Gebruiksaanwijzing. ISDN telefooncentrale. tiptel 31 home. tiptel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. ISDN telefooncentrale. tiptel 31 home. tiptel"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing (NL) ISDN telefooncentrale tiptel 31 home tiptel

2 De belangrijkste functies Het eerste telefoongesprek Ingebruikneming stapsgewijs pagina 9 Interne telefoongesprekken pagina 13 Externe telefoongesprekken pagina 14 De telefooncentrale optimaal gebruiken Comfort functies pagina 17 De telefooncentrale individueel instellen De telefooncentrale met het toestel instellen pagina 26 De telefooncentrale met behulp van de Windows software instellen pagina 54 De telefooncentrale met behulp van het terminal programma instellen pagina 55 De gebruiksaanwijzing kort en beknopt Schema van de telefoonnummers pagina 67 Storingen op een veilige manier oplossen Terugzetten (reset) van de telefooncentrale (herstellen van de fabrieksinstellingen) pagina 46 Hulp bij functiestoringen pagina 57 Overzicht van de standaard instellingen pagina 59 (c) 2000, Tiptel b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiptel b.v. Wijzigingen voorbehouden. 2

3 Inhoudsopgave Aanwijzingen Overzicht van de telefooncentrale Aanwijzingen betreffende het gebruik van de gebruiksaanwijzing Leveringsomvang Accessoires Aanwijzingen betreffende een correct gebruik van de telefooncentrale Toestemming betreffende het inschakelen. 6 Milieuvriendelijk Inleiding Eigenschappen van de ISDN telefooncentrale (prestatiekenmerken) Ingebruikneming stapsgewijs Stap 1: toestel plaatsen (wandmontage).. 9 Stap 2: randapparatuur aansluiten Stap 3: ISDN telefooncentrale aansluiten op het ISDN netwerk Stap 4: MSN ingeven (optie) Stap 5: gericht laten overgaan van randapparatuur bij externe oproepen Interne telefoongesprekken Intern kiezen Inkomende interne oproep Externe telefoongesprekken Buitenlijn bevoegd en kiezen Inkomende externe oproep Externe gesprekken in de wachtstand zetten, ruggespraak Makelen tussen twee externe gesprekken Gemakeld gesprek beëindigen Doorverbinden van externe gesprekken naar een interne deelnemer. 16 Kiezen via LCR Comfort functies Gesprek ophalen (pick up) Conferentie met twee externe deelnemers Doorverbinden op het netwerk (ECT) Ruststand Aankloppende deelnemer weigeren Oproepomleiding binnen de telefooncentrale Oproepomleiding intern in- / uitschakelen Oproepomleiding extern in- / uitschakelen Oproepdoorschakeling Oproepdoorschakeling direct, vertraagd, bij bezet aan / uit Call Deflection (CD) Automatisch terugbellen bij bezet (CCBS) Gesprek parkeren in de centrale Keypad protocol Verkort kiezen uitvoeren Instellingen via de telefoon Toegang tot de instellingen PIN-code (wachtwoord) wijzigen Datum en tijd instellen Blokkeren voor het overnemen van datum en tijd MSN (Multiple Subscriber Number) ingeven MSN (Multiple Subscriber Number) wissen MSN (Multiple Subscriber Number) toekennen aan de toestelaansluitingen.. 31 Wachtstand en 3-conferentie via het netwerk / wachtstand in de telefooncentrale Toegang tot een buitenlijn Fax- en modemaansluiting (combi-toestel) 34 Automatische buitenlijn Externe signalering in- / uitschakelen Geblokkeerde nummers ingeven en wissen Nummerweergave bij uitgaande gesprekken (CLIP / CLIR) Eigen telefoonnummer weergeven bij de gesprekspartner (COLP / COLR).. 39 Nummerweergave van telefoonnummers op interne analoge randapparaten (CLIP analoog) Instellen van de methode voor nummerweergave van telefoonnummers op de interne analoge randapparaten Toekennen van de MSN-nummers voor nummerweergave bij externe gesprekken

4 Inhoudsopgave Aankloppen Verkorte kiesnummers opslaan en wissen Terugzetten van de telefooncentrale naar de fabrieksinstellingen) Least Cost Router (LCR) Geïntegreerde Least Cost Router instellen Lokaal netnummer ingeven voor LCR-functie LCR-functie voor elke toestelaansluiting aan- / uitschakelen Wijzigen via bediening op afstand Wijzigen via bediening op afstand activeren / deactiveren Via bediening op afstand de oproep-doorschakeling, oproepomleiding en Call Deflection wijzigen Instellingen van de telefooncentrale via de computer Methode van seriële programmering instellen Instellen van de telefooncentrale via Windows Software Installatie van de Windows software Computer aansluiten op de telefooncentrale Software update via Windows software.. 54 Programmeren van de telefooncentrale via een terminal programma Voorbereidingen treffen voor het programmeren via een terminal programma Bediening (navigatie) met behulp van een terminal programma Bijlage Hulp bij functiestoringen Overzicht van de oproepsignalen Overzicht van de standaard instellingen (fabrieksinstellingen van de telefooncentrale) Onderhoud en reiniging Garantie Verklaring van de gebruikte begrippen...60 Technische gegevens Schema van de telefoonnummers Codes Speciale functies Tijdens interne status (hoorn van het toestel opnemen, interne kiestoon)...67 Trefwoordenregister

5 Aanwijzingen Overzicht van de telefooncentrale Signaallampje "Power": knippert: stroomvoorziening beschikbaar, maar geen ISDN netwerk beschikbaar brandt: ISDN gereed voor gebruik Signaallampjes "Poort 1, 2 en 3": knippert: intern gesprek brandt: extern gesprek Aanwijzingen betreffende het gebruik van de gebruiksaanwijzing In de gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Hoorn van het toestel opnemen... Ingeven van de codes en toetscombinaties Ingeven van telefoonnummers of PIN-code "R"-toets: FLASH-functie, voor het gebruik van de comfort functies van de ISDN telefooncentrale en het ingeven van instellingen op het toestel Aanwijzingen Leveringsomvang De leveringsomvang bestaat uit: - ISDN telefooncentrale inclusief voedingsadapter - ISDN aansluitkabel en kabel voor de seriële datatransmissie van / naar de computer - RJ11 naar RJ11 aansluitkabel - Gebruiksaanwijzing - CD-ROM Accessoires Als accessoire is een ononderbroken stroomvoorziening te verkrijgen (zie "Aanwijzingen betreffende een correct gebruik van de telefooncentrale"), tevens is er een zender voor de bediening op afstand (best.nr ) te verkrijgen. Hiermee kunt u de instellingen van de telefooncentrale ook wijzigen op afstand, als toonkiezen niet mogelijk is met voorhanden zijnde telefoontoestellen. 5

6 Aanwijzingen Aanwijzingen betreffende een correct gebruik van de telefooncentrale Een hoog elektrisch storingsveld kan op bepaalde frequenties tijdens een storing leiden tot een vermindering van de transmissiekwaliteit bij interne en / of externe telefoonverbindingen. De vermindering is afhankelijk van de eigenschappen van de aangesloten toestellen. - De ISDN telefooncentrale is voor het gebruik op een enkelvoudige ISDN-aansluiting volgens het EURO-ISDN protocol DSS1 bedoeld. Het gebruik op andere aansluitingen kan eventueel tot storingen leiden. - De ISDN telefooncentrale is in overeenstemming met de norm "Veiligheid van voorzieningen betreffende de informatietechnieken" (EN 60950) ontwikkeld en vervaardigd. Op de ISDN telefooncentrale mogen daarom alleen toestellen worden aangesloten die voldoen aan deze of een andere gelijkwaardige Europese Richtlijn. - Installaties dienen te worden uitgevoerd door een vakman. De installatie op het 230 V- netwerk mag alleen worden uitgevoerd door een elektricien. Hierbij dient de NEN 1010 in acht te worden genomen. - Bij functiestoringen dient u de voedingsadapter uit de wandcontactdoos te verwijderen en de ISDN aansluitkabel uit de NT- - De ISDN telefooncentrale mag niet worden opgesteld en gebruikt onder de volgende omstandigheden: - in de buitenlucht - in vochtige en natte ruimtes (badkamer, zwembad ect.) - in een omgeving waar explosiegevaar bestaat - op plaatsen met blootstelling aan direct zonlicht - in een omgeving waarbij de temperatuur lager is dan 0 o C of hoger dan 40 o C - bij sterke trillingen of schokken - in een stoffige omgeving - Plaats de aansluitkabels zorgvuldig zodat er niet over kan worden gestruikeld. De kabels mogen niet geknikt worden, strak getrokken of mechanisch belast worden. - Bij stroomuitval of als de voedingsadapter niet (correct) is aangesloten, kan de ISDN telefooncentrale niet worden gebruikt. Alle instellingen blijven echter behouden en staan weer ter beschikking zodra de stroomuitval is opgeheven resp. de voedingsadapter weer is aangesloten. Als accessoire is er een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) te verkrijgen die tijdens het uitvallen van de stroom gedurende enkele uren het functioneren van de centrale garandeert. Toestemming betreffende het inschakelen De ISDN telefooncentrale bezit een standaard aansluiting, waardoor deze zeer eenvoudig is aan te sluiten. Hierdoor kan iedereen de telefooncentrale in gebruik nemen. Een melding aan uw netwerkleverancier is niet nodig. Milieuvriendelijk Bij een juist gebruik kan er geen contact ontstaan met gevaarlijke stoffen. De in dit apparaat gebruikte kunststoffen bestaan uit gedeeltelijk gerecycled materiaal. De verpakkingen bevatten geen kunststoffen. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van karton en papier uit gerecycled materiaal. 6

7 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw ISDN telefooncentrale tiptel 31 home. De telefooncentrale dient als verbinding tussen uw analoge toestellen - zoals bijvoorbeeld telefoon, fax of modem - en het digitale telefoonnetwerk (ISDN). Hierdoor wordt het gebruik van reeds beschikbare analoge toestellen toch mogelijk gemaakt, als u gebruik gaat maken van het ISDN netwerk. Eigenschappen van de ISDN telefooncentrale (prestatiekenmerken) Hier volgt een lijst met prestatiekenmerken van de ISDN telefooncentrale. Het is mogelijk dat niet alle van de hier opgesomde prestatiekenmerken kosteloos worden vrijgeschakeld door uw netwerkleverancier. Indien u dit wenst, kan dit worden aangevraagd. Algemene vaktechnische begrippen worden weergegeven tussen haakjes en kunnen worden nagelezen onder "Verklaring van gebruikte begrippen". - ISDN - enkelvoudige aansluiting volgens Euro - ISDN DSS1-3 aansluitingen voor analoge toestellen - Ondersteuning van toon- (TDK) en pulskiezen (IDK) - Nummerweergave van inkomende oproepen op hiervoor geschikte analoge telefoontoestellen (CLIP analoog) - FLASH-techniek; gebruikerssoftware te actualiseren (update) - 6 telefoonnummers (MSN) toe te kennen - MSN-nummers in te stellen voor uitgaande oproepen afhankelijk van het toestel - Weergaven van de gebruiksstatus middels signaallampjes - Kosteloze interne gesprekken - Programmeren van de prestatiekenmerken van elk toestel mogelijk via het ingeven van een PIN-code - 20 verkorte kiesnummers - 20 geblokkeerde nummers - Automatische toegang tot een buitenlijn, in te stellen voor elk toestel - Buitenlijn bevoegdheid in te stellen voor elk toestel (geen buitenlijn, buitenlijn, interlokale gesprekken, internationale gesprekken) - Signalering van inkomende oproepen tijdens een gesprek (aankloppen) van elk toestel in- / uit te schakelen - Signalering van inkomende oproepen van elk toestel in- / uit te schakelen - Ruststand - Buitenlijn bevoegd voor Fax groep 2/3 van elk toestel in- / uit te schakelen - Overnemen van gesprekken van inkomende oproepen (pick up) - Intern doorverbinden met of zonder ruggespraak - Nummerweergave bij uitgaande oproepen van elk toestel in- / uit te schakelen (CLIP / CLIR) - Nummerweergave bij inkomende oproepen van elk toestel in- / uit te schakelen (COLP / COLR) - In de wacht zetten via het netwerk of in de telefooncentrale - Makelen via het netwerk of in de telefooncentrale - 3-conferentie via het netwerk* of in de telefooncentrale (via 2e B-kanaal) - Oproepdoorschakeling via het netwerk in te stellen voor elk MSN: direct (CFU)*, bij bezet (CFB)*, vertraagd (CFNR)*

8 Inleiding -- Oproepomleiding via 2e B-kanaal in te stellen voor elk MSN nummer - Oproepomleiding intern Automatisch terugbellen bij bezet (CCBS)* - Doorverbinden van externe gesprekken via buitenlijn (ECT) - Verplaatsen van toestel op de S0-bus (TP) - Keypad informatietransmissie voor het programmeren van diensten in de verbindingscentrale - Least Cost Routing voor het automatisch kiezen van de carriercode van de provider bij uitgaande oproepen, afhankelijk van datum, tijd en telefoonnummer, voor elk toestel in- / uit te schakelen * Beschikbaar na software update van het netwerk. 8

9 Ingebruikneming (stapsgewijs) Voor u met het aansluiten van de analoge aansluitingen begint, dient u in ieder geval de voedingsadapter en de ISDN aansluitkabel nog niet aan te sluiten. Stap 1: toestel plaatsen (wandmontage) De ISDN telefooncentrale dient u in een droge ruimte te plaatsen waarbij een omgevings-temperatuur heerst tussen de 0 o C en 40 o C. De telefooncentrale kan worden gebruikt als tafel- of wandtoestel. Bij de montage als wandtoestel handelt u als volgt: De telefooncentrale wordt met de aansluitingen naar beneden aan de wand bevestigd. Hiertoe dient u de te boren gaten horizontaal met een onderlinge afstand van 11,8 cm op de muur te markeren. Gaten met 6 mm doorsnede in de muur boren en vervolgens de pluggen plaatsen. Let er op dat u geen leidingen (water, elektriciteit) doorboort. De schroeven dusdanig plaatsen dat de schroefkop nog ca. 5 mm naar buiten steekt. De telefooncentrale met de bevestigingen vanaf boven in de schroeven hangen. Stap 2: apparatuur aansluiten De analoge toestellen, bijvoorbeeld zoals in onderstaande afbeelding weergegeven aansluiten. 9

10 Ingebruikneming stapsgewijs Stap 2: apparatuur aansluiten (vervolg) Op de ISDN telefooncentrale kunnen via de meegeleverde RJ11 aansluitkabels analoge toestellen met puls- (IDK) of toon - kiesmethode (TDK) worden aangesloten. De kiesmethode wordt automatisch herkend. De ISDN telefooncentrale ondersteunt intern de analoge dienst nummerweergave (CLIP). Hiermee kan dan op een overeenkomstig uitgerust telefoontoestel het telefoonnummer van een gesprekspartner worden weergegeven. De aarde-toets op sommige toestellen heeft in de ISDN telefooncentrale geen enkele functie. Voor de functie "Ruggespraak" en "Wachtstand", alsmede het ingeven van instellingen via een telefoon is een FLASH-toets ( -toets) noodzakelijk. De lengte van de FLASH-puls dient te liggen tussen de ms, waarvan men een gemiddelde neemt van 110 ms. Stap 3: ISDN telefooncentrale aansluiten op het ISDN netwerk De ISDN - aansluitkabel in de bus "Line" van de ISDN telefooncentrale steken. Vervolgens het andere einde van de kabel in de netaansluiting (NT-1 van de netwerkleverancier) steken. U kunt uw ISDN telefooncentrale gebruiken op elke enkelvoudige Euro-ISDN aansluiting. De ISDN telefooncentrale betrekt geen spanning van de NT. De NT hoeft daarom voor het gebruik van de telefooncentrale niet worden aangesloten op 230 V- stroomvoorziening.gebruikt u echter naast de tiptel 31 home een ISDN telefoon (bijv. tiptel 192), dan moet de NT wel worden aangsloten op het 230V net. De voedingsadapter in de 230 V - stroomvoorziening steken. Het signaallampje "Power" gaat knipperen. Binnen enkele seconden zal het signaallampje dan continu gaan branden, mits de ISDN aansluiting in orde is en de centrale gereed is voor gebruik. Nadat de hoorn van een aangesloten toestel is genomen, hoort u de ononderbroken kiestoon van de ISDN telefooncentrale. Na het kiezen van het cijfer "0" hoort u de continue kiestoon van de buitenlijn. Een bezet B-kanaal wordt door het oplichten van het signaallampje "Poort 1", of "Poort 2" of "Poort 3" weergegeven. Hiermee zijn de basisprincipes voor het in gebruik nemen van de centrale uitgevoerd. Er kunnen nu uitgaande gesprekken worden gevoerd. Inkomende oproepen worden vanaf nu gesignaleerd. De ISDN telefooncentrale reageert op alle inkomende oproepen en alle aangesloten toestellen zullen signaleren. Voor een exacte keuze van het toestel dat dient te signaleren bij inkomende oproepen, dient u verder te gaan met stap 4 en 5. 10

11 Ingebruikneming stapsgewijs Stap 4: MSN ingeven (optie) Door de ingave van MSN nummers (Multiple Subscriber Number) in uw ISDN telefooncentrale kan deze een oproep op de juiste analoge poort plaatsen. Zodra één of meerdere MSN worden ingegeven, worden alleen nog de oproepen gesignaleerd onder de ingevoerde MSN-nummers op de toestellen van uw telefooncentrale. Er kunnen maximaal 6 MSN nummers worden ingegeven. De MSN nummers worden bij de ingave met behulp van een index (nummer van de MSN) worden opgeroepen. De ingave van een MSN nummer - met maximaal 20 cijfers - is voor het gebruik van de ISDN telefooncentrale niet noodzakelijk. U kunt de ingave voor het MSN nummer te allen tijde uitvoeren. MSN worden als volgt ingegeven:. Code voor de instellingen PIN-code (4 pos.) Code voor ingave MSN 5. Index van de MSN 1, 2, 3, 4, 5 of 6 U hoort de programmeertoon. 6. MSN 7. FLASH indrukken. 8. U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. Bijvoorbeeld: MSN als eerste MSN ingeven (in de fabriek vooraf ingestelde PIN = 1234): Voor de ingave van de volgende MSN dient u telkens stap 1 t/m stap 7 te herhalen en daarna de hoorn terug te leggen 11

12 Ingebruikneming stapsgewijs Stap 5: gericht laten overgaan van randapparatuur bij externe oproepen De toekenning van toestelaansluitingen aan het MSN wordt als volgt ingegeven: Code voor de instellingen PIN-code (4 pos.) Code voor toestelaansluiting toekenning 5. toestel 1, 2 of 3 U hoort de programmeertoon. 6. Index van de MSN 7. FLASH indrukken. 8. 1, 2, 3, 4, 5 6 (ingave van meerdere getallen mogelijk) U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. Bijvoorbeeld: bij een oproep via het eerste MSN dient alleen toestel op toestelaansluiting 1 over te gaan: Bijvoorbeeld: bij een oproep via het tweede MSN dient alleen het faxapparaat op toestelaansluiting 2 de oproep aan te nemen: Handig voor een aangesloten faxapparaat zijn de functies "Automatisch buitenlijn bevoegd" en "Toegang via het netwerk met dienst Fax groep 2/3" (zie ook "Instellingen via de telefoon"). Aan één toestelaansluiting kunnen meerdere MSN's worden toegekend. Het hierop aangesloten randtoestel gaat dan over als er wordt opgeroepen onder een van de ingevoerde MSN nummers. Bijvoorbeeld: bij een oproep via het derde of vierde MSN dient het toestel op toestelaansluiting 3 over te gaan. 12

13 Interne telefoongesprekken Intern kiezen Interne telefoongesprekken worden als volgt uitgevoerd: Intern telefoonnummer kiezen. Gesprek voeren. 1, 2 of 3 kiezen. U hoort de vrijtoon of de bezettoon. U bent met de interne deelnemer verbonden. Ingave is beeindigt. Bijvoorbeeld: deelnemer 3 wil met deelnemer 2 telefoneren: Gesprek voeren. Inkomende interne oproep Bij een inkomende interne oproep gaat het toestel met het interne oproepsignaal. Gesprek voeren. 13

14 Externe telefoongesprekken Buitenlijn bevoegd en kiezen Externe telefoongesprekken worden als volgt ingegeven: Code voor toegang buitenlijn. Telefoonnummer Gesprek voeren. 5. U hoort de kiestoon voor de buitenlijn. U hoort de vrijtoon of de bezettoon. U bent met de externe deelnemer verbonden. Gesprek is beëindigd. Bijvoorbeeld: gesprek met een deelnemer met het telefoonnummer uitvoeren: Gesprek voeren. Na het kiezen van het telefoonnummer hoort u de vrijtoon of de bezettoon. Het eigen telefoonnummer wordt weergegeven (CLIP). De onderdrukking van deze functie kan worden ingesteld. (Zie hoofdstuk "Instellingen via de telefoon"). De dienst "Nummerweergave" respectievelijk Nummerweergave onderdrukken kan alleen dan worden gebruikt, als deze door uw netwerkleverancier wordt ondersteund. Bij externe gesprekken bezet de ISDN telefooncentrale automatisch een vrij B-kanaal. Indien beide kanalen bezet zijn of als uw toestel geen toegangsbevoegdheid heeft, hoort u de bezettoon. 14

15 Externe telefoongesprekken Inkomende externe oproep Bij een inkomende externe oproep gaat het toestel over met het externe oproepsignaal. Gesprek voeren. Externe gesprekken in de wachtstand zetten, ruggespraak Tijdens een extern gesprek kan deze in de wachtstand worden gezet. In de wachtstand kan in de ruimte waarin de desbetreffende persoon zich bevindt, ruggespraak voeren of er kan een andere, interne deelnemer met behulp van de ruggespraak worden opgeroepen. De in de wachtstand gezette gesprekspartner kan deze ruggespraak niet horen. Indien uw ISDN aansluiting de dienst "Wachtstand" niet ondersteunt, dan kunt u de ISDN telefooncentrale ook dusdanig instellen dat externe gesprekken niet via het netwerk maar in de ISDN telefooncentrale in de wachtstand worden gezet. (Fabrieksinstelling: wachtstand via het netwerk"). Wordt tijdens de wachtstand de hoorn van het toestel teruggelegd op het toestel, dan wordt de in de wacht gezette verbinding beëindigd. Bijvoorbeeld: u voert een extern gesprek en wilt deze in de wachtstand zetten: Voor ruggespraak in de ruimte dient u in te drukken (het gesprek wordt nu in de wachtstand gezet). Om bijv. de interne deelnemer 2 op te roepen, dient u in te drukken. Voor het terughalen van in de wacht gezette gesprek dient u nogmaals in te drukken. Makelen tussen twee externe gesprekken Indien door een aansluiting reeds een extern gesprek wordt gevoerd en er komt nog een tweede externe oproep binnen, dan hoort u een aankloptoon in de hoorn. U kunt dan het eerste gesprek in de wachtstand zetten om vervolgens het tweede externe gesprek aan te nemen. Bijvoorbeeld: u voert een extern gesprek en wilt deze in de "wachtstand" zetten om een tweede gesprek aan te nemen. indrukken. Het eerste gesprek gaat dan in de wachtstand en het tweede gesprek wordt doorgeschakeld. Door nogmaals in te drukken, keert men terug naar het eerste gesprek en wordt het tweede gesprek in de wacht gezet. Door vervolgens in te drukken kan tussen de twee gesprekken heen en weer worden geschakeld (makelen). 15

16 Externe telefoongesprekken Gemakeld extern gesprek beëindigen Door het indrukken van gaat het actieve gesprek in de wachtstand en wordt door het indrukken van beëindigd. Na het indrukken van keert u terug naar het andere externe gesprek. Doorverbinden van externe gesprekken naar een interne deelnemer Externe gesprekken kunnen worden doorverbonden naar een interne deelnemer: FLASH indrukken. Interne deelnemer oproepen. Gesprek voeren. 1, 2 of 3 kiezen. Extern telefoongesprek wordt in de wacht gezet. U hoort de vrijtoon. Gesprek met een interne deelnemer. Gesprek wordt doorverbonden naar de interne deelnemer. Bijvoorbeeld: deelnemer 2 voert een extern gesprek en wilt deze doorverbinden naar deelnemer Deelnemer 2: Gesprek met deelnemer 1 voeren. Deelnemer 2 legt de hoorn terug op het toestel en deelnemer 1 krijgt nu het gesprek. Indien telefoon 1 bezet is dan hoort u een bezettoon. In dit geval dient u het externe gesprek door het nogmaals indrukken van weer aan te nemen en de gesprekspartner te informeren dat het niet mogelijk is om door te verbinden. Bij het doorverbinden dient niet te worden gewacht, totdat de gewenste interne deelnemer zicht weer meldt. Na het kiezen van het interne telefoonnummer kan de telefoonhoorn direct worden opgelegd. Kiezen via LCR Automatisch kiezen van een alternatieve provider kan met behulp van de meegeleverde software op eenvoudige wijze ingesteld worden. Meer informatie kunt u vinden in het hoofdstuk "Least Cost Routing (LCR)". 16

17 Comfort functies Gesprek ophalen (pick up) Als een ander toestel overgaat dan kan het gesprek als volgt naar uw eigen toestel worden gehaald: De verbinding met de externe gesprekspartner wordt nu opgebouwd. Conferentie met twee externe deelnemers Indien het mogelijk is om vanuit een aansluiting tussen twee externe gesprekken te kunnen makelen (zie "Makelen tussen twee externe gesprekken"), kunt u ook met beide externe deelnemers een conferentie voeren. Bijvoorbeeld: deelnemer 2 makelt tussen twee externe gesprekken. Hij wil met beide deelnemers een conferentie uitvoeren. Eén extern gesprek staat in de wachtstand. Deelnemer 2 spreekt met de tweede externe deelnemer. Door het indrukken van wordt het actieve gesprek in de wachtstand gezet. Druk en in om de conferentie op te bouwen. Indien een externe deelnemer de hoorn teruglegt op het toestel dan kan het gesprek met de andere externe deelnemer nog altijd worden gevoerd. Beschikt uw ISDN aansluiting niet over de dienst "Wachtstand" resp. "3-conferentie" dan kunt u de ISDN telefooncentrale dusdanig instellen dat externe verbindingen en conferenties binnen de ISDN telefooncentrale worden beheerd (fabrieksinstelling: conferentie via het netwerk). Er wordt nu een tweede B-kanaal bezet. Doorverbinden op het netwerk (ECT) De ISDN telefooncentrale ondersteunt de ISDN dienst ECT, waarmee u twee externe gesprekken via het netwerk kunt verbinden, mits uw netwerkleverancier deze dienst ondersteunt. Bijvoorbeeld: u heeft een actief en een in de verbindingscentrale in de wacht staand gesprek en wilt beide deelnemers via het netwerk met elkaar verbinden. Door het indrukken van worden beide gesprekken in de wachtstand gezet. U dient nu en in te drukken om door te verbinden via het netwerk. Beide deelnemers zijn nu met elkaar verbonden. U hoort nu de bezettoon en kunt nu de hoorn terugleggen Indien de functie niet kan worden uitgevoerd dan kunt u de externe gesprekken met de toets terughalen. 17

18 Comfort functies Ruststand Iedere aansluiting kan dusdanig worden opgegeven dat het toestel tijdens een oproep niet overgaat (ruststand, fabrieksinstelling: ruststand uit). In- en uitschakelen van de ruststand: Code voor de ruststand Ruststand aan = 1 Of uit = 0 / U hoort de bevestigingstoon. Het toestel is voor interne en externe oproepen in ruststand. Aankloppende deelnemer weigeren Bij een bestaand telefoongesprek wordt op de gesprekslijn aangeklopt als er nog een tweede oproep voor deze aansluiting inkomt. Het aankloppen wordt kenbaar gemaakt middels een aanklopsignaal in de hoorn. De tweede gesprekspartner kan worden geweigerd door het ingeven van. Door het indrukken van keert u terug naar uw gesprek. Oproepomleiding binnen de telefooncentrale De ISDN telefooncentrale biedt u de mogelijkheid om oproepen naar een ander toestel om te leiden. Hierbij wordt verschil gemaakt tussen een interne en een externe oproepomleiding. Bij een interne oproepomleiding worden de oproepen voor uw toestel omgeleid naar een ander intern toestel. Bij een externe oproepomleiding worden de oproepen voor een bepaald MSN omgeleid naar een ander externe toestel. Hierbij dient u het MSN die moet worden omgeleid en het telefoonnummer waarheen dient te worden omgeleid, ook in te geven. Bij een externe oproepomleiding worden de beide B-kanalen bezet. De kosten van uw aansluiting naar de aansluiting waar de oproepen naar toe worden omgeleid, komen uiteraard voor uw eigen rekening. De gesprekspartner betaalt alleen de kosten die ontstaan voor de verbinding naar uw eigen aansluiting. 18

19 Comfort functies Oproepomleiding intern in- / uitschakelen Instellen van een interne oproepomleiding: Code voor de interne oproepomleiding Toestelaansluiting waarheen moet worden omgeleid, 1, 2 of 3 U hoort de bevestigingstoon. De interne oproepomleiding is ingeschakeld. Bijvoorbeeld: deelnemer 1 wil zijn oproepen naar toestel 2 omleiden. Oproepen worden voor het toestel omgeleid waarmee u de oproepomleiding heeft ingegeven. Voor het uitschakelen van de oproepomleiding gaat u net zo te werk als hierboven is beschreven, u voert echter bij stap 3 het cijfer in. 19

20 Comfort functies Oproepomleiding extern in- / uitschakelen Instellen van een externe oproepomleiding Code voor de externe oproepomleiding Index van de MSN Telefoonnummer ingeven waarheen moet worden omgeleid. 5. FLASH indrukken. 1, 2, 3, 4, 5 of 6 U hoort de bevestigingstoon. 6. De externe oproepomleiding is ingeschakeld. Indien de hoorn van het toestel wordt genomen, hoort u nu een snelle kiestoon. Bijvoorbeeld: de tweede MSN moet worden omgeleid naar aansluiting De maximale lengte van het telefoonnummer waarheen kan worden omgeleid, kan max. uit 20 karakters bestaan. De externe oproepomleiding is alleen mogelijk als eerst de MSN-nummers in de ISDN telefooncentrale zijn ingegeven. Voor het uitschakelen van de externe oproepomleiding gaat u net zo te werk als hierboven is beschreven, echter stap 4 (het ingeven van het eigen telefoonnummer) slaat u over. 20

21 Comfort functies Oproepdoorschakeling De ISDN telefooncentrale ondersteunt de ISDN-dienst Oproepdoorschakeling. Bij een geactiveerde oproepdoorschakeling worden alle oproepen naar een door u vooraf gedefinieerd, extern bestemmingstoestel doorgeschakeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten oproepdoorschakeling: Directe oproepdoorschakeling (CFU): Oproepen worden direct doorgeschakeld naar de gewenste aansluiting. Vertraagde oproepdoorschakeling (CFNR): Oproepen die niet binnen 15 seconden worden aangenomen, worden naar de gewenste aansluiting doorgeschakeld. Oproepdoorschakeling bij bezet (CFB): Indien de opgeroepen aansluiting bezet is, dan worden de oproepen naar de desbetreffende gewenste aansluiting doorgeschakeld. De oproepdoorschakeling dient te zijn vrijgeschakeld door uw netwerkleverancier. De kosten van uw aansluiting naar de aansluiting waar de oproepen naar toe worden geschakeld, komen voor uw rekening. De opbeller betaalt alleen de kosten tot uw aansluiting. De geactiveerde oproepdoorschakeling wordt evt. weergegeven middels een speciale kiestoon. De bevestigingstoon kunt u onder bepaalde omstandigheden niet direct horen. Deze functie kunt u ook via de keypad-codes gebruiken. 21

22 Comfort functies Oproepdoorschakeling direct, vertraagd, bij bezet aan / uit De oproepdoorschakeling voor een MSN wordt als volgt ingeschakeld: Code voor de oproepdoorschakeling Index van de MSN Soort oproepdoorschakeling 0, 1 of 2 5. Direct kiesnummer 1, 2, 3, 4, 5 of 6 6. FLASH indrukken. 7. U hoort de bevestigingstoon. Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. De soort oproepdoorschakeling wordt in stap 4 als volgt aangegeven: 0: directe oproepdoorschakeling 1: oproepdoorschakeling bij bezet 2: vertraagde oproepdoorschakeling. Bijvoorbeeld: "Vertraagde oproepdoorschakeling" voor MSN 1 activeren bij het directe kiesnummer : De geactiveerde oproepdoorschakeling hier bijv. "Vertraagde oproepdoorschakeling" wordt uitgeschakeld, als het directe kiesnummer wordt weggelaten. (oproepdoorschakeling is uitgeschakeld) 22

23 Comfort functies Call Deflection (CD) Call Deflection komt in principe overeen met de dienst "Oproepdoorschakeling". Echter een oproepdoorschakeling wordt automatisch door de verbindingscentrale uitgevoerd, terwijl bij een ingestelde CD de doorschakeling van de gesprekspartner wordt geactiveerd door de telefooncentrale. Bij een inkomende oproep via het MSN waarvoor de CD is ingeschakeld, stuurt de telefooncentrale overeenkomstige opdrachten naar de verbindingscentrale die vervolgens de oproep doorschakelt naar de gewenste bestemming. De dienst Call Deflection dient evt. door uw netwerkleverancier te worden vrijgeschakeld. Als bij de telefooncentrale stroomuitval optreed, kan de dienst CD niet meer worden uitgevoerd. Call Deflection wordt als volgt opgebouwd: Code voor CD Index van de MSN Kiesnummer van bestemmingstoestel 5. FLASH indrukken. 1, 2, 3, 4, 5 of 6 U hoort de bevestigingstoon. 6. Oproep doorschakeling (CD) is ingeschakeld. Bijvoorbeeld: Call Deflection dient te worden geactiveerd voor MSN 1 naar het bestemmingsnummer : CD wordt weer uitgeschakeld als bij de ingave het bestemmingsnummer wordt weggelaten. 23

24 Comfort functies Automatisch terugbellen bij bezet (CCBS)* De ISDN telefooncentrale ondersteunt de ISDN dienst "Automatisch terugbellen bij bezet" (CCBS). Indien u bij een externe oproep een bezette aansluiting krijgt, dan kunt u bij uw netwerkleverancier vragen om de dienst "Automatisch terugbellen bij bezet". Deze informeert u dan als de desbetreffende deelnemer weer vrij is. Vervolgens neemt u de hoorn van het toestel en de gewenste deelnemer wordt automatisch teruggebeld. De dienst CCBS dient te worden vrijgeschakeld door uw netwerkleverancier en tevens bij de netwerkleverancier van de desbetreffende gewenste gesprekspartner. Het automatisch terugbellen wordt door de verbindingscentrale gewist als deze dienst niet binnen ca. 45 min. kon worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: u krijgt een bezettoon en wilt automatisch worden teruggebeld Zodra de gewenste deelnemer vrij is, gaat uw toestel over. Nadat u de hoorn van het toestel heeft genomen, hoort u de vrijtoon en wordt het gewenste toestel opgebeld. * Functie pas beschikbaar na netwerk upgrade Gesprek parkeren in de centrale Een verbinding kan met behulp van de telefooncentrale in de centrale worden geparkeerd. Vervolgens kan het gesprek bijv. met een ISDN -toestel op een andere plaats met dezelfde ISDN aansluiting worden gevoerd, door het gesprek op dat ISDN-toestel weer uit te parkeren. Voor het parkeren van een verbinding kiest u het voorkiesnummer cijfercombinatie (2 posities) tussen en. en vervolgens een De dienst kan alleen worden uitgevoerd als op dit moment geen verdere externe verbindingen bestaan. Bijvoorbeeld: u heeft een oproep aangenomen en wilt het gesprek via een ISDN - toestel verder voeren. Het gesprek wordt bijvoorbeeld met nummer 48 geparkeerd. Gesprek op een ISDN-toestel uitparkeren: "Uitparkeren" volgens de gebruiksaanwijzing tot stand brengen. Vervolgens het nummer ingeven en verder gaan met het gesprek. Gesprek weer uitparkeren bij de telefooncentrale: ingeven en verder gaan met het gesprek. 24

25 Comfort functies Keypad protocol Enkele centrales van uw netwerkleverancier gebruiken voor de programmering van diensten (bijvoorbeeld oproepdoorschakeling) het "Keypad protocol". Keypad informatie wordt dan met betrekking tot een in te geven MSN gestuurd. Toegestane karakters die voor de keypad besturing naar de verbindingscentrale kunnen worden gestuurd, zijn, alsmede en. De toetscombinaties en de daarmee samenhangende instellingsmogelijkheden binnen de netwerkcentrale worden door de desbetreffende netwerkleverancier gegeven. Het sturen van keypad informatie wordt in principe als volgt uitgevoerd: Codenummer voor de keypad-functie Index van de MSN Keypad cijfers 5. 1, 2, 3, 4, 5 of 6 U hoort de interne kiestoon. Keypad modus is actief. Ingave is beëindigd. Bijvoorbeeld: van aansluiting 2 dient via de keypad functie voor MSN 5 de informatie *610* # te worden gestuurd. Verkort kiezen uitvoeren U kunt maximaal 20 vaak gebruikte telefoonnummers, elk bestaande uit max. 20 posities opslaan als verkorte kiesnummers. Deze verkorte kiesnummers zijn voor elke deelnemer direct toegankelijk en worden door het kiezen van de code en het ingeven van nummer uit het verkorte kiesgeheugen van t/m opgeroepen (zie ook "Verkorte kiesnummers opslaan en wissen"). Bijvoorbeeld: deelnemer 1 wil de externe deelnemer met het telefoonnummer oproepen. Dit telefoonnummer is opgeslagen in het geheugen onder verkort kiesnummer 1 De gewenste externe deelnemer wordt nu opgeroepen. 25

26 Instellingen via de telefoon Toegang tot de instellingen De instellingen van de ISDN telefooncentrale kunnen aan de wensen van de gebruiker worden aangepast: Comfortabel via de meegeleverde Windows software (aan te raden, zie "Instellingen van de telefooncentrale via Windows software"). Via het terminal programma (aan te raden bij PC's met een ander besturingssysteem dan Windows, zie "Instellingen van de telefooncentrale via een terminal programma"). Via een aangesloten toestel vanuit elke toestelaansluiting. Hieronder worden de instellingen via de telefoon beschreven. Alle instellingen blijven behouden als de stroom (230 V) mocht uitvallen. Om de instellingen te kunnen uitvoeren, dient u een speciale toegangscode (PIN-code) in te voeren. Het toestel wordt geleverd met de standaard PIN-code 123 Indien gewenst kunt u deze PIN-code wijzigen. Om toegang te verkrijgen tot de instellingen: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Desbetreffende code 5. Instellingen uitvoeren. U hoort de programmeertoon. 6. Ingave beëindigt. De mogelijkheden voor het instellen via de telefooncentrale worden gedetailleerd in de volgende hoofdstukken beschreven. Indien u de telefoonhoorn niet direct na het uitvoeren van de instellingen teruglegt op het toestel, kunt u ook nog ander instellingen opgeven. Na het correct ingeven van de gegevens hoort u een bevestigingstoon, anders hoort u een fouttoon. 26

27 Instellingen via de telefoon PIN-code (wachtwoord) wijzigen De PIN-code is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de instellingen. De standaard PIN-code is 1234 en kan in elke willekeurige cijfercombinatie (4 posities) als volgt worden gewijzigd. Code voor de instellingen Oude PIN-code (4 posities) Code voor "PINcode wijzigen" 5. Nieuwe PIN-code (4 pos.) U hoort de programmeertoon. 6. FLASH indrukken. 7. Ingave beëindigt. Bijvoorbeeld: de huidige PIN-code 2345 dient te worden gewijzigd in 9992 Indien u een foute code heeft ingetoetst dan legt u bij stap 5 de hoorn terug op het toestel en voert u de procedure nogmaals uit. Onthoud de nieuwe PIN-code. Zonder deze PIN-code is het niet mogelijk om instellingen uit te voeren op de telefooncentrale. 27

28 Instellingen via de telefoon Datum en tijd instellen De telefooncentrale heeft een interne klok. Bij een uitgaand gesprek wordt deze echter automatisch ontvangen vanuit het ISDN netwerk. Indien de datum en tijd niet worden meegestuurd, kunnen deze ook handmatig worden ingesteld. Bij een handmatige ingave dient u de volgende opmaak aan te houden: DDMMJJ: DD = dag (2 posities), MM = maand (2 posities), JJ = jaar (2 posities). Voor bijv. 7 augustus 1999 ( ): Cijfers voor het jaar in het JJ-bereik = omvatten de periode SSMM: SS = uur (2 posities), MM = minuut (2 posities). Voor 23:06 uur bijv Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor "Datum / tijd wijzigen" 5. Nieuwe datum / tijd DD MM JJ / SS MM U hoort de programmeertoon. 6. FLASH indrukken. 7. Ingave beëindigt. Datum en tijd worden als volgt gekozen (stap 4): 77: datum 78: tijd Bijvoorbeeld: de datum dient op 5 december 1999 te worden ingesteld ( ). De PINcode is 123 Bijvoorbeeld: de tijd dient op 14:10 uur te worden ingesteld. De PIN-code is

29 Instellingen via de telefoon Blokkeren voor het overnemen van datum en tijd De telefooncentrale heeft een interne klok. Bij een uitgaand gesprek wordt deze echter automatisch ontvangen vanuit het ISDN netwerk. Indien de datum en tijd niet worden meegestuurd, kunnen deze ook handmatig worden ingesteld. Indien u geen overname van datum en tijd wenst, dan kan de ontvangst worden geblokkeerd. Voor het vrijschakelen of blokkeren van de ontvangst van datum en tijd, gaat u als volgt te werk: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor ontvangst van datum / tijd 5. Ontvangst van: 0: ISDN geblok. 1: ISDN vrijgesch. U hoort de programmeertoon. 6. FLASH indrukken. 7. Ingave beëindigt. Bijvoorbeeld: datum en tijd dienen niet te worden ontvangen vanuit het ISDN netwerk (fabrieksinstelling PIN-code 1234). 29

30 Instellingen via de telefoon MSN nummers (Multiple Subscriber Number) ingeven Er kunnen max. 6 MSN-nummers in de ISDN telefooncentrale worden opgeslagen. Elk MSNnummer kan uit max. 20 cijfers bestaan. Indien er in de ISDN telefooncentrale geen MSN-nummer is opgeslagen, dan reageert de ISDN telefooncentrale op elke inkomende oproep. Indien er minstens 1 MSN-nummer is opgeslagen dan zal de ISDN telefooncentrale alleen op de inkomende oproepen reageren voor het desbetreffende opgeslagen MSN-nummer. De MSN-nummers worden bij het ingeven, opgeroepen middels een index. Opgegeven MSN nummers dienen aan de toestelaansluitingen te worden toegekend (zie "MSN aan de toestelaansluitingen toekennen") zodat de oproepen kunnen worden gesignaleerd. MSN-nummers worden als volgt ingegeven: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor "MSN ingave" 5. Index van de MSN 1, 2, 3, 4, 5 of 6 U hoort de programmeertoon. 6. Telefoonnummer (MSN) 7. FLASH indrukken. 8. Ingave beëindigt. U hoort de bevestigingstoon. Bijvoorbeeld: de MSN dient te worden opgeslagen als eerste MSN nummer. De PIN-code is

31 Instellingen via de telefoon MSN nummer (Multiple Subscriber Number) wissen Voor het wissen van het reeds ingegeven MSN nummer gaat u net zo te werk als bij het opgeven, echter u geeft nu geen MSN nummer in. Bijvoorbeeld: MSN 1 dient te worden gewist. De PIN-code is 123 MSN nummer (Multiple Subscriber Number) toekennen aan een toestelaansluiting Aan elke toestelaansluiting kunt u max. 6 MSN nummers toekennen. Bij een inkomende externe oproep worden de toestelaansluitingen opgeroepen (signaleren), waaraan het desbetreffende opgeroepen MSN-nummer is toegekend. De toestelaansluitingen worden aan de MSN toegekend volgens onderstaand schema: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor "Toestelaansluiting toekennen" 5. Toestelaansluiting 1, 2 of 3 U hoort de programmeertoon. 6. Index van de MSN 7. FLASH indrukken. 8. Ingave beëindigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Ingave van meerdere cijfers mogelijk) U hoort de kiestoon. U hoort de bevestigingstoon. Bijvoorbeeld: bij een inkomende oproep onder de eerste of derde MSN dient toestelaansluiting 2 te worden opgeroepen. De PIN-code is

32 Instellingen via de telefoon "Wachtstand" en "3-conferentie" via het netwerk / wachtstand in de telefooncentrale Indien uw ISDN aansluiting beschikt over de dienst "Wachtstand" / "3-conferentie" via het netwerk, dan kunt u de ISDN telefooncentrale dusdanig instellen dat de "Wachtstand" van externe verbindingen via het netwerk wordt gebruikt. De dienst "3-conferentie" wordt dan ook uitgevoerd via het netwerk. Indien uw ISDN aansluiting de dienst "Wachtstand" via het netwerk niet ondersteunt, dan kunnen de verbindingen ook in de telefooncentrale in de wachtstand worden gezet. Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor "Wachtstand" 5. Soort wachtstand / U hoort de programmeertoon. 0 = centrale interne wachtstand 1 = wachtstand via het netwerk 6. FLASH indrukken. 7. U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. Bijvoorbeeld: de ISDN dienst "Wachtstand" via het netwerk dient te worden gebruikt. Hiermee kunt u tussen twee externe verbindingen makelen of een conferentie voeren waarbij slechts 1 B-kanaal wordt bezet. De PIN-code is

33 Instellingen via de telefoon Toegang tot een buitenlijn De toegang tot een buitenlijn geeft de deelnemer de bevoegdheid om uitgaande externe gesprekken te voeren. Bij de fabrieksinstelling zijn alle toestellen volledig buitenlijn bevoegd. De instellingen voor de bevoegdheid tot een buitenlijn zijn als volgt: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Toestelaansluiting 5. Soort bevoegdheid 0, 1, 2 of 3 U hoort de programmeertoon. 6. FLASH indrukken. 7. U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. Het soort bevoegdheid (stap 5) is als volgt ingedeeld: 0 Buitenlijn bevoegd is geblokkeerd, 1 Buitenlijn (toegang met 0) bevoegd, 2 Interlokale gesprekken (00) bevoegd, 3 Internationale gesprekken (000) bevoegd (volledig buitenlijn bevoegd, fabrieksinstelling). Kiezen van de toestelaansluiting in stap 4: 47 Toestelaansluiting 1 48 Toestelaansluiting 2 49 Toestelaansluiting 3 Bijvoorbeeld: voor toestelaansluiting 2 dient de buitenlijn bevoegdheid te worden geblokkeerd. De PIN-code is 123 Bijvoorbeeld: voor toestelaansluiting 3 dient de bevoegdheid voor het voeren van internationale gesprekken te worden geblokkeerd. De PIN-code is

34 Instellingen via de telefoon Fax- en modemaansluiting (combi-toestel) Indien u op een toestelaansluiting een faxapparaat of modem gebruikt, is het praktisch om uitgaande verbindingen met de ISDN dienst "Fax groep 2 / 3" uit te voeren. De instellingen voor de dienst zijn als volgt: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor toestelaansluiting 1, 2 of = fax of 0 = telefoon U hoort de programmeertoon. 6. FLASH indrukken. 7. U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. De toestelaansluiting wordt als volgt gekozen (stap 4): 37 Toestelaansluiting 1 38 Toestelaansluiting 2 39 Toestelaansluiting 3 De functie kan in stap 5 tussen faxgebruik (= 1) en telefoon (3,1 khz, = 0, fabrieksinstelling) worden geschakeld. Bij het faxgebruik wordt de functie "Aankloppen" uitgeschakeld. Bijvoorbeeld: voor toestelaansluiting 3 dient de dienst Fax gr. 2 / 3 te worden ingesteld. De PIN-code is

35 Instellingen via de telefoon Automatische buitenlijn Voor de interne aansluitingen kan een automatische buitenlijn worden ingesteld. Nadat u de hoorn van het toestel heeft genomen, krijgt u direct een externe kiestoon. De functie is bijvoorbeeld voor een aangesloten faxapparaat erg praktisch. Door het indrukken van de FLASH-toets krijgt u dan weer de mogelijkheid tot het intern kiezen. De instellingen voor de automatische toegang tot een buitenlijn zijn als volgt: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor automatische toegang tot een buitenlijn 5. Toestelaansluiting 1, 2 of 3 U hoort de programmeertoon. 6. Buitenlijn bevoegd 1 = aan of 0 = uit 7. FLASH indrukken. 8. / U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. De functie kan worden ingeschakeld (= 1) of worden uitgeschakeld (= 0, fabrieksinstelling) (stap 6). Bijvoorbeeld: voor een faxapparaat op toestelaansluiting 3 dient de automatisch bevoegdheid tot een buitenlijn te worden ingeschakeld. De PIN-code is 123 Indien beide B-kanalen bezet zijn, hoort u nadat u de hoorn van het toestel heeft genomen de bezettoon. 35

36 Instellingen via de telefoon Externe signalering in- / uitschakelen Inkomende oproepen worden gesignaleerd met het externe oproepsignaal. De externe signalering kan worden uitgeschakeld. Hierdoor kunnen de externe oproepen niet meer worden aangenomen. De instellingen voor de externe signalering zijn als volgt: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor toestelaansluiting 1, 2 of 3 5. Externe signalering 1 = aan of 0 = uit / U hoort de programmeertoon. 6. FLASH indrukken. 7. U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. De toestelaansluiting wordt als volgt gekozen (stap 4): 54 Toestelaansluiting 1 55 Toestelaansluiting 2 56 Toestelaansluiting 3 De functie kan worden ingeschakeld (= 1, fabrieksinstelling) of worden uitgeschakeld (= 0) (stap 5). Bijvoorbeeld: de externe signalering op toestelaansluiting 2 dient te worden uitgeschakeld. De PIN-code is 123 Met de functie "Gesprek ophalen" of middels het doorverbinden naar de aansluitingen kan een extern gesprek alsnog worden overgenomen. 36

37 Instellingen via de telefoon Geblokkeerde nummers ingeven en wissen De ISDN telefooncentrale maakt de ingave van max. 20 telefoonnummers in een geblokkeerde nummerlijst mogelijk. Nummers, die beginnen met het begin van een van de ingegeven geblokkeerde nummers kunnen dan niet worden gekozen (bijv. 06-nummers). Bij de ingave kunt u de toets gebruiken die dan voor elk willekeurig cijfer 0 9 staat. De instellingen voor de geblokkeerde nummers zijn als volgt: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor de geblokkeerde nummers 5. Index van het geblokkeerde nummer U hoort de programmeertoon. 6. Geblokkeerd nummer 7. FLASH indrukken. 8. U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. Geblokkeerde nummers mogen max. 20 cijfers hebben. De toegang tot een buitenlijn (0) wordt hierbij niet ingegeven. Bijvoorbeeld: Telefoonnummers die beginnen met 0800 en 0900 dienen als geblokkeerd nummer 10 te worden opgeslagen. De PIN-code is 123 Geblokkeerde nummers wissen: Voor het wissen van een ingegeven geblokkeerd nummer slaat u stap 6 over (ingave van een geblokkeerd nummer). Bijvoorbeeld: het geblokkeerd nummer 10 dient te worden gewist. De PIN-code is

38 Instellingen via de telefoon Nummerweergave bij uitgaande gesprekken (CLIP / CLIR) Bij uitgaande externe telefoongesprekken kunt u het eigen telefoonnummer laten weergeven bij de opgeroepen gesprekspartner (CLIP) of de weergave onderdrukken (CLIR). Bij de instelling CLIP wordt het door u voor uitgaande gesprekken gekozen MSN nummer weergegeven. Uw ISDN aansluiting dient de dienst (CLIP / CLIR) te ondersteunen om nummerweergave te activeren. Eventueel dient u de vrijschakeling voor deze dienst bij uw netwerkleverancier aan te vragen. De ter beschikking staande MSN nummers dienen in de ISDN telefooncentrale te worden opgegeven (zie ook "MSN nummers ingeven"). Selecteer het weer te geven MSN-nummer bij "Toekennen van de MSN nummers voor nummerweergave bij externe gesprekken". De instellingen voor de nummerweergave bij de opgeroepen gesprekspartner zijn als volgt: Code voor de instellingen PIN-code (4 posities) Code voor nummerweergave 5. Toestelaansluiting 1, 2 of 3 U hoort de programmeertoon = CLIP 0 = CLIR 7. FLASH indrukken. 8. / U hoort de bevestigingstoon. Ingave beëindigt. De functie kan worden ingeschakeld (= 1, CLIP fabrieksinstelling) of uitgeschakeld (= 0, CLIR) (Stap 6). Bijvoorbeeld: bij uitgaande gesprekken van toestelaansluiting 2 dient geen MSN te worden weergegeven. De PIN-code is

Gebruiksaanwijzing ISDN telefooncentrale tiptel 411 home. tiptel

Gebruiksaanwijzing ISDN telefooncentrale tiptel 411 home. tiptel Gebruiksaanwijzing ISDN telefooncentrale tiptel 411 home (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanwijzingen... 5 ISDN-telefooncentrale overzichtsweergave... 5 Aanwijzingen voor het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system/office tiptel 3011 system/office tiptel 3022 office rack. tiptel

Gebruikershandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system/office tiptel 3011 system/office tiptel 3022 office rack. tiptel Gebruikershandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system/office tiptel 3011 system/office tiptel 3022 office rack (NL/B) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Telefooncentrale. tiptel 1/8 fax cnip. tiptel 2/8 clip. tiptel 2/8 cnip. tiptel

Gebruiksaanwijzing. Telefooncentrale. tiptel 1/8 fax cnip. tiptel 2/8 clip. tiptel 2/8 cnip. tiptel Gebruiksaanwijzing Telefooncentrale tiptel 1/8 fax clip tiptel 2/8 clip tiptel 1/8 fax cnip tiptel 2/8 cnip (NL) (B) tiptel Inhoudsopgave Aansluiten van 8 telefoontoestellen......3 Aansluiten van 7 telefoontoestellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL/B) ISDN-telefooncentrale

Gebruikershandleiding (NL/B) ISDN-telefooncentrale Gebruikershandleiding (NL/B) ISDN-telefooncentrale tiptel.com 410 tiptel.com 810 tiptel.com 411 tiptel.com 811 tiptel.com 822 XT / Rack tiptel.compact 42/82 IP 8 tiptel.compact 84 Up4 / Rack tiptel Inhoudsopgave

Nadere informatie

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing

SmartLine D710 / D720. Gebruiksaanwijzing SmartLine D710 / D720 Gebruiksaanwijzing De SmartLine D710 / D720: overzicht De bedieningselementen De SmartLine D710 / D720: overzicht Tekens en symbolen in het display De geactiveerde functies worden

Nadere informatie

EuroPhone S EuroPhone S a/b Gebruiksaanwijzing

EuroPhone S EuroPhone S a/b Gebruiksaanwijzing EuroPhone S EuroPhone S a/b Gebruiksaanwijzing De EuroPhone S: overzicht De bedieningselementen Display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 Nummerlijst (Inlegplaatje) OK Functietoetsen 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3.

Nadere informatie

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Oproepen maken en ontvangen Oproep beantwoorden Oproep beëindigen uw toestel rinkelt, neem de hoorn van de haak Intern toestel of groep oproepen haak

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT en tiptel 3011/ 3022 office/system. tiptel 83 system. tiptel

Gebruiksaanwijzing. Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT en tiptel 3011/ 3022 office/system. tiptel 83 system. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT en tiptel 3011/ 3022 office/system tiptel 83 system tiptel Inhoudsopgave Beschrijving Beschrijving van het toestel (bovenzijde toestel, cijfertoetsen).....4

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ISDN Telefooncentrale tiptel 4011 XT. Beschrijving Installatie Programmeren Bediening. tiptel

Gebruiksaanwijzing ISDN Telefooncentrale tiptel 4011 XT. Beschrijving Installatie Programmeren Bediening. tiptel Gebruiksaanwijzing ISDN Telefooncentrale tiptel 4011 XT (NL) Beschrijving Installatie Programmeren Bediening tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aanwijzingen... 7 Leveringsomvang...7

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing comfort telefoontoestel met geïntegreerd telefoonregister. tiptel 172. tiptel

Gebruiksaanwijzing comfort telefoontoestel met geïntegreerd telefoonregister. tiptel 172. tiptel Gebruiksaanwijzing comfort telefoontoestel met geïntegreerd telefoonregister (NL) tiptel 172 tiptel Inhoudsopgave Ingebruikname Leveringsomvang.................3 Aansluiten......................3 Plaatsen/vervangen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing (B) Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT. tiptel 84 system. tiptel

Gebruiksaanwijzing (B) Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT. tiptel 84 system. tiptel Gebruiksaanwijzing Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT (NL) (B) tiptel 84 system tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Opmerkingen... 5 Leveringsomvang... 5 Functie bij stroomstoring...

Nadere informatie

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing

Arizona 910 CP. Analoge telefoon. Gebruiksaanwijzing Arizona 910 CP Analoge telefoon Gebruiksaanwijzing Over de Arizona 910 CP De Arizona 910 CP is een draadgebonden analoog telefoontoestel van KPN. Over deze gebruiksaanwijzing Inhoud Op pagina 4 onder Veiligheidsinstructies,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

ISDN Duovox. Gebruiksaanwijzing. Datum : 30-01-03 Uitgave : Internet versie

ISDN Duovox. Gebruiksaanwijzing. Datum : 30-01-03 Uitgave : Internet versie ISDN Duovox Gebruiksaanwijzing Datum : 30-01-03 Uitgave : Internet versie 1 Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, 1996, KPN. De in deze uitgave vermelde merken zijn gedeponeerde merken van Koninklijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

Duovox II. ISDN telefooncentrale. Gebruiksaanwijzing

Duovox II. ISDN telefooncentrale. Gebruiksaanwijzing Duovox II ISDN telefooncentrale Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

Verkorte gebruiksaanwijzing. Analoge telefooncentrale P1614

Verkorte gebruiksaanwijzing. Analoge telefooncentrale P1614 Verkorte gebruiksaanwijzing Analoge telefooncentrale P1614 Gebruikshandleiding a/b telefoon centrale euqom P1614 BELANGRIJK: stel de flashtijd van de gebruikte toestellen in op 100 msec om gebruik te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Analoge telefooncentrale tiptel 2/8 USB. tiptel

Gebruiksaanwijzing. Analoge telefooncentrale tiptel 2/8 USB. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL) Analoge telefooncentrale tiptel 2/8 USB tiptel Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Algemeen... 6 Leveringsomvang... 6 Instructies bij deze handleiding... 6 Korte omschrijving...

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. ISDN-Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel

Gebruiksaanwijzing. ISDN-Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) ISDN-Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195 tiptel 1998, Tiptel b.v. / Tiptel NV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

tiptel 3022 office tiptel 3011 office Het complete telefoonsysteem met Highspeed internettoegang, PC-netwerk, DECT telefonie en Wireless-LAN

tiptel 3022 office tiptel 3011 office Het complete telefoonsysteem met Highspeed internettoegang, PC-netwerk, DECT telefonie en Wireless-LAN tiptel 3022 office tiptel 3011 office Het complete telefoonsysteem met Highspeed internettoegang, PC-netwerk, DECT telefonie en Wireless-LAN tiptel 3022 office / 3011 office PC netwerk Wireless-LAN optie

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

QUATTROVOX I. Gebruiksaanwijzing

QUATTROVOX I. Gebruiksaanwijzing AD 5522/01-98 QUATTROVOX I Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Quattrovox

Nadere informatie

ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel

ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL, B) fl ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195 tiptel 1998, Tiptel b.v. / Tiptel NV Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system. tiptel

Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system. tiptel Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system (NL/B) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 6 Aanwijzingen... 6 Leveringsomvang...7 Voorschriften

Nadere informatie

ISDN. Extern doorverbinden/oproep omleiden. Versie 1.00

ISDN. Extern doorverbinden/oproep omleiden. Versie 1.00 ISDN Extern doorverbinden/oproep omleiden Versie 1.00 Inhoud OPROEP OMLEIDEN EXTERN 3 Via het ISDN netwerk...3 Via de OfficeServ SOHO....6 Werken met groepen...7 OPROEP DOORVERBINDEN EXTERN 10 2 SAMSUNG

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

Forum 500 Forum 5000 Standaardtoestellen

Forum 500 Forum 5000 Standaardtoestellen Forum 500 Forum 5000 Standaardtoestellen Gebruiksaanwijzing Forum 5000 en Forum 500 Deze bedieningshandleiding geldt voor de productserie Forum 5000 en Forum 500. Tot de productserie Forum 500 behoren

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Welkom Van harte welkom bij Telefonie van Ziggo. Met deze gebruikershandleiding leggen wij u stap voor stap de handige extra diensten van telefonie van Ziggo uit. Wij adviseren u

Nadere informatie

tiptel 3022 office tiptel 3011 office Het complete telefoonsysteem met Highspeed internettoegang, PC-netwerk, DECT telefonie en Wireless-LAN

tiptel 3022 office tiptel 3011 office Het complete telefoonsysteem met Highspeed internettoegang, PC-netwerk, DECT telefonie en Wireless-LAN tiptel 3022 office tiptel 3011 office Het complete telefoonsysteem met Highspeed internettoegang, PC-netwerk, DECT telefonie en Wireless-LAN tiptel 3022 office / 3011 office PC netwerk Wireless-LAN optie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1 Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 2 1. INSTALLATIE Sluit het krulsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie Bij 3in1 van SKP kunt u gebruikmaken van (digitale) telefonie. Indien u bij uw aanmelding heeft aangegeven dat uw nummer overgenomen (geporteerd) moet worden van uw oude provider,

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

Handleiding Yealink T41P

Handleiding Yealink T41P Handleiding Yealink T41P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT met telefoonregister en PC-interface tiptel 82 system. tiptel

Gebruiksaanwijzing. Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT met telefoonregister en PC-interface tiptel 82 system. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) Systeemtelefoon voor tiptel 4011 XT met telefoonregister en PC-interface tiptel 82 system tiptel Inhoudsopgave Beschrijving Beschrijving van het toestel (bovenzijde toestel, cijfertoetsen).....4

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Sabra-Systems info@sabra-systems.nl www.sabra-systems.nl Tel: 0342-422255 Welkom Middels deze handleiding willen wij

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 Office. tiptel

Gebruiksaanwijzing. Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 Office. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 Office tiptel Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en het bedienen van de tiptel

Nadere informatie

Quattrovox V. Gebruiksaanwijzing

Quattrovox V. Gebruiksaanwijzing Quattrovox V Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Quattrovox b Voedingsadapter

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Call Manager tiptel 345 pro

Gebruiksaanwijzing. Call Manager tiptel 345 pro Gebruiksaanwijzing (NL) Call Manager tiptel 345 pro Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel 345 pro op de volgende aanwijzingen:

Nadere informatie

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding

Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Opera 20IP ISDN & VoIP Analoge Telefoon Handleiding Inhoud 1 Introductie... 4 Een oproep maken 2 Externe oproep maken via willekeurige buitenlijn... 4 3 Externe oproep maken via een specifieke buitenmijn

Nadere informatie

Standaardtoestellen. Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510

Standaardtoestellen. Gebruiksaanwijzing. Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Standaardtoestellen Gebruiksaanwijzing Communicatiesystemen Aastra 800 OpenCom X320 OpenCom 130/131/150 OpenCom 510 Aastra 800 en OpenCom 100 Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de communicatiesystemen

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.

MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1. MBLX Administratie & ICT Nobelstraat 5 BU 6-2693 BC s-gravenzande t. 0174 44 42 22 f. 084 746 70 79 e. sales@mblx.nl - Rev. 1.3-1 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

ISDN-telefoon C-Easy D 1000

ISDN-telefoon C-Easy D 1000 Versie 05/05 Bestnr. 92 20 22 ISDN-telefoon C-Easy D 1000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

BARI 10. Gebruiksaanwijzing

BARI 10. Gebruiksaanwijzing BARI 10 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Toestel c Hoorn b Krulsnoer

Nadere informatie

Gigaset DE310 IP PRO Beknopte gebruiksaanwijzing

Gigaset DE310 IP PRO Beknopte gebruiksaanwijzing Gigaset DE310 IP PRO Beknopte gebruiksaanwijzing Gigaset DE310 IP PRO Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Handsfree-toets Luidspreker in-/uitschakelen 2 Headset-toets Gesprek voeren via de headset 3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 office. tiptel

Gebruiksaanwijzing. Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 office. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) Professionele telefoonbeantwoorder tiptel 540 office tiptel Veiligheidsaanwijzingen Veiligheidsaanwijzingen Let bij het plaatsen, het aansluiten en het bedienen van de tiptel

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie

Installatiehandleiding. Optibel telefonie Installatiehandleiding Optibel telefonie Optibel adapter Sipura 2000 Inhoudsopgave 1 Het Optibel pakket 2 2 De Optibel adapter aansluiten 2 3 Vragen over uw aansluiting 5 4 Probleemwijzer 6 5 Mijn Optibel

Nadere informatie

Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen

Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing. Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen Ascotel Office 10 Gebruiksaanwijzing Ascotel IntelliGate Telecommunicatie Systemen Werking en display symbolen Werking en display symbolen 1 2 3 4 5 6 7 Sommige systemen of systeem versies ondersteunen

Nadere informatie

Quattrovox IV. Gebruiksaanwijzing

Quattrovox IV. Gebruiksaanwijzing Quattrovox IV Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Quattrovox b ISDN-aansluitsnoer

Nadere informatie

Handleiding Telefonie op glasvezel

Handleiding Telefonie op glasvezel Handleiding Telefonie op glasvezel Algemeen Bellen via Kabelnoord is eenvoudig Bellen via Kabelnoord is niet alleen voordelig, het betekent ook gemak. U kunt gebruik maken van diverse gratis telefoniefuncties,

Nadere informatie

Handleiding Telefonie

Handleiding Telefonie Handleiding Telefonie INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 6 Nummerherhaling 6 6 Dubbelgesprek 7-8 Nummerherkenning 8 8 Nummerweergave 8-9 Nummerblokkering 9 -- 10 10 Weigeren anonieme bellers

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving

INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze. Montage van de bellenpanelen. Muurbeugel Algemene omschrijving Montage van de bellenpanelen INTRATONE Gebruiksaanwijzing Digitale naamkeuze Muurbeugel Algemene omschrijving The INTRATONE interface is een intercom systeem voor een telefoonsysteem (intern PABX of telefoonlijn).

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing voor de telescout t.b.v. de tiptel 411 home. tiptel

Aanvullende gebruiksaanwijzing voor de telescout t.b.v. de tiptel 411 home. tiptel Aanvullende gebruiksaanwijzing voor de telescout t.b.v. de tiptel 411 home (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Upgrade naar Telescout COMFORT... 4 Installatie en ingebruikneming...

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Athene Gebruiksaanwijzing

Athene Gebruiksaanwijzing Athene 25 Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Hoorn b Toestel c Krulsnoer

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Muster. Bluetooth-audio-dongle set RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle set RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle set RXTX2 Inhoud: - Bluetooth zender-dongle: - Bluetooth ontvanger-dongle - oortjes-koptelefoon - 1x oplaadkabel USB op mini-usb (voor zender of ontvanger)

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Handleiding Telefonie Kabel Noord

Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 1 Handleiding Telefonie Kabel Noord Handleiding A5:Opmaak 1 10-03-11 20:08 Pagina 2 INHOUD Algemeen 3-4 Voicemail 5-6 Doorschakelen 6 Nummerherhaling 6 Dubbelgesprek

Nadere informatie

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON

GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON GEEMARC CL50 RINGLEIDING TELEFOON Multi Care Systems B.V. Wijkermeerstraat 16 Postbus 275 2130 AG Hoofddorp Telnr. : 023 5544011 Faxnr. : 023 5556461 Teksttel. : 023 5571610 E-mail : info@multicaresystems.nl

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Claas. Vincent. Paul. Antje. Schuifknoppen voor het instellen van de geluidssterkte Oproepsignaal Luidspreker Hoorn. Display. Functietoetsen R P

Claas. Vincent. Paul. Antje. Schuifknoppen voor het instellen van de geluidssterkte Oproepsignaal Luidspreker Hoorn. Display. Functietoetsen R P Gebruiksaanwijzing (NL/B) Ergonomische telefoontoestellen tiptel ergovoice S tiptel ergovoice C tiptel ergovoice CR Tiptel b.v. Camerastraat 2 NL - 1322 BC Almere Tel. 0900-BELTIPTEL of 0900-2358478 (niet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 1. Inleiding. Het procesmodel "KLEINE TELEFOONCENTRALE" is gemaakt voor gebruik op scholen. Het doel is om de leerling niet alleen kennis te laten maken met het installeren van een komplete telefooncentrale,

Nadere informatie

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen...

Over deze gebruiksaanwijzing Gebruiksklaar maken... 8 Plaats van de Valencia... 8 Valencia aansluiten op telefoonnet.. 8 Valencia ophangen... Inhoud Inhoud verpakking................ 2 Over deze gebruiksaanwijzing...... 3 Overzicht van de Valencia.......... 4 Gebruiksklaar maken.............. 8 Plaats van de Valencia............. 8 Valencia

Nadere informatie

ISDN Moduvox 2a. Gebruikershandleiding. Datum : Uitgave : Internet versie

ISDN Moduvox 2a. Gebruikershandleiding. Datum : Uitgave : Internet versie ISDN Moduvox 2a Gebruikershandleiding Datum : 30-01-03 Uitgave : Internet versie Dit is een uitgave van KPN Telecom BV, september 1997, KPN De in deze uitgave vermelde merken zijn gedeponeerde merken van

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

Korte handleiding voor systeemtelefoons. de actuele variant. wordt weergegeven. Variant reservering buitenlijn spontaan met intern. Interne.

Korte handleiding voor systeemtelefoons. de actuele variant. wordt weergegeven. Variant reservering buitenlijn spontaan met intern. Interne. AS 33, AS 34, AS 40 Telekommunikation Korte handleiding voor systeemtelefoons Functie Variant reservering buitenlijn weergeven Variant reservering buitenlijn spontaan met intern Variant reservering buitenlijn

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Office Plus Telefonie. Handleiding

Office Plus Telefonie. Handleiding Office Plus Telefonie Handleiding Inhoudsopgave 1. Welkom bij Telefonie van Ziggo 4 2. Diensten van Ziggo 4 3. Oproepen doorschakelen 4 4. Nummerherkenning 4 5. Wisselgesprek 4 6. Nummerweergave 4 7. Nummerblokkering

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie