rekening moeten nemen op 250 miljoen Australische dollar. Larry veroorzaakte veel schade aan de suikerriet- en bananenplantages. Volgens schattingen is zo n 80 procent van het areaal bananen getroffen. Het duurde even voordat de 140 ingeschakelde schade-experts naar de verderaf gelegen gebieden konden om de schade op te nemen: eerst moesten de wegen worden hersteld. 8

9 Wie niet in staat is een fout te maken is tot niets in staat. (Abraham Lincoln) Je kunt alleen optimaal presteren als je de kansen en uitdagingen in je werk vrijuit tegemoet treedt. Onze verzekerden, assurantietussenpersonen en makelaars o.g., zijn zonder uitzondering ondernemende, ambitieuze professionals, die graag nieuwe klanten voor zich winnen en die nog liever bestaande relaties vasthouden. een topprestatie leveren. Onze verzekerden weten ook dat ze slechts mensen zijn; dat ze in alle drukte af en toe een steek kunnen laten vallen, iets over het hoofd zien. Daarbij zijn ze wijs genoeg om te beseffen dat een kleine fout soms grote consequenties heeft. Ter verzekering van die ene, onvermijdelijke fout hebben ze zich ooit Ze weten dat dat alleen kan als ze zich van andere aanbieders tot ons gewend. En u? Bent u in staat een fout te maken? onderscheiden, als ze service bieden én kwaliteit. Kortom, als ze iedere dag vol overgave BAVAM Bel voor meer informatie (020) of kijk op Dé autoriteit in beroepsaansprakelijkheid

10 10 nieuws

11 nieuws Explosieve groei export in 2006 verwacht Nederlandse exporteurs verwachten voor 2006 een explosieve groei van hun exportomzet met 11 procent ten opzichte van Ondernemers richten zich in 2006 meer op verdieping van hun bestaande afzetmarkten dan dat zij nieuwe markten aanboren. De meeste exportgroei wordt voorzien naar Rusland, Turkije, Frankrijk en Duitsland. Dat blijkt uit het onderzoek Trends in Export, dat is uitgevoerd door kredietverzekeraar Atradius en exportorganisatie Fenedex. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlandse ondernemers de stijging van de kostprijs van hun producten als de grootste bedreiging van hun exportpositie beschouwen. Na het pessimisme in het begin van het decennium hebben exporteurs weer vertrouwen in de toekomst. De groeiverwachting van 10 procent die exporteurs deden voor 2005 in het onderzoek van vorig jaar is geheel in lijn met de groei van de totale Nederlandse export over 2005 die het CBS begin dit jaar rapporteerde. Als belangrijkste reden voor de exportgroei geven de ondernemers aan dat dit komt door verhoogde verkoopinspanningen, de verbeterde economische situatie en een beter productassortiment. Voor dit jaar verwacht slechts 3 procent van de exporteurs een daling in de exportomzet. De belangrijkste exportbestemming binnen de EU blijft Duitsland. België is traditiegetrouw tweede en Groot-Brittannië en Frankrijk delen de derde en vierde plaats. Italië wordt opvallend als vijfde belangrijkste exportland genoemd. De Verenigde Staten hebben de eerste plek als exportbestemming buiten de EU heroverd. Van de respondenten geeft 38% aan naar dit land te exporteren. Vorig jaar stonden de VS nog op de vierde plaats. Een mogelijke verklaring voor de herstelde positie van dit land kan de gunstiger euro/dollar-wisselkoers zijn. Uitbesteding productie neemt toe De productie, of delen daarvan, wordt steeds meer uitbesteed naar het buitenland. De respondenten verwachten dat in 2006 gemiddeld slecht 35 procent van hun totale productie in Nederland behouden wordt. De productie wordt verspreid over de wereld, hoewel de focus op China blijft. De gemiddelde omvang van de uitbesteding van de productie naar Duitsland en België is echter groter dan wel even groot als het aandeel van de productie dat uitbesteed wordt naar Polen en India. Dit jaar zeggen exporteurs meer betalingsachterstanden te ervaren in Italië, Frankrijk, België, Duitsland en Groot-Brittannië. Opvallend is dat de markten die traditioneel als slechte betalers bekend stonden (Zuid- en Oost-Europa) dit jaar juist een verbeterde betalingsmoraal laten zien, met als uitzondering Italië. Om het risico af te dekken dat iemand niet betaalt, gebruikt twee derde van de ondervraagden vooruitbetaling, gevolgd door een Letter of Credit of een kredietverzekering. Een steeds geringer aantal exporteurs geeft aan hun debiteurenrisico s helemaal niet af te dekken. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat veel minder exporteurs aangeven vertrouwen te hebben in hun (nieuwe) afnemers. VVD-vragen over consumentisme AFM VVD-Tweede-Kamerlid mr Eske van Egerschot laat zich in vragen aan minister Zalm kritisch uit over de activiteiten die de AFM richting de consumenten ontwikkelt. Zo zag onlangs een brochure over Levensloop het levenslicht en bracht de website in de lucht. De AFM houdt er een taakopvatting op na, die aanzienlijk verder reikt dan die van gedragstoezichthouder. Met name op het gebied van consumentenvoorlichting ziet de AFM een taak voor zichzelf weggelegd. Na onder meer kritische artikelen hierover in dit blad (zie Het VB van 30 maart, pag. 5 en 9) heeft mr Eske van Egerschot (Tweede- Kamerlid voor de VVD) kritische vragen gesteld. Kan de minister aangeven op welke manier deze activiteiten passen binnen de taken van de toezichthouder en op welke grond de toezichthouder over een dergelijke bevoegdheid beschikt? vraagt zij. Naar haar mening neemt de AFM met de site en de publieksfolder activiteiten ter hand, die op een terrein liggen waar al genoeg private partijen actief zijn, zoals de Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en financiële instellingen zelf. Welke toegevoegde waarde heeft deze site voor consumenten? vraagt zij zich af. Is voldoende gewaarborgd dat de site niet onbedoeld gemanipuleerd kan worden zodat bepaalde instellingen ten onrechte een positievere of negatievere waardering krijgen. Kortom: Wie bewaakt de betrouwbaarheid van de meldingen? Verder wil zij weten: Hoe de website van de AFM zich verhoudt met de bestaande klachteninstituten voor consumenten en de oprichting van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening? Waaraan wij de vraag nog toevoegen hoe het kan dat de AFM de Vereniging Eigen Huis tot zijn partner heeft gepromoveerd, terwijl datzelfde Eigen Huis financiële diensten verleent die onder de reikwijdte van de Wfd en dus onder het toezicht van diezelfde AFM vallen. sterk ondernemen en uw onafhankelijkheid Kijk op hypotheekvisie.nl nummer 9-27 april

12 Hoge garantie De perfecte combinatie! Lage rente De Leuker Leven Hypotheek is een flexibele hypotheek met scherpe rente. Indien deze hypotheek wordt afgedekt met één van onze levenproducten met 4% garantie, is uw cliënt aan het eind van de looptijd verzekerd van voldoende kapitaal om zijn of haar hypotheek af te lossen. Kijk op of bel (035)

13 hypotheken Delta Lloyd start Woonhypotheekweken Met het oplaten van blauwe ballonnen bij station Blaak in Rotterdam heeft Delta Lloyd het startsein gegeven voor de Woonhypotheekweken. Elke ballon draagt een kaartje met een unieke code. De vinder van de ballon kan via kijken of hij in de prijzen is gevallen. De hoofdprijs is euro op een Delta Lloyd Bankrekening. Daarnaast zijn er honderd codes die goed zijn voor een besteding van vijftig euro in de Delta Lloyd Webwinkel met woonproducten. Op de site kan een ieder tot juni het Woonspel spelen en daarmee wellicht een klusjesman voor één dag in de wacht te slepen. SNS Bank introduceert modulaire hypotheek De consument moet zelf kunnen bepalen waarvoor hij betaalt. Daarom biedt SNS Bank vanaf 1 mei modulaire hypotheken. Consumenten kunnen daarbij kiezen uit opties en extra s die ze nodig hebben en de rest laten vallen ten gunste van een lagere rente. De besparing kan oplopen tot zo n 10% van de bruto maandlasten. SNS Bank noemt deze modulaire hypotheken SNS Budget Hypotheken. Voorbeeld van een soms overbodige onnodige extra is de tot nu toe geldende standaard dagrente. De rente uit de offerte blijft staan tot passeren bij de notaris, tenzij de rente is gedaald. Met SNS Budget Hypotheken krijgt de klant standaard de offerterente en is de dagrente een optie. In de huidige markt met stijgende rentes is de deze voor veel mensen niet interessant. Quarré Nederland kiest voor Allianz Leven. Na onderzoek naar diverse losse risicoverzekeringen heeft Quarré Nederland de keuze gemaakt voor de losse risicoverzekering van Allianz Leven. Dit product van de Allianz is een aanvulling op ons bestaande assortiment van verzekeringsproducten, stelt Michiel Buytendijk, algemeen directeur van Quarré Nederland. Wij denken met dit product onze aangesloten kantoren (780 kantoren) extra slagkracht te kunnen bieden. Het product kenmerkt zich door een scherp tarief! Veel huurders willen eigen huurwoning kopen Huurders die een woning willen kopen krijgen nauwelijks een kans op de woningmarkt. Volgens 35% van deze huurders is het aanbod te gering en de huizen zijn volgens 51% te duur. Dat blijkt uit de resultaten van het eerste Postbank WoonBericht, een panelonderzoek naar de verwachtingen en emoties van koopwoningbezitters en huurders ten aanzien van de woningmarkt. Van de huurders die willen kopen overweegt 60% de eigen huurwoning te kopen als dit mogelijk zou zijn. In werkelijkheid worden deze echter nauwelijks door de corporaties aangeboden.uit de resultaten van het WoonBericht blijkt dat 11% van de huurders binnen nu en twee jaar een woning wil kopen. Daarbij is 78% vooral geïnteresseerd in woningen tot euro. Volgens 35% van de huurders is het aanbod in deze categorie echter veel te klein. De gewenste woning valt vaak buiten deze categorie en is daarmee voor ruim de helft van de huurders te duur. De financieringsproblemen zijn voor deze groep potentiële kopers groot, 43% kan niet genoeg lenen op basis van het huidige inkomen en voor 30% zijn de bijkomende kosten te hoog. Driekwart van alle ondervraagden verwacht de komende twaalf maanden een stijging van de hypotheekrente, terwijl 16% verwacht dat deze gelijk zal blijven. Ten aanzien van de huizenprijzen wordt ook door 75% een stijging voorzien. Hoewel de rente oploopt zien de ondervraagden dus nog geen einde komen aan de stijgende lijn die de huizenprijzen al sinds langere tijd laten zien. Hiervoor lijkt de druk op de woningmarkt nog te groot. Van de bezitters van een koopwoning overweegt 19% de hypotheek over te sluiten. Gevraagd naar het belangrijkste criterium bij de keuze van een hypotheek geeft 39% van de koopwoningbezitters en huurders met koopintentie aan dat dit de lage maandlasten zijn. Betrouwbaarheid van de financiële instelling die de producten aanbiedt wordt door 23% genoemd. Volledige bedrijfshypotheek SNS Bank SNS Bank biedt sinds kort een bedrijfshypotheek waarbij de ondernemer 100% van de executiewaarde kan financieren én 100% aflossingsvrij kan lenen. De SNS 100% Bedrijfshypotheek kan worden gebruikt voor de financiering van courant onroerend goed zonder achterstallig onderhoud. Het pand moet in eigen gebruik komen en mag niet meer kosten dan euro. Verreweg de meeste hypotheekverstrekkers bieden ondernemers een hypotheek tot maximaal 80% van de executiewaarde van het bedrijfspand. Guus in Meeùs Hypotheekcampagne Guus Meeuwis is tot 21 mei het gezicht van de nieuwe Meeùs hypotheekcampagne. De campagne is een combinatie tussen de bestaande met het accent op Ù campagne en Guus Meeuwis. Het concept bestaat uit het cadeau geven van de CD Wijzer van Guus Meeuwis bij een hypotheekofferte en gratis kaarten voor het concert van Guus op 10 juni in het Philips Stadion in Eindhoven bij het afsluiten van een hypotheek. Als klapper maken afsluiters ook kans op een optreden van Meeuwis live bij hen thuis. nummer 9-27 april

14 estate planning De kapitaalverzekering en de partnerverklaring Binnen de branche wordt steeds meer het zelfstandig belang ingezien van Estate planning, of in goed Nederlands nalatenschapsplanning. Doel hiervan is om het opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen. Estate planning is de advisering die zich richt op juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. In deze kennisrubriek wil Het VB een breed inzicht geven in dit adviessegment. Auteurs van deze rubriek zijn dr J.E. van den Berg, partner bij het Instituut Fiscale Kennisoverdracht (IFK) te Rotterdam en verbonden aan de Erasmus Universiteit, en mr T.C. Hooghout, verbonden aan de Erasmus Universiteit en werkzaam bij Deloitte Belastingadviseurs BV te Rotterdam. In deze aflevering belichten zij de voor- en nadelen van een partnerverklaring bij een kapitaalverzekering. Vorige week hebben Wim en Renske hun nieuwe huis gekocht. Vandaag zitten ze bij hun adviseur om een hypothecaire lening en een kapitaalverzekering rond te krijgen. Wim en Renske zijn gehuwd, beiden 32 jaar oud, twee kinderen en werkzaam bij een bank. Een echt bankstel. De hypothecaire lening is snel rond. De woning kost euro (incl. kk). Door de toepassing van de bijleenregeling kunnen zij (fiscaal) euro lenen (in box 1). Zij kiezen voor een looptijd van dertig jaar en een rentevastperiode van tien jaar (5,5%). Dan komt de vraag van de kapitaalverzekering aan de orde. In het verleden is die nimmer afgesloten. Een kapitaalverzekering eigen woning (kew) ligt voor de hand. Looptijd dertig jaar. Wordt er echter een verzekering met uitkering bij leven en één bij overlijden gesloten? Wie zijn de begunstigde(n) en welke zekerheid wil de bank hebben? Voor de inkomstenbelasting is hierover recent een Besluit van de staatssecretaris verschenen. In het successierecht wordt de uitkering in beginsel belast op grond van art. 1 (belast wordt al hetgeen krachtens erfrecht wordt verkregen). Door nu te werken met een partnerverklaring en/of te zorgen dat de premie van de levensverzekering niet uit het vermogen van de erflater is onttrokken (art. 13 Succ.) kan een grote besparing van het successierecht worden bereikt. Inkomstenbelasting Kapitaalverzekeringen die worden gesloten in verband met de financiering van de eigen woning kunnen een verzekerde uitkering bij in leven hebben op een bepaalde datum en een verzekerde uitkering ten gevolge van eerder overlijden. Het is daarbij mogelijk het overlijdensgedeelte van een dergelijke verzekering te laten behoren tot de grondslag van box 3 terwijl de uitkering bij leven een kew vormt (Besluit 5 december 2005, CPP2005/2727, V-N 2006/2.10). Vereist is dat de beide verzekerde uitkeringen ieder worden vormgegeven als zelfstandige overeenkomsten. Dit moet ook als beide verzekeringen worden opgenomen in één polis. Zo zal sprake moeten zijn van afzonderlijk berekende premies en zal bij een winstdelende polis moeten zijn bepaald aan welke overeenkomsten welke winsten toekomen. Als sprake is van een verzekering op beleggingsbasis - unit linked - mogen voor de box-3-overlijdensrisicoverzekering uitsluitend premies worden onttrokken aan de beleggingswaarde van die verzekering en niet uit de beleggingswaarde van de kew die uitkeert bij in leven zijn op een bepaalde datum. Voordeel van een aparte verzekering in box 3 is dat de waarde gedurende het nog in leven zijn, verwaarloosbaar is. Dus geen heffing in box 3. Bij overlijden kan er een uitkering komen die niet noodzakelijkerwijs hoeft te worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld. Bovendien, als de uitgekeerde waarde hoog is (bijvoorbeeld door een goed renderende belegging) wordt niet tegen de maximale vrijstelling voor de kew in box 1 aangelopen. Successierecht Voor de beperking van het successierecht moet worden gezorgd dat de uitkering uit de levensverzekering niet in de nalatenschap valt (art. 1 Succ). Wim en Renske besluiten om elk een tweetal verzekeringen af te sluiten. Totaal worden er dan vier verzekeringen afgesloten. Ze sluiten elk een verzekering af die een uitkering bij leven geeft van euro. Deze uitkering valt voor de inkomstenbelasting onder de spelregels van box 1. Daarnaast sluiten ze elk een levensverzekering met een uitkering bij overlijden van euro. Bij het afsluiten van dergelijke verzekeringen verlangt de bank dikwijls dat de polis wordt verpand, waarna zij zichzelf als eerste begunstigde aanwijst. Een alternatief is dat er een zogenaamde partnerverklaring wordt getekend. Deze verklaring wordt ook wel een weduweverklaring genoemd. In dat geval is de echtenoot of samenwonende partner de eerste begunstigde. Daarnaast moeten ze aan de bank een schriftelijke opdracht verstrekken, zodat deze de uitkering kan innen. De vraag rijst of het voor het successierecht uitmaakt of er nu wel of niet een partnerverklaring is getekend. Gehuwd in gemeenschap van goederen Terug naar Wim en Renske voor de situatie dat zij in algemene gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Wim sluit een levensverzekering af op het leven van Renske en is zelf eerste begunstigde. Bij het overlijden van Renske heeft hij te maken met art. 13 Successiewet. Als de polis verpand is aan de bank wordt de uitkering gebruikt voor de aflossing van de schuld. Het vermogen bestaat, bij overlijden van Renske, uit de helft van de waarde van de eigen woning minus de resterende hypotheekschuld, ofwel euro. De nalatenschap bedraagt euro. Wim en de twee kinderen erven elk eenderde, dus ieder euro. De kinderen dienen hierover elk euro aan successierechten te betalen. De langstlevende is niets verschuldigd want zijn verkrijging valt geheel binnen de partnervrijstelling van euro. De totale som aan successierechten bedraagt dus euro. Stel dat er sprake is van een partnerverklaring. In dat geval bedraagt de nalatenschap bij overlijden van Renske euro, namelijk de helft van de waarde van de eigen woning ( euro) minus de helft van de waarde van de hypotheekschuld ( euro). Wim en de twee kinderen erven elk een derde, dus ieder euro. Daarnaast ontvangt Wim de uitkering uit de verzekering ter waarde van euro. Deze uitkering is vanwege het huwelijksgoederenregime, voor zover het de eigen opoffering overstijgt (art. 23 SW), ook belast met successierecht (art. 13 Succ). De kinderen zijn elk euro aan successierechten verschuldigd. De verkrijging van Wim ( euro plus euro -/- de eigen opoffering = pm) valt 14

15 estate planning geheel binnen zijn vrijstelling, dus hij is hierover geen successierecht verschuldigd. De besparing van het successierecht bedraagt in dit geval dus euro -/ euro = euro. Aangezien Wim, als echtgenoot, een veel hogere vrijstelling (2006: euro) voor het recht van successie heeft dan zijn kinderen (2006: euro) is het tekenen van een partnerverklaring voordeliger voor het successierecht, zolang de uitkering samen met het kindsdeel van Wim de vrijstelling van de echtgenoot niet te boven gaat of slechts tot het bedrag van het kindsdeel. Gehuwd op huwelijkse voorwaarden Stel dat Wim en Renske nu met koude uitsluiting zijn gehuwd. Wim sluit ten gunste van zichzelf een kew op het leven van Renske. De polis wordt verpand aan de bank. Wim betaalt de premies uit eigen vermogen. Renske overlijdt. De uitkering bij overlijden komt toe aan geldgever en valt dus in het vermogen van Wim, ook al is de bank begunstigde. Hiermee kan Wim de schuld aflossen. Wim s vermogen is onbelast gestegen op grond van art. 13 SW. Hij heeft immers de premies uit eigen vermogen betaald. Een partnerverklaring heeft hier geen effect. Wim krijgt rechtstreeks een uitkering uit de polis. Hij lost hiermee de schuld af. Als hij met de uitkering ook de schuld van Renske zou aflossen krijgt hij hiermee een vordering op de nalatenschap. Ten slotte Art. 13 Successiewet heeft de bedoeling om uitkeringen ten gevolge van of na het overlijden van een erflater krachtens overeenkomsten van levensverzekering en krachtens derdenbeding onder de heffing van het successierecht te brengen, behoudens wanneer voor die verkrijging niets aan het vermogen van de erflater is onttrokken. Indien echtgenoten of partners in een geregistreerd partnerschap een algehele gemeenschap van goederen zijn aangegaan en een van hen een levensverzekering heeft afgesloten op het leven van de ander, is de uit de gemeenschap voldane prestatie aan het gemeenschappelijk vermogen onttrokken. De verzekeringnemer verbond de gemeenschap van goederen voor het voldoen van de voor de verzekering verschuldigde prestatie, zodat bij overlijden van de verzekerde ook aan zijn vermogen steeds iets is onttrokken en de fictie van art. 13 toepassing moet vinden. De eenvoudigste manier om de nalatenschap te verkleinen kan liggen in het opstellen van een partnerverklaring. Er zijn echter situaties denkbaar dat een partnerverklaring juist niet tot besparing van het successierecht leidt (als de verkrijging meer is dan de vrijstelling). In dat geval is het handig de partnerverklaring (later) in te trekken. Het is daarom belangrijk dat in de toekomst regelmatig wordt nagegaan of de getekende partnerverklaring nog wel fiscaal aantrekkelijk is. Veranderingen in bijvoorbeeld de samenstelling van de nalatenschap kunnen ertoe leiden dat met de geldverstrekker en de levensverzekeringmaatschappij overeengekomen moet worden de partnerverklaring ongedaan te maken en de begunstiging van de levensverzekering te wijzigen. Indien tussen echtgenoten of partners in een geregistreerd partnerschap is overeengekomen dat tussen hen in het geheel geen gemeenschap van goederen zal bestaan, is in feite steeds sprake van twee privé-vermogens en zal de voor de verzekering verschuldigde prestatie steeds zijn onttrokken aan het vermogen van hem door wie de verzekering is gesloten. In deze situatie heeft een partnerverklaring geen effect. De premies van levensverzekeringen worden, voor de toepassing van de Successiewet 1956, niet aangemerkt als kosten van de huishouding als bedoeld in artikel 1:84 BW. Dit is anders als tussen echtgenoten of samenwoners uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij huwelijkse voorwaarden met een (periodiek) verrekenbeding. In dit (periodiek) verrekenbeding moeten dus niet de premies voor dergelijke levensverzekeringen worden verrekend. Voor geregistreerde partners geldt hetzelfde als voor gehuwden (Besluit van 29 februari 2000, nr. VB 2000/394, V- N 2000/14.13). Zowel bij algehele gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden waar onduidelijkheid bestaat over de betaling van de premies, is het mogelijk de situatie te herstellen. Wim en Renske kunnen alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen, zodat de premies niet worden onttrokken uit het vermogen van de erflater. Het is zelfs mogelijk om bij een al lopende verzekering alsnog huwelijkse voorwaarden op te stellen. Eventuele betalingen uit het verleden moeten worden hersteld door de al betaalde premies (met een normale rentevergoeding) terug te betalen. Wel moet rekening worden gehouden met de kosten van het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Samengevat blijkt dat de materie rond de partnerverklaring bijzonder ingewikkeld is. Elke situatie staat op zichzelf en vereist en berekening over de gevolgen van de partnerverklaring. Een adviseur zal deze berekening moeten uitvoeren en vastleggen in het dossier. Indien dit niet gebeurt zou de klant, bij een ongewenst fiscaal resultaat, de adviseur op zijn zorgplicht kunnen aanspreken. Estate Planners kunnen online Het Handboek Estate Planning bestrijkt vanuit een praktische invalshoek het gehele terrein van estate planning. Het handboek behandelt de materie integraal en helpt u in uw zoektocht naar fiscaal voordelige oplossingen. Het bevat tal van tips voor concrete praktijksituaties, is praktijkgericht van opzet en toegankelijk geschreven. Het handboek brengt u op ideeën en ondersteunt het denkproces. Naast de Successiewet wordt ook het relevante civiele recht en de inkomsten-, vermogens- en vennootschapsbelasting behandeld. Het Handboek gaat vergezeld van een handige checklist in pocketformaat en een uitgebreide toelichting. Het Handboek Estate Planning is bestemd voor vermogensplanners bij banken, financiële planners en adviseurs, notarissen en belastingadviseurs. Zowel de online als de cd-rom variant bevat tevens koppelingen naar relevante wetgeving en jurisprudentie, die integraal raadpleegbaar is. Licentieprijs online of cd-rom 10,82 (excl. BTW), prijs per gebruiker 108,92 (excl. BTW). De abonnee krijgt twee keer per jaar een opwaardering van de online dienst of een nieuwe cd-rom. De papieren versie van het Handboek Estate Planning kost 125,- (incl. BTW), De abonnee krijgt twee keer per jaar een supplement. (Prijs per pagina 0,42 excl. BTW). Voor meer informatie en bestellen zie de shop op of raadpleeg uw boekhandel. nummer 9-27 april

16 Gaat u met de opbouw van hun oudedagsvoorziening ook zo kort door de bocht? Begrijp ons niet verkeerd, wij van de Onderlinge s-gravenhage vinden dat uw cliënt net zo veel van het leven moet genieten als hij zelf wil. Laat hij vooral zijn grenzen verkennen, met alle spanning die daarbij hoort. Maar er is één onderdeel waarop wij elk risico beslist tot een minimum willen beperken. En dat is een goede oudedagsvoorziening. Daar hangt eenvoudig weg te veel van af. Op dat gebied zijn risicovolle stunts absoluut niet welkom. Daarom heeft de Onderlinge s-gravenhage speciale producten ontwikkeld waarmee uw cliënt ook op latere leeftijd nog steeds van het leven kan genieten. Het gaat om producten die daadwerkelijk zekerheid bieden. Daarbij komt nog het voordeel van een unieke vorm van winstdeling: de Onderlinge s-gravenhage keert maar liefst 95% van de te verdelen winst uit aan de deelnemers (polishouders). Met als resultaat een prima oudedagsvoorziening met minimale risico s. En dat noemen wij verzekerde groeikracht. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. - Postbus CP s-gravenhage

17 analyse Het eigenbelang van VEH De Vereniging Eigen Huis profileert zich graag als een consumentenorganisatie die haar leden en andere Nederlandse huizenbezitters in alle objectiviteit en zonder eigenbelang van adviezen voorziet. In dat kader opent zij regelmatig de aanval op financiële dienstverleners, met name op de hypotheekadviseurs. Dat gebeurt niet zelden via kostbare mediacampagnes. De vraag is waarom de vereniging bereid is voor dit doel een groot bedrag aan reclamegelden uit te geven. Niet in de eerste plaats om de bevolking tegen veronderstelde misstanden te beschermen, zo blijkt uit deze analyse. Het ziet er eerder naar uit, dat de vereniging deze campagne voert ten behoeve van haar commerciële dochter EH Hypotheekservice BV, een regelrechte concurrent van het professionele intermediair. Over transparantie gesproken! De Vereniging Eigen Huis is opgericht op 1 mei 1974 en is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Er werken 150 mensen. De vereniging handelt onder de namen: vereniging eigen huis, Eigen Huis (EH) Magazine, EH Nieuwbouw Coach, EH Taxatieservice, EH Notarisservice, EH Eerste Hulp, EH Aankoopmakelaar, EH Aankoopkeuring, EH Opleveringskeuring, EH Verzekeringsservice en EH Hypotheekservice. Als doelstelling vermeldt dossier : Behartigen van de belangen van leden op het gebied van de huidige of toekomstige woning, alles in de ruimste zin. Voorlichting en advies, dienstverlening en de verkoop van producten en diensten in relatie tot de eigen woning. De leiding is in handen van Maria Elisabeth Catharina (Marlies) Pernot, alleen en zelfstandig bestuurder sinds 5 december 2001, het jaar waarin de populaire oud-voorzitter Herwijnen vertrok. De VEH is gevestigd aan de Displayweg in Amersfoort EH Hypotheekservice is een aparte BV, opgericht op 27 september 2005 en is eveneens gevestigd aan de Displayweg in Amersfoort in de nieuwe aanbouw. Hier werken 47 mensen. Ook hier is Marlies Pernot alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder. Daarnaast treedt Erik Johannes Ter Velde als gevolmachtigde op. Hij is operationeel directeur met een beperkte volmacht die betrekking heeft op zijn werkzaamheden in het kader van de Wabb. Ter Velde is tekenbevoegd tot per transactie. De doelstelling van EH Hypotheekservice BV volgens dossier : Het verrichten van activiteiten en het verlenen van diensten op het gebied van hypotheekbemiddeling en aanverwante artikelen. Het bedrijf is dus een intermediairbedrijf. Displayweg 1-3, alle diensten in één pand. Positief Een sterk punt van de belangenbehartiger/intermediair is natuurlijk de aankoopkeuring en opleveringskeuring van een woning, ook de standaard koop- en verkoopcontracten en de juridische hulp voor leden is prachtig, net als de politieke lobby van de belangenbehartiger/intermediair ten behoeve van de vele miljoenen Nederlandse huizenbezitters. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de vereniging nu de hypotheekrenteaftrekdiscussie vóór de Tweede- Kamerverkiezingen op de agenda wil hebben, en niet nadat de kiezer heeft gestemd, zonder de echte standpunten van de partijen te kennen. Een slimme zet van VEH en een goede timing. Nu maar hopen dat de discussie ook wordt opgepakt. Een andere slimme zet is het feit dat de belangenbehartiger/intermediair kans heeft gezien om samen met de AFM en nog een aantal partijen een consumenten-website in het leven te roepen die financiële producten laat beoordelen door consumenten. Hierdoor maakt de AFM gratis reclame voor belangenbehartiger/intermediair, want de bezoeker wordt vanaf de AFM-site eenvoudig doorgelinkt naar de EH Hypotheekservice BV. Welk intermediair zou dat niet willen? Omzetdoelstellingen Die gratis reclame komt de vereniging goed van pas, gezien haar omzetdoelstellingen. Het jaarverslag van VEH over 2001/2002 is over deze doelstellingen overigens nog niet zo helder. Daarin is nog sprake van: Een vergroting van het ledental. Het streven is dat in 2006 een kwart van alle eigenwoningbezitters lid is en van een Vergroting van de zichtbaarheid van zowel de belangenbehartiging als van het aanbod van diensten. In dat jaar heeft de vereniging ook een elektronisch adviesprogramma ontwikkeld met gegevens over 2000 hypotheekproducten van 60 geldverstrekkers. De database wordt voortdurend geactualiseerd. Door middel van het beantwoorden van een aantal vragen via het internet wordt het lid geleid naar de voor hem meest geschikte hypotheek. Het jaarverslag over 2002/2003, Pernot heeft het hele jaar aan het roer gestaan, spreekt al meer klare taal. De doelstellingen blijven gehandhaafd. De markt dwingt echter tot enige tempering: VEH haalt haar leden en haar afzet juist uit de dynamiek van de woningmarkt. Het dienstenpakket van VEH, met uitzondering van de verzekeringsservice, is vooral transactiegericht. Een stagnatie op de woningmarkt vormt een reële bedreiging voor haar groeimogelijkheden in ledenaantallen en voor de afzet van haar diensten. De plannen om 25% van de woningbezitter als lid te hebben en om de omzet per lid te verdubbelen zijn daardoor binnen de bouwplanperiode moeilijk realiseerbaar ( ) Dit duidt op marketingdriven organisatie. Ondanks deze constatering zijn de operationele baten in het verslagjaar met 12,7% gestegen tot bijna 20,5 miljoen euro. De stijging is onder meer te danken aan meer baten uit betaalde service als de taxatie- en notarisservice, juridische dienstverlening en uit verzekeringsservice. Uit hetzelfde verslag blijkt dat contributie 10,6 miljoen euro van de baten uitmaakt en dat de verkoop van diensten goed is voor 8,9 miljoen van de inkomsten. De vereniging drijft dus voor bijna de helft op verkoop van diensten. nummer 9-27 april

18 analyse Dit bedrag is opgebouwd uit: - juridische ledenservice financiële en fiscale ledenservice bouwtechnische ledenservice publicaties en advertentieopbrengsten bemiddelingsdiensten en scholing Totaal Reculer pour mieux sauter Vrij vertaald: Even inhouden om er dan vol tegenaan te gaan. Het motto van het 30ste boekjaar van VEH. Het jaar waarin Pernot van haar commissarissen toestemming krijgt om de EH Hypotheekservice BV op te richten. In het boekjaar hebben we fors geïnvesteerd in de organisatie, in nieuwe diensten en in ondersteunende informatietechnologie meldt het verslag. Ook in dit jaar droeg de verzekeringsservice (FBTO) weer bij aan de baten van VEH, die iets hoger uitkwamen op 21,6 miljoen euro (+5,4%). De economische teruggang zette echter een domper op de groeiambitie en mogelijkheden van de belangenbehartiger/intermediair, lezen we. Ook uit dit jaarverslag blijkt weer hoezeer marketingdriven VEH is: VEH ondervindt op alle fronten toenemende concurrentie. Terwijl de vereniging zelf met nieuwe concurrerende diensten toetreedt tot concurrerende markten, worden haar bestaande diensten van alle zijden gekopieerd. Zelfs (de schijn van) collectieve behartiging wordt door o.a. verzekeringsmaatschappijen ingezet om een meer maatschappelijk beeld van zichzelf te creëren. ( ) Het optreden van de vereniging als dienstverlener op het domein van makelaar, de notaris en de hypotheekadviseur heeft tot kritische reacties en een harde aanpak van de vereniging geleid in diverse gremia. Het voordeel voor de leden dat met de nieuwe dienstverlening wordt bewerkstelligd (mobiliseren van inkoopmacht ), de onrust die hiermee wordt veroorzaakt onder de bestaande aanbieders en de transparantie in de aanbiedingsprocessen die hiermee worden bereikt, rechtvaardigen dit optreden van VEH. ( ) De concurrentie die VEH is aangegaan op de genoemde gebieden, dwingt de vereniging tegelijkertijd om zich nadrukkelijke te manifesteren in primaire rol als collectieve belangenbehartiger. Het beeld mag op dit punt niet vertroebelen. Dit stelt hoge eisen aan de disciplines collectief ledenbelang en(diensten)marketing. Verderop meldt het verslag alleen nog diensten aan te bieden die bijdragen aan een betere marktpositie en groei van de afzet. Spreekuren of schriftelijke adviezen voor bouwtechnische zaken of financieel/fiscaal advies (VEH-jargon voor hypotheken) worden afgeschaft. 1,1 euro miljoen naar IBM In is inderdaad fors geïnvesteerd in software: , het jaar ervoor 0,-. Ook vermeldt het verslag een investering in een nieuwe dienst van die pas in 2005 in gebruik wordt genomen. De vraag dient zich aan of deze twee bedragen een investering zijn van VEH in EH Hypotheekservice BV. Daar heeft het alle schijn van want op pagina 24 lezen we onder het kopje Niet uit de balans blijkende verplichtingen : Op 11 mei 2004 heeft VEH een overeenkomst getekend met IBM Nederland BV betreffende EH Hypotheekservice. De overeenkomst houdt in dat IBM aan VEH een website levert met de daarbij behorende technische koppelingen. Voor de levering van het systeem ingevolge deze overeenkomst is VEH een vast bedrag verschuldigd van Hiervoor is VEH een financiering met IBM Global Financing overeengekomen met een looptijd van 3,5 jaar. Dit is in lijn met de afschrijvingen op de investering van 370 duizend per jaar. Harde omzetdoelstellingen De jaarverslagen maken duidelijk dat de VEH keiharde omzetdoelstellingen heeft en ook fors investeert om deze te realiseren. Doelstellingen die noodzakelijk zijn voor het bestaansrecht van de vereniging. Deze omzetdoelstellingen moeten vervolgens op een aantal manieren worden waargemaakt. Voor hypotheken worden deze gerealiseerd door het consequent aanvallen van collega-intermediairs via reclamecampagnes en via artikelen in het clubblad. Voor verzekeringen moeten de doelstellingen gerealiseerd worden door een enorme stroom van free publicity voor FBTO in het clubblad. Nadat twee reclamecampagnes voor EH Hypotheekservice na stevige kritiek van collega-intermediairs zijn gestaakt (een campagne zelfs op last van de reclamecodecommissie), zet de vereniging haar clubblad in om de onafhankelijk adviseur in een kwaad daglicht te stellen. De cover van het maartnummer kopt: Gelooft u in onafhankelijk hypotheekadvies? Het antwoord wordt op pagina 6 gegeven: Twijfels rond het hypotheekadvies lezen we daar. Een pagina verder wordt een en ander onderbouwd aan de hand van een onderzoekje met objectieve vragen aan consumenten als: Echt onafhankelijk advies bestaat niet en Het maakt mij niet uit hoeveel een hypotheekadviseur aan mij verdient. U hoeft geen methoden en technieken te hebben gestudeerd om de beantwoording van deze suggestieve vragen te voorspellen. Natuurlijk duikt ook het Zalmbegrip perverse provisieprikkels weer op. De uitkomst van het artikel is duidelijk: ernstige misleiding ligt op de loer. Daarna wordt uiteraard de eigen hypotheekservice aangeprezen. Pushen van FBTO Daarnaast gaat er geen uitgave van het clubblad voorbij of er wordt een aantal malen nadrukkelijk gewezen op de weldaden van de FBTO. Een mooi voorbeeld is de column van Ans Snijder (marketingmanager) die in mei 2004 vertelde dat, het ging over glasschade aan een serreruit, dit weer één van die verzekeraars was die glasschade van serres uitsluit. FBTO doet dat natuurlijk wel: En FBTO slaagt keer op keer met vlag en wimpel. Intermediair Ane Duijff klom in de pen en vroeg bij mr. Ans Snijder direct een lijst op van alle verzekeraars die schade aan serreruiten uitsluiten. Hij wacht nog op een antwoord. 18

19 HOE ZIT HET MET MIJN PAUZE?! Als u de concurrentie te snel af wilt zijn, hebt u geen tijd te verliezen. Daar helpen we u graag bij. Met een hypotheekofferte binnen enkele minuten en razendsnelle acceptatie door uw persoonlijke team van acceptanten. Meer weten? Bel of mail DIREKTBANK HYPOTHEKEN. DIREKT VOOR ELKAAR.

20 analyse Een artikel over verhuisstress wordt weer eens afgesloten met de EH Verzekeringsservice die de FBTO-inboedelpolis aanprijst. En dit is slecht één van de vele voorbeelden. Niet goedkoper Daar waar VEH prat gaat op het feit dat ze 2500 hypotheekproducten met elkaar vergelijkt, biedt ze met FBTO slechts één aanbieder aan. Zij het met een korting. Via de website van een internet-intermediair voerden wij dezelfde gegevens in die wij ook op de site van VEH invoerden. Wij kozen twee producten: Een woonhuisverzekering voor een gezin met een rijtjeshuis in Amersfoort. Steen/hard, normale constructie en uitvoering, met een herbouwwaarde van ,- uitgebreid/glas meeverzekerd. Het tweede product is een autoverzekering: WA-Casco (volledig, eigen risico van 150) voor een Peugeot HDI Gentry, km per jaar. Bestuurder: man 36 jaar, 5 1/2 jaar schadevrij, ook woonachtig in Amersfoort. De woonverzekering kost via VEH/FBTO 10,86 per maand. Een vergelijkbaar product wordt via het onafhankelijk intermediair ook al van af 10 tot gemiddeld rond de 13 per maand aangeboden. Er is hier geen sprake van een groot ledenvoordeel. Bij de autoverzekeringen is de uitkomst nog interessanter. Onze Peugeot kost bij VEH/FBTO 83,90 per maand. Deze zelfde auto is alvoor 65 per maand te verzekeren bij AXA of voor 68 per maand bij Winterthur. Overigens kost de verzekering rechtsreeks bij FBTO 85. Er valt via VEH dus maar weinig voordeel te behalen. VEH biedt met FBTO ondanks de korting zeker niet de goedkoopte oplossing. De leden kunnen dus beter naar een echt onafhankelijk intermediair voor schadeproducten. Krijgen ze nog beter advies ook, want de voorwaarden van de goedkoopste autoverzekeringen waren op punten beter dan die van VEH (FBTO), maar dat legt de echte adviseur graag uit. Marketingagenda Wij spraken een oud-medewerker van VEH die destijds zich mede bezighield met het VEH Magazine. Hij herkende veel van ons verhaal: De organisatie is na het vertrek van Herwijnen zeer marketinggedreven geworden. Ik geloof dat Pernot zelfs haar lot verbonden heeft aan het welslagen van EH Hypotheekservice. Ook is hij er zeker van dat de FBTO-producten bewust worden besproken: Er is een soort agenda voor de onderwerpen van FBTO in het clubblad. Toen ik daar eens iets over zei werd ik op mijn plaats gezet. Of ik wist wie mijn salaris betaalde. In ieder nummer wordt een door FBTO aangegeven onderwerp behandeld. Subsidie op advies VEH stelt voor een provisie van 1600 euro (bezoek thuis) een hypotheekadvies te kunnen geven en de rest aan de klant terug te geven. Wij nemen aan dat dat zo is en dat dat uit kan. Wat echter niet uit de stukken blijkt, is welke kosten VEH doorberekent aan VEH Hypotheekservice. Als de hypotheeksoftware en de website van IBM (van 1,1 miljoen euro) gratis ter beschikking is gesteld aan de VEH Hypotheekservice BV en als de adviseurs van VEH Hypotheekservice BV gratis inwoning en faciliteiten hebben in het pand van VEH, dan is het nogal eenvoudig om goedkoper te kunnen werken dan een onafhankelijk intermediair die alle kosten zelf betaalt. Mocht het echter zo zijn dat VEH deze kosten niet doorbelast aan VEH Hypotheekservice BV, dan subsidiëren de leden met hun lidmaatschapsgeld het hypotheekadvies dat de vereniging via haar dochter geeft. Wat dat betreft kijken we met belangstelling uit naar de jaarverslagen van VEH en EH Hypotheekservice BV over 2005, die echter nog niet gedeponeerd zijn. Geen woorden maar daden Zoals we al schreven: VEH heeft een aantal slimme zetten gedaan. Zo slim dat de doorgaans zeer alerte Arthur Docters van Leeuwen blijkbaar even zat te slapen toen VEH, met haar dochter (een onder toezicht staand bemiddelingsbedrijf) zomaar als onpartijdige partij aan tafel mocht schuiven om met de toezichthouder op collega-intermediairs te kunnen toezien middels een consumentenwebsite. Nu duidelijk is welke belangen VEH zelf heeft bij het verkopen (pushen) van verzekeringen en hypotheken, wordt het tijd dat de AFM eens wat beter naar deze relatie kijkt. Voor de goede orde: Het VB heeft niets tegen het instituut VEH. Net als VEH en Consumentenbond en vele anderen hebben wij in onze uitgaven met regelmaat gewaarschuwd tegen en schande gesproken van snelle verkopers en hit-and-run-praktijken. Wij hebben echter wel een zeer kritische houding ten opzichte van uitingen van de VEH en haar gedrag als intermediairbedrijf. Niet in de laatste plaats door de continue aanval op het onafhankelijk intermediair dat ter meerdere eer en eigen glorie - bij voortduring door de belangenbehartiger/intermediair in een kwaad daglicht wordt gesteld. Niet voor niets is VEH reeds tweemaal teruggefloten om haar campagne te staken. Ook hebben wij er grote bezwaren tegen dat de belangenbehartiger/intermediair als partner met AFM samenwerkt terwijl zij zelf onder toezicht staat. Temeer daar de VEH zelf, zoals uit de doelstelling en uit de jaarverslagen blijkt, een groot belang heeft bij haar relatie met FBTO en de verkoop van verzekeringen en hypotheken. In het kader van transparantie mag VEH van ons de hand wel eens in eigen boezem steken. Het zou de vereniging sieren als zij haar leden duidelijk maakt wat zij als organisatie aan de samenwerking met FBTO verdient en waarom ze deze verzekeraar continu aanprijst in haar clubblad, terwijl er goedkopere en betere alternatieven zijn. Het zou de vereniging sieren als ze de leden vertelt welke investeringen VEH uit de algemene baten doet om de hypotheekservice in de lucht te houden. Dit soort transparantie eist zij van het onafhankelijk intermediair, dat mogen wij en de consumenten van haar eisen. Geen woorden maar daden! sterk ondernemen en de Wfd Kijk op hypotheekvisie.nl Rienk Andriessen 20

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen

WWW.VBNET.NL. Intermediair ruziet met verzekeraars. Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar. Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Intermediair ruziet met verzekeraars Performancemeting: zelfde winnaars als vorig jaar Prijzenoorlog overlijdensrisicoverzekeringen 96e jaargang

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

kunnen veel van elkaar leren

kunnen veel van elkaar leren Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Programma VB-Branchedag 2006 Levensloop zit in de lift Grotere schepen, grotere risico s Joop van Berkum (Unirobe/Meeùs)...Unirobe en Meeùs 96e

Nadere informatie

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn

Het speelkwartier is voorbij; de zaken moeten nu echt op orde zijn Het Verzekeringsblad 97e jaargang 1 maart 2007 nr. 5 Alfred Oosenbrug reageert Hoe ver reikt de zorgplicht? Een wandeling met Karel Pauw mr A.W. Kist (AFM) over één jaar toezicht: Het speelkwartier is

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen

Vraag de MKB-er hoe hij de informatie wil ontvangen inter @ ctief 96e jaargang 23 november 2006 nr. 22a MKB gids 2006 Inleven in MKB-klanten van economisch levensbelang DGA-pensioen: eigen beheer, of verzekeren? Het nieuwe zakendoen in pensioen De levensloopregeling:

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma 99e jaargang 10 september 2009 nr. 17 EB-registers in de clinch Leidraad is pseudo-wetgeving ASR weer zichzelf Herman Bruggink (WitteWoning Makelaars): Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Meer doen dan kwijtschelden. Karel Schiffer verlaat NHG: EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER

Meer doen dan kwijtschelden. Karel Schiffer verlaat NHG: EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER JUNI 2014 - JAARGANG 13 3 Karel Schiffer verlaat NHG: Meer doen dan kwijtschelden van restschuld 10304345 EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER WEG TE DENKEN? KANDIDATEN STRUIKELEN

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar 99e jaargang 27 augustus 2009 nr. 16 Wie wil Robein? Trammelant in vergelijkersland Gaan we nog wat verdienen? Jan Hennekam (Unigarant): In schadeafhandeling maken we ons product echt waar Het doel is

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

Houd de cowboys buiten de deur

Houd de cowboys buiten de deur Het Verzekeringsblad 98e jaargang 28 augustus 2008 nr. 16 Over professoren Kartelvorming zorgverzekeraars EXTRA: Themakatern Feiten & Cijfers Jan van Baars (AAHG): Houd de cowboys buiten de deur www.vbnet.nl

Nadere informatie

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Service Provider. Maatwerk in Service Providing. Samenwerkingsgids 2007 (030) 634 40 55. 19a

Service Provider. Maatwerk in Service Providing. Samenwerkingsgids 2007 (030) 634 40 55. 19a 97e jaargang 11 oktober 2007 nr. 19a Samenwerkingsgids 2007 i nter @ ctief www.vbnet.nl/samenwerkingsgids Backoffice Volmacht Backoffice Provinciaal Midoffice & Telefonie Hypotheken & Leven Postenbank

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP

JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009. Plannen. Aandacht verschuift naar beleggen. Onafhankelijk en transparant. De rol van FFP JAARGANG 5 NUMMER 1 MAART 2009 M A G A Z I N E Plannen Aandacht verschuift naar beleggen Onafhankelijk en transparant De rol van FFP BELASTINGADVIESPROGRAMMA Stel, u bezoekt een dga. Ter voorbereiding

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Waar blijft het geld?

Waar blijft het geld? 03 100e jaargang 25 maart 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional TAF: ken de kleine lettertjes Wie gaat de CAR trekken? Intermediair - Internet: 1-0! Over klantrendement en Q-koorts

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special 08 special 101e jaargang 9 juni 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De adviseur wordt uitgerookt, maar er is hoop Anticiperen op het weer voorkomt schade Intermediair als

Nadere informatie