Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland. Een gezonde jeugd heeft de toekomst"

Transcriptie

1 Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar GGD Kennemerland Een gezonde jeugd heeft de toekomst

2 2 Een brochure voor samenwerkingspartners van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland In deze brochure leest u over de werkwijze van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland en belangrijke ontwikkelingen op het gebied van JGZ. Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland is er voor alle jeugdigen en hun ouders/verzorgers van 4 tot 19 jaar in de regio. Een uitzondering is Haarlemmermeer. Daar is JGZ van GGD Kennemerland er voor jeugdigen en hun ouders van 0-19 jaar. Per januari 2008 is GGD Kennemerland samen gegaan met een gedeelte van de GGD Amstelland de Meerlanden, de gemeente Haarlemmermeer. Dit samengaan was noodzakelijk in verband met de discongruentie van de veiligheidsregio. GGD Kennemerland vormt nu samen met de Brandweer Kennemerland de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Conform het beleid van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin heeft GGD Kennemerland haar programma Jeugdgezondheidszorg per september 2009 enigszins aangepast om extra aandacht te kunnen besteden aan jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben. JGZ artsen en verpleegkundigen hebben ook meer tijd om de zorg met school en hulpverleners goed op elkaar af te stemmen. Het aanbod JGZ 0-19 jaar Gemeenten voeren de regie over de JGZ 0-19 jarigen. JGZ is per 2008 opgenomen in de wet Publieke Gezondheid. Het doel van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het bewaken en beschermen van de gezondheid van jeugdigen in de leeftijd van 0-19 jaar en het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling. (dokters)assistentes en administratief medewerkers in teams samenwerken. Zij verzorgen de uitvoering van de onderzoeken en activiteiten. Tijdens de onderzoeken beoordeelt de JGZ arts of verpleegkundige de lichamelijke gezondheid en ontwikkeling, maar ook het gedrag en het psychosociaal functioneren van kinderen in en buiten de thuissituatie zoals de school. JGZ geeft preventieve informatie over een gezonde ontwikkeling. JGZ signaleert (dreigende) gezondheidsproblemen en zorgt voor adequate advisering, begeleiding, opvoedingsondersteuning, zo nodig doorverwijzing en registratie. Baby s en peuters worden uitgenodigd op het consultatiebureau. Het onderzoek van schoolgaande jeugd vindt plaats op school of op een locatie van de GGD. In de aangepaste werkwijze van JGZ per september 2009 screenen de doktersassistentes alle 5-jarigen en kinderen in groep 7. Op basis van ouder-vragenlijsten en gesprekken met leerkrachten/interne begeleiders wordt vervolgens door de JGZ arts respectievelijk de verpleegkundige beoordeeld of nader sociaal-medisch onderzoek nodig is. JGZ verpleegkundigen en artsen onderzoeken jeugdigen als daar een aanleiding voor is. Naast de vaste contactmomenten van Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland kunnen ouders en jeugdigen met vragen over de lichamelijke of psychosociale gezondheid zelf een onderzoek aanvragen. Ook voor vragen over opvoeden, gedrag en ontwikkeling kunnen zij bij GGD Kennemerland terecht. Leerkrachten en hulpverleners kunnen een onderzoek voor een jeugdige of sociaal-medische informatie bij de GGD aanvragen. Ouders en jeugdigen vanaf 12 jaar moeten daar toestemming voor geven. In een aantal gemeenten wordt door GGD Kennemerland ook logopedie en pedagogische ondersteuning aangeboden. Overzicht van de momenten waarop Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland een kind onderzoekt in de leeftijd van 0 tot 19 jaar: CONTACTMOMENTEN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 Leeftijd van het kind 7 dagen na de geboorte Hielprik en gehoortest dagen Huisbezoek 4 weken 2 maanden 3 maanden 4 maanden 5,5 maanden 7 maanden (na het 1 ste kind alleen op indicatie) 9 maanden 11 maanden 14 maanden Vaccinatie BMR en meningococcen 18 maanden 2 jaar 2 jaar en 10 maanden 3 jaar 10 maanden Vaccinatie DKTP Overleg Kinderen die opvallen Twee keer per jaar heeft de JGZ verpleegkundige overleg met een leidster van een kinderdagverblijf/peuterspeelzaal GGD Kennemerland volgt kinderen vanaf de geboorte tot de leeftijd van 19 jaar. Zij onderzoekt jeugdigen systematisch en op vaste momenten. Deze verplichte activiteiten van JGZ zijn beschreven in het landelijk Basistakenpakket JGZ. Het basistakenpakket JGZ is vastgelegd in de wet Publieke Gezondheid. Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland is een professionele organisatie, waar JGZ artsen, verpleegkundigen, Zorgoverleg/Zorgadviesteams Door structureel deel te nemen aan zorgoverleggen op basisscholen en Zorg Advies teams (ZAT) op VO scholen en basisscholen, kan JGZ bijdragen aan tijdige signalering, beoordeling van problematiek en verwijzing naar passende hulpverlening. JGZ neemt ook deel aan overleggen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Haarlemmermeer. Deze overleggen zijn gericht op het bespreken van risicokinderen.

3 4 5 CONTACTMOMENTEN JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 REGULIER ONDERWIJS CONTACTMOMENTEN SPECIAAL ONDERWIJS Basisonderwijs Soort onderwijs Contactmoment met JGZ 5-jarigen Screening visus, gehoor en groei van alle 5-jarigen op school door de doktersassistenten Oudervragenlijsten gezondheid, opvoeding, gedrag en ontwikkeling Screeningsgesprek arts met intern begeleider/leerkracht op school Op indicatie preventief gezondheidsonderzoek door JGZ arts Op indicatie revisie van visus, gehoor en groei Speciaal basisonderwijs REC SBO of SVO Preventief gezondheidsonderzoek door JGZ arts voor plaatsing op SBO Herhalingsonderzoek elke 2 jaar tot leeftijd van 8 jaar, daarna elke 3 jaar Preventief gezondheidsonderzoek in groep 8 als afsluiting van het basisonderwijs Preventief gezondheidsonderzoek door JGZ arts voor plaatsing op SBO of SVO Herhalingsonderzoek elke 2 jaar tot leeftijd van 8 jaar, daarna elke 3 jaar Groep 7 Screening van visus en groei en gehoor op indicatie van alle leerlingen van groep 7 op school door de doktersassistenten Oudervragenlijsten gezondheid. opvoeding, gedrag en ontwikkeling Screeningsgesprek JGZ verpleegkundige met intern begeleider/leerkracht op school Op indicatie preventief gezondheidsonderzoek door JGZ verpleegkundige Op indicatie revisie van ogen, oren en groei LWOO of PRO Preventief gezondheidsonderzoek door JGZ arts voor plaatsing op LWOO of PRO indien niet in groep 8 SBO een preventief gezondheidsonderzoek heeft plaatsgevonden Op PRO hetzij of eind klas 2 of in klas 3 een preventief gezondheidsonderzoek 9-jarigen Zorgoverleg/ZAT Voortgezetonderwijs 12-jarigen Klas 2 VMBO basis en kader Klas 2 VMBO-T Klas 2 HAVO/VWO ZAT PGO (preventief gezondheidsonderzoek) nieuwkomers Vaccinatie BMR en DTP volgens het rijksvaccinatieprogramma (RVP) Vier keer per jaar heeft de JGZ verpleegkundige overleg met de intern begeleider van het basisonderwijs Vaccinatie HPV volgens RVP Preventief gezondheidsonderzoek door JGZ arts Preventief gezondheidsonderzoek door JGZ verpleegkundige Screening groei en psychosociale problematiek (visus en gehoor op indicatie)van alle leerlingen klas 2 op school door de JGZ verpleegkundige Screeningsgesprek JGZ verpleegkundige met mentor of leerjaarcoördinator op school Op indicatie preventief gezondheidsonderzoek door JGZ verpleegkundige Op indicatie revisie van ogen, oren en groei JGZ arts neemt deel aan het zorgadviesteam van VO school. Frequentie ongeveer 1 keer per 6 weken Preventief gezondheidsonderzoek door JGZ arts of verpleegkundige. Dit is afhankelijk of leerling (basisonderwijs en voortgezetonderwijs) afkomstig is uit een land met nietwesterse of westerse gezondheidszorg Overig aanbod JGZ Stevig ouderschap Stevig Ouderschap wordt aangeboden aan ouders die recentelijk een baby hebben gekregen in Haarlemmermeer. Beide ouders vullen een vragenlijst Stevig Ouderschap in. Op basis hiervan wordt bepaald of ouders in aanmerking komen voor begeleiding door een JGZ-verpleegkundige Stevig Ouderschap. De begeleiding bestaat uit zes extra huisbezoeken gedurende de eerste 18 levensmaanden van het kind. Gedurende deze extra huisbezoeken wordt volgens programma aandacht besteed aan het ouderschap, de ontwikkeling van het kind, de voorgeschiedenis van de ouders en het sociale netwerk van de ouders. Na afloop kan worden doorverwezen naar verdere pedagogische ondersteuning. Als intensieve begeleiding nodig is, kan gespecialiseerde gezinsverzorging geregeld worden en kan de ouder (via de huisarts) verwezen worden voor persoonlijke hulp o.a. bij de GGZ. Indien nodig wordt Stevig Ouderschap bij een volgend kind weer aangeboden. Het doel van Stevig Ouderschap is het vergroten van opvoedcompetenties van ouders het voorkomen van emotionele- en gedragsproblemen (indirect) terugdringen van kindermishandeling Babygroepen Voor ouders van eerste kinderen tussen de 2-20 weken oud in Haarlemmermeer worden babygroepen georganiseerd. Het doel van de babygroepen is het bieden van steun aan ouders van eerste kinderen in vier groepsbijeenkomsten op het consultatiebureau. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: rust en regelmaat, voeding, huilen, hechting, de taal van je baby, verwachtingen en gevoelens omtrent ouderschap. Opvoedspreekuur Het opvoedspreekuur is bestemd voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar in Haarlemmermeer. Er wordt zorgverlening op maat ten aanzien van opvoeding geboden. Hierbij gaat het om risicoreducerende voorlichting, advisering, instructie en begeleiding. Tevens vindt ontwikkelingsondersteun ende voorlichting en advisering plaats. In de opvoedspreekuren (die uitgevoerd worden samen met Meerwaarde), wordt onder andere gewerkt met de methodiek Triple P (niveau 2/3). Triple P Alle verpleegkundigen van GGD Kennemerland worden geschoold in de methodiek Triple P niveau 2/3. Zij geven opvoedingsondersteuning aan ouders die in de reguliere contacten met JGZ artsen en verpleegkundigen laten blijken dat er sprake is van eenduidige lichte opvoedingsproblemen. Als ouders de voorkeur geven aan het opvoedspreekuur of als de problemen wat zwaarder worden ingeschat worden ouders in Haarlemmermeer verwezen naar het opvoedspreekuur. In Regio Kennemerland en Haarlemmermeer kan worden verwezen naar thuiszorg, Bureau Jeugdzorg en JeugdRIAGG

4 6 7 Opvoedcursussen JGZ verzorgt in Haarlemmermeer op verschillende locaties opvoedcursussen i.s.m. een andere instelling (Meerwaarde). Voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd wordt Opvoeden en Zo gegeven. Voor ouders van kinderen vanaf 12 jaar is er Beter Omgaan met Pubers. Door de JGZ 0-4 wordt de cursus Peuter in zicht gegeven. JGZ (Haarlemmermeer) werkt mee aan de sociale vaardigheidstrainingen die door Meerwaarde worden gegeven. Themabijeenkomsten JGZ kan op verzoek van een school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal een bijeenkomst organiseren over onderwerpen, die gericht zijn op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. JGZ werkt hierin nauw samen met de afdeling Algemene Gezondheid (AGZ) van GGD Kennemerland. Bemoeizorg/vangnet Jeugd Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Kennemerland heeft verschillende vaste contactmomenten met kinderen en hun ouders. Het doel van de contacten is het bewaken en bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Extra contactmomenten op indicatie zijn altijd mogelijk als er zorgen zijn van ouders, school of andere instanties. In sommige gevallen zijn er ernstige zorgen over gezondheid of ontwikkeling van het kind en kunnen ouders slecht worden bereikt of erkennen zij de problemen niet voldoende. De reguliere aanpak is dan niet toereikend en is een andere methodiek nodig. In deze situatie kan Bemoeizorg in Haarlemmermeer en Vangnet Jeugd in Midden en Zuid Kennemerland worden ingezet. Het doel van Bemoeizorg/Vangnet Jeugd is om door middel van extra contacten en extra ondersteuning tot gedeelde zorg over het kind te komen en met ouders te zoeken naar passende (professionele) hulp. Op deze manier wordt gedwongen hulpverlening voorkomen. Loket Vroeghulp Personen werkzaam in kinderdagverblijven en verwijzers van zorghulpverlenersinstanties kunnen ouders van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar verwijzen naar Loket Vroeghulp in Haarlemmermeer. Deze verwijzing vindt plaats als er sprake is van een combinatie van opvoedingsproblematiek, sociaal-emotionele en gedragsproblemen en ontwikkelingsproblematiek. Door medewerkers van Loket Vroeghulp wordt individuele zorgcoördinatie geboden. Externe vertrouwenspersonen JGZ biedt aan scholen in Midden en Zuid Kennemerland op contractbasis ondersteuning als er op school sprake is van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van leerlingen maar ook ervaringen van leerkrachten en ander personeel van de school. Met de inzet van vertrouwenspersonen worden slachtoffers begeleid en ondersteund. De vertrouwenspersoon werkt volgens vastgestelde procedures. Veiligheid op school en de aanpak bij ongewenste omgangsvormen op school zijn belangrijke onderwerpen op een school. Vertrouwenspersonen van GGD Kennemerland kunnen scholen ondersteunen en adviseren bij het maken van beleid bij ongewenste omgangsvormen. Samenwerkingsverbanden Logopedie Kinderen van 2 jaar en 2 jaar 10 maanden worden tijdens het bezoek op het consultatiebureau gescreend op de spraaktaalontwikkeling. Deze screening vindt plaats met behulp van de vragenlijst Spraaktaal Normen Eerste Lijn (SNEL). Kinderen met een onvoldoende score op de SNEL test worden door de JGZ arts verwezen naar de logopediste van het logopedisch spreekuur op het CJG. De logopediste onderzoekt de kinderen en biedt hetzij kortdurende begeleiding aan de kinderen of verwijst de kinderen door naar het audiologisch centrum of vrijgevestigde logopedisten. In een aantal gemeenten binnen de regio Kennemerland worden 5-jarigen gescreend door logopedisten van GGD Kennemerland. In Haarlemmermeer worden 5-jarigen gescreend door de logopedisten van de Drielanden. In de resterende gemeenten waar kinderen niet standaard door logopedisten worden onderzocht, vindt onderzoek van de spraaktaalontwikkeling op indicatie plaats. Neopoli Op de Neopoli van het Spaarne Ziekenhuis worden pre- en dysmature kinderen begeleid door een gespecialiseerd team. Sinds december 2008 is de samenwerking met JGZ geïntensiveerd en worden kinderen die voorheen alleen op de Neopoli werden gezien, ook op afgesproken momenten door JGZ onderzocht. Deze samenwerking is erop gericht om het optreden van nadelige gevolgen van vroeggeboorte zoveel mogelijk te voorkomen zodat de effecten voor het kind zo beperkt mogelijk blijven en ouders zo goed mogelijk te begeleiden in de opvoeding van hun kind. Alle ouders krijgen tevens begeleiding van Stevig Ouderschap aangeboden. JeugdRIAGG De JeugdRIAGG houdt spreekuren op de locaties van Jeugdgezondheidszorg. In Haarlemmermeer gaat de JeugdRIAGG tevens op huisbezoek na verwijzing van de JGZ arts 0-4 jaar. Overlegstructuren JGZ neemt deel aan verschillende overlegstructuren binnen de gehele regio zoals o.a. kindercare, zorgplatform en buurtnetwerken. Deze samenwerking is belangrijk voor de signalering van kinderen en gezinnen waar extra zorg en ondersteuning nodig is en afstemming van het hulpaanbod. De belangrijkste ontwikkelingen voor Jeugdgezondheidszorg Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Sinds 2008 hebben gemeenten de opdracht jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar, in samenhang met het aanbod voor opvoed - en opgroeiondersteuning in het kader van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) onder te brengen in een CJG. Om snel hulp te kunnen bieden, is een hechte samenwerking tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin, het onderwijs, bureau jeugdzorg en andere voorzieningen voor de jeugd noodzakelijk. In alle gemeenten worden CJG s ontwikkeld en afspraken over afstemming en samenwerking gemaakt. Een CJG heeft in de meeste gemeenten een frontoffice waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. In de backoffice is het CJG een samenwerkingsverband met jeugdgezondheidszorg als spil. Door samenwerking met verloskunde, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen en politie kan JGZ vanuit het CJG vroegtijdig risico s signaleren en beoordelen. De samenwerking met maatschappelijk werk, huisartsen, bureau jeugdzorg en de kinder- en jeugdpsychiatrie is gericht op beoordeling van de gesignaleerde risico s en het inzetten van de juiste hulp. JGZ volgt kinderen in hun ontwikkeling zo intensief als nodig is. Zorgcoördinatie Eén gezin, eén plan (coördinatie van zorg) staat voor de afstemming en uitvoering van alle hulp en zorg voor en met jeugdigen, hun gezinnen en de zorgaanbieders. De gemeente voert hierover de regie en zorgt ervoor dat er afspraken worden gemaakt tussen instellingen. Deze afspraken zijn noodzakelijk in het kader van de samenwerking in CJG verband en de verwijsindex risico s jeugdigen. Gemeenten maken met JGZ van GGD Kennemrland en anderen afspraken over de uitvoering van de coördinatie van zorg. Verwijsindex Risico s jeugdigen: signaleren en samenwerken Onder regie van gemeenten wordt de verwijsindex risico s jeugdigen ingevoerd. De verwijsindex moet professionals die een risico signaleren bij een bepaalde jeugdige, samenbrengen. Zo wordt binnen gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten hulpverlening afgestemd. JGZ bereidt zich voor op registratie van jeugdigen in de verwijsindex en de aansluiting op het digitaal dossier JGZ. Digitaal dossier JGZ Vanaf 2010 krijgt ieder kind dat in Nederland wordt geboren een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Het dossier bevat informatie over de jeugdige, de gezinssituatie en de omgeving. Het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg vervangt de huidige papieren dossiers van JGZ. Zo kunnen jeugdigen beter door JGZ gevolgd worden, en risico s eerder gesignaleerd. Daarnaast kan analyse van geanonimiseerde gegevens op lokaal en landelijk niveau inzicht geven in de gezondheid van groepen jeugdigen. GGD Kennemerland zal in 2010 het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg invoeren. Zedenzaken met maatschappelijke onrust GGD Kennemerland heeft een belangrijke rol bij zedenzaken met maatschappelijke onrust. Bij dit soort zedenzaken gaat het vooral om (vermoedens van) seksueel misbruik waarbij meer slachtoffers zijn betrokken. Het aantal (minderjarige) slachtoffers en de ernst van de feiten zorgt voor grote onrust en commotie onder de bevolking. Handelend optreden van instanties en autoriteiten is dringend noodzakelijk. Bij zaken met maatschappelijke onrust treedt het scenario zedenzaken met maatschappelijke onrust in werking. Dit scenario is gericht op het voorkomen van maatschappelijk onrust en richt zich vooral op informatieverstrekking en opvang van (ex) slachtoffers en andere betrokkenen. De coördinatie van het zedenscenario en organisatie van psychosociale hulpverlening wordt uitgevoerd door de dienst Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen van de Veiligheidsregio Kennemerland. De GGD is verantwoordelijk voor de coördinatie van de psychosociale hulpverlening. Er wordt gebruik gemaakt van deskundigheid van verschillende organisaties en geneeskundigen. Het instellen van het zedenscenario is ook van toepassing bij de (tijdelijke) terugkeer van een zedendelinquent in de maatschappij waarbij maatschappelijke onrust ontstaat of kan ontstaan. Vertegenwoordigers van de Politie Kennemerland, GGD Kennemerland, Slachtofferhulp Kennemerland, Jeugdriagg en/of Geestgronden, Dijk en Duin zijn contractueel verbonden aan de werkwijze zoals beschreven in dit scenario. Het scenario wordt meestal opgestart na een melding van de politie.

5 8 Meer informatie over GGD Kennemerland vindt u op onze website: GGD Kennemerland is onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland. Kijk op

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Preventie: ontzorgen en normaliseren

Preventie: ontzorgen en normaliseren Jeugdgezondheidszorg Almere Preventie: ontzorgen en normaliseren Sylvie Neves Jeugdarts/ arts Maatschappij en Gezondheid Kim Bischoff Verpleegkundig specialist Adviesraad sociaal domein dd 14-03-2016 1

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn

Jeugdgezondheidszorg. 0 tot 4 jaar. Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jaar Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Uithoorn Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam In deze folder vindt u informatie over het zorgaanbod van de GGD (Geneeskundige en Gezondheidsdienst)

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg

Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Uw kind en GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg Als GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg houden wij ons, in de meest brede zin van het woord, bezig met de gezondheid van de Friese jeugd van 0 tot 19 jaar. We volgen

Nadere informatie

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen!

Centrum. Wat het OKC voor u kan betekenen! Centrum Wat het OKC voor u kan betekenen! Welkom Wat is het OKC? Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en organisaties op het gebied

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren

Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg de eerste jaren Vanaf de geboorte van uw kind totdat het 19 jaar is, kunt u gebruik maken van de diensten van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hollands

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar. De kracht van de jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Brielle 0-18 jaar De eerste initiatieven, van wat wij nu de jeugdgezondheidszorg noemen, ontstonden in het eerste decennium van de 20 e eeuw. Het eerste consultatiebureau werd in 1901

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Functies Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeentelijke taken en functies vanuit

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar

> Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op. Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Informatieboekje voor ouders met kinderen van 0 tot 4 jaar > Jeugdgezondheidszorg, daar groei je mee op Meander Jeugdgezondheidszorg volgt, samen met u als

Nadere informatie

Samen zorgen voor uw kind

Samen zorgen voor uw kind Samen zorgen voor uw kind 2 Inhoud Welkom bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Zaanstreek-Waterland Hier staan wij voor Onze opdracht 5 Voorkomen is beter 5 Tijdig afwijkingen ontdekken 5 JGZ in de

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien

Startpunt voor. gezond en veilig. opgroeien Startpunt voor gezond en veilig opgroeien GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien van Friese kinderen van 0 tot 18 jaar. We volgen de gezondheid en ontwikkeling

Nadere informatie

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg

Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Functiebeschrijving Wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg Organisatie: Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land Afdeling: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Functie: Integraal manager: Regiomanager Maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Jeugdgezondheidszorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Jeugdgezondheidszorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Inleiding U wilt uw kind zo goed mogelijk verzorgen en opvoeden. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van Carinova kan u daar bij helpen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Gezondheidsonderzoek op school voortgezet onderwijs

Gezondheidsonderzoek op school voortgezet onderwijs Gezondheidsonderzoek op school voortgezet onderwijs Binnenkort komt GGD IJsselland bij u op school voor het gezondheidsonderzoek van leerlingen in klas 2 en/of 4. In deze flyer staat wat dit gezondheids-

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van. Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling van hun kind van baby tot puber.

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG

Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep. Jeugdarts-KNMG STANDPUNT: Praktijkleren bij andere leeftijdsgroep In het kader van de profielopleiding tot Jeugdarts-KNMG Herziene versie ivm naamswijziging Oktober 2015 Originele versie: September 2013 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen?

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Gennep Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van YOG 3020-01'15 JGZ v2.indd 1. 20-01-15 10:01 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Welkom bij GGD IJsselland. In de jaren dat uw kind opgroeit, zijn er verschillende momenten dat we met u meekijken naar de groei en ontwikkeling. In deze brochure leest u

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar

Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Regio Nijmegen Jeugdgezondheidszorg 12-19 jaar Informatie voor ouders Op de basisschool is uw zoon/dochter voor het laatst bij een medewerker van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geweest. Ook in het voortgezet

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014)

Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Basispakket JGZ per 1-1-2015 (concept maart 2014) Inhoud Advies Commissie De Winter Opmerkingen uit standpunt staatssecretaris Van Rijn Zat al in BTP Zat nog niet in BTP, maar deed JGZ al Nieuw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Het consultatiebureau

Het consultatiebureau Het consultatiebureau 1 2 Het consultatiebureau In deze folder informeren wij u over een aantal praktische zaken rondom het consultatiebureau. De volgende onderwerpen komen aan bod: 1. Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Begeleiding van kinderen met eetproblemen

Begeleiding van kinderen met eetproblemen Begeleiding van kinderen met eetproblemen Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2013 pavo 0773 Inleiding U bent met uw kind bij de kinderarts geweest omdat uw kind eetproblemen heeft. De kinderarts heeft met

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Inleiding ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie In 2015 wordt het nieuwe Basispakket JGZ van kracht. van het Basispakket JGZ. Het past

Nadere informatie

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen?

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 regio Limburg-Noord Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

gemeente Echt-Susteren

gemeente Echt-Susteren Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Echt-Susteren Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Wet Publieke Gezondheid Op grond van de Wet publieke gezondheid en het (aangepaste) Besluit Publieke Gezondheid hebben gemeenten de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014

Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014 Verslag implementatie bezuinigingsmaatregelen JGZ 2014 Inleiding De JGZ GGD Fryslân kreeg in 2010 van het bestuur van de Hulpverleningsdienst Fryslân (thans: Veiligheidsregio Fryslân) de opdracht om in

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg

Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg Taakherschikking binnen de Jeugdgezondheidszorg door de commissie JGZ van de NVDA Taakherschikking NVDA cie. JGZ mei 2009 1 Inhoud 1. Doel 2. Aanleiding 3. Jeugdgezondheidszorg 4. JGZ afdelingen in Nederland

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Taken in de gemeenschappelijk regeling GGD Zaanstreek-Waterland Taken in de gemeenschappelijk regeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De 3 3. Een gemeenschappelijke regeling 3 4. Bekostiging van de 4 5. 4 6. De GGD in cijfers 9 2 De gemeenschappelijke regeling 1.

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Inleiding ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie In 2015 wordt het nieuwe Basispakket JGZ van kracht. van het Basispakket JGZ. Het past

Nadere informatie

Addendum Productenboek 2015

Addendum Productenboek 2015 Addendum Productenboek 2015 Colofon Tekst CJG Rijnmond Datum november 2014 Ga voor meer informatie naar www.cjgrijnmond.nl Voorwoord In de zorg voor de jeugd zijn de uitgangspunten helder: meer preventie

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning, wat werkt?

Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Wat is er nodig voor een effectieve opvoedingsondersteuning van alle opvoeders in Nederland Bert Prinsen Ede, 4 juni 2010 Onderwerpen: * Visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking

Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Jeugdgezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Een handreiking Inleiding - Achtergrond van de handreiking - Wijze van tot stand komen van handreiking - Informatie over VVE - Taken JGZ ten

Nadere informatie

Totaal in begeleiding 2015

Totaal in begeleiding 2015 IVH Jaarverslag Flevoland Almere Met de nieuw gestarte corporatie JGZ is er gesproken over de borging van Integrale Vroeghulp (IVH) binnen de gemeente Almere. Gezien de samenvoeging van de Zorgroep en

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven.

Volgens hetzelfde artikel moet het Platform Jeugdgezondheidszorg (JGZ) deze helderheid geven. 1. Inleiding Op 1 januari 2003 is het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (BTP) van kracht geworden. Dit Basistakenpakket is gebaseerd op de Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV). Het BTP

Nadere informatie

Productenboek 2014 1

Productenboek 2014 1 Productenboek 2014 1 Productenboek 2014 Colofon Tekst CJG Rijnmond Datum augustus 2013 Ga voor meer informatie naar www.cjgrijnmond.nl 3 Inleiding...7 1. Missie en visie.... 8 1.1. Missie... 9 1.2. Visie...

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden T.a.v. directie Postbus 5364 6802 EJ Arnhem Datum 12 augustus 2014 Onderwerp vastgesteld rapport toezichtonderzoek

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Inleiding. In dit plan wordt een aanpak van een pilot beschreven voor het

Nadere informatie

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Opstellers: Marleen Johannes (OKT A), Hayat Elbouk (SD), Carlo van der Linde (Jeugd), Jane Edeling (AAGG, cluster

Nadere informatie

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland

Gezond opgroeien. Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar. IJsselland IJsselland Gezond opgroeien Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-18 jaar Als ouder of verzorger wilt u dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Wij staan voor u klaar om met u mee te denken en we zorgen

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de rol binnen de scholen t Erica Idema, jeugdarts Hanneke Woestenburg en Jolanda Gijzenberg, jeugdverpleegkundige Presentatie op een studiedag voor internbegeleiders

Nadere informatie

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen.

Visie: Indien de veiligheid van de jeugdige in het geding is, worden verantwoordelijkheden (tijdelijk) overgenomen. Werkgebied Regio Midden en Zuid Kennemerland met de gemeenten: Velsen Beverwijk Heemskerk Uitgeest Haarlem Heemstede Bloemendaal / Bennebroek Haarlemmerliede Zandvoort Locaties Missie: OCK het Spalier

Nadere informatie