Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni e jaargang - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni 2009 8 e jaargang - 1 -"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni e jaargang - 1 -

2 INHOUD INHOUD 2 Inleiding 3 Historie en profiel van de praktijk 3 Visie en missie 4 Bijzondere gebeurtenissen in Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan 5 Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan 6 Infrastructuur en organisatie 7 Locatie van de praktijk 7 Gebouw 7 Praktijkuitrusting 8 Samenwerkingsvorm huisartsen 8 Opleiding 8 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid 9 Automatisering 10 Overlegstructuur 10 Patiëntenparticipatie 10 Klachtenregeling 11 Team 12 Patiënten 14 Het totaal overzicht van patiënten vanaf Werkbelasting 17 Medisch handelen 18 Verslaglegging en voorlichting 19 Verslaglegging 198 Veiligheid 20 Privacy 20 Kwaliteitbeleid 21 Kwaliteitsvisie 21 Evaluatie jaarplan vorig jaar 21 Scholing 22 Klachtenregeling en gebruikersinbreng 22 IJken van het instrumentarium/controleren van de houdbaarheid 23 Overig kwaliteitsbeleid 23 Jaarplan Samenvatting 25 Bijlagen 26 Bijlage 1: Scholing, nevenactiviteiten en publicaties huisartsen 26 E. Ewijk- van der Wielen 26 C. Verhoeff 27 I. Nobacht- Wagenvoort 28 T. olde Hartman 29 H. Beekwilder 31 Bijlage 2: Lijst van afkortingen

3 Inleiding Historie en profiel van de praktijk De historie van de praktijk begint bij Frans Huygen, de nestor van de Nederlandse huisartsgeneeskunde. Hij startte in 1943 zijn huisartspraktijk die toen nog in Lent gevestigd was. Veel van met name de oudere patiënten uit het oude dorp kennen Huygen nog, en kunnen over hem verhalen. Heel bijzonder zijn de oorlogsverhalen van het Manneneiland, toen in 1944 de vrouwelijke inwoners, kinderen en bejaarden, geëvacueerd werden naar Brabant en België en Huygen achterbleef met 600 mannen. Vanaf 1970 werkte Huygen samen met Ruud de Melker, die zich met name richtte op de populatie in Oosterhout en Slijk-Ewijk. Dat moment is te beschouwen als het begin van de huidige praktijk in Oosterhout. In 1975 werd de Melker opgevolgd door Theo Voorn, die zich met de praktijk vestigde in het pand van de Kruisvereniging aan het Vredesplein 1. Dit pand is tot 1 september 2003 het praktijkpand is gebleven. In 1977 voegde Johan Schellekens zich bij hem. In 1993 volgde Charles Verhoeff Theo Voorn op in de praktijk. Door ziekte zag Johan Schellekens zich in 1998 genoodzaakt om te stoppen en werd hij opgevolgd door Erna van Ewijk van der Wielen. Door de toegenomen patiënten stroom was uitbreiding van het aantal huisartsen in Oosterhout noodzakelijk. In september 2000 startte Han Beekwilder als huisarts in Oosterhout in een zogenaamde HOED (huisartsen onder één dak) constructie. In 2004 kreeg hij versterking van huisarts Inge Nobacht-Wagenvoort. De beide maatschappen (Verhoeff/van Ewijk en Beekwilder/Nobacht) vormen een kostenmaatschap. Gezien de groei van beide praktijken werd in 2003 een nieuw praktijkpand betrokken aan de van Boetzelaerstraat. In 2007 bleek dat beide huisartspraktijken te groot werden. Daarom startte in juni 2007 een nieuwe huisarts, Tim olde Hartman, met de derde praktijk in Oosterhout. Ook deze derde praktijk werd opgenomen in de HOED constructie. Deze derde praktijk kon worden gestart met maximale ondersteuning van de twee reeds gevestigde praktijken. Frans Huygen werd in 1960 docent huisartsgeneeskunde aan de universiteit op het instituut voor sociale geneeskunde. Later in 1968 werd hij benoemd tot de tweede hoogleraar huisartsgeneeskunde in Nederland. Deze geschiedenis is de basis voor de nog steeds bestaande intensieve relatie met de afdeling huisartsgeneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook Ruud de Melker en Theo Voorn werden na verloop van tijd benoemd tot hoogleraar in Utrecht. Charles Verhoeff, Erna van Ewijk en Tim olde Hartman zijn naast hun dagelijks werk als huisarts ook actief betrokken bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC St. Radboud in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In de loop der jaren hebben diverse doktersassistentes zich ingezet voor onze praktijk. Marian Dieleman, Marjo van Sprundel, Colette ten Elzen en Astrid Verkerk werkten in de begintijd als doktersassistentes in de praktijk. In 1996 startte Rian Jansen en kort daarna kwam Trudy den Brok het team versterken. In 1999 begon Annegien van Baak in de praktijk. Tussendoor werkten Jacqueline van Geelen-Bruining en Els Knuiman-Derks kortdurend in de praktijk. Vanaf juni 2003 is Dyan Melchers-van de Logt in onze praktijk werkzaam. Maria Papeleu en Wanda Pruyn hebben kortdurend ons team versterkt. In 2008 startte Marije Kropman en daarna Karin ten Velde in onze praktijk als doktersassistentes. In 2007 en 2008 werkten Martijn Arts en Said Hamed als huisartsen in opleiding in onze praktijk. In het verslagjaar werden tevens vijf coassistenten opgeleid

4 De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een verstedelijkt platteland. De patiënten zijn inwoners van de oude dorpskernen Oosterhout en Slijk- Ewijk, beide gemeente Overbetuwe, en de inwoners van de vinex bouwlocatie Waalsprong Oosterhout (gemeente Nijmegen). Door de enorme groei van deze vinex locatie vindt er een duidelijke verandering van de omgeving plaats. De praktijkpopulatie kan als volgt worden omschreven: In de oude dorpskernen Oosterhout en Slijk Ewijk wonen relatief meer oudere mensen. In Oosterhout (gemeente Nijmegen) wonen veel jonge gezinnen. Visie en missie De missie van onze praktijk is het leveren van kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. De bevolking in Oosterhout neemt snel toe door de uitbreiding van de Vinexlocatie de Waalsprong. Hierbij zal de zorgvraag voor de komende jaren ook flink toenemen. Om deze zorgvraag op te kunnen vangen zijn we in Oosterhout gestart met de ontwikkeling van een gezondheidserf waarop geïntegreerde eerstelijnszorg gegeven wordt. Alle huisartsen in Oosterhout zullen hier onderdeel van uitmaken, samen met (kinder)fysiotherapie, Cesartherapie, podologie, logopedie, diëtiste, maatschappelijk werk, (kinder)psychotherapie, en verloskundigen. Daarnaast zullen naar verwachting eerstelijns psychiatrische zorg (SPV), eerstelijns psychologen, ergotherapeuten, orthopedagogen en de thuiszorg aan het pakket worden toegevoegd. De apotheker levert farmacotherapeutische zorg op loopafstand en in de toekomst mogelijk op het gezondheidserf zelf. Door samenwerking tussen de verschillende zorgverleners leveren we een betere zorg. Door regelmatig formeel en informeel overleg leveren we zorg op maat. Door de eerstelijnsgezondheidszorg professionals bijeen te brengen op een gezondheidserf is deze zorg op maat snel en dicht bij de patiënt te leveren. Voor de zorgverleners levert dit een prettige manier van werken op, die bovendien tot kwaliteitsverhoging leidt. Geïntegreerde eerstelijnszorg heeft een meerwaarde: de verschillende disciplines werken samen om de patiënten/cliënten de zorg te bieden die nodig is. Daarnaast geloven wij in kleinschalige huisartsenzorg waarin persoonlijke aandacht voor de patiënt, de artspatiënt relatie en patiënttevredenheid voorop staat. Bovendien willen wij de reeds hoge kwaliteit van zorg blijven leveren en handhaven. In onze visie biedt een dergelijke geïntegreerde benadering van de eerstelijns gezondheidszorg de beste waarborgen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de inwoners van Oosterhout, met behoud van een kleinschalige uitstraling. Samenwerking binnen disciplines, tussen disciplines op het gezondheidserf en daarbuiten alsmede innovatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. We geven de zorg vorm volgens de richtlijnen van Evidence Based Medicine (EBM) en Evidence Based Practice (EBP). Dit betekent dat de zorgverleners werken volgens up-todate richtlijnen van de beroepsgroep. Er is geen ruimte voor alternatieve geneeswijzen of complementair werkende behandelaars. De twee HOED-en hebben een academisch karakter. Patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek vormen de drie poten in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Dit betekent dat we patiëntenzorg verlenen volgens de NHG standaarden, dat er geneeskunde studenten, co-assistenten en/of huisartsen i.o. participeren en dat we meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat de huidige praktijken participeren in de NMP (Nijmeegs Monitoring Project) en één van de praktijken in de CMR (Continue Morbiditeits Registratie), beiden onderzoeksregistratie projecten van de Nijmeegse universiteit, vormt deze wetenschappelijke poot al sinds jaren een integraal onderdeel van de huisartsenzorg in Oosterhout. Wij als huisartsen zien het belang van kwaliteitsbeleid en zijn dan ook continu bezig met kwaliteitsverhoging van onze patiëntenzorg. Dit komt tot uiting in de NHG (Nederlands - 4 -

5 Huisartsen Genootschap) praktijkaccreditering die we inmiddels voor het 2 e jaar verkregen hebben. Door dit NHG-keurmerk laten we zien dat onze huisartsenpraktijk systematisch, continu en transparant werkt aan kwaliteitsverbetering van zorg. Door de unieke combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, tezamen met het continu met z n allen werken aan kwaliteitsverbetering is de HOED toegetreden tot de Nijmeegse Universitaire Huisarts Praktijken (NUHP). Een erkenning van het jarenlang investeren en geloven in onze ideeën over de huisartsgeneeskunde. Onze visie op zorg wordt gedeeld door onze collega s in Lent en staat ook als zodanig beschreven in de missie en visie van Gezondheidscentrum Frans Huygen en HAGRO de Grift, die door de huisartspraktijken in Lent en Oosterhout gezamenlijk gevormd wordt. Bijzondere gebeurtenissen in 2008: In verband met het vertrek van assistente Wanda Pruyn en de groei van de praktijk werden twee nieuwe assistentes gezocht en gevonden. Marije Kropman en daarna Karin ten Velde completeerden het team van assistentes. Een van onze assistentes (Dyan Melchers) is gestart met de POH opleiding om zo over 1,5 jaar de functie van onze huidige POH Moniek Cornelissen geleidelijk over te gaan nemen. In 2008 werd onze praktijk voor het eerst geaccrediteerd volgens de NHG standaard. Met behulp van deze NHG praktijkaccreditatie laten we als praktijk zien dat we continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van zorg die in onze praktijken wordt gegeven. Samen met de overige eerstelijns werkers besluiten we niet deel te gaan nemen aan het transmurale centrum in oprichting. Deelname in het transmurale centrum zou namelijk kunnen leiden tot het verlies van onze eerstelijns identiteit. Bovendien hebben we een meerjarig huurcontract voor het huidige pand, waar we zeer tevreden over zijn. Wel blijven we participeren in de verdere ontwikkeling van de samenwerking met transmurale partijen. Ook werd in dit jaar begonnen met de verbouwing en inrichting van de kleine schuur, gelegen direct naast het huidige praktijkpand. Op 1 juli 2008 was deze schuur volledig gebruiksklaar en wordt er spreekuur gedaan door de verschillende disciplines. Door deze kleine schuur te betrekken bij onze praktijk wordt het mogelijk om de groei van de praktijken het hoofd te bieden. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om andere eerstelijns partijen (zoals verloskundigen, kinderpsycholoog/-therapie, maatschappelijk werk, diëtiste, podoloog, etc.) te huisvesten. Hierdoor kan een nog betere samenwerking met deze partijen tot stand komen. HAGRO breed waren er dit jaar ook een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo vertrok helaas, Marion Doveren, sinds jaar en dag onze HAGRO manager, om elders te gaan werken. Een nieuwe HAGRO manager, Marloes van Rossum, werd aangetrokken. Tevens startten we een traject op met Menzis om te bezien of we MODEL (Menzis Ondersteund De Eerste Lijn) centrum konden en wilden worden. In een dergelijk centrum verzorgen de medewerkers geïntegreerde eerstelijns zorg. Dit betekent dat de samenwerking met andere eerstelijns partijen meer geformaliseerd en geprotocolleerd wordt. Met het verder integreren van de eerstelijns zorg hopen we de kwaliteit van de door ons geboden zorg verder te kunnen verhogen. HAGRO breed werden er voorbereidingen getroffen voor een conversie van ons oude computersysteem (Promedico VDF) naar een nieuw, webbased computersysteem Promedico ASP waarmee ook aansluiting op het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) tot de mogelijkheden behoort. Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan Dit is de negende jaargang van het jaarverslag/jaarplan van onze praktijk. Verschillende medewerkers hebben meegewerkt aan de tot stand koming van dit jaarverslag. We willen iedereen bedanken voor hun inzet

6 Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan Het jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik binnen onze praktijk, als een vinger aan de pols van de organisatie, als instrument om onderwerpen te selecteren voor het jaarplan van 2009 en ter verantwoording van het uitgevoerde jaarplan In het jaarplan hebben we de beleidsvoornemens voor het lopende jaar vastgelegd. Jaarverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de uitwerking van ons kwaliteitsbeleid. Door middel van het jaarverslag/jaarplan geven wij anderen inzicht in onze werkwijze. Geïnteresseerden kunnen dit verslag bestellen via de praktijkassistente en raadplegen op onze website

7 Infrastructuur en organisatie Locatie van de praktijk De praktijk bevindt zich in een verstedelijkt plattelandsgebied. Het beslaat de oude dorpskernen Oosterhout en Slijk-Ewijk en de vinex wijk Oosterhout (gemeente Nijmegen). De praktijk is gelegen aan de rand van de vinex wijk Oosterhout. Gebouw Het gebouw is in eigendom van de Baron C. van Boetzelaer en bestempeld als rijksmonument. Naast de HOED zijn ook een fysiotherapie praktijk (Dhr. B. van Lent) en een Cesartherapie praktijk (Mw. M. de Lint) in dit pand gehuisvest. Direct naast dit pand is een kleine schuur gelegen welke in 2008 verbouwd is tot praktijkruimte met een wachtkamer en vier spreekkamers. In dit pand zijn andere eerstelijns gezondheidszorg werkers gevestigd zoals; een podoloog (Dhr. R. de Wijse), diëtiste (Mw. A Verhoeff, ZZG groep), kinderpsychotherapeut (Dhr. H. Kruip), verloskundigen ( t Hartje van Elst) en maatschappelijk werk (NIM). Ook deze schuur is inmiddels rijksmonument. De logopedie houdt spreekuur in de ruimte van de Cesartherapie. Deze twee praktijkgebouwen liggen op het landgoed Oosterhout en staan op een perceel met een oppervlakte van 400 m 2. Het perceel beschikt over 20 parkeerplaatsen. De toegankelijkheid van het gebouw en de daarin gelegen werkruimtes voor minder validen is gegarandeerd. De oppervlakte van het grote praktijk gebouw is 480m 2, de oppervlakte van de kleine schuur is 157 m 2. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de in het gebouw aanwezige ruimtes. Tabel; Indeling grote praktijkgebouw Tabel; Indeling kleine schuur Ruimte Aantal Ruimte Aantal Receptie 1 Receptie 1 Wachtruimte 2 Wachtruimte 1 Spreekkamer 4 Spreekkamer 4 Behandelkamer 2 Behandelkamer Praktijkassistentenruimte / 1 Administratie Vergaderkamer 1 Toilet personeel/ douche 1 Laboratorium 1 Overige ruimtes 2 Toilet personeel/ douche 1 Invalidentoilet 1 Archief ruimte 2 Server ruimte 1 Overige ruimtes 5 Ten behoeve van de privacy zijn in het gebouw de volgende voorzieningen getroffen: Afgesloten wachtkamers. Beveiligde papiercontainer Wachtwoorden met eigen inlog account Het gebouw is elektronisch beveiligd tegen brand en inbraak

8 Praktijkuitrusting De volgende tabel geeft inzicht in de praktijkuitrusting. Tabel; De praktijkuitrusting Uitrustingsstuk Aantal Type Audiometer 1 Autoclaaf 1 Bloeddrukmeter 15 Broedstoof 1 Doppler-apparaat 1 ECG-apparaat 1 Glucosemeter >4 Hemoglobinemeter 1 BSE-bepaling 1 Microscoop 1 Spirometer 1 Spleetlamp 1 Hifricator 1 Spoedkoffer 1 Rollator 1 Strooizoutbak 1 Kopieerapparaat 2 Fax 1 Printer 5 Samenwerkingsvorm huisartsen Het gebouw biedt onderdak aan een HOED (huisartsen onder een dak). Juridisch is de samenwerking omschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Er zijn in 2006 twee praktijken: de associatie van de heer C. Verhoeff en mevrouw E. van Ewijk- van der Wielen en de associatie van de heer H. Beekwilder en mevrouw I. Nobacht-Wagenvoort. De derde praktijk van de heer T. olde Hartman, welke in 2007 startte, heeft een samenwerkingsovereenkomst met de HOED. De huisartsen maken samen met de huisartsen van Gezondheidscentrum Frans Huygen te Lent deel uit van de Huisartsengroep (HAGRO) de Grift. Opleiding De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk voor de opleiding van artsen, huisartsen, studenten medische wetenschappen en praktijkassistentes. In de tabel worden de belangrijkste kenmerken per opleiding aangegeven. Tabel; Opleidingskenmerken Opleiding Aantal Verantwoordelijk Instelling stageplaatsen medewerker Basisarts 3 UMCN Beekwilder/Nobacht Huisarts 1 UMCN Van Ewijk Student 10 UMCN Alle huisartsen Praktijkassistente 1 ROC Nijmegen T. den Brok (assistente) - 8 -

9 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid De verschillende praktijken hebben de spreekuurorganisatie op dezelfde wijze georganiseerd. Dit is voor de duidelijkheid naar de patiënten bewust zo gekozen. In de onderstaande tabellen weergegeven. Organisatie van het spreekuur Huisartsen Type spreekuur Dagdeel Uren Spreekuur s morgens 08.30u. tot 10.30u. s morgens 11.00u. tot 12.00u. s middags 14.00u tot 16.00u. Spoed spreekuur s morgens 11.00u. tot 11.20u. s middags 15.20u. tot 16.00u. Terugbelspreekuur s morgens 12.00u. tot 13.00u Consultatiebureau Verhoeff/Van Ewijk s middags donderdag 13.00u. tot 17.00u. Bijzonder spreekuur oogheelkunde s middags woensdag Organisatie van het spreekuur Assistentes Type spreekuur Dagdeel Uren 14.00u. tot 15.30u Spoedgevallen s morgens Hele dag s middags Hele dag Afspraakspreekuur s morgens 08.30uu. tot 12.00u. s middags 14.00u tot 16.00u In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven. Tabel; Telefonische bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn 4 stuks u-10.30u Praktijklijn u 13.00u Praktijklijn u-17.00u Spoedlijn u-17.00u Intercollegiale lijn GEHEIM 08.00u-17.00u Fax Datalijn ADSL /7 Gedurende de uren die boven staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. Gedurende de resterende kantooruren worden de patiënten met behulp van een automatische telefonische boodschap doorverwezen naar - 9 -

10 de spoedlijn. Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap doorverwezen naar de Centrale huisartsdienst Nijmegen, waardoor 24 uur beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijkartsen participeren in de dienstregeling van de coöperatieve huisartsdienst Nijmegen (CHN). Door middel van een Waarneming/Hagro-overeenkomst is de waarneming gedurende de vakantie en tijdens ziekte geregeld. De huisartsen van de HOED nemen bij ziekte en vakantie voor elkaar waar. Daarnaast kunnen we in bijzondere gevallen terugvallen op de huisartsen van de HAGRO in Lent. Automatisering Onze praktijk is sinds 1994 geautomatiseerd met het Promedico VDF huisartseninformatiesysteem (HIS). Daarvan worden de medische module en de financieel administratieve module gebruikt. De boekhouding wordt met een extern programma onderhouden. In de praktijk zijn 15 werkplekken en 7 printers in gebruik. Op alle werkplekken is een ADSL internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met ziekenhuis Canisius Wilhelmina ziekenhuis (CWZ) en Radboud universiteitsziekenhuis (UMCN) in Nijmegen en de Alysis zorggroep in Arnhem, de laboratoria van het CWZ en de SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost), collega-huisartsen en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. Tevens worden de gegevens inhoudelijk beoordeeld door de huisartsen en eventueel nog verwerkt volgens de ADEPD richtlijnen. De verwijzingen naar het CWZ gaan volledig via Zorgdomein. De gegevens uit het HIS worden beveiligd tegen verminking en verloren gaan door een virusscanner, en een noodstroomvoorziening (UPS). Dagelijks wordt een back-up van alle data gemaakt. Deze wordt niet in het gebouw bewaard. Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een firewall. Binnen het gebouw wordt dat voorkomen door het gebruik van persoonlijke inlogcodes en PC beveiliging Overlegstructuur De praktijkartsen nemen deel aan structureel overleg met onderstaande instanties en personen in de aangegeven frequentie: Tabel; Overlegstructuur Overlegpartner Overlegfrequentie HAGRO Maandelijks Specialisten Ad hoc Consultatiebureau-arts Ad hoc Fysiotherapeuten 1x per 6 wk. Wijkverpleging Ad hoc GGZ-instelling SPV Ad hoc Maatschappelijk Ad hoc werkende Cesar 1x per 6 wk Psycholoog 1x per 6 wk Home team 1x per 6 wk HOED Maandelijks POH Dagelijks Patiëntenparticipatie Patiëntenparticipatie is nog niet vorm gegeven, maar staat wel in het jaarplan voor

11 Klachtenregeling De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Zuid Nederland. Daarnaast kent onze praktijk ook eigen procedure. Mensen kunnen zelf persoonlijk bij de medewerkers hun klacht uiten. Meldingen van klachten kan ook via de website van de praktijk. Er wordt overwogen een klachtenfunctionaris aan te stellen, die hoor en wederhoor toepast, bv onze manager

12 Team In de tabel BIG geregistreerde medewerkers staan alle medewerkers van de praktijk, die in het BIG-register staan ingeschreven. Tevens is de geldigheidsduur van de inschrijving vermeld. De tabel Team geeft de personeelssituatie van de praktijk weer. Mevrouw E. van Ewijk van der Wielen is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe wordt ook het houden van functioneringsgesprekken gerekend. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de tabel aangegeven. Van belang zijnde veranderingen in de personele samenstelling gedurende het afgelopen jaar waren de komst van Marije Kropman en Karin ten Velde als nieuwe praktijkassistentes in huisartspraktijk Oosterhout. Verder zijn mevrouw T. den Brok en R. Janssen al meer dan 10 jaar bij ons werkzaam als assistente. In de tabel worden de (relevante) nevenfuncties/beroepen van de medewerkers vermeld. Tabel; BIG-geregistreerde medewerkers Functie Medewerker BIG-registratienummer Ch.P.M. Verhoeff H.M.A. van Ewijk van der Wielen Huisarts E.G. Nobacht-Wagenvoort J.M.A. Beekwilder T.C. olde Hartman Praktijkondersteuner M. Cornelissen

13 Tabel Team Functie / naam ma di wo do vr fte Huisarts Verhoeff D D D Van Ewijk D D D Nobacht M D D H. Beekwilder D O D olde Hartman M O M O Totaal artsen 2.6 Praktijkondersteuner Cornelissen D D D 0.6 Assistente Den Brok D D D O 0.7 Jansen D D 0.4 Van Baak D D 0.4 Melchers D D 0.4 Kropman O D D 0.5 Van de Velde O D D 0.5 Totaal 2.9 Administr. medewerker F. Beekwilder O 0.1 D = dag M = middag O = ochtend

14 Patiënten In 2008 zijn in de praktijk 7318 patiënten ingeschreven. De verdelingen per praktijk naar leeftijd, geslacht staat weergegeven in grafieken. Uit deze gegevens blijkt dat de praktijk de afgelopen jaren enorm is gegroeid. In de tabel wordt inzicht gegeven hoe die verandering tot stand is gekomen. Verder wordt duidelijk dat de mutatie percentages hoog zijn. Dit is natuurlijk te verklaren uit het feit dat de groei in de VINEX locatie groot is door nieuwe patiënten maar ook door de vele geboortes. Daarnaast is het een bekend fenomeen dat in een VINEX wijk het aantal verhuizingen groot is. Het totaal overzicht van patiënten vanaf 2000 Jaar \ Praktijk Verhoeff Van Beekwilder Olde Hartman totaal Ewijk Nobacht Start juni Praktijk Verhoeff /Van Ewijk 2008 Geslachts- en leeftijdsverdeling Man Vrouw Man Leeftijdsclusters Man Vrouw In- en uitschrijvingen van de praktijk Verhoeff/Van Ewijk

15 Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Nieuw totaal Mutaties Geboorte/Sterfte Totaal Mobiliteitspercentage 5,77% Praktijk Beekwilder/Nobacht 2008 Geslachts- en leeftijdsverdeling Man Vrouw Leeftijdsclusters Man Man Vrouw In- en uitschrijvingen van de praktijk Beekwilder/Nobacht 2008 Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Nieuw totaal Mutaties Geboorte/Sterfte Totaal Mobiliteitspercentage 8,60%

16 Praktijk olde Hartman 2008 Geslachts- en leeftijdsverdeling Man Vrouw Vrouw Man Leeftijdsclusters Man Vrouw In- en uitschrijvingen van de praktijk olde Hartman 2008 Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Nieuw totaal Mutaties Geboorte/Sterfte Totaal Mobiliteitspercentage 44,38%

17 Werkbelasting De contactfrequentie per patiënt in 2008 was Hoe deze contactfrequentie is opgebouwd wordt in de stapelkolom getoond. Deze getallen moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat ze zijn berekend door het nieuwe programma Promedico-ASP. Het is nog net geheel duidelijk of deze nieuwe programmatuur goed toegerust is op het uitspoelen van dergelijke getallen. Bovendien worden in het nieuwe programma de administratieve contacten niet meer geboekt. Ten opzichte van eerdere verslagjaren is er een lichte afname van de contactfrequentie (4.0 nu tegen 4,3 vorig jaar met correctie van de administratieve contacten). Contactfrequentie 2008 (1) Contactfrequentie 4,50 4,00 0,00 3,50 3,00 1,45 Administratieve verrichtingen 2,50 2,00 1,50 0,07 0,51 Receptaanvragen Visites 1,00 0,50 0,00 1,97 Telefonische consulten Consulten Contactfrequentie 2008 (2) Totaal per jaar Patiënten 7318 per werkdag per 1000 patiënten per jaar per patiënt per jaar Contactsoort Consult , ,97 Telefonisch consult , ,51 Visite 499 2,9 68 0,07 Receptaanvraag , ,45 Administratief contact 0 0,0 0 0,00 Contacten Contactfrequentie 4,

18 Medisch handelen Inleiding Dit hoofdstuk rapporteert over het medisch handelen in de praktijk (om praktische redenen wordt gekozen om hier alleen de cijfers van 2008 te presenteren). Als basis daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, die in een tabel worden gepresenteerd. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen over de preventieve verrichtingen, evenals voorschrijfgegevens over een tweetal indicatiegroepen. Dit jaar presenteren we de cijfers nog voor alle drie praktijken samen. Volgend jaar zullen de cijfers uitgesplitst worden per praktijk. Medisch handelen

19 Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging De praktijk maakt gebruik van het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Promedico VDF. Er zijn 15 werkplekken, alle met een internetaansluiting. Er wordt door de hele HOED gebruik gemaakt van 1 systeem. In de tabel staan een aantal belangrijke functies van het HIS en ICT vermeld. In de tweede kolom is aangegeven welke daarvan in de praktijk daadwerkelijk worden benut. In de laatste kolom is te zien hoe lang er al met de betreffende functie wordt gewerkt. Tabel; In gebruik zijnde functies van het HIS In Functionaliteit HIS gebruik sinds Journaal 1997 SOEP-registratie 1997 Probleemlijst 1997 Episodegerichte registratie Deels ICPC 1997 Ruiters 1997 Verwijsbrieven schrijven 1997 Scannen en elektronisch opslaan specialistenbrieven neen Voorschrijven medicatie 1994 Elektronisch Formularium Prescriptor 1999 Medicatieoverzicht 1994 Preventiemodules: 1994 Griep deels Cervix deels Datacommunicatie met: Centrale HuisartsenPost Nijmegen(CHN): 2006 Specialisten: [ontvangen] 2006 Laboratorium: [ontvangen] 2006 Röntgen: [ontvangen] 2006 Agenda 2003 Actielijst neen Declareren 1994 Elektronisch declareren 2006 Financiële administratie neen ICT Internetaansluiting ADSL 2003 Praktijkwebsite Herhalingsrecepten elektronisch aanvragen Via website E-consult 2005 In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de oriëntatie op de conversie naar de webbased versie van Promedico (Promedico ASP). Deze conversie zal in 2009 plaats vinden

20 Veiligheid De data van het HIS worden tegen verlies beschermd door middel van een dagelijkse back-up. Deze wordt automatisch gemaakt buiten de bedrijfsuren. De back-up wordt buiten het praktijkpand opgeslagen. Het systeem is via een virusscanner en firewall beschermd. Het systeem beheer wordt maandelijks uitgevoerd door COXIN. Privacy Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor het netwerk en het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie gegevens te muteren. Ten behoeve van de waarneming tijdens afwezigheid gedurende de vakantie, ziekte en nascholing van de eigen huisarts hebben collega-huisartsen wel/ toegang tot de gegevens van de patiënt. Dit kan ook uitgebreid worden naar de hele HAGRO. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten hebben collegahuisartsen geen toegang tot de gegevens van de patiënt. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal voor waarneming worden afgeschermd. Het fysieke patiëntenarchief is opgeslagen in ruimte waar ook de server staat. Gegevens van overleden patiënten en uit de praktijk vertrokken patiënten van wie de gegevens nog aanwezig zijn worden niet apart, maar onder dezelfde condities opgeslagen. Deze gegevens worden niet vernietigd. Dit heeft te maken met de academische setting van onze praktijk waarbij dossieronderzoek gedaan moet kunnen worden. Voor het vernietigen van privacygevoelige documenten is in de praktijk een beveiligde papiercontainer aanwezig die geleegd wordt door SITA

Landelijke profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk

Landelijke profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Landelijk profiel opleider en opleidingspraktijk / Kerngegevens opleider en opleidingspraktijk (in te vullen door opleider) laatste revisie datum naam 1. Persoonsgegevens naam voorletter(s) tussenvgsl

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg. Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 213 / 214 Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 55-521471 www.huisartspraktijkvandenberg.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Visie en missie... 3 1.2 Doel van het jaarverslag...

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - 1 -

Jaarverslag 2012 - 1 - Jaarverslag 2012-1 - Inhoud Inleiding pag 3 Infrastructuur en organisatie 5 Team 12 Patiënten 14 Medisch handelen 14 Verslaglegging en voorlichting 15 Kwaliteitsbeleid 18-2 - Inleiding Historie en profiel

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Gezondheidserf. Oosterhout (gem. Nijmegen) Versie 1.3 26 oktober 2008 T.C. olde Hartman, huisarts

Ondernemingsplan. Gezondheidserf. Oosterhout (gem. Nijmegen) Versie 1.3 26 oktober 2008 T.C. olde Hartman, huisarts Ondernemingsplan Gezondheidserf Oosterhout (gem. Nijmegen) Versie 1.3 26 oktober 2008 T.C. olde Hartman, huisarts Namens Huisartspraktijk Oosterhout C.P.M. Verhoeff H.M.A van Ewijk van der Wielen J.M.A.

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken Coördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6 6051 BN Maasbracht

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland

Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Actuele informatie over de zorgvraag van (zwangere) vrouwen en hun partners en het werk en de positie van de eerstelijns verloskunde in Nederland Informatie voor de verloskundige Het doel van deze Deliver

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2013

Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder Jaarverslag 2013 arverslag 2013 Huisartsenpraktijk Hoekstra & de Doelder arverslag 2013 Contactgegevens: Haagweg 191 2281 AK Rijswijk 070-3994203 www.mchaagweg.nl Publicatie datum: 15 juli 2014 arverslag 2013 Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2009 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Huisartspraktijk Oosterhout Gld

Jaarverslag 2005 Huisartspraktijk Oosterhout Gld NETWERK ACADEMISCHE HUISARTSPRAKTIJKEN NIJMEGEN CMR NMP Jaarverslag 2005 Huisartspraktijk Oosterhout Gld Huisartspraktijk Oosterhout Gld Van Boetzelaerstraat 12 6679 JD Oosterhout-Nijmegen T 024-3792844

Nadere informatie

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Laatste revisie: Datum: Naam: 1. PERSOONSGEGEVENS opleider Naam: Voorletter(s): Tussenvgsl: Voornaam:

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad.

Jaarverslag Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal. Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad. Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijken Pauwendaal: Huisartsenpraktijken Pauwendaal Pauwenburg 160 b 8216 TA Lelystad www.pauwendaal.nl Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteitsbeleid 3. Klachtenregeling 4. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het afgelopen jaar 3. Personeel 4.Ziekteverzuim 5. Opleiding 6. Bereikbaarheid 7.Organisatie van de werkdag 8. Apparatuur 9.Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli 2013 14 e jaargang

Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli 2013 14 e jaargang arverslag 2012 Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum Praktijk Bettink Juli 2013 14 e jaargang INHOUD Voorwoord! 3 Inleiding! 3 Visie 3 Locatie van de praktijk 3 Gebouw 3 Samenwerkingsvorm huisartsen

Nadere informatie

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van

De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk van Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. De psychische en sociale hulpvraag van volwassenen in de huisartsenpraktijk

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2010 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt

NHG-Standpunt. Huisarts en palliatieve zorg. Fijn dat u er bent, dokter. standpunt NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg Fijn dat u er bent, dokter standpunt Lijden verlichten De huisarts en de laatste levensfase Bij mevrouw Van Oosten, 51 jaar, is twee jaar geleden een melanoom

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk B. van Abshoven A. Reiffers Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk Houten 2013 V Voorwoord Jarenlang is er gebruikgemaakt van het boek Zo werkt het in de huisartsenpraktijk van A.J. Dolmans, uitgegeven

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht:

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht: > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Per aangetekende en gewone post en per fax PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Huisartsenpraktijk Hoevenaars Dhr. P.R.M.W. Hoevenaars, huisarts Amundsenlaan 309

Nadere informatie

Inleiding. Over een aantal van deze onderwerpen doen wij elders in het jaarverslag uitvoeriger verslag.

Inleiding. Over een aantal van deze onderwerpen doen wij elders in het jaarverslag uitvoeriger verslag. Inleiding Historie en profiel van de praktijk Voor een beschrijving van de historie en het profiel van de praktijk verwijzen wij graag naar de voorgaande jaarverslagen. Visie De missie van onze praktijk

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede

Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan JJ Enschede Huisartsenpraktijk B.H.F. Sombekke Bamshoevelaan 32 7523 JJ Enschede Beleidsplan 2016-2019 1 Inleiding In dit beleidsplan voor 2016-2019 schetsen we de strategische keuzes en de plannen voor de komende

Nadere informatie

Inleiding... 1. Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1. Wettelijk kader... 1. Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2

Inleiding... 1. Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1. Wettelijk kader... 1. Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2 Inhoud Inleiding... 1 Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1 Wettelijk kader... 1 Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2 Waaruit bestaat een jaarverslag/-plan?... 5 Hoe maakt u een jaarverslag/-plan?...

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover

Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Workshops VNVA in het kader van het NVR project 154 Doorbreek huiselijk geweld; Praat erover Doelgroep: huisartsen en overige belangstellenden Methode: interactieve workshops Ontwikkeling workshops: Radboud

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best PRAKTIJKFOLDER Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 31 5683 ED BEST Telefoon: 0499-371325 Spoed: 0499-371325 optie 1 Fax: 0499-392654

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Huisartsenpraktijk Kloosterpad RA van Baar, LWJ Birker en YA Panken Kloosterpad 11A 5104 JT Dongen www.huisartsenprakijk-kloosterpad.nl MEDERWERKERS Huisartsen:

Nadere informatie

Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk

Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk Monitoren van de effecten van de publiekscampagne depressie op de instroom van patiënten met psychische problemen in de huisartspraktijk Derek de Beurs Mariëtte Hooiveld Het NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1

JAARVERSLAG Huisartsenpraktijk MIR Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem. [Geef tekst op] Pagina 1 JAARVERSLAG 2016 Huisartsenpraktijk MIR 07-02-2017 Dhr. J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem [Geef tekst op] Pagina 1 Inhoud 1. Visie en missie... 3 2. De organisatie... 3 2.1 De huisarts.. 3

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk HHHpraktijk Hacuserk

Huisartsenpraktijk HHHpraktijk Hacuserk enpraktijk HHHpraktijk Beleidsplan Missie en visie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Zorgaanbod 4. Verklaring m.b.t. wijze van werken 5. Beleid en doelstellingen op gebied van kwaliteit

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Samenwerking en geintegreerde zorg. Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare

Samenwerking en geintegreerde zorg. Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare Samenwerking en geintegreerde zorg Kans of risico? Prof. Richard Grol IQ healthcare Hoge kwaliteit voor aanvaardbare prijs Kosten reductie door, bijv (Bussiness Week 2009) : Reductie fouten en adverse

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Zorg voor de hivseropositieve

Zorg voor de hivseropositieve Zorg voor de hivseropositieve patiënt Het Radboudumc is één van de 27 hiv-behandelcentra in Nederland. Hier werkt een team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in de behandeling en begeleiding van

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Huisartsengroep Ommen

Huisartsengroep Ommen Huisartsengroep Ommen Baron Bentinckstraat 67 P.C.M. Habets tel 456626 A.J. Lock tel 451325 Mw. M.A. Bonnes, tel 463494 Carrouselplein 6 M.P.A. Andriessen tel 451462 E.Th. van den Berg tel 451451 Mw. A.G.M.

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Huisartspraktijk Gezondheidscentrum Nellestein Beleidsplan okt 2015-sept 2018

Huisartspraktijk Gezondheidscentrum Nellestein Beleidsplan okt 2015-sept 2018 Huisartspraktijk Gezondheidscentrum Nellestein Beleidsplan okt 2015-sept 2018 Publicatiedatum: 14 10 2015 1.Inleiding. Historie: Het gezondheidscentrum bestaat sinds 1979, verschillende verbouwingen hebben

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn

NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn Toelichting op de NHG-Standpunten

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk van den Berg Beleidsplan 2015-2017. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.

Huisartsenpraktijk van den Berg Beleidsplan 2015-2017. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg. Huisartsenpraktijk van den Berg Beleidsplan 2015-2017 Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Historie... 4 3. Praktijkorganisatie... 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Routinedata in de medische zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen

Routinedata in de medische zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen Focus congres 22 juni 2015 Routinedata in de medische zorg in de avond, nacht en weekenden voor mensen met verstandelijke beperkingen Prof. Dr. H. van Schrojenstein Lantman- de Valk Prof. Dr. W.J.J. Assendelft

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Peildatum: maart 2014 Brenda Pekkeriet, Huisarts Huisartsenzorg Pekkeriet 17 maart 2015 info@huisartsenzorgpekkeriet.nl 1 Aanleiding Om

Nadere informatie

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015

DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN. Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 DOKTEREN DOE JE NIET ALLEEN OVER CONCRETE SAMENWERKING IN PRAKTIJK, EERSTE EN TWEEDE LIJN Spiegelbijeenkomst 15 april 2015 Huisarts en Praktijkondersteuner : wie ondersteunt wie? Prof. dr Guy Rutten, UMC

Nadere informatie

Statistieken. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. Voorkeurfilter: Ingevuld. Aantal vragen 33. Totaal aantal ingevuld 1406

Statistieken. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. Voorkeurfilter: Ingevuld. Aantal vragen 33. Totaal aantal ingevuld 1406 Statistieken Naam formulier PeilingGGZ_2016 Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Voorkeurfilter: Ingevuld Aantal vragen 33 Totaal aantal ingevuld 1406 1. U bent op dit

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Huisartsenpraktijk G. Kerster De patiënt centraal Huisartsenpraktijk G. Kerster Bijlmerdreef 695 1102 RR Amsterdam Publicatiedatum: 29 juni 2017 Inhoud 1 VOORWOORD... 3 2 MISSIE EN

Nadere informatie

Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 10 december 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 10 december 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 10 december 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Kloosterpad Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Kloosterpad Huisartsenpraktijk Kloosterpad RA van Baar, LWJ Birker en YA Panken Kloosterpad 11A 5104 JT Dongen www.huisartsenprakijk-kloosterpad.nl 1 MEDEWERKERS Huisartsen:

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg Ik zie het even niet meer zitten standpunt Het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de huisarts, groeit en zal blijven toenemen... Mevrouw

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inleiding...3 1. Historie...

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde

1 Inleiding. 2 Instelling van het register. CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde CHBB-register Kaderhuisarts Ouderengeneeskunde 1 Inleiding LHV en NHG hebben met ingang van oktober 2005 een College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) ingesteld. Dit college heeft tot

Nadere informatie

KINDEREN EN VOLWASSENEN MET ADHD BINNEN DE HUISARTSENPRAKTIJK: TRENDS IN JAARPREVALENTIES EN VERWIJZINGEN. Marijn Prins, Liset van Dijk

KINDEREN EN VOLWASSENEN MET ADHD BINNEN DE HUISARTSENPRAKTIJK: TRENDS IN JAARPREVALENTIES EN VERWIJZINGEN. Marijn Prins, Liset van Dijk Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marijn Prins, Liset van Dijk. Kinderen en volwassenen met ADHD binnen de huisartsenpraktijk: trends in jaarprevalenties

Nadere informatie

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht Petra Cornelis OmU in de praktijk Petra Cornelis, praktijkverpleegkundige ouderen en operationeel manager 2014 Introductie Inhoud

Nadere informatie

Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC. Beleidsplan 2014-2017

Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC. Beleidsplan 2014-2017 Academisch Huisartsen Netwerk Erasmus MC Beleidsplan 2014-2017 Versie: mei 2014 1 1. Inleiding Het academisch huisartsen netwerk Primeur van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC is in 2011

Nadere informatie

DRUNEN, augustus 2009

DRUNEN, augustus 2009 DRUNEN, augustus 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding Initiatiefnemers en samenwerking Uitbreiding HOED tot gezondheidscentrum - Huisarts regiefunctie - Centrum locatie Drunen Gebruiksverwachting - Bezoekers

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens Aanvullende gegevens Gegevens aanvrager Naam: Voornamen: Banai Abdul Zaher Geboortedatum: 15-04-1959 Geslacht: Functie: Man huisarts Heeft u de bereikbaarheid voor spoedgevallen geborgd: Is er sprake van

Nadere informatie

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak

Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Module: Zorg voor kwetsbare ouderen Format Plan van Aanpak Algemene gegevens Gegevens huisarts / contactpersoon samenwerkingsverband Naam huisarts / contactpersoon Naam huisartsenpraktijk / gezondheidscentrum

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie