Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli e jaargang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum. Praktijk Bettink. Juli 2013 14 e jaargang"

Transcriptie

1 arverslag 2012 Het Huisartsenteam Oudenbosch medisch centrum Praktijk Bettink Juli e jaargang

2 INHOUD Voorwoord! 3 Inleiding! 3 Visie 3 Locatie van de praktijk 3 Gebouw 3 Samenwerkingsvorm huisartsen 4 Opleiding 4 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid! 5 Automatisering 5 Overlegstructuur 6 Klachtenregeling 6 Team 6 Patiënten! 8 Werkbelasting 9 Medisch handelen! 10 Preventie: stoppen met roken 12 Reizigersvaccinaties 12 Verwijzingen 12 Medicatie 13 Overledenen 14 Verslaglegging en voorlichting! 15 Verslaglegging 15 Privacy 15 Voorlichting! 15 Kwaliteitsbeleid! 16 Overleg 16 Visitatie/accreditatie 16 Nascholing 16 Samenvatting! 18 Opvallende punten, gesignaleerde trends 18 Voornemens en plannen voor 2013/ Voor de HOED-praktijk 18 Verwachtingen voor de toekomst 18 Verruiming van de openingstijden onder voorwaarde. 18 Praktijkverkleining 19 2

3 Voorwoord Dit is het 14e jaarverslag van onze praktijk. Dit jaarverslag is primair bedoeld voor intern gebruik binnen onze praktijk, als vinger aan de pols van de organisatie en als instrument om onderwerpen te selecteren voor het jaarplan van 2012/2013. arverslag en jaarplan vormen als zodanig een eenheid en zijn de expressie van ons kwaliteitsbeleid. Door middel van het jaarverslag/jaarplan maken we inzichtelijk welke zorg wij dagelijks bieden. Geïnteresseerden kunnen dit verslag downloaden via de website: Ik wil alle medewerkers binnen de praktijk hartelijk danken voor hun grote inzet. Inleiding Visie Goede zorg voor de patiënten, én goede zorg voor voor de medewerkers Wij willen graag laagdrempelige rationele en verantwoorde 1e lijn-gezondheidszorg leveren. Door het in dienst nemen van voldoende medewerkers (verscheidene assistentes, een praktijkverpleegkundige en huisarts) zien we erop toe dat er geen wachttijden ontstaan: ons streven is: Wie s ochtends belt moet dezelfde dag op het spreekuur terecht kunnen. Met rationele zorg bedoelen we zorg op maat, niet onnodig medicaliserend, terughoudend met het voorschrijven van medicijnen, terughoudend met het aanvragen van diagnostiek, werkend volgens de NHGrichtlijnen (richtlijnen opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap) en volgens de regels van Evidence Based Medicine. Er is een mogelijkheid om via e-health vragen te stellen. Wij houden het welzijn van patiënten én medewerkers goed in het oog. Door middel van nascholing op maat zorgen we voor goede kwaliteit en plezier in het werk. Locatie van de praktijk De praktijk bevindt zich aan het West-Vaardeke 11 A in Oudenbosch, een dorp in noord West Brabant met inwoners. Gebouw Het gebouw is eigendom van het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal. Het huisartsendeel is in 2001 als nieuw onderdeel aan de al bestaande buitenpolikliniek vast gebouwd. Het praktijkgebouw wordt gedeeld met de huisartsenpraktijk van Charlotte Philips: samen vormen we een HOED praktijk (huisartsen onder één dak). Naast de twee huisartsenpraktijken bevinden zich in het gebouw een polikliniek van het Franciscus ziekenhuis, een praktijk voor fysiotherapie en Mensendieck, een praktijk voor logopedie, een Huisartsen Laboratorium (SHL) en een röntgenafdeling. Het gebouw wordt aangeduid met de naam: Oudenbosch Medisch Centrum, afgekort OUMC met een knipoog naar de landelijke UMC s (Universitaire Medische Centra). 3

4 Het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden onder meer door automatisch openende toegangsdeuren en gelijkvloersheid. In de centrale gang bevindt zich een invalidentoilet. In de hal staan rolstoelen voor algemeen gebruik. De oppervlakte van de huisartsenpraktijk is ongeveer 200 m 2. Ten behoeve van de privacy zijn de spreekkamers zo gesitueerd dat ze niet grenzen aan wachtruimtes en receptiebalies. De deuren van de spreekkamers zijn van een extra dikke, geluid-isolerende kwaliteit. Samenwerkingsvorm huisartsen Het gebouw biedt onderdak aan 2 huisartsenpraktijken. Juridisch is de onderlinge samenwerking omschreven in een kostenmaatschapscontract. De huisartsen maken deel uit van de Hagro (huisartsengroep) Oudenbosch e.o. Sinds 2006 maken beide praktijken ook deel uit van Het Huisartsenteam, een zorgcoöperatie van inmiddels 40 huisartsen in de regio Noord West-Brabant. Sinds die tijd is de officiële naam van de praktijk : Het Huisartsenteam Oudenbosch Medisch Centrum. Opleiding De praktijk fungeert als stage/opleidingspraktijk, zowel voor huisartsen in opleiding als voor praktijkassistentes. De huisartsenopleiding is vanuit de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. In de tabel worden de belangrijkste gegevens per opleiding aangegeven. Tabel: Opleidingskenmerken Opleiding Aantal stageplaatsen Instelling Huisartsenopleiding 1 Erasmus Universiteit te Rotterdam Praktijkassistente 1 Kellebeek college te Etten-leur Verantwoordelijk arts W.H.A.Bettink W.H.A.Bettink 4

5 Praktijkorganisatie, bereikbaarheid en beschikbaarheid De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot uur, behalve op woensdagmiddag. De organisatie van het spreekuur is in de onderstaande tabellen weergegeven. Tabel: Organisatie van het spreekuur Type spreekuur Dagdeel Uren Werkdag Ma Di Wo Do Afspraakspreekuur s morgens 8.10u 12.00u * * * * * s middags u * * * * Huisbezoek s middags u * * * * * Telefonisch spreekuur voor uitslagen s morgens 11.00u u * * * * * Terugbelspreekuur s middags 14.30u u * * * * Vrij In de volgende tabel is de telefonische infrastructuur en bereikbaarheid weergegeven. Tabel: Telefonische bereikbaarheid Aansluiting Nummer Zonder tussenkomst open voor patiënten van/tot Praktijklijn uur tot uur Spoedlijn keuze uur tot uur Receptenlijn keuze 2 24 uur Intercollegiale lijn uur tot uur Faxlijn uur Datalijn ADSL 24 uur Gedurende de uren die boven staan aangegeven bij praktijklijn, wordt de telefoon beantwoord door de praktijkassistente. Wel wordt tijdens de lunchpauze verzocht voor niet dringende zaken na 13.00u terug te bellen: blijft men aan de lijn dan worden de patiënten rechtstreeks doorverbonden met de assistente. Buiten kantooruren worden de patiënten via een telefonische boodschap doorverwezen naar de Huisartsenpost Etten-Leur. De praktijkartsen participeren in de dienstregeling van de Huisartsenpost. Gedurende de vakantie en tijdens ziekte is de waarneming door een waarneemovereenkomst met de artsen van Eijndhoven en Philips gewaarborgd. Met bovengenoemde regelingen is de beschikbaarheid van huisartsgeneeskundige zorg voor onze patiënten 24 uur per etmaal gegarandeerd. Automatisering Sinds 2001 werken we met Medicom (huisartseninformatiesysteem (HIS) van Pharma Partners). In de praktijk zijn 9 werkplekken in gebruik. Op alle werkplekken is een internetaansluiting. Ten behoeve van de zorg kunnen er elektronisch gegevens uitgewisseld worden met apotheken, collegahuisartsen en met de Huisartsenpost. De gegevens worden automatisch ingelezen en verwerkt in het HIS. Van de regionale ziekenhuizen, van een aantal landelijke ziekenhuizen en van het Huisartsenlaboratorium SHL worden de brieven en uitslagen elektronisch ontvangen en verwerkt in het HIS. 5

6 Verwijsbrieven worden via Zorgdomein electronisch verzonden naar de regionale ziekenhuizen ( Franciscus ziekenhuis en ziekenhuis Lievensberg). Patiënten worden vervolgens door het ziekenhuis gebeld voor het maken van een afspraak. De gegevens uit het HIS worden beveiligd tegen verminking en/of verlies door opslag op een centrale computer met adequate veiligheidsmaatregelen, contractueel gegarandeerd door Pharma Partners. Ongeautoriseerde toegang tot (delen) van het systeem via het internet wordt verhinderd door een fire-wall. Overlegstructuur De praktijkartsen nemen deel aan structureel overleg met onderstaande instanties en personen in de aangegeven frequentie: Tabel: Overlegstructuur Overlegpartner Hagro FTO Apotheek Het Huisartsenteam Overlegfrequentie 1x per 2 maanden 1x per maand 1x per maand 5x per jaar Ad hoc wordt er overlegt met specialisten, verpleeghuisarts, consultatie bureau arts, fysiotherapeuten, wijkverpleging, GGZ instelling en AMW. Klachtenregeling De praktijk participeert in de regionale klachtenregeling van Zuid Nederland (Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland). Bij de receptie is documentatie voor de patiënten beschikbaar over de klachtenregeling. Tevens wordt de klachtenregeling vermeld op onze website: In 2012 is er éen klacht via Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland tegen de huisarts ingediend: deze klacht is na hoor en wederhoor weer ingetrokken. Team In de tabel BIG-geregistreerde medewerkers staan alle medewerkers van de praktijk die in het BIG-register staan ingeschreven. De tabel Team geeft de personeelssituatie van de praktijk weer. De peildatum was 31/12/2011. Praktijkhouder Bettink is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Daartoe wordt ook het houden van functioneringsgesprekken gerekend. Mutatiedata in de samenstelling van het personeel zijn in de tabel aangegeven. In de tabel worden de (relevante) nevenfuncties/beroepen van de medewerkers vermeld. 6

7 Tabel: BIG-geregistreerde medewerkers Functie Medewerker BIG-nummer Huisartsen W.H.A. Bettink POH Huisarts i.o. Isabel Stevens Judith Hendrikx Rachelle in t Groen Baerveldt n.v.t Tabel: Team Praktijkartsen FTE Nevenfunctie W.H.A. Bettink 1 Wijland 0,2 waarnemer in Breda Totaal artsen 1,2 Artsen per 1000 patiënten 0,44 Praktijkondersteuner I.C.M. Stevens van Berkel 0,24 POH bij C.Philips J.Hendrikx 0,24 POH bij C.Philips, POH bij J.Peters in Zevenbergen Totaal POH 0,48 POH per 1000 patiënten 0,18 Praktijkassistente Cindy Huysmans 0,55 praktijkassistente in St Willebrord Diana Geldtmeijer 0,66 praktijkassistente bij C.Philips Totaal praktijkassistentie 1,2 Praktijkassistentie per 1000 patiënten 0,44 Totaal personeelsbestand 2,9 7

8 Patiënten Op 31 december 2012 bedraagt het aantal ingeschreven patiënten 2729, 41 patiënten meer dan op 31 december De verdeling naar leeftijd en geslacht wordt weergegeven in grafieken. Het percentage bedraagt man 49,1% en vrouw 50,9% In-, uitstroom Nieuw Overleden Verhuisd 8

9 Werkbelasting Data afkomstig uit de verrichtingenstatistiek in Medicom, het betreft verrichtingen gedaan buiten de ketenzorg door alle medewerkers in de praktijk consult visite telefonisch consult Trend: aanzienlijke afname van aantal consulten en tegelijkertijd een toename van het aantal visites. Verrichtingen per patiënt consult visite telefoon LINH 0 1,25 2,5 3,75 5 Verrichtingen binnen de zorgstraten consult visite telefoon DM CVRM COPD 9

10 Medisch handelen Inleiding In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over het medisch handelen in de praktijk. Als basis daarvoor dienen de epidemiologische gegevens over een aantal chronische aandoeningen, die in een grafiek worden gepresenteerd. In de tabel zijn ook de gegevens opgenomen over de preventieve verrichtingen, alsmede voorschrijfgegevens over een tweetal indicatiegroepen. Over de preventie wordt gedetailleerd gerapporteerd in tabellen en grafieken. Trend: In 2000 bedroeg het aantal patiënten met Diabetes Mellitus 104 (3,9 %) tegen nu 214 (7,8%) Aantal patiënten Chronische aandoeningen Tussen haakjes per 1000 Diabetes Mellitus T (78,4) 206(76,6) 193(71,7) Astma R (38,8) 128(47,6) 152(56,5) COPD R95 93 (34,1) 88(32,7) 96(35,7) Hart en vaatziekten K74-76,K87,89-92, K (75,5) 241 (89,7) 187 (69,5) Hypertensie K (140,7) 388(144,3) 395(146,8) oproep- en bewakingsdienst van SHL, per 1000 patiënten 2012 groep 2011 groep Diabetes Dienst Hypertensie Dienst Schildklierdienst 10

11 Preventie: griepvaccinatie De praktijk voert jaarlijks een griepcampagne waarvoor de oproepen zelf worden verzorgd. De volgende tabel geeft inzicht in het aantal patiënten dat daarvoor een indicatie heeft, het aantal weigeraars, het aantal non-responders en het aantal daadwerkelijk gegeven vaccinaties. De bereiktebeschermingsgraad is 69 %. Trend: In 2000 kregen 661 mensen een griepvaccinatie geïndiceerd weigeraar non-responder gevaccinneerd Preventie: cervix screening In de praktijk wordt het programma cervix screening uitgevoerd: wij verzorgen daartoe zelf de oproepen. De volgende tabel geeft inzage in de resultaten en de bereikte beschermingsgraad geïndiceerd geweest niet geweest 11

12 Preventie: stoppen met roken Wij stimuleren de patiënten het roken te staken. Er is geen vast programma wat we kunnen aanbieden aan patiënten die willen stoppen met roken. Tevens is dit ook niet meetbaar vanwege het ad hoc behandelen. Reizigersvaccinaties In samenwerking met de apotheek heeft onze praktijk een protocol ontwikkeld voor reizigersadvisering: Travelpoint genaamd. Dit protocol wordt door de artsen uit onze groep tot tevredenheid van patiënten en artsen gehanteerd. Middels dit advies krijgen de eigen patiënten een advies op maat over noodzakelijke inentingen, malariaprofylaxe en hygiënische maatregelen in verband met hun reis naar verre landen. Groot voordeel van een reisadvies door de eigen huisarts is de kennis van de medische voorgeschiedenis en het medicatiegebruik van de patiënt(e). In 2012 werden 22 reisadviezen verzorgd. In 2011 werden 52 reisadviezen verzorgd. Verwijzingen Ten opzichte van 2011 zien we dat er licht meer is verwezen, per 1000 patiënten, naar de oogarts, gynaecologie en dermatologie. Feedbackjaaroverzicht SHL : referentie orders gemiddeld aantal resultaten per order gerapporteerde resultaten 12

13 Medicatie Het totaal aantal voorschriften bedraagt dit jaar (in 2011 waren het er 20604), een lichte stijging van 1.9%. Ook dit jaar is gekeken naar het totaal aantal voorschriften in relatie tot de leeftijdsgroepen. Daarbij valt op dat 9578 voorschriften voor de groep van 65 jaar en ouder is: 45.6 % Dit betekent 18.3 voorschriften per patiënt > 75 jr. en 16.5 voorschriften per patiënt in de leeftijd jaar. Bepaalde medicatie wordt vaker voorgeschreven, hieronder ziet u de top 5 van de praktijk. Top 5 Medicatie ranking Soort indicatie 1 Statines cholesterolverlaging 2 Ace remmers bloeddrukverlaging 3 Maagzuurremmers 4 Anti depressiva tegen depressie 5 Beta blokkers bloeddrukverlaging In de tabel hieronder is te zien hoe vaak een antibiotica of een maagmiddel wordt voorgeschreven. Voorschriften antibiotica en maagmiddelen Medicatie Antibiotica (J01) Maagmiddelen (A02)

14 Overledenen Het aantal overledenen in 2012 bedraagt 23: 0,8 % van de praktijkpopulatie, andere jaren was het tussen de 0,6 en 0,9 %. Zestien patiënten overleden thuis, twee in het ziekenhuis, vier in het verpleeghuis en een in Marokko. Van de zestien patiënten die thuis overleden kregen 4 palliatieve sedatie. In 2012 waren er geen patiënten die euthanasie kregen. In de grafiek is te zien welke doodsoorzaken de afgelopen jaren zijn voorgekomen, verdeeld is zes groepen. Hierbij is te zien dat het overlijden door een maligniteit is gestegen. 14

15 Verslaglegging en voorlichting Verslaglegging De praktijk maakt gebruik van Medicom, een Huisarts Informatie Systeem (HIS). Er zijn 9 werkplekken, en op iedere plek is een internetaansluiting. Op het systeem zijn tevens de collega-huisartsen van de Hagro en de apotheken uit Hoeven en Oudenbosch aangesloten. Privacy Iedere medewerker heeft een eigen toegangscode voor het HIS. Hiermee krijgt men een bij de functie passende toegang tot delen van het HIS en een bijpassende autorisatie om gegevens te muteren. Ten behoeve van de waarneming tijdens afwezigheid gedurende de vakantie, ziekte en nascholing van de eigen huisarts hebben collega-huisartsen toegang tot de gegevens van de patiënt. Ten behoeve van de waarneming tijdens avond-, nacht- en weekeinddiensten hebben collega-huisartsen ook toegang tot de gegevens van de patiënt. Op verzoek van de patiënt kunnen (delen) van het journaal voor waarneming worden afgeschermd. Het fysieke patiëntenarchief is opgeslagen in een afsluitbare kast. Gegevens van overleden patiënten en van uit de praktijk vertrokken patiënten waarvan de gegevens om één of andere reden niet konden worden overgedragen aan de nieuwe huisarts, worden apart opgeslagen. Deze gegevens worden tenminste 15 jaar bewaard. Privacy-gevoelige documenten worden op veilige wijze vernietigd. Voorlichting Deze tabel geeft een beeld van de middelen en methoden die in de praktijk ten behoeve van de patiëntenvoorlichting worden ingezet. Tabel: Voorlichting Soort Materiaal Aanwezig Organisatie Medisch Gevelbord met praktijknamen Gevelbord met organisatorische informatie Digitaal mededelingenbord Praktijkfolder Praktijk website NHG-Patiëntenbrieven NHG-Patiëntenbrieven in het HIS NHG-Folders Anatomische atlas voor patiëntenvoorlichting Anatomisch demonstratiemateriaal 15

16 Kwaliteitsbeleid Overleg Ter bevordering van een effectieve inzet van de praktijkmedewerkers is er regelmatig overleg over patiëntgebonden zaken. Daarnaast worden de telefoonkaarten van de NHG (adviezen die door de assistente aan de patiënt telefonisch gegeven mogen worden) besproken met de assistentes en in de praktijk toegepast. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zo ontstaat er een protocollen-boek dat de vrijblijvendheid wegneemt en overdraagbaar is van de ene assistente op de andere. Verder hebben we van alle medewerkers een taakomschrijving opgesteld: protocollen en taakomschrijvingen vormen samen de Staf Manual, het praktijkhandboek. Met de huisartsen van Oudenbosch, Hoeven, Bosschenhoofd en Zegge vormen we een huisartsengroep (Hagro). Vrijwel elke vrijdag van tot uur hebben we een bijeenkomst voor vergadering, intercollegiale toetsing, farmacotherapeutisch overleg (FTO) of lunchvergadering met de apothekers. Visitatie/accreditatie In 2006 is gestart met het traject van de NHG accreditering: elk jaar opnieuw volgt een accreditering. Inmiddels zijn we bezig met de tweede cyclus van 3 jaar. Verbeterpunten en plannen voor 2012/2013: 1. Triage: door assistente gegeven medische adviezen worden door huisarts geautoriseerd 2. VIM: veilig incidenten melden Nascholing In de volgende tabel wordt het aantal uren nascholing per medewerker opgegeven. Tabel: Nascholing naam onderwerp datum Tijd totaal Willem (huisarts) FTO 12x 1.5 u 18 HHT Astmabehandeling volwassene HHT Scholingsplan HHT Gastvrije HHT WDH Prostaat in spotlight ,5 MedNet e-health congres NHG congres HAP BLS/AED HHT Masterclass Insulinetherapie ADEPD Awareness Forfaitaire Accreditatie Huisartsopleiding ,5 Cindy (assistente) Gastvrije HHT Mei CVRM Nov Diana (assistente) Gastvrije HHT Mei CVRM Nov

17 Isabel (POH) POH bijeenkomst HHT n Gastvrije HHT Mei CVR Mei Dubbeldiagnose COPD/astma Mei Transmuraal overleg COPD Oktober Diabetesmasterclass insuline therapie December Judith (POH) Dubbeldiagnose COPD/astma Maart CVRM Mei Individueel zorgplan Juni COPD en co-morbiditeit September Transmuraal overleg Longartsen Oktober Stand van zaken HHT November Gastvrije HHT November Diabetes update HHT December Aan de verplichting, van de huisarts, om minstens 40 uur( = 40 punten) per jaar aan nascholing te besteden is ruimschoots voldaan. 17

18 Samenvatting Opvallende punten, gesignaleerde trends In vergelijking met de data uit het eerste jaarverslag uit 1999 vallen de volgende zaken op: Het betrof toen een solopraktijk met 1 assistente in dienst, nu is het een HOED-praktijk met 5 personeelsleden in dienst: 2 assistentes, een huisarts in vaste dienst, en twee praktijkverpleegkundigen en een hechte samenwerking met de andere huisartspraktijk in het pand. Het patiëntenaantal is in deze 12 jaar vrijwel gelijk gebleven. Het totaal aantal consulten bedroeg 12 jaar geleden 6280 tegen nu 7235, een toename van ruim 15%, het aantal visites nam daarentegen af van 899 naar 439, een afname van ruim 50 %. Het aantal Diabeten bedroeg 10 jaar geleden 104 tegen nu 214: een stijging van maar liefst 106 %. Griepvaccinaties werden in x gegeven, dit jaar : 749: plus 13 %. In 2000 overleden er 32 patiënten, 14 meer dan dit jaar: gemiddeld overlijden er 23 patiënten per jaar, wat overeenkomt met 0,8%. Het totale aantal medicatie-voorschriften steeg van in 2000 naar21005: een toename van ruim 38 % in 10 jaar. En dan de vergrijzing: tien jaar geleden bedroeg het aantal patiënten boven de 65 jaar: 16%, Dat is dit jaar 20%, een toename van 4%. Voornemens en plannen voor 2013/ 2014 Opknapbeurt wachtkamer. Herindeling balie : door de telefoon- en baliefunctie van elkaar te scheiden is de privacy van patiënten beter gewaarborgd. Een indeling met 1 centrale (sta)balie en twee telefoonplekken aan beide kanten waarborgt deze privacy beter en maakt het mogelijk dat op drukke tijden een derde assistente kan bijspringen. Uitbreiding ondersteunend personeel met een POH-GGZ: de verwachting is dat er meer patiënten uit de GGZ 2e lijn terug worden gestuurd naar de 1e lijn. E-health: met de komst van het MGN-patiënten portaal voor Medicom kan de e- consult functie worden verbeterd, verder bestaat er dan de mogelijkheid tot het electronisch maken van afspraken. Voor de HOED-praktijk Uitbreiding van samenwerking waar zinvol: voor duidelijkheid en overzichtelijkheid lijkt op termijn een praktijk van 3 huisartsen ( 0.8 FTE ieder) met voldoende ondersteunend personeel ( 2,4 FTE assistenten en 0,8 FTE POH) voor de toekomst een goed model. Er kan dan efficiënter gebruik van de kamers gemaakt worden. Verder vind ik het wenselijk een oplossing te vinden voor de woensdagmiddagsluiting: nu moeten de patiënten voor dringende zaken nog naar Zegge. Verwachtingen voor de toekomst Verruiming van de openingstijden onder voorwaarde. Ieder jaar gaan er meer mensen s avonds en in het weekeinde naar de Huisartsenpost, en lang niet altijd met spoedeisende zaken. Verruiming van de openingstijden van de dagpraktijk is naar mijn mening een goed middel om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Deze verruiming zal gepaard gaan met een extra belasting van de huisarts en met extra kosten. Voor de extra belasting moet de huisarts gecompenseerd worden in tijd: bv. afschaffing van de verplichting van het doen van nachtdiensten ( 90 uur nachtdienst voor een normpraktijk) en kortere avonddiensten. De extra kosten moeten gecompenseerd worden met een kostendekkend avondtarief ( b.v. de helft van wat een 18

19 consult nu kost op de Huisartsenpost). Zolang aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden blijft dit nog een wens. Het motto voor de toekomst: Onze Kracht is van 8.00 tot Praktijkverkleining De verplaatsing van zorg uit de 2e naar de 1e lijn kan alleen maar goed van de grond komen als de normpraktijkgrootte verlaagd wordt met bijvoorbeeld 10 %: van 2350 naar Om dit mogelijk te maken zullen de inschrijftarieven ( kostenvergoeding) met 10% moeten stijgen. Ook zal dit de inzet van meer huisartsen vragen. Voor de wat verdere toekomst lijkt een scheiding van dagzorg en ANW-zorg naar mijn mening onontkoombaar en een logisch gevolg van het verruimen van de dagzorg. De Huisartsenposten zullen zich dan als voorportaal van de SEH van een ziekenhuis bevinden. Wel is het belangrijk dat de Huisartsenposten bemand blijven door huisartsen, maar deze zijn dan niet vanzelfsprekend dezelfde huisartsen die de dagzorg bieden. Ten slotte wil ik door middel van dit jaarverslag anderen een kijkje gunnen in het reilen en zeilen van de praktijk. Verder verwacht ik dat alle medewerkers nog meer gemotiveerd raken om de gegevens daar te noteren waar ze thuis horen. Tevens denk ik met dit jaar verslag een kleine bijdrage te leveren aan toetsbare, rationele en verantwoorde 1 e - lijn gezondheidszorg. Vragen, opmerkingen of suggesties worden zeer op prijs gesteld. tel:

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012

Jaarverslag/Jaarplan. van de. HAP Blankenburg 2012 Jaarverslag/Jaarplan van de HAP Blankenburg 2012 2 INHOUD Inleiding... 5 Historie en profiel van de praktijk... 5 Visie... 5 Het afgelopen jaar... 5 Totstandkoming van het jaarverslag/jaarplan... 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Huisartsenpraktijk Schinkelkade Schinkelkade 19 1075 VG Amsterdam www.huisartsenpraktijkschinkelkade.nl

Jaarverslag 2012. Huisartsenpraktijk Schinkelkade Schinkelkade 19 1075 VG Amsterdam www.huisartsenpraktijkschinkelkade.nl arverslag 2012 Huisartsenpraktijk Schinkelkade Schinkelkade 19 1075 VG Amsterdam www.huisartsenpraktijkschinkelkade.nl Inhoudsopgave DEEL EEN Begin Een... Voorwoord 4 Twee... Inleiding 5 DEEL TWEE Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Huisartsenpraktijk Schinkelkade Schinkelkade 19 1075 VG Amsterdam www.huisartsenpraktijkschinkelkade.nl

Jaarverslag 2011 Huisartsenpraktijk Schinkelkade Schinkelkade 19 1075 VG Amsterdam www.huisartsenpraktijkschinkelkade.nl Jaarverslag 2011 Huisartsenpraktijk Schinkelkade Schinkelkade 19 1075 VG Amsterdam www.huisartsenpraktijkschinkelkade.nl Inhoudsopgave DEEL EEN Begin Een... Voorwoord 4 Twee... Inleiding 5 DEEL TWEE Geschiedenis

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni 2009 8 e jaargang - 1 -

Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni 2009 8 e jaargang - 1 - Jaarverslag 2008 Huisartspraktijk Oosterhout Gld. Juni 2009 8 e jaargang - 1 - INHOUD INHOUD 2 Inleiding 3 Historie en profiel van de praktijk 3 Visie en missie 4 Bijzondere gebeurtenissen in 2008 5 Totstandkoming

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Huisartsenpraktijk Slort & Tan, Zevenbergen

Jaarverslag 2013 Huisartsenpraktijk Slort & Tan, Zevenbergen 1 Jaarverslag 2013 Huisartsenpraktijk Slort & Tan, Zevenbergen Huisartsenpraktijk Slort & Tan Neerhofstraat 5 4761 BM Zevenbergen Tel: 0168 32 41 62 Website: www.slortentan.nl Mei 2014 Samenstelling jaarverslag:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2014. Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl ! Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken

Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Beleidsplan 2014-2017 Huisartsen Maatschap Tussendijken Huisartsen Maatschap Tussendijken T.L.Spruit en E.J.Groen Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Publicatiedatum 01-03-2014 Inleiding...3 1. Historie...

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren

Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Huisartsenpraktijk Korte Akkeren Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 HISTORIE...4 2 VISIE...5 Visie en Missie...5 Terugblik op 2012...6 Infrastructuur en organisatie...7 1 Locatie van de praktijk...7

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 HOED Vorden

Jaarverslag 2013 HOED Vorden Jaarverslag 2013 HOED Vorden Huisartsenpraktijk B. A. Albers en E.C. Tanis Huisartsenpraktijk J.M. Radstake en G. A. de Jong Zutphenseweg 23-A 7251 DG Vorden Website: Inhoudsopgave INLEIDING 3 DE INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Huisartsenpraktijk Spierdijk

Jaarverslag 2009 Huisartsenpraktijk Spierdijk Jaarverslag 2009 Huisartsenpraktijk Spierdijk Gemaakt door: mevr. C.A.Wijmans, apotheekhoudend huisarts in samenwerking met mevr. K. Vlaar-Groskamp, apothekers/doktersassistente 1 Hoofdstuk 1: Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017

Beleidsplan 2014-2017 Beleidsplan 2014-2017 10-4-2014 Inhoud Inleiding... 2 De organisatie... 3 De populatie... 4 Missie... 5 Samenwerking... 5 Zorgaanbod... 6 Zorgvraag... 8 ICT... 9 Kwaliteit... 10 Doelstellingen... 11 1

Nadere informatie

Huisartspraktijk Wiechers JAARVERSLAG 2010

Huisartspraktijk Wiechers JAARVERSLAG 2010 Huisartspraktijk Wiechers JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Praktijkgegevens... 4 1.1 Praktijkmedewerkers... 4 1.2 Waarneemregelingen... 4 1.3 Samenstelling HAGRO... 5 1.4 Spreekuurtijden

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2011 Maatschappelijk verslag Mei 2012 versie 2.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o.

Jaarverslag. HOED de Plataan. Externe versie. Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Jaarverslag 2010 HOED de Plataan Externe versie Praktijken: ACJ Geerlings RJ Walpot F Sana-Zerouali i.o. Inhoud. 1. Inleiding 3 2. Infrastructuur en lokalisatie 4 3. Praktijkorganisatie 5 4. Praktijkpopulatie

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer

Kwaliteitsjaarverslag 2014. Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer Kwaliteitsjaarverslag 2014 Therapeuticum Aurum Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer THERAPEUTICUM AURUM Eerstelijns antroposofisch gezondheidscentrum KWALITEITSJAARVERSLAG 2014 Huisartsenmaatschap

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

De physician assistant in de eerste lijn

De physician assistant in de eerste lijn Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd door: Praktijkvoorbeelden De physician assistant in de eerste lijn Eindrapport In opdracht van: Uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Kersenboogerd STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM KERSENBOOGERD HOORN. Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Kersenboogerd 0 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 1 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 4 Missie en visie..... 6 1. Zorg en

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2014

Kwaliteitsjaarverslag 2014 Inhoud Inleiding..... 2 Algemeen..... 3 Organogram..... 4 Bestuursmodel.... 5 Missie en Visie.... 6 De opbouw van onze praktijkpopulatie. 7 Populatiestratificatie.... 9 Samenstelling wijkpopulatie.. 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

VOORWOORD JEROEN FREQUIN

VOORWOORD JEROEN FREQUIN Jaarbericht VOORWOORD JEROEN FREQUIN VOORWOORD RAAD VAN COMMISSARISSEN ORGANISATIE NUCLEUS ZORG 1 Algemene identificatiegegevens 1 Organisatiestructuur 1 Bestuursstructuur 1 Organogram Nucleus Zorg 2

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

Visites bij de Centrale Huisartsenposten ZOB en Huisartsenpost HOV

Visites bij de Centrale Huisartsenposten ZOB en Huisartsenpost HOV Visites bij de Centrale Huisartsenposten ZOB en Huisartsenpost HOV Wat zijn de verschillen? Céline de Weerd Lisette Keppel i200349 i215082 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, opleiding Geneeskunde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2013. - Directieverslag - Financieel verslag. Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM JAARVERSLAG 2013 - Directieverslag - Financieel verslag Huisartsenposten Amsterdam AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE DIRECTIEVERSLAG VOORWOORD... 3 1. Meerjarenbeleid HpA 2013 2015 juiste zorg op de juiste plaats...

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen JAARVERSLAG 2006 Doktersdiensten Groningen Groningen, maart 2007 1 Inhoud Voorwoord Algemeen - Visie - Structuur - Bestuur Intern - Financiën - Personeel en organisatie - Huisvesting posten - Automatisering

Nadere informatie