Release notes updates 5.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Release notes updates 5.1"

Transcriptie

1 Xelion Phone System Release Notes Release notes updates 5.1 Hier worden de veranderingen per update beschreven. Nieuwere updates bevatten altijd ook de updates van vorige updates. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het updaten loopt door ook al verdwijnt het update scherm. De voortgang kan gevolgd worden via de url (bij nieuwere systemen kan ook gebruikt worden). Het systeem mag niet herstart worden terwijl de update nog loopt. Bij het updaten worden aan het begin van de installatie de lopende gesprekken verbroken. Tijdens de installatie wordt de verbinding met de softphones tijdelijk verbroken. Na de installatie moet de softphone opnieuw opgestart worden zodat de laatste versie wordt opgehaald. Het is mogelijk dat tijdens de installatie het start scherm wordt aangepast waardoor het niet mogelijk is om bv. de QueryBuilder te gebruiken. Het is wel atijd mogelijk om te blijven bellen. De log van de installatie staat in Backups gemaakt met oudere versies (5.1 update 19 en ouder) kunnen niet meer gebruikt worden met update 20 en hoger. Daarom moeten er na de update, nieuwe backups gemaakt worden. Bij multitenant systemen worden alle tenants aangepast, ook de niet actieve. Update 20 Het beschikbare geheugen voor Oracle wordt nu automatisch vergroot als er meer geheugen op het systeem wordt geïnstalleerd. Er wordt nu op een andere manier ingelogd in Oracle. Hierdoor is de verbinding stabieler. Bij veel softphones kan wel het geheugengebruik op de server hierdoor toenemen. Opgelost: Bij multi-tenant systemen werd de ingestelde bewaartijd op de master tenant niet gebruikt bij het verwijderen van audio opnamebestanden (De bewaartijd op tenants wordt alleen gebruikt om te bepalen of er opgenomen moet worden. Een waarde van 0 betekent: niet opnemen, anders wordt de bewaartijd op de master gebruikt). Ondersteuning is toegevoegd voor de Plantronics Blackwire C310 en C320 USB headsets. Ondersteund is toegevoegd voor de Plantronics SAVI 440A USB headset. Er is een nieuw type licentie: PowerUser licentie. Hiermee kunnen meerdere toestellen in een aansluiting met 1 power user licentie gebruikt worden. Een gebruiker kan bv een softphone, hardphone en een sipclient op een smartphone in zijn aansluiting hebben, zonder dat de toestellen hiervoor afzonderlijk een licentie hebben. Er kan echter maar met 1 toestel tegelijkertijd gebeld worden. Ondersteuning voor force to PBX is toegevoegd. Hiermee kan via de mobile web client een gesprek van een mobiele telefoon via de Xelion centrale naar een extern nummer worden opgezet. Het is nu mogelijk om Xelion te branden. Het logo en de naam van het product wordt dan vervangen met het logo en de naam van de klant. Neem contact met Xelion voor meer informatie over branding. Bij het uitbellen via een trunk kan nu de p-preferred-identity header meegestuurd worden. Hiermee is het mogelijk om anoniem te bellen via Enterprise Voip trunks (INC , RFI ). De trunk moet als volgt geconfigureerd zijn om anoniem te kunnen bellen met Enterprise Voip: Bij de tab algemeen moet ondersteund verzenden nummers aangevinkt zijn. Bij de tab Geavanceerd moeten ondersteund anoniem bellen en Gebruik P-Preferredidentiy aangevinkt zijn. De velden Anonieme Caller Name en Anonieme Callerid moeten leeg blijven. Bij de gebruiker moet bij het scherm Telefooninstellingen, bel anoniem aangevinkt zijn. Dit kan ook via een speeddial aan- en uitgezet worden. Voortaan worden ip-adressen niet meer geblokkeerd als er vanuit hetzelfde ip adres andere toestellen geregistreerd zijn. Dit voorkomt dat een fout geconfigureerd toestel alle andere toestellen achter hetzelfde ip-adres kan blokkeren (INC ). Er kunnen nu vanaf een keuze menu rechtstreeks nieuwe aansluitingen gemaakt worden (RFS ). Er is een speeddial gemaakt om anoniem bellen aan of uit te zetten (INC ). Er is nu een maximaal aantal zoekwoorden waarop gezocht kan worden via de zoekregel. Voorheen kon iemand per ongeluk een lange tekst in de zoekregel kon plakken, waardoor de database te

2 zwaar belast werd en de gebruiker een tijd geblokkeerd kon zijn (INC ). Bij het updaten wordt nu aan het begin en het eind een datum in de log file geschreven (INC ). Het nummer van de beller staat nu indien bekend in het voic -bericht (INC ). Opgelost: Blind doorverbinden van een externe lijn naar een externe lijn werkte niet goed (INC ). Opgelost: Er komt nu een scrollbar als er veel wachtrijen getoond worden (INC ). Opgelost: Gesprekken kunnen nu geweigerd worden met de Xelion USB telefoon (INC ). Opgelost: Als er een gebruiker werd aangemaakt klopte de naam van het bijbehorend domein niet (RFI ) Opgelost: Een softphone zonder licentie kon twinning niet aan- of uitzetten (INC ). Opgelost: Als in de trunknaam een spatie zat, kon de channel info van een bijbehorend channel niet bekeken worden (INC ). Opgelost: Bij het verwijderen van een voic vanuit het voic s scherm kon er een foutmelding in de softphone verschijnen (INC ). Opgelost: Als bij een referentie veld direct een nieuw object werd gemaakt (bv. Een aansluiting bij standaard geen gehoor)., werd dit niet getoond als werd teruggegaan naar het oorspronkelijke scherm (INC ). Opgelost: Bij het doorschakelen kon de belrichting verkeerd zijn afgebeeld in de gesprekkenlijst (INC ). Opgelost: Testen verzenden mail gaf een foutmelding (INC ). Opgelost: Als de beheerder synchroniseerde met outlook, kon er ten onrechte een conflict-melding gegeven worden (INC ). Opgelost: Als je bij de csv import een gebruiker zonder toestel licentie en zonder twin importeerde kreeg je een null pointer exception (INC ). Opgelost: Mails die via het management pack verstuurd worden, geven nu de correcte afzender mee aan het SMTP protocol (INC ). Opgelost: Het automatisch opslaan van gesprekken had niet altijd tot gevolg dat de opnamen in de database werden geschreven (INC ). Opgelost: In de webpagina staat nu dat ook java 1.7 gebruikt kan worden voor Xelion (INC ). Opgelost: Als via een trigger een url geopend wordt, kunnen speciale characters (bv. '&') uit database velden nu als URL geformatteerd worden (INC ). Om dit formaat te gebruiken dient de property variableformat met de waarde url in de trigger gedefinieerd worden. Opgelost: rinkeltijd na blindtransfer klopt niet (INC , INC ). Opgelost: locatie van hotdesking wordt na het vervallen van de hotdesking verwijderd (INC-00622). Het veld ip-adres is van het telefoon-form verwijderd. Het ip-adres blijft wel in het scherm Asteriskstatus te zien (INC ). Opgelost: voic s van blindtransferred gesprekken worden nu correct verwerkt (INC ). Opgelost: het openen van web-adressen vanuit Xelion gaan fout als de protocol ( http ) er niet bij staat (INC ). Opgelost: het verkeerde web-adres wordt geopend als de label van het adres niet gelijk aan het adres is (INC ). Opgelost: call-pickup kan een gesprek van een andere tenant pakken als geen call-pickup groepen zijn gedefinieerd. Call-pickup kan nu niet cross-tenant werken (INC-06733). Opgelost: spelfouten: INC , RFS , INC , INC , INC Opgelost: in de debug info worden nu alleen gesprekken van de eigen tenant getoond (INC ). Opgelost: het opheffen van hotdesking verwijderd de twinning-relaties van een telefoon niet meer (INC ). Bij het veld Bewaar gespreksopname voor altijd geeft nu ook weer of de opname in de achtergrond wordt bewaard (RFI ). De actie document openen is bij Provisioning file installeren en Update file laden verwijderd (INC ). De disk vol melding wordt in een multitenant system alleen nog aan gebruikers van de master tenant getoond (INC ). Opgelost: Bij het automatisch vervallen van de hotdesking, wordt nu de toestellocatie verwijderd uit de presentielijst (INC ). Opgelost: Bij de 1 e keer beluisteren van voic , kon het voic object gelockt blijven. Hierdoor konden andere processen die hetzelfde object aanpassen blijven hangen (INC ). Opgelost: Een toestel die niet in een aansluiting zit, kan nu alleen gebruikt worden om te hot-desken of om het alarm nummer te bellen (INC-6825).

3 Je kunt nu via een optie bepalen of een getwinde softphone over moet gaan (INC ). Aantal problemen in de Exact synchronisatie zijn opgelost: Als de update niet geslaagd is, wordt niet meer elke minuut opnieuw de synchronisatie gestart. Er wordt nu elke 1000 records een commit van de database gedaan. Sommige characters in namen werden door exact niet correct behandeld waardoor de bijbehorende XML code niet correct was. Nu heeft dit alleen gevolgen voor het betreffende record. Andere records worden nu wel correct geïmporteerd. De gespreksduur wordt nu correct doorgegeven aan Exact: 4339 secondes is nu 01:12:19 in plaats van 01:72:19 Update 19 Nummercatch wordt niet meer ondersteund voor 64 bit java. Het is nu mogelijk om de externe beltoon op een usb apparaat uit te zetten. Dit kan ingesteld worden bij wijzig Geluid en telefooninstellingen in het Alle telefooninstellingen scherm. De Triggers zijn aangepast als volgt: De gebruikers waarvoor de trigger wordt aangeroepen kunnen gespecificeerd worden middels de Afscherming van de trigger. Een trigger wordt uitgevoerd voor de gebruikers die de betreffende trigger mogen zien. De syntaxis van de voorwaarde voor het uitvoeren van triggers is veranderd. Er moeten nu expressies gegeven worden, i.p.v. termen. Bijvoorbeeld: de oude voorwaarde ${remoteaddressable} moet nu geschreven worden als: ${remoteaddressable}!= null. Raadpleeg de documentatie als u triggers gaat gebruiken of reeds triggers gebruikt. Telefoongesprekken kunnen nu meegeluisterd worden. Om met een gesprek mee te kunnen luisteren moet het volgende gebeuren: De meeluisterende gebruiker moet autorisatie hebben voor het meeluisteren van de betreffende aansluiting. De autorisatie wordt gegeven in de tab Extra van de aansluiting. In de gesprekkenlijst dient men de blow-up venster van de gebelde persoon aan te roepen. In dit venster is een optie toegevoegd om met het gesprek mee te luisteren. Aastra 67XX toestellen kunnen nu Don't disturb en Voic notificaties weergeven. Deze notificaties kunnen bij de Functietoetsen in de Provisioning tab van het telefoontoestel geconfigureerd worden. Als op een multitenant systeem gebeld wordt naar een nummer van een andere tenant, wordt dit nu zonder tussenkomst van de trunk gebeld. Met de csv import kunnen nu telefoonnummers en telefoongroepen in het toestel veld worden ingevuld. De telefoonnnummers worden als externe doorschakeling aangemaakt. Er is voor Telefoongroepen een extra werkblad toegevoegd in het standard excel import bestand. Opgelost: niet alle veranderingen bij de trunk werden gelijk actief. Opgelost: De softphone kon blijven hangen als er tegelijk veel operaties van meerdere softphones werden uitgevoerd. Opgelost: Bij een multitenant kon de softphone blijven hangen bij het stopppen van een tenant. Opgelost: Bij het importeren werden telefoontoestellen niet goed in de aansluiting gezet (geïntroduceerd in update 17). Opgelost: Operators konden het wachtwoord van de beheerder wijzigen. Opgelost: Bij het verwijderen van een nummerblok bij een trunk konden te veel nummers verwijderd worden. Exact CTI connector is als volgt aangepast: Als personen of organisaties veranderen, worden alle telefoonnummers en adressen van personen en organisaties overschreven. Dit corrigeert een fout in de initialisatie van een bestaande personen. Telefoonnummers die in Xelion met de hand toegevoegd zijn worden hierdoor gewist. In Exact synchronisatie defaults, tab Defaults, onder Algemeen kunnen de tijdstippen van laatste synchronisaties gewijzigd worden. Als dit veld leeg gemaakt wordt, wordt hierna een volledige synchronisatie uitgevoerd in plaats van een incrementele. Er komt een waarschuwing als de organisatie van een HRM persoon niet kan worden gevonden. Geïmporteerde telefoonnummers worden nu op de standaard manier getoond. Update 18 Het is nu mogelijk om (via port forwarding) de softphone van een andere poort te downloaden dan

4 poort 80. Bij het inloggen van de softphone wordt niet meer gebruik gemaakt van poort 80. Hiervoor moet op de router de gewenste poort geforward worden naar poort 80 van de Xelion centrale. Daarnaast moet ook poort 1791 geforward worden (deze kan niet aangepast worden). Naast beheerders rechten kan een gebruiker nu ook operator rechten krijgen. Een operator kan alles doen wat een beheerder kan doen, behalve trunks configureren en updates installeren. Dit kan geconfigureerd worden bij de gebruikersinstellingen. Het vlaggetje voor beheerder is nu vervangen door een keuze menu. Bij het automatisch doorschakelen van gesprekken in een aansluiting, wordt nu doorgeschakeld op het begin van een nummer ipv. een compleet nummer. Een leeg nummer kan worden gebruikt om anonieme gesprekken door te schakelen. In de multitenant versie is bij het tenant-overzicht een scherm bijgekomen waarin de gebruikte diskruimte per tenant wordt weergegeven. De opnamebestanden die voor de update zijn gemaakt worden in dit overzicht niet meegenomen. Bij de trunk instellingen is een optie toegevoegd om een outbound proxy te definiëren. Als dit is ingevuld, lopen uitgaande gesprekken voor de trunk via deze proxy. Als dit leeg blijft verlopen de gesprekken via de standaard host (zoals in de vorige versies). Het is mogelijk om het adresboek te synchroniseren met mobiele telefoons en met outlook clients. De synchronisatie gebruikershandleiding is op de partner-site beschikbaar. Voor de sms module is ondersteuning toegevoegd om sms berichten te versturen en te ontvangen via Corperate Mobile. Deze versie heeft de mogelijkheid om te koppelen met Exact Synergy. Hiervoor is een aparte Xelion licentie nodig. Er is een reporting pack toegevoegd, waarmee per maandelijks rapportages met gespreksoverzichten worden verstuurd. Hiervoor is een aparte Xelion licentie nodig. Opgelost: Bij het blind doorschakelen van externe gesprekken, werd geen afzendernummer meegestuurd. Opgelost: De voic werd niet correct meegestuurd bij voic to (vanaf update 16). Opgelost: Als na afloop van een gesprek opnieuw een nummer wordt ingevoerd met de Xelion USB hoorn, wordt nu het vorige nummer gewist. Bij voic wordt het gesprek nu opgehangen na 60 seconden stilte. Dit was eerst 10 seconden. Opgelost: Bij wachtstandmuziek worden de regels met de muziekbestanden nu correct gewist. Opgelost: Er wordt nu een duidelijkere melding gegeven bij het verwijderen van een een aansluiting uit een callpickup groep. De laatste versie van de Xelion Mobile Phone Client wordt in deze update geïnstalleerd. De aparte update van de Mobile Phone Client is bij deze komen te vervallen en mag niet meer geïnstalleerd worden. Update 17 Opgelost: de CSV importer negeerde regels waarin het eerste veld leeg was. De oude 'Telefoongroepen' zijn hernoemd naar 'Call-pickup Groepen' en kregen een nieuwe icon. De nieuwe naam geeft hun functie beter weer. De naam 'Telefoongroepen' wordt nu gebruikt voor een nieuw type object: een groep van telefoontoestellen. De Xelion beheerder kan telefoongroepen maken en wijzigen via een nieuwe link in het scherm 'Beheer'. Er is een nieuw type telefoontoestel toegevoegd: een extern telefoontoestel. Bij een extern telefoontoestel wordt het telefoonnummer gespecificeerd en het is dus een doorschakeling naar een extern nummer. Een externe toestel heeft een licentie nodig. Bij het toevoegen van een telefoontoestel dient de gebruiker eerst te kiezen tussen de huidige intern telefoontoestel en het nieuwe type externe toestel ('doorschakeling naar een nummer'). Het gebruik van externe telefoons en telefoongroepen in een aansluiting: telefoongroepen en externe toestellen kunnen gewoon aan een aansluiting toegevoegd worden. De externe toestellen kunnen ook in een line-hunting schema opgenomen worden, met als enige beperking dat de laatstgebeld-tijd niet bepaald kan worden. Belangrijk: telefoons in telefoongroepen vormen geen deel van de aansluiting, dus ze krijgen niet automatisch lees-rechten in de logging van de gesprekken, en kunnen niet bellen via deze aansluiting. Met andere woorden: om met een telefoon zelf een nummer te kunnen bellen dient de telefoon direct in een aansluiting te zitten, en dus niet via een telefoongroep. De telefoongroepen worden alleen gebruikt als de aansluiting gebeld wordt.

5 Update 16 en van voic s: het nummer van het voic -menu staat voortaan in de notificaties van voic s. Het bericht wordt ook in HTML formaat gestuurd. Hotdesking: de speed-dial voor hotdesking kan nu de telefoon in een keer in meerdere aansluitingen zetten. De extra aansluitingen kunnen in het veld 'Extra aansluitingen' gespecificeerd worden. Toegevoegd aan trunk: bij de toegekende nummers kunnen nummerblokken toegevoegd of verwijderd worden. Aan aansluiting is in de tab 'Extra' de optie 'Inkomende kanalen niet gelimiteerd' toegevoegd. Indien geselecteerd worden inkomende gesprekken voor deze aansluiting niet geweigerd, ook al is maximaal inkomende kanalen bereikt. Server Instellingen: in de tab 'Lokale' kunnen nu de systeemtaal en de tijdzone veranderd worden. Het is nu niet meer mogelijk voor niet-beheerders om trunkinformatie via de querybuilder te bekijken. Opgelost: In een multitenant omgeving kon het voorkomen dat tenant gebruikers trunkmeldingen van andere tenants kregen als een tenant beheerder de status pagina opriep. Opgelost: Als in de querybuilder een fout wordt gemaakt kon de query niet meer geselecteerd worden en dus niet meer worden aangepast. Toegevoegd: softphone gebruikers krijgen een waarschuwing indien tijdens een sessie de server is geupdate. De gebruikers worden dan geadviseerd om de telefoon te herstarten. De look-and-feel van de softphone is aangepast. De invoervelden, scrollbars en tabs zien er nu iets anders uit. Op de Apple MAC werken voorlopig alleen de MS Windows toetscombinaties. Bijvoorbeeld: knippen en plakken kan met ctrl-x, ctrl-v ipv.cmd-x, cmd-v. Als een afzender nummer niet wordt herkend, wordt het afzender nummer als naam meegegeven ipv. De naam of de organisatie van de beller. Het nummer werd al wel altijd als caller id meegegeven. Hierdoor is het afzendernummer toch zichtbaar om de tiptel V28. Ondersteuning is toegevoegd voor de SAVI 440M USB headset. Als op de knop gedrukt wordt van de SAVI 440(M) om een audio kanaal te openen, terwijl er geen gesprek gaande is, blijft het audio kanaal nu open. Hierdoor kan de headset gebruikt worden om bv. voic s te beluisteren. Opgelost: Bij sommige USB headset werden gesprekken niet meer aangenomen als op de off hook knop werd gedrukt. Opgelost: In sommige dialogen (bv. de dialoog bij doorverbinden) was de meldtekst weggevalen. Opgelost: De landinstellingen bij de Lokaal tab in server instellingen en trunks, is geen link meer. Bij het selecteren van de link bleef de client hangen en werd er uiteindelijk een foutmelding gegeven. Xelion ondersteund nu zogenaamd 'branding': het door de provider aanpassen van icons, kleuren, lettertypen, teksten, etc. Neem contact met Xelion voor meer informatie. In de startpagina op de server verwijst de link om java te downloaden voortaan naar de standaard java download site van Oracle. Hiermee wordt voorkomen dat gebruikers een verouderde java versie installeren (was ook al in update 15). Update 15 De presentielijst is op een paar punten aangepast: Bellers worden weergegeven nog voor het gesprek tot stand in gekomen. Tot dat het gesprek wordt aangenomen blijft de naam van de beller knipperen. Geparkeerde gesprekken worden weergegeven met het nummer waaronder de lijn is geparkeerd. Er zijn verschillende fixes gedaan om ervoor te zorgen dat de lijst geupdatet blijft, en de status van de personen in de lijst juist is. De ondersteuning van de Xelion USB toestel is verbeterd: De 'Mute' knop wordt ondersteund. Het toestel stopt onmiddellijk met rinkelen als het gesprek is aangenomen. In de vorige versie bleef de telefoon soms nog een seconde afgaan. De invoer van de toetsen wordt nu in het zoekveld van de softphone geplaatst, en kan daar ook aangepast worden. Wanneer dan de 'Bel' knop wordt gedrukt belt Xelion het nummer in het zoekveld. De echo onderdrukking is verbeterd. Een 'Mute' actie is aan het gesprekkenvenster toegevoegd. Indien gekozen, wordt de output van de microfoon geblokkeerd. De 'Mute' wordt geannuleerd als de knop nogmaals wordt gedrukt of als een ander gesprek wordt actief.

6 'Blow-up' vensters kunnen nu verplaatst worden door ze met de muis te slepen. Opgelost: sinds update 14 gingen sommige draadloze toestellen 'on-hold', wanneer het gesprek op het toestel zelf was aangenomen. In het scherm 'Beheer' 'Systeem Status' is de menu-optie 'Reset channels' toegevoegd. Hiermee worden de Asterisk channels opnieuw bekeken en verwijderd indien ze niet meer actief zijn. Bij grote CSV imports kan het geheugengebruik van de server toegenomen zijn. Hierdoor kan het systeem traag reageren. Na een restart is dit weer verholpen. De volgende zaken zijn verbeterd in de import. Als er files ontbreken krijg je niet langer een foutmelding. Opgelost: Geimporteerde gebruikers stonden op inactief. Opgelist: Na het importeren kon in serverinstellingen en trunks/geavanceerd de instelling handmatig aanmaken van configuratie files aangevinkt zijn. De logfile van de softphone is veranderd als volgt: er worden vier generaties van de logfile gehouden de namen van de files zijn: xcc.log.0, xcc.log.1, etc elke file kan maximaal 1Mb groot worden de exceptions (foutmeldingen) worden ook apart gelogd in files met als namen: xcc.err.0, xcc.err.1, etc. Update 14 Support voor auto-provisioning van Yealink T38G en van Tiptel IP 28X. Opmerking over de indexering van de BLF en de speed-dial toetsen: de toetsen 1 t/m 10 zijn de toetsen rechtsonder, naast het keypad. De toetsen met index vanaf 11 zijn de toetsen rechts en langs het scherm. Deze toetsen kunnen in de duurdere modellen een label hebben. Let op: ook in toestellen waar geen 10 toetsen naast het keypad staan, begint het nummeren van de bovenste toetsen bij 11. De softphone ondersteunt nu de Xelion USB telefoon. Het is mogelijk om een nummer in te voeren met de toetsen op de telefoon. Voor de Xelion USB telefoon gelden nog de volgende zaken (dit zal in een volgende release aangepakt worden): 1. De mute-toets wordt nog niet ondersteund. 2. De interne ringer van de telefoon kan nog een seconde doorrinkelen nadat het gesprek is aangenomen. 3. De telefoon kan in sommige gevallen echo's genereren. De softphone ondersteunt nu de Plantronics SAVI 440 USB headset. Het is mogelijk om de Xelion database te koppelen met AFAS Profit. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Er is een CSV import mogelijkheid. Hiermee is het mogelijk om een adres boek of een complete configuratie te importeren. Er is een optie bij gekomen om automatisch opgenomen gesprekken weer te verwijderen. In serverinstellingen en trunks kan bij geavanceerd in het veld bewaartijd auto opgeslagen opnamen opgegeven worden hoeveel dagen deze opnamen bewaard moeten blijven. Als dit veld leeg is, worden ze nooit verwijderd. De meldingen in de gespreksverslagen (bv. voor doorverbonden gesprekken), zijn nu taal afhankelijk. De taal voor deze meldingen kan opgeven worden in serverinstellingen en trunks, Lokaal, Lokale instellingen. Deze wijziging wordt pas actief als het systeem opnieuw wordt opgestart, of in het geval van een tenant, als de tenant opnieuw wordt gestart. Opgelost: De bewaartijd voor gesprekken werd genegeerd. Als de bewaartijd ongelijk aan 0 was, werden opname bestanden 366 dagen op het systeem bewaard. Update 13 In de de form Beheer Server instellingen en trunks Geavanceerd is de optie Doorverbindentoets met dtmf code toegevoegd. Als deze optie actief is dan kan diegene die gebeld is met de *7 toets doorverbinden. Na het kiezen van *7 hoort de beller een kort boodschap waarna hij/zij het nummer draait. Als het nieuwe gesprek wordt beantwoord dan kan de beller ophangen om het doorverbinden te voltooien. Opmerking: als deze optie actief is dan worden gesprekken, niet peer-to-peer uitgevoerd. Als een softphone zonder licentie gebeld wordt, komt er weer een gespreksdialoog op het scherm. Het is dan niet mogelijk om het gesprek aan te nemen. Bij getwinde toestellen is een optie bijgekomen om het getwinde toestel niet automatisch te bellen

7 als de bijbehorende softphone gebeld wordt. Als deze optie staat aangevinkt, wordt het getwinde toestel alleen gebeld als het in een aansluiting staat die gebeld wordt. Op Microsoft Windows registreerd de softphone zichzelf voor de callto en tel url's. Hiermee kan een nummer via een hyperlink gebeld worden. Met de volgende regel kan vanuit een html pagina een nummer gedraaid worden: <a href= callto: > Bel xelion </a>. Als nu de link Bel xelion wordt geselecteerd wordt het bijgehorende nr gebeld. Vanuit applicaties kan een nummer gedraaid worden, met de volgende command line: start callto: Bijde provisioning van de Tiptel VP28 worden nu ook de extra opties meegenomen. Bijde provisioning van de Thomson ST2030 worden nu ook de extra opties meegenomen. Opgelost: Het gesprekkenoverzicht en de collegalijst waren niet altijd compleet. Opgelost: Wijzigingen in nummers van aansluitingen werden niet altijd goed weergegeven in de presentie lijst. Opgelost: Als java 7 wordt gebruikt kon niet ingelogd worden. Opgelost: Als er nog geen licentie was geinstalleerd of als er bij een tenant nooit licenties waren toegekend, kon er geen gebruikersaccount aangemaakt worden. Opgelost: Bij gebruik van sommige java versies bleef het afsluiten van de PC hangen op de softphone applictie. Opgelost: In update 12 werd de running call dialoog niet altijd aangepast bij doorverbinden. Opgelost: In update 12 werd bij externe gesprekken de interne ringtone doorgegeven. Opgelost: In de sms module kregen niet beheerders een security foutmelding bij het versturen van een sms. Opgelost: Bij het bellen wordt zogenaamde early media in de softphone nu ook doorgegeven als de state op ringing staat. Sommige providers geven op deze wijze een melding door om aan te geven dat een nummer niet meer in gebruik is terwijl de lijn toch over gaat. Opgelost: Bij voic to wordt nu het telefoonnummer i.p.v. onbekend in het onderwerp gezet als er geen persoon bij het nummer gevonden kan worden. Update 12 Het licentie mechanisme is uitgebreid. Om de querybuilder en reporting te blijven gebruiken moet een nieuwe licentie file geinstalleerd worden. Ondersteuning voor SMS is toegevoegd. Hiervoor is een aparte licentie nodig. Er kan nu een lijst van audio opnames worden aangelegd. Overal waar een opname geplaatst kan worden (bv. keuzemenu of voic ) kan de opname nu ook uit de lijst gekozen worden. Het is mogelijk om gebruikers beheerrechten te geven. Deze hebben dan dezelfde mogelijkheden als de standaard beheerder. Het is niet meer mogelijk om peer to peer bij een trunk op te geven, omdat dit problemen geeft als er meerdere trunks bij dezelfde provider verschillende peer-to-peer instellingen hebben. De functionaliteit is nog wel mogelijk via de geavanceerde sip opties. Het actieve gesprekkenvenster (Running Calls Dialog) kan geminimaliseerd worden. De wachttijd (timeout) bij direct doorschakelen kan nu gespecificeerd worden. Dat kan bij het beheren van een aansluiting in de tab 'Algemeen'. Indien deze wachttijd is niet gezet dan wordt er zoals vroeger de standaard wachttijd gebruikt. Lijsten worden nu gesorteerd: het laatst toegevoegde object wordt bovenaan gezet. De hyperlink naar de gesprekken lijst is uit alle forms verwijderd. De gesprekken kunnen in de collega lijst bekeken worden. Opgelost: Als een organisatienaam op een spatie eindigde, werden de werknemers niet weergegeven. Opgelost: Bij een conference call klopte de gegevens in de gesprekkenlijst niet altijd. Opgelost: In het actieve gesprekkenvernster (Running Calls Dialog) werd soms ten onrechte de optie Bel opnieuw niet getoond. Opgelost: Het gespreksverslag bij Opnieuw bellen klopte niet altijd. Opgelost: Bij provisioning van de Cisco 504g worden de instellingen nu meteen geactiveerd. Opgelost: Als bij een tenant een leeg nummer als toegekend beddrijfsnummer was toegevoegd, konden andere tenants geen toekende bedrijfsnummers meer toevoegen. Update 11 Opgelost: Bij 10 of meer zichtbare wachtrijen in de collegalijst, kon de softphone blijven hangen als de collegalijst werd opgeroepen (sinds update 8). Opgelost: Het importeren van deployment bestanden kon een foutmelding geven.

8 Opgelost: Twinning werd soms automatisch uitgezet (sinds update 10). Update 10 Opgelost: Eerste keer bellen geeft een vertraging doordat de 1e keer een aantal libraries geladen worden. Nu worden deze bij het opstarten ingelezen. Opgelost: Race conditie bij het inloggen. Opgelost: Snel achter elkaar stoppen en starten van een tenant kan een systeem crash veroorzaken. Opgelost: In de QueryBuilder was het icon voor het wijzigen van filter eigenschappen niet zichtbaar. Verbeterde trunk detectie. Als een nummer dat gebeld wordt (zoals in de To-Header staat), is toegekend als een beddrijfsnummer aan een trunk, maar niet aan een aansluiting, wordt nu de aansluiting die is opgegeven bij niet toegekende bedrijfsnrs. naar gebruikt. Als het nummer in de To-Header niet is toegewezen aan een aansluiting maar het nummer in de INVITE header wel, dan wordt het INVITE nummer gebruikt om te bepalen welke aansluiting moet worden gebeld. Ondersteuning toegevoegd voor provisioning van cisco spa toestellen (getest op spa504g en 303). Ondersteuning toegevoegd voor provisioning van polycom toestellen (getest op ip 550 en ip 330). Voor de automatische provisioning van polycom toestellen moeten deze eerst geconfigureerd worden voor tftp. Hiervoor moet van uit set-up gekozen worden voor server menu.. Het server type moet op Trivial FTP staan. Ondersteuning toegevoegd voor provisioning van de Thomson st2030. Het is mogelijk om vanuit de softphones files toe te voegen aan de tftp boot directory. In de provisioning tab in serverinstellingen en trunks is hiervoor een optie toegevoegd. Het is nu niet meer mogelijk om trunks en toestellen met dezelfde naam aan te maken. De link om een beheerderssessie op te starten in de master tenant is verwijderd. Het opstarten van de asterisk server is aangepast. Voortaan wordt asterisk automatisch gestart als de asterisk server stopt. Opgelost: Een trunk werd in het statusscherm niet als zodanig herkend als de trunk naam te lang was. In serverinstellingen en trunks is de tab voor provisioning weer zichtbaar in tenants. Opgelost: De opnames van doorverbonden gesprekken klopte niet altijd als het gesprek liep via een trunk met spaties in de naam. Het is nu mogelijk om vanaf een hardphone een voic bericht in te spreken. Dit gaat via het standaard voic menu. Als bij het opheffen van hotdesking het toestel als een twin is ingesteld van de aansluiting waarop de hotdesking betrekking heeft, wordt de twin verwijderd. Er is een nieuwe trigger HotDeskingAndTwinnen, waarbij een toestel bij het hotdesken meteen als twin wordt ingesteld. De layout van de collegalijst is verbeterd. Bij de home pagina kan nu versie 1.6u26 van java worden gedownload. De parameter 'callid' is aan triggers van gesprek-events toegevoegd. Update 9 Opgelost: Bij fedora 13 systemen klopte de configuratie van de tijdsynchronisatie niet. Hierdoor kon de klok verkeerd lopen. Forms kunnen vanuit de command-line in XPS geopend worden. De syntax is als volgt: webstart.exe -Xnosplash -open "formid=<form-id>" <address-jnlp-file> Er is een globale call-pickup code in het geval dat er geen pickup-groepen zijn gedefinieerd. De presence-list is gewijzigd. Een tab met de actieve aansluitingen is toegevoegd, de eigen lijst is nu geordend en de het updaten van de lijst loopt nu efficiënter. Triggers: bij het evalueren van de conditie worden fouten (exceptions) genegeerd. Hierdoor wordt het gesprek op de normale manier afgehandeld. Provisioning: Tiptel V28 wordt ondersteund. Het is nu mogelijk om alleen externe gesprekken op te nemen. Hiervoor is een optie bij serverinstellingen en trunks, geavanceerd: interne gesprekken niet opnemen. Bij toestellen en trunks is in de gevananceerd tab een optie Sta peer to peer toe bijgekomen. Hiermee is het mogelijk om het netwerkverkeer van een gesprek direct tussen 2 toestellen te laten lopen zonder tussenkomst van de Xelion centrale. Dit werkt alleen als de toestellen elkaar rechtstreeks kunnen bereiken. Dus niet als de toestellen zich achter verschillende NAT routers bevinden. Peer to peer verkeer kan alleen als het gesprek niet wordt opgenomen.

9 Bij toestellen en trunks is het nu mogelijk om extra sip opties als tekst toe te voegen (vergelijkbaar met de extra sip opties in server instellingen en trunks. In een multi tenant systeem, wordt bij een tenant weer de licentie informatie getoond bij serverinstellingen en trunks. Bij de Telefooninstellingen is de optie 'Direct doorverbinden optie in belmenu' toegevoegd. Als deze optie wordt geselecteerd dan krijgt de gebruiker in de popup menu van een telefoonnummer de optie om de huidige gesprekken direct naar het nummer door te verbinden. Update 8 Ondersteuning toegevoegd voor de Polycom CX200. Ondersteuning toegevoegd voor nieuwe modellen van de Jabra GN Opgelost: windows authenticatie kan blijven hangen (sinds update 7). Opgelost: Het server proces kan gaan restarten als een lege tenant actief wordt gemaakt (sinds update 7). Update 7 Provisioning van Tiptel VP 28 toestellen wordt ondersteund. Opgelost: Bij het (extern) doorschakelen van anonieme gesprekken werd soms een verkeerde caller id meegegeven. Hierdoor werd het gesprek niet altijd geaccepteerd door de trunk provider. Opgelost: Bij multitenant systemen kon het gebeuren dat trunk-down meldingen naar alle tenants werden gestuurd, ipv. de tenant die bij de trunk hoort. Er kunnen nu meer softphones tegelijk ingelogd zijn. Voorheen konden 100 tot 300 softphones een verbinding maken (afhankelijk van het aantal actieve tenants). Nu is dit meer dan Trunks met spaties in de naam worden nu correct weergegeven in het statusscherm. Normalisatie van anonieme nummers is verbeterd. Opgelost: Bij het herstarten kon het gebeuren dat sommige processen niet correct werden gestart (vooral wanneer veel softphones een verbinding proberen te maken tijdens het opstarten). Bij het invoeren van trunknamen en telefoonaccounts worden nu spaties en newlines aan het begin en het eind verwijderd. De centrale werkt niet correct met namen met newlines of spaties aan het eind. Update 6 Opgelost: Bij update 5 systemen, zijn sommige keuze menus (bijv. de Line Hunting Policy) leeg. De P-Asserted-Identity header wordt nu ook bij niet anoniem gesprekken meegestuurd indien dit bij de truk is aangegeven. Er is bij de trunk een nieuwe optie Ondersteunt extern doorschakelen. Als dit aangezet is, wordt als caller id, het nummer van de oorspronkelijke beller gebruikt. Het origineel gedraaide nummer wordt in de Diversion header meegestuurd. Bij de telefooninstellingen zijn bij de Geluid en Telefooninstellingen een aantal opties toegevoegd: Maantoon dempen: Als dit is aangevinkt, wordt geen maantoon gestuurd als er een 2 e gesprek binnen komt. Bevestingsdialoog bij doorverbinden: Als dit is aangevinkt komt er bij het doorverbinden een extra bevestings dialoog. Anders wordt er meteen doorverbonden. Gespreksvenster blijft 30 seconden na ophangen. Als dit is aangevinkt, blijft het gespreksvenster nog 30 seconden staan nadat de andere partij heeft opgehangen. Anders verdwijnt het venster meteen. Update 5 Als bij een telefoontoestel zonder licentie, de licentie wordt aangezet, worden de configuratie files meteen weggeschreven, zodat het toestel zich kan registreren bij de centrale. Opgelost: een verkeerd nummer in de call-details als het nummer niet toegekend is. Een betere boodschap in de call-details in het geval dat het gesprek is doorgeschakeld. Op sommige systemen ontbraken nog nederlandse audio files die nodig zijn om voic s te beluisteren via een hard phone. Het is nu mogelijk om anoniem te bellen als dit wordt ondersteund door de trunk provider. Dit kan aangegeven worden bij de trunk instellingen. Bij extern doorgeschakelde gesprekken wordt nu de Diversion header gezet.

10 Het aantal interne en externe kanalen kan gemaximeerd worden. Hiermee kan bij een beperkte bandbreedte de kwalitieit van het greprek worden gegarandeerd. Als de bewaartijd voor gesprekken op 0 staat, maar bij de Aansluiting is opgegeven dat gespreksopnamen altijd bewaard moeten worden, wordt nu toch een opname gemaakt. Opgelost: Bij Windows XP systemen, werd na het ophangen soms het laatste stukje van het gesprek herhaald. Update 4 Het automatisch opstarten van de telefoon bij het opstarten van de PC werkt nu ook goed bij multitenant systemen. Om de patch (na installatie) te activeren, moet de softphone een keer via de webinterface opgestart worden. Opgelost: Op sommige systemen werd de tftp daemon niet gestart. Update 3 Opgelost: Bij de single tenant versie kon het terugzetten van een backup niet gestart worden. Opgelost: Als een toegekend bedrijfsnummer al in gebruik is bij een andere tenant, wordt daar nu een correcte melding van gegeven. Het verwijderen van bedrijfsnummers heeft nu meteen effect. Opgelost: De client gaf soms een COM foutmelding. Opgelost: Als de softphone nieuw werd geïnstalleerd op de PC bij versie 5.1 (er was nog geen versie aanwezig), dan werd de softphone niet automatisch opgestart bij het opstarten van de PC. Als het callparking nummer nog niet was ingevuld, wordt het op 7000 gezet. Het callparking veld is voortaan readonly. Er wordt bij doorgeschakelde gesprekken geen melding meer gegeven van gemiste gesprekken. Als de voic actief is of bij geen gehoor een aansluiting is opgegeven, terwijl er geen timeout is opgegeven, wordt nu de timeout op 20 sec. gezet. Opgelost: Bij wachtrijen werd het aantal wachtende incorrect vermeld als er meerdere toestellen aan de aansluiting waren gekoppeld. Het wordt nu herkend als een gesprek wordt doorverbonden voor dat het is aangenomen (blind transfer). De verdere afhandeling van het gesprek (doorschakelen bij geen gehoor e.d.) wordt nu correct afgehandeld. Als er nog geen tftp server aanwezig is, wordt deze geïnstalleerd. De tftp server is nodig voor de provisioning van telefoontoestellen. Het is nu ook mogelijk om de tftp firewall instellingen vanaf de beheerders interface in te stellen. Op fedora 13 systemen wordt een update opgebracht van sommige systeem libraries. Dit verhoogt de stabiliteid van het asterisk process. Inbraakpogingen op SIP nivo worden beter gedetecteerd. Als vanaf een ip adres herhaaldelijk foute inlog pogingen worden gedaan, wordt het ip adres tijdelijk geblokkeerd. Dit maakt het moeilijker voor hackers om toestellen aan te melden. Het voorkomt ook dat er bandbreedte gebruikt voor de inbraakpogingen, waardoor de kwalitieit van gesprekken kan afnemen. Het is nog wel noodzakelijk om sterke wachtwoorden (zoals gegenereerd worden) gebruikt worden voor de toestellen. De speed dials: redirect to line en fallback to line, hebben de mogelijkheidgekregen om vanaf een willekeurig telefoontoestel een willekeurige aansluiting door te schakelen naar een willekeurige andere aansluiting. Deze versie voegt ondersteuning toe voor de DWOffice DW10 headset van Sennheiser. Update 2 Collega lijst is versneld. Probleem met automatisch opheffen van hotdesking is verholpen. Opgelost: Als de hoofdaansluiting van een toestel op niet storen staat, kan het toestel toch gebeld worden. Bij de Telefoon instellingen is een scrollbar toegevoegd aan de panel van beheerde aansluitingen. Getwinde toestellen zonder licenties worden niet meer gebeld. Hiermee kan voorkomen worden dat het toestel per ongeluk wordt aangenomen (bv in een remote desktop sessie). Update 1 Bij Call Hunting is least idle toegevoegd: het nummer dat laatst werd gebeld wordt als eerst geprobeerd.

11 Verbetering in Speed dial: Logging van Hot Desking is verbeterd. De aansluiting staat nu in de call log. In de telefoonlijst is de Icon van speed dial is veranderd. Actieve speed dial definities worden niet meer geblokkeerd, en zijn dus dynamisch te wijzigen. Bij het opstarten (bv na een database restore) wordt de mail daemon correct geconfigureerd voor Voic to Verbeteringen in de Collega lijst: problemen met het update van de status van personen zijn opgelost update problemen van wachtrijen opgelost Aan de instelling tab is een scrollbar toegevoegd. Bij het licentie overzicht is een indicatie toegevoegd voor het overschrijden van het maximaal aantal actieve licenties Het voic -to- -adres is nu ook zichtbaar in de master tenant. Call Parking geactiveerd. Het Call parking nummer dient wel in Serverinstellingen en trunks bij geavanceerd worden ingevoerd. Notificaties voor niet storen' en automatisch doorverbinden zijn verbeterd. Nummer catch werkt nu ook onder 64 bit java. Er wordt nu ook van OCR gebruik gemaakt, zodat de nummercatch bij meer applicaties werkt. De nummer catch kan nog wel conflicten met andere applicaties geven. Namen van personen en organisaties die voor de upgrade naar 5.1 zijn aangemaakt, kunnen weer gevonden worden. Hiervoor moet de database aangepast worden. Bij grotere databases (bv met veel adressen of veel belverkeer) kan dit enige tijd in beslag nemen. Op sommige systemen ontbraken Nederlands teksten voor voic . Deze zijn toegevoegd, Hierdoor werkt nu het uitluisteren van voic s via een hard phone correct. Op sommige systemen ontbrak de netwerk tool. Deze is nu toegevoegd. Installatie instructies Versie informatie De versie van het te upgraden systeem moet 'Version 5.1' of 'Version 5.1 update x' zijn. De versie is te zien door op de start pagina de i en daarna Versie informatie te selecteren, Het is ook te zien door, in het Systeem vak van Windows, met de rechtermuisknop het menu van Xelion openen en Xelion versie selecteren. Installatie Kies vanaf het start scherm Beheer, Server instellingen en trunks en daarna de update tab. Klik op het gele import icon. Selecteer daar de file xcc51_update*.cpio.gz. Hierna kan de update uitgevoerd worden met Start update. Omdat een aantal server processen herstart worden, kan de Xelion applicatie een aantal foutmelding genereren. Na enige tijd werkt alles weer (Bij multie tenant installaties kan dit langer duren omdat alle tenants moeten worden aangepast). De voortgang van het update proces is te volgen op waarbij host de naam of het ip adres van de Xelion centrale is. Om alle updates te activeren kan het nodig zijn om het systeem te herstarten. Het systeem kan herstart worden vanuit de netwerktool (kies Netwerk instellingen vanaf de beheer pagina).

Xelion 5.1 release notes.

Xelion 5.1 release notes. Hier worden de veranderingen per update beschreven. Nieuwere updates bevatten altijd ook de updates van vorige updates. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door

Nadere informatie

Xelion 6 release notes.

Xelion 6 release notes. Hier worden de veranderingen van de upgrade van Xelion 5.1 naar Xelion6 en de updates van Xelion6 beschreven. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door, ook al

Nadere informatie

Technische certificering training release 5.1 WELKOM

Technische certificering training release 5.1 WELKOM 1 WELKOM 2013 2 AGENDA Voorstellen Infrastructuur / Architectuur Pre installatie Gebruikerskennis softphone en beheerderconsole Basisconcepten: Trunk Aansluiting Toestel Gebruiker Extra Aansluitingen en

Nadere informatie

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3

Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Xelion 6 MT beheer handleiding v0.3 Inhoudsopgave 1. Xelion 6 MT Beheer 3 1.1 Wat doe je via de Master Tenant? 3 2. Een nieuwe tenant activeren 4 2.1 Je tenant verder afronden 5 2.1.1 Label & Naam toekennen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Contact Connect

Gebruikershandleiding Contact Connect Gebruikershandleiding Contact Connect Inleiding... 2 Introductie... 2 Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 3 Downloaden... 3 Installeren... 3 Inloggen... 3 Contact Connect Configuratie...

Nadere informatie

Handleiding Managed Telefonie

Handleiding Managed Telefonie Handleiding Managed Telefonie Inhoudsopgave Standaard gebruikersopties... 3 CALL PICKUP... 3 DOORVERBINDEN ZONDER RUGGESPRAAK... 3 DOORVERBINDEN MET RUGGESPRAAK... 3 GESPREK PARKEREN... 3 ANONIEM BELLEN...

Nadere informatie

Technische certificering training release 5.1 WELKOM

Technische certificering training release 5.1 WELKOM 1 WELKOM 2013 2 Voorstellen AGENDA Voorbeelden standaard oplossingen Redundancy / high availability Probleem analyse Vragen en Opmerkingen 3 VOORSTELLEN 4 Chef / secretaresseschakeling Met de chef / secretaresse

Nadere informatie

Om te starten met HIPIN, klikt u met de rechtermuisknop op het HIPIN pictogram. Als u hierop klikt, verschijnt onderstaand HIPIN menu.

Om te starten met HIPIN, klikt u met de rechtermuisknop op het HIPIN pictogram. Als u hierop klikt, verschijnt onderstaand HIPIN menu. Verkorte handleiding HIPIN Desktop Integratie HIPIN Desktop Integratie koppelt je Windows Desktop aan jou telefoon. Dat betekent dat je gesprekken kunt bedienen vanaf je desktop en dat je telefoon instellingen

Nadere informatie

Introductie Xelion. Inloggen op de Xelion tenant

Introductie Xelion. Inloggen op de Xelion tenant Introductie Xelion Inloggen op de Xelion tenant We beginnen met het inloggen op de tenant hiervoor gaat u naar http://bellen.annabellen.nl/tenant/(tenant naam)/admin.html Hier klikt u op de steeksleutel

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Xelion Softphone (bellen via de PC) snelstart gids Xelion Phone System Mei 2012

Xelion Softphone (bellen via de PC) snelstart gids Xelion Phone System Mei 2012 Xelion Softphone (bellen via de PC) snelstart gids Xelion Phone System Mei 2012 Voor eindgebruikers; om snel met Xelion te kunnen gaan werken Met dank aan CNE bv - Amstelveen Inhoud 1 PC geschikt maken

Nadere informatie

Xelion 6 release notes.

Xelion 6 release notes. Hier worden de veranderingen van de upgrade van Xelion 5.1 naar Xelion6 en de updates van Xelion6 beschreven. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door, ook al

Nadere informatie

Handleiding Contact Connect installatie en gebruik. Auteur: Luc Verschuren Datum: Versie: 1.0 Aantal bladen: 13

Handleiding Contact Connect installatie en gebruik. Auteur: Luc Verschuren Datum: Versie: 1.0 Aantal bladen: 13 installatie en gebruik Auteur: Luc Verschuren Datum: 23-6-2016 Versie: 1.0 Aantal bladen: 13 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Introductie... 4 2. Installeren en in gebruik nemen van Contact Connect... 5 2.1

Nadere informatie

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem

iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem iphone Softphone App voor het Vox DaVo IP Systeem (Vox DaVo Small IP of Vox DaVo Large IP) Installatie en gebruikershandleiding Vox DaVo iphone App Handleiding Veranderingen aan de specificaties zijn voorbehouden.

Nadere informatie

x-lite 5.0 De X-lite 5.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit

x-lite 5.0 De X-lite 5.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit x-lite 5.0 De X-lite 5.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit te proberen of voor thuisgebruik. Configureren Download

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7

Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7 Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Softphone Installatie Handleiding

Softphone Installatie Handleiding Softphone Installatie gids Softphone Installatie Handleiding Specifications subject to change without notice. This manual is based on Softphone version 02.041 and DaVo I en II software version 56.348 or

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7

Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7 Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

x-lite 4.0 De X-lite 4.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit

x-lite 4.0 De X-lite 4.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit x-lite 4.0 De X-lite 4.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit te proberen of voor thuisgebruik. Configureren Download

Nadere informatie

NDI Advanced Toestel Yealink T41P

NDI Advanced Toestel Yealink T41P NDI Advanced Toestel Yealink T41P Versie: V.1.0 Eerste versie: 4 juli 2016 Laatst gewijzigd: 18 Augustus 2016 1 Toestel layout 2 Basis functionaliteiten 2.1 Een gesprek starten Een gesprek starten kan

Nadere informatie

Xelion 6.10 Handleiding Installatie en Beheer Juli 2015

Xelion 6.10 Handleiding Installatie en Beheer Juli 2015 Xelion 6.10 Handleiding Installatie en Beheer Juli 2015 Document versie 6.10 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software:

Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Er zijn diverse andere software platformen en providers die werken met SIP, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende software: Counterpath Bria SIP client. Net2 Entry Configuration Utility (SIP

Nadere informatie

HD IP Conferentie Toestel

HD IP Conferentie Toestel HD IP Conferentie Toestel CP860 Quick Start Handleiding Inhoud verpakking De volgende onderdelen zijn ingesloten in de verpakking. Indien een onderdeel niet aanwezig is, raadpleeg dan uw leverancier. Het

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Xelion voor ios V2.0 Gebruikershandleiding

Xelion voor ios V2.0 Gebruikershandleiding Xelion voor ios V2.0 Gebruikershandleiding Augustus 2015 Copyright 2015 Xelion b.v. Alle rechten voorbehouden. Xelion is een geregistreerd handelsmerk. Alle in dit document genoemde handelsmerken zijn

Nadere informatie

bria voor iphone versie 1.2.8

bria voor iphone versie 1.2.8 bria voor iphone versie 1.2.8 Altijd en overal bereikbaar op uw Belcentrale VoIP account? Registreer een extensie op uw iphone (3G, 3GS, OS 3.1.2 +), ipod (Touch 2nd Generation +) of ipad met de Bria iphone

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 5 Voicemail 6 Verkort kiezen 7 4. Belgegevens

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Hosted VoIP Gebruikershandleiding Meer info: www.hostedvoip.nu. 17 april 2013

Hosted VoIP Gebruikershandleiding Meer info: www.hostedvoip.nu. 17 april 2013 Hosted VoIP Gebruikershandleiding Meer info: wwwhostedvoipnu 17 april 2013 Inhoudsopgave 1 Online beheer 11 Inloggen 12 Uitloggen 2 Mijn instellingen 21 Persoonlijke informatie 22 Telefoon 23 Doorschakelingen

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk

VastMobiel integratie Telfort Zakelijk VastMobiel integratie Telfort Zakelijk Gebruikers Handleiding 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. VastMobiel integratie... 3 2.1. Identiteit... 3 2.2. Bellen en gebeld worden... 3 2.3. Gebeld worden... 3 2.4.

Nadere informatie

Office 365 gebruiken en beheren

Office 365 gebruiken en beheren Office 365 gebruiken en beheren Inhoud 1. Office 365 gebruiken... 3 Stap 1 Persoonlijke instellingen wijzigen... 4 Stap 2 Aan de slag met Office 365... 4 Stap 3 Werken met Office 365... 6 1. Beheren van

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobiDM

Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding MobiDM Gebruikershandleiding voor versie 3.6.2 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. DE MOBIDM PORTAL.... 2 1.1. INLOGGEN... 2 1.2. WACHTWOORD VERGETEN?... 2 2. TOESTELBEHEER.... 3 2.1. OS-AFHANKELIJKE

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk WebBeheerhandleiding 2. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC

HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC INHOUDSOPGAVE: 1 Installatieproces voor BeeldBezoek op uw pc of laptop... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanmaken van gebruiker... 3 1.3 BeeldBezoek registreren... 4 1.4 Contactpersonen

Nadere informatie

dé vernieuwende telecomoperator voor ondernemers Handleiding Auto-provisioning Yealink toestellen

dé vernieuwende telecomoperator voor ondernemers Handleiding Auto-provisioning Yealink toestellen dé vernieuwende telecomoperator voor ondernemers Auto-provisioning Yealink toestellen Auto-provisioning Via de Provisioning Interface van gntel is het mogelijk om de toestellen van Yealink automatisch

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Lync 2010 korte gebruikershandleiding

Lync 2010 korte gebruikershandleiding Lync 2010 korte gebruikershandleiding In deze korte handleiding worden de basishandelingen binnen Lync versie 2010 toegelicht. Op de TU/e wordt Lync 2010 beschikbaar gesteld om uniforme communicatie mogelijk

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE CONSOLE... 4 BEHEER VIA DE BROWSER... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Connecsy 6.0 Features

Connecsy 6.0 Features Document versie: 1.0 Status: Final Datum: 13 March 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...2 2. CONNECSY DXS/BLF FUNCTIE...3 3. CONNECSY OUTLOOK INTEGRATIE...4 4. CONNECSY NOTITIEVELD...5 5. CONNECSY E-MAIL

Nadere informatie

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding

Tritel Beheer telefooncentrale. ipad Beheerhandleiding Tritel Beheer telefooncentrale ipad Beheerhandleiding 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding... 3 3. Telefooncentrale beheer ipad App... 4 4. Telefooncentrale configureren... 5 4.1. Algemene instellingen...

Nadere informatie

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0

Getting Started. AOX-319 PBX Versie 2.0 Getting Started AOX-319 PBX Versie 2.0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 3 ONDERDELEN... 3 INSTALLATIE EN ACTIVERING... 3 BEHEER VIA DE BROWSER... 4 BEHEER VIA DE CONSOLE... 5 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Functionele specificaties

Functionele specificaties Functionele specificaties Versie software: 6.13 Release datum: Februari 2016 Xelion BV. Niets uit deze document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Handleiding Telefooncentralebeheer

Handleiding Telefooncentralebeheer Handleiding Telefooncentralebeheer Document: Handleiding Telefooncentralebeheer Datum: 9-1-2017 Versie: 2.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Telefooncentrale... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Polycom IP 650. Gebruikershandleiding. www.escaux.com

Polycom IP 650. Gebruikershandleiding. www.escaux.com Polycom IP 650 Gebruikershandleiding Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Factuur2King 2.0.3 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.3, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509

MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 MatrixKozijn OrderRegistratie 3.2 SP2 Build 509 Nieuw Bestelorder De inkomststatus in het zoekscherm voor bestelorders bevat betere omschrijvingen en wordt gekleurd weergegeven. Indien er geen leverdata

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Beheer portaal. Portaal handleiding. Dashboard

Beheer portaal. Portaal handleiding. Dashboard Portaal handleiding Om dagelijkse handelingen gemakkelijker te maken heeft VoIP Mobiel een portaal, hier kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in uw telefoon configuratie. In deze korte handleiding zullen

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen

Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Simmpl provisioning-handleiding voor Tiptel IP2x en Yealink T2x toestellen v060516rh Postbus 5236 9700 GE Groningen T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E callvoip@callvoip.nl

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Polycom VVX Gebruikershandleiding.

Polycom VVX Gebruikershandleiding. Polycom VVX 1500 Gebruikershandleiding Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep dempen Een oproep

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

EnterpriseVOIP Quick Guide installatie SIP account Voorbeeldinstallatie X-Lite.

EnterpriseVOIP Quick Guide installatie SIP account Voorbeeldinstallatie X-Lite. Voorbeeldinstallatie X-Lite. Het is aan te raden om uw testaccount eerst uit te proberen met een SIP softclient, zoals X-Lite, een gratis client van Counterpath. Deze bijlage beschrijft de stappen noodzakelijk

Nadere informatie

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids

Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus versie 1.06 Snelle gebruikersgids Snelle gebruikersgids Norman Ad-Aware 1 2 augustus 2005 Inhoudsopgave: Gebruikersgids Norman Ad-Aware SE Plus... 3 Introductie... 3 Installeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Hoe de IP110-telefoon gebruiken

Hoe de IP110-telefoon gebruiken Hoe de IP110-telefoon gebruiken E. Lievens & J. Kater In opdracht van Com8 nv v 1.0 P a g e 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ANATOMIE VAN HET INNOVAPHONE IP110 TOESTEL... 4 3. BASIS FUNCTIONALITEITEN... 6

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding

Cisco IP Phone SPA504G. Gebruikershandleiding Cisco IP Phone SPA504G Gebruikershandleiding Inhoud Toestel... 3 Indeling... 3 Scherm opbouw... 4 Indien geen gesprek... 4 Indien in gesprek... 4 Gebruik van de telefoon... 5 Gebruik van de hoorn, handsfree/luidspreker

Nadere informatie

handleiding bria voor iphone versie 1.3

handleiding bria voor iphone versie 1.3 handleiding bria voor iphone versie 1.3 Altijd en overal bereikbaar op uw Belcentrale VoIP account? Registreer een extensie op uw Apple iphone of ipod Touch met de Bria iphone Edition. Uw account instellen

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

handleiding siemens gigaset

handleiding siemens gigaset handleiding siemens gigaset Maak uw Siemens gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten?

e-mail Welk programma gebruikt u voor het verzenden en ontvangen van uw e-mailberichten? Sunshine IT Postadres Sunshine IT De Koolmees 8 7671 VP VRIEZENVEEN Via onze website Pagina Contact E-mail (meestal binnen 24 uur antwoord) info@sunshine-it.nl Telefoon (liefst alleen indien dringend)

Nadere informatie

Handleiding Online PBX Beheer Tool

Handleiding Online PBX Beheer Tool Handleiding Online PBX Beheer Tool Versienummer: 20150508 Inleiding De Dean Online PBX Beheer Tool is een online tool waarmee u zelf eenvoudig wijzingen kunt doorvoeren in uw telefonieomgeving. Voor het

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

Handleiding Meet-Me Conferencing

Handleiding Meet-Me Conferencing Handleiding Meet-Me Conferencing Document: Handleiding Meet-Me Conferencing Datum: 28-3-2017 Versie: 1.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 2.1 Inloggen als gespreksleider...

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie