De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij"

Transcriptie

1 nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij. En hoe belangrijk dat is, leest u ook weer in deze extra dikke Koebont. Zolang het nodig is, blijven we dit voor u doen. Want uw inkomen en belang is onze prioriteit! Hartelijke groet, NMV In dit nummer: - Met het NMV-standpunt de boer op - Het fosfaatdilemma - NMV-lid in de spotlight - 3D-schets Melkveehouderij 2014 De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt dat na de afschaffing van de melkquotering (extensieve) melkveebedrijven de plaatsingsruimte van hun grond te allen tijde moeten kunnen benutten voor de uitbreiding van hun veestapel. De NMV is tegen dierrechten in de melkveehouderij en wil voorkomen dat deze door het overschrijden van het met Brussel afgesproken fosfaatplafond alsnog worden ingevoerd. krijgen een fosfaatreferentie. In het wetsvoorstel mogen bedrijven met een fosfaatoverschot alleen groeien indien zij het extra geproduceerde fosfaat voor 100 % verwerken en/of meer grond verwerven. Wetsvoorstel Op 1 juli heeft staatssecretaris Dijksma een wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze wet worden de mestproductie en het mestoverschot op bedrijven met melkvee als uitgangspunt genomen. Groei van het aantal koeien op een bedrijf ten opzichte van 2013 mag niet leiden tot vergroting van het mestoverschot. Bedrijven met melkvee die willen groeien, moeten deze groei compenseren met extra grond, mestverwerking of een combinatie van beide. Fosfaatreferentie Komende herfst krijgen alle melkveebedrijven een overzicht van hun forfaitaire fosfaatproductie in 2013 en de plaatsingsruimte op het bedrijf. Bedrijven met een negatief overschot (voldoende plaatsingsruimte) krijgen een referentiewaarde van 0 kilo fosfaat. Bedrijven met een overschot (forfaitaire mestproductie minus de plaatsingsruimte) Aanscherping De ruimte die er nog is binnen het fosfaatplafond (zie kader op volgende pagina) is echter zeer beperkt en de verwachting is dat met dit wetsvoorstel de melkveehouderij binnen de kortste keren het fosfaatplafond zal overschrijden. De staatsecretaris zal zich in dat geval gedwongen voelen om alsnog dierrechten in te voeren. Om dit te voorkomen pleit de NMV voor een aanscherping van de melkveewet die onbeperkte groei zonder areaalvergroting onmogelijk maakt: bedrijven kunnen te allen tijde uitbreiden door grondverwerving; daarnaast kunnen bedrijven groeien door mestverwerking tot een overschot van 80 kg fosfaat/ ha bovenop hun plaatsingsruimte.

2 Grondgebonden Deze bovengrens komt overeen met een intensiteit van ongeveer 4 g.v.e./ha. Bedrijven die efficiënter produceren met minder verliezen aan mineralen en dit aantonen middels de kringloopwijzer, kunnen meer dieren per ha. houden. Dit is ook de bovengrens binnen de NMVdefinitie van een grondgebonden bedrijf. Een grondgebonden bedrijf is een bedrijf dat minimaal de helft van de ruwvoervoorziening zelf produceert. Een dergelijk bedrijf kan redelijkerwijs weidegang toepassen en zijn kringloop sluiten door het overig ruwvoer binnen de regio aan te kopen en de mest hier weer af te zetten. Het voorstel van de NMV voorkomt ongewenste groei naar een intensieve of bijna grondloze melkveehouderij. En voorkomt daarbij imago beschadiging van de melkveehouderij Hans Geurts nieuwe voorzitter platform ABC zeer betrokken personen deel aan ABC. Via ABC heeft de NMV veel contacten met maatschappelijke organisaties opgebouwd en kan brede steun gevonden worden voor de inzet van de NMV voor een beter zuivel-/landbouwbeleid. De afgelopen jaren heeft ABC zich vooral bezig gehouden met de hervormingen van het GLB en het Nederlandse en Europese handelsbeleid. Op dit moment is ABC actief met de vrijhandelsverdragen met de VS (TTIP) en Canada. Vooral TTIP baart zorgen omdat het risico bestaat dat met het afsluiten van dit verdrag de EU de vaak lagere standaarden voor voedselproductie in de VS moet accepteren. Deze producten mogen dan vrij de EU binnenkomen. Dit betekent oneerlijke concurrentie voor de Europese boeren. Oud NMV-voorzitter Hans Geurts is onlangs voorzitter geworden van platform Aarde Boer Consument. Hij volgt Joop de Koeijer op die vanuit de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) een aantal jaren de kar getrokken heeft. Daarvoor was o.a. Gerrit Roos (ook oud NMV-voorzitter) voorzitter van ABC. Platform ABC Platform ABC verbindt landbouw en maatschappij en zet zich in voor een rechtvaardig landbouwbeleid met kostendekkende prijzen voor de boeren. Naast de boerenvakbonden NMV en de NAV nemen een aantal maatschappelijke organisaties en Voedsel Anders Platform ABC is ook deelnemer in de Voedsel Anders beweging. In het begin van dit jaar heeft ABC een grote rol gehad in de organisatie van de 2-daagse Voedsel Anders conferentie in Wageningen. Twee zeer inspirerende en succesvolle dagen met nationale en internationale topsprekers. De Voedsel Anders beweging is een zeer brede coalitie van organisaties die zich behalve met het landbouwbeleid ook bezig houden met de daadwerkelijk productie van duurzaam voedsel van hoge kwaliteit. Er is onder andere veel aandacht voor de bodem. Hoe krijg je een gezonde bodem met veel organische stof en bodemleven tegen een zo laag mogelijke input en met een zo hoog mogelijke opbrengst? Ook is er veel aandacht voor Korte Ketens, wat wil zeggen een rechtstreeks contact tussen de producent (boer) en de consument zonder allerlei tussenschakels. Hierdoor weet de consument precies wat hij koopt en houdt de boer meer over. Meer informatie over platform ABC en Voedsel Anders vindt u op en 2

3 Met het NMV-standpunt de boer op De reactie van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond op het wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij is opgesteld door het Dagelijks Bestuur en afgestemd met de regiobestuurders in het Landelijk Bestuur. Het echte werk komt pas daarna; het uitdragen van het NMV standpunt bij politici, beleidsmakers en andere melkveehouderij belangenbehartigers. NMV voorzitter Dirk-Jan Schoonman heeft hierbij een leidende rol gespeeld. In dit interview vertelt hij over dit proces. Hoe is de visie van de NMV op de toekomst van de melkveehouderij in Nederland tot stand gekomen? Zodra staatssecretaris Dijksma haar wetsvoorstel Verantwoorde groei van de melkveehouderij naar de Tweede Kamer stuurde is dit het gespreksonderwerp geweest op de vergaderingen van het dagelijks bestuur. De NMV definitie van grondgebonden melkveehouderij is al enige tijd geleden geformuleerd. Dit was de gelegenheid om onze visie breder uit te dragen. Het NMV standpunt is in overleg met het Landelijk Bestuur uitgebreid met een aantal andere uitgangspunten: geen dierrechten, geen fosfaatrechtenhandel, grondgebonden groei kan altijd en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle bedrijven verwerkt in een alternatief wetsvoorstel. De NMV kan niet zelf beleid en wetten maken. Wat heb je gedaan om politici en beleidsmakers te overtuigen? Samen met bestuurslid Niels Leerink heb ik gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden en beleidsmedewerkers van (bijna) alle politieke partijen. Daarnaast is er ook overleg geweest met de ambtenaren die het wetsvoorstel geschreven hebben. Wat waren de reacties van deze politici? SGP, SP, ChristenUnie, D 66 en CDA reageerden positief op het NMVvoorstel. SGP en SP zijn voornemens een amendement in te dienen op het wetsvoorstel van de staatssecretaris. ChristenUnie maakt zich nog wel zorgen over bedrijven die al stallen aan het bijbouwen zijn. Verrassend was de positieve reactie van D 66. Deze partij is bezig met een nieuwe visie op landbouw en wil graag daarover met de NMV in gesprek. In tegenstelling tot de andere partijen was de VVD minder positief over het NMV standpunt. Deze partij richt zich vooral op groei van de melkveehouderij en is positief over mestverwerking. Bovendien vindt de VVD dat de sector problemen zelf moet oplossen, buiten de politiek om. Tot slot zijn er nog gesprekken met de PVV en de PvdA gevoerd. Deze laatste partij zal als regeringspartij cruciaal zijn voor de verdere behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer. Als NMV blijven we onze uiterste best doen om ook de PvdA over de streep te trekken. Zijn er nog andere gesprekken binnen of met de sector geweest? Om voldoende draagvlak voor ons voorstel te krijgen, is er meerdere keren overleg geweest met NZO, LTO en NAJK. NZO en NAJK waren vrijwel direct akkoord met de denkrichting van de NMV. LTO heeft eerst intern beraad gehouden en onderschrijft het NMV standpunt, waarin zij wel iets meer ruimte wilden hebben; 100 in plaats van 80 kilo overschot per ha. De NMV heeft samen met NZO, LTO, NAJK, en enkele milieuorganisaties een gesprek gehad met staatssecretaris Dijksma. De landbouwsector heeft het gezamenlijk standpunt uitgedragen. De staatssecretaris ging daarin niet mee, maar heeft wel een vervolggesprek aangekondigd. Welke rol heeft de NMV hierbij gespeeld? De NMV neemt met dit duidelijke, maar genuanceerde standpunt een middenpositie in. Het goed doordachte en uitgewerkte voorstel van de NMV is de basis voor een aantal amendementen op het wetsvoorstel. Hoe zal dit nu verder gaan? De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat zij haar wetsvoorstel niet wil aanpassen. Mogelijk verwacht zij schadeclaims van bedrijven die al stallen voor uitbreiding van de veestapel hebben gebouwd. Ook stelt de staatssecretaris dat het wetsvoorstel op 1 januari 2015 van kracht moet gaan vanwege afspraken met de Europese Commissie. Als deze afspraken niet worden nagekomen kan Nederland de derogatie verliezen. De komende weken zullen we de Kamerleden blijven informeren, zoals ook tijdens het rondetafelgesprek. Al die inspanningen leiden dan hopelijk tot zo n aanpassing van de wet, dat grondgebondenheid gewaarborgd wordt en er een eerlijke verdeling van ontwikkelingsruimte komt. 3

4 Het fosfaatdilemma De Europese Commissie heeft Nederland in het kader van de Nitraatrichtlijn een maximaal te produceren hoeveelheid fosfaat uit alle dierlijke mest opgelegd van 172,9 miljoen kilogram; het zogenaamde fosfaatplafond. Dit is de hoeveelheid die in 2002 werd geproduceerd. Voor melkvee is die max. hoeveelheid 84,9 miljoen kilo fosfaat. In 2008 is Nederland door het fosfaatplafond heen gegaan. Door minder eiwitrijk (= minder fosfaatrijk) voer te gebruiken heeft de sector extra ruimte gecreëerd. Deze ruimte kan echter heel snel weer vol raken. Mestverwerking is geen oplossing voor het dreigende fosfaatplafond; hierbij wordt uitsluitend de geproduceerde hoeveelheid fosfaat beschouwd. Met het wegvallen van de melkquotering dreigt het fosfaatplafond weer te worden overschreden. Bij het niet voldoen aan het fosfaatplafond dreigt intrekking van de derogatie. NMV-lid in de spotlight Iedere maand zetten we een NMV-lid en zijn/haar bedrijf spreekwoordelijk in de schijnwerpers. Aan de hand van vijf vragen leren we elkaar iets beter kennen. Het geïnterviewde NMV-lid geeft het stokje door aan een volgende NMV-er en stelt meteen de eerste vraag. Deze keer is Irene van der Sar, secretaris van het NMV-bestuur, aan de beurt. Kun je iets vertellen over jullie melkveebedrijf? In Zuid West Drenthe, in het dorp Alteveer heb ik samen met Leo, in een maatschap, een melkveehouderij met ongeveer 85 koeien en bijbehorend jongvee. Rondom de boerderij hebben we eigenlijk al het land bij huis. We melken de koeien in een 1x10 zij-aan-zij stal wat zeer tijdrovend is. Deze keuze is destijds gemaakt met het idee om er een robot in te zetten. Dit bleek toch niet goed bij ons te passen. Vandaar dat we weer zijn gaan melken in de melkput. We hebben drie kinderen (twee jongens en een meisje) die alle drie kunnen (en willen) helpen met melken als het moet. Veel van het landwerk doen we zelf, zoals het mesten, maaien en kunstmest strooien. De kosten voor loonwerk zijn daardoor beperkt. Alleen het inkuilen en de maïsoogst worden uitbesteed. Zelf kom ik niet uit een boerengezin. Gaandeweg ben ik mij er wel steeds meer thuis in gaan voelen. Het (helpen) melken, kalveren voeren, insemineren en de boekhouding behoren in ieder geval tot mijn taak. Wat zijn volgens jou op dit moment de grootste problemen in de melkveehouderij? Het grootste probleem waar de melkveehouderij tegen aan loopt is denk ik, de opvolging. Er zijn eigenlijk weinig jonge boeren die het bedrijf willen en kunnen overnemen. Daarvoor is natuurlijk niet maar één oorzaak aan te wijzen. Eén daarvan is natuurlijk wel de marge die de melkveehouder maakt. Waar melkveehouders altijd al aangepraat is dat er aan de kostenkant gesneden moet worden, vind ik dat er toch ook meer aan de opbrengstenkant gedaan zou moeten worden. Je mag als sector ook best inzichtelijk maken wat de kosten zijn. Als melkveehouder mag je toch ook wel een fatsoenlijke vergoeding voor gedane arbeid rekenen. Persoonlijk hoor ik veel adviseurs en van ons `meeetende` profeten altijd zeggen dat het goedkoper kan. En de kosten omlaag moeten door schaalvergroting. Al deze mensen verdienen wel een goede boterham in de sector. Waarom kan de melkveehouder dit zelf dan niet? En natuurlijk zal een bepaalde schaalvergroting juist zijn maar ik vind het zelf belangrijk dat je ook als melkveehouder buiten je eigen onderneming kijkt en recht hebt op een sociaal leven. Waarom ben je lid van de NMV geworden? Zelf ben ik lid van de NMV geworden omdat ik van mening ben dat je als individuele melkveehouder niet voldoende invloed hebt. Een belangenbehartiger heb je gewoon nodig. 4

5 Samen kun je een vuist maken en krijg je eerder gehoor! Waar moet de NMV zich vooral op richten / mee bezig houden? De NMV moet zich bezig houden met alle beslissingen die van invloed zijn op de melkveehouder en zijn/haar bedrijf. Wel zijn er natuurlijk zaken die landelijk kunnen worden aangepakt en daarnaast ook zaken waar iemand vanuit de provincie/regio van betekenis kan zijn. Natuurlijk blijven er hoofd- en bijzaken. Als bestuurder vind ik dat wel eens lastig. Er zijn zoveel dingen die je graag zou willen oppakken maar vaak moet je je beperken tot hoofdtaken. Wat heeft je er toe gebracht om als bestuurslid voor de NMV actief te worden? Tja, wat heeft mij er toe gebracht. Ik ben destijds gevraagd door twee bestuurders. Zelf ben ik van mening dat je altijd wel iets kunt roepen en ergens iets van kunt vinden maar dan moet je, jezelf daar ook voor in willen zetten en actief zijn. Zoals al eerder gemeld hebben we thuis drie kinderen die ook alle drie wel mee kunnen en willen helpen dus dat maakt het een stukje eenvoudiger. Ik kan dan ook makkelijker tijd steken in de NMV. En moet trouwens zeggen dat ik juist bij de NMV een saamhorigheidsgevoel ervaar. Dat vind ik gewoon fantastisch! Dat geeft je als bestuurder ook weer energie. We hebben natuurlijk best wel veel acties en dergelijke georganiseerd. En dan is het de neuzen dezelfde kant op en ervoor gaan. Vaak allemaal met dezelfde redenen. Aan wie wil je dit estafette stokje doorgeven en welke vraag wil je hem/haar stellen? Dit stokje wil ik graag doorgeven aan Marius Kesteloo uit de regio Noord Holland. De regio Noord Holland is zeer actief en wil hem graag bij deze vragen hoe de regio daar de leden betrokken houdt. POST PER WILT U SNEL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE PERSBE- RICHTEN DIE DE NMV UITBRENGT? OF SNEL INFORMATIE TOEGEZON- DEN KRIJGEN ZOALS BIJVOORBEELD OVER DE NIEUWE WET VER- ANTWOORDE GROEI MELKVEEHOUDERIJ? HEEFT U AFGELOPEN MAANDEN NIETS ONTVANGEN VAN DE NMV PER ? MAIL DAN UW JUISTE ADRES NAAR ZODAT WIJ UW - ADRES KUNNEN REGISTREREN. DAN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE NMV-NIEUWS! 5

6 Bedrijfscontrole Qlip Tegenwoordig wordt er bij een Qlip controle van u als melkveehouder verwacht dat u een aantal overeenkomsten kunt overleggen op het gebied van diergezondheid. Een-op-een relaties De overeenkomsten met de Geborgde Dierenarts (een-op-een relaties) is daar één van. Als tip kunnen wij u meegegeven dat deze overeenkomsten allemaal digitaal worden opgeslagen in InfoRund. In InfoRund zijn ze zowel voor de veehouder als de dierenarts inzichtelijk en kunnen ze desgewenst ook worden geprint. Op nl, waar ook de VKI meldingen worden gedaan, kun je de een-opeen overeenkomst ook vinden onder het kopje een-op-een-relatie. BGP en BBP Met betrekking tot het bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan ligt het anders. Hiervoor heeft de GD VeeOnline ontwikkeld, maar voor het gebruik hiervan worden kosten in rekening gebracht bij de dierenarts. Bij gebruik van Vee- Online is het BGP en het BBP digitaal beschikbaar voor de veehouder en de dierenarts. Volg ons op NMV actueel 23-9 Klankbordgroep Rijn-Oost Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, 24-9 Overleg SGP: Wet verantwoorde groei melkveehouderij 24-9 Overleg SP: Wet verantwoorde groei melkveehouderij 25-9 Waarde tabellen rundvee Lei 26-9 Themamiddag: Nieuwe inzichten in ammoniak 30-9 Workshop; The price for food; protect the consumer or squeeze the producer 30-9 Bijeenkomst Rendac: Vaststelling tarieven 30-9 Overleg Infrastructuur en Milieu Herziening Europees Luchtbeleid 30-9 Bijeenkomst integraal beheer en onderhoud watergangen 2-10 Waterbeheerplan Waterschap Vechtstromen 2-10 Overleg ChristenUnie (Kamerlid Dik-Faber): Wet verantwoorde groei melkveehouderij 6-10 Generieke Maatregelen PAS 8-10 Overleg CDA (Kamerlid Jacco Geurts): Wet verantwoorde groei melkveehouderij 8-10 Overleg VVD (Kamerlid Helma Lodders): Wet verantwoorde groei melkveehouderij 8-10 Overleg D66: Wet verantwoorde groei melkveehouderij D schets melkveehouderij 9-10 Overleg NMV-DDB Overleg PVV (Kamerlid Dion Graus): Wet verantwoorde groei melkveehouderij Overleg PVDA: Wet verantwoorde groei melkveehouderij Ledenavond Achterhoek: Melkquotum/Fosfaatplafond Overleg Staatssecretaris Dijksma: Wet verantwoorde groei Vergadering Stichting Veemarkt Purmerend Vergadering GNV (Groep Nederlandse Veemarkten) Seminar Milieu en ruimte in het buitengebied Ledenavond Zuid-West: Melkquotum/Fosfaatplafond Overleg wetsontwerp mestdossier Sectoroverleg fosfaatplafond Ledenavond Drenthe Overijssel: Melkquotum/Fosfaatplafond Vervolgbijeenkomst Europees Innovatie Partnership - Agri Ledenavond Groningen Friesland: Melkquotum/Fosfaatplafond Ledenavond West en Utrecht: Melkquotum/Fosfaatplafond Ledenavond Zuid: Melkquotum/Fosfaatplafond 6

7 3D-schets Melkveehouderij 2014 Ondernemen in 3D Op 9 oktober vond in de Radstake in de Achterhoek een zeer interessante Boerenbeslisdag plaats. De bijeenkomst was georganiseerd door adviesorganisatie LNA- GRO en had met 11 aansprekende sprekers een compleet dagprogramma. Boeren is een ingewikkeld beroep, het is daadwerkelijk ondernemen in 3D, stelt de organisatie. Accenten verschuiven of de koers verleggen? Voor het antwoord is een duidelijke beeldvorming van de maatschappelijke, financiële, ruimtelijk en persoonlijke bandbreedte nodig. De mix aan inleiders gaf belangrijke informatie op al deze aspecten. De PAS Zo hield jurist Willem Bruil de zaal een spiegel voor over het imago van de melkveehouderij. Hij deed dit op een vaak humoristische, maar ook prikkelende wijze, wat ook weer tegenreacties opriep van de andere inleiders. Bruil is er verder allerminst van overtuigd dat de PAS voldoende ontwikkelruimte gaat geven en vraagt zich af of als deze er al komt, ze wel rechtvaardig te verdelen is. Dit was tegen het zere been van gedeputeerden Maij van Overijssel en Van Dijk van Gelderland. Zij waren aanwezig om uitleg te geven over de ontwikkelingsruimte van melkveebedrijven. Zij gaan ervan uit dat middels de PAS in beide provincies voldoende ruimte beschikbaar komt voor de verwachte vraag. Een discussiepunt hierbij is hoe om te gaan met interimmers. Dit zijn veehouders die vanaf 2014 uitgebreid hebben op basis van melding of milieuvergunning, maar zonder MB-wet vergunning. Hester Maij geeft aan dat alle gegevens die nu bekend zijn al in het rekenmodel zitten, dus ook de uitstoot van de interimmers. Het beste is volgens Maij om deze bedrijven hun vee te laten houden en de situatie te legaliseren. Als dat niet gebeurt moeten deze bedrijven gebruik gaan maken van de te verdelen ontwikkelingsruimte, waardoor de sector in zijn eigen vlees snijdt. Van de andere kant is dit eigenlijk niet rechtvaardig ten opzichte van bedrijven die volgens de wet hebben gewacht. Het is de bedoeling dat de PAS dit jaar nog gereed komt en in 2015 in werking treedt. Groei van omzet draagt lang niet altijd bij aan groei van rendement Een primeur op deze dag is de behandeling van het pas gepresenteerde nieuwe zuivelrapport van ABN AMRO. Directeur Agrarische Bedrijven, Pierre Berntsen, licht dit toe. Opzienbarend zijn de uitkomsten over het rendement van groei op intensieve bedrijven. Dat wil zeggen bedrijven die voor de extra groei, al het voer aan moeten kopen en alle mest af moeten zetten of laten verwerken. Vaak dragen dergelijke groeiplannen niet bij aan het rendement, maar verlagen zelfs het rendement. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een voorbeeldbedrijf, dat groeit van kg melk naar kg melk. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde langjarige melkprijs van 35 cent. De totale kosten voor de extra kg melk zijn echter 37 cent/kg, waardoor het totale rendement van dit bedrijf zakt van ,- naar ,-/jaar. In de kostprijs is ook 5 cent voor de nieuwe stal geteld; kan de uitbreiding plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen dan zou er in dit geval wel sprake zijn van extra rendement. Berntsen geeft aan dat bij schaalsprongen, zoals die de laatste jaren plaats hebben gevonden de basis van de bedrijven erg smal wordt en in feite zelfs het bedrijf op het spel gezet kan worden. De situatie is echter overal anders en de verschillen tussen de bedrijven zijn groot. Bij financieel succesvolle groeiers zien we vaak dat de economische en vakinhoudelijke kennis groter is en dat deze kennis ook efficiënt wordt toegepast. Het verbeteren van de resultaten staat voorop. Eerst efficiëntie verbeteren, dan pas groeien Deze conclusie kwam ook weer terug bij de inleiding van ForFarmers Hendrix. Robert Meijer gaf aan dat de belangrijkste succesfactor in efficiëntie zit. Arbeidsefficiëntie, voerefficiëntie, enz. Hij toonde aan dat het verbeteren van de efficiëntie meer oplevert dan groei in omvang. Als de groei niet gepaard gaat met een verbeterde arbeidsefficiëntie kan het zelfs er voor zorgen dat de resultaten teruglopen omdat er onvoldoende tijd voor de koeien overblijft en probleemkoeien blijven lopen. Eerst de efficiëntie verbeteren, dan pas groeien! Naast bovengenoemde sprekers, waren er ook nog inleiders van accountantskantoren, de Belastingdienst, de JUMBO en een zelfzuivelaar. Al met al een zeer interessante dag die volgend jaar ongetwijfeld gevolgd gaat worden met de 3D schets Melkveehouderij Tabel 3D-schets Melkveehouderij Ruwvoer 11 cent Volledige aankoop Krachtvoer 9 cent Inclusief overig voer en melkpoeders Stal 5 cent (*) Aflossing, rente, onderhoud Mest 5 cent (**) Mestafzet en VVO Variabel 5 cent Veekosten, energie, water, machinekosten voor voederen Arbeid/privé 5 cent Tenzij sprake is van ruimte is in arbeid/privé -/- O&A 3 cent Totaal 37 cent (*) als de stal al is gebouwd, kunnen deze kosten ook worden toegerekend aan de reeds bestaande melkproductie, die dan toeneemt. (**) quotumkosten gaan, mestafzetkosten komen. In dit geval is niet gekozen voor MVO 7

8 Nieuws uit Europa John Comer, EMB bestuurslid, is blij met de nieuwe EU Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. In de persoon van Phil Hogan krijgen de Europese boeren iemand die voor hun belangen kan opkomen. EU Commissaris De belangrijkste taak die de nieuwe EU Commissaris voor Landbouw van Commissievoorzitter Juncker heeft meegekregen is de uitvoering van de GLB-hervormingen. Verder moet ook de landbouwsector gaan bijdragen aan efficiënter energiegebruik en het terugdringen van emissies. Hogan moet er ook voor gaan zorgen dat het landbouwbeleid bijdraagt aan werkgelegenheid, economische groei, investeringen en concurrentiekracht. Een grote uitdaging waar Hogan mee te maken krijgt is de crisis die is ontstaan als gevolg van de Russische boycot. Het is afwachten welke maatregelen hij gaat nemen om de zwaarst getroffen sectoren te helpen. Voor melkveehouders is het spannend wat er gaat gebeuren na het wegvallen van de quota in april De EMB heeft Phil Hogan opgeroepen de koers, ingezet door zijn voorganger Ciolos, voort te zetten en de melkmarkt niet aan zijn lot over te laten. Persbericht In een gezamenlijk persbericht hebben EMB, AbL, BDM, Germanwatch en MISEREOR EU commissaris Hogan opgeroepen zich in te zetten voor duurzame gezinsbedrijven en te stoppen met vooral steun verlenen aan de agrarische industrie. De organisaties roepen op tot een verantwoord melk beleid waarbij voldoende melk wordt geproduceerd en de boer een eerlijke prijs krijgt. Russische boycot Het terugtrekken van de eerder genomen crisismaatregelen door de Europese Commissie toont aan dat deze maatregelen niet goed doordacht waren. Ongeveer ton kaas (vooral Edammer en Goudse kaas) is opgeslagen, hoewel deze kaassoorten niet geschikt zijn voor langdurige opslag. Na afloop van de interventieperiode is deze kaas waarschijnlijk niet meer geschikt voor consumptie. De Europese Commissie bagatelliseert de marktsituatie en hoopt dat boeren door de kelderende prijzen zelf minder gaan produceren. Het tegendeel is echter waar. De Europese markt raakt overvoerd met producten bestemd voor de Russische markt. Spanje De Spaanse organisatie OPL (Organización de Productores de Leche) heeft gesprekken gevoerd met de supermarktketen Mercadona over onder andere de melkprijs en het vermelden van de herkomst van de melk op de verpakking. Herkomst- vermelding moet de consument ertoe bewegen om Spaanse melk te kopen. Zwitserland Sinds 2011 kent de Zwitserse melkmarkt verschillende categorieën melk; A, B en C melk. De bedoeling was om zo de prijs te stabiliseren en overschotten te beperken. Mooi in theorie, minder in de praktijk. Boeren weten niet welk aandeel van hun melk als C-kwaliteit zal worden betaald. Een ander probleem is dat niemand melk van C-kwaliteit wil kopen. Dit voorjaar is Lactofama opgericht. Lactofama kan ingrijpen in de markt door C-melk op te kopen. Zowel verwerkers als boeren zijn tevreden over de werking van Lactofama. Toch zijn zowel de segmentatie als Lactofama nog een punt van discussie. Afwijzing burgerinitiatief Op 11 september j.l. heeft de EU Commissie een burgerinitiatief tegen TTIP en CETA afgewezen. De reden voor deze afwijzing is dat TTIP en CETA handelsverdragen zijn en geen wetgeving en dus niet via een burgerinitiatief kunnen worden aangevochten. Inmiddels is er bezwaar aangetekend tegen deze beslissing bij het Europese Hof van Justitie. 8

9 NVV opent meldpunt Valse Lesstof De Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV) heeft het meldpunt Valse Lesstof geopend. Alle boeren, maar ook onderwijzers, leerkrachten, ouders van schoolgaande kinderen en andere burgers kunnen op dit meldpunt meldingen kwijt van suggestieve, foute, misleidende en/of niet objectieve lesstof over de landbouw. Op de website van de NVV is een aparte pagina met meer informatie over het meldpunt. Daar zijn ook voorbeelden te vinden van valse lesstof. De NVV zal aan de hand van de meldingen een zwartboek maken en deze aanbieden aan de Tweede Kamer. Daarbij vragen zij de Kamer steun voor hun streven naar deugdelijk en objectief onderwijs over de Nederlandse landbouw. De NMV steunt dit initiatief van de NVV van harte. Goede educatie over de Nederlandse landbouw is immers essentieel om kinderen al vroeg te enthousiasmeren voor een loopbaan in de agrarische sector. Hoewel de melkveehouderij op dit moment minder hinder ondervindt van negatieve beeldvorming vindt ook de NMV dat deugdelijk en objectief onderwijs moet worden gegeven over de Nederlandse landbouw. Komt u ook lespakketten, lesmethoden of schoolwerk tegen die geen juist beeld geven over de Nederlandse landbouw? Meld dit dan bij het meldpunt; Foto: NVV Controleer opmerkingscode mestverwerking in mijnrvo In het kader van de mestverwerkingsplicht moet in diverse situaties een opmerkingscode worden ingevuld op de mestbon. De mestbon is het Vervoerbewijs dierlijke meststoffen (VDM). Het gaat om codes 61, 71 en 72 voor rechtstreekse afvoer naar verwerker of export, regionale mestafzet (RMO) of afvoer naar een champignonsubstraatbereider. Het komt regelmatig voor dat de opmerkingscode niet is ingevuld. Controleer Als de afvoer van mest moet meetellen voor de wettelijke mestverwerkingsplicht dan is vermelden van de juiste code noodzakelijk. Als die verwerkingscode er niet op staat dan geldt deze mestafvoer niet mee voor de wettelijke verplichting, waardoor u geconfronteerd kunt worden met controles en boetes. Controleer op of uw bonnen correct zijn verwerkt. Dit kan door een Excel overzicht te downloaden. In kolom I van het overzicht moet code 71/61 of 72 staan als dat van toepassing is. Herstel nodig? Als de code niet is ingevuld kan een wijzigingsverzoek over het VDM worden ingediend. De vervoerder van de mest moet het wijzigingsverzoek indienen. Vaak zal dit de intermediair zijn, maar bij een RMO (regionale mestafzet) in combinatie met boerboertransport kan dit de veehouder zijn. Het wijzigingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend en moet de volgende informatie bevatten: de relatienummers van leverancier, vervoerder en afnemer, de handtekeningen van leverancier, vervoerder en afnemer; het nummer van het betreffende vervoersbewijs; de wijziging en de reden van de wijziging; een kopie van het vervoersbewijs of een analyseverslag; eventueel een kopie van de overeenkomst RMO. Het wijzigingsverzoek moet worden verstuurd naar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Afdeling Mineralen Postbus DE Zwolle telefax Aanvullende tip regionale afzet en/of boer-boer Om aan de voorwaarden voor regionale afzet te voldoen, moet u zorgen voor 75% fosfaatplaatsingsruimte voor de mestproductie van uw vee. Controleer daarom nu uw productie. U kunt nu nog vee afvoeren en bij twijfel als alternatief een VVO afsluiten via bijvoorbeeld 9

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Nieuwe horizon voor Nederlandse zuivel

Nieuwe horizon voor Nederlandse zuivel Nieuwe horizon voor Nederlandse zuivel Succesvol ondernemen in de melkveehouderij 14 april 2015 Pierre Berntsen Directeur Agrarische Bedrijven Agrarische markt is van groot belang voor ABN AMRO Leeuwarden

Nadere informatie

Datum 8 september 2015 Betreft Beantwoording vragen over het artikel 'Worden we de melkvee-industrie ingerommeld'

Datum 8 september 2015 Betreft Beantwoording vragen over het artikel 'Worden we de melkvee-industrie ingerommeld' > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 979 Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34295 Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken datum 8 december 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34295 Additionele

Nadere informatie

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting

CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten. Samenvatting CDM-Advies Kortingspercentage fosfaatrechten Samenvatting Per 1 januari 2018 zal het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in Nederland in werking treden. Bedrijven krijgen per 1 januari 2018 fosfaatrechten

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 # trefwoord Q A 1. Noodzaak Waarom neemt de sector deze maatregelen? De maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Op 1 april 2015 is de productiebeperking van de melkveehouderij (melkquotum) afgeschaft. Milieudefensie is geïnteresseerd

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

van wedloop naar kringloop

van wedloop naar kringloop Trajecten Mineralen: van wedloop naar kringloop Uitwerking stelsel verantwoorde mestafzet en verplichte mestverwerking & Invulling 5 e AP Nitraatrichtlijn LTO April 2012 Mark Heijmans Concept Opzet Aftrap

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

Uw doel bereiken met MelkNavigator

Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied

Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Mestsituatie en de verwerkingsplicht Gelderse Vallei en Utrechts zandgebied Jaap Uenk DOFCO Beheer BV, Ruurlo, 27 februari 2014, Barneveld j.uenk@dofco.nl INHOUD Introductie Mest- en mineralensituatie

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en wetgeving

Mest, mestverwerking en wetgeving Mest, mestverwerking en wetgeving Harm Smit Beleidsmedewerker Economische Zaken, DG AGRO Inhoud Feiten en cijfers. Huidig instrumentarium. Visie op mestverwerking en hoogwaardige meststoffen Toekomstig

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie 14 december 2016 Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de

Nadere informatie

Veehouders positief over oplossen mestoverschot

Veehouders positief over oplossen mestoverschot ///PERSBERICHT/// Veehouders positief over oplossen mestoverschot Alfa Accountants en Adviseurs houdt onderzoek over het nieuwe mestbeleid onder 750 boeren WAGENINGEN, 8 mei 2012 Veehouders vertrouwen

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij

Nadere informatie

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie!

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie! Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk!? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari 2017 Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Ruwvoerproductie en economie! KLW Actualiteit: Managementinstrument

Nadere informatie

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM)

Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland. C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) 882 Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland C. Rougoor, F. van der Schans (CLM) Ontwikkelingsruimte melkveebedrijven West-Nederland Auteurs: Publicatienummer: Carin Rougoor, Frits van der Schans

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma

20-4-2012. Afwegingskader Opstallen - Weiden. Stichting Weidegang (missie) Programma Afwegingskader Opstallen - Weiden Symposium Lekker Buiten: Outdoor Animal Husbandry De kracht en uitdagingen van het buiten houden van vee 19 april Wageningen Ir. Q.G.W. (René) van den Oord sr. adviseur

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij.

Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Anders melken Seminar over de toekomst van de Nederlandse Melkveehouderij. Programma Opening Wim Thus Visie van de Rabobank op de mondiale melkveehouderij Hans Huijbers Visie van de ZLTO op de Nederlandse

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Advies stelsel van fosfaatrechten

Advies stelsel van fosfaatrechten stelsel van fosfaatrechten Frits van der Schans 22 maart 2016 Provincie Zuid-Holland heeft eerder gepleit voor een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij dat o.a. grondgebondenheid waardeert

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

Resultaten KringloopWijzers 2016

Resultaten KringloopWijzers 2016 Resultaten KringloopWijzers 2016 7 september 2017 Gerjan Hilhorst WLR - De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu EU beleid: beperken verliezen uit landbouw Streven:

Nadere informatie

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn?

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Financiering van het groeiend melkveebedrijf Jan Leyten 6 november 2014 Agenda 1. Evoluties in de melkveesector 2. Verantwoord investeren 3. Investeren in

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer?

Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? Hoe haal ik voordeel uit de KringloopWijzer? NISCOO Heerenveen Zwier van der Vegte, Bedrijfsleider KTC De Marke Het belang van lage verliezen Mineralenverliezen belasten het milieu: Overheid wil dit beperken

Nadere informatie

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces

Van Gangbaar naar Biologisch. Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Van Gangbaar naar Biologisch Drijfveren en uitdagingen van een omschakelingsproces Even voorstellen Boerderij De Bonte Parels Rutger en Christianne Hennipman Thijs (4) en Tobias (2) Boerderij De Bonte

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Uitslag KringloopWijzer

Uitslag KringloopWijzer Uitslag KringloopWijzer Bedrijfspecifieke excretie melkvee Bedrijfs-kringloopscore Jaaropgave : 2014 Omschrijving : plomp 2014 feb15 Naam veehouder : Plomp Agro Vof Straat + huisnummer : Geerkade 10 Postcode

Nadere informatie

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Toekomstvisie melkveehouderij 2025 LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Werken aan visie 24 leden zijn samen op visie reis gegaan. In iets meer dan 100 dagen hebben zij hun

Nadere informatie

De melkveehouder van de toekomst

De melkveehouder van de toekomst De melkveehouder van de toekomst Dirk Siert Schoonman Lid vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland 23 november 2010 Mondiale ontwikkelingen 1. Groei wereldbevolking van 6 naar 9 mld in 2050 2. Mensen gaan

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

Fosfaat, wat moet ik er mee?

Fosfaat, wat moet ik er mee? School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Fosfaat, wat moet ik er mee? Opdrachtgever Van Hall Larenstein (VHL) vindt het belangrijk dat er een koppeling is tussen onderwijs, toegepast onderzoek en

Nadere informatie

DE KRINGLOOPWIJZER en Grassa!Raffinage

DE KRINGLOOPWIJZER en Grassa!Raffinage DE KRINGLOOPWIJZER en Grassa!Raffinage Kansen voor Gras Bas Aarts (Melkveehouderij Aarts vof) Martijn Wagener (Grassa) 1 Indeling Aanleiding Is er een positief effect van Grassa!raffinage aan te tonen

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

Effecten mestwetgeving op dierenwelzijn en diergezondheid Frits van der Schans en Carin Rougoor 24 januari 2017

Effecten mestwetgeving op dierenwelzijn en diergezondheid Frits van der Schans en Carin Rougoor 24 januari 2017 Effecten mestwetgeving op dierenwelzijn en diergezondheid Frits van der Schans en Carin Rougoor 24 januari 2017 De afschaffing van de melkquotering op 1 april 2015 was aanleiding voor de overheid om op

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/277025* PDOC01/277025. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 378 6868

Nadere informatie

Melken in de Nieuwe Realiteit. Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad

Melken in de Nieuwe Realiteit. Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad Melken in de Nieuwe Realiteit Jelle Zijlstra, Animal Sciences Group WUR, Lelystad Wat is de Nieuwe Realiteit? Zicht op afschaffing melkquotering in 2015, hoe anticiperen? Sterkere melkprijsfluctuaties,

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Visie Netwerk GRONDig

Visie Netwerk GRONDig Visie Netwerk GRONDig Binnen de melkveehouderij zijn twee bedrijfstypen te onderscheiden: grondgebonden (extensieve) bedrijven met een fosfaatreferentie van 0 en niet-grondgebonden (intensieve) bedrijven

Nadere informatie

Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij

Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij Kiezen voor Duurzame Melkveehouderij De markt Royal Friesland Campina 5 modules Energie Koegezondheid en welzijn Natuur en landschap Mineralenkringloop Weidegang (bijdrage) MIJN Duurzaamheid (WUR Bert

Nadere informatie

De grond onder uw bedrijf

De grond onder uw bedrijf 10 maart 2016 De grond onder uw bedrijf Jaarvergadering Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers Pierre Berntsen Agrarische markt is van belangrijk voor ABN AMRO Leeuwarden 11 Agriteams Internationale

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II

Eindexamen vmbo gl/tl economie 2011 - II Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. MINpunten 1 maximumscore 1 2 / 6 x 100 % = 33,3% 2 maximumscore 1 Voorbeeld van een juiste reden: Klantenbinding:

Nadere informatie

Melkveebedrijf van: Maatschap Bussink. Risicoclassificatie

Melkveebedrijf van: Maatschap Bussink. Risicoclassificatie PROJECTINFORMATIE Melkveebedrijf van: Maatschap Bussink Foto: De nieuwe bedrijfslocatie van Maatschap Bussink in Nijensleek Projectnummer Sector Type financiering Object Partner PF0033 Melkveehouderij

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Aart Evers en Michel de Haan Het lagekostenbedrijf realiseerde in 1999 een kostprijs van 74 cent per liter melk. Een mooi resultaat en gunstig voor de inkomenspositie!

Nadere informatie

Fosfaatrechten missen hun doel.

Fosfaatrechten missen hun doel. Standpunten Innovatief uit de Knel tbv RTG 6 oktober 2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal. Fosfaatrechten missen hun doel. Opgesteld door actiegroep Innovatief uit de Knel bestaande uit 25 innovatieve

Nadere informatie

Euthanasie van lichte kalveren

Euthanasie van lichte kalveren STICHTING DIER&RECHT Euthanasie van lichte kalveren Rapport met achtergrondinformatie Dier&Recht 3-3-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Handel in nuchtere kalveren... 3 Marksituatie... 3 Import... 4 Export...

Nadere informatie

Duurzaamheid in de melkveehouderij

Duurzaamheid in de melkveehouderij Duurzaamheid in de melkveehouderij Kampereiland 15 maart 2012, Alfons Beldman Opbouw presentatie 1. Wat is duurzaamheid? 2. Ontwikkeling duurzaamheid melkveehouderij. 3. Duurzame zuivelketen 4. Kies je

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 7 8

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 7 8 Ik ben de Klomp De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 december 2014 Betreft Mestverwerking

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 12 december 2014 Betreft Mestverwerking > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

De onderstaande fractie(s) hebben enkele vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt. Ik verzoek u in uw brief deze vragen/opmerkingen te beantwoorden.

De onderstaande fractie(s) hebben enkele vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt. Ik verzoek u in uw brief deze vragen/opmerkingen te beantwoorden. Commissie Economische Zaken Aan de staatssecretaris van Economische Zaken Plaats en datum: Den Haag, 20 januari 2016 Betreft: Vragen over de situatie in de melkveehouderij naar aanleiding van de regeling

Nadere informatie

Gebruikersbijeenkomst Koppeling Kringloopwijzer

Gebruikersbijeenkomst Koppeling Kringloopwijzer Gebruikersbijeenkomst Koppeling Kringloopwijzer Bron: Mijnkringloopwijzer.nl, 2015 Koppeling Kringloopwijzer Vanuit de zuivelorganisatie bent u geïnformeerd over De Kringloopwijzer. Ongeveer 75% van de

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE KENNISBIJEENKOMSTEN 2015-2016. Ons aanbod voor jou!

PROGRAMMABOEKJE KENNISBIJEENKOMSTEN 2015-2016. Ons aanbod voor jou! PROGRAMMABOEKJE KENNISBIJEENKOMSTEN 2015-2016 Ons aanbod voor jou! Begin 2015 is KalverNET van start gegaan. Samen met het bedrijfsleven organiseren wij inhoudelijke, inspirerende en praktische bijeenkomsten

Nadere informatie

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) , F (015) E I

Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T (015) , F (015) E I . - Gemeente..........-... Midden-Delfland Aan de leden van de gemeenteraad Ons kenmerk Uw briefvan Uw kenmerk Bijlagen 2015-13374 I 15Z.002466 Anna van Raesfeltstraat 37, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien.

Hierbij ontvangt u mijn antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het verbod op het aanbinden van koeien. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Rapportage Toekomstvisie bedrijf

Rapportage Toekomstvisie bedrijf Rapportage Toekomstvisie bedrijf Dhr. G. Evers Groeneveld 5 3744 ML Baarn D L V R u n d v e e A d v i e s BV W W W. D L V. N L Noord President Kennedylaan 35a Postbus 354 8440 AJ Heerenveen Tel. 0513 65

Nadere informatie

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij Tanja de Koeijer, Pieter Willem Blokland, John Helming en Harry Luesink Ex ante evaluatie wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 20 juli 2015) Nummer 3060 Onderwerp Vervolgvragen afschaffen melkquotum Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders

Kringloopmanagement KRINGLOOPMANAGEMENT. Waarom Kringloopmanagement Ontwikkelingsperspectief melkveehouders Kringloopmanagement Waarom! KRINGLOOPMANAGEMENT VAB-expeditie: Aan de slag met de 16 oktober 2014 Jaap Gielen Management informatie - Benchmark Rekenmodel Balansen Achtergronden Kabinetsreactie op toekomstig

Nadere informatie

Mestbeleid in Nederland

Mestbeleid in Nederland Mestbeleid in Nederland Harm Smit Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, DG AGRO Inhoud 1. Mest van Nederland a. Productie b. Gebruik 2. Beleidsontwikkelingen a. Vijfde Actieprogramma

Nadere informatie

Gezond vee, gezonde portemonnee!

Gezond vee, gezonde portemonnee! Wie zijn wij en wat doen we? Gezond vee, gezonde portemonnee! Door Andries-Jan de Boer 3D agro advies Onafhankelijk (financieel) melkvee advies Bedrijfsresultaat; uitrekenen, analyseren en verhogen Belasting

Nadere informatie

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012 Convenant Weidegang Convenant Weidegang Weesp, 18 juni 2012 Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van

Nadere informatie

Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden

Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden Nieuwsbrief Mei 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden - Onderwerp van de maand mei: dierenartscontrolelijst - Webinar vrijdag 2 mei: voeren met globale of nauwkeurige opgave

Nadere informatie

Mestbeleid 2014 begint nu

Mestbeleid 2014 begint nu Mestbeleid 2014 begint nu Kees van Ham DLV Intensief Advies BV 06 26 54 80 10 k.van.ham@dlv.nl Mestbeleid 2014 Programma: Nieuwe beleid Productie Nederland Gebruiksnormen fosfaat en stikstof Verwerkingsplicht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM

QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM QUICK SCAN GEVOLGEN VAN AFSCHAFFING MELKQUOTUM Achtergronddocument bij nieuwsbericht 1 april 2015 Hans van Grinsven 1 april 2015 Inhoud 1 Achtergrond 4 2 Gevolgen voor economie 4 3 Gevolgen voor mestproblematiek

Nadere informatie