Robert Bosch GmbH Postbus D Stuttgart Duitsland Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com"

Transcriptie

1 Robert Bosch GmbH Postbus D Stuttgart Duitsland Tel: Fax: Wat motiveert ons, wat is ons gemeen goed, waar staan we voor. House of Orientation: visie, streefbeeld, waarden, kerncompetenties, Bosch Business System

2 Voorwoord Waarvoor staat Bosch precies? Welke visie verbindt ons? Volgens welk voorbeeld en veranderingssysteem werken wij? Wat zijn onze waarden en kerncompetenties? Beste medewerker, Sinds ongeveer 120 jaar boekt de Bosch groep successen met richtinggevende en winstgevende innovaties. Zij is daarmee fors gegroeid en beschikt momenteel over een wereldwijd netwerk van klanten en leveranciers. Het is onze permanente taak om deze positie te handhaven en verder te ontplooien. Daarvoor is er gemeenschappelijk begrip nodig. Hoe internationaler we echter worden, des te minder kunnen we er nog van uitgaan dat onze overgeleverde waarden en overtuigingen automatisch door iedere medewerker worden beleefd. Een tastbare bedrijfscultuur die op dezelfde fundamenten is gebaseerd, vormt, naast andere belangrijke elementen, de grondslag voor ondernemerssucces en het vermogen om in de internationale marktomgeving voortdurend te veranderen. Geen toekomst zonder verleden Robert Bosch gaf zijn naam aan de onderneming en schiep waarden die tot op heden gelden. Succes betekende voor hem niet alleen economische groei, maar ook verbetering van de leefomstandigheden. Vandaag vatten wij deze eis samen in onze slogan Technologie voor het leven. Robert Bosch formuleerde beginselen en richtlijnen die tot op heden gelden. Ze leiden en begeleiden ons ook in de toekomst. Want er is geen toekomst zonder verleden. Onze onderneming staat achter traditie en de moderne tijd, en put er de kracht uit voor haar verdere weg. Motivatie en een Gemeenschappelijk engagement tot doelstellingen veronderstellen echter dat de betrokkenen geïnformeerd zijn en persoonlijk verantwoordelijkheid op zich nemen. Wij hebben deze brochure House of Orientation samengesteld om het eens te worden over een krachtige verdere ontwikkeling van de Bosch groep. Het moet immers ons gezamenlijk doel zijn het grote prestatiepotentieel van Bosch in alle bedrijfssegmenten en regio s ter wereld optimaal te benutten en zo de stevige concurrentiepositie van Bosch verder duidelijk te versterken. Bedrijfscultuur begrijpen en beleven Het House of Orientation verschaft informatie over het toekomstbeeld, de beginselen van de handelwijze en de capaciteiten die wij hebben en willen hanteren om ook in de toekomst succes te boeken. Het legt bovendien uit welke aandachtspunten en welke waarden ons motiveren in ons dagelijkse streven naar succes en verbetering. Het House of Orientation helpt alle medewerkers om onze bedrijfscultuur te begrijpen en te beleven een cultuur die richting geeft, verbondenheid versterkt en identificatie tot stand brengt. Franz Fehrenbach

3 Ons House of Orientation bestaat uit de componenten visie, streefdoel, waarden, kerncompetenties en Bosch Business System (BBS). Het leidt, stuurt, sterkt en spoort ons aan. Het biedt ons steun, kracht en de kennis over onze capaciteiten alsook instrumenten waarmee we ons continu kunnen veranderen en verbeteren. Inhoud Visie Visie 6 Streefbeeld BeQIK Be Better Be Bosch Streefbeeld 8 Waarden 10 Kerncompetenties Waarden Kerncompetenties 12 Bosch Business System 16

4 Visie House of Orientation 6 De visie is onze doelstelling. Zij geeft aan in welke richting wij ons willen ontwikkelen en beschrijft wat ons aanspoort. Waar wij naartoe willen. Wat wij willen zijn. Onze visie. Waarden scheppen Waarden beleven Als leidinggevend technologie- en dienstverlenend bedrijf Wij overtuigen onze klanten door innovatiekracht en rendabiliteit, door betrouwbaarheid en kwaliteit. Onze structuren, benutten wij wereldwijd onze kansen met het oog op een krachtige verdere ontwikkeling. Wij streven ernaar om de processen en sturingsinstrumenten zijn duidelijk en leefkwaliteit te bevorderen met innovatieve en rendabele doelgericht zij ondersteunen de eisen van de verschillende oplossingen. Wij verwachten daarbij veel van onze kerncompetenties in de automobiel- en industrietechniek alsook van gedreven door de wil om overeengekomen doelstellingen businesses. Wij handelen volgens uniforme principes. Wij zijn realisaties voor industrieel en privé-gebruik. samen te bereiken. In alles wat wij doen, streven wij naar duurzaam economisch succes en een leidinggevende marktpositie. De zelfstandigheid van de onderneming en de financiële onafhankelijkheid laten ons een aangepast handelen toe op lange termijn. In de geest van de stichter van onze onderneming dragen wij in het bijzonder sociale en ecologische verantwoordelijkheid waar wij ook actief zijn. Als medewerkers hebben wij overal ter wereld een unieke verbondenheid gemeen dankzij een dagelijkse beleving van onze waarden. Wij putten extra kracht uit de grote verscheidenheid van de culturen. Wij beleven onze opgave als een uitdaging, zetten ons met vreugde in en zijn er trots op om bij Bosch te horen.

5 Streefbeeld House of Orientation 8 Ons streefbeeld BeQIK Kwaliteit is ons hoogste goed Innovatie stelt onze business van morgen veilig Klantenoriëntering inspireert klanten en medewerkers BeBetter Wij streven naar voortdurende verbetering Wij willen beter zijn dan de concurrentie BeBosch Wereldwijd leveren wij topprestaties Wij houden woord Winst stelt onze groei veilig BeQIK Qualität Innovation Kundenorientierung Be Better Be Bosch Zo werken wij samen. Op de weg naar ons toekomstbeeld is het streefbeeld BeQIK een concreet richtsnoer. Het geeft uitsluitsel over de zwaartepunten van ons handelen. Het is de bedoeling om onze interne processen voortdurend te verbeteren. Daarbij is CIP (Continuous Improvement Process) nog steeds als kenmerkend voor de verandering bij Bosch. BeQIK staat voor meer tempo in alles wat wij doen. Het staat voor Kwaliteit (Q), Innovatie (I) en Klantgerichtheid (K). Opdat wij ook in de toekomst de nodige winst zouden kunnen boeken die onze groei en ons economische succes veilig stelt en dus ook het voortbestaan van onze onderneming op lange termijn waarborgt.

6 Waarden House of Orientation 10 De Bosch-waarden zijn het fundament waarop de successen uit het verleden steunen en waarop wij onze toekomst bouwen. Zij richten ons handelen, zeggen wat voor ons belangrijk is en waartoe wij ons verplichten. Onze waarden Resultaat en toekomstgerichtheid Om de krachtige ontwikkeling van onze onderneming en om een positief bedrijfsresultaat op lange termijn te waarborgen nemen wij actief deel aan veranderingen in markt en techniek. Op die manier bieden wij aan onze klanten innovatieve oplossingen en aan onze medewerkers een attractieve job. Onze handelingen en beslissingen zijn daarbij gericht op opbrengst; hierdoor waarborgen wij groei en financiële onafhankelijkheid. Met de dividenden financiert de Robert Bosch Stichting projecten van algemeen belang. Openheid en vertrouwen Wij informeren onze medewerkers, zakenrelaties en investeerders tijdig en op een open manier over belangrijke ontwikkelingen binnen de onderneming en leggen daarmee de basis voor een samenwerking gekenmerkt door vertrouwen. Fairheid Wij beschouwen wederzijdse fairheid in samenwerking zowel met zakenrelaties als met medewerkers en collega s onder elkaar als voorwaarde voor ons succes. Daarop bouwen wij. Dit drijft ons. Verantwoordelijkheidsgevoel Wij zijn ons ervan bewust dat onze zakelijke handelingen in overeenstemming moeten zijn met de belangen van de maatschappij. Onze producten en diensten staan vooral in dienst van de veiligheid van de mens, het spaarzaam omgaan met middelen, en de bescherming van het milieu. Initiatief en consequentie Wij handelen uit eigen initiatief, als verantwoord ondernemer en we zijn consequent in het nastreven van onze doelen. Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, legaliteit Wij beloven alleen wat we kunnen nakomen. Wij beschouwen toezeggingen als een verplichting en houden ons aan recht en wet. Culturele verscheidenheid Wij staan voor onze regionale en culturele afkomst. Wij beschouwen verscheidenheid tegelijk als een meerwaarde en als een voorwaarde voor wereldwijd succes.

7 Onze kerncompetenties Kerncompetenties House of Orientation 12 Strategische vooruitziendheid Wij beschikken over een lange ervaring om toekomstige technische en economische ontwikkelingen tijdig te zien, duidelijke en overtuigende doelen te stellen en voor de consequente uitvoering ervan te zorgen. Doelstellingen en maatregelen volgen principieel een begrijpelijke oriëntering op lange termijn voor zowel de verschillende activiteitssegmenten alsook voor de wereldwijde opbouw. Deze rechtlijnigheid is gebaseerd op een consequente bedrijfspolitiek die de zelfstandigheid van de onderneming en de financiële onafhankelijkheid te allen tijde handhaaft. Gedurende meer dan een eeuw heeft onze onderneming een unieke reeks overkoepelende kerncompetenties opgebouwd, waaruit beslissende concurrentievoordelen resulteren. Zij zijn tevens de basis voor de toekomstige verdere ontwikkeling van de onderneming. Dit kunnen wij. Innovatiekracht Kiem van ons huis en drijfkracht van onze ontwikkeling is de wil om met eigen creatieve ideeën nieuwe technische oplossingen met een groot nut voor de klant te genereren. De capaciteiten daarvoor creëren wij door een grote bekwaamheid en motivatie van onze medewerkers en een nauwe samenwerking met technisch toonaangevende klanten. Daarbij hoort de bereidheid om ook belangrijke middelen te investeren in de eigen fundamentele research en projecten die pas op langere termijn het nodige marktsucces beloven. Efficiënte processen Als gegroeid industriebedrijf beschikken wij over een uitgebreide knowhow over de processen op alle waardetoevoegende niveaus, gaande van ontwikkeling en productie tot verkoop. Tot onze troeven behoren echter ook onze innerlijke drang en ons vermogen om ons voortdurend te verbeteren (CIP) teneinde onze efficiëntie in de zin van maximale rendabiliteit voortdurend te verbeteren. Zo creëren wij in de wereldwijde concurrentie met andere aanbieders het evenwicht tussen functionele differentiatie van onze producten enerzijds en de beste kostenbeheersing bij vergelijkbare prestaties anderzijds.

8 Kwaliteit en betrouwbaarheid Sedert haar oprichting heeft onze onderneming de reputatie verworven om prestaties van allerhoogste kwaliteit en betrouwbaarheid aan te bieden. De uitspraak van Robert Bosch Kwaliteit is ons hoogste goed is nog steeds het richtsnoer in onze bedrijfspolitiek. Zijn succesrijke omzetting vormt de basis voor het vooraanstaande imago van het merk Bosch. Bij onze klanten genieten wij in bijzondere mate het vertrouwen dat wij de hoge kwaliteitseis ook bij steeds complexer producten en systemen kunnen vervullen. Dit vertrouwen steunt ook op ons vermogen om noodzakelijke verbeteringen op grondige en duurzame wijze door te zetten. Persoonlijke ontwikkeling De verdere ontwikkeling van onze onderneming is gebaseerd op systematisch en consequent persoonlijk werk. Het garandeert dat onze medewerkers optimaal zijn voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Daartoe levert ons intern opleidingsteam een grote bijdrage. Om deze knowhow te ontplooien, streven wij echter ook naar een correcte bedrijfscultuur. Deze helpt op bijzondere wijze om de inzet bij de verwezenlijking van belangrijke bedrijfsdoelstellingen te stimuleren en de verschillende culturen van over de hele wereld tot een Bosch-identiteit te integreren. Mondiale aanwezigheid De onderneming heeft haar wortels in Duitsland, maar is vanouds ook sterk internationaal vertegenwoordigd. Op onze werkterreinen bestaan er nauwelijks andere aanbieders met een gelijkaardige mondiale aanwezigheid. Onze wereldwijde productie- en ontwikkelingsvestigingen werken nauw met elkaar samen. Op deze basis en met deze ervaringen zijn wij in staat om onze kansen in s werelds huidige en toekomstige groeigebieden te benutten.

9 Bosch Business System House of Orientation 16 Visie, streefbeeld, waarden en kerncompetenties vervullen een aanvoerende, sturende, leidende en versterkende functie. Zij creëren de basis voor een duurzame positieve ontwikkeling van onze onderneming. Om onze Bosch-visie ook te kunnen concretiseren, moeten wij ons continu verder ontwikkelen en concreet vorm geven aan veranderingen. Daarvoor hebben wij een systematische aanpak nodig die ons concreet toont waar wij moeten vernieuwen en hoe wij deze aanpassingen praktisch moeten realiseren. Management Sales & Marketing Product Engineering Order Fulfillment Support Bosch Production System (BPS) Bosch Sales & Marketing System (BSS) Afb.1 Van kernprocessen tot Bosch Business System Bosch Product Engineering System (BES) Management and Support Systems Kerncompetenties Visie Streefbeld BeQIK Be Better Be Bosch Waarden Afb.2 Plaats van het Bosch Business Systeem in het House of Orientation Zo leren wij. Zo blijven wij aan de top. Het Bosch Business System (BBS) Met het BBS hebben wij zo een systematische aanpak voor onze onderneming gecreëerd. Het is opgebouwd volgens een uniforme, duidelijke en eenvoudige structuur, die is afgestemd op de kern- en supportprocessen van onze onderneming. Onder kernprocessen verstaan wij de drie, direct waardetoevoegende processen van markt naar klant. Voor elk van deze kernprocessen alsook voor de management- en supportprocessen omvat het BBS specifieke subsystemen (Afb. 1). Daardoor wordt rekening gehouden met de bijzonderheden van de processen en de daaruit resulterende verschillende eisen aan de leiding en de medewerkers. De visie en de daarvan afgeleide bedrijfsdoelstellingen worden met het BBS over de segmenten en functies heen georiënteerd, afgestemd en omgezet. Op die manier draagt het Bosch Business System bij tot de verwezenlijking van het Be Better uit ons streefbeeld BeQIK en is zo een belangrijk onderdeel van het House of Orientation. Waarom hebben wij een systeem voor veranderingen nodig? Indien wij veranderingen bij Bosch met succes gestalte willen geven, moeten wij ze steeds in een algemeen kader plaatsen. Het BBS en de daarin vervatte deelsystemen voldoen aan deze eis in haar geheel doordat zij rekening houden met de complexe verbanden en wisselwerkingen bij veranderingsactiviteiten en daarbij in het bijzonder letten op de eisen aan leidinggevenden en medewerkers.

10 Objectives Principles Modules Afb.3 Systeemstructuur van het Hoe bereiken wij dit? Om de veranderingsactiviteiten bij Bosch doelgericht te kunnen sturen en op elkaar af te stemmen, zijn het BBS en zijn deelsystemen opgebouwd volgens een uniforme structuur (Afb. 3): Op het hoogste niveau staan de doelstellingen (Eng. Objectives) die wij met de verandering beogen. Zij worden afgeleid uit de visie en ondersteunen de strategische oriëntering van de bedrijfssegmenten. Het volgende niveau zijn de principes (Eng. Principles). Zij dienen om ons handelen te oriënteren en te richten. Zij fungeren als leidraad en geven ons handelen tegelijk de nodige ruimte om de veranderingen om te zetten. De meeste principes worden in de deelsystemen van het BBS op dezelfde of gelijkaardige wijze geformuleerd. In de componenten (Eng. Modules) zijn beproefde methoden en handelwijzen voor de verbetering en verdere ontwikkeling van de processen samengevat. In de documentatie worden eisen aan de leidinggevenden en medewerkers zo beschreven dat bij de toepassing van de componenten een maximaal effect op de resultaten kan worden bereikt. Welke concrete voordelen vloeien voort uit het gebruik van het Bosch Business System? Uniforme begrippen en structuren van het BBS en zijn deelsystemen, afgestemde doelstellingen, het handelen volgens gemeenschappelijke principes en de uniforme beschrijving van de daarin vervatte componenten zorgen voor duidelijkheid in alle verbeterings- en veranderingsactiviteiten die vereist zijn om ons concurrentievermogen te handhaven of te verhogen. Het BBS stelt ons in staat om ervaringen beter met elkaar te delen en makkelijker van elkaar te leren. Zo kunnen verdere ontwikkelingen, die binnen onze segmenten en werkterreinen tot stand komen, ruimer toegepast worden. Het wordt eenvoudiger om de voordelen die voortvloeien uit de grootte van onze onderneming en uit onze culturele verscheidenheid, optimaal te benutten. Op die manier stimuleren en werken wij door de toepassing van het Bosch Business System aan de gemeenschappelijke verdere ontwikkeling van onze onderneming. Momenteel worden volgende deelsystemen van het BBS ontwikkeld of reeds gebruikt: Het Bosch Product Engineering System (BES) is gericht op het ontstaan van producten en hun werkomgeving. Dankzij de Best Practice-processen en vakkundige medewerkers bereiken wij een uitmuntende productontwikkeling en Best in Class-producten. Het Bosch Production System (BPS) is een systematisch concept voor de oriëntering en organisatie van waardetoevoegende processen tot de bevoorrading van onze klanten. Bij het BPS komt het er vooral op aan om verspilling in de productie en de hierme verbonden bedrijfsprocessen te voorkomen. Het Bosch Sales and Marketing System (BSS) houdt zich bezig met de eisen van de markt inzake verkoop en marketing. Sales Excellence bereiken is het vooropgestelde doel van BSS. Als een management- en supportsysteem is het Bosch Human Resources System (BHS) het wereldwijde initiatief voor veranderingen op het vlak van personeelsaangelegenheden. Het omschrijft het kader en de oriëntering voor het strategische en operationele werk van het personeel, met als doel de mondiale systematische regeling en optimalisering van de processen en organisatie van het personeelswezen.

11 Visie, streefbeeld, waarden, kerncompetenties en Bosch Business System beschrijven in hun geheel hoe en in welke richting de onderneming Bosch zich wil ontwikkelen. Zo vormen zij de kern voor haar verdere ontwikkeling. House of Orientation/Huis van de oriëntering de componenten in een oogopslag De visie is het overkoepelende toekomstbeeld van de onderneming. Zij geeft de richting aan voor een krachtige verdere ontwikkeling van de Bosch groep. Als richtsnoer voor het dagelijkse handelen verschaft het streefbeeld concrete principes om winst en groei op lange termijn te garanderen. De waarden creëren een gemeenschappelijke basis voor een succesvolle, wereldwijde samenwerking. Deze Boschcultuur die wordt beleefd, stelt de onderneming in staat voortdurend te veranderen in een internationale marktomgeving. De Bosch groep beschikt over duidelijke, sectoroverkoepelende kerncompetenties. Door dit potentieel consequent in alle segmenten en regio s optimaal te benutten, verstevigt Bosch haar concurrentievermogen. Het Bosch Business System bevordert de continue verbetering van alle interne processen in de onderneming en de omzetting ervan in de praktijk. Deze leidraad helpt alle medewerkers van de Bosch groep om de veranderingen in de onderneming beter te begrijpen, ze mee te concretiseren en ons concurrentievermogen op die manier op duurzame wijze te verzekeren.

12 De vijf rode letters en het anker vormen al decennia lang het uithangbord van Bosch. Een tweede pijler waarmee het merk zich profileert, is de slogan Technologie voor het leven. Dit vertaalt de kerncompetenties en het nut van het merk Bosch. De slogan wordt in iedere landstaal toegepast en staat voor technologisch leadership (innovatiekracht), de kwaliteit van onze prestaties en het nut van onze producten. Deze dubbele betekenis werd bewust gekozen: naast duurzaamheid en betrouwbaarheid legt het de klemtoon op een technologie die in dienst staat van het leven. Zo brengt de slogan ook een bijzondere verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Technologie voor het leven.

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Gecontroleerde mobiliteit.

Gecontroleerde mobiliteit. Gecontroleerde mobiliteit. Gemeentelijke voertuigen Focus Bouwmachines Land- en bosbouw Transport en logistiek Overtuigend. Besturingstechniek die geschikt is voor mobiel gebruik functioneert door het

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

THE BASICS. 3 Onze visie. 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren. 6 Focus: Stakeholders. 10 Focus: Producten en diensten. 12 Focus: Bedrijfscultuur

THE BASICS. 3 Onze visie. 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren. 6 Focus: Stakeholders. 10 Focus: Producten en diensten. 12 Focus: Bedrijfscultuur THE BASICS THE BASICS 3 Onze visie 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren 6 Focus: Stakeholders 10 Focus: Producten en diensten 12 Focus: Bedrijfscultuur 2 Wij maken individuele mobiliteit veiliger en comfortabeler.

Nadere informatie

EENVOUDIG ALDI MISSIE WIJ Wij handelen in het belang van onze klanten. WIJ PAGINA 04 ALDI is het origineel onder de discounters I ALDI is de succesvolle, performante en internationaal actieve discounter

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

ONZE LEIDRAAD VOOR BEDRIJFSVOERING

ONZE LEIDRAAD VOOR BEDRIJFSVOERING ONZE LEIDRAAD VOOR BEDRIJFSVOERING MOTTO Onze prowin familie - samen succesvol SAMEN ZIJN WE SUCCESVOL Prestatiegerichte medewerkers met verantwoordelijkheidsgevoel vormen de basis van ons succes. Vertrouwen

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

De Waarden en de Ethische Code van de Pirelli Groep

De Waarden en de Ethische Code van de Pirelli Groep De Waarden en de Ethische Code van de Pirelli Groep Ethische waarden als middelpunt van ons handelen. Sinds lange tijd is de identiteit van onze Groep gebaseerd op een aantal waarden, die wij allen in

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Welkom. 2014: Innovatiekracht

Welkom. 2014: Innovatiekracht Welkom 2014: Innovatiekracht 2014: innovatiekracht Doel: Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Ambitieuze / resultaatgerichte ondernemers Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service

HECTAS Uw partner in facilitaire diensten. Betrouwbare service HECTAS Uw partner in facilitaire diensten Betrouwbare service Altijd binnen bereik Soms ligt iets dat goed is heel dichtbij. Neem nou HECTAS. Onze decentrale, klantgerichte organisatie heeft diverse vestigingen

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster.

Het MNF (Max Neef Framework) is een initiatief van Plan B en Innovation Booster. Het MNF Concept Een concept voor bibliotheken om een (vernieuwde) positie, identiteit en nieuwe vormen van dienstverlening vorm te geven. En hun waarde te kunnen aantonen, die zoveel meer is dan geld en

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten

Middelen Proces Producten / Diensten Klanten Systeemdenken De wereld waarin ondernemingen bestaan is bijzonder complex en gecompliceerd en door het gebruik van verschillende concepten kan de werkelijkheid nog enigszins beheersbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers

Performance Management. Spreker Ir. Karel Rosiers Performance Management Spreker Ir. Karel Rosiers Integrale aanpak levert verbeteringen Businessplan Businessplan Doelstellingen Doelstellingen Beleid Beleid Organisatie Organisatie & Communicatie Communicatie

Nadere informatie

Lean Innovation Network

Lean Innovation Network Lean Innovation Network Business Excellence Waarborgen van de toekomst van ons bedrijf en financiële onafhankelijkheid door krachtig verder te ontwikkelen bij Bosch Thermotechniek te Deventer Datum : Donderdagmiddag

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Bosch Public Address Toonaangevend in akoestische excellentie

Bosch Public Address Toonaangevend in akoestische excellentie Bosch Public Address Toonaangevend in akoestische excellentie 2 Toonaangevend in akoestische excellentie Geavanceeerde akoestische expertise Met ruim 60 jaar ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen van

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

De Bilderberg Experience

De Bilderberg Experience De Bilderberg Experience Met uw team de ultieme Bilderberg klantbediening ervaren Wat zou dat voor uw organisatie betekenen? Voor trotse medewerkers en blije klanten De Bilderberg Experience! Bilderberg

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Verregaande strategische samenwerking Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Datum: 8 april 2010 Samenwerking bij de volgende generatie van de smart fortwo

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Executive Leergang Lean in de Zorg, Breukelen, 3 december 2013 Prof.dr.ing. Jacques Reijniers MBA 2 De hoofdlijnen van de bijdrage Introductie:

Nadere informatie

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage

WEINIG SYSTEM PLUS. Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage WEINIG SYSTEM PLUS Alles uit de WEINIG hand: Van tekening tot profielfabricage 1 Alles uit de WEINIG hand: Het totaalsysteem voor profielfabricage WEINIG is de leidende technologie-aanbieder voor de massiefhout

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

Charter Flanders Food Faculty

Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty Charter Flanders Food Faculty 1 / DE MISSIE VAN DE FLANDERS FOOD FACULTY De missie van de Flanders Food Faculty is het versterken van de associatie tussen Vlaanderen en lekker

Nadere informatie

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening

Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening fris en gedegen Boreas brengt verfrissing en is gedegen in zijn dienstverlening Profiel Boreas is een adviesbureau voor bestuur en management van professionele organisaties. Boreas levert maatwerk. U

Nadere informatie

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare

1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 1200 Serie Brandmeldcentrale van Bosch Beveiliging van het meest dierbare 2 1200 Serie Brandmeldcentrale Installatie van een veilig gevoel Volledige bescherming aangepast aan uw wensen De 1200 Serie Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties

Klantgerichte ondernemingen. Werk als één team aan duurzame klantrelaties Klantgerichte ondernemingen Werk als één team aan duurzame klantrelaties Werk samen met uw team aan duurzame relaties Samenwerking is de sleutel tot goed relatiemanagement. Als Verkoop en Marketing zaken

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

Schmitz Foam Products. Wereldspeler op topniveau

Schmitz Foam Products. Wereldspeler op topniveau Schmitz Foam Products Wereldspeler op topniveau Schmitz Foam Products Onverslaanbaar in kwaliteit innovatie en flexibiliteit INNOVATION RELIABLE PRAGMATIC CUSTOMER-FOCUS QUALITY SP Wereldwijd nummer één

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

VVBS Webservices. De onderneming voor al uw internetzaken!

VVBS Webservices. De onderneming voor al uw internetzaken! VVBS Webservices De onderneming voor al uw internetzaken! VVBS Webservices Vormgeving van uw website Bouwen van websites en intranet Onderhoud van websites en intranet Services - copywriting, eindredactie,

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Learn with passion KWALITEIT KENNIS SUCCES

Learn with passion KWALITEIT KENNIS SUCCES KWALITEIT KENNIS SUCCES CONCEPT EN KWALIFICATIE DE DUIDELIJKE VOORDELEN VOOR U Innovatiekracht en hoogwaardige kwaliteit zijn de steunpilaren van het unieke concept van de Swiss Bedding Academy inclusief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT

HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT HOOFDSTUK 15: TERUGBLIK OP STRATEGISCH MERKENMANAGEMENT 1 INTRODUCTIE H:15 Elke brandingsituatie en -toepassing is uniek en vraagt om een kritisch onderzoek en grondige analyse. Effectief merkenmanagement

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 7 december A D V I E S Nr. 2.009 ------------------------------- Zitting van woensdag 7 december 2016 ---------------------------------------------------- Honderdjarig bestaan van de IAO De toekomst van de arbeid

Nadere informatie

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers

Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers RBW-621-L Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers Januari 2014 Pagina 1 van 6 Algemene Gedragscode voor Toeleveranciers 1. Missie Koninklijke Boskalis Westminster

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Modules Kracht door samenwerking VDL Industrial Modules IN DE HIGH-TECH WERELD WAARIN U EN WIJ OPEREREN, DRAAIT ALLES OM EFFICIENCY: STREVEN NAAR REDUCTIE VAN KOSTEN EN UITBESTEDING VAN NIET KERNCOMPETENTIES.

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie