Robert Bosch GmbH Postbus D Stuttgart Duitsland Tel: Fax:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com"

Transcriptie

1 Robert Bosch GmbH Postbus D Stuttgart Duitsland Tel: Fax: Wat motiveert ons, wat is ons gemeen goed, waar staan we voor. House of Orientation: visie, streefbeeld, waarden, kerncompetenties, Bosch Business System

2 Voorwoord Waarvoor staat Bosch precies? Welke visie verbindt ons? Volgens welk voorbeeld en veranderingssysteem werken wij? Wat zijn onze waarden en kerncompetenties? Beste medewerker, Sinds ongeveer 120 jaar boekt de Bosch groep successen met richtinggevende en winstgevende innovaties. Zij is daarmee fors gegroeid en beschikt momenteel over een wereldwijd netwerk van klanten en leveranciers. Het is onze permanente taak om deze positie te handhaven en verder te ontplooien. Daarvoor is er gemeenschappelijk begrip nodig. Hoe internationaler we echter worden, des te minder kunnen we er nog van uitgaan dat onze overgeleverde waarden en overtuigingen automatisch door iedere medewerker worden beleefd. Een tastbare bedrijfscultuur die op dezelfde fundamenten is gebaseerd, vormt, naast andere belangrijke elementen, de grondslag voor ondernemerssucces en het vermogen om in de internationale marktomgeving voortdurend te veranderen. Geen toekomst zonder verleden Robert Bosch gaf zijn naam aan de onderneming en schiep waarden die tot op heden gelden. Succes betekende voor hem niet alleen economische groei, maar ook verbetering van de leefomstandigheden. Vandaag vatten wij deze eis samen in onze slogan Technologie voor het leven. Robert Bosch formuleerde beginselen en richtlijnen die tot op heden gelden. Ze leiden en begeleiden ons ook in de toekomst. Want er is geen toekomst zonder verleden. Onze onderneming staat achter traditie en de moderne tijd, en put er de kracht uit voor haar verdere weg. Motivatie en een Gemeenschappelijk engagement tot doelstellingen veronderstellen echter dat de betrokkenen geïnformeerd zijn en persoonlijk verantwoordelijkheid op zich nemen. Wij hebben deze brochure House of Orientation samengesteld om het eens te worden over een krachtige verdere ontwikkeling van de Bosch groep. Het moet immers ons gezamenlijk doel zijn het grote prestatiepotentieel van Bosch in alle bedrijfssegmenten en regio s ter wereld optimaal te benutten en zo de stevige concurrentiepositie van Bosch verder duidelijk te versterken. Bedrijfscultuur begrijpen en beleven Het House of Orientation verschaft informatie over het toekomstbeeld, de beginselen van de handelwijze en de capaciteiten die wij hebben en willen hanteren om ook in de toekomst succes te boeken. Het legt bovendien uit welke aandachtspunten en welke waarden ons motiveren in ons dagelijkse streven naar succes en verbetering. Het House of Orientation helpt alle medewerkers om onze bedrijfscultuur te begrijpen en te beleven een cultuur die richting geeft, verbondenheid versterkt en identificatie tot stand brengt. Franz Fehrenbach

3 Ons House of Orientation bestaat uit de componenten visie, streefdoel, waarden, kerncompetenties en Bosch Business System (BBS). Het leidt, stuurt, sterkt en spoort ons aan. Het biedt ons steun, kracht en de kennis over onze capaciteiten alsook instrumenten waarmee we ons continu kunnen veranderen en verbeteren. Inhoud Visie Visie 6 Streefbeeld BeQIK Be Better Be Bosch Streefbeeld 8 Waarden 10 Kerncompetenties Waarden Kerncompetenties 12 Bosch Business System 16

4 Visie House of Orientation 6 De visie is onze doelstelling. Zij geeft aan in welke richting wij ons willen ontwikkelen en beschrijft wat ons aanspoort. Waar wij naartoe willen. Wat wij willen zijn. Onze visie. Waarden scheppen Waarden beleven Als leidinggevend technologie- en dienstverlenend bedrijf Wij overtuigen onze klanten door innovatiekracht en rendabiliteit, door betrouwbaarheid en kwaliteit. Onze structuren, benutten wij wereldwijd onze kansen met het oog op een krachtige verdere ontwikkeling. Wij streven ernaar om de processen en sturingsinstrumenten zijn duidelijk en leefkwaliteit te bevorderen met innovatieve en rendabele doelgericht zij ondersteunen de eisen van de verschillende oplossingen. Wij verwachten daarbij veel van onze kerncompetenties in de automobiel- en industrietechniek alsook van gedreven door de wil om overeengekomen doelstellingen businesses. Wij handelen volgens uniforme principes. Wij zijn realisaties voor industrieel en privé-gebruik. samen te bereiken. In alles wat wij doen, streven wij naar duurzaam economisch succes en een leidinggevende marktpositie. De zelfstandigheid van de onderneming en de financiële onafhankelijkheid laten ons een aangepast handelen toe op lange termijn. In de geest van de stichter van onze onderneming dragen wij in het bijzonder sociale en ecologische verantwoordelijkheid waar wij ook actief zijn. Als medewerkers hebben wij overal ter wereld een unieke verbondenheid gemeen dankzij een dagelijkse beleving van onze waarden. Wij putten extra kracht uit de grote verscheidenheid van de culturen. Wij beleven onze opgave als een uitdaging, zetten ons met vreugde in en zijn er trots op om bij Bosch te horen.

5 Streefbeeld House of Orientation 8 Ons streefbeeld BeQIK Kwaliteit is ons hoogste goed Innovatie stelt onze business van morgen veilig Klantenoriëntering inspireert klanten en medewerkers BeBetter Wij streven naar voortdurende verbetering Wij willen beter zijn dan de concurrentie BeBosch Wereldwijd leveren wij topprestaties Wij houden woord Winst stelt onze groei veilig BeQIK Qualität Innovation Kundenorientierung Be Better Be Bosch Zo werken wij samen. Op de weg naar ons toekomstbeeld is het streefbeeld BeQIK een concreet richtsnoer. Het geeft uitsluitsel over de zwaartepunten van ons handelen. Het is de bedoeling om onze interne processen voortdurend te verbeteren. Daarbij is CIP (Continuous Improvement Process) nog steeds als kenmerkend voor de verandering bij Bosch. BeQIK staat voor meer tempo in alles wat wij doen. Het staat voor Kwaliteit (Q), Innovatie (I) en Klantgerichtheid (K). Opdat wij ook in de toekomst de nodige winst zouden kunnen boeken die onze groei en ons economische succes veilig stelt en dus ook het voortbestaan van onze onderneming op lange termijn waarborgt.

6 Waarden House of Orientation 10 De Bosch-waarden zijn het fundament waarop de successen uit het verleden steunen en waarop wij onze toekomst bouwen. Zij richten ons handelen, zeggen wat voor ons belangrijk is en waartoe wij ons verplichten. Onze waarden Resultaat en toekomstgerichtheid Om de krachtige ontwikkeling van onze onderneming en om een positief bedrijfsresultaat op lange termijn te waarborgen nemen wij actief deel aan veranderingen in markt en techniek. Op die manier bieden wij aan onze klanten innovatieve oplossingen en aan onze medewerkers een attractieve job. Onze handelingen en beslissingen zijn daarbij gericht op opbrengst; hierdoor waarborgen wij groei en financiële onafhankelijkheid. Met de dividenden financiert de Robert Bosch Stichting projecten van algemeen belang. Openheid en vertrouwen Wij informeren onze medewerkers, zakenrelaties en investeerders tijdig en op een open manier over belangrijke ontwikkelingen binnen de onderneming en leggen daarmee de basis voor een samenwerking gekenmerkt door vertrouwen. Fairheid Wij beschouwen wederzijdse fairheid in samenwerking zowel met zakenrelaties als met medewerkers en collega s onder elkaar als voorwaarde voor ons succes. Daarop bouwen wij. Dit drijft ons. Verantwoordelijkheidsgevoel Wij zijn ons ervan bewust dat onze zakelijke handelingen in overeenstemming moeten zijn met de belangen van de maatschappij. Onze producten en diensten staan vooral in dienst van de veiligheid van de mens, het spaarzaam omgaan met middelen, en de bescherming van het milieu. Initiatief en consequentie Wij handelen uit eigen initiatief, als verantwoord ondernemer en we zijn consequent in het nastreven van onze doelen. Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, legaliteit Wij beloven alleen wat we kunnen nakomen. Wij beschouwen toezeggingen als een verplichting en houden ons aan recht en wet. Culturele verscheidenheid Wij staan voor onze regionale en culturele afkomst. Wij beschouwen verscheidenheid tegelijk als een meerwaarde en als een voorwaarde voor wereldwijd succes.

7 Onze kerncompetenties Kerncompetenties House of Orientation 12 Strategische vooruitziendheid Wij beschikken over een lange ervaring om toekomstige technische en economische ontwikkelingen tijdig te zien, duidelijke en overtuigende doelen te stellen en voor de consequente uitvoering ervan te zorgen. Doelstellingen en maatregelen volgen principieel een begrijpelijke oriëntering op lange termijn voor zowel de verschillende activiteitssegmenten alsook voor de wereldwijde opbouw. Deze rechtlijnigheid is gebaseerd op een consequente bedrijfspolitiek die de zelfstandigheid van de onderneming en de financiële onafhankelijkheid te allen tijde handhaaft. Gedurende meer dan een eeuw heeft onze onderneming een unieke reeks overkoepelende kerncompetenties opgebouwd, waaruit beslissende concurrentievoordelen resulteren. Zij zijn tevens de basis voor de toekomstige verdere ontwikkeling van de onderneming. Dit kunnen wij. Innovatiekracht Kiem van ons huis en drijfkracht van onze ontwikkeling is de wil om met eigen creatieve ideeën nieuwe technische oplossingen met een groot nut voor de klant te genereren. De capaciteiten daarvoor creëren wij door een grote bekwaamheid en motivatie van onze medewerkers en een nauwe samenwerking met technisch toonaangevende klanten. Daarbij hoort de bereidheid om ook belangrijke middelen te investeren in de eigen fundamentele research en projecten die pas op langere termijn het nodige marktsucces beloven. Efficiënte processen Als gegroeid industriebedrijf beschikken wij over een uitgebreide knowhow over de processen op alle waardetoevoegende niveaus, gaande van ontwikkeling en productie tot verkoop. Tot onze troeven behoren echter ook onze innerlijke drang en ons vermogen om ons voortdurend te verbeteren (CIP) teneinde onze efficiëntie in de zin van maximale rendabiliteit voortdurend te verbeteren. Zo creëren wij in de wereldwijde concurrentie met andere aanbieders het evenwicht tussen functionele differentiatie van onze producten enerzijds en de beste kostenbeheersing bij vergelijkbare prestaties anderzijds.

8 Kwaliteit en betrouwbaarheid Sedert haar oprichting heeft onze onderneming de reputatie verworven om prestaties van allerhoogste kwaliteit en betrouwbaarheid aan te bieden. De uitspraak van Robert Bosch Kwaliteit is ons hoogste goed is nog steeds het richtsnoer in onze bedrijfspolitiek. Zijn succesrijke omzetting vormt de basis voor het vooraanstaande imago van het merk Bosch. Bij onze klanten genieten wij in bijzondere mate het vertrouwen dat wij de hoge kwaliteitseis ook bij steeds complexer producten en systemen kunnen vervullen. Dit vertrouwen steunt ook op ons vermogen om noodzakelijke verbeteringen op grondige en duurzame wijze door te zetten. Persoonlijke ontwikkeling De verdere ontwikkeling van onze onderneming is gebaseerd op systematisch en consequent persoonlijk werk. Het garandeert dat onze medewerkers optimaal zijn voorbereid op de uitdagingen van de toekomst. Daartoe levert ons intern opleidingsteam een grote bijdrage. Om deze knowhow te ontplooien, streven wij echter ook naar een correcte bedrijfscultuur. Deze helpt op bijzondere wijze om de inzet bij de verwezenlijking van belangrijke bedrijfsdoelstellingen te stimuleren en de verschillende culturen van over de hele wereld tot een Bosch-identiteit te integreren. Mondiale aanwezigheid De onderneming heeft haar wortels in Duitsland, maar is vanouds ook sterk internationaal vertegenwoordigd. Op onze werkterreinen bestaan er nauwelijks andere aanbieders met een gelijkaardige mondiale aanwezigheid. Onze wereldwijde productie- en ontwikkelingsvestigingen werken nauw met elkaar samen. Op deze basis en met deze ervaringen zijn wij in staat om onze kansen in s werelds huidige en toekomstige groeigebieden te benutten.

9 Bosch Business System House of Orientation 16 Visie, streefbeeld, waarden en kerncompetenties vervullen een aanvoerende, sturende, leidende en versterkende functie. Zij creëren de basis voor een duurzame positieve ontwikkeling van onze onderneming. Om onze Bosch-visie ook te kunnen concretiseren, moeten wij ons continu verder ontwikkelen en concreet vorm geven aan veranderingen. Daarvoor hebben wij een systematische aanpak nodig die ons concreet toont waar wij moeten vernieuwen en hoe wij deze aanpassingen praktisch moeten realiseren. Management Sales & Marketing Product Engineering Order Fulfillment Support Bosch Production System (BPS) Bosch Sales & Marketing System (BSS) Afb.1 Van kernprocessen tot Bosch Business System Bosch Product Engineering System (BES) Management and Support Systems Kerncompetenties Visie Streefbeld BeQIK Be Better Be Bosch Waarden Afb.2 Plaats van het Bosch Business Systeem in het House of Orientation Zo leren wij. Zo blijven wij aan de top. Het Bosch Business System (BBS) Met het BBS hebben wij zo een systematische aanpak voor onze onderneming gecreëerd. Het is opgebouwd volgens een uniforme, duidelijke en eenvoudige structuur, die is afgestemd op de kern- en supportprocessen van onze onderneming. Onder kernprocessen verstaan wij de drie, direct waardetoevoegende processen van markt naar klant. Voor elk van deze kernprocessen alsook voor de management- en supportprocessen omvat het BBS specifieke subsystemen (Afb. 1). Daardoor wordt rekening gehouden met de bijzonderheden van de processen en de daaruit resulterende verschillende eisen aan de leiding en de medewerkers. De visie en de daarvan afgeleide bedrijfsdoelstellingen worden met het BBS over de segmenten en functies heen georiënteerd, afgestemd en omgezet. Op die manier draagt het Bosch Business System bij tot de verwezenlijking van het Be Better uit ons streefbeeld BeQIK en is zo een belangrijk onderdeel van het House of Orientation. Waarom hebben wij een systeem voor veranderingen nodig? Indien wij veranderingen bij Bosch met succes gestalte willen geven, moeten wij ze steeds in een algemeen kader plaatsen. Het BBS en de daarin vervatte deelsystemen voldoen aan deze eis in haar geheel doordat zij rekening houden met de complexe verbanden en wisselwerkingen bij veranderingsactiviteiten en daarbij in het bijzonder letten op de eisen aan leidinggevenden en medewerkers.

10 Objectives Principles Modules Afb.3 Systeemstructuur van het Hoe bereiken wij dit? Om de veranderingsactiviteiten bij Bosch doelgericht te kunnen sturen en op elkaar af te stemmen, zijn het BBS en zijn deelsystemen opgebouwd volgens een uniforme structuur (Afb. 3): Op het hoogste niveau staan de doelstellingen (Eng. Objectives) die wij met de verandering beogen. Zij worden afgeleid uit de visie en ondersteunen de strategische oriëntering van de bedrijfssegmenten. Het volgende niveau zijn de principes (Eng. Principles). Zij dienen om ons handelen te oriënteren en te richten. Zij fungeren als leidraad en geven ons handelen tegelijk de nodige ruimte om de veranderingen om te zetten. De meeste principes worden in de deelsystemen van het BBS op dezelfde of gelijkaardige wijze geformuleerd. In de componenten (Eng. Modules) zijn beproefde methoden en handelwijzen voor de verbetering en verdere ontwikkeling van de processen samengevat. In de documentatie worden eisen aan de leidinggevenden en medewerkers zo beschreven dat bij de toepassing van de componenten een maximaal effect op de resultaten kan worden bereikt. Welke concrete voordelen vloeien voort uit het gebruik van het Bosch Business System? Uniforme begrippen en structuren van het BBS en zijn deelsystemen, afgestemde doelstellingen, het handelen volgens gemeenschappelijke principes en de uniforme beschrijving van de daarin vervatte componenten zorgen voor duidelijkheid in alle verbeterings- en veranderingsactiviteiten die vereist zijn om ons concurrentievermogen te handhaven of te verhogen. Het BBS stelt ons in staat om ervaringen beter met elkaar te delen en makkelijker van elkaar te leren. Zo kunnen verdere ontwikkelingen, die binnen onze segmenten en werkterreinen tot stand komen, ruimer toegepast worden. Het wordt eenvoudiger om de voordelen die voortvloeien uit de grootte van onze onderneming en uit onze culturele verscheidenheid, optimaal te benutten. Op die manier stimuleren en werken wij door de toepassing van het Bosch Business System aan de gemeenschappelijke verdere ontwikkeling van onze onderneming. Momenteel worden volgende deelsystemen van het BBS ontwikkeld of reeds gebruikt: Het Bosch Product Engineering System (BES) is gericht op het ontstaan van producten en hun werkomgeving. Dankzij de Best Practice-processen en vakkundige medewerkers bereiken wij een uitmuntende productontwikkeling en Best in Class-producten. Het Bosch Production System (BPS) is een systematisch concept voor de oriëntering en organisatie van waardetoevoegende processen tot de bevoorrading van onze klanten. Bij het BPS komt het er vooral op aan om verspilling in de productie en de hierme verbonden bedrijfsprocessen te voorkomen. Het Bosch Sales and Marketing System (BSS) houdt zich bezig met de eisen van de markt inzake verkoop en marketing. Sales Excellence bereiken is het vooropgestelde doel van BSS. Als een management- en supportsysteem is het Bosch Human Resources System (BHS) het wereldwijde initiatief voor veranderingen op het vlak van personeelsaangelegenheden. Het omschrijft het kader en de oriëntering voor het strategische en operationele werk van het personeel, met als doel de mondiale systematische regeling en optimalisering van de processen en organisatie van het personeelswezen.

11 Visie, streefbeeld, waarden, kerncompetenties en Bosch Business System beschrijven in hun geheel hoe en in welke richting de onderneming Bosch zich wil ontwikkelen. Zo vormen zij de kern voor haar verdere ontwikkeling. House of Orientation/Huis van de oriëntering de componenten in een oogopslag De visie is het overkoepelende toekomstbeeld van de onderneming. Zij geeft de richting aan voor een krachtige verdere ontwikkeling van de Bosch groep. Als richtsnoer voor het dagelijkse handelen verschaft het streefbeeld concrete principes om winst en groei op lange termijn te garanderen. De waarden creëren een gemeenschappelijke basis voor een succesvolle, wereldwijde samenwerking. Deze Boschcultuur die wordt beleefd, stelt de onderneming in staat voortdurend te veranderen in een internationale marktomgeving. De Bosch groep beschikt over duidelijke, sectoroverkoepelende kerncompetenties. Door dit potentieel consequent in alle segmenten en regio s optimaal te benutten, verstevigt Bosch haar concurrentievermogen. Het Bosch Business System bevordert de continue verbetering van alle interne processen in de onderneming en de omzetting ervan in de praktijk. Deze leidraad helpt alle medewerkers van de Bosch groep om de veranderingen in de onderneming beter te begrijpen, ze mee te concretiseren en ons concurrentievermogen op die manier op duurzame wijze te verzekeren.

12 De vijf rode letters en het anker vormen al decennia lang het uithangbord van Bosch. Een tweede pijler waarmee het merk zich profileert, is de slogan Technologie voor het leven. Dit vertaalt de kerncompetenties en het nut van het merk Bosch. De slogan wordt in iedere landstaal toegepast en staat voor technologisch leadership (innovatiekracht), de kwaliteit van onze prestaties en het nut van onze producten. Deze dubbele betekenis werd bewust gekozen: naast duurzaamheid en betrouwbaarheid legt het de klemtoon op een technologie die in dienst staat van het leven. Zo brengt de slogan ook een bijzondere verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Technologie voor het leven.

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen

Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen Veel organisaties bevinden zich in een toestand van voortdurende verandering. Door verbetering en vernieuwing proberen zij snelle

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Certificering: óók voor dienstverlenende

Certificering: óók voor dienstverlenende Certificering: óók voor dienstverlenende organisaties! mr L.A.F.M. Kerklaan 30 Inleiding 1 Certificering voor dienstverlenende organisaties 2 Het toepassingsgebied 3 Kenmerken van diensten 4 De belangrijkste

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie