Resultaten Economisch Platform Regio Groningen-Assen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Economisch Platform Regio Groningen-Assen"

Transcriptie

1 Resultaten Economisch Platform Regio Groningen-Assen

2 EP => Doel: Economische ontwikkeling van de regio Focus op concrete acties: Omzet Toegevoegde waarde Bedrijfsresultaten Bedrijfsleven Werkgelegenheid => Overheid Hoogwaardig, innovatief => Onderwijs

3 Economisch Platform bedrijfsleven overheid onderwijs Samenwerken!!!

4 Economisch Platform markt, risico, initiatief, organisatie bedrijfsleven condities overheid, onderwijs kennis, innovatie onderwijs, bedrijfsleven

5 Economisch Platform Bedrijfsleven, overheid, en onderwijs Ondernemers aan zet => kerngroep Mobiliseren, stimuleren ondernemerschap/mkb Programma Vaste thema s: innovatie, samenwerken, profileren Activiteiten (dynamisch) EP initieert en zet activiteit weg waar het hoort. Geen uitvoeringsorganisatie!

6 Programma EP thema: innovatie actie doelstelling resultaat Venturelab (RUG) Kennis => bedrijven o Inzetten in regio business development o vanaf 7/2013: 11x bijeenkomsten o 400 contacten o in 2014 gepland in regio o 11 clusterorganisaties verbonden

7 Programma EP thema: innovatie actie doelstelling resultaat Kiezen voor techniek Jongeren => techniek o Platform => primair onderwijs o Betapunt Noord 1 bewustwording, po o Start programma vakkenpakket keus, vo o Bereik in regio 3 beroepskeus x 100 basisscholen x groepen 5 t/m 8 x leerlingen x 144 leerkrachten x programma al op 15 scholen x 10 lessen per groep/jaar x opleiding leerkrachten o Start jan dit jaar met film, 'de verborgen schijf'

8 Programma EP thema: innovatie actie doelstelling resultaat Praktijkcentrum Innovatief bouwen, o Initiatief Alfa-college Bouw en Infra Aardbevingsbestendig o Alfa-college, Hanzehoge school, RUG: Convenant Samenwerking diepe ondergrond, bevingsbestendige bouw en infra', 20/2/2014 o Samenwerken met NAM en anderen

9 Programma EP thema: samenwerken (obv analyse Nieuw Beeld, Schouten en Meijer; solitair, geen sharing, weinig B2B) actie doelstelling resultaat Cross overs Van elkaar leren o NPAL, aansluiten o Leerkring per april 2014 Succesvolle bedrijven Voorbeelden benutten o Via leerkring april 2014 in de regio o 10 bedrijven o Getrokken door ondernemers Samenwerken/ Meer: o Metaalbedrijven netwerkvorming volume o Installatiebedrijven kwaliteit o Bouwbedrijven (zie vandaag) continuiteit

10 Programma EP thema: samenwerken actie doelstelling resultaat Grote opdrachtgevers Marktorientatie o Ronde langs particuliere opdrachtgevers in de regio MKB o Goede portefeuilles 2014 o Geen/beperkt regionaal beleid op levaranciers o Bij één grote partij concreet resultaat Is grote, kapitaalkrachtige opdrachtgever o Voorwaarde MKB: zie onder samenwerking GAE Door samenwerking o Kernteam: 19 mei a.s. economische spin-off o GAE; graag afstemmen o Uitgangspunt: Win - win

11 Programma EP thema: samenwerken actie doelstelling resultaat RGA - Eemsdelta Eén economische o Arbeidsmarkt technisch personeel: zone - Skills goed technisch geschoolden - 1/3 in technische baan - Meervoudige competenties > andere regio's - Gunstige vestigingsfactor! - Te specialistische opleidingen (MBO) - Aandacht nodig opl. Beroepsbevolking - Andere competenties gevraagd - Aansluiting MKB - MBO zwak - Mobiliseren latente pool o Oppakken: Profileren, marketing

12 Programma EP thema: Economische profilering producten en diensten uit de regio afzetten naar markten bedrijven, mensen trekken naar de regio actie doelstelling resultaat Focus op energie o Profiel o.b.v. CASTEL o Volgende platform kernthema Econ. Profilering RGA - Eemsdelta Aantrekken bedrijven Samen optrekken in profileren o Eén economische regio o Documentatie o Verwijzing o Benutten van elkaars kwaliteiten Pop-up store Duits publiek naar RGA o "Duitse ambassade" in Groningen o Nu: "Botschaft" in Oldenburg t/m 20 juni 2014 Met ondernemers Door ondernemers Bekostigd door ondernemers Uit Groningen en Assen

13 Programma EP NIEUW!! Noord Duitsland. Samenwerking, economische profilering actie doelstelling resultaat Samenwerking Economische, o Letter of intent voor samenwerking RGA - Metropolregion culturele, toeristische HA Campus met Gesundheitswirshaft Bremen-Oldenburg betrekkingen Concreet, opening locatie in Oldenburg! gericht op ondernemers life science (Old., Bremen, Hamburg) o Wunderline, reistijd Gr - Bremen o Vier steden; smart Region o Energy Valley; afspraken met OLEC en Bremerhaven; LNG, power to gas

14 Vervolg Activiteiten voortzetten en afmaken/wegzetten Volgende EP: 20 oktober 2014, Economische Profilering => concreet maken

15

16 Naar een gezamenlijke economische agenda Economisch Platform RGA Maandag 14 april 2014

17 Contouren G-Kracht 2.0 Verbondenheid Stad en de regio Bron: O &S Groningen (2009)

18 Gezamenlijke economische agenda Economische Agenda Intentie verklaring tot Convenant Akkoord van Groningen 3.0 G-Kracht 2.0

19 Contouren G-Kracht 2.0 Vergroot samenwerking met de regio = meer stuwend! Kennis delen = de verbindende factor Ondernemers op kop: werkgevers empoweren Organiseer een groep trekkers Stimuleer economisch denken

20 Contouren G-Kracht 2.0 G-Kracht heeft één doel: WERK 150% 140% Ontwikkeling werkgelegenheid ; 1996=100% 130% 120% 110% 100% 90% Groningen Groningen en buitenring Groningen en binnenring Nederland

21 Contouren G-Kracht 2.0 Internationale Kennisstad Innovatie Samenwerking Profilering Aantrekkelijke stad Bedrijvige stad

22 Van Intentie naar Convenant

23 Van Intentie naar Convenant - Najaar tekenen Convenant - Een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda - Samenwerkingsintentie Eemsdelta en Regio Groningen-Assen - Plannen en ideeën blijven welkom!

24

25 Aardbevingen & economie in Noord-Groningen Jan-Willem Lobeek

26 Inhoud Aanleiding Probleem Economische belangen Investeringsprogramma volgens VNO-NCW Noord Advies Commissie Meijer Besluit kabinet Commissie Willems En nu?

27 Aanleiding Aardbeving augustus 2012 bij Huizinge Krachtigste tot dan toe Aanzienlijk meer schade Nieuwe onderzoeken naar risico s en gevolgen Januari 2013, eerste resultaten - Kans op sterkere aardbevingen (niet max 3.8 maar tot 5 op schaal Richter) - Gevolgen ook veel groter dan voorheen aangenomen

28 Probleem Grotere kans op (grote) schade Gevoel van onveiligheid Gevoel van onzekerheid Gevoel van onrechtvaardigheid Negatief imago regio

29 Probleem: Gebiedsafbakening

30 Economische belangen Vooral kleinbedrijf in het gebied zelf Grote economische belangen bij anderen, bijvoorbeeld banken Gaswinning zelf is belangrijke economische factor (vooral grote organisaties) Negatief imago is schadelijk, o.a. waarde onroerend goed Demografische tendens wordt versterkt Comparatief nadeel Aantrekkingskracht op bedrijven daalt

31 Investeringsprogramma volgens VNO-NCW Noord Gebouwen aardbevingsbestendig maken Het opgestelde Woon- en Leefbaarheidsplan uitvoeren (dus van geld voorzien) Investeren in infrastructuur Digitale verbindingen Verbeteren N33 Exploitatie spoorinfrastructuur Investeren in kleine en/of startende ondernemers Investeren in werkgelegenheid Vooral gericht op duurzame werkgelegenheid Gaat verder dan probleemgebied

32 Advies commissie Meijer, nov 2013 Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Gronignen Veiligheid en toekomstzekerheid individuele bewoners en ondernemers Schadeafhandeling Preventie Waardevermeerdering Kwaliteit van de woon- en leefomgeving Glasvezel netwerk Herstructurering woningen en winkelcentra Duurzaam economisch perspectief voor de regio Gas 2.0 Nieuwe verhoudingen Dialoogtafel

33 Besluit kabinet, jan 2014 I 1. Veiligheid en preventief versterken Met prioriteit voor het kerngebied, kwetsbare gebouwen en belangrijke gebouwen (ook verminderen gaswinning) 2. Schadeafhandeling en waardevermeerdering Professionalisering Cultureel erfgoed Waardebehoud en vermeerdering speciale situaties 3. Verbetering van de leefbaarheid Herbestemming cultureel erfgoed Herstructurering woningen en winkels Snel internet Locale energieopwekking

34 Besluit kabinet, jan 2014 II 4. Economisch perspectief Woningherstel- en preventieprogramma economisch uitnutten Kennisopbouw rondom aardbevingen/gebouwen Economic board : Gaat over een programma van 97,5 mln ( 65 mln van NAM + 32,5 mln van provincie) voor periode Bestaat uit ondernemers/werkgevers De bestedingen uit het fonds kunnen slechts geschieden met instemming van het Economic Board. Richten zich op het innoveren en versterken van de sectoren bouw, chemie, energie, agribusiness en het versterken van het MKB 2 E Kamer motie: periode (en daarmee budget) verdubbelen Instellen dialoogtafel

35 Besluit kabinet, jan 2014 III Geld: periode veiligheid en preventie, raming 600 mln schadeafhandeling en waardevermeerdering 400 mln (raming 250 mln + budget 150 mln) leefbaarheid, budget 85 mln economisch perspectief, budget 97,5 mln Maatschap Groningen (eigenaar Groningen gasveld) betaalt. Maatschap Groningen is 60% NAM, 40% EBN (=staatsdeelneming). NAM is 50%Esso, 50% Shell N.B.: Raming is een schatting: werkelijk bedragen kunnen (fors) afwijken. Budget: is taakstellend en limitatief

36 Commissie Willems, maart 2014 Plannen versterken chemiecluster Delfzijl Heeft feitelijk niets met aardbevingen te maken Gaat over toekomstbestendig maken chemiecluster Gezamenlijke utilities, R&D, infrastructuur 20 mln EZ + 20 mln SZ

37 En nu? Kansen verzilveren - grootste kansen liggen op het bouwkundige vlak: - Schadeherstel: 250 mln - Preventie: 500 mln - Infrastructuur: 100 mln - onderdeel plan is aanhaken noordelijk bedrijfsleven - uitbesteden low-risk portefeuille NAM - kansen voor onderkant arbeidsmarkt - van concurrentie naar samenwerking

38

39 Bouwsector aardbevingsregio Economisch platform regio Groningen-Assen Datum: 14 april 2014 Jelmer Pijlman

40 Waardeketen bouwsector Producten voor de bouw Dienstverlening voor de bouw Bouw-activiteiten Winning van grondstoffen Projectontwikkeling Bouwbedrijven en aannemers Vervaardiging van producten voor de bouw Handel in producten voor de bouw Architecten Ingenieurs & technisch ontwerp Bouwinstallatie Grond,- wegen,- en waterbouw 40

41 Bouwsector in Noord-Nederland (2013) Vestigingen (9,3% v. totaal) Werkzame personen (5,0% v. totaal) 3 fte (-18%) Gemiddelde vestigingsgrootte Ontwikkeling werkzame personen ( ) 41

42 Bouwsector aardbevingsregio Economisch kans voor de bouwsector door: schadeherstel preventie verduurzaming Bouwsector in de regio zoveel mogelijk profiteren van de beschikbare middelen Vraag: Wat is de omvang van de bouwsector in de aardbevingsregio en hoe verhoudt die zich tot de economische kans? 42

43 Bouwsector aardbevingsregio 8 gemeenten: Appingedam Delfzijl Hoogezand-Sappemeer Loppersum Menterwolde Oldambt Slochteren Ten Boer 43

44 Bouwsector aardbevingsregio Arbeidsmarktregio Bouwactiviteiten Vestigingen Werkzame personen Omzet 421 mln. 44

45 Kwantificering economische kansen Onderdeel Aanvullende omzet(mln. ) Looptijd Aanvullende omzet per jaar (mln. ) Schadeherstel en preventie ,5 Waardevermeerdering (verduurzaming) Kwaliteit leefomgeving verbeteren Economisch perspectief ,5 Levensloop bestendig (ver)bouwen Totaal

46 Antwoord onderzoeksvraag Toekomstige economische opgave Economische capaciteit 920 miljoen > 421 miljoen 46

47 Benodigde arbeidskrachten 7000 Huidige omzet: 421 miljoen Aanvullende omzet: 499 miljoen Totale omzet: 920 miljoen Huidig beschikbare arbeidskrachten: Benodigde aanvullende arbeidskrachten: Totaal benodigde arbeidskrachten:

48 Aanvullend benodigde arbeidskrachten Huidig beschikbare arbeidskrachten: Benodigde aanvullende arbeidskrachten: Afgestudeerden 2.Werkzoekenden 3.Omliggende regio s

49 1. Afgestudeerden Noord-Nederland Afgestudeerden Aantal Ontwikkeling MBO (2013) % HBO (2012) % WO (2012) % Totaal % 49

50 1. Afgestudeerden Noord-Nederland Beschikbare afgestudeerden Noord-Nederland: Regulieren vervangingsvraag bouwsector: Daadwerkelijk beschikbare afgestudeerden: 300 Resterende vraag: 3.200

51 2. Werkzoekenden Arbeidsmarktregio Werkzoekenden Bouwsector Arbeidsmarktregio Groningen (Provincie Groningen en kop van Drenthe) (7,6% v. totaal) Percentage direct plaatsbaar: 50% Direct beschikbare werkzoekenden: Resterende vraag: 1.600

52 2. Werkzoekenden Arbeidsmarktregio Werkzoekenden Bouwsector Arbeidsmarktregio Drenthe (13,2% v. totaal) Arbeidsmarktregio Fryslân (10,9% v. totaal) Totaal Percentage direct plaatsbaar: 25% Resterende vraag:

53 3. Omliggende regio s Regio Arbeidskrachten huidig

54 Conclusies 1. Huidige bouwsector aardbevingsregio is te klein voor de aanvullende economische kans 2. Directe aanvulling vanuit afgestudeerden in Noord-Nederland en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Groningen is onvoldoende 3. In Noord-Nederland is voldoende arbeidspotentieel aanwezig 54

55 Economische kans benutten 1. Hoe kunnen bouwbedrijven de uit de (aardbevings)regio op de korte termijn profiteren van de extra middelen en over voldoende personeel hiervoor beschikken? 2. Hoe benutten we dit (korte termijn) budget voor een lange termijn economisch ontwikkeling? 55

56 Vragen 56

57

58 bron: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

59 SAMENWERKINGSVERBANDEN NO-GRONINGEN Bouwopgave behouden in en voor Groningen voor bedrijvigheid en werk in: Herstel Preventie Verduurzaming bouw en energievoorziening Ontzorgen van de clemant Acuut bouwkundig ingrijpen bij calamiteiten o Van Bedreiging naar Kans o Versterk woon- en werkomgeving o Van Beving naar Binding o Van wantrouwen naar vertrouwen ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

60 2. CONTEXT Besluit minister 17 januari 2014 Herstel in vertrouwen, vertrouwen in herstel Beschikbare middelen herstel, preventie, verduurzaming 850 mln. Oppepper regionale economische dynamiek Werkgelegenheid 3000 FTE s Optimale benutting en ontwikkeling lokale capaciteit ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

61 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

62 3. INITIATIEF Initiatiefnemers: Regio Assen Groningen Logis Beheer BV Bouwbedrijf De Boer BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam TEAM 4 Architecten ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

63 4. MISSIE Laat samenleving en bedrijvigheid in NO-Groningen optimaal de kansen benutten van de gigantische bouwopgave in het risicogebied om de woon- en werkomgeving te versterken ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

64 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

65 bron: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

66 5. VISIE Ontwikkel een facilitair bedrijf om de bouw gerelateerde capaciteit en kwaliteit van mensen, middelen en bedrijven uit de provincie Groningen te bundelen en de schakels te verbinden tussen: Eigenaren Bouwbedrijven NAM Taxateurs Constructeurs Architecten Monumentenzorg ed. Overheden en betrokken organisaties Kennis- en opleidingscentra ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

67 5. VISIE Met als doel: Ontzorgen van de burgers De bouwopgave te stroomlijnen en te versnellen Het vertrouwen van de bewoners te herwinnen Kwaliteit te verhogen en te bewaken Leefbaarheid te vergroten Arbeidsaanbod maximaal te benutten Werkloosheid te verkleinen Samenwerking te vergroten Het MKB te versterken voor korte en lange termijn Het gebied te versterken tegen directe schade en indirecte schade Adequaat bouwkundig optreden bij calamiteiten ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

68 5. VISIE Kennisinstituten Alfa Hanzehogeschool RUG Dienst Erfgoed en Cultuur Verduurzaaming energie solar/isolatie/hr++ Facilitair bedrijf Coördinatie herstel, calamiteiten, call centre en klachten Deelnemers / Leden Aannemers, architecten, adviesbureaus (pool zzp-ers, vacaturebank, etc.) Ketensamenwerking Bouwend Nederland Ombudsman Gemeenten Arbeidsaanbod UWV werk.nl Taxateurs ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

69 6. CONCREET Oprichting vennootschap Groningen Versterkt BV Locatie selectie kantoor in Loppersum / Middelstum Ontwikkeling organisatie facilitair bedrijf (werving en selectie) ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

70 6. CONCREET Facilitair bedrijf bestaande uit: Directie, RvC, Bouw Adviesraad Constructiebureau Ontwerp bureau Calculatie bureau Projectbureau Afdeling communicatie + Call Centre voor bewoners Klachtenafwikkeling Calamiteiten org. inspectie en bereddering gevaarlijke situaties na bevingen Selectie bouw- en adviesbedrijven met erkenning/certificaat incl. specialisten als architecten, bouwkundig adviesbureaus in constructie en calculatie, schilders, installateurs, funderingstechniek, monumenten conservering ed. Vacaturebank ZZP-ers en bouwvakkers Omscholing senior bouwvakkers naar taxateurs/inspecteurs/ adviseurs Energietechniek (zon, isolatie, warmte, mini KWC s) ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

71 7. JURIDISCHE - ECONOMISCHE STRUCTUUR Besloten Vennootschap Eenvoudige structuur in zeer complexe omgeving RVC: toezicht op directie en strategie Bouwraad aannemers voor advies en procesafstemming ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

72 7. JURIDISCHE - ECONOMISCHE STRUCTUUR Besloten Vennootschap Eigenbelang dient maatschappelijk belang o.b.v. marktwerking Eigenaar pand is uiteindelijke opdrachtgever Vrije marktwering geen verplichte winkelnering opdrachtgevers (voorwaarde NAM) Bekostiging op basis van resultaat geen open eind Alles is politiek, maar politiek is ook niet alles Korte communicatielijnen verzandt niet in overleg, dialoog en polderen Snelle besluitvorming geen bestuurderscultuur maar ondernemerscultuur - niet, maar poetsen - Goede aansluiting bij NAM Procurement management organisatie ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

73 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

74 8. VERDIENMODEL Contributie deelnemers aanbodzijde voor erkenning / certificering Vergoeding voor diensten o.b.v.bouwsom - verleggen van overhead NAM en aannemers Vergoeding voor maatschappelijke diensten bvb. calamiteitenorganisatie ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

75 9. SCOPE 9a. Geografisch Kerngebied acht gemeenten kantoor in middelpunt Loppersum Eerste en tweede schil (provincie Groningen) voor extra capaciteit ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

76 9. SCOPE 9b. Functies Schadeherstel Preventief versterken van gebouwen Decentrale verduurzaming / energie conservering en decentrale opwekking bewoners : advies en installatie Stimuleren van de werkgelegenheid Vertrouwen terugwinnen Leren leven met bevingen op lange termijn Ontwikkeling rond thema s levensloopbestendig bouwen Exporteren van bouwcompetentie en capaciteit buiten de provincie Meldkamer en coördinatie t.b.v. acuut bouwkundig ingrijpen bij calamiteiten ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

77 9. SCOPE 9c. Taakafbakening Inventarisatie mogelijke projecten opdracht acquisitie Adviseren eigenaren Ontwerp of contra-ontwerp Calculatie of contra-calculatie Selectie erkende/gecertificeerde bouwbedrijven met capaciteiten, kennis en kwaliteit Vaststellen bouwmethoden, bestek en bouwsom Uitschrijving opdrachten op web geselecteerd aan erkende bedrijven Coördinatie vergunningen ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

78 9. SCOPE C. Taakafbakening Contract begeleiding Project coördinatie Kennis coördinatie Training coördinatie Kwaliteitsborging Klachtenbehandeling en arbitrage tussen eigenaren en aannemers Administratie en rapportage ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

79 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

80 10. ERKENDE/GECERT. DEELNEMERS Regio gebonden (Prov. Groningen - in eerste instantie kern en 2 schillen) Controle referenties Controle SBI-code KvK hoofdactiviteit Opleidings-/scholingsplan Controle financiële weerbaarheid - solvabiliteit JRK KvK Vakdiploma s / VCA o o o o o Vastleggen capaciteit beschikbare FTE s Vastleggen specialisme Wel/niet certificaat Pool voor ZZP-ers Vacature bank medewerkers bouw Lijst samenstellen deelnemers met kenmerken ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

81 11. VERBANDEN NAAR KENNIS - EN BESTUURSORGANEN Samenwerkingsverband kenniscentrum Alfacollege /KOB/SSPB/ROP/Fundeon/ Hanzehogeschool / RUG ARUP Bouwend Nederland Bouwraad afstemming met aannemers Branche opleidingsinitiatieven Herscholing senior/gepensioneerde/werkloze bouwvakkers tot taxateur/adviseur / inspecteur Instituten duurzaam bouwen: energie conservering en decentrale opwekking Uitsluitend gericht op proven technology, toepassing en niet gericht op onderzoek Afstemming dialoogtafel Afstemming gemeenten (vergunningen, etc.) Afstemming met NAM Afstemmen met Arcadis ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

82 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

83 12. SCHEMATISCHE PROCESINRICHTING Project inventarisatie en registratie (CRM bestand aanleggen) Verzoek aan NAM tot herstel of versterking NAM expert rapportage met ontwerp en bouwsom Ontwerp evaluatie evt. contra ontwerp Calculatie evaluatie evt. contra calculatie Afstemmen ontwerp en calculatie met NAM met vrijgave ontwerp en budget Short list erkende aannemers en onderaannemers Faciliteren van aanbesteding voor eigenaar pand / eigenaar pand o Toezenden tekeningen en bestek aan shortlist aannemers - speciaal software bvb. 12Built - Gebruik Stabu standaard bestek - Fixed fee som afgestemd tussen: NAM Groningen Versterkt - Aannemer ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

84 12. SCHEMATISCHE PROCESINRICHTING Opdrachtverlening Eigenaar contract o Vergoeding Groningen Versterkt o.b.v. % bouwsom Algemene voorwaarden van toepassing verklaren (DNR + Stabu) Voorwaarden meer- en minderwerk Toezicht en rapportage Oplevering rapportage ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

85 12. SCHEMATISCHE PROCESINRICHTING Eigenaar pand Project inventarisatie en registratie Verzoek NAM herstel/versterking Faciliteren/advies aanbesteding eigenaar pand Opdrachtverlening eigenaar aan aannemer o.b.v. advies adviseurs Adviseurs Speciale software bijv. 12Built Standaard Stabu bestekken Fixed fee NAM / Groningen Versterkt Vergoeding o.b.v. % bouwsom Algemene voorwaarden van toepassing Voorwaarden meer/minderwerk NAM expert rapportage ontwerp/bouwsom Vrijgave opdracht, ontwerp en budget namens NAM Shortlist aannemers en onderaannemers Uitvoering Oplevering Ontwerp evaluatie Contra expertise bekostiging Adviseurs Toezicht rapportage Oplevering rapportage Calculatie evaluatie Contra expertise ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

86 13. KLACHTEN EN GESCHILLEN Registratie alle klachten in CRM-systeem o Tussen burgers en aannemers o Tussen experts en aannemers o Tussen NAM en aannemers (betalingen) Klachtendossier vormen en toezenden met termijn voor reactie 2 weken Beroep procedure: o Eigen klachtencommissie o Bindende arbitrage ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

87 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

88 14. VALORISATIE WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Regio /samenleving Economische versterking werk niet weg laten lekken! Veiligheid / acuut bouwkundig ingrijpen bij calamiteiten Maatschappelijk samenhang: van beving naar binding Herstel vertrouwen in woonomgeving Stimuleren van de werkgelegenheid Leren leven met bevingen ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

89 14. VALORISATIE ONTZORGEN!! WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Voor eigenaren / opdrachtgevers Selectie aannemers met certificaat: kennis en vakmanschap Second opinion: contra ontwerp / contra expertise Klachten procedure en arbitrage Versterking regionale dynamiek ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

90 14. VALORISATIE WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Voor aannemers / bouw & advies: Samen Sterk t.o.v. bouwbedrijven elders Reduceren overhead: o Klant- en orderacquisitie o Geen eigen calculatie, maar inzicht in calculatie en contra- calculatie o Geobjectiveerde tariefstructuur o Standaard STABU-bestek hanteren o Standaard toezenden tekeningen en bestek software 12built o Tijdbesparende opdrachtbevestiging (1 op 1 overzetten) o Afwikkeling klachten en arbitrage stroomlijnen en opvolgen Toegang kennis- en informatiebestanden en instituten Coördinatie training en herscholing medewerkers Competentie en schaalontwikkeling als exportproduct Schaalbaarheid als samenwerkingsverband voor lange termijn, bvb. toekomstbestendig bouwen in en buiten regio ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

91 14. VALORISATIE WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Voor NAM Minder gesprekspartners reduceert complexiteit Standaardisatie proces reduceert overhead en willekeur Herstelt en/of versterkt maatschappelijk vertrouwen in NAM Kwaliteitsborging Klachten- en arbitrage externaliseren ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

92 15. STAPPENPLAN Planacceptatie NAM Planacceptatie Bouwend Nederland Overleg dialoogtafel Presentatie aan bouwbedrijven Inschrijving voorlopige deelnemers Statuten BV en deelnemersovereenkomst vastleggen Aanstelling directie en RvC Vennootschap oprichten Organisatiemodel ontwikkelen Werving- en selectie medewerkers Back office voorbereiden: mensen en middelen (ICT-systemen) Schaalbaar/modulair kantoor en locatie selecteren Voorpublicatie en promotie Selectie bouwdeelnemers en certificeren Operationele start met opdrachtwerving ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

93 16. VRAGEN ECONOMISCH PLATFORM Wat is het de samenleving in Groningen waard om de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid in de provincie te ontwikkelen? Wie zou dan hierin een bijdrage kunnen leveren in financiering? Hoe omzeilen we de bestuurlijke spaghetti om snel te kunnen handelen? Wie helpt mee, om het initiatief dit ondernemingsplan actiegericht vlot te trekken? Dit moet er op 1 oktober 2014 staan: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

94 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

95 DANK VOOR UW AANDACHT bron: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

Erkend aan de slag in Groningen

Erkend aan de slag in Groningen Erkend aan de slag in Groningen Educatie, Praktijk en Innovatie Ir. Jelle Pama EPI-Kenniscentrum EPI-Kenniscentrum Inhoud EPI-kenniscentrum Opleidingen Erkenningsregeling CVW Nieuwbouw Innovatieregeling

Nadere informatie

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 9 november 2015 Commissievergadering gemeente Loppersum

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 9 november 2015 Commissievergadering gemeente Loppersum Economische kansen in de Eemsdelta Presentatie Harrie Hoek d.d. 9 november 2015 Commissievergadering gemeente Loppersum Samenwerking DEAL + provincie Uitgaande van de Economische Visie Eemsdelta 2030 Hoofddoel

Nadere informatie

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Ministerie van Economische Zaken Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen Uitleg over het besluit gaswinning Groningen Geachte bewoner, Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014 heb ik in Groningen

Nadere informatie

Intentieverklaring. Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen

Intentieverklaring. Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen Intentieverklaring Arbeidsmarktketen aardbevings-gerelateerde bouw Groningen Door het ondertekenen van deze intentieverklaring spreken onderstaande organisaties de intentie uit om, via samenwerkingsafspraken,

Nadere informatie

Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen

Vertrouwen op Herstel en Herstel van Vertrouwen en Preambule De aardgaswinning in Groningen is van grote betekenis voor de gehele Nederlandse samenleving en draagt al 50 jaar bij aan de nationale welvaart. De opgetreden aardschokken en het in de afgelopen

Nadere informatie

Symposium Aardbevingsbestendig bouwen

Symposium Aardbevingsbestendig bouwen Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Symposium Aardbevingsbestendig bouwen Ir. Jelle Pama Hanzehogeschool / EPI-kenniscentrum Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Ondersteuning besluitvorming Dialoogtafel. Betreffende aanpak waardevermeerdering in samenhang met schadeherstel en preventie

Ondersteuning besluitvorming Dialoogtafel. Betreffende aanpak waardevermeerdering in samenhang met schadeherstel en preventie Ondersteuning besluitvorming Dialoogtafel Betreffende aanpak waardevermeerdering in samenhang met schadeherstel en preventie September 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Voorstel 3. Aanpak 4. Uitvoering 5. Deliverables

Nadere informatie

Notitie gebiedsafbakening

Notitie gebiedsafbakening Notitie gebiedsafbakening Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de gebiedsafbakeningen die worden gehanteerd voor wat betreft de gaswinning, de impact van de gaswinning en de maatregelen en voorzieningen

Nadere informatie

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken

Duurzaam samenwerken. Groei en ambities stimuleren. Jeugd betrekken. Nieuwe energie ontwikkelen. Techniek van morgen maken. Van kennis kracht maken Duurzaam samenwerken Jeugd betrekken Techniek van morgen maken Groei en ambities stimuleren Nieuwe energie ontwikkelen Van kennis kracht maken Samenwerkingsovereenkomst Energy Valley Topclub en Maatschappelijke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond

Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Vragen en antwoorden Versterkingsprogramma Eemsmond Versterken Inspecties Schade Veiligheid Wie doet wat? Informatie en begeleiding Vragen over versterken Wie leidt het versterkingsprogramma? De Nationaal

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017

Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Versnellen met de markt! Bouwcampus, 22 maart 2017 Economische sectoren staan op een kantelpunt Energietransitie Industriële transitie Voedseltransitie Ruimtelijke transitie Transitie in de zorg 2 De samenleving

Nadere informatie

Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot

Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot Invloed van Groningse aardbevingen op woongenot Welke invloed hebben de aardbevingen in Noord-Oost Groningen op het woongenot? Hoe schat men de kans in dat de eigen woonplaats getroffen kan worden? Onderzoek

Nadere informatie

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Onderwerpen Wie zijn we? Economisch belang Organisatie Greenport Gelderland Wat doen we? Resultaten 2012-2015 Agenda 2020, aktielijnen en speerpunten

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal Coördinatiepunt Social Return Van lokaal naar regionaal Wat is Social Return? Inkoopdoelstellingen Duurzaamheid Werkgelegenheid Innovatie Lokale economie en MKB Waarom Social Return bij WiZ? Social Return

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

Groningen bevingen. KIVI, 3 maart 2014

Groningen bevingen. KIVI, 3 maart 2014 Groningen bevingen KIVI, 3 maart 2014 Aanleiding Huizinge beving 2012: zwaarste beving tot nu toe M= 3.6 Leidt tot onderzoek Staatstoezicht op de Mijnen (TNO, KNMI en NAM) 2 Aanleiding Advies Staatstoezicht

Nadere informatie

Toetsing van de herstructureringsplannen

Toetsing van de herstructureringsplannen Aan de leden van de Dialoogtafel Onderwerp Voortgang leefbaarheidsspoor 1 Geachte dames en heren, In uw vergadering van 12 januari 2015 heeft u het herstructureringsprogramma van leefbaarheidsspoor 1 vastgesteld.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen

2. Overall scope Bouwkundig Versterken 250 Schadegevallen NOTITIE AANPAK BOUWKUNDIG VERSTERKEN URGENTE SCHADEGEVALLEN 1. Inleiding In deze notitie wordt de scope en de aanpak van het bouwkundig versterken van 250 schadegevallen op hoofdlijnen toegelicht. In paragraaf

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Aardbevingsbestendig bouwen

Aardbevingsbestendig bouwen Aardbevingsbestendig bouwen mr. Erik Dams mr. Armin Vorsselman PlasBossinade Legal Updates 2 oktober 2014 Korte presentatie A. Aardbevingen en bouwen: de stand van zaken B. Aansprakelijkheid voor schade

Nadere informatie

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari?

Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Veelgestelde vragen 1 Algemeen Wat hebben Rijk, provincie en gemeenten afgesproken op 9 februari? Op hoofdpunten is er een akkoord over een aantal zaken. Zie ook het persbericht dat maandag 9 februari

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN HERBESTEMMINGSINFORMATIE ALGEMEEN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met een zo

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Nummer : : Besluitvorming rond gaswinning

Nummer : : Besluitvorming rond gaswinning Nummer : 08-02.2014 Onderwerp : Besluitvorming rond gaswinning Korte inhoud : Op 17 januari 2014 is bekend geworden hoe het Kabinetsbesluit Gaswinning eruit ziet. Tevens is het Akkoord "Vertrouwen op Herstel

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking Grensoverschrijdende samenwerking Woensdag 19 september 2012 Groningen, 13 mei 2011 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden (gemeenten, Landkreise,

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt

Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt Regio Groningen-Assen kansen en risico s voor de arbeidsmarkt 16 Mei 2011 Drs. Jan Dirk Gardenier MBA, directeur CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen (050) 311 51 13 www.cabgroningen.nl 1 Regio Groningen

Nadere informatie

Toekomstschets Agenda van de Tafel. Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Gewenste situatie / Discussie- aandachtspunten

Toekomstschets Agenda van de Tafel. Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Gewenste situatie / Discussie- aandachtspunten Toekomstschets Agenda van de Tafel Onderwerpen die in 2015 aan Tafel geagendeerd worden: Onderwerp In gesprek met de Groningse samenleving Veiligheid en versterking Programma Bouwkundig Versterken Industriële

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid

Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return. Petra Oden Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid Meer concurrentie en een betere re-integratie via social return Lector Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt Kenniscentrum Arbeid 28 juni 2012 Inleiding 1. Praktijkgericht onderzoek 2. Sociaal in het

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Verduurzamen zonder eigen geld

Verduurzamen zonder eigen geld Verduurzamen zonder eigen geld DUURZAAM WONEN NIJKERK (Woonabonnement) 29 november 2016 Waarom je woning verduurzamen? Comfortverbetering Voor een duurzame wereld Goed voor je portemonnee Woningverbetering

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Groningen, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Groningen, april 2017 Verdere afname WW in Groningen In april nam de WW in Groningen af tot 15.134 uitkeringen. Met de afname van de WW in april zet de dalende lijn in de WW-ontwikkeling

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling

Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Duurzame Bouw & gebiedsontwikkeling Squarewise 9 november 2011 Noor Huitema-Hellemans (huitema@squarewise.com; 020-4473925) Squarewise is een adviesbureau met een sterke focus op: strategie, innovatie,

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 13. Welkom Programma 11.15 uur - Welkom Wethouder Pier Prins - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 12.15 uur Vragen 12.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener

Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad. Theo Stauttener Wasstraat Duurzaamheid Een katalysator voor verduurzaming van de woningvoorraad Theo Stauttener Stadkwadraat Rijk zet in op energiesprong! Duurzaamheid Belangrijk thema In bestaande voorraad het meeste

Nadere informatie

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp

Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, Doodstil & Eppenhuizen Welkom Informatieavond woningversterking & de toekomst van uw dorp Zandeweer, woensdag 19.00 22.00 uur Deel 1: korte presentaties Titia Haak - Vereniging Dorpsbelangen

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2017

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2017 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR FEBRUARI 2017 Titel van de opdracht (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) The making of TeamBuildinG Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht Wij vragen studenten een

Nadere informatie

Wonen en leven met aardbevingen

Wonen en leven met aardbevingen Wonen en leven met aardbevingen Meningen, knelpunten en oplossingsrichtingen van burgers Onderdeel van CMO STAMM Carola Simon c.simon@cmostamm.nl Lunchlezing Kenniscentrum NoorderRuimte 25 februari 2016

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Postbus 75 5000 AB Tilburg Geachte griffiers, Bijgaand de presentatie van de bijeenkomsten die op 6, 13 en 20 april jl. zijn gehouden voor de raads- en statenleden in respectievelijk Tilburg, Oosterhout en Roosendaal. Wij verzoeken

Nadere informatie

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA

1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA BEOORDELINGSKADER REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN 1. Aanpak beoordeling Regionale en Innovatieve Projecten door RGA De regionale samenwerking Groningen-Assen is ontstaan om economische kansen te benutten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014

Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014 Informatiebijeenkomst 9 oktober 2014 Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) Inleiding Gerechtelijke procedure Taxatierapporten Enquête en onderzoek RUG Immateriële schade Vragen

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover

Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Toespraak commissaris van de koningin Max van den Berg, Statenexcursie 17/18 november 2011 naar Hannover Geachte aanwezigen, Noord-Nederland zet stevig in op sterke economische clusters rond agrofood,

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

1-7-2016. Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen. Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo

1-7-2016. Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen. Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo Presentatie door: Herriët Weegenaar en Timo Jansen Onderwerpen: Centrum voor duurzaam renoveren Wereld voor Techniek Stifo 1 Centrum voor duurzaam renoveren Waarom: Centrum voor Duurzaam Renoveren: Europees:

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche

Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren en oplossingen analyse van de denktanksessies installatiebranche Bezwaren / Opmerkingen uit de Yellow paper sessie van 25-06-2014 Omvang 1. Alleen voor grote bedrijven met grote projecten 2. Te

Nadere informatie

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 13 oktober 2016 Ondernemers Top of Holland De Boegschroef, Delfzijl

Economische kansen in de Eemsdelta. Presentatie Harrie Hoek d.d. 13 oktober 2016 Ondernemers Top of Holland De Boegschroef, Delfzijl Economische kansen in de Eemsdelta Presentatie Harrie Hoek d.d. 13 oktober 2016 Ondernemers Top of Holland De Boegschroef, Delfzijl Onderwerpen presentatie Over Eemsdelta\EZ Bedrijvigheid & acquisitie

Nadere informatie

CONCEPT-Business model Werkplein Campus

CONCEPT-Business model Werkplein Campus CONCEPT-Business model Werkplein Campus Introductie Stichting Werkplein Campus het Bildt De stichting Werkplein Campus wil door het innoveren van het beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven opleidingen

Nadere informatie

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw

'DE ZWAAN' vof. Inhoud. 01 Bouwmanagement. 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 0 T Inhoud 01 ouwmanagement 02 Initiatieffase bij het kopen van een gebouw. 03 Initiatieffase bij bestaande bouw 04 Initiatieffase bij nieuwbouw 05 Schetsfase bij verbouwing of nieuwbouw 06 Voorontwerp

Nadere informatie

De ondernemende architect

De ondernemende architect De ondernemende architect Nieuwe realiteit Nieuwe architect Nieuwe BNA Bijeenkomsten met leden november / december 2012 Visie BNA De Nieuwe Realiteit leidt tot een transitie naar een nieuwe architectuurpraktijk!

Nadere informatie

Demografische ontwikkelingen: krimp en vergrijzing

Demografische ontwikkelingen: krimp en vergrijzing 1 Onderwijs en Arbeidsmarkt: schieten op bewegende doelen Presentatie conferentie 100% Ondernemend Vennekerk Oldambt, Winschoten, 10 september 2012 Prof. dr Jouke van Dijk Hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING Groningen, 13 mei 2011 Huis De Beurs, Groningen Donderdag 27 juni 2013 Eems Dollard Regio (EDR) Op 28 februari 1977 opgericht en vanaf 1997 openbaar lichaam. 100 leden

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie.

Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan Waarom een 2 e WLP? De Regionale Alliantie. De Regionale Alliantie. Noord-Groningen Leeft! Woon- en leefbaarheidplan 2017-2021 Waarom een 2 e WLP? 1. De krimp zet verder door 2. Hoofd bieden aan de aardbevingen als gevolg van de gaswinning 3. Omdat we dat hebben afgesproken

Nadere informatie

Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland

Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland Kansen in Krimp Over het verduurzamen van naoorlogse woningen in dorpen en wijken in krimpgebieden in Noord Nederland Workshop 21 februari 2014 Programma 10.45 Ontvangst 11.00 Welkom en opening door Mieke

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

WELKOM BIJ SCALA 1 / 7

WELKOM BIJ SCALA 1 / 7 WELKOM BIJ SCALA SCALA heeft zowel onderwijskundige als bedrijfskundige expertise en is in staat deze te verbinden met organisatorische en veranderkundige ontwikkelingen. Onze partners zijn bedrijven,

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus.

Inleiding MCN. Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013. www.maritimecampus. Inleiding MCN Cees van Duyvendijk, Voorzitter Bestuur MCN Maritime Maintenance Conferentie, Den Helder 28 november 2013 Missie: Het duurzaam aanwenden van de zee en haar omgeving ten behoeve van het langdurig

Nadere informatie

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP)

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip

Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Selectieprocedure Onderhandse aanbestedingen/ local sourcing (Uitvoeringsrichtlijn behorende bij het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Wetterskip Fryslân) Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Performance & Quality. Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012

Performance & Quality. Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012 Performance & Quality Productiviteitsstrategie Toerisme Zeeland 24 mei 2012 Slimmer werken Het draait om ratio s - Aantal producten per FTE - Hoeveelheid grondstoffen per product - Bezettingsgraad van

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 529 Gaswinning Groningen-veld Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15.

Programma uur - Welkom. - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen uur Vragen uur Informatiemarkt 15. Welkom Programma 13.15 uur - Welkom burgemeester André van de Nadort - Toelichting gebiedsgerichte aanpak & inspecties woningen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders 14.15 uur Vragen 14.45 uur Informatiemarkt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow

Beleidsplan Stichting Stichting Talent2Grow Beleidsplan 2015-2019 Stichting Stichting Talent2Grow Stichting Talent2Grow Internet: www.talent2grow.nl Email: info@talent2grow.nl Postadres: Willem Littelstraat 7, 2871 ND Schoonhoven Telefoon: +31 (0)6

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie