Incident Management in de GrexxBoxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Incident Management in de GrexxBoxx"

Transcriptie

1 Incident Management in de GrexxBoxx Door Dennis van Roy Begeleiders: Ir. W.F. Rietveld (TU/e) Prof. Dr. K.M. van Hee (TU/e) Dr. S. Angelov (TU/e) Drs. P.G.M. Hufen (Grexx) Eindhoven, April 2010 Dennis van Roy - Opleiding: Business Information Systems TU/e

2 Samenvatting Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het incident management systeem bij Grexx. Grexx ondersteunt sinds 1999 bedrijven bij organisatieveranderingen op het gebied van strategie, besturing, processen, systemen en cultuur. Grexx is begonnen als consultancybureau, maar heeft in de loop der jaren de dienstverlening uitgebreid en is in 2007 Grexx gestart met een nieuwe dienstverlening: de GrexxBoxx. Dit is een online workflowomgeving omgeving gebaseerd op servicegeoriënteerde technologie, die te gebruiken is voor alle soorten bedrijfsprocessen. Deze workflowomgeving omgeving wordt op een SaaS-platform aangeboden en dient momenteel al ter ondersteuning van tientallen bedrijfsprocessen bij onder andere Air France KLM, KPN, Robeco en SOS International. Het Incident Management Proces dat de incidenten omtrent deze GrexxBoxx implementaties ondersteund is erg ad-hoc. Aangezien Grexx een groeiend bedrijf is en naar verwachting steeds meer GrexxBoxxen onder zijn beheer krijgt, is het van belang dit proces te structureren. In dit rapport wordt de aanpak van het project beschreven evenals een uitgebreid ontwerp van het nieuwe Incident Management Proces en het systeem dat ter ondersteuning hiervan in de GrexxBoxx wordt geïmplementeerd. 2

3 Voorwoord Dit afstudeerrapport sluit een periode af van de studie Business Information Systems binnen de vakgroep Informatiesystemen van de faculteit Wiskunde en Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het ontwerp en de implementatie die worden beschreven in dit verslag zijn uitgevoerd in opdracht van Grexx, als onderdeel van een professionaliseringsslag in de organisatie. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn begeleider Pieter Hufen, afstudeerbegeleiders Erica Rietveld en Kees van Hee voor hun kritische blik en inspirerende ideeën. Als laatste wil ik alle andere collega s bij Grexx bedanken voor de ondersteuning en samenwerking tijdens het traject. 07 April, 2010 Dennis van Roy 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Voorwoord... 3 Inhoudsopgave Inleiding Grexx Ambitie GrexxBoxx SaaS Kritieke Succes Factoren Grexx Huidige Werkwijze Incident Management bij Grexx Groeiscenario s Initiële Probleemstelling Randvoorwaarden: Leeswijzer Theoretisch Onderbouwing Information Technology Infrastucture Library (ITIL) Release Release Release Waar te beginnen Incident Management Verschil Incident Management in ITILv2 en ITILv Servicedesk Incident Management ent bij Grexx Goed Incident Management voor Grexx Evaluatie Huidige Situatie Verscherpte definitie van de probleemstelling Randvoorwaarden Doelstelling Business Ontwerp in het kader van Incident Management Governance Architectuur Business Architectuur Toelichting per partij in de context

5 4.3 Incident Management Platform Operationele Proces Besturing Statussen Casedata ten behoeve van het Incident Management Proces Dashboards Beheer Proces Ontwikkel Proces Ontwerp in de GrexxBoxx Formulier voor de case-objecten Vertaling GrexxBoxx naar Petrinet Triggers Cancel met behulp van triggers Status Uniforme vertaling Configuratie keuzes Case-objecten Niveau van een GrexxBoxx Niveau van een incident Automatische acties Verificatie en validatie Evaluatie Incident Management Proces Oordeel GrexxBoxx Ondersteuning procesconfiguratie Ondersteuning Operationeel Proces Literatuur

6 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven van het bedrijf Grexx, waar het onderzoek wordt verricht. Er wordt uitgelegd in welke markt Grexx opereert en wat de gevolgen hiervan zijn voor het Incident Management. Vervolgens worden de probleemstelling en de opbouw van het rapport behandeld. 1.1 Grexx Grexx is een innovatief bedrijf dat sinds 1999 bedrijven bij organisatieveranderingen ondersteunt op het gebied van strategie, besturing, processen, systemen en cultuur. Grexx is gestart als consultancybureau, maar heeft de dienstverlening in 2001 verder uitgebreid met het leveren van software ter ondersteuning hiervoor. De ontwikkelingen werden doorgezet en in 2007 is Grexx gestart met een nieuwe dienstverlening: de GrexxBoxx. Het is een online workflowomgeving omgeving gebaseerd op servicegeoriënteerde technologie, die te gebruiken is voor alle soorten bedrijfsprocessen. Deze workflowomgeving wordt op een SAAS-platform aangeboden. Omdat het systeem wordt aangeboden op een SaaS-platform en het systeem vitale bedrijfsprocessen van andere organisaties ondersteunt zijn vertrouwen en beschikbaarheid belangrijke factoren. Dit zal in sectie verder worden uitgewerkt. Om het vertrouwen van klanten te vergroten, de klanttevredenheid hoog te houden en de continuïteit te blijven garanderen wil Grexx een Incident Management Systeem invoeren om de incidenten met betrekking tot de GrexxBoxx implementaties te ondersteunen. Dit Incident Management Systeem omvat de totale afhandeling van incidenten op de GrexxBoxx implementaties en heeft als doel om een duidelijk overzicht te geven van de incidenten en de impact van deze incidenten te minimaliseren. Definities van een incident en Incident Management worden gegeven in sectie Ambitie De ambitie van Grexx is het realiseren van verbetering in performance van alle soorten maar, vooral complexe, bedrijfsprocessen. Met complexe bedrijfsprocessen worden processen bedoeld die: Aan veel verandering onderhevig zijn veel actoren hebben veel scenario s hebben veel regie vereisen Hierbij neemt Grexx zowel de rol van consultant, bouwmeester als platform provider op zich, wat een vrij nieuwe vorm van dienstverlening is. Voor de klant heeft dit dus als voordeel dat er één leverancier is voor zowel de consultancy als de implementatie, wat de doorlooptijd verkort, communicatie vergemakkelijkt en kosten vermindert. De Grexx-propositie luidt dan ook: BPM-SaaS: één oplossing met één aanpak, één team en één platform GrexxBoxx Het platform dat is ontwikkeld voor het realiseren van de propositie is de GrexxBoxx. In de GrexxBoxx staat niet langer het bedrijfsproces centraal, maar de activiteiten die worden uitgevoerd. Medewerkers krijgen in de GrexxBoxx een overzicht van de cases waar zij bij betrokken zijn en de taken die uitgevoerd moeten worden. Alle informatie en tools die nodig 6

7 zijn voor het uitvoeren van deze taken worden gegeven. Werk wordt als het ware gezien als een behandeling van cases. De doelstelling van het werk is het succesvol afhandelen van deze cases, wat voor elke soort case anders kan worden gedefinieerd. Voor de afhandeling van deze cases zijn bepaalde acties nodig. Deze acties kunnen via een strak geregistreerd proces verlopen, maar de volgordelijkheid van de acties kan ook voor elke case uniek zijn. Een caseklasse is een verzameling cases die dezelfde karakteristieken hebben. Deze caseklasses worden beschreven in de GrexxBoxx. Voor een verder uitleg van de casegeoriënteerde visie van Grexx verwijs ik naar de white paper van (Ton Romeyn, 2009). Van de caseklassen wordt onder andere de volgende data vastgelegd: Casedata: Dit zijn de attributen van een case. Deze attributen kunnen gestructureerde en ongestructureerde informatie bevatten. Gestructureerde informatie zoals integer, float, datetime en ongestructureerde informatie zoals text en file, wat gebruikt wordt voor vrije tekst en het invoegen van documenten. Actierepertoire: Dit is een beschrijving van de mogelijke acties die uitgevoerd kunnen worden op een case. Deze acties kunnen als verplichte taken of als optionele taken worden aangeboden. De verplichte taken worden aangeboden op basis van het triggermodel. Dit wordt gebruikt als vastligt welke acties op elkaar moeten volgen. Optionele taken zijn taken die worden aangeboden en geïnitieerd kunnen worden door de gebruiker. Rollen: In de definitie van een rol wordt bepaald welke personen rechten hebben op het zien van informatie of het uitvoeren van activiteiten. De GrexxBoxx regelt de authenticatie op basis van een inlognaam en wachtwoord. Autorisatie kan in de GrexxBoxx voor een gehele caseklasse of voor individuele cases worden bepaald. Triggermodel: In dit model wordt aangegeven wat de gevolgen zijn als een bepaalde state is bereikt. Verschillende states zijn bijvoorbeeld dat een bepaalde actie is uitgevoerd, maar het kan ook een zelf gedefinieerde state zijn die de status van een case representeert. Aan triggers kunnen condities worden verbonden die bepalen of een trigger al dan niet wordt uitgevoerd. Door deze triggers is het mogelijk om acties volgens een vaste procedure te laten verlopen. Door het weglaten van deze triggers, kan ruimte worden gelaten aan gebruikers om hun eigen werk te organiseren. In sectie 5.1 wordt een ontwerp gegeven van een formulier om deze case-objecten te definiëren. Daar zal ook meer gedetailleerde informatie worden gegeven van deze objecten SaaS Het platform wordt aangeboden als een Software as a Service (SaaS)-dienst wat inhoudt dat de software als een online dienst via internet wordt aangeboden. De klant hoeft de software niet aan te schaffen, maar betaalt abonnementskosten voor het gebruik. Grexx zorgt verder voor de installatie, het onderhoud en het beheer. De service wordt extern gehost op de servers van Grexx-partner SaaSPLAZA (Siennax BV). Voor de klant blijft deze externe partij echter onzichtbaar en is Grexx de enige contact- en contractpartij. Door deze vrij nieuwe manier van dienstverlening is het belangrijk dat de continuïteit van de SaaS-infrastructuur kan worden verzekerd. SaaSPLAZA heeft hiervoor voor de bedrijfsvoering en infrastructuur een SAS 70 Type II certificering. SAS 70 staat voor 'Statement on Auditing Standards number 70, Service Organizations'. Het is een internationaal geaccepteerde auditingstandaard die is ontwikkeld en wordt onderhouden door het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Dit houdt in dat het operationeel- en risicomanagement via 7

8 standaardprocedures wordt uitgevoerd. Dagelijks maken meer dan een miljoen eindgebruikers in 50 landen gebruik van bedrijfskritische SaaS oplossingen geleverd via SaaSplaza. In gesprekken met werknemers en het management van Grexx is gebleken dat vertrouwen en beschikbaarheid voor de SaaS-dienstverlening belangrijke factoren zijn. Zonder vertrouwen van de klant zal deze meer geneigd zijn voor zekerheid te kiezen en dus voor een aanpak die zich in de praktijk al heeft bewezen. Het Incident Management Proces is het proces dat het meest zichtbaar is voor de klanten. Hierdoor is het voor Grexx belangrijk om te zorgen dat het Incident Management proces professioneel wordt ingericht. In sectie 2.3 wordt behandeld welke voordelen de invoering van een goed Incident Management Systeem kan hebben. Op basis van drie veel voorkomende vormen van IT-dienstverlening wordt hieronder beschreven wat de gevolgen zijn van het type dienstverlening voor de incidentafhandeling. Dit om aan te geven waarom een goed incident management bij het SaaS-model extra belangrijk is. Traditioneel model In het traditionele model wordt software (eventueel van externe leverancier) door de eigen IT afdeling van een organisatie beheerd. De software staat fysiek op de servers van de klant. De IT-afdeling kan zowel intern als extern zijn gepositioneerd. De klant (de business) communiceert alleen met de eigen IT-afdeling. In Figuur 1-1 is dit illustratief weergegeven. IT gebruiker 2de-lijns incident afhandeling IT-afdeling (klant) 1ste-lijns incident afhandeling Klant (Business) gebruiker Software Leverancier IT Figuur 1-1 Incidentafhandeling bij het traditionele model gebruiker In bovenstaande figuur zijn de communicatielijnen voor de incidentafhandeling weergegeven. Incidenten die de gebruikers ervaren worden eerst geanalyseerd en veelal opgelost door de eigen IT-afdeling. Alleen in het geval dat er een fout in de software wordt geconstateerd, zal de IT-afdeling contact opnemen met de software leverancier. ASP model In het ASP model wordt de software door een Service Provider aangeboden. De software bevindt zich fysiek op de servers van de Service Provider en is via het internet beschikbaar. De ASP is voor de klant contact- en contractpartij en is verantwoordelijk voor de software. In Figuur 1-2 is dit illustratief weergegeven. 8

9 gebruiker Internet 3th party software 2de-lijns incident afhandeling Service Provider 1ste-lijns incident afhandeling Gebruikers (klanten klanten) gebruiker gebruiker Figuur 1-2 incidentafhandeling bij het ASP model Incidentmeldingen van gebruikers worden rechtstreeks aan de Service Provider gericht. De Service Provider neemt dus de 1 ste -lijns incidentafhandeling voor zijn rekening. Wanneer nodig zal de Service Provider escaleren naar de leverancier van de software, maar de Service Provider blijft verantwoordelijk voor de afhandeling. SaaS model In het SaaS-model biedt de softwareleverancier zijn software aan als een service. Bij Grexx is de infrastructuur uitbesteed aan een host. De host van het SaaS-platform is voor de klant onzichtbaar en de klant communiceert alleen met de Saas-leverancier zoals in Figuur 1-3 is weergegeven. Het grote verschil met het ASP model is dat de communicatie rechtstreeks verloopt van de gebruikers naar de SaaS-leverancier, waarbij de host wordt overgeslagen. De 1ste-lijns incidentafhandeling zal dus uitgevoerd worden door de SaaS-leveranciers ongeacht of de oorzaak bij de software of de infrastructuur van de host ligt. Als de oorzaak bij de host ligt, zal de SaaS-leverancier het probleem escaleren naar de host, maar zelf het contact onderhouden met de klant. Het is hierdoor belangrijk bij het Incident Management proces rekening te houden met de mogelijkheid dat de incidenten regelmatig door een externe partij (de host) wordt veroorzaakt. Deze incidenten worden ook door de externe partij opgelost zonder direct contact tussen de klant en deze partij. Figuur 1-3 Incidentafhandeling bij het SaaS model 9

10 1.2 Kritieke Succes Factoren Grexx Zoals eerder aangegeven is Grexx een dienstverlener die ondersteunende software als een SaaS-dienst aanbiedt. Hierdoor zijn de factoren Vertrouwen en Beschikbaarheid specifiek voor hen van essentieel belang. Vertrouwen is een belangrijke factor omdat een klant zonder vertrouwen eerder geneigd is om te kiezen voor zekerheid en voor een aanpak die zich in de praktijk al heeft bewezen. Beschikbaarheid is bij een SaaS-dienst belangrijk omdat in tegenstelling tot het traditionele model, waar de software in de eigen organisatie is geplaatst, de klant hiervoor totaal afhankelijk is van de softwareleverancier. Hierdoor is het belangrijk te onderzoeken wat het Incident Management Proces voor positief resultaat kan hebben op deze twee factoren. De theoretische verdieping in hoofdstuk 2 behandelt de voordelen van een goed Incident Management Proces. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 worden beschreven wat deze voordelen voor effect hebben op de Kritieke Succesfactoren van Grexx. 1.3 Huidige Werkwijze Incident Management bij Grexx Door eigen ervaring bij de Grexx Servicedesk en gesprekken die ik heb gevoerd met klanten, werknemers en het management van Grexx is een duidelijk beeld verkregen over de huidige situatie van het Incident Management bij Grexx. Deze bevindingen worden hieronder kort uiteengezet. De klant maakt gebruikt van de GrexxBoxx die gehost wordt op het platform van Siennax en via het internet wordt aangeboden. De klant heeft geen contact met de hostingpartij Siennax. In Figuur 1-4 is grafisch weergegeven hoe de incidentafhandeling verloopt. Figuur 1-4 Huidige werkwijze Incidenten worden gemeld via mail en/of telefoon. De mail wordt naar de servicedesk gestuurd of naar de betreffende consultant die de applicatie heeft geïmplementeerd. De mail van de servicedesk wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar zes mensen, waaronder de servicedeskmedewerker, de technisch consultant, de Chief Technical Officer (CTO) en de configuratieconsultants. consultants. Het gevolg hiervan is dat er geen overzicht is wie de mail van de servicedesk afhandelt. Dit kan de servicedeskmedewerker zijn, maar veelal wordt het snel opgepakt door de consultants die de mail ook binnen krijgen in de mailbox. 10

11 Vervolgens wordt er vaak via de telefoon en/of mail gecommuniceerd wie er met het incident bezig is. De enige documentatie van het incident bevind zich in de mailbox van degene die het incident heeft opgepakt, waardoor verbeteringen slecht te realiseren zijn. Bij telefonische meldingen wordt gebruikelijk direct naar de betrokken consultant gebeld. Ook in dit geval is er nagenoeg geen documentatie en is mailcorrespondentie achteraf de enige manier om bepaalde gegevens en afspraken terug te zoeken. Doordat de incidenten door verschillende personen worden opgepakt, bestaat er ook de kans dat er op elkaar wordt gewacht. Dit heeft negatieve gevolgen voor de reactietijd en de snelheid waarmee het incident kan worden opgelost, maar is door de huidige omvang bij Grexx nog goed te overzien. De huidige situatie zorgt ook voor onwenselijke situaties als personen met vakantie gaan. De servicedeskmedewerker eskmedewerker is namelijk onvoldoende op de hoogte van de standaardincidenten en is daardoor onbekend met de gebruikelijke afhandeling hiervan. Dit kan extra vertraging in de incidentafhandeling veroorzaken. Incidenten die gemeld worden door eigen medewerkers worden op dit moment ook niet geregistreerd en worden al dan niet in samenspraak met een collega direct door de desbetreffende medewerker of CTO opgelost. Incidenten die worden geïnitieerd vanuit automatische controlescripts, komen op dit moment ook via de mail binnen. Hiervan wordt de afhandeling ook door verschillende mensen uitgevoerd, zonder regie en registratie. Ondanks bovenstaande werkwijze blijkt uit de feedback van klanten dat de klanttevredenheid erg hoog is. Dit komt doordat Grexx een klein team heeft met hoge professionaliteit. Dit komt terug in zowel de attitude als in kennis. De consultants hebben een hoge inzet en zijn daardoor ook buiten werktijd bereid om incidenten snel op te lossen. Verder bezit het kleine team alle kennis om de incidenten die niet het gevolg zijn van storingen door de hostingpartij zelf op te lossen. Hiervoor zijn ze dus niet afhankelijk van anderen, waardoor zowel de communicatielijnen als de reactietijden kort zijn. Dit neemt niet weg dat verbetering noodzakelijk is om in de toekomst de klanttevredenheid hoog te houden. Bij verdere groei van Grexx zal de huidige werkwijze met betrekking tot Incident Management niet meer voldoen. Dit op zowel operationeel niveau als op het niveau van de sturing. Om de kwaliteit en klanttevredenheid bij verdere groei minimaal op hetzelfde niveau te houden, moet de effectiviteit en de efficiëntie gewaarborgd blijven. Hiervoor moet het proces explicieter worden gedefinieerd Groeiscenario s Er zijn twee groeiscenario s bij Grexx die van invloed kunnen zijn op het Incident Management proces. Een eerste scenario is het opleiden van configuratiepartners. Deze partners zijn externe bedrijven die worden opgeleid tot GrexxBoxx configuratieconsultants. Dit houdt in dat deze partners ingeschakeld worden om GrexxBoxxen voor klanten te configureren. Deze partners zijn bij aanvang en wellicht langer het contactpersoon van de klant. Het verschil ten opzichte van de huidige situatie is dat de communicatie verloopt tussen de klant en de configuratiepartner. Bepaalde incidentmeldingen ontstaan namelijk door fouten in de configuratie en zullen wellicht ook door deze partners (moeten) worden opgelost. Dit is een belangrijk aspect waarbij tijdens het Incident Management proces rekening gehouden moet worden. Zowel de besturing als het proces zullen zodanig moeten worden ingericht dat dit mogelijk is. 11

12 Een andere mogelijkheid is om het proces door de klant zelf te laten configureren in de GrexxBoxx. Op dit moment wordt de interface voor configurators van de GrexxBoxx eenvoudiger en intuïtiever gemaakt, zodat dit in de toekomst mogelijk is voor de klanten. Dit zal ook een duidelijke verandering in de afhandeling van incidenten betekenen. De oorzaak van eventuele configuratiefouten fouten kan bij de klant zelf liggen. Dit houdt net als bij het vorige scenario in dat na een incidentmelding onderzocht moet worden of een configuratiefout hiervan de oorzaak is. In sectie 4.1 wordt beschreven hoe de besturing wordt ingericht om dit probleem te ondervangen. 1.4 Initiële Probleemstelling Hoe kan Grexx het Incident Management Proces inrichten om bij verdere groei de kwaliteit te garanderen en de klanttevredenheid hoog te houden Randvoorwaarden: Bij aanvang van het project zijn de volgende randvoorwaarden door Grexx met betrekking tot de oplossing opgelegd: Het ontwerp moet ITILv2- en/of ITILv3-compliant worden ingericht. Dit omdat een hogere professionaliteit de geloofwaardigheid van de incidentafhandeling vergroot wat met name bij een klein bedrijf als Grexx extra van belang is. Implementatie van de het Incident Management systeem geschiedt in de GrexxBoxx. Grexx gebruikt dus het eigen product wat participatie van klanten in het Incident Management Proces mogelijk maakt. Als eerste zal hiervoor in hoofdstuk ofdstuk 2 een literatuuronderzoek gedaan worden naar ITIL ten einde te bepalen wat de verschillen tussen de twee versies met betrekking tot het Incident Management Proces zijn en welke versie als leidraad dient voor het proces. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de factoren beschreven waaraan een goed Incident Management Proces moet voldoen. Op basis van deze eisen zal een meer gedetailleerde probleemstelling worden gedefinieerd gevolgd door de doelstelling van dit project. 12

13 1.5 Leeswijzer De opbouw van het onderzoek en de aanpak wordt in Figuur 1-5 op een grafische manier weergegeven. Figuur 1-5 Leeswijzer 13

14 2 Theoretisch Onderbouwing In dit hoofdstuk is als eerste het ontstaan en de betekenis van de Information Technology Infrastructure Library uitgewerkt. Daarna zijn kort de verschillende versies besproken, gevolgd door verdieping van het Incident Management proces en de functie servicedesk. 2.1 Information Technology Infrastucture Library (ITIL) In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam het besef en de erkenning dat organisaties in toenemende mate afhankelijk werden van IT om doelstellingen te bereiken. Hierdoor werd de kwaliteitbeheersing van de IT-dienstverlening belangrijk. De Central Computer en Telecommunications Agency (CCTA) heeft destijds in opdracht van de Britse overheid onderzoek gedaan om een efficiënte en effectieve inzet van IT middelen bij organisaties van de Britse overheid te bewerkstelligen. Het resultaat van het onderzoek is gedocumenteerd in de Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Deze reeks gepubliceerde boeken is een raamwerk van best practices voor IT Service Management. ITIL geeft als definitie voor IT Service Management: het geheel van capabilities waarmee een organisatie met haar IT- diensten waarde levert aan de klant (L. Peeters, 2008). Een goed IT Service Management leidt volgens (H. Kisters, 2003) onder andere tot de volgende voordelen: Toename van efficiëntie en effectiviteit Betere afstemming van ICT op de wensen van de business Betere inzicht in de IT dienstverlening Betere communicatie tussen business en IT Duidelijke gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden ITIL is gebaseerd op best practices uit de praktijk en de bibliotheek is gepubliceerd in een reeks boeken die sinds de invoering zijn opengesteld voor publiek. Het biedt een gestructureerde aanpak voor IT Service Management en wordt wereldwijd erkend als de standaard voor het inrichten voor kwalitatief goed IT Service Management. ITIL is bedoeld als raamwerk voor het inrichten van IT Service Management en wordt voortdurend aangepast aan de behoeften van de industrie. Door de nieuwe behoeften en het voortschrijdend inzicht zijn er van ITIL al 3 versies uitgebracht, die telkens aan nieuwe behoeften voldoen. ITIL moet dus absoluut niet worden gezien als kant en klare oplossing, wat meteen de kracht en de zwakte van de bibliotheek bloot legt. Het raamwerk biedt best practices, waarbij voor elke specifieke organisatie moeten worden bekeken welke onderdelen van belang zijn en hoe deze moeten worden aangepast. Hierdoor is ITIL op elke organisatie toepasbaar, maar moeten de bedrijven zelf de vertaling maken van abstracte processen naar de eigen concrete operatie, wat veelal een tijdrovend implementatietraject inhoudt Release 1 De eerste versie van ITIL, ontstond in 1988 in de UK onder de naam: Government Infrastucture Management Method (GITMM). De focus lag hierbij op het Service Level Management, maar al snel werd het raamwerk uitgebreid met de functie Helpdesk, Contingency Planning en Change Management. Een jaar later (1989) werden hier de processen Problem Management, Configuration Management en Cost Management aan 14

15 toegevoegd. In 1991 werd de bibliotheek uitgebreid met Software Control and Distribution en een jaar later werd ook Capacity en Availability Management toegevoegd. De bibliotheek met best practices groeide op deze manier uit tot een veertigtal boeken en begon ook gedaante te krijgen buiten overheidsinstellingen. Mede hierdoor, maar ook omdat de Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) de boeken als richtlijn in plaats van een formele methode wilde neerzetten, werd de GITMM hernoemd naar ITIL (wik09). De focus van deze eerste versie lag voornamelijk op het bieden van een functiegerichte aanpak op het gebied van operationele beheerprocessen. De kern bestond hierdoor uit een twintigtal boeken die de Service Support en de Service Delivery processen beschreven Release 2 Om ITIL toegankelijker en beter betaalbaar te maken, werd de bibliotheek in 2000 herzien en opnieuw uitgegeven. Deze nieuwe uitgave werd verkleind tot 11 boeken met een procesgerichte aanpak die het gat tussen technologie en business dichtte door zich sterk te concentreren op processen voor effectieve dienstverlening aan de klanten ((OGC), 2007). Steeds meer bedrijven schaarde zich achter het gedachtegoed van ITIL, waardoor ITIL vooral in Nederland is uitgegroeid tot een defactostandaard voor het invullen van de technische beheerprocessen (Janssen, 2003). De 11 boeken van ITILv2 zijn: 1. Introduction to ITIL 2. Service Support 3. Service Delivery 4. Security Management 5. Business Perspective Volume 1 6. Business Perspective Volume 2 7. Planning to Implement Service Management 8. Application Management 9. Software Asset Management 10. ICT Infrastructure Management 11. Small Scale Implementations De kern van deze versie bestaat net als bij versie 1 uit de onderwerpen Service Support en Service Delivery. Dit is terug te zien in de ITIL trainingen, die behandelen alleen de onderwerpen uit deze twee boeken. In het onderstaande schema staan de onderwerpen die in de twee kernboeken aan bod komen. De functie Servicedesk esk en het proces Incident Management worden in secties 2.3 en 2.4 van dit rapport verder uitgewerkt. Service Support: Service Delivery: Servicedesk (functie) Service Level Management Incident Management Availability Management Problem Management Capacity Management Change Management IT Service Continuity Management Release Management Financial Management for IT Services. Configuration Management 15

16 2.1.3 Release 3 ITILv2 geeft een gedetailleerde en effectieve omschrijving omtrent de support en delivery van diensten aan de business, maar heeft weinig aandacht voor het ontwerpen van diensten die voldoen aan de behoeften van de business. V2 geeft verder advies over het managen van de servicelevels, maar mist advies over het verbeteren van de kwaliteit. Behalve de verbetering op deze punten, is in ITILv3 ook rekening gehouden met hedendaagse uitdagingen zoals outsourcing, off-shoring en het gebruik van internet. Om te voldoen aan bovenstaande eisen is ITILv3 uitgegaan van een lifecycle benadering en is ITILv3 geëvolueerd van een procesgeoriënteerde aanpak naar een servicegeoriënteerde aanpak. Niet het invoeren van een bepaald proces staat centraal, maar de zorg dat de services die een organisatie aanbiedt continu worden verbeterd. Verder is er ook meer nadruk op de Return On Investment (ROI), waardoor het voor IT-managers gemakkelijker wordt om investeringen aan de business te verklaren. De lifecycle van een IT-dienst wordt geïntroduceerd met 4 fasen en de Continual Service Improvement (CSI). De CSI zit, zoals in figuur 2.1 te zien is, als een schil om de 4 fasen heen. De vijf fasen van de lifecycle benadering zijn: Service Strategy: beschrijft strategieën en policies om IT Service Management in te voeren die in lijn is met de globale business strategie. Service Design: beschrijft hoe de strategie gebruikt moet worden om ontwerpen en specificaties es voor de service te ontwerpen Service Transition: beschrijft hoe de transitie van specificatie naar een live omgeving moet gebeuren. Service Operation: beschrijft hoe het dagelijkse verloop in een live omgeving van de service geregeld moet worden. Continual Service Improvement (CSI): Deze wordt in elke fase bekeken en gemeten om ervoor te zorgen dat IT aansluit bij de behoefte van de business. Waarnodig worden er aanpassingen gedaan om te zorgen dat IT blijft aansluiten bij de business. Van elk van deze fasen is een boek verschenen. Hiermee is de nieuwe release redelijk compact gehouden ten opzichte van zijn voorgangers. In Tabel 2-1 is weergegeven waar de processen van ITILv2 gepositioneerd zijn in ITILv3 en in welk deel de nieuwe processen van ITILv3 zich bevinden. Zoals te zien is in het schema, zijn de processen uit ITILv2 in ITILv3 overgenomen en zijn er in de lifecycle fasen nog enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd. Versie 3 is dus geen herschrijving, maar een effectieve reorganisatie van alle V2 onderwerpen met als aanvulling het concept van Service Lifecycle. Hierin wordt de service ondersteund van aanvang tot pensionering. Verder zijn een aantal 16

17 processen, waaronder Incident Management, opgesplitst in meerdere processen omdat uit de praktijk blijkt dat het overzichtelijker is om deze los te herkennen. De grootste verschuiving is echter dat de focus niet meer ligt op de efficiëntie en de kosten, maar op het ontwerpen van de waarde van de service en het verbeteren van de kwaliteit van de service. ITILv3 is behalve in het Engels ook beschikbaar in meerdere erdere talen waardoor deze versie een stuk toegankelijker voor IT-managers in niet-engels sprekende gebieden. 17

18 Processen/Functies in ITILv2: Servicedesk Configuration Management Incident Management Problem Management Change Management Release Management Service Level Management Availability Management Capacity Management Financial Management for IT Services IT Service Continuity Management Security Management Service Strategy Financial Management Service Portfolio Management Demand Management Fasen In ITILv3: Service Design Service Transition Service Operation Continual Service Improvement Servicedesk Service Asset & Configuration Management Incident Management Problem Management Change Management Release & Deployment Management Service Level Management Availability Management Capacity Management IT Service Continuity Management Information Security Management Service Catalogue Management Supplier Management Service Portfolio Management Service Validation & Testing Access Management Transition Planning & Support Event Management Knowledge Management Request Fulfillment Tabel 2-1 Verschilllen tussen ITILv2 en ITILv3 (L. Peeters, 2008) The 7-step improvement process Service Measurement 18

19 2.2 Waar te beginnen ITIL is een set van best practice aanbevelingen, die je kan aannemen en aanpassen zodat ze aan de specifieke wensen van je bedrijf voldoen. Hierdoor kunnen bedrijven zich nog steeds richten op de elementen die voor hen het meest waardevol zijn. Pink Elephant (bedrijf dat ITIL introduceerde in Nederland) adviseert om ondanks de nieuwe lifecycle benadering van ITILv3 eerst de pijnpunten te analyseren en op basis van quick wins te beginnen met de implementatie van een aantal basisprocessen. Deze snelle verbeteringen zijn noodzakelijk om de motivatie op peil te houden (Peeters, 2003). Volgens (H. Kisters, 2003) wordt bij de inrichting van ITIL-processen vaak gestart met het Incident Management Proces. Het is een front-office proces dat wordt gezien als visitekaartje van het achterliggende IT-beheer omdat het erg zichtbaar is voor de business. Hierdoor is de waarde van een goed Incident Management systeem eenvoudiger aan te tonen dan bij andere processen in de Service Operation. Verder kan het Incident Management Proces gebruikt worden om verbeterpunten van andere processen boven water te krijgen en te onderbouwen met data (Commerce, 2007). In sectie 2.3 wordt de meerwaarde van een goed Incident Management Proces in het algemeen verder uitgewerkt en vervolgens zal in hoofdstuk 3 worden bekeken wat een verbeterd Incident Management Proces voor Grexx kan betekenen. 2.3 Incident Management Het Incident Management Proces omvat de totale afhandeling van incidenten. Daarbij kan een incident worden gedefinieerd als een ongeplande interruptie of kwaliteitsreductie van een IT-dienst (Bon, 2007). Het doel van Incident Management is het zo snel mogelijk herstellen van de IT-service ten einde de impact van het incident op de bedrijfsprocessen te minimaliseren. Een goed ingericht Incident Management Proces kan onder andere de volgende voordelen opleveren: Betere en snellere afhandeling van incidenten. Dit zorgt voor een verminderde business impact door minder downtime en dus een hogere bereikbaarheid van de geleverde diensten. Kostenreductie door het efficiënter inzetten van IT-medewerkers in het kader van het Incident Management Proces. Betere managementinformatie doordat incidentenregistratie zinvolle rapportages oplevert. Een duidelijk overzicht van de incidenten en de data van de incidenten, geeft een goede basis voor verbeteringstrajecten. Het is belangrijk dat voldoende rollen worden gespecificeerd om zodoende de verantwoordelijkheden duidelijk aan te geven. De verschillende rollen in het Incident Management Proces zijn: de Incident Manager, eerste lijnmedewerkers (servicedeskmedewerker), tweede lijnmedewerkers en bij grote organisaties N-de lijnmedewerkers. De verantwoordelijkheden van de Incident Manager zijn: De efficiëntie en effectiviteit van het proces bewaken en verbeteringen aandragen Het leveren van managementinformatie Besturen van de werkzaamheden van de lijnmedewerkers Het onderhouden van het incident management proces en ondersteunende systemen Afhandelen van Major Incidenten 19

20 De verantwoordelijkheden van de eerste lijnmedewerkers variëren sterk per organisatie. Er kunnen niet-vakkundige mensen werken waarvan de werkzaamheden zich beperken tot het registreren van incidenten, toewijzen aan een oplosgroep, communiceren met de klant en het afsluiten van een incident. Vakkundig personeel kan werkzaamheden als classificatie, oplossen van incidenten en het escaleren ervan voor zijn rekening nemen. In hoofdstuk 4 wordt uitgelegd voor welke vorm bij Grexx wordt gekozen en wat de specifieke verantwoordelijkheden per rol zijn. Aan de hand van ITIL (Commerce, 2007) zijn de volgende eigenschappen van belang om de efficiëntie en de effectiviteit van het Incident Management Proces de controleren: Totaal aantal Incidenten Aantal Incidenten per stadium Totaal aantal Incidenten, en, onderverdeeld per categorieklasse Gemiddelde doorlooptijd van incidenten, onderverdeeld per prioriteitsklasse en aangevuld met de spreiding. Aantal en percentage incidenten opgelost binnen afgesproken tijd Aantal en percentage incidenten dat heropend is Aantal en percentage incidenten dat verkeerd wordt toegewezen Aantal en percentage incidenten dat verkeerd wordt gecategoriseerd Aantal en percentage incidenten dat door de Servicedesk wordt opgelost zonder hulp van andere oplosgroepen De kritieke succesfactoren van Incident Management zijn (Commerce, 2007): Servicedesk waarbij de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk gespecificeerd zijn Duidelijke doelen, die beschreven zijn in de Service Level Agreements (SLAs) Klantgericht en goed onderlegd personeel eel in alle stadia van het proces Ondersteunende software om het proces te begeleiden Operational Level Agreements (OLAs) en Underpinning Contracts (UCs), die het handelen van het ondersteunend personeel bepalen Omdat een goede Servicedesk esk essentieel is voor het goed functioneren van een Incident Management Proces, zal de afdeling servicedesk in sectie 2.4 worden behandeld Verschil Incident Management in ITILv2 en ITILv3 Het Incident Management Proces van ITILv2 is in ITILv3 opgesplitst in twee processen, namelijk Incident Management en Request Fulfillment. De meldingen van beide processen komen binnen via de servicedesk. Bij Request Fulfillment betreft het echter geen acute verstoring van de dienstverlening. Het zijn verzoeken die in tegenstelling tot incidenten gepland kunnen worden afgehandeld. Onder Service Requests vallen verschillende verzoeken van de gebruikers aan de IT-afdeling. Over het algemeen zijn dit kleine veel voorkomende aanpassingen met lage risico s zoals het wijzigen van een paswoord. Door het behandelen van deze verzoeken in een ander proces dan Incident Management, wordt het Incident Management Proces niet vervuild met standaardverzoeken. In tegenstelling tot het proces Request Fulfillment is het Incident Management Proces is namelijk niet bedoeld voor deze verzoeken en er ook niet optimaal voor ingericht. Het doel van de Request Fulfillment is: (Commerce, 2007) Het bieden van een kanaal voor gebruikers waar ze standaarddiensten kunnen aanvragen en ontvangen 20

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

Cursus informatie ITIL Foundation

Cursus informatie ITIL Foundation Cursus informatie ITIL Foundation Training Code ITILF-DT Gesproken Taal Nederlands Taal Materiaal Engels Cursus dagen 3 Startdatum 25 januari 2017 Kosten 1424,-- excl. BTW Examen Ja Taal Examen Nederlands

Nadere informatie

Service Support - Service Desk

Service Support - Service Desk Service Support - Service Desk INLEIDING ASSESSMENT; HOE VRAGEN IN TE VULLEN/TE WERK TE GAAN. TOEVOEGEN INLEIDING? ZIE DOC ASSESSMENT SERVICE SUPPORT VRAGEN BELEID EN LEIDERSCHAP OPNEMEN (INK-MODEL) Aandachtsgebied:

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Het ITIL Foundation Examen

Het ITIL Foundation Examen Het ITIL Foundation Examen Proefexamen A, versie 5.2 Meerkeuzevragen Instructies 1. Alle 40 vragen moeten worden ingevuld. 2. Alle antwoorden moeten op het bijgeleverde antwoordformulier worden ingevuld.

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident?

Welke van onderstaande factoren bepaalt mede de prioriteit van een incident? VRAAG 1 Bij welk van onderstaande alternatieven vind je een beschrijving van een afdeling in plaats van een proces? A Change Management B Incident Management D Service Desk VRAAG 2 Welke van onderstaande

Nadere informatie

Brochure Operational Support & Analysis

Brochure Operational Support & Analysis Brochure Operational Support & Analysis Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Service management stuurt de verandering

Service management stuurt de verandering Service management stuurt de verandering Presentator: Nick Bakker Business consultant Auteur Gebruiker van cloud computing Trackrecord Service Manager Service ontwerp en transitie Publicaties, reviews

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009)

KEUZECERTIFICERING ITILF Versie 3 (m.i.v. 2008-2009) EXAMEN ITIL VOORBLAD ALGEMENE INFORMATIE Soort Examen: EXAMEN ITIL Foundation Samenstellers Examen: Ruud Janssen / Piet van Steen Surveillant: Ruud Janssen Nakijker: Ruud Janssen Doelgroep: ICT-Beheerder

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

ITIL Security Management: een kritische beschouwing

ITIL Security Management: een kritische beschouwing ITIL Security Management: een kritische beschouwing Marcel Spruit, Informatiebeveiliging is een beheerproces dat zich richt op het beschermen van de informatievoorziening. Het ligt voor de hand om voor

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation

Brochure ITIL Foundation Brochure ITIL Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Brochure ITIL Operational Support and Analysis

Brochure ITIL Operational Support and Analysis Brochure ITIL Operational Support and Analysis Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

ITIL komt van Mars, Agile van Venus

ITIL komt van Mars, Agile van Venus ITIL komt van Mars, Agile van Venus Frederick Winslow Taylor 2 Scientific Management 3 Werknemers zijn... 4 Denkwerk overlaten aan... 5 Dus Tayloriaans = Standaardisatie van zoveel mogelijk activiteiten

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Brochure ITIL Foundation E-learning

Brochure ITIL Foundation E-learning Brochure ITIL Foundation E-learning Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie dossier SOA- en applicatiebeheer ITIL v3 en ASL, een Latrelatie Verwantschap is groot, maar filosofieën erachter verschillen In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd. Aspecten van applicatiebeheer

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

De IT Service Catalog

De IT Service Catalog De IT Service Catalog Een duidelijk beeld van uw IT-services en hun belang voor uw organisatie Operational efficiency Business IT alignment Customer satisfaction Breng business en IT op één lijn. Op de

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Agree & Define (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-3-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Agree & Define

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Brochure ISO 20000 Foundation

Brochure ISO 20000 Foundation Brochure ISO 20000 Foundation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Brochure Release, Control and Validation

Brochure Release, Control and Validation Brochure Release, Control and Validation Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie

Brochure Service Offerings & Agreem.

Brochure Service Offerings & Agreem. Brochure Service Offerings & Agreem. Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST:

Voorbeeldvraag 1. Welke uitspraak is JUIST: Voorbeeldvraag 1 Welke uitspraak is JUIST: 1. De basisstelling van Nicolas Carr (auteur van "IT doesn't matter") is dat de investeringen die in IT gedaan worden niet opwegen tegen de voordelen ervan. Het

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis

Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Resultaatgerichte monitoring in het Amphia Ziekenhuis Ketenmonitoring binnen het ziekenhuis ValueBlue is gespecialiseerd in het inrichten van ketenmonitoring voor organisaties, waaronder ook ziekenhuizen.

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

TSf@-OTRS Documentatie

TSf@-OTRS Documentatie TSf@-OTRS Documentatie Inhoudstafel 1 Inleiding - OTRS... 2 2 TSf@-OTRS... 3 2.1 Cloud... 3 2.2 Klanten van klant... 3 2.3 Opsteller van ticket... 3 2.4 Applicatie... 3 2.5 Helpdesk medewerker... 3 2.6

Nadere informatie

Brochure Planning, Protection & Optimiz.

Brochure Planning, Protection & Optimiz. Brochure Planning, Protection & Optimiz. Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de

Nadere informatie