Handleiding: Mailingtitels. Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding: Mailingtitels. Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom."

Transcriptie

1 Handleiding: Mailingtitels Deze handleiding is in te zetten voor MailPlus Marcom en MailPlus ecom.

2 Inhoudsopgave Introductie Mailingtitel aanmaken Eigenschappen bepalen Doelmap instellen Automatische rapportage per instellen Wijzigingen & status Mailings toewijzen Toewijzen in Overzicht mailings Toewijzen in het stappen plan Nieuwe mailing Rapportage raadplegen Rapportage mailingtitels Tabs algemene informatie Datum selectie Rapportage Actieknoppen Meer informatie?... 26

3 Introductie In deze handleiding treft u meer informatie over de inzet van mailingtitels. Een mailingtitel is een speciale functie in de Mailing Manager van MailPlus waarmee u soortgelijke mailings groepeert. Zo kunt u bijvoorbeeld al uw nieuwsbrieven van de afgelopen maanden (jaren) naar klanten bij elkaar plaatsen in één mailingtitel. Maar ook de nieuwsbrief naar prospects of alle serviceberichten neemt u op in elk een eigen mailingtitel. In dit voorbeeld heeft u dan drie mailingtitels in gebruik. Door op basis van een titel te groeperen bent u altijd appels met appels aan het vergelijken. Een mailingtitel maakt het namelijk mogelijk om trendrapportages te raadplegen en gemiddelde ratio s (voor de benchmark) te genereren. Het is dé manier om continu uw mailingactiviteiten per titel (of type mailing) te monitoren en uw communicatie constant verder te verbeteren. Hoe presteert mijn nieuwsbrief naar klanten? Wordt er nog steeds voldoende doorgeklikt? Zit er een stijgende lijn in? Zijn bepaalde onderwerpen populairder dan anderen? Enkele vragen die u met een mailingtitel kunt beantwoorden. Naast de rapportage van de mailingtitel treft u in MailPlus ook per mailing afzonderlijk een rapportage. Deze is te raadplegen via de hoofdmenu-knop Overzicht mailings. Een andere handleiding geeft uitleg over deze mailingrapportage en is te raadplegen via de Snelhelp. Deze handleiding heeft dus niet betrekking op de mailingrapportage, maar behandelt de mailingtitels. In de komende hoofdstukken wordt toegelicht hoe u een mailingtitel aanmaakt, hoe mailings worden toegewezen en wat er te vinden is in de bijbehorende rapportage. Heeft u na het lezen nog vragen en/of opmerking over het gebruik van de Mailingtitels? Raadpleeg de Snelhelp in MailPlus of neem contact op met MailPlus Support: of 1

4 1 Mailingtitel aanmaken In de Mailing Manager van MailPlus kunt u gebruik maken van mailingtitels. Voor de inzet van mailingtitels dienen deze eerst aangemaakt worden. In dit hoofdstuk wordt dit stap voor stap beschreven. Nieuwe mailingtitels maakt u (en beheert u) onder de hoofdmenu-knop Mailingtitels in de Mailing Manager van MailPlus. 1.1 Overzicht mailingtitels met de knop Titel aanmaken Door op Titel aanmaken te drukken start u het aanmaken van een nieuwe mailingtitel. In de pop-up die verschijnt doorlopen we drie stappen: 1. Eigenschappen bepalen 2. Doelmap instellen 3. Automatische rapportage instellen 2

5 1.1 Eigenschappen bepalen In Stap 1 bepaalt u de eigenschappen van de nieuwe mailingtitel. Zoals ook in afbeelding 1.2 te zien is, geeft u hier een naam, target en type content op. 1.2 Stap 1 Bepaal de eigenschappen van uw mailingtitel Naam De naam van de mailingtitel is puur voor eigen herkenning. De mailingtitel die u aanmaakt wordt bijvoorbeeld ook vermeld in de rapportage van een losse mailing. Het is dan wel handig dat de naam te herkennen is. Target Met Target geeft u aan of uw organisatie werkzaam is in een B2B, B2C of andere omgeving (denk aan overheid, non-profit). 3

6 Type content Dit veld geeft uitleg over het type mailing dat u van plan bent in deze mailingtitel op te nemen. Gaat het om een informatieve nieuwsbrief naar klanten of bijvoorbeeld om acti ings naar prospects? U heeft hier de keuze uit: Marketing (commercieel), Informatief (niet-commercieel) en Serviceberichten naar klanten/leden (nietcommercieel). Waarom vragen we u bovenstaande gegevens in te vullen? Het moedigt u als gebruiker aan om een mailingtitel ook daadwerkelijk voor een titel te gebruiken. Daar bedoelen we mee dat u soort gelijke mailings groepeert, want alleen dan kunt u een goed vergelijk maken. Ter verduidelijking treft u hieronder een aantal voorbeelden van titels: Een nieuwsbrief naar klanten Een nieuwsbrief naar prospects Acti s naar prospects Acti s naar klanten voor upselling Onderhoudsberichten naar klanten Uitnodigingen van een terugkerend event voor klanten Jaarlijkse enquête (KTO) onder klanten Etc. Druk op Volgende in de pop-up. 1.2 Doelmap instellen In deze tweede stap geeft u aan of toekomstige mailings automatisch in een specifieke map terecht moeten komen. Het betreft een map in het Overzicht Mailings in de Mailing Manager. Wanneer u de volgende keer een nieuwe mailing verstuurt en deze mailingtitel selecteert (zie 2.2 verderop in deze handleiding), wordt de mailing automatisch in de juiste map geplaatst. 4

7 1.3 Doelmap instellen voor toekomstige mailings Druk wederom op Volgende om naar de laatste stap te gaan. 1.3 Automatische rapportage per instellen In de derde stap wordt een mogelijkheid geboden om de rapportage automatisch per mail te ontvangen. Elke keer wanneer u een nieuwe mailing verstuurt en die koppelt aan deze mailingtitel, ontvangt u dus zo n rapportag (als u dit op Ja zet). U bepaalt zelf na hoeveel dagen de mail wordt verzonden. Houdt er rekening mee dat een verzonden mailing pas na een aantal dagen uitgewerkt is. U kunt de rapportage automatisch naar uzelf sturen, maar vergeet ook niet uw collega s en/of manager. 5

8 1.4 Automatische rapportage per instellen Elk adres dat u opgeeft ontvangt een met daarin een link naar de externe rapportagepagina. 6

9 1.5 met link naar de externe rapportage pagina Let op: op het moment dat de rapportage per wordt verzonden, wordt een blauwdruk gemaakt van de rapportage voor op de externe pagina. De externe rapportagepagina bevat dus een statische dataset. Dit is te herkennen aan de zogenaamde timestamp in het bericht en op de pagina. Druk op Afronden. De pop-up wordt afgesloten en u keert terug in het overzicht van de mailingtitels. 7

10 1.4 Wijzigen & Status Een aangemaakte mailingtitel kunt u altijd wijzigen. Druk daarvoor op de knop Wijzigen. U keert terug in de pop-up met de drie stappen. 1.6 Mailingtitel wijzigen Is een bestaande mailingtitel verouderd of niet meer in gebruik? Dan kunt u de status van de titel op inactief zetten. 1.7 Status op inactief zetten 8

11 De inactieve status zorgt ervoor dat u een mailing niet meer kunt toekennen aan de titel (zie H2 Mailings toewijzen ). Door de status aan te passen en niet zozeer de titel te verwijderen, kunt u nog wel de trendrapportage blijven raadplegen. Deze zal uiteraard niet meer veranderen aangezien er geen nieuwe mailings meer aan de titel toegevoegd worden. Daarnaast wordt de eventuele automatische rapportage (zie 1.3) stopgezet bij een inactieve status. De instellingen worden wel onthouden, zodat bij het opnieuw activeren de automatische rapportage kan worden hervat. 9

12 2 Mailings toewijzen Wanneer een mailingtitel nieuw aangemaakt is, kunt u er nog niet veel mee. Er is nog geen trendrapportage beschikbaar. Hiervoor dient u eerst mailings aan de titel toe te wijzen. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. In MailPlus kunt u op twee plekken mailings aan een titel toewijzen: 1. In het Overzicht mailings 2. In het stappenplan van een Nieuwe mailing 2.1 Toewijzen in Overzicht mailings Heeft u in het verleden al vaker mailings verzonden met MailPlus en wilt u die nu aan een mailingtitel toevoegen? Open dan de hoofdmenu-knop Overzicht mailings in de Mailing Manager. Bij elke verzonden mailing van het type wordt in de kolom Titel een label -icoon getoond. Mailings van het type SMS en DM kunnen niet aan een mailingtitel toegevoegd worden. 2.1 label -icoon in het overzicht 10

13 Wanneer dit label grijs is, betekent dit dat de mailing nog niet aan een mailingtitel is gekoppeld. Door op het icoon te drukken voegt u de mailings alsnog toe aan een titel. In de pop-up selecteert u één van de titels die u eerder heeft gecreëerd. Meerdere mailings tegelijk toevoegen Met het label -icoon worden mailings per stuk toegevoegd aan een titel. Bij een grote groep mailings is het efficiënter om een andere methode te gebruiken. Vink aan de rechterzijde de betreffende mailings aan en druk op de knop Titel instellen. U krijgt wederom de pop-up te zien waarin u een titel selecteert. 2.2 Meerdere mailings tegelijk toevoegen Tip: we raden aan om alle mailings behorende bij één mailingtitel ook in één map te plaatsen. 11

14 2.2 Toewijzen in het stappenplan Nieuwe mailing Het is niet handig om altijd achteraf een mailing toe te kennen aan een mailingtitel. Tijdens het inplannen van een nieuwe mailing kunt u daarom direct een bestaande mailingtitel selecteren. In onderstaande afbeelding ziet u stap 1 van het stappenplan Nieuwe mailing. Een extra veld voor de mailingtitel verschijnt als u bij Type mailing selecteert. 2.3 Mailingtitel toekennen Nadat de mailing is verzonden wordt deze automatisch in de juiste map in het Overzicht Mailings geplaatst. Meer over het instellen van deze map leest u in het vorige hoofdstuk (1.2) van deze handleiding. 12

15 3 Rapportage raadplegen Van elke mailingtitel in MailPlus wordt een rapportage gegenereerd. In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen van deze rapportage beschreven. We starten met een algemeen overzicht van de opbouw van de rapportagepagina. Rapportage mailingtitel openen Druk op de knop Rapportage in het overzicht van de mailingtitels om de rapportage te openen. 3.1 Mailingtitels met knop Rapportage 13

16 3.1 Rapportage mailingtitels De nieuw geopende pagina wordt in onderstaande afbeelding weergegeven. 3.2 Overzicht mailingrapportage In afbeelding 3.2 ziet u dat de rapportage van de mailingtitel uit vier onderdelen bestaat: 1. Tabs algemene informatie Het eerste onderdeel bevat twee tabbladen met informatie over de mailingtitel, zoals de naam, data, aantal mailings, target, doelmap, etc. 14

17 2. Datumselectie Met de datumselectie bepaalt u welke periode u wilt zien in de rapportage. Door de begin- en/of startdatum aan te passen, verandert u de selectie van mailings die in de grafieken eronder worden getoond. De datumselectie werkt dus door op alles wat eronder staat. 3. Rapportage Na de datumselectie eventueel te hebben aangepast, kunt u de rapportage eronder raadplegen. De grafieken gebruikt u om eventuele trends en uitschieters te signaleren. Informatie waarmee u continu uw communicatie kunt verbeteren. 4. Actieknoppen Wilt u de opgenomen mailings binnen deze mailingtitel en de bijbehorende data nog meer in detail bekijken? Gebruik dan de actieknoppen Bekijken en Exporteren. De genoemde onderdelen worden in de komende paragrafen verder toegelicht. 3.2 Tabs algemene informatie Bovenaan de pagina van de rapportage treft u twee tabbladen: Algemeen en Eigenschappen. 3.3 Tabs algemene informatie 15

18 Tab Algemeen De inhoud van dit tabblad is standaard zichtbaar (zie afbeelding 3.3). Het bevat informatie over de betreffende mailingtitel, zoals de naam, de persoon die het heeft aangemaakt, de startdatum, de datum van de laatst verstuurde mailing en het totaal aantal toegewezen mailings. De gegevens van de laatst verstuurde mailing zijn niet altijd al opgenomen in de rapportage van de mailingtitel. Deze gegevens worden pas twee weken na de verzenddatum toegevoegd aan de rapportage. Het kan dus zijn dat een net verzonden mailing nog niet zichtbaar is in de grafieken van deze rapportage. Waarom een termijn van twee weken? Gemiddeld heeft een mailing zo n twee weken nodig om te stabiliseren. Wanneer je de gegevens van de mailing eerder toevoegt aan de rapportage van de mailingtitel, dan kunnen er opeens onterecht slechte scores ontstaan. Als de laatst verstuurde mailing van de mailingtitel nog niet 2 weken oud is, staat er achter de datum nog niet geïndexeerd. In de tooltip (omcirkeld in afbeelding 3.4) wordt de datum en het tijdstip vermeld wanneer de mailing wel wordt toegevoegd. 3.4 Nog niet geïndexeerd Tab Eigenschappen Op dit tabblad staan de instellingen van uw mailingtitel. Informatie over het target, type content, doelmap en gegevens over de rapportage per mail wordt getoond. 3.5 Tab Eigenschappen 16

19 3.3 Datumselectie Aan de rechterkant van de tabs met algemene informatie wordt de datumselectie getoond. Bij het openen van de rapportage staat deze selectie automatisch ingesteld op de maximale selectie van deze mailingtitel: vanaf de eerst verzonden mailing binnen deze titel tot en met de datum van vandaag. Doordat de datumselectie dus op de maximale bandbreedte staat, ziet u eronder gelijk hoeveel mailings in deze mailingtitel zijn geïndexeerd. Bij een net aangemaakte mailingtitel wordt als begindatum de startdatum van de mailingtitel getoond, aangezien er dan nog geen mailings zijn toegewezen. 3.6 Uw datumselectie De datumselectie kunt u wijzigen. Wilt u weten hoe uw mailings in een bepaalde periode hebben gepresteerd? Pas de data aan door op de kalender-iconen te drukken. De datumselectie werkt door op alle grafieken eronder. 3.7 Data wijzigen 17

20 3.4 Rapportage Onder de zojuist besproken onderdelen van de rapportagepagina staat de daadwerkelijk rapportage. 3.8 Rapportage van de mailingtitel 18

21 Voordat we in detail uitweiden over de grafieken, is het handig om wat meer te weten over een aantal algemene functies van de grafieken. In- en uitzoomen In de trendgrafieken is het mogelijk om in- en uitzoomen. Dit doet u door met uw muis te klikken en te slepen in de grafiek. Mouse-over Wanneer u uw muis over een punt in de grafiek beweegt, wordt automatisch een mouse-over getoond met meer details. 3.9 Mouse-over in een grafiek Mouse-click Beweegt u niet alleen uw muis over het punt in de grafiek, maar klikt u erop? Dan verschijnt er extra informatie over de mailing. U ziet dan een voorbeeld van die specifieke mailing met daarnaast uw conclusies Mouse-click in een grafiek 1 Conclusies kunt u zelf toevoegen en beheren in de rapportage van die specifieke mailing. Deze rapportage kunt u openen door in het Overzicht mailings op de rapportage-knop te drukken. Meer informatie over Uw conclusies staat in de bijbehorende handleiding in de Snelhelp van deze rapportagepagina. 19

22 Legenda Een aantal grafieken bevat een legenda. Deze legenda geeft niet alleen weer waar welke lijn in de grafiek voor staat, maar biedt ook de mogelijkheid om lijnen uit te schakelen. Klik op het onderdeel in de legenda dat u niet zichtbaar wilt hebben in de grafiek. Op deze manier creëert u bij veel data toch een rustig overzichtelijk beeld. Dat gezegd hebbende over de algemene functies van de grafieken, gaan we nu verder met de uitleg over de rapportage onderdelen: Metrics totaal Bovenaan de grafieken ziet u een overzicht van alle totalen van uw mailingtitel. Het is een samenvatting van de grafieken die eronder staan. De zogenaamde Marketing Metrics (EMM) omvatten: Het totaal aan verzonden mailings Het totaal aantal geaccepteerde s Het totaal aantal geopende s Het totaal aantal doorgeklikte contacten Marketing Metrics (EMM) In elk blok wordt tevens een gemiddelde getoond van uw ratio s. De marketing metrics vormen dus eigenlijk een samenvatting van de grafiek Effectiviteit van de ing van de gewone mailingrapportage van alle mailings binnen deze mailingtitel. 20

23 3.12 Voorbeeld grafiek Effectiviteit van de ing onderdeel van de mailingrapportage Verzonden mailings In de eerste grafiek ziet u het verloop van het aantal verzonden mailings. Ziet u een daling? Dan betekent dit dat uw doelgroep slinkt. Misschien heeft u wel veel nieuwe aanmeldingen, maar is tevens het aantal afmeldingen en bounces hoog. 21

24 3.13 Verzonden mailings Impact op uw ontvangers De aflever, open en doorklik ratio s van de mailings binnen de mailingtitel vormen deze trendgrafiek Impact op uw ontvangers 22

25 Impact op derden Wilt u weten hoe vaak uw mailings worden verspreid? Raadpleeg de grafiek Impact op derden. Deze grafiek toont hoe vaak er is geklikt op de social media en mail-a-friend links in uw bericht. Een belangrijke indicatie met betrekking tot het bereik en de impact op personen buiten uw mailingdoelgroep, ook wel viraal effect genoemd Impact op derden (viraal effect) Impact op uw (doelgroep) bestand Het versturen van mailings heeft ook impact op uw doelgroep. Tijdens verzending kunnen bounces naar voren komen en sommige lezers zullen zich wellicht afmelden. Dit betekent een krimp van uw doelgroep. Uiteraard wilt u dit zoveel mogelijk beperken en dus uw doelgroep behouden. De Doelgroep Retentie Ratio (DRR) geeft hier een indicatie van en kunt u gebruiken om problemen te signaleren. Staat deze ratio nagenoeg altijd om en nabij de 100%? Dan is er geen reden om u zorgen te maken. 23

26 3.16 Impact op uw (doelgroep)bestand 3.5 Actieknoppen Het laatste onderdeel van de rapportage pagina zijn de twee actieknoppen. Hiermee kunt u een overzicht van de opgenomen mailings binnen deze mailingtitel Bekijken en de gegevens van deze rapportage Exporteren Actieknoppen rapportage Naast deze actieknoppen staat de bekende knop van de Snelhelp. Hierin staan verschillende MailPlus Minutes (video s) en FAQ s die u verder helpen bij eventuele vragen. 24

27 Actieknop Bekijken Door op de knop Bekijken te drukken, opent zich een pop-up waarin u alle mailings binnen de mailingtitel met de bijbehorende gegevens ziet opgesomd Bekijken Actieknop Exporteren In sommige situaties kan het handig zijn om de aantallen van de mailingtitelrapportage te exporteren. Bijvoorbeeld om de gegevens te gebruiken in eigen dashboards of om een extern analyse pakket z n werk te laten doen. Door op de actieknop Exporteren te drukken, start u het downloaden van een CSV-bestand met de gegevens. U download het volledige ruwe databestand van de mailingtitelrapportage. 25

28 Meer informatie? Deze handleiding beschrijft nagenoeg alle functionaliteiten van de mailingtitels. Heeft u toch een vraag die niet beantwoord is? Vergeet dan niet de tooltips en Snelhelp te raadplegen. Er zijn verschillende MailPlus Minutes (video s) en FAQ s beschikbaar die u verder helpen. Tooltips en Snelhelp MailPlus Aanvullende handleidingen en video s zijn ook beschikbaar in het kenniscentrum van MailPlus. 26

Handleiding: Mailingrapportage. Deze handleiding is in te zetten voor Marcom Mailer en Campaigns

Handleiding: Mailingrapportage. Deze handleiding is in te zetten voor Marcom Mailer en Campaigns Handleiding: Mailingrapportage Deze handleiding is in te zetten voor Marcom Mailer en Campaigns Inhoudsopgave Introductie... 1 1 Opbouw van de mailingrapportages... 2 1.1 Tabs algemene informatie... 3

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

imailingtool Handleiding

imailingtool Handleiding imailingtool Handleiding 1 Inhoud 1 Introductie imailingtool 3 2 Aan de slag met imailingtool 3 2.1 Log-in 3 2.2 Homepage 4 3 Adressenlijst 5 3.1 Een nieuwe adreslijst aanmaken 5 3.1.1 Een adres toevoegen

Nadere informatie

Handleiding bijlage: NIEUWSBRIEF. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1

Handleiding bijlage: NIEUWSBRIEF. digital4u.nl effectief op internet. www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Handleiding bijlage: NIEUWSBRIEF digital4u.nl effectief op internet www.digital4u.nl telefoon: 0223-746030 studio@digital4u.nl 1 Introductie Nieuwsbrief Uw website maakt gebruik van een Nieuwsbrief module.

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding Glimworm nieuwsbrief

Handleiding Glimworm nieuwsbrief Handleiding Glimworm nieuwsbrief Auteur: Marten Hoekstra Datum: 26 Mei 2005 Versie: 1.0 Dit document bevat vertrouwelijk informatie die niet voor anderen dan de relatie van Glimworm bedoeld is. Op alle

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie

CampusDetacheringOnline. quick guide voor de relatie CampusDetacheringOnline quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CampusDetacheringOnline - quick

Nadere informatie

Handleiding voor de Communicatie Cockpit

Handleiding voor de Communicatie Cockpit Handleiding voor de Communicatie Cockpit 2017 1 Beste deelnemer, Leuk dat u aan de slag gaat met de Communicatie Cockpit. Hierbij een handleiding om tot mooie resultaten te komen. U kunt behalve berichten

Nadere informatie

Digitaal planbord Handleiding beheer

Digitaal planbord Handleiding beheer Digitaal planbord Handleiding beheer Inhoudsopgave Rollen en hun mogelijkheden...3 Medewerker...3 Beheerder...3 Uitleg van de mogelijkheden... 5 Activiteiten inzien... 5 Activiteit aanmaken...6 verwijderen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Een nieuwe nieuwsbrief maken Om een nieuwe nieuwsbrief te maken klik je op de button nieuwe nieuwsbrief (2). Je kunt ook een reeds bestaande nieuwsbrief dupliceren

Nadere informatie

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost

In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost In drie stappen uw Partijenpost versturen met MijnPost Stappenkaart Partijenpost Met deze stappenkaart maakt u in drie stappen een orderformulier voor uw Partijenpost aan: 1. Nieuwe partij voormelden 2.

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz

Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz Snelle start handleiding Boom testcentrum ggz December 2015 Inhoud 1. Een account aanmaken 2 2. Een locatie toevoegen 4 3. Een medewerker toevoegen 5 4. Wachtwoord aanpassen 7 5. Credits aanschaffen 8

Nadere informatie

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures

Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Handleiding ABK inschrijven op openbare procedures Versie 1 Januari 2016 Inhoudsopgave 1 Aanmelden voor uw inschrijving... 3 1.1 Het project op Aanbestedingskalender.nl... 3 1.2 Het project zichtbaar maken

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Mini Manuel imailingtool Met stappenplan

Mini Manuel imailingtool Met stappenplan Mini Manuel imailingtool Met stappenplan Het versturen van een nieuwsbrief met een standaard- template of actie-template In imailingtool hebben we prachtige standaard sjablonen beschikbaar! Voeg uw eigen

Nadere informatie

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen.

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen. Introductie ICEmailer 1.02 URL en inloggegevens: url: www.icemailer.nl organisatie: user: password: Eerste stappen: Indien u ICEmailer gebruikt om mailings te sturen naar klanten van uw online webshop,

Nadere informatie

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Inloggen RAI EIP... 3 2.1 Url RAI EIP... 3 2.2 Inlogpagina... 3 2.3 Tussenpagina Selecteer beurs... Fout!

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

HANDLEIDING FOCWA.TEVREDEN.NL

HANDLEIDING FOCWA.TEVREDEN.NL HANDLEIDING FOCWA.TEVREDEN.NL Inhoudsopgave Introductie tevredenheidsonderzoek... 3 Inloggen Focwa.tevreden.nl... 3 Onderzoeken uitvoeren Per e-mail... 6 Onderzoeken uitvoeren Per e-mail per groep... 7

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Het nieuwe kenniscentrum. De Form Manager in Mailer. Automatische A/B splittesten. Release september 2014. Maak een mailing nog effectiever

Het nieuwe kenniscentrum. De Form Manager in Mailer. Automatische A/B splittesten. Release september 2014. Maak een mailing nog effectiever Release september 2014 Automatische A/B splittesten Maak een mailing nog effectiever Het nieuwe kenniscentrum Helpt u verder De Form Manager in Mailer Slimme formulieren die converteren MailPlus Release

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen?

Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Hoe uw nieuwsbrieven aanmaken & versturen? Stap 1: Klik in de footer van je website op Inloggen onder de titel Admin Area Stap 2: Typ volgende gegevens in om in te loggen: Gebruikersnaam: agentennummer

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl

Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Instructie nieuwsbriefmodule Mijnhengelsportvereniging.nl Met de nieuwsbriefmodule is het mogelijk om veilig en eenvoudig digitale nieuwsbrieven te versturen naar abonnees. Voor de module is maatwerk nodig

Nadere informatie

Uw domein in trackable links

Uw domein in trackable links Release juli 2016 Uw domein in trackable links Herkenbare identiteit en meer doorkliks Uitgebreide preview Vier nieuwe mogelijkheden Standaard vragenlijsten Toegevoegd aan de Survey Manager In juli 2016

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen Inleiding Het is in Publicanda mogelijk mailings te versturen. Bij deze module hoort een Standaardknop waarmee bezoekers zich via de website kunnen aanmelden

Nadere informatie

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Pagina 1 van 5 Wat is er gewijzigd? Op 18 december 2009 is het nieuwe Jemasoft CMS Mailing systeem E@syMailings online gegaan. De grootste wijziging ten opzichte van

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Nieuwsbrief van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Nieuwsbrief kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL Adfiz Freemium Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inloggen Advies.tevreden.nl... 3 Wijzig uw wachtwoord... 4 Dashboard... 5 Rapportcijfers... 5 Toon resultaten van:... 5 Bekijk

Nadere informatie

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken Handleiding Speakap De VVCZ maakt gebruik van een netwerk van Speakap om informatie en ervaringen te delen. Met Speakap kunt u: nieuwsberichten van de VVCZ ontvangen in groepen specifieke onderwerpen bespreken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

Handleiding Incura. Incura Pro app gebruik

Handleiding Incura. Incura Pro app gebruik Handleiding Incura Incura Pro app gebruik Incura 1 van 10 Inleiding Deze handleiding beschrijft het gebruik van de Incura Pro app. De volgende functionaliteiten binnen Incura zijn via de app beschikbaar:

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app gebruik

Handleiding Abakus. Abakus Compleet app gebruik Handleiding Abakus Abakus Compleet app gebruik Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Agenda... 4 Multimedia functies... 5 Taken en signaleringen... 7 Profiel... 8 Abakus Compleet

Nadere informatie

ICS/VCS bestanden importeren

ICS/VCS bestanden importeren Release april 2015 MailPlus via HTTPS Uw data nog beter beveiligd ICS/VCS bestanden importeren Events direct in de agenda van uw ontvangers Communicatiewaarde-model Meer grip op uw e-mail marketing Caching

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Getting Started Guide

Getting Started Guide Getting Started Guide Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van

Nadere informatie

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Uw postvak IN Meld u aan bij de JFC e-mail. U ziet een lijst met alle ontvangen berichten in uw postvak IN. Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

Nadere informatie

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen

Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Handleiding inschrijven op onderhandse aanbestedingen Versie mei 2014 1. Accepteren van een uitnodiging 1.1 De uitnodiging beantwoorden U kunt als ondernemer uitgenodigd worden voor een onderhandse aanbesteding.

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2

Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal. Handleiding: Werking behandeljournaal Volgnummer: 4-GGZ, 24 september 2014, versie 1.2 Incura Handleiding (GGZ) Behandeljournaal Handleiding: Werking behandeljournaal Inleiding Deze handleiding legt uit op welke manier het behandeljournaal in Incura is opgebouwd. Na het lezen van deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. DataReporter.

Handleiding. DataReporter. Handleiding DataReporter www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail info@howardshome.com

Nadere informatie

Uw domein in trackable links

Uw domein in trackable links Uw domein in trackable links Hoe stelt u dit in uw MailPlus-account in? In het verleden kon het zo zijn dat de ontvangers van uw mailings uw domeinnaam niet terug zagen in uw doorkliklinks wanneer zij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Salesnavigator

Gebruikershandleiding Salesnavigator Gebruikershandleiding Salesnavigator Inhoudsopgave: 1: Beginnen... 2 2: Startscherm... 2 3: Hoe kan ik zoeken?... 3 4: Hoe kan ik filteren?... 3 5: Hoe kan ik gegevens bewerken?... 4 6: Hoe werkt de takenlijst?...

Nadere informatie

Handleiding. Mailchimp

Handleiding. Mailchimp Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 2BLijsten... 3 4BOverzicht... 3 Lijst aanmaken... 4 Campagnes... 6 4BOverzicht... 6 4B... 6 Nieuwe campagne aanmaken... 7 Rapporten... 11 2 2BLijsten Lijsten bestaan uit

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL

In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL In vier stappen Aangetekende post versturen in Mijn PostNL Mijn PostNL is de online omgeving waar u snel en gemakkelijk uw post- en pakketzaken kunt regelen. Stappenkaart Aangetekende post Met deze stappenkaart

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

WHITE PAPER. Outlook versus Mailplus. Van Os Marketing www.vanosmarketing.nl info@vanosmarketing.nl 1

WHITE PAPER. Outlook versus Mailplus. Van Os Marketing www.vanosmarketing.nl info@vanosmarketing.nl 1 WHITE PAPER Outlook versus Mailplus 1 Introductie We spreken veel mensen die denken over het opzetten van een professionele e-mail nieuwsbrief. Ook spreken we veel mensen die al een nieuwsbrief versturen.

Nadere informatie

In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost

In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost In vier stappen uw Pakketten versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Pakketten. Met MijnPost kunt

Nadere informatie

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding handleiding voor het Management Drives systeem Management Drives systeem Handleiding Met het Management Drives systeem kunt u onder andere Management Drives vragenlijsten versturen, ontvangen en deze zowel

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule

Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule In aanvulling op het content management systeem Publicanda kan gebruikt gemaakt worden van een module om nieuwsbrieven te versturen. Begrippen De volgende

Nadere informatie

HORECA HANDLEIDING 1

HORECA HANDLEIDING 1 HORECA HANDLEIDING 1 Inhoud Algemeen menu... 4 Dashboard of Overzicht... 4 Beheerder (Manager) -> Profiel (Profile)... 5 Dashboard of Overzicht... 6 Ticket details:... 7 User Management of gebruikersbeheer...

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Koppeling met Google. eel. Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl. Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM. Tel.

Koppeling met Google. eel. Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl. Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM. Tel. Koppeling met Google Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 2

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Trainer 1.

Handleiding Trainer 1. Handleiding Trainer 1. 2. Inhoudsopgave Aanmelden Talentvolgsysteem Dotcombond... 6 Inloggen... 6 1ste keer inloggen... 6 Wachtwoord vergeten... 6 Wachtwoord wijzigen... 6 Trainer rol... 7 Team status...

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Handleiding Handleiding ouderportaal Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Beste ouder(s)/verzorger(s), Met ingang van juni 2013 krijgen de ouders van leerlingen op

Nadere informatie

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +...

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... Handleiding Google+ Inhoud V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +..... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... 7 3 F O T O S B E K I J K E N... 14

Nadere informatie

CD Online. quick guide voor de relatie

CD Online. quick guide voor de relatie CD Online quick guide voor de relatie Dashboard Hoofdiconen Actie-icoon Badge Streamregel Stream Streamgroep Figuur 1. Dashboard, stream en andere onderdelen 2 CD Online - quick guide voor de relatie Hoofdstuk

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Inhoud Error! Bookmark not defined.

Inhoud Error! Bookmark not defined. HOTEL HANDLEIDING 1 Inhoud Algemeen menu... 4 Dashboard of Overzicht... 4 Beheerder (Manager) -> Profiel (Profile)... 5 Dashboard of Overzicht... 6 Ticket details:... 7 User Management of gebruikersbeheer...

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie