Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV."

Transcriptie

1 n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden groei van de melkveehouderij. Met deze AMvB heeft staatssecretaris Dijksma haar plannen met betrekking tot de nadere invulling van de melkveewet kenbaar gemaakt. Na een maandenlange lobby door de NMV is hiermee is eindelijk duidelijkheid gekomen voor melkveehouders. De door de staatssecretaris voorgestelde AMvB sluit aan bij de visie van de NMV dat de melkveehouderij een sector is die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar wordt geproduceerd binnen de milieuvoorwaarden. Met haar voorstel maakt de staatssecretaris het voor melkveehouders mogelijk hun bedrijf uit te breiden onder de voorwaarde dat zij voor een deel van die groei grond verwerven om de extra mest kwijt te kunnen. Voorafgaand aan het debat hebben enkele politieke partijen schriftelijke vragen met betrekking tot de AMvB ingediend. Aangezien de AMvB over een aantal zaken niet helemaal helder en concreet is heeft de NMV hier input voor geleverd en vragen aangereikt. In haar brief van 21 april is In dit nummer: - NB vergunningen en ammoniakrechten - TTIP is legaliseren van oneerlijke handel - Sluit aan bij de werkgroep! de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. De NMV had in principe liever gezien dat de melkveewet zodanig werd aangepast dat de tekst van de AMvB in wet werd verankerd. Toch zijn we verheugd dat na maanden onzekerheid eindelijk duidelijkheid gekomen voor de Nederlandse melkveehouders over de toekomstmogelijkheden in de sector. Binnenkort wordt deze AMvB nog behandeld in de Eerste Kamer. Stuiten van de AMvB in de Eerste Kamer betekent intrekking. Daarmee zouden we terugvallen op de melkveewet en daarin opgenomen 100% mestverwerking. De NMV vraagt de leden van de Eerste Kamer dan ook in te stemmen met deze AMvB. Zembla Het televisieprogramma Zembla gaat een uitzending maken over de toekomst van de melkveehouderij. Dit naar aanleiding van de afschaffing de melkquotering en de tegenstrijdige reacties vanuit de sector. Op 21 april zijn Hans Geurts en Sieta van Keimpema hiervoor geïnterviewd. De uitzending van deze aflevering van Zembla is op donderdag 27 mei op NPO 2. Fotowedstrijd: Het echte beeld van de Nederlandse melkveehouderij Inzendtermijn verlengd! Wij dagen u uit om foto s te maken die het werkelijke beeld van de melkveehouderij laten zien. Het thema voor dit voorjaar: Dansend naar buiten! In verband met het late voorjaar is de inzendtermijn voor deze ronde verlengd tot 15 mei. Deelnemers aan deze fotowedstrijd maken kans op een prachtige, weers- bestendige vergroting van hun eigen foto. U kunt deelnemen door uw foto per op te sturen naar het secretariaat van de NMV via of via WeTransfer.nl (voor grote bestanden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.

2 Ontwikkelingen op KTC Zegveld In juni 2014 hebben wij u geïnformeerd over het voortbestaan van KTC Zegveld. Het is lange tijd stil geweest, maar nu volgen de ontwikkelingen zich snel op. Binnenkort wordt voor de coöperatie-leden ook een jaarvergadering georganiseerd. Veestapel De veestapel heeft nu een omvang van 130 stuks bereikt en er wordt niet meer in vee geïnvesteerd. Een veestapel van deze omvang is nodig voor de twee beweidingsproeven, een fosfaatproef en het extensief weidevogelbeheer. Het was niet eenvoudig kwalitatief hoogwaardig melkvee te vinden. Het aanbod is de laatste maanden sterk teruggelopen. Jongveeopfok Met 130 stuks melkvee op 50 ha is de mestplaatsingsruimte beperkt. Jongvee kan niet op het bedrijf worden aangehouden. Het bestuur van KTC Zegveld is nog op zoek naar een jongveeopfokker waar het jongvee kan worden gestald. Mocht u een bekwame jongveeopfokker kennen laat het dan weten! Kavelruil Na een bijzonder proces rondom de kavelruil is uiteindelijk 3,65 ha Volg ons op Boeren krijgen uitstel Gecombineerde Opgave - Boerderij.nl boerderij.nl/home/nieuws/20 NMV roept melkveehouders op om positieve beelden van de #melkveehouderij te NMVnieuws bit.ly/1cyhm50 pic. twitter.com/rsxclgvhmo Helma Samen met VVD roept staatssecretaris Dijksma boeren op om problemen RVO te melden zodat zij maatregelen kan nemen. grond voor KTC Zegveld overgebleven; een veldkavel aan één blok aan de overkant van het bedrijf. Met de provincie worden gesprekken gevoerd om een ontsluiting aan de Oude Meije te krijgen. Het bestuur van KTC Zegveld wil deze kavel aankopen en is nu druk bezig om de financiering rond te krijgen. Verbouw Het kantoorgebouw wordt omgebouwd tot een onderwijsruimte. Daarvoor is een subsidie ontvangen die tot 1 augustus is verlengd. De bouwaanvraag is ingediend bij de gemeente. Bezoek RVV Afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de NH3-emmissie van mesttoedieningssytemen. Dat was voor de RVV aanleiding om op KTC een brainstormsessie te organiseren waarbij zowel het systeem Treur (duospray: bovengronds met water) als een verdunning met In het komende jaar wordt de NBwet aangepast. Dan doet de PAS haar intrede. Vanaf het moment dat deze wijziging in werking treedt kunt u ammoniakrechten niet meer direct van een andere veehouder kopen. Alleen aanvragen voor een NB-vergunning die op dat moment al volledig zijn ingediend kunnen nog worden vergund volgens de oude regels van de NB-wet. Tot 1 juli is het nog mogelijk om ammoniakrechten direct aan te kopen van een stoppende veehouder en deze aangekochte rechten in de vergunningsaanvraag te gebruiken. Krijgt u een NB-vergunning, dan biedt deze vergunning u zeker- 1/3 water is getoond. Doelstelling was om na te denken over hoe de in ontwikkeling zijnde systemen kunnen worden gecertificeerd. 28 mei Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Dan organiseert het VIC in samenwerking met PPP-Agro en Optifield een inspiratiedag met demo's rondom mesttoediening en de aanleg van onderwater drainage. Een mooi evenement waar u allen welkom bent! NB-vergunning en ammoniakrechten heid voor de toekomst. U moet deze ammoniakrechten dan wel binnen 3 jaar benutten om te voorkomen dat ze vervallen. De PAS zal en moet meer ruimte bieden dan de huidige regelgeving. Maar toch kan het voor sommige bedrijven raadzaam zijn om vóór de inwerking treden van de PAS een NB-vergunning aan te vragen. Bedrijven die hun bestaande rechten veilig willen stellen of bedrijven die willen veranderen of uitbreiden wordt geadviseerd van bovengenoemde optie gebruik te maken. 2

3 TTIP debat in Wageningen Op 15 april vond in Wageningen een debat plaats over TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership Trans-Atlantisch Samenwerkingsverband over Handel en Investeringen). De Nederlandse regering ziet vooral voordelen in TTIP. De bij het debat aanwezige boerenorganisaties zien dat heel anders. Varkenshouder Ingrid Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, en vleeskuikenhouder Bart Janssen, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Noord, maakten korte metten met TTIP. Volgens hen worden Nederlandse boeren én consumenten de dupe. Normen voor dierenwelzijn en milieu kennen ze in Amerika nauwelijks, terwijl die in Europa en vooral in Nederland juist heel streng zijn. De Europese normen moeten uitgangspunt voor TTIP zijn. Dat is ook de mening van Sieta van Keimpema, die sprak namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB). Beide organisaties zijn lid van de European Milk Board (EMB). Sieta vindt dat TTIP het legaliseren van oneerlijke handel is. Onze familiebedrijven zullen kapotgaan, verwacht zij. En met hormonen behandelde melk zal de Europese markten overspoelen. De consument kan in de winkel het verschil niet zien en dus ook niet kiezen. Volg ons op Guus Steeds meer boerenorganisaties tegen #NVV Verslag debat: refdag. nl/nieuws/economi Sieta van Kempen roept op om onderhandelingen TTIP te stoppen. Bedreiging voor NL melkveesector door lagere standaarden. Keimpe van der Heide, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, vreest dat door het wegvallen van de bescherming van de Europese markt voor landbouwproducten, boeren de concurrentie niet meer aankunnen. Voedselproductie in Europa zal verminderen en het gesleep met voedsel over de wereld zal toenemen. We zullen afhankelijk worden van import. Voedselproductie moet buiten TTIP blijven. Voedselveiligheid en voedselzekerheid zijn te belangrijk om aan de vrije markt over te laten. Wat kunnen wij voor u doen? U krijgt van ons de mogelijkheid om te profiteren van de lage energieprijzen van dit moment. Hoe dat werkt? Als u uw huidige overeenkomst verlengt, zullen wij de prijzen nu reeds aanpassen. Wij berekenen een nieuwe gemiddelde prijs, waardoor u direct profiteert van de daling van de energiemarkt en voor langere tijd verzekerd bent van een scherp tarief. Dit aanbod geldt ongeacht de resterende looptijd van uw huidige contract. Een voorbeeld Stel, uw contract loopt nog anderhalf jaar. Geeft u ons opdracht om dit contract te verlengen, dan zullen wij de (hogere) prijs in uw huidige contract naar rato van de looptijd middelen met de (lagere) nieuwe prijs van het nieuwe contract. Tekent u voor de scherpere prijs, dan gaat vanaf dat moment een nieuw contract met bijbehorende looptijd voor u in. Wanneer u kiest voor Profiteer als NMV-lid nú van de dalende energieprijzen De energieprijzen zijn de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald. Nieuwe contracten kunt u dan over het algemeen ook tegen scherpere tarieven met ons afsluiten. Maar als uw contract nog loopt, wilt u natuurlijk ook minder betalen. Wij hebben daarom een mooi aanbod speciaal voor u als NMV-lid! een nieuw contract blijft u uiteraard profiteren van dezelfde service die u van ons gewend bent. Uw voordeel: Direct profiteren van een lager tarief Zekerheid voor langere tijd tegen een betere prijs MAIN Energie is de exclusieve energieleverancier voor NMV-leden Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak met uw accountmanager of stuur een naar De energieleverancier voor de agrarische markt 3

4 Nieuws uit Europa Uit de nieuwsbrief van European Milk Board (EMB) Einde melkquota, actie in Brussel In zijn voorwoord stelt EMB bestuurslid Edwin Schöpges dat de Europese melkmarkt sinds 1 april geen instrument meer heeft voor crisissituaties. De EMB heeft daarom op de 31 maart, de laatste dag van het quotasysteem, actie gevoerd in Brussel. De EMB betreurt het niet dat de quota zijn opgeheven. Wel is het spijtig dat politici hebben nagelaten een instrument in te voeren om crises te voorkomen. De verwachting is dat melkveehouders in Europa hun productie gaan opvoeren. Door een teveel aan melk op de markt zal de prijs gaan dalen en staat de volgende crisis voor de deur. In Europa daalt de vraag naar melk. Export en de nieuwe markten in Azië en Afrika zijn geen duurzame lange termijn-oplossing. Met de demonstratie voor het gebouw van het Europees Parlement wilden de EMB-lid organisaties weerwoord geven aan de zuivelindustrie. Zij vrezen dat na 1 april multinationals en banken de dienst uitmaken. De Europese melkmarkt heeft dringend een crisisinstrument nodig. Het Markt Verantwoordelijkheids Programma (MVP) van de EMB vormt een solide, goed doordacht instrument om crises het hoofd te bieden. De EMB houdt de komende maanden de marktontwikkelingen scherp in de gaten. Melk & Markt Roadmap Tegen de achtergrond van het wegvallen van de quota en de slechte markt heeft de MEG Milch Board een Melk & Markt Roadmap opgesteld. Dit is geen crisisinstrument, maar richt zich op de zakelijke relaties tussen melkveehouders en hun afnemers. Het doel is de positie van melkveehouders in Europa te verbeteren. De Melk & Markt Roadmap omvat de volgende onderdelen; Een modelcontract voor melkproductie; Boeren helpen boeren; Hervorming van de leveringsverplichting; Bevorderen van de dialoog. Faunaschade blijven melden De NMV is er totaal niet gerust op dat de zomerschade van ganzen het plafond niet zal onderschrijden en verwijst hierbij naar het persbericht dat BIJ12 heeft verspreid. De strekking is dat er dit jaar als gevolg van ruimere bestrijdingsmogelijkheden de totale schadevergoeding niet meer dan 2 miljoen zal bedragen. Als de schade hoger is, zal het maximale bedrag evenredig verdeeld worden over de tegemoetkomingen. De NMV onderneemt actie en heeft u daar bij nodig; de door u geregistreerde schadehistorie is namelijk van groot belang voor onderbouwen van ontheffingen voor toekomstige schadebestrijding. Allereerst is het van belang dat u een machtiging heeft waarmee uw jager schade mag bestrijden. Voor de toekomstige schadebestrijding is het van groot belang dat u in alle gevallen schade ook blijft melden. Schade melden kan zowel met als zonder de aanvraag van een tegemoetkoming. Als een schade vermoedelijk meer dan 500 euro be- draagt, kunt u pas na het betalen van het behandelbedrag via Ideal, een verzoek tot tegemoetkoming indienen. Als u een schadeverzoek heeft ingediend is het van groot belang dat zowel u als de jager gedurende de hele machtigings-/ontheffingsperiode de activiteiten uitvoert die nodig zijn volgens de provinciale regels van schadebestrijding. Via de website mag u uw eigen preventieve activiteiten invoeren en kunt u raadplegen welke activiteiten uw jager heeft gerapporteerd. Uiteindelijk zal BIJ12 deze activiteiten bij u opvragen. Daarbij is het wel van belang om te realiseren dat u niet alle activiteiten van uw jager kunt zien en doet u er verstandig aan de complete activiteitenlijst bij uw jager op te vragen. Mocht het voorkomen dat u een afwijzing van BIJ12 krijgt wegens onvoldoende inspanning, dan kunt u uw jager hierover informeren en erop attenderen dat zowel u als de jager als belanghebbende bezwaar kunnen maken. Bedrijven die mee doen met de Kringloopwijzer kunnen door een schadeverzoek in te dienen, opbrengstreductie aantonen aan de hand van het taxatierapport, dat BIJ12 opstelt. De NMV krijgt signalen van BIJ12 dat de schaderegistraties verminderen. Schadehistorie is van groot belang voor de toekomstige schadebestrijdingsmogelijkheden. Daarom roept de NMV u op schade te blijven melden via U hoeft geen behandelbedrag te betalen als u geen schadevergoeding vraagt. 4

5 Regeling Veeverlosapparaat In december 2013 ontstond in de Tweede Kamer een discussie over het gebruik van het veeverlosapparaat. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) als ook de KNMvD en de Dierenbescherming vinden dat het gebruik van een veeverlosapparaat wettelijk moet worden geregeld. Het is in het belang van zowel het dier als de veehouder dat de geboorte zo goed mogelijk verloopt. De melkkoe is immers het kapitaal van de veehouder. Naar verwachting zal dan ook de Regeling veeverlosapparaat op 1 mei in de staatskrant worden gepubliceerd en vanaf 1 juli in werking treden. Dit betekent dat het vanaf 1 juli is toegestaan om een veeverlosapparaat te gebruiken, mits dat voldoet aan een aantal technische voorwaarden. Deze technische eisen zijn: a. het toestel is te stabiliseren tegen de achterhand van een staande of liggende koe; b. het toestel beschikt over een flexibele tweedelige beugel die om de achterhand van de koe past; c. de bevestiging van de stang aan de beugel maakt variatie in trekrichting mogelijk; d. de lengte van de stang bedraagt 1,8 tot 2 meter; e. de trekkracht van de stang is tijdelijk te verminderen zonder afkoppelen of afglijden van het toestel; f. het toestel is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, en g. het toestel bevat een trekkrachtindicator. Tot 1 januari 2025 is een veeverlosapparaat zonder trekkrachtindicator toegelaten als dit is aangeschaft vóór 1 juli Het apparaat moet dan wel aan alle overige eisen voldoen. De NMV heeft er indertijd op aangedrongen dat het volgen van een speciale cursus voor het gebruiken van het veeverlosapparaat niet verplicht wordt gesteld. Voor de huidige generatie melkveehouders is dat niet nodig. Deze verplichting komt er dan ook niet. Wel wordt het gebruik opgenomen in het curriculum van agrarische opleidingen en kunnen dierenartsen vrijwillig deelnemen aan nascholing. NMV op pad 1-4 Algemeen Overleg Den Haag over PAS 1-4 EMB ledenvergadering 2-4 EMB ledenvergadering 2-4 Bijeenkomst Handvatten voor het handhaven van emissiearme (bovengrondse) uitrijdsystemen 7-4 Klankbordgroep Maas 7-4 Overleg fosfaatreferentie 9-4 Klankbordgroep Rijn-Oost ZON 9-4 Themagroep Rundergezondheid (DKR) Zuivelnl 14-4 The Milk Story netwerkevent 15-4 Workshop Toekomstvisie GRZ voedselveiligheid van NZO 15-4 TTIP debat 17-4 PLAN-DO-ACT sessie DAAN Verbinding tussen boer en burgers 20-4 ZuivelNL Themagroep Onderzoek en Innovatie 21-4 Overleg Voedsel Anders conferentie 22-4 Workshop Toekomstvisie GRZ voedselveiligheid van NZO 22-4 Themagroep Innovatie ZuivelNL 23-4 Overleg koudmerken 29-4 ALV ZuivelNL 30-4 VanDrie Group Dhr. H. Swinkels 30-4 Overleg Directeur Generaal ministerie EZ, Dhr. Hoogeveen WOB (derogatie) 30-4 Overleg Louis Bolk Instituut Mais bij wortel 5

6 Actieve leden gezocht! Het Landelijk Bestuur van de NMV bestuurt de vereniging, stelt de standpunten vast en bepaalt de strategie voor belangenbehartiging. Ter ondersteuning van het bestuur heeft de vakbond enkele inhoudelijke werkgroepen opgericht. Op dit moment zijn dat: Diergezondheid contactpersoon: Marius Bouwmeester Fauna en Natura 2000 contactpersoon: Dirk-Jan Schoonman KRW en Waterschap contactpersoon: Geert kroes Mest contactpersoon: Dirk-Jan Schoonman Pacht (ook via Bond van Landpachters) contactpersoon: Lammert van Dijk Zuivelbeleid contactpersoon: Dirk-jan Schoonman Voor alle werkgroepen worden nog mensen gezocht die hierin willen meedraaien. De werkgroepen vergaderen 3-4 keer per jaar. Heeft u belangstelling om mee te denken over beleid en strategie van de NMV op een bepaald onderwerp. Of wilt u uw deskundigheid op een specifiek terrein ter beschikking stellen voor de vakbond. Of wilt u eerst meer informatie hebben over het functioneren van de werkgroep. Neemt u dan contact op met het secretariaat via nmv.nu of direct met de contactpersoon van de desbetreffende werkgroep. De NMV is van ons allemaal! Doe mee en laat uw stem horen in een werkgroep! Voortgang Ammoniakonderzoek 2015 In februari hebben wij u opgeroepen ruimhartig te doneren voor een onderzoek naar de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Inmiddels is voldoende geld binnen gekomen om het onderzoek te starten. Deskundigheid Het Ammoniakonderzoek 2015 wordt uitgevoerd onder leiding van Marcel Crok en Jaap Hanekamp. Het onderzoek vordert en ligt op koers. De materie is complex en daarom maakt het onderzoeksteam voor deelgebieden gebruik van de deskundigheid van externe wetenschappers. Deze externe wetenschappers, met autoriteit binnen hun vakgebieden, denken niet alleen mee maar toetsen bijvoorbeeld ook delen van de onderbouwing van het ammoniakbeleid. Onderzoeksvragen Inmiddels is er bijna euro binnengekomen voor het onderzoek, daarnaast zijn enkele bedragen toegezegd. Dit maakt dat het onderzoeksbudget op dit moment al toereikend is voor het beantwoorden van een belangrijk deel van de vragen. De onderzoeksvragen vindt u op de website Prioriteit hebben de vragen die door de praktijk en groepen donateurs zijn aangemerkt als de meest urgente vragen. Uiteraard is het streven om op alle onderzoeksvragen een goed wetenschappelijk onderbouwd antwoord te krijgen; een antwoord waar de praktijk écht mee uit de voeten kan. Oplevering Geregeld bereikt ons de vraag wanneer het onderzoek zal worden opgeleverd. Inmiddels is duidelijk dat de toetsing nog enige tijd in beslag zal nemen. De geschatte oplevering zal na de zomerperiode zijn. De NMV op de beurs Vorig jaar stond de Nederlandse Melkveehouders Vakbond op de Landbouwbeurs in Halle. Dit was de eerste keer dat deze beurs werd georganiseerd. Beurzen zijn een uitstekende gelegenheid voor het NMV-bestuur om leden te ontmoeten en met hen over allerlei zaken rondom melkveehouderij te praten. Als bestuur willen wij graag weten welke zaken spelen onder onze leden, wat de leden belangrijk vinden en waar we onze energie (en onze pijlen) op moeten richten. Daarom vindt de NMV contacten met leden zo belangrijk!! En daarom staan we op beurzen. Ook dit staan wij weer op de beurs. Land-& Tuinbouwbeurs Oost-Nederland/Achterhoek 3, 4, en 5 juni Wij hopen u op deze beurs te mogen ontmoeten!! 6

7 De NMV blijft zich inzetten voor behoud van koudmerken Staatssecretaris Dijksma wil het koudmerken per 1 juni 2016 verbieden. De NMV heeft onlangs twee gesprekken gehad op het ministerie, maar die blijven bij het standpunt om koudmerken af te schaffen. Als belangrijkste reden wordt de aantasting van de integriteit van het dier aangevoerd. Koudmerken is vanuit mens of dier niet noodzakelijk, zo heeft staatssecretaris Dijksma in de beleidsbrief dierwelzijn aangegeven. De NMV blijft voor het behoud van koudmerken omdat het een goed en duidelijk identificatiesysteem van dieren in de stal en/of de wei is. Volgens de NMV heeft koudmerken VAN DE VOORZITTER Vrijages In 2011 wilde DOC Kaas fuseren met het Duitse DMK. De plannen ontstonden min of meer als reactie op de zuivelcrisis van 2008/2009, vanuit het idee dat een fusie het bedrijf zou versterken. De plannen mislukten, omdat bij stemming de vereiste tweederde meerderheid niet werd gehaald. Er werd gezegd dat het proces te snel was gegaan, en dat er bij teveel leden teveel twijfels waren blijven bestaan over de toegevoegde waarde van DMK als partner voor DOC. Op 19 maart maakte DOC opnieuw bekend dat er fusieplannen zijn met DMK. De bedrijven moeten gaan fuseren waarbij de coöperaties elk zelfstandig blijven met hun eigen leveringsvoorwaarden en melkprijssystematiek, maar wel met dezelfde melkprijs. Volgens bestuur en directie van DOC was er behoefte aan een sterke partner met een breed zuivelpakket, waaronder ook kaasproductie, zegt DOC-directeur Marc Ligthart in een interview met Zuivel- Zicht. Daarnaast kan er zo ook versneld uitvoering gegeven worden aan de ingezette strategie van internationalisering en het in eigen hand houden van de hele kaasketen. Volgens hem heeft DMK met haar kaasproductie de capaciteitsgrenzen van haar productielocaties in Duitsland voor de dieren bijna geen impact, dit blijkt ook uit een onderzoek dat het PZ heeft laten uitvoeren in Ook de alternatieve koeherkenningen die door het ministerie zijn aangedragen, bleken geen werkbare alternatieven te zijn voor koudmerken. De NMV zal haar standpunten voor behoud van het koudmerken onder de aandacht brengen van de leden van de Tweede Kamer. bereikt terwijl er in Hoogeveen nog voldoende mogelijkheden zijn voor uitbreiding. Het is dus Ligtharts bedoeling dat er substantieel meer Duitse melk in Nederland verwerkt gaat worden. Terecht wordt in reacties hierop de zorg geuit, dat dit negatieve gevolgen kan gaan hebben voor de meerwaarde van Nederlandse kaas en de meerwaarde van Dutch Original Cheese in het buitenland. De boycot van Rusland heeft, door de grote afhankelijkheid van de export naar dat land, voor DOC geleid tot een veel lagere melkprijs in 2014, die grotendeels afhankelijk is van de prijsvorming van merkloze kaas. Ook nu lijkt een crisisachtige situatie de impuls voor de nieuwe vrijage te zijn. In twee rondes bijeenkomsten worden de leden op de hoogte gebracht van het voornemen. De reacties van de leden van DOC waren tot nu toe wisselend. DMK heeft tijdens haar hele bestaan nog nooit een concurrerende melkprijs kunnen uitbetalen. Het lijkt wel of er lichte paniek in Hoogeveen is over het verschil in uitbetaling met de andere fabrieken in Nederland. Maar je kan je afvragen wat er nu zo anders is vergeleken met de situatie in Heeft DMK nu wel voldoende te bieden? Is er voldoende onder- POST PER WILT U SNEL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE PERSBERICHTEN DIE DE NMV UITBRENGT? OF SNEL INFORMATIE TOEGEZONDEN KRIJGEN ZOALS BIJVOORBEELD RECENTE INFORMATIE OVER DE TOEKOMST ZONDER MELKQUOTUM HEEFT U AFGELOPEN MAANDEN NIETS ONTVANGEN VAN DE NMV PER ? MAIL DAN UW JUISTE ADRES NAAR ZODAT WIJ UW ADRES KUNNEN REGISTREREN. DAN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE NMV-NIEUWS! zocht of er alternatieve (Nederlandse) fusiepartners zijn, en of er nog mogelijkheden zijn tot samenwerking met andere Nederlandse kaasproducenten, die ook nog minder moeite hebben om een concurrerende melkprijs uit te betalen? Ook collega-kaasproducenten uiten grote twijfels over de plannen. Tijdens het schrijven van deze column, op Koningsdag, meldde het Financiële Dagblad dat A-ware en Delta- Milk broeden op een Nederlandse oplossing. Een niet onbelangrijk argument hiervoor is dat door de overname door DMK de Nederlandse melkprijs onder druk kan komen te staan. Het bureau Annual Insight wijst er bovendien op, na een onderzoek in opdracht van A-ware(!), dat DOC-boeren een risico lopen op een dekkingstekort bij de pensioenen van DMK. Al met al voldoende reden voor de DOC-leden om zich goed te laten informeren. En niet alleen door DOC zelf. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV 7

8 Agenda 18 mei NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk 3-6 juni Land- & Tuinbouwbeurs, Halle 10 juni Algemene Ledenvergadering NMV in Restaurant Oud-Leusden, Leusden 15 juni NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten tel Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 12 8 Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Nederlandse Melkveehouders Vakbond Woensdag 10 juni 2015 Locatie: Restaurant Oud-Leusden Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden Uitnodiging volgt binnenkort. Noteer deze datum alvast in uw agenda! MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Sales team van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Wilt u een goed inkomen behouden? Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt? Grijp dan nu de kans! Word lid van de NMV! Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen. Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en de NMV-bodywarmer! Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL De NMV voor en door melkveehouders. Uw inkomen en belang is onze prioriteit! LEDENACTIE

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij.

Nadere informatie

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid

Ganzenproblematiek en het provinciale beleid nummer 199 okt 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Ganzenproblematiek en het provinciale beleid In dit nummer: - Onkruidbestrijding - Licentie knaagdierbestrijding - Renteswaps - Trekkerrijbewijs

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw)

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. van de verplichte mestverwerking. De motie van die strekking (kringlooplandbouw) nummer 191 jan. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Mestwetgeving Op 17 december jl. stemde ook de Eerste Kamer in met het mestwetsvoorstel. Daarmee werd na een voorbereiding van zo n drie

Nadere informatie

Kamermeerderheid achter voorstel NMV

Kamermeerderheid achter voorstel NMV Plannen Bleker niet duurzaam en geven discussie Waar het de NMV om gaat is dat melkveehouders, in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, door het hele land verspreid zitten en dat de meesten hun

Nadere informatie

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000

De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 n u m m e r 168 d e c. 2 0 1 1 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d De faire melk Fairtrade chocolademelk nu in de schappen van C1000 Na jaren voorbereiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009. MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 166, april 2009 MINAS-uitspraak bevestigt visie NVV: bemonstering van mest is onbetrouwbaar Op vrijdag 3 april jl. heeft de Hoge Raad in Den

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 de trog Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 155, april 2008 Minister Donner moet onderzoek doen naar gang van zaken bij PVV Zoals in de vorige Trog al gemeld heeft de huidige voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Voorwoord: Voorjaar in zicht. Deze e-mail in uw browser. Voorwoord: Voorjaar in zicht. Nieuwe accountmanager Food & Agri Grootzakelijk

Voorwoord: Voorjaar in zicht. Deze e-mail in uw browser. Voorwoord: Voorjaar in zicht. Nieuwe accountmanager Food & Agri Grootzakelijk Deze e-mail in uw browser Voorwoord: Voorjaar in zicht Nieuwe accountmanager Food & Agri Grootzakelijk Kavelruil Groot Wilnis-Vinkeveen succesvol afgerond Melkvee kennislunches over liquiditeit De kracht

Nadere informatie

Duurzaamheidsprogramma. melkveehouderij. Foqus planet, voor duurzaam en rendabel ondernemen

Duurzaamheidsprogramma. melkveehouderij. Foqus planet, voor duurzaam en rendabel ondernemen Duurzaamheidsprogramma melkveehouderij Foqus planet, voor duurzaam en rendabel ondernemen planet Voorwoord De kansen van duurzaamheid Inhoud Voorwoord 2 De kansen van duurzaamheid Samenvatting 4 Foqus

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede

Innovatief in champignons. Thema: midden in de maatschappij. April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Innovatief in champignons Thema: midden in de maatschappij April 2009 Onze kalveren hebben geen bloedarmoede Omdat winst voor de coöperatie, winst voor de leden is > investeren > kennis > groei > winst

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden

Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden trog 143 21-03-2007 10:25 Pagina 1 Ledenblad Nederlandse Vakbond Varkenshouders nummer 143, maart 2007 Besluit intrekking IKB Varkens; PVV bestuurscode met handen en voeten getreden Woensdag 14 maart jl.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag

Aanwijzing voor gebruik van dit jaarverslag Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 3 Jaaroverzicht 5 1. Werken aan ambitie en strategische doelen 10 2. De leden van Windunie 15 3. Windunie treedt naar buiten 19 4. De organisatie van Windunie 24 5. Financieel

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

Jaargang 3 Nummer 4 Augustus 2015

Jaargang 3 Nummer 4 Augustus 2015 Jaargang 3 Nummer 4 Augustus 2015 Bedrijfsreportage Pluimveebedrijf Hendriks klaar voor de toekomst Rundvee Maak van de opstart een oppebper! Varkens Darmgezondheid staat voorop bij het vernieuwde biggenvoerassortiment

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

20 jaar! Inhoud. Voorwoord. 10 mei: Agrarisch verkiezingsdebat. Nieuwsbrief 29 / april 2010

20 jaar! Inhoud. Voorwoord. 10 mei: Agrarisch verkiezingsdebat. Nieuwsbrief 29 / april 2010 20 jaar! Nieuwsbrief 29 / april 2010 Inhoud 1 Voorwoord 1 Agrarisch verkiezingsdebat 2 Pacht en het feitelijk gebruik van het gepachte 3 Bedrijfsverplaatsing, overheidsingrijpen en de herinvesteringsreserve

Nadere informatie

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT

UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT UITGAVE juli 2004 AFSCHAFFING WAZ FINANCIËLE BERICHTEN FOTO S SOCIAL EVENT OVERZICHT PROGRAMMA KIEZEN MET VERSTAND VRIJE ENERGIE MARKT ADMINISTRATIEVE LASTEN EN NOG VEEL MEER Van de [nieuwe] Voorzitter

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2013-2014 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Dinsdag 10 december 2013 *6: 10.30 uur De voorzitter: Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer en geef

Nadere informatie

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij

NIEUWS G B F. Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan. juni 2009. Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij G B F G R A F I S C H E B E D R IJ F S F O N D S E N juni 2009 NIEUWS Informatie voor deelnemers in grafimedia en uitgeverij Regiobijeenkomsten Hoofdlijnen Herstelplan PGB Gevolgen herstelplan IN DIT NUMMER:

Nadere informatie

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder

Letseljournaal. No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland. Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS No cure no pay: Een twistpunt in letselschadeland Interview met LetselCash, een no cure no pay aanbieder Januari 2008, bewaarnummer

Nadere informatie

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 PAG 1 4 toetsing bestuurders Chris van Toor in gesprek met AnneMarie

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie