Xelion 6 release notes.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Xelion 6 release notes."

Transcriptie

1 Hier worden de veranderingen van de upgrade van Xelion 5.1 naar Xelion6 en de updates van Xelion6 beschreven. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door, ook al verdwijnt het update scherm. De voortgang kan gevolgd worden via de url (bij nieuwere systemen kan ook gebruikt worden). De Xelion server mag niet herstart worden terwijl de update nog loopt. Bij het updaten van systemen met 5.1 update 19 of lager, worden aan het begin van de upgrade de lopende gesprekken verbroken. Tijdens de installatie wordt de verbinding met de softphones tijdelijk verbroken. Na de installatie moet de softphone opnieuw opgestart worden zodat de laatste versie wordt opgehaald. Het is mogelijk dat tijdens de installatie het start scherm wordt aangepast waardoor het niet mogelijk is om bv. de QueryBuilder te gebruiken. Het is wel altijd mogelijk om te blijven bellen. Backups gemaakt met oudere versies (6.6 of lager) kunnen niet meer gebruikt worden met Xelion6 update 7. Daarom moeten er na de update, nieuwe backups gemaakt worden. Bij multitenant systemen worden alle tenants aangepast, ook de niet actieve. Xelion 6 update 7 patch 3 Deze patch kan toegepast worden op Xelion 6 update 7 systemen (met of zonder patches). Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update7p3.dat. De installaties verstoort gesprekken die in een wachtrij wachten als handel gesprekken op volgorde af is aangevinkt. Een aantal verbeteringen werken pas nadat de softphone opnieuw is opgestart. De Microsoft Outlook plug-in en de Xelion callto optie volgen de branding. De taal van de Outlook plug-in wordt aangepast aan de interface taal van Outlook. Xelion 6 update 7 patch 2 Deze patch kan toegepast worden op Xelion 6 update 7 systemen (met of zonder patches). Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update7p2.dat. De installaties verstoort gesprekken die in een wachtrij wachten als handel gesprekken op volgorde af is aangevinkt. Een aantal verbeteringen werken pas nadat de softphone opnieuw is opgestart. Bij het bellen van de trunk werd soms in het caller name veld (display-name in het From: veld) de naam van de beller gezet. Sommige trunk providers verwachten daar de callerid ipv. In het callerid veld. Nu is de werking gelijk aan versie 6 update 6 bij niet doorgeschakelde gesprekken. Als bij de trunk het veld ondersteunt extern Laatste wijziging

2 doorschakelen niet is aangevinkt, wordt in de caller name het oorspronkelijke nummer van het doorgeschakelde gesprek gezet. Een aantal problemen met de nieuwe wachtrij functionaliteit zijn verholpern: o Opgelost: De wachtrijen werken nu correct als externip is ingevuld. o Opgelost: De wachtrijen werken nu correct als compactheaders = yes is toegevoegd aan de geavanceerde sip opties. o Opgelost: De wachtrijen werkte per telefoonnummer ipv per aansluiting. o Opgelost: Het was niet mogelijk om naar een wachtrij te bellen as de caller-id gelijk was aan de account naam van een telefoontoestel. Opgelost: Het openen van documenten met onbekende protocollen werkte toch niet altijd. (RFI , INC ) Opgelost: Drag en drop van velden kon het veld leegmaken waarvandaan gekopieerd werd. Opgelost: Bij het importeren met outlook kon een foutmelding optreden dat csv_files.zip niet gevonden kon worden. Opgelost: Het beheer status scherm kon foutmeldingen geven (hierdoor kon het gebeuren dat je het status scherm niet kon starten) Xelion 6 update 7 patch 1 Engelse audio files voor de wachtrijmeldingen zijn toegevoegd. Xelion 6 update 7 (zomer release) Deze update kan toegepast worden op alle Xelion 6 systemen. Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update7.dat. De ESPA module wordt nu ook op multi-tenant systemen ondersteund (INC , INC ). De wachtrijfunctionaliteit is uitgebreid. o Gesprekken worden in volgorde aangeboden aan de aansluiting. Als er geen toestel beschikbaar is, wordt gewacht totdat er weer een beschikbaar is. Daarna wordt dit toestel meteen gebeld. Als deze optie aan staat, wordt het default hunt toestel veld genegeerd. o Als de afhandeltijd is ingesteld, wordt na het ophangen van een toestel, het toestel pas na de afhandeltijd gebeld. o Tijdens het wachten kan het aantal wachtenden aan de beller worden doorgegeven. Dit kan worden ingesteld met Rapporteer het aantal wachtenden. Bij opnamen aantal wachtenden kan een wachtmuziek categorie worden opgegeven. Bij 1 wachtende wordt het eerste bestand afgespeeld, bij 2 wachtende het 2 e en zo verder. Als er geen bestanden meer zijn, wordt steeds het laatste bestand herhaald. Als er geen categorie wordt opgegeven, worden standaard meldingen afgespeeld. Laatste wijziging Pagina 2

3 o Met Gebruik keuzemenu s in de wachtrij, wordt tijdens het wachten het keuze menu geactiveerd. De beller kan een dtmf-code intoetsen en de bijbehorende keuze uit het keuze menu wordt geactiveerd. Het is hier niet mogelijk om een 0 met een intern nummer te draaien. Bij het keuze menu zelf moet Gebruik keuze menu niet aangevinkt worden, omdat anders het standaard keuze menu wordt uitgevoerd. Om de nieuwe functies te gebruiken moet bij de tab Wachtrij de optie Handel gesprekken op volgorde af aangevinkt worden. Als dit niet is aangevinkt blijven de wachtrijen werken zoals in de vorige versies. (INC ). De chat functies zijn uitgebreid: o Je krijgt geen chat-alert als de status op niet storen staat (INC ). o Het openen van hyperlinks werkt correct (INC ). o Je kunt nu een groeps-chat starten. Hiermee worden de chats gedeeld met de hele groep. o Derden kunnen chatten met leden van een chat-groep. Bijlagen kunnen direct geopend worden (INC ). Opgelost: Bij het openen van een nieuwe tab kon een foutmelding optreden (INC ). Management pack en reporting is verbeterd (INC , INC , INC ). Diverse typefouten opgelost (INC , INC , INC , INC , INC ). Bij toestelgroepen wordt nu getoond in welke aansluiting zij zich bevinden (INC ). Je krijgt nu een alert als het testnummer in een aansluiting wordt gebruikt. In dat geval heeft de aansluiting voorrang op het testnummer (INC ). Opgelost: Als je beheerrechten op een aansluiting van een gebruiker hebt, kun je het persoonlijk bericht van de gebruiker aanpassen door zijn persoonskaart te openen(inc ). Opgelost: Bij het toekennen van een organisatie bij een persoon kon een foutmelding optreden (INC ). Opgelost: Als vanuit outlook een afspraak voor een hele dag werd geïmporteerd, werd deze in de Xelion agenda over 2 dagen uitgesmeerd (INC ). De gebruikersstatus wordt op meer plaatsten (bv. in zoekresultaten of de persoonskaart) getoond (RFI ) Documenten die geopend worden via triggers kunnen nu andere protocollen gebruiken dan http of https (RFI ). Opgelost: Bij gebruik van de Sennheiser DW Office DW10 werd bij het ophangen van het huidige gesprek, ook andere gesprekken opgehangen (INC ). De gebruiker kan het opnemen van een telefoongesprek pauzeren. Deze functionaliteit kan geactiveerd worden in Beheer -> Server instellingen en trunks -> geavanceerd -> Gebruiker mag gespreksopname pauzeren. Het stoppen en herstarten van de opname Laatste wijziging Pagina 3

4 wordt in het Running Call Dialog (RCD) gedaan m.b.v. een knop die naast de verwijzing naar het gesprekverslag staat. Opgelost: callto en sip tel werkte niet altijd vanuit Microsoft Windows 8 (INC-8060, INC- 8038). Er wordt een plug-in in Microsoft Outlook geïnstalleerd waarmee men kan bellen vanuit outlook (INC -7905). De Android app is verbeterd. Deze komt binnenkort beschikbaar in Google Play. Ondersteuning is toegevoegd voor de IPhone app. Deze is inmiddels ter certificering aangeboden aan Apple. Als dit is voltooid wordt de app aangeboden in de Apple App Store. Bij Wachtstandmuziek is het mogelijk om aan te geven of de bestanden op volgorde of op willekeurige volgorde moeten worden afgespeeld. Voor bestaande categorieën werkt dit pas nadat opnieuw een upload van de bestanden is uitgevoerd. Opgelost: Op Fedora 19 systemen was het mogelijk om via ssh direct als de gebruiker root in te loggen. De configuratie is aangepast zodat dit niet meer is toegestaan (bij niet Fedora 19 systemen was dit al het geval). Bij een trunk moet nu expliciet aangegeven worden of een Diversion-header moet worden toegevoegd (optie gebruik Diversion header onder geavanceerd) bij het extern doorschakelen van een gesprek. Bij bestaande trunks is dit standaard aangezet. Bij nieuwe trunks staat dit standaard uit. Xelion 6 update 6 Het is nu mogelijk om presentiegroepen te definiëren In de presentielijst kan de gebruiker kiezen welke groep weergegeven wordt. Hiermee kan bijvoorbeeld per afdeling een presentielijst met medewerkers gemaakt worden. Xelion 6 update 5 patch 1 Opgelost: De autostart functie werkte niet meer correct met java 7 update 65. De softphone werd wel gestart, maar er moest nog op ok gedrukt worden om in te loggen. Opgelost: Door het importeren van de outlookagenda, kon in serverinstellingen en trunks onder de tab geavanceerd, de instelling handmatig aanmaken van configuratie files geactiveerd worden. Xelion 6 update 5 Deze update kan toegepast worden op Xelion 6 systemen. Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update5.dat. Deze update bevat de patches tot en met update 4 patch 2. De gebruikersstatus is aangepast. De volgende statussen zijn toegevoegd of veranderd: o Inlogstatus : als de gebruiker is ingelogd dan is de status Ingelogd (groen) en als de gebruiker is uitgelogd dan is de status Niet verbonden (rood). Laatste wijziging Pagina 4

5 o Beschikbaar : deze status wijzigt niet meer automatisch en blijft totdat een andere status is gekozen. o Niet beschikbaar : net als de status Beschikbaar blijft deze status gelden totdat een andere status is gekozen. Na het inloggen met de softphone wordt het gebruikersstatus-formulier geopend. In dit formulier kan de gebruiker zijn status bekijken en aanpassen Xelion 6 update 4 patch 4 Deze update kan toegepast worden op Xelion 6 update 4 systemen. Deze patch bevat alle voorgaande patches voor update 4. Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update4p4.dat. Opgelost: De autostart functie werkte niet meer correct met java 7 update 65. Xelion 6 update 4 patch 3 Deze update kan toegepast worden op Xelion 6 update 4 systemen. Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update4p3.dat. Opgelost: Door het importeren van de outlookagenda, kon in serverinstellingen en trunks onder de tab geavanceerd, de instelling handmatig aanmaken van configuratie files geactiveerd worden. Xelion 6 update 4 patch 2 Deze update kan toegepast worden op Xelion 6 update 4 systemen. Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update4p2.dat. De vertalingen voor de agenda voor de locales en_uk en en_us zijn aangepast. Xelion 6 update 4 patch 1 Deze update kan toegepast worden op Xelion 6 update 4 systemen. Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update4p1.dat. Er is een optie scherm nummer af toegevoegd onder de extra-tab van een aansluiting. Als dit is aangevinkt, worden uitgaande nummers afgeschermd. Dit kan gebruikt worden in combinatie met callto. Als een nummer wordt gebeld met start Xelion.Callto:<nr> wordt het telefoonnummer gebeld terwijl het niet zichtbaar is voor de beller. Er moet ook worden gezorgd dat de beller niet de gespreksverslagen kan zien. De 1 e aansluiting van de telefoon bepaalt hoe wordt uitgebeld. Hiervoor moet de gebruiker uit zichtbaarheid gesprekken gehaald worden. Verder moet bij de gebruikersinstellingen onder de tab domeinen het domein van de betreffende aansluiting verwijderd worden. Hiervoor moet de client opnieuw gestart worden zodat de laatste versie van de client wordt gedownload. Laatste wijziging Pagina 5

6 Opgelost: bij Fedora 19 systemen met Oracle 12c werkte de windows authenticatie niet meer nadat update 4 was geïnstalleerd. Xelion 6 update 4 Deze update kan toegepast worden op alle Xelion 6 systemen. Hij kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update4.dat. Het is nu mogelijk om een automatische csv-import in te plannen. Bij een volgende import kunnen eerder geïmporteerde objecten aangepast worden. (INC ) Bij de outlook import worden nu ook afspraken geïmporteerd. Gedurende de afspraak wordt de status van de persoon in de presentielijst op afspraak gezet. Je kunt nu in Xelion agenda s beheren. Om dit te activeren is een nieuwe licentie nodig. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. (INC ) Per aansluiting kan een wallboard getoond worden. Hiermee kunnen statistieken van inkomende gesprekken per aansluiting worden gemonitord. Zie de installatiehandleiding voor informatie over de configuratie van het wallboard (INC ) De status van een persoon is nu zichtbaar bij de persoonskaart (INC ). Er is een optie toegevoegd (Bel niet rechtstreeks tussen tenants bij serverinstellingen en trunks, geavanceerd) om het rechtstreeks bellen tussen tenants uit te zetten. Als dit geactiveerd is, worden gesprekken tussen tenants behandeld als ieder ander nummer (INC ) Er is een speeddial SetCallerid toegevoegd, waarmee gebruikers via een speeddial de callerid kunnen wisselen. De beheerder kan bepalen uit welke mogelijkheden gekozen kan worden. Zie de installatie handleiding voor details. Bij de Hotdesking en Hotdesking en twinning speeddial kan bij eigenschappen NoPrimary toegevoegd worden. Als dit is toegevoegd (de waarde is hier niet van belang), wordt de aansluiting als laatste toegevoegd bij de lijst met aansluitingen van een toestel. Hierdoor blijft het toestel met dezelfde aansluiting uitbellen als voor de hotdesking. Als NoPrimary niet aanwezig is, blijft de werking zoals voorheen en belt het toestel uit met de nieuwe aansluiting. Er is nu ondersteuning voor provisioning van Tiptel IP v70 toestellen (INC ). Het is bij de AASTRA 55i nu ook mogelijk om de softkeys te provisionen (INC ). Voor installaties geleverd op de intel NUC is ondersteuning voor de Belkin USB 2.0 Ethernet Adapter model nummer: F4U047 toegevoegd. Bij het bepalen van de caller id wordt de softphone nu hetzelfde behandeld als hardphones. De 1 e aansluiting in de lijst wordt nu gebruikt voor de caller id. Voorheen werd voor de softphone hiervoor altijd de persoonlijke aansluiting gebruikt, ongeacht de positie in de lijst met aansluitingen. (INC ) Het is nu ook mogelijk (als dit is aangezet) om zowel uitgaande als inkomende gesprekken via *7 door te verbinden. (INC-7828, RFI ) Opgelost: Wijzigen van opmerkingen bij een adres was onduidelijk (INC ). Laatste wijziging Pagina 6

7 Opgelost: De DND speeddial zet nu ook de status in de presentielijst op niet storen (INC , INC ). Opgelost: Er kon een fout optreden bij het afluisteren van telefoongesprekken als de opnamen niet verwijderd mochten worden (INC ). Instellen van de beveiliging van gespreksverslagen is verbeterd (INC ). Opgelost: De telefoon kon niet aangenomen worden als de dialoog voor de outlookimport geopend was (INC ). De outlook import is verbeterd (INC , INC ) Opgelost: De managementpack resultaten waren niet altijd beschikbaar in Xelion. (INC ) Opgelost: wijzigen van het type van een telefoonnummer kon resulteren in een foutmelding (INC ). Opgelost: Beheerders kregen foutmeldingen bij het beheren van aansluitingen in de Xelion 6 interface. Het is nu alleen mogelijk om aansluitingen via de 5.1 beheerders interface aan te passen. Via de Xelion 6 interface kunnen alleen aanpassingen gedaan worden die ook gewone gebruikers als beheerder van een aansluiting kunnen maken. (INC ) Opgelost: In sommige gevallen (o.a. bij het aanpassen van het schema voor de AFAS synchronisatie) werd een datum niet correct in de database geschreven (INC ). Opgelost: Het centrale bedrijfsnummer van een persoon was niet zichtbaar in de preview (INC ). Opgelost: Gebruikers die beheerder van een aansluiting waren, konden de aansluiting verwijderen (INC ). Opgelost: Er was een optie om een gespreksverslag te verwijderen terwijl dit niet mogelijk is. Bij het verwijderen van een gespreksverslag kreeg je een melding dat dit niet was toegestaan. De optie is nu weggehaald. (INC ) Het toevoegen van een telefoonnummer aan een persoon is verbeterd. (INC ) Opgelost: Bij objecten werd het telefoonnummer niet als zoekwoord toegevoegd. Hierdoor werden objecten nooit herkend bij binnenkomende gesprekken (INC ). Opgelost: bij het toevoegen van een onbekend inkomend nummer aan een organisatie, trad een foutmelding op (INC ). Opgelost: Semafoons waren niet zichtbaar bij organisaties. Opgelost: In de Xelion 5.1 interface konden onbekende inkomende nummers niet meer rechtstreeks toegekend worden aan een persoon of organisatie (RFS ). Opgelost: Bij nieuwe systemen geleverd met Fedora 19 en Oracle 12c kon het voorkomen dat de backup niet compleet was. Bij incomplete backups verschijnt het volgende in de log: EXP-00008: ORACLE error 604 encountered ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-01426: numeric overflow Laatste wijziging Pagina 7

8 Na update 4, kan deze melding nog steeds verschijnen, maar wordt hij gevolgd door n rows exported. In dat geval is de backup in orde. Bij Fedora 19 systemen wordt een update geïnstalleerd voor openssl waarmee de heartbleed bug wordt opgelost. Overigens gebruikt Xelion niet de functionaliteit waarop deze bug van toepassing is. Xelion 6 update 3 patch 3 Deze patch staat in de file xcc6_update3p3.dat. De patch kan alleen toegepast worden op systemen waarop update 3 is geïnstalleerd (met of zonder patches). Hiermee wordt ook patch 1 en patch 2 geïnstalleerd. Tijdens de installatie van deze patch kan de verbinding met de softphone verbroken worden. Telefoongesprekken worden niet verbroken. Voorheen konden beheerders van een aansluiting bij de uitzondering op de nachtstand, de opname van de aansluiting bij de uitzondering wijzigen. Doordat er nu meerdere uitzonderingen zijn is dit niet mogelijk. Om de opname van een uitzondering aan te passen moeten gebruikers nu ook beheerder zijn van deze aansluiting, ze kunnen dan direct bij deze aansluiting de opname aanpassen. Opgelost: Bij het importeren van outlook informatie kon een oneindige loop ontstaan als er in de agenda een repeterende afspraak zonder einddatum stond. Opgelost: De network tool had geen geldig certificaat. Opgelost: Bij het herstarten van Fedora 19 systemen na het installeren van patch 1, kon het voorkomen dat de machine geen netwerk adres kreeg. Opgelost: Het terugzetten van een backup werkte niet altijd goed op Fedora 19 systemen (de backup werd niet ingelezen of het systeem werd niet herstart na het inlezen). Opgelost: Bij de AFAS synchronisatie had de optie om mp3 files te synchroniseren de verkeerde tekst (INC ). Opgelost: Datum velden zonder tijd werden niet altijd correct in de database geschreven (INC ). Xelion 6 update 3 patch 2 Deze patch staat in de file xcc6_update3p2.dat. De patch kan alleen toegepast worden op systemen waarop update 3 is geïnstalleerd (met of zonder patches). Hiermee wordt ook patch 1 geïnstalleerd. Tijdens de installatie van deze patch kan de verbinding met de softphone verbroken worden. Telefoongesprekken worden niet verbroken. Opgelost: Er was geen icon in het beheerformulier voor het aanmaken van provisioning profielen. Opgelost: Het icon voor de rapportage-instellingen werd alleen getoond als er zowel een management pack licentie als een kostenrapportage licentie aanwezig was. Met alleen een managementpack licentie werden de instellingen niet getoond. Laatste wijziging Pagina 8

9 Opgelost: Bij het opruimen van oude managementpack rapporten, kon een nullpointer foutmelding komen, waardoor er geen rapporten meer werden gegenereerd. Dit gebeurde bij meer dan 100 rapporten. Opgelost: Bij de nachtstanduitzonderingen kon een nullpointer foutmelding komen als een uitzondering verwijderd werd. Xelion 6 update 3 patch 1 Deze patch staat in de file xcc6_update3p1.dat. Het is alleen nodig voor Fedora 9 systemen die met xcc6_update3.dat (zonder b) geüpdatet zijn naar update 3. De installatie van deze patch heeft geen invloed op lopende gesprekken of de verbinding met de softphone. Dit lost een probleem op met Fedora 9 (zie opmerking hieronder bij update 3). Xelion 6 update 3 Deze update kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update3b.dat. De file xcc6_update3.dat (zonder b) werkt niet op Fedora 9 systemen (machines die geleverd zijn tot en met 2010). Als daar xcc6_update3.dat is geïnstalleerd, moet voordat er een reboot wordt gegeven, update3 patch 1 geïnstalleerd worden. De Linux versie kan vanaf de linux command prompt getoond worden met het commando uname r. Voor Fedora 9 systemen eindigt dit op fc9.x86_64 (bv fc9.x86_64). Updaten met de nieuwe update file xcc6_update3b.dat werkt op alle Xelion systemen. Het geheugengebruik van de softphone is verminderd omdat er minder formulieren in het geheugen worden gehouden. Hierdoor is ook het geheugengebruik van de server verminderd (INC ). Opgelost: De hotdesking werd niet altijd automatisch afgemeld. Dit was het geval bij aansluitingen waar Log als niet was ingevuld (INC ). De grootte van aantal formulieren, waaronder de presentielijst, kunnen nu veranderd worden. Het is nu mogelijk om bij de nachtstand meerdere uitzonderingen op te geven (INC ). De AFAS profit synchronisatie heeft nu ondersteuning voor Profit 2014, Profit Online, Profit insite (voorheen Profit web services). MP3-opnamen kunnen nu inline verstuurd worden. Daar is niet meer een windows share voor nodig. De performance van de Android app is verbeterd. De nieuwe versie van de app wordt beschikbaar gemaakt in Google Play. De oude versie van de app werkt ook met update 3, maar geeft geen performance winst. Om de nieuwe versie van de app te gebruiken is minimaal versie 6 update 3 nodig. De kostenrapportage in de reporting module is verbeterd. Het is nu mogelijk om het chat alert geluid aan te passen. Nieuwe installaties worden geleverd met Fedora 19 en Oracle 12c. Deze versie heeft ondersteuning voor Hyper-V. Backups die gemaakt zijn met Oracle 12c kunnen niet Laatste wijziging Pagina 9

10 ingelezen worden in andere systemen. Het is wel mogelijk om backups van oudere systemen in te lezen in Oracle 12c (INC , INC ). Het zoek-berichten menu in de zoekbalk heeft een extra keuze Alle berichten. Hiermee kan, op een met de 5.1 interface vergelijkbare manier, gezocht worden naar gespreksverslagen. De UK vertalingen zijn verbeterd (INC ). Opgelost: Het was niet mogelijk om personen in het gespreksverslag te wijzigen (INC ) Opgelost: De beveiliging van een gespreksverslag kon niet veranderd worden (INC , INC ). Er kunnen profielen gemaakt worden voor de provisioning van telefoontoestellen. Bij de provisioning van een toestel kan verwezen worden naar een profiel, waardoor instellingen centraal kunnen worden bijgehouden (INC ). De volgende lijsten kunnen nu in een keer leeggemaakt worden: gemiste gesprekken, voic s, gevlagd en alerts INC ). Xelion 6 Update 2 patch 4 Opgelost: Er kon een deadlock optreden bij het ophalen van de presentielijst. Hierdoor kon de softphone blijven hangen (INC ). Xelion 6 Update 2 patch 3 Dit is een interne release. Xelion 6 Update 2 patch 2 Deze patch kan alleen gebruikt worden voor systemen met versie Xelion 6 update 2 (eventueel met patch 1). Tijdens de installatie van deze patch kan de verbinding met de softphone verbroken worden. Telefoongesprekken worden niet verbroken. Deze patch kan geïnstalleerd worden met de file xcc6_update2p2.dat. Doorschakelingen op sip toestellen worden gehonoreerd (INC ). Opgelost: Bij het doorverbinden vanaf een niet-softphone kon het gebeuren dat er geen opname van het gesprek gemaakt werd. Om conflicten te voorkomen bij het gelijktijdig genereren van configuratie files, is dit nu gesynchroniseerd. Xelion 6 Update 2 patch 1 Deze patch kan alleen gebruikt worden voor systemen met versie Xelion 6 update 2. Het installeren van de patch heeft geen effect op actieve softphones en lopende gesprekken. Als de softphone opnieuw wordt gestart, worden de veranderingen actief. Deze patch kan geïnstalleerd worden met de file xcc6_update2p1.dat. Laatste wijziging Pagina 10

11 Opgelost: De softphone gebruikte altijd de Xelion 6 GUI ook als de 5.1 GUI was geselecteerd. Xelion 6 Update 2 Deze update kan alleen toegepast worden op Xelion 6 systemen. Als vanaf Xelion6 update 1 (zonder patches) wordt geüpdatet, kan de browser pagina die wordt geopend een foutmelding geven. Door de pagina een aantal keer te herladen, wordt de correcte log pagina weergegeven. Op de recentste Mac versies kan er een melding komen dat Xelion 6 niet geopend kan worden omdat het van onbekende ontwikkelaar afkomstig is. De workaround hiervoor is om vanuit Safari de downloads in het context menu van xcc.jnlp de optie Toon in Finder te kiezen. En daarna in het context menu van xcc.jnlp Openen met en Java Web Start,app (standaard) te kiezen. Wanneer het icon van Xelion 6 op de desktop staat, kan dit vervolgens gebruikt worden om Xelion 6 te starten. Deze update kan geïnstalleerd worden met de update file xcc6_update2.dat. De chat functionaliteit is verbeterd: De alerting is verbeterd. Het is nu ook mogelijk om referenties (personen en organisaties) te versturen via de chat. De reporting functionaliteit is verbeterd. Meerdere rapporten kunnen nu in 1 keer worden gepland. Resultaten van geplande rapporten worden nu apart opgeslagen in de database. Vanuit de zoekbalk is de SMS functie alleen zichtbaar als de gebruiker een SMS-licentie heeft. De SMS-licentie wordt nu standaard geleverd bij een SMS bundel. Deze licenties zijn niet meer per gebruiker maar per systeem. De beheerder kan dit aanpassen zodat de licenties toch per gebruiker worden uitgedeeld, zodat alleen een beperkte groep kan SMS-en. Het instellingen icon verandert in een waarschuwingsicon wanneer de softphone is doorgeschakeld. Het meeluisteren van een gesprek kan nu via een blow-up van het betreffende gesprek gestart worden. Het Speed-dial script AutoAttendantMessage is toegevoegd om de boodschap van een keuze menu te kunnen aanpassen. De gesprekopnamen van een aansluiting kunnen afgeschermd worden. In de tab Zichtbaarheid gesprekken in de instellingen van een aansluiting, is de optie Gesprekopnamen afschermen toegevoegd. Als deze optie is aangevinkt dan kunnen gebruikers in het veld Gesprekopnamen zichtbaar voor gespecificeerd worden. Deze gebruikers kunnen dan de opnamen van de betreffende aansluiting zien en beheren. Het bewaren en afluisteren van gesprekken is duidelijker geworden in de Xelion 6 GUI. Als de gemiste gesprekken worden bekeken, wordt de teller voor de gemiste gesprekken op 0 gezet. Xelion 6 werkt nu ook correct als alleen Java 6 op het systeem staat. Met Java 6 is alleen de Xelion 5.1 gebruikersinterface mogelijk. Laatste wijziging Pagina 11

12 Opgelost: Bij het archief werden de gesprekken in het weekaanzicht maar van één dag getoond Opgelost: Op MAC OS X worden de icons nu correct weergegeven. Opgelost: Als in de softphone een uitgaand gesprek niet werd aangenomen, werd het nummer soms een aantal keer opnieuw gedraaid. Opgelost: In de mobile web app, werkte bellen via de pbx niet. Xelion 6 Update 1 patch 2 Deze patch kan alleen toegepast worden op Xelion 6 update 1 systemen. Patch 2 omvat ook de updates in patch 1. Het installeren van de patch heeft geen effect op actieve softphones en lopende gesprekken. Als de softphone opnieuw wordt gestart, worden de veranderingen actief. Opgelost: De beheerders versie startte met de Xelion 6 interface, als die voor de standaard softphone was geselecteerd. Nu wordt de beheerders versie altijd gestart met de Xelion 5.1 interface. Opgelost: Elke keer als de softphone werd gestart vanaf het bureaublad, werd het icon van de softphone opnieuw geïnstalleerd. Xelion 6 Update 1 patch 1 Deze patch kan alleen toegepast worden op Xelion 6 update 1 systemen. Opgelost: De URL voor de update en restore log (http://<host>/xcc/updatelog.cgi) gaf een foutmelding. De alternatieve link bleef wel werken. Xelion 6 Update 1 Om te updaten vanaf een Xelion 5.1 systeem (tot en met update 28), moet xcc x-toxelion6u1.dat gebruikt worden. Bestaande Xelion 6 systemen kunnen met xcc6_update1.dat geüpdatet worden. In deze update zitten alle updates van 5.1 tot en met update 28. Bij een linux kernel panic (systeem crash) wordt het systeem automatisch na 10 seconden herstart en blijft niet meer hangen (tijdens het updaten krijg je in de log een melding kernel.panic = 10, om aan te geven dat de parameter is aangepast). De softphone files zijn voortaan ondertekend met een trusted certificate. Vanaf java 1.7 update 40 is dit nodig om niet bij elke keer opstarten een waarschuwing te krijgen. Als het systeem is gebrand, kan hierdoor de branding gedeeltelijk ongedaan gemaakt worden. Voordat een gebrand systeem wordt geüpdatet moet contact worden opgenomen met Xelion. Het is mogelijk om bij de login prompt te wisselen tussen de Xelion 6 en de Xelion 5.1 gebruikers interface. Er is een kostenrapportage mogelijkheid toegevoegd aan het management pack. Hier is een aparte licentie voor nodig. Opgelost: De managementpack rapporten konden blijven hangen als er een nummer was gebeld dat startte met een +. Laatste wijziging Pagina 12

13 Opgelost: Als de opname bestanden via een symbolic link op een aparte disk werden bewaard, werden oude opnamen niet verwijderd. Opgelost: Automatisch doorschakelen op afzendernummer werkte niet meer. Opgelost: De beheerders webpagina voor tenants was niet correct. In de P-Prefered-Identity en P-Asserted-Identity headers, wordt voortaan altijd de caller-id meegegeven, ook al is ondersteunde verzenden nummers niet aangevinkt bij de trunk. Er is een enquete optie toegevoegd aan een aansluiting. Hiermee is het mogelijk om een beller een aantal vragen te stellen. De antwoorden worden achter elkaar gezet en verder als een voic behandeld. Het Outlook menu bij de gebruikersinstellingen is nu operationeel. Bij het opstarten van de softphone wordt, als outlook is gedetecteerd op het systeem, eenmalig gevraagd of de adressen vanuit outlook geïmporteerd moeten worden in Xelion. Opgelost: De network tool kon niet gestart worden. Release 6 patch 2 Deze patch bevat de android app voor Xelion. De app kan via de homepage van de centrale gedownload worden. De app kan ook via Google Play geïnstalleerd worden. Release 6 Xelion 6 heeft een nieuwe gebruikersinterface. De beschrijving hiervan staat in een apart document. In release 6 zit alle functionaliteit vanaf 5.1 update 25, behalve het instellen van de initiele beveiliging voor personen en organisaties (5.1 update 25) Als deze functionaliteit gebruikt wordt, moet de upgrade naar Release 6.1 worden gebruikt. Bij de update wordt de firewall overschreven. Dit betekent dat alle provisioning firewall instellingen gereset worden. De oude versie van de firewall wordt bewaard in /etc/sysconfig/iptables.bak. Deze release ondersteunt snmp. De standaard configuratie file /etc/snmp/snmpd.conf wordt hiervoor overschreven. Als er nog wijzigingen in de snmpd.conf file nodig zijn, moeten die toegevoegd worden aan /etc/snmp/snmpd.conf.template. De file wordt gebruikt om de smpd.conf te genereren. De originele snmpd.conf file wordt bij de upgrade bewaard in /etc/snmp/snmpd.conf.bak. Als een aansluiting wordt gebeld, kan een aankondiging worden afgespeeld als het gesprek wordt aangenomen en voordat er verbinding is met de beller. Hierdoor weet de gebelde naar welk nummer is gebeld en kan het beantwoorden van het gesprek aangepast worden aan het gedraaide nummer. Dit kan geconfigureerd worden onder de extra-tab bij een aansluiting, met de velden Speel aankondiging af en Aankondiging. Bij de trunkconfiguratie is een keuzemenu toegevoegd om de standaardnormalisatie in te stellen. Als dit leeg is, is de normalisatie gelijk aan die van Xelion 5.1. De volgende keuzes kunnen gemaakt worden: Laatste wijziging Pagina 13

14 1. Lokale nummers. Hiermee worden lokale nummers ( ) van en naar de trunks gestuurd. Deze normalisatie wordt ook gebruikt als geen normalisatie is ingevuld. Dit is gelijk aan de normalisatie in Xelion <land nr><nationaal nr>. Hierbij worden nummers genormaliseerd als het landnummer gevolgd door het nationale nr ( ). Nummers die met een 1 beginnen zoals 112 worden niet genormaliseerd. 3. +<land nr><nationaal nr> De nummers worden genormaliseerd als +, landnummer en nationaal nummer ( ). Nummers die met een 1 beginnen worden niet genormaliseerd en beginnen niet met een +. Dit is gelijk aan de interne normalisatie van Xelion. Na de standaard normalisatie worden de extra normalisatie regels uitgevoerd, zoals in Xelion 5.1. Installatie instructies Versie informatie De versie van het te upgraden systeem moet 'Version 6' of 'Version 6 update x' zijn. De versie is te zien door op de start pagina de i en daarna Versie informatie te selecteren, Het is ook te zien door, in het Systeem vak van Windows, met de rechtermuisknop het menu van Xelion te openen en Xelion versie te selecteren. In de Xelion 6 GUI krijg je de versie ook te zien als je de muis over het logo in de linkerbovenhoek plaatst. Installatie Kies vanaf het start scherm Beheer, Server instellingen en trunks en daarna de update tab. Klik op het gele import icon. Selecteer daar de file xcc6_update*.dat of xcc *to-xelion6*.dat. Hierna kan de update uitgevoerd worden met Start update. Omdat een aantal server processen herstart worden, kan de softphone een aantal foutmelding genereren. Na enige tijd werkt alles weer (Bij multi tenant installaties kan dit langer duren omdat alle tenants moeten worden aangepast). De voortgang van het update proces is te volgen op waarbij host de naam of het ip adres van de Xelion centrale is. Laatste wijziging Pagina 14

Xelion 5.1 release notes.

Xelion 5.1 release notes. Hier worden de veranderingen per update beschreven. Nieuwere updates bevatten altijd ook de updates van vorige updates. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Technische certificering training release 5.1 WELKOM

Technische certificering training release 5.1 WELKOM 1 WELKOM 2013 2 AGENDA Voorstellen Infrastructuur / Architectuur Pre installatie Gebruikerskennis softphone en beheerderconsole Basisconcepten: Trunk Aansluiting Toestel Gebruiker Extra Aansluitingen en

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1 Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding Administrator Interface Versie 1.4.1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 4 INLOGGEN... 4 CONFIGURATIE / VOIP LINE / SHOW ALL... 4 CONFIGURATIE

Nadere informatie

Xelion voor Android Gebruikershandleiding Versie 1.0

Xelion voor Android Gebruikershandleiding Versie 1.0 Xelion voor Android Gebruikershandleiding Versie 1.0 Datum: 23 september 2013 Copyright 2013 Xelion b.v. Alle rechten voorbehouden. Xelion is een geregistreerd handelsmerk. Alle in dit document genoemde

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1

Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Xelion SMS Gateway Handleiding Beheer v1.1 Installatie- en configuratiehandleiding voor de Xelion SMS gateway Dit document is bedoeld voor beheerders Inhoud 1 SMS module - Xelion Phone System... 1 1.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu

CENTIS BACKUP GEBRUIKERSHANDLEIDING. versie 1.2.1. http://www.centis-backup.eu CENTIS BACKUP http://www.centis-backup.eu GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 1.2.1 Juli 2007 1 Copyright 2006-2007 CareWorks Centis Backup betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen

Nadere informatie

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77

VOIP Desktop Toolbar handleiding. Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77 VOIP Desktop Toolbar handleiding Industrieweg 99c 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE 2 2 INTRODUCTIE 4 2.1 Optimale controle 4 2.2 Mobiliteit 5 3 INSTALLATIE 6 3.1 Systeemvereisten 6 3.2 Nieuwe installatie

Nadere informatie

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11.

10 End call-module... 30 11 Router-module... 31 11.1 Het definiëren van agenten... 36 11.2 Het definiëren van vaardigheden... 38 11. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Het starten en stoppen van het runtime-systeem... 3 3 Back-ups... 4 3.1 Een back-up maken:... 4 4 Werken met de Application Builder... 5 4.1 Het starten van de Application

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. YourSafetynet school+ 2.x. Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. YourSafetynet school+ 2.x. Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding YourSafetynet school+ 2.x Copyright 2014 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 5 1.1 Onderdelen... 5 1.1.1 Management Server appliance... 5 1.1.2

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014

Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Welp handleiding, Datum : 13 November 2014 Deze handleiding bevat uitleg over alle functies die beschikbaar zijn vanaf versie 7.2 Inleiding Wat heb ik nodig om Welp te kunnen

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding

KPN ÉÉN Software Integratie Outlook. Handleiding KPN ÉÉN Software Integratie Outlook Handleiding Inhoud 1. Inleiding 3 2. Installeren 4 3. Snel starten 5 3.1 Telefoonscherm 5 3.2 Preview venster 6 4. Bellen 7 4.1 Bellen met een telefoonnummer op papier

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding Desktop versie 3.0.6 Copyright 2015, Zermelo Software BV - pagina 1 1. Beheerdershandleiding.......................................................................................

Nadere informatie

HIPIN Desktop Integratie

HIPIN Desktop Integratie HIPIN Desktop Integratie Applicatie Integratie met HIP Telefonie Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 18-11-2013 Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Installeren... 4

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie