Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli e jaargang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli 2013 14 e jaargang"

Transcriptie

1 arverslag 2012 Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum Praktijk Bettink Juli e jaargang

2 INHOUD Voorwoord! 3 Inleiding! 3 Visie 3 Locatie van de praktijk 3 Gebouw 3 Samenwerkingsvorm huisartsen 4 Opleiding 4 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid! 5 Automatisering 5 Overlegstructuur 6 Klachtenregeling 6 Team 6 Patiënten! 8 Werkbelasting 9 Medisch handelen! 10 Preventie: stoppen met roken 12 Reizigersvaccinaties 12 Verwijzingen 12 Medicatie 13 Overledenen 14 Verslaglegging en voorlichting! 15 Verslaglegging 15 Privacy 15 Voorlichting! 15 Kwaliteitsbeleid! 16 Overleg 16 Visitatie/accreditatie 16 Nascholing 16 Samenvatting! 18 Opvallende punten, gesignaleerde trends 18 Voornemens en plannen voor 2013/ Voor de HOED-praktijk 18 Verwachtingen voor de toekomst 18 Verruiming van de openingstijden onder voorwaarde. 18 Praktijkverkleining 19 2

3 Voorwoord Dit is het 14e jaarverslag van onze praktijk. Dit jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik binnen onze praktijk, als vinger aan de pols van de organisatie en als instrument om onderwerpen te selecteren voor het jaarplan van 2012/2013. arverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de expressie van ons kwaliteitsbeleid. Door middel van het jaarverslag/jaarplan maken we inzichtelijk welke zorg wij dagelijks bieden. Geïnteresseerden kunnen dit verslag downloaden via de website: Ik wil alle medewerkers binnen de praktijk hartelijk danken voor hun grote inzet. Inleiding Visie Goede zorg voor de patiënten, én goede zorg voor voor de medewerkers Wij willen graag laagdrempelige rationele en verantwoorde 1e lijn-gezondheidszorg leveren. Door het in dienst nemen van voldoende medewerkers (verscheidene assistentes, een praktijkverpleegkundige en huisarts) zien we erop toe dat er geen wachttijden ontstaan: ons streven is: Wie s ochtends belt moet dezelfde dag op het spreekuur terecht kunnen. Met rationele zorg bedoelen we zorg op maat, niet onnodig medicaliserend, terughoudend met het voorschrijven van medicijnen, terughoudend met het aanvragen van diagnostiek, werkend volgens de NHGrichtlijnen (richtlijnen opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap) en volgens de regels van Evidence Based Medicine. Er is een mogelijkheid om via e-health vragen te stellen. Wij houden het welzijn van patiënten én medewerkers goed in het oog. Door middel van nascholing op maat zorgen we voor goede kwaliteit en plezier in het werk. Locatie van de praktijk De praktijk bevindt zich aan het West-Vaardeke 11 A in Oudenbosch, een dorp in noord West Brabant met inwoners. Gebouw Het gebouw is eigendom van het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal. Het huisartsendeel is in 2001 als nieuw onderdeel aan de al bestaande buitenpolikliniek vast gebouwd. Het praktijkgebouw wordt gedeeld met de huisartsenpraktijk van Charlotte Philips: samen vormen we een HOED praktijk (huisartsen onder één dak). Naast de twee huisartsenpraktijken bevinden zich in het gebouw een polikliniek van het Franciscus ziekenhuis, een praktijk voor fysiotherapie en Mensendieck, een praktijk voor logopedie, een Huisartsen Laboratorium (SHL) en een röntgenafdeling. Het gebouw wordt aangeduid met de naam: Oudenbosch Medisch Centrum, afgekort OUMC met een knipoog naar de landelijke UMC s (Universitaire Medische Centra). 3

4 Het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden onder meer door automatisch openende toegangsdeuren en gelijkvloersheid. In de centrale gang bevindt zich een invalidentoilet. In de hal staan rolstoelen voor algemeen gebruik. De oppervlakte van de huisartsenpraktijk is ongeveer 200 m 2. Ten behoeve van de privacy zijn de spreekkamers zo gesitueerd dat ze niet grenzen aan wachtruimtes en receptiebalies. De deuren van de spreekkamers zijn van een extra dikke, geluid-isolerende kwaliteit. Samenwerkingsvorm huisartsen Het gebouw biedt onderdak aan 2 huisartsenpraktijken. Juridisch is de onderlinge samenwerking omschreven in een kostenmaatschapscontract. De huisartsen maken deel uit van de Hagro (huisartsengroep) Oudenbosch e.o. Sinds 2006 maken beide praktijken ook deel uit van Het Huisartsenteam, een zorgcoöperatie van inmiddels 40 huisartsen in de regio Noord West-Brabant. Sinds die tijd is de officiële naam van de praktijk : Het Huisartsenteam Oudenbosch Medisch Centrum. Opleiding De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk, zowel voor huisartsen in opleiding als voor praktijkassistentes. De huisartsenopleiding is vanuit de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. In de tabel worden de belangrijkste gegevens per opleiding aangegeven. Tabel: Opleidingskenmerken Opleiding Aantal stageplaatsen Instelling Huisartsenopleiding 1 Erasmus Universiteit te Rotterdam Praktijkassistente 1 Kellebeek college te Etten-leur Verantwoordelijk arts W.H.A.Bettink W.H.A.Bettink 4

5 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot uur, behalve op woensdagmiddag. De organisatie van het spreekuur is in de onderstaande tabellen weergegeven. Tabel: Organisatie van het spreekuur Type spreekuur Dagdeel Uren Werkdag Ma Di Wo Do Afspraakspreekuur s morgens 8.10u 12.00u * * * * * s middags u * * * * Huisbezoek s middags u * * * * * Telefonisch spreekuur voor uitslagen s morgens 11.00u u * * * * * Terugbelspreekuur s middags 14.30u u * * * * Vrij In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven. Tabel: Telefonische bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn uur tot uur Spoedlijn keuze uur tot uur Receptenlijn keuze 2 24 uur Intercollegiale lijn uur tot uur Faxlijn uur Datalijn ADSL 24 uur Gedurende de uren die boven staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. Wel wordt tijdens de lunchpauze verzocht voor niet dringende zaken na 13.00u terug te bellen: blijft men aan de lijn dan worden de patiënten rechtstreeks doorverbonden met de assistente. Buiten kantooruren worden de patiënten via een telefonische boodschap doorverwezen naar de Huisartsenpost Etten-Leur. De praktijkartsen participeren in de dienstregeling van de Huisartsenpost. Gedurende de vakantie en tijdens ziekte is de waarneming door een waarneemovereenkomst met de artsen van Eijndhoven en Philips gewaarborgd. Met bovengenoemde regelingen is de beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg voor onze patiënten 24 uur per etmaal gegarandeerd. Automatisering Sinds 2001 werken we met Medicom (huisartseninformatiesysteem (HIS) van Pharma Partners). In de praktijk zijn 9 werkplekken in gebruik. Op alle werkplekken is een internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kunnen er elektronisch gegevens uitgewisseld worden met apotheken, collegahuisartsen en met de Huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. Van de regionale ziekenhuizen, van een aantal landelijke ziekenhuizen en van het Huisartsenlaboratorium SHL worden de brieven en uitslagen elektronisch ontvangen en verwerkt in het HIS. 5

6 Verwijsbrieven worden via Zorgdomein electronisch verzonden naar de regionale ziekenhuizen ( Franciscus ziekenhuis en ziekenhuis Lievensberg). Patiënten worden vervolgens door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. De gegevens uit het HIS worden beveiligd tegen verminking en/of verlies door opslag op een centrale computer met adequate veiligheidsmaatregelen, contractueel gegarandeerd door Pharma Partners. Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een fire-wall. Overlegstructuur De praktijkartsen nemen deel aan structureel overleg met onderstaande instanties en personen in de aangegeven frequentie: Tabel: Overlegstructuur Overlegpartner Hagro FTO Apotheek Het Huisartsenteam Overlegfrequentie 1x per 2 maanden 1x per maand 1x per maand 5x per jaar Ad hoc wordt er overlegt met specialisten, verpleeghuisarts, consultatie bureau arts, fysiotherapeuten, wijkverpleging, GGZ instelling en AMW. Klachtenregeling De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Zuid Nederland (Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland). Bij de receptie is documentatie voor de patiënten beschikbaar over de klachtenregeling. Tevens wordt de klachtenregeling vermeld op onze website: In 2012 is er éen klacht via Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland tegen de huisarts ingediend: deze klacht is na hoor en wederhoor weer ingetrokken. Team In de tabel BIG-geregistreerde medewerkers staan alle medewerkers van de praktijk die in het BIG-register staan ingeschreven. De tabel Team geeft de personeelssituatie van de praktijk weer. De peildatum was 31/12/2011. Praktijkhouder Bettink is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe wordt ook het houden van functioneringsgesprekken gerekend. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de tabel aangegeven. In de tabel worden de (relevante) nevenfuncties/beroepen van de medewerkers vermeld. 6

7 Tabel: BIG-geregistreerde medewerkers Functie Medewerker BIG-nummer Huisartsen W.H.A. Bettink POH Huisarts i.o. Isabel Stevens Judith Hendrikx Rachelle in t Groen Baerveldt n.v.t Tabel: Team Praktijkartsen FTE Nevenfunctie W.H.A. Bettink 1 Wijland 0,2 waarnemer in Breda Totaal artsen 1,2 Artsen per 1000 patiënten 0,44 Praktijkondersteuner I.C.M. Stevens van Berkel 0,24 POH bij C.Philips J.Hendrikx 0,24 POH bij C.Philips, POH bij J.Peters in Zevenbergen Totaal POH 0,48 POH per 1000 patiënten 0,18 Praktijkassistente Cindy Huysmans 0,55 praktijkassistente in St Willebrord Diana Geldtmeijer 0,66 praktijkassistente bij C.Philips Totaal praktijkassistentie 1,2 Praktijkassistentie per 1000 patiënten 0,44 Totaal personeelsbestand 2,9 7

8 Patiënten Op 31 december 2012 bedraagt het aantal ingeschreven patiënten 2729, 41 patiënten meer dan op 31 december De verdeling naar leeftijd en geslacht wordt weergegeven in grafieken. Het percentage bedraagt man 49,1% en vrouw 50,9% In-, uitstroom Nieuw Overleden Verhuisd 8

9 Werkbelasting Data afkomstig uit de verrichtingenstatistiek in Medicom, het betreft verrichtingen gedaan buiten de ketenzorg door alle medewerkers in de praktijk consult visite telefonisch consult Trend: aanzienlijke afname van aantal consulten en tegelijkertijd een toename van het aantal visites. Verrichtingen per patiënt consult visite telefoon LINH 0 1,25 2,5 3,75 5 Verrichtingen binnen de zorgstraten consult visite telefoon DM CVRM COPD 9

10 Medisch handelen Inleiding In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, die in een grafiek worden gepresenteerd. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen over de preventieve verrichtingen, alsmede voorschrijfgegevens over een tweetal indicatiegroepen. Over de preventie wordt gedetailleerd gerapporteerd in tabellen en grafieken. Trend: In 2000 bedroeg het aantal patiënten met Diabetes Mellitus 104 (3,9 %) tegen nu 214 (7,8%) Aantal patiënten Chronische aandoeningen Tussen haakjes per 1000 Diabetes Mellitus T (78,4) 206(76,6) 193(71,7) Astma R (38,8) 128(47,6) 152(56,5) COPD R95 93 (34,1) 88(32,7) 96(35,7) Hart en vaatziekten K74-76,K87,89-92, K (75,5) 241 (89,7) 187 (69,5) Hypertensie K (140,7) 388(144,3) 395(146,8) oproep- en bewakingsdienst van SHL, per 1000 patiënten 2012 groep 2011 groep Diabetes Dienst Hypertensie Dienst Schildklierdienst 10

11 Preventie: griepvaccinatie De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. De volgende tabel geeft inzicht in het aantal patiënten dat daarvoor een indicatie heeft, het aantal weigeraars, het aantal non-responders en het aantal daadwerkelijk gegeven vaccinaties. De bereiktebeschermingsgraad is 69 %. Trend: In 2000 kregen 661 mensen een griepvaccinatie geïndiceerd weigeraar non-responder gevaccinneerd Preventie: cervix screening In de praktijk wordt het programma cervix screening uitgevoerd: wij verzorgen daartoe zelf de oproepen. De volgende tabel geeft inzage in de resultaten en de bereikte beschermingsgraad geïndiceerd geweest niet geweest 11

12 Preventie: stoppen met roken Wij stimuleren de patiënten het roken te staken. Er is geen vast programma wat we kunnen aanbieden aan patiënten die willen stoppen met roken. Tevens is dit ook niet meetbaar vanwege het ad hoc behandelen. Reizigersvaccinaties In samenwerking met de apotheek heeft onze praktijk een protocol ontwikkeld voor reizigersadvisering: Travelpoint genaamd. Dit protocol wordt door de artsen uit onze groep tot tevredenheid van patiënten en artsen gehanteerd. Middels dit advies krijgen de eigen patiënten een advies op maat over noodzakelijke inentingen, malariaprofylaxe en hygiënische maatregelen in verband met hun reis naar verre landen. Groot voordeel van een reisadvies door de eigen huisarts is de kennis van de medische voorgeschiedenis en het medicatiegebruik van de patiënt(e). In 2012 werden 22 reisadviezen verzorgd. In 2011 werden 52 reisadviezen verzorgd. Verwijzingen Ten opzichte van 2011 zien we dat er licht meer is verwezen, per 1000 patiënten, naar de oogarts, gynaecologie en dermatologie. Feedbackjaaroverzicht SHL : referentie orders gemiddeld aantal resultaten per order gerapporteerde resultaten 12

13 Medicatie Het totaal aantal voorschriften bedraagt dit jaar (in 2011 waren het er 20604), een lichte stijging van 1.9%. Ook dit jaar is gekeken naar het totaal aantal voorschriften in relatie tot de leeftijdsgroepen. Daarbij valt op dat 9578 voorschriften voor de groep van 65 jaar en ouder is: 45.6 % Dit betekent 18.3 voorschriften per patiënt > 75 jr. en 16.5 voorschriften per patiënt in de leeftijd jaar. Bepaalde medicatie wordt vaker voorgeschreven, hieronder ziet u de top 5 van de praktijk. Top 5 Medicatie ranking Soort indicatie 1 Statines cholesterolverlaging 2 Ace remmers bloeddrukverlaging 3 Maagzuurremmers 4 Anti depressiva tegen depressie 5 Beta blokkers bloeddrukverlaging In de tabel hieronder is te zien hoe vaak een antibiotica of een maagmiddel wordt voorgeschreven. Voorschriften antibiotica en maagmiddelen Medicatie Antibiotica (J01) Maagmiddelen (A02)

14 Overledenen Het aantal overledenen in 2012 bedraagt 23: 0,8 % van de praktijkpopulatie, andere jaren was het tussen de 0,6 en 0,9 %. Zestien patiënten overleden thuis, twee in het ziekenhuis, vier in het verpleeghuis en een in Marokko. Van de zestien patiënten die thuis overleden kregen 4 palliatieve sedatie. In 2012 waren er geen patiënten die euthanasie kregen. In de grafiek is te zien welke doodsoorzaken de afgelopen jaren zijn voorgekomen, verdeeld is zes groepen. Hierbij is te zien dat het overlijden door een maligniteit is gestegen. 14

15 Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging De praktijk maakt gebruik van Medicom, een Huisarts Informatie Systeem (HIS). Er zijn 9 werkplekken, en op iedere plek is een internetaansluiting. Op het systeem zijn tevens de collega-huisartsen van de Hagro en de apotheken uit Hoeven en Oudenbosch aangesloten. Privacy Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie om gegevens te muteren. Ten behoeve van de waarneming tijdens afwezigheid gedurende de vakantie, ziekte en nascholing van de eigen huisarts hebben collega-huisartsen toegang tot de gegevens van de patiënt. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en weekeinddiensten hebben collega-huisartsen ook toegang tot de gegevens van de patiënt. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal voor waarneming worden afgeschermd. Het fysieke patiëntenarchief is opgeslagen in een afsluitbare kast. Gegevens van overleden patiënten en van uit de praktijk vertrokken patiënten waarvan de gegevens om één of andere reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe huisarts, worden apart opgeslagen. Deze gegevens worden tenminste 15 jaar bewaard. Privacy-gevoelige documenten worden op veilige wijze vernietigd. Voorlichting Deze tabel geeft een beeld van de middelen en methoden die in de praktijk ten behoeve van de patiëntenvoorlichting worden ingezet. Tabel: Voorlichting Soort Materiaal Aanwezig Organisatie Medisch Gevelbord met praktijknamen Gevelbord met organisatorische informatie Digitaal mededelingenbord Praktijkfolder Praktijk website NHG-Patiëntenbrieven NHG-Patiëntenbrieven in het HIS NHG-Folders Anatomische atlas voor patiëntenvoorlichting Anatomisch demonstratiemateriaal 15

16 Kwaliteitsbeleid Overleg Ter bevordering van een effectieve inzet van de praktijkmedewerkers is er regelmatig overleg over patiëntgebonden zaken. Daarnaast worden de telefoonkaarten van de NHG (adviezen die door de assistente aan de patiënt telefonisch gegeven mogen worden) besproken met de assistentes en in de praktijk toegepast. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zo ontstaat er een protocollen-boek dat de vrijblijvendheid wegneemt en overdraagbaar is van de ene assistente op de andere. Verder hebben we van alle medewerkers een taakomschrijving opgesteld: protocollen en taakomschrijvingen vormen samen de Staf Manual, het praktijkhandboek. Met de huisartsen van Oudenbosch, Hoeven, Bosschenhoofd en Zegge vormen we een huisartsengroep (Hagro). Vrijwel elke vrijdag van tot uur hebben we een bijeenkomst voor vergadering, intercollegiale toetsing, farmacotherapeutisch overleg (FTO) of lunchvergadering met de apothekers. Visitatie/accreditatie In 2006 is gestart met het traject van de NHG accreditering: elk jaar opnieuw volgt een accreditering. Inmiddels zijn we bezig met de tweede cyclus van 3 jaar. Verbeterpunten en plannen voor 2012/2013: 1. Triage: door assistente gegeven medische adviezen worden door huisarts geautoriseerd 2. VIM: veilig incidenten melden Nascholing In de volgende tabel wordt het aantal uren nascholing per medewerker opgegeven. Tabel: Nascholing naam onderwerp datum Tijd totaal Willem (huisarts) FTO 12x 1.5 u 18 HHT Astmabehandeling volwassene HHT Scholingsplan HHT Gastvrije HHT WDH Prostaat in spotlight ,5 MedNet e-health congres NHG congres HAP BLS/AED HHT Masterclass Insulinetherapie ADEPD Awareness Forfaitaire Accreditatie Huisartsopleiding ,5 Cindy (assistente) Gastvrije HHT Mei CVRM Nov Diana (assistente) Gastvrije HHT Mei CVRM Nov

17 Isabel (POH) POH bijeenkomst HHT n Gastvrije HHT Mei CVR Mei Dubbeldiagnose COPD/astma Mei Transmuraal overleg COPD Oktober Diabetesmasterclass insuline therapie December Judith (POH) Dubbeldiagnose COPD/astma Maart CVRM Mei Individueel zorgplan Juni COPD en co-morbiditeit September Transmuraal overleg Longartsen Oktober Stand van zaken HHT November Gastvrije HHT November Diabetes update HHT December Aan de verplichting, van de huisarts, om minstens 40 uur( = 40 punten) per jaar aan nascholing te besteden is ruimschoots voldaan. 17

18 Samenvatting Opvallende punten, gesignaleerde trends In vergelijking met de data uit het eerste jaarverslag uit 1999 vallen de volgende zaken op: Het betrof toen een solopraktijk met 1 assistente in dienst, nu is het een HOED-praktijk met 5 personeelsleden in dienst: 2 assistentes, een huisarts in vaste dienst, en twee praktijkverpleegkundigen en een hechte samenwerking met de andere huisartspraktijk in het pand. Het patiëntenaantal is in deze 12 jaar vrijwel gelijk gebleven. Het totaal aantal consulten bedroeg 12 jaar geleden 6280 tegen nu 7235, een toename van ruim 15%, het aantal visites nam daarentegen af van 899 naar 439, een afname van ruim 50 %. Het aantal Diabeten bedroeg 10 jaar geleden 104 tegen nu 214: een stijging van maar liefst 106 %. Griepvaccinaties werden in x gegeven, dit jaar : 749: plus 13 %. In 2000 overleden er 32 patiënten, 14 meer dan dit jaar: gemiddeld overlijden er 23 patiënten per jaar, wat overeenkomt met 0,8%. Het totale aantal medicatie-voorschriften steeg van in 2000 naar21005: een toename van ruim 38 % in 10 jaar. En dan de vergrijzing: tien jaar geleden bedroeg het aantal patiënten boven de 65 jaar: 16%, Dat is dit jaar 20%, een toename van 4%. Voornemens en plannen voor 2013/ 2014 Opknapbeurt wachtkamer. Herindeling balie : door de telefoon- en baliefunctie van elkaar te scheiden is de privacy van patiënten beter gewaarborgd. Een indeling met 1 centrale (sta)balie en twee telefoonplekken aan beide kanten waarborgt deze privacy beter en maakt het mogelijk dat op drukke tijden een derde assistente kan bijspringen. Uitbreiding ondersteunend personeel met een POH-GGZ: de verwachting is dat er meer patiënten uit de GGZ 2e lijn terug worden gestuurd naar de 1e lijn. E-health: met de komst van het MGN-patiënten portaal voor Medicom kan de e- consult functie worden verbeterd, verder bestaat er dan de mogelijkheid tot het electronisch maken van afspraken. Voor de HOED-praktijk Uitbreiding van samenwerking waar zinvol: voor duidelijkheid en overzichtelijkheid lijkt op termijn een praktijk van 3 huisartsen ( 0.8 FTE ieder) met voldoende ondersteunend personeel ( 2,4 FTE assistenten en 0,8 FTE POH) voor de toekomst een goed model. Er kan dan efficiënter gebruik van de kamers gemaakt worden. Verder vind ik het wenselijk een oplossing te vinden voor de woensdagmiddagsluiting: nu moeten de patiënten voor dringende zaken nog naar Zegge. Verwachtingen voor de toekomst Verruiming van de openingstijden onder voorwaarde. Ieder jaar gaan er meer mensen s avonds en in het weekeinde naar de Huisartsenpost, en lang niet altijd met spoedeisende zaken. Verruiming van de openingstijden van de dagpraktijk is naar mijn mening een goed middel om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Deze verruiming zal gepaard gaan met een extra belasting van de huisarts en met extra kosten. Voor de extra belasting moet de huisarts gecompenseerd worden in tijd: bv. afschaffing van de verplichting van het doen van nachtdiensten ( 90 uur nachtdienst voor een normpraktijk) en kortere avonddiensten. De extra kosten moeten gecompenseerd worden met een kostendekkend avondtarief ( b.v. de helft van wat een 18

19 consult nu kost op de Huisartsenpost). Zolang aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden blijft dit nog een wens. Het motto voor de toekomst: Onze Kracht is van 8.00 tot Praktijkverkleining De verplaatsing van zorg uit de 2e naar de 1e lijn kan alleen maar goed van de grond komen als de normpraktijkgrootte verlaagd wordt met bijvoorbeeld 10 %: van 2350 naar Om dit mogelijk te maken zullen de inschrijftarieven ( kostenvergoeding) met 10% moeten stijgen. Ook zal dit de inzet van meer huisartsen vragen. Voor de wat verdere toekomst lijkt een scheiding van dagzorg en ANW-zorg naar mijn mening onontkoombaar en een logisch gevolg van het verruimen van de dagzorg. De Huisartsenposten zullen zich dan als voorportaal van de SEH van een ziekenhuis bevinden. Wel is het belangrijk dat de Huisartsenposten bemand blijven door huisartsen, maar deze zijn dan niet vanzelfsprekend dezelfde huisartsen die de dagzorg bieden. Ten slotte wil ik door middel van dit jaarverslag anderen een kijkje gunnen in het reilen en zeilen van de praktijk. Verder verwacht ik dat alle medewerkers nog meer gemotiveerd raken om de gegevens daar te noteren waar ze thuis horen. Tevens denk ik met dit jaar verslag een kleine bijdrage te leveren aan toetsbare, rationele en verantwoorde 1 e - lijn gezondheidszorg. Vragen, opmerkingen of suggesties worden zeer op prijs gesteld. tel:

Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC

Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC 2013 Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC Philips & Bettink Mei 2014, 15de jaargang INLEIDING 2 Visie 3 De opbouw van de praktijkpopulatie 3 Populatiestratificatie 5 Zorgprogramma s 6 Individueel zorgplan

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden

NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden NHG kwaliteitsnormen beschreven voor Huisartsen Weemelanden 1: Kwaliteit Huisartsen Weemelanden streeft ernaar de beste kwaliteit van zorg te geven aan de patiënten. We streven ten allen tijde naar verantwoorde

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg.

Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 2013 / 2014. Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 055-5214071 www.huisartspraktijkvandenberg. Huisartsenpraktijk van den Berg Jaarverslag 213 / 214 Amphion 34 7314 AT Apeldoorn T: 55-521471 www.huisartspraktijkvandenberg.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Visie en missie... 3 1.2 Doel van het jaarverslag...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova

Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Jaarverslag 2016 Huisarstenpraktijk E.Bajramova Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het afgelopen jaar 3. Personeel 4.Ziekteverzuim 5. Opleiding 6. Bereikbaarheid 7.Organisatie van de werkdag 8. Apparatuur 9.Samenwerking

Nadere informatie

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best

PRAKTIJKFOLDER. Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best. Huisartsenpraktijk Hendriksen Best PRAKTIJKFOLDER Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Huisartsenpraktijk Hendriksen Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 31 5683 ED BEST Telefoon: 0499-371325 Spoed: 0499-371325 optie 1 Fax: 0499-392654

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015 Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit Datum aanmaak rapport:13-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk ten Kate (1107) Datum aanmaak rapport:17-11-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

M.M.J.M. Brassé, huisarts

M.M.J.M. Brassé, huisarts M.M.J.M. Brassé, huisarts Kim van Haren, assistente Irene Brentjens, assistente Sandy Gelissen, assistente Beukenlaan 3 6063 DA Vlodrop Tel: 0475-401225 Tel: spoedlijn in levensbedreigende situaties:0475-400010

Nadere informatie

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4%

De stoelen in de wachtkamer prettig zitten: 100,0 (n=30) 85,7% De speelgelegenheid in de wachtkamer voldoende is: 100,0 (n=21) 83,4% Huisartsenpraktijk de Schaapskamp vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 24-3-2017 tot 24-3-2017 Aantal patiënten lijsten dat bij de analyse betrokken is: 30 Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

INHOUD. 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling

INHOUD. 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling Jaarverslag in getallen Huisartsen praktijk Westlandgracht 2015 in vergelijking met 2014 INHOUD 1. Patiënten 1.1 Aantallen, verdeling, verzekeringsvorm 1.2 Geografische verdeling 2. Zorg en zorgkwaliteit

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hendriksen (3017)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hendriksen (3017) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hendriksen (3017) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport:

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat. Datum aanmaak rapport: Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Kloosterstraat Datum aanmaak rapport:25-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Loctie Blaak Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot

Nadere informatie

Visie (waar gaan wij als praktijk voor). Wij willen een praktijk bieden waar:

Visie (waar gaan wij als praktijk voor). Wij willen een praktijk bieden waar: Huisartsenpraktijk Schonenberg Missie (waar staan wij voor als huisartsenpraktijk) In onze praktijk wordt het huisartsenvak op een persoonlijke en professionele wijze uit geoefend. Wij staan voor generalistische,

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Huisartsenzorg Pekkeriet Peildatum: maart 2014 Brenda Pekkeriet, Huisarts Huisartsenzorg Pekkeriet 17 maart 2015 info@huisartsenzorgpekkeriet.nl 1 Aanleiding Om

Nadere informatie

Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek

Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek 2013 Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Dankwoord... 4 Inleiding... 4 Historie van de praktijken... 4 Profiel van de praktijken... 4 Infrastructuur

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen:

Bereikbaarheid: Spoedlijn: Alle huisartsen 0528-371133. Praktijklijnen: Receptenlijnen: In deze folder van huisartsenpraktijk Zuidwolde vindt u informatie over de algemene gang van zaken in de drie praktijken en de belangrijke telefoonnummers. Wellicht is het een goed idee om deze folder,

Nadere informatie

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 Praktijkinformatie Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08 dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 www.dehogenhoed.nl Telefoonnummers HUISARTSEN H. Poerbodipoero

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Locatie-Rembrandtlaan

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Locatie-Rembrandtlaan ! Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Locatie-Rembrandtlaan Datum aanmaak rapport:12-11-2015 1! Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk! Periode waarin ingevuld van: 23-5-2015

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Leek Huisartsengroepspraktijk Datum aanmaak rapport:25-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: ZwartV Datum aanmaak rapport:08-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 15-4-2017 tot 15-4-2017

Nadere informatie

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden Veni Visie Vici Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010 Erik Wins, Woerden Veni Huisarts positie tot nu toe kwaliteit op hoog en in 2006 goedkoop niveau Na 2006 30% duurder geworden. Gevestigde

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Alferink en Spel Huisartsenpraktijk

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Alferink en Spel Huisartsenpraktijk Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Alferink en Spel Huisartsenpraktijk Datum aanmaak rapport:27-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Schudel Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 12-10-2015 tot 7-3-2016

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Huisartsenpraktijk Hage Datum aanmaak rapport:31-01-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van: 5-12-2016

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de praktijk: Locatie De Zuiling (Elst) Datum aanmaak rapport:31-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken Coördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6 6051 BN Maasbracht

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Inleiding... 1. Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1. Wettelijk kader... 1. Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2

Inleiding... 1. Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1. Wettelijk kader... 1. Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2 Inhoud Inleiding... 1 Waarom een jaarverslag en praktijkplan?... 1 Wettelijk kader... 1 Bijdrage aan het kwaliteitsbeleid... 2 Waaruit bestaat een jaarverslag/-plan?... 5 Hoe maakt u een jaarverslag/-plan?...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inleiding...3 1. Historie...

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: LibertonI Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts:

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 1 2 3 4 Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: 5 M.K. Kate (1107-2) 6 7 Datum aanmaak rapport:17-11-2016 8 9 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk

Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Kerngegevens van huisartsopleider(s) en van de praktijk Laatste revisie: Datum: Naam: 1. PERSOONSGEGEVENS opleider Naam: Voorletter(s): Tussenvgsl: Voornaam:

Nadere informatie

januari 2016 Jaarverslag 2015 Natalie Westhuis- Vonhof

januari 2016 Jaarverslag 2015 Natalie Westhuis- Vonhof januari 2016 Jaarverslag 2015 Praktijkhouder Opsteller R.W. Stikkel Natalie Westhuis- Vonhof Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van huisartsenpraktijk Stikkel. Halverwege het jaar is de praktijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 - 1 -

Jaarverslag 2012 - 1 - Jaarverslag 2012-1 - Inhoud Inleiding pag 3 Infrastructuur en organisatie 5 Team 12 Patiënten 14 Medisch handelen 14 Verslaglegging en voorlichting 15 Kwaliteitsbeleid 18-2 - Inleiding Historie en profiel

Nadere informatie

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Inhoud 1. Praktijkinformatie 2 2. Aanvragen herhaalrecepten 5 3. Telefonische bereikbaarheid 6 4. Reizigersadvies, LCR gecertificeerd 7 Praktijkfolder Het Huisartsenteam

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Comsa Datum aanmaak rapport:10-05-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 22-4-2017 tot 29-4-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Buckley Datum aanmaak rapport:20-05-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 26-3-2016 tot 16-4-2016

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Spoed buiten openingstijden:

Spoed buiten openingstijden: St. Jacobslaan 343 6533 VD Nijmegen Telefoonnummer: 024 355 08 10 Spoed buiten openingstijden: 0900 8880 www.bhh-huisartsen.nl Kwaliteit met een menselijk gezicht Bij ons kunt u terecht voor laagdrempelige,

Nadere informatie

HUISARTSPRAKTIJK J.B.SANDERS

HUISARTSPRAKTIJK J.B.SANDERS HUISARTSPRAKTIJK J.B.SANDERS Patientenoordeel praktijk en huisarts Januari 2015 Auteur: J.B. Sanders Inleiding Dit verslag geeft een overzicht van het patiëntenoordeel van de de praktijk. Het beschrijf

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij

Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij Huisartsenpraktijk Van Grondelle & Littooij Profiel, historie en toekomst van de praktijk Op 1 mei 1991 heeft Ernst van Grondelle de praktijk in Driebergen overgenomen van zijn voorganger Frans van Galen.

Nadere informatie

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC?

RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? RESULTATEN PATIENTEN ENQUETE 2015 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden contact (spreekuur, huisbezoek, telefonisch consult) gehad met de HAPEC? Gemiddeld 5 x Vind u dat u altijd door een arts geholpen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: C. Noordzij Datum aanmaak rapport:16-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 5-8-2017 tot 1-9-2017

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Dekker Datum aanmaak rapport:06-10-2016 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 8-2-2014 tot 13-6-2014

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Statistieken. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. Voorkeurfilter: Ingevuld. Aantal vragen 33. Totaal aantal ingevuld 1406

Statistieken. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. Voorkeurfilter: Ingevuld. Aantal vragen 33. Totaal aantal ingevuld 1406 Statistieken Naam formulier PeilingGGZ_2016 Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Voorkeurfilter: Ingevuld Aantal vragen 33 Totaal aantal ingevuld 1406 1. U bent op dit

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: Nguyen Datum aanmaak rapport:08-10-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 10-6-2017 tot 10-6-2017

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen

Jaarverslag Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Jaarverslag 2016 Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Huisartsenpraktijk van der Endt en Garretsen Molenweg 39 2681 RE Monster Tel: 0174-243441 www.huisartsenpraktijkvanderendtengarretsen.praktijkinfo.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013

Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Jaarverslag Huisartsenpraktijk Kloosterpad 2013 Huisartsenpraktijk Kloosterpad RA van Baar, LWJ Birker en YA Panken Kloosterpad 11A 5104 JT Dongen www.huisartsenprakijk-kloosterpad.nl MEDERWERKERS Huisartsen:

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: de Parken Huisartsenpraktijk

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: de Parken Huisartsenpraktijk Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: de Parken Huisartsenpraktijk Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Periode waarin ingevuld van:

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: S.M. Schellekens (288-3) Datum aanmaak rapport:06-04-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 25-2-2017

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: R.J. Hendriksen (3017-1) Datum aanmaak rapport:19-03-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 18-12-2016

Nadere informatie

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport:

Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels. Datum aanmaak rapport: Patiënten oordeel huisarts, feedback van de patiënten enquêtes: Poels Datum aanmaak rapport:28-04-2015 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Patiënten oordeel De Europep patiënten oordeel vragenlijst

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de. huisartsenpraktijk Beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk dr. Paul Giesen en Celine van Nistelrooij Huisartsenpraktijk t Weeshuis Nijmegen Programma Inleiding stellingen 10 min Paul Reflectie B&B in

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Jaarverslag 2013 Huisartsen Maatschap Tussendijken Jaarverslag 2013 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inhoud 1. Inleiding profiel,

Nadere informatie

Donderdagmiddag is de praktijk om uur gesloten.

Donderdagmiddag is de praktijk om uur gesloten. Huisartsenpraktijk F.Smits Mierloseweg 4 5707 AL Helmond Tel: 0492-537740 Spoedlijn: 0492-521088 Centrale Huisartsenpost: 0900-8861 Openingstijden Praktijk: Maandag tot en met Vrijdag 08.00-17.00 uur Donderdagmiddag

Nadere informatie

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens

Aanvullende gegevens. Gegevens aanvrager. Geboortedatum: Geslacht: Uw organisatiegegevens Aanvullende gegevens Gegevens aanvrager Naam: Voornamen: Banai Abdul Zaher Geboortedatum: 15-04-1959 Geslacht: Functie: Man huisarts Heeft u de bereikbaarheid voor spoedgevallen geborgd: Is er sprake van

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Jolink Datum aanmaak rapport:18-04-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 27-2-2016 tot 27-2-2016

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Huiswaard

Gezondheidscentrum Huiswaard Patiënt tevredenheidsonderzoek 2017 Gezondheidscentrum Huiswaard Inhoud 1. Inleiding 2. Taakverdeling 3. SMART 4. De Vragenlijsten 5. De uitkomsten 6. Analyse van de uitkomsten 7. Tot slot 8. bijlage Door:

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2015 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020 6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Spaarndam, 9-11-2014 In het onderstaande wil ik u uitleggen wat er allemaal veranderd is in het werk van huisartsen. De reden hiervoor

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Runia Datum aanmaak rapport:20-03-2016 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 29-9-2015 tot 25-2-2016

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Een andere huisarts kiezen

Een andere huisarts kiezen Een andere huisarts kiezen Aanleiding voor deze brochure Patiënten zijn doorgaans tevreden over hun huisarts. Maar Patiëntenfederatie NPCF krijgt wel regelmatig vragen en klachten van patiënten over het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2014-2015 8.1 Terugblik op het afgelopen jaar Met het vertrek van huisarts Mariette Hamaker op 1 januari 2013, werd de nieuwe maatschap ingeluid met Jonas Bader en Mirte Hemker. Deze maatschap

Nadere informatie

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7)

Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Analyserapport van de patiënten vragenlijsten over de huisarts: J.E. Peerdeman-van Putten (2228-7) Datum aanmaak rapport:28-09-2017 1 Laatste ronde patiënten vragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld

Nadere informatie

Patiëntenoordeel huisarts

Patiëntenoordeel huisarts Patiëntenoordeel huisarts Feedback van de patiëntenenquêtes 17-11-2014 Bakkum Patiëntenoordeel De Europep vragenlijst is het product van een internationaal project (van de EQUIP groep) en wordt inmiddels

Nadere informatie

Huisartsengroep Ommen

Huisartsengroep Ommen Huisartsengroep Ommen Baron Bentinckstraat 67 P.C.M. Habets tel 456626 A.J. Lock tel 451325 Mw. M.A. Bonnes, tel 463494 Carrouselplein 6 M.P.A. Andriessen tel 451462 E.Th. van den Berg tel 451451 Mw. A.G.M.

Nadere informatie

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding

Nieuwsbrief MCL Medisch Centrum Loudon & Medisch Centrum Landscheiding Nieuws van de redactie 4 e kwartaal 2017 De verbouwing van apotheek Loudon is inmiddels achter de rug. Op woensdag 20 september heeft Benu Apotheek Loudon haar deuren weer geopend. Alles is vernieuwd en

Nadere informatie