Meer dan een bibliotheek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer dan een bibliotheek"

Transcriptie

1 Meer dan een bibliotheek Coba Baca en het internationale ontwikkelingsdoel Marieke Nieuwstraten Stage onderzoek Stage begeleider UU: Remco Raben Stage begeleider Coba Baca: Jacoba Maas-Kewilaä

2 Inhoudsopgave Inleiding. pag Hoofdstuk 1: Ontwikkeling en de Millennium Development Goals. Pag Het begrip ontwikkeling 1.2 De Millennium Development Goals 1.3 Ingezoomd op Bali Hoofdstuk 2: Bibliotheken en ontwikkeling. Pag Informatie 2.2 Educatie 2.3 Westers imperialisme 2.4 Teruggekoppeld naar de Millennium Development Goals Hoofdstuk 3: Coba Baca, meer dan een bibliotheek Pag Wat is Coba Baca? 3.2 Het aanbod van Coba Baca 3.3 De leden van Coba Baca 3.5 Teruggekoppeld naar de Millennium Development Goals Conclusie en eventuele aanbevelingen. Pag Literatuur Pag. 41 Appendix 1: Kosten en inkomsten Coba Baca Pag Appendix 2: Het aanbod Pag Appendix 3: De leden.. Pag

3 Inleiding In september 2000 werd er door de Verenigde Naties een plan ondertekend. Het was een plan om de ongelijkheid tussen het Noorden en het Zuiden te verminderen, een plan om de wereld een betere plaats te maken voor veel meer mensen en een plan om de ontwikkeling van arme landen te bevorderen. De koppen werden bij elkaar gestoken en het plan werd uitgewerkt in acht doelen, oftewel de acht Millennium Development Goals. De bedoeling was dat deze goals voor 2015 werden bereikt of tenminste zo goed als. De acht doelen die bedacht waren door de dames en heren met de stropdassen, zijn in theorie een mooi vooruitzicht. In praktijk echter zijn er vaak complicaties en calamiteiten waar rekening mee gehouden moet worden. Dit blijkt nu al. Veel landen zullen een aantal punten hoogstwaarschijnlijk niet voor 2015 behalen. Ook Indonesië is één van deze landen. Het moedersterftecijfer is bijvoorbeeld in Indonesië nog altijd ernstig hoog en het aantal HIV/AIDS gevallen zijn de laatste jaren alleen maar gestegen. 1 Zelfs het eiland Bali, voor velen onder ons bekend als een vakantieparadijs, kent nog steeds veel armoede en ongelijkheid. Coba Baca is een organisatie gevestigd in Lovina, het noorden van Bali. Het hoofddoel van de organisatie is onderwijs. Zo wordt er geprobeerd door middel van een bibliotheek, waar onder andere cursussen en activiteiten worden georganiseerd, bij te dragen aan de ontwikkeling van het gebied. Maar in hoeverre kan dit? En wordt op deze manier het hiervoor besproken internationale ontwikkelingsdoel vertaald naar een kleine organisatie als Coba Baca of niet? Kortom, in hoeverre draagt de organisatie Coba Baca bij aan het behalen van de Millennium Development Goals? Deze vraag zal ik door middel van drie hoofdstukken trachten te beantwoorden. In het eerste hoofdstuk zal ik dieper op het begrip ontwikkeling ingaan en de Millennium Development Goals uiteenzetten. Het tweede hoofdstuk zal gaan over op welke manier bibliotheken kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een bepaald gebied en in het derde hoofdstuk zal ik me focussen op het aanbod en de invloed van Coba Baca. Om de vraagstelling zo juist mogelijk te kunnen beantwoorden, wordt er aan het eind van de laatste twee hoofdstukken steeds teruggekoppeld naar de Millennium 1 Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011 (2012) 2. 3

4 Development Goals. Tot slot zal er na het derde hoofdstuk een conclusie volgen waarin de hoofdvraagstelling wordt beantwoord en aanbevelingen worden gegeven hoe Coba Baca eventueel nog meer zou kunnen bijdragen aan de Millennium Development Goals. 4

5 Hoofdstuk 1: Ontwikkeling en de Millennium Development Goals 1.1 Het begrip ontwikkeling De termen ontwikkeling, onderontwikkeling en ontwikkelingsland worden bewust of onbewust vaak gebruikt. Meestal gebeurt dit als er wordt gerefereerd naar delen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, oftewel het Zuiden. Deze begrippen zijn echter nogal beladen en misschien wel eurocentristisch of Westers. Zo wordt er met het Noorden vaak de landen bedoeld die ontwikkeld zijn en met het Zuiden de landen die minder ontwikkeld zijn. 2 Dit zegt veel over de manier hoe de ontwikkelde landen naar zichzelf kijken, alsof zij bovenaan de ladder staan en het vanzelfsprekend is dat de rest zal volgen. Het hele begrip ontwikkeling is eigenlijk een veel bediscussieerde term. Want wat is ontwikkeling en bedoelen alle mensen, bedrijven en overheden hetzelfde wanneer ze het hebben over ontwikkeling? Één definitie bestaat eigenlijk niet. Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw hadden economen de overhand als het ging om ontwikkeling. Ze waren zowel dominant in de theorie en praktijk. Ontwikkeling werd dan ook een synoniem voor economische groei en de maatstaaf was het Bruto Binnenlands Product. 3 Dit begon rond de jaren zeventig te veranderen. Er ontstond kritiek op deze interpretatie van ontwikkeling en de manier waarop dit gemeten werd. Niet alleen economische maar ook sociale factoren en politieke vrijheden werden steeds belangrijker geacht. Zo werden er indicatoren bedacht om metingen te kunnen doen op het gebied van emancipatie, ongelijkheid, kwaliteit van leefomgeving en mensenrechten. In het Human Development Report van 2001 liet de Verenigde Naties weten dat ontwikkeling om het uitbreiden van keuzes gaat, zodat mensen het leven kunnen leven dat ze willen leven. 4 Ze introduceerde in 2001 de Human Development Index en dit is nog steeds één van de meest gebruikte metingen van het niveau van ontwikkeling. 5 Het is som van indicatoren waarbij zowel economische als sociale factoren een rol spelen. De index is 2 Potter, R.B., Binns, T., Elliot, J.A. & Smith, D., Geographies of Development. An Introduction to Development Studies (2008) Potter, Geographies of Development, Potter, Geographies of Development, Potter, Geographies of Development,

6 echter een samenvatting en zoals aanhangers van de anti-development beweging noteren, een Westers ideaal De Millennium Development Goals Sinds de jaren zestig is het verschil tussen de rijkste en armste mensen op deze wereldbol enorm gegroeid. Zo is de ratio van het inkomen van de rijkste twintig procent en armste twintig procent van de wereldbevolking, in :1 en in :1. 7 Om dit gat te dichten en ongelijkheid te bestrijden kwamen 190 wereldleiders bij elkaar en ondertekende op de United Nations Millennium Summit van 18 september 2000 een verdrag. Dit verdrag bestond uit een aantal internationale ontwikkelingsdoelen, de acht Millennium Development Goals. De bedoeling is dat deze doelen in 2015 worden behaald maar in veel landen is dit makkelijker gezegd dan gedaan. De acht overkoepelende doelen zijn onderverdeeld in achttien targets. Deze targets zijn weer verdeeld in een achtenveertig indicatoren waardoor er als het ware kan worden gemeten in hoeverre er vooruitgang is geboekt. Zo is het eerste doel uitroeien van honger en armoede. Dit doel is verdeeld in twee targets. Namelijk het halveren van zowel het gedeelte van de populatie dat met minder dan één dollar per dag leeft als het deel van de populatie dat aan honger lijdt. Voorbeelden van de indicatoren hierbij zijn het procentuele gedeelte van de populatie dat onder één dollar per dag leeft en het voorkomen van kinderen onder de vijf jaar met ondergewicht. Hieronder is een volledig overzicht van de doelen, targets en indicatoren gegeven. Samen kunnen ze gezien worden als de agenda van de Verenigde Naties voor wereldwijde ontwikkeling in de eenentwintigste eeuw. 8 Tabel 1.1 Bron: Potter, Geographies of Development, Doelen Targets Indicatoren 1. Het tegengaan van extreme honger en armoede 1. Halveren deel van populatie dat onder $1,- per dag (PPP) leeft. 2. Halveren van deel populatie dat honger lijdt. 1. Gedeelte van populatie met minder dan $1,- (PPP) per dag 2. Armoederatio 3. Gedeelte van nationaal inkomen dat armste één vijfde deel van de bevolking verdient 4. Voorkomen van ondergewicht bij kinderen onder de vijf 5. Gedeelte van populatie dat onder het minimum level zit van dieetenergieconsumptie 6 Potter, Geographies of Development, Potter, Geographies of Development, Potter, Geographies of Development, 37. 6

7 2. Bereiken van universeel 3. Verzekeren dat alle jongens en basisonderwijs meisjes hun complete leergang van basisonderwijs afmaken. 3. Het promoten van de 4. Het tegengaan van ongelijkheid emancipatie van vrouwen tussen man en vrouw op basis en middelbaar onderwijs. 4. Kindersterfte verminderen 5. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf verminderen met twee derde. 5. Gezondheid van moeders 6. Het met driekwart verbeteren verminderen van het sterftecijfer van moeders die bij de bevalling sterven. 6. HIV/AIDS, malaria en andere 7. Het stoppen van de ziektes bestrijden verspreiding en terugdringen van HIV/AIDS. 8. Het stoppen en terugdringen van de verspreiding van Malaria en andere vooraanstaande ziektes. 7. Waarborgen van een 9. Integreren van duurzaam milieu milieuvriendelijke principes in het overheidsbeleid waardoor het verlies van natuurlijke bronnen kan worden teruggedrongen 10. Halveren van de proportie van mensen zonder toegang tot schoon drinkwater. 11. Significant verbeteren van leefomstandigheden van minstens 100 miljoen inwoners van sloppen. 6. Netto inschrijvingen ratio van basisonderwijs 7. Gedeelte van leerlingen die met de eerste klas begint, de vijfde klas behaald 8. Geletterdheidratio van 15 tot 24 jarigen 9. Ratio van meisjes tegenover jongens in het primair, secundair en tertiair onderwijs 10. Ratio van geletterde vrouwen tegenover mannen tussen de 15 en 24 jaar 11. Gedeelte van vrouwen met salaris in de niet-agrarische sector 12. Gedeelte van vrouwen in het parlement 13. Sterftecijfer onder vijf jaar 14. Kindersterftecijfer 15. Gedeelte kinderen dat is ingeënt tegen mazelen 16. Moedersterftecijfer 17. Gedeelte van geboortes begeleid onder bekwaam personeel 18. Voorkomen van HIV bij zwangere vrouwen tussen de 15 en 24 jaar 19. Condoomgebruikratio en gedeelte populatie tussen 15 en 24 jaar die correcte kennis heeft over HIV/AIDS 20. Ratio van schoolaanwezigheid weeskinderen tot schoolaanwezigheid nietweeskinderen 21. Sterftecijfer door malaria 22. Gedeelte populatie in hoog risicogebied malaria met juiste preventiemaatregelen 23. Sterftecijfer door tuberculose 24. Gedeelte van tuberculosegevallen dat is behandeld en genezen 25. Percentage bos van totale landgebruik 26. Ratio van beschermd gebied om biodiversiteit te behouden tot hele oppervlakte 27. Energieaanvoer (kg olie) per $1000 (PPP) van het Bruto Binnenlands Product 28. CO2 uitstoot per capita en consumptie van ozonlaagaantastende stoffen 29. Gedeelte van populatie met duurzame toegang tot verbeterde waterbron 30. Gedeelte van populatie met 7

8 8. Wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling 12. Het ontwikkelen van een open handel en financieel systeem met toezegging tot goed bestuur, ontwikkeling en armoede vermindering. 13. Speciale aandacht voor de minst ontwikkelde landen zoals tarief- en quota vrije toegang van hun export etc. 14. Speciale aandacht voor landen die niet aan zee grenzen en kleine eilandstaten. 15. Omgaan met schuldproblemen van ontwikkelingslanden 16. In samenwerking met ontwikkelingslanden werk creëren voor de jeugd. 17. In samenwerking met farmaceutische bedrijven essentiële medicijnen betaalbaar maken. 18. In samenwerking met de private sector de voordelen van nieuwe technologieën, zoals ICT, toegankelijk maken. toegang tot verbeterd sanitair 31. Percentage mensen die in sloppenwijken wonen van hele stedelijke populatie 32. Netto officiële ontwikkelingshulp als percentage van bruto binnenlands product van OESO landen 33. Gedeelte van officiële ontwikkelingshulp dat naar basis sociale voorzieningen gaat 34. Gedeelte van officiële ontwikkelingshulp dat Gedeelte van officiële ontwikkelingshulp voor milieu in kleine eilandstaten 36. Gedeelte van officiële ontwikkelingshulp voor transport in de landen die niet aan zee grenzen 37. Gedeelte van export zonder belastingen en quota s 38. Gemiddelde tarieven en quota s voor agrarische producten, textiel en kleding 39. Binnenlandse en export subsidies in de agrarische sector van OESO landen. 40. Gedeelte van officiële ontwikkelingshulp voor verbreden handelscapaciteit 41. Gedeelte van officiële bilaterale schuld van de arme landen met een hoge schuldenlast kwijtgescholden 42. Hoeveelheid landen die de punten van het plan voor de armste landen met schuldenlast hebben behaald 43. Percentage schuldservice van export 44. Schuldenservice als percentage van export van goederen en diensten 45. Werkeloosheid tussen 15 en 24 jaar 46. Gedeelte populatie met toegang tot essentiële betaalbare medicijnen 47. Telefoongebruik per 100 van populatie 48. Computer en internet gebruik per 100 van populatie 8

9 1.3 Ingezoomd op Bali Bali is één van de vele eilanden van Indonesië. Het eiland ligt ten oosten van Java en ten westen van Lombok. Bali heeft ongeveer een oppervlakte 5637 vierkante kilometer en een populatiedichtheid van 673 mensen per vierkante kilometer. De Human Development Index van Indonesië is en staat hiermee op de honderd en eenentwintigste plaats in de wereldranglijst. 9 Dit wordt gezien als medium ontwikkeling. Om een vergelijking te geven, Nederland staat op de vierde plaats met een Human Development Index van en wordt hiermee dus beschouwd als heel hoog ontwikkeld. 10 Gekeken naar een aantal ontwikkelingsindicatoren scoort Bali op veel punten beter dan het gemiddelde van Indonesië. Zo leeft in Bali 4.2 procent van de populatie onder de armoedegrens terwijl het gemiddelde procent is. 11 Ook leeft 7.6 procent met minder dan veertienhonderd kilocalorieën en procent met minder dan tweeduizend kilocalorieën per dag waarmee Bali het beste scoort van heel Indonesië. 12 Daarbij komt dat de aanwezigheid van niet-medisch personeel bij geboortes, buiten de provincies Jakarta en Yogyakarta om, het laagste is. 13 Daarnaast is de ratio van geletterde vrouwen in Bali net hoger dan die van de mannen. 14 Tot slot scoort het eiland, met procent van alle huishoudens, het best qua toegang tot sanitaire voorzieningen en staat Bali, met procent van alle huishoudens, op nummer zeven qua toegang tot schoon drinkwaterbronnen. 15 Er zijn echter ook punten waarop Bali lager scoort dan de andere provincies. Zo is de geletterdheidratio met procent net onder gemiddeld. 16 Net zoals de procent van de kinderen die start met de eerste klas en ook de rest afmaakt. 17 Daarnaast is het gedeelte van de huishoudens dat in sloppenwijken leeft 14 procent en is hiermee 9 United Nations Development Programme, (20 mei 2013) 10 United Nations Development Programme, (20 mei 2013) 11 Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011 (2012), op < %20of%20the%20MDGs%20in%20Indonesia% pdf > (20 mei 2013) Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011, Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011, Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011, Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011, Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011, Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011, 33. 9

10 bovengemiddeld. Tot slot scoren de provincies Jakarta en Papua alleen hoger gezien de AIDS ratio. De Aidsgevallenratio, het cumulatieve aantal gevallen per van de populatie, is op Bali 42 terwijl de Nationale Aidsgevallenratio 11 is. 18 Er moet gezegd worden dat bijna bij al deze bovengenoemde cijfers, zowel de ondergemiddelde als bovengemiddelde cijfers, nog veel werk aan de winkel is. Bali kan qua toegang tot schoon drinkwaterbronnen bijvoorbeeld wel bovengemiddeld scoren maar procent is vergeleken met andere delen op deze wereld nog aanzienlijk laag. Hoewel het eiland dus voor velen een ideale vakantie bestemming is met veel zon, zee, zand en cultuur, is het land voor anderen verre van (het Westers) ideaal. 18 Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011,

11 Hoofdstuk 2: Bibliotheken en ontwikkeling 2.1 Informatievoorziening Aangezien de meeste bibliotheken toegang geven tot boeken, kranten, computers en vaak ook internet, is één van de voornaamste functies van een bibliotheek informatievoorziening. Informatie is direct gerelateerd aan kennis en kennis aan sociaaleconomische ontwikkeling. 19 Mensen zonder toegang tot boeken, kranten en/of internet hebben veel minder kans om dat menselijk kapitaal op te bouwen dat nodig is voor deze ontwikkeling. 20 Deze toegang echter kost vaak veel geld en kunde. Diegene die in staat zijn om deze informatie efficiënter te verzamelen en verwerken hebben dan ook een voorsprong op diegene die dit niet kunnen. 21 Zoals besproken op het World Summit on Information Service in 2003, zouden de barrières voor informatievoorziening over economische, sociale, politieke, culturele, educatieve, wetenschappelijke en gezondheidsactiviteiten moeten worden verwijderd. 22 Omdat bibliotheken vaak openbaar zijn en niet heel veel kosten, is de toegang tot informatie door middel van deze instituties vrij laagdrempelig. De kennis wordt hierdoor gedemocratiseerd en niet beperkt tot de mensen met veel geld en macht. Vaak gaat het bij bibliotheken ook verder dan slechts de openbare toegang tot informatie. Een bibliotheek kan haar leden namelijk leren hoe er van deze voorziening efficiënt gebruik gemaakt kan worden. Er zijn steeds meer plaatsen zoals internetcafés en restaurants waar de toegang tot informatie via internet aanwezig is maar alleen toegang tot deze informatiebronnen is niet genoeg. De efficiëntie van het verzamelen en verwerken van de informatie kan hier ontbreken. In bibliotheken wordt vaak gewerkt aan informatiemanagement vaardigheden zodat er zogenaamde informatie geletterdheid ontstaat. 23 In Zuid-Afrika was dit bijvoorbeeld één van de voornaamste redenen waarom de Human Sciences Research Council vond dat de bibliotheken in eigen 19 Zaman Shuva, N., Implementing information and communication technology in public libraries of Bangladesh, The International Information & Library Review 37 (2005) Ignatow, G., What has globalization done to developing countries public libraries?, International Sociology 26 (2011) Hubrechtse, S., Democracy, Digital Divide and Public Library, Digital Polish bulletin EBIB 7 (2001) 1-4 op < (20 mei 2013) Magara, E., Politics in the indigenization of library and information services: The way forward for East Africa, Information Development 26 (2010) Hart, G., New vision, new goals, new markets? Reflections on a South African case study of community library services, South African Journal of Library & Information Science 76 (2010)

12 land het voortouw moesten nemen als het ging om ICT- servicecentra. 24 Al met al kan de ontwikkeling van een gebied dus door de democratisering van informatie en informatiemanagement vaardigheden, worden gestimuleerd. 2.2 Educatie Naast de toegang tot informatie en informatiemanagement vaardigheden is educatie een factor van belang waarmee een bibliotheek de ontwikkeling van een gebied kan stimuleren. Openbare bibliotheken zijn namelijk essentieel voor lokale vroege educatienetwerken, welke schoolgereedheid, schoolaanwezigheid en succes opschroeven. 25 Kinderen die jong kennis maken met de voorzieningen van bibliotheken zullen hier later de vruchten van plukken. Volgens James Heckman en Flavio Cunha, onderzoekers aan de Universiteit van Chicago, is een investering in deze vroege educatie een efficiënte en effectieve investering omdat het een goede basis creëert voor latere investeringen in menselijk kapitaal, zoals schoolprestaties en ontwikkeling van de arbeidskracht. 26 Een investering in bibliotheken geeft een gebied dus op de lange termijn de mogelijkheid het educatieniveau te verhogen en hierdoor ontwikkeling een boost te geven. Naast dat een jonge kennismaking met bibliotheken dus vaak het latere educatieve level en succes stimuleert, bieden bibliotheken ook geregeld zelf educatieve programma s zoals bijvoorbeeld taalcursussen. Deze zijn vaak niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen. Zo bouwen openbare bibliotheken in ontwikkelingslanden menselijk kapitaal door cognitieve en taalvaardige ontwikkeling voor kinderen en volwassenen, waardoor educatieve vooruitgang, een effectievere arbeidsmarkt, innovatie en entrepreneurschap kunnen worden gestimuleerd. 27 Een cursus kan een arbeidskracht of entrepreneur de kans geven in te spelen op de arbeidsmarkt waardoor deze effectiever wordt, wat werkloosheid tegen gaat en dus voordelig is voor economische vooruitgang en ontwikkeling. 24 Hart, G., New vision, new goals, new markets? Reflections on a South African case study of community library services, South African Journal of Library & Information Science 76 (2010) Milam, D.P., Public Library Strategies for Building Stronger Economies and Communities, National Civic Review (2008) Milam, Public Library Strategies for Building Stronger Economies and Communities, Ignatow, What has globalization done to developing countries public libraries?,

13 2.3 Westers imperialisme Zoals in het hiervoor besproken hoofdstuk is het begrip ontwikkeling een veelbediscussieerde term. Het begrip wordt vaak in verband gebracht met een westers ideaalbeeld en eurocentrisme. Ook bibliotheken kunnen soms niet ontsnappen aan dit stigma. Bibliotheken in ontwikkelende landen zijn soms weliswaar aangepaste maar nog steeds kopieën van westerse instituties. 28 Hierdoor kunnen deze bibliotheken worden gezien als agenten van het westers culturele imperialisme. 29 Het westerse ideaalbeeld van ontwikkeling wordt dus mede door bibliotheken verspreid. 2.4 Teruggekoppeld naar Millennium Development Goals Omdat er uiteindelijk gekeken gaat worden in hoeverre Coba Baca bijdraagt aan de verwezenlijking van de Millennium Development Goals, is het handig eerst uiteen te zetten hoe bibliotheken in het algemeen hieraan zouden kunnen bijdragen. Als er gekeken wordt naar het eerste doel, het tegengaan van extreme honger en armoede, zouden bibliotheken over het algemeen een bijdrage kunnen leveren. Aangezien deze instituties kennis verschaffen, wat zorgt voor sociaaleconomische groei, zal hoogstwaarschijnlijk op de langere termijn het gedeelte van de populatie dat met minder dan $1,- moet leven, verminderen. Het ligt er echter wel aan hoe toegankelijk de bibliotheek is voor dit arme gedeelte van de populatie. Gekeken naar de targets van het tweede doel, kunnen bibliotheken daarbij ook bijdragen aan het behalen van dit doel. In paragraaf 2.2 is namelijk besproken dat kinderen die jong kennis maken met bibliotheken een goede basis hebben voor de rest van de investeringen in het menselijk kapitaal, waaronder de schoolprestaties en aanwezigheid. Uiteraard is het dus van belang dat een bibliotheek die hieraan wilt bijdragen niet alleen oudere maar ook jongere leden heeft. Het derde doel is het promoten van de emancipatie. Vooral aan de indicatoren negen en tien van dit doel zouden bibliotheken kunnen bijdragen aangezien deze instituties zoals hierboven genoemd bijvoorbeeld de schoolprestaties verbeteren. Daarbij worden er vaak ook cursussen geven waardoor vrouwen zich kunnen vormen naar de arbeidsmarkt. Een voorwaarde is wel dat in ieder geval een gedeelte van de leden vrouw is. 28 Ignatow, G., What has globalization done to developing countries public libraries?, Ignatow, G., What has globalization done to developing countries public libraries?,

14 Aan de doelen vier, vijf, zes en zeven zouden bibliotheken indirect kunnen bijdragen door de populatie van de juiste informatie te voorzien. Het ligt er aan of er boeken, cursussen of informatie wordt vertrekt over deze onderwerpen. Kortom of het aanbod aansluit bij het tegengaan van HIV/AIDS, het verbeteren van de gezondheid van moeders en jonge kinderen of het behoud van de omgeving en het milieu. Dit wordt dan ook in het volgende hoofdstuk behandeld. Ondanks de toegang tot communicatiemiddelen zoals ICT- voorzieningen die bibliotheken kunnen bieden, gaat doel acht meer over de wereldwijde samenwerking van overheden en het bedrijfsleven om ontwikkelingslanden te helpen de doelen te bereiken. Dit is dus niet significant van toepassing op bibliotheken. 14

15 Hoofdstuk 3: Coba Baca, meer dan een bibliotheek 3.1 Wat is Coba Baca? Coba Baca is een non-profit organisatie met een openbare bibliotheek in het centrum van Lovina, het noorden van Bali. De organisatie is opgericht door Coba Maas-Kewilaä en de opening van de bibliotheek was op 1 mei Het hoofddoel van de organisatie is onderwijs. 31 Zo tracht Coba Baca door middel van cursussen en boeken bij te dragen aan de ontwikkeling van het gebied. Naast de bibliotheek in Lovina is er een stichting gevestigd in Utrecht. Dit is een Algemeen Nut Beoogde Instelling en is opgericht voor het innen van donaties. Het meeste geld wordt dan ook in Nederland opgehaald. Vorig jaar kwam bijvoorbeeld 6820 euro binnen door deze stichting in Nederland. 32 Maar er komt ook geld binnen via de bibliotheek zelf. Zo heeft oprichtster Coba Maas-Kewilaä ervoor gekozen om ook Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en zelfs Japanse boeken toe te voegen aan de collectie en Indonesische les te geven. Op deze manier komen er ook expats op de bibliotheek af. Ten eerste is hun lidmaatschap en cursusbijdrage duurder en ten tweede kunnen zij kiezen voor lidmaatschapssponsoring van een lokaal kind. Zo zijn er veel kinderen in de buurt die geen geld hebben voor het jaarlijkse lidmaatschap van Indonesische roepia, wat ongeveer gelijk staat aan 1,25 euro. Veel van deze kinderen worden hierdoor gesponsord door Coba Baca zelf of expats vanuit de buurt. Andere bronnen van inkomsten op Bali zijn bijvoorbeeld boetes en kleine donaties. Het totaalbedrag aan inkomsten voor 2012 was Indonesische roepia, wat ongeveer gelijk staat aan 1760 euro. 33 Van het geld dat binnenkomt, gaat er een deel naar de huur en inboedel als computers, printers kasten en bureaus. Voor 2012 was dit zo n 31 procent. 34 Daarnaast gaat er een groot deel van het geld, vorig jaar zo n 26 procent, naar boeken. 35 Een ander deel gaat naar de salarissen van de medewerkers in de bibliotheek, dit was vorig jaar 20 procent. 36 Deze medewerkers woonden eerst in het weeshuis waar Coba Maas-Kewilaä gewerkt heeft voordat ze dit project heeft opgezet. Er is voor lokale en dus betaalde medewerkers gekozen omdat dit handig is voor het bereiken van en het communiceren 30 Coba Baca, (20 mei 2013). 31 Coba Baca, (20 mei 2013). 32 Zie Figuur 1.1 in Appendix Zie Tabel 1.2 in Appendix Zie Figuur 1.2 in Appendix Zie Figuur 1.2 in Appendix Zie Figuur 1.2 in Appendix 1. 15

16 met de lokale leden. Daarbij wordt er zo werkgelegenheid gecreëerd, weliswaar op kleine schaal. Mevrouw Maas-Kewilaä doet haar werk overigens wel op vrijwillige basis. Tot slot wordt 23 procent van de inkomsten gebruikt voor bijvoorbeeld transport, kantoorartikelen en andere bedrijfskosten. 37 De totale kosten van de bibliotheek op Bali stijgen ver buiten het bedrag dat binnenkomt op deze zelfde locatie. Dit resterende bedrag, omgerekend ongeveer 6820 euro, komt echter binnen via Nederlandse stichting. 38 Voor de volledige overzichten van de kosten en inkomsten zie Appendix Het aanbod van Coba Baca In totaal heeft de bibliotheek 8772 boeken. 39 Van deze boeken zijn 5322 boeken in het Indonesisch en dus vooral gericht op de lokale mensen. Daarnaast zijn er 1408 boeken in het Engels, deze zijn voor expats en toeristen maar kunnen uiteraard ook gelezen worden door lokale mensen die Engels kunnen of aan het leren zijn zoals bijvoorbeeld studenten van de universiteit. De overige 2042 Nederlandse, Franse, Duitse, Japanse en Spaanse boeken, worden slechts uitgeleend aan expats en toeristen. Van de 5322 Indonesische boeken zijn er 2230 informatief, de rest is vooral fictie. Voor het volledige overzicht van het aanbod aan boeken, zie Appendix 2. Daarnaast zijn er een aantal informatieve brochures en voorlichtingsfolders in de bibliotheek aanwezig. 40 Zo liggen er verschillende voorlichtingsfolders over HIV/AIDS en tuberculose. In deze folders wordt er informatie verstrekt over de ziektes en er staat ook vaak een adres in waar men terecht kan voor onderzoek of meer voorlichting. Ook is er een klein boekje samengesteld door de medewerkers van de bibliotheek over de gezondheid van moeders en de verzorging van hun baby. Tot slot zijn er folders van andere non-profit organisaties in de buurt zoals Sjaki-Tari-Us en High 5 Rehab om mensen bijvoorbeeld te informeren over de opties voor gehandicapten. Naast de informatievoorziening door middel van boeken en voorlichtingsfolders, verzorgt Coba Baca cursussen. Zo worden er taal-, computer-, dans-, theater- en gitaarcursussen gegeven. 41 Qua taalcursussen zijn er Engelse, Nederlandse en Indonesische lessen te volgen. De Engelse cursus is gratis voor kinderen. Voor volwassenen die bij villa s van expats werken kost het Indonesische roepia 37 Zie Figuur 1.2 in Appendix ((Kosten in Indonesische roepia inkomsten in Indonesische roepia) /0,80 )/ = ongeveer 6828 euro 39 Zie Tabel 2.1 in Appendix Zie Figuren 2.1 t/m 2.5 in Appendix Zie Tabel 2.3 in Appendix 2. 16

17 (ongeveer 3,20 euro) per les en voor de overige volwassenen Indonesische roepia (ongeveer 0,80 euro) per les. Het verschil is dat de cursus voor werknemers van villa s meestal worden betaalt door hun werkgevers. De computercursussen zijn 5000 Indonesische roepia per les. De rest van de cursussen zijn gratis. Vooral de computer- en taalcursussen bouwen in dit geval menselijk kapitaal door cognitieve en taalvaardige ontwikkeling waardoor er onder meer op de lokale arbeidsmarkt kan worden ingespeeld. Zo zijn er in en rondom Lovina veel hotels en villa s waarbij het spreken van Engels uiteraard een pre is. Tot slot worden er door Coba Baca ook evenementen georganiseerd. 42 Op 19 januari 2013 is er bijvoorbeeld een bazaar georganiseerd waar meerdere organisaties uit de buurt de kans kregen om zich kenbaar te maken en voorlichting te geven over bepaalde kwesties. Op deze manier werden de verschillende organisaties in contact met elkaar gebracht en werden verschillende doelgroepen bijeen gebracht. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de Coba Baca en andere organisaties is bijvoorbeeld dat er transport wordt geregeld vanaf het weeshuis Stichting The Lion King in Singaraja naar de bibliotheek. De bibliotheek heeft zo een groter bereik en het weeshuis hoeft geen dubbel werk te verrichten, maar kan gebruik maken van de voorzieningen die Coba Baca te bieden heeft. Door het succes zal de bazaar voortaan twee keer per jaar worden georganiseerd. Elk jaar worden er daarnaast een voetbaltoernooi en een danswedstrijd georganiseerd. Buiten dat dit een leuk evenement is voor zowel leden als niet leden, worden op deze manier meer mensen in contact gebracht met de bibliotheek wat voor meer leden kan zorgen. Een voorbeeld van een ander evenement dat dit jaar is georganiseerd door Coba Baca is de Internationale Kinderboekendag. Kinderen konden zich inschrijven voor voorlees-, schrijf- of tekenwedstrijden waarbij boeken konden worden gewonnen. Een relatief nieuwe en snelle bron van informatievoorziening is de computer met internet. De computers met computercursussen zijn wel aanwezig maar helaas heeft Coba Baca nog niet de benodigdheden om de bibliotheek van internet te voorzien waardoor deze nieuwe en snelle methode van informatievoorziening ontbreekt. Nu is het zo dat vele restaurants en hotels in de buurt deze voorziening wel aanbieden dus de bron is wel aanwezig. Het verschil is echter dat in deze gelegenheden niet aan de zogenoemde informatiemanagement vaardigheden, zoals besproken in hoofdstuk 2, 42 Zie Tabel 2.4 in Appendix 2. 17

18 wordt gewerkt. De efficiëntie van het verzamelen en verwerken zou in dit soort gelegenheden dus kunnen ontbreken. Omdat bibliotheken wel werken aan deze informatie management vaardigheden, is dit wellicht een punt voor de toekomst. 3.2 De leden van Coba Baca Volgens de gegevens van dit jaar tot eind april heeft de bibliotheek van Coba Baca 758 leden. 43 Wat opvalt is de relatief grote hoeveelheid aan vrouwelijke leden. Zo n 28 procent is namelijk man en 71,5 procent vrouw. 44 De overige 0,5 procent bestaat uit 4 leden die boeken kunnen lenen voor groepen. Deze bestaan uit twee leraren die boeken meenemen voor hun klas en één lid die boeken meeneemt naar een dorp in de bergen. Op deze manier kan op een laagdrempelige manier een groter publiek worden bereikt. Van de 758 leden, worden er 700 onder de noemer lokaal geschaard, de rest zijn expats of toeristen. 45 Voor dit onderzoek zijn vooral de gegevens over de samenstelling van de lokale leden nodig en deze worden dan ook voornamelijk gebruikt. In Appendix 3 is een overzicht te vinden van de samenstelling van de leden. Coba Baca richt zich met name op lokale kinderen. Dit zie je ook terug in de samenstelling van de leden. In Appendix 3 is te zien dat het overgrote deel namelijk tussen de 0-17 jaar is. Zo is dat bij de lokale vrouwen 68 procent en bij de lokale mannen 78 procent. Maar ook andere leeftijdsgroepen worden zeker welkom geheten. Wat opvalt is dat de groep volwassenen bij de lokale vrouwen aanzienlijk groter is als bij die van de mannen. Buiten het absolute verschil om, is dit te verklaren door de leeftijdsgroep die bij de lokale mannen 11 procent is en bij de lokale vrouwen 21 procent. Voor een lidmaatschap wordt voor elk lokaal kind een jaarlijkse bijdrage van Indonesische roepia gevraagd, dit is ongeveer 1.25 euro. Voor lokale volwassene is het Indonesische roepia. Deze prijzen zijn voor expats hoger. Zo is de jaarlijkse bijdrage voor een kind Indonesische roepia (ongeveer 4 euro) en voor een volwassene Indonesische roepia (ongeveer 8 euro). Coba Baca bereikt door deze prijzen niet alleen expats of toeristen maar ook juist de lokale mensen. Zoals in paragraaf 3.1 al even naar voren is gekomen, worden naast de betalende leden een aantal leden gesponsord. Dit kan zijn door Coba Baca of een andere sponsor. Op deze 43 Zie Tabellen 3.1 t/m 3.4 in Appendix Zie Figuur 3.1 in Appendix Zie Tabellen 3.1 t/m 3.3 in Appendix 3. 18

19 manier wordt de toegang tot de voorzieningen van Coba Baca laagdrempelig en heeft de organisatie een groter bereik, ook bij het armere deel van de populatie. 3.3 Teruggekoppeld naar Millennium Development Goals Als er gekeken wordt naar het eerste doel, het tegengaan van extreme honger en armoede, biedt de organisatie door middel van lage lidmaatschapsprijzen en sponsoring een laagdrempelige toegang tot de informatievoorzieningen voor het armere deel van de bevolking. Dit deel van de populatie wordt op deze manier dus ook kansen geboden. Gekeken naar het tweede doel, het bereiken van universeel basisonderwijs, dan bestaan de leden van Coba Baca voornamelijk uit lokale kinderen. Gezien de goede basis voor de rest van de investeringen in het menselijk kapitaal, waaronder de schoolprestaties en aanwezigheid, kan er dus worden bijgedragen aan het afmaken van de complete leergang van het basisonderwijs van deze kinderen. Het derde doel is het promoten van de emancipatie. Wat opviel aan de samenstelling van de leden van Coba Baca is dat het merendeel vrouw is, maar liefst 71,5 procent. Daarnaast zijn er van de elf boeken over vrouwen in de bibliotheek, zeven specifiek over feminisme en vrouwenemancipatie. 46 Doel vier en vijf, het verminderen van kindersterfte en het verbeteren van de gezondheid van moeders, zijn in dit geval samen gebracht. Van de drieënvijftig boeken over gezondheid, zijn er in de bibliotheek zestien boeken aanwezig die deze onderwerpen beide behandelen. 47 Verder is er voor de bazaar toentertijd een informatief boekje samengesteld door de werknemers van Coba Baca over de gezondheid van moeders en de verzorging van hun baby. Bezoekers kunnen dit boekje nu nog steeds gratis meenemen. Over HIV/AIDS, tuberculose, malaria en andere ziektes, zijn in de bibliotheek twee boeken aanwezig waarin kort wordt uitgelegd wat de ziektes inhouden. Daarnaast zijn er drie boeken waarin tuberculose wordt behandeld. Dit is een klein gedeelte van de drieënvijftig boeken over gezondheid, zeker gezien HIV/AIDS en het groeiende besmettingsaantal op Bali. Wel zijn er overigens informatieve folders aanwezig bij Coba Baca. Eén over tuberculose en relatief veel, twee over HIV/AIDS. Ook heeft er op de bazaar een vertegenwoordiger van Warga s Peduli, een organisatie voor homorechten, 46 Zie Tabel 2.2 in Appendix 2 47 Zie Tabel 2.2 in Appendix Appendix 2 19

20 gesproken over het onderwerp HIV/AIDS. 48 Deze zal op de volgende bazaar weer komen. Over het behoud van de omgeving, doel zeven, zijn tweeëntwintig specifieke boeken te vinden in de bibliotheek. Ze zijn verspreid over verschillende secties zoals bijvoorbeeld kinderboeken, tweetalige boeken, feitenboeken, algemene kennis en encyclopedieën. Naast de specifieke boeken zijn er ook boeken over de natuur en de flora en fauna, hierin wordt soms indirect verwezen naar bijvoorbeeld een bedreigde diersoort. 48 Zie Figuur 2.1 in Appendix 2 20

21 Conclusie en eventuele aanbevelingen Coba Baca kan dus door middel van de bibliotheek met de bijbehorende cursussen en evenementen op een aantal manieren bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied. Wel moet genoemd worden dat deze definitie van ontwikkeling als een westers ideaal kan worden beschouwd. Gekeken naar de Millennium Development Goals scoort Coba Baca op een aantal punten goed en bij een aantal punten is er ruimte voor verbetering. De organisatie biedt ten eerste op een laagdrempelige manier toegang tot informatievoorzieningen en informatiemanagement vaardigheden. Op deze manier wordt er bijgedragen aan het behalen van het eerste doel, het tegengaan van extreme honger en armoede. Aangezien deze institutie kennis verschaft, wat zorgt voor sociaaleconomische groei, zal hoogstwaarschijnlijk op de langere termijn het gedeelte van de populatie dat met minder dan $1,- moet leven, verminderen. Zeker gezien de toegang voor het armere deel van bevolking, door de lage lidmaatschapsprijzen en sponsoring, extra laagdrempelig is gemaakt. Ook draagt Coba Baca op zekere hoogte bij aan het bereiken van het tweede doel, het bereiken van universeel basisonderwijs. De leden van Coba Baca zijn namelijk voornamelijk lokale kinderen. Aangezien een jonge kennismaking met bibliotheken een goede basis biedt voor de rest van de investeringen in het menselijk kapitaal, waaronder de schoolprestaties en aanwezigheid, kan er dus worden bijgedragen aan het afmaken van de complete leergang van het basisonderwijs van deze kinderen. Coba Baca helpt tevens met het behalen van doel drie. Dit gebeurt doordat bibliotheken latere investeringen in het menselijk kapitaal kunnen verbeteren en bijvoorbeeld door middel van taalcursussen mensen zich kunnen aanpassen aan de arbeidsmarkt. Het merendeel van de leden van Coba Baca, 71,5 procent, is vrouw. Hierdoor wordt er bijgedragen aan het behalen van het derde doel, het promoten van vrouwenemancipatie. Qua aanbod zijn er momenteel slechts elf boeken over vrouwen en zeven specifiek over vrouwenemancipatie. Dit aantal zou eventueel opgeschroefd kunnen worden. Doel vier en vijf, het verminderen van kindersterfte en het verbeteren van de gezondheid van moeders, zijn samen gebracht. Coba Baca zorgt qua aanbod voor een redelijke bijdrage aan deze doelen. Van de drieënvijftig boeken over gezondheid, zijn er in de bibliotheek zestien boeken aanwezig die deze onderwerpen beide behandelen. 21

22 Verder is er voor de bazaar van 19 januari 2013 een informatief boekje samengesteld door de werknemers van Coba Baca over de gezondheid van moeders en de verzorging van hun baby. Bezoekers kunnen dit boekje nu nog steeds gratis meenemen. Omdat het moeilijk te achterhalen is of er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten zou er extra aandacht kunnen worden gegeven aan dit punt. De organisatie zou kunnen denken aan het organiseren van een vrouwendag waarbij er op een leuke manier informatie wordt verstrekt, ook doel drie kan hier eventueel bij worden opgenomen. Over HIV/AIDS, tuberculose, malaria en andere ziektes, zijn in de bibliotheek twee gezondheidswoordenboeken aanwezig waarin kort wordt uitgelegd wat de ziektes inhouden. Daarnaast zijn er drie boeken waarin tuberculose wordt behandeld. Zeker gezien HIV/AIDS en het bovengemiddelde aantal besmettingen op Bali, is dit een zeer klein en matig aanbod. Er zijn overigens wel informatieve folders aanwezig bij Coba Baca, één over tuberculose en twee over HIV/AIDS. Ook heeft er op de bazaar een vertegenwoordiger van Warga s Peduli, een organisatie voor homorechten, over het onderwerp HIV/AIDS gesproken. Deze zal op de volgende bazaar weer komen. Er wordt dus wel gewerkt aan deze punten maar een aantal boeken over deze onderwerpen, met nadruk op HIV/AIDS, zou Coba Baca nog meer de kans geven om bij te dragen aan dit zesde ontwikkelingsdoel. Verder is het wellicht een idee om een dag in het jaar extra aandacht te schenken aan dit onderwerp, bijvoorbeeld op Wereld Aids Dag. Over het behoud van de omgeving, doel zeven, zijn tweeëntwintig specifieke boeken te vinden in de bibliotheek. Ze zijn verspreid over verschillende secties zoals bijvoorbeeld kinderboeken, tweetalige boeken, feitenboeken, algemene kennis boeken en encyclopedieën. Op deze manier draagt Coba Baca dus bij aan dit doel. Omdat het ook hierbij moeilijk is te achterhalen of er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze boeken, is het wellicht een idee om een informatief evenement te organiseren rondom dit onderwerp. Er kan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een milieuorganisatie worden gevraagd om te spreken en een knutseldag van afval worden georganiseerd om het aantrekkelijker te maken voor kinderen. Een ander idee is om een milieuorganisatie uit te nodigen op de volgende bazaar. Ondanks de toegang tot communicatiemiddelen zoals ICT- voorzieningen die bibliotheken kunnen bieden, gaat doel acht meer over de wereldwijde samenwerking van overheden en het bedrijfsleven om ontwikkelingslanden te helpen de doelen te bereiken. Dit is dus in mindere mate van toepassing op bibliotheken. Daarbij komt dat 22

23 Coba Baca nog niet de benodigdheden heeft om de bibliotheek van internet te voorzien waardoor deze nieuwe en snelle methode van informatievoorziening ontbreekt. 23

24 Literatuur Coba Baca, < (20 mei 2013). Hart, G., New vision, new goals, new markets? Reflections on a South African case study of community library services, South African Journal of Library & Information Science 76 (2010) Hubrechtse, S., Democracy, Digital Divide and Public Library, Digital Polish bulletin EBIB 7 (2001) 1-4 op < (20 mei 2013). Ignatow, G., What has globalization done to developing countries public libraries?, International Sociology 26 (2011) Magara, E., Politics in the indigenization of library and information services: The way forward for East Africa, Information Development 26 (2010) Ministry of National Development Planning, Report on the achievement of the Millennium Development Goals in Indonesia 2011 (2012), op < %20of%20the%20MDGs%20in%20Indonesia% pdf > (20 mei 2013). Milam, D.P., Public Library Strategies for Building Stronger Economies and Communities, National Civic Review (2008) Potter, R.B., Binns, T., Elliot, J.A. & Smith, D., Geographies of Development. An Introduction to Development Studies (2008). United Nations Development Programme, < (20 mei 2013). United Nations Development Programme, < (20 mei 2013). 24

25 Appendix 1: Kosten en inkomsten Coba Baca Figuur 1.1: Cijfers Coba Baca Nederland 25

26 Tabel 1.1: Uitgaven Coba Baca Bali Annually Report Expenses COBA BACA 1 st. January 2012 until 1 st. January 2013 NR. Description Amount 1 Rent Building Rp Salaries Rp Transport Rp Electricity Rp Overhead Rp Books Rp Office Equipment Rp Office Items Rp Total Rp Figuur 1.2: Uitgaven Coba Baca Bali Office Equipment Rp 4,569,400 Office Items Rp 7,549,745 Rent Building Rp 24,736,000 Books Rp 27,486,463 Salaries Rp 21,390,000 Overhead Rp 12,254,550 Electricity Rp 4,200,000 Transport Rp 5,252,790 26

27 Tabel 1.2: Inkomsten Coba Baca Bali COBA BACA INCOME 2012 Nr. Description Amount 1 Members Rp ,00 2 Fines Rp ,00 3 Donations/Sales/Courses Rp ,00 Total Rp ,00 Figuur 1.3: Inkomsten Coba Baca Bali DONATIONS/ SALES/COURSES Rp 6,403, MEMBERS,Rp 11,788, FINES Rp 3,901,

28 Appendix 2: Het aanbod Tabel 2.1: Aanbod boeken AANBOD BOEKEN Categorie Aantal Categorie Aantal Algemene ontwikkeling 85 Scheikunde 16 Biologie 19 Sociaal maatschappelijk 37 Computer 72 Sport 30 Creativiteit 91 Sprookjes 147 Cultuur 19 Strips 679 Economie 12 Talen 204 Encyclopedie 77 Techniek 4 Flora & Fauna 56 Tweetalig (BHS-ENG) 216 Feiten boeken 60 Veeteelt 6 Geografie 36 Vrouwen 11 Geschiedenis 39 Wetenschap 116 Gezondheid 53 Wiskunde 57 Hobby s 27 Woordenboek 36 Horeca 12 Asia (ENG) 24 Horror 42 Bali (ENG) 48 Humor 97 Indonesia (ENG) 143 Indonesië 19 Kinderboeken (ENG) 409 Inspiratie 247 Roman (ENG) 784 Kinderboeken 37 Azië (NE) 27 Kinderverhalen 390 Bali (NE) 7 Koken 57 Flora & Fauna (NE) 27 Kunst & Design 30 Indonesië (NE) 87 Landbouw 33 Gezondheid (NE) 15 Magazines 252 Kinderboeken (NE) 80 Muziek 78 Non fictie (NE) 69 Natuur 244 Roman (NE) 1432 Natuurkunde 34 Spiritueel & Sociaal (NE) 45 Politiek 11 Japanse romans 167 Poëzie 15 Duitstalige romans 65 Religie 48 Spaanstalig 2 Rekenen 5 Franstalig 13 Rechten 33 Franstalig voor kinderen 6 Roman 1433 Totaal

29 Tabel 2.2: Aanbod boeken Millennium Development Goals Onderwerpen Millennium Development Goals Onderwerp Aantal boeken HIV/AIDS 2 gezondheidswoordenboeken Tuberculose 3 over infectieziektes, 2 gezondheidswoordenboeken Malaria 2 gezondheidswoordenboeken Gezondheid van moeders en baby s specifiek gekeken naar behouden ervan. Uiteraard ook te vinden in encyclopedieën en boeken over natuur, flora en Behouden milieu fauna. Emancipatie van vrouwen 7 Tabel 2.3: Cursussen Coba Baca Cursussen Cursus Prijs per les Gemiddeld aantal deelnemers Indonesisch Rp. 10 per week Engels volwassenen Locals: , Personeel villa s/hotels: per week Engels kinderen gratis 30 per week Nederlands Rp. 5 per week Gitaarles Gratis +/-20 per jaar Computerles 5000 Rp. 5 per week Theater Gratis Ligt aan evenement Dansen Gratis 10 per week Tabel 2.4: Ander aanbod Coba Baca Anders Activiteit Datum Uitleg Bazaar 19 Januari 2013 en Augustus Met dit evenement is Coba Baca 2013 dit jaar (19 januari 2013) begonnen. Bij deze bazaar krijgen verschillende organisaties de kans zich kenbaar te maken en eventueel voorlichting te geven over een bepaalde kwestie. Door het succes wordt geprobeerd dit evenement twee keer per jaar te organiseren. Internationale kinderboekendag 2 April 2013 Op internationale kinderboekendag werden er voorlees-, teken- en schrijfwedstrijden georganiseerd. Als prijs werden er gesponsorde boeken uitgedeeld. 29

30 Voetbaltoernooi Juli 2013 Dit evenement wordt elk jaar georganiseerd. Naast dat het leuk is, worden hiermee meer mensen in aanraking gebracht met Coba Baca. Danswedstrijd Juli 2013 Dit evenement wordt elk jaar georganiseerd. Naast dat het leuk is, worden hiermee meer mensen in aanraking gebracht met Coba Baca. Brochures en voorlichting HIV - In de bibliotheek liggen meerdere informatie- en voorlichtingsfolders over HIV/AIDS. In deze folders zijn ook adressen te vinden voor eventuele hulp. Tuberculose - In de bibliotheek ligt een informatieve folder over tuberculose. Gezondheid moeders - Medewerkers van Coba Baca hebben een eigen voorlichtingsboekje gemaakt voor zwangere vrouwen. Sjaki-Tari-Us en High 5 Rehab - In de bibliotheek liggen folders van andere non-profit organisaties zoals Sjaki-Tari-Us en High 5 Rehab om mensen te informeren over de opties voor gehandicapten. 30

31 Figuur 2.1: Brochure bazaar HIV/AIDS Figuur 2.2: Voorkant folder tuberculose 31

32 Figuur 2.3: Voorkant folder HIV/AIDS Figuur 2.4: Voorkant folder HIV/AIDS Figuur 2.5: Voorkant boekje zwangere vrouwen en verzorging baby 32

33 Appendix 3: De leden Tabel 3.1: Overzicht mannelijke leden Coba Baca Mannen Nummer Naam Geboorte datum Soort lid Woonplaats Datum afgifte Datum verval AL ANAK LOKAL bondowoso AL ANAK LOKAL Kalibukbuk AL ANAK LOKAL Pengastulan AL-0501 Ni LUH PUTU NANDA DEWi ANAK LOKAL negara AL ANAK LOKAL Singaraja AL-0568 Gst. Ngurah Md. Aryantana ANAK LOKAL Bantang Banua AL ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0612 Alpin Wardani ANAK LOKAL Bunut Panggang AL-0661 Orlando Sohan Musanieding ANAK LOKAL Singaraja AL-0662 Kd Bagus Suardana Suputra ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-0663 Gede Agus Bayu Mahendra ANAK LOKAL Kayuputih AL-0697 Gst. Enzo Balarama W ANAK LOKAL Singaraja AL-0698 Gst. KD Loris Arjunata W ANAK LOKAL Singaraja AL-0718 Kd. Satria Darma Arta Wiguna ANAK LOKAL Kuta AL-1262 KT. YUDHI KRISNA DWIPAYANA ANAK LOKAL Singaraja AL ANAK LOKAL singaraja\ AL-0761 Putu Yudi ANAK LOKAL Singaraja AL-0782 Stephen Wijantho ANAK LOKAL Denpasar AL-0791 Kd. Eri Hendrayana ANAK LOKAL Lokapaksa AL-0815 MD Evander Purnama Yasa ANAK LOKAL Malang AL-0818 Pt. Hendra Enteriadi ANAK LOKAL Singaraja AL-0822 Kd Budiartana ANAK LOKAL Kalibubuk AL-0824 Gd Ari Wiguna ANAK LOKAL Tejakula AL-0836 RIO SWANDIKA ANAK LOKAL AL-0839 PT Juniasa ANAK LOKAL banyualit AL-0843 Kadek Adi Widiatmika ANAK LOKAL Singaraja AL-0854 Agus Ronny Saputra ANAK LOKAL AL-0860 agnes irmayanti ANAK LOKAL anturan AL-0874 Rizky Bala ANAK LOKAL AL-0876 Gede Bayu Juniasa ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-0883 KM. CARLO PUTRA WIGUNA ANAK LOKAL Kaliasem AL-0886 Kadek Suartini ANAK LOKAL Temukus AL-0890 Agus Riska Saputra ANAK LOKAL seririt AL ANAK LOKAL Kaliasem AL-0900 Gede Wahyu Pratama ANAK LOKAL Karangasem AL-0908 Agus Krisna Bayu ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0917 Kd. Erin Dwiyanti ANAK LOKAL Kalibukbuk AL ANAK LOKAL AL-0922 I Gusti Nyoman Dhika Pratama ANAK LOKAL Singaraja AL-0923 Ginanjar Wira Hadi Saputra ANAK LOKAL seririt AL-0926 Kadek Dwi Permana ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-0927 I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani ANAK LOKAL Singaraja Putri AL-0932 Putu Sujana ANAK LOKAL Kaliasem AL-0934 Kadek Erik Wilantara ANAK LOKAL Buana Sari AL-0941 Ni Ketut Novi Velina ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-0944 I Made Ariana ANAK LOKAL Banyualit AL-0946 I Putu Suryadi Putra ANAK LOKAL Singaraja AL-0947 GERE ANAK LOKAL Jawa AL-0951 Gede Surya Buana Artha ANAK LOKAL Kaliasem AL-0952 Gede Haris Tana ANAK LOKAL Kaliasem

34 AL-0955 Gst. Pt. Nopa Kerta Yasa ANAK LOKAL anturan AL-0960 Komang Putra Ananda ANAK LOKAL singaraja AL-0962 Pt. Meisterawan ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0974 Ramdani Martawardaya ANAK LOKAL jakarta AL-0982 Gd. Ryan Andreadi ANAK LOKAL temukus AL-0983 I Gede Diva Sumarta Yana ANAK LOKAL kaliasem AL-0990 Kadek Tora Mahatma ANAK LOKAL singaraja AL-1008 Kd. Satria Darma Arta Wiguna ANAK LOKAL kuta AL-1010 Dede Dion ANAK LOKAL Bhuanasari AL-1021 I Made Widya Arigunawan ANAK LOKAL Praya AL-1022 Komang Cakrawenda Yoga Laksana ANAK LOKAL Singaraja AL-1028 David Muhammad Rizki ANAK LOKAL Malang AL-1030 I Kadek Dwi Rama Saputra ANAK LOKAL Singaraja AL-1033 KD Martien Mahardika ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1034 Ketut Ariawan ANAK LOKAL bhuana sari AL-1040 Duta Danuartha Angger Prasetyo ANAK LOKAL Lovina AL-1041 A.A Ngurah Aragon Udayana ANAK LOKAL singaraja AL-1044 KM rama Juliantara ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1045 Kd. Sri Nitiya Apriliani ANAK LOKAL Kalibubuk AL-1049 Putu Agus juliantara ANAK LOKAL Singaraja AL-1055 Putu Satya Paramarta ANAK LOKAL singaraja\ AL-1058 Rico Bhujangga Putra ANAK LOKAL Kaliasem AL-1059 KM Lanang Adi Arimbawa ANAK LOKAL Banjar AL-1060 KD Adi Wryatama ANAK LOKAL Kaliasem AL-1061 KM Deni Ari Gunawan ANAK LOKAL Kaliasem AL-1062 I Ketut Alit Darma Wijaya ANAK LOKAL singaraja AL-1063 GD yudi Artawan ANAK LOKAL kaliasem AL-1064 Made Roby Pratama Purna ANAK LOKAL Buleleng AL-1065 Km. Ari Ody Sastrawan ANAK LOKAL Kaliasem AL-1066 Kd. Restu Cahaya Putra ANAK LOKAL Singaraja AL-1070 I Ketut Sudirta ANAK LOKAL sideman AL-1072 I Gede Andi Suta Darmawan ANAK LOKAL Temukus AL-1073 David Adam Testa ANAK LOKAL P. Siantar AL-1074 Pt. Linggar Mahendradata ANAK LOKAL Singaraja AL-1076 Putu Meidy Laba Yasa ANAK LOKAL Banjar AL-1078 KM Aryasa ANAK LOKAL Banyualit AL-1082 Komang Doni Adi Permana ANAK LOKAL Temukus AL-1083 Kadek Yoga Afi Prakusia ANAK LOKAL temukus AL-1088 Km. Latra Hendrawan ANAK LOKAL Banyualit AL-1091 Riyan Faldi ANAK LOKAL denpasar AL-1093 Putu Artawan ANAK LOKAL AL-1094 Made Anandha Radya Dananjaya ANAK LOKAL Singaraja AL-1096 Gede Aryan Narayana Wahyudi ANAK LOKAL Singaraja AL-1097 I Made Widnyana Kesuma Wibawan ANAK LOKAL singaraja AL-1099 I Gusti Putu Aristayana ANAK LOKAL singaraja AL-1101 Made Ruben Saputra ANAK LOKAL tejakula AL-1104 Riski Aprianto ANAK LOKAL Singaraja AL-1105 PT. ERIK YASA ANAK LOKAL SINGARAJA AL-1106 PT. AGUS HENDRA ARIAWAN ANAK LOKAL KALIBUKBUK AL-1107 KD. FERI SETIAWAN ANAK LOKAL DENPASAR AL-1111 I Ketut Restu Cahyadiarta ANAK LOKAL Seririt AL-1112 Bagus Wiradarma ANAK LOKAL Singaraja AL-1121 I Putu Gede Krsna Yudha Dharma ANAK LOKAL Denpasar AL-1122 I MD Purnama Dh Suputra ANAK LOKAL Denpasar AL-1128 Arindra Maha Permana ANAK LOKAL Singaraja AL-1139 PT Andre Pasek Juni Arta ANAK LOKAL Singaraja AL-1140 KT Budi Kurniawan ANAK LOKAL Kayu Putih AL-1145 I KM Cakra Wayu ANAK LOKAL Banjar AL-1146 I Gede Indrawan ANAK LOKAL kayuputih AL-1147 PT dema pratama ANAK LOKAL Buleleng

35 AL-1149 Gavin Arrasyid Simatupang ANAK LOKAL Singaraja AL-1157 Shawn Victor Melik ANAK LOKAL Amerika AL-1161 GD Dendi Adi Putra ANAK LOKAL Kali Bukbuk AL-1171 Bayu Dharma Wiranatha ANAK LOKAL Busungbiu AL-1177 Nyoman Rabindra Winata ANAK LOKAL Singaraja AL-1187 Kd. Hery Suryawan ANAK LOKAL Lovina AL-1194 Made Ega Permana ANAK LOKAL Anturan AL-1195 KD Doddy Purna Hendrawan ANAK LOKAL Anturan AL-1196 Dewa Komang Ariyasa ANAK LOKAL Anturan AL-1197 Kadek Wira mahayana ANAK LOKAL singaraja AL-1198 PT wahyu Dharmayasa ANAK LOKAL singaraja AL-1209 Ony Abil Adityo ANAK LOKAL Bojonegoro AL-1210 Kadek Ardi bahari ANAK LOKAL Anturan AL-1211 Iwan Giordano ANAK LOKAL Perancis AL-1213 Ni Putu Yuni Anggareni ANAK LOKAL Temukus AL-1214 Gede Ricky Sayoga ANAK LOKAL Singaraja AL-1215 Km. Taro Sumerta Dana ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1217 Putu Ardiasa ANAK LOKAL kaliasem AL-1218 Kd Agus Indrayana ANAK LOKAL Negara AL-1222 Gede Ardi Reksa Putra ANAK LOKAL temukus AL-1223 I Gusti Bagus Ngurah Widya Ananda ANAK LOKAL mataram AL-1230 Agus Krisna Bayu ANAK LOKAL kalibukbuk AL-1231 Pande Nyoman Dandy B ANAK LOKAL Singaraja AL-1237 I Gede Agra Gunawan ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1239 Nyoman Widiam Riski samkayana ANAK LOKAL singaraja AL-1270 Gede Buda Wartana ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1241 Yehuda Adriel T. ANAK LOKAL AL-1271 Gede Rendy Candra Priandipa ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1258 Cahaya Saphira ANAK LOKAL Singaraja AL-1259 Hikam rama danny ANAK LOKAL Puri Taman AL-1249 Ketut adi Gunawan ANAK LOKAL Banyualit Al-1250 Komang Mangku Merta Yasa ANAK LOKAL Banyualit AL-1244 Rayhan Aden ANAK LOKAL Kaliasem Totaal 143 Lokale kinderen man DE-0042 Ian Leslie Davey DEWASA EXPATRIATE DE-0057 Glen Douglas Marshall DEWASA EXPATRIATE Hexham DE-0059 Barrie Gordon Stewart DEWASA EXPATRIATE DE-0061 Gerit Van Den Berk DEWASA EXPATRIATE DE-0062 PETRUS HERMANUS SIEARTSEMA DEWASA EXPATRIATE DE-0063 Robert Reimert DEWASA EXPATRIATE DE-0066 F. J. Hoekstra DEWASA EXPATRIATE Belanda DE-0069 John Kelly DEWASA EXPATRIATE DE-0072 Jan Klok DEWASA EXPATRIATE DE-0074 W. Hijman DEWASA EXPATRIATE DE-0075 Rene Bruns DEWASA EXPATRIATE DE-0077 Alexander Roell DEWASA EXPATRIATE DE-0079 SYD JOSEPH DEWASA EXPATRIATE DE-0080 Eric Ludwig DEWASA EXPATRIATE hambrug DE-0081 Stephen Huse DEWASA EXPATRIATE DE-0087 Chris Bourke DEWASA EXPATRIATE DE-0089 Bo Anders Karlsson DEWASA EXPATRIATE DE-0090 GERBER DEWASA EXPATRIATE DE-0093 klaas Mulder DEWASA EXPATRIATE DE-0095 WILHELMUS FREDERICUS DEWASA EXPATRIATE DE-0098 S. M. Boeren DEWASA EXPATRIATE Belanda DE-0099 Bryan Benepe DEWASA EXPATRIATE Australia DE-0100 Robert Berns DEWASA EXPATRIATE

36 Totaal 23 Volwassene expat mannen < 30 jaar DL-0158 Sri Mariati DEWASA LOKAL singaraja DL-0240 Dewa Putu Aditya Purwa DEWASA LOKAL DL-0242 I Gede Suradnyana DEWASA LOKAL kalibukbuk DL-0244 Komang Suarma DEWASA LOKAL singaraja DL-0250 Gede Irwandika DEWASA LOKAL Singaraja DL-0253 I.B Pt Rai Suryawan DEWASA LOKAL banjar DL-0283 Nyoman Guna Adnyana DEWASA LOKAL Desa Sangsit, bnj Sama DL-0284 Putu Widiadnyana DEWASA LOKAL denpasar DL-0291 KD. MASTINA SURYA ADE MARTA DEWASA LOKAL SINGARAJA DL-0297 Hendrop Liberto H DEWASA LOKAL Surabaya DL-0312 Gede Okta Diantana DEWASA LOKAL Busungbiu DL-0313 Demas Ahmad Hasanuddin DEWASA LOKAL Malang DL-0319 Wisnu Saputra DEWASA LOKAL Dencarik DL-0320 Hamdan Bahri DEWASA LOKAL DL-0329 Kadek Arianto DEWASA LOKAL Kayuputih DL-0417 I Gede Merta DEWASA LOKAL Panji Anom DL-0354 Mas Arya Suwardana DEWASA LOKAL Tabanan DL-0356 SUGENG RIYADI DEWASA LOKAL DL-0360 I Gede Gangga Suwana DEWASA LOKAL Badung DL-0365 I Gede Angga Sukaryawan DEWASA LOKAL Denpasar DL-0374 Aendrik Januar Adiputra DEWASA LOKAL Negara DL-0379 Made Wikrama DEWASA LOKAL Pemaron DL-0385 PT. Agus Hendra Astrawan DEWASA LOKAL Seririt Totaal 22 > 30 jaar DL-0281 Gede Brahmastana DEWASA LOKAL Singaraja DL-0341 Yudianto DEWASA LOKAL Kayu Putih DL-0343 Gusti Nyoman Stanawati DEWASA LOKAL Singaraja DL-0346 I Gusti Ketut Ari Nadi DEWASA LOKAL singaraja DL-0390 A.A Gede Agung Susila DEWASA LOKAL Singaraja DL-0269 R.B Wayan Sidik Permana DEWASA LOKAL Pesimggahan Totaal 6 Totaal 28 Volwassene lokale mannen SC-0005 Kadek Arta SPONSOR COBABACA tabog SC-0006 Umbu Frans H SPONSOR COBABACA sumba SC-0032 Tedi Nopiana Boki,S.Pd SPONSOR COBABACA Singaraja SC-0044 Alif Sabari SPONSOR COBABACA Singaraja SC-0045 Kd. Widiantika SPONSOR COBABACA Gobleg SC-0046 Km. Mardianto SPONSOR COBABACA Baturiti SC-0047 Kd. Mardiasa SPONSOR COBABACA Baturiti SC-0048 Gd. Darma Puja SPONSOR COBABACA Alasangker SC-0054 Koni Arta SPONSOR COBABACA Singaraja SC-0061 I GD BUDIARTA SPONSOR COBABACA SINGARAJA SC-0064 Gede Krisna SPONSOR COBABACA tiga wasa SC-0065 Ketut Arya SPONSOR COBABACA Tenaon Totaal 12 Sponsor Cobabaca Man SI-0016 KD Dirga Yasa SPONSOR IAN BHUANA SARI SI-0024 PT WIDARSANA SPONSOR IAN KAYUPUTIH SI-0031 Gede Dedi Pradita SPONSOR IAN Kayu Putih SI-0032 Komang Bakti Yasa SPONSOR IAN Banjar dinas pura SI-0033 KD. Aris Saputra SPONSOR IAN kayuputih SI-0036 Amin SPONSOR IAN kayu putih melaka Totaal 6 Sponsor Ian Man Totaal 212 mannelijke leden 36

37 Tabel 3.2: Overzicht vrouwelijke leden Coba Baca Vrouwen Nummer Naam Geboorte datum Soort lid Woonplaats Datum afgifte Datum verval AE-0002 Zoe DANK ANAK EXPATRIATE AE-0040 Zoe Benepe ANAK EXPATRIATE California Totaal 2 Kind Expat Vrouw AL-0040 Eka Purnamawati ANAK LOKAL anturan AL-0118 L. Novita Sari ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0129 Luh Putu Sri Yulianti ANAK LOKAL kalibukbuk AL ANAK LOKAL singaraja AL ANAK LOKAL singaraja AL ANAK LOKAL kaliasem AL ANAK LOKAL singaraja AL ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0419 Kd Ary Kusuma Astuti ANAK LOKAL Singaraja AL ANAK LOKAL kaliasem AL-0450 Kd Adella Verenzia ANAK LOKAL banjar AL-0453 Ummi Farika ANAK LOKAL bunut panggang AL-0489 Evy Monifa Apriani ANAK LOKAL singaraja AL-0569 Putu Sudarmi ANAK LOKAL Tukad Mungga AL ANAK LOKAL Singaraja AL-0571 Luh Devi Septiani ANAK LOKAL Kaliasem AL-0587 Kd. Sri Udayani ANAK LOKAL Banyualit AL-0722 Ni Pt. Tiara Handayani ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-0613 I Gst. Ayu Sri Maharani ANAK LOKAL Kaliasem AL-0630 komang RAHAYUNI ANAK LOKAL BANYUALIT AL-0631 Ni Kd. Windi Arini ANAK LOKAL Temukus AL-0664 Wayan Merta Yasa ANAK LOKAL Desa Kekeran AL-0665 Komang Noviani ANAK LOKAL Singaraja AL-0677 Ni Made Ary Primayanti ANAK LOKAL Selong AL-0692 Putu Sri Ayu Padmi ANAK LOKAL kalianget AL-0699 Pt. Desy Natalia Dewi ANAK LOKAL Cempaga AL-0700 Gusti Ayu Kristianti ANAK LOKAL gitgit AL-0701 Ketut Amaya Kereina Kristin ANAK LOKAL Singaraja AL-0702 Pipin Puspa Lestari ANAK LOKAL bhuana sari AL-0703 Anggun Maria Andani ANAK LOKAL bhuana sri AL-0721 Luh Putu Novita Kusuma Dewi ANAK LOKAL Yehanakan AL-0728 Pt. Eka Meilia Mustika ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0729 Sinta Wahyu Safitri ANAK LOKAL singaraja AL-0730 Pt. Candra Apriliani ANAK LOKAL Singaraja AL-0731 Dian Andreani ANAK LOKAL Singaraja AL-0732 Pt Okta Krisdayanti ANAK LOKAL Kaliasem AL-0736 Kd. Erin Dwiyanti ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-0743 Gst. Pt Miralyn Aristawidya ANAK LOKAL Kloncing AL-0781 EVA MUSTIKA ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0784 Kadek Albert Kenny Widya ANAK LOKAL Tejakula AL-0811 L. Ayu Sudiarti ANAK LOKAL Sumber Kima AL-0812 Putu Sinta Dewi ANAK LOKAL banyualit AL-0813 Reza Septiany ANAK LOKAL Anturan AL ANAK LOKAL Jawa Timor AL-0816 Putu lia Pebryana ANAK LOKAL Temukus AL-0817 Putu Suryani ANAK LOKAL kaliasem AL-0819 PT. Rossi Priadnyana ANAK LOKAL singaraja AL-0820 Mira Dwina S ANAK LOKAL seririt AL-0821 Ni Pt Suriantini ANAK LOKAL Kalibukubuk AL-0823 Putu Mega Yuniantari ANAK LOKAL Kaliasem AL ANAK LOKAL Singaraja

38 AL-0826 Pt Ayu Eka Puspa Dewi ANAK LOKAL singaraja AL-0827 Luh Ayu Ristayani ANAK LOKAL Tamblang AL-0831 Devie Olivia ANAK LOKAL Singaraja AL ANAK LOKAL Kayuputih AL-0833 KM. YURINA DIASTIN ANAK LOKAL singaraja AL-0834 Kd Yuni Suryantini ANAK LOKAL kaliasem AL-0835 Putu Mira Silviana Dewi ANAK LOKAL singarahja AL ANAK LOKAL jakarta AL-0838 Kd. Devi Savitri ANAK LOKAL Temukus AL-0840 Ardani ANAK LOKAL Kalibukbuk AL ANAK LOKAL Singaraja AL-0842 Oktaviana ANAK LOKAL Klaliasem AL-0844 Saskia Amanda ANAK LOKAL AL-0845 PT. ARISHA WIYANTI ANAK LOKAL malang AL-0850 KADEK DIANTARI ANAK LOKAL Kalisade AL-0851 Arlinda Widya Kusuma ANAK LOKAL malang AL ANAK LOKAL temukus AL-0853 Mardiana ANAK LOKAL Temukus AL-0855 Tri Fitrianingrum ANAK LOKAL Kaliasem AL-0856 Nicky Pratiwi ANAK LOKAL Seririt AL-0857 Kdk. Candrika W. Astawa ANAK LOKAL Singaraja AL ANAK LOKAL KALIBUKBUK AL ANAK LOKAL KALIBUKBUK AL-0861 Kadek Asri Pratiwi Dharmada ANAK LOKAL Seririt AL ANAK LOKAL kaliasem AL-0863 Putu erlina ANAK LOKAL singaraja AL ANAK LOKAL Singaraja AL-0873 MERRY DWIKA LARASATI. Z ANAK LOKAL banjar Tegeha AL-0875 Ketut Ariani ANAK LOKAL Anturan AL-0877 Tera Padmani ANAK LOKAL Busungbiu AL-0878 Kadek Dwi Damayanti ANAK LOKAL Pengelatan AL-0879 Gabriella Dhomalisty ANAK LOKAL Sleman AL-0880 Mediana Ayuning Putri P. ANAK LOKAL AL-0881 Ni Luh Sariani ANAK LOKAL AL-0882 Ni Luh Andriani ANAK LOKAL sgr AL-0885 Ni Ketut Santiani ANAK LOKAL Temukus AL-0887 Dicky Andre yansyah ANAK LOKAL Tegal AL-0888 Novi Floryantini ANAK LOKAL AL-0889 Vinna Rai Suyeni ANAK LOKAL Singaraja AL-0891 Made Dera Tri Viktori ANAK LOKAL Singaraja AL-0892 Putu Yuni Artani ANAK LOKAL Singaraja AL-0894 Pt. Peni Ulantari ANAK LOKAL singaraja AL-0895 KD Diana Dwiyanti ANAK LOKAL Banyualit AL-0896 Ayu Devi Ratriningrum ANAK LOKAL Singaraja AL-0897 Ketut Suriani ANAK LOKAL Karangasem AL-0898 Luh Novy Andayani ANAK LOKAL Sambirenteng AL-0899 SOPHIA ANAK LOKAL australia AL-0901 Komang Juni Damayanti ANAK LOKAL banjar AL-0902 Putu Ayu Karunia ANAK LOKAL Pemaron AL-0903 Komang Apriani ANAK LOKAL kaliasem AL-0904 Kadek Evi Mesiani ANAK LOKAL kaliasem AL-0905 Ketut Ariningsih ANAK LOKAL AL-0906 Putu Ade Febriani ANAK LOKAL Dencarik AL-0907 Km Dewi Semariasih ANAK LOKAL Menyali AL-0909 ADE YONI ELMA WARMIAS ANAK LOKAL singaraja AL-0910 PT Rendi ANAK LOKAL Temukus AL-0911 Dwi Vellina Yani ANAK LOKAL Lovina AL-0912 Kd Sri Evita Dewi ANAK LOKAL Kaliasem AL-0913 Haura M. Marvelousa Beby ANAK LOKAL Singaraja AL-1264 Mikaila Malika D. Hakim ANAK LOKAL Kuta

39 AL-0915 KD Novi Ardini Setiawati ANAK LOKAL Sudaji AL-0916 Zahwa Shiami ANAK LOKAL Kaliasem AL-0918 Putu Novianti ANAK LOKAL kaliasem AL-0919 Ni Luh Candra Erawati ANAK LOKAL banjar Abing AL ANAK LOKAL AL-0924 Ni Made Mawarini ANAK LOKAL Pengastulan AL-0925 Md. Amanda Pramesti Maheswari ANAK LOKAL Singaraja AL-0928 Gst. Ayu Md. Ditayanti ANAK LOKAL AL-0929 KD Somya Harry Sugiarthi ANAK LOKAL Banjar AL-0930 Luh Putu Herlin Firda Sari ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-0931 Komang Dian Andelina ANAK LOKAL Singaraja AL-0933 Komang Dwi Wahyuni ANAK LOKAL Buana Sari AL-0935 Thalita Syahda Alisia Nabila W ANAK LOKAL Denpasar AL-0936 Pt Wahyu Santana Putra ANAK LOKAL yehembang AL-0937 Syafna Rona Ismahwati ANAK LOKAL Klaten AL-0938 Luh Dewi Oktariyani ANAK LOKAL KALIASEM AL-0939 Putu Sri Ariani ANAK LOKAL kaliasem AL-0940 komang okta vilana sari ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0942 Made Putri Suriawati ANAK LOKAL sembirenteng AL-0943 Ni Kd Ira Wardani ANAK LOKAL kalibukbuk AL-0945 Kadek Juni Astrini ANAK LOKAL Tigawasa AL-0949 Putu Yuli Andriani ANAK LOKAL Buleleng AL-0950 Putu Sri Lestari ANAK LOKAL Kaliasem AL-0953 Luh Ayu Kertiasih ANAK LOKAL Jalan Damai AL-0954 Kt. Violina Waldiora ANAK LOKAL singaraja AL-0956 Luh Komang Suryani ANAK LOKAL mayong AL-0957 Ni Luh Novik Sukreni ANAK LOKAL kayu putih AL-0958 PT. INDIRA SHINTA PRATIWI ANAK LOKAL singaraja AL-0959 Pt. Dina Aristya Dewi ANAK LOKAL Singaraja AL-0961 Nadzwa Risqi Fadillah ANAK LOKAL banjar AL-0963 Ni Luh Dita Andrayani ANAK LOKAL Singaraja AL-0964 Herlyawati ANAK LOKAL Kalibuk-buk AL-0965 LUH KARISTA SANDHI ANAK LOKAL kaliasem AL-0966 Nazwa Ramadhani ANAK LOKAL Temukus AL-0967 Siti Nourma ANAK LOKAL kaliasem AL-0968 I Gst. Agung Dwi Mahasurya ANAK LOKAL singaraja AL-0969 Ayu Ketut Sidianthari ANAK LOKAL Singaraja AL-0970 I Luh Indah Loviani ANAK LOKAL kaliasem AL-0971 Km. Sariani ANAK LOKAL kaliasem AL-0972 Komang Eri Terisnawati ANAK LOKAL kaliasem AL-0973 Nabila ANAK LOKAL jember AL-0975 Ni Putu Sintia Agustini ANAK LOKAL singaraja AL-0976 Nyoman Soebhawa ANAK LOKAL singaraja AL-0977 Putu Ayu Harmoni ANAK LOKAL ringdikit AL-0978 PT. WINDA YULIANA PRATIWI ANAK LOKAL SINGARAJA AL-0979 Kd Linda Widiantari ANAK LOKAL Bhuana sari AL-0980 Komang Sudiani ANAK LOKAL Bhuana sari AL-0981 Made Mas Arianti ANAK LOKAL Tejakula AL-0984 KADEK VIVI RIYANTINI ANAK LOKAL kaliasem AL-0985 Kadek Nila Wulandari ANAK LOKAL pegayangan AL-0986 Luh Kumala Sari ANAK LOKAL pegayaman AL-0987 Pt. Mas Wardani ANAK LOKAL Kaliasem AL-0988 KD Mas Dwi Jayantini ANAK LOKAL Kaliasem AL-0989 Pt. Tara Damayanti ANAK LOKAL singaraja AL-0991 Km. Rika Mega Yanti ANAK LOKAL Kaliasem AL-0992 Pt Anggara Dewi Utami ANAK LOKAL Singaraja AL-0993 Dsk. Nym. Khristina N ANAK LOKAL temukus AL-0994 Putu Gita Sunia Sari ANAK LOKAL banjar AL-0995 Luh Mega Yuli Astuti ANAK LOKAL Temukus AL-0996 KADEK ASRI YANI ANAK LOKAL Kalisade

40 AL-0997 Kadek Carissa Fachira ANAK LOKAL Jakarta AL-0998 Nurjanah ANAK LOKAL Magetan AL-0999 Ketut Priska setia Lina Dewi ANAK LOKAL lovina AL-1000 Luh Diana Wahyuni ANAK LOKAL Banyualit AL-1001 Gabriella Pratiwi Purba ANAK LOKAL Surabaya AL-1002 Viona Meirenda Purba ANAK LOKAL Singaraja AL-1003 Ni Kd. Manthary Dillona Prilla ANAK LOKAL seririt AL-1004 Ni Nyoman Yudari ANAK LOKAL pengastulan AL-1005 Ni Luh Dewi Kumala sari ANAK LOKAL Sinmgaraja AL-1006 PUTU SURYANI ANAK LOKAL Kaliasem AL-1007 KM Puspita Chandayani ANAK LOKAL Singaraja AL-1009 Pt. Ayu Shindy Givtina ANAK LOKAL Bhuanasari AL-1011 KD Erna Depita ANAK LOKAL kaliasem AL-1012 Komang Sarining ANAK LOKAL kaliasem AL-1013 KT Mustika ANAK LOKAL kaliasem AL-1014 Pramita Mas Agustina ANAK LOKAL singaraja AL-1015 Devy Ari Savitri Kd ANAK LOKAL seririt AL-1016 Kd Erlin Aristiani ANAK LOKAL Kaliasem AL-1017 Ni Luh Sri Utami ANAK LOKAL Banyualit AL-1018 I Pt. Rangga Ariyasa ANAK LOKAL Kaliasem AL-1019 Ni Putu Nadya Puspa Cahyani ANAK LOKAL Desa Selat AL-1020 KT Aris Mayana ANAK LOKAL Kaliasem AL-1023 Kadek Ayu Karunia Dewi ANAK LOKAL Kintamani AL-1024 Ni Pt Elleonda Kurnianti ANAK LOKAL Singaraja AL-1025 Ni Made Satvvani dama ANAK LOKAL Singaraja AL-1026 Wahyu Muadi Lovita ANAK LOKAL Singaraja AL-1027 Luh ayu sulasti ANAK LOKAL KALIBUKBUK AL-1029 Luh Arini ANAK LOKAL kaliasem AL-1031 Kd Dwi Guna Kramasta ANAK LOKAL kayuputih AL-1032 Km. Anggun Maria Andani ANAK LOKAL Bhuana Sari AL-1035 Ni Putu Eka Widiartini ANAK LOKAL Kaliasem AL-1036 PT Ade febriani ANAK LOKAL Den carik AL-1037 Luh Ari Muliani ANAK LOKAL seririt AL-1038 Komang Dita Budiari ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1039 Putu Sonya Dacroly S ANAK LOKAL singaraja AL-1042 Freya Putri Hoekstra ANAK LOKAL singaraja AL-1043 Kadek Elvina Adelia ANAK LOKAL singaraja AL-1046 Mila Yanti ANAK LOKAL singaraja AL-1047 Komang Ovi ANAK LOKAL kalibukbuk AL-1048 KD Mei kristina Dewi ANAK LOKAL Singaraja AL-1050 Pt.Risma Diani ANAK LOKAL singaraja AL-1051 Km. Ayu Lestari ANAK LOKAL Kayuputih AL-1052 Kadek Wiwin Ariantini ANAK LOKAL kayuputih AL-1053 Ketut Nastri ANAK LOKAL Kaliasem AL-1054 Putu Ananda Pramestya Diah Mahessa ANAK LOKAL singaraja AL-1056 Diva Meara Sandani Rafi ANAK LOKAL Denpasar AL-1057 Sharmanita Aryshanty ANAK LOKAL singaraja AL-1067 Nym. Tri Maryanthi ANAK LOKAL Singaraja AL-1068 Putu Eka Widiartini ANAK LOKAL kaliasem AL-1069 KD. Hilda Okvita Sari ANAK LOKAL Kaliasem AL-1071 Kt. Candra Wimbandani ANAK LOKAL Banjar AL-1075 PT SUSANTI ELMA WARMIAS ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1077 Kadek Sariasih ANAK LOKAL Bunut Panggang AL-1079 Kadek Paulina ANAK LOKAL kaliasem AL-1080 Luh Risma Wartini ANAK LOKAL kaliasem AL-1081 Ketut Wiadnyani ANAK LOKAL Kayu Putih AL-1084 Luh Tiara Ayu Pratiwi ANAK LOKAL Temukus AL-1085 Km. Dea Sri Prihantini ANAK LOKAL Kaliasem AL-1086 Ni Kadek Shela Monica ANAK LOKAL Temukus AL-1087 Putu Karisma Dewi ANAK LOKAL Singaraja

41 AL-1089 Luh Pt. Eka Suardani ANAK LOKAL kalibukbuk AL-1090 Km. Sanisca Nuansamegarostini ANAK LOKAL Singaraja AL-1092 Kadek Deviana Putri ANAK LOKAL Badung AL-1095 Putu Adelia Sagita Putri ANAK LOKAL Singaraja AL-1098 Dewa Made Dimas Satria Wilaksana ANAK LOKAL singaraja AL-1100 I Gusti Ayu Omang Anggun Wijaya ANAK LOKAL AL-1102 Putu Dita Pratiwi ANAK LOKAL Singaraja AL-1103 Luh Ayu Anindia Geovani ANAK LOKAL singaraja AL-1108 PT. PIPIN KRISNAYANTI ANAK LOKAL KALIBUKBUK AL-1109 Komang Suki Wiriani ANAK LOKAL anturan AL-1110 Luh Sri Intan Apriani ANAK LOKAL Singaraja AL-1113 Ni Nym Ria Luckyta Hermawati ANAK LOKAL Singaraja AL-1114 Tirta Kumala Pertiwi ANAK LOKAL nganjuk AL-1115 Putu Susani Tiar ANAK LOKAL kalianget AL-1116 Ni Putu Ayu Armika Artaningsih ANAK LOKAL Temukus AL-1117 Km. Icha Sukertiyani ANAK LOKAL KALIASEM AL-1118 Paskalia A. Rinastiti ANAK LOKAL Yogyakarta AL-1119 Gabriella A. Dwinarulita ANAK LOKAL Makassar AL-1120 Agung Oka gayatri ANAK LOKAL Singaraja AL-1123 PT Junia Puspita Sari ANAK LOKAL Busungbiu AL-1124 Luh Putu Ayu Eka Deviyanti ANAK LOKAL Singaraja AL-1126 Kd Widya Apriliani ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1127 Kadek Suriyani ANAK LOKAL kaliasem AL-1129 Desak Gd. Adelya P.W ANAK LOKAL Singaraja AL-1130 Putu Septiani ANAK LOKAL Banyualit AL-1131 Ni Luh Sukasari ANAK LOKAL Temukus AL-1132 Luh Mila Irmayani ANAK LOKAL Anturan AL-1133 Ni Luh meliani ANAK LOKAL Buleleng AL-1134 Luh Indra Wati ANAK LOKAL Anturan AL-1135 Putu Eka Sri wahyuni Dharma P ANAK LOKAL Selat AL-1136 Novia Trisnayanti putri ANAK LOKAL singaraja AL-1137 Made Sani Astiti ANAK LOKAL Celukbuluh AL-1138 Km Adi Budi yanti ANAK LOKAL Singaraja AL-1141 KD Sri Handayani ANAK LOKAL Kayu Putih AL-1142 Made Sri Suryatina ANAK LOKAL KALIBUKBUK AL-1143 Sylvania Asriel D Azzuri ANAK LOKAL Kaliasem AL-1144 Putu Lia Pebryana ANAK LOKAL Temukus AL-1148 PT Sri utami ANAK LOKAL Banyualit AL-1150 Hanna Putri Firdaus ANAK LOKAL kaliasem AL-1151 Ida Ayu Pt. Adinda D. P ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1152 Ni Luh Monik Arisasih ANAK LOKAL Kaliasem AL-1153 Ni Pt Indah Novita yani ANAK LOKAL Banyualit AL-1154 Kd. Indri Dwipayani ANAK LOKAL Banyualit AL-1155 Ayu Satyawati ANAK LOKAL Singaraja AL-1156 Claudia Georgette Melik ANAK LOKAL Amerika AL-1158 Monika Fitriani ANAK LOKAL Kaliasem AL-1159 Shelvy Anindya Devani ANAK LOKAL Mataram AL-1160 Monica Gita Cahyani ANAK LOKAL kaliasem AL-1162 KT Mega Mirawati ANAK LOKAL Banjar Tengah AL-1163 Ketut Alit Widiarta ANAK LOKAL singaraja AL-1164 Komang Ayu Sri Purnami ANAK LOKAL Tinggarsari AL-1165 Ni Luh Nilam Puspita Dewi ANAK LOKAL Btn Gria Krobokan AL-1166 Nur Chaerani Nisa ANAK LOKAL Berombong Bali AL-1167 Swastini Dewi Kd ANAK LOKAL kaliasem AL-1168 Putu Maharani Permana Putri ANAK LOKAL Singaraja AL-1169 Ni Kd. Nia Damayanti ANAK LOKAL temukus AL-1170 KM Yulik Pebriyani ANAK LOKAL kayuputih AL-1172 PT. Risha Darma Widiari ANAK LOKAL KALIBUKBUK AL-1173 PUTU DIAH DEWANTARI ANAK LOKAL Jakarta AL-1174 Pt. Edina Prassista Rasmadiani ANAK LOKAL kaliasem

42 AL-1175 Kd Dian Mahendri ANAK LOKAL kaliasem AL-1176 MD Gina rahinawangi ANAK LOKAL Singaraja AL-1178 Kd. Yunita Lira Pratiwi ANAK LOKAL Singaraja AL-1179 Malika Alya Viska ANAK LOKAL Kaliasem AL-1180 Juwita Putri Bani ANAK LOKAL karangasem AL-1181 Gabriella Umbu Zogara ANAK LOKAL Sumba AL-1182 Violina ANAK LOKAL Singaraja AL-1183 Km. Trisna Armayanti ANAK LOKAL kaliasem AL-1184 Veti Vera ANAK LOKAL Banjar AL-1185 Julia Rahma ANAK LOKAL Banjar AL-1186 Km. Ayu Widiastuti ANAK LOKAL Kayuputih AL-1188 Ni Putu Ana Febriyani ANAK LOKAL singaraja AL-1189 Luh Citra Dewi ANAK LOKAL Bontihing AL-1190 Putu Anggita Vidwina ANAK LOKAL banyualit AL-1191 Ni Luh Putu Ravi.C ANAK LOKAL kupang AL-1192 Komang Pitriani ANAK LOKAL Anturan AL-1193 Luh Adi Widiantari ANAK LOKAL Temukus AL-1199 PT Tia Darmawanti ANAK LOKAL Dencarik AL-1200 Kd. Lia Yuni Astari ANAK LOKAL Anturan AL-1201 Luh Frida Yani ANAK LOKAL Anturan AL-1202 Dewi Sersiani ANAK LOKAL Bandung AL-1203 Dewa Ayu Ratih Seaswantari AP ANAK LOKAL singaraja AL-1204 Dewa Ayu Diah Ambarawati ANAK LOKAL singaraja AL-1205 Zahra Alhumaira ANAK LOKAL Singaraja AL-1273 Luh Indah Sumertini ANAK LOKAL Celukbuluh AL-1206 Putu Mila Claudia Putri ANAK LOKAL Singaraja AL-1207 Vidia Merta Damayanti ANAK LOKAL singaraja AL-1208 Kd. Pira Yunita ANAK LOKAL Singaraja AL-1212 Kd Juni Ariantini ANAK LOKAL Kalibubkbuk AL-1216 Kd. Indira Putri Dewi Darsana ANAK LOKAL kalibukbuk AL-1219 Luhtu Sartini asih ANAK LOKAL umanyar AL-1220 Ni Luh Putu Winda Sesariani ANAK LOKAL Umanyar AL-1221 Kadek Resa Gita Cahyani ANAK LOKAL temukus AL-1224 Putu Rismayani ANAK LOKAL Banyualit AL-1225 Pt Mira Aristia ANAK LOKAL temukus AL-1226 Pt Icha pebriartami ANAK LOKAL temukus AL-1227 Ni Kadek Mika Suciandriani ANAK LOKAL temukus AL-1228 Putu Restiani ANAK LOKAL Banyualit AL-1229 Kadek Sri Astiti ANAK LOKAL Banyualit AL-1232 Luh Duta Sakura Pertiwi ANAK LOKAL Singaraja AL-1268 Putu Ricky Marcellino ANAK LOKAL Singaraja AL-1233 Putu Amelia Vennanda W ANAK LOKAL Singaraja AL-1234 Luh Agustina Rahayu ANAK LOKAL singaraja AL-1235 Komang Kusuma Nata Sari ANAK LOKAL Singaraja AL-1236 Kadek Nita Dwi Febriyani ANAK LOKAL Anturan AL-1238 Charen Aurelia ANAK LOKAL Lovina AL-1240 Sheva Syahbana ANAK LOKAL singaraja AL-1242 Helen Adriela T. ANAK LOKAL AL-1243 Putu Vera Melly Dania Putri ANAK LOKAL Singaraja AL-1245 Adinda Diyah ANAK LOKAL Kalibukbuk AL-1251 Luh Putu Sri Wahyuni ANAK LOKAL banyualit AL-1252 Komang Pipit Udayani ANAK LOKAL Singaraja AL-1246 Nanda Yohana ANAK LOKAL Kaliasem AL-1260 L.P.T. Krisnarani Indi Pramesti ANAK LOKAL Singaraja AL-1261 Pande Ayu Cintya Nigrum ANAK LOKAL Singaraja AL-1265 Km/ Yushi Hermawati ANAK LOKAL Anturan AL-1263 Alya Maharani ANAK LOKAL Singaraja AL-1247 Ni Putu Hertina Arisanti ANAK LOKAL Kaliasem Totaal 348 Lokale kinderen vrouw DE DEWASA EXPATRIATE

43 DE-0041 AM. T Ebben DEWASA EXPATRIATE DE-0055 Sonia Mulik DEWASA EXPATRIATE DE-0056 Lynda Marshall DEWASA EXPATRIATE Lincoln DE-0058 R. Wehrmeijer DEWASA EXPATRIATE Dusseldorf DE-0060 Ni Md. Retini DEWASA EXPATRIATE lovina DE-0065 Solbritt Ronnberg DEWASA EXPATRIATE DE-0067 Inge Willersinn DEWASA EXPATRIATE DE-0068 Heather Stansbury DEWASA EXPATRIATE California DE-0070 Luh Dini Hallam DEWASA EXPATRIATE DE-0071 Wendy V. Beveren DEWASA EXPATRIATE Nederland DE-0073 E.M. Th Klok van t Klooster DEWASA EXPATRIATE DE-0076 Christa Bruns DEWASA EXPATRIATE DE-0078 Glenda Bland DEWASA EXPATRIATE DE-0082 Carola Lips DEWASA EXPATRIATE belanda DE-0083 Verden Louise DEWASA EXPATRIATE DE-0084 Sonia Mulik DEWASA EXPATRIATE DE-0085 Dallas Charles Field DEWASA EXPATRIATE DE-0086 Lynette Bourke DEWASA EXPATRIATE DE-0088 Hedy Kuijten DEWASA EXPATRIATE DE-0091 Kleijn Elizabeth Anna DEWASA EXPATRIATE DE-0092 Marissa Fox DEWASA EXPATRIATE DE-0094 Lynette Colson DEWASA EXPATRIATE DE-0096 TAMARA CRNKOVIC DEWASA EXPATRIATE DE-0097 MIKI KASSAI DEWASA EXPATRIATE DE-0103 Marilyn Ware DEWASA EXPATRIATE Anturan DE-0102 Christiane Lloyd DEWASA EXPATRIATE DE-0101 A.A. AYU RAHMI UTAMI HOEK DEWASA EXPATRIATE Denpasar Totaal 28 Volwassene expat vrouwen < 30 jaar DL-0192 Putu Lia Marheni DEWASA LOKAL Celukbuluh DL-0194 Ayu Swandewi DEWASA LOKAL Banyualit DL-0208 Putu Sudiantari DEWASA LOKAL kalibukbuk DL-0209 G. A. Indah Jayanthi Dewi DEWASA LOKAL Denpasar DL-0241 Indra Martini DEWASA LOKAL sgr DL-0248 kadek lilis sumiati DEWASA LOKAL Singaraja DL-0254 Ika Susi Lestari DEWASA LOKAL Singaraja DL-0255 Elsa Meilinda DEWASA LOKAL Lampung DL-0257 Gusti Agung Ayu Made Indah DEWASA LOKAL Tabanan Pradnyawati DL-0258 Putu Elis Dariyanti DEWASA LOKAL Seririt DL-0259 Ni Kadek Putri Pratiwi DEWASA LOKAL Muncan DL-0265 Lingga Pratiwi DEWASA LOKAL DL-0266 Kadek Ratna Sukreni DEWASA LOKAL Banjar Tegeha DL-0267 Lely Ratna Dewi DEWASA LOKAL Desa Tegalingga DL-0268 Kt. Sumenadi Stoddart DEWASA LOKAL DL-0272 dr. Ni Ketut Indrawati DEWASA LOKAL DL-0273 Luh Parniasih DEWASA LOKAL sekip DL-0276 Nia Sati Ari DEWASA LOKAL lovina DL DEWASA LOKAL Temukus DL-0279 Wayan Restiari DEWASA LOKAL Anturan DL-0280 Gusti Ayu Putu Boni Mahayoni DEWASA LOKAL panji DL-0285 Made Dewi Suparwati DEWASA LOKAL dili DL-0286 Ketut Sri Astuti DEWASA LOKAL anturan DL-0287 Kadek Seni Elmi DEWASA LOKAL Singaraja DL-0288 Trisna Ardanari DEWASA LOKAL DL-0289 KD Kusuma Dewi DEWASA LOKAL Singaraja DL-0290 Ketut Noviyanti DEWASA LOKAL Balikpapan DL-0294 Luh Desi Handayani DEWASA LOKAL Joanyar DL-0295 Made Juni Artini DEWASA LOKAL DL-0296 Komang Sinta Fitriani DEWASA LOKAL Singaraja

44 DL-0298 Hari Setia Hati DEWASA LOKAL Singaraja DL-0299 Luh Wiriadi DEWASA LOKAL singaraja DL-0300 Putu Sudarmini DEWASA LOKAL banjar DL-0301 Made Kawitri DEWASA LOKAL Bil DL-0302 Nur Auliyah DEWASA LOKAL kaliasem DL-0303 Ni Wayan Wisri Utamiari DEWASA LOKAL singaraja DL-0304 Putu Anastasia Mayrika DEWASA LOKAL Denpasar DL-0305 Ni Luh Ariastini DEWASA LOKAL Kalibukbuk DL-0306 Ary Christina Dewi DEWASA LOKAL seririt DL-0307 Ni Wayan Sumiadi DEWASA LOKAL denpasar DL-0308 Putu Pujiani DEWASA LOKAL kaliasem DL-0309 Ni Putu Novita Sari DEWASA LOKAL Denpasar DL-0310 Ni Putu Mettarani Aprianti DEWASA LOKAL Jembrana DL-0311 Desak Pt Agung Shinta T.S DEWASA LOKAL Jakarta DL-0314 Ni Made Dewi Sukmawati DEWASA LOKAL Singaraja DL-0315 Devi Arisuryasmi DEWASA LOKAL singaraja DL DEWASA LOKAL joanyar DL-0318 Kadek Megawati Aditiya DEWASA LOKAL Berau DL-0321 Ni Ketut Ria Megawati DEWASA LOKAL Singaraja DL-0322 Ni Made Suartini DEWASA LOKAL temukus DL-0323 Made Detri Suryantini DEWASA LOKAL dencarik DL-0326 Ni Made Rima Leliyanti DEWASA LOKAL Ermera DL-0327 I Gusti Ayu Kade Doriantari DEWASA LOKAL Tabanan DL-0331 G.A.P Suprianti DEWASA LOKAL singaraja DL-0332 I Md. Dharma Kusuma M DEWASA LOKAL Malang DL-0333 Luh Putu Unik Ruscita Dewi DEWASA LOKAL Singaraja DL-0334 Luh Putu Ari Wiriantini DEWASA LOKAL Kalibukbuk DL-0337 Ni Luh Juniati Ratih DEWASA LOKAL Jambi DL-0339 Wayan Murtiasih DEWASA LOKAL Singaraja DL-0340 KD Putri Widyarini DEWASA LOKAL Singaraja DL-0342 Reuni yuliana DEWASA LOKAL Denpasar DL-0345 Ida Ayu Made Oka Dwijayanti DEWASA LOKAL DL-0349 Luh Putu Widayanti DEWASA LOKAL Banjar DL-0350 Ida Ayu Kade Putri Pradnyani DEWASA LOKAL Pandak Gede DL-0351 Luh Gede Arik Widyastuti DEWASA LOKAL tabanan DL-0352 ISTI DEWASA LOKAL DL-0353 Eka Wahyu Ningsih Wijaya DEWASA LOKAL Amlapura DL-0357 Putu Resti Rimba Walmiki DEWASA LOKAL Singaraja DL-0358 Ni luh Rani Anggraningsih DEWASA LOKAL denpasar DL-0359 Ni Kd. Ari Nova Wardani DEWASA LOKAL Kalibukbuk DL-0361 Ni Wayan Adnyani DEWASA LOKAL Gianyar DL-0362 Putu Nita Ariadi DEWASA LOKAL Anturan DL-0363 Ni Kadek suartini DEWASA LOKAL Amlapura DL-0364 Ni Nyoman Manik P DEWASA LOKAL Jakarta DL-0366 Ni Made Christina Wijaya DEWASA LOKAL Negara DL-0367 Luh Putu Widianingsih DEWASA LOKAL Buton DL-0368 Pt Dian Pratiwi DEWASA LOKAL Seririt DL-0369 Ni Luh Ayu Vienna A DEWASA LOKAL Karangasem DL-0370 Ni Made Dita Sintadewi DEWASA LOKAL Negara DL-0371 Luh Ayu Sulastini DEWASA LOKAL Anturan DL-0372 Luh Suardani DEWASA LOKAL Banyuning DL-0373 PT SUSANTI ELMA WARMIAS DEWASA LOKAL Kaliasem DL-0377 Made Jane Purnama DEWASA LOKAL Denpasar DL-0378 Rosita Sembiring DEWASA LOKAL Batu Katak DL-0380 Putu Rani Widyartini DEWASA LOKAL Tim-tim DL-0381 Kadek Dwi Lestari DEWASA LOKAL Temukus DL-0382 Vista Dewi DEWASA LOKAL sangsit DL-0383 Veni Venikagitayani DEWASA LOKAL klungkung DL-0384 Ayu Inriyani DEWASA LOKAL Sukasada DL-0386 Kadek Wahyu Asrini DEWASA LOKAL Singaraja

45 DL-0387 Ni Luh Dewi Antari DEWASA LOKAL Bestala DL-0388 Komang Ayu Dian Pertiwi DEWASA LOKAL Denpasar DL-0389 PT Mas Istri yanti DEWASA LOKAL Denpasar DL-0391 Ni Made Ayu Vinandari Safitri DEWASA LOKAL Amlapura DL-0392 Luh Putu Ayu Surya Pratiwi DEWASA LOKAL Negara DL-0393 Ade Ari Gianika DEWASA LOKAL Gianyar DL-0394 A.A Sagung Intan Yashira Dewi DEWASA LOKAL denpasar DL-0395 I.A Fajar Librayanti DEWASA LOKAL badung DL-0396 Kade Susi Susanti DEWASA LOKAL banyualit DL-0397 Putu Sujana DEWASA LOKAL Ambengan DL-0398 Ni Made Widayati Anggun Pratiwi DEWASA LOKAL Singaraja DL-0399 Luh Putu santy Ardani DEWASA LOKAL singaraja DL-0400 Made Widiari DEWASA LOKAL Singaraja DL-0410 I Gusti Ayu Diah Pusparini DEWASA LOKAL Klungkung DL-0411 Budhi Astu Okta Widhi Atmi DEWASA LOKAL Banyuwangi DL-0412 I Gusti Ayu Alit Ariana DEWASA LOKAL Singaraja DL-0416 Mulyawati Utami DEWASA LOKAL Mataram DL-0405 Melly Shinesia Ayu Perwani DEWASA LOKAL Singaraja DL-0402 Ketut Nonik DEWASA LOKAL singaraja DL-0401 Luh Detriyani DEWASA LOKAL GITGIT Totaal 110 > 30 jaar DL-0403 Ketut Suparniati DEWASA LOKAL Kalibukbuk DL-0239 Karen Lim DEWASA LOKAL Jepang DL-0243 I Luh Adriyani DEWASA LOKAL Singaraja DL-0249 Ketut Sukini DEWASA LOKAL kaliuntu DL-0256 Wayan Widari DEWASA LOKAL kalibukbuk DL-0324 Nyoman Suryani DEWASA LOKAL Singaraja DL-0270 Ni Made Ferry Susilawati DEWASA LOKAL Seririrt DL-0335 Anik Suharyani DEWASA LOKAL singaraja DL-0271 Ni Luh Heny Budiasih DEWASA LOKAL Sulanyah DL-0277 Endah Untari DEWASA LOKAL Surabaya DL-0375 Indah Sulistyawati DEWASA LOKAL Singaraja DL-0328 Dewa Ayu Ratna Kurnia Wati DEWASA LOKAL Banjar Dinas kalibukbuk DL-0330 Luh Arini DEWASA LOKAL singaraja DL-0355 I Gusti Ayu Rai Putri DEWASA LOKAL Denpasar DL-0413 Ira Rachmawati Bt. Hakim DEWASA LOKAL Singaraja DL-0245 Nyoman Taman DEWASA LOKAL Tejakula DL-0336 Murni Sinaga DEWASA LOKAL P. Siantar DL-0275 Yuliana DEWASA LOKAL Malang DL-0338 Putu Erawati DEWASA LOKAL Singaraja DL-0347 PT Wahyuni Yuliana Tusta dewi DEWASA LOKAL Busungbiu DL-0292 DRA NI NENGAH DARSI DEWASA LOKAL Batur Utara DL-0376 Ketut Sudarmi DEWASA LOKAL Bubunan DL-0316 Nym. Puspawati DEWASA LOKAL singaraja DL-0344 Putu Boby Lestaria DEWASA LOKAL denpasar DL-0293 Made Hyranya Padma DEWASA LOKAL Sungguminasa DL-0274 Km. Redi Hartini DEWASA LOKAL jagarage DL-0404 Ketut Artini DEWASA LOKAL kayuputih Totaal 27 Totaal 137 Volwassene Lokale Vrouw DT-0038 ELSJE CHRISTINE S. DEWASA TOURIST Totaal 1 Volwassene Toerist Vrouw SC-0004 Wayan Sudami SPONSOR COBABACA karangasem SC-0008 Ketut Sumenari SPONSOR COBABACA SC-0027 EGHANDIKHA SPONSOR COBABACA Singaraja SC-0033 Falen SPONSOR COBABACA denpasar SC-0034 Heny SPONSOR COBABACA Singaraja

46 SC-0049 Vina Dewick SPONSOR COBABACA Gobleg SC-0055 luh juniari SPONSOR COBABACA singaraja SC-0056 susi candrawati SPONSOR COBABACA singaraja SC-0057 Kt Sri Mayoni SPONSOR COBABACA singaraja SC-0059 Kd. Yudi Arimbawa SPONSOR COBABACA Singaraja SC-0060 Febe Masye SPONSOR COBABACA SC-0062 Kadek Redi Antini SPONSOR COBABACA Silang jana SC-0074 Kadek Dewi Sukreni SPONSOR COBABACA Singaraja SC-0073 Devina Carolina Acha Putri SPONSOR COBABACA Singaraja SC-0063 Kd. Edy Mandala SPONSOR COBABACA Tigawasa SC-0066 Nengah Sudani SPONSOR COBABACA Karangasem Totaal 16 Sponsor Cobabaca Vrouw SI-0017 Komang Dian Repa Yanti SPONSOR IAN KAYUPUTIH SI-0018 Pt. Mayun Widia Sari SPONSOR IAN Kayu Putih SI-0020 Pt. Sintya Devi SPONSOR IAN Banjar SI-0021 NI LUH PT SUMIA ARTAMI SPONSOR IAN KAYUPUTIH SI-0022 KD INTAN DWICAHYANI SPONSOR IAN KAYUPUTIH SI-0027 Kadek Andriani SPONSOR IAN Desa Kayu Putih Melaka SI-0028 Komang Andarani SPONSOR IAN Kayu Putih Melaka SI-0029 Ni Komang Yesi M SPONSOR IAN Kayu Putih Melaka SI-0035 Kd. Agus Martika Yasa SPONSOR IAN kayu putih melaka Totaal 9 Sponsor Ian Vrouw Totaal 541 vrouwelijke leden Tabel 3.3: Overzicht andere leden Coba Baca Groepen Nummer Naam Geboorte datum Kelompok Woonplaats Datum afgifte Datum verval SG-0001 Kadek Suryatono SCHOOL GROUP Singaraja SG-0002 Putu Wika Putra SCHOOL GROUP Gadungan SG-0003 Daniele SCHOOL GROUP Air Sanih DS-0002 Luh Putu Merta DESA GRUP tegalinggah Totaal 4 leden groep 46

47 Figuur 3.1: Leden totaal Tabel 3.4: Totaal Figuur 3.2: Leeftijd vrouwen Tabel 3.5: Leeftijd vrouwen Figuur 3.3: Leeftijd mannen Tabel 3.6: Leeftijd mannen 47

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org

3. Meer dan de helft van de 57 miljoen niet-schoolgaande kinderen leeft in Afrika bezuiden de Sahara. Juist Bron: www.un.org of fout 1. In Afrika bezuiden de Sahara is het aantal personen in extreme armoede gestegen tussen 1990 en 2010. 290 miljoen in 1990, 414 miljoen in 2010. 2. Tussen 2000 en 2011 is het aantal niet-schoolgaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming

Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming Turnhout, de././.. Aanvraagformulier voor stedelijke subsidiëring van activiteiten van Turnhoutse scholen met betrekking tot mondiale vorming De aanvrager verklaart dat er binnen de 2 maanden na het afsluiten

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. economie. tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.00 uur economie tevens oud programma economie 1,2 Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 27 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Inleiding krant nr 17

Inleiding krant nr 17 Januari / februari / maart 2012 Jaargang 5, nummer 17 Geschreven door Marieke de Wit, Oprichter Stichting High 5 Rehab en Yayasan So Rehab Bali Introductie In dit Nummer: So-Ok kids 4 zijn naar huis dorpproject

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Eindexamen economie havo II

Eindexamen economie havo II Opgave 1 Buitenland en overheid in de kringloop In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de economie van een

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden

Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Sommige doelen zijn universeel en van alle tijden Een voorstel voor Provinciale Staten van Gelderland en de Raden van de Gelderse gemeenten 7 juli 2015 Ramon Barends http://www.psp92.nl/gelderland/ Deze

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016

Armoede en ongelijkheid in de wereld. Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Armoede en ongelijkheid in de wereld Inleiding tot een eenvoudig én complex onderwerp Francine Mestrum, 27 maart 2016 Wat gaan we bestuderen? Wanneer en hoe zijn armoede en ongelijkheid op de agenda van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks

Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 2010 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks ANNEX Voortgangsrapportage Onderwijs en Opleiding 21 Beschrijving prestaties Nederland en andere lidstaten op EU benchmarks 1. Deelname voor- en vroegschoolse educatie (VVE) De Nederlandse waarde voor

Nadere informatie

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken.

Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en de millenniumdoelen waaraan zij werken. Bijlage bij het jaarverslag Stichting Mondial Apeldoorn 2009 Het zichtbaar en mogelijk maken van ontwikkelingssamenwerking vanuit lokaal niveau Overzicht van de bij Mondial aangesloten organisaties en

Nadere informatie

Profit. Europa is een van s werelds meest welvarende regio s. en heeft een van de grootste interne markten. Deze

Profit. Europa is een van s werelds meest welvarende regio s. en heeft een van de grootste interne markten. Deze Profit Europa is een van s werelds meest welvarende regio s en heeft een van de grootste interne markten. Deze positie wordt echter bedreigd door de snelle opkomst van Azië, maar ook door het steeds groter

Nadere informatie

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent Driemaandelijks magazine nr. 21 juli-augustus-september 2010 Hoi unicefkids! Hebben

Nadere informatie

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken.

Via de griffier stuur ik u deze brief met bijgesloten een initiatiefvoorstel om van Uitgeest een Millennium Gemeente te maken. D66 Uitgeest Aan de raadsleden van Uitgeest Betreft: Uitgeest, een Millennium Gemeente midden in de wereld Bijlage: initiatiefvoorstel Millennium Gemeente Uitgeest, 26 augustus 2010 Geachte collega raadsleden,

Nadere informatie

economie CSE GL en TL COMPEX

economie CSE GL en TL COMPEX Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 272010 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl) Wiskunde A1 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen; het examen bestaat uit

Nadere informatie

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding

Bijlagen: - MVO referentiekader - Fairtrade Gemeente handleiding. Afhandeling. 1. Inleiding RG nr. Datum: Indiener(s): Onderwerp: Initiatiefvoorstel: ChristenUnie PAS SP PvdA Millenniumdoelstellingen De indieners stellen voor: - dat de gemeente Steenwijkerland zich actiever inzet om bij te dragen

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek Wat is aardrijkskunde op zoek naar een verklaring voor de ruimtelijke verschijnselen aan het aardoppervlak. Beschrijvende vragen: bodem

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2015

BELEIDSPLAN 2013 2015 BELEIDSPLAN 2013 2015 Bestuur Maart 2013 Inleiding Medio 2009 is de Stichting Water-Stroming opgericht. Met deze stichting beogen wij het tij te keren in de jaarlijks hoge sterftecijfers onder baby s in

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Met Fairtrade krijgen boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een eerlijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Bezoek aan de kinderen van Futur en hun familie op Bali Dit jaar zijn we voor een langere periode van 3 maanden op Bali, deels voor vakantie en deels aan het werk voor onze stichting

Nadere informatie

Welzijn vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Welzijn vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82615 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Sustainable development goals

Sustainable development goals Sustainable development goals The road to dignity by 2030 Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet = De weg naar waardigheid, Armoede beëindigen, alle levens veranderen en de aarde

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

Dit is de eerste uitgave van de Promo krant van. Een Revalidatie en educatie centrum voor gehandicapte kinderen in Bali Indonesië

Dit is de eerste uitgave van de Promo krant van. Een Revalidatie en educatie centrum voor gehandicapte kinderen in Bali Indonesië Promo Versie Geschreven door Marieke de Wit, Oprichter Stichting High 5 Rehab en Yayasan So Rehab Bali Introductie Promo Krant High 5 Rehab Dit is de eerste uitgave van de Promo krant van Stichting High

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen

Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Investeer in zuiver water en sanitaire voorzieningen Betere sanitaire voorzieningen en drinkbaar water in 15 dorpen in en rond Businga op het Congolese platteland. Het tekort aan zuiver water is schrijnend

Nadere informatie

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Dutch Het DAC-journaal: Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze?

Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Alternatieve spelers op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Wie zijn ze & wat doen ze? Radboud Universiteit Nijmegen Centre for International Development Issues Nijmegen Sara Kinsbergen, MSc Dr Lau

Nadere informatie

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken.

Voor meer informatie over Faitrade Hoorn volgt hieronder een korte beschrijving over wat Faitrade-gemeente-Hoorn is en wil bereiken. Koersopdoen en Fairtrade Tijdens de oprichting van mijn eigen onderneming Koersopdoen werd ik (vanwege mijn afstudeerrichting) door werkgroep lid R. Rote gevraagd plaats te nemen in de werkgroep Fairtrade

Nadere informatie

Diversiteit hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Diversiteit hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52440 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief

Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Vaardigheden voor de toekomst: een economisch perspectief Prof. Maarten Goos Universiteit Utrecht & KU Leuven VLOR Startdag, 17 september 2015 Het economische belang van vaardigheden 1. Vaardigheden en

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant.

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant. Overijssel 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd 9. Natuur en milieu 1. Algemeen 1.1.1 Bevolking,

Nadere informatie

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1

Hoe gelukkig ben je? Opdracht 1 Hoe gelukkig ben je? Geluk is een veranderlijk iets. Het ene moment kun je jezelf diep gelukkig voelen, maar het andere moment lijkt het leven soms maar een zware last. Toch is voor geluk ook een soort

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org Quiz 1. Hoeveel jongeren wereldwijd tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven? 4 miljoen 123 miljoen 850 miljoen 61% van hen zijn jonge vrouwen. Bron: www.un.org 2. Over de hele wereld is het

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2001-II

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2001-II Opgave 1 Vakkenkeuze In het voorjaar van 1994 zijn bij een onderzoek naar vakkenkeuze 344 jongens en 493 meisjes ondervraagd die toen eindexamen havo deden. Nederlands was voor iedereen verplicht. Havo-leerlingen

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen!

Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Praat mee over de nieuwe Millennium doelen! Millennium Gemeente Langedijk 9 november 2015 Programma Presentatie Workshop Toelichten resultaten uit de workshop Borrel en napraten Inleiding In 1999 stelt

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Drive Against Malaria - Newsflash - April 2012

Drive Against Malaria - Newsflash - April 2012 Drive Against Malaria - Newsflash - April 2012 Vandaag is het Wereld Malaria Dag. Een dag om bij stil te staan: de ziekte veroorzaakt meer dan 1.24 miljoen doden per jaar. Dit is gebleken uit het meest

Nadere informatie

Welkom in Bug-Bug Valley Beach Resort!

Welkom in Bug-Bug Valley Beach Resort! Welkom in Bug-Bug Valley Beach Resort! Deze brochure geeft u nuttige informatie om uw verblijf in de bungalow zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, neemt

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat

Nadere informatie

Uit de folder van de bank: leningtabel persoonlijke lening

Uit de folder van de bank: leningtabel persoonlijke lening Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Zorgen om de rente Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken van informatiebron 1. Hans van Opta

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Dé opleiding tot hoogwaardige en zelfstandige studiebegeleider at home!

Dé opleiding tot hoogwaardige en zelfstandige studiebegeleider at home! Dé opleiding tot hoogwaardige en zelfstandige studiebegeleider at home! Wat is een Studie Nanny at Home? Een Studie Nanny at Home verzorgt studiebegeleiding aan huis voor kinderen uit groep 5 t/m het

Nadere informatie

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen

Achtse Molen telde op 1 januari inwoners, waarvan mannen en vrouwen. Jaar Achtse Molen Buurt in cijfers: telde op 1 januari 2015 16.093 inwoners, waarvan 8.136 mannen en 7.957 vrouwen. Kerngegevens Jaar Aantal inwoners 2015 16.093 64.664 223.220 % 0-14 jarigen 2015 16,0 16,6 15,1 % 15-64

Nadere informatie

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting

Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Bijlage I. Sociaal-economische achtergrondcijfers en Nationale en Europese indicatoren voor sociale insluiting Tabel 1.1 Kerncijfers sociaal-economische trends 1995 2000 2003 2005 2007 Bevolking (x 1 mln)

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Een toelatingsproef voor de lerarenopleiding? Inspiratie uit Cambodja en een aantal andere landen

Een toelatingsproef voor de lerarenopleiding? Inspiratie uit Cambodja en een aantal andere landen Een toelatingsproef voor de lerarenopleiding? Inspiratie uit Cambodja en een aantal andere landen Een toelatingsproef voor de lerarenopleiding: inspiratie uit Cambodja Enkele issues Andere manieren om

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie

Onderzoeksflits.

Onderzoeksflits. Onderzoeksflits www.utrecht.nl/onderzoek De positie van de regio Utrecht in de Regional competitiveness index 2013 1 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Dit lesmateriaal werd mogelijk gemaakt door het Erasmus Festival 2008 in samenwerking met Togetthere en Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Dit lesmateriaal werd mogelijk gemaakt door het Erasmus Festival 2008 in samenwerking met Togetthere en Fontys Lerarenopleiding Tilburg Helft van de hemel Volgens de Chinese leider Mao hielden de vrouwen de helft van de hemel open. Dit was een beeld voor het feit, dat hij erin geloofde, dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben. Dit

Nadere informatie

Ontwikkelingsstage India

Ontwikkelingsstage India Ontwikkelingsstage India 1. Informatie over India en de YuvaLok stichting India is met 1,17 miljard inwoners het land met de op één na grootste populatie ter wereld. India kent verscheidene groeperingen

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) De economie van India is snel gegroeid sinds aan het begin van de jaren 90 verregaande hervormingen werden doorgevoerd in o.a. het handels- en industriebeleid. Groei van

Nadere informatie

Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2015

Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2015 Bronnenboekje Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade 2015 Inhoud pagina Bronnen bij A The North & South of England 2 Bronnen bij B De geografie van Twitter 4 Bronnen bij C Natura 2000 en de IJsseldelta

Nadere informatie

Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012

Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012 1 Verslag van het Ghana-projectbezoek 12-19 februari 2012 Matching Grant project van de RC Heerlen en de RC Accra Airport te Accra in Ghana Paul Franken Tekst: Paul Franken Tekst ontvangen zondag 15 juli

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

Brochure Service Transition

Brochure Service Transition Brochure Service Transition Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Platform31 De concurrentiepositie van Nederlandse steden. Nieuwe inzichten voor de Utrechtse economie en voor intergemeentelijke samenwerking Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Wereldwijd zijn meer dan 3 miljard mensen afhankelijk van biomassa brandstoffen zoals hout en houtskool om in hun dagelijkse energie behoefte te voorzien. Het gebruik van deze

Nadere informatie

Het kleine boerenspel

Het kleine boerenspel Het kleine boerenspel Inclusief nabespreking Eventueel kan het ook in een grote zaal of open terrein. Zorg dan wel voor hindernissenparcours. Leerdoelen: - de leerlingen kunnen in een niet conflict geladen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie

Initiatiefvoorstel. de raad der gemeente EDE. Initiatiefvoorstel van de fractie Initiatiefvoorstel de raad der gemeente EDE Verzameling Raadsstukken registratienummer sector datum: 2011 / 110 685552 Fractie GL/PE oktober 2011 Cie. n.v.t. betreft Raad 15-12-2011 Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Contactpersoon Anne Poorta T +31-70-3485428

Nadere informatie

Inleiding Transmigratie (HAVO stof Indonesië)

Inleiding Transmigratie (HAVO stof Indonesië) Inleiding Transmigratie (HAVO stof Indonesië) De Indonesische archipel strekt zich uit over meer dan 18.000 eilanden in het zuidoosten van Azië. Gewoonlijk wordt de archipel ingedeeld in 5 grotere eilanden

Nadere informatie