Resultaten Economisch Platform Regio Groningen-Assen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Economisch Platform Regio Groningen-Assen"

Transcriptie

1 Resultaten Economisch Platform Regio Groningen-Assen

2 EP => Doel: Economische ontwikkeling van de regio Focus op concrete acties: Omzet Toegevoegde waarde Bedrijfsresultaten Bedrijfsleven Werkgelegenheid => Overheid Hoogwaardig, innovatief => Onderwijs

3 Economisch Platform bedrijfsleven overheid onderwijs Samenwerken!!!

4 Economisch Platform markt, risico, initiatief, organisatie bedrijfsleven condities overheid, onderwijs kennis, innovatie onderwijs, bedrijfsleven

5 Economisch Platform Bedrijfsleven, overheid, en onderwijs Ondernemers aan zet => kerngroep Mobiliseren, stimuleren ondernemerschap/mkb Programma Vaste thema s: innovatie, samenwerken, profileren Activiteiten (dynamisch) EP initieert en zet activiteit weg waar het hoort. Geen uitvoeringsorganisatie!

6 Programma EP thema: innovatie actie doelstelling resultaat Venturelab (RUG) Kennis => bedrijven o Inzetten in regio business development o vanaf 7/2013: 11x bijeenkomsten o 400 contacten o in 2014 gepland in regio o 11 clusterorganisaties verbonden

7 Programma EP thema: innovatie actie doelstelling resultaat Kiezen voor techniek Jongeren => techniek o Platform => primair onderwijs o Betapunt Noord 1 bewustwording, po o Start programma vakkenpakket keus, vo o Bereik in regio 3 beroepskeus x 100 basisscholen x groepen 5 t/m 8 x leerlingen x 144 leerkrachten x programma al op 15 scholen x 10 lessen per groep/jaar x opleiding leerkrachten o Start jan dit jaar met film, 'de verborgen schijf'

8 Programma EP thema: innovatie actie doelstelling resultaat Praktijkcentrum Innovatief bouwen, o Initiatief Alfa-college Bouw en Infra Aardbevingsbestendig o Alfa-college, Hanzehoge school, RUG: Convenant Samenwerking diepe ondergrond, bevingsbestendige bouw en infra', 20/2/2014 o Samenwerken met NAM en anderen

9 Programma EP thema: samenwerken (obv analyse Nieuw Beeld, Schouten en Meijer; solitair, geen sharing, weinig B2B) actie doelstelling resultaat Cross overs Van elkaar leren o NPAL, aansluiten o Leerkring per april 2014 Succesvolle bedrijven Voorbeelden benutten o Via leerkring april 2014 in de regio o 10 bedrijven o Getrokken door ondernemers Samenwerken/ Meer: o Metaalbedrijven netwerkvorming volume o Installatiebedrijven kwaliteit o Bouwbedrijven (zie vandaag) continuiteit

10 Programma EP thema: samenwerken actie doelstelling resultaat Grote opdrachtgevers Marktorientatie o Ronde langs particuliere opdrachtgevers in de regio MKB o Goede portefeuilles 2014 o Geen/beperkt regionaal beleid op levaranciers o Bij één grote partij concreet resultaat Is grote, kapitaalkrachtige opdrachtgever o Voorwaarde MKB: zie onder samenwerking GAE Door samenwerking o Kernteam: 19 mei a.s. economische spin-off o GAE; graag afstemmen o Uitgangspunt: Win - win

11 Programma EP thema: samenwerken actie doelstelling resultaat RGA - Eemsdelta Eén economische o Arbeidsmarkt technisch personeel: zone - Skills goed technisch geschoolden - 1/3 in technische baan - Meervoudige competenties > andere regio's - Gunstige vestigingsfactor! - Te specialistische opleidingen (MBO) - Aandacht nodig opl. Beroepsbevolking - Andere competenties gevraagd - Aansluiting MKB - MBO zwak - Mobiliseren latente pool o Oppakken: Profileren, marketing

12 Programma EP thema: Economische profilering producten en diensten uit de regio afzetten naar markten bedrijven, mensen trekken naar de regio actie doelstelling resultaat Focus op energie o Profiel o.b.v. CASTEL o Volgende platform kernthema Econ. Profilering RGA - Eemsdelta Aantrekken bedrijven Samen optrekken in profileren o Eén economische regio o Documentatie o Verwijzing o Benutten van elkaars kwaliteiten Pop-up store Duits publiek naar RGA o "Duitse ambassade" in Groningen o Nu: "Botschaft" in Oldenburg t/m 20 juni 2014 Met ondernemers Door ondernemers Bekostigd door ondernemers Uit Groningen en Assen

13 Programma EP NIEUW!! Noord Duitsland. Samenwerking, economische profilering actie doelstelling resultaat Samenwerking Economische, o Letter of intent voor samenwerking RGA - Metropolregion culturele, toeristische HA Campus met Gesundheitswirshaft Bremen-Oldenburg betrekkingen Concreet, opening locatie in Oldenburg! gericht op ondernemers life science (Old., Bremen, Hamburg) o Wunderline, reistijd Gr - Bremen o Vier steden; smart Region o Energy Valley; afspraken met OLEC en Bremerhaven; LNG, power to gas

14 Vervolg Activiteiten voortzetten en afmaken/wegzetten Volgende EP: 20 oktober 2014, Economische Profilering => concreet maken

15

16 Naar een gezamenlijke economische agenda Economisch Platform RGA Maandag 14 april 2014

17 Contouren G-Kracht 2.0 Verbondenheid Stad en de regio Bron: O &S Groningen (2009)

18 Gezamenlijke economische agenda Economische Agenda Intentie verklaring tot Convenant Akkoord van Groningen 3.0 G-Kracht 2.0

19 Contouren G-Kracht 2.0 Vergroot samenwerking met de regio = meer stuwend! Kennis delen = de verbindende factor Ondernemers op kop: werkgevers empoweren Organiseer een groep trekkers Stimuleer economisch denken

20 Contouren G-Kracht 2.0 G-Kracht heeft één doel: WERK 150% 140% Ontwikkeling werkgelegenheid ; 1996=100% 130% 120% 110% 100% 90% Groningen Groningen en buitenring Groningen en binnenring Nederland

21 Contouren G-Kracht 2.0 Internationale Kennisstad Innovatie Samenwerking Profilering Aantrekkelijke stad Bedrijvige stad

22 Van Intentie naar Convenant

23 Van Intentie naar Convenant - Najaar tekenen Convenant - Een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda - Samenwerkingsintentie Eemsdelta en Regio Groningen-Assen - Plannen en ideeën blijven welkom!

24

25 Aardbevingen & economie in Noord-Groningen Jan-Willem Lobeek

26 Inhoud Aanleiding Probleem Economische belangen Investeringsprogramma volgens VNO-NCW Noord Advies Commissie Meijer Besluit kabinet Commissie Willems En nu?

27 Aanleiding Aardbeving augustus 2012 bij Huizinge Krachtigste tot dan toe Aanzienlijk meer schade Nieuwe onderzoeken naar risico s en gevolgen Januari 2013, eerste resultaten - Kans op sterkere aardbevingen (niet max 3.8 maar tot 5 op schaal Richter) - Gevolgen ook veel groter dan voorheen aangenomen

28 Probleem Grotere kans op (grote) schade Gevoel van onveiligheid Gevoel van onzekerheid Gevoel van onrechtvaardigheid Negatief imago regio

29 Probleem: Gebiedsafbakening

30 Economische belangen Vooral kleinbedrijf in het gebied zelf Grote economische belangen bij anderen, bijvoorbeeld banken Gaswinning zelf is belangrijke economische factor (vooral grote organisaties) Negatief imago is schadelijk, o.a. waarde onroerend goed Demografische tendens wordt versterkt Comparatief nadeel Aantrekkingskracht op bedrijven daalt

31 Investeringsprogramma volgens VNO-NCW Noord Gebouwen aardbevingsbestendig maken Het opgestelde Woon- en Leefbaarheidsplan uitvoeren (dus van geld voorzien) Investeren in infrastructuur Digitale verbindingen Verbeteren N33 Exploitatie spoorinfrastructuur Investeren in kleine en/of startende ondernemers Investeren in werkgelegenheid Vooral gericht op duurzame werkgelegenheid Gaat verder dan probleemgebied

32 Advies commissie Meijer, nov 2013 Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Gronignen Veiligheid en toekomstzekerheid individuele bewoners en ondernemers Schadeafhandeling Preventie Waardevermeerdering Kwaliteit van de woon- en leefomgeving Glasvezel netwerk Herstructurering woningen en winkelcentra Duurzaam economisch perspectief voor de regio Gas 2.0 Nieuwe verhoudingen Dialoogtafel

33 Besluit kabinet, jan 2014 I 1. Veiligheid en preventief versterken Met prioriteit voor het kerngebied, kwetsbare gebouwen en belangrijke gebouwen (ook verminderen gaswinning) 2. Schadeafhandeling en waardevermeerdering Professionalisering Cultureel erfgoed Waardebehoud en vermeerdering speciale situaties 3. Verbetering van de leefbaarheid Herbestemming cultureel erfgoed Herstructurering woningen en winkels Snel internet Locale energieopwekking

34 Besluit kabinet, jan 2014 II 4. Economisch perspectief Woningherstel- en preventieprogramma economisch uitnutten Kennisopbouw rondom aardbevingen/gebouwen Economic board : Gaat over een programma van 97,5 mln ( 65 mln van NAM + 32,5 mln van provincie) voor periode Bestaat uit ondernemers/werkgevers De bestedingen uit het fonds kunnen slechts geschieden met instemming van het Economic Board. Richten zich op het innoveren en versterken van de sectoren bouw, chemie, energie, agribusiness en het versterken van het MKB 2 E Kamer motie: periode (en daarmee budget) verdubbelen Instellen dialoogtafel

35 Besluit kabinet, jan 2014 III Geld: periode veiligheid en preventie, raming 600 mln schadeafhandeling en waardevermeerdering 400 mln (raming 250 mln + budget 150 mln) leefbaarheid, budget 85 mln economisch perspectief, budget 97,5 mln Maatschap Groningen (eigenaar Groningen gasveld) betaalt. Maatschap Groningen is 60% NAM, 40% EBN (=staatsdeelneming). NAM is 50%Esso, 50% Shell N.B.: Raming is een schatting: werkelijk bedragen kunnen (fors) afwijken. Budget: is taakstellend en limitatief

36 Commissie Willems, maart 2014 Plannen versterken chemiecluster Delfzijl Heeft feitelijk niets met aardbevingen te maken Gaat over toekomstbestendig maken chemiecluster Gezamenlijke utilities, R&D, infrastructuur 20 mln EZ + 20 mln SZ

37 En nu? Kansen verzilveren - grootste kansen liggen op het bouwkundige vlak: - Schadeherstel: 250 mln - Preventie: 500 mln - Infrastructuur: 100 mln - onderdeel plan is aanhaken noordelijk bedrijfsleven - uitbesteden low-risk portefeuille NAM - kansen voor onderkant arbeidsmarkt - van concurrentie naar samenwerking

38

39 Bouwsector aardbevingsregio Economisch platform regio Groningen-Assen Datum: 14 april 2014 Jelmer Pijlman

40 Waardeketen bouwsector Producten voor de bouw Dienstverlening voor de bouw Bouw-activiteiten Winning van grondstoffen Projectontwikkeling Bouwbedrijven en aannemers Vervaardiging van producten voor de bouw Handel in producten voor de bouw Architecten Ingenieurs & technisch ontwerp Bouwinstallatie Grond,- wegen,- en waterbouw 40

41 Bouwsector in Noord-Nederland (2013) Vestigingen (9,3% v. totaal) Werkzame personen (5,0% v. totaal) 3 fte (-18%) Gemiddelde vestigingsgrootte Ontwikkeling werkzame personen ( ) 41

42 Bouwsector aardbevingsregio Economisch kans voor de bouwsector door: schadeherstel preventie verduurzaming Bouwsector in de regio zoveel mogelijk profiteren van de beschikbare middelen Vraag: Wat is de omvang van de bouwsector in de aardbevingsregio en hoe verhoudt die zich tot de economische kans? 42

43 Bouwsector aardbevingsregio 8 gemeenten: Appingedam Delfzijl Hoogezand-Sappemeer Loppersum Menterwolde Oldambt Slochteren Ten Boer 43

44 Bouwsector aardbevingsregio Arbeidsmarktregio Bouwactiviteiten Vestigingen Werkzame personen Omzet 421 mln. 44

45 Kwantificering economische kansen Onderdeel Aanvullende omzet(mln. ) Looptijd Aanvullende omzet per jaar (mln. ) Schadeherstel en preventie ,5 Waardevermeerdering (verduurzaming) Kwaliteit leefomgeving verbeteren Economisch perspectief ,5 Levensloop bestendig (ver)bouwen Totaal

46 Antwoord onderzoeksvraag Toekomstige economische opgave Economische capaciteit 920 miljoen > 421 miljoen 46

47 Benodigde arbeidskrachten 7000 Huidige omzet: 421 miljoen Aanvullende omzet: 499 miljoen Totale omzet: 920 miljoen Huidig beschikbare arbeidskrachten: Benodigde aanvullende arbeidskrachten: Totaal benodigde arbeidskrachten:

48 Aanvullend benodigde arbeidskrachten Huidig beschikbare arbeidskrachten: Benodigde aanvullende arbeidskrachten: Afgestudeerden 2.Werkzoekenden 3.Omliggende regio s

49 1. Afgestudeerden Noord-Nederland Afgestudeerden Aantal Ontwikkeling MBO (2013) % HBO (2012) % WO (2012) % Totaal % 49

50 1. Afgestudeerden Noord-Nederland Beschikbare afgestudeerden Noord-Nederland: Regulieren vervangingsvraag bouwsector: Daadwerkelijk beschikbare afgestudeerden: 300 Resterende vraag: 3.200

51 2. Werkzoekenden Arbeidsmarktregio Werkzoekenden Bouwsector Arbeidsmarktregio Groningen (Provincie Groningen en kop van Drenthe) (7,6% v. totaal) Percentage direct plaatsbaar: 50% Direct beschikbare werkzoekenden: Resterende vraag: 1.600

52 2. Werkzoekenden Arbeidsmarktregio Werkzoekenden Bouwsector Arbeidsmarktregio Drenthe (13,2% v. totaal) Arbeidsmarktregio Fryslân (10,9% v. totaal) Totaal Percentage direct plaatsbaar: 25% Resterende vraag:

53 3. Omliggende regio s Regio Arbeidskrachten huidig

54 Conclusies 1. Huidige bouwsector aardbevingsregio is te klein voor de aanvullende economische kans 2. Directe aanvulling vanuit afgestudeerden in Noord-Nederland en werkzoekenden in de arbeidsmarktregio Groningen is onvoldoende 3. In Noord-Nederland is voldoende arbeidspotentieel aanwezig 54

55 Economische kans benutten 1. Hoe kunnen bouwbedrijven de uit de (aardbevings)regio op de korte termijn profiteren van de extra middelen en over voldoende personeel hiervoor beschikken? 2. Hoe benutten we dit (korte termijn) budget voor een lange termijn economisch ontwikkeling? 55

56 Vragen 56

57

58 bron: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

59 SAMENWERKINGSVERBANDEN NO-GRONINGEN Bouwopgave behouden in en voor Groningen voor bedrijvigheid en werk in: Herstel Preventie Verduurzaming bouw en energievoorziening Ontzorgen van de clemant Acuut bouwkundig ingrijpen bij calamiteiten o Van Bedreiging naar Kans o Versterk woon- en werkomgeving o Van Beving naar Binding o Van wantrouwen naar vertrouwen ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

60 2. CONTEXT Besluit minister 17 januari 2014 Herstel in vertrouwen, vertrouwen in herstel Beschikbare middelen herstel, preventie, verduurzaming 850 mln. Oppepper regionale economische dynamiek Werkgelegenheid 3000 FTE s Optimale benutting en ontwikkeling lokale capaciteit ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

61 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

62 3. INITIATIEF Initiatiefnemers: Regio Assen Groningen Logis Beheer BV Bouwbedrijf De Boer BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam TEAM 4 Architecten ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

63 4. MISSIE Laat samenleving en bedrijvigheid in NO-Groningen optimaal de kansen benutten van de gigantische bouwopgave in het risicogebied om de woon- en werkomgeving te versterken ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

64 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

65 bron: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

66 5. VISIE Ontwikkel een facilitair bedrijf om de bouw gerelateerde capaciteit en kwaliteit van mensen, middelen en bedrijven uit de provincie Groningen te bundelen en de schakels te verbinden tussen: Eigenaren Bouwbedrijven NAM Taxateurs Constructeurs Architecten Monumentenzorg ed. Overheden en betrokken organisaties Kennis- en opleidingscentra ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

67 5. VISIE Met als doel: Ontzorgen van de burgers De bouwopgave te stroomlijnen en te versnellen Het vertrouwen van de bewoners te herwinnen Kwaliteit te verhogen en te bewaken Leefbaarheid te vergroten Arbeidsaanbod maximaal te benutten Werkloosheid te verkleinen Samenwerking te vergroten Het MKB te versterken voor korte en lange termijn Het gebied te versterken tegen directe schade en indirecte schade Adequaat bouwkundig optreden bij calamiteiten ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

68 5. VISIE Kennisinstituten Alfa Hanzehogeschool RUG Dienst Erfgoed en Cultuur Verduurzaaming energie solar/isolatie/hr++ Facilitair bedrijf Coördinatie herstel, calamiteiten, call centre en klachten Deelnemers / Leden Aannemers, architecten, adviesbureaus (pool zzp-ers, vacaturebank, etc.) Ketensamenwerking Bouwend Nederland Ombudsman Gemeenten Arbeidsaanbod UWV werk.nl Taxateurs ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

69 6. CONCREET Oprichting vennootschap Groningen Versterkt BV Locatie selectie kantoor in Loppersum / Middelstum Ontwikkeling organisatie facilitair bedrijf (werving en selectie) ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

70 6. CONCREET Facilitair bedrijf bestaande uit: Directie, RvC, Bouw Adviesraad Constructiebureau Ontwerp bureau Calculatie bureau Projectbureau Afdeling communicatie + Call Centre voor bewoners Klachtenafwikkeling Calamiteiten org. inspectie en bereddering gevaarlijke situaties na bevingen Selectie bouw- en adviesbedrijven met erkenning/certificaat incl. specialisten als architecten, bouwkundig adviesbureaus in constructie en calculatie, schilders, installateurs, funderingstechniek, monumenten conservering ed. Vacaturebank ZZP-ers en bouwvakkers Omscholing senior bouwvakkers naar taxateurs/inspecteurs/ adviseurs Energietechniek (zon, isolatie, warmte, mini KWC s) ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

71 7. JURIDISCHE - ECONOMISCHE STRUCTUUR Besloten Vennootschap Eenvoudige structuur in zeer complexe omgeving RVC: toezicht op directie en strategie Bouwraad aannemers voor advies en procesafstemming ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

72 7. JURIDISCHE - ECONOMISCHE STRUCTUUR Besloten Vennootschap Eigenbelang dient maatschappelijk belang o.b.v. marktwerking Eigenaar pand is uiteindelijke opdrachtgever Vrije marktwering geen verplichte winkelnering opdrachtgevers (voorwaarde NAM) Bekostiging op basis van resultaat geen open eind Alles is politiek, maar politiek is ook niet alles Korte communicatielijnen verzandt niet in overleg, dialoog en polderen Snelle besluitvorming geen bestuurderscultuur maar ondernemerscultuur - niet, maar poetsen - Goede aansluiting bij NAM Procurement management organisatie ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

73 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

74 8. VERDIENMODEL Contributie deelnemers aanbodzijde voor erkenning / certificering Vergoeding voor diensten o.b.v.bouwsom - verleggen van overhead NAM en aannemers Vergoeding voor maatschappelijke diensten bvb. calamiteitenorganisatie ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

75 9. SCOPE 9a. Geografisch Kerngebied acht gemeenten kantoor in middelpunt Loppersum Eerste en tweede schil (provincie Groningen) voor extra capaciteit ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

76 9. SCOPE 9b. Functies Schadeherstel Preventief versterken van gebouwen Decentrale verduurzaming / energie conservering en decentrale opwekking bewoners : advies en installatie Stimuleren van de werkgelegenheid Vertrouwen terugwinnen Leren leven met bevingen op lange termijn Ontwikkeling rond thema s levensloopbestendig bouwen Exporteren van bouwcompetentie en capaciteit buiten de provincie Meldkamer en coördinatie t.b.v. acuut bouwkundig ingrijpen bij calamiteiten ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

77 9. SCOPE 9c. Taakafbakening Inventarisatie mogelijke projecten opdracht acquisitie Adviseren eigenaren Ontwerp of contra-ontwerp Calculatie of contra-calculatie Selectie erkende/gecertificeerde bouwbedrijven met capaciteiten, kennis en kwaliteit Vaststellen bouwmethoden, bestek en bouwsom Uitschrijving opdrachten op web geselecteerd aan erkende bedrijven Coördinatie vergunningen ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

78 9. SCOPE C. Taakafbakening Contract begeleiding Project coördinatie Kennis coördinatie Training coördinatie Kwaliteitsborging Klachtenbehandeling en arbitrage tussen eigenaren en aannemers Administratie en rapportage ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

79 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

80 10. ERKENDE/GECERT. DEELNEMERS Regio gebonden (Prov. Groningen - in eerste instantie kern en 2 schillen) Controle referenties Controle SBI-code KvK hoofdactiviteit Opleidings-/scholingsplan Controle financiële weerbaarheid - solvabiliteit JRK KvK Vakdiploma s / VCA o o o o o Vastleggen capaciteit beschikbare FTE s Vastleggen specialisme Wel/niet certificaat Pool voor ZZP-ers Vacature bank medewerkers bouw Lijst samenstellen deelnemers met kenmerken ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

81 11. VERBANDEN NAAR KENNIS - EN BESTUURSORGANEN Samenwerkingsverband kenniscentrum Alfacollege /KOB/SSPB/ROP/Fundeon/ Hanzehogeschool / RUG ARUP Bouwend Nederland Bouwraad afstemming met aannemers Branche opleidingsinitiatieven Herscholing senior/gepensioneerde/werkloze bouwvakkers tot taxateur/adviseur / inspecteur Instituten duurzaam bouwen: energie conservering en decentrale opwekking Uitsluitend gericht op proven technology, toepassing en niet gericht op onderzoek Afstemming dialoogtafel Afstemming gemeenten (vergunningen, etc.) Afstemming met NAM Afstemmen met Arcadis ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

82 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

83 12. SCHEMATISCHE PROCESINRICHTING Project inventarisatie en registratie (CRM bestand aanleggen) Verzoek aan NAM tot herstel of versterking NAM expert rapportage met ontwerp en bouwsom Ontwerp evaluatie evt. contra ontwerp Calculatie evaluatie evt. contra calculatie Afstemmen ontwerp en calculatie met NAM met vrijgave ontwerp en budget Short list erkende aannemers en onderaannemers Faciliteren van aanbesteding voor eigenaar pand / eigenaar pand o Toezenden tekeningen en bestek aan shortlist aannemers - speciaal software bvb. 12Built - Gebruik Stabu standaard bestek - Fixed fee som afgestemd tussen: NAM Groningen Versterkt - Aannemer ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

84 12. SCHEMATISCHE PROCESINRICHTING Opdrachtverlening Eigenaar contract o Vergoeding Groningen Versterkt o.b.v. % bouwsom Algemene voorwaarden van toepassing verklaren (DNR + Stabu) Voorwaarden meer- en minderwerk Toezicht en rapportage Oplevering rapportage ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

85 12. SCHEMATISCHE PROCESINRICHTING Eigenaar pand Project inventarisatie en registratie Verzoek NAM herstel/versterking Faciliteren/advies aanbesteding eigenaar pand Opdrachtverlening eigenaar aan aannemer o.b.v. advies adviseurs Adviseurs Speciale software bijv. 12Built Standaard Stabu bestekken Fixed fee NAM / Groningen Versterkt Vergoeding o.b.v. % bouwsom Algemene voorwaarden van toepassing Voorwaarden meer/minderwerk NAM expert rapportage ontwerp/bouwsom Vrijgave opdracht, ontwerp en budget namens NAM Shortlist aannemers en onderaannemers Uitvoering Oplevering Ontwerp evaluatie Contra expertise bekostiging Adviseurs Toezicht rapportage Oplevering rapportage Calculatie evaluatie Contra expertise ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

86 13. KLACHTEN EN GESCHILLEN Registratie alle klachten in CRM-systeem o Tussen burgers en aannemers o Tussen experts en aannemers o Tussen NAM en aannemers (betalingen) Klachtendossier vormen en toezenden met termijn voor reactie 2 weken Beroep procedure: o Eigen klachtencommissie o Bindende arbitrage ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

87 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

88 14. VALORISATIE WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Regio /samenleving Economische versterking werk niet weg laten lekken! Veiligheid / acuut bouwkundig ingrijpen bij calamiteiten Maatschappelijk samenhang: van beving naar binding Herstel vertrouwen in woonomgeving Stimuleren van de werkgelegenheid Leren leven met bevingen ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

89 14. VALORISATIE ONTZORGEN!! WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Voor eigenaren / opdrachtgevers Selectie aannemers met certificaat: kennis en vakmanschap Second opinion: contra ontwerp / contra expertise Klachten procedure en arbitrage Versterking regionale dynamiek ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

90 14. VALORISATIE WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Voor aannemers / bouw & advies: Samen Sterk t.o.v. bouwbedrijven elders Reduceren overhead: o Klant- en orderacquisitie o Geen eigen calculatie, maar inzicht in calculatie en contra- calculatie o Geobjectiveerde tariefstructuur o Standaard STABU-bestek hanteren o Standaard toezenden tekeningen en bestek software 12built o Tijdbesparende opdrachtbevestiging (1 op 1 overzetten) o Afwikkeling klachten en arbitrage stroomlijnen en opvolgen Toegang kennis- en informatiebestanden en instituten Coördinatie training en herscholing medewerkers Competentie en schaalontwikkeling als exportproduct Schaalbaarheid als samenwerkingsverband voor lange termijn, bvb. toekomstbestendig bouwen in en buiten regio ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

91 14. VALORISATIE WAAR DIENT DIT ALLES TOE? Voor NAM Minder gesprekspartners reduceert complexiteit Standaardisatie proces reduceert overhead en willekeur Herstelt en/of versterkt maatschappelijk vertrouwen in NAM Kwaliteitsborging Klachten- en arbitrage externaliseren ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

92 15. STAPPENPLAN Planacceptatie NAM Planacceptatie Bouwend Nederland Overleg dialoogtafel Presentatie aan bouwbedrijven Inschrijving voorlopige deelnemers Statuten BV en deelnemersovereenkomst vastleggen Aanstelling directie en RvC Vennootschap oprichten Organisatiemodel ontwikkelen Werving- en selectie medewerkers Back office voorbereiden: mensen en middelen (ICT-systemen) Schaalbaar/modulair kantoor en locatie selecteren Voorpublicatie en promotie Selectie bouwdeelnemers en certificeren Operationele start met opdrachtwerving ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

93 16. VRAGEN ECONOMISCH PLATFORM Wat is het de samenleving in Groningen waard om de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid in de provincie te ontwikkelen? Wie zou dan hierin een bijdrage kunnen leveren in financiering? Hoe omzeilen we de bestuurlijke spaghetti om snel te kunnen handelen? Wie helpt mee, om het initiatief dit ondernemingsplan actiegericht vlot te trekken? Dit moet er op 1 oktober 2014 staan: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

94 ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

95 DANK VOOR UW AANDACHT bron: ECONOMISCH PLATFORM - 14 APRIL

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1

Wurkje foar Fryslân. Samenvatting. mei inoar, mei hert en siel. Wurkje foar Fryslân 1 Wurkje foar Fryslân Samenvatting mei inoar, mei hert en siel Wurkje foar Fryslân 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Investeren in een sterker Fryslân 5 2. Hoe de agenda tot stand is gekomen 6 Wurkje foar Fryslân,

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE)

Business Plan. Automotive Centre of Expertise (ACE) Business Plan 8 december 2010 Rev. 4.1 Automotive Centre of Expertise (ACE) High Tech Mobility Executive Summary De Hogescholen HAN, Fontys en het Nederlandse Automotive bedrijfsleven dienen een aanvraag

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces

Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces Achterhoek Programma: Agenda 2020 Faciliteren van het transitieproces De samenwerking tussen de drie O s verbeteren en zoeken naar nieuwe instrumenten om de transitie naar een toekomstbestendige Achterhoek

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Begroting 2015 September 2014

Begroting 2015 September 2014 Begroting 2015 September 2014 INHOUDSOPGAVE BEGROTING Samenstelling bestuur 4 Leeswijzer 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 Hoofdstuk 2 Beleidsbegroting 9 2.1 Thema s 10 2.1.1 Culturele hoofdstad 10 2.1.2 Transformatie

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Topsector Energie, Human Capital Agenda versie 2.0, 20120213. Human Capital Agenda Topsector Energie

Topsector Energie, Human Capital Agenda versie 2.0, 20120213. Human Capital Agenda Topsector Energie Human Capital Agenda Topsector Energie Human Capital Agenda Topsector Energie De Topsector Energie, als één van de negen Topsectoren binnen het bedrijfslevenbeleid van de Rijksoverheid, streeft na tussen

Nadere informatie

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing

Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing Management review 2014 Centre of Expertise Healthy Ageing 26 juni 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 1.1 Typering Centre of Expertise... 2 2 Visie en beleid... 4 2.1 Voortgang positionering... 4 2.2 Voortgang

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid

Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise. Tomorrow s Electricity Grid Businessplan SEECE * Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise Een samenwerking met en voor het energiegerelateerde bedrijfsleven Tomorrow s Electricity Grid Met dank aan TUDelft, Prof. Van der

Nadere informatie

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan

Maritieme Academie Holland: samen sterker. Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan Maritieme Academie Holland: samen sterker Businessplan / meerjarenbeleidsplan 2013-2015 / jaarplan april 2013 1. INLEIDING 3 1.1. WIE? 3 1.2. BELANGHEBBENDEN 4 1.3. GROEIMODEL PARTNERS 5 1.4. POSITIE TECHNIEK

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie