Een zuurstofkuur voor elk bestuur!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een zuurstofkuur voor elk bestuur!"

Transcriptie

1 Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor bestuursleden Vormingplus regio Brugge vzw Sint-Pieterskerklaan Brugge

2 Een frisse wind Organisaties en verenigingen zorgen voor een frisse wind in de gemeente. Ze bieden de inwoners een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan. Zo krijgen mensen de kans om even op adem te komen, een babbeltje te slaan, er op uit te trekken, nieuwe ontdekkingen te doen, interessante mensen te ontmoeten... Dit alles kan maar gerealiseerd worden dank zij de inspanningen van een groep mensen die zich vrijwillig en onbezoldigd inzet: de bestuursleden. Maar ook zij geraken wel eens buiten adem. Schenk ze daarom deze zuurstofkuur. Vormingplus geeft het bestuur een steuntje in de rug Vormingplus pakt uit met een vormingsaanbod voor (bestuurs)leden. Je vindt een vormingspakket aangepast aan de noden en verzuchtingen van de vele vrijwilligers. Ze kunnen in de voorgestelde vormingen extra know-how opdoen op het vlak van organisatie, wetgeving, externe communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Door de unieke formule van vorming over de verengingen en organisaties heen, ontstaat er ook een nieuwe dynamiek van herkenning en wie weet samenwerking tussen verschillende verenigingen en organisaties in de gemeente. Hoe reserveer je een zuurstofkuur? Je hebt je keuze gemaakt? Neem dan contact op met Vormingplus regio Brugge op het nummer en vraag naar de regioverantwoordelijke voor jouw stad of gemeente De vorming wordt niet gegeven voor één specifieke organisatie maar staat steeds open voor meerdere organisaties uit de gemeente. Vormingplus zorgt voor een deskundige begeleider en eventueel een syllabus. De vorming gaat door in de eigen gemeente. In deze brochure kan je per activiteit zien of die uit één of meerdere sessies (van 2 tot 3 uur) bestaat en vind je ook het aantal personen dat minimum en maximum kan deelnemen. Spreekt het thema je aan, maar wens je een andere formule (een groter of kleinere groep, meer of minder sessies...) neem dan zeker contact met ons op. Vaak zijn, mits enkele aanpassingen, andere formules mogelijk. De prijs voor één sessie bedraagt 150 euro. Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 2

3 Inhoudstafel Organisatie Werven van nieuwe leden Werken aan diversiteit Efficiënt vergaderen Adviseren kan je leren Zichtbaar maken en waarderen van competenties EHBO Wetgeving Het beheren van een vzw - nieuwe wet De boekhouding in kleine vzw's Het statuut van de vrijwilliger Aansprakelijkheid en verzekeringen Hoe (freelance) medewerkers correct vergoeden SABAM: auteursrechten en verplichtingen Beroepsgeheim en discretieplicht van de vrijwillliger Externe communicatie Betere promotie voor je organisatie Flyers en affiches maken Een ezine maken Gegevens invoeren in uitinvlaanderen.be De media binnen je bereik Een eigen website Een website... en nu? Kennismaken met sociale media Facebook voor je vereniging Aan de slag met gratis software Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken in team Communicatievaardigheden Spreken voor publiek Feedback geven aan collega-vrijwilligers Omgaan met conflicten Kernkwaliteiten (h)erkennen Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 3

4 Organisatie Werven van nieuwe leden Een goed draaiende vereniging heeft naast een interessant programma en een enthousiaste bestuursploeg ook leden nodig. Maar die bieden zich zelden of nooit spontaan aan. Meestal moet je als bestuursploeg een grote inspanning leveren om leden te werven. En meestal vindt niemand dat een 'leuke' taak. Toch hoeft ledenwerving geen zware opdracht te zijn! Met heel wat praktische tips op zak, uitgetest via leuke oefeningen, zal het allemaal een stuk makkelijker en vlotter lopen. Breng ook het wervingsmateriaal van je vereniging mee. didactisch materiaal: beamer + projectiescherm of -muur + bord zaalopstelling: tafels en stoelen in een U-vorm deelnemers: Foto: Ivan Van de Capelle Werken aan diversiteit Wanneer je om je heen kijkt zie je vrouwen en mannen, allochtonen en autochtonen, armen en rijken... een hele variatie dus. Hoe kan je deze diversiteit ook binnenbrengen in je vereniging? In deze vorming bekijk je wat diversiteit nu precies is. Je ziet waar drempels liggen en hoe je die kan verlagen en leert waar en hoe je je werking eventueel kan aanpassen. Je hoort concrete praktijkvoorbeelden en je zoekt naar wegen om je vereniging te 'kleuren'. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels in een kring (vlot herschikbaar) deelnemers: Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 4

5 Efficiënt vergaderen Vergaderen is zinvol en noodzakelijk, maar als het niet efficiënt gebeurt gaat er heel wat tijd verloren en wordt het al vlug vervelend. Om de kwaliteit van het vergaderen te verbeteren bekijk je in deze cursus volgende items: agendering, leiderschap, structuur en timing, dynamiek, besluitvorming, verslaggeving. De begeleider vertrekt van de problemen die jij ondervindt bij het vergaderen. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels in een kring (vlot herschikbaar) aantal sessies: 3-4 deelnemers: Foto: Marc Quartier Adviseren kan je leren Dit is een vormingstraject voor leden van lokale adviesraden. Je leert onder andere hoe je een gedragen advies formuleert of hoe je de communicatie met de schepen of gemeenteraad verbetert. Je krijgt de nodige handvatten om de werking van jouw adviesraad te verbeteren. Je kan kiezen tussen verschillende formules: een korte cursus van 2 sessies of een meer intense van 4 sessies. De sessies kunnen georganiseerd worden voor één adviesraad of voor leden van diverse lokale adviesraden. De laatste formule biedt de kans tot uitwisseling en netwerking met leden van andere adviesraden. didactisch materiaal: bord met stiften zaalopstelling: tafels in een U-vorm aantal sessies: 2-4 deelnemers: Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 5

6 Zichtbaar maken en waarderen van competenties Als (bestuurs)vrijwilliger verwerf en ontwikkel je door je vrijwilligerswerk tal van competenties: organiseren, leiding geven, samenwerken, spreken voor een groep... Deze competenties zijn van belang in tal van levenssferen. Door deze 'elders verworven competenties' (EVC) te waarderen en zichtbaar te maken worden je kansen op de arbeidsmarkt groter, kan je vrijstellingen krijgen voor een opleiding, kan je vlotter verder maatschappelijk engagement aangaan... Je leert hoe je EVC kan waarderen en documenteren en hoe je een portfolio samenstelt. Je maakt ook kennis met de EVCsite 'oscaronline'. didactisch materiaal: laptop, beamer, internetaansluiting deelnemers: EHBO Een ongevalletje, ook tijdens een bestuursvergadering of een activiteit, is nooit ver weg. Iemand verbrandt zijn vingers, snijdt zich in de hand bij een reparatieklus of mist de laatste treden van de trap... Meestal is er op dat moment geen verpleegkundige in de buurt en moet je zelf te hulp snellen. Een vlugge en juiste reactie kan dan erg belangrijk zijn. Eerste hulp verlenen is gemakkelijker dan je denkt en valt vlot te leren. Het is een combinatie van een beetje weten en voldoende oefenen! Een medewerker van het Rode Kruis Vlaanderen leert je de basis van de eerste hulp aan. didactisch materiaal: bord met stiften zaalopstelling: geen tafels, stoelen in een ronde aantal sessies: 2 3 deelnemers: Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 6

7 Wetgeving Het beheren van een vzw - nieuwe wet De nieuwe vzw-wet is al een tijdje in voege. Je krijgt informatie over de vereisten waaraan een vzw nu moet beantwoorden. Je leert hoe de statuten worden opgesteld, wie in de vzw welke bevoegdheden heeft, wat het belang is van een begroting en een afrekening en wat de nieuwe publicatieverplichtingen zijn. Er wordt ook ingegaan op de fiscale verplichtingen van een vzw en op de te verzekeren risico's: welke verzekeringen zijn wettelijk verplicht, welke absoluut aan te raden. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels en stoelen in een U-vorm aantal sessies: 3 De boekhouding in kleine vzw's Vanaf 1 januari 2006 moeten ook kleine vzw's hun boekhouding bijhouden op een manier die wettelijk bepaald is. Inkomsten en uitgaven schrijf je in een dagboek. Op basis van dit dagboek maak je op het einde van het jaar een staat van ontvangsten en uitgaven, waarbij ook een toelichting met een inventaris hoort. Deze documenten leg je neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel. De begeleider verduidelijkt deze wettelijke bepalingen en leert je met een praktische oefening hoe je de boekhoudkundige stukken invult. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels en stoelen in een U-vorm Foto: Marc Quartier Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 7

8 Het statuut van de vrijwilliger Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit het werkveld krijg je duidelijke en overzichtelijke informatie over het statuut van de vrijwilliger. Alle aspecten van de vrijwilligerswet komen aan bod: de rechten en de plichten van de vrijwilliger, de informatieplicht van de organisatie, maar ook de aansprakelijkheid van de vrijwilliger, de polis die de aansprakelijkheden verzekert, de vergoedingen die vrijwilligers mogen ontvangen... Er is heel wat ruimte voor vragen zodat ook concrete problemen een antwoord krijgen. didactisch materiaal: bord, laptop, beamer zaalopstelling: tafels en stoelen in een U-vorm Aansprakelijkheid en verzekeringen In deze sessie geeft een inspecteur verzekeringen een antwoord op volgende vragen: wat is aansprakelijkheid, met welke soorten aansprakelijkheden kunnen een organisatie en haar vrijwilligers geconfronteerd worden, wat is het verschil tussen burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid, welke soorten polissen bestaan er die de aansprakelijkheid verzekeren? didactisch materiaal: bord, laptop, beamer zaalopstelling: tafels en stoelen in een U-vorm Hoe (freelance) medewerkers correct vergoeden Als organisatie doe je geregeld beroep op (freelance) medewerkers om activiteiten te begeleiden, een lezing te geven, een dienst te leveren... Sommige van deze medewerkers ontvangen hiervoor een vergoeding. Hoe je een betaling fiscaal en administratief moet afhandelen is afhankelijk van het statuut van die persoon. Is je medewerker zelfstandige, kunstenaar, vrijwilliger...? Je krijgt informatie hoe je de betaling en de administratieve afhandeling correct kan uitvoeren. didactisch materiaal: bord met stiften zaalopstelling: tafels in een U-vorm Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 8

9 SABAM: auteursrechten en verplichtingen Je organiseert een fuif of een ander evenement met muziek. Je plaatst fragmenten op de website van je vereniging. Je speelt cd's in de bar van je organisatie. Een spreker gebruikt luistervoorbeelden tijdens een voordracht. Welke verplichtingen heb je in deze gevallen bij SABAM? Een afgevaardigde van SABAM vertelt je wat auteursrechten zijn. Hij licht toe welke opdracht SABAM heeft, wat je moet aangeven en hoe je dit kan doen. Je staat ook stil bij het financiële aspect en bij de risico s die je loopt als je geen aangifte doet. Foto: Wim Hendrix Beroepsgeheim en discretieplicht van de vrijwilliger Vrijwilligers horen vaak heel wat gevoelige informatie. Wanneer mogen en wanneer moeten ze deze informatie delen? Er is een wettelijk kader maar er bestaat ook nog een grijze zone waarover best afspraken gemaakt worden tussen de verantwoordelijke van de organisatie en de vrijwilligersploeg. Deze vorming geeft oefeningen en praktische tips mee om zelf toe te passen binnen de eigen werking. deelnemers: 8-20 Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 9

10 Externe communicatie Betere promotie voor je organisatie Hoe verbeter je de bekendmaking van je vereniging en haar activiteiten? Een goede communicatie staat of valt met een goede analyse van de mogelijkheden en de vooropgestelde doelen. Een communicatiespecialist bekijkt samen met jou het hele plaatje. Welke communicatiemiddelen bestaan er? Welke gebruik je al, welke zou je (nog meer) kunnen inzetten? Wie is je doelpubliek? Hoe, waar en met welke middelen kan je dat publiek het best bereiken? Eenmaal je hier zicht op gekregen hebt, bekijk je samen hoe je het promotiemateriaal van je organisatie of vereniging kan optimaliseren. Breng het promotiemateriaal van je vereniging mee. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels in een kring (vlot herschikbaar) deelnemers: Flyers en affiches maken Als je een wervende folder of affiche wil maken, heb je meer nodig dan tekstverwerking. Met een desktop-publishing programma voeg je foto's en tekst samen tot een aantrekkelijk en drukklaar geheel. In deze workshop maak je kennis met Scribus. Dit is een gratis alternatief voor programma's als Indesign of QuarkExpress. Breng je laptop mee, dan kan je aan de hand van enkele oefeningen meteen de mogelijkheden van Scribus en de aparte logica van desktop publishing leren kennen. deelnemers: 8-20 Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 10

11 Een ezine maken Een ezine - of een elektronische nieuwsbrief kan een handig en snel medium zijn om te communiceren met je leden of publiek. Maar er komt heel wat bij kijken, zeker als je met grote aantallen adressen moet omgaan. In deze sessie overloop je waarmee je allemaal rekening moet houden: de technische en organisatorische kant van de zaak, de privacywetgeving, de juiste programma's. Deze demonstratie is geschikt voor wie enige ervaring heeft met computers. Gegevens invoeren in uitinvlaanderen.be Op staan 1001 activiteiten: tentoonstellingen, lezingen, cursussen, theatervoorstellingen, concerten... Uitinvlaanderen is hét knooppunt waar aanbieders hun activiteiten publiceren en waar media hun informatie komen halen. Uitinvlaanderen is gekoppeld aan tientallen andere sites. Het aanbod van jouw vereniging mag daar niet ontbreken! Je krijgt te zien hoe je activiteiten in de databank opneemt en je verneemt waar je activiteiten zullen verschijnen. Deze vorming is geschikt voor wie enige ervaring heeft met internet. Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 11

12 De media binnen je bereik de pers praktisch Je organiseert met je vereniging een evenement en wil graag dat de media daar de gepaste aandacht aan schenken. Hoe benader je de dag- en weekbladen het best? Je leert het reilen en zeilen van de lokale en regionale pers kennen. De nadruk ligt op de schrijvende pers. Je verneemt waarom iets wel of niet in een krant verschijnt. Je traint jezelf ook in het schrijven van een effectief persbericht. Op die manier verhoog je je kans om de pers te bereiken. didactisch materiaal: flip-over met stiften zaalopstelling: tafels in een U-vorm aantal sessies: 2 deelnemers: Een eigen website demonstratie Met een website hou je contact met je leden en ben je vlot toegankelijk voor geïnteresseerden. Een eenvoudige website is binnen ieders bereik, zelfs met een minimum aan middelen en een bescheiden informaticakennis. Je krijgt deels een technisch, deels een inhoudelijk verhaal. Welke programma's heb je nodig? Hoe vind je een provider? Wat kan je zelf? Wat besteed je uit? Hoe pas je je site aan aan je doelpubliek? Hoe houd je je site actueel en aantrekkelijk? Deze vorming is geschikt voor wie enige ervaring heeft met internet. Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 12

13 Een website... en nu? demonstratie Een website maken is vaak snel gedaan. Maar zorgen dat die website goed is en blijft is minder eenvoudig. Je krijgt heel wat kleine en grote tips om je site aantrekkelijk en leesbaar te houden. Je leert enkele basisbegrippen van het webschrijven en verneemt hoe je de site structuur geeft. Daarnaast maak je ook kennis met ing, de mogelijkheden van sociale sites als Facebook of MySpace, afspraken maken op Doodle en filmpjes publiceren op YouTube. Deze vorming is geschikt voor wie enige ervaring heeft met internet. Kennismaken met sociale media Facebook, Hyves, LinkedIn, Orkut, Netlog, Myspace: dat zijn 'sociale netwerksites'. Je kan er niet meer naast kijken, de moderne wereld is er volop mee bezig. Je overloopt deze sites even met een kritische blik. Zijn die sociale media een hype of worden ze een honkvast onderdeel van onze leefwereld? Wat kan je er mee doen? Waarom zou je er aan meedoen? En is de ene 'beter' dan de andere? Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 13

14 Facebook voor je vereniging Ook in verenigingen kan je Facebook gebruiken als een extra communicatiemiddel of als platform waarmee je de betrokkenheid en onderlinge verbondenheid van leden of sympathisanten versterkt. In deze doe-cursus bekijken we hoe je een Facebook 'fanpagina' opzet voor jouw organisatie. We staan ook stil bij het soort berichten dat je plaatst, de woordkeuze, de formulering en de wijze waarop je zelf reageert op andermans berichten. Aan de slag met gratis software Wist je dat er gratis alternatieven bestaan voor dure softwarepakketten? Vrije software kost niets en is bovendien even efficiënt. Een presentatie opstellen, websites maken, foto's bewerken, een database beheren... het lukt allemaal even vlot. Een ICT-expert stelt je een aantal programma's voor: Firefox (browser) en Thunderbird (mail), Open Office (tekstverwerker, spreadsheet, database, presentatie), NVU (html-editor), GIMP (beeldbewerking), Scribus (Desktop Publishing), VideoLan (media-player) en zelfs een compleet besturingssysteem: Linux. Deze demonstratie is geschikt voor wie enige ervaring heeft met computers. Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 14

15 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken in team Je bestuur bestaat uit heel wat verschillende individuen, elk met hun eigenheid. Het is niet altijd gemakkelijk om iedereen binnen dit team goed te laten functioneren. Je oefent technieken en attitudes waarmee je op een participatieve manier de efficiëntie en effectiviteit van een groep medewerkers kan verhogen. Je verwerft nieuwe inzichten en ervaringen over jouw positie, over doelgericht werken, over rol- en taakverdelingen, over de communicatie met en tussen medewerkers, over het omgaan met verschillende meningen, over besluitvorming en over probleemoplossing. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels in een kring (vlot herschikbaar) aantal sessies: 3-4 deelnemers: Foto: Ivan Van de Capelle Commmunicatievaardigheden Aan goede communicatie kan je werken. In deze sessie leer je duidelijke boodschappen formuleren, opkomen voor je eigen mening, luisteren naar de mening van anderen, feedback geven en ontvangen. Zo wordt de kans op begrip en verstandhouding groter. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Je leert ook hoe je op een constructieve manier kan omgaan met conflicten. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels en stoelen in een U-vorm deelnemers: Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 15

16 Spreken voor publiek Hoe kan je als spreker meer podiumvastheid krijgen en tegelijk het naturel van het gesproken woord bewaren? Waar moet je op letten als je voor een publiek spreken moet? Je krijgt individuele begeleiding op weg naar een goeie spreekbeurt en een overtuigend optreden voor een levend publiek. Je krijgt tips over hoe je contact krijgt met je publiek, hoe je aansluiting vindt bij wat hen bezighoudt, hoe je reageert op vragen en hoe je met zogenaamde 'stoorzenders' omgaat. didactisch materiaal: bord zaalopstelling: tafels in een kring (vlot herschikbaar) aantal sessies: 3-4 deelnemers: 8-12 Foto: Ivan Van de Capelle Feedback geven aan collega-vrijwilligers Een lokale groep kan maar werken en resultaten behalen als de sfeer in de groep goed zit. Soms is het nodig om feedback te geven aan elkaar, om te zeggen 'waar het op staat'. Hoe dat kan en hoe je opmerkingen kan maken zonder te kwetsen, leer je in deze sessie. deelnemers: 8-16 Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 16

17 Omgaan met conflicten Conflicten behoren tot de dynamiek van het (samen) leven. Bovendien kan je creatief en opbouwend met die conflicten omgaan. Hoe slaag je er in om het contact met de ander niet te verbreken en de dialoog gaande te houden? Hoe kan je de spanning verminderen zodat er ruimte onstaat om een oplossing te vinden? Hoe leer je afstand nemen en de onderliggende behoeften van alle partijen onderscheiden? aantal sessies: 2 deelnemers: 8-16 Foto: Marc Quartier Kernkwaliteiten (h)erkennen Kernkwaliteiten zijn kwaliteiten die echt bij jou horen, ook al ben je je daar lang niet altijd van bewust. Toch bepalen ze voor een groot stuk hoe je omgaat met je collega-vrijwilligers. Ze kunnen aan de basis liggen van knelpunten waar je keer op keer mee te maken krijgt. In deze workshop krijg je meer zicht op je kernkwaliteiten. Je leert hoe je je kwaliteiten kunt ontwikkelen en hoe dit kan bijdragen tot een goede samenwerking met je collega's. aantal sessies: 2 deelnemers: 8-16 Een zuurstofkuur voor elk bestuur! Vorming voor vrijwilligersorganisaties pagina 17

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren

Vormingsaanbod. De digitale wereld voor senioren Vormingsaanbod De digitale wereld voor senioren VORMINGSAANBOD VOOR SENIOREN DIE HUN EERSTE STAPPEN ZETTEN IN DE DIGITALE WERELD Digitalisering is een thema waar in Limburg reeds een vormingsaanbod rond

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Doet je buurt bruisen.

Doet je buurt bruisen. Doet je buurt bruisen. Gratis tool Organiseer op www.planidoo.be Samen. Sneller. Beter. 1 Een event in je straat, dorp, gemeente of stad? Gratis tool Ben je een vat vol wervelende ideeën voor toffe activiteiten

Nadere informatie

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL

Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3. Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Van maandag 28/2 tot en met zaterdag 5/3 Vormingsweek voor vrijwilligers WELGEVORMD DIGITAAL Workshops (inschrijven verplicht) Ga je één keer per jaar als vrijwilliger helpen op het feest van de brandweer?

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012. www.vrijwilligersacademie.be

Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012. www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE Vormingsaanbod voor vrijwilligers I NAJAAR 2012 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en uw

Nadere informatie

s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017

s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017 s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017 Inleiding De wereld verandert. Er zijn steeds nieuwe digitale ontwikkelingen.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

E-book Presenteren met

E-book Presenteren met E-book Presenteren met PowerPoint Inleiding In dit E-Book staan diverse waardevolle tips die heel goed pas kunnen komen tijdens het maken en de uitvoering van een PowerPoint presentatie. Als je deze tips

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie

Handboek huurdersorganisaties. Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie Handboek huurdersorganisaties Deel 3 De communicatie Eªciënt en e ectief communiceren Handboek huurdersorganisaties Deel 3: De communicatie - efficiënt

Nadere informatie

Infofiches sportac-opleidingen

Infofiches sportac-opleidingen Beste Hierbij vind je de inhoudelijke informatie van de Sportac-opleidingen van het voorjaar 2011. Voor verdere vragen, neem gerust contact op met het Sportac secretariaat. Infofiches sportac-opleidingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!?

Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw zeker iets voor jou...!? Op cursus met KEI-JONG vzw is... op stap gaan bijleren nieuwe mensen Bijleren op een plezante manier. Nieuwe dingen uitproberen. Nieuwe mensen leren

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Schrijf in 5 kernwoorden de kernboodschap van je vereniging neer!

Schrijf in 5 kernwoorden de kernboodschap van je vereniging neer! EVEN VOORSTELLEN Ga per 2 zitten Stel jezelf binnen je vereniging voor Vertel over een succeservaring in de zoektocht naar een nieuwe vrijwilliger Doorvragen: Waarom was het een succes? Wat was je eigen

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

Wij zijn VA073 Word ook VA073 Geef vrijwilligers de waardering die ze verdienen

Wij zijn VA073 Word ook VA073 Geef vrijwilligers de waardering die ze verdienen Wij zijn VA073 VrijwilligersAcademie073 is een initiatief van zorg- en welzijnsinstellingen Galant, Divers, Vivent, Servicepunt Vught, Cello en Van Neynsel in samenwerking met Avans Hogeschool. Een netwerk

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Schrijven is niet moeilijk. Gelezen worden, dat is moeilijk

Schrijven is niet moeilijk. Gelezen worden, dat is moeilijk Schrijven is niet moeilijk. Gelezen worden, dat is moeilijk Teksten schrijven die werken Deze workshop inspireert u tot het maken van sprankelende en tegelijkertijd prikkelende en concrete teksten die

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school

Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school 1. Gedragscode: Wat is dat? Waarom is ze er? 2. Regels en afspraken ICT-lokaal. 3. Regels en afspraken internetgebruik

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project?

SUBSIDIES [ SUBSIDIES. Inhoudstafel. Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? [ SUBSIDIES SUBSIDIES Berk vzw vraagt een subsidie aan. Hoe formuleert ze de doelstellingen van het project? Sporcrea moet een begroting opmaken. Hoe doet ze dit? Inhoudstafel Algemeen Wat? Wanneer? Bij

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Vrijwilliger gezocht M/V. Mechelen, 21 april 2015 Marc Mees Elke Verhoeven

Vrijwilliger gezocht M/V. Mechelen, 21 april 2015 Marc Mees Elke Verhoeven Vrijwilliger gezocht M/V Mechelen, 21 april 2015 Marc Mees Elke Verhoeven 1-24/04/2015 2-4/24/2015 Inleiding Waarom vrijwilligers? 1. Kerkfabrieken hebben vaak niet de nodige competentie, tijd, geschikte

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument

Kwaliteitsinstrument Kwaliteitsinstrument Wat is het KLJ-kwaliteitsinstrument? Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jullie afdeling kan evalueren over een bepaald thema! Dit

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Vorming Vlaams Brabant

Vorming Vlaams Brabant Vorming Vlaams Brabant Vorming kwb kan er alleen maar beter van worden! Najaar 2012 periode van de opleidingen en vorming. Alle bestuursleden en losse medewerkers (m/v) kunnen deelnemen aan 6 heel uiteenlopende

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN www.educo.be educo@educo.be V.Z.W. COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Koning Albertlaan 27-9000 GENT (vlakbij Sint-Pietersstation) Gaat uw vereniging, organisatie

Nadere informatie

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013 Doetertoe Media Projectenbrochure Januari 2013 Mediawijsheidprojecten voor onderwijsinstellingen Doetertoe Media hecht veel waarde aan mediawijsheid; kritisch en bewust omgaan met media. Door middel van

Nadere informatie

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop

@gheijkoop of @triqle. Gerrit Heijkoop @gheijkoop of @triqle Gerrit Heijkoop Hoe nieuwe media tijd kunnen besparen bij het organiseren van een evenement of congres SOCIAL MEDIA Linkedin Twitter Facebook Hyves Youtube Flickr Slideshare Foursquare

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Ontdek hoe je een Wordpress thema vindt dat echt bij jou past!

Ontdek hoe je een Wordpress thema vindt dat echt bij jou past! Ontdek hoe je een Wordpress thema vindt dat echt bij jou past! www.speciaalgeselecteerd.nl jouw gids voor Wordpress thema s Door: Stephanie van Nellestijn Datum: 1-1-2016 E-mail: stephanie@innonet.nl Wordpress

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie

Digitaal op weg in de bieb. Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een ?

Digitaal op weg in de bieb. Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een  ? Hoe werkt de digitale overheid? Hoe leen ik een e-book? Hoe gebruik ik Facebook? Hoe verstuur ik een e-mail? Digitaal op weg in de bieb Draai om voor Hulp bij taal Digitaal op weg Wat past bij jou? Ik

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Ik ben BOOS. oefenboekje om te leren omgaan met boosheid. Steef Oskarsson. Copyright Steef Oskarsson

Ik ben BOOS. oefenboekje om te leren omgaan met boosheid. Steef Oskarsson. Copyright Steef Oskarsson Ik ben BOOS oefenboekje om te leren omgaan met boosheid Steef Oskarsson Boos Boos is een emotie. Net als blij, bedroefd en bang. Iedereen is wel eens boos. Sommige mensen zijn vaak boos, sommigen niet.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

Handleiding voor de Freelance- medewerker

Handleiding voor de Freelance- medewerker Handleiding voor de Freelance- medewerker Je hebt nog zoveel te ontdekken Volkshogeschool Vlaamse Ardennen -Dender vzw Sint-Annastraat 8 9620 Zottegem 09 330 21 30 vlad@vormingplus.be 1 Handleiding voor

Nadere informatie

Hoe vraag je subsidies aan?

Hoe vraag je subsidies aan? 1 Hoe vraag je subsidies aan? Startgids Heb je een idee voor een project? Zoek je nog extra geld? In Borgerhout kan je subsidies aanvragen om projecten te organiseren. We weten dat zo n aanvraag ingewikkeld

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN

OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN V.Z.W. www.educo.be educo@educo.be COMPUTEROPLEIDINGEN COMMUNICATIE & MEDIA OPLEIDINGEN VOOR GROEPEN EDUCO vzw Mgr. Broekxplein 6-3500 Hasselt (in De Volksmacht tegenover het station) Gaat uw vereniging,

Nadere informatie

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE.

8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE. 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram SOCIAL MEDIA MEISJE 8 tips voor meer volgers en engagement op Instagram Instagram is één van de meest populaire social media netwerken op dit moment.

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken

Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken Jouw Omgeving - Nieuwe gesprekken creatieve en flexibele inzet

Nadere informatie

Provinciale themadagen

Provinciale themadagen Provinciale themadagen Seniorenadviesraad Communicatie en netwerking Willy Wellens snvl.be 2014 1 Hoe kan ICT de vrijwilligerswerking ondersteunen? Wat zijn de noden en verwachtingen van vrijwilligers

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument

Kwaliteitsinstrument Kwaliteitsinstrument Wat is het KLJ-kwaliteitsinstrument? Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jullie afdeling kan evalueren over een bepaald thema! Dit

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

Test denkprofiel jongeren

Test denkprofiel jongeren Test denkprofiel jongeren Wat is jouw denkprofiel? Mensen denken op verschillende manieren. Jongeren ook. Volgens de theorie van Sternberg kun je voorkeur hebben voor analytisch, praktisch of creatief

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

VORMINGSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS I VOORJAAR 2015. www.vrijwilligersacademie.be

VORMINGSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS I VOORJAAR 2015. www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE VORMINGSAANBOD VOOR VRIJWILLIGERS I VOORJAAR 2015 www.vrijwilligersacademie.be Ben je een enthousiaste vrijwilliger en wil je graag je vaardigheden verder ontwikkelen of nieuwe

Nadere informatie

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen

Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Samen werken aan een open en diverse samenleving en gelijke kansen voor iedereen Welkom bij vzw AIF! Wil jouw vereniging culturele activiteiten organiseren, maar weet je niet hoe? Is jouw organisatie op

Nadere informatie

Naam: Datum: Ik-Wijzer

Naam: Datum: Ik-Wijzer Ik-Wijzer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert C December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT C 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert B December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Overzicht van de workshops en lezingen

Overzicht van de workshops en lezingen Overzicht van de workshops en lezingen Themadag vrijwilligers in de zorg - 30 september 2011 OC Heule Overzicht van de workshops met plaats en tijdstip Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3: Workshop 4: Workshop

Nadere informatie

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent

7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent 7 stappen naar bredere toegankelijkheid van bewonersgroepen in Gent voorwoord Gent en zijn wijken zijn superdivers geworden. De stad is een microkosmos van zo n 160 verschillende nationaliteiten; allemaal

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête mei 2015

Uitkomsten Enquête mei 2015 Uitkomsten Enquête mei 2015 Inhoud Conclusies 1 Inleiding 2 Antwoorden op de vragen 3 Wat is je geslacht? 3 Wat is je leeftijd? 3 Wat beschrijft jouw (werk) situatie het beste? 4 Hoe vaak lees je de nieuwsbrief?

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining jongvolwassenen Nijmegen 16 tot 21 jaar Assertiviteitstraining adolescenten Nijmegen

Weerbaarheidstraining jongvolwassenen Nijmegen 16 tot 21 jaar Assertiviteitstraining adolescenten Nijmegen Weerbaarheidstraining jongvolwassenen Nijmegen 16 tot 21 jaar Assertiviteitstraining adolescenten Nijmegen De eerstvolgende groep gaat starten op: Zaterdag 14 mei 2016 5 bijeenkomsten van 12:30 tot 15:00

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Dag van de Sportclubbestuurder

Dag van de Sportclubbestuurder Dag van de Sportclubbestuurder exclusief voor sportclubbestuurders en medewerkers van sportfederaties Dag van de Sportclubbestuurder in Vlaams-Brabant Leuven - 6 november 2010 Vlaams-Brabant - Leuven

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Evert Bergervoet & Justine Pardoen

uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Evert Bergervoet & Justine Pardoen uw kind op internet handboek voor ouders voorpublicatie Uw kind op internet Tieners lijken soms wel helemaal verslingerd aan internet: gamen met anderen over de hele wereld, uren ronddwalen in het Habbo

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK QUIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt. Als vrijwilliger is hij begeleider op kampen die zijn

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie