Publieke Zorg voor Jeugd Dé toekomst voor de JGZ anno 2020

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publieke Zorg voor Jeugd Dé toekomst voor de JGZ anno 2020"

Transcriptie

1 Publieke Zorg voor Jeugd Dé toekomst voor de JGZ anno 2020 Wat er aan vooraf ging Wat we verstaan onder Publieke Zorg voor Jeugd Hoe de huidige zich hiertoe verhoudt Persoonlijke ervaringen van Sophie de Ruijter In gesprek met elkaar a.d.h.v. stellingen

2 Publieke Zorg voor Jeugd: wat er aan vooraf ging Ø veranderingen in de samenleving: o individualisering o digitalisering o behoeie aan gelijkwaardigheid o mondige ouders en jongeren o belang van netwerken o maakbaarheid o streven naar o nieuwe gezondheidsproblemen o. Ø vernieuwing is noodzakelijk om aan te sluiten bij de behoeies en noden van De vragen van morgen zijn niet te beantwoorden met de oplossingen van vandaag. Annemarie van Dalen, Naar duurzame vernieuwing van de zorg voor jeugd, oktober 2013

3 NCJ: heroriënta:e op de publieke zorg voor jeugd Ø 2011: out of the box bijeenkomsten met ouders, jeugdigen, professionals, managers en bestuurders Ø JGZ in het bewegende jeugdstelsel Ø niet in structuren denken maar vanuit inhoudelijke, professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid o waar heei elk kind recht op? o wat zijn de plichten van iedere burger tav kinderen o wanneer moet de overheid optreden om een kind of samenleving te beschermen o morele oordeelsvorming o een nieuwe taal die het mogelijk maakt na te denken en met elkaar te communiceren over een die ouders en jongeren in het hele proces zoveel als mogelijk betrekt. Conclusie: een fundamentele verandering van de publieke zorg voor jeugd is nodig. NCJ, voorjaar 2012

4 Ø vier kerntaken WPG Hoe is het nu? (1)

5 Hoe is het nu? (2) Ø de gein en de pijn van de JGZ: een hybride opdracht o ongevraagd signaleren en adviseren én ingaan op vragen van ouders en jeugd o vertrouwenspersoon van een gezin zijn én ingrijpen op gang brengen o rechten van het kind én rechten van de ouder o individuele zorg én zorg.van iedere burger de autonomie respecteren, maar tegelijkerhjd beschermen dat is de dubbele uitdaging van de moderne staat. Ronald Dworkin, JusHces for Hedgehogs, 2011

6 Hoe is het nu? (3) Ø De JGZ is een wetenschappelijk gefundeerd bedrijf geworden o JGZ bereikt 3,46 miljoen kinderen (21% van de totale bevolking) o Screening en monitoring door JGZ op o.a. hart-, heup- en oogafwijkingen voorkomt 20 sterfgevallen per jaar en zorgt ervoor dat 2200 kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. o Het voorkomt jaarlijks 6000 ziektegevallen en 50 sterfgevallen. o Door de hielprik worden 200 kinderen behoed voor een handicap en 30 sterfgevallen/jaar voorkomen. o Jaarlijks worden 170 kinderen behoed voor wiegendood. o Bij een bereik van 95% kost het totale JGZ 108 per kind per jaar in 2012). Jeugdgezondheidszorg: een giganhsch effect voor een prikkie Factsheet AJN, versie 9 oktober 2013

7 Hoe is het nu? (4) Ø mismatch tussen systeemwereld van zorg en leefwereld van gezinnen o de samenleving is veranderd o ouders psychopathologiseren teveel bij het opvoeden hun kinderen o zorgsysteem is verstopt geraakt o de geboden zorg sluit niet aan bij de problemen De sociale vernieuwing komt van onderaf. Terwijl onze innovaheplasorms in comités bijeenkomen om het verleden nog eens door te nemen, zijn wij als burgers, werknemers en consumenten aan een shlle toekomstrevoluhe begonnen. Trendrede, 2012

8 Wat is er nodig? Ø Publieke Zorg voor Jeugd zorgverleners: o verbinden met de leefwereld van het gezin o verbinden van de rechten van het kind en de rechten van de ouder o verbinden van met concrete (handelingsplicht) o verbinden van gevraagde en ongevraagde zorg o verbinden van de kerntaken Ø nieuw instrumentarium: o nieuwe van gezondheid o morele oordeelsvorming o mogelijkheden om direct en dichtbij hulp te verlenen o vroegsignalering vanuit geïnformeerd vertrouwen Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emohonele en sociale uitdagingen van het leven. Machteld Huber, 2012

9 Verbinden van de kerntaken

10 Publieke Zorg voor Jeugd zorgverlener Ø De uitgangspunten van een PZJ- zorgverlener zijn: o PZJ werkt met een brede systeemblik: psychologisch, agogisch en sociaal- medisch o PZJ versterkt eigen kracht en sociaal netwerk ouder en kind o PZJ belangen van het kind en doet recht aan belangen van anderen o PZJ werkt vanuit geïnformeerd vertrouwen o PZJ realiseert duurzame zorg- en samenlevingsarrangementen o PZJ heei handelingsplicht: zoveel mogelijk helpen, zo min mogelijk verwijzen o PZJ voert de Wpg- taken in onderlinge samenhang uit o PZJ verbindt met concrete hulp o PZJ werkt in de wijk in de leefwerelden passend bij de ontwikkelingsfase van een kind o PZJ geei gevraagd en ongevraagd advies aan gemeente en andere overheden

11 Publieke Zorg voor Jeugd zorgverlener De PZJ- zorgverlener is signaleerder, begeleider, behandelaar, van het kind en poortwachter voor de intensieve en/of specialisdsche hulp. Hij ziet alle kinderen, de grens voor hulpverlenen ligt bij de top van de piramide. Hij heeg kennis van sociale geneeskunde, sociale verpleegkunde, maatschappelijk werk, ontwikkelingspsychologie en orthopedagogie. Hij onderhoudt contacten met gezin, ouder, jeugdige en professionals in de basisvoorzieningen en aan de andere kant met specialisten. De PZJ- zorgverlener verbindt, werkt samen en sluit aan bij de leefwereld van gezinnen.

12 PZJ als teamprofiel Team Burgers Team 1 Team 2 criteria Burgers Team 2 Team 1 Burgers

13 met we`elijke kaders

14 PZJ avant la le?re (1) Amsterdam

15 PZJ avant la le?re Persoonlijke ervaring van Sophie de Ruijter Jeugdverpleegkundige en Ouder- en kindadviseur in een proeiuin in Amsterdam

16 PZJ avant la le?re (2) RoNerdam

17 PZJ avant la le?re (3) Weert

18 PZJ avant la le?re (4) Zeeland Walcheren

19 PZJ avant la le?re (5) Zeeland, Terneuzen/Hulst

20 PZJ avant la le?re (4) Zeeland, Oosterschelde

21 PZJ Ø Randvoorwaarden voor JGZ als uitvoerder van PZJ o o Tijd o Flexibiliteit o Autonomie o Verantwoording o Bevoegdheden o Samenwerken/netwerken o We`elijk kader

22 Publieke Zorg voor Jeugd, uw zorg?!

23 Stelling 1 Het PZJ- profiel sluit naadloos aan bij de toekomst(visie) van de JGZ

24 Stelling 2 Het PZJ profiel werkt het best als een persoonlijk profiel en niet als teamprofiel

25 Stelling 3 De JGZ komt kennis en kunde tekort om adequaat te handelen voor het verlenen van jeugdhulp Jaarcongres Jeugdgezondheidszorg. Ede, 10 december 2013

26 Stelling 4 Een zelfsturend team draagt bij aan een efficiëntere en betere zorg voor jeugd

27 Stelling 5 De enige manier om de sociaal- medische blik te behouden in het PZJ profiel is om de JGZ integraal op te nemen in de wijkteams

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd

Visiedocument. Preventieve Zorg voor Jeugd. JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Visiedocument Preventieve Zorg voor Jeugd JGZ als preventieve basis binnen de integrale zorg voor jeugd Preventieve Zorg voor Jeugd Titel Preventieve Zorg voor Jeugd, JGZ als preventieve basis binnen de

Nadere informatie

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Eerste ervaringen met generalistisch werken In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van het

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ

Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Landelijk professioneel kader uitvoering Basispakket JGZ Inleiding ondersteunt JGZ-organisaties bij de implementatie In 2015 wordt het nieuwe Basispakket JGZ van kracht. van het Basispakket JGZ. Het past

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018

Samen voor de jeugd. Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 Samen voor de jeugd Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015-2018 1 Colofon Uitgave: De negen gemeenten regio Hart van Brabant Teksten en samenstelling Bob van der Schaft en José Vianen K2

Nadere informatie

Pedagogische visie van de jeugdgezondheidszorg. Notitie van de kenniskring Jeugdgezondheidszorg

Pedagogische visie van de jeugdgezondheidszorg. Notitie van de kenniskring Jeugdgezondheidszorg Pedagogische visie van de jeugdgezondheidszorg Notitie van de kenniskring Jeugdgezondheidszorg Notitie Pedagogische visie jeugdgezondheidszorg Inleiding Een goede N opvoeding bevordert dat kinderen opgroeien

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente

Hervorming van zorg en ondersteuning: de vertaling van de transities binnen de gemeente Hervorming van en : de vertaling van de transities binnen de gemeente naar VILANs klik hier! NOTA Cak premie van brutoloon eigen bijdrage WMO eigen bijdrage Wlz polis + eigen risico ouderbijdrage wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering

Jeugdhulp 2015. van beleid naar uitvoering Jeugdhulp 2015 van beleid naar uitvoering 4 november 2014 I 2 Inhoud Voorwoord... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Waarom dit uitvoeringsplan? 5 1.2 Achtergrond Decentralisatie Jeugdzorg 5 1.3 Transitie en transformatie

Nadere informatie

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden

Jeugdagenda 2013 2014. Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Jeugdagenda 2013 2014 Opvoeden en opgroeien in de gemeente Coevorden Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van dit document 3 1.2

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren

Handreiking. De JGZ in beeld bij adolescenten. Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Handreiking De JGZ in beeld bij adolescenten Samen bouwen aan gezondheid en gezond gedrag voor duurzame participatie van jongeren Stuurgroep Ans Engelmans, GGD Gooi & Vechtstreek Anne Derksen, VNG Siewert

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Outline projectplan Laboratorium NWN. Redesign jeugdzorg: gezond gezin, gezond verstand

Outline projectplan Laboratorium NWN. Redesign jeugdzorg: gezond gezin, gezond verstand Outline projectplan Laboratorium NWN Redesign jeugdzorg: gezond gezin, gezond verstand 1 Inleiding De gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen vormen samen de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Deze

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM

Nu N Investeren I in MenswaardigheidM NIM Maatschappelijk Werk Nu N Investeren I in MenswaardigheidM Strategisch Plan 2013-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie / visie NIM 6 Strategische kernambities 8 Zingeving als basis 8 NIM s sociale

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Geachte excellenties,

Geachte excellenties, De staatssecretaris van WVS, mevrouw Drs. M.W.W.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner De staatssecretaris van V8ü, de heer Mr. F. Teeven Secr. Programma Stelselwijziging/kamer A307 Postbus 20350 2500 EJ DEN

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Van Klein naar Groot. Commissie Zorg om Jeugd. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Juni 2009

Van Klein naar Groot. Commissie Zorg om Jeugd. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Juni 2009 Van Klein naar Groot Commissie Zorg om Jeugd In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Juni 2009 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 7 1. Jeugdzorg: waar gaat het over? 11 2. Zorg om jeugd: wat

Nadere informatie

JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014

JEUGDZORG INZICHT CONFERENTIE. Programma 5 JUNI 2014 Programma CONFERENTIE JEUGDZORG INZICHT 5 JUNI 2014 Welkom bij de conferentie Jeugdzorg InZicht. Namens Bureau Jeugdzorg Utrecht en de provincie Utrecht heten wij u van harte welkom. Een half jaar voor

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel

Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel 2 Expertisecentrum Jaarverslag 2012 William Schrikker Jeugdbescherming Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel Door de transitie en de transformatie wordt de jeugdzorg

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie