Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde"

Transcriptie

1 Stagehandleiding Bachelor Bedrijfskunde

2 Inhoud 1. Inleiding Waarom een onderzoeksstage? Het stageproject en de studieplanning Eisen aan een stageplaats De organisatie De inhoud van de stageopdracht Het vinden van een stageplaats De voorbereiding Het solliciteren Stagevergoeding en verzekering Het goedkeuren van een stagevoorstel Stageplan Begeleiding tijdens de onderzoeksstage De praktijkbegeleider De stagebegeleider (docent) Het bijhouden van een logboek Stageverslag Afronding van de stage Een onderzoeksstage in het buitenland...9 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Stageplan en aanvraag begeleiding BSc scriptie/onderzoeksstage...10 Stageovereenkomst...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. Beoordelingsformulier...14

3 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor studenten Bedrijfskunde, die tijdens hun derde bachelor jaar onderzoeksstage willen lopen. Wat voor soort stages zijn mogelijk, hoe kom ik aan een onderzoeksstage, hoe lang duurt een onderzoeksstage, wat moet er in een stagecontract staan, hoe word ik begeleid en beoordeeld? Antwoorden op deze vragen en nog veel meer praktische en inhoudelijke informatie over de onderzoeksstage staan in deze handleiding. Samenvatting stappenplan: Stap Wat Tijd 1 Zoek een bedrijf of instelling. 6 maanden voordat de onderzoeksstage begint. Je kunt tijdens het tweede jaar al op zoek gaan naar een stageplek. 2 Overleg met stagebedrijf over een concrete opdracht met een heldere probleemstelling die je in het bedrijf kunt uitvoeren en denk na over wat je zelf wilt leren (je leerdoelen op academisch niveau en je praktische leerdoelstellingen). Formuleer ook verwachtingen en wensen over de begeleiding en vanuit welke afdeling van het bedrijf je begeleiding zou willen hebben. 3 Vul het stageplan/ aanvraagformulier voor stagebegeleider in (zie bijlage I), maak een afspraak met FEWEB Career Services en mail je stageplan uiterlijk 48 uur voor de afspraak naar Je plan wordt besproken en op basis van deze informatie bespreek je a) of de stage van voldoende niveau is en b) hoe je een begeleider kan krijgen. 4 Als stagebegeleider en bedrijf beide akkoord gaan, wordt het stageplan definitief ondertekend. Ook wordt een stageovereenkomst opgesteld. Hierin worden de formele zaken m.b.t. je onderzoeksstage geregeld. Als een bedrijf een eigen stageovereenkomst heeft, kan die gebruikt worden. Als dat niet het geval is, is er een model opgenomen in bijlage II. 5 Je verricht je onderzoeksstage. Tijdens je onderzoeksstage houd je een logboek bij. Aan de hand van dit logboek schrijf je later je stageverslag. 6 Lever je stageverslag in bij de stagebegeleider op het werk en op de faculteit. Voer met beide een afrondingsgesprek. Dit kan gezamenlijk of afzonderlijk. De begeleider van de faculteit stelt ten slotte de beoordeling vast. Verder op in de handleiding volgt een uitgebreidere toelichting op deze stappen. 3 Zsm na het vinden van een mogelijke stageplaats. Zsm na het vinden van een mogelijke stageplaats, maar uiterlijk vier weken voor aanvang van de stage. Onderzoeksstage duurt minimaal 320 uur. Na einde stageperiode. 2. Waarom een onderzoeksstage? Het lopen van een onderzoeksstage wordt warm aanbevolen, omdat een onderzoeksstage het studieonderdeel bij uitstek is om de tijdens de studie verworven kennis en (academische) vaardigheden te kunnen relateren aan de praktijk.

4 Tijdens de stage ben je veelal praktisch werkzaam en verricht (toegepast) onderzoek bij een organisatie. Je ontdekt wat je met je kennis en vaardigheden in de praktijk kunt en je verwerft nieuwe kennis en vaardigheden. De onderzoeksstage is een toepassing van en een aanvulling op de theorie. Je zult merken dat bij sommige werkzaamheden de afstand tussen theorie en praktijk groot is, terwijl bij andere werkzaamheden je de kennis en vaardigheden rechtstreeks kunt toepassen. Juist omdat een onderzoeksstage inzicht geeft in de relatie tussen studie en praktijk moet de inhoud van de onderzoeksstage aansluiten bij de vakken die je gevolgd hebt. Daarnaast biedt de onderzoeksstage een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Je krijgt de gelegenheid praktijkervaring op te doen, een organisatie te leren kennen en je eigen geschiktheid voor een bepaalde functie te toetsen. Je kunt alvast een mogelijke werkplek verkennen als je na het afstuderen dit soort werk bij zo'n soort organisatie wilt gaan doen. Tijdens de onderzoeksstage leg je nieuwe contacten en bouw je vaak een netwerk op waar je na afloop van de onderzoeksstage veel aan kunt hebben, bijvoorbeeld bij het schrijven van de scriptie of bij het zoeken naar een baan. Zoek een onderzoeksstage die bij je past: een onderzoeksstage die aansluit bij zowel je studie, je persoonlijkheid als je kwaliteiten. Bedenk, voor je gaat zoeken, naar wat voor soort stageplaats je voorkeur uitgaat, wat je wilt leren en waar je gemotiveerd voor bent. Omdat een onderzoeksstage intensief is en veel inzet vergt, is het erg belangrijk dat je goed gemotiveerd bent. 3. Het stageproject en de studieplanning Een van te voren door de faculteit goedgekeurde onderzoeksstage levert 12 studiepunten op. Deze kun je gebruiken voor de invulling van je vrije keuzeruimte. Je kunt zowel fulltime als parttime stagelopen maar de totale bestede tijd dient minimaal 320 uur te bedragen, verspreid over maximaal 6 maanden. De precieze afspraak over de duur en tijdsbesteding van de onderzoeksstage wordt gemaakt in overleg met de organisatie waar de onderzoeksstage wordt gelopen en je stagebegeleider. Om je onderzoeksstage goedgekeurd te krijgen, moet deze natuurlijk op goed academisch niveau zijn. Dit betekent dat het de bedoeling van de onderzoeksstage is, dat je werkzaamheden verricht op het niveau van een aanstaand academisch bedrijfskundige en er moet een heldere opdrachtformulering zijn. 4. Eisen aan een stageplaats Bij het zoeken naar en het selecteren van een stageplaats dien je erop te letten dat de plek aan een aantal eisen voldoet. 4.1 De organisatie De organisatie waar je stage loopt, dient een professionele organisatie te zijn, bij voorkeur in de zakelijke dienstverlening, met taken die complementair zijn aan hetgeen je geleerd hebt tijdens je studie. Je dient de gelegenheid te krijgen om de organisatie te leren kennen en je werkplek is bij die organisatie. Het is noodzakelijk dat er tijdens de gehele stageperiode deskundige begeleiding aanwezig is. 4.2 De inhoud van de stageopdracht Zoals al eerder opgemerkt, moet je tijdens je onderzoeksstage werkzaamheden kunnen verrichten op het niveau van aanstaand bedrijfskundige. Dit moet dus ook tot uiting komen in je stageopdracht. Deze moet bestaan uit een onderzoek, aangevuld met eigen, zelfstandige werkzaamheden. Beide moeten dus qua inhoud en niveau passen bij een bijna afgestudeerd bedrijfskundige bachelor. Er moet dus voldoende denkwerk inzitten, je hebt eigen werkzaamheden met een eigen inbreng en je krijgt de 4

5 mogelijkheid om ruimschoots zelfstandig de opdracht uit te voeren. Het spreekt vanzelf dat een onderzoek of werkzaamheden op bedrijfskundig terrein liggen, zodat je kennis en vaardigheden uit je studie aan de praktijk kunt toetsen en verder kan ontwikkelen. Tot slot: zorg ervoor dat de stageopdracht zo duidelijk en concreet mogelijk omschreven is (zie bijlage I). Dan komen jij en je begeleiders (bij het bedrijf en bij de universiteit) later niet voor verrassingen te staan. 5. Het vinden van een stageplaats 5.1 De voorbereiding Het vinden van een geschikte stageplaats kost tijd; zowel fysieke zoektijd (bellen, schrijven, en mailen) als mentale denktijd (wat wil ik en waarom), in de meeste gevallen drie tot zes maanden. Neem daarom ruim de tijd om je te oriënteren op een eventuele onderzoeksstage. Een goede voorbereiding is essentieel voor het welslagen van een onderzoeksstage. Je dient te weten wat je wilt, omdat je dan zelf invloed op je onderzoeksstage hebt. Een onderzoeksstage is geen statisch gegeven. Je geeft als student in overleg met de stagebiedende organisatie richting aan de onderzoeksstage. Omdat je tijdens de studie maar één keer stage loopt, dien je te proberen die kans optimaal te benutten en eruit te halen wat erin zit. Zoek ongeveer een half jaar voor je aan je onderzoeksstage wilt beginnen informatie over eerdere stages en over stagebiedende organisaties. Praat, ter oriëntatie op de onderzoeksstage, ook met medestudenten over hun stage- ervaringen. Om je te ondersteunen heeft FEWEB een eigen Office of Career Services. De diensten van de Office zijn erop gericht om studenten en beroepspraktijk nader tot elkaar te brengen. Als gevolg hiervan raken studenten meer vertrouwd met real- life business problemen en met de eisen van de steeds wisselende arbeidsmarkt. Wil je bijvoorbeeld hulp bij het maken van een goed Curriculum Vitae of bij het schrijven van een motivatiebrief? Kijk voor meer informatie op Je kunt (tegelijkertijd) verschillende wegen bewandelen om een geschikte onderzoeksstage te vinden: De stagevacatures (op Blackboard (soms) en in de databank op de website van AUREUS) bekijken Je komt zelf met een concreet voorstel voor een stageplaats (scriptie- onderwerp). In dat geval richt je zelf open sollicitaties aan organisaties. Eigen initiatief wordt vaak gewaardeerd door organisaties, dus schroom niet. Bij een open sollicitatie wordt over het algemeen wel verwacht dat je, in ieder geval middels steekwoorden, aangeeft waar je interesse ligt en wat je motivatie is om bij dat bedrijf te solliciteren. Uiteraard kun je ook een meer uitgewerkt plan voorleggen. Het Centrum voor Studie en Loopbaan biedt diverse stageplaatsen in allerlei sectoren van de arbeidsmarkt. Het actuele stageaanbod kun je vinden bij de Dienst Studentenzaken, Centrum voor Studie en Loopbaan of op de website > studenten > studentbegeleiding > stages. Naast deze voor de hand liggende mogelijkheden, zijn er ook nog de volgende: Navraag doen bij bekenden; denk aan: medestudenten, docenten, vrienden, familie of bijvoorbeeld collega's van je bijbaan. Misschien kan één van hen je op een idee brengen of je in contact brengen met een organisatie waar je onderzoeksstage wilt lopen. Nagaan of speciale bemiddelingsorganisaties of stagevacaturebanken iets voor je kunnen doen. Integrand of Aiesec kunnen je wellicht van dienst zijn. Veel grote bedrijven bieden hun stageplaatsen aan via de eigen website. Lees/screen vakbladen, weekbladen, en dagbladen op stageplaatsen. Veel docenten hebben contacten met bedrijven, waar wellicht een onderzoeksstage inzit. Kijk in adresboeken, handboeken, jaarboeken. 5

6 Doe mee aan bedrijvendagen. Zet ogen en oren open om ideeën op te doen. N.B. Je dient altijd in een vroeg stadium de plannen met de begeleider te bespreken, zodat hij /zij de stage- opdracht mede kan vormgeven en zodoende de kans op een niet- goedgekeurde onderzoeksstage geminimaliseerd wordt. 5.2 Het solliciteren Er komt een moment waarop je je zelf moet presenteren. De onderzoeksstagebiedende organisatie wil horen wat je motivatie is, wat je wilt leren en wat je te bieden hebt. Het is belangrijk dit moment goed voor te bereiden. Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de organisatie. Lees de informatie op internet, in de brochure, in het jaarverslag of in het verslag van een eerdere onderzoeksstage goed door en praat zo mogelijk met mensen die de organisatie kennen. Zorg er ook voor dat je je motivatie, (leer)doelen en studie- inhoud en - keuzen goed kunt verwoorden. Overleg indien gewenst met je stagebegeleider. Realiseer je dat een organisatie motieven heeft om een stagiair aan te nemen. Naast de arbeidskracht die een stagiair levert kunnen dat zijn: de maatschappelijke verantwoordelijkheid om jonge mensen mede op te leiden, de 'frisse blik' op de organisatie van een nieuw, jong iemand en het scouten van mogelijke werknemers. Na de voorbereiding kun je de organisatie telefonisch of schriftelijk benaderen. Wanneer er geen stagevacature is, is het gebruikelijk om eerst telefonisch te informeren of er stageplaatsen beschikbaar zijn en zo ja, wie je daarvoor dient te benaderen. Bij een positief antwoord stuur je een sollicitatiebrief en je curriculum vitae op. In de brief geef je duidelijk en concreet aan waarom je bij die organisatie onderzoeksstage wilt lopen, welke studie je volgt en wat je met de onderzoeksstage wilt leren. In het curriculum vitae vermeld je je persoonlijke gegevens, opleiding, (werk)ervaring en eventuele bijzonderheden. Doel van de brief en curriculum vitae is het verkrijgen van een kennismakingsgesprek. Bereid het gesprek eveneens goed voor. Bedenk dat er meerdere kandidaten kunnen zijn voor een stageplaats. In het gesprek zullen je motivatie, verwachtingen, studie en (werk)ervaring mondeling aan de orde komen. Je zult uitleg krijgen over de organisatie en over de mogelijke stagetaken en je kunt zelf ook vragen stellen tijdens het gesprek. Op basis van het gesprek (en soms ook op basis van een testje) beslist de stagebiedende organisatie of je daar onderzoeksstage kunt komen lopen. 5.3 Stagevergoeding en verzekering Wanneer je een stageplaats hebt gevonden, komt meestal ook de stagevergoeding ter sprake. Als je gesprekspartner bij de organisatie er niet over begint, is het redelijk wanneer je zelf naar de mogelijkheden informeert. Een stagevergoeding is een blijk van waardering voor je inzet en helpt de kosten die aan de stage verbonden zijn te dekken. Een landelijke regeling voor stagevergoeding voor HBO/WO bestaat niet. De stagevergoeding varieren van 0 en kunnen soms oplopen tot meer dan 450,- netto per maand en een enkele keer zelfs een veelvoud daarvan. Zie voor meer informatie. Je dient er zelf voor te zorgen dat je WA- verzekerd bent. Een WA- verzekering is er om het financiële risico van wettelijke aansprakelijkheid te dekken. De meeste studenten zijn via de ouders/verzorgers WA- verzekerd of hebben een zelfstandige verzekering. Als je op de stageplaats bijvoorbeeld per ongeluk een computer(systeem) onklaar maakt, kan de verzekering de schade dekken. Wanneer de stagebiedende organisatie een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft, zijn stagiairs soms 6

7 meeverzekerd. De universiteit is niet aansprakelijk voor eventuele schade. Tijdens de onderzoeksstage houd je doorgaans je eigen ziektekostenverzekering. 6. Het goedkeuren van een stagevoorstel Voordat je de stageplaats kunt aannemen dient je stagebegeleider akkoord te zijn met de inhoud van je onderzoeksstage. Dit om te voorkomen dat de onderzoeksstage, wanneer het tijdens het stageproces aan de stagebegeleider wordt voorgelegd, alsnog wordt afgekeurd. Wanneer je een stageplaats gevonden hebt, dan moet je voor aanvang het stageplan/aanvraagformulier voor een stagebegeleider indienen bij FEWEB Office of Career Services (zie bijlage I). 6.1 Stageplan Na het vinden van een stageplaats, is het dus noodzakelijk dat je een stageplan opstelt (gebruik hiervoor het formulier in bijlage I). In het stageplan wordt de inhoud van de onderzoeksstage vastgelegd. Het gaat daarbij vooral om een duidelijke en concrete omschrijving van de stageopdracht, de doelen, de begeleiding en de motivatie. Bij de planning van de werkzaamheden is het handig er rekening mee te houden, dat de begeleidingsgesprekken met je stagebegeleider en het schrijven van het stageverslag een onderdeel van je onderzoeksstage vormen. Het stageplan dient dan uiterlijk vier weken voor aanvang van de onderzoeksstage besproken te worden met de FEWEB Office of Career Services in 5A- 30. Maak een afspraak met een van de medewerkes en uiterlijk 48 uur voor de afspraak je stageplan naar Tijdens de afspraak worden je stageplan en de vervolgstappen verder besproken. Je zult het conceptstageplan ook ter goedkeuring aan het stageverlenende bedrijf moeten voorleggen. Hiermee kan onduidelijkheid over de opdracht en de uitwerking voorkomen worden. Ook bespreek je je conceptstageplan met je stagebegeleider. Eventueel commentaar verwerk je in het definitieve stageplan. Het definitieve stageplan onderteken je zelf en laat je ondertekenen door je praktijkbegeleider en door de stagebegeleider. De financiële en juridische aspecten van de stage regel je door middel van de stageovereenkomst. Vraag aan je praktijkbegeleider of de stagebiedende organisatie een eigen stageovereenkomst heeft. Als dat niet het geval is, kun je de voorbeeld stageovereenkomst van de faculteit gebruiken (zie bijlage II). Haal eventueel de onderdelen er uit die niet van toepassing zijn. Vul de openstaande gegevens van de stageovereenkomst in en onderteken deze. Laat de stageovereenkomst ondertekenen door de in de overeenkomst genoemde vertegenwoordiger van de stagebiedende organisatie. Meer informatie over stagecontracten kun je vinden bij o.a. de FNV: de FNV Servicelijn ( ) beantwoordt alle vragen over stage lopen. De FNV geeft ook de brochure Meest gestelde vragen over stage uit. Zie ook hun internetsite Zorg dat alle betrokkenen (stagiair, stagebegeleider en praktijkbegeleider) een ondertekend exemplaar van het definitieve stageplan en eventueel van de stageovereenkomst krijgen. 7. Begeleiding tijdens de onderzoeksstage onderzoeksstage Het leeraspect (toepassen van academische kennis- en vaardigheden) staat voorop bij een onderzoeksstage welke onderdeel is van de studie. De begeleiding tijdens de onderzoeksstage dient daarom goed geregeld te zijn. Bij elke onderzoeksstage zijn er twee begeleiders: één namens de stagebiedende organisatie, de praktijkbegeleider, en één namens de faculteit, de stagebegeleider (docent). 7

8 7.1 De praktijkbegeleider Voor de dagelijkse gang van zaken tijdens de onderzoeksstage heb je vooral te maken met de praktijkbegeleider. Deze introduceert je binnen de organisatie, zorgt voor de benodigde faciliteiten en begeleidt je inhoudelijk bij de werkzaamheden. Het overleg over de voortgang van de onderzoeksstage kan variëren van één keer per dag tot één keer per week of per twee weken. Uit ervaring is gebleken dat het belangrijk is dat je goed wordt ingewerkt in de eerste weken van de onderzoeksstage en dat het - zeker in die eerste weken- verstandig is een vast tijdstip af te spreken voor overleg. Voor aanvang van de onderzoeksstage maak je afspraken met je praktijkbegeleider over de frequentie van de begeleiding. Je kunt die afspraken opnemen in het stageplan. Aan het eind van de stage volgt, in het algemeen, het eindgesprek op basis van het rapport en de (eventuele) eindpresentatie. 7.2 De stagebegeleider (docent) De begeleiding namens de faculteit ligt bij de stagebegeleider. Dit is een docent werkzaam bij FEWEB. Je benadert zelf de FEWEB Office of Career Services (met gebruik van het stageplan) en zij brengen je in contact met de stagecoördinator van de desbetreffende afdeling. Voor overleg en advies over de keuze van een stagebegeleider kun je bij de stagecoördinator terecht. Wanneer je een onderzoeksstage doet waar je geen studiepunten/credits voor krijgt, heb je geen stagebegeleider nodig. De stagebegeleider kan de vorderingen tijdens de onderzoeksstage bijhouden aan de hand van het stageplan. De begeleiding van de stagebegeleider kan bestaan uit: het bespreken en goedkeuren van het stageplan voorafgaand aan de onderzoeksstage; indien nodig het opnemen van contact met de praktijkbegeleider voor overleg over de inhoud van het stageplan. Dit contact kan het best aan het begin van de onderzoeksstage plaats vinden, bij voorkeur in de vorm van een bezoek aan de stagebiedende organisatie. Eventueel kan dit contact telefonisch plaatsvinden; het individueel bespreken van de voortgang van de onderzoeksstage, ongeveer een keer per maand. Je neemt zelf het initiatief voor dit gesprek. Tijdens het gesprek bespreek je de vorderingen aan de hand van het stageplan. Zonodig stuur je de stagebegeleider een aantal dagen voor het gesprek schriftelijke informatie op. Houd je praktijkbegeleider op de hoogte van de gesprekken met de stagebegeleider. Bij vragen en problemen neem je natuurlijk direct contact op met je stagebegeleider; indien overeengekomen: het bespreken (en beoordelen) van het stageverslag (sommige docenten houden een eindgesprek met stagiair en praktijkbegeleider waarin de onderzoeksstage geëvalueerd wordt. De stagebegeleider voert dit gesprek op basis van het stageverslag en de schriftelijke beoordeling van de praktijkbegeleider). 7.3 Het bijhouden van een logboek Het is aan te raden om tijdens de onderzoeksstage een logboek bij te houden. Schrijf daarin bijvoorbeeld over: de werkzaamheden en de voortgang van je onderzoeksstage, de bereikte of (nog) niet bereikte (leer)doelen, verwachtingen die al dan niet zijn uitgekomen, opmerkingen over je functioneren of over de begeleiding. Het gaat bij het logboek dus vooral om het stageproces, minder om de inhoud van de onderzoeksstage. Een logboek vormt een goede voorbereiding op de voortgangsgesprekken met je stagebegeleider en is een bron van informatie bij het schrijven van het stageverslag. Daarnaast is het leuk om terug te lezen hoe je in het begin tegen bepaalde dingen aankeek die je later heel gewoon vond. 7.4 Stageverslag Afhankelijk van de afspraken die je vooraf hebt gemaakt met de stageverlenende instantie en met de stagebegeleider, dien je voor hen een stageverslag te maken. Maak vooraf afspraken over de punten die daarin vermeld moeten worden, zodat je tijdens de stageperiode daar al op kan anticiperen. Te allen 8

9 tijde dien je bij de stagebegeleider een stageverslag in te leveren. Dat stageverslag bevat in elk geval de volgende onderdelen: beschrijving van de aard en de betekenis van de stageverlenende instantie (omvang, sector, economische betekenis, producten, organisatiestructuur, vestigingen, bedrijfsomgeving, etc.); beschrijving van het bedrijfsonderdeelonderdeel waar de onderzoeksstage plaatsvond; formulering van de opdracht; methode van aanpak; gebruikte literatuur; beschrijving van de stagewerkzaamheden; beoordeling van de student over de onderzoeksstage, de begeleiding door de stageverlenende instantie, de werksfeer, confrontatie van verwachtingen en realisaties, etc. Dit verslag is veel minder inhoudelijk dan dat wat door de de praktijkbegeleider gevraagd kan worden. Stem dit dus goed af met je stagebegeleider en praktijkbegeleider. 8. Afronding van de stage De stagebegeleider ondertekent over het algemeen het stage- tentamenbriefje wanneer de onderzoeksstage succesvol is afgerond. Voor onderzoeksstages geldt alleen de kwalificatie 'voldaan'; er wordt geen cijfer gegeven. Ter beoordeling van de onderzoeksstage dien je het stageverslag bij de stagebegeleider in te leveren. Wanneer dit in orde is, zal de stagebegeleider het tentamenbriefje aftekenen waarmee je onderzoeksstage voor de faculteit formeel is afgerond. 9. Een stage in het buitenland Een onderzoeksstage in het buitenland kan aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld om het opdoen van praktijkervaring te combineren met werken en wonen in een andere cultuur. Bij een onderzoeksstage in het buitenland is het vrijwel altijd van belang dat je de taal van het gastland zowel actief als passief goed beheerst en dat je je thuis voelt in de cultuur van het betreffende land. Wanneer je een onderzoeksstage in het buitenland overweegt, kijk dan eens op de internetsite van het Nuffic of lees de jaarlijkse uitgave 'Vagant' van het Nuffic. Een buitenlandstage vraagt een gedegen voorbereiding. Het benaderen van organisaties voor een stageplaats moet je zelf doen, eventueel in overleg met de stagebegeleider. Via AIESEC kun je op zoek gaan naar mogelijk vacatures in het buitenland. Zodra je een onderzoeksstage in het buitenland gevonden hebt, zijn er vele praktische zaken die je moet regelen. De meest voorkomende zaken zijn: een visum voor landen buiten de EU; huisvesting in het buitenland en eventuele verhuur van je woonruimte in Nederland; fondsen werven om de extra kosten van reis en verblijf te dekken; nagaan of je voldoende verzekerd bent en zonodig een aanvullende verzekering afsluiten. Bij Bureau Internationalisering kun je informatie opvragen o.a. over een tegemoetkoming uit een fonds. Ook het Nuffic heeft diverse subsidie (beurs) mogelijkheden: De goedkeuring, begeleiding en afronding van een stage in het buitenland verlopen in principe gelijk aan die van een onderzoeksstage in Nederland. Alleen het persoonlijke contact met de stagebegeleider is tijdens de onderzoeksstage veelal onmogelijk. Daarom is het van belang het stageplan zeer zorgvuldig op te stellen en van tevoren goed met de stagebegeleider door te spreken. Maak goede afspraken over de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt. Afhankelijk van de beschikbare communicatiemiddelen is dat meestal per e- mail, Skype, telefoon of eventueel brief. Je stageplan en stageverslag schrijf je meestal in het Engels of in een andere taal die zowel je praktijkbegeleider als je stagebegeleider beheersen. 9

10 S.V.P. Digitaal invullen en uitgeprint en ondertekend inleveren bij kamer 8A- 53 (uiterlijk vier weken voor aanvang van de onderzoeksstage). Bijlage I Stageplan en aanvraag begeleiding bachelorscriptie/onderzoeksstage Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode en Plaats Telefoonnummer E- mailadres Studentnummer Studie Studierichting Specialisatie Keuze afdeling Gewenste stagebegeleider Telefoonnummer Mailadres Scriptieonderwerp Onderzoeksstage Naam stagebiedende organisatie Adres Postcode en Plaats Afdeling/organisatieonderdeel van onderzoeksstage Naam praktijkbegeleider Telefoonnummer E- mailadres Stageperiode van tot Aantal uur per week (N.B. Het aantal uur voor de gehele stageperiode dient minimaal 320 uur te zijn.) Stageplan 1. Korte omschrijving van de organisatie 2. Omschrijving stageopdracht (doel van de onderzoeksstage, taken, eigen verantwoordelijkheden, tijdsplanning en verwacht eindproduct van de stagewerkzaamheden. NB. Gebruik zo min mogelijk termen als assisteren en ondersteunen.) 3. Eventuele niet- opdracht- gebonden werkzaamheden (bijv. meewerken op de afdeling) 4. Persoonlijke leerdoelen (wat verwacht je, wat wil je leren van deze onderzoeksstage) 10

11 5. Verantwoording voor de keuze van de onderzoeksstage (motivatie) 6. Aard en omvang van de begeleiding van de stagebegeleider (VU) 7. Aard en omvang van de begeleiding van de praktijkbegeleider (stagebiedende organisatie) 8. Ondertekening Stagiair(e) Stagebegeleider Praktijkbegeleider Naam Plaats Datum Handtekening N.B. De conceptversie dient enkel ondertekend te worden door de stagiair(e). De definitieve versie dient door alle partijen ondertekend te worden. 11

12 Bijlage II Voorbeeld stageovereenkomst De ondergetekenden: 1. Bedrijf/lnstelling Naam: Adres: Woonplaats: Hierna te noemen: 2. De onderwijsinstelling Naam: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Adres: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam Hierna te noemen: VU/FEWEB, Amsterdam 3. De stagiair Naam: Adres: Woonplaats: Hierna te noemen: stagiair Partijen komen het volgende overeen: Artikel 1: Onderwerp der overeenkomst en algemene bepalingen De overeenkomst heeft tot onderwerp het regelen van een stageperiode voor een bepaalde tijd in het kader van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie. De algemene bepalingen welke op de medewerkers van het bedrijf/instelling van toepassing zijn, zijn ook van toepassing op de stagiair. Op de stageplaats dient de stagiair de aanwijzingen van de praktijkbegeleider op te volgen. De stagiair is verplicht geheim te houden, datgene wat hem gedurende de stageperiode onder geheimhouding is toevertrouwd, danwel de informatie die hem ter beschikking komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet kunnen begrijpen. Artikel 2: Looptijd stage- overeenkomst en dagelijkse stagetijden De stageperiode loopt van... tot, met de mogelijkheid van verlenging tot een bepaalde datum in verband met de afronding van het stageprojekt. Verlenging van de stage- overeenkomst dient schriftelijk overeengekomen te worden. De dagelijkse stagetijden zijn.... Artikel 3: Stageproject Het stageprogramma heeft tot doel de stagiair praktische ervaring te laten opdoen. Ten behoeve hiervan wordt een stageproject gestart, waarvan de inhoud het stageplan beschreven staat. Artikel 4: Studenten- en leerlingenstatus Gedurende de stageperiode blijft de stagiair student van VU/FEWEB. Artikel 5: Stagevergoeding Gedurende de stageperiode ontvangt de stagiair een maandelijkse vergoeding ter hoogte van. De vergoeding zal maandelijks per einde van de maand worden uitgekeerd, na inhouding van loonbelasting en sociale lasten. 12

13 Artikel 6: Reiskostenvergoeding woon- en werkverkeer Ter bestrijding van de kosten met betrekking tot woon- en werkverkeer wordt de van de reisafstand afhankelijke fiscaal toelaatbare vergoeding uitgekeerd. Enkele reisafstand:. Km. Per maand:. Artikel 7: Verlof Tijdens de onderzoeksstage is voor verlof toestemming nodig van de praktijkbegeleider en Personeelszaken van de stageinstelling en zal in principe voor rekening van de stagiair komen. Artikel 8: Aansprakelijkheid en sociale verzekeringen Mede ten behoeve van de stagiair heeft het bedrijf/instelling een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij de schade wordt gedekt die voortvloeit uit de werkzaamheden van de stagiair met betrekking tot zijn stageperiode. Indien de stagiair niet in loondienst is van het bedrijf, draagt hij/zij zelf zorg voor een ziektekostenverzekering. Artikel 9: Beëindiging van de stage- overeenkomst Het bedrijf/instelling is gerechtigd de stage- overeenkomst te beëindigen indien: de stagiair de algemene bepalingen ex. artikel 1 niet nakomt; de stagiair zich zodanig gedraagt dat van het bedrijf/instelling redelijkerwijs niet verlangd kan worden de stageperiode voor te zetten. De Vrije Universiteit Amsterdam is gerechtigd de stage- overeenkomst te beëindigen en de stagiair terug te trekken, indien naar oordeel van VU/FEWEB de onderzoeksstage niet naar wens verloopt. Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt te....d.d Handtekening bedrijf/instelling Handtekening stagiaire dan wel de wettelijke vertegenwoordiger 13

14 Bijlage III Beoordelingsformulier Naam Studentnummer Adres Postcode en woonplaats Telefoon e- Bedrijf / instelling Adres Postcode en plaats Stagebegeleider bedrijf e- mail / telefoonnummer stagebegeleider Korte schets van de opdracht(en) Korte schets van de verrichte werkzaamheden Korte schets van de indruk van de student Beoordeling stagebegeleider Voldoende / onvoldoende Plaats Datum: Handtekening stagebegeleider:

15 Stempel bedrijf of instelling:

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie

STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Bezoekadres Nieuwe Achtergracht 166 Amsterdam

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten Faculteit der Rechtsgeleerdheid Stagehandleiding voor studenten en docenten 1 Inhoud INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 5 1.1 Definities... 5 1.2 Doelen van de stage... 5 1.3. De toelatingseisen...

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Politieke Wetenschap S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE pag. 1. Waarom stages? 4 2. De stage als keuzevak 5 3. Voorwaarden voor een stage

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland

Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Handleiding Stappenplan Beroepspraktijkvorming in het buitenland Checklist Buitenlandse BPV Pagina 1 van 9 1. Inleiding Net als BPV in Nederland, draagt BPV in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie okt 2012 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin van

Nadere informatie

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL

STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN DE PERSOONLIJKE HOGESCHOOL STAGE EN AFSTUDEREN Als een student stage bij uw organisatie komt lopen, kunt u praktische vragen hebben zoals wat er van u wordt verwacht als bedrijf, aan

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I 1 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I Een kopie van het paspoort van de studentstagiair moet aan dit formulier worden gehecht. Dit formulier moet aanwezig zijn op het adres waar de stage wordt vervuld

Nadere informatie

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur

Needs Assessment. Postcode Woonplaats Telefoonnummer. Huidige opleiding Opleiding(en) daarvoor. Voorkeur begindatum Voorkeur einddatum Stageduur Needs Assessment Stage Wat is een Needs Assessment? Een Needs Assessment is een vragenlijst die samen met de kandidaat ingevuld wordt om inzicht te krijgen in benodigde aanpassingen en/of ondersteuning

Nadere informatie

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage

beoordeling kwaliteit buitenlandse stage beoordeling kwaliteit buitenlandse stage COSPA 11 maart 2013 Jetse Reijenga, TU/e definitie van kwaliteit voldoen aan de algemene leerdoelen van de onderwijsinstelling voldoen aan de persoonlijke leerdoelen

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage 1 Inhoudsopgave 1 Doen 3 Twee begeleiders 3 De voorbereiding 3 De start 3 De verdieping 3 De afronding 3 2 De spelregels en afspraken 4 De stageovereenkomst 4 Verzekeringen

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Stagehandleiding voor studenten

Stagehandleiding voor studenten Stagehandleiding voor studenten Studiejaar 2010-2011 1 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Stageomvang 3 3. Onderzoeksstage 4 3.1 Doelen van de onderzoeksstage 4 3.2 Criteria voor de onderzoeksstage; opdracht(en)

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Bachelorstage Sociologie

Bachelorstage Sociologie CURSUSHANDLEIDING 2014-2015 Bachelorstage Sociologie 200900070 Cursus coördinator Drs. Joram Pach Afdeling Sociologie Sjoerd Groenmangebouw, kamer C2.02 Padualaan 14, 3584 CH, Utrecht tel: 030-253 4541

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht en de presentatiemiddag

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

Buitenland BPV HANDLEIDING

Buitenland BPV HANDLEIDING Buitenland BPV HANDLEIDING 2012/2013 Heliumweg 1 Postbus 60080 1320 AB Almere tel.: 088-0205400 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Waarom zou je dat doen?... 4 Voorbereiding... 5 Voorwaarden... 5 Groenhorst

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Internationale stage in klas 5. De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in een Engelstalig

Nadere informatie

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas.

Werkgever Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Binnenmaas. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Binnenmaas. Nr. 118282 26 augustus 2016 Stageregeling gemeente Binnenmaas Artikel 1 Begripsbepaling Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

STAGEPLAN. Datum inlevering /./ 20 Datum bespreking toetsingscie. /./ 20. Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja nee

STAGEPLAN. Datum inlevering /./ 20 Datum bespreking toetsingscie. /./ 20. Datum inleveren reflectieverslag Akkoord reflectieverslag ja nee Het is van groot belang om een helder stageplan te maken. Het stageplan maak je voordat je op stage gaat. In dit stageplan beschrijf je je eigen verplichtingen en geeft school aan waar zij voor verantwoordelijk

Nadere informatie

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap College of Communication Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap Datum 26 november 2013 2. INHOUDSOPGAVE DE STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK... 6 EEN GOEDE STAGE... 8 STAGES IN SOORTEN EN MATEN... 12

Nadere informatie

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting Stage-overeenkomst De ondertekenaars: De student/ stagiair: Naam Adres/ postcode /woonplaats Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: (gehuwd/ongehuwd/samenwonend/alleenstaand)

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Oktober 2016 Stageprotocol Beroepsoriënterende stage Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

Protocol Stagiaires / BPV

Protocol Stagiaires / BPV Protocol Stagiaires / BPV Beste Stagiaire, Binnen ZIJN Peuterspeelzalen vinden wij opleiden belangrijk om de juiste kwaliteit van peuterspeelzaalwerk nu en in de toekomst te kunnen blijven bieden. Wij

Nadere informatie

Stagehandleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Versie: februari 2011

Nadere informatie

Excellentie Programma Internationalisering

Excellentie Programma Internationalisering Excellentie Programma Internationalisering 1. Wat zijn excellente deelnemers 1.1 Selectiecriteria excellente deelnemers Aeres MBO Aeres MBO wil met de excellentiegelden onderwijsactiviteiten uitvoeren

Nadere informatie