Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2?"

Transcriptie

1 In het nieuwsd Oktober 2011 In deze uitgave: Hogeschool Drechtsteden gestart Havenvisie 2030 Ondernemen in Kameroen Zwartboek verloedering bedrijventerreinen Einde Kamer van Koophandel en Fabrieken? Wie raadt waar de Industriedag plaatsvindt en wint een ipad 2? Er wordt enorm gegist op welke locatie de Industriedag gaat plaatsvinden. Waarom houden we het eigenlijk geheim? We willen niet flauw doen maar de ervaring van de boot leert dat het de sfeer tijdens deze dag enorm ten goede komt wanneer mensen weten dat ze de hele dag op de Industriedag zullen zijn, gewoon omdat er geen gelegenheid is de boot te verlaten. Men kiest van te voren bewust voor een dag niet op kantoor aanwezig zijn. Deze ontspannen sfeer wil ik vasthouden door naar de nieuwe locatie te gaan met bussen. Het is de mens eigen dat als er een brand telefoontje komt of de spreker is toch niet helemaal je smaak, om er al snel toch voor te kiezen naar de zaak te gaan. En dat is nu net wat ik met geheimhouding wil voorkomen. Wie kiest voor deelname aan de Industriedag, kiest voor een dag netwerken, interessante zakelijke contacten leggen, informeel met bestuurders praten die anders zo lastig te benaderen zijn, informatie over een aantrekkelijk thema en een stuk entertainment. En geloof me, u krijgt er dit jaar wederom geen spijt van.

2 Om dit stukje geheimzinnigheid nu toch een leuke dimensie te geven, hebben we samen met de ING Bank een prijsvraag opgezet. Wie raadt op welke locatie de Industriedag wordt gehouden, krijgt op de Industriedag een ipad uitgereikt door Dick de Blois, directeur van de ING Bank Dordrecht. Wat moet u hiervoor doen? Stuur voor 11 november een naar onder vermelding van de locatie. Zorg er dan ook voor dat u aanwezig bent tijdens de Industriedag want de ipad wordt alleen dan uitgereikt! Het spreekt voor zich dat bestuursleden en een paar mensen die noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn, niet zullen meedoen aan deze prijsvraag. Ondanks de economische crisis zijn we dit jaar toch in staat om onze Industriedag te houden want zoals alle voorgaande jaren heeft u mij weer perfect geholpen om de sponsoring rond te krijgen. Zoals vanouds biedt ANVD weer de zorg dat uw auto de gehele dag beheerd blijft staan bij Rob Heijkoop Trading. Drukkerij Dekkers houdt de gewoonte in stand door het programmaboekje te drukken dat er ook dit jaar weer prachtig uitziet door de opmaak en lay-out van reclamebureau EdMedia. In de diverse stands kunt u weer producten en diensten zien waar uw WD-collega s de aandacht op willen vestigen. Diverse bedrijven vinden het leuk u op de één of andere manier te fêteren, zoals Visser & Visser Accountants-belastingadviseurs, die u een petitfour aanbiedt en Uitzendbureau Olympia die een smaakvol dessert verzorgt. Ik ben ieder jaar weer aangenaam verrast dat u met zo velen wilt bijdragen om deze dag toch dat bijzondere tintje mee te geven die deze dag in de regio zo onderhand geniet. Bijzonder blij zijn wij met de 2 gedeelde hoofdsponsorschappen van Krohne en de vijf autodealers aan de Mijlweg. Ieder voor zich geeft een mooie vertaling aan het thema De mens maakt het verschil en waarom hen dat heeft getriggerd om te sponsoren. U leest hierover in ons programmaboekje dat inmiddels al met het aanmeldformulier door u moet zijn ontvangen. Houdt u er rekening mee dat de bussen om 8.30 uur bij Rob Heijkoop Trading aan de Heliotroopring 300 vertrekken? Na afloop van de dag ben ik natuurlijk benieuwd om van u te vernemen hoe u de dag heeft ervaren. Ik hoop u in groten getale te mogen verwelkomen. Barbara Keuzenkamp secretaris Bedrijventerreinen Een bedrijventerrein hoort het visitekaartje voor de stad en de omgeving te zijn. Zeker in een periode dat er veel leegstand is, moet er niet worden bezuinigd op het onderhoud van die terreinen, want dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken. Als een terrein er verwaarloosd en verloederd uitziet, is dit geen uitnodiging voor een nieuw bedrijf om zich er te vestigen. Dat door leegstand de verloedering op de loer ligt, is natuurlijk een probleem! Ik denk dan ook dat het een gezamenlijke inspanning van bedrijfsleven en overheid moet zijn om ervoor te zorgen dat dit een halt wordt toegeroepen. Het is mede om deze reden dat de WD de staat van de bedrijventerreinen als een aandachtspunt ziet dat hoog op de prioriteitenlijst staat. De kwaliteit van de bedrijventerreinen is van vele factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de bereikbaarheid. De bereikbaarheid voor de mensen die daar werken en natuurlijk voor het vrachtverkeer. Juist de komende tijd zal er veel hinder voor het verkeer zijn in Dordrecht door onder andere de werkzaamheden aan de Mijlweg. Wij blijven continu waakzaam en in overleg met de gemeente om de overlast voor u zo minimaal mogelijk te houden en zo mogelijk passende tijdelijke oplossingen voor de bedrijven te vinden. Ook blijven wij alert op de toegezegde verbeteringen van de aansluiting van de randweg aan RW16 en de ontsluiting van de industrieterreinen Kil. Het duurt nu wel erg lang voordat er een begin wordt gemaakt met de werkzaamheden voor de fly-overs. Er ontstaan zelfs gevaarlijke situaties op de rijksweg tijdens de spits. De gemeente Dordrecht zegt dat de oorzaak van de vertraging in de capaciteit gezocht moet worden bij Rijkswaterstaat en Provinciale Waterstaat. Wij hebben de wethouder al aangeboden om via onze kanalen van VNO-NCW landelijk hiervoor aandacht te vragen en te trachten enige druk op te bouwen. De compassie houdt een keer op. De Industriedag 2011 staat inmiddels in de steigers. Het wordt een bijzondere Industriedag, we zijn dit keer niet op een schip maar op een andere locatie. Maar wat onveranderd is, is dat u een hele dag weg zult zijn en dat u aan boord moet blijven. Mede door de andere locatie zijn we nu in de gelegenheid om meer deelnemers te ontvangen. Het programma is met zorg voorbereid en het thema De mens maakt het verschil zal die dag de invalshoek voor de verschillende sprekers zijn. Teun Muller voorzitter Werkgevers Drechtsteden 2

3 Hogeschool Drechtsteden gestart Exact honderd jaar na de eerste les van de Dordtse HTS is op 5 september jl. het eerste college gegeven aan de nieuwe Hogeschool Drechtsteden, die gaat uitgroeien tot een volwaardig instituut op het gebied van techniek en veiligheid, aldus initiatiefnemer Jan Meissen. Meissen is een autoriteit op het gebied van veiligheidsanalyse en oud-student van de HTS/Hogeschool Dordrecht, toentertijd het opleidingsmiddelpunt voor de chemische en de aan scheepsbouw gelieerde industrie in de regio Drechtsteden. De verdwijning van deze spin in het regionale technische web stimuleerde hem, als oud-student, tot de oprichting van de Hogeschool Drechtsteden met unieke in de regio passende opleidingen, die de specialistische kennis net als vroeger landelijk kan uitdragen. Volgens Meissen vloeide door het ontbreken van een opleidingsinstituut kennis weg uit de regio, met economische schade als gevolg. Dordrecht is als onderdeel van de Drechtsteden, gezien zijn strategische ligging, het middelpunt van een van s werelds grootste concentraties chemische en offshore bedrijven. De havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk, inclusief de daar gevestigde bedrijven, hebben een natuurlijke band met elkaar. Dat heeft tot gevolg dat de vraag naar goed opgeleide ingenieurs in verschillende vakdisciplines groot is. De Hogeschool Drechtsteden start met een nieuw onderwijsconcept, de leergang RES (Risicobeheersing Eigenschappen [gevaarlijke] Stoffen). De RES-leergang is opgebouwd uit korte afzonderlijke modules, zoals bedrijfsveiligheid, milieuzorg, externe veiligheid, brandpreventie en repressie, security, economie en communicatie. Naast de opstart van een voor Nederland nieuwe opleiding KAMingenieur (Kwaliteit, Arbo en Milieu) en SHE-ingenieur (Safety, Health and Environment), ligt de nadruk van deze RES-leergang vooral op bij- en nascholing op hbo-niveau. De opleidingen worden inhoudelijk en organisatorisch altijd afgestemd met de betreffende branche. Naast de RES staan ook leergangen als offshore en curatieve gezondheidszorg op de planning. Evenals bij de hoogwaardige bedrijven in de regio staat ook bij de nieuwe Hogeschool Drechtsteden de kwaliteit van de organisatie voorop. Aangestuurd door een bestuurslid is de procedure voor de EOQ-accreditatie in gang gezet. De EOQ werkt al sinds 1956 samen met een 15-tal Europese landen om toetsingsnormen op het gebied van kwaliteit en risicobeheer in brede zin van het woord op te stellen en nieuwe normen te ontwikkelen, zodat op een gelijk Europees niveau een officiële erkenning ontstaat. Het onderwijsprogramma van de Hogeschool Drechtsteden zal zich aansluiten/committeren aan deze Europese normen, hetgeen toegankelijk wordt gemaakt door het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement en de EOQ. De certificerende instelling DNV zal de eisen toetsen. Mede vanwege het praktisch ontbreken van overheadkosten - het bestuur, bestaande uit bekende Dordtenaren, werkt onbezoldigd - kan de Hogeschool Drechtsteden de modules tegen een zeer aantrekkelijke prijs in de markt zetten. Waarbij we mogelijk ook nog betere kwaliteit leveren, aldus Meissen. De docenten zijn zoveel mogelijk praktijkmensen uit het bedrijfsleven. Meissen: We werken bij voorkeur met bedrijven in de regio samen, daar zit immers de kennis. De Hogeschool Drechtsteden zal alleen een succes worden als de regionale bedrijven meewerken door het activeren van zowel docenten als studenten. Info: en (vanaf oktober) Jan Meissen Stichting Hogeschool Drechtsteden Zwartboek in strijd tegen verloedering bedrijfsterreinen De WD heeft de afgelopen maanden meermaals de verloedering van bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht. Ondernemers ergeren zich vaak aan de omgeving waarin hun bedrijf moet functioneren. Een terrein dat verloedert, zwerfvuil dat niet wordt opgeruimd, onkruid dat niet wordt verwijderd, gras dat niet wordt gemaaid, opgebroken wegdelen, aangereden lantaarns die scheef blijven staan, kortom de voorbeelden zijn legio. Maar soms zijn er ook voorzienbare planologische problemen zoals een skatebaan en hangplek voor jongeren vlak voor het kantoor. Het resultaat van dit alles is een slecht visitekaartje voor het bedrijf en een gebied dat misdaad aantrekt. In de komende nieuwsbrieven willen we foto s opnemen van goede en slechte situaties in de hoop dat deze signalen van u eindelijk door de overheid zullen worden opgepakt. Kent u ook ergerlijke situaties die u graag onder de aandacht wilt brengen, meld deze situaties dan aan!!!!!!!!!!! SLECHTE SITUATIES GOEDE SITUATIES Uw reacties en foto s kunt u en naar U kunt ook aangeven anoniem te willen blijven. Wij zullen dit uiteraard respecteren! 3

4 Havenvisie 2030 Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een ontwerp Havenvisie 2030 opgesteld die inzicht biedt in de ambities en de koers. In overleg met ondernemersorganisaties hebben wij als Kamer van Koophandel een reactie opgesteld. Onze belangrijkste opvattingen zijn in dit artikel verwoord. Trends en marktontwikkelingen Wij vinden het noodzakelijk dat het Havenbedrijf Rotterdam samen met ondernemers nauwlettend de marktonwikkelingen blijft volgen, zodat kan worden geanticipeerd op veranderingen. Belangrijke ontwikkelingen zijn: De BRIC-landen Brazilië, Rusland, India en China drijven niet alleen handel met Europese landen, maar ook met elkaar, wat van invloed is op de mondiale goederenstromen. De zeer ingrijpende ontwikkelingen op de energiemarkt van fossiele brandstoffen naar andere energiedragers. De stijgende behoefte aan grondstoffen en halffabricaten in Duitsland. De veranderende locatiekeuzes van bedrijven. De verschuiving van goederenstromen van Rotterdam naar havens aan de Middellandse Zee. Lusten en lasten De berekeningen van het Havenbedrijf over de ontwikkeling van de toegevoegde waarde en het aantal arbeidsplaatsen vinden wij zeer nuttig, omdat het inzicht verschaft in discussies over de lusten en lasten van de mainport. Wij hebben het Havenbedrijf gevraagd toe te lichten waar deze effecten neerslaan (Rotterdam, regionaal, nationaal). Wij zijn blij met de toezegging van het Havenbedrijf dat het Dordtse zeehavengebied niet wordt gebruikt als empty depot voor containers, maar voor bedrijven die substantieel toegevoegde waarde bieden. Bereikbaarheid Samen met organisaties als de WD en Deltalinqs zijn wij betrokken bij vele infra- en mobiliteitsprojecten. Een zeer belangrijk project voor de Rotterdamse haven vinden wij de aanleg van een tunnel in het westelijk havengebied. Dit geldt ook voor cruciale achterlandverbindingen zoals de A15 door de Drechtsteden, het goederenvervoer per spoor naar Duitsland en via Dordrecht naar Antwerpen (de RoBellijn) en het vervoer over water via containerterminals en transferia. Werk Goed gekwalificeerd personeel is schaars en door demografische ontwikkelingen als krimp en vergrijzing zal deze schaarste toenemen. Initiatieven om jongeren en oudere werklozen in aanraking te laten komen met de haven, de uitval op scholen te verminderen en mensen bij bedrijven te behouden zijn meer dan ooit nodig. Van visie naar acties Wij zijn van mening dat er nu zeer veel energie moet worden gestoken in het formuleren van concrete projecten, het benoemen van partijen en verantwoordelijkheden, planning en benodigde financiële middelen. Graag zien wij dat bij de lokale ondernemers toetsing plaatsvindt om vast te stellen wat zij van projecten vinden. Als Kamer van Koophandel werken we hier graag aan mee! Martin Luijendijk senior beleidsadviseur Kamer van Koophandel Rotterdam Even voorstellen Ad Boom, nieuw bestuurslid Werkgevers Drechtsteden Werkgevers Drechtsteden, hierna WD, is een vereniging die er in de Drechtsteden toe doet. Een vereniging die met alle belanghebbenden contacten onderhoudt om het economisch klimaat te verbeteren en invoering van belangrijke randvoorwaarden ter verbetering van dat economisch klimaat tracht te bevorderen. Als belangenbehartiger van het bedrijfsleven in de Drechtsteden is zij niet meer weg te denken. En als je dan benaderd wordt om zitting te nemen in het bestuur van een dergelijke club dan zeg je geen nee, maar ga je je best doen een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de WD. Sinds eind 2006 ben ik directievoorzitter van wat toen nog de Rabobank Drechtsteden Midden-Noord heette en wat na de fusie met de Rabobank Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht, Rabobank Drechtsteden heet. Tot het werkgebied van de bank behoren naast voornoemde gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Alblasserdam. De bank telt ca. 250 medewerkers en heeft kantoren in alle genoemde gemeenten. Sinds 1992 ben ik werkzaam voor de Rabobank organisatie en daarvoor bij wat ik nu de concurrentie noem. Het werkgebied van de bank komt grotendeels overeen met het gebied waarvoor de WD zich inzet en wat mij de overtuiging geeft een nuttige en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van de WD. Die doelstellingen zijn breed en divers. Zonder sommige zaken minder of meer belangrijk te maken is het evident dat de regio Drechtsteden een stevig aantal knelpunten heeft danwel in de toekomst gaat krijgen. Ik noem daarbij de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en daaraan gekoppeld de ontwikkeling van het (hoger) onderwijs. Ook de bereikbaarheid is reeds een belangrijk issue en zal in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden. Het is buitengewoon belangrijk dat het bedrijfsleven een spreekbuis heeft, een belangenvertegenwoordiger, die namens het bedrijfsleven de overige partijen in het economisch bestel, gemeenten, onderwijsinstellingen etc., scherp houdt en laat weten wat er leeft binnen het bedrijfsleven. En die spreekbuis is bij uitstek de WD waaraan ik graag mijn steentje bijdraag. Ad Boom bestuurslid WD 4

5 Samen sturen in samenwerking De zes gemeenten in de Drechtsteden werken al vijftien jaar intensief samen. De kracht van de samenwerking ligt in het zo goed mogelijk gebruik maken van elkaars kwaliteiten en het respecteren van elkaars eigenheid. Juist hierdoor is de Drechtsteden een complete en aantrekkelijke regio om te wonen en te werken. De eerste tien jaar van de samenwerking lag de nadruk op ontwikkeling van beleid. De laatste vijf jaar is de samenwerking geïntensiveerd en werken gemeenten ook steeds effectiever samen bij het uitvoeren van taken. Samenwerken in beleid De samenwerking in de Drechtsteden is erop gericht om, door middel van het creëren van draagvlak, te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van de regio. De Drechtsteden startten in 1996 met het regionaal ontwikkelen van beleid op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Later is dit verbreed met de beleidsvelden economie, toerisme, groen en water, milieu, bereikbaarheid, cultuur, WMO en Werk en Inkomen. Bij het vormen van de Sociale Dienst Drechtsteden is op een flink aantal terreinen het beleid en de uitvoering daarvan geheel overgedragen aan de regio (bijvoorbeeld de Wet werk en bijstand en schuldbemiddeling). De ontwikkelingen van de gemeenten moeten elkaar aanvullen in plaats van beconcurreren zoals in het verleden soms gebeurde. Om dit te bereiken stellen de gemeenten in regionaal verband gezamenlijk doelen vast. Zo hebben we een regionale Bedrijventerreinenstrategie en een Uitvoeringsstrategie Bedrijventerreinen opgesteld. De behoefte aan bedrijventerreinen is bepaald en er zijn afspraken gemaakt over de aanleg van nieuwe terreinen verdeeld over alle zes gemeenten. Voor alle terreinen in de regio zijn profielen opgesteld, met daarin kwantitatieve randvoorwaarden (bijvoorbeeld het aantal hectare te herontwikkelen terrein) en kwalitatieve randvoorwaarden (zoals het behouden van natte kavels voor maritieme bedrijvigheid of het verbeteren van een wegaansluiting). De gemeenten opereren vervolgens binnen de regionaal afgesproken voorwaarden. Een aantal projecten wordt ontwikkeld door de ROM-D, onze regionale OntwikkelingsMaatschappij en een aantal projecten wordt door de gemeenten zelf ontwikkeld. Het lokale gemeentebestuur is dus altijd aanspreekbaar op alle beleidsontwikkelingen die gevolgen hebben voor bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties op het grondgebied van de eigen gemeente. Lobby en belangenbehartiging Vanuit de gezamenlijke doelen behartigen de Drechtsteden de regionale belangen naar andere overheden en maatschappelijke partners, bijvoorbeeld binnen de Zuidvleugel en naar omliggende regio s als Rotterdam en West-Brabant. De laatste jaren is gebleken dat we met elkaar meer hebben bereikt dan gemeenten individueel hadden kunnen bereiken. Dit heeft bijvoorbeeld meer subsidiegeld opgeleverd. Daarnaast zit het Drechtstedenbestuur aan tafel bij Rijk, provincie en andere overheidsinstanties om hun plannen onder de aandacht te brengen en te houden. Bovendien mag het bestuur reageren op rijks- en provinciale nota s en plannen die voor de regio van belang zijn. Echter wel steeds met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten. Samenwerken in uitvoering Mede door de succesvolle samenwerking op het gebied van beleid is ook samenwerking ontstaan in uitvoeringstaken. De gemeenten kiezen voor samenwerking uit oogpunt van efficiency, effectiviteit en kwaliteit van dienstverlening. Het is veel efficiënter met zes gemeenten één sociale dienst te hebben, dan zes afzonderlijke sociale diensten in stand te houden. Vergeleken met een aantal jaren terug werken we op deze manier circa 15%-20% goedkoper dan toen elke gemeente deze taken nog zelfstandig invulde. Anno 2011 hebben we zo n 175 formatieplaatsen minder nodig dan 5 jaar geleden. De komende jaren bezuinigen we nog eens 10% extra op de Drechtstedentaken. Wat we ook blijven doen is zoeken naar manieren om efficiënter te werken. Zo starten we met proeftuinen waarin we kansrijke mogelijkheden tot samenwerking testen. In één van die proeftuinen gaan we de aanwezige kennis en expertise bij de gemeentelijke beleidsadviseurs beter benutten door hen niet alleen in te zetten in hun eigen gemeente, maar hen ook in te zetten voor regionaal beleid of voor klussen bij andere gemeenten. Wij denken dat dit niet alleen leidt tot financiële voordelen, maar dat het ook voor onze medewerkers aantrekkelijker wordt. De Drechtsteden organisatie begon relatief klein in omvang maar is uitgegroeid naar een stevig concern waarin vijf organisatieonderdelen zijn ondergebracht. Ieder organisatie-onderdeel heeft een eigen specialisme. Naast een gezamenlijke Sociale Dienst Drechtsteden, innen we gezamenlijk de gemeentelijke belastingen. Daarnaast hebben we een regionaal IngenieursBureau, hebben we een Shared Service Centrum waarin we samenwerken met bijvoorbeeld financiële, personele en facilitaire zaken. Ten slotte hebben we een gezamenlijk OnderzoekCentrum Drechtsteden dat voor de zes gemeenten, bedrijven en instellingen bewonersonderzoeken en bedrijvenonderzoeken doet. De ene organisatie heeft een meer publieke taak dan de andere, maar allemaal staan ze voor de ontwikkeling van de Drechtsteden onder het motto Samen stad aan het water. Marcel van Bijnen algemeen directeur Drechtsteden 5

6 Ambassadeurs binnen de WD Binnen het bestuur van de WD is het idee opgevat om per Drechtsteden gemeente een tweetal ambassadeurs te benoemen waartoe de leden zich kunnen wenden op het moment dat ze een akkefietje hebben met de gemeente of met andere instanties waar ze zelf of met meerdere bedrijven niet uitkomen en wat valt binnen het aandachtsgebied van de WD. Dit kunnen uiteraard ook andere zaken zijn die hen belemmeren in hun ondernemerschap. Op aangeven van de ambassadeur kunnen we dit als WD oppakken en kijken wat we voor deze bedrijven kunnen betekenen. De ambassadeur vangt ook ongevraagd signalen op die er leven in de gemeente onder de ondernemers en brengt dit onder de aandacht van het bestuur teneinde ondernemers advies of ondersteuning te kunnen bieden. Tevens is het de bedoeling dat deze ambassadeurs, wanneer ze binnen hun netwerk tegen bedrijven oplopen waarvan zij de indruk hebben dat het voor hen waardevol zou zijn om lid te worden van de Werkgevers Drechtsteden, om hen te enthousiasmeren voor het lidmaatschap. De Drechtsteden zijn opgesplitst en per gemeente zijn een tweetal ambassadeurs aanspreekbaar. Hieronder treft u de ambassadeurs van uw gemeente aan en de gegevens waaronder u hen kunt bereiken. Bij de indeling is zowel gekeken naar woon- als vestigingsplaats. Sliedrecht Gert Jongeneel Postbus AD Sliedrecht T E Arie van den Herik Postbus AD Dordrecht T E PAPENDRECHT Bert de Winter Baanhoek GN Sliedrecht T E Richard Kraaijeveld van Hemert Postbus AB Papendrecht T E Hendrik-Ido-Ambacht Wico van Helden Dijkje VR Ridderkerk T E Ton Rosier Nijverheidsweg LJ H.I. Ambacht T E Zwijndrecht Frans van Weert Bachstraat CK Zwijndrecht T E John van Belle Lindtsedijk LE Zwijndrecht T E Alblasserdam Jan Brand Dam GA Alblasserdam T E Caroline Graafland Kelvinring 52A 2952 BG Alblasserdam T E Dordrecht Ad Boom Postbus BC Dordrecht T E Remco Valkman Singel HE Dordrecht T E Gert Jongeneel Arie van den Herik Bert de Winter Richard Kraaijeveld van Hemert Wico van Helden Ton Rosier Frans van Weert John van Belle Jan Brand Caroline Graafland 6 Ad Boom Remco Valkman

7 Segesta Mijnmeringen vanaf een plein onder de Sicilaanse zon De mooiste Oud-Griekse bouwwerken vind je niet in Griekenland, maar verrassend genoeg in Italië op het eiland Sicilië. Al in de 8e eeuw v.chr. kwamen daar de kolonisten vanuit Griekenland die het eiland tot grote bloei brachten; de Magna Graecia-beschaving. Over het hele eiland zie je prachtige overblijfselen van deze Griekse periode, die soms gedeeltelijk zijn herbouwd. Zoals in het zuiden het ooit zeer machtige Selinunte met zijn vele tempels vol kolossale Dorische zuilen en enorme fortificaties. Of het meer toeristische Agrigento, ooit door de dichter Pindarus beschreven als de mooiste door stervelingen bewoonde stad. In de Valle dei Templi staan daar in een rij op een heuvelrug verschillende tempels (gewijd aan Zeus, Heracles, Concordia en Hera) te schitteren in het zonlicht. Ga daar vooral ook eens s nachts bij kijken, deze oude zuilentempels in floodlight geven dan een sprookjesachtige indruk. Zeer imponerend is natuurlijk het Griekse Theater van Syracuse, de 2700 jaar oude stad van de wetenschapper Archimedes. Maar liefst 67 ringen omvatten dit ruim 138 meter brede auditorium, dat tot de belangrijkste uit de oudheid overgeleverde theaters behoort. Prachtig allemaal, maar ook vermoeiend door de omvang, de grootsheid en de vele indrukken die je tijdens een bezoek op doet. Het is wellicht te veel van het goede. Hoe anders is het minder bekende Segesta. Ooit gebouwd door Trojaanse ballingen, maar in de 5e eeuw verwoest door de Vandalen en toen verlaten. Boven op de Monte Barbaro ligt op 300 meter hoogte het knusse theater in de felle zon. Hier zitten is ronduit genieten. Vanaf de stenen zetels heb ik een geweldig uitzicht over de sfeervolle omgeving, het fraaie heuvellandschap en in de verte de azuurblauwe zee. Met wat lager, eveneens op een heuvel, de majestueuze tempel uit de 5e eeuw v.chr. Een nooit afgebouwd Grieks heiligdom in Dorische stijl, maar in een verbluffend perfecte staat. Een idyllisch plaatje, je blijft van alle kanten foto s nemen. Veel toeristen laten Segesta links liggen en reppen zich vooral naar de grote opgravingen in het zuiden. Maar hoewel het kleiner is, vind ik Segesta veel mooier. Het ligt prachtig in het landschap, het ziet er mooi uit. De maat is exact goed! Niet te groot, niet te klein; het past. Vreemd eigenlijk dat wij mensen ons vooral door de omvang laten imponeren. Alles moet steeds groter, dat zou beter zijn. We zien dat niet alleen in bouwwerken, maar ook in organisaties. Zowel bij bedrijven en het onderwijs, als bij de overheid. Groeien door overnames en fusies beheerst al jaren ons denken. Zelden werden daar vraagtekens bij gezet. 7

8 Door schaalvergroting gaan de kosten naar beneden, zou de kwaliteit verbeteren en kunnen we een breder pakket aanbieden. Door maar samen te gaan kunnen we vele synergievoordelen behalen. In theorie klopt dit en zijn er ook veel goede voorbeelden van te geven. De afgelopen jaren heb ik zelf diverse malen met zo n proces te maken gehad. Als leidinggevende die twee technische handelsbedrijven wist samen te smelten tot de belangrijkste toeleverancier in de regio. Als bestuurder en commissaris van een coöperatieve bank die zelfs meermaals fuseerde om de financiële dienstverlening te kunnen verbeteren en de kosten te beperken. Maar zoiets gaat niet vanzelf, er zijn zeker ook valkuilen en nadelen. Er komt nogal wat bij kijken voordat er werkelijk winst uit synergieeffecten te behalen is. Dat valt achteraf nog vaak tegen. Het verminderen van kosten door een betere benutting van gebouwen en machines lukt meestal wel, maar personele besparingen blijken in de praktijk veel lastiger. Het verhogen van de omzet door een breder productenpakket of betere dienstverlening blijft uiteindelijk een utopie. Hoe komt dat? Maar al te vaak wordt vergeten dat een schaalvergroting ook meer vraagt van het management en de medewerkers. Dit geldt tijdens het veranderingsproces: heeft men wel de ervaring en kwaliteiten om de nodige veranderingen tot stand te brengen? Maar ook daarna, waarbij de span of control een belangrijk aandachtspunt is. Wordt het voor de leidinggevenden niet te groot om nog te kunnen beheersen? En wordt het voor de medewerkers niet te ingewikkeld? Bureaucratie en alle nadelen/kosten daarvan liggen dan op de loer. We zagen dit de afgelopen maanden terug in het onderwijs. Vooral het hbo stond daarbij negatief in de schijnwerpers, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de andere instellingen. Schaalvergroting werd jaren geleden noodzakelijk geacht en gestimuleerd. Om kosten te drukken, om de kwaliteit omhoog te brengen, om de markt beter te bedienen, enz. Op onderdelen zal dit ongetwijfeld zijn gelukt. Maar het heeft ook weer geheel nieuwe problemen gebracht waar de organisaties niet op berekend waren. Misschien omdat de schaalvergroting te ver is doorgeschoten? Terug naar de situatie van 30 jaar geleden is te simpel, dan gaan we voorbij aan de problemen van toen. Maar om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren zullen we nu zeker weer aanpassingen moeten doen. Bij de eerder genoemde coöperatieve bank kenden we daarvoor het begrip comfortabele maat. Niet te klein om de vereiste kwaliteit te kunnen leveren (de diensten aan te bieden die nodig zijn) en niet te klein om concurrerend te zijn in de kosten. Maar ook niet te groot om het niet meer goed te beheersen, om het niet bureaucratisch te laten worden. Dus net als dit historische complex van Segesta: precies goed. Het in control zijn. Het zal niet altijd mogelijk zijn deze comfortabele maat vooraf exact te bepalen, soms blijkt het pas later met vallen en opstaan. Dan zijn aanpassingen nodig, soms kost dat helaas veel geld die de kostenbesparingen weer doen verdwijnen. Goed nadenken vooraf is dus zeker nodig, vooral omdat ieder geval weer uniek zal zijn. Maar van elkaar valt zeker te leren. Al jaren is er de roep om een Drechtstad. Kleine gemeentes zijn niet efficiënt, die kunnen de nieuwe taken niet aan en kosten te veel. Dus is schaalvergroting nodig. Maar steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn nog altijd groter dan de Drechtsteden en functioneren die nu echt zo geweldig? Ongetwijfeld zal de omvang daar op bepaalde terreinen voordelen hebben gebracht, bijvoorbeeld met meer expertise en een betere bezetting van afdelingen. Maar niet alles is beter. Dus zal vooraf een verstandige studie nodig zijn om daarvan te leren en de valkuilen te ontlopen. En het vergt nogal wat organiserend vermogen. Want alleen de schaalomvang aanpassen, ieder in één gebouw stoppen en verder alles bij het oude laten, zal zelden de juiste oplossing zijn. Ingrijpende veranderingen zijn niet te vermijden; in de organisatie, in de werkwijze, in de aansturing en de communicatie. Ongetwijfeld zijn ook andere mensen nodig met andere capaciteiten. Vooral in de aansturing. Dat alles heeft zijn prijs en zijn risico s. En wordt daarmee die comfortabele maat wel bereikt? Soms blijft het niet passen. Dan moet je je afvragen of je die dienst (dat product e.d.) nog wel zelf moet voeren, of dat uitbesteden wellicht een betere optie is. Maatwerk is altijd nodig. 8

9 Maar dat zijn zorgen voor na de vakantie. Hier is het genieten in de zon en de rust rond deze indrukwekkende bouwwerken. Hoewel het bijna vier uur is, dus tijd om naar beneden te gaan voor een verfrissend Italiaans ijsje bij dat barretje. Wat zal ik nemen: limone, fragola, coco, zuppa inglese, stracciatella? Ik denk dat het toch maar mijn favoriete smaken worden: nocciola e pistaccio. Die extra calorieën zien we later wel weer. Arrivederci. Peter de Waard, bestuurslid WD Van samenwerken word je beter Dat blijkt uit de boeiende presentaties en rondleiding in de nieuwbouw van het Albert Schweitzer Ziekenhuis op het Gezondheidspark in Dordrecht op 30 juni jongstleden. Ongeveer 40 WD-leden worden die middag hartelijk welkom geheten in het auditorium door Pier Eringa, voorzitter van de Raad van Bestuur. Met gepaste trots trakteert hij de aanwezigen op een aantal indrukwekkende kengetallen over het ziekenhuis. In de daaropvolgende presentaties van Piet Manshanden, Jasper Meijer en Sjarlot Kooi blijkt dat dit enthousiasme niet voor niets is. Aan het ASz zijn ruim 200 specialisten en bijna 4000 medewerkers verbonden en wordt een omzet van rond de 250 miljoen euro behaald. Later dit jaar mag het ASz zich tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) rekenen. Een status waar het ASz met recht trots op is. 9

10 De unieke samenwerking tussen ziekenhuis, Multivastgoed en gemeente heeft geleid tot de ontwikkeling van het Gezondheidspark. De gedachten gezond denken (geestelijke gezondheidszorg), gezond doen (sporten) en gezond voelen (wellness) zijn uiteindelijk zichtbaar in de invulling van het Gezondheidspark. De ziekenhuiszone aan de ene kant en de Sportboulevard aan de andere kant worden verbonden door de nog te ontwikkelen middenzone: Esplanade. Dit wordt nog eens geïllustreerd door een filmpje van een artist impression over de ontwikkeling van Naast het schetsen van deze toekomstvisie roept de heer Bons de aanwezige ondernemers ook op om gebruik te maken van de werkzaamheden die nu al plaatsvinden in de werkplaats waar cliënten van het Parkhuis hun dagbesteding hebben. Na alle boeiende presentaties worden de gasten in groepen rondgeleid door de nieuwbouw en een deel van de oudbouw van het ziekenhuis. Hoewel het Gezondheidspark buiten het centrum is gelegen, heeft het ziekenhuis nadrukkelijk gezocht naar de verbinding met de stad. Dit is uiteindelijk zichtbaar geworden in de verschillende zones in het ziekenhuis, die gerelateerd zijn aan een thema uit de stad, zoals het museum Huis van Gijn, bereikbaar door een stelsel van lanen en steegjes. Het programma blijkt ook nog eens leerzaam te zijn door een bezoek aan het skills lab. Hier wordt op de meest geavanceerde poppen zichtbaar gemaakt of medewerkers de techniek van hartmassage voldoende beheersen. Na een korte demonstratie zijn de meeste mensen weer wat wijzer geworden over de wijze waarop levens gered kunnen worden. Vooral de pop die over verschillende menselijke eigenschappen blijkt te beschikken, mag zich verheugen op grote belangstelling. het Gezondheidspark en de nieuwbouw van het ziekenhuis. De nieuwbouw is gerealiseerd door de Vastgoed B.V. van het ASz. Opmerkelijk is het feit dat in de aanbesteding nadrukkelijk is gekeken naar lange termijn onderhoudscontracten, wat zal resulteren in een kostenbesparing op het onderhoud van de gebouwen. Op lokaal en regionaal niveau wordt intensief samengewerkt met partners zoals o.a. het DaVinci College en uiteraard vele toeleveranciers. Eén van de partners is het Parkhuis. Directeur Gert Bons vertelt over de samenwerking met het ASz en andere ketenpartners. Daarbij wordt, met het oog op de vergrijzing, nu al rekening gehouden met de toekomstige zorgvraag. Voor de dames lijkt deze toekomst er overigens rooskleuriger uit te zien dan voor de heren, aangezien de eerste groep wordt aangemerkt als happy girls, terwijl een groep heren wordt geclassificeerd als dolende mannen. Naast het informatieve karakter van dit bezoek is er ook ruimschoots de gelegenheid om bij te praten met bestaande relaties en nieuwe contacten te leggen. Niet alleen tijdens de rondleiding maar ook aansluitend tijdens de goed verzorgde borrel met heerlijke hapjes, aangeboden door Sodexo. Hiermee is deze middag voor veel aanwezigen een zeer aangenaam bezoek aan het ziekenhuis geweest, met veel bekende maar ook nieuwe gezichten. Namens het Ondernemersloket van de gemeente Dordrecht hartelijk dank aan Werkgevers Drechtsteden en het Albert Schweitzer Ziekenhuis voor de organisatie en de ontvangst. mw. drs. R.E.A.J. (Reineke) de Vries sr. accountmanager gemeente Dordrecht, sector Stadsontwikkeling 10

11 onderhoudswerken woning- en bungalowbouw fabriekshallen scholen scheepsbetimmeringen isolatiewerken interieurbouw ZWIJNDRECHT TEL INTERNET: 11

12 Ondernemen in Kameroen Kameroen is een land vol mogelijkheden maar door ondernemers in Nederland nog niet ontdekt. Er liggen genoeg kansen qua landbouw, toerisme, vervoer en infrastructuur. Verder is er veel vraag naar kennis over marketing, logistiek, natuurbehoud en duurzame energie. Stichting Dordrecht-Bamenda wil bedrijven en organisaties in de Drechtsteden interesseren voor dit land en in het bijzonder voor de stad Bamenda. Zakelijke kansen in Kameroen Kameroen is één van de rijkste landen in sub-sahara Afrika met een sterke agrarische basis en een bescheiden productie van energie. De economische groei versnelde tot 4,1% in 2008, dankzij de goede resultaten in de oliesector, lopende infrastructurele werken, toenemende energievoorziening en de programma s om de landbouw te stimuleren. De verwachting is dat ondanks de recessie deze groei iets zal afnemen maar in 2014 weer tot boven de 4,5% zal liggen. Bamenda zoekt partners In het Noord-Westen van Kameroen ligt Bamenda, een stad met ruim inwoners. Bamenda ligt 366 km van de hoofdstad Yaounde af en 450 km van de economische hoofdstad Douala. Bamenda staat bekend om zijn koele klimaat en prachtige heuvelachtige ligging en is een echte sociaal-culturele smeltkroes. Het land, de bossen en de cultuur maken Bamenda aantrekkelijk om te investeren. De economie van Bamenda rust nu voor een belangrijk deel op kleinschalige bedrijven en op agri-business (ongeveer 65%). De kleinschalige landbouw, vooral uitgevoerd door vrouwen, omvat het verbouwen van fruit en groente in combinatie met het houden van dieren. Er is vooral behoefte aan het verbeteren van de productie, de verpakking en distributie. Ook is er behoefte aan het ontwikkelen van een industriële zone voor kleine bedrijven. In Kameroen moeten mensen van een minimum aan geld leven en voor kinderen met een handicap zijn nog geen goede betaalbare voorzieningen. In 2011 is mede dankzij de hulp van de drie studenten de eerste helft van het opvangcentrum klaar. De stage was een indrukwekkende ervaring voor de jongens. Zes dagen per week werken van 8 tot 5; een ontdekkingsreis voor jezelf omdat je mist wat je thuis hebt. Maar het was een geweldige ervaring. (Danny Gouweleeuw, student SSPB) Stedenband met Bamenda Sinds 1993 heeft de gemeente Dordrecht een stedenband met de stad Bamenda in Kameroen. Om deze vriendschap meer inhoud te geven, is in 1996 de Stichting Dordrecht-Bamenda opgericht. Het hoofddoel van de stichting is om mensen in Dordrecht en omgeving te informeren en te betrekken bij deze stedenband. Daarnaast staat kennisuitwisseling en samenwerking bij de uitvoer van projecten centraal, zowel in Bamenda als in Dordrecht (de Drechtsteden). Hiervoor bevorderen wij relaties tussen personen, organisaties en bedrijven in beide steden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Helder, coördinator Stichting Dordrecht-Bamenda. Stuur een naar of bel naar Gea Davids internationale betrekkingen gemeente Dordrecht Studenten SSPB bouwen in Bamenda Drie studenten van de bouwopleiding van het SSPB hebben drie maanden lang stage gelopen in Bamenda bij een partnerorganisatie van Stichting Dordrecht-Bamenda. Zij hebben geholpen met de bouw van een opvangcentrum voor gehandicapte kinderen. 12

13 Einde Kamer van Koophandel en Fabrieken...? Er wordt de laatste jaren nogal eens over het nut en de noodzaak van de Kamer van Koophandel geschreven en gediscussieerd. De taken van de Kamer zoals registreren (het vermaarde Handelsregister), informeren (denk aan de startersbijeenkomsten) en stimuleren (vooral op regioniveau en dicht bij de ondernemers) worden over het algemeen als waardevol ervaren, vooral door de vele ondernemers die er jaarlijks gebruik van maken. Maar aan de andere kant: de Kamer heeft haar public relations de afgelopen jaren wellicht niet altijd goed verzorgd, getuige het gemopper (ook door ondernemers) over het nut en de noodzaak, zeker als in januari de heffingennota in de bus valt. En dat geluid heeft in het parlement en bij de vorming van dit kabinet gehoor gekregen. Alhoewel het aantal ondernemers in het Kabinet respectievelijk in de Tweede Kamer te verwaarlozen is en dus niet op eigen ervaring geboogd kan worden. Begin september liet de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie weten dat de heffing die de Kamer van Koophandel ondernemers jaarlijks in rekening brengt vanaf 2013 gaat verdwijnen. Wat er niet bij stond, is dat het Rijk die bijdrage via de belastingen van de ondernemers gaat innen (de kamerheffing wordt gefiscaliseerd). Volgens de minister, aldus hetzelfde bericht, moeten ondernemers meer ruimte krijgen om te ondernemen en moet de ondersteuning voor ondernemers effectiever en goedkoper (sic?). Het afschaffen van de heffing is onderdeel van de modernisering, aldus de minister, van de Kamer van Koophandel. De 12 regionale Kamers van Koophandel worden ondergebracht in één organisatie: het Ondernemersplein. Ook Syntens, een overheidsorganisatie die innovatie in het MKB stimuleert, gaat hier in op. Ondernemers kunnen in de toekomst bij het Ondernemersplein terecht voor al hun overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, BTWnummers en inschrijving in het Handelsregister. Geconcludeerd kan worden dat de landelijke werkgeversorganisaties (VNO-NCW en MKB Nederland) vooral vanwege hun irritatie dat de Kamer van Koophandel alle ondernemers ten dienste staat (dus ook de zogenaamde free-riders, die geen lid zijn van een werkgeversorganisatie), uiteindelijk hun zin hebben gekregen. Dat is jammer, want de Kamer van Koophandel is er voor en door ondernemers. De regionale kringen en het regionaal stimuleren en informeren, waarvan er veel voorbeelden zijn in de Drechtsteden, dreigen te worden aangetast. Er komt immers één landelijke organisatie met een landelijk bestuur. En denk eens aan het namens de ondernemers voorzien van kanttekeningen bij de ontwerpbestemmingsplannen, wat de Kamer standaard doet. Met mij zijn ook de Werkgevers Drechtsteden niet gelukkig met deze ontwikkeling. Wat er tijdens het proces van wetswijziging (een wetswijziging is noodzakelijk) te repareren valt, zal moeten worden bezien. Maar één (centrale) ambtelijke organisatie die Ondernemersplein zal worden genoemd (terwijl bijvoorbeeld ook internationaal de Kamer van Koophandel een begrip is), lijkt me geen verbetering waar het gaat om registreren, informeren en stimuleren, zeker op regionale schaal. Ondernemers zullen de al oude Kamer van Koophandel en Fabrieken gaan missen. drs. M (Theo) Schut voorzitter Kring Drechtstreek en vice voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterda Tot Slot Een zeer goed voorbeeld van een ondernemer die jarenlang zijn kennis en kunde voor de Kamer van Koophandel en via de Kamer aan collegaondernemers ter beschikking stelde is Anton Reppel. Al jarenlang bestuurslid van de Werkgevers Drechtsteden en via die organisatie sinds 10 jaar lid van het Algemeen Bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam. Hij neemt eind dit jaar op zijn verzoek afscheid. Anton dank ik namens de Kamer Rotterdam voor zijn tomeloze inzet en zijn vele inhoudelijke bijdragen, ook als zeer actief lid van de Kring Drechtstreek. Anton, het gaat je goed! drs. M (Theo) Schut Anton Reppel 13

14 14

15 Praktijkcase van de internationale Kamer van Koophandel Na vele jaren voor een baas te hebben gewerkt, is de heer J. Baars enkele jaren geleden voor zichzelf begonnen samen met zijn partner. Het bedrijf heet Pronomar B.V. De heer Baars was werkzaam in de maritieme sector en kreeg de vertegenwoordiging van enkele mooie producten zoals Top Trock, professionele droogsystemen die een snelle en betrouwbare oplossing bieden voor het drogen van werkkleding en de Merus ring, een efficiënte technologie die een perfecte oplossing biedt voor alle problemen met scaling, roest, bacteriën en barnacles. Met vragen kom je verder... Wilt u ook kijken of er mogelijkheden zijn voor uw product op de internationale markt, om te verkopen of in te kopen? Belt u gerust met de Kamer van Koophandel. Zij luisteren graag naar u en zullen u met kennis en netwerken ondersteunen. De heer Baars begon actief de markt te bewerken, zowel de nationale als de internationale markt. Voor het benaderen van de markt is deelname aan gespecialiseerde beurzen met zijn product heel belangrijk. Tevens blijkt het hebben van een goede website, productpresentatie en brochures een goede ondersteuning van de verkoop. Dit alles vergt forse investeringen en er moeten afwegingen worden gemaakt: Wat eerst en hoe betalen we dit? Naast zaken als eerdergenoemd promotiemateriaal blijkt uit de praktijk dat een netwerk en contacten en de bereidheid om deze te delen eigenlijk net zo belangrijk is. Koude klanten bellen is niet altijd even leuk en bellen met een introductie in de hand is veel leuker en effectiever. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor succes, een mooi goed product met goede promotiematerialen en een netwerk. een netwerk en contacten bij bedrijven. Met de internationale handelsconsulent sprak de heer Baars over zijn klanten en zo nu en dan kwam er een van de consulent met een naam van een bedrijf en een contactpersoon. Vervolgens nam de heer Baars dan contact op. Dit leidde niet altijd tot succes, maar echte resultaten zijn hier zeker uit voort gekomen! Jacob van der Vis senior consultant international business Kamer van Koophandel Zoals vele ondernemers maakt ook de heer Baars dankbaar gebruik van internet om marktgegevens op te zoeken, klanten en ingangen te vinden. Tijdens deze zoektocht zag hij informatie over het prepare2start-traject. Een ondersteuningstraject van de overheid om kleine ondernemers te helpen bij hun internationale dromen. De heer Baars belde de Kamer van Koophandel - uitvoerder van deze regeling - en daar begon de versnelling van zijn afzet. Via deze regeling kreeg hij een gedeelte van zijn deelnamekosten aan beurzen terug en tevens kreeg hij een bijdrage voor de bouw van zijn website, productie van brochures etc. Dit gaf zijn bedrijf de kans om zich op professionele wijze op de juiste beurzen te presenteren. Via het contact van de Kamer kreeg hij ook de beschikking over 15

16 Wie gaat er naar huis met de Dordtse MVO-award 2011? Dordrecht is een Fairtrade gemeente. Kortweg houdt dit in dat er veel aandacht is voor eerlijke handel. Eén van de criteria om deze eervolle titel te behouden, is aandacht schenken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Fairtrade is namelijk onderdeel van MVO. Om dit in Dordrecht te stimuleren, reikt Fairtrade gemeente Dordrecht dit najaar een MVO-award uit aan een Dordtse MVOkoploper. Wat is de MVO-award Dordrecht? De MVO-award is een prijs voor ondernemingen uit de gemeente Dordrecht, die succes hebben door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Deze award zet ondernemingen die op maatschappelijk, ecologisch en economisch terrein succesvol zijn in het zonnetje. Daarnaast dienen ze natuurlijk als inspiratiebron voor andere bedrijven. Verloop wedstrijd In augustus konden bedrijven zich aanmelden of worden voorgedragen voor de MVO-award. Inmiddels zijn de genomineerde bedrijven bekend: De Hoop Grafisch Centrum Reehorst Installatietechniek ICS Vending Drukkerij Dekkers Zavin CV AA Lease Zandvlinder WTH Vloerverwarming & -koeling Keuze Elektro PLUS Stadspolders & Dubbeldam Port-o-Let Services HVC Groep In de maand september hebben de juryleden - Teun Muller (voorzitter Werkgevers Drechtsteden), Rob Kooijman (bestuurslid Kamer van Koophandel), Fokje Bosma (duurzaamheidsexpert) en Harry Wagemakers (wethouder gemeente Dordrecht) - de bedrijven bezocht en hen beoordeeld op hun MVO-activiteiten aan de hand van een uitgebreide checklist. Eind september maakte de jury de drie finalisten bekend. Meer informatie: Thirza Monster Stem! Benieuwd welke drie bedrijven er genomineerd zijn door de jury? Kijk op en stem op uw favoriet. Het publiek bepaalt namelijk wie er uiteindelijk naar huis gaat met de MVO-award. Op 3 november 2011, tijdens de landelijke Fairtrade Week, vindt de uitreiking plaats bij Duurzaamheidscentrum Weizigt. U bent van harte welkom! 16

17 Eigen faillissementsaanvraag leidt tot einde arbeidsovereenkomst van bestuurder De positie van een bestuurder is ondanks uitdagend werk en goede arbeidsvoorwaarden niet altijd benijdenswaardig. Vallen aandeelhouderschap en bestuurderschap niet samen dan kan het niet opvolgen van instructies van de aandeelhouders als verregaande consequentie het ontslag tot gevolg hebben. Impliciet houdt de bestuurder met deze dreiging rekening door bij verschil van inzicht over de instructies met de aandeelhouders een discussie op inhoud te voeren. Meestal vallen aandeelhouderschap en bestuurderschap samen. In de huidige economische tijd is het niet ondenkbaar dat op eigen verzoek het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd. Door een uitspraak van het Hof Leeuwarden heeft dat als - onbedoeld - gevolg dat de arbeidsovereenkomst van de bestuurder met die vennootschap per direct ophoudt te bestaan. De casus is als volgt. De Vries is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Jansen Holding B.V. Deze vennootschap is op haar beurt weer enig aandeelhouder en statutair bestuurder van Jansen Werkt B.V. De Vries heeft met Jansen Werkt B.V. een arbeidsovereenkomst gesloten waarbij hij als directeur in dienst is getreden. Jansen Werkt B.V. heeft op enig moment haar eigen faillissement aangevraagd. De Vries meldt zich bij het UWV voor een WW-uitkering maar krijgt te horen daarvoor niet in aanmerking te komen. Tevens wendt De Vries zich tot de curator voor loondoorbetaling na datum faillissement. De curator geeft daaraan geen gehoor zodat De Vries zich richt tot de kantonrechter. Deze wijst de vordering van De Vries af. In hoger beroep oordeelt het Hof Leeuwarden dat waar De Vries als enig (middellijk) aandeelhouder alle touwtjes in handen had en hij zich als eigenaar van Jansen Werkt B.V. presenteerde, hij vanaf het moment dat hij de facto zelf het faillissement heeft aangevraagd er geen redenen zijn om de verhouding tot de failliete onderneming aan te merken als een arbeidsovereenkomst. Van de in art. 40 Faillissementswet bedoelde gezagssituatie en onafhankelijke positie als werknemer zou geen sprake meer zijn, terwijl met het uitspreken van het faillissement aan de bestuursmacht een einde is gekomen. Vanaf datum faillissement heeft in een dergelijk geval een bestuurder/ aandeelhouder - in tegenstelling tot voorheen - geen aanspraak meer op loon. Van de Grijp / Stam Nadat de Hoge Raad medio december 2009 uitspraak had gedaan en de zaak terug had verwezen naar het Hof Amsterdam is inmiddels Stam van die uitspraak weer in cassatie bij de Hoge Raad gegaan. Ter herinnering, zie het artikel van Conny Fritse in WD Nieuwsbrief februari De Hoge Raad heeft destijds beslist dat bij kennelijk onredelijk ontslag zaken niet meer - ongeacht enige schade - de kantonrechtersformule gehanteerd moet worden maar dat de schade die de werknemer stelt te hebben geleden, moet worden vergoed. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde omstandighedencatalogus. Binnenkort zal de Hoge Raad zich o.a. moeten uitlaten over de vraag of kennis die is opgedaan na de datum van het ontslag gebruikt mag worden voor het vaststellen van de kennelijke onredelijkheid. Wordt vervolgd. Mark Uilhoorn Uilhoorn & Fritse Advocaten 17

18 18

19 Regen, regen, regen, het kon de pret niet drukken!! Regenbuien wilden voorkomen dat één van de meest toonaangevende, gezellige evenementen van het jaar van de Werkgevers Drechtsteden (WD) druk bezocht zou gaan worden. Maar de spirit van de leden van de WD is zo sterk, dat alle 95 aanmeldingen gewoon present waren bij ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht (HIA). Toen Barbara maanden geleden aan mij vroeg: Zullen we de dinner date na het overweldigende succes van Fawlty Towers van vorig jaar eens een keer in mijn stad houden?, was mijn eerste reactie: Kan je daar uit eten dan?! Ik werk 10 jaar in de Drechtsteden en had nog nooit een restaurant in HIA bezocht. Volgens haar wel. Na kort onderzoek bleek dat er zeer enthousiast werd gereageerd op onze formule en de vraag of we welkom waren. Bar had het zo voor elkaar! ASWH heeft een zeer fleurige businessclub op 1 hoog gebouwd waar je 2 kanten uit zo op de voetbalvelden kon kijken, erg inspirerend. Had men de spelers op het veld speciaal gevraagd voor ons vandaag te komen trainen, want ik vond de training in geen opzicht passen bij dit rotweer. De club schonk een uitstekende witte wijn naar mijn smaak en ik verheugde me stilzwijgend op de komst van een amuse, ik had trek. Een heerlijk divers plateau met koud borrelgarnituur kwam meerdere malen voorbij met op het gezicht van iedere medewerker, een big smile! Ik dacht nog, dit is niet standaard voor een businessclub, maar de gastgerichtheid van de medewerkers van ASWH was zo goed, daar kunnen sommige restaurants nog van leren. Nadat we ook nog een heerlijke borrel partymix achter onze kiezen hadden, nodigde Teun Muller ons uit om ons te begeven naar het volgende avontuur. Als een businessclub haar zaakjes al zo goed voor elkaar heeft, dat belooft wat voor de rest van de avond. In de Heeren van Ambacht werden we vervolgens ondanks veel regen, bij een openstaande deur door één van de gastheren persoonlijk ontvangen en de jassen werden keurig opgehangen. Boven aankomend was er even verwarring of we staand een drankje zouden krijgen, maar we moesten meteen plaatsnemen aan één van de professioneel, doch gezellig opgedekte tafels. Aan mijn tafel werd mij o.a. uitgelegd hoe het gebruik van een pot A-merk pindakaas, kan leiden tot een nieuwe zakelijke relatie! We hebben er hartelijk om gelachen, want het werkte blijkbaar als een speer. Ons voorgerecht werd door de gerant zodanig gepresenteerd dat we begrepen dat hij hem zelf ook heel erg graag lustte. Weer iemand die met passie zijn vak uitvoert. Staand als een verregende cowboy op de achterbok van een overvolle paardentram, kwamen we na kort ritje aan op een pittoresk horecaplein bij de Oude Haven. In dit bruin caféachtige restaurant hangt het zilveren bestek aan de lamp! (zie foto). De setting van deze zaak was zeker zo warm als het vorige adres en hier werden we opgevangen door 3 alerte dames in de bediening. Ik kreeg niet echt door wie van hen de opper maître was, maar dat was ook niet van belang, want ook zij hebben alle drie begrepen wat gastgerichtheid betekent. De wijn was wederom erg lekker en de opgerolde tong met zalm en frietjes was voor mij echt genieten. Hier werd aan tafel over zeer diverse onderwerpen gesproken, er werd hartelijk gelachen en er werden nieuwe vriendschappen gesloten. Eén van onze nieuwe leden vertrouwde me toe dat hij voor het eerst mee was op een netwerkbijeenkomst van de WD en dat hij het een superavond vond. Wat een leuke club zijn we toch, zei hij. Het WD-café over 2 dagen, daar gaat hij dan ook zeker naar toe! Waar is de paraplu nou gebleven? Jij had hem toch meegenomen?! Nee, jij! Rennend door de regen naar de laatste tram voor het toetje in de Heeren van Ambacht. Terug aangekomen hadden de andere groepen, ook die in Bistroquet hadden gedineerd, het dessertbuffet enthousiast verorberd. Voor de laatste groep werd het snel aangevuld. Complimenten! Het glaasje dessertwijn, door een charmante gastvrouw aangeboden, maakte mijn dinner date gevoel compleet en ja, je kan heerlijk en gezellig uit eten in Hendrik-Ido- Ambacht. Volgend jaar bestellen we weer regen... Michael Schwab Schouwburg Kunstmin 19

20 Namens u bijgewoond... Als portefeuillehouder Arbeidsmarkt vallen met grote regelmaat uitnodigingen voor bijeenkomsten die als leidend thema De Arbeidsmarkt... hebben op de spreekwoordelijke deurmat. Gezien de vooronderstelde tekorten op de arbeidsmarkt worden er tal van ideeën en projecten gelanceerd om in ieder geval ook het bestaande potentieel te benutten. De belangen van gemeenten hierbij worden alleen maar groter. Dit vooral omdat steeds meer taken op dit beleidsterrein door de Rijksoverheid worden gedecentraliseerd. Zo n bijeenkomst stond ook op 4 juli jl. geprogrammeerd. Op een mooie zomeravond (ze waren er ook in 2011) werden we door de verantwoordelijke wethouder, Bert van de Burgt, welkom geheten. Vertegenwoordigers van werkgevers, onderwijs en overheid waren ruim vertegenwoordigd waarbij opmerkelijk was dat dit keer werkgevers in de meerderheid waren. Een bewijs te meer dat zij zeker ook beseffen dat werkgevers nadrukkelijk een rol hebben bij het scheppen van werkgelegenheid voor potentiële werknemers met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Te gast deze avond waren prof. Ton Withagen, hoogleraar Arbeidsmarkt van de Universiteit van Tilburg en Aad van Nes, arbeidsmarktmeester te Rotterdam. Ton Withagen zet in zijn betoog de regionale arbeidsmarkt centraal. Daarbij moet je talent ontdekken en ontwikkelen. Werkgelegenheid kan omhoog als het aanbod aan beschikbare arbeid aansluit bij de vraag! Dit geldt zeker ook voor werknemers met een lagere loonwaarde. Absolute voorwaarde daarbij is dat werkgevers ontzorgd worden en er compensatie is, bijvoorbeeld middels een lager tarief, voor verminderde productiviteit. Voor de regio is van belang dat speerpuntsectoren worden benoemd waar op de hierboven beschreven wijze groei kan worden gerealiseerd. Aad van Nes illustreert de voorgestane ontwikkeling zoals door Ton Withagen geschetst door middel van een voorbeeld uit het Rotterdamse. Hij concludeert dat het goedkoper is om de mensen te concentreren in een onderneming werkend wachten op werk, dan ze letterlijk op de bank te laten zitten. Het onderwijs kan hier op inspringen door ze tijdens dit wachten functiegericht te scholen. Hij roept het bedrijfsleven op dit te organiseren! Informatie over het Rotterdamse initiatief op: Tijdens verschillende rondetafelgesprekken zijn de thema s uitgediept. De conclusie van de avond is dat je mensen nodig hebt die de ondernemer centraal stellen en ondersteunen, zonder de ambtelijke processen en zonder de wachttijd van schooljaren in het onderwijs. Ondernemers moeten de lead hebben en de continuïteit dient geborgd te zijn. Er is ruimte en energie voor deze innovatie. Inmiddels mag ik constateren dat op tal van plekken een vervolg wordt gegeven aan de opbrengst van deze avond. Ik zal waar mogelijk u op de hoogte houden, maar tegelijkertijd wordt u zeker voor een vervolg uitgenodigd. Oh ja, en tot slot: de avond had als titel: Naar een insluitende arbeidsmarkt in de regio Drechtsteden. Ik hoop dat u middels dit artikel enig inzicht in deze materie hebt gekregen. Wordt vervolgd. Arie van den Herik SSPB-Dordrecht 20 20

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard...

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. knowledge comes is our standard... Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Delivering An expert open mind knowledge comes is our standard... Burdock biedt project management, recruitment en consultancy in

Nadere informatie

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk

Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk VERSLAG Contactpersoon mevr. drs. R.E.A.J. de Vries T 078-639 67 55 Datum 10 september 2008 Kenmerk M E reaj.de.vries@dordrecht.nl Verslag 10 september Aanwezig Afwezig Notulist Zie onder Zie onder Reineke

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Welkom bij de Ambassadors Club!

Welkom bij de Ambassadors Club! Welkom bij de Ambassadors Club! Je ontvangt dit bericht omdat jij je hebt aangemeld bij de World Travel Academy Ambassadors Club. Hoewel wij helaas met enige vertraging te kampen hadden en sommige leden

Nadere informatie

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur

uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur uitnodiging Opening 25 november 2010 14.00 uur Opening van Het House of Food Geachte heer, mevrouw, Op 25 november 2010 opent het House of Food, centrum voor de voedingsindustrie in Zaandam, haar deuren.

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Finding the optimal solution is An our open standard mind comes standard... Burdock is de verbindende schakel tussen opdrachtgevers

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Concept. Drechtsteden BUSINESS Beurs 2012. www.zakenbeursdrechtsteden.nl

Concept. Drechtsteden BUSINESS Beurs 2012. www.zakenbeursdrechtsteden.nl Concept De Drechtsteden BUSINESS Beurs 2012 is een zakenbeurs met een vernieuwend concept. Geen stands in alle soorten en maten, maar een eenduidig totaalconcept voor elke beursdeelnemer. Dit houdt in

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. The perfect match is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy The perfect match is our standard Burdock is de verbindende factor tussen opdrachtgevers en technische specialisten in de procesindustrie.

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

vee Drechtsteden ZUID-HOLLAND-ZUID WERKGEVERS N KOOPHANDEL KAMER VA Drechtsteden

vee Drechtsteden ZUID-HOLLAND-ZUID WERKGEVERS N KOOPHANDEL KAMER VA Drechtsteden vee N KOOPHANDEL KAMER VA WERKGEVERS Drechtsteden ZUID-HOLLAND-ZUID Drechtsteden Inleiding De regio Drechtsteden en bedrijfslevenorganisaties wilen de bereikbaarheid verbeteren en mobilteitsmanagement

Nadere informatie

De IVW, daar heb je wat aan!

De IVW, daar heb je wat aan! De IVW, daar heb je wat aan! Samen In Weesp hebben we een unieke samenwerking, waarmee we zaken ook echt voor elkaar krijgen en onze ambities waarmaken. Samen staan we sterk. Cees van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst

Europees Sociaal Fonds. Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ondernemen INHOLLAND. biedt haar kennis, vraagt uw expertise. Samen boeken we winst Mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Europees Sociaal Fonds Ondernemen INHOLLAND biedt haar kennis, vraagt uw expertise Samen boeken we winst Dubbele winst Welke zaken houden uw organisatie bezig?

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn.

Dodelijke schietpartijen oa in Noorwegen en niet te vergeten in ons veilige Nederland. Denk hierbij aan Alphen aan den Rijn. Wat leven we toch in een hectische wereld. Een mogelijke, economische crisis is aanstaande. Banken hebben het moeilijk, de Euro staat onder druk. De Eurolanden hebben het moeilijk. Griekenland bijna failliet.

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn

Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Lekkere Lezing - met Amuses & Wijn Korte interactieve lezing over een boeiend onderwerp. Lekker Luisteren! Locatie: Datum: Het Kook College Wijchen, Nieuwe weg 303(Woondrôme Wijchen) 20 december 2011 Tijd:

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat.

Allereerst wil ik u een gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen! En uiteraard hoop en wens ik dat het uw ondernemingen goed gaat. Toespraak bij het Nieuwjaarsontbijt van de Building Society, door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op 10 januari 2012 te Delden. Dames en heren, Allereerst wil ik u een gezegend,

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt UITNODIGING - PERSBERICHT - PROGRAMMA Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in -Zuid Dinsdag 11 maart 10.00-11.30 uur - Stichting Nederland PERSBERICHT 5 maart 2014 Mirjam Sterk opent eerste in -Zuid (Locatie:

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken Werken bij Lexence Wanneer je aan het begin staat van je carrière wil je graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders. Bij de meeste kantoren

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015

Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Ondernemersprijs Voorne-Putten 2015 Een initiatief van Stichting Voorne-Putten inqbate. Voorne-Putten heeft te maken met vergrijzing en bevolkingskrimp. De beste manier

Nadere informatie

Rob Tol Ondernemer uit Capelle a/d IJssel Netwerken: vaak geven en soms nemen

Rob Tol Ondernemer uit Capelle a/d IJssel Netwerken: vaak geven en soms nemen Rob Tol Ondernemer uit Capelle a/d IJssel Netwerken: vaak geven en soms nemen 9 mei 2007: Netwerken. Hoe werkt dat? 1 2 NETWERKEN VAAK geven soms NEMEN TOL Marketing & Communicatie Advies 3 Ondernemer

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving ontwerpateliers voor een Veilige omgeving Ontwerpteam Veilige OmgeVing zoekt kansen Een team van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts vliegt in. Binnen een dag schetsen zij met lokale stakeholders

Nadere informatie

DaaROM-D november 2013

DaaROM-D november 2013 DaaROM-D november 2013 Beste lezer, In deze alweer derde nieuwsbrief van ROM-D berichten wij u allereerst graag over de gezamenlijke bijeenkomst van commissarissen en leden van het investment committee

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Werk, Welzijn en Welvaart

Werk, Welzijn en Welvaart Werk, Welzijn en Welvaart 10 speerpunten om de Drechtsteden economie te versterken Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Voorwoord De economie in de Drechtsteden is kwetsbaar. Met oprukkende woningbouw ten koste

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland

ENERGY INNOVATION PARK Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland Alkmaar - Nederland ENERGY INNOVATION PARK Ruimte voor innovatie en groei Uw bedrijf tussen internationale spelers in de energie branche. Kavels te koop tussen 2.000 en 27.000 vierkante

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving

Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving DEKKERS-FRANSEN Uw keuken en interieur Alles naar wens, een ultieme beleving Het juiste gevoel De keuken is vaak het hart van een woonhuis. Een belangrijke plek in uw leefomgeving. Daar wilt u zich thuis

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Korenbeursplein 2a Korenbeursplein

Korenbeursplein 2a Korenbeursplein Korenbeursplein 2a info@bijcasper.com 0344 62 79 59 Korenbeursplein 2 info@debeurstiel.nl 0344 62 79 59 Korenbeursplein 4 info@olijftiel.nl 0344 62 79 59 Welkom op het Korenbeursplein. Sinds maart 2012

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl

Productencatalogus. www.ondernemrslabtwente.nl 1 Productencatalogus www.ondernemrslabtwente.nl 2 Voorwoord Ondernemerslab Het Ondernemerslab Twente is een samenwerking van het ROC van Twente en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen). Het Ondernemerslab

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ

Rode Startkabels PROFIEL RODE STARTKABELS BLZ De willen nieuwe energie geven aan iedereen die verder wil kijken dan de traditionele adviezen van overheden en andere instanties. De zijn een fysiek netwerk waarbij wij de kracht, kennis en ervaring van

Nadere informatie

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is

Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Mobiliteit in Amsterdam Zuidoost Mobiliteit wordt beleid als de pijn voelbaar is Bij mobiliteit denken we vaak aan auto s. Nog altijd. Maar is het niet meer dan dat? Werknemers verplaatsen zich voor hun

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma. Ondernemingsplan. Warmoesweg nr. 5

Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma. Ondernemingsplan. Warmoesweg nr. 5 1 Drenthe Growers BV Inge de Vries en Peter Bergsma Ondernemingsplan Warmoesweg nr. 5 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Persoonlijk 4. Technische punten 5. Plan van aanpak 6. Conclusie 3

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl

15 jaar. 19&21 april 24&25 mei. Open dagen. Get inspired! www.rmr.nl 15 jaar Handmade HANDMADE luxury LUXURY interiors INTERIORS EEN een HUIS Huis WORDT wordt GEBOUWD, gebouwd, MAAR maar EEN een THUIS thuis MOET moet GEVORMD gevormd WORDEN worden 19&21 april 24&25 mei Open

Nadere informatie

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten

Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Inhoud toespraak burgemeester 20 minuten Dames en heren, Mede namens het bestuur van de gemeente Goeree- Overflakkee heet ik alle inwoners, ondernemers, bezoekers,relaties, raadsleden, collegeleden en

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie VERSLAG Onderwerp: Zeehaven Dordrecht Afdeling: Infrastruktuurontwikkeling ARCADIS Infra BV Lichtenauerlaan 100 Postbus 4205 3006 AE Rotterdam Tel 010 253 22 22 Fax 010 456 72 50 www.arcadis.nl Plaats/datum

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012

IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 IT United Intervisie sessies 2012 23 april 2012 Welkom Hoe Voorstel ronde Thema s Afsluiting Waarom deze sessies? Kennisdeling versterken tussen IT United leden (Een van de voordelen van lidmaatschap)

Nadere informatie