Storage as a Service: een nieuwe stap richting G-cloud (p.3) Bedrijfsprioriteiten 2015: de weg naar de toekomst (p.5)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Storage as a Service: een nieuwe stap richting G-cloud (p.3) Bedrijfsprioriteiten 2015: de weg naar de toekomst (p.5)"

Transcriptie

1 SYMBiOSE Personeelsmagazine van Nr. 57 April 2015 Foto: a_taiga Storage as a Service: een nieuwe stap richting G-cloud (p.3) Bedrijfsprioriteiten 2015: de weg naar de toekomst (p.5) Project Support of hoe Smals kwaliteit garandeert (p.8) Smals Fonsnylaan Brussel

2 Editoriaal Close-up van Smals: nieuwe dienst Foto: Jan-Frans Lemmens Inhoud 3 4 Nieuwe service: Storage as a Service Prioriteiten en doelstellingen 2014: het resultaat 5 Bedrijfsprioriteiten Close-up van het team Bijzondere toepassingen 8 Project Support 10 Vooruit! D e lente is aangebroken, de heropleving, het ontkiemen na een harde en budgettair vermoeiende winter waarin op zoek werd gegaan naar originele en verwezenlijkbare financiële oplossingen. Maar nu kunnen we zaaien! De zak met graan is weliswaar kleiner, maar hij is er wel. Het is aan ons om de inhoud ervan nog beter te cultiveren voor een vruchtbare herfst voorafgaand aan een winter die niet milder zal zijn dan die waar we ons net doorgeploegd hebben... We moeten ons daarom voorbereiden, paraat staan, zaaien en bemesten met onze gekende unieke knowhow... Vooruit! Smals doet dit niet alleen, maar samen met haar leden, met wie ze personeelsleden deelt om een verrijkende mobiliteit te bevorderen. Met wie ze ook fascinerende, inspirerende, toekomstgerichte projecten deelt in het kader van onze gemeenschappelijke toekomst. Concreet worden de "G-Cloud", de "pre-converged" en "converged" infrastructuren opgezet, die de befaamde "shifts" of "stacks" met hun "cloud"-services (Storage as a Service, Platform as a Service en andere XaaS...) zullen ontvangen. Deze zullen geconsolideerd worden in enkele moderne rekencentra die heel wat voordeliger zullen zijn dan de hele resem bestaande. De plannen om te migreren naar de middleware-componenten van Green Shift zijn klaar en zullen gerealiseerd worden. De Yellow en Blue Shifts krijgen vorm. Een governance-comité voor de G-Cloud, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de CIO's van de lidinstellingen, werd opgericht om samen deze opportuniteit tot verandering te managen. Daarna zal niets nog zijn wat het is geweest... Vooruit! En wanneer u, winters later, samen met uw familie lekker warm thuis, deze vruchtbare periode aanhaalt en ze aan u zullen vragen wat u deed in 2015, dan kan u fier lachend antwoorden dat u erbij was; dat u bijgedragen heeft aan de onvermijdbare fundamentele IT-evolutie van de Staat en dat het erna nooit nog was wat het is geweest... Jean-Luc Vanneste Managing Director ICT & Operational Services, Smals Middagsessie van de analisten: een blik achter de schermen 12 Migratie van het RSZ-Repertorium 13 Is er nieuws? 14 Op stap met Quentin Delsaut 16 Nieuws van het personeel Storage as a Service nieuwe stap op weg naar de G-cloud Smals heeft een overheidsopdracht toegekend aan HP voor de vernieuwing van een belangrijk deel van haar opslaginfrastructuur. Het beheer, toekennen en uitbreiden van de opslagruimte wordt op die manier verder geautomatiseerd. Een aantal Smals-leden, waaronder het RIZIV, hebben al interesse getoond voor een Storage as a Service-aanbod. Eén Petabyte aan opslagcapaciteit, verdeeld over de twee datacenters van Smals. Dat is het opslagvolume dat onlangs werd geïnstalleerd. Het gaat weliswaar niet om een netto-uitbreiding van het huidige park. De 3PAR StoreServ systemen komen er deels ter vervanging van oudere EVA-opslagsystemen, ook al van HP. De investering past in de uitbouw van een cloud-infrastructuur waarop overheidsinstellingen die dat wensen hun eigen gegevens en toepassingen kunnen installeren. Het beheer van de infrastructuur gebeurt dan volledig door Smals. Dankzij schaalvoordelen is de Storage as a Service-formule ook een stuk voordeliger dan wanneer ieder zijn eigen opslagsystemen gaat aankopen en beheren. Community cloud in onderling overleg Samen met andere instellingen in de sociale zekerheid, de gezondheidszorg en de federale overheidsdiensten hebben we een gemeenschappelijke roadmap uitgezet om onze ICTinfrastructuur te kunnen samenbrengen in een community-cloud van de overheid, kortweg G-cloud, verduidelijkt Nick Marly, ICT-manager bij het RIZIV, een van de deelnemende instellingen. Het Storage as a Service-aanbod dat Smals nu uitbouwt, is een nieuwe belangrijke stap naar de realisatie van de G-cloud en verdere synergie in ICT. Volgens hem zal deze aanpak de recurrente kosten voor het onderhoud van de ICT-infrastructuur helpen verlagen, terwijl de beschikbaarheid van kritieke online-diensten meer dan ooit gegarandeerd blijft. We doen een oproep naar alle ICT-aanbieders, HP en de anderen, om ons aantrekkelijke en innovatieve oplossingen en diensten te blijven voorstellen. Zo kan iedereen, in de publieke en de private sector mee bijdragen aan het succes van de G-cloud. Nieuwe technische mogelijkheden De nieuwe technologie moet zorgen voor perfect voorspelbare prestatieniveaus en vermijden dat er een flessenhals ontstaat bij de opslagsystemen. Het opslagnetwerk, dat alles onderling verbindt, laat toe om voor specifieke toepassingen de juiste capaciteit te voorzien. Samen met onze leden bespreken we de modaliteiten van het Storage as a Service-aanbod in functie van hun specifieke noden. In onze datacenters kunnen hun (virtuele) servers gekoppeld worden aan onze nieuwe opslagsystemen, via het opslagnetwerk van Smals of via een eigen opslagnetwerk. We helpen hen te besparen op ICT-infrastructuur door schaalvoordelen én door het opslagbeheer bij één team samen te brengen, verduidelijkt Kenneth Claes, IT teamleader netwerkinfrastructuur bij Smals. De nieuwe opslaginfrastructuur is sinds eind maart 2015 operationeel. Ze is bedoeld voor toepassingen met hoge eisen op het vlak van performance en gegevensbescherming. Concreet zijn er harde schijven van tier-1, met de hoogste toegangssnelheid, tier-2 en tier-3 beschikbaar. Dankzij de diversificatie kunnen leden naar gelang hun concrete toepassing kiezen voor topmateriaal of prijsbewuste alternatieven. Jan-Frans Lemmens (Externe Communicatie) Foto: Jan-Frans Lemmens SYMBIOSE SYMBIOSE

3 Close-up van Smals Prioriteiten en strategische doelstellingen Close-up van Smals De KPI-prestaties en bedrijfsprioriteiten van 2015 Elke dag is druk, elke dag krijgen we vele vragen, elke dag stellen zich operationele problemen... Strategische doelstellingen: keuzes op lange termijn Om niet ondergesneeuwd te raken door het werk dat we dagelijks verrichten, moeten we goed bepalen wat echt belangrijk is op langere termijn. Als we keuzes maken, dan moeten die immers passen in die langetermijnvisie. In de jaarlijkse strategische reflectie hebben we de strategische doelstellingen voor 2014 overlopen en de doelstellingen van 2015 vastgelegd. Deze doelstellingen worden ook de KPI s (kritieke performantieindicatoren) genoemd. Bedrijfsprioriteiten: eenmalige ingrepen met een blijvend effect Verder bepalen we elk jaar enkele concrete en erg belangrijke werkpunten waar we extra aandacht aan geven. Dat zijn meestal acties, veranderingen of maatregelen die niet alleen eenmalig, maar ook structureel zijn, dus met een blijvend effect. Dat zijn dan de bedrijfsprioriteiten. De regering heeft aan onze leden gevraagd om tot 20% structureel te besparen op hun werkings- en investeringskosten van Een dergelijke budgettaire discipline heeft grote gevolgen voor onze leden. Smals zet daarom in op performantiewinst, synergie en procesoptimalisatie, zonder de dienstverlening aan de klanten (SLA's) te vergeten. De KPI s en bedrijfsprioriteiten van 2015 weerspiegelen deze uitdagingen. 1. Een performantiewinst van 10% realiseren Deze uitdaging gaan we aan door ons op resultaten, flexibiliteit en kostenvermindering te richten. Om de werkgelegenheid bij Smals maximaal te beschermen, organiseren we actief de mobiliteit van interne medewerkers en gedetacheerden. Enerzijds vergt dit een goede organisatie, opdat de meest geschikte medewerker telkens kan worden vrijgemaakt voor de opdrachten. Anderzijds vraagt dat ook een flexibele instelling van de medewerkers die zo de kans krijgen om nieuwe ervaringen op te doen. 3. Synergie realiseren In 2014 werden er een aantal synergieprojecten opgestart. Die worden voortgezet en afgewerkt. Een belangrijk synergieproject is het aanbieden van gemeenschappelijke infrastructuur. Daar zetten we in 2015 opnieuw een grote stap voorwaarts. We delen niet alleen infrastructuur, we bouwen ook samen met de leden aan gemeenschappelijke competentiecentra. Daarnaast zijn er ook synergie-opportuniteiten in processen waarbij Smals samen met een of meerdere klanten-leden betrokken is. Het geheel van synergieën moet uiteraard voorzien worden van een aangepast kostenmodel (o.a. competentiecentra, infrastructuur, licenties ). De KPI-prestaties en bedrijfsprioriteiten van 2014 Op financieel vlak: budgetten gerespecteerd, goedkoper werk geleverd, maar lichte stijging kost per werkplek Smals heeft de voorziene budgetten kunnen respecteren en zelfs een stukje goedkoper kunnen werken dan oorspronkelijk was voorzien. En die voorziene prijzen waren al erg scherp berekend. Op dat punt hebben we vorig jaar dus zeker goed gescoord. De kost per werkplek is nog een verbeterpunt. Het aantal medewerkers en consultants is gedaald, terwijl de kost van onze gebouwen hetzelfde is gebleven. Hierdoor is de kost per werkplek hoger dan we vooropgesteld hadden. Op vlak van dienstverlening: 96% (!) van de SLA s gerespecteerd De klanten rekenen erop dat we de services bieden zoals afgesproken. Vorig jaar werd 96% van de SLA s gerespecteerd. We zijn bijzonder trots op deze prestatie en de teams die daaraan meegewerkt hebben. Synergieën en G-cloud Er werd in 2014 ook zwaar ingezet op het realiseren van synergie, zowel op technisch vlak (G-cloud) als op organisatorisch vlak (processen). De overname van het beheer van de infrastructuur van FEDICT door Smals was een opportuniteit om een project op te zetten voor een G-cloud, die gezamenlijk beheerd wordt door OISZ, FOD's en Smals. De infrastructuur van Smals vormt hierbij het knooppunt. De realisatie van de G-cloud de komende jaren zal een revolutie betekenen voor het gebruik van IT binnen de federale overheid. De basis hiervoor werd gelegd in Interne processen en verbeterpunten onder de loep Hoe goed verlopen de interne processen? Uit de SQERT-rapporten blijkt dat we systematisch en adequaat gebruikmaken van chainmanagement, projectbeheer, de ontwikkelings- en testmethodologie. Bovendien hebben we in 2014 ervaring opgedaan met Leanmanagement, wat ons toelaat om verdere verbeteringen door te voeren. Innovatie: nog steeds een kernpunt voor Smals Analytics en SharePoint werden vorig jaar als nieuwe diensten aangeboden en gebruikt. Innovatie blijft inderdaad een belangrijk punt voor Smals en daarom blijven we investeren in opleiding en competentie-ontwikkeling. Bedrijfsprioriteiten 2014: OK! In 2014 hebben we heel wat bedrijfsprioriteiten gerealiseerd. We hebben namelijk: meer dan 95% van de SLA s gerespecteerd 3% extra productiviteitsverhoging verwezenlijkt een gemeenschappelijke infrastructuur ontplooid de ROI (return on investment) voor projecten en investeringen aangetoond en gerealiseerd Foto: Tullius 2. De SLA's respecteren (95%) We blijven uiteraard een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant leveren. Daarom volgen we permanent op hoe goed Smals voldoet aan de verwachtingen van de klant, en nemen we maatregelen waar verbetering nodig is. We tonen op een transparante manier aan de klanten welk serviceniveau we bereikt hebben. Een extra uitdaging, want we willen onze prestatie van 2014 bevestigen én overtreffen. 4. Procesoptimalisaties doorvoeren In 2014 werden 3 pilootprojecten gerealiseerd. We zetten deze aanpak door en optimaliseren 5 processen uit de corebusiness waaronder 2 administratieve processen die tot bij de klant reiken. Naast voordelen zoals een betere klantenservice en tijdwinst zullen deze optimalisaties ook een aanzienlijk kostenvoordeel opleveren. Tony Vanderbruggen (Quality Manager, Org.com) SYMBIOSE SYMBIOSE

4 Foto: Nancy Boodts Close-up van Smals: het team Bijzondere toepassingen De GA/TB-secties (deel 4) Negen secties als kern van het toepassingsbeheer De sectie "ATCE/ASPR/ATER - Bijzondere toepassingen - Gegevensinbreng" bestaat uit drie teams. In de vorige Symbiose kwam het eerste team aan bod. Laten we nu samen met teamleader Ivo Clément nummer twee verkennen: het team Bijzondere toepassingen. Het team Bijzondere toepassingen. Van links naar rechts: Yvette Samain, Joëlle Denil, Hubert Delcorps, Godelieve Timmermans. Afwezig op de foto: Diane Van Campenhout. Het team Bijzondere toepassingen maakt deel uit van de afdeling Toepassingsbeheer. Het voert talrijke handelingen uit ter ondersteuning van bepaalde opdrachten van de Controledienst 1 en van de Inningdienst 2 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De periodiciteit van haar activiteiten varieert van geval tot geval. Deze kan dagelijks, trimestrieel of jaarlijks zijn. Exporteren van de originele DmfA's De multifunctionele aangiften die elk kwartaal door de werkgevers of hun sociale secretariaten worden ingevuld, worden nagekeken en opgeladen in de database (db) door het DmfA-team (bekijk het artikel in Symbiose 54 van april 2014). Vervolgens is het aan het team Bijzondere toepassingen. Elke dag halen ze de goedgekeurde DmfA s op in de db. Ze voeren controles uit en dragen het bestand over aan het team ATCE van Smals zodat ze 1 Deze dienst controleert de onmiddellijke aangiften van tewerkstelling (Dimona) en de trimestriële multifunctionele aangiften (DmfA). Hij stelt onder andere ook gegevens ter beschikking binnen het netwerk van de sociale zekerheid. 2 Deze dienst controleert en imputeert onder meer de betalingen; hij update en waakt over de individuele rekeningen van de werkgevers. opgenomen kunnen worden in de ATCE 3 -database (bekijk het artikel in Symbiose 56 van december 2014). De bedragen die elke werkgever verschuldigd is voor het afgelopen kwartaal worden zo geïntegreerd in de werkgeversrekeningen. Elk kwartaal tellen we ongeveer DmfA's. Exporteren van de wijzigende berichten Wanneer een verzender of een werknemer van de RSZ iets wijzigt in een al ingevulde DmfA, dan wordt er een wijzigend bericht aangemaakt en opgeslagen in de "Beware"-db. Twee keer per week haalt het team Bijzondere toepassingen alle wijzigende berichten op in de db. Ze controleert deze en stuurt het bestand door naar de collega's van het ATCE-team zodat de berichten geïntegreerd worden in de werkgeversrekeningen (ATCE-db). Op basis hiervan worden de facturen gegenereerd die het te betalen saldo of Smals, het is niet enkel IT wat de klok slaat Met bijna 1750 medewerkers waarvan meer dan 1250 informatici is Smals een van de grootste ICT-bedrijven in België. Ze is daarenboven de bevoorrechte ICT-partner van het e-governmentprogramma van de sociale sector en de sector van de gezondheidszorg. In tegenstelling tot andere informaticadienstverrichters verzekert Smals ook het evolutief onderhoud. Dit is de rol van de afdeling Toepassingsbeheer waarvan de teams hier achtereenvolgens voorgesteld worden. de terugbetaling na de rechtzetting bevatten. Deze facturen worden in een XML-document gestuurd voor de sociale secretariaten en op papier voor de werkgevers. Het team Bijzondere toepassingen zorgt ervoor dat dit circuit in goede banen loopt. Zo worden er in elk kwartaal berichten geproduceerd. Verwerking van het bijdragevoetbestand Het bijdragevoetbestand is beschikbaar op het portaal van de sociale zekerheid. Het bevat de socialebijdragevoeten en de toe te passen verminderingen in de DmfA's 4 en de ASR's 5 voor de verschillende categorieën werkgevers en werknemers. Dit bestand bevat ook de sleutels waarmee de RSZ de bedragen kan berekenen die, in het kader van de verdeling van de bijdragen, verdeeld moeten worden onder de verschillende socialezekerheidsinstellingen. Met het oog op het up-to-date houden van het bijdragevoetbestand laadt het team Bijzondere toepassingen elk kwartaal de db's op. Ze beheren de door de RSZ gevraagde aanpassingen, controleren de gegevens en bereiden het bestand voor op de publicatie door het team Portaal van Smals. Jaarlijks beheer van de debetberichten Drie soorten debetberichten worden jaarlijks beheerd dankzij de tussenkomst van het team Bijzondere toepassingen. Dit team lanceert de gegevensverwerkingen, controleert de resultaten en coördineert de verzending: van berichten naar de werkgevers, van berichten en cd-rom's naar de sociale secretariaten, van kopies van berichten of Excel-bestanden naar de RSZ. 1 Debetbericht jaarlijkse vakantie Deze debetberichten worden a posteriori opgesteld, in de maand maart die volgt op het afgelopen jaar. Ze bepalen de bijdragen voor jaarlijkse vakantie die betaald moeten worden door alle ondernemingen die 3 Automatisering van de updates van de werkgeversrekeningen. 4 Déclaration multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte. 5 Aangifte van Sociaal Risico. Close-up van Smals arbeiders tewerkstellen. Op die manier worden er berichten verstuurd naar de werkgevers of de sociale secretariaten. Elk jaar wordt er via dit circuit 2,5 miljard euro geïnd door de sociale zekerheid. De sectie beheert ook een parallel circuit van debetberichten van jaarlijkse vakantie, gericht op de leerjongens in de bouwsector. 2 Verdeling van de sociale lasten Deze verdeling heeft als doel om de sociale lasten van de KMO's (kleine en middelgrote ondernemingen) te verlichten door hen een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid toe te kennen. Daartegenover wordt een compenserende bijdrage opgelegd aan de "grotere" werkgevers. Deze verminderingen of deze supplementen worden verwerkt op het niveau van de sociale bijdragen van het tweede kwartaal van elk jaar. Het team Bijzondere toepassingen voert de nodige handelingen uit opdat berichten op die manier elk jaar verstuurd worden naar de KMO's en naar de grote ondernemingen. 3 Debetbericht economische werkloosheid De werkgevers die hun werknemers tijdelijk op non-actief zetten omwille van economische redenen en die een bepaald aantal dagen per jaar overschrijden moeten een bijkomende bijdrage betalen. Deze bijdrage moet de kosten opgelopen door de RVA compenseren en misbruik ontmoedigen. We hebben het gezien: de opdrachten van het team Bijzondere toepassingen zijn zeer uitgebreid. Maar wat ze gemeen hebben, is dat ze in grote mate bijdragen aan de fi nanciering van onze sociale zekerheid. Interview en redactie: Nancy Boodts (Org.com) Ivo Clément, verantwoordelijke van de sectie "ACTE/ASPR/ATER - Bijzondere toepassingen - Gegevensinbreng". Klik op de foto om in een video meer te weten te komen over de visie van Ivo over de ploeg Bijzondere Toepassingen. Foto: Nancy Boodts SYMBIOSE SYMBIOSE

5 Close-up van Smals Project Support: het cement van de kwaliteitszorg bij Smals Het Project Support Team (PST) is er in de eerste plaats om projectteams te helpen en te ondersteunen. Het PST bestaat uit medewerkers die zich door de jaren heen hebben toegespitst op allerlei domeinen. Zo zijn er medewerkers die gespecialiseerd zijn in projectmanagement, functionele analyse, testing, Agile Bovendien hebben ze jaren gewerkt in projecten of putten ze extra kennis uit hun ervaring bij onze klanten. Alle medewerkers bieden dan ook opleidingen en coaching aan in hun domeinen. Het takenpakket van dit team is zeer gevarieerd. Ze schrijven bijvoorbeeld richtlijnen en verzamelen best practices die nuttig zijn om bij projecten de gevraagde kwaliteit te leveren. Ook werken ze projecttemplates uit waardoor we bij Smals op een gestandaardiseerde manier te werk kunnen gaan. Verder staan ze ook in voor de quality review van de projectdocumenten voordat deze aan onze klanten bezorgd worden. Sinds 2015 staat het team onder leiding van Didier Turpin. Close-up van Smals Een goede samenwerking met het Project Support Team is van essentieel belang voor de kwaliteit van ons werk. Het standpunt van Corentin Dekoninck, functioneel analist bij Smals Corentin Dekoninck werkt geregeld samen met medewerkers uit het Project Support Team. Hij was bijvoorbeeld betrokken bij een van de eerste projecten met Enterprise Architect Sparx Systems, een tool die in 2012 werd ingevoerd door methodoloog Bruno Renard. Als functioneel analist heeft u veel ervaring met Enterprise Architect (EA). Kan u kort uitleggen waarvoor deze tool dient? "Enterprise Architect is een modelleringstool die de hele ontwikkelingscyclus van een toepassing doorloopt vanaf de requirements tot de architectuur en datamodellen. De tool wordt ook als een ondersteuningssysteem voor documentatie gebruikt." Wat zijn de voordelen van een dergelijke tool? "Medewerkers moeten vaak snel op verschillende projecten kunnen worden ingezet. Omdat dit veel flexibiliteit vergt, heb je hiervoor een coherent systeem nodig. De documenten in de EA-tool hebben een voorspelbare structuur, wat ook het werk van onze reviewers vereenvoudigt. De templates zijn bovendien nuttig wanneer je in een groot team aan een project werkt, omdat ze jouw rol in het project duidelijk aangeven. Verder gaat de tool erg goed samen met de Agilemethodologie. Een van de kenmerken van Agile is dat we na elke sprint het project bijsturen. Met EA is het niet langer nodig om de documentatie telkens opnieuw aan te maken. Dit levert een enorme tijdswinst op." U heeft al vaak samengewerkt met het Project Support Team. Is deze samenwerking voor herhaling vatbaar? "Absoluut. Een goede samenwerking tussen de analisten en het PST is van essentieel belang voor de kwaliteit van ons werk. Het onderhoud van onze toepassingen is erg belangrijk in de business van Smals. Daarom focust dit team zich op de kwaliteit en coherentie van documentatie. Bovendien zien zij als geen ander de raakvlakken tussen de verschillende projecten, wat hergebruik bevordert. Het doel van het PST is om een zekere stabiliteit en betere resultaten te garanderen en met de EA-tool is er een grote stap in deze richting gezet." Foto's: Kelsey Ruys Van links naar rechts: Guy Ngongo, Didier Turpin, Bruno Renard, Tom Van Medegael, Guy Van Hooveld Guy Van Hooveld directeur van de afdeling ToepassingsOntwikkeling & Projecten (TO&P) "Het is belangrijk dat we bij onze projecten het budget, de deadlines en de kwaliteit respecteren om zo de klant tevreden te stellen. Dankzij onze methodologieën kunnen we op een consistente manier werken en dubbel werk vermijden. De richtlijnen die het PST uitschrijft, worden namelijk gebaseerd op de praktijk. Ze vloeien voort uit positieve ervaringen waar je van kan meegenieten wanneer je met een vraag naar onze medewerkers van het PST stapt. Waarom je een beroep moet doen op dit team? Omdat we zo samen de kwaliteit bereiken die Smals nastreeft, omdat onze specialisten stuk voor stuk ervaren mensen zijn die je gepast advies kunnen geven en omdat je zo geen methodes uitvindt, die we eigenlijk al hanteren bij Smals." Twee initiatieven onder de loep De onderstaande initiatieven tonen het belang aan van de wisselwerking tussen het PST en de ontwikkelingsteams. Er zijn namelijk heel wat projecten waar beide instanties bij betrokken zijn. Door samen te werken, bereiken ze betere resultaten. Agex - Agile Experience Agex is een virtuele cel die bestaat uit zowel mensen van ontwikkelingsteams als van het Project Support Team. Ze hebben als doel hun expertise over Agile (zie ook Symbiose nr. 53) te delen, support te verlenen en continue verbetering te promoten. Een van de pluspunten van het PST is dat ze de Agile-benadering binnen Smals vorm kunnen geven in de bestaande frameworks. SPQI - Software Process Quality Improvement Met dit initiatief van TO&P kaarten de ontwikkelingsteams aan wat er verbeterd kan worden in het proces voor projectbeheer en toepassingsontwikkeling. Bij heel wat SPQI-projecten werken de ontwikkelingsteams en het Project Support Team samen. Daar waar de ontwikkelingsteams de praktische kant belichten, zal het PST uitgaan van een meer generieke benadering. Door deze verschillende aanpakken samen te brengen, kunnen de teams de verbeterpunten optimaal verwezenlijken. Interview & redactie: Kelsey Ruys SYMBIOSE SYMBIOSE

6 Is er nieuws? Is er nieuws? Nieuwe formule om gegevens te delen De middagsessie van de analisten Deze nieuwe soort infosessie is bedoeld voor de 120 analisten bij Smals. Na het succes van de eerste middagsessie op 7 oktober 2014 heeft het team TT-functional een tweede sessie georganiseerd op 5 februari Het doelpubliek is goed ingegaan op deze oproep. Zoom op dit interessante initiatief... Middagsessie van 7 oktober 2014: Agile best practices & lessons learned Tijdens de sessie van 7 oktober waren ongeveer 80 deelnemers aanwezig. Na een gezellige lunch en een inleiding van Jean-Bernard Demorcy sprak Robert Stohr-Botar over het dagthema "Agile best practices & lesssons learned". Véronique Adam, functioneel analist binnen het Transversal Team, is een van de initiatiefnemers van deze sessie: "De community van de analisten wordt stukje bij beetje opgebouwd en dit soort vergaderingen ondersteunt deze evolutie. Deze sessies hebben als doel om de ontmoetingen, de verspreiding van kennis, de samenwerking en het delen van ervaringen tussen analisten te bevorderen." Klik op de foto van Véronique om haar standpunt te ontdekken. Middagsessie van 5 februari 2015: de beveiliging van een applicatie Een zestigtal personen woonde de vergadering van 5 februari bij. Deze ging over "De beveiliging van applicaties: de rol van de analist om de business security requirements te bepalen". Meer info op Intranext in het Competency Center Functional Analysts De keuze van het onderwerp was gebaseerd op de peiling aan het einde van de vorige sessie. Een derde van de analisten had interesse getoond voor het onderwerp dat voorgesteld werd door Denis Vandersteene, specialist in User & Access Management en spreker die dag: "Het leek me interessant om het te hebben over de beveiliging van een applicatie. In dit domein moet de nadruk op de centrale rol van de analist worden gelegd wat betreft de businessdefinitie van het doelpubliek van de applicatie (de gebruikers) en de toegangsregels. Deze regels moeten worden opgesteld om de veiligheid te garanderen. De procedure-aspecten (edu, CAB- IAM) waarmee men het resultaat van de analyses kan formaliseren en valideren, worden zeker niet vergeten. Na de sessie kreeg ik zowel veel positieve directe feedback (over de relevantie van het onderwerp en de bruikbaarheid van de informatie) als indirecte feedback (via de projectleiders die, dankzij de analisten die de sessie bijwoonden, aandacht kregen voor bepaalde punten)." Foto's: Nancy Boodts De "SPOC-analisten" bestaat uit 4 analisten die elk hun CSM vertegenwoordigen, uit 2 analisten die het team TT-Functional vertegenwoordigen en een analist die instaat voor methodologie. Van links naar rechts: Robert Stohr-Botar (voor de CSM Didier Roquet), Christophe Duerinckx (voor de CSM Anna-Maria Busacca), Dominique Thomas (TT-Functional), Bruno Renard (Methodologie), Tim Van Der Hulst (voor de CSM Igna De Backer), Jean Michel Ketelslegers (voor de CSM Geert Dewaersegger), Véronique Adam (TT-Functional). Jean-Bernard Demorcy, Community Manager TO&P en verantwoordelijke van het Transversal Team: "Dit soort initiatief lijkt me essentieel: de informele contacten bevorderen en communiceren over technische onderwerpen, dat versterkt het gevoel tot een community van specialisten te behoren die dezelfde bekommernissen delen en die dezelfde uitdagingen moeten aangaan. Het is een van de voorwaarden voor meer interactie en efficiëntere samenwerkingen." Robert Stohr-Botar, functioneel analist: "Tijdens deze eerste Middagsessie van de analisten hebben we besproken welke rol de analist in een Agile-project speelt. Het grote aantal deelnemers aan deze sessie heeft duidelijk gemaakt dat dit thema actueel is bij Smals. Dat bewijzen ook de vele interessante vragen en de feedback die we na de sessie kregen. De Middagsessie van de analisten is ook de ideale gelegenheid om kennis te maken met de analisten van andere teams en secties van Smals en om ervaringen te delen. Voor herhaling vatbaar!" Tussen en uur werden de eerste informele gesprekken gevoerd tijdens de walking lunch. Van tot uur nam Denis het woord. Het laatste kwartier werd ingevuld door een vraag-en-antwoordsessie. De volgende Middagsessie van de analisten is voorzien op dinsdag 5 mei, op hetzelfde tijdstip. Het onderwerp gekozen door de analisten is "Behaviour-Driven Development with JBehave" voor analisten. De sessie zal, samen met Fabrice Claes (FR architect), voorgesteld worden door Bart Van Brusselen (NL analist). Nancy Boodts (Org.com) Foto's: Kelsey Ruys SYMBIOSE SYMBIOSE

7 Is er nieuws? Is er nieuws? Migratie van het RSZ-Repertorium naar Oracle 11: een echte topprestatie! Op 6 december 2014 werd de database "Repertorium", die gebruikt wordt door de RSZ, van Oracle 9 naar Oracle 11 gemigreerd. Een uitzonderlijke uitdaging voor deze enorm belangrijke database! Ze bevat immers een grote verscheidenheid aan gegevens die gebruikt worden door talrijke actoren van de Rijksdienst: repertoriumgegevens, boekhoudgegevens, juridische gegevens, gegevens in verband met het toegangsbeheer van de toepassingen, enz. Dankzij een zorgvuldige voorbereiding en een vlotte samenwerking tussen de RSZ en Smals werd deze migratie succesvol uitgevoerd. 3de infosessie "Systemen, Support, Services" Op 29 januari 2015 werd er op initiatief van Luc Billion een infosessie georganiseerd voor de teams van I&S. Het doel was om de verschillende doelstellingen voor het nieuwe jaar en de lopende en toekomstige projecten te presenteren. De presentaties en debatten werden verzorgd door interne sprekers. Luc Billion nam de inleiding en het besluit voor zijn rekening. De volgende thema's werden besproken: Datacenters Synergies & Consolidation (Daniel Gobin) IAP - Internet Access Protection (Philippe Vanderheyden) G-Cloud & Roadmap (Daniel Vielvoye) Green Shift Status Update (Dirk Deridder) Met meer dan 115 deelnemers was deze sessie een groot succes. Foto: Nancy Boodts Personeelsfeest van 6 februari 2015 Het personeelsfeest van 6 februari 2015 was een mooie gelegenheid om elkaar in een gezellige, informele sfeer te ontmoeten. Klik hier om de foto's te zien die ongetwijfeld enkele goede herinneringen naar boven halen... Een deel van het team dat bijgedragen heeft tot het succes van de migratie. Van links naar rechts: Rudy Van Eeckhout (SPOC TO&P), Sébastien Dicque (SPOC Technisch Coordinator), Els Uyttenhove (SPOC Oracle), Anne-Joëlle Lechien (PL), Alexandre Soucisse (TPL), Catherine Schoetter (CSM). In de inzet: Gilles Delvaux (SPOC Weblogic) en David Jacquet (testcoordinator). Nvdr: SPOC = Single Point Of Contact. Sinds het ontstaan van deze database in de jaren 70, werden er in de loop der tijd veel kopieën aangemaakt. "Wij hebben dit alles gestroomlijnd, de overbodige kopieën verwijderd en het aantal gebruikte servers beperkt", verklaart Anne-Joëlle Lechien, projectleider. Twee jaar voorbereiding Gezien het zeer kritische karakter van de database werd de migratie lang en zorgvuldig voorbereid. Tijdens de twee jaren vóór de migratie hebben de 14 betrokken ontwikkelteams de toepassingen voorbereid die de database gebruiken en alle requests aangepast opdat ze compatibel zouden zijn met versie 11. Een vergelijkingstool werd getuned om Smals in staat te stellen de uitvoering van de requests te vergelijken tussen versies 9 en 11. Hierbij hebben we niet minder dan requests geanalyseerd om zeker te zijn dat de resultaten en performanties van versie 11 dezelfde waren als die van versie 9. Voelbare spanning op de grote dag Anne-Joëlle verklaart verder: "De dag van de migratie, namelijk op zaterdag 6 december 2014, hebben we alle portalen mysocialsecurity...) uitgeschakeld tussen 6.00 en uur. Met behulp van onze collega's van Eranova en Bucom hadden we vooraf een grote communicatiecampagne op poten gezet om de gebruikers op de hoogte te brengen. De spanning was te snijden omdat we allemaal wisten dat we moesten slagen... of dat we absoluut niet mochten mislukken. Er waren duizenden verbindingen met deze database. Elke technische coördinator moest een verbindingspool beheren. De SPOC WebLogic had een paneel van drie meter lang in zijn bureau met alle te wijzigen verbindingen. We hebben alle verbindingen onderbroken en de SPOC Oracle heeft dan de gegevens geëxporteerd om ze in een nieuwe database te plaatsen en de hele structuur in Oracle 11 te reconstrueren (met de autorisaties, de linken tussen de gegevens, enz.). Hij had precies negen uur om dit te doen!" Extra moeilijkheid: diezelfde dag moest de RSZ zijn elektrisch systeem onderhouden. Alle betrokken actoren bij Smals en de RSZ waren op hun post zaterdag voor de migratie en zondag om alles te testen. Alles is goed verlopen. En Anne-Joëlle concludeert met een glimlach: "De medewerkers van I&S waren zo goed voorbereid dat het voor hen op een klassieke trimestriële interventie leek!" Proficiat aan de vele mensen bij de RSZ en Smals die dit succes mogelijk gemaakt hebben! Nancy Boodts SYMBIOSE SYMBIOSE

8 Op stap met een collega Quentin Delsaut Achter de humor gaat een grote menselijkheid schuil Als beeldbewerker houdt hij ervan om zijn creativiteit de vrije loop te laten gaan. En u kan op zijn gevoel voor humor rekenen om uw lachspieren te trainen. Maar achter deze vrolijke frans gaat een man schuil die zeer gehecht is aan zijn familie en vrienden. Ontmoeting met onze collega Quentin Delsaut van het Bucom-team. De ducasse van de Doudou in Bergen, een niet te missen evenement. Simon en Robin, mijn zonen. MIJN DAG Hoe ziet een doorsnee dag eruit? "Ik sta op rond 5.15 uur. Na meerdere koffi es die mijn nog wat slaperige neuronen wakker zouden moeten schudden, neem ik de trein om 6.30 uur om "normaal gezien" op het werk aan te komen om 7.40 uur. 's Avonds neem ik opnieuw de trein rond uur. Ik kom rond uur thuis aan. Daarna gaat de dagelijkse marathon met mijn partner van start: het eten klaarmaken, de kinderen wassen, de fl es geven aan de kleinste, razendsnel eten... Om uur kan ik even op adem komen. Ik beland uiteindelijk voor de tv en ga slapen rond uur." Waar woon je? "In Montroeul-sur-Haine, een dorpje langs de Franse grens. Het is vlak langs Dour, de festivalgangers kennen het wel..." Wat is je functie? "Ik ben beeldbewerker bij Bucom sinds iets meer dan 7 jaar. Ik maak de papieren mededelingen voor de klanten op. Ik werk ook voor interne gesprekspartners aangezien ik de opmaak verzorg van bijvoorbeeld het jaarverslag. Ik ben wat met websites bezig via de newsletters en met video's via de e-learninghandleidingen die we sinds kort ontwikkelen." Wat betekent werken voor jou? "Het is een plaats waar heel wat gegevens, kennis, persoonlijkheden elkaar kruisen en waar iedereen zijn ervaring kan delen om de anderen ervan gebruik te laten maken en om ze te helpen zich te ontplooien in hun eigen werk." Waar hou je het meest van in je werk? "Ik hou ervan dat mijn creativiteit er niet ingeperkt wordt. Ik heb het geluk een functie uit te oefenen waar ik een beetje van alles doe: van het afdrukken op papier, het monteren van video's tot het creëren van logo's. Het is gevarieerd en boeiend." Zijn er aspecten waar je niet van houdt? "Ik heb er een hekel aan als er me opgedragen wordt om een project uit te voeren buiten alle lay-outregels of keuze van kleuren, etc. Werken in deze omstandigheden biedt geen meerwaarde aan de over te brengen boodschap, integendeel." Hoe beschrijf je jezelf? "Sommige collega's zullen zeggen dat mijn stemvolume me het meeste kenmerkt en dat ik de grenzen ervan nogal graag uittest. De anderen doen lachen is een van mijn grootste plezieren. Van jongs af hang ik graag de clown uit en dat zal niet gauw veranderen!" Waar droom je van? "Het is nogal afgezaagd maar het belangrijkste voor mij is om het beste te kunnen bieden en blijven bieden aan mijn familie." Heb je kinderen? "Ik heb twee zonen die Simon en Robin heten. De eerste is 5 en de tweede anderhalf jaar oud. Ik heb een enorm goede verstandhouding met hen. Ik probeer om als papa zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Naast kinderwagenraces is mijn belangrijkste sportactiviteit met Robin "nee" zeggen op alles wat hij niet mag aanraken. Ik vergezel en moedig Simon aan bij zijn wekelijkse privézwemlessen." Wat zijn je favoriete hobby's? "Als het weer goed is, maak ik graag samen met Simon een ritje met de fiets. Ik hou er ook van om te werken in ons huis. Tot slot hou ik, zoals de meeste mannen denk ik, van voetbal en dan meer bepaald van Standard Luik!" Wat is je favoriete bestemming? "We zijn voor de charme gevallen van de Balearen, of eerder voor Mallorca. Ik ben dol op dat eiland, de kleine inhammen van de zuidkust zorgen voor prachtige landschappen." Wat is voor jou belangrijk? "Vriendschap neemt een grote plaats in beslag in mijn leven. Ik hou ervan om nieuwe relaties op te bouwen en vooral om de relaties die ik al heb te versterken. Samen met goede vrienden een glas drinken is soms, vaak zelfs, de gelegenheid om het een en ander te bespreken terwijl de banden worden aangesterkt. De mensen waarvan ik hou te zien lachen is, zoals een van mijn collega's over mij zegt, mijn drijfkracht." Waar word je zenuwachtig van? "De karaktertrek waar ik echt een afkeer van heb is arrogantie. Ik verdraag geen mensen die er gebruik en misbruik van maken. Het ergste is dat ze er zich meestal niet bewust van zijn!" Wat is je lievelingsgerecht? "Zeetong à la meunière." Wat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? "Mijn vriendin Cindy, mijn kinderen, een voetbal en mijn iphone :-)" Wat is je favoriete cd? "Het is al lang geleden dat ik nog naar cd's luisterde. Maar mijn favoriet is het album Appetite for Destruction van de Amerikaanse hardrockgroep Guns N' Roses." Wat is je favoriete film? "Heat, de film gemaakt door Michael Mann met Robert De Niro en Al Pacino in de hoofdrollen." Aan welke collega wens je de pen door te geven? "Aan Christophe Ost." Interview: Nancy Boodts (Org.com) Foto genomen tijdens het personeelsfeest van 6 februari 2015, de vrolijke bende, die niet volledig is :-) Mijn scoutstotem, een maki dus. MIJN PARCOURS Ik heb een graduaat gevolgd in Beeldbewerking/Reclame aan het Koningin Astrid-instituut in Bergen. Ik heb vervolgens 4 jaar gewerkt voor de groep Sudpresse als beeldbewerker op de dienst Reclame. Na een job bij de krant Le Soir ben ik in oktober 2007 bij Smals begonnen. Foto van de Campanile di San Marco tijdens een citytrip naar Venetië voor de verjaardag van mijn vriendin. WAS IK Een dier, dan was ik een lemuur, een maki om precies te zijn. Een land, dan zou ik Spanje zijn. Een ding, dan was ik snoepgoed. Een kleur, dan zou ik rood zijn! Een gerecht, dan zou ik zeetong à la meunière zijn. Een eigenschap, dan zou ik vriendelijkheid zijn, hoop ik toch. Iemand anders, dan zou ik Gert Sterckx zijn, mijn chef ;-) SYMBIOSE SYMBIOSE

9 Nieuws van het personeel Nieuws van het personeel Infosessies gevolgd door een receptie om ons bedrijf voor te stellen aan de nieuwe medewerkers 13/02/2015: nieuwe gedetacheerde medewerkers Volgend vieruurtje van de gepensioneerden op dinsdag 19 mei 2015 Elk jaar nodigt Smals haar gepensioneerden uit voor een gezellig vieruurtje. Taartjes, koffie, schuimwijn, gezelligheid, een babbeltje met andere mensen... Het zijn slechts enkele ingrediënten die op het menu staan tijdens deze gelegenheid. Het volgende vieruurtje start om uur op dinsdag 19 mei 2015 en vindt plaats in de refter van onze site SC. Deze bevindt zich recht tegenover het Zuidstation (Fonsnylaan 20, 1060 Brussel). Een voorproefje van het vieruurtje vindt u op deze link waar u de foto's van het vieruurtje van 6 mei 2014 kan bekijken. Lang leve onze Smals-reünies! Van links naar rechts: Nicolas Célérier, Diederik Omanukwue, Vanessa Simonis, Alexandre Grasseels, Sandra Stevens, Bruno Biebuyck, Tom Van Limbergen, France Ghysbrecht, Michaël Tack, Gilles Marchal, Steven Engelen, Marianne Lahaye, Damien Poucet, Leen Publie, Conny Verachtert, Tim Vermeerschen. 25/02/2015: nieuwe interne medewerkers (Binnenkort) met pensioen 01/04/2015 Ludo Delie RIZIV 01/07/2015 Ludo Van Nuffelen Klantenbeheerder 01/07/2015 Christiana Nachtergaele Logistiek Een gelukkig pensioen! ruimhartigheid. Ze delen hun kwaliteiten. Op die manier wordt mijn menselijkheid herkend en wordt die onlosmakelijk verbonden met die van hen. Aldus de toelichting van Desmond Tutu. De heer Robert Crespinet, personeelslid op rust, is van ons heengegaan op 16 februari 2015 op 80-jarige leeftijd. Hij begon zijn carrière bij Smals op 16 mei 1958 en ging met pensioen op 31 december Foto's: Kelsey Ruys Van links naar rechts: Zakaria Lahit, Sandra Claes, Salvatore Rinninella, Fanny Taildeman (HR Director), Vivian Vachaudez, Frédérick Pitteurs, Thomas De Smedt, Henda Sammari. Happy Hour: een gezellig moment Elk trimester organiseert Smals een Happy Hour voor haar intern personeel. Er worden hapjes en drankjes aangeboden en collega s die hun 25, 35 of 40 jaar dienst vieren, ontvangen een bijzondere attentie. Medewerkers die gehuldigd werden op donderdag 18 december 2014 Overlijdens Met droefheid meldt Smals het overlijden van de volgende collega's: Mevrouw Lea De Cocker, personeelslid op rust, is van ons heengegaan op 14 maart 2015 op 75-jarige leeftijd. Ze begon haar carrière bij Smals op 16/06/1970 en ging met pensioen op 31/05/1999. De heer Alex De Neef, personeelslid actief bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO), is van ons heengegaan op 23 februari 2015 op 60-jarige leeftijd. Hij begon zijn carrière bij Smals op 07/03/1994. De grootste eer die je in mijn cultuur aan iemand kunt bewijzen, is zeggen: Yu, u nobuntu. Daarmee erken je dat die persoon de prachtige eigenschap ubuntu bezit, aldus de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu. Bij de voorbereiding van de viering, merkte Ingrid (de echtgenote van Alex) op dat ubuntu Alex op het lijf geschreven stond. De definitie van ubuntu is tweeledig. Eén: zo n persoon is vriendelijk, gastvrij, gul, zachtaardig, hartelijk en meelevend. Met andere woorden: iemand die zijn of haar sterke kanten in dienst stelt van anderen de zwakken, armen en zieken en die van niemand misbruik maakt. Zulke mensen behandelen anderen zoals ze zelf behandeld willen worden. En daardoor geven ze uitdrukking aan het tweede deel van de definitie van ubuntu: openheid en Mevrouw Gaby Weemaels, personeelslid op rust, is van ons heengegaan eind augustus 2014 op 74-jarige leeftijd. Ze begon haar carrière bij Smals op 16/04/1962 en ging met pensioen op 31/10/2002. Mevrouw Bernadette Manise- Herteryckx, personeelslid op rust, is van ons heengegaan in april 2014 op 97-jarige leeftijd. Ze begon haar carrière bij Smals op 22/11/1955 en ging met pensioen op 31/01/1977. Mevrouw Marie Rose Bodart, personeelslid op rust, is van ons heengegaan op 19 maart 2014 op 74-jarige leeftijd. Ze was de echtgenote van de heer Guy Conard, ook personeelslid op rust. Ze begon haar carrière bij Smals op 14/05/1973 en ging met pensioen op 30/04/2000. Wij bieden hun naasten onze oprechte deelneming aan. Foto's: Jan-Frans Lemmens Dominique Tonnelier (ICT & Operational Services, Pensioen/ OCMW's/Primula), 35 jaar dienst Marleen De Pauw (Klanten & Resources, Receptie), 35 jaar dienst Fonsnylaan Brussel - Tel Symbiose Personeelsmagazine Nr. 57 April 2015 Symbiose wenst de volgende mensen te bedanken: Anne-Joëlle Lechien, Corentin Dekoninck, Denis Vandersteene, Guy Van Hooveld, Ivo Clément, Jan-Frans Lemmens, Jean-Bernard Demorcy, Jean-Luc Vanneste, Kelsey Ruys, Kenneth Claes, Marc Mairesse, Nick Marly, Quentin Delsaut, Robert Stohr-Botar, Stefan Vanhoof, Tony Vanderbruggen, Véronique Adam, de Personeelsadministratie en alle andere mensen dit aan dit nummer meegewerkt hebben. Vertaling: David Degrendele, Nathalie Vanbrabant Coördinatie: Nancy Boodts, Lay-out: El'D graphic design Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de redactie Aangesloten bij de Belgische vereniging voor interne communicatie Verantwoordelijke uitgever: Frank Robben, Fonsnylaan Brussel SYMBIOSE SYMBIOSE

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

ronde van de HvW 2013

ronde van de HvW 2013 2013 J A A R V E R S L A G 2013 OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ronde van de HvW 2013 01 voorwoord......5 2 02 reclamekaravaan......9 P&O ontwikkelcirkels... SELOR aantal aanwervingen 2013...

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 www.smals.be Inhoud Voorwoord 3 ICT voor Werk, Gezin en Gezondheid 4 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 Corporate Social Responsibility 8 Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 51, maart 2009 In dit nummer: 1. Veranderingen brengen ook nieuwe kansen met zich mee 3. Samen bouwen 4. Mainframe

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012

Detron ICT & Telecom Groep. Jaarverslag2012 Detron ICT & Telecom Groep Jaarverslag 2O12 Jaarverslag2012 DETRON CONNECTS GROWTH & FUN Jaarverslag 2012 Detron ICT & Telecom Groep B.V. Inhoud Voorwoord George Banken (CEO) 6 Kengetallen en omzetverdeling

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2011 jaargang 15 nummer 1 www.vnsg.nl 10 vragen aan Nuria Simo CIO FrieslandCampina Pagina 18 De toekomst gezien door de bril van SAP Pagina 30

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden. De voorspellende analyses van KPMG & McLaren. Leven in een staat van cyberoorlog

Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden. De voorspellende analyses van KPMG & McLaren. Leven in een staat van cyberoorlog Magazine / juli 2015 Technologie: hot topic voor bedrijven en overheden De voorspellende analyses van KPMG & McLaren Leven in een staat van cyberoorlog Hoe topvrouw Kathleen Verhelst haar mannetje staat

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie