Dijkversterking Merwededijk te Werkendam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dijkversterking Merwededijk te Werkendam"

Transcriptie

1 Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Veel gestelde vragen en antwoorden Over het ontwerp van variant 4: buitenwaartse versterking in combinatie met gedeeltelijke damwand Bij de buitenwaartse variant is op het oostelijk deel ook een damwand nodig. Is deze damwand van invloed op de waterhuishouding in de Werkense polder? Hoe loopt de oostelijke overgang van het te versterken deel naar de bestaande dijk? Van waar tot waar komt precies de damwand? Is de damwand overal even zwaar qua lengte en profiel? Op hoeveel meter van de huidige woningen komt de damwand? Is bekend hoe groot de schade is bij huizen (dichtbij en verder af) aangezien de meeste ervaringen zijn met op staal gefundeerde huizen? Welke compensatiemogelijkheden zijn er voor bewoners gezien de grote impact die deze variant met zich meebrengt? Wat gebeurt er met het grondwaterpeil als er een damwand wordt geplaatst? Hoe wordt de inrichting van de oude dijk bij variant 4? Mogen de bewoners de ruimte die vrijkomt vóór hun huis gebruiken als voortuin? Hoe is de ontsluiting van de woningen bij variant 4? Hoe vindt de ontsluiting plaats van de bestaande wegen op de nieuwe dijk bij variant 4? Is het mogelijk de damwand te omzeilen door net als onder snelwegen verticale diepteversterking aan te brengen; aan de buitenkant van de dijk eerst de grond af te graven en vervolgens te verdichten? Is een damwand in het oostelijk deel te vermijden als de buitenwaartse dijkverlegging doorloopt over de plek waar nu het bedrijventerrein van Schwarzkopf is?...4 Over de schaderegeling Hoe groot is de kans op schade door een damwand? Ik wil mijn huis graag verkopen, maar door de plannen voor de dijkverbetering is dat lastig. Kan het waterschap mijn huis aankopen? Op welke manier wordt schade aan mijn woning na het plaatsen van een damwand gecompenseerd? Hoe meet het waterschap de schade die ontstaat tijdens of na de werkzaamheden Hoe gaat het waterschap om met schade die niet direct optreedt, maar pas in een later stadium? Ik wil mijn woning graag verkopen maar potentiële kopers worden afgeschrikt door de plannen van de dijkverbetering. Kan ik mijn schade verhalen op het waterschap? Als mijn tuin verzakt na aanleg van de dijk, kan ik deze schade dan verhalen op het waterschap? Bij enkele woningen staat een bijgebouw waar de bewoners hun beroep uitoefenen? Hoe wordt de voorziene inkomstenderving opgevangen?...6 Over de uitvoering...7 1

2 1. Wat gebeurt er wanneer er tijdens het inbrengen van de damwand gestuit wordt op harde stukken? Levert dit meer kans op schade aan de huizen? Is bekend waar de nutsleidingen lopen en levert dit problemen op bij de werkzaamheden? Als grote kantel- en draaimachines op de dijk bezig zijn, brengt dit risico s met zich mee voor Is het mogelijk om bepaalde huizen extra te funderen om scheurvorming te voorkomen?.7 5. Hoe kunnen bewoners hun huis bereiken tijdens de uitvoering? Waar kunnen zij hun auto kwijt? Hoe lang duurt de uitvoering van variant Over plannen en procedures Wanneer wordt duidelijk hoe het ontwerp van de dijk eruit zal zien? Het waterschap verwacht dat eind februari 2011 bekend is hoe het ontwerp van de dijk er op Op welke manier kan ik bezwaar maken tegen de plannen? Hoeveel tijd zit er tussen het bekend worden van de plannen en de start van de uitvoering?...8 Overigen Mijn familie woont al 100 jaar op de dijk, in al die tijd is er nog geen enkele keer sprake geweest van wateroverlast. Is een dijkversterking eigenlijk wel nodig? Waarom moet de weg op de Sasdijk verbreed worden? Waarom is dhr. Mostert niet benaderd om te praten over sloop van zijn kantoorgebouw?.9 4. Waarom is de variant waarbij de dijk 55 meter buitenwaarts verschuift geen reële optie meer?...9 2

3 Over het ontwerp van variant 4: buitenwaartse versterking in combinatie met gedeeltelijke damwand 1. Bij de buitenwaartse variant is op het oostelijk deel ook een damwand nodig. Is deze damwand van invloed op de waterhuishouding in de Werkense polder? Bij de buitenwaartse variant wordt een nieuwe dijk aangelegd, 25 meter buitenwaarts. De bestaande dijk wordt deels afgegraven en vormt een stabiliteitsberm. Bij het oostelijke gedeelte van de dijk moet naast de stabiliteitsberm ook nog een damwand worden aangelegd. Dat komt door dat de waterdruk in de zandlagen door de aanwezige haven direct reageert op de waterstand in de rivier. De damwand is dus bedoeld om de stabiliteit van de dijk te waarborgen. Een damwand heeft niet of nauwelijks invloed op de kwelproblematiek. 2. Hoe loopt de oostelijke overgang van het te versterken deel naar de bestaande dijk? Bij de buitenwaartse variant sluit de nieuwe dijk net vóór het Schwarzkopfgebouw aan op de bestaande dijk. 3. Van waar tot waar komt precies de damwand? Dat kunnen we nog niet precies zeggen. Maar we verwachten dat de damwand ergens begint tussen huisnummer 62 en huisnummer 63 en eindigt tussen huisnummer 28 en huisnummer Is de damwand overal even zwaar qua lengte en profiel? Het is mogelijk dat het profiel niet overal even zwaar zal zijn. Na keuze van het voorkeursalternatief wordt het ontwerp verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. 5. Op hoeveel meter van de huidige woningen komt de damwand? De afstand tussen de damwand en de woningen is het kleinst bij Sleeuwijksedijk 56, namelijk 11 m. De overige woningen staan gemiddeld zo n 15 m vanaf de damwand 6. Is bekend hoe groot de schade is bij huizen (dichtbij en verder af) aangezien de meeste ervaringen zijn met op staal gefundeerde huizen? Het waterschap probeert de schade zoveel mogelijk beperken door een uitvoeringsmethode te kiezen die de minste kans op schade geeft. In deze situatie geeft het hoogfrequent intrillen van de damwanden de kleinste kans op schade. Voor ieder type bebouwing bepaald welke trillingen nog toelaatbaar zijn. Tijdens de uitvoering zullen de trillingen aan de panden worden gemeten. Als deze boven het toelaatbare niveau komen wordt het werk gestopt en gezocht naar andere middelen om de damwand op diepte te krijgen. Bij de dijkversterking in de Krimpenerwaard is veel ervaring opgedaan met het aanbrengen van damwanden dicht bij op staal gefundeerde panden. Met deze ervaring wordt bij de uitwerking/optimalisatie rekening gehouden. 7. Welke compensatiemogelijkheden zijn er voor bewoners gezien de grote impact die deze variant met zich meebrengt? Bij deze variant wordt de ligging van de woningen in de dijk beter. We stellen voor om een parallelweg op de berm aan te leggen en daar parkeerplaatsen te maken. De woningen zijn hierdoor gemakkelijker bereikbaar. 3

4 8. Wat gebeurt er met het grondwaterpeil als er een damwand wordt geplaatst? De werkzaamheden aan de dijk zullen geen effect hebben op de grondwaterstand. Voor de grondwaterstand worden diverse uitvoeringsmaatregelen genomen, zoals het openlaten van damwanden om de grondwaterstand niet te verstoren. Waar nodig houden we de grondwaterstand met peilbuizen in de gaten. 9. Hoe wordt de inrichting van de oude dijk bij variant 4? De bestaande dijk wordt afgegraven. Op de plek van de bestaande dijk komt een parallelweg met in ieder geval één oprit naar de nieuwe dijk. Misschien komt ook aan de andere kant een oprit. Op de parallelweg komen parkeerplaatsen. 10. Mogen de bewoners de ruimte die vrijkomt vóór hun huis gebruiken als voortuin? Bij de buitendijkse versterking kopen we binnendijks geen grond aan. Iedereen houdt dus zijn eigen perceel. Er komt een extra strook vrij tussen de ontsluitingsweg en de erven. De aanwonenden mogen deze grond gebruiken. Het waterschap sluit met iedere bewoner een overeenkomst af over dat gebruik. 11. Hoe is de ontsluiting van de woningen bij variant 4? Vanaf de parallelweg op de plek van de oude dijk, komen trapjes of stoepjes naar de huizen, afhankelijk van hoe hoog de huizen in de dijk staan. 12. Hoe vindt de ontsluiting plaats van de bestaande wegen op de nieuwe dijk bij variant 4? Aan de westkant loopt de nieuwe dijk geleidelijk richting de Sasdijk en sluit rechtstreeks aan op de Richterweg. Aan de oostkant sluit de nieuwe dijk net vóór het Schwarzkopfgebouw aan op de bestaande dijk. 13. Is het mogelijk de damwand te omzeilen door net als onder snelwegen verticale diepteversterking aan te brengen; aan de buitenkant van de dijk eerst de grond af te graven en vervolgens te verdichten? Het is niet goed mogelijk om de watervoerende zandlaag af te sluiten. De maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn uiterst kostbaar. Bovendien zit er een risico aan vast omdat we niet zeker weten of het werkt. 14. Is een damwand in het oostelijk deel te vermijden als de buitenwaartse dijkverlegging doorloopt over de plek waar nu het bedrijventerrein van Schwarzkopf is? Door de hier aanwezige haven reageert de waterdruk in de zandlagen direct op de waterstand in de rivier. Daarom is een stabiliteitsberm alleen niet voldoende en is daarnaast een damwand nodig. 4

5 Over de schaderegeling 1. Hoe groot is de kans op schade door een damwand? Waar wordt gebouwd is de kans op schade aanwezig, dat is niet altijd te vermijden. Maar de ene schade is de andere niet. De kans dat kleine schade optreedt is reëel. Denk bij kleine schade aan schade die betrekkelijk makkelijk is te herstellen, zoals bijvoorbeeld kleine scheurtjes of klemmende ramen en deuren. Grote, constructieve schade, zoals gebroken ruiten, lekkages en grote scheuren kunnen we voorkomen. Dat doen we door de panden tijdens de uitvoering heel goed in de gaten te houden. Als de trillingen aan de panden boven een bepaald niveau komen, leggen we het werk direct stil en gaan we op zoek naar andere manieren om de damwand de grond in te krijgen. 2. Ik wil mijn huis graag verkopen, maar door de plannen voor de dijkverbetering is dat lastig. Kan het waterschap mijn huis aankopen? Het waterschap koopt alleen huizen of gronden die nodig zijn om de dijkverbetering te realiseren. Bij de buitenwaartse variant is hiervan geen sprake. 3. Op welke manier wordt schade aan mijn woning na het plaatsen van een damwand gecompenseerd? Schade die ontstaat door de uitvoering (bijvoorbeeld scheuren, verzakkingen en schade aan uw tuin) vergoeden wij volledig. Hoe hoog die vergoeding is, bepaalt een onafhankelijke taxateur. Meestal vergoeden we schade in geld, soms in natura. We herstellen in dat laatste geval bijvoorbeeld uw tuin, als die schade oploopt. Voor de metingen en bouwkundige opnames hoeft u niets te betalen. Die zijn voor onze rekening. Overigens kiezen we een werkwijze waarbij de kans dat schade ontstaat zo klein mogelijk is. 4. Hoe meet het waterschap de schade die ontstaat tijdens of na de werkzaamheden. Ruime tijd voordat wij starten met de dijkverbeteringen, brengen wij in kaart welke panden risico lopen. We nemen in dat geval contact met u op en doen een vooropname. We brengen zogenaamde zettingsboutjes aan. Dit zijn pennen die we in de gevel van uw pand aanbrengen, tenminste op elke hoek één. Met die pennen bepalen we de (verticale) stand van uw gevel. Als er iets met de gevel gebeurt, kunnen wij de zakking altijd terugzien aan de zettingsboutjes. Ook tijdens en aan het eind van het werk doen we metingen. U krijgt hiervan een rapport. Daarnaast doen we kort vóór de start van de uitvoering van het werk een bouwkundige opname. Hierbij leggen we de bouwkundige staat van het pand vast. Alle aanwezige gebreken (scheuren e.d.) leggen we vast met foto s. Zo kunnen we goed beoordelen welke schade door de dijkversterking is veroorzaakt en welke schade al aanwezig was. Ook van deze opname krijgt u een rapportage. 5. Hoe gaat het waterschap om met schade die niet direct optreedt, maar pas in een later stadium? Het waterschap vergoedt alleen die schade die rechtstreeks wordt veroorzaakt door de uitvoering van de dijkverbetering. Als schade optreedt, is dat meestal al gedurende of kort na de uitvoering duidelijk. Denk aan een scheur in de muur bij het inbrengen van een damwand. Deze schade vergoeden wij volledig. Soms treedt schade pas na enige tijd op. Bijvoorbeeld schade omdat het pand zakt door ophogingen aan de dijk. Ook deze schade vergoeden wij volledig. Stelregel is dat alle schade binnen 3 jaar na oplevering van het werk is afgewikkeld. Binnen deze periode berust de bewijslast voor het oorzakelijk verband tussen dijkversterking en opgetreden 5

6 schade bij het waterschap. Daarna moet u zelf aantonen dat de dijkversterking de oorzaak is van de schade. Dit om te voorkomen dat het waterschap tot in lengte van jaren schades moet onderzoeken die waarschijnlijk geen relatie met de dijkversterking hebben. Alleen als aan het eind van de 3-jaarstermijn uit de deskundigenadviezen blijkt dat het schadeveroorzakend proces nog niet tot stilstand gekomen is, verlengt het waterschap de onderzoektermijn voor bepaalde tijd. 6. Ik wil mijn woning graag verkopen maar potentiële kopers worden afgeschrikt door de plannen van de dijkverbetering. Kan ik mijn schade verhalen op het waterschap? Als u aannemelijk kunt maken dat u schade lijdt door de dijkversterkingsplannen, doordat uw huis onverkoopbaar is of alleen verkocht kan worden tegen een lagere prijs dan vóór de dijkversterking, kunt u een beroep doen op de Nadeelcompensatieregeling van het waterschap. Dit kan echter pas als het dijkversterkingsplan onherroepelijk is. Zogenoemde schaduwschade - schade die optreedt na bekendmaking van een voorgenomen plan - komt volgens de heersende rechtspraktijk niet voor vergoeding in aanmerking. 7. Als mijn tuin verzakt na aanleg van de dijk, kan ik deze schade dan verhalen op het waterschap? Schade die ontstaat door de uitvoering (bijvoorbeeld scheuren, verzakkingen en schade aan uw tuin) vergoeden wij volledig. Hoe hoog die vergoeding is, bepaalt een onafhankelijke taxateur. Meestal vergoeden we schade in geld, soms in natura. In dat geval herstellen we uw tuin als die schade oploopt. 8. Bij enkele woningen staat een bijgebouw waar de bewoners hun beroep uitoefenen? Hoe wordt de voorziene inkomstenderving opgevangen? Inkomensschade door de uitvoering van de dijkversterking komt voor vergoeding in aanmerking. De tegemoetkoming in de schade wordt vastgesteld op basis van het stelsel van nadeelcompensatie. 6

7 Over de uitvoering 1. Wat gebeurt er wanneer er tijdens het inbrengen van de damwand gestuit wordt op harde stukken? Levert dit meer kans op schade aan de huizen? Allereerst wordt er voor gezorgd dat daar waar de damwand moet komen de verhardingen goed worden verwijderd. Wanneer we op grotere diepte nog op harde stukken stuiten en het trillingsniveau te hoog wordt, leggen we het werk direct stil. In overleg met geotechnici onderzoeken we de oorzaak en kijken we naar een adequate oplossing. Zo kan er bijv. een extra boring verricht worden om na te gaan waardoor de problemen worden veroorzaakt. 2. Is bekend waar de nutsleidingen lopen en levert dit problemen op bij de werkzaamheden? Ja dit is bekend veelal liggen deze achter de woningen. Als het nodig is worden de nutsleidingen voorafgaand aan de werkzaamheden verlegd. Bij de buitendijkse versterking kunnen de nutsleidingen achter de panden blijven liggen. 3. Als grote kantel- en draaimachines op de dijk bezig zijn, brengt dit risico s met zich mee voor letsel en schade. Welke voorzorgsmaatregelen worden genomen? Als het voor het werk nodig is wordt de dijk voor het doorgaande verkeer afgesloten. We zorgen er wel voor dat bewoners altijd hun woning kunnen bereiken. 4. Is het mogelijk om bepaalde huizen extra te funderen om scheurvorming te voorkomen? Het is niet nodig om de huizen extra te funderen. We gaan ervan uit dat het mogelijk is om de damwand binnen de trillingsnorm die hiervoor geldt aan te brengen. 5. Hoe kunnen bewoners hun huis bereiken tijdens de uitvoering? Waar kunnen zij hun auto kwijt? Het waterschap zorgt ervoor dat de woningen altijd bereikbaar zijn voor de bewoners. Ook de hulpdiensten zullen uw woning altijd kunnen bereiken. Wel zult u tijdens de werkzaamheden uw auto ergens anders moeten parkeren. Het waterschap zoekt hiervoor in overleg met de gemeente naar een zo goed mogelijke oplossing. 6. Hoe lang duurt de uitvoering van variant 4. De uitvoering gaat ongeveer twee jaar duren. We beginnen met het aanbrengen van de nieuwe dijk. Als die gezet is, dan zullen we de bestaande dijk afgraven en de damwanden slaan. 7

8 Over plannen en procedures 1. Wanneer wordt duidelijk hoe het ontwerp van de dijk eruit zal zien? Het waterschap gaat de buitenwaartse variant met damwand verder uitwerken. Op dit moment vindt er een actualisatie van het grondmechanisch onderzoek plaats. De resultaten van dit onderzoek kunnen nog invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp van de dijk. 2. Het waterschap verwacht dat eind februari 2011 bekend is hoe het ontwerp van de dijk er op hoofdlijnen uit zal zien. We komen begin maart naar u toe om dat ontwerp te presenteren. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met de datum, plaats en tijd. 3. Op welke manier kan ik bezwaar maken tegen de plannen? Nadat de stuurgroep het voorkeursalternatief heeft bepaald, stelt het waterschap het ontwerpprojectplan (=dijkversterkingsplan) op. Op dit ontwerpplan kan iedereen zienswijzen indienen. Daarna stelt het algemeen bestuur van het waterschap het projectplan vast, waarbij ze rekening houdt met de ingediende zienswijzen. Vervolgens dient het waterschap het projectplan in bij de provincie voor goedkeuring. Tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie kan iedereen die een zienswijze heeft ingediend beroep instellen bij de Raad van State. U krijgt bericht als het projectplan of het goedkeuringsbesluit ter inzage ligt. Voor de uitvoering van de dijkverzwaring is waarschijnlijk ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daar gaat een procedure aan vooraf waarbij iedereen in de gelegenheid is zijn zienswijze kenbaar te maken bij het gemeentebestuur dat het bestemmingsplan vaststelt of wijzigt. U kunt in beroep gaan tegen de vaststelling van een bestemmingsplan bij de Raad van State. 4. Hoeveel tijd zit er tussen het bekend worden van de plannen en de start van de uitvoering? Een à twee jaar. Die tijd is nodig voor het uitwerken van het plan in detail, de eventuele aankoop van woningen, het verkrijgen van vergunningen, het wijzigen van het bestemmingsplan etc. 8

9 Overigen 1. Mijn familie woont al 100 jaar op de dijk, in al die tijd is er nog geen enkele keer sprake geweest van wateroverlast. Is een dijkversterking eigenlijk wel nodig? Het stuk Sleeuwijkse dijk tussen de dijkpalen 241 en 246 in Werkendam is niet stabiel genoeg. Als de rivierwaterstand erg hoog is, bestaat de kans op verzakking van de dijk. Om weer aan de veiligheidsnorm te voldoen, gaan we dit dijktraject verbeteren. Zo blijft het rivierengebied goed beschermd tegen overstromingen. 2. Waarom moet de weg op de Sasdijk verbreed worden? Bij de buitendijkse versterking moet om een goede aansluiting van de weg te krijgen de Sasdijk aan de oostzijde worden verbreed. Het verkeer komt hierdoor iets verder van de woningen. Hier tegenover staat dat voor laag gelegen woningen het uitzicht op de uiterwaard iets kleiner kan worden. 3. Waarom is dhr. Mostert niet benaderd om te praten over sloop van zijn kantoorgebouw? Een oplossing om de buitendijkse versterking verder naar het oosten door te zetten en het buitendijkse kantoor te slopen is onderzocht. De meerkosten van deze oplossing waren zo hoog dat deze op grond hiervan is afgewezen. Daarom is een gesprek met dhr Mostert over mogelijke aankoop niet zinvol. 4. Waarom is de variant waarbij de dijk 55 meter buitenwaarts verschuift geen reële optie meer? Een buitenwaartse verschuiving van de dijk met 55 meter waarbij geen aanvullende damwand nodig is, is technisch gezien een goede oplossing. Maar deze oplossing bleek niet haalbaar omdat de de ingreep in het rivierbed te groot zou zijn. Met negatieve effecten voor de EHS natuur en rivierkundige bezwaren. Er is berekend dat circa m3 extra uit de Cloppenwaard moet worden ontgraven om de negatieve rivierkundige effecten van de dijkverlegging te compenseren. Deze ruimte is daar niet. Daarnaast maken de uiterwaarden deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In dit gebied mag wat betreft oppervlakte en kwaliteit geen verlies aan natuurwaarden optreden. 9

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER ADRES ONDERWERP

WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland - 3OKT. 201^ Ontvangen. Par. 1 \2 TEAM REFERENTIE DOORKIESNUMMER  ADRES ONDERWERP PROVINCIE :: UTRECHT Aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel WATe.'^SCHAP r'ivicrfiviland Ontvangen - 3OKT. 201^ Par. DATUM NUMMER UW BRIEF VAN

Nadere informatie

Dijkversterking Omringkade Marken

Dijkversterking Omringkade Marken Dijkversterking Omringkade Marken Het ontwerp Projectgroep/klankbordgroep 19 juni 2012 Welkom! Doel van deze bijeenkomst: Toelichting geven op ontwerp dijkversterking Gedachten wisselen over dilemma s

Nadere informatie

Zorgvuldig omgaan met schade

Zorgvuldig omgaan met schade Zorgvuldig omgaan met schade Dijkverbetering Hagestein Opheusden sterke dijken schoon water Het kán gebeuren... Dijkverbeteringsprojecten zijn ingrijpend. Daarom kan de omgeving schade ondervinden van

Nadere informatie

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017

Informatieavond Dijkversterking Neer. 8 maart 2017 Informatieavond Dijkversterking Neer 8 maart 2017 Programma Inleiding door Rein Dupont, bestuurder WL Terugblik proces en toelichting ontwerp dijktraject Neer, Guido Toirkens WL Inspraakprocedure en vervolg,

Nadere informatie

Nieuws brief. Kinderdijk Schoonhovenseveer. Beste lezer,

Nieuws brief. Kinderdijk Schoonhovenseveer. Beste lezer, Nieuws brief oktober 2012 Dijkverbetering Kinderdijk Schoonhovenseveer 3 Beste lezer, Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor veilige dijken, zodat u goed beschermd bent tegen het rivierwater.

Nadere informatie

2 Wie bepaalt welke variant het gaat worden?

2 Wie bepaalt welke variant het gaat worden? 1 In uw presentatie liet u drie voorkeursvarianten zien terwijl in de notitie reikwijdte- en detailniveau wordt gesproken over vier varianten. Feitelijk zijn het geen voorkeuren maar mogelijke oplossingsrichtingen.

Nadere informatie

Revisiebeheer. Documentnr.: P VER-OMG Datum : Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave Bladzijde: 2 van 10

Revisiebeheer. Documentnr.: P VER-OMG Datum : Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave Bladzijde: 2 van 10 Documentnr.: P16131475-VER-OMG-07900 Datum : 23-6-2014 Revisiebeheer Rev. Omschrijving Datum 1.0 Eerste uitgave 23-6-2014 Bladzijde: 2 van 10 Documentnr.: P16131475-VER-OMG-07900 Datum : 23-6-2014 Inhoud

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard Gemeente Krimpenerwaard Wijk op palen 31 maart 2016 Ria Boere wethouder gemeente Krimpenerwaard Joost Wattel directievoerder RPS Wijk: Gouderak Oost De problematiek: enorme zettingen Wijk: Gouderak Oost

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Verslag van inspraak. Dijkverbetering het Gein. I. Mulders. Documentnummer: 12.110591. Versie Datum Auteur. 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders

Verslag van inspraak. Dijkverbetering het Gein. I. Mulders. Documentnummer: 12.110591. Versie Datum Auteur. 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Verslag van inspraak Dijkverbetering het Gein I. Mulders Documentnummer: 12.110591 Versie Datum Auteur 1.0 15 november 2012 Ineke Mulders Korte Ouderkerkerdijk 7

Nadere informatie

Dijkverbetering Sleeuwijksedijk Werkendam Risicoanalyse planschade. 12 december 2011 Definitief rapport 9S6258.H1

Dijkverbetering Sleeuwijksedijk Werkendam Risicoanalyse planschade. 12 december 2011 Definitief rapport 9S6258.H1 Dijkverbetering Sleeuwijksedijk Werkendam Risicoanalyse planschade 12 december 2011 Definitief rapport 9S6258.H1 HASKONING NEDERLAND B.V. MANAGEMENT CONSULTANCY Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden

Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Verslag informatiebijeenkomst Verbetering Regionale Keringen Bredaseweg Terheijden Datum: 12 januari 2016 Aanvang: 20.00 uur Locatie: Café Ons Thuis, Bredaseweg 20 Terheijden Welkom door Leon van Rijthoven

Nadere informatie

Wonen te midden van het Groene Hart

Wonen te midden van het Groene Hart TE KOOP Royale bouwkavel voor een vrijstaande woning aan de Henegouwernesse te Waddinxveen Wonen te midden van het Groene Hart Waddinxveen, Henegouwernesse (n.t.b.), Kavelnummer 5 (ligging achter de Henegouwerweg

Nadere informatie

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering

1. Inleiding. Aan de leden van de verenigde vergadering Aan de leden van de verenigde vergadering V.V: 30 maart 2011 Datum 1 februari 2011 Agendapuntnr. H.6 Bijlagen 3 Onderwerp Aankoop pand Rijsdijk 9, Krimpen aan de Lek, gemeente Nederlek 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud

Ter plaatse van de instabiliteiten treedt op sommige plaatsen water uit het talud ., Project Havens Terneuzen Overleg stabiliteitsprobleem Datum:. Tijd: Deelnemers: Archiefnummer: Opsteller verslag 22-03-2006 10.00 Ruud Bosters (DWW), Wilbur van Beijnen (PBZ), Harrie van Gils (PBZ),

Nadere informatie

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V.

VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Logo VERSLAG HaskoningDHV Nederland B.V. Vergadering : Diepwandexcursie Datum vergadering : 29-5-2013 Plaats : Bergambacht/Schoonhoven Opdrachtgever : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Project

Nadere informatie

SCHADEREGELING DE RONDE HOEP

SCHADEREGELING DE RONDE HOEP INLEIDING WAT TE DOEN BIJ SCHADE VERZOEK SCHADE VERGOEDING VERKORTE PROCEDURE VOORSCHOT SCHADEVORMEN b SCHADEREGELING DE RONDE HOEP De Ronde Hoep is aangewezen als calamiteitenberging. Als bewoner van

Nadere informatie

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder.

Andere voorbeelden waarbij mogelijk sprake kan zijn van planschade zijn verlies van privacy, (toename van) geluidsoverlast of andere hinder. Wat is planschade? Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Zo n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten. Ophogen. Dijkverbreding Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp Veilige kades voor droge voeten De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten

Nadere informatie

Werken aan veilige dijken

Werken aan veilige dijken Werken aan veilige dijken Dijkversterkingen locatie Céramique Waterschap Roer en Overmaas werkt in najaar 2013 en voorjaar 2014 aan het versterken van een deel van de dijken langs de Maas in, in de wijken

Nadere informatie

Verslag. Onderzoek & Projecten Projecten. Aanwezigen. 17 oktober 2008 08.019466. 1 oktober 2008, 20.00 uur. Tulip Inn Hotel. A.M.

Verslag. Onderzoek & Projecten Projecten. Aanwezigen. 17 oktober 2008 08.019466. 1 oktober 2008, 20.00 uur. Tulip Inn Hotel. A.M. Onderzoek & Aan Aanwezigen en tijd bespreking 1 oktober 2008, 20.00 uur Plaats bespreking Tulip Inn Hotel Aanwezig Albert van Blaaderen (bestuurslid dagelijks bestuur AGV), Medewerkers Waternet:, Kenrick

Nadere informatie

maart 2011 W.W.M.M. de Vor / 255. Aanvraag Ontgrondingsvergunning

maart 2011 W.W.M.M. de Vor / 255. Aanvraag Ontgrondingsvergunning Waterschap Vallei & Eem Fokkerstraat 16 Postbus 330 3830 AJ Leusden Telefoon 033-43 46 000 e-mail: info@wve.nl internet: www.wve.nl Provincie Utrecht Afdeling Vergunningverlening Team Natuur en Landschap

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze -

Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein - onze zienswijze - Vereniging tot Behoud van de Wilmkebreekpolder 23 september 2015 Stedenbouwkundig Plan Kiekensterrein Het Stedenbouwkundig Plan is door de gemeente

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van Ontwerp- Dijkverbetering de Horn Dijktraject Utrechtseweg [VO2-243B] W. Bogaard A.

Nota van Wijzigingen. Wijzigingen ten opzichte van Ontwerp- Dijkverbetering de Horn Dijktraject Utrechtseweg [VO2-243B] W. Bogaard A. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Nota van ten opzichte van Ontwerp- Dijkverbetering de Horn Dijktraject Utrechtseweg [VO2-243B] W. Bogaard A. Schopman Datum 25 september 2015 Projectnummer 00.4074

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel. Nota van zienswijzen. februari 2014. Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1

Bestemmingsplan. Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel. Nota van zienswijzen. februari 2014. Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1 Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel Nota van zienswijzen februari 2014 Bestemmingsplan Benschop Uitbreiding, zuidelijk deel 1 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Benschop Uitbreiding,

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering

Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering 1. Aanleiding De vigerende legger Delflandsedijk stamt uit 1997. In 2006 heeft D&H besloten deze

Nadere informatie

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Gemeente Horst aan de Maas Van drs. F.M. van Schie Telefoon 0302653276 RM193104 Toelichting bij aanvraag vergunningen dijkversterking Grubbenvorst Datum 13 mei 2016 Projectnummer Onderwerp Inleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen oeververvanging Gouwe in Waddinxveen

Veelgestelde vragen oeververvanging Gouwe in Waddinxveen Veelgestelde vragen oeververvanging Gouwe in Waddinxveen Staat uw vraag er niet bij, stelt u deze dan via zuidholland@pzh.nl. Vermeldt u in het onderwerp Oevers Waddinxveen. 1. Wat, waar, waarom en wanneer

Nadere informatie

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant?

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant? Aan aan- en afwezigen en tijd bespreking, 20.00 uur Plaats bespreking Het Plashuis, Noorden Projectnummer 01.0638 E-mail noordsedorpsweg @waternet.nl Aanwezig bewoners en geïnteresseerden Onderwerp bespreking

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek

Nota van zienswijzen. Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Nota van zienswijzen Bestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan Walbreukergraaf Egelbroek heeft vanaf 31 augustus 2011 gedurende zes weken tot en met 11 oktober 2011

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563

III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 111111111111111111 III 1111 Ons kenmerk: 2015/229563 Aan de bewoners van de Jan van Goyenkade 1 t/m 8, 78 en 7C, Paul Cézannestraat 31 en 33, Paulus Potterhof 18 t/m 21, Saenredamstraat 50 t/m 53 gemeente

Nadere informatie

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare

IJsselsprong Zutphen. Nota Ruimte budget 20 miljoen euro. Planoppervlak 160 hectare Nota Ruimte budget 20 miljoen euro Planoppervlak 160 hectare IJsselsprong Zutphen Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Waterveiligheid als motor Bescherming tegen

Nadere informatie

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven)

Figuur 6-1 Dijkringen in plangebied (van dijkring 61 is alleen het zuidelijke deel weergegeven) Bijlage 1 Dijkringen Basisvariant hoogwaterbescherming Op basis van de principes uit hoofdstuk 4 is een basisvariant voor de hoogwaterbescherming en de ligging van de waterkeringen binnen de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen

Aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen Aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen Dijkversterking Spui Oost Gemeente Oud-Beijerland Waterschap Hollandse Delta april 2013 definitief Aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen Dijkversterking

Nadere informatie

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment

trtrsterhtrf holman L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment 4 trtrsterhtrf holman I nformatieavond Woonschepenhav en, 26-Í-Í-2OL4 Vragen en Antwoorden: L ln de presentatie wordt gesproken over een wekelijks inloopspreekuur. Op welk moment wordt dit inloopspreekuur

Nadere informatie

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking

Marker alternatief Dijkversterking. Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Marker alternatief Dijkversterking Doel: Vaststellen draagvlak onder de bevolking Deze presentatie komt ook op de site van de Eilandraad 1. Technische

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl

E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl E-mail : info@eilandraad.nl Website www.eilandraad.nl Agenda voor vanavond: 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Presentatie marker alternatief

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie

Een uitrit is de ruimte (uitgedrukt in lengte en breedte) tussen de kadastrale eigendomsgrens van een perceel en de openbare weg.

Een uitrit is de ruimte (uitgedrukt in lengte en breedte) tussen de kadastrale eigendomsgrens van een perceel en de openbare weg. NIEUW BELEID AANVRAAG UITRITTEN Definitie Uitrit Een uitrit is de ruimte (uitgedrukt in lengte en breedte) tussen de kadastrale eigendomsgrens van een perceel en de openbare weg. Procedure a. Een aanvraag

Nadere informatie

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening

goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1e herziening bestemmingsplan rboi 25 jaar adviseurs in ruimtelijke ordening goes mannee 1 e herziening bestemmingsplan identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 728.007513.71

Nadere informatie

Nota van beantwoording Zienswijzen 1. Dhr. Kusters en Mevr. Bastens (Kokkelertstraat 38, Roosteren)

Nota van beantwoording Zienswijzen 1. Dhr. Kusters en Mevr. Bastens (Kokkelertstraat 38, Roosteren) Nota van beantwoording Zienswijzen 1. Dhr. Kusters en Mevr. Bastens (Kokkelertstraat 38, Roosteren) De indieners hebben de volgende zienswijzen ingediend (samengevat weergegeven): 1. Aantasting woon- en

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Veessen-Wapenveld. Informatieavond grondverwerving. 30 november 2010

Veessen-Wapenveld. Informatieavond grondverwerving. 30 november 2010 Veessen-Wapenveld Informatieavond grondverwerving 30 november 2010 Onderwerpen Stand van zaken Project Veessen-Wapenveld in relatie tot grondverwerving Grondverwerving en inzet ruilgrond Aanpak grondverwerving

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

Aaneengesloten geluidsscherm. langs de oostkant van de A28. vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier

Aaneengesloten geluidsscherm. langs de oostkant van de A28. vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier 1 Aaneengesloten geluidsscherm langs de oostkant van de A28 vanaf oprit A1 Hoevelaken tot bedrijven terrein de Flier Doel: De geluidbelasting van alle woningen in Hoevelaken en Holkerveen en in het recreatie

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-hertogenbosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-hertogenbosch Heeze, 15 april 2015 Aan: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-hertogenbosch Onderwerp: Zienswijze aangaande toekomstige waterbergingsgebied Kleine Dommel (C2162024) Geachte

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

2 k OKT Afd. PO Opbergen. E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat ZL Alphen aan den Rijn. Ingekomen:

2 k OKT Afd. PO Opbergen. E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat ZL Alphen aan den Rijn. Ingekomen: E. J. den Ouden en J. Smit F. van Bourgondiëstraat 36 2405 ZL Alphen aan den Rijn Ingekomen: Gemeenteraad van Alphen aan den Rijn Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn, 22 oktober

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Wonen midden in het Groene Hart!

Wonen midden in het Groene Hart! De Koning makelaars presenteren: Vrijstaand woonhuis op een mooie kavel grond aan de Henegouwerweg 119 B te Waddinxveen Knapt u deze woning helemaal op of bouwt u hier voor u zelf een nieuwe woning? De

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Commissie Water & Wegen. 14 september Datum vergadering CHI. 21 september 2016 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen Datum behandeling D&H Commissie Water & Wegen 14 september 2016 Portefeuillehouder C.J.M. Stam Datum vergadering CHI

Nadere informatie

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. 23 juni 2016

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle. 23 juni 2016 Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Dijkversterking Stadsdijken Zwolle 23 juni 2016 Deze reactienota is opgesteld door waterschap Drents Overijsselse Delta in samenwerking met de Provincie Overijssel.

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap. Planschade

Geregistreerd partnerschap. Planschade Geregistreerd partnerschap Planschade Planschade Deze folder gaat over planschade. U krijgt antwoord op vragen zoals: 1. Wat is planschade? 2. In welke gevallen kan ik aanspraak maken op een tegemoetkoming?

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen maart 204 Inhoud. Inleiding... 2. Beleidsregel algemeen... 2 3. Beleidsregel bebouwing... 3 4. Beleidsregel kabels en leidingen... 8 5. Beleidsregel buitengewoon

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

Dijkversterking Hellevoetsluis

Dijkversterking Hellevoetsluis Dijkversterking Hellevoetsluis Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 mei 2013 / rapportnummer 2596 51 1. Oordeel over het MER Het Waterschap Hollandse Delta heeft het voornemen om twee dijkvakken

Nadere informatie

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1

rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 rib OOH4a Invloed bouwputten op de omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 1 Damwand in bebouwde omgeving HRO ribooh4a Bouwputten 2 HRO ribooh4a Bouwputten 3 Bouwputten: Invloed op omgeving Invloed grondwater

Nadere informatie

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting)

Funderingsherstel en funderingsverbetering, (in de Volkshuisvesting) Funderingsherstel en funderingsverbetering en de invloed daarvan op de omgeving in Amsterdam. januari 2017 ing. Frans Sas 1 Inleiding. In Amsterdam zijn er allerlei soorten herstel en verbeteringen aan

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014

Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade. Datum 10 oktober 2014 Schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie en planschade Datum 10 oktober 2014 Inleiding Burgers, bedrijven en organisaties kunnen door het optreden van de overheid tijdelijk of blijvend nadeel

Nadere informatie

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Op 4 juli organiseerde de provincie Gelderland in De Sleutel in Breedeweg een inloopavond over de ontwikkelingen in De Bruuk. Vanuit het bewonerscollectief kregen wij

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Schade bij Kustwerk Katwijk

Schade bij Kustwerk Katwijk Schade bij Kustwerk Katwijk In het najaar van 2013 willen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk starten met Kustwerk Katwijk: de aanleg van de dijk in duin en de parkeergarage. De projectorganisatie

Nadere informatie

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontvrikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2049. OOI Inboeknummer o7bstoo56a Beslisdatum B5MT 3 april 2007 Dossiernummer 7I4.35I Raadsvragenuan de raadsleden de heren

Nadere informatie

Nieuwe bedrijfslocaties

Nieuwe bedrijfslocaties E c o l o g i s c h e i n v e n t a r i s a t i e Om de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Midwolda-Nieuwlandseweg Arts/Rulo te toetsen, is een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Tevens is gekeken

Nadere informatie

WATERVERGUNNING D /

WATERVERGUNNING D / WATERVERGUNNING 1 Inleiding Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 april 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Civil Support

Nadere informatie

Arnhemseweg 71 6711 GT EDE GLD. Vraagprijs 649.000,- kosten koper. Verkoopbrochure. Verhage van Grootheest Makelaardij. Postbus 8185, 6710 AD EDE GLD

Arnhemseweg 71 6711 GT EDE GLD. Vraagprijs 649.000,- kosten koper. Verkoopbrochure. Verhage van Grootheest Makelaardij. Postbus 8185, 6710 AD EDE GLD Arnhemseweg 71 6711 GT EDE GLD Vraagprijs 649.000,- kosten koper Verkoopbrochure Verhage van Grootheest Makelaardij Postbus 8185, 6710 AD EDE GLD T: 0318 619 145 E: info@verhage.nl I: www.verhage.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025

dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 dgroen Zwolle Veenekampen, Ruiten en Tolhuislanden Beheervisie wegbeplanting 2015-2025 Deze visie geeft richting aan het beheer van de wegbeplantingen voor de komende 10 jaar. Er is geen (uitvoerings)geld

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Havenkwartier Zeewolde

Havenkwartier Zeewolde Havenkwartier Zeewolde Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 september 2011 / rapportnummer 2459 60 Oordeel over het MER Voor de aanleg van de woonwijk Polderwijk te Zeewolde is in 2003 de procedure

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0003, d.d. 11 januari 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vooruitakkoord te verlenen tot het treffen van voorzieningen, conform de nog in te dienen aanvraag omgevingsvergunning, zoals besproken

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Hagestein - Fort Everdingen

Hagestein - Fort Everdingen Nieuws brief November 2011 Dijkverbetering Hagestein - Fort Everdingen 6 Beste lezer, Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor veilige dijken, zodat u goed beschermd bent tegen het rivierwater.

Nadere informatie

VOORBEELD. Voeg hier jouw eigen foto toe. Dubbelklik op het icoontje. Bewonersavond. Dijkverbetering De Horn 25 februari

VOORBEELD. Voeg hier jouw eigen foto toe. Dubbelklik op het icoontje. Bewonersavond. Dijkverbetering De Horn 25 februari VOORBEELD Voeg hier jouw eigen foto toe. Dubbelklik op het icoontje Bewonersavond Dijkverbetering De Horn 25 februari 1 januari 2016 2010 Programma 20.00 20.15 Inleiding Willem Bogaard Achtergrond dijkverbetering

Nadere informatie

Nota van beantwoording

Nota van beantwoording Nota van beantwoording Ontwerp-peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Behorende bij besluit van verenigde vergadering 27 juni 2012 peilbesluit polder Capelle aan den IJssel Status Definitief Datum 27

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL RUIMTELIJKE ONDERBOUWING BOUW VAN EEN VELDSCHUUR AAN DE MOLENWEI TE BEMMEL december 2013 1 Inhoudsopgave pag. nr. 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 4 3. Plangebied 3.1 Situering plangebied 5 3.2 Vigerend bestemmingsplan

Nadere informatie

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste

MEMO Mogelijkheden bermverharding. 14 januari 2013 Arthur Ernste MEMO Mogelijkheden bermverharding 14 januari 2013 Arthur Ernste Inleiding In totaal zijn er drie typen bermverharding te onderscheiden. In de eerste plaats is er het aanvullen van bermen met ongebonden

Nadere informatie

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELS voor WONEN én ONDERNEMEN Een project van: DEELGEBIED 3 Het plan bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan.

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet zelden zeer ingrijpend. In de regel moet de complete bestaande vloer worden verwijderd

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is.

windenergie beter te vertegenwoordigen in de structuurvisie dan nu het geval is. ... Datum: Pagina: 1 van 15 INHOUDSOPGAVE...... 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 2.1 Afstand tot woningen 4 2.2 Ontwerp Ruimtelijk Plan van de Structuurvisie Hoeksche Waard 4 2.3 Nota

Nadere informatie

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels

Artikel X Wonen. X.2 Bouwregels Artikel X Wonen X.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. aan huis verbonden beroepen; c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen -

Nadere informatie