Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV."

Transcriptie

1 n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden groei van de melkveehouderij. Met deze AMvB heeft staatssecretaris Dijksma haar plannen met betrekking tot de nadere invulling van de melkveewet kenbaar gemaakt. Na een maandenlange lobby door de NMV is hiermee is eindelijk duidelijkheid gekomen voor melkveehouders. De door de staatssecretaris voorgestelde AMvB sluit aan bij de visie van de NMV dat de melkveehouderij een sector is die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar wordt geproduceerd binnen de milieuvoorwaarden. Met haar voorstel maakt de staatssecretaris het voor melkveehouders mogelijk hun bedrijf uit te breiden onder de voorwaarde dat zij voor een deel van die groei grond verwerven om de extra mest kwijt te kunnen. Voorafgaand aan het debat hebben enkele politieke partijen schriftelijke vragen met betrekking tot de AMvB ingediend. Aangezien de AMvB over een aantal zaken niet helemaal helder en concreet is heeft de NMV hier input voor geleverd en vragen aangereikt. In haar brief van 21 april is In dit nummer: - NB vergunningen en ammoniakrechten - TTIP is legaliseren van oneerlijke handel - Sluit aan bij de werkgroep! de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. De NMV had in principe liever gezien dat de melkveewet zodanig werd aangepast dat de tekst van de AMvB in wet werd verankerd. Toch zijn we verheugd dat na maanden onzekerheid eindelijk duidelijkheid gekomen voor de Nederlandse melkveehouders over de toekomstmogelijkheden in de sector. Binnenkort wordt deze AMvB nog behandeld in de Eerste Kamer. Stuiten van de AMvB in de Eerste Kamer betekent intrekking. Daarmee zouden we terugvallen op de melkveewet en daarin opgenomen 100% mestverwerking. De NMV vraagt de leden van de Eerste Kamer dan ook in te stemmen met deze AMvB. Zembla Het televisieprogramma Zembla gaat een uitzending maken over de toekomst van de melkveehouderij. Dit naar aanleiding van de afschaffing de melkquotering en de tegenstrijdige reacties vanuit de sector. Op 21 april zijn Hans Geurts en Sieta van Keimpema hiervoor geïnterviewd. De uitzending van deze aflevering van Zembla is op donderdag 27 mei op NPO 2. Fotowedstrijd: Het echte beeld van de Nederlandse melkveehouderij Inzendtermijn verlengd! Wij dagen u uit om foto s te maken die het werkelijke beeld van de melkveehouderij laten zien. Het thema voor dit voorjaar: Dansend naar buiten! In verband met het late voorjaar is de inzendtermijn voor deze ronde verlengd tot 15 mei. Deelnemers aan deze fotowedstrijd maken kans op een prachtige, weers- bestendige vergroting van hun eigen foto. U kunt deelnemen door uw foto per op te sturen naar het secretariaat van de NMV via of via WeTransfer.nl (voor grote bestanden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 juni wordt de winnaar bekend gemaakt.

2 Ontwikkelingen op KTC Zegveld In juni 2014 hebben wij u geïnformeerd over het voortbestaan van KTC Zegveld. Het is lange tijd stil geweest, maar nu volgen de ontwikkelingen zich snel op. Binnenkort wordt voor de coöperatie-leden ook een jaarvergadering georganiseerd. Veestapel De veestapel heeft nu een omvang van 130 stuks bereikt en er wordt niet meer in vee geïnvesteerd. Een veestapel van deze omvang is nodig voor de twee beweidingsproeven, een fosfaatproef en het extensief weidevogelbeheer. Het was niet eenvoudig kwalitatief hoogwaardig melkvee te vinden. Het aanbod is de laatste maanden sterk teruggelopen. Jongveeopfok Met 130 stuks melkvee op 50 ha is de mestplaatsingsruimte beperkt. Jongvee kan niet op het bedrijf worden aangehouden. Het bestuur van KTC Zegveld is nog op zoek naar een jongveeopfokker waar het jongvee kan worden gestald. Mocht u een bekwame jongveeopfokker kennen laat het dan weten! Kavelruil Na een bijzonder proces rondom de kavelruil is uiteindelijk 3,65 ha Volg ons op Boeren krijgen uitstel Gecombineerde Opgave - Boerderij.nl boerderij.nl/home/nieuws/20 NMV roept melkveehouders op om positieve beelden van de #melkveehouderij te NMVnieuws bit.ly/1cyhm50 pic. twitter.com/rsxclgvhmo Helma Samen met VVD roept staatssecretaris Dijksma boeren op om problemen RVO te melden zodat zij maatregelen kan nemen. grond voor KTC Zegveld overgebleven; een veldkavel aan één blok aan de overkant van het bedrijf. Met de provincie worden gesprekken gevoerd om een ontsluiting aan de Oude Meije te krijgen. Het bestuur van KTC Zegveld wil deze kavel aankopen en is nu druk bezig om de financiering rond te krijgen. Verbouw Het kantoorgebouw wordt omgebouwd tot een onderwijsruimte. Daarvoor is een subsidie ontvangen die tot 1 augustus is verlengd. De bouwaanvraag is ingediend bij de gemeente. Bezoek RVV Afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de NH3-emmissie van mesttoedieningssytemen. Dat was voor de RVV aanleiding om op KTC een brainstormsessie te organiseren waarbij zowel het systeem Treur (duospray: bovengronds met water) als een verdunning met In het komende jaar wordt de NBwet aangepast. Dan doet de PAS haar intrede. Vanaf het moment dat deze wijziging in werking treedt kunt u ammoniakrechten niet meer direct van een andere veehouder kopen. Alleen aanvragen voor een NB-vergunning die op dat moment al volledig zijn ingediend kunnen nog worden vergund volgens de oude regels van de NB-wet. Tot 1 juli is het nog mogelijk om ammoniakrechten direct aan te kopen van een stoppende veehouder en deze aangekochte rechten in de vergunningsaanvraag te gebruiken. Krijgt u een NB-vergunning, dan biedt deze vergunning u zeker- 1/3 water is getoond. Doelstelling was om na te denken over hoe de in ontwikkeling zijnde systemen kunnen worden gecertificeerd. 28 mei Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Dan organiseert het VIC in samenwerking met PPP-Agro en Optifield een inspiratiedag met demo's rondom mesttoediening en de aanleg van onderwater drainage. Een mooi evenement waar u allen welkom bent! NB-vergunning en ammoniakrechten heid voor de toekomst. U moet deze ammoniakrechten dan wel binnen 3 jaar benutten om te voorkomen dat ze vervallen. De PAS zal en moet meer ruimte bieden dan de huidige regelgeving. Maar toch kan het voor sommige bedrijven raadzaam zijn om vóór de inwerking treden van de PAS een NB-vergunning aan te vragen. Bedrijven die hun bestaande rechten veilig willen stellen of bedrijven die willen veranderen of uitbreiden wordt geadviseerd van bovengenoemde optie gebruik te maken. 2

3 TTIP debat in Wageningen Op 15 april vond in Wageningen een debat plaats over TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership Trans-Atlantisch Samenwerkingsverband over Handel en Investeringen). De Nederlandse regering ziet vooral voordelen in TTIP. De bij het debat aanwezige boerenorganisaties zien dat heel anders. Varkenshouder Ingrid Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders, en vleeskuikenhouder Bart Janssen, voorzitter van de vakgroep pluimveehouderij van LTO Noord, maakten korte metten met TTIP. Volgens hen worden Nederlandse boeren én consumenten de dupe. Normen voor dierenwelzijn en milieu kennen ze in Amerika nauwelijks, terwijl die in Europa en vooral in Nederland juist heel streng zijn. De Europese normen moeten uitgangspunt voor TTIP zijn. Dat is ook de mening van Sieta van Keimpema, die sprak namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Dutch Dairymen Board (DDB). Beide organisaties zijn lid van de European Milk Board (EMB). Sieta vindt dat TTIP het legaliseren van oneerlijke handel is. Onze familiebedrijven zullen kapotgaan, verwacht zij. En met hormonen behandelde melk zal de Europese markten overspoelen. De consument kan in de winkel het verschil niet zien en dus ook niet kiezen. Volg ons op Guus Steeds meer boerenorganisaties tegen #NVV Verslag debat: refdag. nl/nieuws/economi Sieta van Kempen roept op om onderhandelingen TTIP te stoppen. Bedreiging voor NL melkveesector door lagere standaarden. Keimpe van der Heide, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, vreest dat door het wegvallen van de bescherming van de Europese markt voor landbouwproducten, boeren de concurrentie niet meer aankunnen. Voedselproductie in Europa zal verminderen en het gesleep met voedsel over de wereld zal toenemen. We zullen afhankelijk worden van import. Voedselproductie moet buiten TTIP blijven. Voedselveiligheid en voedselzekerheid zijn te belangrijk om aan de vrije markt over te laten. Wat kunnen wij voor u doen? U krijgt van ons de mogelijkheid om te profiteren van de lage energieprijzen van dit moment. Hoe dat werkt? Als u uw huidige overeenkomst verlengt, zullen wij de prijzen nu reeds aanpassen. Wij berekenen een nieuwe gemiddelde prijs, waardoor u direct profiteert van de daling van de energiemarkt en voor langere tijd verzekerd bent van een scherp tarief. Dit aanbod geldt ongeacht de resterende looptijd van uw huidige contract. Een voorbeeld Stel, uw contract loopt nog anderhalf jaar. Geeft u ons opdracht om dit contract te verlengen, dan zullen wij de (hogere) prijs in uw huidige contract naar rato van de looptijd middelen met de (lagere) nieuwe prijs van het nieuwe contract. Tekent u voor de scherpere prijs, dan gaat vanaf dat moment een nieuw contract met bijbehorende looptijd voor u in. Wanneer u kiest voor Profiteer als NMV-lid nú van de dalende energieprijzen De energieprijzen zijn de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald. Nieuwe contracten kunt u dan over het algemeen ook tegen scherpere tarieven met ons afsluiten. Maar als uw contract nog loopt, wilt u natuurlijk ook minder betalen. Wij hebben daarom een mooi aanbod speciaal voor u als NMV-lid! een nieuw contract blijft u uiteraard profiteren van dezelfde service die u van ons gewend bent. Uw voordeel: Direct profiteren van een lager tarief Zekerheid voor langere tijd tegen een betere prijs MAIN Energie is de exclusieve energieleverancier voor NMV-leden Interesse? Maak vrijblijvend een afspraak met uw accountmanager of stuur een naar De energieleverancier voor de agrarische markt 3

4 Nieuws uit Europa Uit de nieuwsbrief van European Milk Board (EMB) Einde melkquota, actie in Brussel In zijn voorwoord stelt EMB bestuurslid Edwin Schöpges dat de Europese melkmarkt sinds 1 april geen instrument meer heeft voor crisissituaties. De EMB heeft daarom op de 31 maart, de laatste dag van het quotasysteem, actie gevoerd in Brussel. De EMB betreurt het niet dat de quota zijn opgeheven. Wel is het spijtig dat politici hebben nagelaten een instrument in te voeren om crises te voorkomen. De verwachting is dat melkveehouders in Europa hun productie gaan opvoeren. Door een teveel aan melk op de markt zal de prijs gaan dalen en staat de volgende crisis voor de deur. In Europa daalt de vraag naar melk. Export en de nieuwe markten in Azië en Afrika zijn geen duurzame lange termijn-oplossing. Met de demonstratie voor het gebouw van het Europees Parlement wilden de EMB-lid organisaties weerwoord geven aan de zuivelindustrie. Zij vrezen dat na 1 april multinationals en banken de dienst uitmaken. De Europese melkmarkt heeft dringend een crisisinstrument nodig. Het Markt Verantwoordelijkheids Programma (MVP) van de EMB vormt een solide, goed doordacht instrument om crises het hoofd te bieden. De EMB houdt de komende maanden de marktontwikkelingen scherp in de gaten. Melk & Markt Roadmap Tegen de achtergrond van het wegvallen van de quota en de slechte markt heeft de MEG Milch Board een Melk & Markt Roadmap opgesteld. Dit is geen crisisinstrument, maar richt zich op de zakelijke relaties tussen melkveehouders en hun afnemers. Het doel is de positie van melkveehouders in Europa te verbeteren. De Melk & Markt Roadmap omvat de volgende onderdelen; Een modelcontract voor melkproductie; Boeren helpen boeren; Hervorming van de leveringsverplichting; Bevorderen van de dialoog. Faunaschade blijven melden De NMV is er totaal niet gerust op dat de zomerschade van ganzen het plafond niet zal onderschrijden en verwijst hierbij naar het persbericht dat BIJ12 heeft verspreid. De strekking is dat er dit jaar als gevolg van ruimere bestrijdingsmogelijkheden de totale schadevergoeding niet meer dan 2 miljoen zal bedragen. Als de schade hoger is, zal het maximale bedrag evenredig verdeeld worden over de tegemoetkomingen. De NMV onderneemt actie en heeft u daar bij nodig; de door u geregistreerde schadehistorie is namelijk van groot belang voor onderbouwen van ontheffingen voor toekomstige schadebestrijding. Allereerst is het van belang dat u een machtiging heeft waarmee uw jager schade mag bestrijden. Voor de toekomstige schadebestrijding is het van groot belang dat u in alle gevallen schade ook blijft melden. Schade melden kan zowel met als zonder de aanvraag van een tegemoetkoming. Als een schade vermoedelijk meer dan 500 euro be- draagt, kunt u pas na het betalen van het behandelbedrag via Ideal, een verzoek tot tegemoetkoming indienen. Als u een schadeverzoek heeft ingediend is het van groot belang dat zowel u als de jager gedurende de hele machtigings-/ontheffingsperiode de activiteiten uitvoert die nodig zijn volgens de provinciale regels van schadebestrijding. Via de website mag u uw eigen preventieve activiteiten invoeren en kunt u raadplegen welke activiteiten uw jager heeft gerapporteerd. Uiteindelijk zal BIJ12 deze activiteiten bij u opvragen. Daarbij is het wel van belang om te realiseren dat u niet alle activiteiten van uw jager kunt zien en doet u er verstandig aan de complete activiteitenlijst bij uw jager op te vragen. Mocht het voorkomen dat u een afwijzing van BIJ12 krijgt wegens onvoldoende inspanning, dan kunt u uw jager hierover informeren en erop attenderen dat zowel u als de jager als belanghebbende bezwaar kunnen maken. Bedrijven die mee doen met de Kringloopwijzer kunnen door een schadeverzoek in te dienen, opbrengstreductie aantonen aan de hand van het taxatierapport, dat BIJ12 opstelt. De NMV krijgt signalen van BIJ12 dat de schaderegistraties verminderen. Schadehistorie is van groot belang voor de toekomstige schadebestrijdingsmogelijkheden. Daarom roept de NMV u op schade te blijven melden via U hoeft geen behandelbedrag te betalen als u geen schadevergoeding vraagt. 4

5 Regeling Veeverlosapparaat In december 2013 ontstond in de Tweede Kamer een discussie over het gebruik van het veeverlosapparaat. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) als ook de KNMvD en de Dierenbescherming vinden dat het gebruik van een veeverlosapparaat wettelijk moet worden geregeld. Het is in het belang van zowel het dier als de veehouder dat de geboorte zo goed mogelijk verloopt. De melkkoe is immers het kapitaal van de veehouder. Naar verwachting zal dan ook de Regeling veeverlosapparaat op 1 mei in de staatskrant worden gepubliceerd en vanaf 1 juli in werking treden. Dit betekent dat het vanaf 1 juli is toegestaan om een veeverlosapparaat te gebruiken, mits dat voldoet aan een aantal technische voorwaarden. Deze technische eisen zijn: a. het toestel is te stabiliseren tegen de achterhand van een staande of liggende koe; b. het toestel beschikt over een flexibele tweedelige beugel die om de achterhand van de koe past; c. de bevestiging van de stang aan de beugel maakt variatie in trekrichting mogelijk; d. de lengte van de stang bedraagt 1,8 tot 2 meter; e. de trekkracht van de stang is tijdelijk te verminderen zonder afkoppelen of afglijden van het toestel; f. het toestel is eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, en g. het toestel bevat een trekkrachtindicator. Tot 1 januari 2025 is een veeverlosapparaat zonder trekkrachtindicator toegelaten als dit is aangeschaft vóór 1 juli Het apparaat moet dan wel aan alle overige eisen voldoen. De NMV heeft er indertijd op aangedrongen dat het volgen van een speciale cursus voor het gebruiken van het veeverlosapparaat niet verplicht wordt gesteld. Voor de huidige generatie melkveehouders is dat niet nodig. Deze verplichting komt er dan ook niet. Wel wordt het gebruik opgenomen in het curriculum van agrarische opleidingen en kunnen dierenartsen vrijwillig deelnemen aan nascholing. NMV op pad 1-4 Algemeen Overleg Den Haag over PAS 1-4 EMB ledenvergadering 2-4 EMB ledenvergadering 2-4 Bijeenkomst Handvatten voor het handhaven van emissiearme (bovengrondse) uitrijdsystemen 7-4 Klankbordgroep Maas 7-4 Overleg fosfaatreferentie 9-4 Klankbordgroep Rijn-Oost ZON 9-4 Themagroep Rundergezondheid (DKR) Zuivelnl 14-4 The Milk Story netwerkevent 15-4 Workshop Toekomstvisie GRZ voedselveiligheid van NZO 15-4 TTIP debat 17-4 PLAN-DO-ACT sessie DAAN Verbinding tussen boer en burgers 20-4 ZuivelNL Themagroep Onderzoek en Innovatie 21-4 Overleg Voedsel Anders conferentie 22-4 Workshop Toekomstvisie GRZ voedselveiligheid van NZO 22-4 Themagroep Innovatie ZuivelNL 23-4 Overleg koudmerken 29-4 ALV ZuivelNL 30-4 VanDrie Group Dhr. H. Swinkels 30-4 Overleg Directeur Generaal ministerie EZ, Dhr. Hoogeveen WOB (derogatie) 30-4 Overleg Louis Bolk Instituut Mais bij wortel 5

6 Actieve leden gezocht! Het Landelijk Bestuur van de NMV bestuurt de vereniging, stelt de standpunten vast en bepaalt de strategie voor belangenbehartiging. Ter ondersteuning van het bestuur heeft de vakbond enkele inhoudelijke werkgroepen opgericht. Op dit moment zijn dat: Diergezondheid contactpersoon: Marius Bouwmeester Fauna en Natura 2000 contactpersoon: Dirk-Jan Schoonman KRW en Waterschap contactpersoon: Geert kroes Mest contactpersoon: Dirk-Jan Schoonman Pacht (ook via Bond van Landpachters) contactpersoon: Lammert van Dijk Zuivelbeleid contactpersoon: Dirk-jan Schoonman Voor alle werkgroepen worden nog mensen gezocht die hierin willen meedraaien. De werkgroepen vergaderen 3-4 keer per jaar. Heeft u belangstelling om mee te denken over beleid en strategie van de NMV op een bepaald onderwerp. Of wilt u uw deskundigheid op een specifiek terrein ter beschikking stellen voor de vakbond. Of wilt u eerst meer informatie hebben over het functioneren van de werkgroep. Neemt u dan contact op met het secretariaat via nmv.nu of direct met de contactpersoon van de desbetreffende werkgroep. De NMV is van ons allemaal! Doe mee en laat uw stem horen in een werkgroep! Voortgang Ammoniakonderzoek 2015 In februari hebben wij u opgeroepen ruimhartig te doneren voor een onderzoek naar de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Inmiddels is voldoende geld binnen gekomen om het onderzoek te starten. Deskundigheid Het Ammoniakonderzoek 2015 wordt uitgevoerd onder leiding van Marcel Crok en Jaap Hanekamp. Het onderzoek vordert en ligt op koers. De materie is complex en daarom maakt het onderzoeksteam voor deelgebieden gebruik van de deskundigheid van externe wetenschappers. Deze externe wetenschappers, met autoriteit binnen hun vakgebieden, denken niet alleen mee maar toetsen bijvoorbeeld ook delen van de onderbouwing van het ammoniakbeleid. Onderzoeksvragen Inmiddels is er bijna euro binnengekomen voor het onderzoek, daarnaast zijn enkele bedragen toegezegd. Dit maakt dat het onderzoeksbudget op dit moment al toereikend is voor het beantwoorden van een belangrijk deel van de vragen. De onderzoeksvragen vindt u op de website Prioriteit hebben de vragen die door de praktijk en groepen donateurs zijn aangemerkt als de meest urgente vragen. Uiteraard is het streven om op alle onderzoeksvragen een goed wetenschappelijk onderbouwd antwoord te krijgen; een antwoord waar de praktijk écht mee uit de voeten kan. Oplevering Geregeld bereikt ons de vraag wanneer het onderzoek zal worden opgeleverd. Inmiddels is duidelijk dat de toetsing nog enige tijd in beslag zal nemen. De geschatte oplevering zal na de zomerperiode zijn. De NMV op de beurs Vorig jaar stond de Nederlandse Melkveehouders Vakbond op de Landbouwbeurs in Halle. Dit was de eerste keer dat deze beurs werd georganiseerd. Beurzen zijn een uitstekende gelegenheid voor het NMV-bestuur om leden te ontmoeten en met hen over allerlei zaken rondom melkveehouderij te praten. Als bestuur willen wij graag weten welke zaken spelen onder onze leden, wat de leden belangrijk vinden en waar we onze energie (en onze pijlen) op moeten richten. Daarom vindt de NMV contacten met leden zo belangrijk!! En daarom staan we op beurzen. Ook dit staan wij weer op de beurs. Land-& Tuinbouwbeurs Oost-Nederland/Achterhoek 3, 4, en 5 juni Wij hopen u op deze beurs te mogen ontmoeten!! 6

7 De NMV blijft zich inzetten voor behoud van koudmerken Staatssecretaris Dijksma wil het koudmerken per 1 juni 2016 verbieden. De NMV heeft onlangs twee gesprekken gehad op het ministerie, maar die blijven bij het standpunt om koudmerken af te schaffen. Als belangrijkste reden wordt de aantasting van de integriteit van het dier aangevoerd. Koudmerken is vanuit mens of dier niet noodzakelijk, zo heeft staatssecretaris Dijksma in de beleidsbrief dierwelzijn aangegeven. De NMV blijft voor het behoud van koudmerken omdat het een goed en duidelijk identificatiesysteem van dieren in de stal en/of de wei is. Volgens de NMV heeft koudmerken VAN DE VOORZITTER Vrijages In 2011 wilde DOC Kaas fuseren met het Duitse DMK. De plannen ontstonden min of meer als reactie op de zuivelcrisis van 2008/2009, vanuit het idee dat een fusie het bedrijf zou versterken. De plannen mislukten, omdat bij stemming de vereiste tweederde meerderheid niet werd gehaald. Er werd gezegd dat het proces te snel was gegaan, en dat er bij teveel leden teveel twijfels waren blijven bestaan over de toegevoegde waarde van DMK als partner voor DOC. Op 19 maart maakte DOC opnieuw bekend dat er fusieplannen zijn met DMK. De bedrijven moeten gaan fuseren waarbij de coöperaties elk zelfstandig blijven met hun eigen leveringsvoorwaarden en melkprijssystematiek, maar wel met dezelfde melkprijs. Volgens bestuur en directie van DOC was er behoefte aan een sterke partner met een breed zuivelpakket, waaronder ook kaasproductie, zegt DOC-directeur Marc Ligthart in een interview met Zuivel- Zicht. Daarnaast kan er zo ook versneld uitvoering gegeven worden aan de ingezette strategie van internationalisering en het in eigen hand houden van de hele kaasketen. Volgens hem heeft DMK met haar kaasproductie de capaciteitsgrenzen van haar productielocaties in Duitsland voor de dieren bijna geen impact, dit blijkt ook uit een onderzoek dat het PZ heeft laten uitvoeren in Ook de alternatieve koeherkenningen die door het ministerie zijn aangedragen, bleken geen werkbare alternatieven te zijn voor koudmerken. De NMV zal haar standpunten voor behoud van het koudmerken onder de aandacht brengen van de leden van de Tweede Kamer. bereikt terwijl er in Hoogeveen nog voldoende mogelijkheden zijn voor uitbreiding. Het is dus Ligtharts bedoeling dat er substantieel meer Duitse melk in Nederland verwerkt gaat worden. Terecht wordt in reacties hierop de zorg geuit, dat dit negatieve gevolgen kan gaan hebben voor de meerwaarde van Nederlandse kaas en de meerwaarde van Dutch Original Cheese in het buitenland. De boycot van Rusland heeft, door de grote afhankelijkheid van de export naar dat land, voor DOC geleid tot een veel lagere melkprijs in 2014, die grotendeels afhankelijk is van de prijsvorming van merkloze kaas. Ook nu lijkt een crisisachtige situatie de impuls voor de nieuwe vrijage te zijn. In twee rondes bijeenkomsten worden de leden op de hoogte gebracht van het voornemen. De reacties van de leden van DOC waren tot nu toe wisselend. DMK heeft tijdens haar hele bestaan nog nooit een concurrerende melkprijs kunnen uitbetalen. Het lijkt wel of er lichte paniek in Hoogeveen is over het verschil in uitbetaling met de andere fabrieken in Nederland. Maar je kan je afvragen wat er nu zo anders is vergeleken met de situatie in Heeft DMK nu wel voldoende te bieden? Is er voldoende onder- POST PER WILT U SNEL OP DE HOOGTE GEHOUDEN WORDEN VAN DE PERSBERICHTEN DIE DE NMV UITBRENGT? OF SNEL INFORMATIE TOEGEZONDEN KRIJGEN ZOALS BIJVOORBEELD RECENTE INFORMATIE OVER DE TOEKOMST ZONDER MELKQUOTUM HEEFT U AFGELOPEN MAANDEN NIETS ONTVANGEN VAN DE NMV PER ? MAIL DAN UW JUISTE ADRES NAAR ZODAT WIJ UW ADRES KUNNEN REGISTREREN. DAN BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE NMV-NIEUWS! zocht of er alternatieve (Nederlandse) fusiepartners zijn, en of er nog mogelijkheden zijn tot samenwerking met andere Nederlandse kaasproducenten, die ook nog minder moeite hebben om een concurrerende melkprijs uit te betalen? Ook collega-kaasproducenten uiten grote twijfels over de plannen. Tijdens het schrijven van deze column, op Koningsdag, meldde het Financiële Dagblad dat A-ware en Delta- Milk broeden op een Nederlandse oplossing. Een niet onbelangrijk argument hiervoor is dat door de overname door DMK de Nederlandse melkprijs onder druk kan komen te staan. Het bureau Annual Insight wijst er bovendien op, na een onderzoek in opdracht van A-ware(!), dat DOC-boeren een risico lopen op een dekkingstekort bij de pensioenen van DMK. Al met al voldoende reden voor de DOC-leden om zich goed te laten informeren. En niet alleen door DOC zelf. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV 7

8 Agenda 18 mei NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk 3-6 juni Land- & Tuinbouwbeurs, Halle 10 juni Algemene Ledenvergadering NMV in Restaurant Oud-Leusden, Leusden 15 juni NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV Secretariaat NMV Krachtighuizerweg 28, 3881 PD Putten tel Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 12 8 Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering Nederlandse Melkveehouders Vakbond Woensdag 10 juni 2015 Locatie: Restaurant Oud-Leusden Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden Uitnodiging volgt binnenkort. Noteer deze datum alvast in uw agenda! MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Sales team van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Wilt u een goed inkomen behouden? Wilt u een belangenbehartiger die wet- en regelgeving voor u in de gaten houdt? Wilt u dat uw mening gehoord wordt? Grijp dan nu de kans! Word lid van de NMV! Zodat u met een gerust gevoel uw bedrijf kunt runnen. Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar lang gratis lid van de actieve belangenvereniging NMV. Je ontvangt dan maandelijks ons ledenblad Koebont en de NMV-bodywarmer! Wanneer u uw collega lid maakt, ontvangt u ook een bodywarmer. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten M t/m XXXL De NMV voor en door melkveehouders. Uw inkomen en belang is onze prioriteit! LEDENACTIE

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

Datum 8 september 2015 Betreft Beantwoording vragen over het artikel 'Worden we de melkvee-industrie ingerommeld'

Datum 8 september 2015 Betreft Beantwoording vragen over het artikel 'Worden we de melkvee-industrie ingerommeld' > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Euthanasie van lichte kalveren

Euthanasie van lichte kalveren STICHTING DIER&RECHT Euthanasie van lichte kalveren Rapport met achtergrondinformatie Dier&Recht 3-3-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Handel in nuchtere kalveren... 3 Marksituatie... 3 Import... 4 Export...

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen

Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Gedetailleerde doelen Duurzame Zuivelketen Inleiding Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen (NZO) en melkveehouders (LTO) gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector.

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

NMV-resultaten in 2014

NMV-resultaten in 2014 nummer 202 feb 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV-resultaten in 2014 In dit nummer: - Symbolische EMB actie - Actiedag muizenschade NMV overtuigt politiek van noodzaak grondgebonden

Nadere informatie

Van Voedsel Anders naar Bodem Anders!

Van Voedsel Anders naar Bodem Anders! nummer 204 april 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Van Voedsel Anders naar Bodem Anders! In dit nummer: - Week van de teek - Ledenvergadering N-Overijssel - Fotowedstrijd Over bodemdegradatie,

Nadere informatie

Fosfaatrechten missen doel

Fosfaatrechten missen doel nummer 215 april2016 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Fosfaatrechten missen doel Op 3 maart jl. heeft staatssecretaris van Dam de langverwachte brief naar de Tweede Kamer gestuurd met zijn

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

LTO Noord contributieregeling 2015

LTO Noord contributieregeling 2015 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord LTO Noord contributieregeling 2015 LTO Noord is de vereniging van agrarische ondernemers. We behartigen de belangen van onze leden en bieden services en diensten aan.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020

Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 Verder verduurzamen melkveehouderij; Pro-actieve aanpak Route2020 0 Experts verwachten een volumegroei van ~20% tot 2020 door het afschaffen van de quota... Nederlandse melkproductie (mln kg/jaar) 14,000

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015

Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015 http://www.v-focus.nl/ammoniak2015/ Wetenschappelijk onderzoek ammoniakbeleid in 2015 De onderste steen moet boven In 2015 zal de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid wetenschappelijk worden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden

Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden Nieuwsbrief Mei 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: krachtvoergift aanpassen bij weiden - Onderwerp van de maand mei: dierenartscontrolelijst - Webinar vrijdag 2 mei: voeren met globale of nauwkeurige opgave

Nadere informatie

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen

Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Professionals in veelogistiek, belangrijke schakel in een duurzame voedselketen Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Rapportage Toekomstvisie bedrijf

Rapportage Toekomstvisie bedrijf Rapportage Toekomstvisie bedrijf Dhr. G. Evers Groeneveld 5 3744 ML Baarn D L V R u n d v e e A d v i e s BV W W W. D L V. N L Noord President Kennedylaan 35a Postbus 354 8440 AJ Heerenveen Tel. 0513 65

Nadere informatie

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory nummer 195 mei 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory In dit nummer: - Meldpunt klachten Deutsche Bank nu voor alle renteswaps klachten - Wandelen

Nadere informatie

Stichting Zuivelplatform

Stichting Zuivelplatform REGLEMENT IKM-DIERENARTS 1. INTRODUCTIE De Stichting Zuivelplatform is regelinghouder van het Reglement IKM- dierenarts. De Stichting is door de zuivelindustrie opgericht. De Stichting heeft ten doel het

Nadere informatie

Opiniërende Raadsbijeenkomst

Opiniërende Raadsbijeenkomst Opiniërende Raadsbijeenkomst Thema: Kaders en randvoorwaarden omvang grondgebonden agrarische bedrijven Onderwerpen Inleiding Terugblik informatieavond september 2009 Provinciale beleidswijziging Gemeentelijk

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

crisismaatregelen, ook voor de melkveehouderij.

crisismaatregelen, ook voor de melkveehouderij. nummer 198 sept. 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Crisismaatregelen voor de melkveehouderij? In dit nummer: - Uitfasering koelgassen - Destructietarieven - Koudmerken - Vierdaagse camping

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016

Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Ontwikkelingen in de melkveehouderij Frits van der Schans Carin Rougoor 21 maart 2016 Op 1 april 2015 is de productiebeperking van de melkveehouderij (melkquotum) afgeschaft. Milieudefensie is geïnteresseerd

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Een visie op branches in het Nederlandse bedrijfsleven. 39e jaargang editie 2014/2015 Perspectief De Nederlandse melkveehouderij is, samen met de toeleverende en verwerkende industrie,

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

Provincie Groningen t.a.v. Gedeputeerde Stater Postbus AP GRONINGEN!ng.d.d.: : 2 8 MRT HM8I 2011

Provincie Groningen t.a.v. Gedeputeerde Stater Postbus AP GRONINGEN!ng.d.d.: : 2 8 MRT HM8I 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie > Retouradres Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Provincie Groningen t.a.v. Gedeputeerde Stater Postbus 610 9700 AP GRONINGEN!ng.d.d.: : 2 8 MRT

Nadere informatie

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij

LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Toekomstvisie melkveehouderij 2025 LTO visie gemaakt door 24 melkveehouders Samen naar een nieuwe Wij Werken aan visie 24 leden zijn samen op visie reis gegaan. In iets meer dan 100 dagen hebben zij hun

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van:

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van: naast in Looienqa, Martina Van: LTO Noord regio Noord Verzonden: woensdag 20januari 2016 21:07 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: UITNODIGING eerste Dag van LTO Noord in

Nadere informatie

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp

De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp De noodzaak van de focus op Melkkwaliteit bij ontwikkelingen in de primaire sector ir Margreet Hovenkamp 10 maart 2015, NVTL-studiedag Inhoud Nederlandse Zuivelindustrie Duurzame zuivelketen Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag NMV Zuivel. NMV in Brussel. Bijlage 2

Jaarverslag NMV Zuivel. NMV in Brussel. Bijlage 2 Bijlage 2 Jaarverslag NMV 2013 2013 was het jaar waarin de NMV haar belangrijkste succes in september behaalde toen de leden van de Tweede Kamer na veel aandringen instemden met een wijziging van de nieuwe

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

20 januari CP/TE/aw Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

20 januari CP/TE/aw Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Datum 20 januari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Telefoonnr. 008.CP/TE/aw +31 61 561 91 68 Onderwerp E-mail Tuur.elzinga@fnv.nl Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Geachte Nederlandse leden van

Nadere informatie

Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen A

Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen A Welkom Programma Uitleg waarom deze bijeenkomst JC Vogelaar en stukje historie Geesje Rotgers normstellingen in naam van de ecologie aan KRW-wateren Vragen Aanbeveling Mesdagfonds Mestbeleid 33 jaar 1984

Nadere informatie

1 De markt voor de Nederlandse landbouw De Nederlandse landbouw en de handel Orde in de handel WTO en EU 12 1.

1 De markt voor de Nederlandse landbouw De Nederlandse landbouw en de handel Orde in de handel WTO en EU 12 1. Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 De markt voor de Nederlandse landbouw 9 1.1 De Nederlandse landbouw en de handel 9 1.2 Orde in de handel 10 1.3 WTO en EU 12 1.4 Afsluiting 13 2 Bepaling verkoopprijs 14

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. 18 november 2016 Maatregelenpakket fosfaatreductie Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

De mening van de Nederlandse burger over TTIP

De mening van de Nederlandse burger over TTIP De mening van de Nederlandse burger over TTIP Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van: Wat is uw geslacht? Wat is uw leeftijd? 25,5% 49,6% 50,4% 43% 31,5% Mannen Vrouw

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016

Duurzame zuivelketen. Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn. 20 september 2016 Duurzame zuivelketen Programmateam Diergezondheid en Dierenwelzijn 20 september 2016 1 Duurzame Zuivelketen Een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO Nederland 2 Visie: toekomstbestendige en verantwoorde

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie 14 december 2016 Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de

Nadere informatie

Doe ook mee met energie. 125 extra korting

Doe ook mee met energie. 125 extra korting Doe ook mee met energie 125 extra korting Profiteer van 125 extra korting Profiteer nu van GroenVast 3 jaar U staat op het punt een nieuwe cv-ketel te kopen of te huren. Bij Eneco Installatiebedrijven

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn

Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn LEDENBRIEF Vereniging Stopdestank Deurne nummer 17 januari 2013 Stopdestank organiseert Openbare bijeenkomst over Asvam met gedeputeerde Yves de Boer en wethouder Nicole Lemlijn WOENSDAG 23 JANUARI 2013

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Zuivel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Zuivel Bestuurskamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Zuivel 1. Inleiding Artikel 5 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen schrijft voor dat de beoordeling

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Jullie politiek vernietigt ons boeren. Geef ons ons bestaan terug! Kostendekkende

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Jullie politiek vernietigt ons boeren. Geef ons ons bestaan terug! Kostendekkende nummer 208 september 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Grote EMB actie in Brussel Europa loopt over van de melk, melkprijzen storten in, boeren staan aan de rand van de afgrond. In veel

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie

Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie Voornemen tot Maatregelenpakket fosfaatreductie De zuivelsector heeft de afgelopen weken samen met andere partijen een pakket van maatregelen samengesteld om de fosfaatproductie door de melkveehouderij

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

Nadere onderbouwing. 1. Bedrijfsmatige noodzaak 2. Locatie nieuwbouw 3. Omschrijving bouwplan

Nadere onderbouwing. 1. Bedrijfsmatige noodzaak 2. Locatie nieuwbouw 3. Omschrijving bouwplan Nadere onderbouwing 1. Bedrijfsmatige noodzaak 2. Locatie nieuwbouw 3. Omschrijving bouwplan 1. Bedrijfsmatige noodzaak Het melkveebedrijf van de familie Klaver is één van de grootste bedrijven in Noord-

Nadere informatie

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken

G. Akkerman-Wielinga Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken Gemeente Südwest-Fryslan Raadsvoorstel gemeente Südwest-Fryslan Ons nummer: R14.000175 llllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Onderwerp Bestemmingsplan Kilewierwei 1 in Tirns Raadsvergadering

Nadere informatie

2 Klopt het dat het verbod op het couperen van paardenstaarten massaal ontdoken wordt door de leden van de Koninklijke Vereniging?

2 Klopt het dat het verbod op het couperen van paardenstaarten massaal ontdoken wordt door de leden van de Koninklijke Vereniging? > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5 MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Voorstel: 1. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 aan de wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van de vorm of het vergroten

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: Goede beurt 1 Winkeldemonstraties in UK een succes! 2 P8 aanwezig tijdens Retail congres DOGK - Düsseldorf 4 P8 aanwezig bij ledenbijeenkomsten 4 49 jaar paprika in Nederland:

Nadere informatie

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil

Renteswap. omruilen voor vaste swaprente. Hoe werkt een variabele Euribor-rente? Wat is een renteswap? Zo werkt de renteruil variabele Euriborrente omruilen voor vaste swaprente In dit productinformatieblad leest u in het kort wat een renteswap is, hoe het werkt en wat de voordelen en risico s zijn. De renteswap is een complex

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan

Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan nummer 193 maart 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan In dit nummer: - Inspirerende Voedsel Anders Conferentie - De NMV wordt lid van

Nadere informatie

Fosfaatrechten missen hun doel.

Fosfaatrechten missen hun doel. Standpunten Innovatief uit de Knel tbv RTG 6 oktober 2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal. Fosfaatrechten missen hun doel. Opgesteld door actiegroep Innovatief uit de Knel bestaande uit 25 innovatieve

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016

Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 Vragen en Antwoorden Fosfaatreductieplan door ZuivelNL versie 16 december 2016 # trefwoord Q A 1. Noodzaak Waarom neemt de sector deze maatregelen? De maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief Voorjaar 2016

Nieuwsbrief Voorjaar 2016 Nieuwsbrief Voorjaar 2016 Inhoud o.a. VN Verdrag Openbaar rolstoeltoegankelijk toilet Support Beurs Informatiebijeenkomst PGB Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG Westervoort

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN. Inleiding

INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN. Inleiding INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN Inleiding Dit info bulletin is gemaakt voor de leden van de EHBO vereniging Druten. Door middel van dit informatie blad willen wij u informeren over de gang van zaken

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

Faunabeleid in Nederland is de weg kwijt

Faunabeleid in Nederland is de weg kwijt nummer 203 maart 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Onderstaand artikel is geschreven door Frank Wijnans, NMV-bestuurslid regio Friesland, portefeuille Flora en Fauna, en eerder gepubliceerd

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden. FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes,

Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden. FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes, Voedselverlies en-verspilling in het Zuiden FRDO Forum Brussel, 25 november 2014 Marc Maes, 11.11.11 1 805 miljoen mensen 1 op 9 hebben honger En toch is er voedsel genoeg 2 Er gaat zelfs massaal veel

Nadere informatie

Campagne Europese verkiezingen

Campagne Europese verkiezingen Campagne Europese verkiezingen Schrijft u op 4 juni geschiedenis met uw stem? Kies dan op 4 juni Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. We zouden als eerste partij met als hoofdthema dieren,

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012

Convenant Weidegang. Weesp, 18 juni 2012 Convenant Weidegang Convenant Weidegang Weesp, 18 juni 2012 Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2014

Nieuwsbrief Februari 2014 Nieuwsbrief Februari 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: Windows 7 of 8? - Onderwerp van de maand maart: attentielijst - Webinar vrijdag 7 maart: TMR voeren - Project met NAJK: Rendement Ranking - Nieuws

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Brabant Postbus MC 's Hertogenbosch Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van Noord Brabant Postbus MC 's Hertogenbosch Geachte Statenleden, Retour: Provinciale Staten van Noord Brabant Postbus 90151 5200 MC 's Hertogenbosch statengriffie@brabant.nl Reactie ZLTO Transitie veehouderij debat Provinciale Staten 7 juli 2017 Geachte Statenleden,

Nadere informatie

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn

Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Eerste richtlijnen voor het omgaan met euthanasie vragen van cliënten en hun families die bij Geriant in behandeling zijn Praat erover: 1. Je hoeft niet alles te weten of te begrijpen over euthanasie bij

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie