Weg met de onrendabele top

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weg met de onrendabele top"

Transcriptie

1 Weg met de onrendabele top Terwijl wachtlijsten voor huurwoningen oplopen, nemen de investeringsmogelijkheden van corporaties af. Slimme manieren om goedkoper en liefst zonder onrendabele top te bouwen, zijn nodig. Een voor de hand liggende mogelijkheid wordt nogal eens vergeten: bouw niet nieuw, maar verbouw een bestaand pand. Jutphaas Wonen kocht een kantoorgebouw en verbouwde dat tot 25 betaalbare woningen voor jongeren en starters. Margaret Zeeman, directeur-bestuurder van de Nieuwegeinse woningcorporatie, geeft tekst en uitleg. Tekst Sander Gelinck, id&dn landelijk expertteam (kantoor)transformatie Een trapwoning aan de Brinkwal in Nieuwegein, ontwikkeld in een kantoorpand. 1

2 Begin dit jaar verscheen een persbericht van Woonbron. Deze woningcorporatie meldde dat dit jaar 33 sociale huurwoningen worden gebouwd zonder onrendabele top. Prachthuizen, mogelijk gemaakt door een lagere gemeentelijke grondprijs en een sobere uitvoering. Het bericht, dat eindigde met de wens dat anderen deze werkwijze overnemen zodat nieuwbouw weer op gang komt, werd opgepikt door alle vastgoedjournaals en zelfs het FD. Het illustreert de zoektocht van corporaties om in de toekomst minder onrendabel te bouwen, maar onderstreept ook dat de sector blijkbaar nog altijd in nieuwbouw denkt. Volgens Margaret Zeeman, directeur-bestuurder bij Jutphaas Wonen, is transformatie interessanter dan nieuwbouw. En dan hoef je de huurprijzen echt niet te maximeren. Wij verhuren het transformatieproject aan de Brinkwal gewoon voor 75% van de maximaal redelijke huur. Genoegen met laag rendement Brinkwal 7, Nieuwegein De transformatie tot 25 betaalbare woningen aan de Brinkwal in Nieuwegein, gebeurde volgens het idee van legolisering en keuzevrijheid voor de huurders. April dit jaar startte de corporatie de verbouwing van een tweede kantoorgebouw aan de Einsteinbaan naar vijftig woningen, en een derde project in de gemeente is in voorbereiding. Het verlies zit natuurlijk bij de belegger, de eigenaar van dat kantoor. Wij zeggen tegen hem dat we hebben uitgevonden hoe je zo n kantoor efficiënt verbouwt, zegt Zeeman over het gerealiseerde project. Dat hoeft niet meer te kosten dan ongeveer 700 per m 2 exclusief btw. Er komen nog wat kosten bij voor leges en bouwaanvraag. Als de Stichting Opleidingsfonds SVGB in 2010 naar Utrecht verhuist, komt het kantoorgebouw aan de Brinkwal leeg. In 2011 voert het Transformatieteam een haalbaarheidsstudie uit en maakt een plan voor 25 grondgebonden woningen. Daarbij wordt 100% van het bestaande casco hergebruikt. Door toevoeging van nieuwe installaties en domotica kunnen zeer duurzame woningen (energielabel A+) worden gerealiseerd. Jutphaas Wonen besteedt de verbouwing aan op basis van een uitvraag op hoofdlijnen met een maximum kostenniveau. Selectie vindt plaats op prijs én kwaliteit en vier bouwers doen een voorstel. De aanbiedingen verschillen niet veel in verbouwkosten en het onderscheid in kwaliteit geeft de doorslag. TransVorm wint de aanbesteding en de omgevingsvergunning wordt binnen veertien weken verleend. De bouwfase van het project start begin februari 2013; in augustus van dat jaar ontvangen de huurders de sleutels. Bewoners krijgen een woning op maat met geprefabriceerde elementen. Vervolgens reken ik ze voor wat mijn huurders kunnen betalen en ik meld dat ik als corporatie genoegen neem met een heel laag rendement. Veel lager dan zij zelf of een particuliere verhuurder zouden doen. Ik zeg ook dat ik er niet op wil toeleggen. Uiteindelijk blijft er onderaan de streep dit bedrag over voor het pand. Het is gewoon residueel rekenen. Als de eigenaar dat te weinig vindt, prima, dan stap ik naar zijn buurman. Met een kantorenleegstand van 30% zijn er in Nieuwegein kansen genoeg. De markt uitdagen Nieuwegein stond jarenlang in de top tien van gemeenten met veel leegstand. De afgelopen jaren zijn echter veel panden getransformeerd. Hebben die beleggers nog steeds geen alternatieven? Zeeman: Er is veel getransformeerd, maar 30% leegstand is niet zomaar weg. Ik draai het overigens om. In een markt met 30% leegstand mag je als belegger blij zijn dat je kantoor geschikt is om te transformeren. In andere steden, ook als de leegstand daar minder groot is, is de onderhandelingspositie niet slechter. Er zijn gewoon panden te veel. Dat is de werkelijkheid en die begrijpen de meeste beleggers heel goed. Ik heb tegenwoordig binnen twee minuten door of een belegger nog in 2006 leeft of snapt dat de tijden zijn 2

3 Onderzoek transformatieprojecten Recent onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK gaat in op de financiële kant van tien transformatieprojecten. In de analyse worden projecten van corporaties en enkele van commerciële partijen meegenomen. De corporaties uit het onderzoek investeren onrendabel, van per woning in Arnhem (Janspoort) tot meer dan een ton in een Rijksmonument (Zaanse Jedelooschool). De projecten verschillen sterk en zijn daardoor niet makkelijk vergelijkbaar. Opvallend is wel dat de twee commerciële partijen in het onderzoek aangeven wél volledig uit de kosten te komen. Als verklarende oorzaken daarvoor noemt de analyse dat corporaties lastiger gebouwen aanpakken (monumenten, wonen boven winkels), lagere huurprijzen berekenen dan commerciële partijen, en in enkele projecten ook verlieslatende functies realiseren (atelierruimte). Uit het onderzoek blijkt ook dat in het verleden soms zonder onrendabele top kon worden getransformeerd. veranderd. Daar hoort wel bij dat je zelf ook eerlijk en transparant bent. Wij laten zien hoe we rekenen en dat we er zelf niet aan verdienen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. We gaan niet maanden onderhandelen en we kopen het gebouw pas als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is. Op die manier hebben we die twee gebouwen aangekocht. Ook de verbouwing van het Brinkwal-project is anders georganiseerd. Het eerste wat je moet doen, is zorgen dat de prijs van de aannemer vaststaat. Dat doen we door de uitvraag slim te organiseren. Wij maken tegenwoordig niet zelf een plan, maar dagen meerdere marktpartijen uit met een goed idee te komen. Jutphaas geeft aan wat het maximaal mag kosten. Daarin zijn we niet uniek, maar het werkt super. Er wordt aantoonbaar meer kwaliteit geleverd voor dezelfde prijs, zoals een A+-label terwijl A was gevraagd. De woningen zijn met 60 m 2 niet heel groot. Maar ze zijn wel heel efficiënt over twee lagen. En hét cadeau in dit gebouw is natuurlijk de plafondhoogte, vindt Zeeman. Waar vind je nou een plafondhoogte van 3,5 m in nieuwbouw? Voordeel van deze manier van aanbesteden is bovendien dat een tafel vol mensen ontstaat die denken in oplossingen, niet in belemmeringen. Onze uitvraag bestond uit twee A4 tjes in plaats van een bestek van 600 bladzijden. Dat alleen al creëert vertrouwen en energie. Het resultaat was een concept waarin huurders zelf hun woning mochten samenstellen uit een soort legoblokken. Dat soort creativiteit moet je uit de markt halen. Jongelui denken mee Een bewoonster in haar ingerichte woning aan de Brinkwal. Jongeren kregen de kans mee te denken over de indeling. Een vraag die rijst, is of het nodig is om iets in het beheer te organiseren, wil een woning zonder onrendabele top worden verhuurd. Nee hoor. Jutphaas doet gewoon al het onderhoud en beheer, reageert de directeur-bestuurder. Die jongelui hebben we vanaf het begin laten meedenken en zijn heel prijsbewust. We hebben ze aangeboden om hen het gemeenschappelijke groen te laten onderhouden. Ze wilden weten wat hen dat oplevert, maar vonden dat voor die paar euro Jutphaas het mocht doen. Dat is me sowieso opgevallen: de jongelui snappen heel goed dat kwaliteit geld kost. Dus een voorportaaltje dat geld kost en de woonkamer minder groot maakt? Heeft niemand voor gekozen. Ook zeggen ze wat ze vinden. Zo had 3

4 de aannemer chique wandafwerking met een nerf voorgesteld. Dat was er zo uit, ze willen het liever gewoon strak. En het was nog goedkoper ook. Verhuren zonder onrendabele top Het klinkt heel simpel. Het is een kwestie van goed onderhandelen met eigenaar en aannemer en de huurders erbij betrekken. Iedereen kan het. En een meedenkende gemeente, dat is ook belangrijk. Maar dat zit hier wel goed, verklaart Zeeman. Nieuwegein heeft in twee jaar tijd bijna tien kantoren verbouwd. De gemeente heeft een duidelijke visie voor de kantoren. Ik denk dat elke gemeente graag dit soort projecten wil en het ook kan oppakken zoals Nieuwegein. De berekening is heel simpel: als de stichtingskosten tussen en liggen, kunnen wij het als corporatie exploiteren zonder onrendabele top. Uiteindelijk is de kracht van corporaties niet dat ze eindeloos onrendabel kunnen investeren, maar dat ze met een laag rendement genoegen nemen. De onrendabele top Corporaties maken verlies op bijna elke woning die ze nieuw bouwen. De inkomsten uit verhuur zijn niet voldoende om alle kosten te voldoen. Het verlies dat wordt berekend over de hele levensduur, heet de onrendabele top. Deze moet als verliespost worden geboekt op het moment dat grond of gebouw wordt gekocht. Over de onrendabele top bestaat veel onduidelijkheid. Feit is dat hij de afgelopen vijftien jaar enorm is toegenomen, van gemiddeld in 2000 tot meer dan in 2010 (RIGO in Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 2011). Uitschieters tot meer dan een ton onrendabel per woning komen ook voor. De belangrijkste verklaring voor de stijging is dat nieuwe woningen de afgelopen 25 jaar drie keer zo duur zijn geworden, terwijl de huren veel minder hard zijn gestegen. De kostenstijging wordt veroorzaakt door inflatie en hogere eisen die aan woningen worden gesteld. Huurders en verhuurders stellen hogere eisen, maar ook de wetgever heeft flink opgeplust via bijvoorbeeld het Bouwbesluit. De uitvoering van dit soort projecten gaat niet altijd even gemakkelijk, geeft Zeeman aan. Die is soms lastig: je moet als opdrachtgever in eerste instantie minder doen, loslaten dat je alles zelf doet, luisteren en vervolgens slim verbinden. Dat laatste is misschien wel het moeilijkste, want mensen houden heel erg vast aan wat ze kennen. Ook wij leren nog elk project. Het leuke is dat jongeren kansen krijgen. De directeur van de aannemer vond de aanpak in eerste instantie vervelend, maar een van de jonge jongens zei dat hij het wel zag zitten. Hij werd meteen projectleider, heel goed van TransVorm om die kans te bieden. En het project staat er nu. Uiteindelijk zouden corporaties dat ook weer moeten leren: goed luisteren, de goede mensen bij elkaar brengen en dienstbaar zijn. Kom 25 september naar het Werkatelier Herbestemmen en 8 oktober naar Renda on Tour Einsteinbaan. Lees verder op de volgende pagina. 4

5 25 september: Werkatelier Herbestemmen Op donderdag 25 september organiseren de VNG, Aedes en het Expertteam (kantoor)transformatie een Werkatelier Herbestemmen voor jongeren, starters en spoedzoekers. Op het programma staan drie inspirerende recente projecten: Brinkwal Nieuwegein met bijzondere woningen voor jongeren, Bruishuis Arnhem, dat is heringericht tot sociaal bedrijfsverzamelgebouw met ruimte voor speciale doelgroepen, en Parentshouse IJburg, een schaars voorbeeld van woningen voor mensen in echtscheiding. De initiatiefnemers lichten de projecten toe en denken mee over hoe dergelijke projecten ook in andere gemeenten kunnen gerealiseerd, met de decentralisatie van rijkstaken in gedachten. Het Expertteam (kantoor)transformatie is aanwezig voor advies en vragen over concrete projecten. 25 september 2014, uur VNG kantoor, Nassaulaan, Den Haag Gratis toegang Programma en aanmelden via de website 8 oktober: Renda on Tour Einsteinbaan Renda on Tour bezoekt op 8 oktober de Einsteinbaan in Nieuwegein, waar vijftig huurappartementen in de sociale huurklasse worden gerealiseerd in een voormalig kantoorgebouw. Bijzonder aan het project is dat de toekomstige bewoners vanaf het begin meedenken over hun woningen. Jutphaas Wonen wil namelijk woningen bouwen die voldoen aan de verwachting van de starters die er gaan wonen. In de klankbordgroep praten en denken om die reden tien woningzoekenden mee, samen met corporatie en aannemer, over het ontwerp en indeling van de woningen. Als tegenprestatie krijgen deze leden gegarandeerd een woning in het complex, mits zij voldoen aan de voorwaarden. In de woningen wordt gewerkt met prefab elementen (doos-in-doos-concept) voor een complete keuken en badkamer. Met deze elementen van Faay Prefab Products B.V. wordt binnen de bestaande gebouwstructuur een woning gevormd. De kant-en-klare units zijn seriematig in de Faay-fabriek gemaakt, inclusief ingebouwde leidingen en elektra. Dit plug-and-play-principe zorgt ervoor dat ook in een bestaand kantoorpand appartementen kunnen komen. Ook geeft het bewoners de kans om na te denken over hoe de elementen in de woning gaan worden gekoppeld. Kom transformatie Einsteinbaan met eigen ogen aanschouwen op woensdag 8 oktober en wissel van gedachten met de betrokken projectpartners. Aanmelden kan via Renda. 5

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje Kantoortransformatie Leegstaande kantoren: ze zijn de doodse plekken in wijken, steden en bedrijvenparken. Er gebeurt niets meer, er loopt niemand meer, het leeft niet meer. Daarmee bedreigen ze de leefbaarheid

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Congres 2008 Leegstand in de stad

Congres 2008 Leegstand in de stad Congres 2008 Leegstand in de stad In veel steden is er een tekort aan studentenwoningen, maar frappant genoeg staan er talloze kantoren en etages boven winkels leeg. Woensdag 25 juni organiseerde de ASVA

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK

BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK BEWONERSONDERZOEK GANZEDIJK Auteurs: Wouter Schepers, RIGO Research en Advies BV Adré Buys, RIGO Research en Advies BV Rotterdam, oktober 2009 Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Wat beweegt de

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance

College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance College Tour #4: De belegger. Met Boris van der Gijp van Syntrus Achmea Real Estate & Finance Pakhuis de Zwijger, 8 juni 2015. Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) & Ymere // Gebiedsontwikkeling.nu

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld

MAGAZINE. Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 4, NOVEMBER 2014 Relatiemarketing Janine Gerardts: Verbinden met de buitenwereld Domijn:

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Doordacht Duurzaam. Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen

Doordacht Duurzaam. Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen Doordacht Duurzaam Acht keer aan de slag met duurzaam ondernemen Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 3 Aannemersbedrijf van Zoelen 4 Brandwijk Kerstpakketten 6 EnerPro advies- en ingenieursbureau 8 De Katoenfabriek

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie

KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie KernWaarden 22 Tien handige tips voor het schrijven van een echt goede beleidsvisie Visie is de kunst de onzichtbare dingen te zien Jonathan Swift, schrijver 1667 1745 Het schrijven van een beleidsvisie

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIAL RESPONSIBILITY SOCIAL RESPONSIBILITY LID WORDEN SAMEN JE EIGEN WINDMOLEN Tegenwoordig draait alles om duurzaamheid en groen. Een goede tijd voor de Windcentrale. We weten allemaal dat er ergens stroom en energie vandaan

Nadere informatie

Vertrouwd Ervaren Betrokken

Vertrouwd Ervaren Betrokken Vertrouwd Ervaren Betrokken 2 Van Wijk Makelaars het juiste adres Wilt u een woning juist of Vraag dan Van Wijk Makelaars u daarbij te helpen. Wij weten dat wonen meer is dan zorgen voor een dak boven

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis

Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes. Win een Tuinbon! 21/2014. Bespaartips van budgetcoach Marieke. Eindelijk geen tocht meer in huis 21/2014 Het magazine van Stek over wonen en meer Mijn zoontje maakte hier meteen vriendjes Esther is blij met haar woning Win een Tuinbon! Bespaartips van budgetcoach Marieke Eindelijk geen tocht meer

Nadere informatie

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront)

Verslag. CoP particuliere huursector. Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Verslag CoP particuliere huursector Bijeenkomst 2, 14 mei 2014, Nijmegen (Waalfront) Marieke Jonker-Verkaart, projectleider Platform31 Frank Wassenberg, senior projectleider Platform31 2 Speelveld, denk-

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

Samen wonen04. Huurderswerkgroepen, dat werkt! Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? www.mercatus.

Samen wonen04. Huurderswerkgroepen, dat werkt! Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? www.mercatus. Samen wonen04 Informatiemagazine Mercatus jaargang 5 november 2014 Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? Huurderswerkgroepen, dat werkt! www.mercatus.nl Samen

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie