THE BASICS. 3 Onze visie. 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren. 6 Focus: Stakeholders. 10 Focus: Producten en diensten. 12 Focus: Bedrijfscultuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE BASICS. 3 Onze visie. 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren. 6 Focus: Stakeholders. 10 Focus: Producten en diensten. 12 Focus: Bedrijfscultuur"

Transcriptie

1 THE BASICS

2 THE BASICS 3 Onze visie 4 Ons hoofddoel: Meerwaarde creëren 6 Focus: Stakeholders 10 Focus: Producten en diensten 12 Focus: Bedrijfscultuur 2

3 Wij maken individuele mobiliteit veiliger en comfortabeler. Met onze knowhow, onze producten en onze diensten zorgen we samen met onze klanten voor meer veiligheid, meer comfort, meer rijplezier. Kwaliteit is onze passie. Wij leveren aan onze klanten kwaliteitsproducten en een perfecte service. Dat motiveert ons in alle bedrijfssectoren. Wij trachten technologische, ecologische, economische en persoonlijke topprestaties te verenigen. Dat is een van onze sterke kanten waarin wij ons willen onderscheiden. Meerwaarde creëren is onze kracht Met onze producten en diensten creëren we meerwaarde voor onze zakenrelaties en aandeelhouders en ook voor onze medewerkers en de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Toename van de winstgevendheid en een consequent kostenbeheer op elk gebied vormen de basis voor het succes van onze onderneming. 3

4 Ons hoofddoel Meerwaarde creëren

5 Meerwaarde creëren is de hoofdtaak van het management. In het belang van het hele bedrijf en van onze stakeholders moeten we elke kans aangrijpen om meerwaarde te creëren. Het creëren van meerwaarde stelt ons in staat al onze stakeholders te belonen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid na te komen. Wij stellen ons tot doel om via winstgevende groei blijvend fi nancieel succes te boeken. Wij willen het vertrouwen van de aandeelhouders verdienen door hen een hoge ROI (Return On Investment) te garanderen. Een hoge notering van Continental AG reduceert de kapitaalkosten en biedt meer speelruimte en fl exibiliteit voor investeringen. Ook willen wij ervoor zorgen dat de aandelen van Continental AG hoog scoren zodat er veel vraag naar is op de internationale kapitaalmarkten. We willen fondsen investeren om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. We willen de prestaties van onze werknemers passend belonen. Om onze hulpmiddelen en mogelijkheden te optimaliseren willen we de relaties met externe partners maximaal uitbouwen. Iedereen - op alle niveaus van Continental AG moet actief meewerken aan het creëren van meerwaarde. We willen alle medewerkers dan ook vragen zelf na te gaan hoe ze die meerwaarde in hun dagelijks werk kunnen bereiken. Zo willen we hen ertoe aanzetten als ondernemers te denken en te handelen. We willen ons concentreren op datgene waar we het sterkst in zijn. Vooral echter willen we investeren in gebieden die de beste vooruitzichten bieden op het realiseren van een meerwaarde. 5

6 Focus Stakeholders

7 Onze verplichting tegenover alle betrokkenen In je eentje werken is verleden tijd. We begrijpen en respecteren de belangen van onze stakeholders. Onze stakeholders zijn onze klanten en aandeelhouders, onze werknemers, de samenleving, onze partners en onze toeleveranciers. Wij werken op alle denkbare vlakken nauw samen met onze stakeholders om tegemoet te komen aan de behoeften van onze klanten, een waardestijging te realiseren voor onze aandeelhouders en een werkomgeving te scheppen die iedereen ertoe inspireert het beste van zichzelf te geven. Integriteit en respect staan centraal in alles wat we doen. We zijn altijd eerlijk en fair tegenover onze stakeholders. We komen onze beloften altijd na. Klanten- en marktoriëntering Wij willen alle klantenwensen vervullen. Wij streven ernaar onze klanten zowel afnemers van originele onderdelen als de vervangingsmarkt de allerbeste producten, de allerbeste service en de allerbeste kwaliteit te leveren. Wij werken continu aan nieuwe en innovatieve oplossingen. Wij ontwikkelen vandaag de producten van morgen en garanderen hun succes door middel van kwaliteit, prestaties en een doelgerichte marketing. Meerwaarde voor de aandeelhouders Ons doel is meerwaarde creëren. Wij streven naar blijvend fi nancieel succes door een aantrekkelijke kapitaalopbrengst en hoge aandelenkoersen mogelijk te maken. Wij willen het vertrouwen van onze aandeelhouders verdienen. 7

8 Focus: Stakeholders Wij investeren uitsluitend in sectoren en markten die onze leiderspositie consolideren, onze groei bevorderen en een goede return garanderen. We zijn pro-actief in ons informatiebeleid tegenover de aandeelhouders en brengen regelmatig en objectief verslag uit van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsresultaten. Met en voor onze medewerkers Onze medewerkers maken Continental sterk. Wij verwachten van onze werknemers dat ze zich totaal inzetten en optimaal presteren. Wij belonen hun inzet en prestaties, en scheppen een werkklimaat waarin zij zich ten volle kunnen ontplooien. Wij stimuleren opleiding en bijscholing, fl exibiliteit, loyaliteit en resultaatgericht werken. Tevens zorgen wij voor een veilige en gezonde werkomgeving. Iedereen bij Continental krijgt gelijke kansen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, religie, nationaliteit of seksuele geaardheid. Wij streven naar een zo groot mogelijke diversiteit, zowel bij onze eigen werknemers als bij onze toeleveranciers. Maatschappelijke verantwoordelijkheid Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij respecteren de wetten en de cultuur van ieder land waarin we actief zijn. Wij houden ons aan een code van ethische en wettelijke gedragsregels die de bevestiging zijn van ons streven naar eerlijkheid en integriteit. Wij voeren een open dialoog met alle groepen in de samenleving. 8

9 Wij hebben oog voor de belangen van mensen die in de buurt van ons bedrijf wonen en werken. In de eerste plaats echter willen wij door het voeren van een winstgericht beleid de werkgelegenheid veilig stellen. Milieuzorg Wij streven naar maximale milieuzorg. Bij al onze activiteiten gaan wij steeds milieubewust te werk. Voortdurend stemmen wij de productie, de kwaliteit en de prestaties van onze producten af op milieueisen. Iedere werknemer heeft de plicht rekening te houden met het milieu. Wij vermijden schadelijke emissies en afval, en beperken potentiële risico s voor de natuur. Partnerships Wij geloven in partnerships. Wij staan open voor fl exibele vormen van samenwerking met andere bedrijven als deze onze technologische leiderspositie kunnen versterken en ons nieuwe afzetmogelijkheden kunnen opleveren. De bedrijven waarmee we samenwerken behoren tot de beste in hun branche. Ze vullen onze basisknowhow aan. Onze samenwerking met hen berust op eerlijkheid en wederzijds vertrouwen. Toeleveranciers Wij waarderen de bijdrage van onze toeleveranciers. Wij bouwen met onze toeleveranciers een hechte en langdurige vertrouwensrelatie op die resulteert in een win-win-situatie voor beide partijen. 9

10 Focus Producten en diensten

11 Superieure technologie en dienstverlening Wij willen de beste zijn. Ons fundamentele uitgangspunt bestaat erin producten te ontwikkelen die technologisch en kwalitatief de beste zijn. Wij wensen een excellente dienstverlening te garanderen en voortreffelijke producten aan te bieden. Toonaangevende technologie en innovatie Technologie is onze passie. Wij zijn toonaangevend op het gebied van technologische vernieuwing. Wij zijn snel in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, het verkorten van het productieproces en het verkleinen van de tijd tussen ontwikkeling en marktintroductie. Wij investeren voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om op alle gebieden technologisch de beste te zijn en onze technologische voorsprong op lange termijn veilig te stellen. Compromisloze kwaliteit Wij bepalen de marktstandaarden. Klanten erkennen dat onze producten en diensten de beste op de markt zijn. Wij werken nauw samen met onze klanten om de kwaliteit van producten, processen en diensten voortdurend te verbeteren. Iedere werknemer is medeverantwoordelijk voor het handhaven van onze kwaliteitsnormen. Deze zelfde criteria zijn zonder uitzondering van toepassing op zowel externe als interne activiteiten. Wij concentreren ons op technologisch veeleisende producten. Wij willen de beste zijn in onze branche innovatief, dynamisch, prestatiegericht. 11

12 Focus Bedrijfscultuur

13 Prestatiegerichte cultuur Onze cultuur beloont topprestaties. Dit prestatiegericht denken heeft een positieve invloed op de manier van werken van ieder individu afzonderlijk, maar ook op de afdelingen en teams van Continental in de hele wereld. Het beste nastreven Alleen het beste is goed genoeg. Continental heeft ambitieuze doelstellingen. Vandaar dat elk van ons er naar streeft het beste te bereiken op zijn of haar specifi eke werkterrein. Wij hebben de verantwoordelijkheid alleen genoegen te nemen met het allerbeste. Samenwerking en teamwork Wij werken met elkaar samen. Samenwerking is het moto van alle teams, op alle niveaus en in alle afdelingen van het bedrijf. Dit resulteert in goede relaties tussen het management, het personeel en hun vertegenwoordigers. Wij maken consequent gebruik van ons wereldwijde netwerk om zowel intern als extern nauwere persoonlijke banden te smeden. De kwaliteit van onze gezamenlijke samenwerking is bepalend voor onze prestaties. Alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van een wereldwijde organisatie. Een open geest en cultuuroverschrijdend teamwork zijn hierbij een vereiste. Om deze geest van samenwerking te stimuleren doorbreken we bureaucratie en hiërarchieën. We scheppen een sfeer die delegeren stimuleert en initiatief beloont. We communiceren open en actief met elkaar. We zijn van oordeel dat informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn. 13

14 Focus: Bedrijfscultuur Verantwoordelijkheid en management Iedereen moet verantwoordelijk zijn voor wat hij of zij doet. Medewerkers van Continental dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun daden en voor hun werk. Wij verwachten van alle werknemers dat zij openstaan voor opbouwende kritiek en voor suggesties van andere stakeholders, en zelf ideeën aandragen om hun prestaties te verbeteren. Iedere werknemer dient zich ervan bewust te zijn dat hij of zij zowel in de ogen van de stakeholders als van het publiek de naam en faam van Continental hoog moet houden. Van managers in alle afdelingen en op alle niveaus verwachten wij dat ze een coöperatieve managementstijl hanteren die het delegeren en het nemen van initiatief bevordert. Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie en moeten dan ook aan onze hoge managementcriteria voldoen. Leren en kennismanagement Concurrentievoordeel berust op kennisvoordeel. Continental is een lerende organisatie. Wij maken kennis toegankelijk doorheen de hele onderneming. Zodoende kunnen zowel managers als personeel snel inpikken op veranderende omstandigheden, vooruitlopen op en vorm geven aan nieuwe marktontwikkelingen. Iedere werknemer wordt ertoe aangezet om tijdens zijn of haar gehele loopbaan bij te leren. Wij ontwikkelen programma s om de uitwisseling van kennis en ervaring te vergemakkelijken, zowel intern als met partners buiten het bedrijf. 14

15 Laat uw betrokkenheid zien! BASICS Award Elk jaar worden uitstekende initiatieven beloond die onze BASICS-cultuur bevorderen. BASICS live Wereldwijd onderzoek onder onze medewerkers om onze BASICS-cultuur te versterken en te stimuleren. 15

16 Continental Aktiengesellschaft P.O. Box Hannover Germany Vahrenwalder Straße Hannover Germany Phone Fax NL

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com

Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Robert Bosch GmbH Postbus 10 60 50 D 70049 Stuttgart Duitsland Tel: +49 711 811-0 Fax: +49 711 811-45000 www.intranet.bosch.com Wat motiveert ons, wat is ons gemeen goed, waar staan we voor. House of Orientation:

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Hoe wij werken. De bedrijfscode van KPN

Hoe wij werken. De bedrijfscode van KPN Hoe wij werken De bedrijfscode van KPN Hoe wij werken 1 Over deze bedrijfscode 2 De drie kernwaarden van KPN 3 De KPN-bedrijfscode in de praktijk 4 De bedrijfscode en de deelcodes 10 Naleving van de KPN-bedrijfscode

Nadere informatie

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc

Strategische Visie. Strategische visie.v14_definitief.doc Strategische Visie Document: Strategische visie.v14_definitief.doc Auteur: Jan Alers Vastgesteld door directeur: 1 oktober 2001 1. De ontwikkeling van een strategische visie 1.1 Waarom een strategische

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1 Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode Sectietitel 1 Inhoud Brief van de CEO 03 Onze waarden en acties 04 De belofte van de Baxalta-vonk 07 Bedrijfsoverzicht 08 Beslissingskader voor

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN

1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN BIJLAGE 2 PROFIELSCHETS RVC 1. BESCHRIJVING VAN DE AARD EN DE OMVANG VAN DE VENNOOTSCHAP EN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN Delta Lloyd Groep De Vennootschap is een deskundige, betrouwbare en toegankelijke

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot

Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Strategisch plan 2014-2016 Klein is het nieuwe groot Inhoudsopgave 1. Klein is het nieuwe groot 2. Onze missie 3. Trends, ontwikkelingen en uitdagingen 4. Onze maatschappelijke en regionale rol 5. Richtsnoeren

Nadere informatie

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

Werken in de elektrische energietechniek bij Eaton in Hengelo. Welkom in de wereld van Eaton! Bepaal zelf je loopbaan

Werken in de elektrische energietechniek bij Eaton in Hengelo. Welkom in de wereld van Eaton! Bepaal zelf je loopbaan Werken in de elektrische energietechniek bij Eaton in Hengelo Welkom in de wereld van Eaton! Bepaal zelf je loopbaan Welkom in de wereld van Eaton 3 Energie voor wereldwijd ondernemen 4 Eaton Corporation

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie