Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli e jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli 2013 14 e jaargang"

Transcriptie

1 arverslag 2012 Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum Praktijk Bettink Juli e jaargang

2 INHOUD Voorwoord! 3 Inleiding! 3 Visie 3 Locatie van de praktijk 3 Gebouw 3 Samenwerkingsvorm huisartsen 4 Opleiding 4 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid! 5 Automatisering 5 Overlegstructuur 6 Klachtenregeling 6 Team 6 Patiënten! 8 Werkbelasting 9 Medisch handelen! 10 Preventie: stoppen met roken 12 Reizigersvaccinaties 12 Verwijzingen 12 Medicatie 13 Overledenen 14 Verslaglegging en voorlichting! 15 Verslaglegging 15 Privacy 15 Voorlichting! 15 Kwaliteitsbeleid! 16 Overleg 16 Visitatie/accreditatie 16 Nascholing 16 Samenvatting! 18 Opvallende punten, gesignaleerde trends 18 Voornemens en plannen voor 2013/ Voor de HOED-praktijk 18 Verwachtingen voor de toekomst 18 Verruiming van de openingstijden onder voorwaarde. 18 Praktijkverkleining 19 2

3 Voorwoord Dit is het 14e jaarverslag van onze praktijk. Dit jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik binnen onze praktijk, als vinger aan de pols van de organisatie en als instrument om onderwerpen te selecteren voor het jaarplan van 2012/2013. arverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de expressie van ons kwaliteitsbeleid. Door middel van het jaarverslag/jaarplan maken we inzichtelijk welke zorg wij dagelijks bieden. Geïnteresseerden kunnen dit verslag downloaden via de website: Ik wil alle medewerkers binnen de praktijk hartelijk danken voor hun grote inzet. Inleiding Visie Goede zorg voor de patiënten, én goede zorg voor voor de medewerkers Wij willen graag laagdrempelige rationele en verantwoorde 1e lijn-gezondheidszorg leveren. Door het in dienst nemen van voldoende medewerkers (verscheidene assistentes, een praktijkverpleegkundige en huisarts) zien we erop toe dat er geen wachttijden ontstaan: ons streven is: Wie s ochtends belt moet dezelfde dag op het spreekuur terecht kunnen. Met rationele zorg bedoelen we zorg op maat, niet onnodig medicaliserend, terughoudend met het voorschrijven van medicijnen, terughoudend met het aanvragen van diagnostiek, werkend volgens de NHGrichtlijnen (richtlijnen opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap) en volgens de regels van Evidence Based Medicine. Er is een mogelijkheid om via e-health vragen te stellen. Wij houden het welzijn van patiënten én medewerkers goed in het oog. Door middel van nascholing op maat zorgen we voor goede kwaliteit en plezier in het werk. Locatie van de praktijk De praktijk bevindt zich aan het West-Vaardeke 11 A in Oudenbosch, een dorp in noord West Brabant met inwoners. Gebouw Het gebouw is eigendom van het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal. Het huisartsendeel is in 2001 als nieuw onderdeel aan de al bestaande buitenpolikliniek vast gebouwd. Het praktijkgebouw wordt gedeeld met de huisartsenpraktijk van Charlotte Philips: samen vormen we een HOED praktijk (huisartsen onder één dak). Naast de twee huisartsenpraktijken bevinden zich in het gebouw een polikliniek van het Franciscus ziekenhuis, een praktijk voor fysiotherapie en Mensendieck, een praktijk voor logopedie, een Huisartsen Laboratorium (SHL) en een röntgenafdeling. Het gebouw wordt aangeduid met de naam: Oudenbosch Medisch Centrum, afgekort OUMC met een knipoog naar de landelijke UMC s (Universitaire Medische Centra). 3

4 Het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden onder meer door automatisch openende toegangsdeuren en gelijkvloersheid. In de centrale gang bevindt zich een invalidentoilet. In de hal staan rolstoelen voor algemeen gebruik. De oppervlakte van de huisartsenpraktijk is ongeveer 200 m 2. Ten behoeve van de privacy zijn de spreekkamers zo gesitueerd dat ze niet grenzen aan wachtruimtes en receptiebalies. De deuren van de spreekkamers zijn van een extra dikke, geluid-isolerende kwaliteit. Samenwerkingsvorm huisartsen Het gebouw biedt onderdak aan 2 huisartsenpraktijken. Juridisch is de onderlinge samenwerking omschreven in een kostenmaatschapscontract. De huisartsen maken deel uit van de Hagro (huisartsengroep) Oudenbosch e.o. Sinds 2006 maken beide praktijken ook deel uit van Het Huisartsenteam, een zorgcoöperatie van inmiddels 40 huisartsen in de regio Noord West-Brabant. Sinds die tijd is de officiële naam van de praktijk : Het Huisartsenteam Oudenbosch Medisch Centrum. Opleiding De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk, zowel voor huisartsen in opleiding als voor praktijkassistentes. De huisartsenopleiding is vanuit de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. In de tabel worden de belangrijkste gegevens per opleiding aangegeven. Tabel: Opleidingskenmerken Opleiding Aantal stageplaatsen Instelling Huisartsenopleiding 1 Erasmus Universiteit te Rotterdam Praktijkassistente 1 Kellebeek college te Etten-leur Verantwoordelijk arts W.H.A.Bettink W.H.A.Bettink 4

5 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot uur, behalve op woensdagmiddag. De organisatie van het spreekuur is in de onderstaande tabellen weergegeven. Tabel: Organisatie van het spreekuur Type spreekuur Dagdeel Uren Werkdag Ma Di Wo Do Afspraakspreekuur s morgens 8.10u 12.00u * * * * * s middags u * * * * Huisbezoek s middags u * * * * * Telefonisch spreekuur voor uitslagen s morgens 11.00u u * * * * * Terugbelspreekuur s middags 14.30u u * * * * Vrij In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven. Tabel: Telefonische bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn uur tot uur Spoedlijn keuze uur tot uur Receptenlijn keuze 2 24 uur Intercollegiale lijn uur tot uur Faxlijn uur Datalijn ADSL 24 uur Gedurende de uren die boven staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. Wel wordt tijdens de lunchpauze verzocht voor niet dringende zaken na 13.00u terug te bellen: blijft men aan de lijn dan worden de patiënten rechtstreeks doorverbonden met de assistente. Buiten kantooruren worden de patiënten via een telefonische boodschap doorverwezen naar de Huisartsenpost Etten-Leur. De praktijkartsen participeren in de dienstregeling van de Huisartsenpost. Gedurende de vakantie en tijdens ziekte is de waarneming door een waarneemovereenkomst met de artsen van Eijndhoven en Philips gewaarborgd. Met bovengenoemde regelingen is de beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg voor onze patiënten 24 uur per etmaal gegarandeerd. Automatisering Sinds 2001 werken we met Medicom (huisartseninformatiesysteem (HIS) van Pharma Partners). In de praktijk zijn 9 werkplekken in gebruik. Op alle werkplekken is een internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kunnen er elektronisch gegevens uitgewisseld worden met apotheken, collegahuisartsen en met de Huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. Van de regionale ziekenhuizen, van een aantal landelijke ziekenhuizen en van het Huisartsenlaboratorium SHL worden de brieven en uitslagen elektronisch ontvangen en verwerkt in het HIS. 5

6 Verwijsbrieven worden via Zorgdomein electronisch verzonden naar de regionale ziekenhuizen ( Franciscus ziekenhuis en ziekenhuis Lievensberg). Patiënten worden vervolgens door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. De gegevens uit het HIS worden beveiligd tegen verminking en/of verlies door opslag op een centrale computer met adequate veiligheidsmaatregelen, contractueel gegarandeerd door Pharma Partners. Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een fire-wall. Overlegstructuur De praktijkartsen nemen deel aan structureel overleg met onderstaande instanties en personen in de aangegeven frequentie: Tabel: Overlegstructuur Overlegpartner Hagro FTO Apotheek Het Huisartsenteam Overlegfrequentie 1x per 2 maanden 1x per maand 1x per maand 5x per jaar Ad hoc wordt er overlegt met specialisten, verpleeghuisarts, consultatie bureau arts, fysiotherapeuten, wijkverpleging, GGZ instelling en AMW. Klachtenregeling De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Zuid Nederland (Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland). Bij de receptie is documentatie voor de patiënten beschikbaar over de klachtenregeling. Tevens wordt de klachtenregeling vermeld op onze website: In 2012 is er éen klacht via Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland tegen de huisarts ingediend: deze klacht is na hoor en wederhoor weer ingetrokken. Team In de tabel BIG-geregistreerde medewerkers staan alle medewerkers van de praktijk die in het BIG-register staan ingeschreven. De tabel Team geeft de personeelssituatie van de praktijk weer. De peildatum was 31/12/2011. Praktijkhouder Bettink is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe wordt ook het houden van functioneringsgesprekken gerekend. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de tabel aangegeven. In de tabel worden de (relevante) nevenfuncties/beroepen van de medewerkers vermeld. 6

7 Tabel: BIG-geregistreerde medewerkers Functie Medewerker BIG-nummer Huisartsen W.H.A. Bettink POH Huisarts i.o. Isabel Stevens Judith Hendrikx Rachelle in t Groen Baerveldt n.v.t Tabel: Team Praktijkartsen FTE Nevenfunctie W.H.A. Bettink 1 Wijland 0,2 waarnemer in Breda Totaal artsen 1,2 Artsen per 1000 patiënten 0,44 Praktijkondersteuner I.C.M. Stevens van Berkel 0,24 POH bij C.Philips J.Hendrikx 0,24 POH bij C.Philips, POH bij J.Peters in Zevenbergen Totaal POH 0,48 POH per 1000 patiënten 0,18 Praktijkassistente Cindy Huysmans 0,55 praktijkassistente in St Willebrord Diana Geldtmeijer 0,66 praktijkassistente bij C.Philips Totaal praktijkassistentie 1,2 Praktijkassistentie per 1000 patiënten 0,44 Totaal personeelsbestand 2,9 7

8 Patiënten Op 31 december 2012 bedraagt het aantal ingeschreven patiënten 2729, 41 patiënten meer dan op 31 december De verdeling naar leeftijd en geslacht wordt weergegeven in grafieken. Het percentage bedraagt man 49,1% en vrouw 50,9% In-, uitstroom Nieuw Overleden Verhuisd 8

9 Werkbelasting Data afkomstig uit de verrichtingenstatistiek in Medicom, het betreft verrichtingen gedaan buiten de ketenzorg door alle medewerkers in de praktijk consult visite telefonisch consult Trend: aanzienlijke afname van aantal consulten en tegelijkertijd een toename van het aantal visites. Verrichtingen per patiënt consult visite telefoon LINH 0 1,25 2,5 3,75 5 Verrichtingen binnen de zorgstraten consult visite telefoon DM CVRM COPD 9

10 Medisch handelen Inleiding In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, die in een grafiek worden gepresenteerd. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen over de preventieve verrichtingen, alsmede voorschrijfgegevens over een tweetal indicatiegroepen. Over de preventie wordt gedetailleerd gerapporteerd in tabellen en grafieken. Trend: In 2000 bedroeg het aantal patiënten met Diabetes Mellitus 104 (3,9 %) tegen nu 214 (7,8%) Aantal patiënten Chronische aandoeningen Tussen haakjes per 1000 Diabetes Mellitus T (78,4) 206(76,6) 193(71,7) Astma R (38,8) 128(47,6) 152(56,5) COPD R95 93 (34,1) 88(32,7) 96(35,7) Hart en vaatziekten K74-76,K87,89-92, K (75,5) 241 (89,7) 187 (69,5) Hypertensie K (140,7) 388(144,3) 395(146,8) oproep- en bewakingsdienst van SHL, per 1000 patiënten 2012 groep 2011 groep Diabetes Dienst Hypertensie Dienst Schildklierdienst 10

11 Preventie: griepvaccinatie De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. De volgende tabel geeft inzicht in het aantal patiënten dat daarvoor een indicatie heeft, het aantal weigeraars, het aantal non-responders en het aantal daadwerkelijk gegeven vaccinaties. De bereiktebeschermingsgraad is 69 %. Trend: In 2000 kregen 661 mensen een griepvaccinatie geïndiceerd weigeraar non-responder gevaccinneerd Preventie: cervix screening In de praktijk wordt het programma cervix screening uitgevoerd: wij verzorgen daartoe zelf de oproepen. De volgende tabel geeft inzage in de resultaten en de bereikte beschermingsgraad geïndiceerd geweest niet geweest 11

12 Preventie: stoppen met roken Wij stimuleren de patiënten het roken te staken. Er is geen vast programma wat we kunnen aanbieden aan patiënten die willen stoppen met roken. Tevens is dit ook niet meetbaar vanwege het ad hoc behandelen. Reizigersvaccinaties In samenwerking met de apotheek heeft onze praktijk een protocol ontwikkeld voor reizigersadvisering: Travelpoint genaamd. Dit protocol wordt door de artsen uit onze groep tot tevredenheid van patiënten en artsen gehanteerd. Middels dit advies krijgen de eigen patiënten een advies op maat over noodzakelijke inentingen, malariaprofylaxe en hygiënische maatregelen in verband met hun reis naar verre landen. Groot voordeel van een reisadvies door de eigen huisarts is de kennis van de medische voorgeschiedenis en het medicatiegebruik van de patiënt(e). In 2012 werden 22 reisadviezen verzorgd. In 2011 werden 52 reisadviezen verzorgd. Verwijzingen Ten opzichte van 2011 zien we dat er licht meer is verwezen, per 1000 patiënten, naar de oogarts, gynaecologie en dermatologie. Feedbackjaaroverzicht SHL : referentie orders gemiddeld aantal resultaten per order gerapporteerde resultaten 12

13 Medicatie Het totaal aantal voorschriften bedraagt dit jaar (in 2011 waren het er 20604), een lichte stijging van 1.9%. Ook dit jaar is gekeken naar het totaal aantal voorschriften in relatie tot de leeftijdsgroepen. Daarbij valt op dat 9578 voorschriften voor de groep van 65 jaar en ouder is: 45.6 % Dit betekent 18.3 voorschriften per patiënt > 75 jr. en 16.5 voorschriften per patiënt in de leeftijd jaar. Bepaalde medicatie wordt vaker voorgeschreven, hieronder ziet u de top 5 van de praktijk. Top 5 Medicatie ranking Soort indicatie 1 Statines cholesterolverlaging 2 Ace remmers bloeddrukverlaging 3 Maagzuurremmers 4 Anti depressiva tegen depressie 5 Beta blokkers bloeddrukverlaging In de tabel hieronder is te zien hoe vaak een antibiotica of een maagmiddel wordt voorgeschreven. Voorschriften antibiotica en maagmiddelen Medicatie Antibiotica (J01) Maagmiddelen (A02)

14 Overledenen Het aantal overledenen in 2012 bedraagt 23: 0,8 % van de praktijkpopulatie, andere jaren was het tussen de 0,6 en 0,9 %. Zestien patiënten overleden thuis, twee in het ziekenhuis, vier in het verpleeghuis en een in Marokko. Van de zestien patiënten die thuis overleden kregen 4 palliatieve sedatie. In 2012 waren er geen patiënten die euthanasie kregen. In de grafiek is te zien welke doodsoorzaken de afgelopen jaren zijn voorgekomen, verdeeld is zes groepen. Hierbij is te zien dat het overlijden door een maligniteit is gestegen. 14

15 Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging De praktijk maakt gebruik van Medicom, een Huisarts Informatie Systeem (HIS). Er zijn 9 werkplekken, en op iedere plek is een internetaansluiting. Op het systeem zijn tevens de collega-huisartsen van de Hagro en de apotheken uit Hoeven en Oudenbosch aangesloten. Privacy Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie om gegevens te muteren. Ten behoeve van de waarneming tijdens afwezigheid gedurende de vakantie, ziekte en nascholing van de eigen huisarts hebben collega-huisartsen toegang tot de gegevens van de patiënt. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en weekeinddiensten hebben collega-huisartsen ook toegang tot de gegevens van de patiënt. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal voor waarneming worden afgeschermd. Het fysieke patiëntenarchief is opgeslagen in een afsluitbare kast. Gegevens van overleden patiënten en van uit de praktijk vertrokken patiënten waarvan de gegevens om één of andere reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe huisarts, worden apart opgeslagen. Deze gegevens worden tenminste 15 jaar bewaard. Privacy-gevoelige documenten worden op veilige wijze vernietigd. Voorlichting Deze tabel geeft een beeld van de middelen en methoden die in de praktijk ten behoeve van de patiëntenvoorlichting worden ingezet. Tabel: Voorlichting Soort Materiaal Aanwezig Organisatie Medisch Gevelbord met praktijknamen Gevelbord met organisatorische informatie Digitaal mededelingenbord Praktijkfolder Praktijk website NHG-Patiëntenbrieven NHG-Patiëntenbrieven in het HIS NHG-Folders Anatomische atlas voor patiëntenvoorlichting Anatomisch demonstratiemateriaal 15

16 Kwaliteitsbeleid Overleg Ter bevordering van een effectieve inzet van de praktijkmedewerkers is er regelmatig overleg over patiëntgebonden zaken. Daarnaast worden de telefoonkaarten van de NHG (adviezen die door de assistente aan de patiënt telefonisch gegeven mogen worden) besproken met de assistentes en in de praktijk toegepast. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zo ontstaat er een protocollen-boek dat de vrijblijvendheid wegneemt en overdraagbaar is van de ene assistente op de andere. Verder hebben we van alle medewerkers een taakomschrijving opgesteld: protocollen en taakomschrijvingen vormen samen de Staf Manual, het praktijkhandboek. Met de huisartsen van Oudenbosch, Hoeven, Bosschenhoofd en Zegge vormen we een huisartsengroep (Hagro). Vrijwel elke vrijdag van tot uur hebben we een bijeenkomst voor vergadering, intercollegiale toetsing, farmacotherapeutisch overleg (FTO) of lunchvergadering met de apothekers. Visitatie/accreditatie In 2006 is gestart met het traject van de NHG accreditering: elk jaar opnieuw volgt een accreditering. Inmiddels zijn we bezig met de tweede cyclus van 3 jaar. Verbeterpunten en plannen voor 2012/2013: 1. Triage: door assistente gegeven medische adviezen worden door huisarts geautoriseerd 2. VIM: veilig incidenten melden Nascholing In de volgende tabel wordt het aantal uren nascholing per medewerker opgegeven. Tabel: Nascholing naam onderwerp datum Tijd totaal Willem (huisarts) FTO 12x 1.5 u 18 HHT Astmabehandeling volwassene HHT Scholingsplan HHT Gastvrije HHT WDH Prostaat in spotlight ,5 MedNet e-health congres NHG congres HAP BLS/AED HHT Masterclass Insulinetherapie ADEPD Awareness Forfaitaire Accreditatie Huisartsopleiding ,5 Cindy (assistente) Gastvrije HHT Mei CVRM Nov Diana (assistente) Gastvrije HHT Mei CVRM Nov

17 Isabel (POH) POH bijeenkomst HHT n Gastvrije HHT Mei CVR Mei Dubbeldiagnose COPD/astma Mei Transmuraal overleg COPD Oktober Diabetesmasterclass insuline therapie December Judith (POH) Dubbeldiagnose COPD/astma Maart CVRM Mei Individueel zorgplan Juni COPD en co-morbiditeit September Transmuraal overleg Longartsen Oktober Stand van zaken HHT November Gastvrije HHT November Diabetes update HHT December Aan de verplichting, van de huisarts, om minstens 40 uur( = 40 punten) per jaar aan nascholing te besteden is ruimschoots voldaan. 17

18 Samenvatting Opvallende punten, gesignaleerde trends In vergelijking met de data uit het eerste jaarverslag uit 1999 vallen de volgende zaken op: Het betrof toen een solopraktijk met 1 assistente in dienst, nu is het een HOED-praktijk met 5 personeelsleden in dienst: 2 assistentes, een huisarts in vaste dienst, en twee praktijkverpleegkundigen en een hechte samenwerking met de andere huisartspraktijk in het pand. Het patiëntenaantal is in deze 12 jaar vrijwel gelijk gebleven. Het totaal aantal consulten bedroeg 12 jaar geleden 6280 tegen nu 7235, een toename van ruim 15%, het aantal visites nam daarentegen af van 899 naar 439, een afname van ruim 50 %. Het aantal Diabeten bedroeg 10 jaar geleden 104 tegen nu 214: een stijging van maar liefst 106 %. Griepvaccinaties werden in x gegeven, dit jaar : 749: plus 13 %. In 2000 overleden er 32 patiënten, 14 meer dan dit jaar: gemiddeld overlijden er 23 patiënten per jaar, wat overeenkomt met 0,8%. Het totale aantal medicatie-voorschriften steeg van in 2000 naar21005: een toename van ruim 38 % in 10 jaar. En dan de vergrijzing: tien jaar geleden bedroeg het aantal patiënten boven de 65 jaar: 16%, Dat is dit jaar 20%, een toename van 4%. Voornemens en plannen voor 2013/ 2014 Opknapbeurt wachtkamer. Herindeling balie : door de telefoon- en baliefunctie van elkaar te scheiden is de privacy van patiënten beter gewaarborgd. Een indeling met 1 centrale (sta)balie en twee telefoonplekken aan beide kanten waarborgt deze privacy beter en maakt het mogelijk dat op drukke tijden een derde assistente kan bijspringen. Uitbreiding ondersteunend personeel met een POH-GGZ: de verwachting is dat er meer patiënten uit de GGZ 2e lijn terug worden gestuurd naar de 1e lijn. E-health: met de komst van het MGN-patiënten portaal voor Medicom kan de e- consult functie worden verbeterd, verder bestaat er dan de mogelijkheid tot het electronisch maken van afspraken. Voor de HOED-praktijk Uitbreiding van samenwerking waar zinvol: voor duidelijkheid en overzichtelijkheid lijkt op termijn een praktijk van 3 huisartsen ( 0.8 FTE ieder) met voldoende ondersteunend personeel ( 2,4 FTE assistenten en 0,8 FTE POH) voor de toekomst een goed model. Er kan dan efficiënter gebruik van de kamers gemaakt worden. Verder vind ik het wenselijk een oplossing te vinden voor de woensdagmiddagsluiting: nu moeten de patiënten voor dringende zaken nog naar Zegge. Verwachtingen voor de toekomst Verruiming van de openingstijden onder voorwaarde. Ieder jaar gaan er meer mensen s avonds en in het weekeinde naar de Huisartsenpost, en lang niet altijd met spoedeisende zaken. Verruiming van de openingstijden van de dagpraktijk is naar mijn mening een goed middel om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Deze verruiming zal gepaard gaan met een extra belasting van de huisarts en met extra kosten. Voor de extra belasting moet de huisarts gecompenseerd worden in tijd: bv. afschaffing van de verplichting van het doen van nachtdiensten ( 90 uur nachtdienst voor een normpraktijk) en kortere avonddiensten. De extra kosten moeten gecompenseerd worden met een kostendekkend avondtarief ( b.v. de helft van wat een 18

19 consult nu kost op de Huisartsenpost). Zolang aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden blijft dit nog een wens. Het motto voor de toekomst: Onze Kracht is van 8.00 tot Praktijkverkleining De verplaatsing van zorg uit de 2e naar de 1e lijn kan alleen maar goed van de grond komen als de normpraktijkgrootte verlaagd wordt met bijvoorbeeld 10 %: van 2350 naar Om dit mogelijk te maken zullen de inschrijftarieven ( kostenvergoeding) met 10% moeten stijgen. Ook zal dit de inzet van meer huisartsen vragen. Voor de wat verdere toekomst lijkt een scheiding van dagzorg en ANW-zorg naar mijn mening onontkoombaar en een logisch gevolg van het verruimen van de dagzorg. De Huisartsenposten zullen zich dan als voorportaal van de SEH van een ziekenhuis bevinden. Wel is het belangrijk dat de Huisartsenposten bemand blijven door huisartsen, maar deze zijn dan niet vanzelfsprekend dezelfde huisartsen die de dagzorg bieden. Ten slotte wil ik door middel van dit jaarverslag anderen een kijkje gunnen in het reilen en zeilen van de praktijk. Verder verwacht ik dat alle medewerkers nog meer gemotiveerd raken om de gegevens daar te noteren waar ze thuis horen. Tevens denk ik met dit jaar verslag een kleine bijdrage te leveren aan toetsbare, rationele en verantwoorde 1 e - lijn gezondheidszorg. Vragen, opmerkingen of suggesties worden zeer op prijs gesteld. tel:

Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC

Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC 2013 Jaarverslag Het Huisartsenteam OUMC Philips & Bettink Mei 2014, 15de jaargang INLEIDING 2 Visie 3 De opbouw van de praktijkpopulatie 3 Populatiestratificatie 5 Zorgprogramma s 6 Individueel zorgplan

Nadere informatie

Algemene informatie huisartspraktijk

Algemene informatie huisartspraktijk Algemene informatie huisartspraktijk Adres en telefoon Kruidentuin 5d 2991 RK Barendrecht Telefoonnummer: 0180-617141 Receptenlijn: (24 uur per dag bereikbaar): 0180-617141 (optie 2) (alleen voor herhaalrecepten/chronische

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal

Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Blokfluitlaan 19 7577 LB Oldenzaal Kort en overzichtelijk Dan zullen wij hier nog even wat nummers voor u op een rijtje zetten. Hr. F.P. Greeven 0541 627 030 Mw. Y.J. Schilthuis 0541 627 040 Receptenlijn

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit. Datum aanmaak rapport:13-08-2015 Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de praktijk: Van Rij & De Smit Datum aanmaak rapport:13-08-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten praktijk Patiënten oordeel De Europep patiënten

Nadere informatie

Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek

Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek 2013 Jaarverslag huisartsenpraktijk Beissel en huisartsenpraktijk Van Beek 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Dankwoord... 4 Inleiding... 4 Historie van de praktijken... 4 Profiel van de praktijken... 4 Infrastructuur

Nadere informatie

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden

Veni Visie Vici. Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010. Erik Wins, Woerden Veni Visie Vici Duodagen Maarssen mei 2006 Update Woerden nov 2010 Erik Wins, Woerden Veni Huisarts positie tot nu toe kwaliteit op hoog en in 2006 goedkoop niveau Na 2006 30% duurder geworden. Gevestigde

Nadere informatie

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en

87,6 (bevolkingsonderzoek, inentingen) Voor het uitleg geven over wat de bedoeling is van onderzoeken en Uitkomst Patiëntenoordeel Huisarts GezondheidsCentrum Beverwaard Onderstaande vragenlijst weerspiegelt de prioriteiten van patiënten en huisartsen, is gevalideerd en toepasbaar gebleken. De uitkomst is

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: MimpenMG Datum aanmaak rapport:11-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 1-3-2014 tot 1-3-2014

Nadere informatie

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok

Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Praktijkfolder Het Huisartsenteam Dudok Inhoud 1. Praktijkinformatie 2 2. Aanvragen herhaalrecepten 5 3. Telefonische bereikbaarheid 6 4. Reizigersadvies, LCR gecertificeerd 7 Praktijkfolder Het Huisartsenteam

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Beleidsplan 2014 2017 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken Coördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6 6051 BN Maasbracht

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland

Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD. Regio Midden Kennemerland Regionale transmurale afspraken bij ketenzorg COPD in Regio Midden Kennemerland Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding 2 2. Uitgangspunten 3 3. Consultatie en verwijzing 4 4. Ketenzorg en hoofdbehandelaarschap

Nadere informatie

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving

Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Bereikbaarheid Huisartsenpraktijken Nijmegen en omgeving Voorwoord In het voorliggende rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven die de HA Kring Nijmegen en omgeving heeft verricht om

Nadere informatie

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73

Praktijkinformatie. Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN. dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08. dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 Praktijkinformatie Adres: Van Hogendorplaan 1409 3135 BK VLAARDINGEN dr Van der Pas/dr Van der Geest: 010-470 85 08 dr Poerbodipoero: 010-434 35 73 www.dehogenhoed.nl Telefoonnummers HUISARTSEN H. Poerbodipoero

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inleiding...3 1. Historie...

Nadere informatie

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt

NHG/LHV-Standpunt. Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter. standpunt NHG/LHV-Standpunt Het elektronisch huisartsendossier (H-EPD) Gelukkig staat alles in mijn dossier, dokter standpunt Continuïteit van zorg vergt continuïteit van gegevensbeheer Mevrouw De Waal, 60 jaar,

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Jaarverslag 2013 Huisartsen Maatschap Tussendijken Jaarverslag 2013 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inhoud 1. Inleiding profiel,

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen

Jaarverslag praktijkondersteuning 2006. maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2006 Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 5 C. Samenwerking 6 D. Visie en doelstellingen 8 E. Resultaten 11 Bijlagen 19 Jaarverslag POH 2005 2 A Praktijkgegevens

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Management samenvatting...

Nadere informatie

Huisartsengroep Ommen

Huisartsengroep Ommen Huisartsengroep Ommen Baron Bentinckstraat 67 P.C.M. Habets tel 456626 A.J. Lock tel 451325 Mw. M.A. Bonnes, tel 463494 Carrouselplein 6 M.P.A. Andriessen tel 451462 E.Th. van den Berg tel 451451 Mw. A.G.M.

Nadere informatie

1 Telefonisch triëren

1 Telefonisch triëren 1 Telefonisch triëren 1.1 Inleiding Telefonisch triëren is een nieuw begrip binnen de gezondheidszorg. Het woord triëren komt uit het Frans en betekent sorteren. In het Nederlandse leger en bij rampen

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc

Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) VUmc Praktijkinformatie belangrijke telefoonnummers en beltijden Telefoonnummers praktijknummer (020) 444 1400 spoednummer overdag (020) 444 1402 spoednummer buiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Kloosterpad Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Kloosterpad Huisartsenpraktijk Kloosterpad RA van Baar, LWJ Birker en YA Panken Kloosterpad 11A 5104 JT Dongen www.huisartsenprakijk-kloosterpad.nl 1 MEDEWERKERS Huisartsen:

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2010 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2009 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken Praktijk adres : Parklaan 6

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht:

De inspectie ziet de volgende redenen voor het instellen van het verscherpt toezicht: > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Per aangetekende en gewone post en per fax PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK Huisartsenpraktijk Hoevenaars Dhr. P.R.M.W. Hoevenaars, huisarts Amundsenlaan 309

Nadere informatie

Jaarverslag praktijkondersteuning 2008

Jaarverslag praktijkondersteuning 2008 Jaarverslag praktijkondersteuning 2008 Auteur: Enne Bouma, huisarts Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 5 C. Samenwerking 6 D. Visie en doelstellingen 9 E. Resultaten 13 Bijlagen 32 Jaarverslag

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Vragenlijst Toestemming uitwisselen medische gegevens Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Toestemming uitwisselen medische gegevens Inleiding Uw zorgverlener is verplicht

Nadere informatie

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014

Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Kernafspraken overeenkomst vrijgevestigde huisarts Menzis 2013-2014 Deel I. De huisarts/samenwerkingsverband: Naam huisarts : «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» Praktijkadres : «CM_PRACTICE_STREET»

Nadere informatie

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht

Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Praktijkfolder Nederlands Huisarts aan de Herengracht Beste Patiënt, Welkom bij Huisarts aan de Herengracht! Service staat bij ons naast goede zorg hoog in het vaandel. Om je nog sneller bij ons thuis

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen.

Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Fact sheet Verbeteraanpak TOB praktijk voor telefonische bereikbaarheid huisartsen. Bureau Obelon voorwoord Iedereen kent de huisartsenpraktijk die s ochtends heel moeilijk bereikbaar is en waar s middags

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van.

Ik ben gestopt met de diergeneeskunde omdat ik het te veel van het zelfde vond worden Een huisarts heeft daar gelukkig geen last van. Mijn achtergrond? Deze dia zegt het allemaal. KNMVD -16 jaar dierenarts gezelschapsdieren GCM -2 jaar projectmanagement GCM -Nu innovaties in de zorg oa zorgprogramma s ROSET -dit jaar gestart als praktijkadviseur

Nadere informatie

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen

Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Buitenpolikliniek Lievensberg ziekenhuis te Steenbergen Polikliniek Steenbergen Lindenburghlaan 7 4651 TM Steenbergen telefoon: 0167 569582 De polikliniek Steenbergen is gevestigd bij verpleeghuis

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit Praktijknummer : 2458 Praktijkadres : Hoofdstraat 29, 8162 AB Epe Datum audit : 16-10-2015 Hoofdauditor : Caroline

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Huisartsenpraktijk Slort & Tan, Zevenbergen

Jaarverslag 2010. Huisartsenpraktijk Slort & Tan, Zevenbergen Jaarverslag 2010 Huisartsenpraktijk Slort & Tan, Zevenbergen Huisartsenpraktijk Slort & Tan Neerhofstraat 5 4761 BM Zevenbergen Tel: 0168 32 41 62 Website: www.slortentan.nl Juni 2011 Samenstelling jaarverslag:

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe

Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe Bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsen in Drenthe Lezing Prof. Guus Schrijvers te Westerbork 28 april 2010 Over mezelf Hoogleraar Public Health Geeft leiding aan Unit Zorginnovatie UMC te Utrecht

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

HUISARTSPRAKTIJK J.J. VAN DER HARST

HUISARTSPRAKTIJK J.J. VAN DER HARST HUISARTSPRAKTIJK J.J. VAN DER HARST BELEIDSPLAN 2014 2017 2 INHOUD INLEIDING... 5 MISSIE EN VISIE... 6 Missie... 6 Visie... 7 DE PRAKTIJK... 8 Historie en profiel... 8 Infrastructuur en organisatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12

Jaarverslag 2012. Praktijk Hoofdweg366. Inhoudsopgave: Inleiding. Praktijk. Praktijkorganisatie. Veranderingen. Verbeterplannen 20/11/12 Jaarverslag 2012 Praktijk Hoofdweg366 Inhoudsopgave: Inleiding Praktijk Praktijkorganisatie Veranderingen Verbeterplannen 20/11/12 Verbeteronderwerpen 2012/2013 Kengetallen Inleiding Dit is het tweede

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 HISTORIE...4 2 VISIE...5 Visie en Missie...5 Terugblik op 2012...6 Infrastructuur en organisatie...7 1 Locatie van de praktijk...7

Nadere informatie

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2013

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2013 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2013 2 Inhoud Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

de deelname van de doelgroep aan kwaliteitsprojecten en nascholingen te stimuleren.

de deelname van de doelgroep aan kwaliteitsprojecten en nascholingen te stimuleren. Meerjarenplan Federatie WDH Midden Nederland Stuknr.2011-61 2011/2014 Missie Missie De Federatie WDH MN wil door haar programmering kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg in Midden-Nederland bevorderen.

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

INHOUD OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG OPDRACHTEN ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG INHOUD Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Huisarts...1...1 Open vraag...1...1 Hoofdstuk 4 Apotheken en zorg voor geneesmiddelen...3...3 Open vraag...3...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg

Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Huisartsenzorg Veen, Genderen en Wijk en Aalburg Ontstaan huisartsenpost Oprichting 2002 Posten in s-hertogenbosch, Zaltbommel, Oss en Uden Lagere dienstbelasting voor huisartsen Van circa 700 naar 225

Nadere informatie

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V.

Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. Huisartspraktijk E.W.J. Ficken B.V. arverslag/arplan 2014 --------- Beleidsplan 2015-2018 Naam praktijk : Huisartspraktijk EWJ Ficken B.V. Huisarts(en) : E.W.J. Ficken arverslagcoördinator : E.W.J. Ficken

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk

No-show beleid. Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk No-show beleid Hoe om te gaan met no-showbinnen uw huisartsenpraktijk Inhoudsopgave Inleiding... 3 No-show beleid Diabetes... 4 Voorbeeldbrief no-show Diabetes patiënt... 6 STROOMDIAGRAM no-show beleid

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Praktijk Hoofdweg366

Jaarverslag 2013 Praktijk Hoofdweg366 Jaarverslag 2013 Praktijk Hoofdweg366 I 1 Inhoudsopgave: 1- Inleiding 2- Profiel van de Praktijk 3- Visie 4- Opbouw patiënten populatie 5- Huisartsencoöperatie de Baarsjes 6- Praktijkorganisatie - medewerkers/het

Nadere informatie

Landelijke profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk

Landelijke profiel huisartsopleider en opleidingspraktijk Landelijk profiel opleider en opleidingspraktijk / Kerngegevens opleider en opleidingspraktijk (in te vullen door opleider) laatste revisie datum naam 1. Persoonsgegevens naam voorletter(s) tussenvgsl

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2014

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2014 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2014 2 Inhoud Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ

Code Omschrijving Tarief Inschrijftarieven Consulten en verrichtingen huisarts Consulten en verrichtingen POH-GGZ Code Omschrijving Inschrijftarieven 11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk 14,75 11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk

Nadere informatie

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk

B. van Abshoven A. Reiffers. Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk B. van Abshoven A. Reiffers Handboek organisatie van de huisartsenpraktijk Houten 2013 V Voorwoord Jarenlang is er gebruikgemaakt van het boek Zo werkt het in de huisartsenpraktijk van A.J. Dolmans, uitgegeven

Nadere informatie

Praktijkfolder. www.milbergen.nl

Praktijkfolder. www.milbergen.nl Praktijkfolder www.milbergen.nl Oktober 2013 Inleiding In deze folder informeren wij u over de werkwijze van Huisartsengroep Milbergen. Een afspraak maken via de Centrale Post De afspraken voor Huisartsengroep

Nadere informatie

De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk Factsheet Databank Communicatie

De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (De inzet van doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartspraktijk. J. Noordman, R. Verheij, P. Verhaak.

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting op het onderwijsmateriaal 1 Dit onderwijsmateriaal is gebaseerd op de NHGStandaard M71 van mei 2012 Van geen enkel medicament is aangetoond dat dit effectief zou zijn bij de behandeling

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen.

Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. Ontslag uit het ziekenhuis: de AnnApotheek zorgt voor uw medicijnen. U bent of wordt opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis voor een behandeling. Misschien hebt u na uw ontslag medicatie nodig voor als u

Nadere informatie

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek

PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek PROTOCOL NO SHOW KETENZORG Regio Oost-Achterhoek Versie 2015 Protocol No Show Ketenzorg Laatst gewijzigd december 15 HuisartsenZorg Oost-Achterhoek Lovinklaan 1 6802 CD Arnhem Telefoon: 026-3552140 Inhoud

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Medisch Centrum Parklaan Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2012 2 INHOUD Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment:

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment: Statistieken Naam formulier Peiling_over_GGZ Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Uitgebreid Aantal vragen 23 Totaal aantal ingevuld 1878 Uw ervaringen met de GGZ in het

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018 werken aan kwaliteit in twee praktijken

Beleidsplan 2015-2018 werken aan kwaliteit in twee praktijken Beleidsplan 2015-2018 werken aan kwaliteit in twee praktijken www.westenhage.nl Voorsterweg 44-003 8042 AD Zwolle Inhoudsopgave Inleiding... 4 Historie... 5 Missie, visie en beleidspunten... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Huisartspraktijk Metz & Smits Praktijknummer : 1474 Praktijkadres : Looierij 32, 5481 AT Schijndel Datum audit : 19-11-2015 Datum nacontrole : n.v.t.

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o.

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Jaarverslag 2010 HOED de Plataan Externe versie Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Inhoud. 1. Inleiding 3 2. Infrastructuur en lokalisatie 4 3. Praktijkorganisatie 5 4. Praktijkpopulatie

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Eigen spreekuur en chronische ziekten

Eigen spreekuur en chronische ziekten M.C.A.P.J. van Abeelen Eigen spreekuur en chronische ziekten Tweede druk Houten 2013 V Voorwoord Het werk van de doktersassistent is de afgelopen jaren uitgebreid. In dit AG-katern komt een aantal chronische

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen.

Definitie Onder polyfarmacie wordt in dit document verstaan: het gelijktijdig gebruik van 5 of meer verschillende geneesmiddelen. Toolkit polyfarmacie en medicatieveiligheid Doel 1. De medicamenteuze behandeling van de patiënt optimaliseren 2. Zoveel mogelijk voorkomen van (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie 3. De continuïteit

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Welkom op de polikiniek

Welkom op de polikiniek Welkom op de polikiniek Beter voor elkaar 2 Welkom U bent door uw huisarts of andere specialist verwezen naar het Ikazia Ziekenhuis voor een onderzoek of bezoek aan een specialist. In deze folder geven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Praktijk Hoofdweg 366

Jaarverslag 2014. Praktijk Hoofdweg 366 Jaarverslag 2014 Praktijk Hoofdweg 366 1 Inhoudsopgave: 2- Inleiding 3- Visie 5- Profiel van de Praktijk 4- Opbouw patiënten populatie 6- Huisartsencoöperatie de Baarsjes 7- Praktijkorganisatie - medewerkers/het

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie