Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen. 22 maart Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper)"

Transcriptie

1 Masterclass Beperkte Gemeenschap van Goederen 22 maart 2017 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1

2 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel Swinkels (D66) / Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) Wetsvoorstel op 19 april 2016 aangenomen door de tweede kamer (129/150) Deskundigenbijeenkomst: 7 februari 2017 Plenaire debat over het initiatief wetsvoorstel: 21 maart 2017 Stemming 28 maart

3 Introductie Agenda Huidig stelsel gemeenschap van goederen Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Verdelen gemeenschap: nu en straks De eigen woning en vergoedingsrechten: nu en straks Behandelen casus en MC vragen Afronding en Evaluatie 3

4 Huidig stelsel gemeenschap van goederen Wettelijke gemeenschap van goederen (art. 1:94 BW) Alle goederen en schulden van echtgenoten bij aanvang van de gemeenschap (boedelmenging) Alle goederen en schulden verkregen gedurende het bestaan van de gemeenschap Uitgezonderd: Erfenis/schenking onder uitsluitingsclausule Pensioenrechten WVPS en PW Erfrechtelijk vruchtgebruik Verknochte goederen en schulden Vruchten van goederen die geen onderdeel zijn van de gemeenschap 4

5 Zaaksvervanging (art. 1:95 BW jo. 1:87 BW) In welk vermogen valt een vermogensbestanddeel, Privévermogen of gemeenschap? In principe alles in gemeenschap Tenzij: Tegenprestatie van een verwerving meer dan 50% uit privévermogen + levering aan die echtgenoot: Goed valt in privévermogen Gemeenschap krijgt evenredige vordering op privévermogen ( récompense ) Relevant voor vaststelling bezit en waardeverandering. 5

6 Vergoedingsrechten (art. 1:95/96 BW jo. 1:87 BW) Ontstaan door investeringen vanuit privévermogen in gemeenschappelijk vermogen of andersom Verwerving Verbetering Aflossing schulden 6

7 Vergoedingsrechten (art. 1:95/96 BW jo. 1:87 BW) Nominaliteitsleer vs. evenredigheidsleer Investering of verwerving vóór => nominaliteitsleer Investering of verwerving ná => evenredigheidsleer Stellen kunnen hiervan afwijken Samenwoners niet geregeld in BW (nominaal tenzij anders overeengekomen) 7

8 Vergoedingsrechten (art. 1:95/96 BW jo. 1:87 BW) Afwijking hoofdregel (dan nominaal): Als een echtgenoot het privévermogen van de andere echtgenoot investeert in zijn eigen vermogen of gemeenschapsvermogen, zonder toestemming Als er geïnvesteerd wordt in goederen die naar hun aard bedoeld zijn om te worden verbruikt Als partijen andere afspraken hebben gemaakt (geen vormvereiste voor overeenkomst) 8

9 Ontbinding van de gemeenschap (art. 1:99 BW ev) De gemeenschap wordt van rechtswege ontbonden: Overlijden, op het tijdstip van overlijden Door indienen van het verzoek tot scheiden. Op het moment van indienen van het verzoek tot echtscheiding Scheiding van tafel en bed. Moment van indienen verzoek scheiding van tafel en bed Opmaken van latere huwelijkse voorwaarden Et cetera Denk aan derdenwerking. Inschrijving huwelijks goederenregisters art. 1:116 BW Na ontbinden gemeenschap geldt boek 3 Oud recht tot , ontbinding gemeenschap op moment van inschrijving scheiding registers van de burgerlijke stand 9

10 Huwelijksvermogensrecht in beweging vanaf 2001 Vanaf 2001: drie tranches tot herziening. 22 juni 2001 (geen verplichting om samen te wonen) 1 september 2002 (Wet Regels Verrekenbedingen) 1 januari 2012 (invoering derde tranche aanpassing huwelijksvermogensrecht) Ontbinding gemeenschap bij scheiding Vruchten van uitgesloten vermogen Evenredigheidsleer vergoedingsrechten 10

11 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Initiatief Wetsvoorstel Swinkels (D66) / Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) Wetsvoorstel op 19 april 2016 aangenomen door de tweede kamer (129/150) Wie stemden voor? SP, PvdA, PvdD, Groenlinks, D66, 50 Plus, VVD, PVV, en diverse eenmansfracties 11

12 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Deskundigenbijeenkomst: 7 februari 2017 Plenaire debat over het initiatief wetsvoorstel: 21 maart 2017 Stemming 28 maart

13 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Huidige recht niet in lijn met hetgeen internationaal gebruikelijk is Maatschappelijke opvattingen passen niet bij huidig stelsel Huidig recht beschermt echtgenoten niet tegen voorhuwelijkse schulden Willekeur positie van schenkingen en erfenissen Circa 25% maakt huwelijkse voorwaarden om reguliere stelsel te doorbreken Uitsluitingsclausule noodzakelijk om te voorkomen dat schenking of erfenis in een gemeenschap valt 13

14 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Geldt voor: Huwelijk of geregistreerd partnerschap Per 1 januari 2018? Strekking: Enkel hetgeen echtelieden gedurende het huwelijk opbouwen valt in de gemeenschap Voorhuwelijks vermogen valt buiten de gemeenschap Erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap Gemeenschappelijk voorhuwelijksvermogen valt in de gemeenschap 14

15 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Ontwikkeling loopt parallel aan: 1 mei 1995 invoering Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding 1 september 2002 Wet Regels Verrekenbedingen 15

16 Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen Veranderingen: Beperking omvang gemeenschap Bewijsvermoeden Verhaal en draagplicht schulden Winst uit voorhuwelijkse onderneming Faillissementswet 16

17 Beperking omvang gemeenschap Artikel 1:94 lid 2 BW nieuw De gemeenschap omvat, wat haar baten betreft, alle goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle overige goederen van de echtgenoten, door ieder van hen afzonderlijk of door hen tezamen vanaf de aanvang van de gemeenschap tot haar ontbinding verkregen, met uitzondering van: a. erfenissen en schenkingen; b. pensioenrechten WVPS en PW; c. erfrechtelijk vruchtgebruik. 17

18 Beperking omvang gemeenschap Artikel 1:94 lid 3 en 4 BW nieuw Lid 3: De volgende zaken vallen in de gemeenschap: a. giften van tot de gemeenschap behorende goederen aan de andere echtgenoot; b. goederen, alsmede de vruchten van die goederen, ten aanzien waarvan bij uiterste wilsbeschikking of bij de gift is bepaald dat zij in de gemeenschap vallen (insluitingsclausule). Insluitingsclausule van erflater/schenker kan worden overruled door een uitsluitingsclausule in de huwelijkse voorwaarden op te nemen. Deze kan door erflater/schenker worden omzeild door rechtstreeks na te laten/te schenken aan schoonzoon/dochter. Lid 4: Uitsluitingsclausule erflater/schenker overruled insluitingsclausule in huwelijkse voorwaarden. Dergelijke erfenissen en schenkingen vallen buiten de gemeenschap. 18

19 Beperking omvang gemeenschap Vraag: Bas en Manon trouwen na invoering van de Wet Beperkte gemeenschap van goederen. Zij maken geen huwelijkse voorwaarden op. De vader van Bas komt een jaar later te overlijden. 1) Valt de erfenis van de vader van Bas in de huwelijksgemeenschap (geen testament)? 2) Wat als de vader van Bas een testament heeft opgemaakt met een insluitingsclausule? 3) En wat als er een uitsluitingsclausule zou zijn opgenomen in het testament? Kunnen Bas en Manon middels huwelijkse voorwaarden afwijken van de insluitingsclausule en uitsluitingsclausule? 19

20 Antwoord: Beperking omvang gemeenschap 1) Geen testament: Privévermogen Bas, zie artikel 1:94 lid 2 onder a BW nieuw 2) Insluitingsclausule testament: GVG, zie artikel 1:94 lid 3 onder b BW nieuw 3) Uitsluitingsclausule testament: Privévermogen Bas, zie artikel 1:94 lid 4 BW nieuw Indien Bas en Manon een insluitingsclausule in huwelijkse voorwaarden zouden opnemen, zou de erfenis in situatie 1 en 2 in de gemeenschap zijn gevallen. Een insluitingsclausule in huwelijkse voorwaarden wordt namelijk overruled door een uitsluitingsclausule in een testament (art. 1:94 lid 4 BW nieuw). Indien Bas en Manon een uitsluitingsclausule in huwelijkse voorwaarden zouden opnemen, zou de erfenis in alle gevallen buiten de gemeenschap blijven. Een uitsluitingsclausule in huwelijkse voorwaarden overruled een insluitingsclausule in een testament. 20

21 Beperking omvang gemeenschap Artikel 1:94 lid 7 BW nieuw De gemeenschap omvat, wat haar lasten betreft, alle vóór het bestaan van de gemeenschap ontstane gemeenschappelijke schulden, alle schulden betreffende goederen die reeds vóór de aanvang van de gemeenschap aan de echtgenoten gezamenlijk toebehoorden, en alle tijdens het bestaan van de gemeenschap ontstane schulden van ieder van de echtgenoten, met uitzondering van schulden: a. betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen; 21

22 Artikel 1:94 lid 8 BW nieuw Bewijsvermoeden Indien echtgenoten niet kunnen bewijzen dat een goed privévermogen is, valt het in de gemeenschap. Dit bewijsvermoeden mag niet ten nadele van schuldeisers werken. Het ontbreken van bewijs dat een goed privé is en daarmee in de gemeenschap valt wordt niet gezien als schenking (nota n.a.v. nader verslag juni 2015, blz 24). 22

23 Verhaal en draagplicht schulden Aansprakelijkheid: diegene die rechtstreeks jegens de schuldeiser aansprakelijk is (schuldeiser-schuldenaar) Verhaal: op wiens vermogen de schuld kan worden verhaald (extern, schuldeiser-echtgenoten) Draagplicht: welke echtgenoot dient welke schuld te dragen (intern, tussen echtgenoten) 23

24 Verhaal en draagplicht schulden Verhaal huidig recht: Gemeenschapsschuld en overeenkomst op één naam Vóór ontbinding gemeenschap: Gemeenschapsvermogen Privévermogen contracterende echtgenoot Ná ontbinding gemeenschap: Aandeel in gemeenschapsvermogen Geen verhaal op niet-contracterende echtgenoot indien deze niets uit de gemeenschap krijgt Privévermogen contracterende echtgenoot 24

25 Verhaal en draagplicht schulden Verhaal toekomstig recht (artikel 1:96 lid 3 BW nieuw): Het verhaal op de goederen van de gemeenschap voor een niet tot de gemeenschap behorende schuld van een echtgenoot is beperkt tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed. De andere helft komt de andere echtgenoot toe en valt voortaan buiten de gemeenschap. De andere echtgenoot is bevoegd, indien een schuldeiser verhaal op een goed van de gemeenschap zoekt, over te nemen tegen betaling van de helft van de waarde van dat goed uit zijn eigen vermogen. Vanaf het tijdstip van de overneming is dit een eigen goed van deze echtgenoot, dat niet in de gemeenschap valt. De nieuwe regeling beperkt de positie van schuldeisers. 25

26 Verhaal en draagplicht schulden Draagplicht huidig recht: Gezamenlijk bij: een gemeenschapsschuld (art. 1:94 lid 5 BW); een schuld aangegaan voor de gebruikelijke kosten van de huishouding (art. 1:85 BW). Alleen schuldenaar indien de schuld samenhangt met privévermogen (art. 1:94 lid 5 BW). 26

27 Verhaal en draagplicht schulden Draagplicht toekomstig recht (art. 1:100 lid 2 BW nieuw): Draagplicht voor schulden ná ontbinding gemeenschap Voor zover bij de ontbinding van de gemeenschap de goederen van de gemeenschap niet toereikend zijn om de schulden van de gemeenschap te voldoen, worden deze gedragen door beide echtgenoten ieder voor een gelijk deel, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, mede in verband met de aard van de schulden, een andere draagplicht voortvloeit. Bovenstaand lid is codificering van rechtspraak van de Hoge Raad. 27

28 Winst uit voorhuwelijks onderneming Artikel 1:95a BW nieuw: Lid 1: Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen. Lid 2: Bovenstaande geldt ook indien het gaat om een personenvennootschap of een rechtspersoon, waarbij de echtgenoot die gerechtigd is in overwegende mate bij machte is te bepalen dat de winst van de onderneming hem rechtstreeks of middellijk ten goede komt. 28

29 Faillissementswet Artikel 61 FW nieuw: Een faillissement van een in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoot heeft geen faillissement van de gemeenschap tot gevolg Bij een faillissement van de ene echtgenoot kan de andere echtgenoot aanspraak maken op terugname privégoederen als hij kan aantonen dat goederen niet tot de gemeenschap behoren. Nieuwe regelgeving alleen van toepassing op faillissementen die worden uitgesproken ná inwerkingtreding van de wet beperking gemeenschap van goederen. 29

30 Twee werelden: Eigen woning en gemeenschapsvormen Gemeenschap van goederen of beperkte gemeenschap Eenvoudige gemeenschap Aansprakelijkheid en draagplicht Denk aan goede vastlegging! 30

31 Fiscale aspecten In het wetsvoorstel wordt nauwelijks aandacht besteed aan de fiscale gevolgen van het nieuwe Huwelijks vermogensrecht. Geen afstemming Civiel en Fiscaal Losse eindjes? 31

32 Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op! Jasper Horsthuis

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Expert Meeting 6 oktober Invoering beperkte huwelijksgemeenschap. mr. Margot E. Burger MfN RFEA Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA

Expert Meeting 6 oktober Invoering beperkte huwelijksgemeenschap. mr. Margot E. Burger MfN RFEA Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA Expert Meeting 6 oktober 2016 Invoering beperkte huwelijksgemeenschap mr. Margot E. Burger MfN RFEA Chantal M. Scherpenhuijzen MfN RFEA Cd van jou, cd van mij Cd van ons allebei gekregen van mijn moeder,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

SEH Congres 2016. Vanmiddag: Toename aantal scheidingen 16-6-2016

SEH Congres 2016. Vanmiddag: Toename aantal scheidingen 16-6-2016 SEH Congres 2016 Drs. J.O. Horsthuis MFP RFEA (Jasper) 1 Vanmiddag: Scheiden in Nederland Rol van financieel adviseur bij scheidingen Scheiden en de eigenwoning 2 Toename aantal scheidingen In 2014 35.000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Jouw schuld, mijn schuld?

Jouw schuld, mijn schuld? TILBURG UNIVERSITY Jouw schuld, mijn schuld? Een onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers en de draagplicht van schulden in een huwelijksgoederengemeenschap Naam: Eva Jongenelen ANR: 473883

Nadere informatie

Aanpassing. op een oor na gevild. wettelijke gemeenschap van goederen. In mei 2003 is het Wetsvoorstel tot aanpassing van de algehele gemeenschap

Aanpassing. op een oor na gevild. wettelijke gemeenschap van goederen. In mei 2003 is het Wetsvoorstel tot aanpassing van de algehele gemeenschap HELMY SCHELLENS Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen op een oor na gevild foto: Jet Budelman Mr. W.P.G.M. Schellens-Stoks is advocate en partner bij Hekkelman Advocaten te Nijmegen In mei 2003

Nadere informatie

De wet aanpassing gemeenschap van goederen

De wet aanpassing gemeenschap van goederen Dr. mr. B. Breederveld 1 De wet aanpassing gemeenschap van goederen 16 Op 1 januari 2012 is in werking getreden de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen tot wijziging van de titels 6, 7 en

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector privaatrecht Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B

Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Werkgroepopdrachten -vennootschappen en rechtspersonenrecht DEEL B Voorwoord Beste student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 5 t/m week 8) voor het vak Relatievermogensrecht.

Nadere informatie

Nieuw huwelijksvermogensrecht

Nieuw huwelijksvermogensrecht Nieuw huwelijksvermogensrecht 23 februari 2012 Nieuw huwelijksvermogensrecht: vergoedingsrechten, met ongewenste fiscale gevolgen Per 1 januari 2012 is de wet Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015

Huwelijksvermogensrecht journaal. September 2015 Huwelijksvermogensrecht journaal September 2015 Items Vinger aan de pols: Voorstel van wet 33 987, Literatuur en wetgevingsproces Ongehuwde samenlevers en vermogensregime Ongehuwden en alimentatie Pensioen

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden het verrekenbeding in de praktijk Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl Geachte relatie, Bent u gehuwd? En, zo ja, heeft u huwelijkse

Nadere informatie

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op de schop

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op de schop Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op de schop Een onderzoek naar de gevolgen van Wetsvoorstel 33 987 voor Aitton notarissen Student Melissa van Koolwijk Studentnummer 2047929 Afstudeerorganisatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

12 Huwelijksvermogensrecht

12 Huwelijksvermogensrecht Monografieën Privaatrecht 12 Huwelijksvermogensrecht Prof. mr. M.J.A. van Mourik Elfde druk Kluwer - Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen / XIII Enige verkort aangehaalde werken / XV I.

Nadere informatie

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16

7 Inleiding / 11 8 Verkrijging, verlening, verlies en vaststelling van het Nederlanderschap / 12 9 Nationaliteit en internationaal privaatrecht / 16 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk 1 Inleiding / 1 1 Algemeen / 1 2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht / 2 3 Literatuur over personen- en familierecht / 3 Hoofdstuk 2 De algemene bepalingen

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Advies Netwerk Notarissen m.b.t. wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Advies Netwerk Notarissen m.b.t. wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen Advies Netwerk Notarissen m.b.t. wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen Op 31 oktober 2013 hebben de indieners van een wetsvoorstel dat tot doel heeft een beperkte gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING

VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING VERMOGENSDELING BIJ ECHTSCHEIDING VFP VERMOGEN Mr. M. Veenstra is als kandidaat-notaris werkzaam bij De Haan AGW Advocaten en Notarissen te Leeuwarden. Mr. V. Wegter is als advocaat werkzaam bij De Haan

Nadere informatie

Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014

Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014 Familie en Scheiding Ontbijtseminar 13 november 2014 ONTBIJTSEMINAR Donderdag 13 november 2014 Mr. Marc Heuvelmans [welkomstwoord] Mr. Jacqueline van de Wiel Mr. Mathilde Becking Ontbijtseminar 13 november

Nadere informatie

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht Het nieuwe huwelijksvermogensrecht mr. CA. Kraan tweede druk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en zn.) Arnhem 1994 Inhoudsopgave Lijst van verkort aangehaalde literatuur 11 Enkele afkortingen

Nadere informatie

Werkgroepopdrachten Relatievermogensrecht DEEL A

Werkgroepopdrachten Relatievermogensrecht DEEL A Werkgroepopdrachten Relatievermogensrecht DEEL Voorwoord este student(e), Voor u liggen de uitwerkingen van de voorgeschreven werkgroepopdrachten (week 1 t/m week 4) voor het vak vak hier. Onthoud echter

Nadere informatie

Het vernieuwde Nederlandse huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder de wettelijke regeling van de vergoedingsrechten

Het vernieuwde Nederlandse huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder de wettelijke regeling van de vergoedingsrechten Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht, Het vernieuwde Nederlandse huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder de wettelijke regeling van de vergoedingsrechten Klik hier om het document te openen in

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Vernieuwing van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht: grote stappen, gauw thuis.

Vernieuwing van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht: grote stappen, gauw thuis. Vernieuwing van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht: grote stappen, gauw thuis. Maakt de wetgever de juiste keuze om het huwelijksvermogensrechtelijke stelsel te veranderen in een beperkte gemeenschap

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Land- en Tuinbouwbulletin De een is failliet en de ander niet Kluwer Online Research Auteur: Mr. M.J. Tolsma[1] Regelmatig vraagt de ondernemer zich af of hij vermogen op naam van zijn/haar echtgenoot

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4

Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding; het huwelijk en de ontbinding daarvan 1 1. Het huwelijk 1 2. De informele relatie 4 Hoofdstuk 2 Huwelijksvermogensrecht algemeen 7 1. Algemene inleiding 7 2. Wetsgeschiedenis

Nadere informatie

SCHEIDEN EN SCHULDEN

SCHEIDEN EN SCHULDEN SCHEIDEN EN SCHULDEN FAMILIEVERMOGENSRECHT IN TIJDEN VAN CRISIS cursus 6 februari 2014 mr. drs. J.H. (Jan Hein) Lieber Jan Hein Lieber Scheiden en Schulden 1 ONDER WATER: EEN METAFOOR IS WERKELIJKHEID

Nadere informatie

Prof.mr. W.D. Kolkman

Prof.mr. W.D. Kolkman 30 maart 2015 Prof.mr. W.D. Kolkman Hoogleraar privaatrecht i.h.b. notarieel recht RUG, raadsheer-plvv Hof Arnhem-Leeuwarden, adviseur Elan Notarissen Indeling 1. Nieuwe wetgeving A. Wetsvoorstel beperkte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) B ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen

Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september Insolventie, verhaal en familievermogen Vereniging voor Estate Planners in het Notariaat, ALV Amersfoort, 8 september 2016 Insolventie, verhaal en familievermogen Prof.mr. Jan Biemans Hoogleraar Burgerlijk recht, i.h.b. Goederenrecht en Notarieel

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1

Afkortingen. Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 Inhoudsopgave Afkortingen XIX Hoofdstuk 1 Zelfstandig ondernemer/beroepsbeoefenaar 1 1. Inleiding 1 2. Ondernemer en wettelijke gemeenschap van goederen 2 2.1. Voorzieningen in het zicht van scheiding

Nadere informatie

Van jou, Van mij, Van ons

Van jou, Van mij, Van ons Van jou, Van mij, Van ons Een praktisch relevant onderzoek naar de gevolgen van Wetsvoorstel 33987 voor Zenon Scheidingsdesk. Auteur: Suhila de Kok Studentnummer: 2066292 Onderwijsinstelling: Juridische

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 14 Landsverordening van de 9 de januari 2014 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht)

Nadere informatie

Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht

Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht Veranderingen in het huwelijksvermogensrecht Onderzoek naar de belangrijkste veranderingen voor de echtscheidingspraktijk welke de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2012

Nadere informatie

Juridisch in je recht,

Juridisch in je recht, Universiteit van Tilburg Juridisch in je recht, moreel onrechtvaardig! Shahrzad Hassasian S309463 Titelblad Naam student : Shahrzad Hassasian Studentnummer : S309463 Titel scriptie : Juridisch in je recht,

Nadere informatie

Inleiding mr. C. (Kees) Goeman. Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten

Inleiding mr. C. (Kees) Goeman. Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten 22 juni 2011 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Gastspreker mr. M.L.A. (Marc) van Opstal BANNING Advocaten Sprekers mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen W.M.M. (Wendy) Boenders MB FB 2 Juridisch: Vormen van samenleving:

Nadere informatie

Datum 31 oktober 2016 Onderwerp Initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (33 987)

Datum 31 oktober 2016 Onderwerp Initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (33 987) 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Is de beperkte gemeenschap van goederen een beperking voor schuldeisers?

Is de beperkte gemeenschap van goederen een beperking voor schuldeisers? Is de beperkte gemeenschap van goederen een beperking voor schuldeisers? Onderzoek naar de gevolgen die de beperkte gemeenschap van goederen als standaardstelsel met zich meebrengt voor de werkwijze van

Nadere informatie

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1

Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 Vragenlijst voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden 1 I. Personalia MAN/VROUW Familienaam Voornamen Adres Geboorteplaats en -datum Legitimatiebewijs Nummer Legitimatiebewijs

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Een echtscheiding is een ingrijpend en complex proces en vraagt om goede fiscale begeleiding Echtscheiding en uw bedrijf De bedrijfscontinuïteit staat voorop! Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, dan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) H VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Het finale verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden Een aantekening bij HR 1 februari 2008, LJN: BB9781 A.J.M. Nuytinck Published in WPNR, 2008,

Nadere informatie

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN

HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN HUWELIJKSE VOORWAARDEN EN PARTNERSCHAPSVOORWAARDEN SAMENLEVINGSVORMEN Sinds 1 april 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van twee personen van gelijk of verschillend geslacht. De vermogensrechtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

NIET ALLEEN IN VOOR- MAAR ÓÓK IN TEGENSPOED?

NIET ALLEEN IN VOOR- MAAR ÓÓK IN TEGENSPOED? NIET ALLEEN IN VOOR- MAAR ÓÓK IN TEGENSPOED? De huidige economische situatie heeft een grote impact op echtscheidingen. Te denken valt aan de situatie dat de echtelijke woning onverkoopbaar is, er sprake

Nadere informatie

Beperking gemeenschap van goederen: de herkansing

Beperking gemeenschap van goederen: de herkansing Beperking gemeenschap van goederen: de herkansing Leidt het wetsvoorstel beperking goederengemeenschap tot meer rechtszekerheid in het huwelijksvermogensrecht? Naam: Anne van Heijningen Master: Privaatrechtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 12 DERDE NOTA

Nadere informatie

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden

Om te beginnen: de gemeenschappelijke aanslag voor gehuwden Als u een fiscale schuld heeft, zal die fiscus die komen invorderen. Dat kan de fiscus niet alleen doen voor een persoonlijke schuld, maar ook voor de belastingschuld van uw echtgenoot. De fiscus hoeft

Nadere informatie

MASTER SCRIPTIE ZAAKSVERVANGING

MASTER SCRIPTIE ZAAKSVERVANGING MASTER SCRIPTIE ZAAKSVERVANGING ONDER WELKE VOORWAARDEN VINDT ER BINNEN DE WETTELIJKE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN ZAAKSVERVANGING PLAATS EN LEIDT DE TOEPASSING VAN DE ZAAKSVERVANGINGSREGEL TOT HET GEWENSTE

Nadere informatie

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014

12-03- 2014. Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 Split Online Congres CIVIELE ASPECTEN VAN DE EIGEN WONING IN DE ECHTSCHEIDING MR. DR. E.W.J. EBBEN MAART 2014 HUWELIJK ZONDER HUWELIJKSVOORWAARDEN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN BOEDELMENGING OPVOLGING ONDER

Nadere informatie

4. De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd!

4. De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd! 4 ftv 4. De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd! In deze bijdrage over de opeenstapeling van bezwaren tegen de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap volgens wetsvoorstel

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

De knelpunten van het huwelijksvermogensrecht met betrekking tot schulden

De knelpunten van het huwelijksvermogensrecht met betrekking tot schulden De knelpunten van het huwelijksvermogensrecht met betrekking tot schulden Is de invoering van wetsvoorstel 28 867 een gemiste kans geweest voor de wetgever ten aanzien van het huwelijksvermogensrecht met

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 28867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie?

Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? Hebben ongehuwde samenlevers recht op alimentatie? december 2012 mr D.H.P. Cornelese De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 1 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet en verantwoording 5 2.1 Synopsis 5 2.2 Relevantie van het onderzoek 6 2.3 Afbakening en verantwoording van het onderzoek 7 2.4 Probleemstelling 9 2.5 Opbouw van het boek

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

HBO-Rechten 08064318 Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid s-gravenhage, studiejaar 2011-2012 De Haagse Hogeschool, s-gravenhage

HBO-Rechten 08064318 Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid s-gravenhage, studiejaar 2011-2012 De Haagse Hogeschool, s-gravenhage Wat zijn de gevolgen van echtscheiding van een huwelijk, dat in gemeenschap van goederen is gesloten, conform het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Afstudeerscriptie

Nadere informatie

t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten van Aben & Slag Advocaten

t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten van Aben & Slag Advocaten Crisis in het huwelijksvermogensrech h t voorbij? Toepassing van de Wet W aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Afstudeerscriptie HBO-Rechten In opdracht o van Aben & Slag Advocaten Aniek Kuppens

Nadere informatie

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1

Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Een pleidooi voor aanpassing van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 1 Prof. mr. A.J.M. Nuytinck, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, aan de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr

/ / 1. Huwelijkse voorwaarden 2011/nr / / 1 Huwelijkse voorwaarden 2011/nr Op * verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. de heer JOHANNES BRUINSMA, geboren te Haskerland op vierentwintig maart negentienhonderd achtenvijftig, (rijbewijs nummer

Nadere informatie

Iedere oplossing creëert een nieuw probleem. yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Iedere oplossing creëert een nieuw probleem. yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa. sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert Iedere oplossing creëert een nieuw

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 6 NOTA NAAR

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53752

Nadere informatie

Samenwonen of trouwen

Samenwonen of trouwen Ciska Sikkel-Spierenburg Samenwonen of trouwen Financiële en juridische aspecten 3 e, herziene druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst en tabellen voorbehouden Inlichtingen

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

A 2011 N 64 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 64 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 64 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de december 2011 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Landsverordening herziening huwelijksvermogensrecht). In overweging genomen hebbende:

Nadere informatie

Hoe nu verder met het onthoofde wetsvoorstel (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)?

Hoe nu verder met het onthoofde wetsvoorstel (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)? Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Hoe nu verder met het onthoofde wetsvoorstel 28 867 (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)? Prof. mr. A.J.M. Nuytinck Published in

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN V XV 1 DE FASE VOOR DE SCHEIDING 1 1.1 Scheiden of niet 1 1.2 Inschakeling van een advocaat 2 1.3 Verzoening 10 1.4 Gescheiden wonen 11 1.5 Risico s bij

Nadere informatie

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie datum 19 april 2016 Betreffende wetsvoorstel: 33987 Voorstel

Nadere informatie

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd;

..., de man, ..., de vrouw, Partijen zijn op..., te..., gehuwd; ECHTSCHEIDINGSCONVENANT Ondergetekenden..., de man, en..., de vrouw, IN AANMERKING NEMENDE: Partijen zijn op..., te..., gehuwd; de man heeft de... nationaliteit; de vrouw heeft de... nationaliteit; Uit

Nadere informatie

Uw Relatie Onafhankelijk Financieel Planbureau

Uw Relatie Onafhankelijk Financieel Planbureau Uw Relatie Onafhankelijk Financieel Planbureau Dr. O. Botjeslaan 83 9681 GE MIDWOLDA 06-29 07 58 01 www.meyshuis.nl info@meyshuis.nl Friesland Bank 2949.67.036 KvK Groningen 01163895 BTW NL104595553B01

Nadere informatie

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT HUWELIJKSVERMOGENSRECHT SPREKER PROF. MR. DR. L.C.A. VERSTAPPEN 26 NOVEMBER 2015 15:00 17:15 UUR WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen Wetgeving Voorstel van wet van de leden

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot,

Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, Nr. Huwelijkscontract # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister

Nadere informatie

Mag het ietsje meer zijn dan nominaal?

Mag het ietsje meer zijn dan nominaal? Mag het ietsje meer zijn dan nominaal? Over vergoedingsrechten tussen echtgenoten gehuwd in gemeenschap van goederen Door: M.J.T.R.Ligthart ANR: S433903 Datum verdediging: 24 januari 2011 Leden examencommissie:

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Wettelijk erfrecht Duitsland

Wettelijk erfrecht Duitsland De positie van de langstlevende echtgenoten in het Duitse, Franse, Luxemburgse, Belgische en Nederlandse erfrecht Dr. Rembert Süβ Deutsches Notarinstitut Wettelijk erfrecht Duitsland Beperkte vooruitneming

Nadere informatie

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10.

Verschillen 2 Checklist notaris 6. Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning en inboedel 10. Inhoud kop Samenlevingsvormen 2 Verschillen 2 Checklist notaris 6 Algehele gemeenschap van goederen 7 Huwelijkse voorwaarden 8 Aanbreng 8 Koude uitsluiting 9 Beperkte gemeenschap 9 Verrekenstelsels 9 Woning

Nadere informatie

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling

Adviesonderwerpen scheiding FINA NCIËLE DIENSTVER LENING. Scheiding en verdeling Adviesonderwerpen scheiding Financieel advies bij echtscheiding Voor veel klanten is het echtscheidingsrisico statistisch gezien groter dan het overlijdensrisico. Desondanks wordt er in het inventarisatiegesprek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) C MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie