Visieop JGZ alsph voorjeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visieop JGZ alsph voorjeugd"

Transcriptie

1 PH voorjeugdin 2015 Van denkennaardoen énleren 4 maart2010 Suzanne Boomsma Visieop JGZ alsph voorjeugd Manifest Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar(gideonsbende JGZ 2006) Vragende kinderen Karel Appel 1949

2 Stichting Kind & Maatschappij 7 maart 2008 Doelstelling Behartigen van de belangen van het kind en zijn (leef)omgeving, zodat het kind zich veilig en gezond kan ontwikkelen. Werkwijze Vooral door een positieve bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van publieke zorg voor jeugd (PZJ) door (kennis)innovatieve activiteiten gericht op o.a.: de kwaliteit van de uitvoering (professionals en tools) de organisatie van zorg rondom een kind en zijn directe omgeving de maatschappelijke bijdrage van PZJ voor de jeugd. &

3 Dilemma s kind&maatschappij Essentie PH voor jeugd(1) Sociale geneeskunde is de ontmoeting van arts en maatschappij in de patiënt (Querido 1952) JGZ professionals (trajecten AJN en V&VN 2009/2010) : - Essentie van ons vak is de relatie met kind énouders (3-hoek) - Éndiens leefomgeving: to raisea childyouneeda village; gaat over connectedness: is er echte betrokkenheid bij kinderen? - Gaat over nature énnurture: ontwikkeling gaat niet vanzelf (opsporen van risico s /zachte signalen)

4 Definitievan het kind voor de (sociaal) hygiënist het menselijkindividugedurendezijngehelebiologische, psychologischeen maatschappelijkerijpingsperiode, vanafhet ogenblikderconceptietot aande lichamelijke, geestelijkeen maatschappelijkematuriteit ( en die periode is niet in ieder geval nauwkeurig af te bakenen) Dr. J.T. Buma, huisarts en sociaal geneeskundige in zijn bekroond essay uit 1952, De Sociale kinderhygiëne in Nederland, haar organisatie en haar toekomst. Dr. J.T. Buma, huisarts en sociaal geneeskundige in zijn bekroond essay uit 1952, De Sociale kinderhygiene in Nederland, haar organisatie en haar toekomst.

5 Het oog kind&maatschappij Maslow: behoefte piramide

6 Essentie PH voor jeugd(2) Volksgezondheidsproblemen bepalen de PHactiviteiten die nodig zijn, zo bepalen die activiteiten weer welke beroepsgroepen nodig zijn, en.. (Mackenbach, 2009) Public health als (kennis) infrastructuur Gezondheid (kwalitatief) Gezondheid (kwantitatief) Disciplines (kennisrepertoire) Functies (bijdrage) Voorzieningen / instellingen Structuur (nationaal) Condities (regelgeving/ geld) kind&maatschappij

7 JGZ als kennisinfrastructuur Unieke infrastructuur met landelijke dekking, laagdrempelig Infrastructuur voor gezondheidsbescherming o.a. vaccinaties(90-95%) - geen polio, minder hersenvliesontsteking Infrastructuur voor opsporen, jaarlijks screenen: kinderen geen mentale retardatie/ inrichtingskosten(hielprik) kinderen met aangeboren gehoorafwijkingen Infrastructuur voor voorlichting en opvoedondersteuning -Van 200 naar25 sterfgevallenwiegedoodin 5 jaar(usa, UK) - Voorlichting vitamine D (minder botafwijkingen); fluor(minder caries) Preventie is vrolijke kant v/d zorg(kindvriendelijk), uniek in wereld kost 1900 per kind (380 mln) en geeftbesparingen: GENOEG? 10 groteph successenvan de 20 steeeuw J. Mackenbach 2001 / Koplan, Fleming 2000 Vaccinaties(ca 1900) Bestrijding van infectieziektes(> 1900) Gezonde moeders en baby s (> 1900) Veiligheid van de werkplek(> 1900) Veiliger en gezonder voedsel(> 1920) Familieplanning(1929, ) Fluorideringvan drinkwater(> 1945) Veiligheid verkeer/ voertuigen(> 1965) Daling hartsterfte en beroerte(> 1965) Bestrijdingtabaksgebruik(> 1965).?

8 Ontstaansgeschiedenis Problemen /risico s 100 jaar geleden.manifeste nood! ca 50% van de bevolking was < 19 jaar 20-25% kindersterfte in Nederland Ondervoeding Slechte hygiëne Gevaar van infectieziekten Ongelukken (werk) Armoede Problemen/risico s nu( ) 1. Kinderen zijn schaars (< 25 % bevolking), oudere ouders 2. (Jonge) kinderenmet lichamelijkeziektes: aangeb. afwijkingen, verstandelijkgehandicapt, ongeval, infecties, astma 3. Steeds meerpsychosocialeproblemen(angst, depressie); chronische aandoeningen 4. Harde kern risicokinderen/ gezinnen(is gevaar, in gevaar) 5. Jeugdis redelijkgezond, maargedraagtzichzeerongezond! (top 3 alcoholgebruik Europa; VMBO-jeugd)

9 kind&maatschappij Oorzaken ongezonde leefstijl jongeren Jongeren Niet-beïnvloedbaar Ontwikkelingsstadium puberbrein Beïnvloedbaar Gebrek aan toekomstperspectief Aannemen slachtofferrol Gebrek aan weerbaarheid Gebrek aan daadkracht Omgeving Lage sociaal-economische status Culturele en religieuze achtergrond Groepsdruk Ouders geven niet het juiste voorbeeld Gebrek aan sociale cohesie Verkeerd aanbod Onduidelijke regelgeving Samenvatting oorzaken van een ongezonde leefstijl van jongeren Bron: Eindrapport Nationale Denktank 2008

10 Investeren rondom kinderen (RMO) Bron: Dahlgren & Whithead, 2006 Transities gezondheid en maatschappij Verleden Toekomst Infectieziektes Ongevallen (Externe invloeden) Armoede /schaarste Zuilenstructuur Burgerij / Gemeenten Care (kruiswerk) Collectieve preventie Huisvesting, Hygiëne Welvaart Bacterie Antibiotica / screening Manmade ziektes HVZ / Kanker / Ongevallen (Individueel gedrag) Pos. / neg vrijheid Zuilenstructuur Verzorgingsstaat 1 e & 2 e lijnscure Gedragsgerichte preventie Individu (rook, eet, drank, beweging)(worstelen!) Risico s of risicofactoren Screening/ RVP Chronisch zieken (ouder) Psychosociale probl. (QvL) (Leefwereld, participatie?) Overvloed / Gelukzoekers Individualisering / globalis. Markt / burgerbewegingen Zorg en Preventie samen Diversiteit in aanpak nodig (mix van empowerment, lotgenotencontact,internet omgevingsaanpassing, regels en zorgmarketing) Genetica / onzekere risico s Screening / G-factor kind&maatschappij

11 Public Health is Concerted action Ontwikkeling competentie professionals Ontwikkeling organisatorische voorwaarden Maatschappelijke / volksgezondheidsproblemen Instrument- /methodiekontwikkeling Public Health is de combinatievan science and arts omziektete voorkomen, gezondheidtebeschermenof gezondheidtebevorderendoor organized efforts of society (1988) kind&maatschappij De kruisvereniging is hart van PH: cure én preventie kind&maatschappij

12 Kenmerken sociale beweging (van beleid naar praktijk: pragmatisme) Focus, een kwestie op gebied van gezondheid / veiligheid Sterk leiderschap (pioniers met een opvatting) Goede communicatie richting politiek en media (cijfers én verhaal) Wetenschappelijke basis /netwerk reflectieve professionals Experimenten (leren in de praktijk; RAAK-regio s) Actiegericht (professionals in beweging brengen, procesdenken) RAAK (Reflectie- en Actie groep Aanpak Kindermishandeling) Psychiater van Dantzig: Overheid is probleemeigenaar KM, medeverantwoordelijk voor opvoeding, preventie nodig! PH voor jeugd = verbindende functie de handelendespin in het web! kind&maatschappij

13 Nodig: Gezamenlijke ambitie als professie monodisciplinair multidisciplinair Lokaal Landelijk/ internationaal Individueel Professionele community uniformisering A C B D professionele samenwerking autoriteit Netwerken, professionele communities Situatie 2010

14 2015 Huis voor professionals PH jeugd Van beleid naar praktijk, van denken naar doen énleren

15 Centrum Jeugd & Gezin: instrument PH kind&maatschappij Bestaansrecht PH voor jeugd in CJG De hoofdtaak van de zorg voor jeugd is tweeledig: (vrij vertaald naar Programmaministerie Jeugd en Gezin) Beoordelen risico s ontwikkeling & kracht kind en omgeving: Alle kinderen in beeld (< 100%) Voorkomen (preventie) en verhelpen van risico s: (Op) tijd voor het kind (toegang- en doorlooptijd)

16 Visie op PH voor Jeugd: verbinden 1. Investeerin allekinderen: publieke= ongevraagdezorgvoorjeugden streefnaarzohoogmogelijkbereikvan gezinnen(juistdie laatste5% ): dienstverleningsconcept 2. Gauitvan het opgroeiendekind en de kwetsbarebalansin de diverse ontwikkelingsfasenen bijbehorendeleefomgevingen(actieradius); de risico sdie lichamelijk, psychischénsociaalkunnenvoorkomen: beoordelingsproces 3. Focus op de interactiekind énmaatschappij(child-village); vertrouwop de eigen overlevingskrachtvan het kind en ouders; geefruimteaande autonomieen vertrouwensrelatiestussenprofessionals, smeerolievoor: samenwerking Thema s voor CJG als instrument PH Dienstverleningsconcept: Aansluiting op de leefwereld ouders / jongeren; Merk CJG Beoordelingsproces: Beslisboom ( ), Voorspelbare diagnosegroepen Samenwerking: CJG als netwerkorganisatie Frontoffice en backoffice

17 Inspiratie Inspiratie

18 Preventieconsult Ouderen(NHG) Settings: Huisarts Bedrijfsarts Thuiszorg Internet GGD Apotheek? Sportschool? Andere locaties: buurthuis, moskee enz.? Vragenlijst (1 e filter) - Roken - Familie anamnese - Leeftijd - Geslacht - Middelomtrek - BMI - Voorgeschiedenis - Medicatie Laag risico Licht verhoogd risico Leefstijladvies Leefstijladvies op maat + Preventieaanbod Hoog risico Reguliere 1 e lijnszorg: Huisartspraktijk Bedrijfsarts Thuiszorg PREVENTIECONSULT 1 Controle vragenlijst + bespreken risico Meten risicofactoren Verwijsbrief naar lab PREVENTIECONSULT 2 Opstellen risicoprofiel Bespreken leefstijl Risicocommunicatie, adviezen Huisartspraktijk Zo nodig: 2 e lijn Behandeling en begeleiding in de reguliere zorg Volgens o.a.: - Richtlijn en Zorgstandaard Vasculair risicomanagement - Richtlijn en Zorgstandaard Diabetes - Richtlijn preventie chronische nierinsufficiëntie (i.o) Inspiratie

19 Thema s voor CJG als instrument PH Dienstverleningsconcept: Aansluiting op de leefwereld ouders / jongeren; Merk CJG Beoordelingsproces: Beslisboom ( ), Voorspelbare diagnosegroepen Samenwerking: CJG als netwerkorganisatie Frontoffice en backoffice CJG als dienstverleningsconcept

20 Kernwaarden merk CJG De vier B s. Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar Bekwaam Buurthuiszorg? Jaminin de zorg? Kernkwaliteiten team CJG (7 O s) Ontvankelijk (relatie) Ontwikkelingsgericht Omgevingsgericht (wijk) Oordelend (normen) Onafhankelijk Ondernemend Ongehoorzaam

21 Lessen uit vier landen (Finland, België, Engeland, Duitsland) Het opzetten van CJG een ingewikkeld proces? Betrek beroepskrachten, maar vooral ouders en kinderen bij de CJG ontwikkeling. Maak van CJG een ontmoetingsplek (gekend & erkend worden) Richt het CJG via een breed preventief aanbod op alleouders en kinderen, geen stigmatisering Neem de tijd, doe niet alles tegelijk (10 jaar nodig!). Family Centre (6 jr), Childrens centre(4 jr), Opvoedwinkels, Familienzentrum(Jugendamt) In 2011: OveralCJG s in Nederland Logo vergroot herkenbaarheid Centra voor Jeugd en Gezin Nieuwsbericht, 11 september 2008

22 Logo als keurmerk Vanaf vandaag ( ) is voor alle gemeenten in Nederland een logo voor de Centra voor Jeugd en Gezin beschikbaar. Professionals:via praktijkplaatsen criteria opstellen om de ondergrensvast te stellen voor goede dienstverlening (moet) Inspectie VWS / programmaministerie J&G en gemeenten:het verbinden van paar indicatoren aan het logo, (GGG keurmerk) Ouders en kinderen: middels klantenpanels goede dienstverlening in kaart brengen (Zuster Anne, Smiley) Praktijk:binnen CJG seen leercyclusvoor verbetering van dienstverlening op gang brengen (gelaagdheid) Thema s voor CJG als instrument PH Dienstverleningsconcept: Aansluiting op de leefwereld ouders / jongeren; Merk CJG Beoordelingsproces: Beslisboom ( ), Voorspelbare diagnosegroepen Samenwerking: CJG als netwerkorganisatie Frontoffice en backoffice

23 Organisatie 2 Organisatie 1 Organisatie 3 Organisatie 5 Organisatie 4 Het beoordelingsproces Het beoordelingsproces Een complex beoordelingsproces wordt uiteengelegd in vier stappen van afzonderlijke beoordelingen 46

24 Het beoordelingsproces Bepaal of een kind zonder ontwikkelings-en opvoedingsproblemen en zonder bedreigende omstandigheden kan opgroeien Herkent u het probleem nu al en heeft u er een oplossing voor? Is de informatie volledig om dit te kunnen bepalen? Welke informatie is nodig om het beeld van het kind compleet te krijgen? Wie kan ons die informatie geven? Bepaal bij een onbekende, complexe casus wie nodig is bij de uitvoering van het plan van aanpak en wie coördineert kind&maatschappij 47 Voorbeeld: Preventieconsult kinderen 0-4 jaar Settings: 0-de lijn Ouders Sociaal verpleegkundige Maatschappelijk werk Jeugdarts Pedagoog Melding (Verwijsindex 0-19) Vragenlijst (1 e filter) -BMI - Laag risico Licht verhoogd risico Opvoedingsadvies Opvoedingsadvies op maat + Preventieaanbod Hoog risico Jeugdarts Pedagoog PREVENTIECONSULT 1 Controle vragenlijst + bespreken risico Meten risicofactoren PREVENTIECONSULT 2 Opstellen risicoprofiel Bespreken gezondheid en opvoedingswijze Risicocommunicatie, adviezen Specialisten gezondheidszorg Speciaal onderwijs Specialisten Bureau kind&maatschappij Jeugdzorg Behandeling en begeleiding in de tweede lijn

25 Voorbeeld doelgroepen Voorspelbare oudergroepen Ouders met 1 e kind / of 2 e etc. / of veel Alleenstaande ouder (zonder netwerk) Chronisch zieke /verslaafde ouder Ouder(s) met taalprobleem Ouder met opvoedingsvragen (triple P) Voorspelbare risicogroepen (Kans op) Overgewicht Taal/spraak/gehoor/visusproblemen De Vlinder

26 Kernprocessen publieke zorg voor jeugd kind&maatschappij Verbindende functies in de PZJ kind&maatschappij

27 Voorzieningen Publieke Gezondheidszorg kind&maatschappij Preventie individu-collectief

28 Thema s voor CJG als instrument PH Dienstverleningsconcept: Aansluiting op de leefwereld ouders / jongeren; Merk CJG Beoordelingsproces: Beslisboom ( ), Voorspelbare diagnosegroepen Samenwerking: CJG als netwerkorganisatie Frontoffice en backoffice Samenwerken: Kind in leefwereld is leidend Organisatie 1 Organisatie 2 Organisatie 3 Organisatie 5 Organisatie 4 Uitgangspunt: Coördinatie en Case Management

29 Jeugdketendenken Organisatie 1 Uitgangspunt: Doorverwijzen naar de volgende organisatie Organisatie 2 Organisatie 3 Organisatie 4 Problemen: verantwoordelijkheid en overzicht case management het delen van kennis en informatie Organisatie 5 CJG als frontoffice en backoffice

30 Professionals spelen het spel: begin met de frontoffice Sport Welzijn Kinderopvang Onderwijs Het Kind Wijk Vindplaats 1 e lijnsvoorziening Spelverdeler Generalistenzorg/ jeugdhulpverlening Richtinggevende diagnostiek Gemeente als scheidsrechter Doorzettingsmacht Verwijsindicatie Specialisten gezondheidszorg Speciaal onderwijs Specialisten bureau jeugdzorg 2 de lijnsvoorziening kind&maatschappij Professionals spelen het spel: publieke zorg voor 0-4 jaar Kinderopvang Het Kind.. Consultatiebureau : sociaal verpleegkundige + maatschappelijk werk jeugdarts + pedagoog Gemeente als scheidsrechter Doorzettingsmacht Verwijsindicatie Specialisten gezondheidszorg Speciaal onderwijs Specialisten bureau jeugdzorg 2 de lijnsvoorziening kind&maatschappij

31 Professionals spelen het spel: publieke zorg voor 4-12 jaar Sport Onderwijs Het kind Wijk.. Basisschool sociaal verpleegkundige + maatschappelijk werk Gemeente als scheidsrechter kind&maatschappij Doorzettingsmacht Specialisten gezondheidszorg Medisch/psych. jeugdarts + pedagoog ZAT-teams Speciaal onderwijs onderwijs 2 de lijnsvoorziening Verwijsindicatie Specialisten bureau jeugdzorg opvoeding + gedrag Buurthuizen Professionals spelen het spel: publieke zorg voor jaar Sport Onderwijs De jongere Wijk.. Middelbare school: sociaal verpleegkundige + maatschappelijk werk Gemeente als scheidsrechter kind&maatschappij Doorzettingsmacht Specialisten gezondheidszorg Medisch/psych. jeugdarts + pedagoog ZAT-teams Speciaal onderwijs onderwijs 2 de lijnsvoorziening Verwijsindicatie Specialisten bureau jeugdzorg opvoeding + gedrag

32 Competenties frontoffice Goed om te gaan met kinderen e.o., inleven Diagnostisch vermogen: empathisch, informatie verzamelen, doorvragen, analyseren, klinische blik Snel handelen, praktische zorg (organizers) en lichte hulp Grenzen kennen in complexe situaties (reflective professional) Opschaling bij multiproblem, verwijzing naar autoriteit Bereikbaarheid vergroten door openhuis activiteiten / spreekuur voor ouders en jongeren; outreachendwerken Preventie, voorlichting en opvoedondersteuning voor alle leeftijdscategorieën Versterken zelfredzaamheid ouders en kinderen, sociale netwerken rondom gezinnen Experts gewone leven: JVK en MW (SVK en SMW) en jeugdartsassistenten (i.o.) De zuster komt bij je thuis (Buurtzorg) In plaats van de brommer, een mobieltje en laptop met daarop simpele ICT : autonoom in zorgverlening voor de klant; nadruk op zelfredzaamheid (expert gewone leven)

33 Competenties backoffice Goed om te gaan met kinderen e.o., inleven Diagnostisch vermogen: empathisch, informatie verzamelen, doorvragen, analyseren, klinische blik Helikopter view, ook beleidsmatig denken Besluitvaardig in onzekere / complexe situaties Grenzen kennen in complexe situaties (reflectieve professional); beoordelingsautoriteit Consultatieve functie in zorgnetwerken: (on)gevraagd adviseren Verwijsfunctie: vertaalslag naar collegae / curatieve (G)GZ Verbindend leiderschap: kunnen schakelen op diverse schaalniveaus, verbindingen maken, kennisuitwisseling Beoordelingsautoriteiten: Jeugdarts & ac. pedagoog / ontw. psycholoog (VTO-team) afstemming huisarts /GGZ Beoordelingsautoriteit en poortwachter?

34 profielopbouw PH voor jeugd Onderzoek Advies Zorgcoördinatie Operationeel m. Innovatie / programmaman. Bestuur / Beleidsmaker Diagnostisch vermogen (arts) Maatschappij en gezondheid Praktijk ervaring Poten in de modder kind&maatschappij

35 Bedankt voor uw aandacht & Analyse samenwerking: spellen, case Savanna Niemand wil het en toch gebeurt het (maak me zorgen.., wie helpt echt?) Men houdt vast aan disciplineprotocol / richtlijnen. Doet zijn ding. Bij onbekende problematiek, uitstellen, of juist alles zelf doen: uitwisseling? Men kent elkaar en elkaars visie / deskundigheden onvoldoende Het wordt veel te complex gemaakt, veel (f)actoren: verantwoordelijkheid? Indicatiesystematiek belemmert de smeerolie tussen professionals: roedels zijn functioneel, zelf verwijzen naar collega waar men vertrouwen in heeft. Domeinenstrijd heft zich op als kind / casus leidend wordt in samenwerking Onderscheid : inhoudelijke regie en procesregie, zorg rondom een kind.

36 1 e week hielprik 2 e week 4 e week 8 e week (RVP) 3 mnd(rvp) 4 mnd(rvp) 6 mnd 7,5 mnd 9 mnd 11mnd (RVP) 14 mnd(rvp) 18 mnd 2 jaar 3 jaar 3,9 jaar (RVP) 5 jaar 9 jaar (RVP) 10 jaar 13 jaar Speciaal onderwijs (3 jaarlijks) Contactmomenteno.b.v. risicobeoordeling zwangerschap 1 e week hielprik 4 e week 6 mnd 13 mnd 2,5 jaar 3,5 jaar 5,5 jaar 8,5 jaar 10 jaar 11 jaar 13 jaar (VMBO), 14 jaar (Havo/ VWO) 14 jaar(vmbo), 15 jaar (Havo/ VWO) 16 jaar (VMBO)/ 17 jaar (Havo)/ 18 jaar (VWO) Eerste 4 jaar elke 6 maanden opvoedondersteuning

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie

VVE en Careyn in Dordrecht

VVE en Careyn in Dordrecht VVE en Careyn in Dordrecht Even voorstellen: Careyn is een thuiszorgorganisatie en levert diensten in een groot gedeelte van ons land. In ons werkgebied wonen 1,7 mln inwoners. In Dordrecht is Careyn alleen

Nadere informatie

Kansen en mogelijkheden in de preventie

Kansen en mogelijkheden in de preventie Kansen en mogelijkheden in de preventie Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Hoofd afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc Generalisme is ons specialisme Verschil ten opzichte HBO/WO-opgeleiden

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Functies Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeentelijke taken en functies vanuit

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

EEN MENUKAART VOL BELEIDSSUGGESTIES VOOR CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

EEN MENUKAART VOL BELEIDSSUGGESTIES VOOR CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN EEN MENUKAART VOL BELEIDSSUGGESTIES VOOR CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN door Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health werkzaam bij Julius Centrum UMC Utrecht a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl PREVENTIEVE SUCCESSEN

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen!

JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen! Nieuwe conferentie: Voor álle managers werkzaam in de jeugdgezondheidszorg! JGZ als Publieke Zorg (PH) voor de Jeugd: Durf het te doen! Handvatten voor visievorming en zorginnovatie Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen t Erica Idema, jeugdarts Hanneke Woestenburg en Jolanda Gijzenberg, jeugdverpleegkundige Presentatie op een studiedag voor internbegeleiders

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond

Stichting CJG Rijnmond Ineke Moerman, arts M&G Bestuurder/algemeen directeur Stichting CJG Rijnmond 1 Historie Twee centrale hoofddoelen: Het versterken van de vroegsignalering en preventie. Het creëren van een aanbod dat past

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE

JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE JEUGDGEZONDHEIDSZORG ALMERE ONDERWIJS EN HET SOCIALE DOMEIN Sylvie Neves Jeugdarts KNMG - arts Maatschappij en Gezondheid Jennie Huizing Adviseur Jeugd Dd 10-10-2017 KINDERMISHANDELING EN MELDCODE 4 KWIS

Nadere informatie

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater Gezekerd klimmen met de jaren Niek Jaspers Arts maatschappij en gezondheid Sociaal geriater Themamiddag Public Health en senioren Inleiding Tendensen Demografie Huidige preventie en zorg Geriatrisch paradigma

Nadere informatie

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk

9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk 9 maart 2015 Judith Lemmen regiomanager Land van Cuijk GGD = Gemeentelijke GezondheidsDienst Publieke Gezondheid & veiligheid is wettelijke taak. Alle 400 gemeenten hebben eigen GGD. GGD is van jullie:

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Stevig Ouderschap. Wat is SO?

Stevig Ouderschap. Wat is SO? Stevig Ouderschap Margreet Verdel Wat is SO? Opvoedingsondersteuning (beginnend in de zwangerschap) gedurende de eerste twee levensjaren van een kind voor ouders met een verhoogd risico op opvoedingsproblemen

Nadere informatie

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

De zwangere centraal. Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland

De zwangere centraal. Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland De zwangere centraal Naar multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland Rivierenland 2300 zwangeren per jaar 7 verloskundige praktijken - kring de Betuwe VSV Rivierenland

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

Preventie: ontzorgen en normaliseren

Preventie: ontzorgen en normaliseren Jeugdgezondheidszorg Almere Preventie: ontzorgen en normaliseren Sylvie Neves Jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid Kim Bischoff Verpleegkundig specialist Adviesraad sociaal domein dd 14-03-2016 1

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond

Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Samenwerking op het snijvlak Sociaal-Gezond Presentatie door Karien Stronks Hoogleraar Sociale Geneeskunde Afd. Sociale Geneeskunde AMC Wethoudersbjieenkomst Haarlem 21 juni 2017 Mijn bijdrage Sociaal

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel 2e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning Jacqueline van Rijn 6 Juni 2008 Inhoud Presentatie Geschiedenis Missie, taken en functies Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de

Nadere informatie

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen 10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Trends (VWS, 2011) Demografische verandering: steeds

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

NHG Stendardo Obesità

NHG Stendardo Obesità NHG Stendardo Obesità Begripsomschrijving Obesitas: BMI( kg/m2) 30 Overgewicht (Sovrappeso): BMI 25 en 30 én een ernstig vergrote buikomvang, 102 cm bij mannen en 88 cm bij vrouwen. Sluit aan bij Multisciplinaire

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Patiëntveiligheid, ook een zaak voor de arbeidshygiënist. Dirk Paardekooper, AH / HVK

Patiëntveiligheid, ook een zaak voor de arbeidshygiënist. Dirk Paardekooper, AH / HVK 1 Patiëntveiligheid, ook een zaak voor de arbeidshygiënist. Dirk Paardekooper, AH / HVK 2 Opbouw Voorstellen Onderzoek ongevallen + med fouten Literatuuronderzoek Weerstand ziekenhuizen Eigen mening Conclusies

Nadere informatie

Publieke Zorg voor Jeugd anno 2020

Publieke Zorg voor Jeugd anno 2020 Publieke Zorg voor Jeugd anno 2020 Wat er aan vooraf ging Wat we verstaan onder Publieke Zorg voor Jeugd Hoe de huidige praktijk zich hiertoe verhoudt In gesprek met elkaar Publieke Zorg voor Jeugd: wat

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg

Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg Ruimte voor duurzame innovatie in de zorg De Doelen 22 november 2012 Kim Putters Erasmus Universiteit Rotterdam Koen Harms Achmea Programma Opening Kim Putters: Innoveren in een meervoudige omgeving Presentatie

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg door de commissie JGZ van de NVDA Taakherschikking NVDA cie. JGZ mei 2009 1 Inhoud 1. Doel 2. Aanleiding 3. Jeugdgezondheidszorg 4. JGZ afdelingen in Nederland

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Publieke Zorg voor Jeugd Dé toekomst voor de JGZ anno 2020

Publieke Zorg voor Jeugd Dé toekomst voor de JGZ anno 2020 Publieke Zorg voor Jeugd Dé toekomst voor de JGZ anno 2020 Wat er aan vooraf ging Wat we verstaan onder Publieke Zorg voor Jeugd Hoe de huidige prak@jk zich hiertoe verhoudt Persoonlijke ervaringen van

Nadere informatie

Geachte excellenties,

Geachte excellenties, De staatssecretaris van WVS, mevrouw Drs. M.W.W.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner De staatssecretaris van V8ü, de heer Mr. F. Teeven Secr. Programma Stelselwijziging/kamer A307 Postbus 20350 2500 EJ DEN

Nadere informatie

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684)

Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft Inbreng LHV en NHG voor Jeugdwet (Kamerstuknummer 33684) Eerste Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. W. de Boer Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 7 november 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk 2013/443612/MN Betreft

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014

Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau. Jaap Ikink. 12 juni 2014 Workshop Krimpcafe XL Maatwerk op lokaal niveau Jaap Ikink 12 juni 2014 Maatwerk voor Sociale Wijkteams Waarom sociale wijkteams? Uitdaging op lokaal niveau! Adviezen voor beleid?! Maatwerk voor Sociale

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Armoede en gezondheid van kinderen Wat is de rol van de Jeugdgezondheidszorg? Carin Rots, PAOG 24 november 2015

Armoede en gezondheid van kinderen Wat is de rol van de Jeugdgezondheidszorg? Carin Rots, PAOG 24 november 2015 Armoede en gezondheid van kinderen Wat is de rol van de Jeugdgezondheidszorg? Carin Rots, PAOG 24 november 2015 Wat is armoede? Wat is armoede? een situatie waarin men onvoldoende dekking heeft om de voor

Nadere informatie

uitdagingen en ambities

uitdagingen en ambities Ouderenzorg van de toekomst; uitdagingen en ambities Prof. dr. Niek J de Wit, huisarts Julius Centrum voor Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Achtergrond Agenda Oud worden ; trends en feiten Maatschappelijk

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Veilig & gezond (ver)blijven in Kennemerland

Veilig & gezond (ver)blijven in Kennemerland Veilig & gezond (ver)blijven in Kennemerland Regionale netwerkbijeenkomst gezondheidszorg asielzoekers en vluchtelingen Marjolein Somers Februari 2016 Inhoud Presentatie Wat heeft een vluchteling nodig

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Voeding : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 001 Programma voor Jeugd en Gezin Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

Opzet VO-jeugdteams 09-09-2015. voor leerlingen op Haagse VO-scholen en voor Haagse leerlingen op aantal VOscholen. Leidschendam/Voorburg

Opzet VO-jeugdteams 09-09-2015. voor leerlingen op Haagse VO-scholen en voor Haagse leerlingen op aantal VOscholen. Leidschendam/Voorburg Opzet VO-jeugdteams voor leerlingen op Haagse VO-scholen en voor Haagse leerlingen op aantal VOscholen in Rijswijk en Leidschendam/Voorburg 09-09-2015 Inhoud Ontstaan VO-jeugdteam Expertise en taken VO-jeugdteam

Nadere informatie

De oudere patiënt. De kwetsbare oudere: Is de verpleegkundige het verband tussen Care & Cure?

De oudere patiënt. De kwetsbare oudere: Is de verpleegkundige het verband tussen Care & Cure? De kwetsbare oudere: Is de verpleegkundige het verband tussen Care & Cure? Roel Mulder verpleegkundig specialist Stichting Coloriet Lelystad Roel Mulder verpleegkundig Inleiding De oudere patiënt Wat is

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Samenvatting deelstudies

Samenvatting deelstudies Samenvatting deelstudies 1 t/m 4 Samenvatting achtergrondstudies deel 1 t/m 4 behorende bij het advies Regie aan de poort uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg WELKOM Workshop Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg VOORSTELLEN Nico Harwig, consulent MEE-Ijsseloevers en SMW Henk Kremer, directeur VERWACHTINGEN NIET EEN HAPKLARE OPLOSSING MAAR EEN EXPERIMENT

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen)

Het ICF schema ziet er als volgt uit. (Schema uit hoofdtekst hier opnemen) 1 International Classification of Functioning, Disability and Health Het ICF-Schema ICF staat voor; International Classification of Functioning, Disability and Health. Het ICF-schema biedt een internationaal

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar De eerste initiatieven, van wat wij nu de jeugdgezondheidszorg noemen, ontstonden in het eerste decennium van de 20 e eeuw. Het eerste consultatiebureau werd in 1901

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie