Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau)"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau) Aanbieder 1. Blended Learning Training Centraal het examenbeleid vaststellen (Plan, BET 1.1, 1.2, 1.3) 2. Blended Learning Training Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (Do & Check, BET 2.1, 3.1) 3. Blended Learning Training Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (Check & Act, BET 3.2, 4.1)

2

3 Blended Learning Training Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) Aanbieder 1. Onderwerp Het trainingspakket Centraal het examenbeleid vaststellen maakt deel uit van het totaalaanbod van trainingspakketten voor de examentaak Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. Onze trainingspakketten sluiten daar naadloos op aan. De trainingspakketten per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen. Het trainingspakket Centraal het examenbeleid vaststellen heeft betrekking op de fase Plan. Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: de training bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan. 2. Doelgroep De trainingspakketten voor Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau) zijn relevant voor de volgende rollen, taken en functies: Relevante trainingen voor de examentaak Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). Rol/Taak/Functie [PLAN] CENTRAAL HET EXAMENBELEID VASTSTELLEN [DO & CHECK] CENTRAAL HET EXAMENBELEID UITVOEREN EN EVALUEREN [CHECK & ACT] CENTRAAL HET EXAMENBELEID ANALYSEREN EN VERBETEREN Leden CvB/centrale directie Directeur Onderwijs Lid centrale Examencommissie Secretaris examencommissie Dienst Onderwijs & Kwaliteit Auditor Onderwijsadviseur Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) - 1 -

4 3. Doelstellingen en resultaten voor de deelnemer Blended Learning Training Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) College van bestuur en directie zijn verantwoordelijk voor het formuleren van een examenvisie in lijn met de onderwijsvisie van de instelling en in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe borgen wij dat onze deelnemers op een eerlijke manier geëxamineerd worden? Hoe sluiten onderwijsvisie en actuele wet- en regelgeving daarbij aan? Welke dilemma s zijn er? Welke kwaliteitsdoelen kunnen we stellen om ons beleid te toetsen? Tijdens dit trainingspakket verdiept de deelnemer zich in de veelzijdigheid van het managen, monitoren en kwaliteit bewaken van de examenprocessen vanuit macro perspectief. Het trainingspakket voorziet in concrete antwoorden op bovenstaande voorbereidende vragen, passend bij de eigen organisatie. De deelnemer is na het volgen van deze training getraind op deskundigheidseisen 1.1, 1.2 en 1.3 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macroniveau). 4. Korte omschrijving training/ opleiding Blended Learning Training Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) Door middel van dit trainingspakket maken de deelnemers de instellingsvisie op examinering visueel en concreet, gekoppeld aan de beleidskaders en wettelijke kaders. De deelnemer krijgt inzicht in de consequenties van de examenvisie. Deze consequenties vormen de uitgangspunten voor de rest van de examenorganisatie. Binnen het managen, monitoren en de kwaliteit bewaken van examenprocessen vanuit macro perspectief is het belangrijk om zicht te hebben op de benodigde invulling van het examenproces. Hoe ziet het examenproces eruit? Vanuit welke visie organiseren we het examenproces? Hoe zorgen wij vanuit onze rol voor duidelijke aansturing hierbij? Wie is waarvoor verantwoordelijk? In de training worden afspraken gemaakt over het vastleggen en invoeren van deze uitgangspunten. Door deze vertaalslag blijft het niet bij praten; afspraken en uitgangspunten worden direct in de organisatie binnengevlogen. Pluspakket: Het is mogelijk om na deze training de overdracht van de uitgangspunten rondom examinering gezamenlijk met een toetsdeskundige over te brengen binnen de eigen organisatie. Wilt u dit? Neem dan voor ons maatwerktraject contact op via Vereiste voorkennis of vooropleiding Ons Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken. Om aan te sluiten bij de voorkennis van de deelnemer vult elke deelnemer vóór het trainingspakket online de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) in (totale tijdsinvestering per deelnemer is minuten). Op basis hiervan wordt voor de deelnemer een persoonlijk informatiepakket samengesteld met theorie en opdrachten. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst deze informatie heeft doorgenomen. Op deze manier kunnen we op maat en efficiënt trainen. Ook kan op basis van de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) eventueel een aangepast trainingsadvies worden gegeven. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) - 2 -

5 6. Branche Al onze trainingspakketten kunnen zowel branchespecifiek als niet branchespecifiek worden ingevuld, afhankelijk van uw wensen. Voor ons maatgerichte aanbod kunt u contact opnemen met Bureau ICE, of Kosten De kosten van de trainingspakketten kunt u hier vinden. 8. Omvang en studielast Alle Blended Learning trainingspakketten bestaan uit 4 onderdelen: de online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast minuten) een persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur) een trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur) de online CertScan (studielast min) 9. Planning De planning van de trainingen wordt in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld. Het aanbod open inschrijvingen is te vinden op Groepsgrootte Voor alle trainingspakketten op locatie geldt een groepsgrootte van maximaal 10 deelnemers. Voor de trainingen met open inschrijving geldt dat deze doorgaan vanaf 5 deelnemers. Heeft u specifieke groepen of andere wensen? Informeer gerust naar de mogelijkheden via of Werkvormen en werkwijze Ons Blended Learning trainingsconcept bestaat uit korte, krachtige trainingspakketten met een eigen doel en opbrengst. Daarom is het mogelijk om alle trainingspakketten afzonderlijk te volgen. Alle trainingspakketten zijn gericht op de uit te voeren taken in uw eigen dagelijkse praktijk. Zij geven u concrete handvatten om aan de slag te gaan met de examentaak. Daarom krijgt u van ons de theorie, het bronmateriaal en eventuele opdrachten op maat aangeboden in een online zelfstudiepakket voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst op uw locatie. Uw voorbereiding zorgt ervoor dat we in de korte trainingssessie meteen de diepte in kunnen gaan op inhoud en opdrachten. De trainers van Bureau ICE zijn zelf expert op het gebied van toetsen en examineren. Of het nu gaat om constructie, beoordeling of management en beleid, zij zijn er zelf in thuis. Al het trainingsmateriaal wordt na het trainingspakket aan de deelnemers verstrekt, online en via een handzame trainingsmap. Om het rendement van het trainingspakket te optimaliseren borgt Bureau ICE dat er altijd binnen trainingspakketten gebruik wordt gemaakt van variatie in werkvormen en praktische oefeningen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan een concreet product waarmee de deelnemer geleerde kennis en vaardigheden verder kan vertalen in de dagelijkse praktijk en eigen organisatie. 12. Vorm afsluiting Na het volgen van het trainingspakket vult de deelnemer de CertScan in. De resultaten van deze CertScan worden aan de deelnemer getoond en geven de deelnemer inzicht in de eigen vaardigheden binnen de uit te voeren taken. Op het certificaat staat aangegeven dat de deelnemer Startbekwaam is voor het uitvoeren van de behandelde taken uit het trainingspakket. Het certificaat wordt verstrekt als de deelnemer de Certscan heeft gemaakt en actief heeft deelgenomen aan het trainingspakket. Bij het volgen van meerdere trainingspakketten behorend bij een examentaak krijgt de deelnemer meerdere certificaten. Wilt u zich laten trainen op het niveau van Professional of Trainer? Dan hebben wij een Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) - 3 -

6 speciaal vervolgtraject voor u. U verzamelt in de praktijk bewijzen van uw competenties binnen uw examentaak in een examenportfolio. U kunt bij ons met dit portfolio een examen afleggen dat uit meerdere componenten bestaat. Vervolgens is het mogelijk om te worden getraind op het niveau van Trainer. Dit niveau leidt tot het zelfstandig kunnen geven van trainingspakketten binnen uw instelling. Neem voor het volgen van deze trajecten contact op met Bureau ICE via of Geldigheid certificering 14. Kosten (onderhoud) certificering 15. Onderhoud certificering 16. Mogelijkheden tot maatwerk 17. Mogelijkheden voor in company en/of train de trainer 18. Mogelijke vervolgopleidin gen en - trainingen 19. Referenties, recensies, tevredenheidscijfers De certificering is twee jaar geldig. Er gelden géén bijkomende kosten voor het certificeren. De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin de deelnemer actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden. Voor alle trainingspakketten geldt dat maatwerk mogelijk is. De inhoud en vorm van certificering kan in overleg worden opgesteld. Neem voor ons maatgerichte aanbod vrijblijvend contact op via of Alle trainingspakketten worden in-company en op locatie van Bureau ICE in Culemborg verzorgd. Afhankelijk van uw deelnemersaantallen kan in-company of juist bij Bureau ICE interessant zijn. Wij denken graag met u mee wat voor u het beste aanbod kan zijn. Daarnaast bieden wij ook trajecten aan die er op gericht zijn om de trainer te certificeren. Deze trajecten worden op maat vormgegeven, afhankelijk van de voorkennis en ervaringen van de te trainen trainer. Neem voor ons maatgerichte aanbod vrijblijvend contact op via of De trainingspakketten binnen dezelfde examentaak zijn in de meeste gevallen relevant om in samenhang te volgen. Daarnaast kunt u zich, nadat u gecertificeerd bent op het niveau Startbekwaam, opgeven voor een traject waarin u zich bekwaamt op het niveau van Professional en mogelijk ook Trainer. Wij denken graag met u mee over wat voor u het beste aanbod kan zijn. Bureau ICE is expert in toetsen en examens. Onder het motto Scherp door Scholing bieden wij praktijkgerichte en persoonlijke trainingspakketten aan. Wij zijn voor al onze trainingspakketten CRKBO-gecertificeerd. Al onze trainingspakketten sluiten aan bij de BET-profielen voor het examenpersoneel, die door ons in opdracht van de MBO-raad zij ontwikkeld. Bureau ICE hecht grote waarde aan de ervaringen van deelnemers. Iedere training wordt daarom afgesloten met een korte evaluatie. De uitgevoerde Blended Learning trainingspakketten werden in 2013 gemiddeld beoordeeld met een ruime 8. Enkele reacties op de trainingen van Bureau ICE: Efficiënt en degelijk uitgevoerd Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) - 4 -

7 Een prima trainer. Ik heb er veel van geleerd. De zelfstudie opdrachten waren zeer volledig en goed gekozen Ik heb nog nooit zo n zinvolle training gevolgd Zeer leerzaam trainingspakket die ik met plezier heb gevolgd. Ook is mijn leerdoel bereikt en dat is uiteraard waar ik voor kwam! Eerst zelf aan de slag met praktische opdrachten maakten dat de stof voor mij echt ging leven Dit waren hele leerzame momenten. De trainer heeft ervoor gezorgd dat er een hecht team is ontstaan en dat resulteerde in openheid en goede feedback naar elkaar. Ik kijk uit naar de volgende training. Bureau ICE heeft deelnemers van veel ROC s en AOC s getraind in taken binnen toetsing en examinering. Daarnaast hebben ook tal van particuliere opleidingen gebruik gemaakt van ons scholingsaanbod. Een greep uit onze klanten: Albeda, Alfa College, AOC Oost, Cibap, Fotovakschool, Grafisch Lyceum Rotterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Groenhorst College, Helicon opleidingen, Horizon College, ID-College, Johan Cruyff College, Kop van Noord-Holland, Koning Willem I College, Landstede, MBO Utrecht, Noorderpoort College, Nova College, ROC Rivor, ROC Ter AA, ROC van Amsterdam, ROC West- Brabant, Sint Lucas, Wellant College, Zadkine. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) - 5 -

8 Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid vaststellen (BET 1.1, 1.2, 1.3) - 6 -

9 Blended Learning Training Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) Aanbieder 1. Onderwerp Het trainingspakket Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren maakt deel uit van het totaalaanbod van trainingen voor de examentaak Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. Onze trainingspakketten sluiten daar naadloos op aan. De trainingspakketten per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen. Het trainingspakket Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren heeft betrekking op de fases Do & Check. Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: het trainingspakket bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan. 2. Doelgroep De trainingspakketten voor Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau) zijn relevant voor de volgende rollen, taken en functies: Relevante trainingen voor de examentaak Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). Rol/Taak/Functie [PLAN] CENTRAAL HET EXAMENBELEID VASTSTELLEN [DO & CHECK] CENTRAAL HET EXAMENBELEID UITVOEREN EN EVALUEREN [CHECK & ACT] CENTRAAL HET EXAMENBELEID ANALYSEREN EN VERBETEREN Leden CvB/centrale directie Directeur Onderwijs Lid centrale Examencommissie Secretaris examencommissie Dienst Onderwijs & Kwaliteit Auditor Onderwijsadviseur Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) - 1 -

10 3. Doelstellingen en resultaten voor de deelnemer Blended Learning Training Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) De kwaliteit van de examinering binnen de instelling wordt in de eerste plaats bepaald door het beleid dat door College van bestuur en directie is vastgesteld. Maar hoe wordt dat beleid vertaald naar de praktijk? Hoe effectief gebeurt dat? In deze training ontvangt de deelnemer handvatten om de examenorganisatie effectief in te richten en te managen. Bovendien wordt gekeken hoe de organisatie effectief het examenproces kan monitoren en grip kan krijgen op de kwaliteit hiervan. Daaraan worden tevens meetbare kwaliteitsdoelen gekoppeld, zodat rendement daadwerkelijk gemeten kan worden. Ook voor het effectief (laten) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de examinering ontvangt de deelnemer handvatten. De deelnemer is startbekwaam op deskundigheidseisen 2.1 en 3.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). 4. Korte omschrijving training/ opleiding Blended Learning Training Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) Het trainingspakket Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren gaat ervan uit dat de deelnemers een heldere visie hebben ten aanzien van examineren en het proces hier omheen. Eventueel is dit te bereiken door eerst de training Centraal het examenbeleid vaststellen te volgen. Op basis van de uitgangspunten gaan deelnemers binnen dit trainingspakket aan de slag met het maken van de vertaalslag van theoretische uitgangspunten naar de praktische uitwerking daarvan. Hierbij worden deelnemers getraind in het organiseren van het managen van processen en in het borgen van onafhankelijk toezicht en advies dat daadwerkelijk bijdraagt aan een efficiënte examenorganisatie. Hoe gaan we om met het managen van de examenprocessen? Wat is hierbij nodig? Hoe gaan we om het monitoren van de kwaliteit? Wat zijn hiervan de risico s? Wie betrekken we bij het organiseren van deze monitoring en wie niet? Hoe gaan we om met het documenteren van de gegevens die uitgewisseld worden tussen de actoren? Etcetera. Daarnaast staan we stil bij het onderzoeken van de kwaliteit van de examenprocessen. Welke informatie heb je nodig om goed te evalueren? En welke eisen worden er gesteld aan de verantwoording van examinering? De gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten kan de deelnemer direct toepassen in de eigen praktijk. Binnen het trainingspakket staat de eigen organisatie centraal. De trainer traint de betrokkenen om kritisch te kijken naar de processen die er lopen of zouden moeten lopen en de rol van de betrokkenen hierbij. Pluspakket: Het is mogelijk om na deze training gecoacht te worden in het organiseren van onafhankelijk toezicht of het evalueren van examineringsprocessen. Wilt u dit? Neem dan voor ons maatwerktraject contact op via Vereiste voorkennis of vooropleiding Ons Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken. Om aan te sluiten bij de voorkennis van de deelnemer vult elke deelnemer vóór het trainingspakket online de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) in (totale tijdsinvestering per deelnemer is minuten). Op basis hiervan wordt voor de deelnemer een persoonlijk informatiepakket Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) - 2 -

11 samengesteld met theorie en opdrachten. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst deze informatie heeft doorgenomen. Op deze manier kunnen we op maat en efficiënt trainen. Ook kan op basis van de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) eventueel een aangepast trainingsadvies worden gegeven. 6. Branche Al onze trainingspakketten kunnen zowel branchespecifiek als niet branchespecifiek worden ingevuld, afhankelijk van uw wensen. Voor ons maatgerichte aanbod kunt u contact opnemen met Bureau ICE, of Kosten De kosten van de trainingspakketten kunt u hier vinden. 8. Omvang en studielast Alle Blended Learning trainingspakketten bestaan uit 4 onderdelen: de online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast minuten) een persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur) een trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur) de online CertScan (studielast min) 9. Planning De planning van de trainingen wordt in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld. Het aanbod open inschrijvingen is te vinden op Groepsgrootte Voor alle trainingspakketten op locatie geldt een groepsgrootte van maximaal 10 deelnemers. Voor de trainingen met open inschrijving geldt dat deze doorgaan vanaf 5 deelnemers. Heeft u specifieke groepen of andere wensen? Informeer gerust naar de mogelijkheden via of Werkvormen en werkwijze Ons Blended Learning trainingsconcept bestaat uit korte, krachtige trainingspakketten met een eigen doel en opbrengst. Daarom is het mogelijk om alle trainingspakketten afzonderlijk te volgen. Alle trainingspakketten zijn gericht op de uit te voeren taken in uw eigen dagelijkse praktijk. Zij geven u concrete handvatten om aan de slag te gaan met de examentaak. Daarom krijgt u van ons de theorie, het bronmateriaal en eventuele opdrachten op maat aangeboden in een online zelfstudiepakket voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst op uw locatie. Uw voorbereiding zorgt ervoor dat we in de korte trainingssessie meteen de diepte in kunnen gaan op inhoud en opdrachten. De trainers van Bureau ICE zijn zelf expert op het gebied van toetsen en examineren. Of het nu gaat om constructie, beoordeling of management en beleid, zij zijn er zelf in thuis. Al het trainingsmateriaal wordt na het trainingspakket aan de deelnemers verstrekt, online en via een handzame trainingsmap. Om het rendement van het trainingspakket te optimaliseren borgt Bureau ICE dat er altijd binnen trainingspakketten gebruik wordt gemaakt van variatie in werkvormen en praktische oefeningen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan een concreet product waarmee de deelnemer geleerde kennis en vaardigheden verder kan vertalen in de dagelijkse praktijk en eigen organisatie. 12. Vorm afsluiting Na het volgen van het trainingspakket vult de deelnemer de CertScan in. De resultaten van deze CertScan worden aan de deelnemer getoond en geven de deelnemer inzicht in de eigen vaardigheden binnen de uit te voeren taken. Op het certificaat staat aangegeven dat de deelnemer Startbekwaam is voor het uitvoeren van de behandelde taken uit het trainingspakket. Het certificaat wordt verstrekt als de deelnemer de Certscan heeft gemaakt en actief heeft deelgenomen aan het trainingspakket. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) - 3 -

12 Bij het volgen van meerdere trainingspakketten behorend bij een examentaak krijgt de deelnemer meerdere certificaten. Wilt u zich laten trainen op het niveau van Professional of Trainer? Dan hebben wij een speciaal vervolgtraject voor u. U verzamelt in de praktijk bewijzen van uw competenties binnen uw examentaak in een examenportfolio. U kunt bij ons met dit portfolio een examen afleggen dat uit meerdere componenten bestaat. Vervolgens is het mogelijk om te worden getraind op het niveau van Trainer. Dit niveau leidt tot het zelfstandig kunnen geven van trainingspakketten binnen uw instelling. Neem voor het volgen van deze trajecten contact op met Bureau ICE via of Geldigheid certificering 14. Kosten (onderhoud) certificering 15. Onderhoud certificering 16. Mogelijkheden tot maatwerk 17. Mogelijkheden voor in company en/of train de trainer 18. Mogelijke vervolgopleidingen en - trainingen 19. Referenties, recensies, tevredenheidscijfers De certificering is twee jaar geldig. Er gelden géén bijkomende kosten voor het certificeren. De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin de deelnemer actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden. Voor alle trainingspakketten geldt dat maatwerk mogelijk is. De inhoud en vorm van certificering kan in overleg worden opgesteld. Neem voor ons maatgerichte aanbod vrijblijvend contact op via of Alle trainingspakketten worden in-company en op locatie van Bureau ICE in Culemborg verzorgd. Afhankelijk van uw deelnemersaantallen kan in-company of juist bij Bureau ICE interessant zijn. Wij denken graag met u mee wat voor u het beste aanbod kan zijn. Daarnaast bieden wij ook trajecten aan die er op gericht zijn om de trainer te certificeren. Deze trajecten worden op maat vormgegeven, afhankelijk van de voorkennis en ervaringen van de te trainen trainer. Neem voor ons maatgerichte aanbod vrijblijvend contact op via of De trainingspakketten binnen dezelfde examentaak zijn in de meeste gevallen relevant om in samenhang te volgen. Daarnaast kunt u zich, nadat u gecertificeerd bent op het niveau Startbekwaam, opgeven voor een traject waarin u zich bekwaamt op het niveau van Professional en mogelijk ook Trainer. Wij denken graag met u mee over wat voor u het beste aanbod kan zijn. Bureau ICE is expert in toetsen en examens. Onder het motto Scherp door Scholing bieden wij praktijkgerichte en persoonlijke trainingspakketten aan. Wij zijn voor al onze trainingspakketten CRKBO-gecertificeerd. Al onze trainingspakketten sluiten aan bij de BET-profielen voor het examenpersoneel, die door ons in opdracht van de MBO-raad zij ontwikkeld. Bureau ICE hecht grote waarde aan de ervaringen van deelnemers. Iedere training wordt daarom afgesloten met een korte evaluatie. De uitgevoerde Blended Learning trainingspakketten werden in 2013 gemiddeld beoordeeld met een ruime 8. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) - 4 -

13 Enkele reacties op de trainingen van Bureau ICE: Efficiënt en degelijk uitgevoerd Een prima trainer. Ik heb er veel van geleerd. De zelfstudie opdrachten waren zeer volledig en goed gekozen Ik heb nog nooit zo n zinvolle training gevolgd Zeer leerzaam trainingspakket die ik met plezier heb gevolgd. Ook is mijn leerdoel bereikt en dat is uiteraard waar ik voor kwam! Eerst zelf aan de slag met praktische opdrachten maakten dat de stof voor mij echt ging leven Dit waren hele leerzame momenten. De trainer heeft ervoor gezorgd dat er een hecht team is ontstaan en dat resulteerde in openheid en goede feedback naar elkaar. Ik kijk uit naar de volgende training. Bureau ICE heeft deelnemers van veel ROC s en AOC s getraind in taken binnen toetsing en examinering. Daarnaast hebben ook tal van particuliere opleidingen gebruik gemaakt van ons scholingsaanbod. Een greep uit onze klanten: Albeda, Alfa College, AOC Oost, Cibap, Fotovakschool, Grafisch Lyceum Rotterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Groenhorst College, Helicon opleidingen, Horizon College, ID-College, Johan Cruyff College, Kop van Noord-Holland, Koning Willem I College, Landstede, MBO Utrecht, Noorderpoort College, Nova College, ROC Rivor, ROC Ter AA, ROC van Amsterdam, ROC West- Brabant, Sint Lucas, Wellant College, Zadkine. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) - 5 -

14 Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid uitvoeren en evalueren (BET 2.1, 3.1) - 6 -

15 Blended Learning Training Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) Aanbieder 1. Onderwerp Het trainingspakket Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren maakt deel uit van het totaalaanbod van trainingspakketten voor de examentaak Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau). Elke examentaak is opgebouwd volgens de Plan, Do, Check en Act-Cyclus. Onze trainingspakketten sluiten daar naadloos op aan. De trainingspakketten per examentaak zijn afzonderlijk en in samenhang te volgen. Het trainingspakket Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren heeft betrekking op de fases Check & Act. Het blended learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken: het trainingspakket bestaat uit een persoonlijke scan, een zelfstudiepakket op maat voorzien van praktische opdrachten, één dagdeeltraining door een expert en een persoonlijke certificering, met bijbehorende resultaten op basis van een eindscan. 2. Doelgroep De trainingspakketten voor Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau) zijn relevant voor de volgende rollen, taken en functies: Relevante trainingen voor de examentaak Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macro-niveau) Rol/Taak/Functie [PLAN] CENTRAAL HET EXAMENBELEID VASTSTELLEN [DO & CHECK] CENTRAAL HET EXAMENBELEID UITVOEREN EN EVALUEREN [CHECK & ACT] CENTRAAL HET EXAMENBELEID ANALYSEREN EN VERBETEREN Leden CvB/centrale directie Directeur Onderwijs Lid centrale Examencommissie Secretaris examencommissie Dienst Onderwijs & Kwaliteit Auditor Onderwijsadviseur Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) - 1 -

16 3. Doelstellingen en resultaten voor de deelnemer Blended Learning Training Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) Door middel van dit trainingspakket verdiept de deelnemer zich in het evalueren, analyseren en verbeteren van het examenbeleid. Belangrijk speerpunt daarbij is het bepalen op welk niveau verbeteringen doorgevoerd moeten worden: Geven de evaluaties aanleiding tot verbetering op macro-, op meso- of juist micro niveau? Ook krijgt de deelnemer inzicht in de effectiviteit van het eigen evaluatieproces. Tastbaar resultaat van de training is het stappenplan Check de examinering, waarmee de deelnemer het eigen examenbeleid kan toetsen op de gestelde kwaliteitsdoelen. De deelnemer is na het volgen van deze training getraind op deskundigheidseisen 3.2 en 4.1 van de Beschrijving ExamenTaken (BET): Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (macroniveau) 4. Korte omschrijving training/ opleiding Blended Learning Training Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) Vanuit het managen en monitoren van het examenbeleid zijn de deelnemers verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de kwaliteit van het examineringsbeleid. Maar hoe geef je invulling aan deze taak? Waar begin je? En hoe borg je dat deze check niet tot iets eenmaligs en niet-structureels vervalt? Met behulp van dit trainingspakket worden de deelnemers getraind in het vormgeven van evaluaties rondom het examenbeleid. De evaluatie van de inhoudelijke examineringsprocessen is gekoppeld aan de module Do. De deelnemers krijgen praktische tips voor het stellen van kaders aan de evaluatiegegevens (intern en extern), voor het inventariseren van deskundigheid van betrokkenen en voor het controleren van de naleving van het examenbeleid. De geformuleerde uitgangspunten worden samengevat in het stappenplan: Check de examinering. Dit stappenplan vormt een duidelijk vertrekpunt voor de deelnemers om de evaluatie naar het examenbeleid vorm te geven binnen de eigen organisatie. Het stappenplan is, doordat er getraind is in het gebruik ervan en doordat het zelfstandig is opgesteld, direct inzetbaar in de organisatie. Bovendien is het een prachtig instrument om de verantwoording naar externe organisaties (bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs) en partijen (bijvoorbeeld het beroepenveld of ouders) vorm te geven. Ook worden de deelnemers getraind in het vertalen van evaluatiegegevens naar aanpassingen binnen de examinering. Wanneer pas je wat aan en wanneer niet? Wie bepaalt wat er wordt aangepast en op basis waarvan? Zijn de kwaliteitsdoelen behaald en zo niet, wat moet er worden gedaan om deze alsnog te behalen? Pluspakket: Het is mogelijk om na deze training gecoacht te worden in het evalueren van het examineringsbeleid. Wilt u dit? Neem dan voor ons maatwerktraject contact op via Vereiste voorkennis of vooropleiding Ons Blended Learning concept ondersteunt persoonlijk en efficiënt leren in de context van de eigen uit te voeren taken. Om aan te sluiten bij de voorkennis van de deelnemer vult elke deelnemer vóór het trainingspakket online de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) in (totale tijdsinvestering per deelnemer is minuten). Op basis hiervan wordt voor de deelnemer een persoonlijk informatiepakket samengesteld met theorie en opdrachten. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst deze informatie heeft doorgenomen. Op deze manier kunnen we op maat en efficiënt trainen. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) - 2 -

17 Ook kan op basis van de Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) eventueel een aangepast trainingsadvies worden gegeven. 6. Branche Al onze trainingspakketten kunnen zowel branchespecifiek als niet branchespecifiek worden ingevuld, afhankelijk van uw wensen. Voor ons maatgerichte aanbod kunt u contact opnemen met Bureau ICE, of Kosten De kosten van de trainingspakketten kunt u hier vinden. 8. Omvang en studielast Alle Blended Learning trainingspakketten bestaan uit 4 onderdelen: de online Persoonlijke ExamenTakenscan (PET) (studielast minuten) een persoonlijk zelfstudiepakket (studielast 1 tot 2,5 uur) een trainingsbijeenkomst op locatie (studielast 1 dagdeel van 3 uur) de online CertScan (studielast min) 9. Planning De planning van de trainingen wordt in samenspraak met de opdrachtgever opgesteld. Het aanbod open inschrijvingen is te vinden op Groepsgrootte Voor alle trainingspakketten op locatie geldt een groepsgrootte van maximaal 10 deelnemers. Voor de trainingen met open inschrijving geldt dat deze doorgaan vanaf 5 deelnemers. Heeft u specifieke groepen of andere wensen? Informeer gerust naar de mogelijkheden via of Werkvormen en werkwijze Ons Blended Learning trainingsconcept bestaat uit korte, krachtige trainingspakketten met een eigen doel en opbrengst. Daarom is het mogelijk om alle trainingspakketten afzonderlijk te volgen. Alle trainingspakketten zijn gericht op de uit te voeren taken in uw eigen dagelijkse praktijk. Zij geven u concrete handvatten om aan de slag te gaan met de examentaak. Daarom krijgt u van ons de theorie, het bronmateriaal en eventuele opdrachten op maat aangeboden in een online zelfstudiepakket voorafgaand aan de trainingsbijeenkomst op uw locatie. Uw voorbereiding zorgt ervoor dat we in de korte trainingssessie meteen de diepte in kunnen gaan op inhoud en opdrachten. De trainers van Bureau ICE zijn zelf expert op het gebied van toetsen en examineren. Of het nu gaat om constructie, beoordeling of management en beleid, zij zijn er zelf in thuis. Al het trainingsmateriaal wordt na het trainingspakket aan de deelnemers verstrekt, online en via een handzame trainingsmap. Om het rendement van het trainingspakket te optimaliseren borgt Bureau ICE dat er altijd binnen trainingspakketten gebruik wordt gemaakt van variatie in werkvormen en praktische oefeningen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gewerkt aan een concreet product waarmee de deelnemer geleerde kennis en vaardigheden verder kan vertalen in de dagelijkse praktijk en eigen organisatie. 12. Vorm afsluiting Na het volgen van het trainingspakket vult de deelnemer de CertScan in. De resultaten van deze CertScan worden aan de deelnemer getoond en geven de deelnemer inzicht in de eigen vaardigheden binnen de uit te voeren taken. Op het certificaat staat aangegeven dat de deelnemer Startbekwaam is voor het uitvoeren van de behandelde taken uit het trainingspakket. Het certificaat wordt verstrekt als de deelnemer de Certscan heeft gemaakt en actief heeft deelgenomen aan het trainingspakket. Bij het volgen van meerdere trainingspakketten behorend bij een examentaak krijgt de Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) - 3 -

18 deelnemer meerdere certificaten. Wilt u zich laten trainen op het niveau van Professional of Trainer? Dan hebben wij een speciaal vervolgtraject voor u. U verzamelt in de praktijk bewijzen van uw competenties binnen uw examentaak in een examenportfolio. U kunt bij ons met dit portfolio een examen afleggen dat uit meerdere componenten bestaat. Vervolgens is het mogelijk om te worden getraind op het niveau van Trainer. Dit niveau leidt tot het zelfstandig kunnen geven van trainingspakketten binnen uw instelling. Neem voor het volgen van deze trajecten contact op met Bureau ICE via of Geldigheid certificering 14. Kosten (onderhoud) certificering 15. Onderhoud certificering 16. Mogelijkheden tot maatwerk 17. Mogelijkheden voor in company en/of train de trainer De certificering is twee jaar geldig. Er gelden géén bijkomende kosten voor het certificeren. De certificering is twee jaar geldig. Afhankelijk van de mate waarin de deelnemer actief blijft binnen de examentaak, kan het niveau Startbekwaam blijven gelden of is een opfristraining na twee jaar aan te bevelen. Voor Professional en Trainer gelden andere voorwaarden. Voor alle trainingspakketten geldt dat maatwerk mogelijk is. De inhoud en vorm van certificering kan in overleg worden opgesteld. Neem voor ons maatgerichte aanbod vrijblijvend contact op via of Alle trainingspakketten worden in-company en op locatie van Bureau ICE in Culemborg verzorgd. Afhankelijk van uw deelnemersaantallen kan in-company of juist bij Bureau ICE interessant zijn. Wij denken graag met u mee wat voor u het beste aanbod kan zijn. Daarnaast bieden wij ook trajecten aan die er op gericht zijn om de trainer te certificeren. Deze trajecten worden op maat vormgegeven, afhankelijk van de voorkennis en ervaringen van de te trainen trainer. Neem voor ons maatgerichte aanbod vrijblijvend contact op via of Mogelijke vervolgopleidingen en - trainingen 19. Referenties, recensies, tevredenheidscijfers De trainingspakketten binnen dezelfde examentaak zijn in de meeste gevallen relevant om in samenhang te volgen. Daarnaast kunt u zich, nadat u gecertificeerd bent op het niveau Startbekwaam, opgeven voor een traject waarin u zich bekwaamt op het niveau van Professional en mogelijk ook Trainer. Wij denken graag met u mee over wat voor u het beste aanbod kan zijn. Bureau ICE is expert in toetsen en examens. Onder het motto Scherp door Scholing bieden wij praktijkgerichte en persoonlijke trainingspakketten aan. Wij zijn voor al onze trainingspakketten CRKBO-gecertificeerd. Al onze trainingspakketten sluiten aan bij de BET-profielen voor het examenpersoneel, die door ons in opdracht van de MBO-raad zij ontwikkeld. Bureau ICE hecht grote waarde aan de ervaringen van deelnemers. Iedere training wordt daarom afgesloten met een korte evaluatie. De uitgevoerde Blended Learning trainingspakketten werden in 2013 gemiddeld beoordeeld met een ruime 8. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) - 4 -

19 Enkele reacties op de trainingen van Bureau ICE: Efficiënt en degelijk uitgevoerd Een prima trainer. Ik heb er veel van geleerd. De zelfstudie opdrachten waren zeer volledig en goed gekozen Ik heb nog nooit zo n zinvolle training gevolgd Zeer leerzaam trainingspakket die ik met plezier heb gevolgd. Ook is mijn leerdoel bereikt en dat is uiteraard waar ik voor kwam! Eerst zelf aan de slag met praktische opdrachten maakten dat de stof voor mij echt ging leven Dit waren hele leerzame momenten. De trainer heeft ervoor gezorgd dat er een hecht team is ontstaan en dat resulteerde in openheid en goede feedback naar elkaar. Ik kijk uit naar de volgende training. Bureau ICE heeft deelnemers van veel ROC s en AOC s getraind in taken binnen toetsing en examinering. Daarnaast hebben ook tal van particuliere opleidingen gebruik gemaakt van ons scholingsaanbod. Een greep uit onze klanten: Albeda, Alfa College, AOC Oost, Cibap, Fotovakschool, Grafisch Lyceum Rotterdam, Grafisch Lyceum Utrecht, Groenhorst College, Helicon opleidingen, Horizon College, ID-College, Johan Cruyff College, Kop van Noord-Holland, Koning Willem I College, Landstede, MBO Utrecht, Noorderpoort College, Nova College, ROC Rivor, ROC Ter AA, ROC van Amsterdam, ROC West- Brabant, Sint Lucas, Wellant College, Zadkine. Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) - 5 -

20 Blended Learning Training Examencommissie en CVB: Centraal het examenbeleid analyseren en verbeteren (BET 3.2, 4.1) - 6 -

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau)

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau) Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examenprocessen Managen, Monitoren en de Kwaliteit bewaken (micro-niveau) Aanbieder 1. Blended Learning Training Vormgeven operationeel examenmanagement (Plan, BET

Nadere informatie

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examentoetsen vaststellen

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examentoetsen vaststellen Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examentoetsen vaststellen Aanbieder 1. Blended Learning Training Vormgeven vaststellingsproces (Plan, BET 1.1, 1.2) 2. Blended Learning Training Grip op het vaststellen

Nadere informatie

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examentoetsen beoordelen

Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examentoetsen beoordelen Scholingsaanbod Examenpersoneel Taak: Examentoetsen beoordelen Aanbieder 1. Blended Learning Training Vormgeven beoordelingsproces (Plan, BET 1.1, 1.2) 2. Blended Learning Training Grip op het beoordelen

Nadere informatie

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken

Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken Verantwoording Beschrijvingen van Examentaken en Scan Examentaken 1 Wat is het doel van het opstellen van BET s en SET? De waarde van een mbo-diploma moet onbetwist zijn. Het vertrouwen van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit met praktische hulpmiddelen en trainingen Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens Meer grip op

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3 Toolkit Kwaliteitsborging examencommissies mbo Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Inhoud In deze module staat het hoe van

Nadere informatie

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.

Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs. Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo. Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs Rob de Vrind Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College en voorzitter van DMBO (www.duurzaammbo.nl) Position Paper We hebben gevraagd te tekenen voor Basis module

Nadere informatie

Examinering: slagen doen we met elkaar!

Examinering: slagen doen we met elkaar! Examinering: slagen doen we met elkaar! Van hoofdpijndossier naar voorbeelddossier Workshop conferentie kwaliteitsnetwerk MBO 1 oktober 2015 Leon Römkens & Ed van den Berg Koning Willem I College en Nova

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? ORGANISATIE VAN DE REGIONALE ASSESSORENPOOL INZET VAN DE ASSESSOREN UIT DE POOL

WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? ORGANISATIE VAN DE REGIONALE ASSESSORENPOOL INZET VAN DE ASSESSOREN UIT DE POOL Bijlage 1 De regionale pool Regio Oost 2015-016 Plan van aanpak voor implementatie WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? Initiatief komt vanuit de regio (btg, onderwijscluster, roc) Inventariseren van wensen

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Vastgesteld op 31 maart 2017 door de examencommissie van het Florijn College Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College 1 1. Taak en doelen examencommissie

Nadere informatie

Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk

Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk Grip op kwaliteit van examinering in de beroepspraktijk Conferentie Servicepunt examinering 23 september 2016 Programma workshop Kennismakingsoefening Beroepspraktijkvorming en de examinering daarvan Wet-

Nadere informatie

Toolkit Kwaliteitsborging examinering:

Toolkit Kwaliteitsborging examinering: Toolkit Kwaliteitsborging examinering: Samen werken aan de professionele dialoog tussen examencommissie en teams Webinar 29 september 2017 Servicepunt examinering mbo Onderwerpen 1. Introductie 2. Nut

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Competenties in kaart

Competenties in kaart Cito Bedrijven en overheden Competenties in kaart Eerlijk en betrouwbaar beoordelen Zicht op competenties Uw medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden die van onschatbare waarde zijn voor uw organisatie.

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren

Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren Project Focus op standaarden in examinering Deelprojectplan 4: Functieprofielen examenfunctionarissen toetsen en valideren Opdrachtgever MBO Diensten / MBO Raad Projectleider Focus op standaarden in examinering

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Rapportage Evaluator

Rapportage Evaluator Rapportage Evaluator Schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en jeugdigen Docent: mevrouw drs. S.J.M. Lucassen Locatie: Regardz La Vie te Utrecht STK100309 Vertrouwelijk 20-05-2010 Dit rapport is

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom Middenkaderfunctionaris bouw) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Ter AA te Helmond Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Juridisch medewerker Middenkaderfunctionaris bouw en infra (uitstroom

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid

Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid Kwalitatief goede examens duurzaam geborgd vanuit gezamenlijkheid Saskia Hein examensecretaris Nordwin College Wim Grooters programmamanager De Groene Standaard Inhoud Hoe borgen we als examenleverancier

Nadere informatie

Samenwerking en opdrachtgeverschap gemeenten in het sociaal domein Simulatie voor raadsleden West Brabant Oost

Samenwerking en opdrachtgeverschap gemeenten in het sociaal domein Simulatie voor raadsleden West Brabant Oost Samenwerking en opdrachtgeverschap gemeenten in het sociaal domein Simulatie voor raadsleden West Brabant Oost 3 februari 2015 Programma 19.00 uur Welkom 19.10 uur Inhoudelijke aftrap 19.25 uur Eerste

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Studiegids training praktijkgerichte productieleider

Studiegids training praktijkgerichte productieleider Studiegids training praktijkgerichte productieleider Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014

Een 'werkende examencommissie. 04 november 2014 Een 'werkende examencommissie Inhoud workshop Stellingendiscussie Presentatie: hoe hebben we bij Nova de professionalisering van de examencommissie aangepakt? Ervaren van een door ons gebruikte werkvorm:

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING

COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING MANAGEMENT TRAINING Pieterman & Partners COACHING & WERKPLEKBEGELEIDING RESULTAAT Concreet inzicht in het vaardigheidsniveau van elke individuele medewerker. Handvatten om

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden

Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden Kaders voor een digitale leer- en oefenomgeving Onderzoekssamenvatting Drs. Maurice de Greef Onderzoeker, Adviseur en Trainer Artéduc

Nadere informatie

Toolkit. Overzicht handreikingen Procesarchitectuur examinering. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Bijlage

Toolkit. Overzicht handreikingen Procesarchitectuur examinering. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Bijlage Toolkit Kwaliteitsborging examencommissies mbo Bijlage Overzicht handreikingen Procesarchitectuur examinering Bijlage : Overzicht handreikingen Procesarchitectuur examinering Hier vindt u een lijst met

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Training Lean Green Belt

Training Lean Green Belt Training Lean Green Belt Deze training biedt een uitgebreid overzicht van de meest gebruikte instrumenten en technieken van Lean. Daarnaast staan we ook stil bij de vaardigheden die je nodig hebt om deze

Nadere informatie

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling

Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek Paul Duijvestijn Manja Abraham Jaarlijkse urenomvang van het beweeg- en sportaanbod per mbo-instelling Bijlagenboek

Nadere informatie

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining

EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden. Vaardigheidstraining EFFECTIEF COMPAREREN Voor advocaten en gemachtigden Vaardigheidstraining COMPAREREN: Inlichtingen geven, een schikking beproeven en nadere instructies krijgen Introductie Het lijkt heel praktisch en eenvoudig,

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

De examencommissie; onafhankelijk en deskundig

De examencommissie; onafhankelijk en deskundig De examencommissie; onafhankelijk en deskundig Een nadere toelichting op het wetsvoorstel examencommissies mbo Een publicatie van het Servicepunt examinering mbo Gevalideerd door het ministerie van OCW

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Scholen met effect. Slimmer omgaan met (eigen) talent THEMA 9. Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf

Scholen met effect. Slimmer omgaan met (eigen) talent THEMA 9. Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 9 Scholen met effect Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht van Scholen

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

Dialoog voeren Feedback geven Organisatie veranderingen. Hoe kunt u feedback geven op een respectvolle en veilige manier?

Dialoog voeren Feedback geven Organisatie veranderingen. Hoe kunt u feedback geven op een respectvolle en veilige manier? Overzicht trainingsconcepten van VitalSmarts. Deze trainingen worden onder licentie in meer dan 30 landen verzorgd door lokale trainingsbureaus. Alle trainers zijn zorgvuldig opgeleid en worden voortdurend

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Masterclass & MBO Casino

Masterclass & MBO Casino Masterclass & MBO Casino Alles wat u altijd al wilde weten over examencommissies, maar nooit durfde te vragen. september-oktober 2016 Servicepunt Examinering Mbo Bureau ICE, Cinop Advies en Wannet Masterclasses/consult

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com

Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015. Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Workshop: De examencommissie door de ogen van de auditor 06-03-2015 Jacqueline de Schutter jcmdeschutter@gmail.com Inhoud workshop Even voorstellen Delen van mijn ervaringen als externe auditor: in 10

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo

Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Uitslag Enquête Kwalificatiedossiers, Keuzedelen en Examinering mbo Inleiding Met de herziening mbo staan de Mbo-opleidingen voor de opdracht om in augustus 2016 te starten met de nieuwe kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau.

Stappenplan Stappenplan implementatie internationale competenties op schoolniveau. PROJECT INTERNATIONALE COMPETENTIES Stappenplan Stappenplan implementatie op schoolniveau. Ronald Knust Graichen Stoas Vilentum Mei 2013 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Toelichting... 3 3. Stappenplan...

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie