De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010"

Transcriptie

1 De planning van het medisch aanbod in België: artsen STATUSRAPPORT 2010 V1.0 Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Brussel, november 2011

2 1 De artsen 1.1 De planning van het aanbod De contingentering van de artsen is de meest complexe van de drie gezondheidsberoepen binnen de contingentering, namelijk artsen, tandartsen en kinesitherapeuten, en heeft een lange voorgeschiedenis. Op 5/09/1997 verschijnt het KB van 29/08/1997 tot vaststelling van het globaal aantal geneesheren, opgesplitst per Gemeenschap, die toegang hebben tot het verkrijgen van bepaalde bijzondere beroepstitels. De aantallen zijn als volgt: Tabel 1 Artsencontingenten met toegang tot bepaalde bijzondere beroepstitels volgens het KB van 29/08/ België Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap De KB s van 7/11/2000 en van 10/11/2000, die het KB van 29/08/1997 wijzigen, voorzien in een toevoeging van het aantal dat toegang heeft tot opleiding voor de titel ( ) die het voorwerp uitmaakt van de erkenning 1. Het aantal wordt per Gemeenschap als volgt opgesplitst: Tabel 2 Artsencontingenten met toegang tot de opleiding die leidt tot bepaalde bijzondere beroepstitels volgens het KB van 29/08/1997 (KB s van 7/11/2000 en 10/11/2000) België Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Globaal aantal Huisarts Geneesheer-specialist Globaal aantal Huisarts Geneesheer-specialist Globaal aantal Huisarts Geneesheer-specialist Het KB betreffende de planning van het medisch aanbod van 30/05/2002, dat in 2006 geldig is, werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14/06/2002 en dit KB heft dat van 29/08/1997 op. De basisstructuur van het nieuwe KB is als volgt: - In artikel 1 worden de jaarlijkse contingenten die toegang hebben tot de opleiding tot de titel van huisarts of geneesheer-specialist vastgelegd voor België, voor de Gemeenschappen en voor de huisartsen versus de geneesheer-specialisten, en de perioden waarin ze gelden. Het oorspronkelijke KB had een bereik tot Laten we dit de maxima noemen. 1 Tot dan toe gold de contingentering voor zij die de bijzondere beroepstitel hadden verworven. Met deze toevoeging was er eveneens een contingentering voor zij die met de opleiding van huisarts of specialist startten. Later werd de contingentering beperkt tot de toegang tot deze opleiding. Merk op dat voor een beperkte periode beide contingenteringen naast elkaar hebben bestaan. annexe_med_v1.0nl.doc 1

3 - In artikel 2 worden de minimale aantallen die jaarlijks toegang hebben vastgelegd voor de geneesheer-specialisten. Laten we dit de minima noemen van de curatieve geneesheer-specialisten. - In artikel 3 worden de gevallen genoemd die niet onder artikel 1 vallen. Laten we dit de geïmmuniseerden noemen. Zodra hier een getal genoemd wordt, wordt in feite een bijkomend maximum gecreëerd dat niet meegeteld moet worden. De geïmmuniseerden zijn hier de geneesheer-specialisten in gezondheidsgegevens, medisch-gerechtelijke geneeskunde, arbeidsgeneeskunde, kinder-en jeugdpsychiaters en de bijzondere beroepstitels die men enkel bovenop een andere reeds behaalde titel kan halen. - Artikel 4 bepaalt hoe er moet geteld worden, welke sanctie er is en wat er moet gedaan worden bij afwijkingen in de aantallen. Dit laatste wordt wel eens het credit-debet-systeem genoemd. De publicatie van 2002 voorzag een afrekening hiervan te laatste in Bovendien wordt er een verdeling voorzien van 57% specialisten versus 43% huisartsen die aangehouden moet worden tot Sindsdien zijn er enkele KB s ter wijziging gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen door het KB van 11/07/2005 voorzien in: - In artikel 1: een termijn tot 2012 met bijkomende aantallen voor dat jaar. - In artikel 2: de toevoeging van geriaters en onderzoeksmandaten. - In artikel 3: wordt de immunisatie van de kinder-en jeugdpsychiaters in tijd uitgebreid en worden de onderzoeksmandaten en vervangmandaten geïmmuniseerd. - In artikel 4 wordt de termijn waarin de saldi zullen worden afgerekend verschoven naar De belangrijkste wijzigingen door het KB van 8/12/2006 voorzien in: - In artikel 1: een termijn tot 2013 met bijkomende aantallen voor dat jaar. - In artikel 2: krijgen de minima een termijn waarin ze van toepassing zijn. - In artikel 3: worden er acute en urgentiegeneeskundigen toegevoegd. - In artikel 4: De verhouding 57% specialisten versus 43% huisartsen wordt uitgebreid tot De mogelijkheid om kandidaten te vervangen die stoppen of overlijden, wordt voorzien. Samengevat is de situatie volgens het KB van 30/05/2002 als volgt: Tabel 3 Globaal overzicht van de situatie m.b.t. de contingenten met toegang tot de opleiding (KB van 30/05/2002, gewijzigd door KB van 11/07/2005 en 8/12/2006): de geldende maxima voor België België Globaal aantal Aantallen voorzien in art 1 1 Geneesheer-specialist Huisarts Kinder- en jeugdpsychiaters Aantallen voorzien in Onderzoek- en vervangmandaten art 3 Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde Totale aantallen annexe_med_v1.0nl.doc 2

4 Tabel 4 Globaal overzicht van de situatie m.b.t. de contingenten met toegang tot de opleiding (KB van 30/05/2002, gewijzigde door KB van 11/07/2005 en 8/12/2006): de geldende maxima voor de Gemeenschappen Vlaamse Gemeenschap Aantallen voorzien in Globaal aantal art 1 1 Geneesheer-specialist Huisarts Aantallen voorzien in Kinder- en jeugdpsychiaters art 3 Onderzoek- en vervangmandaten Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde Totale aantallen Franse Gemeenschap Aantallen voorzien in Globaal aantal art Aantallen voorzien in art 3 Geneesheer-specialist Huisarts Kinder- en jeugdpsychiaters Onderzoek- en vervangmandaten Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde Totale aantallen Het KB betreffende de planning van het medisch aanbod van 12 juni 2008 heft het KB van 30 mei 2002 op en brengt een aantal vereenvoudigingen met zich mee. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende: Het attest van de medische faculteit krijgt een belangrijke plaats in de opvolging van de contingentering (art. 1). De aantallen van de zogenaamde geïmmuniseerden uit het vorige KB worden nu geïntegreerd in de totale aantallen (art 3.). Zo wordt het duidelijk dat het in het verleden extra quota betroffen. De 19 verschillende minima van de diverse specialisaties worden opgeheven. Er blijven enkel minima over voor nieuwe specialisaties of specialisaties die een bijzondere aandacht vereisen. In eerste instantie blijven er zo vier minima over (art 4.). Zeker voor de huisartsen betreft dit een omkering van de betekenis van het quotum. Wat vroeger een maximum was dat niet overschreden mocht worden, is nu een minimum dat moet gehaald worden (art ). Kandidaten met een einddiploma van vóór het jaar 2004 vallen niet meer onder de contingentering (art. 5). Al de wetenschappelijk mandaten die binnen de contingentering vallen kunnen gecompenseerd worden, waarbij het doctoraat in het gebied van de geneeskunde het harde criterium is (art. 7). Overgangsmaatregelen die de saldi van vorige periode (KB van 30 mei 2002) als vertrekbasis nemen voor de nieuwe periode (art 11, 12 en 13). Hiernavolgende maxima en minima gelden vanaf het jaar 2008, waarbij bepaalde saldi als resultaat van voorgaande periode worden overgenomen. annexe_med_v1.0nl.doc 3

5 Tabel 5 Globaal overzicht van de huidige situatie m.b.t. de contingenten met toegang tot de opleiding (KB van 12 juni 2008): de geldende minima en maxima voor België België Maxima (art. 3) Overschot(1) Minima (art. 4) Huisarts Tekort (2) Kinder- en jeugdpsychiaters Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde (1) Art. 11 (2) Art. 12 Tabel 6 Globaal overzicht van de huidige situatie m.b.t. de contingenten met toegang tot de opleiding (KB van 12 juni 2008): de geldende minima en maxima voor de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Gemeenschap Maxima (art. 3) Overschot(1) Minima (art. 4) Huisarts Tekort (2) Kinder- en jeugdpsychiaters Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde (1) Art. 11 (2) Art. 12 Tabel 7 Globaal overzicht van de huidige situatie m.b.t. de contingenten met toegang tot de opleiding (KB van 12 juni 2008): de geldende minima en maxima voor de Franse Gemeenschap Franse Gemeenschap Maxima (art. 3) Overschot(1) Minima (art. 4) Huisarts Tekort (2) Kinder- en jeugdpsychiaters Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde (1) Art. 11 (2) Art. 12 annexe_med_v1.0nl.doc 4

6 1.2 Het verwacht aantal afgestudeerden In bijgaande tabellen werden de reële en de verwachte aantallen afgestudeerden weergegeven per Gemeenschap. De verwachte aantallen zijn geschat op basis van inschrijvingen en de slaagkansen aan de verschillende Belgische universiteiten. De quota zijn in de tabellen opgenomen als referentiewaarden. Tabel 8 Aantal afstuderende studenten geneeskunde aan de Vlaamse Gemeenschap Reëel Verwacht (1) Jaar afstuderen Aantal afstuderenden Quotum (1) Verwachtingen geschat op basis van inschrijvingen per jaar (bron Vlaamse Gemeenschap), en vanaf 2015 op basis van planningsmodel (bron: Basisscenario artsen) Tabel 9 Aantal afstuderende studenten geneeskunde aan de Franse Gemeenschap Reëel Verwacht (1) Jaar afstuderen Aantal afstuderenden Quotum (1) Verwachtingen geschat op basis van inschrijvingen per jaar (bron Franse Gemeenschap), en vanaf 2016 op basis van planningsmodel (bron: Basisscenario artsen) 1.3 De realisatie van de planning van het aanbod Het KB van 12/06/2008 betreffende de planning van het medisch aanbod is heel duidelijk: het betreft een beperking van de jaarlijkse toegang tot de opleiding voor een titel van huisarts of geneesheer-specialist (art 2). Het jaar 2008 is een overgangsjaar. Volgens artikel 11 en 12 dienen bepaalde saldi uit het verleden overgenomen te worden: In artikel 11 is er sprake van overschotten uit het verleden (de jaren ) die in mindering moeten worden gebracht van de nieuwe maxima. Er kunnen bij de overgang zich twee situaties voordien: o Een teveel van gerealiseerde stageplannen tegenover de toen geldende maxima, die dan in mindering moeten worden gebracht van eventuele nieuwe maxima voor dezelfde specialisaties. o Een teveel van gerealiseerde stageplannen tegenover de toen geldende minima, die dan in mindering moeten worden gebracht van eventuele nieuwe maxima voor dezelfde specialisaties. Er zijn in het nieuwe besluit geen maxima voorzien voor specialisaties waarvoor voordien minima waren gedefinieerd. Dus dienen we enkel met de eerste situatie rekening te houden. Voor dit laatste is het logisch de maxima uit het verleden te nemen inclusief de geïmmuniseerden, omdat de aantallen geïmmuniseerden ook in de nieuwe maxima zijn geïntegreerd. Bovendien is het logisch om de kandidaten met een einddiploma van vóór 2004, die volgens art 5 8 teveel werden gerekend eveneens in mindering te brengen. annexe_med_v1.0nl.doc 5

7 In artikel 12 is er sprake van tekorten uit het verleden ( ) die moeten gecompenseerd worden bovenop de nieuwe minima in het huidige besluit. Er kunnen bij de overgang zich twee situaties voordien: o Een tekort van gerealiseerde stageplannen tegenover de toen geldende minima, die dan gecompenseerd moeten worden bij eventuele nieuwe minima voor dezelfde specialisaties. o Een tekort van gerealiseerde stageplannen tegenover de toen geldende maxima, die dan gecompenseerd moeten worden bij eventuele nieuwe minima voor dezelfde specialisaties. Geen enkel van de specialisaties waarvoor volgens het KB van 30 mei 2002 minima waren vastgelegd, worden in het huidige KB als minima hernomen. Situatie 1 is dus niet van toepassing. Enkel voor de huisartsen waren in het oude KB maxima en zijn er in het nieuwe KB minima voorzien. De tweede situatie kan dus enkel op de huisartsen worden toegepast 2. 2 Op de geïmmuniseerde specialisaties van art.3 van het KB van 30 mei 2002 waren de beperkingen van de quota van art. 1 niet van toepassing. Art. 4 3 van het KB van 30 mei 2002 stipuleert duidelijk dat de regeling voor de ontbrekende aantallen enkel voor de quota van in art. 1 van het betreffende besluit moeten worden toegepast. De aantallen bij de geïmmuniseerde specialisaties betroffen in feite een extra aantal bovenop de bestaande quota van art. 1. annexe_med_v1.0nl.doc 6

8 Tabel 10 De realisatie van de planning van het aanbod voor de Vlaamse Gemeenschap: globaal overzicht Maxima (art. 3) Minima (art. 4) Huisartsen Kinder- en jeugdpsychiaters Acute geneeskunde Saldo Diploma s Totaal Cumulatief behaald voor 2004 Urgentiegeneeskunde Indice (1) Cumulatief Cumulatief N O Delta ( )= N O Delta N O Delta N O Delta N O Delta (1) N= genormeerde contingentering; O= vastgestelde contingentering; delta= het verschil (N-O) annexe_med_v1.0nl.doc 7

9 Voor de Vlaamse Gemeenschap is er over de periode een cumulatief tekort zien van 369 artsen wat het globale aantal betreft en een tekort van 406 huisartsen. Het minimumaantal voor de kinder- en jeugdpsychiatrie wordt niet gehaald, terwijl de minima voor de acute geneeskunde en urgentiegeneeskunde worden overschreden. Voor de Franse Gemeenschap wordt er over de periode een cumulatief teveel van 109 artsen vastgesteld wat de globale contingentering betreft en een cumulatief tekort van 101 eenheden wat het huisartsenquotum betreft. De minima voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, acute geneeskunde en urgentiegeneeskunde worden net gehaald. annexe_med_v1.0nl.doc 8

10 Tabel 11 De realisatie van de planning van het aanbod voor de Franse Gemeenschap: globaal overzicht Maxima (art. 3) Minima (art. 4) Huisartsen Kinder- en jeugdpsychiaters Acute geneeskunde Urgentiegeneeskunde Index (1) Saldo Diploma s behaald Totaal Cumulatief Cumulatief Cumulatief voor 2004 N O Delta ( ) =+109 N O Delta N O Delta N O Delta N O Delta (1) N= genormeerde contingentering; O= vastgestelde contingentering; delta= het verschil (N-O) annexe_med_v1.0nl.doc 9

11 Tabel 12 De realisatie van de planning van het aanbod voor België: globaal overzicht Index (1) Cumulatief Cumulatief Maxima (art. 3) N O Delta Minima Huisartsen N (art. 4) O Delta Kinder- en N jeugdpsychiaters O Delta Acute genees- N kunde O Delta Urgentiegeneeskunde N O Delta (2) N= genormeerde contingentering; O= vastgestelde contingentering; delta= het verschil (N-O) annexe_med_v1.0nl.doc 10

12 Voor de inwerkingtreding van de verschillende artikelen van het toepassingsgebied werd in bovengaande resultaten reeds rekening gehouden met de vrijstellingen en de plaatsvervanging alsook ook met de wetenschappelijk onderzoeksmandaten en de door het Ministerie van Landsverdediging aangeworven geneesheren. Louter ter informatie worden de verschillende aantallen waarmee rekening werd gehouden hierna vermeld. Tabel 13 Aantal vrijstellingen en mogelijke plaatsvervangingen in 2010, per Gemeenschap en voor België Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap België Diploma's vóór 2004 (art.5, 8 ) Huisarts Specialist Reeds een erkenning vóór 2004 (art.5, Huisarts ) Specialist Buitenlandse diploma's (art.1, 1 ) Huisarts Specialist Beheer van gezondheidsgegevens (art.5, 1 ) of verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise (art.5, 2 ); of forensische geneeskunde (art.5, 3 ); of arbeidsgeneeskunde (art.5, 4 ) Stopzettingen (art 7, 1 ; art 8, 1-2 ) Overlijden (art 8, 3 ) Wetenschappelijk onderzoeksmandaat dat leidt tot een doctoraat (art.7, 2 ) Aangeworven door het Ministerie van Defensie (art.5, 5 ) Diploma van middelbare studies uitgereikt door een lidstaat van de EEU zonder volledige opleiding in de genees-, heel- en verloskunde (art.5, 7 ) Totaal Toekomstprojectie Voor de toekomstprojectie werden de saldi per Gemeenschap gecombineerd met de resultaten van het basisscenario 3. In bijgaande tabellen werden het cumulatief verschil per Gemeenschap weergegeven. Het geeft het in de toekomst geprojecteerd cumulatief verschil waarbij rekening wordt gehouden met de meest up to date gegevens en met de parameters in het model 4. De projectie helpt bij het inschatten van de naleving van de minimale en maximale aantallen voor de periode tot 2018 zoals voorzien in artikel 6 van het KB van 12 juni Hieruit blijkt dat, bij gelijkblijvend beleid en gelijkblijvend gedrag van de kandidaten, het globaal tekort vastgesteld in 2009 in de Vlaamse Gemeenschap in de loop van de tijd zal gecompenseerd worden. Het globaal tekort aan huisartsen wordt daarentegen niet ingehaald. 3 Basisscenario rapport Artsen 2009, Scenario nummer S_ Versie 1.0, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer, Cel planning gezondheidsberoepen, Brussel April Deze parameters zijn: het verwacht aantal afstuderenden, het percentage dat zich uiteindelijk laat registreren en de beroepskeuze, in termen van stageplannen, die er gemaakt wordt. annexe_med_v1.0nl.doc 11

13 In de Franse Gemeenschap zal, bij gelijkblijvend beleid en gelijkblijvend gedrag van de kandidaten, het tekort aan huisartsen in de loop van de tijd gecompenseerd worden. Het globaal teveel aan artsen zal echter meer en meer oplopen. Tabel 14 In de toekomst geprojecteerd cumulatief verschil voor de Vlaamse Gemeenschap Reeel Verwacht verschil volgens basisscenario Jaar Huisartsen Alle artsen Tabel 15 In de toekomst geprojecteerd cumulatief verschil voor de Franse Gemeenschap Reeel Verwacht verschil volgens basisscenario Jaar Huisartsen Alle artsen Conclusies De conclusies qua contingentering tot op heden zijn: Het cumulatief tekort aan artsen in de Vlaamse Gemeenschap daalt in Dat komt door een grotere toestroom van specialisten. Het cumulatief teveel aan artsen in de Franse Gemeenschap blijft verder stijgen in Dat komt vooral door een massale toestroom van specialisten, zowel in het verleden als in Het cumulatief tekort aan huisartsen neemt toe in 2010, en dat zowel in de Vlaamse Gemeenschap als in de Franse Gemeenschap. De minima van de andere specialisaties, met uitzondering van de huisartsgeneeskunde en kinder- en jeugdpsychiatrie worden gehaald. De conclusies qua toekomstprojectie zijn: In de Vlaamse Gemeenschap lijkt het cumulatief tekort aan huisartsen in vergelijking met de minima in de toekomst niet verder te zullen toenemen. Het blijft op een tekort van zo n 400 huisartsen tegen het jaar Dit lijkt nog op te vangen. In de Franse Gemeenschap kan het huisartsentekort in vergelijking met de minima nog even stijgen. Uiteindelijk lijkt het tekort in de toekomst volledig te zullen worden weggewerkt. Wat het aan artsen betreft lijkt de Vlaamse Gemeenschap in 2018 net iets boven de gecumuleerde quota uit te komen. Het aan artsen lijkt voor de Franse Gemeenschap in 2018 toch wel problematisch te worden. Een cumulatief teveel van 1000 artsen zal zonder maatregelen moeilijk op te vangen zijn in de volgende jaren. Deze projecties vormen een indicator en dienen, net zoals andere toekomstprojecties met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. annexe_med_v1.0nl.doc 12

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod

12 JUNI Koninklijk besluit betreffende. de planning van het medisch aanbod 12 JUNI 2008. - Koninklijk besluit betreffende de planning van het medisch aanbod BS 18/06/2008 in voege vanaf 01/07/2008 Gewijzigd door: KB 07/05/2010 BS 11/06/2010 KB 01/09/2012 BS 05/09/2012 in voege

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST

AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST AANVRAAGFORMULIER ERKENNING UE/EEE/SWITZERLAND BEROEPSTITEL: HUISARTS & GENEESHEER-SPECIALIST Naam(geboortenaam), voornaam : Adres: Straat, nr: Gemeente: Postcode Huidige nationaliteit: Land waar het diploma

Nadere informatie

KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE

KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE KWANTITATIEVE VOORSPELLING VAN HET EFFECT VAN DE DUBBELE COHORTE VAN GEDIPLOMEERDEN IN DE MEDISCHE WETENSCHAPPEN OP DE STAGEPLAATSEN IN DE GENEESKUNDE VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN BIJZONDERE BEROEPSTITEL

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2010 EN INSTROOM 2010 Brussel, augustus 2011 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Joseph Borgions Christophe Cop, Antoon De Geest,

Nadere informatie

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18.

12 20*02=0 9+17 1011101010111010101111101011101010. Heroriëntatie van de carrière ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: 09/09 .18. ALGEMENE GENEESKUNDIGEN: Heroriëntatie van de carrière PUBLICATIE VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË 79 1011101010111010101111101011101010 3 1111101011101010 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

Artsen : Internationale mobiliteit

Artsen : Internationale mobiliteit 1/53 Artsen : Internationale mobiliteit NOTA VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 1 2/53 Colofon Werkgroep: Anne Delvaux, Pascale Steinberg, Toon De Geest, Gretel Dumont, Pieter-Jan

Nadere informatie

Brussel, september 2007 V 1.0

Brussel, september 2007 V 1.0 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2005 Brussel, september 2007 V 1.0 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Nadere informatie

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

BS Gewijzigd door: MB (BS ) HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen 12 NOVEMBER 1993. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren - specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de URGENTIEGENEESKUNDE, alsook

Nadere informatie

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt:

Artikel 49ter van dat koninklijk besluit heeft slechts een beperkte draagwijdte. Het luidt als volgt: Directoraat-generaal Basisgezondheidzorg en Crisisbeheer Dienst Gezondheidsberoepen VOTRE LETTRE DU VOS RÉF. NOS RÉF. DATE ANNEXE(S) CONTACT TÉL. 02/524.99.00 FAX 02/524.98.15 E-MAIL contactcenter@eranova.fgov.be

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË DG2 Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Dienst Strategische Coördinatie Gezondheidsberoepen Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidsberoepen JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006

ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 ERKENDE BEROEPSBEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË JAARSTATISTIEKEN PER 31/12/2006 Brussel, maart 2008 V 1.01 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi, Joelle

Nadere informatie

Kinesitherapie Louis Ide

Kinesitherapie Louis Ide Uitgaven kinesitherapie De rode draad in de uitgaven voor kinesitherapie in België is dat er, als men de vergelijking maakt met het aandeel in de bevolking, er meer uitgaven voor kinesitherapie zijn in

Nadere informatie

Enkele factoren die het medisch aanbod sturen. Prof. B. Himpens

Enkele factoren die het medisch aanbod sturen. Prof. B. Himpens Enkele factoren die het medisch aanbod sturen. Prof. B. Himpens 23000 HISTORIEK 21000 19000 17000 15000 Huisartsen Specialisten 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Bron: Riziv 1996:

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009

JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009 JAARSTATISTIEKEN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË: AANTAL BEROEPSBEOEFENAARS 31/12/2009 EN INSTROOM 2009 Brussel, augustus 2010 V 1.0 COLOFON Werkgroep Statan: Christophe Cop, Antoon De Geest, Tite Kubushishi,

Nadere informatie

Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België

Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België Tewerkstelling van buitenlandse artsen in België Vandaag klaagt het Minderhedenforum in De Standaard aan dat er te weinig buitenlandse artsen effectief erkend en werkzaam zijn in België door te strenge

Nadere informatie

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN

SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN SCHEMA VAN HET TRAJECT DAT GEZONDHEIDSWERKERS AFLEGGEN OM HUN BEROEP IN BELGIË UIT TE OEFENEN Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 79 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde

Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde 1 Trefpunt verpleegkunde 13 mei 2014 Aanpassing van het KB nr. 78 door de Gezondheidswet 2014: naar een kwaliteitsvolle verpleegkunde A. Cools V. Verdin FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen

Nadere informatie

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN

ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DIËTISTEN Inhoudsopgave Waarom worden de diëtisten erkend?...3 Wat verstaat de wet onder een diëtist?...4 Waarom een erkenning aanvragen?...5 De erkenningscriteria...6

Nadere informatie

Tandartsen: internationale mobiliteit

Tandartsen: internationale mobiliteit 1 Tandartsen: internationale mobiliteit NOTA VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN 2 Colofon Werkgroep: Anne Delvaux, Pascale Steinberg, Toon De Geest, Gretel Dumont, Pieter-Jan

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Beroepskwalificaties Verpleegkundigen binnen Europa: Richtlijn 2005/36/EG

Beroepskwalificaties Verpleegkundigen binnen Europa: Richtlijn 2005/36/EG 1 Beroepskwalificaties Verpleegkundigen binnen Europa: Richtlijn 2005/36/EG Kris Boers Health counsellor Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU Eurocoördinator FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning

Logopedisten. Alles wat u wilt weten over uw erkenning Logopedisten Alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De logopedist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg

Planningsmodellen beroepsbeoefenaars. gezondheidszorg M.A.S. MARKET ANALYSIS & SYNTHESIS BRUSSELSESTEENWEG 46 A 3000 LEUVEN FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Cel Planning

Nadere informatie

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN

PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN / Archief cijfers PERSONEEL IN VLAAMSE ZIEKENHUIZEN Vlaams Gewest 2013 / 5.01.2016 5.01.2016 Personeel in Vlaamse Ziekenhuizen 1/20 GEPUBLICEERD OP: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers op januari

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.513/3 van 23 december 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen 2/7 advies

Nadere informatie

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen,

12 DECEMBER Wet tot vaststelling van de arbeidsduur. van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, 12 DECEMBER 2010. - Wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs

Nadere informatie

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning

OrthoptisteN. alles wat u wilt weten over uw erkenning OrthoptisteN alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De orthoptist volgens de wet... 4 De voordelen van een erkenning... 5

Nadere informatie

Medisch laboratoriumtechnologen

Medisch laboratoriumtechnologen Medisch laboratoriumtechnologen alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De Medisch Laboratoriumtechnoloog volgens de wet...

Nadere informatie

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Koninkrijk België TANDARTSEN. Orthodontie O Eerste aanvraag O FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Koninkrijk België TANDARTSEN Aanvraag erkenning als stagemeester-coördinator en als universitair opleidingscentrum Orthodontie O Eerste

Nadere informatie

nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages

nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 510 van ANN BRUSSEEL datum: 16 juli 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts - Slaagpercentages

Nadere informatie

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning

16 FEBRUARI Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning 16 FEBRUARI 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen BS 13/03/2012

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering NL1 Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/201 van 27 mei 2009 3910/808 Van toepassing vanaf 1 juni 2009 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven

Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven Problemen & oplossingen (uitdagingen) TANDHEELKUNDE Prof Dominique Declerck, KU Leuven KAG symposium, 19 april 2016 Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2016-07-29 Numac : 2016024159 FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 10 JULI 2016. - Wet tot wijziging van

Nadere informatie

Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid

Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid Gezondheid & Leefmilieu Bescherming van de gezondheid Aanvraag vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor medische diagnose Geachte dokter, Overeenkomstig de regelgeving betreffende het bekomen

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2014/512 van 24 december 2014 3910/1422 Van toepassing vanaf 23 december 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

11 JUNI Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten 11 JUNI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten BS 05/07/2001 in voege 01/06/2002 Gewijzigd door: MB 23/03/2007 BS

Nadere informatie

16 DECEMBER Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen.

16 DECEMBER Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen. 16 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de erkenningsmodaliteiten van de huisartsenkringen. BS 28/12/2002 in voege 01/12/2002 Dit MB wordt vanaf 1 januari 2015 volledig opgeheven

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN DE WORKFORCE

ONDERSTEUNING VAN DE WORKFORCE ONDERSTEUNING VAN DE WORKFORCE IN DE HUISARTSENGENEESKUNDE EN PERFORMANTIE-INDICATOREN VAN DE ORIËNTATIE VAN DE NIEUWE ARTSEN NAAR DE HUISARTSENGENEESKUNDE NOTA VAN DE CEL PLANNING VAN HET AANBOD VAN DE

Nadere informatie

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN VOLTIJDSE TWEETALIGE ARBEIDSGENEESHEREN Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat

Nadere informatie

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING

TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING TECHNOLOGEN MEDISCHE BEELDVORMING ALLES WAT U WILT WETEN OVER UW ERKENNING Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie

BS 20/05/2014. HOOFDSTUK 3. - Psychotherapie. Afdeling 1. - Uitoefening van de psychotherapie 4 APRIL 2014. Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/084 BERAADSLAGING NR 10/048 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts

31 JANUARI Ministerieel besluit tot. vaststelling van de lijst van opleidingstitels van. huisarts 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van huisarts afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/04/2008 gdp 1 / 6 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Technologen medische beeldvorming

Technologen medische beeldvorming Technologen medische beeldvorming alles wat u wilt weten over uw erkenning Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen... 3 De technoloog medische beeldvorming volgens de wet...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE VAN BELGIË Paleis der Academiën HERTOGSSTRAAT 1 1000 BRUSSEL Tel. 02/550 23 00 Fax 02/550 23 13 E-mail: academiegeneeskunde@vlaanderen.be Website: www.academiegeneeskunde.be

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad

Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad Wet houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 13 december 2006 Verschenen in het Belgisch Staatsblad 22.12.2006 A. Omkadering De Gezondheidswet werd goedgekeurd op 13 december 2006 en is gepubliceerd

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË Aantal beoefenaars met het recht om het beroep uit te oefenen op 31/12/2016 en instroom 2016 Publicatie van de Cel

Nadere informatie

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak Burnout bij huisartsen preventie en aanpak P. Jonckheer (KCE), S. Stordeur (KCE), G. Lebeer (METICES, ULB), M. Roland (CUMG-ULB), J. De Schampheleire (TESA-VUB), M. De Troyer (METICES, ULB), N. Kacenelenbogen

Nadere informatie

DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING

DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING ADVIES 94 DOCTORAATSVEREISTE BIJ TOEGANG TOT EEN BETREKKING VAN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR EN ALGEMEEN DIRECTEUR BIJ EEN VLAAMS WETENSCHAPPELIJKE INSTELLING 22 september 2005 ADVIES 94 DOCTORAATSVEREISTE

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË. Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË. Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011 JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSBEROEPEN IN BELGIË Aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011 Brussel, augustus 2012 Jaarstatistieken van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen

Nadere informatie

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie?

Beroepstitel in de Oncologie. Wat verwacht de Oncologische Commissie? Beroepstitel in de Oncologie Wat verwacht de Oncologische Commissie? Oncologisch Congres 8/03/2014 Waarom? Nood aan meer professionalisering/specialisatie Medische specialisatie Nieuwe/complexe behandelingsstrategieën

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 11/06/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Contingentering: een bepalende factor voor de gezondheidszorg? Dr. Louis Ide Senator

Contingentering: een bepalende factor voor de gezondheidszorg? Dr. Louis Ide Senator Contingentering: een bepalende factor voor de gezondheidszorg? Dr. Louis Ide Senator Contingentering: wie - qui? Artsen Médecins Tandartsen Sciences dentaires Kinesitherapeuten - Physiothérapeutes Vétérinaires

Nadere informatie

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten

Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Chartervoorstelling van de Vlaamse geneeskundestudenten Matthias Claeys (Voorzitter) Joke Kuijk (Vice- Voorzitter) Jonas Brouwers (Secretaris) Miet Vandemaele (Beheer) Brussel 18/11/2015 Inhoud 1. Wie/Wat

Nadere informatie

Praktische handleiding

Praktische handleiding Belgische veiligheidsinstantie van de spoorwegen Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen voor de aanvraag tot erkenning als centrum belast met de medische en/of psychologische onderzoeken

Nadere informatie

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012

VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012 VLIR-ADVIES BETREFFENDE DE STUDIEGELDEN VOOR DIPLOMA- EN CREDITCONTRACTEN VOOR HET ACADEMIEJAAR 2011-2012 1. HET DECREET In de artikels tot en met 60 van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering

Nadere informatie

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T

Rolnummer 786. Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T Rolnummer 786 Arrest nr. 14/95 van 7 februari 1995 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 10 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN

DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN ERKENNING VAN DE PARAMEDISCHE BEROEPEN DE FARMACEUTISCH- TECHNISCH ASSISTENTEN Inhoudstafel Wat verstaat de wet onder een farmaceutisch-technisch assistent? 4 Wat zijn de voorwaarden tot de uitoefening

Nadere informatie

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT

ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT HOMEOPAAT ALLES WAT U WILT WETEN OVER DE REGISTRATIE VAN UW TITEL ALS HOMEOPAAT Inhoudsopgave De registratie of de toelating om de titel te dragen... 3 Homeopathie volgens de wetgeving... 4 De voordelen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts

STAGEPLAN WIJZIGING - ONDERBREKING voor de kandidaat Algemeen Tandarts FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSBEROEPEN OPLEIDING ALGEMEEN TANDARTS ERKENNING ALGEMEEN TANDARTS Erkenningscommissie

Nadere informatie

12 20*02= DE PLANNING VAN HET MEDISCH AANBOD IN BELGIË JAARVERSLAG VAN DE PLANNINGSCOMMISSIE MEDISCH AANBOD

12 20*02= DE PLANNING VAN HET MEDISCH AANBOD IN BELGIË JAARVERSLAG VAN DE PLANNINGSCOMMISSIE MEDISCH AANBOD DE PLANNING VAN HET MEDISCH AANBOD IN BELGIË JAARVERSLAG VAN DE PLANNINGSCOMMISSIE MEDISCH AANBOD 79 1011101010111010101111101011101010 3 1111101011101010 1011101010111010101111101011101010 7 2005 12 20*02=0

Nadere informatie

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN

JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN JAARSTATISTIEKEN MET BETREKKING TOT DE BEOEFENAARS VAN GEZONDHEIDSZORGBEROEPEN IN BELGIË Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen 79 1011101010111010101111101011101010

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens:

Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens. Lidmaatschap: Algemene gegevens: Aanvraagformulier: 1. Algemene gegevens U dient minimaal 1 kalenderjaar (van 1 januari tem 31 december) betalend lid te zijn van het BHT om in aanmerking te komen voor de erkenningsprocedure van beginnend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 456 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met wijziging van aan buitenslands gediplomeerden te stellen

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Heelkunde--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde. BS 20/02/2003

Nadere informatie

EVALUATIEDOCUMENT VAN DE STAGEMEESTER/-PLAATS door de Stagiair Algemeen Tandarts

EVALUATIEDOCUMENT VAN DE STAGEMEESTER/-PLAATS door de Stagiair Algemeen Tandarts FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSBEROEPEN EN CRISISBEHEER OPLEIDING ALGEMEEN TANDARTS ERKENNING ALGEMEEN TANDARTS Erkenningscommissie

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2015/385 van 22 december 2015 3910/1473 Van toepassing vanaf 1 januari 2016 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

Projectie van de exogene variabelen

Projectie van de exogene variabelen Studiedag RIZIV-FPB dinsdag 21 November 217 PROMES: een nieuw instrument voor de projectie van de ZIV-uitgaven geneeskundige zorg Projectie van de exogene variabelen Karel Van den Bosch Overzicht van de

Nadere informatie

Toekomstprojecties ten behoeve van de Planningscommissie-medisch aanbod. Basisscenario rapport Artsen 2009 Scenario nummer S_000040

Toekomstprojecties ten behoeve van de Planningscommissie-medisch aanbod. Basisscenario rapport Artsen 2009 Scenario nummer S_000040 Toekomstprojecties ten behoeve van de Planningscommissie-medisch aanbod Basisscenario rapport Artsen 2009 Scenario nummer S_000040 Versie 1.1 April 2009 Technisch Document Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014

K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Artikel 9 VERLOSSINGEN K.B. 28.3.2014 In werking 1.6.2014 B.S. 14.4.2014 Wijzigen Invoegen Verwijderen Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Pediatrische-neurologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB- 06-04-1995.doc 6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten

Nadere informatie

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007

BS 31/05/2002 in voege 01/06/2002. Gewijzigd door: MB 16/01/2006 BS 10/02/2006 MB 23/03/2007 BS 05/04/2007 29 MAART 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts BS 31/05/2002

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2009/319 van 3 augustus 2009 10/320 Van toepassing vanaf 27 juli 2009 Vervangt omzendbrief

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering R.I.Z.I.V. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Geneeskundige Verzorging Omzendbrief VI nr 2013/444 van 20 december 2013 3910/1337 Van toepassing vanaf 1 januari 2014 Tarieven ; geneesheren

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

Aan de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis van de provincie Antwerpen Aan de directeur van het woon- en zorgcentrum, gelegen in de provincie Antwerpen

Aan de hoofdgeneesheer van het ziekenhuis van de provincie Antwerpen Aan de directeur van het woon- en zorgcentrum, gelegen in de provincie Antwerpen Directoraat-Generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer Provinciale Geneeskundige Commissie van Antwerpen UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. PGC DATUM 25-1-2013 BIJLAGE(N) 0 CONTACT Carina Trouwkens TEL.

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: GELEZEN: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag.4409 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Geneeskunde en Fysiotherapie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie