Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API"

Transcriptie

1 Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API

2 Inleiding MailPlus Marcom is een marketing oplossing, waarmee een marketeer eenvoudig professionele nieuwsbrieven kan opstellen en versturen. Het is ook mogelijk om automatische geavanceerde event driven marketingcampagnes te aan te sturen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een gebeurtenis in een extern systeem. In de rapportage van elke verstuurde nieuwsbrief is terug te zien wat de effectiviteit is geweest. Het is mogelijk om MailPlus Marcom te koppelen met een extern systeem. Contacten kunnen realtime vanuit het externe systeem worden gesynchroniseerd naar MailPlus Marcom. Omdat de contacten door de synchonisatie al in MailPlus staan, kan de nieuwsbrief op elk gewenst moment verstuurd worden zonder extra handelingen van de marketeer. Voor een goede koppeling tussen het externe systeem en MailPlus Marcom is een REST API beschikbaar. Er dient hiervoor wel een koppeling ontwikkeld te worden die met deze REST API communiceert. Dit document beschrijft wat een ontwikkelaar moet weten om zo n koppeling te maken. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 1

3 Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE GLOBALE WERKING Schema van een koppeling OPZET KOPPELING OP BASIS VAN REST API Authenticatie OAuth (Open Authorization) API Key en Secret API URL API methodes XML en JSON Standaard methode formaat Foutafhandeling Statuscodes Maak gebruik van een wachtrij Hoe werkt het wachtrijprincipe? CONTACTEN SYNCHRONISEREN Welke contacteigenschappen worden gesynchroniseerd? Contact toevoegen aan MailPlus Marcom Contact wijzigen in MailPlus Marcom Contact verwijderen uit MailPlus Marcom Contact opzoeken in MailPlus Marcom Ontdubbeling vindt plaats in MailPlus WIJZIGINGEN, AFMELDINGEN EN BOUNCES Wijzigingen ophalen uit MailPlus Marcom Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 2

4 5.2 Afmeldingen ophalen uit MailPlus Marcom Bounces ophalen uit MailPlus Marcom TRIGGEREN VAN AUTOMATISCHE CAMPAGNES REFERRENTIE REST API METHODES Methode: Contact toevoegen Methode: Contact wijzigen Methode: Contact ophalen Methode: Gewijzigde contacten ophalen Methode: Gebouncede contacten ophalen Methode: Contacteigenschappen ophalen Methode: Contacten opzoeken op basis van eigenschap Methode: Alle campagnes ophalen Methode: Campagne triggeren Methode: Campagne stoppen AANVULLENDE INFORMATIE Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 3

5 1 Introductie MailPlus Marcom kent 2 productversies: 1) MailPlus Marcom Mailer MailPlus Marcom Mailer is bedoeld voor de praktische marketing professional. Naast het opstellen en versturen van s kunt u ook conversiegerichte landingspagina s maken voor ontvangers die doorklikken. Daarnaast zijn webformulieren om mensen te registreren voor bijvoorbeeld een evenement ook mogelijk. Maar ook follow-up s, documentenlinks en communiceren via SMS zijn allemaal aanwezig. Uitgebreide rapportages van de response van ontvangers op uw verzonden mailings maken het product compleet. 2) MailPlus Marcom Campaigns MailPlus Marcom Campaigns is een uitgebreide, schaalbare marketing oplossing die ondermeer marketing automation mogelijk maakt. Hiermee kunt u event-driven marketing toepassen. In dit document beschrijft hoe een ontwikkelaar een koppeling kan ontwikkelen tussen een extern systeem en MailPlus. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de globale werking van de koppeling. Hoofdstuk 3 beschrijft de algemene opzet van de koppeling op basis van REST API. In de hoofdstukken die daarop volgen worden de hoofdonderdelen behandelt van de koppeling, te weten: Contacten synchroniseren, Bounces en Afmeldingen ophalen en Campagnes triggeren. Hoofdstuk 7 is een referrentie van alle REST API methodes. Het document wordt beëindigd met een hoofdstuk Aanvullende informatie. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 4

6 2 Globale werking Een koppeling tussen een extern systeem en MailPlus Marcom kan grofweg uit vijf onderdelen bestaan: 1. Realtime synchronisatie van contactgegevens naar MailPlus. 2. Periodiek ophalen van contacten die hun profielgegevens hebben gewijzigd in MailPlus. 3. Periodiek ophalen van afmeldingen. 4. Periodiek ophalen van hard bounces. 5. Het triggeren van automatische event-driven marketingcampagnes. 2.1 Schema van een koppeling In bovenstaand schema is te zien dat MailPlus Marcom beschikt over een REST API. Hiermee wordt de koppeling gelegd. Daarvoor is aan de kant van het externe systeem een stukje software nodig. We noemen dit een connector of een plugin. De contactpersonen in de database van het externe systeem worden door de connector realtime met MailPlus Marcom synchroon gehouden. Dit wordt gesymboliseerd door de pijl naar rechts. Wanneer ontvangers van een nieuwsbrief hun profielgegevens wijzigen op een landingspagina in MailPlus Marcom, is het mogelijk om deze wijzigingen periodiek op te halen. Dat is de pijl naar links in het schema. Ditzelfde geldt voor afmeldingen en bounces. Ten slotte, kan het externe systeem eventdriven marketingcampagnes aansturen op het moment dat er een gebeurtenis plaatsvindt in het externe systeem. Zo kan het externe systeem ervoor zorgen dat er een wordt verstuurd vanuit MailPlus Marcom naar een contactpersoon die van prospect naar klant is omgezet. Ook dit wordt gesymboliseerd door de pijl naar rechts. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 5

7 3 Opzet koppeling op basis van REST API 3.1 Authenticatie Het is van belang dat de service kan verifiëren of de API aanroepen wel van de juiste bron (uw externe systeem) komen. Daarom vindt er bij bij het gebruik van de REST API service bij iedere aanroep authenticatie plaats OAuth (Open Authorization) De authenticatie is op basis van 2-leg Open Authorization (OAuth). Bij iedere API-aanroep dient er een zogenaamde Key en Secret meegegeven te worden, waarmee de API-service kan bepalen of de aanroep in orde is. De tokens kunnen nul blijven API Key en Secret Keys en Secrets zijn altijd gekoppeld aan één MailPlus-account. Er dient eerst in het MailPlus-account een Key en Secret aangemaakt te worden voor het externe systeem waarmee MailPlus gekoppeld wordt. Ga hiervoor naar het vierde tabblad MailPlus Instellingen op de startpagina. Hier kunt een nieuwe authorisatie aanmaken. U dient een authorisatie een naam te geven. Het is daarbij handig om een logische naam te geven. Bijvoorbeeld de naam van het externe systeem. Als u de authorisatie heeft aangemaakt, toont MailPlus de Key en Secret die u nodig heeft in het externe systeem. De API Key is in feite uw API wachtwoord en moet meegegeven worden aan elke API-aanroep. Net als bij elk wachtwoord, is het van belang dat u de Key en Secret veilig bewaart en alleen deelt met anderen die u vertrouwt met uw gegevens API URL Alle REST API aanroepen hebben de volgende URL als basis: https://restapi.mailplus.nl/integrationservice-1.1.0/ N.B.: Deze URL werkt alleen als er een methode op de juiste manier wordt aangesproken. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 6

8 3.2 API methodes XML en JSON De API kan met zowel XML als JSON overweg. Bij het opsturen van gegevens, zal de header Content-Type gezet moeten worden met als waarde application/xml of application/json om respectievelijk XML of JSON op te sturen. Om te bepalen of de API XML of JSON teruggeeft, kan de header Accept worden gezet met als waarde respectievelijk application/xml of application/json Standaard methode formaat Het standaard methode formaat van alle REST API verzoeken is: METHOD https://restapi.mailplus.nl/integrationservice /transaction?parameters METHOD GET, POST, PUT, of DELETE Transaction De API service die u wilt aanspreken, bijvoorbeeld contact. Parameters (indien GET) De aanvullende parameters die mogelijk meegegeven kunnen worden aan een API-verzoek. Alle parameter waardes dienen URL encoded te zijn. Ter illustratie: spaties dienen te worden omgezet naar "%20". Veel gangbare programmeertalen, zoals Java, Javascript, en PHP hebben built-in functions die hiervoor kunnen zorgen. Response De response van alle REST API aanroepen is JSON of XML. U kunt zelf bepalen wat u het prettigst vindt werken. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 7

9 3.3 Foutafhandeling Indien er iets niet goed gaat, geeft de API-service een foutmelding terug in XML of JSON. U krijgt dan altijd een errortype en een message terug Statuscodes MailPlus geeft één van de volgende drie statuscodes terug bij een fout: 400: Bad request A given value was invalid (e.g. wrong adres for a contact) 401: Unauthorized Wrong credentials (key and secret) given 404: Not found The given resource does not exists (e.g. when doing an update on a contact which does not exists in MailPlus) 3.4 Maak gebruik van een wachtrij Er kan altijd iets mis zijn met de verbinding tussen het externe systeem en MailPlus Marcom. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat de server waar het externe systeem op draait tijdelijk geen internetverbinding heeft. Het is verstandig om hier rekening mee te houden bij het ontwikkelen van een connector Hoe werkt het wachtrijprincipe? De connector moet altijd eerst gewoon een REST API methode aanroepen op het moment dat het er toe doet. Pas als dat niet gelukt is, omdat er iets mis is met de verbinding tussen het externe systeem en MailPlus Marcom, dan moet de aanroep automatisch worden opgeslagen in een wachtrij. Op deze manier is de connector in staat om nieuwe pogingen te doen om de aanroep alsnog te laten lukken. Het heeft geen zin om dit in de eeuwigheid te blijven proberen als er iets structureel mis is met verbinding. Het advies is om het een beperkt aantal keer opnieuw te proberen met een oplopende interval. Dus bijvoorbeeld de eerste keer na 1 minuut, dan na 5 minuten, dan na 10 minuten, dan na een uur, et cetera. De wachtrij wordt op chronologische volgorde afgewerkt. Het is raadzaam om de wachtrij van mislukte aanroepen in een overzicht te tonen in het backend van het externe systeem. Dan is achteraf zichtbaar of er mislukte aanroepen zijn geweest en welke dat waren. Als een aanroep bij een herhaalpoging alsnog gelukt is, mag deze uit het overzicht verdwijnen. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 8

10 4 Contacten synchroniseren Voor een marketeer die MailPlus inzet om nieuwsbrieven mee te versturen, is het prettig dat het contactenbestand altijd up-to-date is. Zo kan de nieuwsbrief er op elk gewenst moment uit. Het is daarom wenselijk om contacten (near-) realtime te synchroniseren naar MailPlus. 4.1 Welke contacteigenschappen worden gesynchroniseerd? Er zijn een aantal contactvelden standaard beschikbaar in MailPlus Marcom, zoals Voor- en Achternaam, adres, et cetera. Om precies te weten welke velden dit zijn kunt u het beste gebruikmaken van een REST API methode die deze velden ophaalt. Als resultaat krijgt u niet alleen de veldnamen te zien, maar ook de formaten waarin deze dienen te worden opgeslagen. In MailPlus Marcom kan gebruik worden gemaakt van permissies. Dat wil zeggen dat een contact zich kan inschrijven of juist afmelden voor een specifieke ing. 4.2 Contact toevoegen aan MailPlus Marcom Als er een nieuw contact ontstaat in het externe systeem, dan kan deze direct worden ingeschoten in MailPlus Marcom via de REST API. 4.3 Contact wijzigen in MailPlus Marcom In het externe systeem kunnen er diverse plekken zijn waar contactgegevens wijzigen. Zodra er een contactwijziging plaatsvindt, dient de wijziging direct doorgegeven te worden aan MailPlus Marcom. Er zijn twee methodes om contacten in MailPlus Marcom te wijzigen. Door middel van de methode om contacten toe te voegen waarbij update op true wordt gezet. Deze methode wordt aanbevolen, want dan hoeft het externe systeem niet te onthouden of een contact mogelijk al eens eerder is ingeschoten. De andere methode is specifiek voor het wijzigen van een contact. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 9

11 4.4 Contact verwijderen uit MailPlus Marcom Het is niet mogelijk om contacten te verwijderen uit MailPlus Marcom. Zo blijft de historie van ings uit het verleden in tact. Bovendien is het van belang dat hard bounces en afmeldingen blijven bestaan in MailPlus Marcom om te voorkomen dat iemand ten onrechte alsnog nieuwe e- mailings ontvangt. Als een contact wordt verwijderd in het externe systeem, dan dienen alle permissies van dat contact uitgezet te worden in MailPlus Marcom door het contact te wijzigen. 4.5 Contact opzoeken in MailPlus Marcom Het is mogelijk om een contact in MailPlus Marcom op te zoeken op basis van een bepaalde eigenschap of op basis van een combinatie van verschillende eigenschappen. 4.6 Ontdubbeling vindt plaats in MailPlus Wanneer u de REST API gebruikt om contacten in te schieten, dan gelden de ontdubbelregels die in het MailPlus-account staan ingesteld. Standaard betekent dit dat er wordt ontdubbeld op het externe contactid en het e- mailadres. Als er een contact wordt ingeschoten dat al bestaat in MailPlus, dan worden de ingeschoten gegevens samengevoegd met het bestaande contact. Zo ontstaan er dus geen dubbele contacten in MailPlus, wat ervoor zorgt dat ontvangers geen mailing dubbel in hun inbox krijgen. Wilt u meer weten over hoe de ontdubbeling precies werkt in MailPlus, neem dan contact op met MailPlus Support. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 10

12 5 Wijzigingen, Afmeldingen en Bounces Het externe systeem hoeft niet altijd leidend te zijn voor alle contactgegevens. Er zijn een paar situaties die plaatsvinden in MailPlus Marcom. Het gaat om de volgende zaken: Ontvangers van een ing die hun gegevens wijzigen op een landingspagina in MailPlus Marcom. Ontvangers van een ing die zichzelf afmelden. Ontvangers van een ing waarvan het adres is gebounced. Deze zaken dienen periodiek te worden opgehaald door het externe systeem om de gegevens in het externe systeem up-to-date te houden. 5.1 Wijzigingen ophalen uit MailPlus Marcom Elke ing die wordt verstuurd vanuit MailPlus Marcom heeft een link in het bericht opgenomen waarmee de ontvanger zijn of haar contactgegevens kan wijzigen op een landingspagina in MailPlus Marcom. In principe kunnen dat alle gegevens zijn die bekend zijn van dat contact in MailPlus Marcom. Als het adres tevens wordt gebruikt in het externe systeem als gebruikersnaam om in te loggen als klant, dan is het raadzaam om dit veld niet op te nemen in het formulier op de profielwijzigpagina in MailPlus Marcom. Als ontvangers hun adres willen wijzigen, dan dienen ze dat te doen in het externe systeem. Contactwijzigingen uit MailPlus Marcom dienen periodiek te worden opgehaald door het externe systeem. Bijvoorbeeld één keer per uur of één keer per dag. Bij de methode om contactgegevens op te halen dient het externe systeem een start- en eindtijd van de afgelopen periode mee te sturen sinds de vorige ophaalactie. Het is daarbij raadzaam om een marge van minstens 10 minuten aan te houden tussen het moment van ophalen en de eindtijd van de periode. Als die tijden precies gelijk gehouden zouden worden, dan bestaat er de mogelijkheid dat er wijzigingen gemist worden. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 11

13 5.2 Afmeldingen ophalen uit MailPlus Marcom Elke ing die wordt verstuurd vanuit MailPlus Marcom heeft een link in het bericht opgenomen waarmee de ontvanger zichzelf kan afmelden voor toekomstige ings van gelijke soort. In feite is een afmelding hetzelfde als een contactwijziging, omdat een afmelding een verandering betekent van één of meerdere permissies van het contact. Het permissie-veld van een contact is niet anders dan andere contactvelden. Daarom kunnen afmeldingen met dezelfde methode als het ophalen van wijzigingen periodiek worden opgehaald door het externe systeem. 5.3 Bounces ophalen uit MailPlus Marcom Bij iedere ing die wordt gedaan in MailPlus Marcom kunnen er bounces ontstaan. De is dan niet bij de desbetreffende ontvanger aangekomen. Bij een soft bounce is er sprake van een tijdelijke situatie. Hier hoeft het externe systeem niets mee te doen. Als er sprake is van een hard bounce, dan is het adres van het desbetreffende ontvanger niet in orde. Het kan gaan om een typefout of het adres bestaat gewoonweg niet meer. Hard bounces dienen periodiek door het externe systeem opgehaald te worden uit MailPlus Marcom. In de eerste plaats om het bestand in het externe systeem schoon te houden en in de tweede plaats om er eventueel een vervolgactie aan te koppelen. Bijvoorbeeld het nabellen van de desbetreffende klant. Eventueel kunt u een melding tonen aan de consument bij de eerstvolgende keer dat hij of zij is ingelogd in het externe systeem. Ook bij de methode om bounces op te halen dient het externe systeem een start- en eindtijd van de afgelopen periode mee te sturen sinds de vorige ophaalactie. En ook daarbij is het raadzaam om een marge van minstens 10 minuten aan te houden tussen het moment van ophalen en de eindtijd van de periode. Als die tijden precies gelijk gehouden zouden worden, dan bestaat er de mogelijkheid dat er wijzigingen gemist worden. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 12

14 6 Triggeren van automatische campagnes In MailPlus kunt u ook gebruikmaken van automatische campagnes. Deze automatische campagnes worden ook wel event-driven, event-based of trigger-based campagnes genoemd. Dit betekent dat er naar aanleiding van een gebeurtenis, automatisch een campagne wordt gestart voor een bepaald contact. Binnen een campagne kunnen er diverse stappen worden ingesteld. De meest voor de handliggende stap is het versturen van een e- mail naar het contact waarvoor de campage is gestart. Twee eigenschappen van deze geautomatiseerde campagnes zijn: 1. Ze spelen in op een gebeurtenis (bij of door een contact): Deze gebeurtenis wordt ook wel event of trigger genoemd. 2. Het gaat om één-op-één communicatie: De stappen binnen de campagne gelden alleen voor het contact waarvoor de campagne is gestart. Bijvoorbeeld: één persoon ontvangt een geautomatiseerde mail en niet een grote groep mensen zoals bij een (handmatige) nieuwsbrief. Automatische campagnes in MailPlus kunnen ook vanuit een extern systeem getriggerd worden. Alleen in Marcom Campaigns heeft u de mogelijkheid om zelf automatische campagnes aan te maken. Wilt u meer informatie over het inrichten van campagnes in MailPlus? Neem dan contact op met MailPlus Support of bezoek het Kenniscentrum: Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 13

15 7 Referrentie REST API methodes 7.1 Methode: Contact toevoegen Met deze methode is het mogelijk om een contact aan MailPlus toe te voegen. Methode POST URL https://restapi.mailplus.nl/integrationservice-1.1.0/contact U kunt op twee manieren de content doorgeven: Content-Type: application/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <contactrequest> <contact> <externalid>123</externalid> <testgroup>false</testgroup> <properties> <list1> <entry bit="1">true</entry> <entry bit="2">true</entry> </list1> <firstname>paul</firstname> </properties> </contact> <purge>false</purge> <update>false</update> </contactrequest> Content-Type: application/json { "update":false, "purge":false, "contact":{ "externalid":"123", "testgroup":false, "properties":{ "list1":[ {"bit":1,"enabled":true}, {"bit":2,"enabled":true}], "firstname":"paul" } Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 14

16 } } Parameters Een ContactRequest bestaat uit: update: boolean Als het contact al bestaat en update is true dan wordt het contact bijgewerkt. Indien false dan komt er een foutmelding terug als het contact al bestaat purge: boolean Indien het contact wordt bijgewerkt dan worden properties die niet zijn gezet geleegd. Contact Een Contact object. Een Contact object bestaat uit: externalid Het unieke id van dit contact. testgroup: boolean Als dit true is dan wordt het contact ook toegevoegd aan de testgroep in MailPlus. Properties De properties die gezet moeten worden. Zie methode voor het ophalen van de properties (7.6) voor meer details. Datumnotatie Geboortedatum en andere datums hebben formaat yyyy-mm-dd. Datum-tijd velden hebben het formaat yyyy-mm-ddthh:mm:ss. De timezone (+02:00) is optioneel. Response Als response geeft de REST API service een http-statuscode 204 terug. Dit betekent dat het contact is succesvol is toegevoegd aan MailPlus. Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 15

17 7.2 Methode: Contact wijzigen Met deze methode is het mogelijk om een contact in MailPlus te wijzigen. Methode PUT URL https://restapi.mailplus.nl/integrationservice-1.1.0/contact/{externalid} U kunt op twee manieren de content doorgeven: Content-Type: application/xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <contactrequest> <contact> <externalid>123</externalid> <testgroup>false</testgroup> <properties> <list1> <entry bit="1">true</entry> <entry bit="2">true</entry> </list1> <firstname>paul</firstname> </properties> </contact> <purge>false</purge> </contactrequest> Content-Type: application/json { } "purge":false, "contact":{ "externalid":"123", "testgroup":false, "properties":{ "list1":[ {"bit":1,"enabled":true}, {"bit":2,"enabled":true}], "firstname":"paul" }, } Parameters Een ContactRequest bestaat uit: Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 16

18 purge: boolean Indien het contact wordt bijgewerkt, dan worden properties die niet zijn gezet geleegd. contact Een Contact object. Een Contact object bestaat uit: externalid Het unieke id van dit contact. testgroup: boolean Als dit true is dan wordt het contact ook toegevoegd aan de testgroep in MailPlus. Properties De properties die gezet moeten worden. Zie methode getavailableproperties voor meer details. Response Als response geeft de REST API service een http-statuscode 204 terug. Dit betekent dat het contact is succesvol is gewijzigd in MailPlus. 7.3 Methode: Contact ophalen Met deze methode is het mogelijk om de gegevens van een contact uit MailPlus op te halen. Methode GET URL https://restapi.mailplus.nl/integrationservice-1.1.0/contact/{externalid} Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 17

19 Parameters Een contact object bestaat uit: externalid: string create Aanmaak datum. Een timestamp in JSON, ISO 8601 formaat in XML. encryptedid: string. Het unieke ID van MailPlus. lastchanged Laatst gewijzigde datum. Een timestamp in JSON, ISO 8601 formaat in XML. temporary: Boolean Geeft aan of het een tijdelijk contact is properties Een lijst van properties van het contact. Wat hier in kan staan is afhankelijk van de call om alle beschikbare properties op te halen (getavailableproperties) channels Alle beschikbare kanalen voor het contact: , DM (direct mail) en SMS. De waarde geeft aan of dit contact beschikbaar is voor het betreffende kanaal) Response Als response geeft de REST API service het contactobject terug met alle gevulde contacteigenschappen. Voorbeeld XML response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <contact> <channels> <channel name="dm">false</channel> <channel name=" ">true</channel> <channel name="sms">false</channel> </channels> <encryptedid>uz8i5rbsiqtgvke</encryptedid> <externalid>123</externalid> <lastchanged> t10:06:16+02:00</lastchanged> <properties> <lastname>bosselaar</lastname> <freefield1>geachte Heer Bosselaar,</freeField1> <datum1> </datum1> <organisation>mailplus</organisation> <city>amsterdam</city> <permissions> <entry bit="1" description="nieuwsbrief">false</entry> <entry bit="2" description="servicebrief">true</entry> </permissions> </properties> Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 18

20 <temporary>false</temporary> <testgroup>true</testgroup> </contact> Voorbeeld XML response: { } "externalid" : "123", "created" : , "encryptedid" : "UZ8I5rBSIqtGVKe", "testgroup" : true, "lastchanged" : , "temporary" : false, "properties" : { "lastname" : "Bosselaar", "freefield1" : "Geachte Heer Bosselaar,", "datum1" : " ", "organisation" : "MailPlus", "city" : "Amsterdam", "mailtype" : "direct", " " : "permissions": [{"description":"nieuwsbrief","bit":1,"enabled":false}, {"description":"servicebrief","bit":2,"enabled":true}] }, "channels" : [ { "name" : "DM", "value" : false }, { "name" : " ", "value" : true }, { "name" : "SMS", "value" : false } ] 7.4 Methode: Gewijzigde contacten ophalen Met deze methode is het mogelijk om alle contacten uit MailPlus op te halen die in een bepaalde periode zijn gewijzigd. Methode GET URL https://restapi.mailplus.nl/integrationservice-1.1.0/contact/updates/list Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 19

21 Parameters todate Verplicht. ISO 8601 datum formaat ( T13:14:00+02:00). De timezone (+02:00) is optioneel fromdate Verplicht. ISO 8601 datum formaat ( T13:14:00+02:00). De timezone (+02:00) is optioneel Response Als response geeft de REST API service een lijst van contactobjecten terug met alle gevulde contacteigenschappen. Voorbeeld XML response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <contacts> <contact> <channels> <channel name="dm">false</channel> <channel name=" ">true</channel> <channel name="sms">false</channel> </channels> <encryptedid>uz8i5rbsiqtgvke</encryptedid> <externalid>123</externalid> <lastchanged> t10:06:16+02:00</lastchanged> <properties> <lastname>bosselaar</lastname> <freefield1>geachte Heer Bosselaar,</freeField1> <datum1> </datum1> <organisation>mailplus</organisation> <city>amsterdam</city> <permissions> <entry bit="1" description="nieuwsbrief">false</entry> <entry bit="2" description="servicebrief">true</entry> </permissions> </properties> <temporary>false</temporary> <testgroup>true</testgroup> </contact> </contacts> Voorbeeld XML response: [ { "externalid" : "123", "created" : , "encryptedid" : "UZ8I5rBSIqtGVKe", "testgroup" : true, "lastchanged" : , "temporary" : false, "properties" : { "lastname" : "Bosselaar", "freefield1" : "Geachte Heer Bosselaar,", Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 20

22 "datum1" : " ", "organisation" : "MailPlus", "city" : "Amsterdam", "mailtype" : "direct", " " : "permissions": [{"description":"nieuwsbrief","bit":1,"enabled":false}, {"description":"servicebrief","bit":2,"enabled":true}] }, "channels" : [ { "name" : "DM", "value" : false }, { "name" : " ", "value" : true }, { "name" : "SMS", "value" : false } ] } ] 7.5 Methode: Gebouncede contacten ophalen Met deze methode is het mogelijk om alle contacten uit MailPlus op te halen die in een bepaalde periode zijn gebounced. Methode GET URL https://restapi.mailplus.nl/integrationservice-1.1.0/contact/bounces/list Paramaters todate Verplicht. ISO 8601 datum formaat ( T13:14:00+02:00). De timezone (+02:00) is optioneel fromdate Verplicht. ISO 8601 datum formaat ( T13:14:00+02:00). De timezone (+02:00) is optioneel Een contactbounce bestaat uit: contact Het contact waarvoor de bounce is opgetreden date De dataum wanneer de bounce is opgetreden type HARDBOUNCE of SOFTBOUNCE Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 21

23 encryptedactid Het encrypted activityid (de mailing) waarvoor de bounce is opgetreden (voor toekomstig gebruik) Response Als response geeft de REST API service een lijst van contactobjecten terug met alle gevulde contacteigenschappen. Voorbeeld XML response: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <contactbounces> <contactbounce> <contact> <channels> <channel name="dm">false</channel> <channel name=" ">true</channel> <channel name="sms">false</channel> </channels> <encryptedid>uz8i5rbsiqtgvke</encryptedid> <externalid>123</externalid> <lastchanged> t10:06:16+02:00</lastchanged> <properties> <lastname>bosselaar</lastname> <freefield1>geachte Heer Bosselaar,</freeField1> <datum1> </datum1> <organisation>mailplus</organisation> <city>amsterdam</city> <permissions> <entry bit="1" description="nieuwsbrief">false</entry> <entry bit="2" description="servicebrief">true</entry> </permissions> </properties> <temporary>false</temporary> <testgroup>true</testgroup> </contact> <date> t13:48:54+01:00</date> <type>hardbounce</type> <encryptedactid>hr92crxz5a5z8an</encryptedactid> </contactbounce> <contactbounce> <contact> <channels> <channel name="dm">false</channel> <channel name=" ">true</channel> <channel name="sms">false</channel> </channels> <encryptedid>uz8i5rbsiqtgvke</encryptedid> <externalid>124</externalid> <lastchanged> t10:06:16+02:00</lastchanged> <properties> <lastname>bosselaar</lastname> <freefield1>geachte Heer Bosselaar,</freeField1> <datum1> </datum1> <organisation>mailplus</organisation> Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 22

24 <city>amsterdam</city> <permissions> <entry bit="1" description="nieuwsbrief">false</entry> <entry bit="2" description="servicebrief">true</entry> </permissions> </properties> <temporary>false</temporary> <testgroup>true</testgroup> </contact> <date> t13:48:54+01:00</date> <type>softbounce</type> <encryptedactid>hr92crxz5a5z8an</encryptedactid> </contactbounce> </contactbounces> Voorbeeld JSON response: [ { }, { "date" : , "type" : "HARDBOUNCE", "contact" : { "externalid" : "123", "created" : , "encryptedid" : "UZ8I5rBSIqtGVKe", "testgroup" : true, "lastchanged" : , "temporary" : false, "properties" : { "lastname" : "Bosselaar", "freefield1" : "Geachte Heer Bosselaar,", "datum1" : " ", "organisation" : "MailPlus", "city" : "Amsterdam", "mailtype" : "direct", " " : "permissions":[ {"description":"nieuwsbrief","bit":1,"enabled":false}, {"description":"servicebrief","bit":2,"enabled":true}] } "channels" : [ { "name" : "DM", "value" : false }, { "name" : " ", "value" : true }, { "name" : "SMS", "value" : false } ] }, "encryptedactid" : "Hr92crXz5A5z8AN" "date" : , "type" : "SOFTBOUNCE", "contact" : { Handleiding: Koppelen met Marcom via de REST API 23

Webwinkel koppelen met MailPlus ecom via de REST API

Webwinkel koppelen met MailPlus ecom via de REST API Handleiding Webwinkel koppelen met MailPlus ecom via de REST API Deze handleiding is in te zetten voor ecom Business en Enterprise Inleiding MailPlus ecom is een e-mail marketing oplossing voor webwinkels.

Nadere informatie

Interactie-historie van een contact

Interactie-historie van een contact Release augustus 2015 Mailing rapportage en respons Inzicht in uw belangrijkste resultaten Response op uw campagnes Campagneresultaten inzichtelijk in uw systeem Interactie-historie van een contact Alle

Nadere informatie

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014

HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 HTTP SMS API Technische Specificatie messagebird.com versie 1.1.6-05 mei 2014 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1 VERBINDING MET DE API 4 1.1 QUICK START 4 2 SMS PARAMETERS 5 2.1 VERPLICHTE PARAMETERS 6

Nadere informatie

Prijzen zijn geldig van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 en zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Prijzen zijn geldig van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 en zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijzen zijn geldig van 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 en zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 1. MailPlus Mailer Creëer en verstuur professionele e-mailings

Nadere informatie

Tarieven MailPlus 2012

Tarieven MailPlus 2012 Tarieven MailPlus 2012 Prijzen zijn geldig van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 en zijn onder voorbehoud van type- en drukfouten. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Bereken de totale MailPlus kosten in

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Lege waarden importeren

Lege waarden importeren Release november 2014 Subscription Manager Meer inschrijvingen op uw nieuwsbrief Lege waarden importeren Uw bestand up-to-date Handmatig productprijzen aanpassen Volledige flexibiliteit Filtering niet-zichtbare

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Implementatie handleiding koppeling met Ysis

Implementatie handleiding koppeling met Ysis Implementatie handleiding koppeling met Ysis Introductie Dit document beschrijft stap voor stap de handelingen die benodigd zijn om een correcte inrichting in ONS te maken zodat Ysis data kan versturen

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

Handleiding Magento - Asperion

Handleiding Magento - Asperion Handleiding Magento - Asperion www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Asperion. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Whitepaper Mailtomarket

Whitepaper Mailtomarket Whitepaper Mailtomarket Inleiding Ik heb al een digitale nieuwsbrief moet ik dit lezen? Als u uw relaties directer en specifieker wilt benaderen met informatie die bij hen past, dan is e-mailmarketing

Nadere informatie

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk

E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk E-mailmarketing Do s & Don ts MailPlus & Kittyhawk Even Wat is voorstellen e-mailmarketing Loek Balvers Partner Managers bij MailPlus 06-40240261 / SMS loek@mailplus.nl 079 3631217 facebook.com/mailplusnl

Nadere informatie

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Exact Online koppelen aan Genkgo... 3 Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)... 3 Koppeling B )

Nadere informatie

Handleiding: Mailingtitels. Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom.

Handleiding: Mailingtitels. Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom. Handleiding: Mailingtitels Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom. Inhoudsopgave Introductie... 1 1 Mailingtitel aanmaken... 2 1.1 Eigenschappen bepalen... 3 1.2 Doelmap

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL

Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014. Handleiding Portal HostedXL Versie: 1.1 Datum: 24-11-2014 Handleiding Portal HostedXL Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INLOGGEN... 4 2.1 GEBRUIKERS... 6 2.1.1 Nieuwe gebruiker aanmaken... 6 2.1.2 Bestaande gebruiker aanpassen...

Nadere informatie

Het nieuwe kenniscentrum. De Form Manager in Mailer. Automatische A/B splittesten. Release september 2014. Maak een mailing nog effectiever

Het nieuwe kenniscentrum. De Form Manager in Mailer. Automatische A/B splittesten. Release september 2014. Maak een mailing nog effectiever Release september 2014 Automatische A/B splittesten Maak een mailing nog effectiever Het nieuwe kenniscentrum Helpt u verder De Form Manager in Mailer Slimme formulieren die converteren MailPlus Release

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Magento - Yuki

Handleiding Magento - Yuki Handleiding Magento - Yuki www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Yuki. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een factuur of

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.11 Verenigingenweb handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)...3 Koppeling B ) Koppeling van debiteurenkaarten...3

Nadere informatie

Sportshopsdirect. Optimalisatie door koppeling met Magento

Sportshopsdirect. Optimalisatie door koppeling met Magento Sportshopsdirect Optimalisatie door koppeling met Magento Real-time koppeling tussen Measuremail en Magento Tien shops ondersteund door één e-mailmarketing database Relevante campagnes op basis van orderhistorie

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

MailChimp. Getting Started Guide

MailChimp. Getting Started Guide MailChimp Getting Started Guide MailChimp getting started guide In dit artikel geven we een korte inleiding op wat Mailchimp is en wat MailChimp voor je onderneming kan betekenen. Daarnaast maken we je

Nadere informatie

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus

Automatische mailing export. Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Automatische mailing export Automatisch exporteren van mailing rapportages uit MailPlus Specificatie 2.0 28 september 2009 INTRODUCTIE Bij marketing is het belangrijk om na een mailing de rapportage op

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Handleiding Order2Cash

Handleiding Order2Cash Handleiding Order2Cash Inhoud Order2Cash...3 Persoonlijke online omgeving...3 Geen account...4 Inloggen...5 Koppelen / Ontkoppelen...6 2 Order2Cash Uw facturen ontvangt u digitaal via Order2Cash. Binnen

Nadere informatie

Handleiding Magento - Reeleezee

Handleiding Magento - Reeleezee Handleiding Magento - Reeleezee www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Reeleezee. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch een

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 3 Inkomende Spam Quarantaine... 4 Inkomende log zoekopdracht... 6 Opslagperiode... 7 Toegang... 7 Vertraging...

Nadere informatie

Clang 1.4.0. Release Notes. created by

Clang 1.4.0. Release Notes. created by Clang 1.4.0 Release Notes created by Release 1.4.0 Vanaf 2 november wordt Clang uitgebreid met unieke mogelijkheden op het gebied van e-mail en social media. Het is dan o.a. mogelijk om geautomatiseerd

Nadere informatie

Handleiding: Set-up Mailplus Franchise

Handleiding: Set-up Mailplus Franchise Handleiding: Set-up Mailplus Franchise Inhoudsopgave Introductie... 1 1 Intakegesprek... 3 1.1 Franchise-subaccounts... 2 1.2 Ontwerp en omzetting templates... 3 1.3 Databasevelden... 4 1.4 Het aanmeldformulier...

Nadere informatie

Technical Specification SOFORT Banking

Technical Specification SOFORT Banking Technical Specification SOFORT Banking (DEB.001) Author(s): Michel Westerink (MW) Version history: V1.0 MW (kopie van targetpay.com) 08/08/13 Table of contents 1. Algemeen... 3 1.1 Opmerking vooraf...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011

Technische aansluit documentatie Versie 2.23 19-08-2011 Versie 2.23 19-08-2011 Inhoudsopgave Wijzigingen...2 Introductie... 3 Overzicht koppeling...3 Uw site instellen... 4 Overzicht instellingen...4 Gateway koppeling... 6 Overzicht POST variabelen...6 De hash

Nadere informatie

HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT

HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT HOE WERKT DE API WIJZIGEN KENMERKEN ZAAK/OBJECT/DOCUMENT Hoe werkt de API wijzigen kenmerken zaak/object/document? Pagina 1 van 6 Zie voor de algemene uitleg over binnenkomende koppelverzoeken het document

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

API handleiding Pompoen SMS

API handleiding Pompoen SMS Pompoen SMS API handleiding Versie 1.2 Index 1 Uitleg 2 Parameters 3 Optionele parameters 4 Aflever rapportage 5 Credits 1. Uitleg Door middel van onze API kunt u onze SMS-toepassing inbouwen in uw eigen

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.2 5-4-2013 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

ideal QR Implementatie Guidelines

ideal QR Implementatie Guidelines ideal QR Implementatie Guidelines Currence Copyright Currence ideal B.V.. Versies Versie Omschrijving en wijzigingen 1.0 Eerste versie ten behoeve van extended pilot 1.1 Toevoeging max_amount en min_amount

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Ifective Service Portaal

Gebruikershandleiding Ifective Service Portaal Gebruikershandleiding Ifective Service Portaal Versie: 2.1 Ifective Koekoeksweg 3 8084 GN t Harde Tel.: (0525) 637212 fax: (0525) 653444 email: servicedesk@ifective.nl website: www.ifective.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Magento - Factuursturen

Handleiding Magento - Factuursturen Handleiding Magento - Factuursturen www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van Magento naar Factuursturen. De koppeling zorgt dat voor facturen in Magento automatisch

Nadere informatie

Werkinstructie / case

Werkinstructie / case Werkinstructie / case V E R S I E revisie 1.1 A U T E U R Erik van Schaik D A T U M Juni 2014 Inhoudsopgave Werkinstructie / case 1 1 Inleiding 3 2 Installeren van Prognotice Inspect 4 3 Klaarzetten van

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Clang 1.3.0. Release Notes. created by

Clang 1.3.0. Release Notes. created by Clang 1.3.0 Release Notes created by Release 1.3.0 Niet zonder trots, presenteren wij Clang 1.3.0. Een release die geheel in het teken staat van de nieuwe split-run functionaliteit en de geheel vernieuwde

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

HANDLEIDING STUDIEKEUZEDATABASE

HANDLEIDING STUDIEKEUZEDATABASE HANDLEIDING STUDIEKEUZEDATABASE De Studiekeuzedatabase bevat feiten en kwaliteitsoordelen over HBO- en WO-opleidingen. Het gaat onder andere om toelatingseisen, instroomaantallen, arbeidsmarktcijfers,

Nadere informatie

Startgids: de Reeleezee-REST-API

Startgids: de Reeleezee-REST-API Startgids: de Reeleezee-REST-API Iedere gebruiker moet bij al zijn administratiegegevens kunnen. Overal en altijd. Met die gedachte verwachten gebruikers ook dat andere softwareprogramma s toegang kunnen

Nadere informatie

WEBPORTAL ZORGWISSEL TRANSFER...

WEBPORTAL ZORGWISSEL TRANSFER... Van : Zorgwissel, Jeroen Zelvoort Datum : juli 2011 Project : Onderwerp : Handleiding Inhoudsopgave 1 WEBPORTAL ZORGWISSEL TRANSFER... 2 1.1 INLEIDING... 2 2 ZORGORGANISATIE... 3 2.1 ZORGORGANISATIES...

Nadere informatie

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS

Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Handleiding Installatie en Gebruik Privacy -en Verzend Module LADIS Uitgebracht door: ZorgTTP Referentie: Handleiding Installatie en Gebruik PVM LADIS 2.0.doc Datum: 08 maart 2016 Versie: 2.0 Vooraf Voor

Nadere informatie

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort

Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Datum: Gemaakt door: Berend de Groot Voor: ComSi, ROC Friese Poort Contents 1. Introductie... 3 1.1. Hoe werkt het?... 3 2. Eerste Contact als gebruiker... 4 3. Ticket Acties... 5 4. Tickets Pagina...

Nadere informatie

Magento - Clang Extensie versie 1.1.0

Magento - Clang Extensie versie 1.1.0 Magento - Clang Extensie versie 1.1.0 Administrator Instructie 2 Inhoudsopgave 2.1 Voorbereidingen installatie van de Magento extensie...5 2.2 Extensie installeren...5 3.1 Configuratie systeeminstellingen

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014

XML Datafeeds. Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 XML Datafeeds Volledig geautomatiseerd advertenties plaatsen V 2.3 1-5-2014 Dit document beschrijft de XML datafeed specificatie voor Pro Accounts van AdvertentiePlanet. 1 AdvertentiePlanet is een onderdeel

Nadere informatie

De kracht van e-mail marketing.

De kracht van e-mail marketing. De kracht van e-mail marketing. Met MailPlus maakt u professionele e-mail nieuwsbrieven en geavanceerde e-mail marketingcampagnes. Allemaal vanuit één gebruiksvriendelijke werkomgeving. Stel uw bericht

Nadere informatie

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format

MWW orders feed. Algemene orders feed in XML format MWW orders feed Algemene orders feed in XML format Inhoudsopgave Algemeen... 3 Sleutel... 3 Versie... 3 URL... 3 Output... 3 Vragen?... 3 Changelog... 3 Veld definities... 4 Algemene informatie... 4 Orders...

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008

Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 Handleiding Formulieren in TYPO3 Versie 1.2, 18 juli 2008 1. Formulieren aanmaken en plaatsen... 2 1.1 Formulieren aanmaken... 2 1.2 Formulier plaatsen op een pagina... 8 1.3 Aanmaken formulieren map...

Nadere informatie

Handleiding Niki API

Handleiding Niki API Handleiding Niki API Auteurs: Haike Zegwaard (Fundament All Media) Marcel Mulder (Fundament All Media) Martin Poelman (Fundament All Media) Datum: 24 juni 2016 Niki: 3.30.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 OAuth...

Nadere informatie

Coachview.net Eenmalige Imports

Coachview.net Eenmalige Imports Coachview.net Eenmalige Imports Versie: Juli 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.1 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 BELANGRIJKSTE TERMEN... 3 2. IMPORT

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Nieuw in deze handleiding:

Nieuw in deze handleiding: Themahandleiding Fronter integratie setup Fronter Y12 Dit document is geproduceerd door Fronter www.fronter.com Dit document mag alleen worden gekopieerd of verspreid volgens contract of overeenstemming

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM

http://www.smsgatewayapi.com/gateway.php?username=username&password=password&message= MESSAGE&to=RECEIVER&sender=FROM SMS GATEWAY API Via onze HTTP gateway API kan u onze diensten op een eenvoudige manier integreren in uw bestaande software. Wij beschikken over een HTTP-interface die via een HTTP GET request uw sms berichten

Nadere informatie

Speak Mailer. De voordelen

Speak Mailer. De voordelen Speak Mailer Speak Mailer is een krachtige en flexibele alles-in-één oplossing voor e-mail marketing. Met Speak Mailer kunt u op doelgerichte wijze uw relaties informeren over nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

IMPLEMENTATION GUIDE RIBASE

IMPLEMENTATION GUIDE RIBASE IMPLEMENTATION GUIDE RIBASE Van: : Ritense B.V. Datum : 15 februari 2010 Version : 3.1 1 INTRODUCTIE Het ribase framework voorziet onder andere in de centrale opslag van gegevens in database tables. Centrale

Nadere informatie

Handleiding Versie: maart 2008

Handleiding Versie: maart 2008 Handleiding Versie: maart 2008 Gebruikersnaam Wachtwoord : : Inhoud Inloggen Beheerscherm 3 Opties in het menu 3 Instellingen 4 Groepen 5 Toevoegen 6 Aanpassen 6 Verwijderen 7 Abonnees 8 Toevoegen 9 Aanpassen

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

imailingtool Handleiding

imailingtool Handleiding imailingtool Handleiding 1 Inhoud 1 Introductie imailingtool 3 2 Aan de slag met imailingtool 3 2.1 Log-in 3 2.2 Homepage 4 3 Adressenlijst 5 3.1 Een nieuwe adreslijst aanmaken 5 3.1.1 Een adres toevoegen

Nadere informatie

SEOshop. Installatie- & gebruikershandleiding

SEOshop. Installatie- & gebruikershandleiding SEOshop Installatie- & gebruikershandleiding Inhoud Instructie SEOshop plug-in... 3 De configuratie... 3 Het wijzigen van de verzendmethode(n)... 5 Het aanmaken van de labels... 6 Track & Trace mail...

Nadere informatie

Handleiding. Mailchimp

Handleiding. Mailchimp Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 2BLijsten... 3 4BOverzicht... 3 Lijst aanmaken... 4 Campagnes... 6 4BOverzicht... 6 4B... 6 Nieuwe campagne aanmaken... 7 Rapporten... 11 2 2BLijsten Lijsten bestaan uit

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER

HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER HANDLEIDING VOOR DE SHOPHOUDER 1. BEDIENINGSPANEEL 1 2 3 4 5 6 In het dashboard kun je een snel overzicht creeren op basis van een tijdsperiode. De volgende gegevens zijn uit te lezen: 1 Actieve gebruikers

Nadere informatie

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal

REST Implementatie. Versie 0.99. ideal REST Implementatie Versie 0.99 ideal REST Implementatie 2 van 14 Inhoudsopgave REST... 3 DirectoryRequest... 4 StatusRequest... 6 TransactionRequest... 8 ErrorResponse... 10 ReturnURL... 11 CallbackURL...

Nadere informatie

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken

Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Afschrift Paraaf Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag IPC 652 www.emissieautoriteit.nl Handleiding: ECAS account en URID aanmaken Inhoudsopgave Introductie... 3 Maak een ECAS account aan... 4 Mobiel

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Foutcontrole met Javascript

Foutcontrole met Javascript Foutcontrole met Javascript Pol Van Dingenen Yannick Van Hauwe INLEIDING Het controleren van de gegevens die ingevuld zijn in formulieren is heel erg belangrijk. In de praktijk is enkel en alleen controle

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig:

Om de gegevens aan te bieden aan de NBC benchmark heeft u de volgende gegevens nodig: NBC Benchmark Verkoop informatie naar NBC Benchmark Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 20 februari 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 29 juni 2012 Definitief Carol Esmeijer Taakplanner

Nadere informatie