Collectief arbeidsrecht

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collectief arbeidsrecht"

Transcriptie

1 Collectief arbeidsrecht Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs KLUWER Deventer

2 Woord vooraf Afkortingen v xm 1 Inleiding i 2 Vakverenigingen en vakverenigingsrecht Vakbonden Werkgevers Vakverenigingsrecht De representativiteitskwestie 28 3 Het Nederlandse stelsel van collectieve arbeidsverhoudingen Inleiding Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Loon- en inkomenspolitiek De overlegeconomie/het poldermodel De instituties van het overlegmodel Centraal of decentraal? Wetgevingof zelfreguleringdoor de sociale partners 57 4 Het CAO-gebeuren De CAO-kaart van Nederland Inhoud van het jaarlijkse CAO-overleg Flexibele beloning Arbeidstijdverkorting en flexibele arbeidstijden Vakantie en verlof Ouderenbeleid, vervroegd uittreden en pensioen Bestrijding ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid; reinte - gratie van gedeeltelijk gehandicapten 75 VII

3 4.2.6 Werkgelegenheid, flexwerk, uitbesteding Scholing Kinderopvang De structuur van het CAO-overleg 78 5 CAO -recht I Het wezen van de CAO Privaat- of publiekrecht? Het gunstigheidsbeginsel De partijen bij de CAO De gebondenheid aan de CAO De gebondenheid door lidmaatschap aan beide zijden De art. 14-constructie Gebondenheid door de algemeenverbindendverklaring Gebondenheid door overgang van de onderneming Gebondenheid vanuit het contract De werkingssfeer van de CAO De werkingssfeer wat betreft groepen van werknemers (de 'verticale werkingssfeer') De werkingssfeer wat betreft de bedrijfstak/onderneming (de 'horizontale werkingssfeer') De inhoud van de CAO Normatieve, obligatoire en diagonale bepalingen De rechtens toelaatbare inhoud van CAO'S IIO Fondsen Sociaal plan m Delegatiebepalingen Ongelijke behandeling van georganiseerden en ongeorganiseerden De 'wet' als grens aan de regelingsmacht der CAO-partijen Publiciteit, interpretatie en handhaving Publiciteit Interpretatie Handhaving De CAO in het internationale privaatrecht 124 VIII

4 6 CAO-recht II Een recht op c.q. verplichting tot CAO-onderhandelen? Algemeenverbindendverklaring De procedure Beroep Het meerderheidsvereiste D e toetsing Uitzonderingen Dispensatie Rechtskracht, duur en nawerking van de AVV Het politieke debat over de AVV als zodanig Het ontwijken van het keurslijf van de CAO CAO-recht en mededingingsrecht cao-regelgeving in staatkundig en arbeidsrechtelijk perspectief Driekwartdwingend recht Toekomst van de CAO en van het nationale CAOrecht Stakingsrecht Algemeen Over collectieve arbeidsconflicten Typologie De strafrechtelijke kant van de staking Historische ontwikkeling van de staking naar civiel recht Waarom een stakingsrecht? Het stakingsrecht als strategisch en ritueel gebeuren Rechtmatig, tenzij De spelregeltoetsing De misbruiktoetsing Evaluatie van de rechtspraak op hoofdzaken en de toekomst van het stakingsrecht Stakingsrecht - Bijzonder Strengere normen bij andere arbeidsconflicten? Stakingen om rechtsconflicten 184 IX

5 8.3 De erkenningsstaking Stakingen in strijd met de CAO Wilde stakingen Stakingen tegen anderen dan de eigen werkgever Solidariteits- of sympathiestakingen Politieke stakingen Stiptheidsacties, gratis dienstbetoonacties, langzaam-aanacties en kortstondige werkonderbrekingen Blokkades Bezetting Gevolgen van onrechtmatigheid voor de vakbonden Staking en de individuele arbeidsovereenkomst Betaling van werkwilligen Uitsluiting Onderzoek, verzoening, bemiddeling en arbitrage Medezeggenschap - Algemeen Inleiding Begrippen en vormen van medezeggenschap/duaal systeem Medezeggenschap in de top van de onderneming (Structuurwet) Recht van enquete Collectief ontslag Fusiegedragsregels Medezeggenschapsrecht in CAO'S Heeft medezeggenschap nog een toekomst? Ondernemingsraden De aanpassingen van de Wet op de ondernemingsraden Het reglement van de OR Instelling van de OR De instellingsplicht Definitie onderneming Samengesteide onderneming Getalsdrempels Positie deeltijders en flexwerkers 242

6 INHOUDSOPGAVF Samenstelling van de OR Omvang van de OR (art. 6 lid 1) Commissies van de OR Achterbanraadpleging Zittingsduur (art. 12) VoorzitteroR Secretariaat OR Vergaderen/vergaderfrequentie De overlegvergadering Bestuurder Verkiezing van de OR Kiesrecht (art. 6 lid 2,3 en 5) Kandidatenlijsten (art. 9) Kiesgroepen Verkiezingen Faciliteiten en rechtsbescherming Faciliteiten Rechtsbescherming Bevoegdheden van de OR algemeen en het informatierecht Het informatierecht Voorinformatie Het adviesrecht bij belangrijke besluiten (art. 25) en de beroepsregeling daartegen (art. 26) Het instemmingsrecht bij belangrijke besluiten (art. 27) Overige bevoegdheden en taken De inspraak in kleine bedrijven Geschillenregelingen Conflicten De wettelijke geschillenregeling Medezeggenschap bij veiligheid en gezondheid De ondernemingsraad en de vaststelling van arbeidsvoorwaarden De formule van art. 27 lid 3 WOR De rechtsnatuur van afspraken tussen ondernemer en ondernemingsraad De rechtsnatuur van het reglemcnt, de personeelsgids en dergelijke 285 XI

7 11 Overheid en semi-overheid De arbeidsverhoudingen bij de overheid Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid De ambtenarenstaking Medezeggenschap bij de overheid Arbeidsvoorwaardenvorming bij de semi-overheid Het stakingsrecht in de semi-overheidssector Medezeggenschap in onderwijs en zorg Internationaal Inleiding Internationale organisaties van vakbonden en werkgevers De Internationale Arbeidsorganisatie De arbeidsverhoudingen in de Europese Unie Overige internationale instituties De vakverenigingsrechten in internationaal perspectief Verdragen 87 en 98 Internationale Arbeidsorganisatie Art. 11 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Art. 5 en 6 Europees Sociaal Handvest Internationale aspecten van het medezeggenschapsrecht De nationale dimensie De internationale dimensie Horizon Een geschiedkundige terugblik Het perspectief 335 Trefwoordenregister 339 XII

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.J.J. Heerma van Voss Achtste druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht

Schets van het Nederlandse arbeidsrecht Prof. mr. H.L Bakels Schets van het Nederlandse arbeidsrecht Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens Prof. mr. M.S. Houwerzijl Mr. W.L. Roozendaal 21e druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 Afkortingen

Nadere informatie

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27

Inhoud. Deel a Algemeen arbeidsrecht 25. Lijst van afkortingen 17. Inleiding 19. 1 Beginselen en bronnen commune arbeidsrecht 27 Inhoud Lijst van afkortingen 17 Inleiding 19 Begrip arbeidsrecht 19 Onderdelen arbeidsrecht 20 Complexiteit arbeidsrecht 22 Opbouw boek 22 Deel a Algemeen arbeidsrecht 25 1 Beginselen en bronnen commune

Nadere informatie

Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Deel 2 Vakverenigingsvrijheid Het recht op collectief onderhandelen Mededingingsrecht Mr. dr. J. van Drongelen Zutphen2009 UITGEVERIJ Inhoudsopgave Afkortingen / 9 Voorwoord /13

Nadere informatie

1 Reorganisatie: een korte inleiding Inleiding Reorganisaties in de praktijk Opzet boek 18

1 Reorganisatie: een korte inleiding Inleiding Reorganisaties in de praktijk Opzet boek 18 1 Reorganisatie: een korte inleiding 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Reorganisaties in de praktijk 14 1.3 Opzet boek 18 2 Collectief arbeidsrecht I: Medezeggenschapsrecht 21 2.1 Inleiding 21 2.2 Instellen ondernemingsraad

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Plaatsbepaling en definitie arbeidsrecht Individueel arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht. Het arbeidsovereenkomstenrecht

Inhoud. Inleiding. Plaatsbepaling en definitie arbeidsrecht Individueel arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht. Het arbeidsovereenkomstenrecht Inhoud I 1 2 3 II 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 18 19 20 21 22 Plaatsbepaling en definitie arbeidsrecht Individueel arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Het arbeidsovereenkomstenrecht Hoe komt een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

1.7 Verzelfstandiging van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht als deel van het recht24

1.7 Verzelfstandiging van het arbeidsrecht. Arbeidsrecht als deel van het recht24 Afkortingen XIII Lijst van verkort aangehaalde literatuur XVII Hoofdstuk 1. Inleiding1 1.1 Definities van het arbeidsrecht1 1.2 Arbeidsrecht en economische orde. Historisch perspectief2 1.3 Arbeidsrecht

Nadere informatie

CAO-recht. Het recht met betrekking tot CAO's en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan

CAO-recht. Het recht met betrekking tot CAO's en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan CAO-recht Het recht met betrekking tot CAO's en de verbindendverklaring en onverbindendverklaring van bepalingen ervan INHOUDSOPGAVE Voorwoord / 5 Inhoudsopgave / 7 Lijst van afkortingen / 15 1 Inleiding

Nadere informatie

Lijst van afkortingen 15

Lijst van afkortingen 15 Voorwoord 13 Lijst van afkortingen 15 1 Inleiding 19 1.1 Arbeidsverhoudingen bij de overheid 19 1.2 Overheidswerkgevers, ambtenarencentrales en vakorganisaties in de overheidssector 23 1.3 Een afzonderlijke

Nadere informatie

Aangaan en wijzigen van de arbeidsovereenkomst / 71

Aangaan en wijzigen van de arbeidsovereenkomst / 71 Voorwoord / 11 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2 2.1 2.2 De arbeidsovereenkomst / 13 De arbeidsovereenkomst; elementen / 13 De (eerste) arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht INLEIDING MEDEDINGINGSRECHT Inleiding Nederlands sociaal recht Prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss Zesde druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2007 INLEIDING MEDEDINGINGSRECHT

Nadere informatie

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33

I INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT 33 Inhoud Afkortingen 13 1 Het begrip sociaal recht 17 1.1 Het sociaal recht als juridisch vakgebied 17 1.2 Geschiedenis 18 1.3 Ongelijkheidscompensatie 21 1.4 Flexibilisering 23 1.5 Internationalisering

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave Algemene inhoudsopgave Voorwoord...V Ten geleide...vi Algemene inhoudsopgave...ix...xii 1 Burgerlijk Wetboek...1 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (titel 10, afdeling 1 t/m 11)...3 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (overgangsrecht)...41

Nadere informatie

De juridische organisatie van de onderneming

De juridische organisatie van de onderneming De juridische organisatie van de onderneming prof. mr. A.F.M. Dorresteijn dr. R.H. van het Kaar Tiende herziene druk Deventer - 2008 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf/v Lijst van gebruikte afkortingen / XI Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5

1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3. 1.2 Indeling van het recht 5 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 Inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.1 Een inleiding tot het Nederlandse recht 3 1.2 Indeling van het recht 5 1.3 Regels in het recht 7 1.3.1 Functionarissen in de rechterlijke

Nadere informatie

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau

Arbeidsverhoudingen zijn ook in te delen naar het niveau waarop ze zich afspelen: a) Landelijk niveau b) Bedrijfstakniveau c) Ondernemingsniveau Inleiding vormen dat deel van het maatschappelijke leven waarin de onderlinge betrekkingen tussen werkgevers en werknemers centraal staan. De overheid vormt binnen dat relatiepatroon een uiterst belangrijke

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST

MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN. met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST MEDEZEGGENSCHAP VAN WERKNEMERS BIJ FINANCIEEL-ECONOMISCHE BESLUITEN met enige beschouwingen naar Duits recht DOOR MR. J. ROEST KLUWER - DEVENTER - 1996 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen XV INLEIDING

Nadere informatie

Het MZ Jaaroverzicht Tilburg, 14 december 2018 Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Mr. drs. Els Huisman

Het MZ Jaaroverzicht Tilburg, 14 december 2018 Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Mr. drs. Els Huisman Het MZ Jaaroverzicht 2018 Tilburg, 14 december 2018 Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Mr. drs. Els Huisman Wat gaan we behandelen Terugblik: beloningsverhouding rechtspraak Vooruitblik (niet behandelen)

Nadere informatie

INHOUD VII. Intersentia

INHOUD VII. Intersentia INHOUD Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004 1 1. Inleiding 1 2. Rechtsbronnen 2 2.1. Overzicht 2 2.2. De onwettigheid van het KB Sociale Verkiezingen 2004 3 2.3. Aard van de reglementering 4

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Toetreding tot de onderneming 16 1 Nieuw personeel: aanstellingsmogelijkheden 19 1.1 Vaste kracht 21 1.2 Tijdelijke kracht 21 1.3 Uitzendkracht 23 1.4 Oproepkracht 24 1.5 Thuiswerker

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

Arbeidsrecht Hoorcollege 2, 19 september 2016

Arbeidsrecht Hoorcollege 2, 19 september 2016 Arbeidsrecht Hoorcollege 2, 19 september 2016 Instanties bij de regulering van de arbeidsovereenkomst Er zijn verschillende instanties bij de regulering van de arbeidsovereenkomst betrokken, zoals de caopartijen

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties

Flexibele arbeidsrelaties Flexibele arbeidsrelaties Prof. mr. E. Verhulp (red.) Mr. R.M. Beltzer Prof. dr. K. Boonstra Mr. D. Christe Prof. mr. J. Riphagen KLUWER,Jjp Deventer - 2002 Woord vooraf v Afkortingen xv Lijst van verkort

Nadere informatie

cao-recht BSA Seminar Wnra

cao-recht BSA Seminar Wnra * cao-recht BSA Seminar Wnra 7 november 2017 Peter van Minnen www.petervanminnen.nl peter@petervanminnen.nl 0182-712550 1 Plan van behandeling Systemen collectieve arbeidsvoorwaardenvorming: - huidig -

Nadere informatie

Cao s en ander (on)gemak. Peter van der Sluis (AWVN) Peter de Waal (PLP) Steven Palm (PLP)

Cao s en ander (on)gemak. Peter van der Sluis (AWVN) Peter de Waal (PLP) Steven Palm (PLP) Cao s en ander (on)gemak Peter van der Sluis (AWVN) Peter de Waal (PLP) Steven Palm (PLP) De cao in vogelvlucht Agenda Een actuele zaak: Matrans versus FNV Bondgenoten Wanneer is er eigenlijk sprake van

Nadere informatie

Toekomstbestendigheid van het CAO-recht Vereniging voor Arbeidsrecht 31 maart 2011

Toekomstbestendigheid van het CAO-recht Vereniging voor Arbeidsrecht 31 maart 2011 Toekomstbestendigheid van het CAO-recht Vereniging voor Arbeidsrecht 31 maart 2011 Prof.mr. Loe Sprengers Staat het CAO-recht op een kruispunt? - CAO: Waardevol bezit - Voor werkgevers: - Dragende kracht

Nadere informatie

DE ONDERNEMINGSRAAD EN FLEXWERKERS. dr. mr. Joost van Mierlo mr. drs. Manouk Milbou 12 januari 2018

DE ONDERNEMINGSRAAD EN FLEXWERKERS. dr. mr. Joost van Mierlo mr. drs. Manouk Milbou 12 januari 2018 DE ONDERNEMINGSRAAD EN FLEXWERKERS dr. mr. Joost van Mierlo mr. drs. Manouk Milbou 12 januari 2018 Inhoud Begrip flexwerker Cijfers Flexwerkers en de OR Behoren flexwerkers tot de achterban? Hebben flexwerkers

Nadere informatie

Bescherming van de arbeid in het licht van nieuwe technologieen

Bescherming van de arbeid in het licht van nieuwe technologieen E.J.H.M. LOUSBERG Bescherming van de arbeid in het licht van nieuwe technologieen Een vergelijkend onderzoek naar de juridische bescherming van de arbeid in Nederland, Belgie en Duitsland bij invoering

Nadere informatie

ARBEIDSWETGEVING. Met een inleiding van PROF. MR. H.L. BAKELS 1992 KLUWER - DEVENTER. lle herziene druk

ARBEIDSWETGEVING. Met een inleiding van PROF. MR. H.L. BAKELS 1992 KLUWER - DEVENTER. lle herziene druk ARBEIDSWETGEVING Met een inleiding van PROF. MR. H.L. BAKELS lle herziene druk 1992 KLUWER - DEVENTER INHOUD Voorbericht Inleiding V XVII Arbeidsomstandighedenrecht 1. Arbeidswet 1919 (art. 1 t/m 11, 23

Nadere informatie

CAO S IN DE PRAKTIJK. De dag van morgen. Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Veenendaal, 23 juni 2015

CAO S IN DE PRAKTIJK. De dag van morgen. Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Veenendaal, 23 juni 2015 CAO S IN DE PRAKTIJK De dag van morgen Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus Veenendaal, 23 juni 2015 De dag van gisteren De dag van vandaag In de periode 2004-2014 gemiddeld 700 cao s worden afgesloten, geldend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inhoudsopgave...7 Afkortingen...13 Hoofdstuk 1 Inleiding...15 1.1 Inleiding...15 1.2 Geschiedenis WOR...15 1.3 Spilbegrippen WOR... 17 1.3.1 Onderneming... 17 1.3.2 Ondernemer...

Nadere informatie

De wenselijkheid van een herformulering van art. 27 lid 3 WOR

De wenselijkheid van een herformulering van art. 27 lid 3 WOR De wenselijkheid van een herformulering van art. 27 lid 3 WOR Naam student: Kiki Aerts Administratienummer: 626809 Naam scriptiebegeleider: Mr. dr. J. van Drongelen Afstudeerrichting: Master Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war

Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Meerwaarde van medezeggenschap Rol en rechten tijdens marktwerking in de zorg. in de WOR of in de war Marco Sikkel Doelstellingen training U bent bekend met de plaats van de OR in de onderneming. U kent

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht)

Arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht) Monografieën BW B85 Arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht) Prof. dr. A.T.J.M. Jacobs Mr. P.M.M. Massuger Dr. W.G.M. Plessen Kluwer - Deventer - 2009 Inhoud VOORWOORD AFKORTINGEN IX XI 1 INLEIDING

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Woord vooraf / V. Meest gebruikte afkortingen / XIII. Lijst van verkort geciteerde werken / XVII. Inleiding / 1

Woord vooraf / V. Meest gebruikte afkortingen / XIII. Lijst van verkort geciteerde werken / XVII. Inleiding / 1 Woord vooraf Woord vooraf Het Collectief Arbeidsrecht is een belangrijk onderdeel van het Arbeidsrecht. Het gaat over vakbonden, werkgevers, cao s, stakingen, ondernemingsraden, medezeggenschap en de rol

Nadere informatie

Algemene inhoudsopgave

Algemene inhoudsopgave Woord vooraf...v Auteurs...VII Commentaarverantwoording...XIII Ten geleide...xix Algemene inhoudsopgave...xxi Alfabetische inhoudsopgave...xxvii Thematische inhoudsopgave Commentaar Arbeidsrecht...XXXVII

Nadere informatie

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht' Voorwoord. 1 Inleiding 1

M.S. Wirtz, 'Collisie tussen CAO's en mededingingsrecht' Voorwoord. 1 Inleiding 1 Voorwoord vii 1 Inleiding 1 1.1 Het belang van het onderzoek 1 1.2 Doelstelling van het onderzoek en probleemstelling 5 1.3 Methode en opzet van het onderzoek 6 2 Collectieve arbeidsvoorwaardenvorming

Nadere informatie

HC 7A, Collectief arbeidsrecht: cao- en stakingsrecht

HC 7A, Collectief arbeidsrecht: cao- en stakingsrecht HC 7A, 30-05-2017 Collectief arbeidsrecht: cao- en stakingsrecht Niveaus van arbeidsrechtelijke regelgeving We beginnen met de context en de binding van het cao-recht. Daarna gaan we het hebben over het

Nadere informatie

De Detacheringsrichtlijn

De Detacheringsrichtlijn M.S. Houwerzijl De Detacheringsrichtlijn Over de achtergrond, inhoud en implementatie van Richtlijn 96/7l/EG KLUWER Deventer - 2005 Voorwoord Lijst van afkortingen V XIII 1 Introductie 1 1.1 Inleiding

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Deell Collectief en meervoudig ontslag

Deell Collectief en meervoudig ontslag Reeks Arbeidsrechtelijke facetten van grensoverschrijdend herstructureren in Nederland en België Deell Collectief en meervoudig ontslag Mr. Dr. Edith Franssen Mr. Dr. Drs. Jan Heinsius Mr. Dr. Johan Peeters

Nadere informatie

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...

INHOUD. A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034... INHOUD I. ALGEMEEN...1 A. HIËRARCHIE VAN DE RECHTSBRONNEN...1 1 Cass. 13 februari 1984, Arr. Cass. 1983-84, 721...1 2 Cass. 5 juni 2000, Arr. Cass. 2000, 1034...3 B. GELIJKE BEHANDELING...12 3 H.v.J. 13

Nadere informatie

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht Naar een eenvormig stelsel? Mr.H.JW.AÜ Kluwer - Deventer - 2009 Lijst van gebruikte afkortingen

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Loonadministratie Praktijkdiploma Boekhouden (PDL ) Arbeidsrecht Overgangsregeling Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo niveau 4) Versie 1-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding

STATENVOORDRACHT. Haarlem,.. augustus Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden. Bijlagen : 2. 1.Inleiding STATENVOORDRACHT Haarlem,.. augustus 1996 Onderwerp:Wet op de Ondernemingsraden Bijlagen : 2 1.Inleiding De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is op 5 mei 1995 van kracht geworden voor de overheid. Er is

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XV. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Lijst van afkortingen /XV. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen /XV HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Grensoverschrijdende overgang van onderneming / 1 1.1.1 Economische achtergrond / 1 1.1.2 Grensoverschrijdende overgang van onderneming

Nadere informatie

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49

Inhoud. vii. Deel 1 Algemene inleiding 1. 1 Inleiding 3. Deel 2 De structuur Onderneming, eenmanszaak en personenvennootschappen 49 vii Voorwoord v Lijst van afkortingen vi Softy bv xv Bedrijfsprofiel Softy bv xv Deel 1 Algemene inleiding 1 1 Inleiding 3 1.1 Wat is recht? 3 1.2 Rechtspraak 4 1.3 Rechtsbronnen 4 1.4 Formeel en materieel

Nadere informatie

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (B.S. 15.I.1969) 65

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (B.S. 15.I.1969) 65 INHOUDSTAFEL Woord vooraf Inhoudsoverzicht Inhoudstafel III V VII I. ARBEIDSRECHT Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (B.S. 27/28.IX.1948) (uittreksel: art. 14-36) 3 Wet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van afkortingen / XIII Inleiding /1 L.G. Verburg en R.M. Beltzer HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg 1.1 Inleiding

Nadere informatie

arbeid inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets tot stand te brengen => werk

arbeid inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets tot stand te brengen => werk Boekverslag door D. 667 woorden 1 mei 2007 7.8 19 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Begrippen H3 WERK ABW Algemene Bijstandswet AKW Algemene Kinderbijslagwet ANW Algemene

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1

INHOUD. VOORWOORD... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007... 1 INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK 1. DISCRIMINATIE OP DE WERKVLOER EN DE WETTEN VAN 10 MEI 2007........................................ 1 I. Inleiding

Nadere informatie

1.4 De moeizame relatie werknemersorganisaties en ondernemingsraad bij (primaire) arbeidsvoorwaarden

1.4 De moeizame relatie werknemersorganisaties en ondernemingsraad bij (primaire) arbeidsvoorwaarden Lijst van afkortingen Voorwoord 1 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 In den beginne, de kernen 1.3 De Wet op de ondernemingsraden 1.4 De moeizame relatie werknemersorganisaties en ondernemingsraad bij (primaire)

Nadere informatie

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad

Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Welkom bij de workshop WWZ, ambtenarenstatus en ondernemingsraad Marie Louise van Kalmthout advocaat arbeidsrecht Berdine van Eerden advocaat arbeidsrecht Ilse van der Woude juridisch medewerker ambtenarenrecht

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

lnleiding Nederlands sociaal recht

lnleiding Nederlands sociaal recht lnleiding Nederlands sociaal recht G.].]. Heerma van Voss N egende druk Boom J uridische uitgevers Den Haag 2013 2001 Eerste druk 2002 Tweede druk 2003 Derde, uitgebreide druk 2005 Vierde druk 2006 Vijfde

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 13. Woord vooraf 15. Afkortingenlijst 17. Inleiding 19

Inhoud. Voorwoord 13. Woord vooraf 15. Afkortingenlijst 17. Inleiding 19 Inhoud Voorwoord 13 Woord vooraf 15 Afkortingenlijst 17 Inleiding 19 1. De reorganisatie als aspectensysteem 21 1.1 Het bestuurlijke aspect 21 1.2 Het financiële en fiscale aspect 22 1.3 Het bedrijfspolitieke

Nadere informatie

1 INLEIDING 1 L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet

1 INLEIDING 1 L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet Inhoudsopgave 1 INLEIDING 1 L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet Bijdragen vanuit Werkgroep CAO-recht 2 VAN PAKKETVERGELIJKING, AFWIJKINGEN VAN DRIEKWARTDWINGEND RECHT, TOELATING TOT CAO-OVERLEG EN VOORAL

Nadere informatie

Transponeringstabellen Cao-artikelen tot maart 2015 Cao-artikelen vanaf maart 2015

Transponeringstabellen Cao-artikelen tot maart 2015 Cao-artikelen vanaf maart 2015 Transponeringstabellen 2012-2017 Cao-artikelen tot maart 2015 Cao-artikelen vanaf maart 2015 Transponeringstabel CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017, versie juli 2014 (oud) met CAO voor Uitzendkrachten

Nadere informatie

Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één onderneming 48

Afzonderlijke ondernemingen gezamenlijk beschouwd als één onderneming 48 Toelichting bij editie 2018 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture 34

Nadere informatie

3.2 Werving en selectie Proeftijd Vereisten geldige proeftijd Gevolgen proeftijd 13

3.2 Werving en selectie Proeftijd Vereisten geldige proeftijd Gevolgen proeftijd 13 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Soorten overeenkomsten 3 2.1 Persoonlijk verrichten. 3 2.2 Arbeid 4 2.3 Loon 5 2.4 Gezagsverhouding 6 2.5 Feitelijke situatie 7 2.6 Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst 8

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Veel gebruikte afkortingen / XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding en onderzoeksvragen / 1

INHOUDSOPGAVE. Veel gebruikte afkortingen / XI. HOOFDSTUK 1 Inleiding en onderzoeksvragen / 1 INHOUDSOPGAVE Veel gebruikte afkortingen / XI HOOFDSTUK 1 Inleiding en onderzoeksvragen / 1 1.1 Arbeidsrecht en insolventierecht: een spanningsveld / 1 1.2 Begripsbepaling / 4 1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Juridisch Niveau mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid Bestuur Nederlandse Associatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Indeling van het Arbeidsrecht 1 2 Rechtsbronnen 2

Inhoudsopgave. Voorwoord 1 Indeling van het Arbeidsrecht 1 2 Rechtsbronnen 2 Inhoudsopgave Voorwoord V 1 Indeling van het Arbeidsrecht 1 2 Rechtsbronnen 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3. 4.3.7 4.3.8 4.3. 4.4 4.4.1

Nadere informatie

Medezeggenschap in een onderneming Ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Medezeggenschap in een onderneming Ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Medezeggenschap in een onderneming Ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moeten bedrijven en instellingen die vijftig of meer werknemers hebben,

Nadere informatie

De invloed van de organisatiegraad op de rol van de cao.

De invloed van de organisatiegraad op de rol van de cao. De invloed van de organisatiegraad op de rol van de cao. Een onderzoek naar de invloed van de lage organisatiegraad op de representativiteit van vakbonden, het draagvlak en de rol van de cao. Naam: E.

Nadere informatie

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden

OR-SYLLABUS. Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden OR-SYLLABUS Praktische handleiding voor (aspirant) ondernemingsraadleden Voorwoord Met deze syllabus willen we je graag ter introductie een handreiking bieden om wegwijs te raken in de regelgeving over

Nadere informatie

INHOUD 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 39. Toelichting bij editie

INHOUD 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 2 DE INSTELLING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 39. Toelichting bij editie Toelichting bij editie 2014 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture 34

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Casus 3 Het zal je werk maar zijn

Casus 3 Het zal je werk maar zijn Casus 3 Het zal je werk maar zijn Het CAO-recht is lastig. Veel partijen zijn namelijk bij een CAO betrokken: vakbonden, werkgevers(organisaties), werknemers die lid zijn van een vakbond die aan de CAO

Nadere informatie

Toelichting bij editie ALGEMENE BEPALINGEN 25

Toelichting bij editie ALGEMENE BEPALINGEN 25 INHOUD Toelichting bij editie 2015 21 1 ALGEMENE BEPALINGEN 25 Artikel 1 Wetsbegrippen 29 Onderneming 30 Ondernemer 31 Bestuurder 32 Bedrijfscommissie 33 In een groep verbonden ondernemers 33 Joint venture

Nadere informatie

Proeve van vergelijking

Proeve van vergelijking Vakverenigingsrecht privé-sector versus Vakverenigingsrecht Politiediensten Prof dr Filip Dorssemont Proeve van vergelijking Opzet : zoek de gelijkenissen en verschillen De politiediensten, een specialeke?

Nadere informatie

3 Onrechtmatige overheidsdaad

3 Onrechtmatige overheidsdaad Monografieen Privaatrecht 3 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange Vierde druk Deventer - 2005 Inhoud VERKORT AANGEHAALDE

Nadere informatie

Inleiding Nederlands sociaal recht

Inleiding Nederlands sociaal recht Inleiding Nederlands sociaal recht G.].]. Heerma van Voss Zevende druk Boom Juridische uitgevers Den Haag 2009 Omslagontwerp: Primo!Studio, Delft Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag G.].]. Heerma van

Nadere informatie

A. Arbeidsovereenkomst

A. Arbeidsovereenkomst CONCEPT Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Arbeidsrecht K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII

INHOUD. 3.1 Algemeen / Verplichting tot verschaffing van werk / 58. Verkort aangehaalde werken / XIII INHOUD Verkort aangehaalde werken / XIII Uit het voorwoord bij de tweeëntwintigste druk (2008) / XVII Voorwoord bij de vijfentwintigste druk / XVII Inleiding / XIX 1 De arbeidsovereenkomst / 1 1.1 De overeenkomst

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 1 DECEMBER 2003 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden De OR als (goed) alternatief voor de vakbond?

Arbeidsvoorwaarden De OR als (goed) alternatief voor de vakbond? Arbeidsvoorwaarden De OR als (goed) alternatief voor de vakbond? mr. J.L. (Janka) Sintemaartensdijk 13 december 2018 1 2 Arbeidsvoorwaarden Primair, secundair of tertiair?? 3 1 Partijen Werkgevers Werknemers

Nadere informatie

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Februari 2019 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Modules arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 2-1 Geldig vanaf 01-11-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist

Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Er is geen specifieke vooropleiding vereist Diplomalijnen Examen Loonadministratie Juridisch Personeel en Organisatie Arbeidsrecht Niveau Vergelijkbaar met mbo 4 Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2015 Vastgesteld op februari 2014 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap. Joost van Mierlo 14 november 2018

Scoren met medezeggenschap. Joost van Mierlo 14 november 2018 Scoren met medezeggenschap Joost van Mierlo 14 november 2018 Medezeggenschap 2.0 Inleidende opmerkingen Waarom vernieuwing? Grenzen aan vernieuwing - vormgeving - inhoudelijk Flexibiliteit binnen en buiten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie

Van start in de PVT. Cursusprogramma

Van start in de PVT. Cursusprogramma Van start in de PVT Cursusprogramma Tweedaagse cursus Consultaat info@consultaat.nl T 073 6900334 Inleiding Dit tweedaagse programma is speciaal ontwikkeld voor een nieuw gekozen PVT. In de cursus komen

Nadere informatie

CAO Gezondheidscentra. Kan-bepalingen Moet-bepalingen

CAO Gezondheidscentra. Kan-bepalingen Moet-bepalingen CAO Gezondheidscentra Kan-bepalingen Moet-bepalingen Medezeggenschap moet op basis van dialoog plaatsvinden en dus evenwaardig overleg behelzen. Wet- en regelgeving is slechts een vangnet Bert Visser bertvisser@oase-partners.nl

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding en algemene bepalingen

Inhoud. Inleiding en algemene bepalingen Inhoud I 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 II 17 18 1 20 Inleiding en algemene bepalingen Plaatsbepaling van het rechtspersonenrecht Rechtspersoon en rechtspersoonlijkheid Rechtssubject Gelijkstelling

Nadere informatie

De ontslagpraktijk van de cwi

De ontslagpraktijk van de cwi De ontslagpraktijk van de cwi Mr. dr. J. van Drongelen Mr. A.D.M, van Rijs Tweede herziene druk Kluwer - Deventer - 2008 Woord vooraf v Lijst van afkortingen xin 1 Een schets van de geschiedenis van het

Nadere informatie

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur van een arbeidsvoorwaarden pakket Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Modules arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Collectief ontslagrecht

Collectief ontslagrecht Collectief ontslagrecht Enkele voorstellen betreffende een betere regelgeving PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, op gezag van de Rector Magnificus Dr. D.D.

Nadere informatie

Onrechtmatige overheidsdaad

Onrechtmatige overheidsdaad s tu diepock et s p r i v a a t r e c h t 28 Onrechtmatige overheidsdaad Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter derde druk Prof. mr. G.E. van Maanen Prof. mr. R. de Lange 2000 W.E.J. Tjeenk Willink

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 945 Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet Wet

Nadere informatie

agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief van de middellange termijn 16 december 1993 Publikatienr. 9/93

agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief van de middellange termijn 16 december 1993 Publikatienr. 9/93 EEN NIEUWE KOERS: agenda voor het cao-overleg 1994 in het perspectief van de middellange termijn 16 december 1993 Publikatienr. 9/93 Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag, Telefoon 070 3499 577, Telefax

Nadere informatie