Korte informatie HVK examenkandidaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Korte informatie HVK examenkandidaten"

Transcriptie

1 Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten. Dit kunt u in uw eigen tempo doen. Op het moment dat uw portfolio compleet is, kunt u aanvraag voor certificatie aanklikken (knop is dan groen). U krijgt dan een betaalmodule, Na de betaling wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Dit moet u wel minimaal 9 weken voor de examendatum doen. U heeft dan nog de tijd om dingen te verbeteren als de examinator zaken mist of als onvoldoende beoordeelt. Copla in Harderwijk plant voor DNV GL de examens en wijst de examinatoren toe. Als er tijdens het proces communicatie nodig is, komt dat vanuit Copla. Hieronder volgt informatie die van belang is voor uw aanvraag. Inleiding DNV GL is sinds 1 juli 2014 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen om als certificerende Instelling op te treden voor de certificering van Hogere Veiligheidskundigen. (HVK) Toegelaten opleidingen: DNV GL houdt momenteel de opleidingen aan die al zijn toegelaten door Hobén SKO. Dit zijn: Apply Copla Delft TopTech Kader Reed Elsevier/PBNA Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde. Indien u een opleiding heeft gevolgd bij een andere instelling, laat u dat ons dan weten. Na onderzoek kunnen we deze opleiding dan wellicht ook toelaten. Houdt u er wel rekening mee dat dit enige tijd kan duren en kosten met zich meebrengt. Voor kandidaten die een beroepsopleiding (gaan) volgen, geldt dat zij een portfolio moeten gaan opbouwen tijdens de beroepsopleiding. De aanvrager kan direct na het examen van de opleiding het initiële certificatie examen afleggen. DNV GL certificeert de aanvrager als hij aan alle eisen voor certificatie voldoet. Beroepservaring: De kandidaat kan voor het aantonen van de beroepservaring één van de volgende documenten aanleveren; een werkgeversverklaring óf een accountantsverklaring indien de kandidaat als zelfstandige opereert. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij Page 1 of 5

2 beschikt over werkervaring. Het gaat hierbij om de ervaring van de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag. De beroepservaring dient te zijn opgedaan in een functie waarin de aanvrager gedurende gemiddeld minimaal 2 dagdelen per week inhoudelijk en zelfstandig werkzaamheden heeft verricht die bij de HVK horen. Beroepservaring van langer dan twee jaar geleden wordt niet in beschouwing genomen. Aanvraag certificering: Voor de aanvraag zijn de volgende stappen van belang: Ga naar: Download via de portal DNV GL Hogere Veiligheidskundige de volgende documenten: Certificatie overeenkomst Initiële kerntaken competentie matrix Ontwikkel kerntaak competentie matrix Invulformat portfolio. Na invulling kunnen deze formulieren geupload worden. Hierbij moeten bewijsstukken aangeleverd worden. Alles wat geupload moet worden vindt u op de portal. Pas als uw portfolio compleet is kunt u de aanvraag certificatie indienen. Examen: Het certificatie examen bestaat uit twee delen, een schriftelijk deel en een mondeling deel. Het schriftelijke deel betreft het opstellen van een adviesrapport (de scriptie). Tevens moeten een initiële kerntaken-competentiematrix en een ontwikkel kerntakencompetentiematrix worden opgesteld en onderbouwd met de benodigde documenten. Alle documenten staan aangegeven in de portal en kunnen daar geupload worden. De twee matrices met alle andere bijbehorende documenten (waaronder de scriptie of adviesrapport) vormen het zogenaamde portfolio. Als Hoger Veiligheidskundige moet worden aangetoond dat de aanvrager in staat is om minimaal twee van de vijf kerntaken te verrichten: Adviseren over/onderzoeken van gezondheid, werkomstandigheden en duurzame inzetbaarheid in arbeidsorganisaties Adviseren over/onderzoeken van optimaliseren van de arbeidsomstandighedenzorg als vervolg op de risicobeoordeling Veiligheidskundige risicobeoordeling Veiligheidskundige risicobeheersing Het toetsen van een RI&E. Het gaat hierbij dus om de werkervaring opgedaan in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag. De beroepservaring dient te zijn opgedaan in een functie waarin de aanvrager gedurende gemiddeld minimaal 2 dagdelen per week inhoudelijk en zelfstandig hogere veiligheidskundige werkzaamheden heeft verricht. Page 2 of 5

3 De toetsing van de vakbekwaamheid heeft als uitgangspunt het beroepscompetentiedocument van de regeling. Aangetoond moet worden dat de kandidaat aan de zelf gekozen competenties (met alle sub beschrijvingen) voldoet. Het portfolio en de competenties zijn uitgangspunt voor het mondelinge examen. De beoordeling van de aangeleverde documenten en de mondelinge toetsing gebeurt door twee inhoudelijk deskundige beoordelaars (examinatoren). Eerste beoordeling van de documenten. Via de portal wordt uw werk in eerste instantie beoordeeld door de examinator. Bij onjuistheden of ontbrekende zaken zullen deze alsnog worden opgevraagd. Na aanleveren via de portal van de gevraagde informatie door de kandidaat kan het proces verder verlopen. Beoordeling van het portfolio door de examinatoren. De examinatoren beoordelen het portfolio door dit te toetsen aan de certificatie-eisen. Vragen die tijdens de beoordeling naar boven komen zullen de examinatoren tijdens het mondeling examen aan de orde stellen. Korte uitleg t.a.v. het aan te leveren portfolio: Initiële kerntaken-competentie matrix In de initiële kerntaak-competentie matrix dient te worden aangegeven met welke kerntaken u gedurende de afgelopen twee jaar bezig bent geweest. U moet minimaal 2 van de 5 in de matrix opgenomen kerntaken selecteren. Kijk daartoe naar de bij de kerntaken omschreven proces/deeltaken. Een beschrijving van de kerntaken en de competenties kun u vinden in het document WSCS-HVK: 2012, versie 1. De regeling is te downloaden via de DNV GL site Hogere Veiligheidskundigen. Aan de geselecteerde kerntaken moet u de competenties koppelen die u bij de uitvoering van de (afstudeer) opdracht hebt ontwikkeld. Daartoe dient u per kerntaak minimaal 1 algemene competentie en 1 beroep specifieke competentie te selecteren. Kijk daarbij met name naar de in het document WSCS-HVK bij de competenties omschreven kennis, vaardigheden en attitude. Kruis in de initiële kerntaken-competentie matrix de desbetreffende vakjes aan, dus minimaal vier, voor de 2 kerntaken per kerntaak 2 competenties. Invulformat portfolio Dit dient eveneens te worden gedownload en volledig te worden ingevuld. Er moet aangegeven worden waar in het examenwerk de gekozen competenties tot uiting komen, zodat de examinatoren dit kunnen toetsen. De aanvrager van (her)certificatie moet aantonen dat hij heeft deelgenomen aan minimaal vier ICT bijeenkomsten waarbij in totaal minimaal drie gecertificeerde deskundigen (AH, A&O of HVK) uit dezelfde of andere disciplines aanwezig zijn. Een ICT bijeenkomst moet minimaal 3 uur duren. Ook deze ICT bijeenkomsten moeten in het portfolio worden vastgelegd. Als het portfolio volledig is ingevuld kan het geupload worden. Vul uw leerdoelen eveneens in op het portfolio document (t.a.v. kennis, vaardigheden en houding). Page 3 of 5

4 U dient dus ten minste vier leerdoelen te formuleren. Voor de leerdoelen moet u beschrijven wat u hebt gedaan om hier invulling aan te geven. Geef hierbij, voor zover relevant aan van welke literatuur u gebruik hebt gemaakt (inclusief internetbronnen) en op welke wijze u dit hebt gebruikt. Betrek bij ten minste één van de leerdoelen de resultaten van de intervisiebijeenkomst (ICT bijeenkomst) waarvoor u zelf als probleeminbrenger hebt gefungeerd. Als voorbeeld een uitwerking van de Kerntaak Veiligheidskundige risicobeheersing - Algemene competentie B (Adviesvaardigheden); aan te duiden met: kerntaakcompetentie combinatie 5B. Leerdoelen kerntaak-competentie combinatie 5B: Aan het einde van het afstudeertraject van de HVK opleiding kan ik: 1. de kennis verworven via de HVK-opleiding toepassen en vertalen in adviestrajecten; 2. mij realistisch opstellen bij het formuleren van adviezen; 3. presenteren als communicatietechniek toepassen in mijn advies- en voorlichtingstrajecten. Vervolgens moet u de vraag beantwoorden wat u er aan hebt gedaan om de leerdoelen te bereiken. Bijvoorbeeld voor leerdoel 2: - Ik heb bij mijn opdrachtgever geïnformeerd welke randvoorwaarden hij stelt aan het in het kader van het afstudeertraject uit te brengen advies. Indien mogelijk: verwijs naar literatuur, internetbronnen, etc. waarmee u u op het gesprek hebt voorbereid, eventuele vragenlijsten die u hebt gebruikt, een verslag dat u van de bespreking hebt gemaakt, etc. - Ik heb bij de ondernemingsraad eveneens naar de door hun te stellen randvoorwaarden geïnformeerd. Ook hier zoveel mogelijk bewijsmateriaal aanleveren. - Op basis van deze informatie heb ik concrete acceptatiecriteria opgesteld en vastgelegd in mijn projectbrief. Voeg dan de projectbrief als bewijsstuk bij. Door dit voor de 2 kerntaken geformuleerde leerdoelen te doen, wordt het deel van het portfolio rondom de initiële kerntaak-competentie matrix opgebouwd. Ontwikkel kerntaken-competentie matrix In de ontwikkelmatrix dient te worden aangegeven welke competenties u de komende vijf jaar verder wilt ontwikkelen. Het is mogelijk dat de competenties die zijn benoemd in de initiële kerntaak-competentie matrix nog verdere verbetering behoeven. Deze kunnen dan opnieuw worden aangekruist in de (nieuwe) ontwikkel kerntaken-competentie matrix. Voor de selectie van andere geschikte kerntaken en competenties kunnen leerdoelen behulpzaam zijn, waarvan u zelf vindt dat er nog aan gewerkt moet worden. Deze kunnen dan in de ontwikkelmatrix aangekruist worden. Zoek dan naar een geschikte kerntaak-competentie combinatie en kruis deze aan. In de nieuwe regeling die volgend jaar wordt gepubliceerd zal dit niet meer nodig zijn. Onder de huidige regeling (2012) moet u wel de ontwikkel matrix invullen, maar zal er verder niets mee gedaan worden. Page 4 of 5

5 Kosten: De kosten voor certificering en her certificering bedragen 890. Uw certificaat is vijf jaar geldig. Na ongeveer 2,5 jaar vindt een tussentijdse toetsing plaats. Deze is in de prijs inbegrepen. U betaalt via de portal, waarna uw registratie definitief wordt en het certificatieproces begint. Hercertificatie: De eisen voor hercertificatie op het schema HVK: 2012 zijn hoog en voor de meesten in de oude regeling niet haalbaar. Aangeraden wordt om in plaats van hercertificatie een initiële aanvraag te doen. In het schema dat nu in ontwikkeling is zullen de her certificatie eisen anders zijn. Dat wordt pas duidelijk als het nieuwe schema is gepubliceerd. Page 5 of 5

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Certificeren arbozorg, meer dan papier!

Certificeren arbozorg, meer dan papier! Certificeren arbozorg, meer dan papier! Een onderzoek naar de certificering van arbodiensten en deskundigen, en de invloed hiervan op de kwaliteit van de toetsing van de RI&E Projectleider en contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Het praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs 3.1. Omvang Het praktijkonderwijs van de opleiding tot klinisch psycholoog vindt plaats binnen een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van in totaal 3240 uur. Dit is exclusief

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie

Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding. Internetversie Handleiding vrijstellingsprocedure Praktijkopleiding Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De procedure 4 2. De eisen 6 3. Project Opscholing 9 4. Vrijstelling voor NIVRA-stagiairs 10 5. Van registeraccountant

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc.

Experience is by industry achieved. And perfected by the swift course of time. Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. STAGEGIDS Juni 2008 Experience is by industry achieved And perfected by the swift course of time Shakespeare The Two Gentlemen of Verona Act I, Sc. 3 voorwoord Voor u ligt de aangepaste versie van de IODAD-stagegids

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord en inleiding 2 1. Formele Aspecten 3 2. Samenwerking, inbedding in de Radboud

Nadere informatie

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012

Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks. Utrecht, april 2012 Aan iedereen die zich heeft aangemeld als sollicitant voor de Tweede Kamer-fractie van GroenLinks Utrecht, april 2012 Beste GroenLinks sympathisant, Hartelijk dank voor je interesse in GroenLinks en in

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014

Stagehandleiding. Aviation Studies. Collegejaar 2013-2014 Stagehandleiding Aviation Studies Collegejaar 2013-2014 Contact adres: Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Bureau Onderwijs en Studentenzaken (BOS) Opleiding Aviation Studies Weesperzijde 190 1097

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken

Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst moeten de cursisten oefening 03.2 & 03.3 maken Bijeenkomst 1 De trainer stelt zichzelf voor en geeft een korte toelichting over de inhoud en het doel van de training. Licht de afspraken en regels toe die gelden voor deelname. Neemt hier de tijd voor,

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Werkwijzer artikel 72a WW

Werkwijzer artikel 72a WW werk.nl uwv.nl Werkwijzer artikel 72a WW Een werkwijzer voor werkgevers uit de sector Overheid & Onderwijs Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014. Opleiding (Junior) Customs Consultant. KGH Douaneopleidingen Nederland

Studentenstatuut 2014. Opleiding (Junior) Customs Consultant. KGH Douaneopleidingen Nederland Studentenstatuut 2014 Opleiding (Junior) Customs Consultant KGH Douaneopleidingen Nederland Page 1 of 16 INDEX Algemeen... 4 Profiel... 4 Profiel KGH Douaneopleidingen... 4 Visie op opleiden... 4 Profiel

Nadere informatie