Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni e jaargang - 1 -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni 2009 8 e jaargang - 1 -"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni e jaargang - 1 -

2 INHOUD INHOUD 2 Inleiding 3 Historie en profiel van de praktijk 3 Visie en missie 4 Bijzondere gebeurtenissen in Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan 5 Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan 6 Infrastructuur en organisatie 7 Locatie van de praktijk 7 Gebouw 7 Praktijkuitrusting 8 Samenwerkingsvorm huisartsen 8 Opleiding 8 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid 9 Automatisering 10 Overlegstructuur 10 Patiëntenparticipatie 10 Klachtenregeling 11 Team 12 Patiënten 14 Het totaal overzicht van patiënten vanaf Werkbelasting 17 Medisch handelen 18 Verslaglegging en voorlichting 19 Verslaglegging 198 Veiligheid 20 Privacy 20 Kwaliteitbeleid 21 Kwaliteitsvisie 21 Evaluatie jaarplan vorig jaar 21 Scholing 22 Klachtenregeling en gebruikersinbreng 22 IJken van het instrumentarium/controleren van de houdbaarheid 23 Overig kwaliteitsbeleid 23 Jaarplan Samenvatting 25 Bijlagen 26 Bijlage 1: Scholing, nevenactiviteiten en publicaties huisartsen 26 E. Ewijk- van der Wielen 26 C. Verhoeff 27 I. Nobacht- Wagenvoort 28 T. olde Hartman 29 H. Beekwilder 31 Bijlage 2: Lijst van afkortingen

3 Inleiding Historie en profiel van de praktijk De historie van de praktijk begint bij Frans Huygen, de nestor van de Nederlandse huisartsgeneeskunde. Hij startte in 1943 zijn huisartspraktijk die toen nog in Lent gevestigd was. Veel van met name de oudere patiënten uit het oude dorp kennen Huygen nog, en kunnen over hem verhalen. Heel bijzonder zijn de oorlogsverhalen van het Manneneiland, toen in 1944 de vrouwelijke inwoners, kinderen en bejaarden, geëvacueerd werden naar Brabant en België en Huygen achterbleef met 600 mannen. Vanaf 1970 werkte Huygen samen met Ruud de Melker, die zich met name richtte op de populatie in Oosterhout en Slijk-Ewijk. Dat moment is te beschouwen als het begin van de huidige praktijk in Oosterhout. In 1975 werd de Melker opgevolgd door Theo Voorn, die zich met de praktijk vestigde in het pand van de Kruisvereniging aan het Vredesplein 1. Dit pand is tot 1 september 2003 het praktijkpand is gebleven. In 1977 voegde Johan Schellekens zich bij hem. In 1993 volgde Charles Verhoeff Theo Voorn op in de praktijk. Door ziekte zag Johan Schellekens zich in 1998 genoodzaakt om te stoppen en werd hij opgevolgd door Erna van Ewijk van der Wielen. Door de toegenomen patiënten stroom was uitbreiding van het aantal huisartsen in Oosterhout noodzakelijk. In september 2000 startte Han Beekwilder als huisarts in Oosterhout in een zogenaamde HOED (huisartsen onder één dak) constructie. In 2004 kreeg hij versterking van huisarts Inge Nobacht-Wagenvoort. De beide maatschappen (Verhoeff/van Ewijk en Beekwilder/Nobacht) vormen een kostenmaatschap. Gezien de groei van beide praktijken werd in 2003 een nieuw praktijkpand betrokken aan de van Boetzelaerstraat. In 2007 bleek dat beide huisartspraktijken te groot werden. Daarom startte in juni 2007 een nieuwe huisarts, Tim olde Hartman, met de derde praktijk in Oosterhout. Ook deze derde praktijk werd opgenomen in de HOED constructie. Deze derde praktijk kon worden gestart met maximale ondersteuning van de twee reeds gevestigde praktijken. Frans Huygen werd in 1960 docent huisartsgeneeskunde aan de universiteit op het instituut voor sociale geneeskunde. Later in 1968 werd hij benoemd tot de tweede hoogleraar huisartsgeneeskunde in Nederland. Deze geschiedenis is de basis voor de nog steeds bestaande intensieve relatie met de afdeling huisartsgeneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook Ruud de Melker en Theo Voorn werden na verloop van tijd benoemd tot hoogleraar in Utrecht. Charles Verhoeff, Erna van Ewijk en Tim olde Hartman zijn naast hun dagelijks werk als huisarts ook actief betrokken bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC St. Radboud in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. In de loop der jaren hebben diverse doktersassistentes zich ingezet voor onze praktijk. Marian Dieleman, Marjo van Sprundel, Colette ten Elzen en Astrid Verkerk werkten in de begintijd als doktersassistentes in de praktijk. In 1996 startte Rian Jansen en kort daarna kwam Trudy den Brok het team versterken. In 1999 begon Annegien van Baak in de praktijk. Tussendoor werkten Jacqueline van Geelen-Bruining en Els Knuiman-Derks kortdurend in de praktijk. Vanaf juni 2003 is Dyan Melchers-van de Logt in onze praktijk werkzaam. Maria Papeleu en Wanda Pruyn hebben kortdurend ons team versterkt. In 2008 startte Marije Kropman en daarna Karin ten Velde in onze praktijk als doktersassistentes. In 2007 en 2008 werkten Martijn Arts en Said Hamed als huisartsen in opleiding in onze praktijk. In het verslagjaar werden tevens vijf coassistenten opgeleid

4 De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een verstedelijkt platteland. De patiënten zijn inwoners van de oude dorpskernen Oosterhout en Slijk- Ewijk, beide gemeente Overbetuwe, en de inwoners van de vinex bouwlocatie Waalsprong Oosterhout (gemeente Nijmegen). Door de enorme groei van deze vinex locatie vindt er een duidelijke verandering van de omgeving plaats. De praktijkpopulatie kan als volgt worden omschreven: In de oude dorpskernen Oosterhout en Slijk Ewijk wonen relatief meer oudere mensen. In Oosterhout (gemeente Nijmegen) wonen veel jonge gezinnen. Visie en missie De missie van onze praktijk is het leveren van kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg. De bevolking in Oosterhout neemt snel toe door de uitbreiding van de Vinexlocatie de Waalsprong. Hierbij zal de zorgvraag voor de komende jaren ook flink toenemen. Om deze zorgvraag op te kunnen vangen zijn we in Oosterhout gestart met de ontwikkeling van een gezondheidserf waarop geïntegreerde eerstelijnszorg gegeven wordt. Alle huisartsen in Oosterhout zullen hier onderdeel van uitmaken, samen met (kinder)fysiotherapie, Cesartherapie, podologie, logopedie, diëtiste, maatschappelijk werk, (kinder)psychotherapie, en verloskundigen. Daarnaast zullen naar verwachting eerstelijns psychiatrische zorg (SPV), eerstelijns psychologen, ergotherapeuten, orthopedagogen en de thuiszorg aan het pakket worden toegevoegd. De apotheker levert farmacotherapeutische zorg op loopafstand en in de toekomst mogelijk op het gezondheidserf zelf. Door samenwerking tussen de verschillende zorgverleners leveren we een betere zorg. Door regelmatig formeel en informeel overleg leveren we zorg op maat. Door de eerstelijnsgezondheidszorg professionals bijeen te brengen op een gezondheidserf is deze zorg op maat snel en dicht bij de patiënt te leveren. Voor de zorgverleners levert dit een prettige manier van werken op, die bovendien tot kwaliteitsverhoging leidt. Geïntegreerde eerstelijnszorg heeft een meerwaarde: de verschillende disciplines werken samen om de patiënten/cliënten de zorg te bieden die nodig is. Daarnaast geloven wij in kleinschalige huisartsenzorg waarin persoonlijke aandacht voor de patiënt, de artspatiënt relatie en patiënttevredenheid voorop staat. Bovendien willen wij de reeds hoge kwaliteit van zorg blijven leveren en handhaven. In onze visie biedt een dergelijke geïntegreerde benadering van de eerstelijns gezondheidszorg de beste waarborgen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de inwoners van Oosterhout, met behoud van een kleinschalige uitstraling. Samenwerking binnen disciplines, tussen disciplines op het gezondheidserf en daarbuiten alsmede innovatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. We geven de zorg vorm volgens de richtlijnen van Evidence Based Medicine (EBM) en Evidence Based Practice (EBP). Dit betekent dat de zorgverleners werken volgens up-todate richtlijnen van de beroepsgroep. Er is geen ruimte voor alternatieve geneeswijzen of complementair werkende behandelaars. De twee HOED-en hebben een academisch karakter. Patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek vormen de drie poten in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Dit betekent dat we patiëntenzorg verlenen volgens de NHG standaarden, dat er geneeskunde studenten, co-assistenten en/of huisartsen i.o. participeren en dat we meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat de huidige praktijken participeren in de NMP (Nijmeegs Monitoring Project) en één van de praktijken in de CMR (Continue Morbiditeits Registratie), beiden onderzoeksregistratie projecten van de Nijmeegse universiteit, vormt deze wetenschappelijke poot al sinds jaren een integraal onderdeel van de huisartsenzorg in Oosterhout. Wij als huisartsen zien het belang van kwaliteitsbeleid en zijn dan ook continu bezig met kwaliteitsverhoging van onze patiëntenzorg. Dit komt tot uiting in de NHG (Nederlands - 4 -

5 Huisartsen Genootschap) praktijkaccreditering die we inmiddels voor het 2 e jaar verkregen hebben. Door dit NHG-keurmerk laten we zien dat onze huisartsenpraktijk systematisch, continu en transparant werkt aan kwaliteitsverbetering van zorg. Door de unieke combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek, tezamen met het continu met z n allen werken aan kwaliteitsverbetering is de HOED toegetreden tot de Nijmeegse Universitaire Huisarts Praktijken (NUHP). Een erkenning van het jarenlang investeren en geloven in onze ideeën over de huisartsgeneeskunde. Onze visie op zorg wordt gedeeld door onze collega s in Lent en staat ook als zodanig beschreven in de missie en visie van Gezondheidscentrum Frans Huygen en HAGRO de Grift, die door de huisartspraktijken in Lent en Oosterhout gezamenlijk gevormd wordt. Bijzondere gebeurtenissen in 2008: In verband met het vertrek van assistente Wanda Pruyn en de groei van de praktijk werden twee nieuwe assistentes gezocht en gevonden. Marije Kropman en daarna Karin ten Velde completeerden het team van assistentes. Een van onze assistentes (Dyan Melchers) is gestart met de POH opleiding om zo over 1,5 jaar de functie van onze huidige POH Moniek Cornelissen geleidelijk over te gaan nemen. In 2008 werd onze praktijk voor het eerst geaccrediteerd volgens de NHG standaard. Met behulp van deze NHG praktijkaccreditatie laten we als praktijk zien dat we continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van zorg die in onze praktijken wordt gegeven. Samen met de overige eerstelijns werkers besluiten we niet deel te gaan nemen aan het transmurale centrum in oprichting. Deelname in het transmurale centrum zou namelijk kunnen leiden tot het verlies van onze eerstelijns identiteit. Bovendien hebben we een meerjarig huurcontract voor het huidige pand, waar we zeer tevreden over zijn. Wel blijven we participeren in de verdere ontwikkeling van de samenwerking met transmurale partijen. Ook werd in dit jaar begonnen met de verbouwing en inrichting van de kleine schuur, gelegen direct naast het huidige praktijkpand. Op 1 juli 2008 was deze schuur volledig gebruiksklaar en wordt er spreekuur gedaan door de verschillende disciplines. Door deze kleine schuur te betrekken bij onze praktijk wordt het mogelijk om de groei van de praktijken het hoofd te bieden. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om andere eerstelijns partijen (zoals verloskundigen, kinderpsycholoog/-therapie, maatschappelijk werk, diëtiste, podoloog, etc.) te huisvesten. Hierdoor kan een nog betere samenwerking met deze partijen tot stand komen. HAGRO breed waren er dit jaar ook een aantal belangrijke ontwikkelingen. Zo vertrok helaas, Marion Doveren, sinds jaar en dag onze HAGRO manager, om elders te gaan werken. Een nieuwe HAGRO manager, Marloes van Rossum, werd aangetrokken. Tevens startten we een traject op met Menzis om te bezien of we MODEL (Menzis Ondersteund De Eerste Lijn) centrum konden en wilden worden. In een dergelijk centrum verzorgen de medewerkers geïntegreerde eerstelijns zorg. Dit betekent dat de samenwerking met andere eerstelijns partijen meer geformaliseerd en geprotocolleerd wordt. Met het verder integreren van de eerstelijns zorg hopen we de kwaliteit van de door ons geboden zorg verder te kunnen verhogen. HAGRO breed werden er voorbereidingen getroffen voor een conversie van ons oude computersysteem (Promedico VDF) naar een nieuw, webbased computersysteem Promedico ASP waarmee ook aansluiting op het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) tot de mogelijkheden behoort. Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan Dit is de negende jaargang van het jaarverslag/jaarplan van onze praktijk. Verschillende medewerkers hebben meegewerkt aan de tot stand koming van dit jaarverslag. We willen iedereen bedanken voor hun inzet

6 Doelstellingen van dit jaarverslag/jaarplan Het jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik binnen onze praktijk, als een vinger aan de pols van de organisatie, als instrument om onderwerpen te selecteren voor het jaarplan van 2009 en ter verantwoording van het uitgevoerde jaarplan In het jaarplan hebben we de beleidsvoornemens voor het lopende jaar vastgelegd. Jaarverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de uitwerking van ons kwaliteitsbeleid. Door middel van het jaarverslag/jaarplan geven wij anderen inzicht in onze werkwijze. Geïnteresseerden kunnen dit verslag bestellen via de praktijkassistente en raadplegen op onze website

7 Infrastructuur en organisatie Locatie van de praktijk De praktijk bevindt zich in een verstedelijkt plattelandsgebied. Het beslaat de oude dorpskernen Oosterhout en Slijk-Ewijk en de vinex wijk Oosterhout (gemeente Nijmegen). De praktijk is gelegen aan de rand van de vinex wijk Oosterhout. Gebouw Het gebouw is in eigendom van de Baron C. van Boetzelaer en bestempeld als rijksmonument. Naast de HOED zijn ook een fysiotherapie praktijk (Dhr. B. van Lent) en een Cesartherapie praktijk (Mw. M. de Lint) in dit pand gehuisvest. Direct naast dit pand is een kleine schuur gelegen welke in 2008 verbouwd is tot praktijkruimte met een wachtkamer en vier spreekkamers. In dit pand zijn andere eerstelijns gezondheidszorg werkers gevestigd zoals; een podoloog (Dhr. R. de Wijse), diëtiste (Mw. A Verhoeff, ZZG groep), kinderpsychotherapeut (Dhr. H. Kruip), verloskundigen ( t Hartje van Elst) en maatschappelijk werk (NIM). Ook deze schuur is inmiddels rijksmonument. De logopedie houdt spreekuur in de ruimte van de Cesartherapie. Deze twee praktijkgebouwen liggen op het landgoed Oosterhout en staan op een perceel met een oppervlakte van 400 m 2. Het perceel beschikt over 20 parkeerplaatsen. De toegankelijkheid van het gebouw en de daarin gelegen werkruimtes voor minder validen is gegarandeerd. De oppervlakte van het grote praktijk gebouw is 480m 2, de oppervlakte van de kleine schuur is 157 m 2. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de in het gebouw aanwezige ruimtes. Tabel; Indeling grote praktijkgebouw Tabel; Indeling kleine schuur Ruimte Aantal Ruimte Aantal Receptie 1 Receptie 1 Wachtruimte 2 Wachtruimte 1 Spreekkamer 4 Spreekkamer 4 Behandelkamer 2 Behandelkamer Praktijkassistentenruimte / 1 Administratie Vergaderkamer 1 Toilet personeel/ douche 1 Laboratorium 1 Overige ruimtes 2 Toilet personeel/ douche 1 Invalidentoilet 1 Archief ruimte 2 Server ruimte 1 Overige ruimtes 5 Ten behoeve van de privacy zijn in het gebouw de volgende voorzieningen getroffen: Afgesloten wachtkamers. Beveiligde papiercontainer Wachtwoorden met eigen inlog account Het gebouw is elektronisch beveiligd tegen brand en inbraak

8 Praktijkuitrusting De volgende tabel geeft inzicht in de praktijkuitrusting. Tabel; De praktijkuitrusting Uitrustingsstuk Aantal Type Audiometer 1 Autoclaaf 1 Bloeddrukmeter 15 Broedstoof 1 Doppler-apparaat 1 ECG-apparaat 1 Glucosemeter >4 Hemoglobinemeter 1 BSE-bepaling 1 Microscoop 1 Spirometer 1 Spleetlamp 1 Hifricator 1 Spoedkoffer 1 Rollator 1 Strooizoutbak 1 Kopieerapparaat 2 Fax 1 Printer 5 Samenwerkingsvorm huisartsen Het gebouw biedt onderdak aan een HOED (huisartsen onder een dak). Juridisch is de samenwerking omschreven in een samenwerkingsovereenkomst. Er zijn in 2006 twee praktijken: de associatie van de heer C. Verhoeff en mevrouw E. van Ewijk- van der Wielen en de associatie van de heer H. Beekwilder en mevrouw I. Nobacht-Wagenvoort. De derde praktijk van de heer T. olde Hartman, welke in 2007 startte, heeft een samenwerkingsovereenkomst met de HOED. De huisartsen maken samen met de huisartsen van Gezondheidscentrum Frans Huygen te Lent deel uit van de Huisartsengroep (HAGRO) de Grift. Opleiding De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk voor de opleiding van artsen, huisartsen, studenten medische wetenschappen en praktijkassistentes. In de tabel worden de belangrijkste kenmerken per opleiding aangegeven. Tabel; Opleidingskenmerken Opleiding Aantal Verantwoordelijk Instelling stageplaatsen medewerker Basisarts 3 UMCN Beekwilder/Nobacht Huisarts 1 UMCN Van Ewijk Student 10 UMCN Alle huisartsen Praktijkassistente 1 ROC Nijmegen T. den Brok (assistente) - 8 -

9 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid De verschillende praktijken hebben de spreekuurorganisatie op dezelfde wijze georganiseerd. Dit is voor de duidelijkheid naar de patiënten bewust zo gekozen. In de onderstaande tabellen weergegeven. Organisatie van het spreekuur Huisartsen Type spreekuur Dagdeel Uren Spreekuur s morgens 08.30u. tot 10.30u. s morgens 11.00u. tot 12.00u. s middags 14.00u tot 16.00u. Spoed spreekuur s morgens 11.00u. tot 11.20u. s middags 15.20u. tot 16.00u. Terugbelspreekuur s morgens 12.00u. tot 13.00u Consultatiebureau Verhoeff/Van Ewijk s middags donderdag 13.00u. tot 17.00u. Bijzonder spreekuur oogheelkunde s middags woensdag Organisatie van het spreekuur Assistentes Type spreekuur Dagdeel Uren 14.00u. tot 15.30u Spoedgevallen s morgens Hele dag s middags Hele dag Afspraakspreekuur s morgens 08.30uu. tot 12.00u. s middags 14.00u tot 16.00u In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven. Tabel; Telefonische bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn 4 stuks u-10.30u Praktijklijn u 13.00u Praktijklijn u-17.00u Spoedlijn u-17.00u Intercollegiale lijn GEHEIM 08.00u-17.00u Fax Datalijn ADSL /7 Gedurende de uren die boven staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. Gedurende de resterende kantooruren worden de patiënten met behulp van een automatische telefonische boodschap doorverwezen naar - 9 -

10 de spoedlijn. Buiten kantooruren worden de patiënten via een automatische telefonische boodschap doorverwezen naar de Centrale huisartsdienst Nijmegen, waardoor 24 uur beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg is gegarandeerd. De praktijkartsen participeren in de dienstregeling van de coöperatieve huisartsdienst Nijmegen (CHN). Door middel van een Waarneming/Hagro-overeenkomst is de waarneming gedurende de vakantie en tijdens ziekte geregeld. De huisartsen van de HOED nemen bij ziekte en vakantie voor elkaar waar. Daarnaast kunnen we in bijzondere gevallen terugvallen op de huisartsen van de HAGRO in Lent. Automatisering Onze praktijk is sinds 1994 geautomatiseerd met het Promedico VDF huisartseninformatiesysteem (HIS). Daarvan worden de medische module en de financieel administratieve module gebruikt. De boekhouding wordt met een extern programma onderhouden. In de praktijk zijn 15 werkplekken en 7 printers in gebruik. Op alle werkplekken is een ADSL internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kan er elektronisch worden gecommuniceerd met ziekenhuis Canisius Wilhelmina ziekenhuis (CWZ) en Radboud universiteitsziekenhuis (UMCN) in Nijmegen en de Alysis zorggroep in Arnhem, de laboratoria van het CWZ en de SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost), collega-huisartsen en de centrale huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. Tevens worden de gegevens inhoudelijk beoordeeld door de huisartsen en eventueel nog verwerkt volgens de ADEPD richtlijnen. De verwijzingen naar het CWZ gaan volledig via Zorgdomein. De gegevens uit het HIS worden beveiligd tegen verminking en verloren gaan door een virusscanner, en een noodstroomvoorziening (UPS). Dagelijks wordt een back-up van alle data gemaakt. Deze wordt niet in het gebouw bewaard. Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een firewall. Binnen het gebouw wordt dat voorkomen door het gebruik van persoonlijke inlogcodes en PC beveiliging Overlegstructuur De praktijkartsen nemen deel aan structureel overleg met onderstaande instanties en personen in de aangegeven frequentie: Tabel; Overlegstructuur Overlegpartner Overlegfrequentie HAGRO Maandelijks Specialisten Ad hoc Consultatiebureau-arts Ad hoc Fysiotherapeuten 1x per 6 wk. Wijkverpleging Ad hoc GGZ-instelling SPV Ad hoc Maatschappelijk Ad hoc werkende Cesar 1x per 6 wk Psycholoog 1x per 6 wk Home team 1x per 6 wk HOED Maandelijks POH Dagelijks Patiëntenparticipatie Patiëntenparticipatie is nog niet vorm gegeven, maar staat wel in het jaarplan voor

11 Klachtenregeling De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Zuid Nederland. Daarnaast kent onze praktijk ook eigen procedure. Mensen kunnen zelf persoonlijk bij de medewerkers hun klacht uiten. Meldingen van klachten kan ook via de website van de praktijk. Er wordt overwogen een klachtenfunctionaris aan te stellen, die hoor en wederhoor toepast, bv onze manager

12 Team In de tabel BIG geregistreerde medewerkers staan alle medewerkers van de praktijk, die in het BIG-register staan ingeschreven. Tevens is de geldigheidsduur van de inschrijving vermeld. De tabel Team geeft de personeelssituatie van de praktijk weer. Mevrouw E. van Ewijk van der Wielen is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe wordt ook het houden van functioneringsgesprekken gerekend. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de tabel aangegeven. Van belang zijnde veranderingen in de personele samenstelling gedurende het afgelopen jaar waren de komst van Marije Kropman en Karin ten Velde als nieuwe praktijkassistentes in huisartspraktijk Oosterhout. Verder zijn mevrouw T. den Brok en R. Janssen al meer dan 10 jaar bij ons werkzaam als assistente. In de tabel worden de (relevante) nevenfuncties/beroepen van de medewerkers vermeld. Tabel; BIG-geregistreerde medewerkers Functie Medewerker BIG-registratienummer Ch.P.M. Verhoeff H.M.A. van Ewijk van der Wielen Huisarts E.G. Nobacht-Wagenvoort J.M.A. Beekwilder T.C. olde Hartman Praktijkondersteuner M. Cornelissen

13 Tabel Team Functie / naam ma di wo do vr fte Huisarts Verhoeff D D D Van Ewijk D D D Nobacht M D D H. Beekwilder D O D olde Hartman M O M O Totaal artsen 2.6 Praktijkondersteuner Cornelissen D D D 0.6 Assistente Den Brok D D D O 0.7 Jansen D D 0.4 Van Baak D D 0.4 Melchers D D 0.4 Kropman O D D 0.5 Van de Velde O D D 0.5 Totaal 2.9 Administr. medewerker F. Beekwilder O 0.1 D = dag M = middag O = ochtend

14 Patiënten In 2008 zijn in de praktijk 7318 patiënten ingeschreven. De verdelingen per praktijk naar leeftijd, geslacht staat weergegeven in grafieken. Uit deze gegevens blijkt dat de praktijk de afgelopen jaren enorm is gegroeid. In de tabel wordt inzicht gegeven hoe die verandering tot stand is gekomen. Verder wordt duidelijk dat de mutatie percentages hoog zijn. Dit is natuurlijk te verklaren uit het feit dat de groei in de VINEX locatie groot is door nieuwe patiënten maar ook door de vele geboortes. Daarnaast is het een bekend fenomeen dat in een VINEX wijk het aantal verhuizingen groot is. Het totaal overzicht van patiënten vanaf 2000 Jaar \ Praktijk Verhoeff Van Beekwilder Olde Hartman totaal Ewijk Nobacht Start juni Praktijk Verhoeff /Van Ewijk 2008 Geslachts- en leeftijdsverdeling Man Vrouw Man Leeftijdsclusters Man Vrouw In- en uitschrijvingen van de praktijk Verhoeff/Van Ewijk

15 Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Nieuw totaal Mutaties Geboorte/Sterfte Totaal Mobiliteitspercentage 5,77% Praktijk Beekwilder/Nobacht 2008 Geslachts- en leeftijdsverdeling Man Vrouw Leeftijdsclusters Man Man Vrouw In- en uitschrijvingen van de praktijk Beekwilder/Nobacht 2008 Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Nieuw totaal Mutaties Geboorte/Sterfte Totaal Mobiliteitspercentage 8,60%

16 Praktijk olde Hartman 2008 Geslachts- en leeftijdsverdeling Man Vrouw Vrouw Man Leeftijdsclusters Man Vrouw In- en uitschrijvingen van de praktijk olde Hartman 2008 Inschrijvingen Uitschrijvingen Totaal Saldo verslagjaar Nieuw totaal Mutaties Geboorte/Sterfte Totaal Mobiliteitspercentage 44,38%

17 Werkbelasting De contactfrequentie per patiënt in 2008 was Hoe deze contactfrequentie is opgebouwd wordt in de stapelkolom getoond. Deze getallen moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden omdat ze zijn berekend door het nieuwe programma Promedico-ASP. Het is nog net geheel duidelijk of deze nieuwe programmatuur goed toegerust is op het uitspoelen van dergelijke getallen. Bovendien worden in het nieuwe programma de administratieve contacten niet meer geboekt. Ten opzichte van eerdere verslagjaren is er een lichte afname van de contactfrequentie (4.0 nu tegen 4,3 vorig jaar met correctie van de administratieve contacten). Contactfrequentie 2008 (1) Contactfrequentie 4,50 4,00 0,00 3,50 3,00 1,45 Administratieve verrichtingen 2,50 2,00 1,50 0,07 0,51 Receptaanvragen Visites 1,00 0,50 0,00 1,97 Telefonische consulten Consulten Contactfrequentie 2008 (2) Totaal per jaar Patiënten 7318 per werkdag per 1000 patiënten per jaar per patiënt per jaar Contactsoort Consult , ,97 Telefonisch consult , ,51 Visite 499 2,9 68 0,07 Receptaanvraag , ,45 Administratief contact 0 0,0 0 0,00 Contacten Contactfrequentie 4,

18 Medisch handelen Inleiding Dit hoofdstuk rapporteert over het medisch handelen in de praktijk (om praktische redenen wordt gekozen om hier alleen de cijfers van 2008 te presenteren). Als basis daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, die in een tabel worden gepresenteerd. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen over de preventieve verrichtingen, evenals voorschrijfgegevens over een tweetal indicatiegroepen. Dit jaar presenteren we de cijfers nog voor alle drie praktijken samen. Volgend jaar zullen de cijfers uitgesplitst worden per praktijk. Medisch handelen

19 Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging De praktijk maakt gebruik van het Huisartseninformatiesysteem (HIS) Promedico VDF. Er zijn 15 werkplekken, alle met een internetaansluiting. Er wordt door de hele HOED gebruik gemaakt van 1 systeem. In de tabel staan een aantal belangrijke functies van het HIS en ICT vermeld. In de tweede kolom is aangegeven welke daarvan in de praktijk daadwerkelijk worden benut. In de laatste kolom is te zien hoe lang er al met de betreffende functie wordt gewerkt. Tabel; In gebruik zijnde functies van het HIS In Functionaliteit HIS gebruik sinds Journaal 1997 SOEP-registratie 1997 Probleemlijst 1997 Episodegerichte registratie Deels ICPC 1997 Ruiters 1997 Verwijsbrieven schrijven 1997 Scannen en elektronisch opslaan specialistenbrieven neen Voorschrijven medicatie 1994 Elektronisch Formularium Prescriptor 1999 Medicatieoverzicht 1994 Preventiemodules: 1994 Griep deels Cervix deels Datacommunicatie met: Centrale HuisartsenPost Nijmegen(CHN): 2006 Specialisten: [ontvangen] 2006 Laboratorium: [ontvangen] 2006 Röntgen: [ontvangen] 2006 Agenda 2003 Actielijst neen Declareren 1994 Elektronisch declareren 2006 Financiële administratie neen ICT Internetaansluiting ADSL 2003 Praktijkwebsite Herhalingsrecepten elektronisch aanvragen Via website E-consult 2005 In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de oriëntatie op de conversie naar de webbased versie van Promedico (Promedico ASP). Deze conversie zal in 2009 plaats vinden

20 Veiligheid De data van het HIS worden tegen verlies beschermd door middel van een dagelijkse back-up. Deze wordt automatisch gemaakt buiten de bedrijfsuren. De back-up wordt buiten het praktijkpand opgeslagen. Het systeem is via een virusscanner en firewall beschermd. Het systeem beheer wordt maandelijks uitgevoerd door COXIN. Privacy Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor het netwerk en het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie gegevens te muteren. Ten behoeve van de waarneming tijdens afwezigheid gedurende de vakantie, ziekte en nascholing van de eigen huisarts hebben collega-huisartsen wel/ toegang tot de gegevens van de patiënt. Dit kan ook uitgebreid worden naar de hele HAGRO. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten hebben collegahuisartsen geen toegang tot de gegevens van de patiënt. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal voor waarneming worden afgeschermd. Het fysieke patiëntenarchief is opgeslagen in ruimte waar ook de server staat. Gegevens van overleden patiënten en uit de praktijk vertrokken patiënten van wie de gegevens nog aanwezig zijn worden niet apart, maar onder dezelfde condities opgeslagen. Deze gegevens worden niet vernietigd. Dit heeft te maken met de academische setting van onze praktijk waarbij dossieronderzoek gedaan moet kunnen worden. Voor het vernietigen van privacygevoelige documenten is in de praktijk een beveiligde papiercontainer aanwezig die geleegd wordt door SITA

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl ! Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 HISTORIE...4 2 VISIE...5 Visie en Missie...5 Terugblik op 2012...6 Infrastructuur en organisatie...7 1 Locatie van de praktijk...7

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet.

Dit Zorgaanbodplan is een logisch vervolg op de ontwikkelingen die wij in Tiel 6 jaar geleden hebben ingezet. ECT ZORGAANBODPLAN 2013/2014 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: STERK IN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F.M. Vlek, medisch manager M.R. Leeflang, algemeen manager Datum: 23 januari 2013 Eerstelijns Centrum

Nadere informatie

De physician assistant in de eerste lijn

De physician assistant in de eerste lijn Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd door: Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231.

NHG-Jaarplan 2015. Huisartsenzorg in transitie. 120314-07-not. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200. Postbus 3231. 120314-07-not NHG-Jaarplan 2015 Huisartsenzorg in transitie Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail internet : info@nhg.org : www.nhg.org

Nadere informatie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie

Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend- en verdiepingsstudie Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Monitor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn Achtergronden en resultaten van een trend-

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening

NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening NHG/LHV-Standpunt Het (ondersteunend) team in de huisartsenvoorziening Actualisering van het NHG/LHV-Standpunt Ondersteunend personeel in de huisartsenvoorziening uit 2005 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Inhoudsopgave 1 voorwoord... 5 1 algemeen... 7 2 organisatie... 11 3 zorgaanbod... 19 4 kwaliteitsbeleid... 23 5 externe contacten... 27 6 toekomst...

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013

Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013 Jaarverslag Gezondheidscentrum Levinas 2013 Eindredactie Loes Bomans Renate Scheffer 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Stichting Gezondheidscentrum Levinas. In dit verslag wordt verantwoording

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

Jaarverslag 2012. rijncoepel. Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Wantveld en de samenwerkingsverbanden Stevenshof, Stichting

Nadere informatie

Informatievoorziening in de paramedische zorg:

Informatievoorziening in de paramedische zorg: Informatievoorziening in de paramedische zorg: Een analyse van de huidige situatie, de wensen en behoeften Nederlands Paramedisch Instituut Postadres: Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Bezoekadres: Amsterdamseweg

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg.

94499 om:0 29-05-2009 08:38 Pagina 1 2008 Jaarverslag Reinier de Graaf Groep Postbus 5011 2600 GA Delft (015) 260 30 60 www.rdgg. 2008 Jaarverslag Algemeen Jaarverslag 2008 1 INHOUDSOPGAVE VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 4 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR... 8 VERSLAG BESTUUR MEDISCHE STAF... 14 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 17

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004

Zorgadministratie S P E C I A L. Digitale orde in de papieren chaos. j a a rgang 30 juni 2004 Zorgadministratie en Informatie S P E C I A L 116 j a a rgang 30 juni 2004 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Informatie Digitale orde in de papieren chaos Fouten wo rden duur

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie