Cursusoverzicht Update 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusoverzicht 2009. Update 4"

Transcriptie

1 Cursusoverzicht 2009 Update 4 4

2 Inhoudsopgave Arbeidsrecht Het sociaal plan in de praktijk 3 Wijzigen van arbeidsvoorwaarden 4 Flexibele arbeid 5 Actualiteiten werknemer en ziekte 6 Arbeidsrecht bij transacties 7 Arbeidsmigratie 8 Cao-recht, Verdiepingscursus 10 Cao-recht, Specialisatiecursus 11 Schattingsbesluit 12 Te verwachten cursussen 14 Onderneming en recht Jaarrekening lezen voor advocaten en notarissen 15 Mededinging in de praktijk: capita selecta 16 Fiscale uitwerking van de nieuwe wetgeving personenvennootschappen 17 Fiscale en juridische aspecten van de vereniging en stichting 18 Bijblijfcollege Herstructurering 20 Vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht 22 Insolventierecht, de praktijk nader beschouwd 24 Nieuwe regelgeving personenvennootschappen 25 Ondernemingsrecht, de stand van zaken 26 Personen- en familierecht Fiscale aspecten echtscheiding 28 Pensioenverevening bij echtscheiding 29 Alimentatierecht 30 Bijblijfcollege Echtscheiding 31 Basisbeginselen van het huwelijksvermogensrecht 32 Verdiepingscursus Huwelijksvermogensrecht 33 Het testament van de 21 e eeuw in de praktijk 34 Ongehuwd samenwonend 36 Specialisatieopleiding Personen- en familierecht Verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht 40 Te verwachten cursussen 41 Strafrecht en jeugdstrafrecht Basiscursus Voorlopige hechtenis 42 Verdiepingscursus Voorlopige hechtenis 43 De Gedragsbeïnvloedende Maatregel 44 Cassatie strafrecht 45 Forensisch DNA-onderzoek in strafzaken 46

3 Dwangmiddelen 47 Masterclass Opzet en schuld 48 Te verwachten cursussen 49 Vastgoed-, huurrecht en bouwrecht Verdiepingscursus UAV 50 Aanbestedingsrecht 51 Vastgoed Fiscaal 52 Geschillen rond de koop-/aannemingsovereenkomst 54 Basiscursus Huurrecht 55 Bestemmingsplannen en de Wro 56 Erfpachtrecht 58 Up-to-date Huurrecht 59 Onroerend goed in Spanje 60 De Wabo in aantocht 61 Huurrecht Bedrijfsruimte 62 Onroerend goed in Frankrijk 64 Pachtrecht 65 Te verwachten cursussen 66 Overige rechtsgebieden Algemene wet bestuursrecht & rechtspraak 67 Pandrecht 68 Etikettering van levensmiddelen in de praktijk 69 De nieuwe btw-regelgeving ten aanzien van de plaats van dienst nader bekeken 70 De (psycho)dynamiek in het conflict 71 Actuele ontwikkelingen in het gezondheidsrecht 72 Belastingrecht in de praktijk voor niet-fiscalisten 74 Het systeem in conflict 76 Persoonlijkheidsproblematiek en mediation 77 Up-to-date Auteursrecht & databankenrecht 78 Awb Vierde Tranche 80 Te verwachten cursussen 81 Beroepsvaardigheden Snellezen, mindmapping en geheugentechnieken voor juristen 82 Persoonlijke overtuigingskracht 83 Schikken op de gang 84 Beeldtaal voor juristen 85 Schriftelijke leergangen 87

4 Geachte lezer, Voor u ligt het overzicht van de cursussen voor 2009 van Sdu Juridische Opleidingen. Gedurende het jaar vullen wij dit overzicht steeds verder aan. Zodat u altijd op de hoogte bent, maar geen onnodige hoeveelheid losse folders meer ontvangt. Ons cursusprogramma bevat cursussen van verschillende niveaus. Wij hanteren de volgende begrippen: basiscursus, verdiepingscursus, specialisatiecursus en masterclass. Daarnaast bieden wij voor de laatste wetgeving actualiteitenspecials aan. Er zit dus altijd een cursus voor u tussen. Wij proberen zoveel mogelijk in te spelen op uw wensen en behoeften. Mocht u daarom ideeën of opmerkingen hebben, dan nodig ik u graag uit om contact met mij op te nemen. U kunt mij bellen op (070) of mailen naar Persoonlijk voordeelabonnement In plaats van losse cursussen kunt u ook voor het voordelige jaarabonne ment kiezen. U betaalt dan 110,- per permanente educatiepunt (effectief lesuur) met een minimale afname van 16 punten per jaar. Kijkt u voor de laatste cursussen op Met vriendelijke groet, mr. Leonie van Dreumel Manager Sdu Juridische Opleidingen

5 ARBEIDSRECHT 3 Verdiepingscursus Het sociaal plan in de praktijk Aandachtspunten en knelpunten bij het opstellen van een sociaal plan Donderdag 2 april uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 645,- per persoon Productcode: Q2335 Tijdens deze cursus werkt u vanuit de praktijk. De docenten behandelen het sociaal plan aan de hand van casusposities. Onder andere hoe een specifiek sociaal plan tot stand kwam, hoe zij daarin handelden, wat de reactie van de bestuurder was en welke problemen ze tegenkwamen. Hierna gaan de docenten meer in detail in op wat te regelen in een sociaal plan en wat redelijke vragen zijn. Daarbij maken zij onderscheid tussen een aantal soorten (dichtgeregeld vs. ruimte gevend, zak geld vs. van baan naar baan leidend). - Casusgerichte behandeling van het sociaal plan - Inhoudelijke behandeling sociaal plan advocaten, juristen, juridisch adviseurs dr. mr. Steven Jellinghaus Advocaat Partner NMI Mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators Tilburg Docent/onderzoeker Universiteit van Tilburg Hans van den Hurk Adviseur en opleider Dialoog Amsterdam 4 KIJK OP

6 4 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Wijzigen van arbeidsvoorwaarden Dinsdag 7 april 2009 Inschrijving uur Duur cursus uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 695,- per persoon Productcode: Q2327 advocaten, juristen, juridisch adviseurs In deze verdiepingscursus onderwijzen de docenten u over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Het is een cursus voor de ware fijnproever op het gebied van arbeidsrecht. Om die reden wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht verondersteld aanwezig te zijn. - HR Frans Maas - HR Van der Lely/Taxi Hofman - HR Guitoneai/Midnet - HR Stoof/Mammoet II - Imprévision (art. 6:258 BW) - Literatuur verhouding art. 7:611, art. 6:248 leden 1 en 2, art. 7:613 en art. 6:258 BW - Uitleg versus wijziging - Begrip arbeidsvoorwaarden - Instructierecht - Disciplinaire maatregelen - Identiteit arbeidsovereenkomst - Gelijke behandeling - Harmonisatie - Jurisprudentie over wijzigen functie - Jurisprudentie over wijzigen standplaats - Jurisprudentie over wijzigen overige arbeidsvoorwaarden - Casus 5 mr. Peter Vas Nunes Advocaat Partner bij Barents en Krans Advocaten en Notarissen Bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrecht dr. mr. Steven Jellinghaus Advocaat Partner NMI Mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators Tilburg Docent/onderzoeker Universiteit van Tilburg KIJK OP

7 ARBEIDSRECHT 5 Verdiepingscursus Flexibele arbeid Donderdag 12 mei 2009 Inschrijving uur Duur cursus uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 695,- per persoon Productcode: Q2367 Een inhoudelijk leuke en zeer actuele dag over flexibele arbeid. Twee bevlogen docentes gaan uitgebreid in op de voor- en nadelen en de risico s van het werken met flexibele arbeid. De dag wordt afgesloten met een casus. U dient te beschikken over een behoorlijke kennis van het Arbeidsrecht. - Contract voor bepaalde tijd: de (on)mogelijkheden - Ragetlieregel versus art. 7:668a BW - Freelancer, opdrachtovereenkomst en de VAR - Oproepovereenkomst en min-maxcontract - Arbeidsovereenkomst met 65+-werknemer - Bepalingen in flexibele arbeidsrelaties advocaten, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs - De rechten en plichten van een uitzendkracht en payrollkracht - ABU cao en NBBU cao - Vereniging Payroll Ondernemingen cao - Artikel 7:611 BW en de driehoeksrelatie inlener, uitlener en uitzendkracht - Verplichtingen in het kader van een arbeidsongeval en veiligheid op de werkvloer - Verplichtingen bij inhuren zzp er en een vreemdeling (Wav) - Medezeggenschap en flexibele arbeid - Ontslag van flexibele arbeidskrachten 5 mr. Eva Knipschild Advocaat Kennedy Van der Laan mr. Meeke Moser Bedrijfsjurist Randstad Groep Nederland KIJK OP

8 6 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Actualiteiten werknemer en ziekte Vrijdag 15 mei uur Hotel Houten 695,- per persoon Productcode: Q2336 advocaten, juristen, juridisch adviseurs 5 Op deze dag gaat u dieper in op onderwerpen rondom de WIA en de Wet Poortwachter. De WIA in de rechtspraak: de huidige tendens uitgediept Ontwikkelingen met betrekking tot de WIA, waaronder: - Recente jurisprudentie - Behandeling van specifieke cao-regelingen en de ontslagregels voor WGA-gerechtigden en niet WGA-gerechtigden - Hoe wordt omgegaan met de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden? Wanneer is dit interessant en wat betekent dit voor de organisatie? Wet Verbetering Poortwachter en ontslag - De loonbetalingsverplichting - Koppeling re-integratie en procedurele aspecten. Regeling procesgang eerste en tweede jaar van ziekte - Relatie (tekortschietende) re-integratie, ontslagrecht en ontslagvergoedingen - Stelplicht in kennelijk onredelijke ontslagprocedures rondom ziekte - Situatieve arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflict - Conflict of ziekte? Loonbetaling op basis van 628 of 629? - Situatieve arbeidsongeschiktheid a.d.h.v. LJN: BC7669 van 27 juni Wat is er veranderd in de aangepaste STECR werkwijzer arbeidsconflicten? Beroepsziekten en aansprakelijkheid - Recente rechtspraak over de zorgplicht van de werkgever bij arbeidsongevallen en beroepsziekten - Zorgplicht en aansprakelijkheid bij psychische ziekten - Aansprakelijkheid voor ongewenste omgangsvormen (discriminatie, intimidatie) - Vergoeding voor arbeidsongeschiktheid in het ontslagrecht en de verhouding met het aansprakelijkheidsrecht drs. Roelof Heida Arts en klachtenmanager Arboned Utrecht; Universitair Docent Arbeidsrecht RuG dr. mr. Steven Jellinghaus Advocaat Partner NMI Mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators Tilburg Docent/onderzoeker Universiteit van Tilburg mr. Peter van Minnen Advocaat HRM Advocaten Amsterdam dr. mr. Marlies Vegter Advocaat Bosch en Ruiter Advocaten Amsterdam; Redactie JAR, Sdu Uitgevers

9 ARBEIDSRECHT 7 Basiscursus Arbeidsrecht bij transacties Dinsdag 26 mei uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 645,- per persoon Productcode: Q2339 advocaten, bedrijfsjuristen, HR-managers, juridisch adviseurs Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol bij fusies, overnames of reintegratieprocessen. In deze cursus komen de regels, recente rechtspraak en vooral de praktijk aan bod. Transactie praktijk en juridische vormgeving - Uitleg soorten transacties (activa/passiva, aandelenverkoop) en de arbeidsrechtelijke consequenties daarvan (overgang van onderneming versus overgang onder algemene titel) en verkoopmethoden (o.m. veilingverkoop) - Juridische vastlegging transacties: letter of intent, (share) purchase agreement en relevante bepalingen voor de arbeidsjurist - Due diligence: waar moet je op letten? - Specifieke afspraken met werknemers/management bij fusies en overnames, zoals retention bonussen of juist vrijwillige vertrekregelingen Medezeggenschap - In welke gevallen heeft de or adviesrecht en waarover? - Speelt de or een rol bij internationale transacties? Toerekening en medeondernemerschap, ook in internationale situaties - Op welk tijdstip moet de or ingeschakeld worden? - Op welke punten eventueel instemmingsrecht? - Praktische aanpak medezeggenschap - Rol vakbonden: SER Fusiecode en cao-verplichtingen Arbeidsvoorwaarden - Integratie arbeidsvoorwaarden na overname - Harmonisatie van cao's - Regels rondom overgang van onderneming - Mogelijke reorganisatie/herstructurering - Sociaal plan 5 mr. Tom Claassens Advocaat Partner bij Loyens & Loeff in Rotterdam mr. Paul Vestering Advocaat Partner bij Stibbe in Amsterdam KIJK OP

10 8 ARBEIDSRECHT Basiscursus Arbeidsmigratie Woensdag 10 juni 2009 of Woensdag 11 november 2009 Inschrijving uur Duur cursus uur Locatie Hotel Schiphol A4, Hoofddrop 695,- per persoon Productcode: Q2389 (10 juni), Q2398 (11 november) advocaten, juristen, juridisch Adviseurs Tijdens deze basiscursus behandelt de docent het geheel van arbeidsmigratie. Er wordt kort op het onderdeel Wav-boete stelsel ingegaan en de wijze van procederen. Na deze cursus bent u in staat om elke werkgever van goed advies te voorzien of het nu gaat om een boete in het kader van de Wav, het werken met zelfstandige zonder personeel uit Roemenië of om het gebruiken van een buitenlandse stagiair. Opzet en inrichting van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: Wav) - Werkgeversbegrip - Begrip arbeid - Verwijtbaarheid - Tewerkstellingsvergunningvereiste (hierna: twv) - Aanvraag - Weigeringsgronden - Artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) Bijzondere uitzonderingen op grond van artikel 1 Besluit uitvoering Wav Enkele categorieën uit het Uitvoeringsbesluit - Wetenschappelijk onderzoekers - Stagiairs - Vreemdeling die een beroepsopleiding volgt Ongetoetste twv-verlening conform Uitvoeringsregels Wav - Studenten/stagiaires (zonder rechtmatig verblijf in Nederland) - Praktikanten/asielzoekers/musici en andere kunstenaars/au pairs - Internationale handelscontacten/ overplaatsing in concernverband en Detacheringrichtlijn 96/71 - Non-profitorganisaties/internationaal wegtransport Bijzondere verplichtingen - Artikel 15 Wav - Medewerkingplicht Wav-boete stelsel Procedurele perikelen - Verlenging/intrekking twv - Procedure in bezwaar en (hoger) beroep - Voorlopige voorziening - Werknemer als belanghebbende

11 ARBEIDSRECHT 9 Kennismigrantenregeling Intracommunautaire Detachering Europese dimensie - Uitzondering artikel 3 Wav - Werknemer-werkgeverrelatie - Positie en afbakening van (Roemeense en Bulgaarse) zelfstandigen zonder personeel en detachering - Associatieovereenkomst EG/Turkije: Raadsbesluit 1/80 rechtstreekse werking standstill bepaling ex art 13 - Internationale vervoer over de weg - Internationale vervoer binnenvaart mr. Michiel Tjebbes Adviseur Everaert Advocaten 6 KIJK OP

12 10 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Cao-recht Dinsdag 9 juni 2009 of Dinsdag 6 oktober 2009 Inschrijving: uur Duur cursus: uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 695,- per persoon Productcode: Q2388 (9 juni) Q2393 (6 oktober) advocaten arbeidrecht, juridisch adviseurs en bedrijfsjuristen De docente biedt een optimale dag over Cao-recht. Alle essentiële onderwerpen komen uitgebreid aan bod. U dient vooraf de opgegeven literatuur te bestuderen, zodat de vereiste kennis aanwezig is voordat u aan de cursus begint. Hierdoor is het verdiepende niveau van de cursus gewaarborgd. Na deze cursus kunt u de specialisatiecursus Cao-recht volgen. Kracht van gebondenheid in onderlinge verhouding - Avv - Cao - Artikel 14 Wet CAO - Incorporatie - Onverplicht volgen Incorporatie en wijziging toepasselijke cao - Effecten van type wijziging op gebondenheid aan cao - Verschil rechtstreekse binding cao en binding door incorporatie - Statische en dynamische incorporatie van cao s - Toekomstbestendige incorporatie Ondernemings-cao en Bedrijfstak-cao - Achtergronden: decentralisering van arbeidsvoorwaarden - Dispensatie van avv; (on-)mogelijkheden - Toetsingskader AVV - Bestuursprocesrecht Bollemeijer -problematiek - Afwijken van driekwart-dwingend recht - Artikel 14-werknemers - Representativiteit/ gele bonden - Toelating tot onderhandelingen 5 mr. dr. Esther Koot-van der Putte Cao-recht advies en opleiding KIJK OP

13 ARBEIDSRECHT 11 Specialisatiecursus Cao-recht Dinsdag 30 juni 2009 of Dinsdag 3 november 2009 Inschrijving: uur Duur cursus: uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 745,- per persoon, Productcode: Q2392 (30 juni) Q2394 (3 november) advocaten, juristen, bedrijfsjuristen en juridisch adviseurs 6 In deze interactieve specialisatiecursus Cao-recht vragen wij u om vooraf de literatuur te bestuderen en casuïstiek voor te bereiden en deze vooraf per mail in te sturen aan de docente. Hiervoor krijgt u in de maanden mei en juni 2009 gratis toegang tot OpMaat Arbeidsrecht. De gemaakte casuïstieken worden tijdens de cursus besproken. Aan de hand van deze casuïstieken zal de docente nog dieper op de stof ingaan. Afwijken van de cao - Status cao (Avv, cao, art. 14, incorporatie, volgers ) - Factor tijd (terugwerkende kracht/nawerking) - Welk type arbeidsvoorwaarden? - Differentiatiemogelijkheden (o.a. kader-cao, cao à la carte) Uitleg van cao's - Obligatoire bepalingen - Horizontale en diagonale bepalingen - Geïncorporeerde cao-bepalingen - Haviltex vs. DSM/Fox - Kenbaarheid: contra-proferentem rechtsvermoeden? Groepsgewijs voorbereiden en plenair bespreken van casus Afwijken van de cao en gebondenheid - Effecten van een afwijkende afspraak op verschillende vormen van gebondenheid (avv, cao, art. 14, incorporatie en volgers) - Effect factor tijd - Typen arbeidsvoorwaarden - Soorten werkgevers en werknemers (o.a. oud vakbondsleden, freelancers, werkgever na overgang van onderneming) Bespreken casus Dispensatie en ondernemings-cao in de praktijk (huiswerkopdracht) - Ondernemings-cao - Overlap van sectoren, werkingssfeerbepalingen - Dispensatie (door Minister SZW of door sociale partners) - Toetsingskader AVV mr. dr. Esther Koot-van der Putte Cao-recht advies en opleiding

14 12 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Schattingsbesluit Donderdag 25 juni 2009 of Woensdag 18 november 2009 Inschrijving: uur Duur cursus: uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 745,- per persoon Productcode: Q2391 (25 juni) Q2397 (18 november) De cursus behandelt het Schattingsbesluit van voor en na 1 oktober 2004 en de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie, omdat op veel uitkerings - gerechtigden deze regels van toepassing zijn. Ook de nieuwe wijze van het vaststellen van het maatmaninkomen, zoals geldt voor WIA-zaken m.i.v. juli 2008, komt uitgebreid aan de orde. Aan het eind van de dag bent u vertrouwd met de dagloonproblematiek en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot dit onderwerp. Van u wordt verwacht dat u de vooraf toegestuurde literatuur en een casus over het dagloon bestudeert en voorbereidt. Hiervoor ontvangt u een gratis proefabonnement op NDSZ. U wordt verzocht om een recente wetbundel mee te nemen naar deze dag, bijvoorbeeld de Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht advocaten, juristen en juridische adviseurs Schattingsbesluit - Schattingsbesluit vóór 1 oktober Uitspraken: USZ 2004/35 USZ 2004/327 USZ 2008/58 (GDBM) RVS 2002/164 CRvB 07/1869 WAO LJN BG6008 USZ 2008/42 (maatman) USZ 2008/237 (fictieve bekwaamheden) Vervolg Schattingsbesluit - Schattingsbesluit na 1 oktober Uitspraken: USZ 2007/151 (arbeidsduurbeperking) USZ 2007/281 CRvB 06/5055 LJN BG6346 (prognostisch ziekteverzuim) USZ 2006/257 USZ 2007/229 USZ 2008/244 (verzekeringsarts in opleiding)

15 ARBEIDSRECHT 13 CBBS - Uitspraken: USZ 2004/253 CRvB 06/3585 WAO 06/4408 WAO USZ 2008/86 LJN BG Omvang van het geschil - Uitspraken: USZ 2007/125 USZ 2008/343 Dagloon - Behandeling casus - Uitspraken: USZ 2008/185 USZ 2008/ 208 USZ 2008/228 USZ 2008/229 USZ 2008/230 CRvB 07/3134 WW, LJN BD1256, Rechtbank Rotterdam 07/2016, LJN BD1791, Centrale Raad van Beroep 08/1126 ZW, LJN BG8812. Maatmaninkomen - Gewijzigde vaststelling maatmaninkomen - Feitelijk inkomen - Resterende verdiencapaciteit mr. Arie Wit De Geinbrug KIJK OP

16 14 ARBEIDSRECHT Te verwachten cursussen arbeidsrecht onder andere: Specialisatiecursus Flexibele arbeid Verdiepingscursus Ambtenarenrecht Verdiepings- en specialisatiecursus Arbeidsrecht in transacties Verdiepingscursus Werkgeversaansprakelijkheid Verdiepingscursus ontslagrecht Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) TAP geeft u inzicht in ontwikkelingen op verschillende deelgebieden binnen het arbeidsrecht. Het blad biedt u een overzicht aan belangrijke jurisprudentie, literatuur en ontwikkelingen die van belang zijn voor de praktijk. De specials van TAP bieden u themagewijze verdieping over een bepaald onderwerp. De service voorziet u wekelijks van het laatste nieuws. Meer informatie: KIJK OP

17 ONDERNEMING EN RECHT 15 Basiscursus Jaarrekening lezen voor advocaten en notarissen Donderdag 9 april 2009 of donderdag 19 november uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 595,- per persoon Productcode: Q2338 (9 april) Q2423 (19 november) advocaten, (kandidaat-)notarissen Deze cursus is bedoeld voor juristen werkzaam in de advocatuur en notariaat, die koudwatervrees hebben om een jaarrekening ter hand te nemen, omdat zij niet of onvoldoende in staat zijn om uit de jaarrekening die informatie te halen die zij nodig hebben om de waarde van de onderneming en/of winstgevend - heid te beoordelen. - Basisbeginselen jaarrekening lezen - Jaarrekening lezen in de juridische praktijk mr. J.P. Slot Advocaat managing partner bij Slot Jacobs & Bloemen Advocaten & Belastingadviseurs Docent belastingrecht en jaarrekening lezen Nederlandse Orde van Advocaten Docent belastingrecht en privaatrecht opleiding Masterclass AA bij Marcus Verbeek Praehep 4 4 punten punten voor het najaar in aanvraag KIJK OP

18 16 ONDERNEMING EN RECHT Verdiepingscursus Mededinging in de praktijk: capita selecta Maandag 20 april uur Hotel Houten 745,- per persoon Productcode: Q2342 advocaten en bedrijfsjuristen Op verdiepend niveau krijgt u inzicht in de huidige problematiek binnen het mededingingsrecht, waarbij onze docenten de onderwerpen uit de rechtspraktijk uitgebreid bespreken. Mededingingsrecht vanuit de ondernemingsrechtpraktijk (fusies en overnames) - Nevenrestricties in het kader van overnames: hoe lang mag een non-concurrentiebeding duren? - Fusiecontrole: mogen partijen fuseren zonder te melden? Handhaving en procedures in het mededingingsrecht - Administratieve, strafrechtelijke en civiele aspecten van handhaving - Toezicht- en onderzoeksbevoegdheden en de invloed van het EVRM Markt en overheid - Staatssteun - Diensten van algemeen economisch belang - Dienstenrichtlijn (en implementatie: Dienstenwet) 6 prof. mr. J.W. van de Gronden Hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. mr. M. Maassen Universitair docent Economisch Publiekrecht, Europa Instituut, Universiteit Utrecht KIJK OP

19 ONDERNEMING EN RECHT 17 Basiscursus Fiscale uitwerking van de nieuwe wetgeving personenvennootschappen Maandag 11 mei 2009 of donderdag 12 november uur Hotel Houten (11 mei) of Hotel Schiphol A4, Hoofddorp (12 november) 595,- per persoon Productcode: Q2354 (11mei) Q2422 (12 november) advocaten, (kandidaat-) notarissen, rechterlijke macht, bedrijfsjuristen, bedrijfs - fiscalisten, belasting adviseurs, accountants, mede werkers Belasting dienst, adviseurs en juristen bij banken 4 In deze middagcursus besteden we uitgebreid aandacht aan de fiscale uitwerking die de nieuwe wetgeving personenvennootschappen met zich meebrengt, waarbij mr. van Kempen als introductie kort stil staat bij de privaatrechtelijke aspecten. Privaatrechtelijke aspecten Titel 7.13 BW - Gevolgen aansprakelijkheid - Gevolgen al dan niet kiezen voor rechtspersoonlijkheid - Bedrijfsopvolging vennoten - Rechtsvormwijziging Gevolgen voor de overdrachtsbelasting - Tweedeling in vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid - Bedrijfsopvolging vennoten - Rechtsvormwijziging - Vastgoedvennootschappen Gevolgen voor de inkomsten-, dividend-, en vennootschapsbelasting - Fiscale transparantie - Fiscale gevolgen van de nieuwe omzettingen Bijzondere fiscale problemen Titel 7.13 BW - Fiscale behandeling en omzetting van/in de open-cv - Heffingslek in de dividendbelasting - Samenloop met de fiscale eenheid - Samenloop met antimisbruikbepalingen in de deelnemingsvrijstelling 4 punten mr. M.L.M. (Thil) van Kempen Verbonden aan de Universiteit van Tilburg en het Wetenschappelijk Bureau van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs dr. J.L. (Jan) van de Streek Universitair docent Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens medewerker van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs 4 punten 4 punten FB 4 punten CB 3 punten NOAB, NOvAA volgens nadere voorschriften permanente educatie punten voor het najaar in aanvraag

20 18 ONDERNEMING EN RECHT Verdiepingscursus Fiscale en juridische aspecten van de vereniging en stichting Vrijdag 15 mei uur Hotel Schiphol A4 Hoofddorp 645,- per persoon Productnummer: Q2346 Deelnemers krijgen gratis het boekje 'Stichting en vereniging' (SFFU) t.w.v. 22,50 (kandidaat-)notarissen, advocaten, belasting - adviseurs, accountants Juridische aspecten vereniging en stichting De wettelijke en formele kenmerken van stichtingen - Wettelijke definiëring - Het ledenverbod - Het uitkeringsverbod - Interne organisatie (en governance) - Bestuur en vertegenwoordiging De wettelijke en formele kenmerken van verenigingen - Verschijningsvormen en wettelijke definiëring - Interne organisatie (en governance) - Het lidmaatschap en de algemene ledenvergadering - Bestuur en vertegenwoordiging - Kort overzicht actualiteiten Vennootschapsbelasting-, inkomstenbelasting- en loonbelastingaspecten vereniging en stichting - Belastingplicht en vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting - Belastingplicht voor de loonbelasting en premieheffing - Raakvlakken met de inkomstenbelasting - Aansprakelijkheid voor fiscale schulden De stichting en vereniging als algemeen nut beogende instelling (anbi) - Het belang van de anbi-status: giftenaftrek, successie- en schenkingsrecht - Hoe krijg je de anbi-status? - Buitenlandse anbi s - Teruggaafregeling energiebelasting voor bepaalde algemeen nut beogende instellingen - Vrijstelling successie- en schenkingsrecht voor aangewezen stichtingen en verenigingen en sportverenigingen zonder anbi-status KIJK OP

21 ONDERNEMING EN RECHT 19 Btw-aspecten vereniging en stichting - Wanneer is stichting/vereniging voor de btw belastingplichtig? - Toepassing btw-vrijstellingen - Diensten tussen stichting/vereniging onderling - Integratieheffing bij nieuwbouw - Fondswervende activiteiten 4 prof. dr. P. Kavelaars Hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus universiteit Rotterdam, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor belastingadviseurs van Deloitte E.H. van den Elsen Director Indirect Tax Deloitte Belastingadviseurs BV Eindhoven mr. J.H.E. van Brussel Kandidaat-notaris/partner bij AKD Prinsen Van Wijmen N.V. dr. S.J.C. Hemels Universitair hoofddocent Universiteit Leiden, senior professional support lawyer Allen & Overy, Amsterdam. 4 punten 4 punten

22 20 ONDERNEMING EN RECHT Actualiteitenspecial Bijblijfcollege Herstructurering Vrijdag 29 mei uur Hotel Houten 795,- per persoon Productcode: Q2357 advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, accountants, belastingadviseurs/ financieel adviseurs, estate planners, juristen/adviseurs van banken Naast de fiscale, bedrijfseconomische en juridische aspecten krijgt u bij herstructurering ook te maken met de sociaalrechtelijke en organisatorische problematiek die een herstructurering met zich meebrengt. Tijdens dit bijblijfcollege geven deskundige docenten u op praktische wijze inzicht in deze aspecten van een herstructurering. Herstructurering door middel van fusie en splitsing Fiscale aspecten van herstructurering Fiscale reorganisatiefaciliteiten - aandelenfusie - bedrijfsfusie - juridische fusie - juridische afsplitsing Fiscale follow-up na een herstructurering Herstructurering in een juridische omgeving - Ziekenhuisconstructie - Sterfhuisconstructie - Management buy out Doorstart - Ontslagbescherming werknemers - Aansprakelijkheden - Overgang onderneming - Funding - Andere overeenkomsten - Resources - Biedprotocol/ongereguleerde procedure - Reorganiserend vermogen onderneming - Waarderealisatie/kapers op de kust - Voorontwerp Insolventiewet - Bodemverhuurconstructie - Misbruik van faillissementsrecht - Voortzetting onderneming KIJK OP

23 ONDERNEMING EN RECHT 21 7 Herstructurering in het kader van een pre-faillissementssituatie en in het kader van een faillissementssituatie - Selectieve betaling, mede in het licht van de komende Insolventiewet - Tegenstrijdige belangen, mede in het licht van de komende Insolventiewet Herstructurering in een organisatorische omgeving - Oorzaken van financiële moeilijkheden - Het proces van 'turnaround' - Succes- en faalfactoren van herstructureringen in de praktijk - Het 'turnaround plan' als basis voor waarde- en vertrouwensherstel Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering - Adviesrecht ondernemingsraad - Raadpleging vakbonden (Fusiecode en collectief ontslag) - Sociaal plan - Ontslagprocedures - WW-rechten werknemers 7 punten 7 punten 1 bel 4 he, 1 sz 1 icb NFB: 2 fiscaal, 5 algemeen, CB: 2 fiscaal, 5 algemeen prof. mr. W.J. Slagter Advocaat en adviseur te Rotterdam, Emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam mr. F.K. Buijn Partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam mr. drs. P.E.C. Vossenberg Fiscalist bij PricewaterhouseCoopers in Rotterdam, specialisatie fusies en overnames mr. M. Windt Partner bij Houthoff Buruma in Rotterdam mr. G.H. Gispen Partner en advocaat bij Simmons & Simmons, specialisatie herstructurering, insolventierecht en bestuurdersaansprakelijkheid dr. mr. J.A.A. Adriaanse Hoofddocent aan de Universiteit Leiden en consultant bij de WissemaGroup in Den Haag prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss Hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit in Leiden

24 22 ONDERNEMING EN RECHT Congres Vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht Donderdag 11 juni uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 595,- per persoon Productcode: Q2361 advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen, medewerkers banken: adviseurs/juristen, accountants, bedrijfsadviseurs, belastingadviseurs Tijdens dit congres krijgt u een duidelijk en actueel beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van het nieuwe BV-recht, zodat u in uw adviespraktijk goed beslagen ten ijs komt. Inleiding: doel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht - Europese ontwikkelingen - Belangrijkste pijlers voor herziening - Consequenties voor de praktijk/ leidt flexibilisering daadwerkelijk tot vereenvoudiging van het BV-recht? Interne verhoudingen - Orgaanstructuur - Bevoegdheidsverdeling in de flex-bv - Stemrecht - Stemrechtloze aandelen - Aandelen zonder winstrecht Beslotenheid en Geschillenregeling - Afschaffing verplichte blokkeringsregeling - Nieuwe regeling statutaire verplichtingen voor aandeelhouders - Statutaire kwaliteitseisen aan het aandeelhouderschap - Bescherming minderheidsaandeelhouders Kapitaal- en schuldeisersbescherming - Afschaffing minimum kapitaalvereiste - Dividenduitkeringen aan aandeelhouders - Financiering aandelenoverdracht - Vereenvoudiging inkoop van aandelen en kapitaalvermindering - Afschaffing verplichting accountantsverklaring bij inbreng op aandelen in natura - Crediteurenbescherming d.m.v. uitkeringstest en aansprakelijkheid van bestuurders Vergelijking van het wetsvoorstel met het Antilliaanse en Arubaanse vennootschapsrecht - Statuten en by-laws - De aandeelhouder bestuurde vennootschap - One tier bestuursmodel - Regels betreffende stemrecht en winstrecht - Bescherming minderheidsaandeelhouders - Vermogensbescherming - Doeloverschrijding/tegenstrijdig belang

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2016 juni 2016 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang september 2015 december 2015 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang maart 2017 juni 2017 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB

Ondernemerschap in de bouw. mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Ondernemerschap in de bouw mr. M.G. (Martine) ten Hove mr. H.J. (Hanny) ten Brink FB Introductie Martine ten Hove: Trip Advocaten & Notarissen vestigingen in Assen, Groningen en Leeuwarden circa 80 juristen

Nadere informatie

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen

Notaris en scheiding. mr. F. Schonewille (ed.) Maklu Apeldoorn - Antwerpen Notaris en scheiding mr. F. Schonewille (ed.) Apeldoorn - Antwerpen Inhoud Hoofdstuk 1. Het Scheidingsconflict 11 Mr. fan Willem van Ee Inleiding 11 1. Hoe het begon 12 2. Theorie 13 3. Dieper liggende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT

COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT COMPENDIUM VAN HET ONDERNEMINGSRECHT DOOR MR. W.J. SLAGTER Emeritus hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-staatsraad i.b.d. met medewerking van dr. J.C.K.W. Bartel, Staatsraad, prof. mr.

Nadere informatie

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage.

Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE. Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage. Van de BV en de NV DOOR MR. P. VAN SCHILFGAARDE Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen en Utrecht Advocaat te 's-gravenhage Negende druk De eerste t/m de vijfde druk van dit boek zijn verschenen

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015

LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 VU LAW ACADEMY LEERGANG VERMOGEN BIJ SCHEIDING NAJAAR 2015 NIEUW VERRIJK UW KENNIS VAN HET VERMOGENSRECHT OM UW WERK ALS FAMILIERECHT- ADVOCAAT OF MEDIATOR OPTIMAAL TE KUNNEN DOEN Leergang Vermogen bij

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Vrijdag 6 april 2012 14.15-17.30 Transnationale aspecten van het Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht

Vrijdag 6 april 2012 14.15-17.30 Transnationale aspecten van het Ondernemingsrecht Universiteit Utrecht Magna Charta leergang Boek 2 BW Programma van de leergang Module Spreker 1 Overview British/International Corporate Law dr. B. Choudhury, lecturer in Corporate Law Queen Mary University of London 2 Inleiding

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25

Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17. Enkele afkortingen 19. Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 Inhoud Lijst van verkort aangehaalde literatuur 17 Enkele afkortingen 19 Inleiding 21 Deel 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 25 1 Rechten en verplichtingen van echtgenoten 27 1.1 Algemeen 27

Nadere informatie

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht Magna Charta leergang Boek 2 BW Programma van de leergang Spreker Inleiding Ondernemingsrecht - prof. mr. J.B. Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht Vrije Universiteit Amsterdam Datum Maandag 17 september

Nadere informatie

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 Inhoudsopgave Afkortingen XIX Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 1. Inleiding 1 2. Ondernemer en wettelijke gemeenschap van goederen 2 2.1. Voorzieningen in het zicht van scheiding

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

Inschrijfformulier cursussen

Inschrijfformulier cursussen NB: Velden met een * moeten worden ingevuld. Deelnemergegevens: Achternaam Voorletter(s) Titel Inschrijfformulier cursussen * * Geslacht Privéadres M V * Postcode privé Woonplaats privé Telefoonnummer

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht

Maandag 17 september 2012 transnationale aspecten van het ondernemingsrecht Universiteit Utrecht Magna Charta leergang Boek 2 BW Programma van de leergang Spreker Datum Inleiding Ondernemingsrecht - prof. mr. J.B. Huizink, hoogleraar ondernemingsrecht Maandag 17 september 2012 Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15

INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 INHOUD AFKORTINGEN / 13 VERKORT AANGEHAALDE WERKEN / 15 1. INLEIDING / 17 1 De vennootschap als rechtspersoon en deelrechtsorde / 17 2 Vennootschap en onderneming / 20 3 Organisatie en doelstelling / 24

Nadere informatie

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING

NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING NETHERLANDS INSTITUTE FOR LAW AND GOVERNANCE KOUDE UITSLUITING Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende

Nadere informatie

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)

Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen 22 maart 2017 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel 33 987 Swinkels (D66) / Recourt

Nadere informatie

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris!

Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Daar is hij dan: de echtscheidingsnotaris! Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Published in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 139,

Nadere informatie

Samenwonen of trouwen

Samenwonen of trouwen Ciska Sikkel-Spierenburg Samenwonen of trouwen Financiële en juridische aspecten 3 e, herziene druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst en tabellen voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3

Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken. 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 Inhoudsopgave Voorwoord... VI Hoofdstuk 1. De nieuwe flex-bv juridisch bekeken 1. De flex-bv: wat betekent dit voor u?... 2 1.1. Flexibele BV... 2 1.2. Een overzicht... 2 1.3. Niet automatisch!... 3 2.

Nadere informatie

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer.

Deze bijeenkomsten zullen worden gehouden bij Ria Joosten, Proeflokaal Limburg, Doorbrand 2 te 6086 PK Neer. Naam 1 Naam 2 Adres Postcode Plaatsnaam Helden, 1 maart 2016 Betreft: Uitnodiging bijeenkomst (agro-)ondernemers Geachte genodigde, De Aelmans Adviesgroep, Hoeberechts Advocaten en Metis Notarissen nodigen

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Afwikkeling van Insolventies

Afwikkeling van Insolventies Vermande Studiedagen Vernieuwd programma Driedaagse praktijkcursus Afwikkeling van Insolventies Woensdag 7, 14 en 21 november 2007 Mercure Hotel Utrecht Bunnik Thema s die o.a. aan bod komen: Nieuwe faillissementswet

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12

Inhoud. Deel 1 Ondernemingsrecht 12 Inhoud Deel 1 Ondernemingsrecht 12 1 Bedrijf en onderneming 15 1.1 Bedrijf, vrij beroep en onderneming 16 1.2 Plicht tot het voeren van een administratie 17 1.3 Plicht tot inschrijving in handelsregister

Nadere informatie

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017

Executive onderwijs. Risico's en kansen beter inschatten door een integraal perspectief. Masterclass Overheidsaansprakelijkheid 2017 i Deze brochure is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. De inhoud geeft de stand van zaken op het moment van schrijven weer. Fotograaf: Ed van Rijswijk, Steven

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten

Ciska Sikkel-Spierenburg. Scheiden. Financiële en juridische aspecten Ciska Sikkel-Spierenburg Scheiden Financiële en juridische aspecten 3 e, geheel herziene druk, september 2011 Copyright 2011 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming

Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Prof. mr. J.B. H u izin k Rechtspersoon, vennootschap en onderneming Derde druk ik Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2013 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIX Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding

LIESVELD ADVOCATEN. Personen- en Familierecht en Echtscheiding LIESVELD ADVOCATEN Personen- en Familierecht en Echtscheiding Liesveld Advocaten te Apeldoorn adviseert aan en procedeert voor zowel bedrijven als particulieren. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 8 november 2007 Mr. Michiel van Dijk ARBEIDSRECHT Actualiteiten: Ontslag Concurrentiebeding Gewijzigde wetgeving/rechtspraak 1. Wijziging Werkloosheidswet in relatie tot het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014.

Inhoudsopgave. Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden. Fiscale eindejaarstips 2014. Belastingcijfers 2014. Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdinhoudsopgave Introductie Trefwoorden Fiscale eindejaarstips 2014 Belastingcijfers 2014 Prinsjesdag 2014 Tabblad 100.00 Juridische- en economische aspecten van de BV 110.00

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

VU LAW academy LEERGANG GRONDSLAGEN VENNOOTSCHAPS- EN ONDERNEMINGSRECHT VOORJAAR 2017

VU LAW academy LEERGANG GRONDSLAGEN VENNOOTSCHAPS- EN ONDERNEMINGSRECHT VOORJAAR 2017 VU LAW academy LEERGANG GRONDSLAGEN VENNOOTSCHAPS- EN ONDERNEMINGSRECHT VOORJAAR 2017 Leergang grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht VOORJAAR 2017 De meeste advocaten en juristen weten het van

Nadere informatie

rbeidsrechtelijke beschertning

rbeidsrechtelijke beschertning rbeidsrechtelijke beschertning PROEFSGHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. D.D. Breimer, hoogleraar in de faculteit der Wiskunde

Nadere informatie

Belastingrecht voor niet-fiscalisten

Belastingrecht voor niet-fiscalisten Schriftelijke cursus in 8 delen Start wanneer u wilt Belastingrecht voor niet-fiscalisten n bij Schriftelijke cursus in 8 delen met praktijkbijeenkomst Startdatum 16 april 2010 Belastingrecht voor niet-fiscalisten

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties Flexibele arbeidsrelaties Prof. mr. E. Verhulp (red.) Mr. R.M. Beltzer Prof. dr. K. Boonstra Mr. D. Christe Prof. mr. J. Riphagen KLUWER,Jjp Deventer - 2002 Woord vooraf v Afkortingen xv Lijst van verkort

Nadere informatie

Handleiding bij scheiding

Handleiding bij scheiding Handleiding bij scheiding door mr. J.A.M.P. Keijser Derde, herziene druk Kluwer-Deventer-1995 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De fase vöör de scheiding 1 1.1. Scheiden of niet 1 1.2. Inschakeling van een advocaat

Nadere informatie

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN

MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN FISCAAL ECONOMISCH INSTITUUT B.V. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM MASTERCOURSE BEDRIJFSFISCALISTEN INTRODUCTIE Het Fiscaal Economisch Instituut B.V. heeft een MasterCourse

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer - 2003 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht 5 2.1 Vakbonden 5 2.2 Werkgevers 19 2.3 Vakverenigingsrecht

Nadere informatie

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude

Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Integrale aanpak Faillissementsfraud e. Kennisplatform Faillissementsfraude Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale aanpak Faillissementsfraud e Kennisplatform Faillissementsfraude www.faillissements-fraude.nl Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude Integrale

Nadere informatie

Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang

Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang Magna Charta Arbeidsrecht Programma van de leergang Module Spreker Datum 1 Wettelijk perspectief BW boek 3, boek 6 en boek 7 - mr. A.F. Bungener, advocaat HeidemanBoot Advocaten Maandag 8 oktober 2012

Nadere informatie

Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid

Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid Er is nu eindelijk een alternatief! Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid Nederlandse Documentatie Sociale Zekerheid, kortweg NDSZ, is een online databank over sociale zekerheid. Alle socialezekerheidswetten

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

Ciska Sikkel-Spierenburg SCHEIDEN

Ciska Sikkel-Spierenburg SCHEIDEN Scheiden Ciska Sikkel-Spierenburg SCHEIDEN 4 e geheel herziene druk, april 2015 Copyright 2015 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden Inlichtingen Consumentenbond

Nadere informatie

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE LEERGANG ARBEIDSRECHT II THE SIMPLY BEST LEERGANG ARBEIDSRECHT 64 PO EURO 3.500,-- EXCL. BTW START NAJAAR 2015 # JAARGANG 2 LEERGANG ARBEIDSRECHT NAJAAR 2015 VOORWOORD Magna Charta start op 31 augustus

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

16 PO-PUNTEN VOOR 1.600 EURO INCLUSIEF VLUCHT EN ACCOMMODATIE

16 PO-PUNTEN VOOR 1.600 EURO INCLUSIEF VLUCHT EN ACCOMMODATIE CURSUS woensdag 29 oktober - zondag 2 november 2014 16 PO-PUNTEN VOOR 1.600 EURO INCLUSIEF VLUCHT EN ACCOMMODATIE Vertrek op woensdag 29 oktober 2014 Donderdag 30 oktober (4 uur college) 16:15 uur 18:15

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden het verrekenbeding in de praktijk Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl Geachte relatie, Bent u gehuwd? En, zo ja, heeft u huwelijkse

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling Adviesonderwerpen scheiding Financieel advies bij echtscheiding Voor veel klanten is het echtscheidingsrisico statistisch gezien groter dan het overlijdensrisico. Desondanks wordt er in het inventarisatiegesprek

Nadere informatie

Voordelen en risico's van payrolling

Voordelen en risico's van payrolling mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

SAMEN WONEN. klaar voor de notaris deel 2 ELLE VAN GOMPEL & DESIRÉE LAUREIJ

SAMEN WONEN. klaar voor de notaris deel 2 ELLE VAN GOMPEL & DESIRÉE LAUREIJ klaar voor de notaris deel 2 SAMEN WONEN ELLE VAN GOMPEL & DESIRÉE LAUREIJ Samenwonen Elle van Gompel & Desirée Laureij samen wonen klaar voor de notaris deel 2 1 e druk, juni 2013 Copyright 2013 Consumentenbond,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Scheiden, erkennen, adopteren, gezag uitoefenen over en omgang of contact hebben met minderjarige kinderen anno 2009

Scheiden, erkennen, adopteren, gezag uitoefenen over en omgang of contact hebben met minderjarige kinderen anno 2009 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Nieuw familierecht Scheiden, erkennen, adopteren, gezag uitoefenen over en omgang of contact hebben met minderjarige kinderen anno 2009 A.J.M. Nuytinck

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht mr. CA. Kraan tweede druk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en zn.) Arnhem 1994 Inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde literatuur 11 Enkele afkortingen

Nadere informatie

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP

OPLEIDINGEN WERKWIJZE OPEN INSCHRIJVING OPLEIDINGEN IN COMPANY OPLEIDINGEN DOELGROEP OPLEIDINGEN WERKWIJZE De opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen onderscheiden zich door de kleine, interactieve werkgroepen van maximaal 12 deelnemers. Theorie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden wisselen

Nadere informatie

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining

MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining MERLIJN LEERGANG ARBEIDSMEDIATION (20 PE) Specialisatietraining Merlijn Leergang Arbeidsmediation Introductie Deze leergang is een combinatie van de training mediation in arbeidsconflicten en Achter de

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden

Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden Mr. J.A. Booij Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden KLUWER.TS^" Deventer - 2003 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen / 5 Overzicht bestuurdersaansprakelijkheid /15 HOOFDSTUK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART

FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART FAILLISSEMENTSFRAUDE EN DE VALSE DOORSTART NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Faillissementsfraude is en blijft een hardnekkig fenomeen. Faillissementen zijn om meer dan één reden traumatische gebeurtenissen.

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check!

Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check! De WWZ-check Bent u klaar voor de Wet Werk en Zekerheid? Doe de WWZ-check! Scan de QR-code voor een korte video Er staat binnen het arbeidsrecht een aantal vrij ingrijpende wijzigingen op stapel, welke

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

Publicaties 2005 2006 2007 2008

Publicaties 2005 2006 2007 2008 Publicaties 2005 1. J.J.W. van Ladesteijn, Werkgever verplicht tot taalbeleid voor buitenlands personeel, Het Financieele Dagblad, 27 oktober 2005, p. 11; 2. J.J.W. van Ladesteijn, Noodzaak van een hoofddoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Afkortingen...13 Hoofdstuk 1 Inleiding...15 1.1 Inleiding...15 1.2 Geschiedenis WOR...15 1.3 Spilbegrippen WOR... 17 1.3.1 Onderneming... 17 1.3.2 Ondernemer...

Nadere informatie

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl De Haan team personen- en familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich, kortweg, bezighoudt met alle juridische vragen

Nadere informatie