Cursusoverzicht Update 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusoverzicht 2009. Update 4"

Transcriptie

1 Cursusoverzicht 2009 Update 4 4

2 Inhoudsopgave Arbeidsrecht Het sociaal plan in de praktijk 3 Wijzigen van arbeidsvoorwaarden 4 Flexibele arbeid 5 Actualiteiten werknemer en ziekte 6 Arbeidsrecht bij transacties 7 Arbeidsmigratie 8 Cao-recht, Verdiepingscursus 10 Cao-recht, Specialisatiecursus 11 Schattingsbesluit 12 Te verwachten cursussen 14 Onderneming en recht Jaarrekening lezen voor advocaten en notarissen 15 Mededinging in de praktijk: capita selecta 16 Fiscale uitwerking van de nieuwe wetgeving personenvennootschappen 17 Fiscale en juridische aspecten van de vereniging en stichting 18 Bijblijfcollege Herstructurering 20 Vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht 22 Insolventierecht, de praktijk nader beschouwd 24 Nieuwe regelgeving personenvennootschappen 25 Ondernemingsrecht, de stand van zaken 26 Personen- en familierecht Fiscale aspecten echtscheiding 28 Pensioenverevening bij echtscheiding 29 Alimentatierecht 30 Bijblijfcollege Echtscheiding 31 Basisbeginselen van het huwelijksvermogensrecht 32 Verdiepingscursus Huwelijksvermogensrecht 33 Het testament van de 21 e eeuw in de praktijk 34 Ongehuwd samenwonend 36 Specialisatieopleiding Personen- en familierecht Verdeling, verrekening en afwikkeling van vermogens in het familierecht 40 Te verwachten cursussen 41 Strafrecht en jeugdstrafrecht Basiscursus Voorlopige hechtenis 42 Verdiepingscursus Voorlopige hechtenis 43 De Gedragsbeïnvloedende Maatregel 44 Cassatie strafrecht 45 Forensisch DNA-onderzoek in strafzaken 46

3 Dwangmiddelen 47 Masterclass Opzet en schuld 48 Te verwachten cursussen 49 Vastgoed-, huurrecht en bouwrecht Verdiepingscursus UAV 50 Aanbestedingsrecht 51 Vastgoed Fiscaal 52 Geschillen rond de koop-/aannemingsovereenkomst 54 Basiscursus Huurrecht 55 Bestemmingsplannen en de Wro 56 Erfpachtrecht 58 Up-to-date Huurrecht 59 Onroerend goed in Spanje 60 De Wabo in aantocht 61 Huurrecht Bedrijfsruimte 62 Onroerend goed in Frankrijk 64 Pachtrecht 65 Te verwachten cursussen 66 Overige rechtsgebieden Algemene wet bestuursrecht & rechtspraak 67 Pandrecht 68 Etikettering van levensmiddelen in de praktijk 69 De nieuwe btw-regelgeving ten aanzien van de plaats van dienst nader bekeken 70 De (psycho)dynamiek in het conflict 71 Actuele ontwikkelingen in het gezondheidsrecht 72 Belastingrecht in de praktijk voor niet-fiscalisten 74 Het systeem in conflict 76 Persoonlijkheidsproblematiek en mediation 77 Up-to-date Auteursrecht & databankenrecht 78 Awb Vierde Tranche 80 Te verwachten cursussen 81 Beroepsvaardigheden Snellezen, mindmapping en geheugentechnieken voor juristen 82 Persoonlijke overtuigingskracht 83 Schikken op de gang 84 Beeldtaal voor juristen 85 Schriftelijke leergangen 87

4 Geachte lezer, Voor u ligt het overzicht van de cursussen voor 2009 van Sdu Juridische Opleidingen. Gedurende het jaar vullen wij dit overzicht steeds verder aan. Zodat u altijd op de hoogte bent, maar geen onnodige hoeveelheid losse folders meer ontvangt. Ons cursusprogramma bevat cursussen van verschillende niveaus. Wij hanteren de volgende begrippen: basiscursus, verdiepingscursus, specialisatiecursus en masterclass. Daarnaast bieden wij voor de laatste wetgeving actualiteitenspecials aan. Er zit dus altijd een cursus voor u tussen. Wij proberen zoveel mogelijk in te spelen op uw wensen en behoeften. Mocht u daarom ideeën of opmerkingen hebben, dan nodig ik u graag uit om contact met mij op te nemen. U kunt mij bellen op (070) of mailen naar Persoonlijk voordeelabonnement In plaats van losse cursussen kunt u ook voor het voordelige jaarabonne ment kiezen. U betaalt dan 110,- per permanente educatiepunt (effectief lesuur) met een minimale afname van 16 punten per jaar. Kijkt u voor de laatste cursussen op Met vriendelijke groet, mr. Leonie van Dreumel Manager Sdu Juridische Opleidingen

5 ARBEIDSRECHT 3 Verdiepingscursus Het sociaal plan in de praktijk Aandachtspunten en knelpunten bij het opstellen van een sociaal plan Donderdag 2 april uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 645,- per persoon Productcode: Q2335 Tijdens deze cursus werkt u vanuit de praktijk. De docenten behandelen het sociaal plan aan de hand van casusposities. Onder andere hoe een specifiek sociaal plan tot stand kwam, hoe zij daarin handelden, wat de reactie van de bestuurder was en welke problemen ze tegenkwamen. Hierna gaan de docenten meer in detail in op wat te regelen in een sociaal plan en wat redelijke vragen zijn. Daarbij maken zij onderscheid tussen een aantal soorten (dichtgeregeld vs. ruimte gevend, zak geld vs. van baan naar baan leidend). - Casusgerichte behandeling van het sociaal plan - Inhoudelijke behandeling sociaal plan advocaten, juristen, juridisch adviseurs dr. mr. Steven Jellinghaus Advocaat Partner NMI Mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators Tilburg Docent/onderzoeker Universiteit van Tilburg Hans van den Hurk Adviseur en opleider Dialoog Amsterdam 4 KIJK OP

6 4 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Wijzigen van arbeidsvoorwaarden Dinsdag 7 april 2009 Inschrijving uur Duur cursus uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 695,- per persoon Productcode: Q2327 advocaten, juristen, juridisch adviseurs In deze verdiepingscursus onderwijzen de docenten u over het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Het is een cursus voor de ware fijnproever op het gebied van arbeidsrecht. Om die reden wordt een behoorlijke kennis van het arbeidsrecht verondersteld aanwezig te zijn. - HR Frans Maas - HR Van der Lely/Taxi Hofman - HR Guitoneai/Midnet - HR Stoof/Mammoet II - Imprévision (art. 6:258 BW) - Literatuur verhouding art. 7:611, art. 6:248 leden 1 en 2, art. 7:613 en art. 6:258 BW - Uitleg versus wijziging - Begrip arbeidsvoorwaarden - Instructierecht - Disciplinaire maatregelen - Identiteit arbeidsovereenkomst - Gelijke behandeling - Harmonisatie - Jurisprudentie over wijzigen functie - Jurisprudentie over wijzigen standplaats - Jurisprudentie over wijzigen overige arbeidsvoorwaarden - Casus 5 mr. Peter Vas Nunes Advocaat Partner bij Barents en Krans Advocaten en Notarissen Bestuurslid van de Vereniging voor Arbeidsrecht dr. mr. Steven Jellinghaus Advocaat Partner NMI Mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators Tilburg Docent/onderzoeker Universiteit van Tilburg KIJK OP

7 ARBEIDSRECHT 5 Verdiepingscursus Flexibele arbeid Donderdag 12 mei 2009 Inschrijving uur Duur cursus uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 695,- per persoon Productcode: Q2367 Een inhoudelijk leuke en zeer actuele dag over flexibele arbeid. Twee bevlogen docentes gaan uitgebreid in op de voor- en nadelen en de risico s van het werken met flexibele arbeid. De dag wordt afgesloten met een casus. U dient te beschikken over een behoorlijke kennis van het Arbeidsrecht. - Contract voor bepaalde tijd: de (on)mogelijkheden - Ragetlieregel versus art. 7:668a BW - Freelancer, opdrachtovereenkomst en de VAR - Oproepovereenkomst en min-maxcontract - Arbeidsovereenkomst met 65+-werknemer - Bepalingen in flexibele arbeidsrelaties advocaten, bedrijfsjuristen, juridisch adviseurs - De rechten en plichten van een uitzendkracht en payrollkracht - ABU cao en NBBU cao - Vereniging Payroll Ondernemingen cao - Artikel 7:611 BW en de driehoeksrelatie inlener, uitlener en uitzendkracht - Verplichtingen in het kader van een arbeidsongeval en veiligheid op de werkvloer - Verplichtingen bij inhuren zzp er en een vreemdeling (Wav) - Medezeggenschap en flexibele arbeid - Ontslag van flexibele arbeidskrachten 5 mr. Eva Knipschild Advocaat Kennedy Van der Laan mr. Meeke Moser Bedrijfsjurist Randstad Groep Nederland KIJK OP

8 6 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Actualiteiten werknemer en ziekte Vrijdag 15 mei uur Hotel Houten 695,- per persoon Productcode: Q2336 advocaten, juristen, juridisch adviseurs 5 Op deze dag gaat u dieper in op onderwerpen rondom de WIA en de Wet Poortwachter. De WIA in de rechtspraak: de huidige tendens uitgediept Ontwikkelingen met betrekking tot de WIA, waaronder: - Recente jurisprudentie - Behandeling van specifieke cao-regelingen en de ontslagregels voor WGA-gerechtigden en niet WGA-gerechtigden - Hoe wordt omgegaan met de mogelijkheid om eigen risicodrager te worden? Wanneer is dit interessant en wat betekent dit voor de organisatie? Wet Verbetering Poortwachter en ontslag - De loonbetalingsverplichting - Koppeling re-integratie en procedurele aspecten. Regeling procesgang eerste en tweede jaar van ziekte - Relatie (tekortschietende) re-integratie, ontslagrecht en ontslagvergoedingen - Stelplicht in kennelijk onredelijke ontslagprocedures rondom ziekte - Situatieve arbeidsongeschiktheid en arbeidsconflict - Conflict of ziekte? Loonbetaling op basis van 628 of 629? - Situatieve arbeidsongeschiktheid a.d.h.v. LJN: BC7669 van 27 juni Wat is er veranderd in de aangepaste STECR werkwijzer arbeidsconflicten? Beroepsziekten en aansprakelijkheid - Recente rechtspraak over de zorgplicht van de werkgever bij arbeidsongevallen en beroepsziekten - Zorgplicht en aansprakelijkheid bij psychische ziekten - Aansprakelijkheid voor ongewenste omgangsvormen (discriminatie, intimidatie) - Vergoeding voor arbeidsongeschiktheid in het ontslagrecht en de verhouding met het aansprakelijkheidsrecht drs. Roelof Heida Arts en klachtenmanager Arboned Utrecht; Universitair Docent Arbeidsrecht RuG dr. mr. Steven Jellinghaus Advocaat Partner NMI Mediator De Voort Hermes De Bont Advocaten en Mediators Tilburg Docent/onderzoeker Universiteit van Tilburg mr. Peter van Minnen Advocaat HRM Advocaten Amsterdam dr. mr. Marlies Vegter Advocaat Bosch en Ruiter Advocaten Amsterdam; Redactie JAR, Sdu Uitgevers

9 ARBEIDSRECHT 7 Basiscursus Arbeidsrecht bij transacties Dinsdag 26 mei uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 645,- per persoon Productcode: Q2339 advocaten, bedrijfsjuristen, HR-managers, juridisch adviseurs Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol bij fusies, overnames of reintegratieprocessen. In deze cursus komen de regels, recente rechtspraak en vooral de praktijk aan bod. Transactie praktijk en juridische vormgeving - Uitleg soorten transacties (activa/passiva, aandelenverkoop) en de arbeidsrechtelijke consequenties daarvan (overgang van onderneming versus overgang onder algemene titel) en verkoopmethoden (o.m. veilingverkoop) - Juridische vastlegging transacties: letter of intent, (share) purchase agreement en relevante bepalingen voor de arbeidsjurist - Due diligence: waar moet je op letten? - Specifieke afspraken met werknemers/management bij fusies en overnames, zoals retention bonussen of juist vrijwillige vertrekregelingen Medezeggenschap - In welke gevallen heeft de or adviesrecht en waarover? - Speelt de or een rol bij internationale transacties? Toerekening en medeondernemerschap, ook in internationale situaties - Op welk tijdstip moet de or ingeschakeld worden? - Op welke punten eventueel instemmingsrecht? - Praktische aanpak medezeggenschap - Rol vakbonden: SER Fusiecode en cao-verplichtingen Arbeidsvoorwaarden - Integratie arbeidsvoorwaarden na overname - Harmonisatie van cao's - Regels rondom overgang van onderneming - Mogelijke reorganisatie/herstructurering - Sociaal plan 5 mr. Tom Claassens Advocaat Partner bij Loyens & Loeff in Rotterdam mr. Paul Vestering Advocaat Partner bij Stibbe in Amsterdam KIJK OP

10 8 ARBEIDSRECHT Basiscursus Arbeidsmigratie Woensdag 10 juni 2009 of Woensdag 11 november 2009 Inschrijving uur Duur cursus uur Locatie Hotel Schiphol A4, Hoofddrop 695,- per persoon Productcode: Q2389 (10 juni), Q2398 (11 november) advocaten, juristen, juridisch Adviseurs Tijdens deze basiscursus behandelt de docent het geheel van arbeidsmigratie. Er wordt kort op het onderdeel Wav-boete stelsel ingegaan en de wijze van procederen. Na deze cursus bent u in staat om elke werkgever van goed advies te voorzien of het nu gaat om een boete in het kader van de Wav, het werken met zelfstandige zonder personeel uit Roemenië of om het gebruiken van een buitenlandse stagiair. Opzet en inrichting van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: Wav) - Werkgeversbegrip - Begrip arbeid - Verwijtbaarheid - Tewerkstellingsvergunningvereiste (hierna: twv) - Aanvraag - Weigeringsgronden - Artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) Bijzondere uitzonderingen op grond van artikel 1 Besluit uitvoering Wav Enkele categorieën uit het Uitvoeringsbesluit - Wetenschappelijk onderzoekers - Stagiairs - Vreemdeling die een beroepsopleiding volgt Ongetoetste twv-verlening conform Uitvoeringsregels Wav - Studenten/stagiaires (zonder rechtmatig verblijf in Nederland) - Praktikanten/asielzoekers/musici en andere kunstenaars/au pairs - Internationale handelscontacten/ overplaatsing in concernverband en Detacheringrichtlijn 96/71 - Non-profitorganisaties/internationaal wegtransport Bijzondere verplichtingen - Artikel 15 Wav - Medewerkingplicht Wav-boete stelsel Procedurele perikelen - Verlenging/intrekking twv - Procedure in bezwaar en (hoger) beroep - Voorlopige voorziening - Werknemer als belanghebbende

11 ARBEIDSRECHT 9 Kennismigrantenregeling Intracommunautaire Detachering Europese dimensie - Uitzondering artikel 3 Wav - Werknemer-werkgeverrelatie - Positie en afbakening van (Roemeense en Bulgaarse) zelfstandigen zonder personeel en detachering - Associatieovereenkomst EG/Turkije: Raadsbesluit 1/80 rechtstreekse werking standstill bepaling ex art 13 - Internationale vervoer over de weg - Internationale vervoer binnenvaart mr. Michiel Tjebbes Adviseur Everaert Advocaten 6 KIJK OP

12 10 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Cao-recht Dinsdag 9 juni 2009 of Dinsdag 6 oktober 2009 Inschrijving: uur Duur cursus: uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 695,- per persoon Productcode: Q2388 (9 juni) Q2393 (6 oktober) advocaten arbeidrecht, juridisch adviseurs en bedrijfsjuristen De docente biedt een optimale dag over Cao-recht. Alle essentiële onderwerpen komen uitgebreid aan bod. U dient vooraf de opgegeven literatuur te bestuderen, zodat de vereiste kennis aanwezig is voordat u aan de cursus begint. Hierdoor is het verdiepende niveau van de cursus gewaarborgd. Na deze cursus kunt u de specialisatiecursus Cao-recht volgen. Kracht van gebondenheid in onderlinge verhouding - Avv - Cao - Artikel 14 Wet CAO - Incorporatie - Onverplicht volgen Incorporatie en wijziging toepasselijke cao - Effecten van type wijziging op gebondenheid aan cao - Verschil rechtstreekse binding cao en binding door incorporatie - Statische en dynamische incorporatie van cao s - Toekomstbestendige incorporatie Ondernemings-cao en Bedrijfstak-cao - Achtergronden: decentralisering van arbeidsvoorwaarden - Dispensatie van avv; (on-)mogelijkheden - Toetsingskader AVV - Bestuursprocesrecht Bollemeijer -problematiek - Afwijken van driekwart-dwingend recht - Artikel 14-werknemers - Representativiteit/ gele bonden - Toelating tot onderhandelingen 5 mr. dr. Esther Koot-van der Putte Cao-recht advies en opleiding KIJK OP

13 ARBEIDSRECHT 11 Specialisatiecursus Cao-recht Dinsdag 30 juni 2009 of Dinsdag 3 november 2009 Inschrijving: uur Duur cursus: uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 745,- per persoon, Productcode: Q2392 (30 juni) Q2394 (3 november) advocaten, juristen, bedrijfsjuristen en juridisch adviseurs 6 In deze interactieve specialisatiecursus Cao-recht vragen wij u om vooraf de literatuur te bestuderen en casuïstiek voor te bereiden en deze vooraf per mail in te sturen aan de docente. Hiervoor krijgt u in de maanden mei en juni 2009 gratis toegang tot OpMaat Arbeidsrecht. De gemaakte casuïstieken worden tijdens de cursus besproken. Aan de hand van deze casuïstieken zal de docente nog dieper op de stof ingaan. Afwijken van de cao - Status cao (Avv, cao, art. 14, incorporatie, volgers ) - Factor tijd (terugwerkende kracht/nawerking) - Welk type arbeidsvoorwaarden? - Differentiatiemogelijkheden (o.a. kader-cao, cao à la carte) Uitleg van cao's - Obligatoire bepalingen - Horizontale en diagonale bepalingen - Geïncorporeerde cao-bepalingen - Haviltex vs. DSM/Fox - Kenbaarheid: contra-proferentem rechtsvermoeden? Groepsgewijs voorbereiden en plenair bespreken van casus Afwijken van de cao en gebondenheid - Effecten van een afwijkende afspraak op verschillende vormen van gebondenheid (avv, cao, art. 14, incorporatie en volgers) - Effect factor tijd - Typen arbeidsvoorwaarden - Soorten werkgevers en werknemers (o.a. oud vakbondsleden, freelancers, werkgever na overgang van onderneming) Bespreken casus Dispensatie en ondernemings-cao in de praktijk (huiswerkopdracht) - Ondernemings-cao - Overlap van sectoren, werkingssfeerbepalingen - Dispensatie (door Minister SZW of door sociale partners) - Toetsingskader AVV mr. dr. Esther Koot-van der Putte Cao-recht advies en opleiding

14 12 ARBEIDSRECHT Verdiepingscursus Schattingsbesluit Donderdag 25 juni 2009 of Woensdag 18 november 2009 Inschrijving: uur Duur cursus: uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 745,- per persoon Productcode: Q2391 (25 juni) Q2397 (18 november) De cursus behandelt het Schattingsbesluit van voor en na 1 oktober 2004 en de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie, omdat op veel uitkerings - gerechtigden deze regels van toepassing zijn. Ook de nieuwe wijze van het vaststellen van het maatmaninkomen, zoals geldt voor WIA-zaken m.i.v. juli 2008, komt uitgebreid aan de orde. Aan het eind van de dag bent u vertrouwd met de dagloonproblematiek en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot dit onderwerp. Van u wordt verwacht dat u de vooraf toegestuurde literatuur en een casus over het dagloon bestudeert en voorbereidt. Hiervoor ontvangt u een gratis proefabonnement op NDSZ. U wordt verzocht om een recente wetbundel mee te nemen naar deze dag, bijvoorbeeld de Sdu Wettenverzameling Socialezekerheidsrecht advocaten, juristen en juridische adviseurs Schattingsbesluit - Schattingsbesluit vóór 1 oktober Uitspraken: USZ 2004/35 USZ 2004/327 USZ 2008/58 (GDBM) RVS 2002/164 CRvB 07/1869 WAO LJN BG6008 USZ 2008/42 (maatman) USZ 2008/237 (fictieve bekwaamheden) Vervolg Schattingsbesluit - Schattingsbesluit na 1 oktober Uitspraken: USZ 2007/151 (arbeidsduurbeperking) USZ 2007/281 CRvB 06/5055 LJN BG6346 (prognostisch ziekteverzuim) USZ 2006/257 USZ 2007/229 USZ 2008/244 (verzekeringsarts in opleiding)

15 ARBEIDSRECHT 13 CBBS - Uitspraken: USZ 2004/253 CRvB 06/3585 WAO 06/4408 WAO USZ 2008/86 LJN BG Omvang van het geschil - Uitspraken: USZ 2007/125 USZ 2008/343 Dagloon - Behandeling casus - Uitspraken: USZ 2008/185 USZ 2008/ 208 USZ 2008/228 USZ 2008/229 USZ 2008/230 CRvB 07/3134 WW, LJN BD1256, Rechtbank Rotterdam 07/2016, LJN BD1791, Centrale Raad van Beroep 08/1126 ZW, LJN BG8812. Maatmaninkomen - Gewijzigde vaststelling maatmaninkomen - Feitelijk inkomen - Resterende verdiencapaciteit mr. Arie Wit De Geinbrug KIJK OP

16 14 ARBEIDSRECHT Te verwachten cursussen arbeidsrecht onder andere: Specialisatiecursus Flexibele arbeid Verdiepingscursus Ambtenarenrecht Verdiepings- en specialisatiecursus Arbeidsrecht in transacties Verdiepingscursus Werkgeversaansprakelijkheid Verdiepingscursus ontslagrecht Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) TAP geeft u inzicht in ontwikkelingen op verschillende deelgebieden binnen het arbeidsrecht. Het blad biedt u een overzicht aan belangrijke jurisprudentie, literatuur en ontwikkelingen die van belang zijn voor de praktijk. De specials van TAP bieden u themagewijze verdieping over een bepaald onderwerp. De service voorziet u wekelijks van het laatste nieuws. Meer informatie: KIJK OP

17 ONDERNEMING EN RECHT 15 Basiscursus Jaarrekening lezen voor advocaten en notarissen Donderdag 9 april 2009 of donderdag 19 november uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 595,- per persoon Productcode: Q2338 (9 april) Q2423 (19 november) advocaten, (kandidaat-)notarissen Deze cursus is bedoeld voor juristen werkzaam in de advocatuur en notariaat, die koudwatervrees hebben om een jaarrekening ter hand te nemen, omdat zij niet of onvoldoende in staat zijn om uit de jaarrekening die informatie te halen die zij nodig hebben om de waarde van de onderneming en/of winstgevend - heid te beoordelen. - Basisbeginselen jaarrekening lezen - Jaarrekening lezen in de juridische praktijk mr. J.P. Slot Advocaat managing partner bij Slot Jacobs & Bloemen Advocaten & Belastingadviseurs Docent belastingrecht en jaarrekening lezen Nederlandse Orde van Advocaten Docent belastingrecht en privaatrecht opleiding Masterclass AA bij Marcus Verbeek Praehep 4 4 punten punten voor het najaar in aanvraag KIJK OP

18 16 ONDERNEMING EN RECHT Verdiepingscursus Mededinging in de praktijk: capita selecta Maandag 20 april uur Hotel Houten 745,- per persoon Productcode: Q2342 advocaten en bedrijfsjuristen Op verdiepend niveau krijgt u inzicht in de huidige problematiek binnen het mededingingsrecht, waarbij onze docenten de onderwerpen uit de rechtspraktijk uitgebreid bespreken. Mededingingsrecht vanuit de ondernemingsrechtpraktijk (fusies en overnames) - Nevenrestricties in het kader van overnames: hoe lang mag een non-concurrentiebeding duren? - Fusiecontrole: mogen partijen fuseren zonder te melden? Handhaving en procedures in het mededingingsrecht - Administratieve, strafrechtelijke en civiele aspecten van handhaving - Toezicht- en onderzoeksbevoegdheden en de invloed van het EVRM Markt en overheid - Staatssteun - Diensten van algemeen economisch belang - Dienstenrichtlijn (en implementatie: Dienstenwet) 6 prof. mr. J.W. van de Gronden Hoogleraar Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. mr. M. Maassen Universitair docent Economisch Publiekrecht, Europa Instituut, Universiteit Utrecht KIJK OP

19 ONDERNEMING EN RECHT 17 Basiscursus Fiscale uitwerking van de nieuwe wetgeving personenvennootschappen Maandag 11 mei 2009 of donderdag 12 november uur Hotel Houten (11 mei) of Hotel Schiphol A4, Hoofddorp (12 november) 595,- per persoon Productcode: Q2354 (11mei) Q2422 (12 november) advocaten, (kandidaat-) notarissen, rechterlijke macht, bedrijfsjuristen, bedrijfs - fiscalisten, belasting adviseurs, accountants, mede werkers Belasting dienst, adviseurs en juristen bij banken 4 In deze middagcursus besteden we uitgebreid aandacht aan de fiscale uitwerking die de nieuwe wetgeving personenvennootschappen met zich meebrengt, waarbij mr. van Kempen als introductie kort stil staat bij de privaatrechtelijke aspecten. Privaatrechtelijke aspecten Titel 7.13 BW - Gevolgen aansprakelijkheid - Gevolgen al dan niet kiezen voor rechtspersoonlijkheid - Bedrijfsopvolging vennoten - Rechtsvormwijziging Gevolgen voor de overdrachtsbelasting - Tweedeling in vennootschappen met en zonder rechtspersoonlijkheid - Bedrijfsopvolging vennoten - Rechtsvormwijziging - Vastgoedvennootschappen Gevolgen voor de inkomsten-, dividend-, en vennootschapsbelasting - Fiscale transparantie - Fiscale gevolgen van de nieuwe omzettingen Bijzondere fiscale problemen Titel 7.13 BW - Fiscale behandeling en omzetting van/in de open-cv - Heffingslek in de dividendbelasting - Samenloop met de fiscale eenheid - Samenloop met antimisbruikbepalingen in de deelnemingsvrijstelling 4 punten mr. M.L.M. (Thil) van Kempen Verbonden aan de Universiteit van Tilburg en het Wetenschappelijk Bureau van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs dr. J.L. (Jan) van de Streek Universitair docent Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens medewerker van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs 4 punten 4 punten FB 4 punten CB 3 punten NOAB, NOvAA volgens nadere voorschriften permanente educatie punten voor het najaar in aanvraag

20 18 ONDERNEMING EN RECHT Verdiepingscursus Fiscale en juridische aspecten van de vereniging en stichting Vrijdag 15 mei uur Hotel Schiphol A4 Hoofddorp 645,- per persoon Productnummer: Q2346 Deelnemers krijgen gratis het boekje 'Stichting en vereniging' (SFFU) t.w.v. 22,50 (kandidaat-)notarissen, advocaten, belasting - adviseurs, accountants Juridische aspecten vereniging en stichting De wettelijke en formele kenmerken van stichtingen - Wettelijke definiëring - Het ledenverbod - Het uitkeringsverbod - Interne organisatie (en governance) - Bestuur en vertegenwoordiging De wettelijke en formele kenmerken van verenigingen - Verschijningsvormen en wettelijke definiëring - Interne organisatie (en governance) - Het lidmaatschap en de algemene ledenvergadering - Bestuur en vertegenwoordiging - Kort overzicht actualiteiten Vennootschapsbelasting-, inkomstenbelasting- en loonbelastingaspecten vereniging en stichting - Belastingplicht en vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting - Belastingplicht voor de loonbelasting en premieheffing - Raakvlakken met de inkomstenbelasting - Aansprakelijkheid voor fiscale schulden De stichting en vereniging als algemeen nut beogende instelling (anbi) - Het belang van de anbi-status: giftenaftrek, successie- en schenkingsrecht - Hoe krijg je de anbi-status? - Buitenlandse anbi s - Teruggaafregeling energiebelasting voor bepaalde algemeen nut beogende instellingen - Vrijstelling successie- en schenkingsrecht voor aangewezen stichtingen en verenigingen en sportverenigingen zonder anbi-status KIJK OP

21 ONDERNEMING EN RECHT 19 Btw-aspecten vereniging en stichting - Wanneer is stichting/vereniging voor de btw belastingplichtig? - Toepassing btw-vrijstellingen - Diensten tussen stichting/vereniging onderling - Integratieheffing bij nieuwbouw - Fondswervende activiteiten 4 prof. dr. P. Kavelaars Hoogleraar Fiscale Economie aan de Erasmus universiteit Rotterdam, directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor belastingadviseurs van Deloitte E.H. van den Elsen Director Indirect Tax Deloitte Belastingadviseurs BV Eindhoven mr. J.H.E. van Brussel Kandidaat-notaris/partner bij AKD Prinsen Van Wijmen N.V. dr. S.J.C. Hemels Universitair hoofddocent Universiteit Leiden, senior professional support lawyer Allen & Overy, Amsterdam. 4 punten 4 punten

22 20 ONDERNEMING EN RECHT Actualiteitenspecial Bijblijfcollege Herstructurering Vrijdag 29 mei uur Hotel Houten 795,- per persoon Productcode: Q2357 advocaten, (kandidaat)notarissen, bedrijfsjuristen, accountants, belastingadviseurs/ financieel adviseurs, estate planners, juristen/adviseurs van banken Naast de fiscale, bedrijfseconomische en juridische aspecten krijgt u bij herstructurering ook te maken met de sociaalrechtelijke en organisatorische problematiek die een herstructurering met zich meebrengt. Tijdens dit bijblijfcollege geven deskundige docenten u op praktische wijze inzicht in deze aspecten van een herstructurering. Herstructurering door middel van fusie en splitsing Fiscale aspecten van herstructurering Fiscale reorganisatiefaciliteiten - aandelenfusie - bedrijfsfusie - juridische fusie - juridische afsplitsing Fiscale follow-up na een herstructurering Herstructurering in een juridische omgeving - Ziekenhuisconstructie - Sterfhuisconstructie - Management buy out Doorstart - Ontslagbescherming werknemers - Aansprakelijkheden - Overgang onderneming - Funding - Andere overeenkomsten - Resources - Biedprotocol/ongereguleerde procedure - Reorganiserend vermogen onderneming - Waarderealisatie/kapers op de kust - Voorontwerp Insolventiewet - Bodemverhuurconstructie - Misbruik van faillissementsrecht - Voortzetting onderneming KIJK OP

23 ONDERNEMING EN RECHT 21 7 Herstructurering in het kader van een pre-faillissementssituatie en in het kader van een faillissementssituatie - Selectieve betaling, mede in het licht van de komende Insolventiewet - Tegenstrijdige belangen, mede in het licht van de komende Insolventiewet Herstructurering in een organisatorische omgeving - Oorzaken van financiële moeilijkheden - Het proces van 'turnaround' - Succes- en faalfactoren van herstructureringen in de praktijk - Het 'turnaround plan' als basis voor waarde- en vertrouwensherstel Sociaalrechtelijke aspecten van herstructurering - Adviesrecht ondernemingsraad - Raadpleging vakbonden (Fusiecode en collectief ontslag) - Sociaal plan - Ontslagprocedures - WW-rechten werknemers 7 punten 7 punten 1 bel 4 he, 1 sz 1 icb NFB: 2 fiscaal, 5 algemeen, CB: 2 fiscaal, 5 algemeen prof. mr. W.J. Slagter Advocaat en adviseur te Rotterdam, Emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam mr. F.K. Buijn Partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam mr. drs. P.E.C. Vossenberg Fiscalist bij PricewaterhouseCoopers in Rotterdam, specialisatie fusies en overnames mr. M. Windt Partner bij Houthoff Buruma in Rotterdam mr. G.H. Gispen Partner en advocaat bij Simmons & Simmons, specialisatie herstructurering, insolventierecht en bestuurdersaansprakelijkheid dr. mr. J.A.A. Adriaanse Hoofddocent aan de Universiteit Leiden en consultant bij de WissemaGroup in Den Haag prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss Hoogleraar Sociaal Recht aan de Universiteit in Leiden

24 22 ONDERNEMING EN RECHT Congres Vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht Donderdag 11 juni uur Hotel Schiphol A4, Hoofddorp 595,- per persoon Productcode: Q2361 advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen, medewerkers banken: adviseurs/juristen, accountants, bedrijfsadviseurs, belastingadviseurs Tijdens dit congres krijgt u een duidelijk en actueel beeld van de huidige stand van zaken op het gebied van het nieuwe BV-recht, zodat u in uw adviespraktijk goed beslagen ten ijs komt. Inleiding: doel vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht - Europese ontwikkelingen - Belangrijkste pijlers voor herziening - Consequenties voor de praktijk/ leidt flexibilisering daadwerkelijk tot vereenvoudiging van het BV-recht? Interne verhoudingen - Orgaanstructuur - Bevoegdheidsverdeling in de flex-bv - Stemrecht - Stemrechtloze aandelen - Aandelen zonder winstrecht Beslotenheid en Geschillenregeling - Afschaffing verplichte blokkeringsregeling - Nieuwe regeling statutaire verplichtingen voor aandeelhouders - Statutaire kwaliteitseisen aan het aandeelhouderschap - Bescherming minderheidsaandeelhouders Kapitaal- en schuldeisersbescherming - Afschaffing minimum kapitaalvereiste - Dividenduitkeringen aan aandeelhouders - Financiering aandelenoverdracht - Vereenvoudiging inkoop van aandelen en kapitaalvermindering - Afschaffing verplichting accountantsverklaring bij inbreng op aandelen in natura - Crediteurenbescherming d.m.v. uitkeringstest en aansprakelijkheid van bestuurders Vergelijking van het wetsvoorstel met het Antilliaanse en Arubaanse vennootschapsrecht - Statuten en by-laws - De aandeelhouder bestuurde vennootschap - One tier bestuursmodel - Regels betreffende stemrecht en winstrecht - Bescherming minderheidsaandeelhouders - Vermogensbescherming - Doeloverschrijding/tegenstrijdig belang

Cursusaanbod najaar 2007

Cursusaanbod najaar 2007 Vermande Studiedagen Vermande Arbeidsrecht Academie Cursusaanbod najaar 2007 Verdien nu al uw NOvA-punten en ontvang korting op de prijs 4 Vermande Arbeidsrecht Academie Cursusaanbod najaar 2007 Met een

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

MBG Accountancy Opleidingen

MBG Accountancy Opleidingen MBG Accountancy Opleidingen Studiegids 2013-2014 www.mbg-accountancy.nl Pagina 2 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe studiegids van een nieuw opleidingsbureau maar met jarenlange ervaring binnen de accountancy

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

groninger civilistenblad

groninger civilistenblad nr 01 / november 2014 gcb groninger civilistenblad Interview met A-G L. Timmerman Prof. mr. S.F. Sagel Het nieuwe ontslagrecht Prof. mr. J.H.M. Willems Werknemers(on)macht in corporate structures Mr. dr.

Nadere informatie

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging

-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Jaargang 1, nummer 1 Februari 2013 -Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging Multidisciplinaire nascholing voor de mkb-adviseur www.pe-bedrijfsopvolging.nl Fiscaal Erfrechtelijke perikelen rond een aanmerkelijk

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll

Kennistrainingen 2012. Hr & Payroll Kennistrainingen 2012 Hr & Payroll 2 UNIT4 ACADEMY Kennistrainingen 2012 Inhoud Voorwoord 3 UNIT4 Academy 4 10 Kennistrainingen 6 Trainingsagenda 2012 16 De trainers 18 NIRPA Stichting Nederlands Instituut

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V.

DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. DE DIRECTEUR- GROOTAANDEELHOUDER EN ECHTSCHEIDING DOOR MR. AGNES A.C. SPOORMANS JANUARI 2008, RUSSELL ADVOCATEN B.V. Inleiding Werk en privé zijn vaak moeilijk te scheiden. Sommige mensen lijken wel getrouwd

Nadere informatie

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf

ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf I PAO-Cursus Radboud Universiteit Nijmegen & The University of Curaçao ACTUALITEITEN ONDERNEMINGSRECHT Het familiebedrijf Vrijdag 14 maart 2014 WTC, Curaçao Mr. K. Frielink 08.30 10.45 uur Hieronder volgt

Nadere informatie

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding 10 Jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding In de reeks Brochures Toekomstvoorzieningen zijn verschenen: 1: Pensioenregister in zicht? De haalbaarheid van een pensioenregister. 2: Gelijke Behandeling

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

De Notarisklerk 11/12. Maandblad voor Medewerkers in het Notariaat 91 ste jaargang november/december 2014 nr. 1531. Amersfoort

De Notarisklerk 11/12. Maandblad voor Medewerkers in het Notariaat 91 ste jaargang november/december 2014 nr. 1531. Amersfoort 11/12 De Notarisklerk Maandblad voor Medewerkers in het Notariaat 91 ste jaargang november/december 2014 nr. 1531 Amersfoort 84 De legitieme portie, een beperking van erflaters testeervrijheid? - mr. Bauduin

Nadere informatie

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste

Atlas Arbeidsrecht. Ruud Gijsen en Joris Nieste Atlas Arbeidsrecht Ruud Gijsen en Joris Nieste 2012 R. Gijsen Dit boek wordt uitgegeven door de besloten vennootschap Advocatenkantoor Gijsen B.V. Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding

Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Praktische handleiding echtscheiding en scheiding Auteur: Scott Martens RPA RFEA Versie: Februari 2013 Deze handleiding is gratis en mag vrij als integraal document verspreid worden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

het vfas lustrumcongres

het vfas lustrumcongres het vfas lustrumcongres Donderdag 4 april en Vrijdag 5 april 2013 Voorwoord Beste leden, In de tien jaar tijd dat de vfas in zijn huidige vorm bestaat kan de (echtscheidings)- wereld er niet meer om heen.

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN.

NBA Opleidingen Voorjaar 2012. Openbare accountants. nbaopleidingen.nl. Permanente educatie voor RA s en AA s. Binnenkort OPLEIDINGEN. NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Openbare accountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied voorjaar 2012 4

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen april 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie