Stagehandleiding Algemene Cultuurwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen"

Transcriptie

1 Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication Mei 2014

2 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld voor studenten Algemene Cultuurwetenschappen die hun stage gaan voorbereiden of nu stage lopen. In de handleiding wordt nader ingegaan op alle aspecten van een stage: van de voorbereiding tot en met de afronding van je stage. Ook vind je in de bijlagen diverse voorbeelden en formats, te gebruiken voor sollicitaties, het stageplan, het stageverslag en de evaluaties. Elke student die stage wil gaan lopen in het studiejaar moet zich vóór 1 oktober 2014 digitaal aanmelden via de website: Het stagecoördinaat is in principe elke maandag geopend, kamer L2-015 en op andere werkdagen goed bereikbaar per De nieuwe locatie per november 2014 in het M-gebouw is op moment van uitgave nog niet bekend. Een uitgave van: Stagecoördinaat Algemene Cultuurwetenschappen (ACW) Mw. drs. Rolien van Duijvendijk Jacky Schouwenburg (student-assistent) Erasmus School of History, Culture and Communication Erasmus Universiteit Rotterdam Kamer L2-015 Postbus DR Rotterdam Rotterdam, april

3 Inhoudsopgave 1 Het stageproject Waarom een stage? Planning Regeling deeltijdstage in blok 3 en Afspraken 5 2 Stagevoorbereiding Eisen aan een stageplaats Het zoeken naar een stageplaats Stageplan en stageovereenkomst 9 3 Begeleiding tijdens de stage De praktijkbegeleider Bij een onderzoekstage: de onderzoeksbegeleider De stagecoördinator Het logboek 12 4 Afronding van de stage Stageverslag De afronding van je stage Deeltijdstages tot eind juni of later ontbreekt in de tekst! Graag toevoegen 5 Beoordeling van de stage 15 6 Een stage in het buitenland 16 7 Samenvatting van het stageproces 17 8 Voorbeelden van stageplaatsen 20 Bijlagen (downloaden via: Blackboard, stage CC2020) I Sollicitatiebrief 23 II Curriculum Vitae 28 III Open Sollicitatie 30 IV Sollicitatiegesprek 33 V Stageplan 35 VI Stageovereenkomst 38 VII Tussentijds Evaluatieformulier 41 VIII Eindevaluatieformulier 43 IX Stageverslag 46 X Persoonlijke leerdoelen 48 3

4 1. Het stageproject 1.1 Waarom een stage In principe gaan alle ACW BA-3 studenten een stage lopen. De stage wordt door veel studenten als zeer nuttig ervaren. Het is hét studieonderdeel bij uitstek waarbij je je academische kennis vaardigheden, gaat koppelen aan de werkpraktijk in het culturele veld. Tijdens je stage ontdek je wat je in de praktijk kunt met je kennis en vaardigheden. Je doet nieuwe kennis op en leert nieuwe vaardigheden aan. De stage is een toepassing van en een aanvulling op de theorieën die je tijdens je studie hebt geleerd. Je zult merken dat bij sommige werkzaamheden de afstand tussen theorie- en werkpraktijk groot is; bij andere sluit de theorie beter aan op de praktijk. Een stage geeft je een beter inzicht in de relatie tussen je studie en de werkpraktijk. Het is belangrijk om een stage te zoeken die goed aansluit op de door jou gevolgde vakken binnen je specialisatiegebied en die past bij jouw persoonlijkheid, interesses, ambities, ervaringen en talenten. Dit zorgt ervoor dat je gemotiveerd aan het werk kunt gaan tijdens je stage. De stage biedt een oriëntatie op de arbeidsmarkt en op de masterkeuze Je doet praktijkervaring op in een reële werkomgeving; je leert een organisatie kennen en kunt je eigen geschiktheid voor een bepaalde functie onderzoeken en toetsen. Wil je na je afstuderen dit soort werk doen, of juist niet? Voor de definitieve masterkeuze is de stage vaak ook doorslaggevend. Het leren kennen van nieuwe mensen vormt de basis voor een netwerk. Hier kun je na je studie nog veel aan hebben. Je stage kan bijvoorbeeld aanleiding vormen voor de betreffende instelling om je een baan aan te bieden. Besef dat een bedrijf of instelling verschillende redenen kan hebben om een stagiair aan te nemen. Behalve de arbeidskracht die een stagiair levert, kan een bedrijf of instelling stagiair(e)s aannemen om zo potentiële werknemers te screenen. De indruk die je achterlaat is dus van groot belang. 1.2 Planning De stage heeft een omvang van 15 ECTS, d.w.z. 420 uur. De stageperiode wordt in principe gepland in blok 3 van bachelor 3 (fulltime stage). Maar je kunt ook een stage in deeltijd (parttime) lopen, verdeeld over blok 3 en blok 4. Definitieve afspraken over de duur van je stage en het aantal uren dat je per week zult gaan werken voor je stage worden in overleg met de stagebiedende organisatie gemaakt. Vakantiedagen en vrije dagen staan in principe los van de 420 uur. De exacte periode waarin je stage loopt kan hierdoor dus langer of korter zijn. 4

5 Natuurlijk moet je hierbij rekening houden met je studieplanning. In het geval dat je een stage in deeltijd wilt lopen, is er toestemming nodig van de studieadviseur Mariëlle van Leeuwen in de volgende gevallen: - Wanneer je in blok 4 méér dan twee dagen in de week stage wilt gaan lopen; - Wanneer je in blok 4 nog vakken moet volgen. Voor zowel de deeltijd- als de voltijdsstage geldt dat je altijd aanwezig moet zijn bij de bachelorscriptieseminars die halverwege blok 3 van start gaan. Deze vinden 1 keer per week plaats in de avonduren. De stagebiedende organisatie moet je de mogelijkheid bieden deze seminars te volgen. Als je een voltijdse stage wilt gaan lopen, probeer dan alvast in blok 2 in deeltijd te beginnen aan je stage. Op deze manier voorkom je overlap met de bachelorscriptieseminars. Omdat je halverwege Blok 3 ook de BA thesisclass zult volgen, is het helaas onmogelijk om een overlap tussen stage en scriptie te voorkomen. Maar als je gemotiveerd en gedisciplineerd werkt, is de combinatie goed te doen. 1.3 Regeling deeltijdstage in blok 3 en 4 Er zijn veel stagebiedende organisaties die graag zien dat een student voor langere tijd komt werken en daarom stages aanbieden die langer duren dan een periode van tien weken, de tijdsduur van een fulltime stage. Vooral bij projectmatig werk is het noodzakelijk je langere tijd in deeltijd te verbinden aan een organisatie. Doordat je een langere periode stage loopt, leer je het bedrijf beter kennen en kun je een eigen plek veroveren binnen de organisatie. In blok 3 mag je maximaal drie dagen per week stagelopen. Je mag in blok 4 maximaal twee dagen per week stage lopen in verband met het schrijven van de bachelor thesis. Als je kiest voor het lopen van een deeltijd stage, mogen er geen vakken open staan in blok 4. Met andere woorden: alle vakken uit eerdere jaren moet afgerond zijn in de periode van de deeltijdstage. 1.4 Afspraken: - Wanneer je nog vakken open hebt staan in blok 4 gaat de studieadviseur na of een deeltijdstage past in je de studieplanning. Je moet de studieadviseur toestemming vragen en een handtekening van haar in het stageplan toevoegen; - Wanneer je in blok 4 méér dan twee dagen stage wilt gaan lopen gaat de studieadviseur ook na of een deeltijdstage past in je de studieplanning. Je moet de studieadviseur toestemming vragen en een handtekening van haar in het stageplan toevoegen. 5

6 2. Stagevoorbereiding 2.1 Eisen aan een stageplaats Een stageplaats moet aan een aantal algemene voorwaarden voldoen om goedgekeurd te kunnen worden. Deze voorwaarden zijn gesteld om een stage op academisch niveau te waarborgen Eisen aan de stagebiedende organisatie: De stagebiedende organisatie moet een professionele organisatie zijn met taken op het terrein van je studie. Je moet de gelegenheid krijgen om de organisatie te leren kennen en je moet weten wat jouw rol zal zijn binnen de organisatie. Tijdens de gehele stageperiode moet deskundige begeleiding aanwezig zijn, waar je terecht kunt voor eventuele vragen en bij problemen. Tevens moet je kunnen beschikken over een eigen werkplek. Thuis werken is geen optie Eisen aan de stageopdracht: De stageopdracht kan bestaan uit een onderzoek, uit organisatorische werkzaamheden of bijvoorbeeld een opdracht op het gebied van media en communicatie, marketing en promotie, cultuurbeleid of cultuureducatie. De stageopdracht moet helder en concreet omschreven en voldoende leerzaam zijn. Je moet nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en de kennis en vaardigheden uit je studie voldoende kunnen gebruiken. Het niveau van de werkzaamheden moet aansluiten bij je studie. Dit betekent dat je werkzaamheden van academisch denk- en werkniveau moeten zijn: - je moet duidelijk omschreven taken verrichten en daarin een geheel eigen inbreng hebben - deze taken dien je grotendeels zelfstandig te verrichten - en je dient een kritische reflectie op eigen leerproces te ontwikkeling. Bij een stage op een communicatieafdeling is het bijvoorbeeld niet de bedoeling dat je de persberichten die je begeleider aanlevert alleen maar uitwerkt en verstuurt. Het is de bedoeling dat je zelf nadenkt waarom een persbericht gemaakt moet worden, wat de inhoud daarvan moet zijn, het zelfstandig leert schrijven en leert naar wie het moet worden verspreid. 2.2 Het zoeken naar een stageplaats Een goede voorbereiding is essentieel voor het slagen van een stage. Je moet weten wat je wilt, zodat je gericht kunt zoeken naar een geschikte stageplaats. De meeste stageplaatsen zijn niet onwrikbaar: je geeft als student in overleg met de stagebiedende organisatie en het stagecoördinaat richting aan je stage. 6

7 2.2.1 Digitaal aanmelden Elke student die stage wil gaan lopen in het collegejaar , moet zich vóór 1 oktober 2014 digitaal aanmelden via de stagewebsite: Je levert dan ook digitaal een CV en een cijferlijst in en je geeft aan naar welke stagevacatures op de website je voorkeur uitgaat. Voor de opbouw van je CV gebruik je de format dat te vinden is bijlage II (Curriculum Vitae). Voor de oriëntatie op stagevacatures kun je stagevacatures op de stagewebsite: zowel bij actuele stageplaatsen en in het stagevacature archief, omdat veel organisaties hun stageplek permanent aanbieden. Ook kun je kijken op de website van organisaties en bedrijven die jij interessant vindt Het zoeken: Om gericht te kunnen zoeken kijk je naar het werkveld van je interesse, de organisaties die daar binnen vallen en naar werkzaamheden die je aanspreken. Via de websites van organisaties en bedrijven kun je zien of er stages beschikbaar zijn. De stagevacatures die bij het ACW stagebureau binnen komen worden vrijwel direct op internet gepubliceerd: De website wordt wekelijks bijgehouden en bevat een overzicht van zowel vaste, recente vacatures als oude vacatures, Deze laatste categorie is bedoeld ter inspiratie. Op de vaste of doorlopende vacatures kun je lang voor aanvang van de stage solliciteren. Houd rekening met het feit dat het zoeken naar een geschikte stageplaats redelijk wat tijd in beslag kan nemen. Wanneer het aanbod op de ACW-stagewebsite niets interessants voor je oplevert, zal je verder moeten zoeken (kijk op de website ook naar het Archief Stageplaatsen). Ons aanbod is uitgebreid maar niet volledig. Soms duurt het een lange tijd voordat je vindt wat je zoekt. Start het zoekproces daarom direct na je je digitaal hebt aangemeld en probeer een stage te hebben gevonden voor 1 december van het komende studiejaar. Als het je niet lukt een geschikte stageplaats te vinden, maak dan een afspraak met de stagecoördinator. Tenslotte kun je er ook voor kiezen om een open sollicitatieprocedure te starten (zie bijlage III van de Stagehandleiding). Eigen initiatief wordt gewaardeerd door organisaties, dus schroom niet! Zelf contacten leggen kun je op de volgende manieren aanpakken: - Vraag aan medestudenten, docenten, vrienden, familie of bijvoorbeeld collega s van een bijbaan of zij een suggestie hebben. Misschien kan één van hen je op een idee brengen of in contact brengen met een organisatie waar je stage wilt lopen; - Zoek gericht door op internet. Ook kun je meedoen aan de Arbeidsmarkt Oriëntatie (AMO), die jaarlijks voor ACW studenten georganiseerd wordt Het solliciteren: Zorg ervoor dat je, jezelf goed verdiept hebt in de organisatie voordat je een sollicitatiebrief gaat schrijven. Lees de beschikbare informatie op internet, een recent jaarverslag of een stageverslag van een eerdere stage; voer mogelijk een gesprek met mensen die de organisatie kennen. Zorg ervoor dat je 7

8 je motivatie en het verband tussen je studie en de functie omschrijving goed onder woorden kunt brengen. Stel een accurate versie van je C.V. op, waarbij je je in het bijzonder richt op de specifieke vacature waarop je wilt solliciteren; pas in ieder geval zaken aan als relevante vakken; relevante nevenactiviteiten Na deze voorbereiding kun je de organisatie telefonisch of schriftelijk benaderen. Soms is het ook mogelijk een open sollicitatie te doen (zie bijlage III van de stagehandleiding). Je begint dan met een telefoongesprek om je interesse te tonen Bij een positieve reactie stuur je zo snel mogelijk een aangepaste C.V. en motivatiebrief op. Voor een goed voorbeeld van een sollicitatiebrief en curriculum vitae, zie bijlage II en III van deze handleiding. Doel van je brief en van het Curriculum Vitae is het verkrijgen van een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek, om je sollicitatie mondeling nader toe te lichten. Bereid het sollicitatiegesprek goed voor. In het gesprek zullen onder andere je motivatie, je verwachtingen, je studie en je (werk)ervaring aan de orde komen. Je zult uitleg krijgen over de organisatie en over de mogelijke stageopdracht(en) en natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen tijdens het gesprek Stagevergoeding en verzekering: Wanneer je een stageplaats gevonden hebt, komen in een tweede gesprek de secundaire arbeidsvoorwaarden ter sprake: de stagevergoeding of minimaal een onkostenvergoeding. Als je gesprekspartner bij het bedrijf of de instelling hier niet over begint, kun je hier zelf naar informeren. Een stagevergoeding is een blijk van waardering voor je inzet en helpt de kosten die aan je stage verbonden zijn te dekken. Besef wel dat een stagevergoeding niet hetzelfde is als een salaris, maar probeer wel een zekere vergoeding af te dwingen (tenminste kostendekkend). Een landelijke regeling voor de stagevergoeding voor het Wetenschappelijk Onderwijs bestaat niet. De Rijksoverheid hanteert een norm van ongeveer 250,- netto De Media-Academie, die tussenpersoon is bij radio- en televisiestages in Hilversum en Amsterdam, hanteert een norm van minimaal 90,- netto per maand graag checken. Bij de grotere gemeenten liggen de stagevergoedingen meestal tussen de 180,- en 320,- netto per maand bij een fulltime werkweek. Organisaties in de nonprofit sector zijn soms niet in staat een stagevergoeding te geven, omdat zij met een zeer beperkt budget moeten werken. Sommige non- profit organisaties vergoeden echter wel bepaalde kosten, zoals reiskosten of OV- vergoeding à ongeveer 50, - per maand. Zoals in de stageovereenkomst (bijlage VII) staat, moet je ervoor zorgen dat je zelf WA verzekerd bent. Controleer altijd of je WA verzekerd bent. Wanneer je niet WA verzekerd bent, ben je verplicht voor aanvang van je stage een verzekering af te sluiten. Een WA-verzekering is er om het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid te dekken. Vraag ook altijd of het bedrijf of de instelling waar je stage gaat lopen een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, en of stagiair(e)s daarin meeverzekerd zijn. 8

9 2.3 Stageplan en stageovereenkomst Het stageplan is de inhoudelijke overeenkomst voor je stage en de stageovereenkomst de juridische overeenkomst. Wanneer je een stageplaats gevonden hebt, ga je zo snel mogelijk een concept stageplan opstellen. Dit concept stageplan wordt beoordeeld door de stagecoördinator en moet voor aanvang van de stage goedgekeurd worden door de stagecoördinator, door een handtekening op het stageplan (Bijlage VI) en op de stageovereenkomst (Bijlage VII). Hiertoe onderneem je de volgende stappen: Je benadert de stagecoördinator voor de begeleiding van je stage. Je stelt een concept-stageplan op volgens het model in bijlage VI in deze handleiding. In het stageplan worden de werkzaamheden die je tijdens je stage verricht nader toegelicht. Het gaat daarbij vooral om een duidelijke en concrete omschrijving van de stageopdracht en om relevante wetenschappelijke theorie, dat een kader vormt voor je stagewerkzaamheden. Verder je persoonlijke eerdoelen, je motivatie en de begeleiding van je stage. Bij de omschrijving van de stageopdracht dien je woorden als ondersteunen en assisteren zoveel mogelijk te vermijden. In je stage planning dien je ook de inleverdatum van je stageverslag te vermelden. Theoretisch Kader: In je concept-stageplan besteed je uitgebreid aandacht aan het theoretisch kader. Je beschrijft welke literatuur en welke theorieën relevant zijn in verband met je stagewerkzaamheden. Geef kort een samenvatting van de literatuur of de theorie, en licht toe waarom deze relevant is voor je stageopdracht. Tijdens je stage kun je hier uiteraard nog literatuur aan toe voegen. De literatuur die je tijdens je studie gelezen hebt, geldt als algemene voorbereiding en als context voor je stage. Daarnaast heb je meer toegepaste literatuur nodig om specifieke vaardigheden tijdens je stage te kunnen ontwikkelen. Maak van deze literatuur een literatuurlijst en voeg deze toe aan het kader. Voor aanvullende literatuur: zie stageliteratuur op Blackboard (CC2020). Je bespreekt het concept-stageplan eerst met je praktijkbegeleider en dan met de stagecoördinator. Het commentaar verwerk je in het definitieve stageplan. Het definitieve stageplan laat je in drievoud ondertekenen: eerst door jezelf en de praktijkbegeleider en uiteindelijk door de stagecoördinator. Zorg voor drie exemplaren, voor elke partij één. HET DEFINITIEVE STAGEPLAN MOET UITERLIJK ÉÉN WEEK VOOR AANVANG VAN DE STAGE GOEDGEKEURD EN ONDERTEKEND ZIJN. De financiële en juridische aspecten van je stage staan in de stageovereenkomst. Vraag aan je praktijkbegeleider of de stagebiedende organisatie een eigen stageovereenkomst heeft. Als dat niet het geval is, gebruik je de stageovereenkomst van de EUR, je kunt deze downloaden van de website (zie bijlage VII). 9

10 10

11 3. Begeleiding tijdens de stage 3.1 De praktijkbegeleider Voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de stage heb je vooral te maken met de praktijkbegeleider vanuit de stage organisatie. Deze introduceert je binnen de organisatie, zorgt voor de benodigde faciliteiten en begeleidt je inhoudelijk bij de werkzaamheden. Aan de hand van het stageplan overleg je regelmatig met je praktijkbegeleider over de voortgang van je stage. Dit overleg kan variëren van één keer per dag tot één keer per week of per twee weken. Uit de praktijk is gebleken dat het belangrijk is dat je goed wordt ingewerkt in de eerste weken van je stage en dat het zeker in die eerste weken verstandig is een vast moment af te spreken voor het overleg, minstens één keer per week. Voor aanvang van de stage maak je afspraken met je praktijkbegeleider over de frequentie van de begeleiding. De gemaakte afspraken, waaronder de tussentijdse evaluatie, leg je vast in het stageplan. Ongeveer halverwege de stage plan je een tussentijdse evaluatie met je praktijkbegeleider. Deze evaluatie vindt plaats volgens de opzet van het Tussentijds Evaluatieformulier, welke te vinden is op Blackboard (stagehandleiding bijlage VIII). De week na deze evaluatie is een geschikt moment voor een contactmoment met de stagecoördinator. Dit kan telefonisch, digitaal (Skype) of in sommige gevallen via een stagebezoek. Aan het einde van de stage moet de praktijkbegeleider je stageverslag goedkeuren en op basis hiervan een eindevaluatie met je houden (zie bijlage IX). 3.2 Bij een onderzoeksstage: de onderzoeksbegeleider Wanneer je een onderzoeksstage doet, moet deze wetenschappelijk verantwoord zijn. Daarom is het verplicht om bij een onderzoeksstage een onderzoeker van ACW te vragen om je onderzoek te begeleiden. Je onderzoeksvoorstel dien je met haar/hem te bespreken en verdere werkafspraken maak je in onderling overleg al naar gelang de aard van het onderzoek. Het is uiteraard wel de bedoeling je onderzoek zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Voor de begeleiding door de onderzoeksbegeleider staat maximaal acht uur. 3.3 De stagecoördinator De begeleiding namens de universiteit ligt bij de stagecoördinator, mevrouw drs. Rolien van Duijvendijk. De begeleiding van de stagecoördinator bestaat in ieder geval uit: Het beoordelen van het gehele stageproces aan de hand van het stage- beoordelingsformulier, zij stelt op basis hiervan een cijfer vast voor de stage; het beoordelen van het concept stageplan voorafgaand aan de stage; de student onderhoudt contact met de stagecoördinator. De student neemt dus zelf het initiatief voor dit contact, door minstens tweemaal per maand een te sturen naar de 11

12 stagecoördinator met daarin een korte evaluatie van de afgelopen periode. Indien nodig of gewenst kun je ook een afspraak maken met de stagecoördinator voor een voortgangsgesprek; het bemiddelen bij eventuele problemen tussen de stagebiedende organisatie en de stagiair(e); het bespreken en beoordelen van het stageverslag; het houden van een eindgesprek met de stagiair(e) waarin de stage in zijn geheel geëvalueerd wordt. 3.4 Het logboek Het is verplicht om tijdens je stage een logboek bij te houden. Het logboek is een goede reflectie op je eigen leerproces en het is handig voor een goede weergave van je activiteiten tijdens je stage. Dit kan het best schematisch waarbij je aandacht besteed aan de volgende vragen: welke activiteiten heb je uitgevoerd? welke vaardigheden heb je opgedaan? wat zijn de positieve ontwikkelingen (wat ging goed) en waarom? wat zijn verbeterpunten? Wat viel mij hierbij op? Het is raadzaam niet alleen je werkzaamheden te vermelden, maar ook aandacht te besteden aan de vraag of je de taak interessant vindt; of het je goed af gaat, kortom: een voorlopige evaluatie van je werkzaamheden. 12

13 4. Afronding van de stage Twee weken voor het einde van je stage, lever je je stageverslag in bij de praktijkbegeleider en maak je een afspraak voor de eindevaluatie. Uiterlijk één week na afronding van je stage lever je bij de stagecoördinator een papieren en een digitale versie van je stageverslag in; en eveneens een digitale versie van je eindbeoordeling. Je maakt ruim van tevoren een afspraak met de stagecoördinator voor een eindgesprek. Na een succesvolle afronding van de stage ontvang je een tentamenbriefje van de stagecoördinator voor de toekenning van de studiepunten. Een week later zal het cijfer voor de stage bekend zijn. 4.1 Stageverslag Tijdens je stage begin je al met het schrijven van je stageverslag. Hierin schrijf je over de werkzaamheden, je persoonlijke ervaringen tijdens je stage en evalueer je kritisch je eigen leerproces aan de hand van je persoonlijke leerdoelen. Het stageverslag is gebaseerd op het stageplan dat je vooraf hebt geschreven en vormt een integraal onderdeel van je stage. In overleg met je praktijkbegeleider kun je daarom het schrijven van het stageverslag uitvoeren tijdens je werkuren. Uiterlijk twee weken vóór het einde van je stage lever het concept stageverslag in bij je praktijkbegeleider. Het definitieve stageverslag ziet er uiteraard verzorgd uit en is taalkundig correct. Je levert een papieren exemplaar van het definitieve stageverslag in bij je praktijkbegeleider en bij de stagecoördinator. Door je stageverslag leg je verantwoording af aan de faculteit en aan de stagebiedende organisatie. Het verslag moet de stagecoördinator voldoende inzicht bieden in het verloop van de stage; in de realisatie van de stageopdracht, het bereiken van de leerdoelen en in jouw functioneren bij de stagebiedende organisatie. Het is de bedoeling dat je een kritisch verslag over je stageperiode schrijft waarin je in het hoofdstuk over je theoretisch kader duidelijk de relatie tussen je studie en je stage naar voren laat komen. De omvang van het stageverslag bedraagt tenminste 10 tot 15 A4 (exclusief de bijlagen). Je stageverslag moet zijn opgebouwd volgens het format dat als bijlage bij deze handleiding is opgenomen (bijlage X). Alle genoemde onderdelen moeten in elk geval behandeld worden in je stageverslag. Je kunt natuurlijk altijd zelf nog onderdelen toevoegen. Besteed in je stageverslag uitgebreid aandacht aan het theoretische kader van je stage. In je stageplan heb je vooraf al aangegeven welke literatuur en theorieën je tijdens je stage gaat gebruiken. In het stageverslag ga je daar dieper op in. Wellicht heb je ook nog literatuur gebruikt die je voor aanvang van je stage nog niet kende. Verklaar waarom deze literatuur een nuttige aanvulling voor je was tijdens je stage 13

14 4.2 De afronding van je stage De afronding van je stage vindt plaats in de vorm van twee gesprekken: één met je praktijkbegeleider en één met de stagecoördinator. In beide eindgesprekken wordt de stage geëvalueerd en beoordeeld op de volgende punten: kwaliteit van de uitgevoerde stageopdracht, je functioneren, bereikte leerdoelen en het eventuele eindproduct. Deze punten komen ook aan de orde in het Eindevaluatieformulier dat de praktijkbegeleider tijdens je stage heeft gekregen (bijlage IX). Het stageverslag en het door de praktijkbegeleider ingevulde Eindevaluatieformulier vormen de basis voor het eindgesprek met de stagecoördinator (bijlage IX en X). Een week na het eindgesprek met de stage coördinator zal zij een eindcijfer vast te stellen en dit aan de student laten weten. 14

15 5. Beoordeling van de stage Vanaf het studiejaar wordt het vak Stage beoordeeld met een cijfer. De stagecoördinator stelt dit cijfer vast. Het cijfer komt tot stand via de boordeling van de volgende vier onderdelen: 1. Inhoud van het stageplan: Integraal alle onderdelen met bijzondere nadruk op 20% a. Een goede formulering van relevante leerdoelen m.b.t. stageopdracht; b. Relevante beschrijving van het theoretisch kader: waarbij theoretische kennis als kader voor de stageopdracht dient. 2. De tussentijdse evaluatie: 20% a. Functioneren van de student binnen de organisatie; b. Uitvoeren van de stageopdracht; c. Proactieve houding van de student; d. Status van behalen van de leerdoelen; e. Sociale en praktische vaardigheden; f. Het logboek. 3. De eindevaluatie: 20% a. Functioneren van de student binnen de organisatie; b. Uitvoeren van de stageopdracht; c. Proactieve houding van de student; d. Status van behalen van de leerdoelen; e. Sociale en praktische vaardigheden; f. Het logboek; g. De behaalde leerdoelen; h. Verbetering en/of verdere ontwikkeling van de student sinds de Tussentijdse Evaluatie. 4. Inhoud van het stageverslag: 40% a. Kritische zelfreflectie van de student op het leerproces en de werkzaamheden; b. Koppeling van het theoretisch kader aan de stagewerkzaamheden; c. Behalen van de vooraf gestelde leerdoelen; d. Eindgesprek met de stagecoördinator. De weging van de verschillende onderdelen van de totstandkoming van het cijfer is als volgt: - 40% van de stage wordt beoordeeld door de praktijkbegeleider, aan de hand van de evaluatieformulieren (tussentijdse & eindevaluatie). Deze beoordeling wordt door de stagecoördinator omgezet in een cijfer. - 60% van de stage wordt beoordeeld door de stagecoördinator (Rolien van Duijvendijk), aan de hand van het stageplan en stageverslag. Uiteindelijk wordt het officiële cijfer door de stagecoördinator vastgesteld op basis van de praktijkbeoordeling vanuit de stagebiedende organisatie (40%) en de academische beoordeling (60%) van de stagecoördinator zelf. Deze twee onderdelen van de beoordeling bepalen dus het eindcijfer, waarbij de stagecoördinator degene is die de deelcijfers en het eindcijfer voor de student vaststelt. Het aanhouden van de deadlines voor het inleveren van het stageplan, het stageverslag en de evaluaties wordt meegewogen in de beoordeling, zie ook Samenvatting van het stageproces. 15

16 6. Een stage in het buitenland Een buitenland stage is alleen mogelijks als je stage kunt lopen in de zomer voor je aan BA-3 begint of in Blok 1 en 2 van BA-3. Vanaf Blok 3 begint de voorbereiding op de Bachelor Thesis en ben je verplicht aanwezig bij Bachelor Thesis Classes. Voor meer informatie zie de brochure Studying and Internships Abroad die aan te vragen is bij Sabaï Doodkorte Het stageplan en het stageverslag schrijf je meestal in het Engels of in een andere taal als daar een uitgesproken voorkeur naar uitgaat. Een stageovereenkomst en beoordelingsformulieren in het Engels zijn te vinden in de digitale versie van de stagehandleiding 16

17 7. Samenvatting van het stageproces. 1. Inschrijven voor het vak Stage: - Je schrijft je in voor het vak Stage (CC 2020) via Osiris. Ook moet je een inschrijving bij SIN-Online doen zodat je onze channel berichten ontvangt.\ 2. Digitaal aanmelden: - CV, cijferlijst en voor jou interessante vacatures uploaden 3. Het zoekproces: - Begin vanaf je digitale aanmelding met het zoeken naar een stageplaats. - Vacatures vind je op maar ook direct via websites van organisaties. - Je kunt lang van tevoren solliciteren, eventueel via een open sollicitatie. - Houd half december aan als deadline voor het vinden van een stage. 4. Het sollicitatieproces (zie bijlagen II, III, IV & V): - Je kunt je brief en CV na overleg laten controleren door het stagecoördinaat. - Per sollicitatie pas je je brief en CV aan: relevante vakken, ervaring, vaardigheden en motivatie. 5. Eisen aan de stageplaats: - het moet een professionele organisatie zijn; - de werkzaamheden moeten op het terrein van je studie liggen; - er moet deskundige begeleiding aanwezig zijn; - je moet een eigen werkplek hebben binnen de organisatie. - de organisatie moet je de mogelijkheid bieden de bachelor thesis classes te volgen die halverwege blok 3 beginnen. 6. Eisen aan de stageopdracht: - de stageopdracht moet voor aanvang van de stage helder en concreet zijn; meestal komt de stageopdracht direct voort uit de omschrijving van de taken in de stagevacature. - het merendeel van de werkzaamheden die je uitvoert moeten op WO-niveau zijn; - er moet ruimte zijn voor zelfstandige opdrachten; - de omvang van je stage is 420 uur. 7. Het stageplan en de stageovereenkomst (zie bijlagen VI & VII): - Wanneer je bent aangenomen als stagiair schrijf je een stageplan, hierin leg je de inhoud van je stage vast.. 17

18 - In de stageovereenkomst worden de formele en juridische aspecten vastgelegd - In het geval van een onderzoeksstage moet er een onderzoeksbegeleider binnen de ESHCC worden gevonden. - Het stageplan en de overeenkomst moeten ondertekend in het bezit van de praktijkbegeleider en stagecoördinator zijn, uiterlijk één week voordat de stage begint. 8. Het stageplan goedkeuren en ondertekenen: - Mail een concept stageplan naar de stagecoördinator. -Verwerk het commentaar op je eerste versie en mail het stageplan opnieuw naar de stagecoördinator, nu ter beoordeling - Je dient voor de planning van het stageplan,in het geval van een deeltijdstage die doorloopt in Blok 4 eerst de goedkeuring en handtekening van de studieadviseur krijgen - Als de studieadviseur de tijdsplanning heeft goedgekeurd kan het voor ondertekening naar de praktijkbegeleider. - Na goedkeuring van de praktijkbegeleider volgt ondertekening van het stageplan en de overeenkomst in drievoud. (Door praktijkbegeleider, student en stagecoördinator). - Uiterlijk een week voor aanvang van de stage ondertekent de stagecoördinator het stageplan. Hiervoor maak je zelf een afspraak.. 9. Het stagelopen (zie bijlagen VIII & X): - Je werkt aan de stageopdracht. - Waar mogelijk werk je nu en dan aan je stageverslag, bij voorkeur tijdens je stage uren. - Halverwege de stageperiode: tussentijdse evaluatie met praktijkbegeleider. - Halverwege de stageperiode, na de tussentijdse evaluatie: contactmoment met de stagecoördinator en de praktijkbegeleider en de student. Plan hiervoor een afspraak op tijd in met zowel de praktijkbegeleider als de stagecoördinator. - Ten minste elke maand via de aan stagecoördinator: een bericht over de vorderingen van de stage (zie 3.4: het logboek). 10. Eindevaluatie met de praktijkbegeleider (zie bijlage IX): In de slotfase of direct na afloop van de stage: - Stageverslag inleveren bij de praktijkbegeleider die het verslag inhoudelijk moet goed keuren. - Eindgesprek met de praktijkbegeleider, dit op basis van het eindevaluatieformulier en stageverslag. 11. Inleveren stageverslag bij de stagecoördinator (zie bijlage X): - Vraag een eindgesprek aan bij de stagecoördinator - Het door de praktijkbegeleider goedgekeurde stageverslag inclusief de eindevaluatie moet minstens 18

19 één week voor je eindgesprek hard copy ingeleverd te worden. Een digitale versie wordt tegelijkertijd ingeleverd. 12. Eindgesprek met de stagecoördinator - Eindevaluatie van de stage aan de hand van je stageverslag en de eindbeoordeling van de praktijkbegeleider. 13. Toekenning studiepunten en vaststellen cijfer Als je je stage met goed gevolg hebt afgerond, krijg je na afloop je studiepunten toegekend en wordt een week later het cijfer bekendgemaakt. Let op: Als je nog niet alles hebt afgerond (als je bijvoorbeeld nog bijlagen of een literatuuroverzicht moet inleveren) krijg je nog geen punten toegekend! BELANGRIJK: DEADLINES Stageplan uiterlijk één week voor de startdatum van de stage in drievoud (praktijkbegeleider, stagecoördinator, student) ondertekend inleveren bij de stagecoördinator (hardcopy én digitaal); Logboek opsturen vóór contactmoment met de stagecoördinator (alleen digitaal); Tussentijds evaluatieformulier vóór het contactmoment tussen praktijkbegeleider en stagecoördinator inleveren bij de stagecoördinator (hardcopy én digitaal); Eind evaluatieformulier één week voor het eindgesprek inleveren bij de stagecoördinator (hardcopy én digitaal); Het door de praktijkbegeleider goedgekeurde stageverslag inclusief de eindevaluatie moet één week voor het eindgesprek inleveren bij de stagecoördinator (hardcopy én digitaal). 19

20 8. Voorbeelden van stageplaatsen Ter inspiratie volgen hier enkele voorbeelden van stages uit eerdere studiejaren: Organisatie Voor het International Film Festival Rotterdam was een student verantwoordelijk voor de vrijwilligerscoördinatie van het festival. Bij het Nieuwe Instituut (was NAi, Nederlands Architectuurinstituut) heeft een studente gewerkt als assistent-projectmedewerker bij de voorbereiding en productie van diverse tentoonstellingen. Voor The Hague Jazz festival heeft een studente medeverantwoordelijk voor de artiestencoördinatie. Voor de organisatie BD Funding, dat zich bezighoudt met de sponsor- en fondsenwerving voor culturele evenementen en festivals, heeft een student zich bezig gehouden met de organisatie van culturele evenementen en festivals in Rotterdam zoals het Trombonefestival. Voor het Museum GoudA heeft een student zich bezig gehouden met het opstellen van een beleidsplan op het gebied van public relations, ten behoeve van de financiering van het museum. Media en Communicatie Een student heeft drie maanden meegelopen met de redactie van het weekblad Elsevier en bijgedragen aan twaalf edities. Voor Glamcult Magazine schreef een student meerdere artikelen en was betrokken bij de eindredactie. Voor Sanoma Uitgevers waren twee studenten betrokken bij de eindredactie van een tijdschrift. De ene bij Eigen Huis en Interieur en de ander bij Libelle. Beiden hebben meegewerkt aan de publicatie van diverse artikelen. Een student was productieassistente voor de Beeldbrigade bij het NET5 tv- programma het BLOK en hield zich bezig met productie, communicatie en financiën. Marketing en Promotie Een student heeft voor de afdeling Marketing, Pers en Communicatie van het museum Boijmans van Beuningen verschillende tentoonstellingen en persbijeenkomsten ondersteund. Voor het ROtheater heeft een student diverse marketing, communicatie en promotiewerkzaamheden verricht ten behoeve van hun theaterproducties. 20

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Schrijf een goede sollicitatiebrief Schrijf een overtuigende sollicitatiebrief. Zorg ervoor dat je sollicitatiebrief nieuwsgierigheid opwekt bij

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Application Guidelines

Application Guidelines Application Guidelines Dutch version Rotterdam School of Management, Erasmus University Career Services, kamer T5-36 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Tel.: 010-408 20 10 E-mail: careerservices@rsm.nl Website:

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie